Maarpu

Maarpu – 1| మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu - 1| మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu – 1| మార్పు  | telugu sex stories

 రచన –    ppandu

Maarpu  | మార్పు  | telugu sex stories
Maarpu | మార్పు  | telugu sex stories

 

వార్డెన్:- లంజ ఇప్పుడే బయట అవ్వాలా మొడ్డ మంచి సలపరం గా ఉంది. సుబ్బులు ఏమంటుంది దాని మొగుడు డబ్బులు తెపించాను, పండు కి ఉద్యోగం వేయిస్తున్నాను. లంజ కి విశ్వాసం లేదు.

నూకలు:- పక్కలోకి రాకపోతే పండుకి ఉద్యోగం రాకుండా చేస్తారు అని భయం తో ఉంది. మీరు ఒక్కసారి మల్లి అడగండి నేను మిగిలింది చూసుకుంటాను.

వార్డెన్:- లంజ మాటలు కాదు చేతల్లో చూపించు ఇంకో వారం లో అది నా దగ్గర పాడుకోకపోతే నీ సొల్లు రెండుకోసిపారేస్తాను. ఇంక మాటలు ఆపి వెళ్లి పూజ గది శుభ్రంగా కడుగు నేను ఇంటికి వెళ్తాను.

నూకలు:- ఐతే ఈ రోజు అమ్మగారి పూకు పచ్చడైపోతుందేమో.

వార్డెన్:- మీ అమ్మగారు రాత్రి తప్ప పగలు దగ్గరకు రానివ్వడు. పైగా మీ అమ్మగారు పూకు సాగిపోయింది ఎంత దెంగినా సుఖం రావడం లేదు.వారానికొక్కసారి దెంగకపోతే అనుమానం వస్తుంది అని దెంగుతాను. అప్పుడపుడు మొడ్డ చీకమంటాను చీరాకు పడుతుంది పూకు నాకనివ్వదు. సరే సోది ఆపి పని చూడు నేను ఇంటికి వెళ్తాను అని లేచాడు.

అమ్మగారు వెనకకు పద అని సైగ చేసారు ఇద్దరం హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నాము

అమ్మగారు:- ఈ విష్యం మనఇద్దరిమధ్యన ఉండాలి మా అన్నయ్య తో చెప్పి నీ ఉద్యోగం వేయిస్తానులే.సాయంత్రం నూకాలుని తీసుకొని ఇంటికి రా అంది. నీకు మీ అమ్మకు ఏమి అవ్వదు.

మేము ఇంటికి వెళ్లే సరికి అమ్మగారి అన్నయ్య ఉన్నారు. ఆయన మా వూరు ప్రెసిడెంట్.

అమ్మగారు:- అన్నయ్య వీడు సూరయ్య కొడుకు. వాడి ఉదోగ్యం వీడికి వేయించు మీ బావ మాట్లాడాడు మూడు వేలు కావాలి అన్నారు. నీవు మాటలాడి ఉదోగ్యం వేయించు. వీడు 10th పరీక్షలు రాసాడు వాచ్మాన్  ఉదోగ్యం వేయిస్తే ఉదయం పెద్దాపురం లో చదువుకుంటాడు.

మధ్యాహ్నం పూజ జరిగింది. పూజ తరవాత ప్రెసిడెంట్ గారు సున్నం మేస్త్రి ని పిలచి నన్ను కూలీపనికి వాడుకోమన్నారు. ప్రెసిడెంట్ గారు వాళ్ళ కుటుంబం వెళ్ళిపోయింది. అమ్మగారు నూకాలుని  తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు. నేను హాస్టల్ తాళాలు వేసి వార్డెన్ కి ఇచ్చి నేను మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పను.

వార్డెన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు నేను దొంగచాటుగా ఆయన వెనకాల వెళ్తున్నాను. మాకు ఎదురుగా వాళ్ళ పాలేరు వస్తున్నాడు వార్డెన్ తో ఎదో మాటలాడి నా వైపు వస్తున్నాడు వార్డెన్ గారు వెళ్తున్నారు పాలేరు వెనకకు తిరిగి వార్డెన్ ఇంటి వెనకాలకు వెళ్తున్నాడు. నేను పాలేరు వెనకాల వెళ్ళాను వాడు వార్డెన్ ఇంటి వెనకాల తడికలోనుంచి చూస్తున్నాడు నేను చూసాను అక్కడ మొదటిసారిగా అమ్మగారి విశ్వరూపం చూసాను

అమ్మగారు:- చాంతాడు తీసికొని నూకాలును కొడుతున్నారు — లంజ మీ మొగుడి మొడ్డ చాలటంలేదా నా మొగుడు పక్కలో దేకుతున్నావు దొమ్మరి లంజ ఎప్పుడు నుంచి దెంగిచుకుంటున్నావే. భోగం లంజ మరి అంత తిమ్మిరిగా ఉంటె నా దున్నపోతుతో దేన్గింస్తాను

నూకలు:- అమ్మగారు క్షమించండి మల్లి ఎప్పుడు జరగదు అని ఏడుస్తు అమ్మగారి కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది.

పట్టుకున్న కాళ్లతో తన్నుతూ ఉప్పరి లంజ ఆకలి అంటే కడుపు నిండా అన్నం పెట్టేసరికి కడుపు నిండి పూకు మాట వినటం లేదు అని మల్లి కొడుతున్నారు ఇంతలో వార్డెన్ వచ్చాడు.

అమ్మగారు:- వారే లంజాకొడకా ఏమి తక్కువ చేసానని దీనిని దెంగుతున్నావు మా అన్న తో చెప్పి నీ గుడ్డ పగల దెంగిస్తాను. లంజాకొడకా హాస్టల్ కి ఎవరైనా వస్తే నా పరువు ఏమైపోతుంది నా అదృష్టం బాగుంది నేను వచ్చాను మీ బాగోతం చూసాను. ఏరా నీకు సుబ్బులు కావాలా దానిని నీపక్కలో పడుకోబెట్టడానికి ఈ లంజ ను వాడుకుంటున్నావా అని మల్లి నూకాలును కొడుతోంది. ఇంతలో ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు

ప్రెసిడెంట్ గారు అమ్మగారిని సముదాయించి నూకాలుని వెళ్ళిపోమన్నారు

అమ్మగారు:- అన్నయ్య వీడికి వేరే ఊరులో ఉద్యోగం వేయించు  ఈ విష్యం ఊరులో తెలిసితె పరువుపోతుంది అని లోపాలకి వెళ్లిపోయారు.

పాలేరు చూడకముందే నేను అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయాను

డాక్టర్ దగ్గరకు కి వెళ్లి మాత్రలు తీసుకొని అత్తవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను.అత్తా పడుకొని ఉంది.

నేను:- అత్తా అమ్మగారు నిన్ను తీసుకొని ఆరుగంటలకు రమ్మని చెప్పారు.

అత్తా:- ఎప్పుడు

నేను:- మధ్యాహ్నం నేను అమ్మగారు వెళ్లి పూజకు కావలసిన వాణ్ణి కొనుకొని వచ్చాము. అమ్మగారు హాస్టల్ లో సమానం పెడతాను అని నన్ను వాళ్ళ పాలేరు మల్లిగాడితో ఆరటి గెల ఇంటికి కాకుండా హాస్టల్ కి తీసుకొని రావాలి అని కబురు చెప్పడానికి పంపారు. నేను కబురు చెప్పి హాస్టల్ కి వస్తుంటే అమ్మగారు ఎదురు వచ్చారు ఇద్దరం కలసి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాము. అప్పుడు చెప్పారు.

అత్తా:- నేను పూజ ఐన వెంటనే అమ్మగారిని కలసి వచ్చాను.

నేను:- అత్తా కొంచం జాగ్రత్తగా ఉండు అత్తా మొన్న నీవు వార్డెన్ తో ఉన్నప్పుడు మామ అటు వచ్చాడు నేను నీవు వార్డెన్ రూమ్ కి వెళ్లడం చూసాను కాబట్టి మామ ను ఏదో కొనమని అంగడి తీసుకొని వెళ్ళాను. ఈరోజు 12 గంటలకు మీ దుకాణం పెట్టుకున్నారు అని నాకు తెలుసు అందుకనే అమ్మగారిని 12.౩౦ వరకు ఇంటి నుంచి కదలనివ్వలేదు. జ్వరం గా ఉందా ఈ మాత్రలు వేసుకో ఉదయం మందుకొట్టే పని కి వెళ్ళాను వళ్ళు నెప్పులుగా ఉంది అని  మాత్రలు తెచ్చుకున్నాను.    

ఎదో అలికిడి వచ్చి చూసాను మల్లి వదిన గుడిసె లోకి వస్తుంది. అత్తా వదిన ఎప్పుడు వచ్చింది.

అత్తా:- ఉదయం నా తో వచ్చింది.

సరే అత్తా పడుకో నేను వెళ్తాను. వదిన భోజనం చేసి వస్తాను.
భోజనం చేసి అత్తా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. అత్తా పడుకొని ఉంది వదిన స్నానము చేసి వచ్చింది ఇద్దరం ఆరుగు మీద కూర్చున్నాము.

వదిన:- పండు ఎలా ఉన్నావు.

నేను:- బనే ఉన్నాను కానీ పండు గాడు మాత్రం బాలేడు.

వదిన:- వాడికేమైంది

నేను:-  వాడికి పువ్వు కావాలి.

వదిన:- మరి ఏ తోటకైనా వెళ్లి మంచి మొక్క చుస్కో.

నేను:- చాల మొక్కలు ఉన్నాయి కానీ మొక్క దగ్గరకు వెళ్ళాలి అంటే భయంగా ఉంది. మల్లె మొక్క సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది.

వదిన:- మల్లె మొక్కకు పండుదొరికింది ఇంకో పండు అక్కరలేదు.

నేను:- నేను మల్లె చెట్టును సహాయం చెయ్యమంది ఇంకో మొక్కలను పరిచయం చేస్తుంది   అని.లేదు మల్లె పూవు ఇస్తాను అంటే అంత కన్నా అదృష్టం ఇంకోటి ఉంటుందా. కానీ ఒక దొంగ నా అన్న గాడు సొంతం చేసుకున్నాడు.

వదిన:- సొంతం చేసుకోవలసిన సమయం లో అడుగు వెయ్యలేదు ఇప్పుడు చూసి ఏడవడం తప్ప ఇంకా ఏమి చెయ్యలేవు.

నేను:- ఎలా ఉన్నాడు మీ పండుగాడు బాగా చుసుకుంటున్నాడా.

వదిన:- పండుగాడు చాల మంచోడు కొంచం మొరటామనిషి. పండుగాడు తోటమాలి ఏమి చెపితే అది చేస్తాడు.

నేను:- పండుగాడు మంచిగా చూసుకుంటే నా మల్లె చెట్టు చూడడానికి ఎందుకు బలేదు.

వదిన:- తోటమాలి ఇంకా మల్లె చెట్టు చిగురించడం లేదు అని కోపంగా ఉంది.

నేను:- మొరటోడు మల్లి చెట్టుకి నీళ్లు సరిగా వేయడం లేదా.

వదిన:- వాడి ప్రయత్నం వాడు చేస్తున్నాడు

నేను:- తోటమాలి తొగరగా పోవాలి అన్నికోరుకో

వదిన:- తోటమాలి చాల మంచిది కేవలం మల్లె చెట్టు చిగిరించాలి అన్నదే కోరిక. తోటమాలి యజమాని చాల తొందరగా పోయేడు. తోటమాలి చాల కస్టపడి పండు ని పెంచింది యెజమానిని మల్లి చుకోవాలి అన్న కోరిక అంతే.

నేను:- సరే ఉదయం సున్నం పనికి వెళ్లాయి ఇంకా వెళ్తాను

వదిన:- మా అమ్మ విష్యం నీకు ఎప్పుడునుంచి తెలుసు

నేను:- ఈ మధ్యనే తెలిసింది.

వదిన:- మరి మా నాన్న కు ఎందుకు చెప్పలేదు.

నేను:- వార్డెన్ డబ్బు ఉన్నవాడు పలుకుబడి ఉన్నవాడు మనకు డొక్కా ఆడితేతప్ప రెక్క ఆడదు అత్తా ఏ పరిస్థిలో ఆ పని చేసిందో మనకు తెలియదు నేను అత్తకు చెయ్యగలిగిన సహాయం ఏమైనా ఉంది అంతే నేను మామకు తెలియకుండా అత్తను వాడినుంచి కాపాడాలి అనుకున్నాను. అమ్మగారు మధ్యాహ్నం వాళ్ళు కలుసుకొని సమయానికి వెళ్లే టట్లు చేశాను. అత్తా పరిస్థితి బట్టి అత్తకు వార్డెన్ సమశ్య పోయింది అనుకుంటాను.

వదిన:- సరే వెళ్లి పడుకో అని పంపింది.

పక్క రోజు నేను సున్నం పని చేసుకొని ఇంటికి వస్తుంటే మల్లి వదిన, నాగు అన్న వూరు వెళ్తున్నారు.

నాగు అన్న:-పండు ఎలా ఉన్నావు. నీకు ఇక్కడ పని దొరకకపోతే నా దగ్గరకు వచ్చే నేను వంట నేర్పుతాను. మొహమాట పడకు.

నేను:- అన్న నేను వస్తాను అన్న నీ పెళ్ళాం రానివ్వదు.

మల్లి వదిన:- మా ఇంటిలో కూర్చొని తినడానికి పందికొక్కులు ఉన్నాయి ఇంక నీవు అక్కడికి రానక్కరలేదు.

అత్తా తో మాటలాడితే అప్పుడు అర్దమవ్వింది ఇద్దరు పిఠాపురం CMC.  హాస్పిటల్ కి వెళ్తున్నారు చూపించుకోవడానికి.

అత్తా:- పండు నన్ను కాపాడినందుకు నీకు ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలను.

నేను:- ఊరుకో అత్తా ఏదో నేను చెయ్యగలిగినది నేను చేశాను.

అత్తా:- రాత్రి మీ ఇద్దరి మాటలు విన్నాను వదిన తో ఎవ్వరైనా ఆలా మాట్లాడతారా.

నేను:- ఏమి చెయ్యను అత్తా ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేను నా బాధను వదిన కి నాకు మంచి చనువు ఉంది కాబట్టి ఆలా మాట్లాడేసాను.

అత్తా:- ఐతే ఇప్పుడు వరకు పండుగాడు అరంగేట్రం చెయ్యలేదా అని నవ్వింది.

నేను:- చెయ్యలేదు అత్తా నీలాంటి పోట్ల గిత్త ఐతే మంచిది అని ఎదురుచూస్తున్నాను.

అత్తా:- పని ఎలా చేస్తరో తెలియదు కానీ మంచం విరగొటే మాటలు మాట్లాడుతున్నావు.

నేను:- నీవు నేర్పించాలి గాని మంచం ఏమి కర్మ భూమికి కూడా బొక్క పెట్టస్తాను.

ఇంత లో అమ్మ పిలిచింది

1c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Maarpu – 1,మార్పు  , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Maarpu

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button