Maaya

Maaya – 4 | మాయ | telugu dengudu kathalu jabardast

Maaya - 4 | మాయ | telugu dengudu kathalu jabardast

Maaya – 4 | మాయ | telugu dengudu kathalu jabardast

mkole123

Maaya | మాయ | telugu dengudu kathalu jabardast
Maaya | మాయ | telugu dengudu kathalu jabardast
కిరీటి మాట పూర్తి చెయ్యకుండానే తానెంత తప్పుడు సిట్యుయేషన్ లో ఆ మాట అంటున్నాడో అర్ధం అయిపోయింది. ఒక slow motion మూవీ లాగా ఆ తర్వాతి కొద్ది సెకన్లు అతని మనోఫలకంపై అచ్చు పడిపోయాయి. నవ్వుతున్న శైలు ముఖం కొయ్యబారిపోయింది. కిరీటి భుజం మీదనుంచి ఎవర్నో చూస్తోంది శైలు. వెనకనుండి దబ్బున శబ్దం వచ్చింది. తిరిగి చూస్తే నిక్కుమాంబ వాటర్ టాంక్ పక్కన కూలబడి వున్నది. ఆమె చేతులు ఆమె నోటిని కప్పివేసి వున్నాయి. ఆమె కళ్ళల్లో ఒక హారర్ కనిపిస్తోంది.

కిరీటికి ముందు ఎవర్ని సముదాయించాలో అర్ధం కాలేదు. ఒక సెకను ఊగిసలాడి నిక్కుమాంబ వైపు పరిగెట్టాడు. ఆమె ముందు కూర్చుని ‘అక్కా, ప్లీజ్.. చాలా సారీ అక్కా… ఏదో నోటికొచ్చింది వాగేశాను. క్షమించక్కా’ అంటూ లొడలొడా వాగుతున్నాడు. శైలు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి వాడ్ని లాగేసి నిక్కీని కౌగిలించుకొని ‘ఓయ్, నువ్వు అలా పక్కన నిలబడు కాసేపు. మాట్లాడకు, పో’ అంటూ కిరీటిని డాబా మీద వేరే మూలకు తరిమేసింది.

పిచ్చి పట్టిన వాడిలా డాబా మీద ఓ మూల తిరిగేస్తున్నాడు కిరీటి. నిన్న ఉత్తరంలో నిక్కీ అన్న పేరు చూశాక ఆ రోజు సంతలో తనని ముద్దెట్టుకున్న అమ్మాయి నిక్కుమాంబే అని సగం నమ్మాడు. ఇవాళ తన రియాక్షన్ చూశాక పూర్తిగా convince అయిపోయాడు. అసలు ఆ టాపిక్ ఎప్పటికీ ఎత్తద్దు అని డిసైడ్ అయి వున్నాడు. ఒక్క సునయనతో తప్ప ఆ విషయం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు నోరుజారి శైలూతో చెప్పేశాడు. చూస్తే శైలు, నిక్కీ మంచి స్నేహితుల్లా వున్నారు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలూ కలిసి ఒక మాటంటే తనని ఊళ్ళోనుంచి తన్ని తగలేస్తారు. టెన్షన్ peaks కి వెళ్లిపోతోంది మనవాడికి.

కాసేపాగి శైలు వాడ్ని రమ్మని పిలిచింది. నిక్కీ ఇంకా తల ఎత్తలేదు. At least తను ఏడవట్లేదు. ఎమౌతుందో ఏమో అనుకుంటూ భయం భయంగా వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికీ. ‘ఏం కావాల్రా నీకు?’ అని అడిగింది శైలు. కిరీటికి ఏమీ అర్ధం కాలేదు. వెర్రి చూపు ఒకటి చూశాడు.

కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో తెలివైన వాడిలా అనిపించినా కొన్ని విషయాల్లో slow ఏమో వీడు అనుకుంది శైలు. ‘నిక్కీతో ఆ రోజు జరిగింది ఎవరికన్నా చెప్పావా’ అంటే తల అడ్డంగా ఊపాడు. ‘సరే, ఇకముందు కూడా ఎవరికీ చెప్పకుండా వుండాలంటే ఏం కావాలి నీకు’ అని అడిగింది శైలు.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

‘నాకేమీ వద్దండి. అక్కా ప్లీజ్ ఒకసారి చూడవూ, నాకు నిన్ను నిక్కీ అని పిలుస్తారని నిన్నే తెలిసింది. ఆ రోజు ఏమైందో ఏమిటో నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు, చెప్పను కూడా. నీకు తెలుసు కదా నేను అలా వాగే టైప్ కాదని. శైలు గారూ మీరన్నా చెప్పండి. నిన్న జరిగింది కూడా…’ అంటూ ఇంకేదో చెప్పబోయి టప్పున నోరు మూసేశాడు.

ఈ సారి తల పట్టుకోవడం శైలు వంతు అయ్యింది. వీడు అమ్మాయిల విషయంలో hopeless అని ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఈలోపు వాడి మాట విని నిక్కీ చివాల్న తల ఎత్తి చూసింది. శైలు రియాక్షన్ చూసి ‘ఏయ్, ఏం చేశాడే నిన్న?’ అని అడిగింది. శైలు ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరి తీసుకొని ‘ఐతే వీడు పెద్ద కాసనోవా అయినా అయి వుండాలి, లేకపోతే శుద్ధ ముద్దపప్పు ఐనా అయివుండాలి. చిన్నప్పట్నుంచి చూస్తున్నావుగా, నువ్వు చెప్పు ఏ టైపో. మామ దగ్గరికి తీసుకుపోవాలా ఈ పంచాయితీ, లేకపోతే కుర్రాడ్ని వదిలేద్దామా’ అంది.

కిరీటి గుండెలు గుబగుబలాడుతున్నాయి. నిజానికి వాళ్ళ మీద వీడిదే పై చెయ్యి అని, జరిగిందేమీ బయటపెట్టొద్దని బతిమిలాడుకోవాల్సింది వాళ్ళు అని ఆలోచన రావట్లేదు. అది కనిపెట్టి శైలు వాడ్ని కాస్త బెల్లించి నోరు నొక్కేద్దామని try చేస్తోంది.

‘అక్కా’ అంటూ మళ్ళీ ఏదో చెప్పబోతుంటే ‘చంపేస్తాను ఇంకోసారి అక్కా అని పిలిచావంటే. చేసిందంతా చేసేసి అక్కా అంట. అక్కా లేదు అరటికాయ తొక్కా లేదు’ అని ఫైర్ అయ్యింది నిక్కీ. ‘అంతలా చేశాడా’ అంటూ శైలూ సాగదీస్తే ‘నువ్వు చెప్పవే నిన్న నిన్నేమి చేశాడో. తర్వాత నేను చెప్తా’ అంటూ నిక్కీ ధుమధుమలాడింది.

మొత్తానికి తను సేఫ్ అని ఒక నమ్మకం కలిగింది కిరీటికి. ఇక అక్కడ్నుంచి జారుకోవడం ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ‘సరే ఇక నువ్వు వెళ్లవయ్యా’ అని శైలు అనగానే బ్రతుకు జీవుడా అని పుస్తకాలు పట్టుకొని బయల్దేరాడు.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

ఇంతలోకే ‘ఆగు, ఏంటా పుస్తకం’ అంటూ వాడి చేతిలోని పుస్తకాల్ని లాగేసింది శైలు. క్లాసు పుస్తకాల మధ్యలో వాడు సునయన దగ్గర కొన్న Misdirection పుస్తకం బయటకు లాగింది. టకటకా రెండు నిమిషాల్లో ఓ పేజ్ చదివేసి ‘ఇంత ఇంటరెస్టింగ్ పుస్తకం నీకెక్కడిదోయి? ఎంత వరకూ చదివావు దీన్ని’ అని అడిగింది.

‘చదవడానికి try చేశాను కానీ నాకేమీ అర్ధం కాలేదు’ అని సిగ్గుగా చెప్పాడు కిరీటి. ‘హుమ్.. నేనొకసారి చదివి ఇవ్వచ్చా’ అని అడిగితే మొహమాటంగా తలూపాడు. ‘అంత ఇబ్బంది ఐతే వద్దులే’ అంటోంది కానీ పుస్తకం మటుకు వదలట్లేదు శైలు.

కిరీటి శుద్ధ మొద్దావతారం ఐతే కాదు. తను ఎలాంటి danger లోనూ లేనని, పైపెచ్చు వీళ్ళిద్దరూ తన భయం చూసి ఇంకా ఆడుకుంటున్నారని కొంచెం ఆలస్యంగా ఐనా పసిగట్టాడు. తన థియరీ టెస్ట్ చేద్దామని ‘ఇందాక మీరు అడిగినప్పుడు తట్టలేదు కానీ నాకు ఒకటి కావాలండి’ అన్నాడు మెల్లిగా.

‘ఆ ఏంటమ్మా, మళ్ళీ చెప్పు. ఏదో కావాలా?’ అంటూ శైలు రెచ్చిపోబోతుంటే నిక్కీ ఆపి ‘తెగేదాకా లాక్కు’ అని ఆపింది. ‘ఏం కావాల్రా కిరీటీ? పిచ్చిపిచ్చివేమీ అడక్కు. మీ నాన్నకు తెలిస్తే బాగుండదు’ అంటూ కొంచెం లాలనగా కొంచెం బెదిరింపు మిక్స్ చేసి అడిగింది.

‘నాకు ఇంగ్లిష్ నేర్పిస్తారా మీరు ఇద్దరూ? నాకు కూడా ఆ పుస్తకం చదవాలని కోరిక.’

ఊహించని ఈ కోరిక విని అవాక్కయ్యరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు. శైలు కళ్ళల్లో ఓ వింత వెలుగు వచ్చింది. ‘అంత స్పెషల్ ఆ ఈ పుస్తకం నీకు’ అంటూ పేజీలు తిరగేస్తోంది. కిరీటీ ఖర్మ కాలి అప్పుడే పుస్తకంలోనుంచి సునయన దగ్గర తీసుకున్న కార్డ్ బయట పడింది.

ఎప్పుడూ దిండు కింద పెట్టుకుని వుంచే కార్డ్ పొరపాట్న నిన్న పుస్తకంలోనే వదిలేశాడు. గబుక్కున వంగి తీసుకునేలోపే శైలు లాగేసింది ఆ కార్డ్ ని. ‘అమ్మో అమ్మో వీడు సామాన్యుడు కాదే నిక్కీ, చూడు ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఇన్ని love సింబల్స్ గీసి ఇస్తారు’ అంటూ కార్డ్ నిక్కికి ఇచ్చింది.

కిరీటికి ఇక patience చచ్చిపోయింది. ‘అక్కా, ఆ పుస్తకం, ఆ కార్డ్ లేకపోతే ఆ రోజు నైట్ నేను ఆగేవాడ్ని కాదు. ప్లీజ్, ఇలా ఇచ్చేయ్యండి’ అని మెల్లిగా, కానీ ఫర్మ్ గా అడిగాడు. ఏమనుకుందో ఏమో నిక్కీ వాడికి వెంటనే ఇచ్చేసింది కార్డ్. ‘పుస్తకం మీరు చదివి ఇవ్వండి ఫరవాలేదు’ అంటూ బయల్దేరాడు.

‘రేపు వస్తావుగా’ అని శైలు అంటే ఎందుకు అన్నట్టు చూశాడు. ‘ఇంగ్లిష్ నేర్పించమన్నావుగా, రేపట్నుంచి రా’ అని బై చెప్పింది శైలు.

‘కుర్రాడు మంచివాడో ముదురో తెలియట్లేదు’ అంది శైలు. నిక్కీ వాడు వెళ్ళిన వైపే చూస్తోంది. ‘నా మట్టుకు చాలా మంచివాడు. ఆ రోజు జరిగింది మొత్తం నా తప్పే. Senseless గా behave చేశాను. నిజంగా ఏ డామేజ్ జరక్కముందే వాడే నన్ను ఆపాడు తెలుసా’ అంది.

‘డీటైల్స్ చెప్పమ్మా’

‘నిన్న జరిగింది ఏమిటో నువ్వు చెపితే నేను నా కథ చెప్తాను’

మొత్తానికి ఒకరికి ఒకళ్లు కిరీటితో తమ అనుభవాలు పంచుకున్నారు. ‘నాకంటే నీకే ఎక్కువ చేశాడు కదే’ అని శైలు అంటే ‘ఇదేమన్నా పోటీనా. అసలే వాడి ముఖం కూడా చూడలేకపోతున్నాను. చిన్నప్పటినుంచి నా తమ్ముడితో సమానంగా చూశాను. కానీ ఆ రోజు నేను advance అయ్యింది వీడితో అని తెలిసాక ఓ పక్కన రిలీఫ్ గా వుంది. ఇంకొక పక్కన సిగ్గుతో చచ్చిపోవాలని వుంది’ అంది నిక్కీ.

మర్నాడు కిరీటి మంచి హుషారుగా ఇంగ్లిష్ textbook తీసుకుని వెళ్ళాడు. శైలు వాడ్ని అటకాయించకముందే నిక్కి వాడ్ని పిలిచి ‘చూడూ, అది ఎం.ఏ లిట్ చదివింది. మొదటే దాని దగ్గరికి వెళ్లావంటే గ్రామర్ తో కొట్టి చంపేస్తుంది. ఇక జన్మలో తేరుకోలేవు. అలా కాదు, ముందు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. నీకు ఇంగ్లిష్ ఏ‌బి‌సి‌డి దగ్గర్నుంచి నేర్పించనవసరం లేదు కదా. అలాగే చదవడం రాయడం కూడా వచ్చు. ఇదిగో, ముందు వీటితో మొదలెట్టు’ అంటూ హిందూ పేపర్, డిక్షనరీ వాడి చేతిలో పెట్టింది.

‘రోజూ మా దగ్గరికి రానవసరం లేదు. లైబ్రరీకి పోయి హిందూ పేపర్ చదువు. మొదట్లో ఏమీ అర్ధం కాదు. భయపడకు. అర్ధం కానీ పదాలు డిక్షనరీలో చూస్కో. రెండు మూడు రోజులకి ఒకసారి మా దగ్గరకి వచ్చి ఇంగ్లిష్ లో ఏమన్నా మాట్లాడ్డానికి ట్రై చెయ్యి’ అని వాడ్ని పంపించేసింది.

‘ఎందుకే అంత తొందరగా పంపించేశావు? కొంచెంసేపు వుంచుకుంటే పోయేది కదా’ అని శైలు అడిగితే ‘నేను వుండగా వాడ్ని ఏమీ కెలక్కు. ఇంకొకళ్ళు అయితే ఏం చేసేవాళ్ళు మనతో? పాపం పిచ్చివెధవ’ అంది నిక్కీ. ‘వాడికేం love story వుందో ఇంగ్లీష్ నేర్పించమని అడిగాడు. నువ్వేమో వాడ్ని వెనకేసుకొస్తావు’ అని ఉడుక్కుంది శైలు.

వాడికి లవ్ స్టోరీ అన్న మాట వినగానే నిక్కీ తన గుండెని ఎవరో squeeze చేసి వదిలినట్టు ఫీల్ అయ్యింది. ఛ ఛ, నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నానేంటి అని సర్దుకుంది కానీ జరగాల్సిన డామేజ్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. ఆ రోజు జరిగిన దాని గురించి కిరీటి ఎలా అయితే కలలు కంటున్నాడో నిక్కీ కూడా అలానే చేస్తోంది.

కొన్ని కొన్ని moments of passion మన మనస్సులోనుంచి ఎప్పటికీ తీసెయ్యలేము. కిరీటి, నిక్కీల మధ్య జరిగింది కూడా అదే. వేడి ముద్దులు, తమకంగా అందాల నొక్కుళ్ళు, వాడు సుతారంగా తన జడ పొడవు కొలిచి నడుము పట్టుకున్న తీరు, తన చేతిలో కాలిపోతున్న వాడి అంగం ఇవేవీ మర్చిపోలేకపోతోంది. ఇప్పటిదాకా తన ఊహల్లో ఉన్న ఆ వ్యక్తికి రూపం లేదు. కానీ ఇప్పుడు అది కిరీటి అని తెలిసిన తర్వాత వాడివంక చూడకుండా ఉండలేకపోతోంది.

కిరీటి కొన్నాళ్లు నిక్కీ చెప్పినట్టే చేశాడు. ఒక నెల రోజులైన తర్వాత పదే పదే పేపర్లో వస్తున్న పదాలు డిక్షనరీలో వెదకటం ఆపేశాడు. చిన్న చిన్న వాక్యాలు ఇంగ్లిష్ లో మాట్లాడటం మొదలెట్టాడు. రెండు మూడు రోజులకి ఒక సారి నిక్కీని కలుపుకొని ప్రెసిడెంటు గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఇద్దరమ్మాయిలతో మాట్లాడుతున్నాడు. నిక్కీ ఎంత మామూలుగా వుందామని ప్రయత్నిన్చినా చదువు ఆగిపోయిందన్న బాధ వుండుండి బయటపడడం గమనించాడు.
అప్పుడప్పుడూ మిగతా సబ్జెక్టులలో కూడా సహాయపడుతోంది వాడికి నిక్కి.

‘ఏరా, మీ బాబు కంటే నీ దర్శినం ఎక్కువైందేటి మాకు? ఏడెకరాల బాకీ తీరుస్తాకి మీ బాబు నిన్ను మా కోడలి చాకిరిలో ఎట్టాడా?’ అని పెద్దాయన నవ్వితే ‘అంతే అనుకోండి’ అన్నాడు. ఇలా మొత్తం అమ్మాయిలతో స్పెండ్ చేసిన దాని గురించే చెప్తున్నానని మిగతా మిత్రులను దూరం పెట్టాడని అనుకోకండి. ఆ గ్రూప్ లో కూడా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. వాటి గురించి కూడా చెప్తాను.

ఒక రోజు శైలు వాడి Misdirection పుస్తకం తిరిగిచ్చేసింది. ‘పుస్తకం అక్కడక్కడా చదివి అసలు ఈ పుస్తకం దేని గురించో నెక్స్ట్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పు’ అని ఆర్డర్ వేసింది. ఇన్నాళ్లూ ఆ పుస్తకం ఏమన్నా మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ నేర్పిస్తుందేమో అనుకుంటున్న కిరీటి ఈ సారి ఆ పుస్తకం చదివి ఆశ్చర్యపోయాడు. అది మ్యాజిక్ ట్రిక్ డిజైన్ చెయ్యడం ఎలాగో, దాని వెనక వుండే technicalities ను వివరించే పుస్తకం అని అర్ధం చేసుకున్నాడు. తను స్వంతగా ఒక మ్యాజిక్ ట్రిక్ తయారుచేసి సునయనను ఈ సారి కలుసుకున్నప్పుడు ఆమెను surprise చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు.

పుస్తకం విషయం చెప్దామని హుషారుగా శైలు దగ్గరకు బయల్దేరాడు. డాబా మెట్లు ఎక్కుతుంటే నిక్కీ ఏడుపు, శైలు ఓదార్పు వినిపించి ఆగిపోయాడు. ‘అమ్మ పొలం అమ్మేసినా ఇంకా మూడువేలు తగ్గిందే. దానిపైన మళ్ళీ హాస్టల్, బుక్స్ ఖర్చులు. నా రికార్డ్ చూసి కాలేజీ వాళ్ళు ఈ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చినా నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటిన్యూ చెయ్యనిస్తాను అన్నారు. కానీ ఆ మిగతా డబ్బులు ఎలా సర్దుబాటు చెయ్యాలో అర్ధం కావట్లేదు’ అంటూ నిక్కీ గొంతు, ‘ఎలాగో ఒకలాగా ఏర్పాటు అవుతుంది లేవే. మామ చాలా ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ సంవత్సరం విత్తనాలు పాడైపోవడంతో ఇంకో బ్యాచ్ కొనడానికి చాలా డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయిట. దానికి తోడు ఆ పొలం సరిహద్దు తగాదాలొకటి. నేను కూడా ఏదన్నా వుద్యోగం వెదుక్కుంటా అని అడుగుతున్నా మామని’ అంటూ శైలు గొంతు వినిపించాయి.

‘పెద్దయ్యకి ఇప్పటికే చాలా ఋణపడ్డామే. ఆయన అండ లేకుంటే అసలు నాలాంటి ఆడపిల్ల ఊరు దాటి వెళ్ళి చదువుకోవటం అయ్యేదే కాదు’ అంటోంది నిక్కీ. కిరీటి ఇప్పుడు వాళ్లదగ్గరికి వెళ్లలేక తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు.

మర్నాడు కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గార్లు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్లు ఇంగ్లిష్ లో struggle అవడం గురించి, దాని ఫలితంగా మిగతా సబ్జెక్టుల టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి అర్ధం చేసుకోలేక వాటిలో కూడా దెబ్బతినటం గురించి ఆందోళన పడటం, రాజావారికి ఏం చెప్పుకోవాలో అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం విని వాడికొక ఆలోచన వచ్చింది.

ఆలోచన అయితే వచ్చింది గానీ దాన్ని అమలు చెయ్యాలంటే వాడి కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతున్నాయి. ముందు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నట్టే కిరీటి పక్కా introvert. అలాంటి వాళ్ళకి మనసులో వెయ్యి మాటలు వుంటే ఒక్క మాట బయటకు తీసుకురావడమే గగనం. మిత్రులారా, ఆ మెంటల్ block అనేది ఎవరూ మాటల్లో చెప్పలేరు. Experience చేస్తే కానీ తెలీదు. తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరే నోరెత్తడు, అలాంటిది ఏకంగా ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరకు వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే ఊగిసలాడుతున్నాడు కిరీటి. చివరికి ఓ రోజు ధైర్యం చేశాడు. నిక్కీ మీద మనసులో ఎక్కడో వున్న ఇష్టం వాడి చేత ముందడుగు వెయ్యించింది.      
  
 అది సెప్టెంబర్ మాసం. half yearly పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ను యే రకంగా గట్టెక్కించాలో తెలీక అవస్థలో వున్న ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ కి ఓ కుర్రాడు వచ్చాడు.

May I come in sir అంటూ ఆయన డోర్ పై knock చేశాడు. లోపలికి రమ్మని పిలిచిన ప్రిన్సిపాల్ ఆ కుర్రాడితో ఒక అరగంట మాట్లాడారు. అంతసేపూ మరీ ఎక్కువ తప్పులు లేకుండా చక్కటి ఇంగ్లిష్ లో మాట్లాడి ఆయన ప్రాబ్లం కి ఒక సొల్యూషన్ suggest చేసి వెళ్ళాడు ఆ కుర్రాడు.

ఆ కుర్రాడు మన కిరీటి అని చెప్పనవసరం లేదనుకుంటా. ఒక రెండు రోజులు ఆలోచించి కిరీటి చెప్పినదానికి ఓకే అన్నారు ప్రిన్సిపాల్ గారు. ఆ సాయంత్రం నిక్కీ, శైలూలకు ఒక మంచి surprise ఇద్దామని వెళ్ళాడు కిరీటి.

ప్రెసిడెంటు గారి ఇంటి డాబా మీద నిక్కీ ఒక్కతే వుంది. ‘శైలు ఒక పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది రారా’ అని పిలిచింది వాడ్ని పైకి. ఎంత ఇద్దరికీ ఒకే సారి చెబ్దాము అనుకున్నా వుండబట్టలేక నిక్కీతో మొదలెట్టాడు. ‘అక్కా’ అంటూ మొదలెట్టి ఇంతలోనే గతుక్కుమని ‘నిక్కీ, ఒక మాట చెప్పాలి’ అన్నాడు. ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా కూర్చుని వున్నారు.

‘నేను ఇవాళ మా కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారితో మాట్లాడాను. నువ్వు వచ్చే ఆరు నెలలు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకి ఇంగ్లిష్, మాథ్స్ స్పెషల్ క్లాసులు చెబితే వెయ్యి రూపాయలు జీతం ఇస్తాను అన్నారు. నీ మూలంగా మేము ఇంప్రూవ్ అయితే నిన్ను కాలేజీ కట్టించిన రాజా గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి నీ ఫీజు గురించి మాట్లాడతాము అన్నారు. నీకు ఇష్టం లేకపోతే sorry’ అని గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పేసి ఆమె రియాక్షన్ ఎలా వుంటుందా అని apprehensive గా చూస్తున్నాడు.

ఇవతల నిక్కీ మైండ్ లో ఒక వింత అనుభూతి కలుగుతోంది. మునిగిపోతున్న వాడికి నావ ఎదురైనట్లు అనే స్థితిలో వుంది. ఇక చదువు ఆగిపోయినట్లేనేమో అని దిగాలు పడుతుండగా కిరీటి ఓ దోవ చూపించేసరికి తన రియాక్షన్ ను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయింది.

సివంగిలా వాడిమీదకు దూకి ముఖమంతా ముద్దులు పెట్టేస్తోంది. థాంక్ యూ థాంక్ యూ అంటూ ఎడా పెడా ముద్దులు పెట్టడం ఆపలేకపోతోంది. వాడి రిబ్స్ విరిగిపోతాయేమో అన్నంత గట్టిగా కావలించుకుంటోంది. అనుకోకుండా వాళ్ళ పెదవులు కలిశాయి. ఇన్నాళ్లూ ఇద్దరూ దాచుకున్న ఫీలింగ్స్, కోరికలు ఒక్కసారి ముంచేశాయి ఇద్దరినీ.

ఆమె వాడి మీద పడ్డప్పుడు కింద పడిపోయాడు కిరీటి. పైనుంచి ముద్దుల వర్షం కురుస్తుంటే వాడిలో కూడా అగ్గి రాజుకుంటోంది. ఎదురు ముద్దులు పెడుతూ పెదవులు పెనవేసుకోగానే ఇక ఆగలేక ఆమె ఎద ఎత్తులను నిమిరాడు. ఇస్స్ అంటూ నిట్టూర్చి నిక్కీ కూడా వాడి అంగాన్ని తడమటం స్టార్ట్ చేసింది. అలా ఎంతసేపు పెనవేసుకుపోయారో తెలీదు.

మళ్ళీ కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిందే రిపీట్ అవుతోంది. కిరీటి మైండ్ లో మళ్ళీ సునయన రూపం కొట్టుకులాడుతోంది కానీ నిక్కీ passion ముందు అది స్థిరంగా నిలబడట్లేదు. ఒక హోరులో పడి కొట్టుకుపోతున్నారు ఇద్దరూ. సడన్ గా నిక్కీని వాడిపైనుంచి లాగేశారు ఎవరో. కళ్ళు బైర్లు కమ్మి వున్న కిరీటి ఒక్కసారి అలా నిక్కీ దూరం అయ్యేసరికి ‘నో’ అంటూ లేవబోయాడు.

శైలు వాడ్ని కాలితో తొక్కిపట్టి నిక్కీని కంట్రోల్ చెయ్యడానికి ట్రై చేస్తోంది. అవతల నిక్కీ కూడా మళ్ళీ వాడి మీద పడిపోడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. తనని చిన్నగా ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టింది శైలు. ఆ శబ్దానికి ఇద్దరూ మత్తులో నుంచి బయటకు వచ్చారు. ‘ప్లీజ్, ప్లీజ్’ అంటూ ఇంకా వీక్ గా పెనుగులాడుతోంది నిక్కీ. ‘నేనేమీ చెయ్యను, జస్ట్ వాడిని hug చేసుకోనివ్వు’ అంటూ ఏడుస్తోంది. ఏమనుకుందో ఏమో శైలు తనని వదిలేసింది. ఇద్దరూ మళ్ళీ పెనవేసుకున్నారు కానీ ఇప్పటి కలయిక ఇంకా మధురంగా వుంది.

థాంక్స్ రా అంటూ మళ్ళీ ఏడుస్తుంటే ఈ సారి ఆమె కన్నీళ్లు తుడిచి కళ్లపై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు కిరీటి. ‘ఫ్రీ షో ఆపి ఎందుకు కుస్తీ పడుతున్నారో చెప్పి తగలడండి. నేను కాబట్టి సరిపోయింది, మామ వస్తే ఏమయ్యేది’ అంది శైలు. నిక్కీ జరిగింది చెప్తే ‘మన సుద్దపప్పు ఇంత పని చేశాడా, నేను నమ్మను. నిన్ను బుట్టలో వెయ్యడానికి చూస్తున్నాడు’ అంటూ ఏడిపిస్తోంది.

‘మీక్కూడా ఒకటి చెప్పాలండి. మా ఇంగ్లిష్ లెక్చరర్ చాలా బాడ్. కాలేజీ వాళ్ళు వచ్చే సంవత్సరం ఆయన replacement కోసం వెదుకుతున్నారు. మీరు ఎం.ఏ లిట్ చదివారని నిక్కీ చెప్పింది. అదే మా ప్రిన్సిపాల్ గారికి చెప్పాను. మీకు ఇంటరెస్ట్ వుంటే ఇంటర్వ్యూ కి రమ్మన్నారు రేపు’ అన్నాడు. ఈ సారి శైలు మాటరాక నిలబడిపోయింది. నిక్కీ గట్టిగా నవ్వి ‘ఇప్పుడేం అంటావే’ అంది.

‘దానిలాగా మీద పడిపోతానని అనుకోకు. కానీ చాలా థాంక్స్’ అని కిరీటి దగ్గరకు వచ్చి తను కూడా ఒకసారి గట్టిగా కౌగిలించుకొని వాడి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. ఇందాకటి ముద్దులాటలో వాడి అంగం గట్టిపడిందేమో శైలు hug చేసుకున్నప్పుడు ఆమెకు ఎక్కడో గుచ్చుకుంది. వాడ్ని దూరం నెట్టేసి బుగ్గల్లోనుంచి ఆవిర్లు వస్తుంటే ‘ఛీ, పోరా ముందు ఇక్కడ్నుంచి’ అని అరిచేసింది.

‘వాడితోపాటు నేనూ పోతా’ అని నిక్కీ వాడి చెయ్యి పెనవేసుకొని మళ్ళీ పెదవులపై ముద్దు ఇచ్చింది. ‘ఏయ్, సీరియస్ గా చెప్తున్నా. ఊళ్ళోకి ఇలా వెళ్ళొద్దు’ అని శైలు వార్నింగ్ ఇచ్చేసరికి ఇద్దరూ తేరుకుని ఇంటి బాట పట్టారు.

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Maaya – 4,

మాయ,

telugu dengudu kathalu jabardast,

jabbardasth telugu boothu kathalu,

dengulata telugu stories episodes,

jabbardasth. in,

jabardast telugu sex stories,

telugu sex kadalu jabardasth,

jabbardasth sex stories,

www.jabbardasth.in,

telugu sex stories in jabardasth,

telugu boothu kathalu,

xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page