MAHIRE MARIDI

MAHIRE MARIDI – 8 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI - 8 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI – 8 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

కథ,కథనం: rajsunrise

MAHIRE MARIDI

 

ఒక గంట తర్వాత మాహి వాళ్ళ అమ్మ వొచ్చి లేపింది మాహి నిమాహి వెళ్లి స్నానం చేసి రెడీ అయి కాఫీ తీస్కొని డాబా మీదకు వెళ్ళింది. రూం లో శంకర్ మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. నవ్వుకుంటూ కాఫీ పక్కన పెట్టి శంకర్ పక్కన కూర్చొని తట్టి లేపింది. శంకర్ బద్దకంగా కళ్ళు తెరిచి చూసాడు. ఎదురుగా మాహి ని చూసి దిగ్గున లేచి కూర్చున్నాడు. “ఏంటి అలా లేచి కూర్చున్నావు..” అంది ఆశ్చర్యంగా మాహి. మాహి వంటి మీద నుండి వొస్తున్న పరిమళానికి మత్తుగా అనిపించింది శంకర్ కి. “ఎం లేదు.కొత్త ప్లేస్ కదా.అవును.ఏంటి అప్పుడే రెడీ అయిపోయావు..” అన్నాడు ఎగాదిగా తృప్తిగా మాహిని చూస్కొని. “ముందు కాఫీ తాగండి.. చల్లారిపోతుంది.” అంది నవ్వుతు మాహి కాఫీ కప్ అందిస్తూ. కాఫీ తాగక “కాఫీ నువ్వే పెట్టావా..” అన్నాడు నవ్వుతు శంకర్. “హ..నేనే. ఎందుకు.. బాగోలేదా..” అంది మాహి. సూపర్ అన్నట్టుగా చేయి చూపించాడు శంకర్. “సరే నేను వెళ్తాను..కొంచెం పని ఉంది .మీ ఇంటికి రావాలి కదా…బట్టలు అవి సర్దుకోవాలి..మీరు రెడీ అయ్యి కిందకు రండి .టిఫిన్ చేద్దురు గాని.” అంటూ మాహి కిందకు వొచ్చేసింది.

మాహి కిందకి వొచ్చి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. శరత్ ఇంకా లేవలేదు. దెగ్గరకు వెళ్లి “చిన్న .లే.చాల టైం అవుతుంది.”అంటూ వాడిని కుదిపింది. వాడు దిగ్గున లేచి కూర్చున్నాడు. వాడు అంత సడన్ గా లేచేసరికి “ఏంటి చిన్నా.ఏదైనా కల పడిందా..అంత సడన్ గా లేచావు.మార్నింగ్ సరయు కూడా అంతే. నీలాగే సడన్ గా లేచింది.” అంటూ వాడి చెవి పట్టుకొని మెలేసి వీపు మీద చిన్నగా కొట్టింది బయం పోవడానికి. అంతలో మాహి వాళ్ళ అమ్మ బయటినుండి పిలిచింది మాహి ని “సరే చిన్నా నువ్వు లేచి రెడీ అయి రా.” అంటూ మాహి వెళ్ళిపోయింది. వాడికి నైట్ జరిగింది అంతా గుర్తొచింది. కొంచెం బయం కూడా వేసింది ఎక్కడ సరయు ఎవరికైనా చెప్తుందేమో అని. బెడ్ మీద నుండి లేస్తుంటే సరయు వొచ్చింది. ఏమి జరగనట్టుగా “ఏంటి ఇంకా లేవలేదా..” అంది నవ్వుతు నైట్ ఏమి జరగనట్టుగా మాములుగా. హమ్మయ్య అనుకున్నాడు వాడు. ఎంతైనా ఆడవాళ్ళూ జానలుజానతనానికి వయసు తో సంబందంలేదువాళ్ళ dna లోనే ఉంటుంది అనుకుంట బహుశ. అపుడు తల ఎత్తి సరయు వైపు చూసాడు. అప్పుడే స్నానం చేసిచుడిదార్ వెస్కొని వొచ్చింది. చాల అందంగా తాయారు అయ్యి వొచ్చింది. అలాగే చూస్తుండిపోయాడు శరత్. “హలో..మాస్టర్..ఏంటి..అలా చూస్తున్నారు..”అంది కల్లెగారేస్తూ సరయు. వాడు తత్తరపాటుతో కళ్ళు తిప్పుకొని “ఏ..ఏంలేదు..” అంటూ బెడ్ మీద నుండి లేచాడు. నిద్ర లో నుండి అప్పుడే లేచాడు కదా మడ్డ అలాగే లేచి ఉందిషార్ట్ టైట్ గా ఉండడంవల్ల ఆ ప్రదేశంలో ఉబ్బుగా ఉంది. సరయు చూపు అక్కడ పడిందిసిగ్గుతో తల తప్పుకుంది. నైట్ జరిగింది కళ్ళ ముందు ఫ్లాష్ లా మెదిలేసరికి ఏదోలా అయ్యింది సరయుకి. “సరే నువ్వు రెడీ అవ్వు..నేను వెళ్తాను.” అంది ఇంకా అక్కడ ఉండలేక. సరయు వెళ్తుంటే యాదాలాపంగా చూసాడు నడుము వైపు శరత్.
శరత్ స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి బయట హాల్ లోకి వొచ్చేసరికి అంత హడావిడిగా ఉంది. అన్న వొదిన రెడీ అయ్యి ఉన్నారు. అందరు టిఫిన్ తింటున్నారు. “ఏంటి చిన్నా ఇంత లేట్.నీ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్న.ఆకలేస్తుంది పద పద..”అంటూ శరత్ చేయి పట్టుకొని డైనింగ్ టేబుల్ దెగ్గరకు తిస్కేల్లింది మాహి. “ఏంటి రా.ఇంతసేపు పడుకున్నావు.ఇంట్లో పడుకున్నట్టుగా..” అంటూ ప్లేట్ ఇచ్చింది శరత్ అమ్మ వాడికిమాహి కి. ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తీ అయ్యాక మాహి ని అత్తారింటికి తోడుగా ఎవరిని పంపాలి అనే దెగ్గర ఆగింది. చివరకు డిసైడ్ అయి సరయు ని పంపడానికి నిశ్చయించారు మాహి అమ్మ నాన్న. సరయు ని అడిగారు వెళ్తావ అనితన ఆనందాన్ని కంట్రోల్ చేస్కొని ఏమో మమ్మీ ని అడగండి అని వాళ్ళకి చెప్పింది. ఒక గంట తర్వాత బయలు దేరారు మాహి ని సరయు ని తీస్కొని శంకర్ కుటుంబం.

శంకర్ వాళ్ళ ఊరికి చేరుకోనేసరికి కేటరింగ్ వాళ్ళు ఫుడ్ రెడీ చేసి తిస్కోచ్చారు. అందరు తినేసి పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటుంటేచుట్టుపక్కల వాళ్ళు వొచ్చి చూసిఅమ్మాయి చాల బాగుందిఇద్దరి జంట చూడముచ్చటగా ఉంది అంటూ కామెంట్ చేస్తుంటే శంకర్ కుటుంబ సబ్యులు ఆనందపడి పోయారు. టైం దొరికిప్పుడల్లా చూపుల బాణాలు విసురుతూనే ఉంది సరయు శరత్ కి. సాయంత్రం మాహి కుటుంబం విందు కోసం శంకర్ వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చారు. పెద్దవాళ్ళు శంకర్ అందరు కలిసి రాత్రికి శంకర్మాహి ల శోభనానికి డిసైడ్ చేసారు.

సాయంత్రం వరకు అంతా హడావిడిగా జరిగిపోయింది. సాయంత్రం శంకర్ రూం లో శోబనానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు. మాహిసరయులను అంత వరకు శరత్ రూం లో ఉండమన్నారు. జరుగుతున్నా తంతు చూస్తూ శంకర్ మాహి ఒకరినొకరు చూసుకున్నప్పుడల్లా సిగ్గు పడుతున్నారు. మాహి కి exciting గా ఉంది. ఒక పక్క బయంగా కూడా ఉంది. మొదటి రాత్రి గురించి లలిత దెగ్గర ఇతర ఫ్రిండ్స్ దెగ్గర విన్నవి అన్ని గుర్తొచ్చి ఇది అని చెప్పలేని ఒక విదమైన టెన్షన్ గా ఉంది మాహి కి. శంకర్ కి కూడా ఇంచుమించు అలాగే ఉంది. పుర్వానుభావం ఏమి లేకపోవడం వల్లటెన్షన్ గా అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఏదో ఒక పని కల్పించుకుంటూ. శరత్ వాళ్ళ అమ్మ శరత్ ని పిలిచి అందరికి టీ ఇచ్చి రా అంటూ tray చేతిలో పెట్టింది. వాడు వొచ్చిన వాళ్ళందరికీ టీ ఇచ్చి శంకర్ దెగ్గరకు వొచ్చాడు. శంకర్కి టీ ఇస్తూ “ఏంటి అన్నయ్య.ఏదో టెన్షన్ గా ఉన్నావు..” అన్నాడు అన్న వైపు చూస్తూ. శంకర్ తడబడుతూ “ఏంలేదు చిన్న.. అలసిపోయినట్టుగా ఉంది.” అన్నాడు వాడి బుజం మీద చేయి వేసి. “కాసేపు రెస్ట్ తీస్కో అన్నయ్య.ఏమైనా పనులు ఉంటె నేను చూసుకుంటాలే…” అన్నాడు. వాడు చెప్పింది కరెక్ట్ నే అనిపించి టీ తాగేసి డాబా పైకి వెళ్లి కాసేపు పడుకోవడం బెటర్ అని వెళ్ళిపోయాడు. టీ తీస్కొని తన రూం లో ఉన్న మాహి కి ఇవ్వడానికి వెళ్ళాడు. మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నారు మాహి, సరయు. శరత్ ని చూసి నవ్వుతు “థాంక్స్.చిన్న..టీ తెస్కున్నందుకు.అసలే తలనొప్పిగా ఉంది.” అంది శరత్ చేతిలో ఉన్న కప్ ని అందుకుంటూ మాహి. “అదేంటి నీకు కూడా తలనొప్పినా.” అన్నాడు ఇంకో కప్ సరయు చేతిలో పెట్టి తను ఒక కప్ అందుకొని మంచం మీద కూర్చుంటూ. “ఇంకెవరికి ..”అంది మాహి.
” ఇంకెవరికి.అన్నయ్యకే.”అన్నాడు. ముసి ముసి గా నవ్వుకుంది మాహి. “అబ్బ నాకు కూడా తలనొప్పిగా ఉంది .” అంది సరయు. “నీ కేందుకే తలనొప్పి.” అంది మాహి సరయు తో. “రాత్రి సరిగా నిద్ర లేదు..” అంది ఓరగా శరత్ ని చూస్తూ. వాడికి గుండెలో రాయి పడినట్టయింది. కొంపదీసి రాత్రి జరిగింది వొదిన కు చెప్పలేదు కదా,అల నుకునేసరికి కాళ్ళు వోనికాయి వాడికి. మాహి శరత్ వైపు చూసి “ఏంటి చిన్నా..సడన్ గా అలా అయిపోయావు.చెమటలు పట్టాయి..” అంది శరత్ వైపు చూసి. “ఎం.ఎం లేదు వొదిన..అందరికి వేడి వేడి టీ ఇచ్చాను కదా అందుకే నాకు చెమటలు పట్టాయి..” అన్నాడు ఏమనాలో తెలియక. శరత్ వైపు చూసి సరయు కళ్ళతో నవ్వింది. వాడు కళ్ళు తిప్పుకున్నాడు. “అన్నయ పడుకోవడానికి దాబా పైకి వెళ్ళాడు..వొదిన.మీరు కూడా కాసేపు పడుకుకోండి తలనొప్పి అంటున్నారు కదా.” అన్నాడు. శరత్ చెప్పింది మాహి కి కూడా కరెక్ట్ నే అనిపించి “ఓకే.. చిన్నా..అదే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు కూడా ..” అంది మాహి నవ్వుతు. వాడు రూం లో నుండి బయటకు వొచ్చాడు.

1iC

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

MAHIRE MARIDI – 8 , మాహి (రే) మరిది ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,MAHIRE MARIDI

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button