Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 42 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 42 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 42 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

రాము ముందుకు జరిగి రేణుక దగ్గరకు వచ్చి తన రెండు చేతులను ఆమె భుజం మీద వేసి దగ్గరకు లాక్కుంటూ తన చేతులను రేణుక భుజాల మీద నుండి పైకి తీసుకొచ్చి మెడ వెనక ఒక చెయ్యి వేసి నిమురుతూ, ఇంకో చేతిని ఆమె జుట్టులోకి పోనిచ్చి నిమురుతూ ఆమె మొహం మీద మొహం పెట్టి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “రేణూ….నాకదంతా తెలియదు….నీ మీద ప్రేమో….ఆకర్షణో నాకు తెలియదు….కాని నాకు మాత్రం నిన్ను వదిలి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండాలనిపించడం లేదు….ఎప్పుడూ నీతోనే ఉండాలి అనిపిస్తున్నది….కాని ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసు….ఇప్పుడు నాకు నేనంటె కూడా నువ్వే ఇక్కువ ఇష్టంగా అనిపిస్తున్నది. ఇదే ఫీలింగ్ ప్రేమ అయితే….నాకు నువ్వంటే చెప్పలేనంత ప్రేమ…..రేణూ….నిన్ను చూస్తుంటే నీకంటే అయిన వాళ్ళు ఇష్టం అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరనిపిస్తున్నది….” అంటూ తన పెదవులను ఆమె పెదవుల దగ్గరకు తీసుకొస్తున్నాడు.
రాము పెదవులు తన మీదకు రావడం చూసి రేణుక కూడా తన మొహాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి పెదవులతో రాము పెదవులను మూసేసింది.
అలా కొద్దిసేపు ఇద్దరూ ఒకరి పెదవులను ఒకరు ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఎంతసేపు అలా ఉన్నారో కూడా తెలియలేదు.
***********ఇక్కడ విల్లా దగ్గర రాము వాళ్ళు ఇంతకు ముందు కలిసిన చర్చి ఫాదర్ తన చైర్ లో కూర్చుని జీసెస్ ఎదురుగా కూర్చుని భక్తితో ప్రార్ధన చేస్తున్నాడు.

దాంతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ముందుకి వెళ్ళలేకపోతున్నది.
ఒక్క క్షణం తాను ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నానో అర్ధం కాక సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ)….ఎక్కడ రేణుక తనకు కాకుండా పోతుందో అన్న ఆలోచన రాగానే పెద్దగా అరుస్తూ రాము, రేణుక ఇద్దరూ ఎక్కడకు వెళ్ళారో తెలియక పిచ్చెక్కినట్టు అరుస్తూ ఆ అడవిలో అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నది.
కొద్దిసేపటికి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఆవేశం తగ్గిన తరువాత ఒకచోట కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని తనను ఆపుతున్నది ఎవరా అని చూసింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కళ్ళకి కి చర్చిలో ఫాదర్ ప్రేయర్ చేయడం కనిపించింది.
వెంటనే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో తేలుకుంటూ చర్చి దగ్గరకు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళబోయింది.
కాని అది దైవ ప్రదేశం కావడంతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) లోపలికి వెళ్ళలేకపోయి….ఆ ప్రేయర్ ని ఎలా ఆపాలా అని ఆలోచిస్తున్నది.
అలా ఆలోచిస్తున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కి ఎదురుగా ఒక పాము కనిపించింది.
దాన్ని వెంటనే తన చేతిలోకి తీసుకుని దాని ఒంటి మీద చేత్తో చిన్నరా రాస్తూ చర్చిలోకి వదిలిపెట్టింది.
దాంతో ఆ పాము తిన్నగా ఫాదర్ ప్రేయర్ చేస్తున్న చోటకు వెళ్ళి ఎదురుగా తన పడగ ఎత్తి ఫాదర్ వైపు చూస్తున్నది.
కళ్ళు మూసుకుని ప్రేయర్ చేస్తున్న ఫాదర్ తన ముందు ఏదో కదులుతున్నట్టు, బుస కొడుతున్నట్టు అనిపించడంతో చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చూసాడు.
ఎదురుగా నల్లగా నిగనిగలాడిపోతూ త్రాచుపాముని చూసేసరికి ఫాదర్ ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టాయి.
దాని నుండి తప్పించుకుందామని ఫాదర్ చైర్ లో నుండి లేచి పరిగెత్తబోయాడు.
కాని ఫాదర్ కంటే స్పీడుగా త్రాచుపాము గాల్లోకి ఎగిరి ఫాదర్ మెడ మీద కాటు వేసింది.
దాంతో ఫాదర్ ఒంట్లో విషం తొందరగా ఎక్కి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.
ఫాదర్ చనిపోయాడని తెలిసిన సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఇక తనకు అడ్డం లేదని అక్కడ నుండి బయలుదేరి రాము, రేణుక ట్రావెల్ చేస్తున్న అడవి వైపు బయలుదేరాడు.
***************
అలా ఇద్దరూ కొద్దిసేపు ముద్దు పెట్టుకున్న తరువాత రాము రేణుకు పెదవులను వదిలి, “నీ ఒక్కదానికేనా ప్రేమ ఉండేది….నాకు నీ మీద లేదనుకున్నావా….” అన్నాడు.
“అది కాదు రాము….నా గురించి నీ ప్రాణాలు రిస్క్ లో పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు…..అందుకని….” అంటూ చెప్పబోయింది రేణుక.
కాని రాము ఆమెను మధ్యలోనే ఆపుతూ, “నువ్వు నన్ను ఇష్టపడుతున్నావు కదా…” అనడిగాడు.
“ఇష్ట పడుతున్నాను కాబట్టే….నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను,” అన్నది రేణుక.

“అంటే….నేను బాగుండాలని ఎందుకనుకుంటున్నావు….రాత్రి నేను సంతోషంగా ఉండాలని నా కోరిక ఎందుకు తీర్చావు….మా కాలంలో అంటె అబ్బాయి అమ్మాయిల మధ్య పెళ్ళికి ముందు సెక్స్ చాలా సహజంగా జరుగుతుంది….కానీ మీ కాలంలో పెళ్ళికి ముందే సెక్స్ చేయడం చాలా పెద్ద తప్పుగా భావిస్తారు….అలాంటిది నా గురించి అంత పెద్ద స్టెప్ తీసుకుని నన్నెందుకు హ్యాపీగా ఉంచావు,” అనడిగాడు రాము.
“నేను నిన్ను భర్తగా మనసారా అనుకుంటున్నాను….ఉన్న ఒక్కరోజైనా నీ భార్యగా గడపాలనుకున్నాను…అందుకే తప్పని తెలిసినా రాత్రి నీతో పడుకుని నీ కోరిక తీర్చాను….ఇప్పుడు నాకు ఏమైనా ఫరవాలేదు….కాని నీకు మాత్రం ఏం కాకూడని అనుకుంటున్నాను…” అన్నది రేణుక.
“మరి నువ్వు నన్ను భర్త అనుకుంటున్నప్పుడు….ఏ భర్త అయినా తన భార్య చిత్రహింసలు పడటం….ఇంకొ మగాడి చేతిలో రేప్ కాబడటం చూస్తూ ఊరుకుంటాడా,” అనడిగాడు రాము.
రాము అలా అడిగే సరికి రేణుకకి ఏం చెప్పాలో తెలియక రాము కళ్లల్లో కనిపిస్తున్న తన మీద ప్రేమ చూసేసరికి తన కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు తిరుగుతుండగా లేదు అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపింది.
రాము వెంటనే రేణుకని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఆమె భుజం మీద తల పెట్టి, “ఇంకెప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళకు….బ్రతికితే ఇద్దరం కలిసి బ్రతుకుదాం….లేకపోతే ఇద్దరం కలిసే ఆ ప్రెతాత్మ చేతిలో చనిపోదాం….సరెనా,” అన్నాడు.
రేణుక కూడా రాముని గట్టిగా వాటేసుకుని అతని వీపు మీద నిమురుతూ, “అలాగే రాము….ఇక నుండి నీకు చెప్పకుండా ఎక్కడికీ వెళ్ళను…..ఏ పనీ చేయను….I Love You Ramu,” అన్నది.
రాము వెంటనే తల ఎత్తి రేణుక కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “ఈ మాట నీకు ఎప్పుడో చెబుదామనుకున్నాను…కాని నాకన్నా యాబై ఏళ్ళ పెద్దావిడకి చెబితే బాగుండదేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను,” అంటూ ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు.
రాము అలా తనను యాభై ఏళ్ళ పెద్దావిడ అనేసరికి తన మొహంలో లేని కోపాన్ని తెచ్చుకుని, “రాము….నిన్ను….ఇలా కాదు…” అంటూ చుట్టు చూసి కింద ఉన్న చిన్న కర్ర తీసుకుని రాముని కొట్టడానికి పరిగెత్తింది.
రాము కూడా రేణుక వైపు చిలిపిగా నవ్వుతూ ఆమెకు అందకుండా పరిగెత్తుతూ ఆటపట్టిస్తున్నాడు.
అలా కొద్దిసేపు పరిగెత్తిన తరువాత రేణుక అలిసిపోయి నిల్చుండి పోయింది.
అది చూసి రాము ఆమె దగ్గరకు వచ్చి కౌగిలించుకుని, “I Love You Too Renu….కాలం మనల్ని విడదీసే దాకా నేను నిన్ను వదిలిపెట్టే పోను….నువ్వు ఇలా సరదాగా….సంతోషంగా ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది….దాంతో నాకు వెంటనే ఏం చెయ్యాలా అన్న ఆలోచనలు వస్తాయి,” అన్నాడు.
దాంతో ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ కారు దగ్గరకు వెళ్ళారు.
రాము కారు దగ్గరకు వెళ్ళి డోర్ తీసి, “రాణి గారు కూర్చుంటె ఇక బయలుదేరుదాము,” అంటూ వినయంగా నిలబడ్డాడు.
రాము అలా నిలబడటం చూసి రేణుక నవ్వుతూ అతని దగ్గరకు వచ్చి కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకుని కారులో కూర్చున్నది.
రాము కూడా డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుని కారు స్టార్ చేసి షాపూర్ దర్గా వైపు పోనిచ్చాడు.
కాని అప్పటిదాకా ఫాదర్ ప్రేయర్ చేస్తుండటంతో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా జరిగిన వాళ్ళ ప్రయాణం….ఫాదర్ మరణించాడని, తమ కోసం సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వస్తుందని తెలియని వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నారు.
***********
అలా ఒక గంట అడవిలో ప్రయాణం చేసిన తరువాత రోడ్డు పక్కన ఒక రాయి మీద షాపుర్ దర్గా 1 K.M అని రాసి కింద ఎటు వైపు వెళ్లాలో బాణం గుర్తు ఉండటం రాము గమనించి కారు ఆపాడు.
ఆ బాణం గుర్తు ప్రకారం మెయిన్ రోడ్డు మీద నుండి కిలో మీటర్ లోపలికి వెళ్ళాలి.
దాంతో రాము కారు లాక్ చేసి, “రేణూ….ఇక్కడ నుండి కారు లోపలికి వెళ్ళదు….కాబట్టి మనం ఒక కిలో మీటరు దాకా నడుచుకుంటూ దర్గాకు వెళ్ళాలి…” అన్నాడు.
రేణుక కూడా కారు దిగి రాము దగ్గరకు వచ్చి అతని చేయి పట్టుకుని నడుస్తున్నది.
రాము కూడా రేణుక చేయి పట్టుకుని అడవిలో దర్గా వైపు నడుస్తున్నాడు.
కాని అప్పటికే వాళ్ళకంటే ముందే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చేరుకుని చెట్టు పైనుండి రాము, రేణుక రావడం చూసి చెట్టు పైనుండి కిందకు నడుస్తూ దిగింది.
వాళ్ళిద్దరూ దర్గా వైపు వెళ్తుండటం చూసి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఒక చెట్టు మీద నుండి ఇంకో చెట్టు మీదకు ఎగురుతూ రాము, రేణుకని ఫాలో చేస్తున్నది.
అలా కొద్దిదూరం వెళ్లగానే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఒక చెట్టుని పట్టుకుని వాళ్ళిద్దరి వైపు కోపంగా చూస్తున్నది.
రాము, రేణుక అడవిలో కొద్దిదూరం నడిచిన తరువాత చెట్ల మధ్యలో కొంచెం దూరంలో ఒక దర్గా కనిపించడంతో ఆనందంతో ఒక్క క్షణం ఆగారు.
దర్గాను చూడగానే వాళ్ళిద్దరి మొహాలు ఆనందంతో వెలిగిపోయాయి.
వాళ్ళిద్దరి మొహాల్లో ఆనందం చూడగానే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కోపంతో వాళ్ళు చూస్తున్న వైపు చూసింది.
అక్కడ కొద్ది దూరంలో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కి దర్గా కనిపించడంతో వాళ్ళ ఆలోచన అర్ధమై ఇంకా రెట్టించిన కోపంతో తన పక్కనే ఉన్న చెట్టు వైపు చూసింది.
ఆ చెట్టుకు ఉన్న కొమ్మ ఒకటి విరిగి రాము వైపు గాల్లొ తేలుతూ వేగంగా వాళ్ల వైపుకి వస్తున్నది.
అప్పటికే రాము ఏదో శబ్దం అవుతుందని గ్రహించి వెనక్కి తిరిగి చూసే సరికి ఒక చెట్టు కొమ్మ తన మీదకు రావడం గమనించి వెంటనే రేణుకను దూరంగా తోసి ఆ కొమ్మ నుండి తప్పించుకోవడానికి పక్కకు దూకాడు.
ఆ చెట్టు కొమ్మ అలాగే ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి కొద్దిదూరంలో కింద పడిపోయింది.

అలా ఒకదాన్ని తప్పించుకున్న రాము వెంటనే తేరుకుని పైకి చూసాడు.
అక్కడ ఉన్న చెట్లకు ఉన్న కొమ్మలు ఒక్కొక్కటిగా తెగి బాణాల్లా తమ వైపుకి రావడం గమనించి రాము వెంటనే పైకి లేచి పరిగెత్తుకుంటూ రేణుక దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమెను లేపి చేయి పట్టుకుని దర్గా వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు.
వాళ్ళిద్దరూ అలా పరిగెడుతూ ఆ చెట్ల కొమ్మల నుండి తప్పించుకుంటున్నారు.
ఆ చెట్ల కొమ్మలు వాళ్ళు తప్పించుకోవడంతో నేలలో గుచ్చుకుంటున్నాయి.
అలా పరిగెత్తుతున్న వాళ్ళకు ఎదురుగా ఒక చెట్టు కొమ్మ ఊహించని విధంగా రాముకి తగలడంతో…..రాము నొప్పితో గట్టిగా అరుస్తూ రేణుక చేతిని వదిలి కిందపడిపోయాడు.
అది చూసి రేణుక, “రాము…..” అంటూ ముందుకు రాబోయింది.
కాని ఇంతలో ఎదురుగా సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో తేలుతూ వచ్చి రేణుక ముందు నిల్చున్నది.
కింద పడ్డ రాము తన మీద పడిన చెట్టు కొమ్మను పైకి లేపడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక వైపు కామంతో చూస్తూ ముందుకు వస్తున్నది.
రాము తన మీద ఉన్న చెట్టు కొమ్మని పక్కకు తోసి అప్పటి దాకా తమ మీద పడకుండా నేలలో గుచ్చుకున్న బాణాల్లాంటి కొమ్మల్లో ఒక కొమ్మను తీసుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వైపుకి వచ్చాడు.
రేణుక దగ్గరకు వెళ్తున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రాము లేవడం గమనించి వెనక్కు తిరిగింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన మీద దాడి చేసే లోపు తన చేతిలో ఉన్న కొమ్మతో దాని పొట్టలో గట్టిగా పొడిచాడు.
దాంతో ఆ కొమ్మ సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) పొట్టలో నుండి వెనక వీపులో నుండి బయటకు వచ్చింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గట్టిగా అరుస్తూ రాముని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసింది.
కాని రాము సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) పొట్టలో నుండి కొమ్మను లాగి ఆమెను గట్టిగా తోసాడు.
దాంతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వెనక్కు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న గోతిలో పడిపోయింది.
రాము ఆ గుంట దగ్గరకు వచ్చి లోపల చూసే సరికి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కళ్ళు మూసుకుని కదలకుండా పడి ఉన్నది.
రాము వెంటనే ఆ గోతి దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ పెద్ద పెద్ద చెట్టు కొమ్మలు ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఆ గుంత మీద కప్పుతున్నాడు.
అది చూసి రేణుక కూడా రాము దగ్గరకు వచ్చి చెట్ల కొమ్మలను ఎత్తి గుంట మీద కప్పెట్టడానికి హెల్ప్ చేసింది.
ఇద్దరూ కలిసి చెట్ల కొమ్మలను గుంట మీద కప్పేసి అక్కడ నుండి మళ్ళీ దర్గా వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు.
వాళ్ళిద్దరూ పరిగెత్తుతున్న వెంటనే గుంటలోనుండి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చెట్లకొమ్మలను పైకి గాల్లోకి విసిరేస్తూ కేకలు పెడుతూ గాల్లోకి ఎగిరి వాళ్ళిద్దరిని వెంబడించడం మొదలుపెట్టింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో తమని వెంబడించడం చూసిన రాము తన చేత్తో రేణుక చేతిని పట్టుకుని ఇంకా స్పీడుగా దర్గా వైపు పరిగెత్తుతున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కూడా వేగంగా గాల్లో ఎగురుతూ వాళ్ళకు దగ్గరగా వచ్చి వెనకుండి రాము వీపు మీద గట్టిగా కొట్టాడు.
దాంతో రాము ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి దర్గాకి కొద్ది దూరంలో పడ్డాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో ఎగురుకుంటూ వచ్చి రాము ఎదురుగా వచ్చి వాలింది.
ఇప్పుడు రాముకి దర్గాకు మధ్యలో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) నిల్చుని ఉన్నది.
రాము వెనకాలే రేణుక భయంతో బిత్తరపోయి చూస్తున్నది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రాము దగ్గరకు వచ్చి అతని భుజం పట్టుకుని పైకి లేపి దర్గా వైపు విసిరేసింది.
దాంతో రాము ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి దర్గా గోడకు గుద్దుకుని కింద పడ్డాడు.
అది చూసి రేణుక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాముని పైకి లేపడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
అంతలో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక దగ్గరకు వచ్చి ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని రేణుకతో పాటు గాల్లోకి ఎగిరి తీసుకెళ్ళడానికి రెడీ అయింది.
కాని రాము వెంటనే పైకి లేచి గాల్లోకి ఎగురుతున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కాలిని పట్టుకుని కింద తన కాళ్ళలో అక్కడ ఉన్న చెట్టుని పట్టుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లోకి ఎగరకుండా పట్టుకున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన కాలిని రాము చేతుల్లోనుండి విడిపించుకుని అక్కడనుండి వెళ్లడానికి తన కాలిని విదిలిస్తున్నది.
రేణుక కూడా తన చేతిని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చేతిలో నుండి విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది.
రాము తన కాళ్ళతో కింద చెట్టుని పట్టుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుకని తీసుకుని ఎగరిపోకుండా ఆపుతూ పక్కకు తిరిగి చూసే సరికి దర్గా తలుపు కొద్దిగా తెరుచుకుని లోపల ముస్లింలు పవిత్రంగా చూసుకునే సమాధి కనిపించింది.
దాంతో రాము ఒక్కసారిగా తన బలమంతా ఉపయోగించి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని కిందకు లాగి నేల మీదకు వచ్చేలా చేసాడు.
వెంటనే రాము పక్కకు దొర్లి దర్గా తలుపు తోసి అంతే ఊపుతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కాలుని దర్గాలో పెట్టేట్టు చేసాడు.
దాంతో లోపల ముస్లింల పవిత్ర సమాధిని చూడగానే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఒక్కసారిగా ఆ దైవశక్తిని తట్టుకోలేక పెద్దగా కేకలు పెట్టింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన కాలిని దర్గా లోనుండి బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది….కాని రాము ఆమె కాలుని వదలకుండా అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని అక్కడనుండి కదలకుండా చేస్తున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన చేతిలో ఉన్న రేణుకని వదిలి ఆ దైవ శక్తిని ఎదిరించలేక గట్టిగా కేకలు పెడుతూ అక్కడ నుండి ఎవరో గట్టిగా విసిరేసినట్టు దూరంగా ఉన్న చెట్టుకు వెళ్ళి గుద్దుకుని అలాగే కిందపడి పోయింది.
అది చూసిన రాము, రేణుక సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని విసిరేసిన వైపు అలాగే చూస్తుండిపోయారు.
వాళ్ళిద్దరి గుండెలు ఇంకా భయంతో వేగంగా కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి.
అంతలో వాళ్ళిద్దరికీ దర్గాలో నుండి, “లోపలికి రండి,” అని తమను పిలవడంతో లోపలికి తిరిగి చూసారు.
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button