Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 48 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 48 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 48 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

రేణుక తల వంచుకుని, “ఏం లేదమ్మా….ఆయనకు ఎవరు లేరు కదా….అలాగే నిద్ర పోతున్నాడు…నేను కూడా అదే బెడ్ రూమ్ లో రెడీ అవుతాను….ఎవరైనా వెళ్ళి లేపితే బాగుండదు,” అన్నది.
రేణుక ఏం చెబుతున్నదో అర్ధం అయిన ప్రభావతి కూడా ఒక్కసారి సిగ్గు పడింది.
వెంటనే తేరుకుని తన కూతురి వైపు చూసి, “సరె….వెళ్ళు….” అన్నది.
రేణుక అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి రాత్రి శోభనం జరిగిన గదిలోకి వెళ్తున్నది.
రేణుక మళ్ళీ ఆ గదిలోకి వెళ్ళడం చూసి అక్కడ ఉన్న బంధువుల్లో మేనత్త ఒకామె, “ఏంటే రేణూ…ఇప్పుడేగా శోభనం గదిలో నుండి బయటకు వచ్చావు….అంతలోనే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తున్నావు….మొగుడి మీద ఇంకా మోజు తగ్గలేదా…” అంటూ నవ్వింది.

ఆమె అలా అనగానే అక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళు అందరు ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వారు.

దాంతో రేణుక సిగ్గు పడుతూ వెంటనె ఆమె వైపు చూస్తూ, “అవునే అత్తా…నువ్వు వెళ్ళి ఆయనను నిద్ర లేపవే….అయినా రేణూ అని పిలుస్తున్నావేంటే….ఇంతవరకు మా అమ్మానాన్న కూడా నన్ను రేణుక అనే పిలుస్తున్నారు….నా మొగుడు ఒక్కడే రేణూ అని పిలవాలి….ఇంకెవరూ అలా పిలవకూడదు అర్ధమయిందా….” అన్నది.
దానికి ఆమె, “అబ్బో….నీ వరస చూస్తుంటే మొగుడి మీద ఒక్క మాట కూడా పడనిచ్చేట్టు లేవే….అంతేలే ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నదానివి….ఇక మొగుడిని కొంగున కట్టుకుని తిరుగు….” అంటూ మూతి విరుస్తూ అన్నది.
రేణుక కూడా ఆమె వైపు చూసి మళ్ళీ రాము నిద్ర పోతున్న బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నది.
రేణుక తలుపు వేసుకుంటుంటే మేనత్త మళ్ళీ రేణుక తల్లి ప్రభావతిని పిలిచి, “వదినా….నీ కూతురు మళ్ళీ దాని మొగుడి గదిలోకి దూరింది…మళ్ళీ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో ఏంటో….దానికి, దాని మొగుడికి టిఫిన్ లోపలికి పంపించు…వీలైతే భోజనం కూడా పంపించు….వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు బయటకు వస్తారో లేదో,” అన్నది.
దాంతో మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వారు.
ఆమె అన్న మాటలు రేణుక కూడా విన్నది….కాని వెంటనే తలుపు గడి వేసి చిన్నగా నవ్వుకుంతూ బెడ్ మీద ఆదమరిచి నిద్ర పోతున్న రాము వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ అతని దగ్గరకు వచ్చి బెడ్ మీదకు ఎక్కి దుప్పట్లోకి దూరి రాముని గట్టిగా కౌగిలించుకుని పడుకున్నది.
రాము కూడా రేణుకని ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుని కౌగిలించుకుని నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకుని మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాడు.
రాము కదలడం చూసిన రేణుక తల ఎత్తి అతని వైపు చూసి…
రేణుక : ఇక నిద్ర లే రాము….తెల్లారి చాలా సేపయింది…మనం ఇంకా బయటకు రాకపోయేసరికి బయట అందరూ మన మీద జోకులు వేస్తున్నారు…..
రాము : కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళ మీద అలాంటి జోకులు మామూలే….
రేణుక : అయినా బాగుండదు కదా….నేను ఫ్రెష్ అవుదామని వెళ్ళి కూడా నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావని చెప్పి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాను….
రాము : సరె….అయితే బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి గీజర్ ఆన్ చేసి వచ్చేయ్…ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేద్దాం….
రేణుక : అబ్బా….అబ్బాయి గారికి చాలా కోరికలు ఉన్నాయే…ఇప్పుడు మనిద్దరం అంటే నువ్వు మళ్ళీ మొదలుకొస్తావు…నన్ను ఒక పట్టాన ఒదిలిపెట్టవు…నేను ఇంకో బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళీ రెడీ అవుతాను…నువ్వు ఇక్కడ రెడీ అవు…(అంటూ సిగ్గు పడింది.)
రాము : నేను దీనికి అసలు ఒప్పుకోను….అయినా కోరికలు పెళ్ళాంతో కాకుండా ఎవరితో తీర్చుకుంటారు….అలా అయితే నువ్వు ఒప్పుకునేదాకా ఇలాగే పడుకుందాం…నేను నిన్ను వెళ్ళనివ్వను…నేను కూడా లేవను….
రేణుకకు రాము కోరిక తీర్చాలని అనిపించినా వెంటనే ఒప్పుకోకుండా బెట్టు చేస్తున్నది.
ఇక రాము తనను లేవనివ్వకపోయేసరికి ఇక తప్పదన్నట్టు….
రేణుక : సరె….మహానుభావా…..ఒక్కసారి నన్ను ఒదిలితే నేను వెళ్ళి బాత్ రూమ్ లో గీజర్ ఆన్ చేసి వస్తాను….
దాంతో రాము రేణుకని తన కౌగిలి నుండి వదిలేసరికి రేణుక బెడ్ మీద నుండి లేచి బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి గీజర్ ఆన్ చేసి బ్రష్ చేసుకుని వచ్చి….రాము ఇంకా పడుకుని ఉండటం చూసి అతన్ని లేపుతూ….
రేణుక : రాము….ఇక లే….వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకో….
రాము కూడా కళ్ళు తెరిచి తన మీద ఉన్న దుప్పటి తీసే సరికి ఒంటి మీద బట్టలు లేకపోయే సరికి అతని మడ్డ అప్పుడే గట్టి పడుతూ రేణుక కళ్ళ ముందు కదలాడింది.
రేణుక : ఛీ…ఛీ….దాన్ని మూసేయ్….అసలు సిగ్గు లేకుండా పోతున్నది….
అంటూ సిగ్గు పడుతూ తల తిప్పుకుని కళ్ళు మూసుకున్నది.
రాము బెడ్ మీద నుండి దిగి ఆమె ఎదురుగా నిల్చుని….
రాము : ఏంటీ….ఛీ…ఛీ…అంటున్నావా…రాత్రంతా నా మడ్డతో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుని ఇప్పుడు అలా అంటావేంటి….
అంటూ రేణుకని దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దు పెడుతున్నాడు.
రేణుక కూడా ఒక్క నిముషం రాముని కౌగిలించుకుని తరువాత అతని కౌగిలి నుండి విడిపడి కింద పడిఉన్న పంచెని రాము మీదకు విసిరేసి, “ఇది కట్టుకుని తొందరగా బ్రష్ చేసుకుని రా….” అంటూ రాము నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని అతని మడ్డ మీద చెయ్యి వేసి గుప్పెట్లో పట్టుకుని ఆడిస్తూ, రాము కళ్ళల్లోకి కసిగా చూస్తూ, “తొందరగా బ్రష్ చేసుకుని వస్తే….స్నానం చేద్దాము,” అన్నది.
రాము : ఈ మాట అంటే నేను వెంటనే బ్రష్ చేసుకుని వస్తాను….రెడీగా ఉండు….
అంతూ రాము బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు.
రాము బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే రేణుక బెడ్ మీద పడుకుని రాత్రి తన అందాలతో రాము ఆడుకున్నది గుర్తు తెచ్చుకుని తనలో తాను నవ్వుకుంటున్నది.
కొద్దిసేపటికి రాము బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చి బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్న తన భార్య రేణుక దగ్గరకు వచ్చి ఆమె చేయి పట్టుకుని లేపుతూ, “పద….వెళ్ళి స్నానం చేద్దాం….” అన్నాడు. 

బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చిన రాము ఒంటి మీద టవల్ కూడా లేకపోవడంతో అతని మడ్డ లేచి రాము నడుస్తుంటే పైకి కిందకు ఊగుతున్నది.
అది చూసి రేణుకు, “ఒరేయ్….మనకు రాత్రేరా శోభనం అయింది….ఇంతలోనే నీకు సిగ్గు లేకుండా ఒక అమ్మాయి ముందు బట్టల్లేకుండా తిరుగుతావా….” అన్నది.
“పెళ్ళాం ముందు బట్టల్లేకుండా తిరగడానికి సిగ్గెందుకు….అయినా శోభనం అయ్యేదే ఇద్దరి మధ్య సిగ్గు పోవడానికి….అది రాత్రి అయితే ఏంటి….” అంటూ రాము రేణుకని రెండు చేతుల మీద ఎత్తుకున్నాడు.
రాము….రా…ము…వద్దు రాము….నాకు భయంగా ఉన్నది…పడిపోతాను…కిందకు దించు, “ అంటూ రేణుక తన చేతులను రాము మెడ చుట్టూ వేసి గట్టిగా పట్టుకున్నది.
రాము తన భార్యని అలాగే ఎత్తుకుని ఆమె పెదవులను చీకుతూ బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళాడు.
రేణుక తన చేతులతో రాము మెడను ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుని ఆమె కూడా రాము పెదవులను నోట్లోకి తీసుకుని కసిగా చీకుతున్నది.
రెండు నిముషాల తరువాత రేణుకని కిందకు దించి ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న నైటీని నడుము దగ్గర పట్టుకుని చిన్నగా పైకి లాగుతున్నాడు.
రేణుక తల పైకి ఎత్తి రాము కళ్ళల్లోకి కసిగా చూస్తూ తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి రాము మడ్డను గట్టిగా పట్టుకున్నది.
రేణుక తన ఒంటి మీద నైటీని రాము తీయడానికి వీలుగా ముందుకు జరిగింది.
దాంతో ఆమె ఒంటి మీద నైటీ నడుం పైకి ఉండటంతో రాము మడ్డ వెచ్చగా ఆమె తొడల మధ్య పూకు మీద తగిలింది.
రాము మడ్డ తన పూకు మీద తగలడంతో రేణుక తన తొడలను మరింత విడదీస్తూ విడతీస్తూ పూకుని ముందుకు తెచ్చి రాము మడ్డని తన పూకు మీద రుద్దుకుంటున్నది.
తన పూకు మీద రాము మడ్డ వెచ్చగా తగలడంతో రేణుక నరాలన్నీ మెలితిరిగినట్టు తియ్యటి సుఖంతో రేణుక మత్తుగా మూలిగింది.
రాము తన చేతుల్లో రేణుక నడుం మీద ఉన్న నైటీని ఆమె సళ్ళ పైకి లేపి….తన కళ్ళెదురుగా బిరుసెక్కిన ముచ్చికలు, కోరికతో బరువెక్కిన సళ్ళు పైకి కిందకు ఊగుతూ కనిపించేసరికి రాము తల వంచి తన పెదవులతో ముచ్చికలను పట్టుకుని లాగుతూ పళ్ళతో చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.
రేణుక మత్తుగా మూలుగుతూ తన చేతిలో ఉన్న రాము మడ్డని తన పూకు కేసి గట్టిగా రుద్దుకుంటున్నది.
దాంతో ఇద్దరికీ ఒక్కసారిగా కోరిక పెరిగిపోయి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయాయి.
రాము తన వంచి రేణుక సళ్ళను మార్చి మార్చి నోటో పెట్టుకుని చీకుతూ ఒక చేతిని వీపు మీద వేసి నిమురుతూ, ఇంకో చేత్తో రేణుక పిర్రల్ని పిసుకుతున్నాడు.
రేణుక తన చేత్తో రాము మడ్డను పట్టుకుని పైకి కిందకు ఆడిస్తూ తన పూకు మీద రుద్దుకుంటూ మూలుగుతున్నది.
రాము రేణుక సళ్లను చీకుతూ ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న నైటీని తీసి పక్కన పడేసి షవర్ ఆన్ చేసాడు.
దాంతో షవర్ లోనుండి గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇద్దరి ఒంటి మీద పడటంతో ఇద్దరికీ చాలా హాయిగా అనిపించి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నారు.
రేణుకని షవరు కింద నిలబెడుతూ రెండు చేతులతో నడుము పట్టుకుని పెదవులను ముద్దు పెట్టుకుంటూ కిందకు జారి సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతూ రాము తన మోకాళ్ళ పైన కూర్చుంటూ బొడ్డు మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఆమె పొట్ట మీదగా జారుతున్న నీటితో కలిపి నాలుకతో నాకుతూ రుద్దుతూ… బొడ్డు లోకినాలుక దూరుస్తూ… మధ్య మధ్య కొరుకుతూ నడుం పక్క మడతలని వేళ్ళతో నలుపుతూ… నోటినిబొడ్డు నించి ఇంకా కిందగా తీసుకొస్తున్నాడు.
రాము తల తన తొడల మధ్యకు రాగానే రేణుక తనకు తెలియకుండానే తన తొడలను దూరంగా జరిపింది.
షవర్ లోనుండి పడుతున్న నీళ్ళు రేణుక మీద నుండి కింద మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్న రాము మొహం మీద పడుతున్నాయి.
రాము తన పెదవులను రేణుక పూకు మీదకు పోనిచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటూ కళ్ళు పైకెత్తి ఆమె మొహంలోకి చూసాడు.
రేణుక తన చేతిని రాము తల మీద వేసి నిమురుతూ అతని మొహంలోకి కసిగా కోరికతో చూస్తున్నది.
రాము తన రెండు చేతులతో నీటి తడిలో మెరిసిపోతున్న రేణుక తొడలని నిమురుతూ తన నాలుకతో ఆమె పూకు పెదవులను విడదీస్తూ లోపలికి దూర్చి నాకుతున్నాడు.
రేణుక తన చేత్తో రాము జుట్టుని పట్టుకుని చిన్నగా లాగుతూ, నిమురుతూ తలని తన పూకుకేసి నొక్కుకుంటూ పిచ్చిగా మూలుగుతున్నది.
రాము తన నాలుకతో రేణుక పూకుని నాకుతూ కళ్ళు పైకి ఎత్తి తన భార్య మొహంలోకి చూస్తున్నాడు.
రేణుక మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఒక చేత్తో తన మొగుడు రాము తల మీద చెయ్యి వేసి తన పూకు కేసి గట్టిగా అదుముకుంటూ, ఇంకో చేత్తో తన సళ్ళని మార్చి మార్చి పిసుక్కుంటూ గట్టిగా మూలుగుతున్నది.
రాము తన నాలుకని సాధ్యమైనంత వరకు రేణుక పూకులోకి దూర్చి కెలుకుతూ పెదవులతో ఆమె పూకు పెదాలను పట్టుకుని లాగుతూ కసిగా నాకేస్తున్నాడు.
రాము ఇస్తున్న సుఖానికి రేణుక తట్టుకోలేక తన పిర్రల్ని కదిలిస్తూ తన పూకుని రాము పెదవులకేసి స్పీడుగా కదిలిస్తున్నది.
రేణుక పూకు రాము నాలుకకి గరుగ్గా తౌలుతున్నది….అప్పటి దాకా రేణుక పిర్రల్ని పిసుకుతున్న తన చేతులను ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆమె పూకుని రెండు చేతుల చూపుడు వేళ్ళతో పట్టుకుని విడదీసి తన నాలుకను లోపలికి దూర్చి లోపల కనిపిస్తున్న బుడిపెను నాలుకతో రాపాడిస్తున్నాడు.
రాము నాలుక తన పూకులో బుడిపెకు తగలగానే రేణుక ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా షాక్ కొట్టినట్టు ఎగిరెగిరి పడుతూ….గట్టిగా మూలుగుతున్నది.
అలా కొద్దిసేపు రాము రేణుక పూకుని నాకిన తరువాత ఇక రేణుక తట్టుకోలేక రాము జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాగింది.
రాము పైకి లేచి రేణుక కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “ఏంటి….పైకి లాగావు,” అన్నాడు. 
“ఇక నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రాము…..తొందరగా నీదాన్ని నా పూకులో దూర్చెయ్…..” అంటూ రేణుక ఒక చేతిని రాము తల వెనక వేసి దగ్గరకు లాక్కుని అతని పెదవులను తన పెదవులతో అందుకుని కసిగా చీకుతూ, ఇంకో చేతిని కిందకు పోనిచ్చి రాము మడ్డని పట్టుకుని తన పూకు మీద పైనుండి కిందకు రాసుకుంటూ లోపలికి తోయమన్నట్టు తన నడుముని ముందుకు తోసింది.
రేణుక ఆలోచన అర్ధమయ్యి రాము కూడా తన మడ్డని ఒక్కసారిగా రేణుక పూకులోకి తోసాడు.
రాము మడ్డ ఒక్కసారిగా రేణుక పూకు గోడల్ని ఒరుసుకుంటూ అడుక్కంటా దిగిపోయింది….దాంతో రేణుక ఒక్కసారిగా గట్టిగా మూలిగింది.
రాము ఒక చేత్తో రేణుక సళ్ళను ఒకదాని తరువాత ఇంకోదాన్ని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ….కసిగా ఆమె పెదవులను చీకుతూ తన మడ్డను రేణుక పూకులో స్పీడుగా ఆడిస్తూ దెంగుతున్నాడు.
రాము తన పూకులో వేస్తున్న ఒక్కో పోటుకు రేణుక సళ్ళు పైకి కిందకు స్పీడుగా ఊగుతున్నాయి.
అలా తన మడ్డతో తన భార్య రేణుక పూకుని స్పీడుగా దెంగుతూ ఉంటే ఆమె సళ్ల మధ్యలో తాను కట్టిన మంగళ సూత్రం ఊగుతుంటే రాము తన పెళ్ళాం రేణుక మొహంలోకి ఆనందంగా చూస్తూ ఇంకా స్పీడుగా తన మడ్డతో ఆమె పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.
రేణుక సుఖంతో అల్లాడిపోతూ కళ్ళు మూసుకుని గట్టిగా మూలుగుతూ, “రాము….నాకు కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయి….ప్లీజ్ బెడ్ మీదకు వెళ్దాం పద….” అన్నది.
పైన షవర్ లోనుండి గోరు వెచ్చటి నీళ్ళు ఒంటి మీద పడుతుంటే తన భార్యని దెంగుతుంటే రాముకి ఒక్క క్షణం కూడా వదలబుధ్ధి కాలేదు….దాంతో రేణుకని బాత్ రూమ్ లోనే నేల మీద పడుకోబెట్టాడు.
ఇక్కడ ఎందుకు రాము…ఇలా ఎక్కువ సేపు తడిస్తే మళ్ళీ జలుబు చేస్తుంది….బెడ్ మీద అయితే ఇంత ఇబ్బంది ఉండదు కదా,” అంటూ రేణుక రాముని తన మీదకు లాక్కుంటూ తన కాళ్లను అతనికి అనుకూలంగా ఎడం చేసింది.
రాము రేణుక కాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుని ఆమె మీదకు ఒంగి పూర్తిగా రేణుక మీద పడుకుని ఆమె మెడ మీద ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు.
రేణుక మళ్ళీ తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి రాము మడ్డను పట్టుకుని తన పూకు మీద పెట్టుకున్నది.
దాంతో రాము వెంటనే తన మడ్డను రేణుక పూకులోకి తోసి దెంగుతూ, మెడ ఒంపులో ముద్దు పెట్టుకుంటూ మధ్యలో ఆమె నున్నటి భుజాలను పళ్ళతో చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.
రేణుక తన పూకులో బలంగా పడుతున్న రాము మడ్డ దెబ్బలను పళ్ళ బిగువున భరిస్తూ తన చేతులను రాము పిర్రల మీద వేసి నొక్కుతూ కింద నుండి తన నడుముని పైకి ఎత్తుతూ రాముకి ఎదురూపులు ఇస్తున్నది.
రాము మడ్డ తన పూకులో అడుక్కంటా దిగిపోయి లోతుల్లో తగిలినప్పుడల్లా రేణుక కళ్ళు సుఖంతో ఇంకా పెద్దవి అవుతూ రాము వైపు చూస్తున్నది.
 రాము అలా తన మడ్డతో ఆమె పూకుని దెంగుతుంటే రేణుక పిర్రలు బాత్ రూమ్ నేలకు గుద్దుకుని తప్ తప్ మని శబ్దం వస్తున్నది.
అలా ఇంకో నాలుగు పోట్లు పడగానే రేణుక తన చేతులతో రాము వీపుని పట్టుకుని నిమురుతూ తన కేసి గట్టిగా అదుముకుంటూ, “రాము…..నాకు అయిపోయింది….రా….మూ….అలాగే….ఆపకు…..స్పీడుగా కానివ్వు,” అంటూ రాము నడుం చుట్టూ ఉన్న తన కాళ్లను వదిలేసి నేల మీద చాపి అలాగే కదలకుండా పడుకున్నది.
కాని రాముకి ఇంకా అయిపోకపోవడంతో ఇంకా స్పీడుగా రేణుక పూకుని దెంగుతున్నాడు.
ఇక రేణుక రాము పోట్లను తట్టుకోలేక, “రాము….ఇక నావల్ల కావడం లేదు….తొందరగా కానివ్వు….నేను ఆగలేకపోతున్నన్నా… కార్చేసుకో….” అని అంటున్నది.
దాంతో రాము తన చేతులతో రేణుకని గట్టిగా వాటేసుకుని ఆమె మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ ఆమె పూకుని స్పీడుగా దెంగుతూ ఇంకో పది పోట్లు వేసి తన మడ్డని రేణుక పూకులో గట్టిగా నొక్కి పెట్టి తన రసాలను కార్చేసాడు.
అలా ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు గట్టిగా వాటేసుకుని కదలకుండా పడుకున్నారు.
ఐదు నిముషాల తరువాత రేణుక రాము వీపుని చిన్నగా నిమురుతూ, “ఇక లే రాము…..బయట అందరూ మనం ఎప్పుడు బయటకు వస్తామా అని చూస్తున్నారు,” అన్నది.
“అబ్బా….కొద్దిసేపు ఉండు రేణు….చాలా హాయిగా ఉన్నది,” అన్నాడు రాము.
“అమ్మో….ఇంకా లేటయితే….వాళ్ళు నన్ను మామూలుగా ఆడుకుంటారు…..వాళ్ళు వేసే జోకులను భరించడం నా వల్ల కాదు,” అంటూ తన మీద ఉన్న రాముని బలవంతంగా పైకి లేపుతూ, “కావాలంటే మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తరువాత చేద్దువు గాని. ఇక నేను ఎక్కడికీ పోను కదా….నీ పెళ్ళాన్ని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో,” అంటూ లేచి నిల్చుని రాము కూడా నిల్చోబెట్టి సోప్ రుద్ది స్నానం చేయించి బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు తోసి, “అక్కడ షెల్ఫ్ లో బట్టలు ఉన్నాయి వేసుకో….నేను కూడా స్నానం చేసి వస్తాను,” అని బాత్ రూమ్ డోర్ వేసుకున్నది.
రాము చిన్నగా నవ్వుకుంటూ షెల్ఫ్ దగ్గరకు వచ్చి అందులో ఉన్న టవల్ తీసుకుని తుడుచుకుని డ్రస్ వేసుకుని బెడ్ మీద కూర్చుని రేణుక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
ఐదు నిముషాల తరువాత బాత్ రూమ్ డోర్ తీసిన సౌండ్ అయ్యే సరికి రాము తల తిప్పి చూసాడు.
రేణుక స్నానం చేసి తలుపు వెనకాల నిల్చుని తల బయటకు పెట్టి రాము వైపు చూసి, “రాము….టవల్ ఇవ్వవా…” అన్నది.
రాము బెడ్ మీద నుండి లేచి షెల్ఫ్ లోఉన్న టవల్ తీసుకుని బాత్ రూమ్ దగ్గరకు వచ్చి రేణుకకి టవల్ ఇవ్వడానికి చేయి చాపాడు.
రేణుక రాము చేతిలో నుండి టవల్ తీసుకోబోతుండగా రాము మళ్ళీ వెనక్కు తీసుకున్నాడు.
దాంతో రేణుక ఏంటి అన్నట్టు రాము వైపు చూసింది.
“రూమ్ లో మనిద్దరమే ఉన్నాము…..బయటకు వచ్చి తుడుచుకోవచ్చు కదా,” అన్నాడు రాము.
“నువ్వు ఉన్నావు కదా….ఎలా రాను….” అంటూ సిగ్గు పడింది రేణుక.
“నేను ఉంటే నీకేమయింది….నీ మొగుడినే కదా…..అయినా మొత్తం చూసిన తరువాత సిగ్గెందుకు….బయటకు వచ్చేయ్,” అన్నాడు రాము.
 “ప్లీజ్ రాము….నాకు చాలా సిగ్గేస్తున్నది….నీ ముందు బట్టల్లేకుండా తిరగాలంటే….ఇప్పుడే నా వల్ల కాదు….ప్లీజ్ ఇవ్వవా,” అనడిగింది రేణుక.
రాము అలా చిలిపిగా ఉండేసరికి రేణుకకు మనసులో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది….ఆ సంతోషం ఆమె మొహంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
అది గమనించిన రాము బెడ్ మీద కూర్చుని టవల్ ని తన పక్కనే పెట్టుకుని రేణుక వైపు చిలిపిగా చూస్తూ, “టవల్ కావాలంటే బయటకు వచ్చి తీసుకో….నేను మాత్రం ఇవ్వను,” అంటూ నవ్వాడు.
రేణుక కూడా రాము వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ ఇక తన మొగుడు టవల్ ఇవ్వడని 
అర్ధం అయ్యి చిన్నగా తలుపు వెనక నుండి బయటకు వచ్చింది.

నీళ్ళతో తడిచిన రేణుక ఒళ్ళు లైట్ వెలుగులో మెరుస్తుంటే రాము తన మనసులో, “ఇంత అందాన్నా ఇప్పటి వరకు అనుభవించింది,” అని అనుకుంటూ రేణుక నగ్న శరీరాన్ని కింద నుండి పైదాకా కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తున్నాడు.
రాము తన ఒంటి వైపు అలా గుచ్చి గుచ్చి చూడటంతో రేణుకకి చాలా సిగ్గనిపించి ఒక చేతిని సళ్ళ మీద, ఇంకో చేతిని తొడల మధ్య వేసుకుని చిన్నగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ సిగ్గుతో తల ఒంచుకుని చిన్నగా బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చింది.
రేణుక అలా సిగ్గుపడుతూ నడుస్తున్నప్పుడు ఆమె సళ్ళ మధ్య తాను కట్టిన బంగారు మంగళసూత్రం తడిచిపోయి మెరుస్తుంటే… ఆమె అడుగు తీసి అడుగు వేసినప్పుడల్లా కాళ్ళకు ఉన్న పట్టీలు చిన్నగా శబ్దం చేస్తూ….సన్నటి నడుము చుట్టూ ఉన్న బంగారు తాడు మెరుస్తుంటే రాము తన భార్యని అలా చూస్తుండి పోయాడు.
ఇంతలో రేణుక చిన్నగా తల ఎత్తి రాము వైపు చూసింది….రాము తన వైపు అలా కన్నార్పకుండా చూస్తుండే సరికి రేణుకకి సహజమైన ఆడమనసు గర్వపడింది.
ఇదే మంచి టైం అనుకుని రేణుక వెంటనే బెడ్ దగ్గరకు వచ్చి టవల్ తీసుకోబోయింది.
కాని రాము కూడా వెంటనే తేరుకుని తన భార్య రేణుక టవల్ అందుకోక ముందే ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని తన ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు.
రాము అలా తనను లాగుతాడని ఊహించని రేణుక ఒక్కసారిగా వచ్చి రాము ఒళ్ళో పడింది…రేణుక తనకు తెలియకుండానే చిన్న కేక పెట్టింది.
రేణుక పెట్టిన కేక బయట ఉన్న అందరికీ వినిపించింది.
ఆ కేక విన్న రేణుక మేనత్త గట్టిగా లోపల ఉన్న రాముకి, రేణుకకి వినబడేలా, “ఏంటే…..ఇప్పుడలా బయటకు రారా….ఒకేసారి మధ్యాహ్నం భోజనానికి వస్తారా….టీఫిన్ లోపలికి పంపించమంటారా….” అని అన్నది.
ఆమె అలా అనగానే అక్కడున్న అందరూ ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
తన మేనత్త అన్న మాటలు విన్న రేణుక సిగ్గుతో రాము ఛాతీలో తల దాచుకుని అతన్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుని, “ప్లీజ్ రాము… ఇక వదిలిపెట్టు….చూసావుగ బయట అందరూ ఎలా అంటున్నారో….ప్లీజ్….ప్లీజ్….కావాలంటే మధ్యాహ్నం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో,” అన్నది.
అది చూసి రాము తన చేత్తో ఆమె మొహాన్ని పైకి లేపి, “అయితే ఒక కండీషన్….” అన్నాడు.
“అబ్బా….ఏంటది….తొందరగా చెప్పు,” అన్నది రేణుక.
“నీ ఒళ్ళు నేనే తుడుస్తాను….నిల్చో….” అన్నాడు రాము.
ఆ మాట వినగానే రేణుక చెక్కిళ్ళు సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డాయి….రాము కళ్ళల్లోకి చూడలేక సిగ్గుతో కళ్ళూ మూసుకుని, “అయితే నువ్వు కూడా కళ్ళు మూసుకుని తుడవాలి….” అన్నది.
“అదెలా కుదురుతుంది రేణూ….రాత్రంతా ఇద్దరం ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా పడుకున్నాం….ఒకరి ఒంటిని ఒకరం చూసుకున్నాం చేసుకున్నాం….ఇంకా నా ముందు నీకు సిగ్గేంటి….పైగా ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా నా ఒళ్ళో కూర్చున్నావు…ఇంకేంటి,” అన్నాడు రాము.
“అదంతా నాకు తెలియదు….నువ్వు అలా చూస్తుంటే నాకు చాలా సిగ్గేస్తున్నది….బెడ్ మీద వేరు….ఇలా బెడ్ రూమ్ లో బట్టలు లేకుండా తిరగడం వేరు….లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం,” అన్నది రేణుక.
“ఏంటది…చెప్పు,” అన్నాడు రాము.
“నువ్వు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నా ఒంటిని తుడువు….” అన్నది రేణుక….కాని ఆమె మనసులో మాత్రం రాము తనని నిల్చోబెట్టి తన అందాలను చూస్తూ ఒంటిని తుడిస్తే బాగుండు అనిపిస్తున్నది….కాని సిగ్గుతో బయటకు చెప్పలేక ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నది.
ఆ మాట విని రాము ఇక వినేలా లేదని, “ఇక నువ్వు మాట వినేట్టు లేవు,” అంటూ తన ఒళ్ళో కూర్చున్న రేణుకని పైకి లేపి తన ఎదురుగా నిల్చోబెట్టాడు.
రాము చేస్తున్న పని అర్ధం అయిన రేణుక తను అనుకున్నట్టు తన మొగుడు చేస్తుండే సరికి మనసులో సంతోషపడుతూ పైకి మాత్రం రాము చేతులని తన భుజాల మీద నుండి తోసేస్తున్నట్టు నటిస్తూ, “ప్లీ….జ్….రాము….అర్ధం చేసుకో….నాకు….చాలా సిగ్గుగా ఉన్నది….ప్లీజ్ నా….మాట…విను,” అంటున్నది.
కాని రాము మాత్రం ఆమె మాటలు పట్టించుకోకుండా బెడ్ మీద ఉన్న టవల్ తీసుకుని ఆమెను పైనుండి కింద దాకా పాలరాతి శిల్పంలా తడిలో మెరిసిపోతున్న తన భార్య అందాలను కన్నార్పకుండా చూస్తూ టవల్ తో రేణుక ఒంటిని ముందు వైపు మొత్తం తుడిచాడు.
అలా ముందు వైపు తుడుస్తున్నప్పుడు రాము చేతులు తన తొడల మధ్యకు వచ్చేసరికి రేణుక తనకు తెలియకుండానే తన తొడలను ఎడం చేసి రాము చేయి తన పూకు మీదకు వెళ్ళడానికి దారి ఇచ్చింది.
రాము టవల్ ఉన్న చేత్తో కాకుండ…ఇంకో చేతిని రేణుక పూకు మీద వేసి చిన్నగా రుద్దాడు.
రాము చేతి స్పర్శ తన పూకు మీద తగిలేసరికి రేణుక కళ్ళు మూసుకుని మత్తుగా మూలుగుతూ, “రా….మూ…అలా చేయకు. నాకు ఏదో అయిపోతున్నది…..ఇప్పుడు మళ్ళీ రెచ్చగొట్టకు…ఇప్పటికే బయట అందరు మనం ఎప్పుడు బయటకు వస్తామా అని ఎదురుచూస్తున్నారు….తొందరగ కానివ్వు…..ప్లీజ్,” అన్నది. 

“మరి ఇంత అందంగా ఎవరు ఉండమన్నారే…..నిన్ను అసలు వదలబుద్ధి కావడం లేదు…ఇంకో రౌండ్ వేసుకుని వెళ్దాం,” అంటూ రాము తన చేతిలో ఉన్న టవల్ ని బెడ్ మీదకు విసిరేసి తన రెండు చేతులను రేణుక భుజాల మీద వేసి బెడ్ వైపుకు తీసుకెళ్తున్నాడు.రేణుకకి కూడా మనసులో మళ్ళీ రాము మడ్డని తన పూకులో దింపుకోవాలని అనిపిస్తున్నది….కాని ఇప్పుడు మొదలుపెడితే మళ్ళీ అరగంట దాకా రాము తనను వాయిస్తూనే ఉంటాడు….మళ్ళీ స్నానం చేయాలి….ఇంకా లేటయిపోతుంది అన్న ఆలోచన రాగానే రేణుక వెంటనే రాము వైపు చూసి చిలిపిగా నవ్వుతూ అతన్ని బెడ్ మీదకు తోసింది.
బెడ్ మీద పడిన రాము తన భార్య అలా ఎందుకు తోసిందో అర్ధం కాక అయోమయంగా రేణుక వైపు చూసాడు.
రేణుక టవల్ తీసుకుని తుడుచుకుంటూ, “బుద్ధిగా బెడ్ మీద పడుకుని చూడు….అంతే….చిలిపి వేషాలు వేయకు….” అంటూ వెంటనే తన భర్త రాము వైపు బ్రతిమలాడుతున్నట్టు చూస్తూ, “ప్లీజ్ రాము….చెప్పింది విను…..బయట అందరూ ఉన్నారు…రెండు రోజులు ఓపిక పట్టు….అందరూ వెళ్ళిపోయిన తరువాత నీ ఇష్టం వచ్చినంత సేపు నీతో ఉంటాను….సరెనా….ప్లీజ్ రా….నా మాట విను,” అన్నది.
రేణుక అలా అడిగే సరికి రాము ఇక కాదనలేక బెడ్ మీద సరిగ్గా పడుకుని, “సరె….కానివ్వు,” అన్నాడు.
దాంతో రేణుక ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా గాలి పీల్చుకుని టవల్ తో ఒళ్ళంతా తుడుచుకుని టవల్ ని తన పొడవాటి జుట్టుకి చుట్టుకుని ముడి పెట్టుకుని బట్టలు తీసుకోవడానికి షెల్ఫ్ దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది.
రేణుక అలా నడుస్తుంటే పైకి కిందకు ఊగుతున్న ఆమె తెల్లటి పిర్రల్ని, నునుపైన వీపుని, నున్నగా మెరిసిపోతున్న తొడలను అలాగే చూస్తున్నాడు రాము.
అలా షెల్ఫ్ దగ్గరకు వెళ్ళిన రేణుక బట్టలు తీసుకుంటూ ఒక్కసారి వెనక్కు తిరిగి చూసింది.
తన మొగుడు రాము చూపు ఎక్కడున్నదో అర్ధం అయ్యేసరికి రేణుక సిగ్గు పడుతూ గబగబ లంగా, జాకెట్ వేసుకుని వెనక్కు తిరిగి రాము వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వింది.
రాము ఏంటి అన్నట్టు తల ఊపాడు.
రేణుక డ్రస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుండి చిన్నగా బెడ్ దగ్గరకు వచ్చి రాము వైపు చిలిపిగా చూస్తూ జాకెట్, లంగా మీదే ఒళ్ళు విరుచుకుంటున్నట్టు చేతులు పైకి ఎత్తి కసిగా నవ్వింది.
రేణుక చూపులో కోరిక కన్నా….చిలిపితనం, ప్రేమ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
రేణుకని ఆ భంగిమలో చేసే సరికి రాము మైమరిచిపోయినట్టు ఆమె వైపే చూస్తూ బెడ్ మీదే ముందుకు జరిగి రేణుక దగ్గరకు వచ్చి నున్నగా మెరిసిపోతున్న తెల్లటి నడుము మీద చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కుని బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
రాము పెదవులు తన బొడ్డు మీద తగలగానే రేణుక తన చేతిని రాము తల మీద వేసి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి నిమురుతూ నాలుక బొడ్డు లోపల తగలగానే ఆమె నోటి వెంట చిన్న మూలుగు లాంటిది బయటికి వచ్చింది.
రాము తన రెండు చేతులతో నడుముని రెండు వైపులా పట్టుకుని చిన్నగా నిమురుతూ నాలుకతో బొడ్డులో కెలుకుతున్నాడు.
తన మొగుడు రాము నాలుక వెచ్చగా తడిగా తన బొడ్డు లోపల, బయట తగులుతుండే సరికి రేణుక నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి.
అలా ఒక నిముషం గడిచే సరికి రేణుక రాముని వెనక్కు బెడ్ మీదకు తోసి, “ఇక బుధ్ధిగా బెడ్ మీద కూర్చో,” అంటూ రాము ఎదురుగా నిల్చుని చీర కట్టుకున్నది.
ఇద్దరూ రెడీ అయిన తరువాత రేణుక బెడ్ రూమ్ తలుపు తీయబోయింది.
అంతలో రేణుక చేతిని పట్టుకుని ఆపాడు రాము.
“మళ్ళీ ఏంటి రామూ,” అనడిగింది రేణుక.
“ఒక్క ముద్దు ఇస్తే బయటకు వెళ్ళనిస్తాను,” అన్నాడు రాము.
రాము చిలిపితనానికి రేణుక మనసులో సంతోషంగా ఉన్నా….బయట తన మేనత్త వేసే జోకులు తట్టుకోవడం కష్టం అనుకుని, “రామూ….ప్లీజ్….తరువాత పెట్టుకుందువు గాని….వెళ్దాం పద,” అన్నది.

రేణుక చేయి పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె వీపు మీద చేయి వేసి నిమురుతూ, “నువ్వు ఇంతసేపు మాటలు చెప్పే బదులు….ముద్దు ఇచ్చేసుంటే మనం బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం,” అంటూ తన పెదవులను రేణుక ఎర్రటి పెదవుల దగ్గరకు తీసుకువచ్చాడు రాము.
అది చూసి రేణుక ముద్దు పెట్టమన్నట్టు కళ్ళు మూసుకున్నది.
రేణుక పెదవులు లైట్ గా అదురుతున్నాయి….ఇక రాము ఆగలేక ఆమె కింది పెదవిని తన పెదవులతో పట్టుకుని నోట్లోకి లాక్కుని చీకుతూ తన నాలుకని రేణుక నోట్లోకి తోసి ఆమె నాలుకతో పెనవేస్తూ ఎంగిలిని తన నోట్లోకి జుర్రు కుంటున్నాడు.
రేణుక కూడా తన చేతిని రాము తల వెనక వేసి అతని తలను దగ్గరకు లాక్కుని రాము పైపెదవిని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతున్నది.
అలా రేణుక కింద పెదవిని రాము…..రాము పై పెదవిని రేణుక రెండు నిముషాల పాటు ఆపకుండా కసిగా ముద్దు పెట్టుకున్నారు.
వాళ్ళిద్దరూ అలా ముద్దు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు బెడ్ రూమ్ తలుపుకి ఆనుకోవడంతో వాళ్ళిద్దరూ తగిలినప్పుడల్లా చిన్నగా శబ్దం వస్తున్నది.
రెండు నిముషాల తరువాత రేణుక తన పెదవులను విడిపించుకుని తుడుచుకుంటూ రాము వైపు చూసి చిలిపిగా నవ్వుతూ, “ఇక పదా….ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఏం చేస్తావో అర్ధం కావడం లేదు….టిఫిన్ చేసిన తరువాత కావాలంటే ఇక్కడకు వద్దాం,” అంటూ డోర్ తీసుకుని బయటకు వచ్చింది.
రేణుక వెనకాలే రాము కూడా బయటకు వచ్చాడు.
రేణుక బయటకు రాగానే ఆమె మేనత్త మళ్ళీ, “ఏంటే…..వెంటనే వచ్చేసావు….నువ్వు ఇందాక పెట్టిన కేకకి మీరిద్దరూ బయటకు రావడం లేటవుతుందేమో అనుకున్నాను….” అన్నది.

 

please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page