Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 50 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 50 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 50 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

అక్కడ పార్కింగ్ లో తన కారు ఉండటం చూసి దాని దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులతో తడుముతూ ముందు వైపుకు వచ్చి తన కారు నెంబర్ ప్లేట్ వైపు చూసి అది తనదే అని నిర్ధారణకు వచ్చి…మళ్ళీ విల్లా లోపలికి వెళ్ళి తను పడుకునే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు.

అక్కడ బెడ్ మీద తన బ్యాగ్, లాప్ టాప్ అన్నీ ఉండే సరికి ఇక తను తన కాలానికి వచ్చేసినట్టు రాముకి పూర్తిగా అర్ధం అయింది.
ఇప్పుడు రాము మనసులో తన కాలానికి వచ్చేసినందుకు ఆనందపడాలో లేక తన భార్యా పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నందుకు బాధ పడాలో అర్ధం కాక అలాగే బెడ్ మీద కూలబడిపోయాడు.

అలా కూర్చున్న రాముకి ఏదో గుర్తుకొచ్చిన వాడిలా వెంటనే బెడ్ మీద నుండి లేచి ఇంతకు ముందు తనకు రేణుక లెటర్ దొరికిన బుక్ షెల్ఫ్ దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ చూసాడు.
ఆ బుక్ షెల్ఫ్ లో ఒక ఫోటో ఆల్బం, దానితో పాటు లెటర్ కనిపించింది.
రాము ఆ ఆల్బం తీసుకుని కింద పెట్టి లెటర్ తెరిచి చూసాడు….ఆ లెటర్ తన భార్య రేణుక రాసింది….
ఆ లెటర్ లో…..
డియర్ హబ్బీ రాము…..
నువ్వు ఈ లెటర్ చదువుతున్నావంటే నువ్వు నీ కాలానికి తిరిగి వెళ్ళావని అర్ధమవుతున్నది.
నీకు సంబంధించి కొన్ని నిముషాలు మాత్రమే….కాని నాకు సంబందించి నా జీవితం యాభై ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి.
నువ్వు ఈ లెటర్ చదివే సమయానికి నేను బ్రతికి ఉంటానో లేదో కూడా తెలియదు.
నువ్వు అలా ఊహించని విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ విడిచి వెళ్ళేసరికి నీకు ఏం చెప్పటానికి నాకు అవకాశం దొరకలేదు.
నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తరువాత నాకు ఒక్క విషయం అర్ధమయింది….ఏదైనా విలువైన వస్తువైనా, బంధం అయినా అది పోగొట్టుకున్న తరువాత కాని దాని విలువ అర్ధం కాదు.
నిన్ను పోగొట్టుకున్న తరువాత నేను పేరుకే బ్రతికి ఉన్నాను…జీవితాన్ని మాత్రం నీతోనే వదిలేసాను…తినడం, తాగడం, నిద్ర పోవడం, నవ్వడం ఏడవడం అన్నీ మర్చిపోయాను.
నువ్వు లేని ఆ విల్లాలో ఇక నాకు ఉండబుద్ధి కాలేదు.
అక్కడే ఉంటే ప్రతి క్షణం నీ ఆలోచనలు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి.
ఆ విల్లాలో మనం గడిపిన మధుర క్షణాలను తలుచుకుంటున్నప్పుడల్లా నువ్వు లేవన్న విషయం గుర్తుకొచ్చి నాకు ఏడుపు ఆగడం లేదు.
అందుకనే ఆ విల్లాని అమ్మేసి పిల్లలను తీసుకుని ముంబై వచ్చేసాను.
కాని ఎప్పటికైనా నువ్వు ఆ విల్లాకు వస్తావన్న ఆశతో విల్లాని కొన్న అతన్ని రిక్వెస్ట్ చేసి మనకు సంబంధించిన ఫోటోలు అన్నీ అప్పటి మన బెడ్ రూమ్ లో పెడుతున్నాను.
కొద్దిరోజుల తరువాత నాకు నీ ప్రతిరూపాలైన మన పిల్లల కోసం అయినా బ్రతకాలనిపించింది.
మన పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను.
అది కూడా వాళ్ళల్లో నిన్ను చూసుకుంటూ సంతోషపడుతున్నాను.
నువ్వు వెళ్ళిపోయిన కొన్ని ఏళ్ళ తరువాత మన పిల్లలు ముగ్గురూ పెద్దవాళ్ళయ్యారు.
ముగ్గురూ ఒకరికొకరు ప్రాణంగా కలిసి మెలిసి ఉన్నారు.
తరువాత ముగ్గురికీ ఒకరి తరువాత ఒకరికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి.
ప్రతి పెళ్ళిలోనూ నువ్వు నా పక్కన లేవన్న బాధ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నది.
మన ముగ్గురి పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తరువాత కొత్త కోడళ్ళతో, కొత్త అల్లుడితో ఇల్లంతా సందడిగా ఉన్నది.
తరువాత మన రెండో అబ్బాయి కి మొదటగా మగ పిల్లాడు పుట్టాడు.
నీకు మొట్ట మొదటి మనవడు….వాడి పేరు శివ రామ్ కుమార్….నీ పేరు కలిసి వచ్చేలా పెట్టుకున్నాను.
విచిత్రం ఏంటంటే వాడిలో నీ పోలికలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
దాంతో నాకు వాడిని చూసినప్పుడల్లా నిన్నే చూసినట్టు, మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తున్నది. తరువాత మన పెద్ద అబ్బాయికి ఇద్దరు మగపిల్లలు వినయ్, హర్ష….ఒక కూతురు ప్రియ పుట్టారు. 
మన అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు.
ఇల్లంతా మనవళ్లతో మనవరాలితో చాలా సందడిగా, సంతోషంగా ఉన్నది.
ప్రతి ఫంక్షన్ లో నువ్వు లేని లోటు మా అందరికీ బాగా తెలుస్తున్నది.
అందుకని నేను ప్రతి ఫంక్షన్ ఫోటోస్ ని ఒక ఆల్చంలా చేసి ఇక్కడ బుక్ షెల్ఫ్ లో పెడుతున్నాను. 
ఇప్పుడు నువ్వు నీ కాలంలోకి వచ్చిన తరువాత నీకు అక్కడ ఒబరాయ్ విల్లాలో నా కేకలు ఎప్పటికీ వినిపించవు.
ఎందుకంటే ఆ కేకలను, అరుపులను నువ్వు సంతోషంలోకి మార్చేసావు.
నువ్వు ఈ ఫోటో ఆల్బం, లెటర్ చూసిన వెంటనే వీలైనంత తొందరగా మా దగ్గరకు వస్తావని ఆశిస్తున్నాను.
నువ్వు నీ కాలానికి వచ్చి నన్ను కలిసేసరికి నీ వయసులో మార్పు లేకపోయినా నాకు మాత్రం దాదాపు అరవై ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి.
అందుకని నేను కన్ను మూసేలోపు నిన్ను ఒక్కసారన్నా చూసి పోవాలనుకుంటున్నాను.
నా కోరిక తీరుతుందని ఆశిస్తూ…..
ప్రేమతో….
నిన్ను ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తూ….నీ కోసం నువ్వు వస్తావని ఎదురుచూస్తూ ఉండే….
నీ భార్య……
రేణుక…….
ఆ లెటర్ చదివిన తరువాత రాము దాన్ని మడిచి బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని ఫోటో ఆల్బం తీసుకుని ఫోటోలు చూస్తున్నాడు.
అందులో తన ఇద్దరు కొడుకుల పెళ్ళి ఫోటోలు, కూతురి పెళ్ళి ఫోటోలు.
తరువాత మనవళ్ళు మనవరాలు పుట్టినప్పటి ఫోటోలు వాళ్ళ బారసాలలు…..అన్నీ ఫోటోలు ఉన్నాయి.
వాటిని చూస్తున్న రాము మనసు ఆనందంతో నిండిపోతున్నది…..తన కొడుకులను, కోడళ్ళను అందరినీ ఎంత తొందరగా చూద్దామా అని రాము మనసు ఆరాటపడిపోతున్నది.
ఆ ఫోటోలు, లెటర్ చదివిన తరువాత రాము మనసు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నది.
గోడ మీద తగిలించి ఉన్న తామిద్దరి (రాము, రేణుక) ఫోటో వైపు కొద్దిసేపు కన్నార్పకుండా అలాగే చూసాడు రాము.

బెడ్ మీద నుండి లేచి గబగబ స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి ఫోన్ తీసుకుని రంగకి ఫోన్ చేసాడు.
రాము : హలో….రంగా…..
రంగ : హా….చెప్పండయ్యా….మీ ఫోన్ కోసమే చూస్తున్నా…..మీరు బాగానే ఉన్నారు కదయ్యా…..
రాము : బాగానే ఉన్నాను రంగా….ఇక ఇక్కడ మొత్తం సెట్ అయిపోయింది…..
రంగ : ఎలా అయ్యా…..ఏం జరిగింది….
రంగాకి జరిగింది చెప్పి….
రాము : అంతా మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది….
రంగ : నిజంగానా బాబూ….
రాము : అవును రంగ…..నేను ఆమె దగ్గరకు వెళ్తున్నాను….నువ్వు, అనసూయ వచ్చి విల్లాని కొంచెం శుభ్రం చేయండి….
రంగ : అయ్యా…..ప్రమాదం ఏమీ లేదుకదా….
రాము : రంగా….ఇదివరకు నిన్ను విల్లా వైపు వెళ్ళొద్దన్న వాడిని…..ఇప్పుడు భయం లేదంటున్నా కదా…..
రంగ : సరె….నా పెళ్ళాన్ని తీసుకుని ఒక గంటలో వచ్చేస్తానయ్యా….
రాము : నేను సుమిత్ర గారి ఇంటికి వెళ్తున్నాను…..నువ్వు వచ్చి ఈ లోపు మొత్తం క్లీనింగ్ చేయించు….మనుషులు ఎవరైనా హెల్ప్ కావాలంటే తెచ్చుకో……

అని ఫోన్ పెట్టేసి కారు కీస్ తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు.
కారులో కూర్చుని స్టార్ట్ చేయబోతుండగా….రాము ఏదో గుర్తుకొచ్చిన వాడిలా….ఫోన్ తీసుకుని తన తండ్రికి ఫోన్ చేసాడు.
రాము : హలో నాన్నా…..
నాన్న : చెప్పమ్మా….బాగానే ఉన్నావు కదా…..
రాము : బాగానే ఉన్నాను నాన్నా….
నాన్న : అంతా బాగానే జరిగింది కదా…నీకు ఏం కాలేదు కదా…నీ ఫోన్ కోసమే ఎదురుచూస్తున్నా….
రాము : ఇప్పుడు నాకు రేణుకతో జరిగింది అంతా చెప్పి వీళ్లను భయపెట్టడం ఎందుకు….(అని మనసులో అనుకుని) అలాంటిది ఏం లేదు నాన్నా….మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోయింది….ఇక ఇబ్బంది లేదు….మీరు విల్లా కొనుక్కున్న వాళ్ళకు చెప్పి వాళ్ళకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని చెప్పండి….
ఆ మాట వినగానే రాము వాళ్ళ నాన్న చాలా సంతోషపడిపోయారు.
నాన్న : నాకు తెలుసురా….నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవని….అందుకే నేను నిన్ను పంపించాను….ఇంకోసారి నువ్వు నన్ను గర్వ పడేలా చేసావు….ఇప్పుడే వాళ్ళకు ఫోన్ చేస్తాను….నువ్వు ఇక బయలుదేరుతావా…..
ఆ మాట వినగానే రాము కళ్ళ ముందు ఒక్క సారి సుమిత్ర కదలాడింది…
రాము : నాన్నా….ఇలాంటి ప్లేసులకు ఎప్పుడో కాని రావడానికి కుదరదు….అందుకని ఎలాగూ రెండు రోజుల్లో రిజిస్టేషన్ అవుతుంది కదా….ఆ రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉండి వస్తాను….
నాన్న : అలాగే….నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చెయ్యి….
అని ఫోన్ కట్ చేసాడు.
రాము కూడా ఫోన్ కట్ చేసి కార్ స్టార్ట్ చేసి సుమిత్ర ఇంటి వైపు పోనిచ్చాడు.
కారుని సుమిత్ర ఇంటికి పోనిస్తున్న రాముకి చాలా సంతోషంగా ఉన్నది….ఎప్పుడెప్పుడు సుమిత్ర కి జరిగింది అంతా చెబుదామని ఆత్రంగా ఉన్నాడు.
పావుగంటకు సుమిత్ర ఇంటి ముందు కారు ఆపాడు రాము.
ఆగిన వెంటనే రాము కారు దిగి లోపలికి వెళ్ళాడు…..లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఆమె అసిస్టెంట్ ఎదురయింది.
రాము ఎవరో….సుమిత్రకు రాముకి మధ్య సంబంధం కూడా ఆమెకు తెలుసి ఉండటంతో రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ విష్ చేసింది.
సుమిత్ర ఎక్కడన్నట్టు ఆమె వైపు చూసాడు.
“మేడమ్….టిఫిన్ చేస్తున్నారు….” అన్నది ఆమె.
రాము వెంటనే ఎక్కడా ఆగకుండా డైనింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తున్న సుమిత్ర చేయి పట్టుకుని పైకి లేపాడు.
రాము వస్తాడని ఊహించని సుమిత్ర….రాము రావడమే కాకుండా తన చేయి పట్టుకుని చైర్ లోనుండి పైకి లేపడం…అతని మొహంలో సంతోషం చూసి రాముకి ఆ ఇంట్లో ఏవిధంగా ఆపద రాబోతున్నదో అని ఆమె పడిన టెన్షన్ మొత్తం రాము మొహంలో సంతోషం చూసిన వెంటనే మర్చిపోయింది.
సుమిత్ర తన వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటే రాము అవేమీ పట్టించుకోకుండా ఆమెని తన రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని గాల్లో గిర్రుల రెండు రౌండ్లు తిప్పేసరికి సుమిత్ర ఈ లోకంలోకి వచ్చి రాము వైపు చూసి, “రాము….ఏం చేస్తున్నావు….అందరూ ఉన్నారు…ఏం అయింది….అంత సంతోషంగా ఉన్నావేంటి,” అన్నది.
రాము సుమిత్రని కిందకు దింపి ఆమె ఊహించని విధంగా ఆమె బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు.
దాంతో సుమిత్ర రాముని దూరంగా తోస్తూ, “రాము….ఏంటిది….” అన్నది.
“సుమిత్రా……ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితుల్లో నిన్ను బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళాలని ఉన్నది….కాని అందరూ ఉన్నారని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకుని నీ బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను…..” అన్నాడు రాము.
“రాము…..ఏమయింది….ఇందాకటి నుండి అడుగుతున్నా కదా….ఇంతకీ టిఫిన్ చేసావా….” అనడిగింది సుమిత్ర.
సుమిత్ర అలా అడగడంతో రాముకి అప్పుడు ఆకలి వేసి….టిఫిన్ చేయలేదని గుర్తుకొచ్చింది.
“లేదు సుమీ….చాలా ఆకలిగా ఉన్నది….పెట్టవా….” అనడిగాడు రాము.
దాంతో సుమిత్ర అక్కడ ఉన్న పనామెకి సైగ చేసింది.
ఆమె ఒక ప్లేట్లో టిఫిన్ పెట్టుకుని వచ్చింది.
అంతలో మహేష్ కూడా తన రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చి రాము సంతోషంగా ఉందటాన్ని చూసి అంతా తమకు అనుకూలంగా జరిగింది అని అర్ధమై సంతోషంగా రాము వైపు చూస్తున్నాడు.
రాము ఆపకుండా గబగబ టిఫిన్ తినడం చూసి సుమిత్ర చిన్నగా నవ్వుకుంటూ మళ్ళీ చైర్ లో కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తున్నది.
ఇద్దరూ టిఫిన్ చేయడం పూర్తి అయిన తరువాత సుమిత్ర రాముని తన బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్తూ మహేష్ వైపు చూసింది.
అది చూసిన మహేష్, “వెళ్ళి….ఎంజాయ్ చేయండి,” అన్నాడు.
రాము బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చిన తరువాత బెడ్ రూమ్ బోల్ట్ వేస్తున్న సుమిత్రని వెనక నుండి గట్టిగా వాటేసుకుని ఆమె భుజాల కింద నుండి తన చేతులని ముందుకు తీసుకొచ్చి పైట మీద సళ్ళను గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.
రాము చేతులు తన ఒంటి మీద పడేసరికి సుమిత్రలో కోరిక మొదలైంది…..కాని అసలు రాత్రి తను విల్లా నుండి వచ్చిన తరువాత ఏమయింది….రాము ఎందుకంత సంతోషంగా ఉన్నాడో అర్ధం కాక….విషయం తెలుసుకోవాలని తన కోరికని అణుచుకుంటూ రాముని చిన్నగా తోసేస్తూ, “రాము…ముందు విషయం చెప్పు….” అన్నది.

ఇక రాము కూడా ఎక్కువసేపు సుమిత్రకి విషయం చెప్పకుండా ఆగలేనని అర్ధం అయ్యి ఆమెను బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టి రాత్రి ఆమె విల్లా దగ్గర నుండి వచ్చిన తరువాత జరిగింది మొత్తం పూసగుచ్చినట్టు వివరంగా చెప్పాడు. 

రాము చెబుతున్న విషయాలు వింటుంటే సుమిత్ర మొహంలో రంగులు మారుతున్నాయి.
ఆమె వెన్నులో నుండి ఒక రకమైన జలదరింపు మొదలై ఒళ్ళు మొత్తం వ్యాపించింది….రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నట్టు తెలుస్తున్నది.
మొత్తం విన్న తరువాత సుమిత్ర రాము వైపు అలాగే కన్నార్పకుండా ఏం చెప్పాలో తెలియక అలాగే చూస్తున్నది.
సుమిత్ర తన వైపు అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తుండటం చూసి రాము తన చేత్తో ఆమె భుజాన్ని కదిలిస్తూ, “సుమిత్రా…ఏంటి ఏం మాట్లాడవు,” అన్నాడు.
“ఏం చెప్పమంటావు రాము….నేను అక్కడ నుండి వచ్చిన తరువాత నీ గురించె ఆలోచిస్తూ నిద్ర కూడా పట్టలేదు….ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది వింటుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది,” అంటూ రాముని గట్టిగా వాటేసుకున్నది.
“సుమీ….నాకు ఇవ్వాళ చాలా ఆనందంగా ఉన్నది….నాకు నీ పూకు కావాలి,” అంటూ రాము సుమిత్రని నేల మీద నిల్చోబెట్టి చీర లాగేసాడు.
తన ముందు ఒంటి మీద జాకెట్ లంగాతో నిల్చున్న సుమిత్రను చూసి రాము అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తూ జాకెట్ హుక్స్ తీసి ఆమె చేతుల నుండి తీసేసి కింద పడేస్తూ ఇంకో చేత్తో సుమిత్ర లంగా బొందు లాగేసాడు.
దాంతో లంగా ఒక్కసారిగా ఊడిపోయి సుమిత్ర కాళ్ళ చుట్టూ కుప్పలా పడిపోయింది.
సుమిత్ర ఇప్పుడు ఒంటి మీద బ్రా, ప్యాంటీతో రాము ముందు నిల్చున్నది.
రాము ఆమెను అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తూ, “ఏమున్నావే సుమీ….అనుకోకుండా భలే దొరికావు….ఈ రెండు రోజులు నిన్ను వదిలిపెట్టను…లడ్డూలాగా భలే దొరికావు….ఇంత అందంగా ఎలా పుట్టావే…” అంటూ సుమిత్ర భుజాల మీద చెయ్యి వేసి చిన్నగా నిమురుతూ, ఒత్తుతూ ఆమెని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
రాము చేతులు సుమిత్ర ఒంటి మీద తగులుతుంతే ఆమెలో కూడా చిన్నగా కోరిక రగిలిపోతున్నది.
సుమిత్ర భుజం మీద చేతిని చిన్నగా కిందకు జరుపుతూ ఆమె సళ్ళ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి బ్రా మీదే ఆమె సళ్ళను చిన్నగా పిసుకుతున్నాడు.
రాము తనని అలా కన్నార్పకుండా చూస్తుంటే సుమిత్రకి మనసులో కొంచెం గర్వం అనిపించింది.
కాని అతని చూపులు తట్టుకోలేక సుమిత్ర సిగ్గు పడుతూ తన అందాలు రాము కళ్ళకు కనబడకుండా అడ్డం పెట్టుకున్నది.
ఆమె చేసిన పనికి రాము చిన్నగా నవ్వుకుంటూ ఆమె దగ్గరకి వచ్చి సుమిత్ర నడుముకి రెండు వైపులా చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
అలా దగ్గరకు వచ్చిన సుమిత్ర కళ్ళు తెరిచి రాము వైపు చూసింది.
రాము ఒంటి మీద డ్రాయర్ తప్పతే ఏమీ లేదు.
సుమిత్ర రాము వైపు చూసి, “బట్టలు ఎప్పుడు విప్పావురా…” అనడిగింది.
“ఇందాక నువ్వు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు విప్పేసాను….అయినా ఒంటి మీద ఉన్న డ్రాయర్ ఎప్పుడు విప్పలేదేందని అడగాలి…అంతేకాని ఎప్పుడు విప్పావు అని సోది ప్రశ్నలు అన్నీ అడుగుతావెందుకు,” అంటూ రాము సుమిత్రను దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకుని తల వంచి ఆమె మొహం మీద ఎక్కడ బడితే అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
అలా రాము సుమిత్రను దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకునే సరికి అప్పటికే గట్టిపడిన రాము మడ్డ డ్రాయర్ లోనుండి సుమిత్ర తొడల మధ్య గట్టిగా గుచ్చుకుంటున్నది.
రాము మడ్డ తన తొడల మధ్య గుచ్చుకోవడం సుమిత్రకు క్లియర్ గా తెలుస్తున్నది.
రాము తన చేతులను సుమిత్ర వీపు మీద నిమురుతూ వీపు మీద ఉన్న బ్రా హుక్ తీసేసి….ఆమె చేతుల నుండి తీసేసి కింద పడిన ఆమె బట్టల మీదకు విసిరేసాడు.
బ్రా లేకపోవడంతో సుమిత్ర బలిసిన సళ్ళు ఫ్రీగా పైకి కిందకు ఊగుతూ….ఆమె ముచ్చికలు కోరికతో బిరుసెక్కి బుల్లెట్లలా నిక్కబొడుచుకుని ఉన్నాయి.
రాము ఆమె సళ్ళ వైపు చూస్తూ దగ్గరకు లాక్కుని మళ్ళీ గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.
రాము ఛాతీకి సుమిత్ర సళ్ళు హత్తుకుని అప్పడాల్లా నలిగిపోతున్నాయి.
సుమిత్ర సళ్ళ మెత్తదనం, ముచ్చికల గట్టితనం రాముకి తెలుస్తుండే సరికి రాము ఒంట్లో నరనరాలు సర్రున లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది.
రాము సుమిత్ర మొహాన్ని తన చేతులోకి తీసుకుని ముద్దులు పెడుతుంటే….రాము పెదవుల తడికి సుమిత్ర మొహం మొత్తం రాము ఎంగిలితో తడిచిపోయింది.
సుమిత్ర మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ చిన్నగా కిందకు వచ్చి ఆమె మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ ఒక చేత్తో ఆమె సళ్ళను మార్చి మార్చి పిసుకుతూ…ఇంకో చేత్తో పిర్రల్ని గట్టిగా పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు.
రాము అలా చేస్తుంటే సుమిత్రకు కోరిక పెరిగిపోతున్నది.
తన చేతిని చిన్నగా కిందకు పోనిచ్చి రాము మడ్డని డ్రాయర్ మీదే పట్టుకుని గట్టిగా పిసికింది.
దాంతో రాము తన చేతులను కిందకు పోనిచ్చి తన డ్రాయర్ ని కిందకు లాగి తన మడ్డని సుమిత్ర చేతిలో పెట్టాడు.
తన చేతిలో ఉన్న రాము మడ్డ వెచ్చగా కాలిపోతూ తన చేతిని కూడా కాల్చేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది సుమిత్రకు.
సుమిత్ర తన చేత్తో రాము మడ్డని పిసుకుతుంటే….రాము ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతో నాకుతున్నాడు.
ప్రాబ్లమ్స్ తీరిపోవడంతో ఇద్దరి మనసులు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండి పూర్తిగా సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు.
రాము సుమిత్రను ఎత్తుకుని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి ఆమె ఒంటి మీద మిగిలి ఉన్న ఫ్యాంటీని కూడా కిందకు లాగి మిగతా బట్టల మీద పడేసాడు.
ఒంటి మీద నూలు పోగు కూడా లేకుండా ఒక మగాడి ముందు బెడ్ మీద పడుకుని ఉండే సరికి సుమిత్ర చాలా సిగ్గు పడింది.
ఇంతకు ముందు రాముతో ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా బెడ్ మీద గడిపినప్పటికి సిగ్గు ముంచుకొచ్చి ఒక పక్కకు తిరిగింది సుమిత్ర. 
దాంతో రాము సుమిత్రని బోర్లా పడుకోబెట్టి ఆమె వీపుని నిమురుతూ, ముద్దు పెడుతూ నాలుకతో నాకుతూ కిందకు వచ్చి ఆమె పిర్రల మీద చేతులను బోర్లించి  గట్టిగా పిసుకుతు….పిర్రల చీలికలో నాలుకతో నాకుతున్నాడు.
రాము నాలుక పిర్రల మధ్య తగులుతుంటే సుమిత్రకు ఒళ్ళంతా షాక్ కొట్టినట్టు తియ్యటి సుఖం నరనరాన పాకుతున్నది.
సుమిత్ర ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక ఆమె తన చేతిని రాము తల మీద వేసి జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాగింది.
రాము పైకి వచ్చి సుమిత్ర చెవి తమ్మెను పెదవులతో పట్టుకుని పైకి లాగుతూ….నాలుకని చెవిలో పెట్టి తిప్పుతున్నాడు.
అలా తన చెవిలో రాము నాలుక తడి తగులుతుండటంతో సుమిత్రకి చక్కిలిగిలి పెట్టినట్టు ఉండి మెలికలు తిరిగిపోతున్నది.
రాము తన నాలుకతో అలా సుమిత్ర చెవిలో కెలుకుతూ తన చేతులను ముందుకు తీసుకువచ్చి ఆమె సళ్ళను పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
సుమిత్ర తన ఒంటిని కొంచెం పైకి లేపడంతో రాము చేతులకు దారి దొరికేసరికి వెంటనే ఆమె సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతూ తన మడ్డని ఆమె పిర్రల మధ్య గుచ్చుతున్నాడు.
తన పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటున్న రాము మడ్డ వేడికి సుమిత్రకి పిచ్చెక్కిపోతున్నది.
రాము తన మడ్డని సుమిత్ర పిర్రల మధ్య గుచ్చుతూ రాపాడిస్తూ ఆమె మొహాన్ని తన వైపుకు తిప్పుకుని సుమిత్ర ఎర్రటి పెదవులను తన పెదవులతో అందుకుని చీకుతున్నాడు.
సుమిత్ర కూడా రాము పెదవులను కసిగా చీకుతూ రాము మడ్డ తన పిర్రల మధ్యలో గట్టిగా గుచ్చుకుంటుండే సరికి సుమిత్ర పూకు రసాలతో తడిచిపోతున్నది.
రాము ఇక ఆగలేక సుమిత్రను వెనక్కి తిప్పాడు.
సుమిత్ర కళ్ళు తెరిచి రాము కళ్ళల్లోకి చూసింది.
సుమిత్రకి రాము కళ్ళల్లో తన మీద కోరిక చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
సుమిత్రకు కూడా రాముతో ముందు రోజు పడుకున్న దగ్గర నుండి ఎప్పుడెప్పుడు వాడి మడ్డని తన పూకులోకి దూర్చుకుందామా అని ఆరాటపడిపోతున్నది.
రాము తన నాలుకని సుమిత్ర నోట్లోకి తోసి ఆమె నాలుకతో పెనవేస్తూ….ఒకరి ఎంగిలిని ఒకరు జుర్రుకుంటున్నారు.
సుమిత్ర కోరికతో రాముని అల్లుకుపోతూ గాలి కూడా చొరబడని విధంగా గట్టిగా వాటేసుకున్నది.
రాము మడ్డ సుమిత్ర తొడల మధ్య గుచ్చుకుంటూ ఇంకా కసెక్కించేస్తున్నది.
రాము తన తల వంచి సుమిత్ర సళ్ళను నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ ముచ్చికలను నాలుకతో రాపాడిస్తున్నాడు.
దాంతో సుమిత్ర నోటి వెంట ఆమెకు తెలియకుండానే మూలుగులు వస్తున్నాయి….కళ్ళు మూతలు పడిపోతున్నాయి.
కొద్దిసేపు రాము సుమిత్ర సళ్లను మార్చి మార్చి చీకిన తరువాత కిందకు వచ్చి బొడ్డు మీదకు చెరుకుని పెదవులతో ముద్దు పెడుతూ నాలుకని బొడ్డులోకి దూర్చాడు.
బొడ్డు మీద రాము నాలుక తగలగానే సుమిత్ర ఒక్కసారిగా మూలుగుతూ తన నడుముని ఎగరేసింది.
రాము సుమిత్ర బొడ్డు మీద ముద్దులు పెడుతూ తన చేతులని ఆమె తొడల మీద వేసి బాగా ఎడం చేసాడు.
తొడలు విడదీయగానే సుమిత్ర పూకు రసాలతో తడిచిపోయి మెరుస్తూ కనిపించింది.
రాము సుమిత్ర పూకు వైపు చూస్తూ తల కిందకు దించి ఆమె పూకుని ముద్దు పెట్టుకుంటూ…నాలుకతో సుమిత్ర పూకుని పైనుండి కింద దాకా నాకుతున్నాడు.
అప్పటికే సుమిత్ర కోరికతో కాలిపోతూ గట్టిగా మూలుగుతూ తన చేతులను రాము తల మీద వేసి తన పూకు కేసి గట్టిగా అదుముకుంటున్నది.
కొద్దిసేపు సుమిత్ర పూకుని నాకిన తరువాత రాము తల పైకెత్తి ఆమె మొహంలోకి చూస్తూ, “ఇక పెట్టనా,” అనడిగాడు.
దాంతో సుమిత్ర కూడా రాము కళ్ళల్లోకి కసిగా చూస్తూ, “పెట్టనా అంటావేంటిరా….తొందరగా దించు…ఆగలేకపోతున్నాను,” అన్నది.
రాము తన మడ్డని సుమిత్ర పూకు మీద పెట్టి చిన్నగా తన నడుముని దించుతూ ఆమె పూకులోకి తన మడ్డని పూర్తిగా దూర్చాడు.
సుమిత్ర పూకులోకి రాము మడ్డ ఆమె పూకు గోడలను రాసుకుంటూ అడుక్కంటా దిగిపోయింది.
రాము మడ్డ తన పూకులోకి బిర్రుగా దిగిపోయేసరికి సుమిత్ర మత్తుగా మూలుగుతూ రాముని గట్టిగా వాటేసుకుని తన కాళ్ళను అతని నడుం చుట్టూ వేసి బిగించి పట్టుకున్నది.
రాము సుమిత్ర కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “ఎంత కసిగా ఉన్నావే…..” అంటూ తన మడ్డతో సుమిత్ర పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.
సుమిత్ర కూడా తన చేతులతో రాము వీపుని నిమురుతూ కిందకు పోనిచ్చి అతని పిర్రల మీద వేసి తన కేసి గట్టిగా హత్తుకుంటున్నది.
రాము సుమిత్ర మీద పూర్తిగా పడుకుని ఆమె పెదవులను తన నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ ఇంకా స్పీడుగా సుమిత్ర పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.
కొద్దిసేపటికి సుమిత్రకు కారిపోయింది…..దాంతో సుమిత్ర రాముని గట్టిగా వాటెసుకుని కదలకుండా పడుకుండిపోయింది.
సుమిత్రకు అయిపోయిందని అర్ధమయిన రాము తన నడుముని స్పీడుగా ఆడిస్తూ తన మడ్డని సుమిత్ర పూకులో స్పీడుగా లోపలికి బయటకు ఆడిస్తున్నాడు.
రాము అలా తన మడ్డతో తన పూకుని దెంగుతుంటే ఆ సుఖాన్ని ఒంటబట్టించుకుంటున్నట్టు కళ్ళు మూసుకుని తన ఒంటిని రాముకి అప్పగించి పడుకున్నది.
రాము కూడా సుమిత్రను గట్టిగా వాటేసుకుని ఇంకో నాలుగు పోట్లు గట్టిగా సుమిత్ర పూకులో లాగిలాగి పెట్టి కొట్టి తన మడ్డని లోపలికి అదిమిపెట్టి తన రసాలను ఆమె పూకులో కార్చేసాడు.
దాంతో రాము కూడా సుమిత్రని గట్టిగా వాటేసుకుని కదలకుండా పడుకుండి పోయాడు.
అలా ఆ రెండు రోజులు రాము, మహేష్ సుమిత్రని బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు పోనివ్వకుండా తమ మోజు తీరేదాకా ఆపకుండా దెంగుతూనే ఉన్నారు. 
తరువాత రోజు ఒబరాయ్ విల్లా రిజిష్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసరికి రాము వాళ్ల దగ్గర ఉండి మొత్తం పనులు పూర్తి చేసేసాడు.
రాము రిజిస్ట్రేషన్ పనులు మొత్తం పూర్తి అయిన తరువాత తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి జరిగింది చెప్పాడు.
విల్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందని వినగానే రాము వాళ్ళ నాన్న చాలా సంతోషపడిపోయాడు.
రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయినంత సేపు సుమిత్ర కూడా రాముతో పాటే ఉన్నది.
ఆరోజు అందరూ పార్టీ చేసుకున్నారు…..పార్టీ అయిపోయిన తరువాత రంగాని, అనసూయని పిలిచి ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడు రాము.
అంత డబ్బుని చూసేసరికి వాళ్ళిద్దరూ చాలా ఆనందపడిపోయారు.
పార్టీ అయిపోయిన తరువాత రాము సుమిత్రని ఒబరాయ్ విల్లాలోనే రాత్రంతా ఆపకుండా దెంగిదెంగి వదిలిపెట్టాడు.
తెల్లవారిన తరువాత ఇద్దరూ బాత్ రూమ్ లో కలిసి స్నానం చేసారు.
ఇక రాము రెడీ అయిన తరువాత రంగ అతని బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి కారులో పెట్టాడు.
రాము వెళ్ళిపోతున్నాడనగానే సుమిత్రకు కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వచ్చాయి.
వెంటనే సుమిత్ర రాముని గట్టిగా వాటేసుకుని, “రాము….ఇంకొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు కదా….నువ్వు వెళ్తుంటే నాకు ఏదోలా ఉన్నది….నా మనసు వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉన్నది….ప్లీజ్ రాము….” అన్నది.
రాము కూడా సుమిత్రను వాటేసుకుని, “నేను మళ్ళి వస్తాను సుమిత్రా….ఒక్కసారి రేణుకని కలిసి….నా కొడుకులని, మనవళ్ళని అందరినీ కలిసి మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం నెల రోజులు నీతోనే గడుపుతాను…..” అన్నాడు.
దాంతో సుమిత్ర రాముని వదల్లేక వదులుతూ, “నీ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాను….నన్ను మర్చిపోవుకదా….” అన్నది.
రాము తన చేత్తో సుమిత్ర కళ్ళల్లోనుండి వస్తున్న కన్నీళ్లను తుడుస్తూ, “నిన్ను ఎలా మర్చిపోతాననుకున్నావు….అది ఎప్పటికీ జరగదు….” అంటూ బయటకు వచ్చి కారులో కూర్చుని సుమిత్రకు బై చెబుతూ కారు స్టార్ట్ చేసి పోనిచ్చాడు.
సుమిత్ర కూడా మనసులో బాధ పడుతూనే రాముకి బై చెప్పింది.
అక్కడ నుండి రాము తన ఊరికి వచ్చి అక్కడ మిగతా పనులు పూర్తి చేసుకుని రేణుకని, తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి ముంబై బయలుదేరాడు.
రాము తన సూట్ కేస్ లో నాలుగు జతల బట్టలు ఇంకా కావలసినవి సర్దుకుని airport కి వెళ్ళాడు.
Airport కి వెళ్ళిన రాము లోపలికి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి అయిన తరువాత్ ముంబయ్ వెళ్ళే ఫ్లైట్ కోసం విజిటర్స్ గ్యాలరీలో కూర్చి ఎదురుచూస్తున్నాడు.
అలా కూర్చున్న రాముకి తన బ్యాగ్ లో ఉన్న అల్చమ్ తీసుకుని అందులో ఫోటోలు చూస్తూ, రేణుక తనకు ఇచ్చిన అడ్రస్ ని ఒకసారి చూసికున్నాడు.
అలా ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ చూస్తున్న రాముకి గతం మొత్తం ఒక్కసారిగా గిర్రున తిరిగింది.
తన జీవితంలో తాను ఇంతలా కనీవినీ ఎరుగని ఊహించని మార్పులు జరుగుతాయని అసలు ఊహించలేదు.
తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు కూడా ఎవరికైనా చెబితే నమ్మేట్టుగా కూడా లేవు.
అంతెందుకు ఒక్కోసారి గతం మొత్తం గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా ఒక కలలాగ అనిపించేది.
ఆల్బమ్ లో ఉన్న ఫోటోలు చూస్తూ ఆ ఫోటోల్లో ఉన్న వాళ్ళ మొహం మీద చేతి వేళ్ళతో తాకుతూ నిజంగానే తాను వాళ్ళను తాకినట్టు అనిపించగానే రాము కళ్ళల్లో ఒక్కసారిగా అతనికి తెలియకుండానే రెండు కన్నీటి చుక్కలు రాలి ఆల్బమ్ మీద పడ్డాయి.
అది చూసి రాము వెంటనే తన కన్నీళ్ళను తుడుచుకుని ఆల్చమ్ లోపల పెట్టేసి తాను కూర్చున్న చైర్ లో వెనక్కి ఆనుకుని కళ్ళు మూసుకుని, “ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను చూస్తే ఎలా ఫీలయితారు…..నేను వస్తున్నట్టు కూడా ఎవరికీ చెప్పలేదు….నన్ను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా అంగీకరిస్తారా…..అసలు నన్ను చూసి నమ్ముతారా…..” అని తన మనసు నిండా చెప్పలేనన్ని ఆలోచనలు ముసురుకుంటుండగా కళ్ళు మూసుకుని అలాగే కూర్చున్నాడు.
అలా ఎంత సేపు కూర్చున్నాడో తెలియదు కాని తనను ఎవరో తట్టిలేపినట్టు అనిపిస్తే కళ్ళు తెరిచి చూసాడు.
ఎదురుగా ఎయిర్ హోస్టెస్ అతని వైపు చూసి నవ్వుతూ, “సార్….మీరు ముంబయ్ ఫ్లైట్ కి వెళ్ళాలి కదా….” అనడిగింది.
రాము ఆమె వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ అవునన్నట్టు తల ఊపాడు.
“అయితే అనౌన్స్ మెంట్ అయింది సార్…..మీరు చెక్ ఇన్ అవొచ్చు…..” అంటూ వినయంగా చెప్పింది.
రాము ఆమె వైపు చూసి, “చాలా థాంక్స్ మేడమ్,” అని సూట్ కేస్, బ్యాగ్ తీసుకుని బయలుదేరి….అక్కడ లగేజ్ కౌంటర్ లో తన సూట్ కేస్, బ్యాగ్ ఇచ్చి తను ఫ్లైట్ లోకి ఎక్కి తన సీట్లో కూర్చుని తన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఎలా జరుగుతుందో….తన వాళ్ళు తనని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని అనుకుంటూ తన వాచీలో టైం చూసుకున్నాడు.
టైం ఉదయం 11 అయింది….అలా కూర్చున్న రాము దగ్గరకు ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్ వచ్చి డ్రింక్స్ ఇచ్చింది.
రాము ఆమె చేతిలో డ్రింక్ తీసుకుంటూ, “ముంబయ్ ఎన్నింటికి చేరుకుంటుంది…..” అనడిగాడు.
“సార్….రెండు గంటలు పడుతుంది,” అన్నది ఎయిర్ హోస్టెస్.
“చాలా థాంక్స్,” అని అన్నాడు రాము.
దానికి ఎయిర్ హోస్టెస్ చిన్నగా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయింది.
అలా ట్రావెల్ చేస్తున్న రాము సుమారు మధ్యాహ్నం 1:30 ప్రాంతంలో ముంబయ్ లో ఫ్లైట్ దిగాడు.
లగేజ్ తీసుకుని ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయటకు వచ్చి క్యాబ్ ని ఆపి లోపల కూర్చున్నాడు.
క్యాబ్ డ్రైవర్ : సార్…..ఎక్కడకు వెళ్ళమంటారు….
రాము : Grand Hayatt Hotal కి పోనివ్వు…..
క్యాబ్ డ్రైవర్ : అలాగే సార్…..
అంటూ కార్ స్టార్ట్ చేసి రాము చెప్పిన 5 స్టార్ హోటల్ వైపు పోనిచ్చాడు.
పావుగంటకు రాము ఎక్కిన క్యాబ్ Grand Hayatt ముందు ఆగింది.
రాము అతనికి డబ్బులు ఇచ్చి….కారు దిగాడు….అంతలో హోటల్ బెల్ బాయ్ వచ్చి రాముకి విష్ చేసి అతని లగేజీ తీసుకుని లోపలికి వచ్చాడు.
రాము రిసెప్షన్ లోకి వచ్చి బిజినెస్ సూట్ ఒకటి తీసుకున్నాడు. 
బెల్ బాయ్ రిసిప్షన్ లో రాము బుక్ చేసిన సూట్ కీస్ తీసుకుని అతని లగేజ్ తీసుకుని రాము వైపు చూసి, “రండి సార్….నేను మిమ్మల్ని సూట్ కి తీసుకెళ్తాను,” అంటూ అక్కడ నుండి కదిలాడు.
రాము అతన్ని వెనకాలే లిఫ్ట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న తన సూట్ దగ్గరకు వెళ్ళి బెల్ బోయ్ లాక్ ఓపెన్ అవంగానే లోపలికి వెళ్ళాడు.
బెల్ బోయ్ తన చేతిలో ఉన్న సూట్ కేస్, బ్యాగ్ అక్కడ ఉన్న వార్డ్ రోబ్ లో పెట్టి రాము వైపు చూసి, “సార్….ఇది హాల్….అదిగో అది బెడ్ రూమ్…..మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే రిసెప్షన్ కి ఫోన్ చేయండి….ఇందులో మొత్తం రూమ్ సర్వీస్, రిసిప్షన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి,” అంటూ ఫోన్ పక్కనే ఒక క్యాటలగ్ చూపించి….బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళి రూమ్ చూపించాడు.
రాము తన పాకెట్ లో ఉన్న వాలెట్ తీసి అతనికి టిప్ ఇచ్చి బెడ్ మీద పడుకున్నాడు.
బెల్ బోయ్ టిప్ తీసుకుని హాల్లోకి వచ్చి AC ఆన్ చేసి వెళ్ళాడు.
రాము ఐదు నిముషాలు అలాగే పడుకుని బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి రిసిప్షన్ కి ఫోన్ చేసి లంచ్ ఆర్డర్ చేసాడు.
పది నిముషాలకు రూమ్ సర్వీస్ వచ్చి లంచ్ ఇచ్చి వెళ్ళారు.
రాము భోజనం చేసిన తరువాత కొద్దిసేపు అలాగే ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాడు.
సాయంత్రం ఐదు గంటలకు రాముకి మెలుకువ వచ్చి లేచి టీ తెప్పించుకుని తాగిన తరువాత నిద్ర మత్తు మొత్తం వదిలింది.
బెడ్ మీద తన ఫోన్ తీసుకుని ముంబయ్ లో ఒక నెంబర్ కి ఫోన్ చేసాడు.
ఆ నెంబర్ డయల్ చేస్తున్నప్పుడు రాము చేతి వేళ్ళు వణకడం మొదలుపెట్టాయి.
అవతల ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే రాము గుండె శబ్దం తనకే వినబడటం గమనించి, తన మనసులో, “ఎవరు ఫోన్ ఎత్తుతారు…. ఒకవేళ ఫోన్ ఎవరైనా లిఫ్ట్ చేస్తే తాను ఎవరని చెప్పాలి,” అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
అంతలో అవతల వైపు నుండి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, “హలో…..ఎవరు సార్ మాట్లాడేది….” అన్నారు.
అవతల వైపు నుండి తనను సార్ అని పిలిచేసరికి ఎవరో ఎంప్లాయ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి ఉంటాడని రాము అనుకుని, “హలో….అది స్వస్థిక్ విల్లానా…..” అని అడిగాడు.
“అవును సార్….చెప్పండి….” అన్నారు అవతల వైపు నుండి.
“నేను రేణుక గారితో మాట్లాడాలి…..” అన్నాడు రాము.
“సారీ సార్….మేడమ్ గారు….గుడికి వెళ్ళారు….” అన్నాడు అతను.
“అయితె….ఆమె కొడుకులు కాని, మనవళ్ళు కాని ఎవరైనా ఉన్నారా,” అనడిగాడు రాము.
“లేరు సార్….అందరూ వినాయకుడి గుడికి వెళ్ళారు….ఇవ్వాళ అక్కడ పూజ ఉన్నది,” అన్నాడు.
“సరె….అయితే వాళ్ళను నేను అక్కడే కలుస్తాను….అడ్రస్ చెప్పండి,” అన్నాడు రాము.
దాంతో అతను రేణుక వాళ్ళందరూ వెళ్ళిన గుడి ఎక్కడ ఉన్నదో అడ్రస్ చెప్పాడు.
రాము సరె అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసి….బెడ్ మీద ఫోన్ పెట్టి తన సూట్ కేస్ లోనుండి తనకు ఎంతో ఇష్టమైన డ్రస్ తీసుకుని బెడ్ మీద పెట్టి బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చాడు.
స్నానం చేసి వచ్చిన తరువాత రాము డ్రస్ చేసుకుని రూమ్ లాక్ చేసి హోటల్ లో ఉన్న రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి బయటకు వచ్చే సరికి సాయంత్రం 6.30 అయింది.
అలా రాము బయటకు రాగానే ఒక క్యాబ్ వచ్చి అతని ముందు ఆగింది.
రాము క్యాబ్ లో కూర్చుని డ్రైవర్ కి వినాయకుడి గుడికి తీసుకెళ్ళమని చెప్పాడు.
క్యాబ్ డ్రైవర్ అలాగే అంటూ కార్ స్టార్ట్ చేసి వినాయకుడి గుడి వైపుకి పోనిచ్చాడు.
“గుడికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది,” అన్నాడు రాము.
“సార్….దాదాపు గంటన్నర పడుతుంది….ట్రాఫిక్ లేకపోతే గంటలో వెళిపోవచ్చు,” అన్నాడు డ్రైవర్.
“సరె…..తొందరగా పోనివ్వు,” అన్నాడు రాము.
డ్రైవర్ సరె అని తల ఊపుతూ కార్ వినాయకుడి గుడి వైపు పోనిచ్చాడు.
రాము వెనక సీట్లో ఆనుకుని కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని, “వాళ్ళను కలిసి దాదాపు 50 ఏళ్ళు అవుతుంది….అసలు రేణుక నన్ను గుర్తు పడుతుందా…..నా పిల్లలు ఐదేళ్ళ వయసు కన్నా చిన్నప్పుడే వాళ్ళను వదిలి వెళ్ళాను…..పెద్ద అబ్బాయికి కనీసం 45 ఉంటాయి….రెండో వాడికి 44 ఏళ్ళు….నా చిట్టి కూతురుకి 42 ఏళ్ళు ఉంటాయి…..వాళ్ళ పిల్లలు కూడా దాదాపు ఒక్కొక్కళకి పాతికేళ్ళ పైనే ఉంటుంది…..పెద్దోడికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ఒక అమ్మాయి, రెండో వాడికి ఒక అబ్బాయి….కూతురికి ఒక అబ్బాయి అని రేణుక లెటర్ రాసి పెట్టింది….ఇన్నేళ్ళ తరువాత వాళ్ళను కలిసిన తరువాత నేను వాళ్ళను ఎలా పలకరించాలి…..వాళ్ళు నన్ను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు….” అంటూ ఆలోచనల్లో ఉన్న అతనికి ఎంత టైం అయిందో తెలియలేదు.
అలా ఆలోచిస్తున్న రాముకి డ్రైవర్, “సార్….గుడి దగ్గరకు వచ్చాము…..” అని కారుని రోడ్ మీద ఒక పక్కగా తీసి వెనక్కి తిరిగి చెప్పడంతో రాము ఆలోచనల్లోంచి బయటకు వచ్చాడు.
రాము కార్ విండో లోనుండి బయటకు చూసాడు….అంతా హడావిడిగా ఉన్నది.
“సరె…..కారు ఇంత దూరంలో ఆపావెందుకు….గుడి లోపలికి పోనివ్వు,” అన్నాడు రాము.
“సార్….ఇవ్వాళ గుడి చాలా రష్ గా ఉన్నది….లోపలికి పోనివ్వడం కుదరదు….కాని గుడి ముందు ఆపుతాను,” అన్నాడు డ్రైవర్.
“సరె….పోనివ్వు…..ఇంత మంది జనం ఉన్నారు….ఏంటి స్పెషల్,” అనడిగాడు రాము.
“ఇవ్వాళ ఒబెరాయ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పూజలు చేయిస్తున్నారు సార్…..అందుకనే ఇంత రష్ గా ఉన్నది,” అన్నాడు డ్రైవర్.
క్యాబ్ డ్రైవర్ అలా అనగానే రాముకి ఇవ్వాళ స్పెషల్ ఏంటో వెంటనే తట్టింది….కాని తన డౌట్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి….
“ఏంటి సంగతి….నీకేమైనా తెలుసా,” అనడిగాడు రాము.
“కరెక్ట్ గా తెలియదు సార్…కాని ప్రతి సంత్సరం ఈరోజు పెద్ద పండగలా చేస్తారు…ఎందుకు ఏంటి అని తెలియదు సార్,” అన్నాడు డ్రైవర్.

డ్రైవర్ చెప్పింది విని రాము మనసు సంతోషంతో నిండిపోయింది….తన వాళ్ళు తనను మర్చిపోలేదన్న విషయం తెలిసిన తరువాత రాముకి వాళ్ళను ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కలవాలని మనసు తెగ ఆరాటపడిపోతున్నది.
డ్రైవర్ వెనక్కి తిరిగి రాము మొహంలో సంతోషం చూసి ఎందుకంత ఆనందంగా ఉన్నాడో అర్ధంకాక కారు స్టార్ట్ చేసి గుడి ముందుకు వెళ్ళిన తరువాత లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి పార్కింగ్ వైపు తిప్పాడు.
కాని అక్కడ ఉన్న పోలీస్ కానిస్టేబుల్ క్యాబ్ ని ఆపి, “ఇటు వైపు ఎంట్రీ లేదు…..అటు వైపు వెళ్ళు,” అంటూ రాము కూర్చున్న విండో దగ్గరకు వచ్చి, “నువ్వు గుళ్ళోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ నుండి నడిచి వెళ్ళాలి,” అంటూ డోర్ తీస్తున్నాడు.
అంతలో అప్పుడే గుడి లోపల నుండి వాకీటాకీలో మాట్లాడుతూ వస్తున్న ACP వస్తూ తన కానిస్టేబుల్ ఆపిన రాముని చూసి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు.
ACP ఒక్కసారి గుడి లోపలికి చూసి మళ్ళీ తల తిప్పి రాము వైపు చూసి తాను చూస్తున్నది కలా నిజమా అన్నట్టు బిత్తరపోయి చూస్తున్నాడు.
అప్పటి దాకా తాను చూసిన వ్యక్తి స్వభావానికి తన ఎదురుగా కనిపిస్తున్న రాము స్వభావం వేరని అతని పోలిస్ బుధ్ధి వెంటనే గ్రహించింది.
కాని ఇదెలా సాద్యం….అయినా ఒకవేళ తన అంచనా తప్పయితే రాముని ఆపిన కానిస్టేబుల్ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ, “ఏయ్….” అని గట్టిగా కానిస్టేబుల్ ని అరుస్తూ, “ఎవరిని ఆపుతున్నావో అర్ధమవుతుందా….ప్రశాంతంగా జాబ్ చేసుకోవాలని లేదా,” అని అరుస్తూ….రాము వైపు తిరిగి, “సార్….సారీ సార్….మా కానిస్టేబుల్ మిమ్మల్ని ఇంతవరకు చూడలేదు కదా….అతనికి మీరెవరో తెలియదు….వాడి తరుపున నేను సారి చెబుతున్నాను….” అన్నాడు.
ACP అలా అనగానే ఆయన తనను ఎవరు అని అనుకుంటున్నాడో అర్ధం అయ్యి రాము తన మనసులో నవ్వుకుంటూ అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ గుడిలోకి వెళ్ళబోయాడు.
కాని ACP అతన్ని ఆపుతూ, “సార్…మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం ఏంటి…” అంటూ ఇంతకు ముందు రాము ఎక్కి వచ్చిన క్యాబ్ అక్కడే ఉండటంతో వెనక డోర్ తీసి పట్టుకుని, “సార్….మీరు కారులో వెళ్ళండి…..డైరెక్ట్ గా VIP ఎంట్రన్స్ దగ్గర దింగండి,” అంటూ డ్రైవర్ తో వెళ్ళమని చెప్పి….తన చేతిలో ఉన్న వాకీటాకీలో రాము ఎక్కిన క్యాబ్ నెంబర్ చెప్పి తన కింద వాళ్ళకు ఆ క్యాబ్ ని ఎక్కడా ఎవరు ఆపొద్ది అని instructions ఇచ్చి, కానిస్టేబుల్ తో, “నువ్వు కూడా సార్ తో పాటు వెళ్ళి VIP ఎంట్రన్స్ దగ్గర దింపు,” అన్నాడు.
దాంతో కానిస్టేబుల్ రాముని ఆపినందుకు ఏమంటాడో అని భయపడుతూ క్యాబ్ ఫ్రంట్ డోర్ తీసుకుని డ్రైవర్ పక్కనే కూర్చున్నాడు.
ACP కారు విండో లోనుండి రాము వైపు చూసి, “సార్….ఇక మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపరు….అయినా మీరు క్యాబ్ లో రావడం ఏంటి సార్,” అన్నాడు.
రాము చిన్నగా నవ్వుతూ డ్రైవర్ ని పోనివ్వమన్నాడు.
డ్రైవర్ కార్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాడు….అతనికి కూడా అంతా అయోమయంగా ఉన్నది…. ACP అంతటి అతను రాముని చూస్తి సార్ అని పిలుస్తున్నాడంటే…అతను మామూలోడు కాదనుకుని కారుని ముందుకు పోనిచ్చాడు.
లోపల కూర్చున్నా కానిస్టేబుల్ వెనక్కు తిరిగి రాము వైపు భయంగా చూస్తూ, “సార్….మీరెవరో తెలియక మిమ్మల్ని అపాను… నన్ను క్షమించండి సార్…..” అన్నాడు.
“పర్లేదు….జరిగింది మర్చిపో,” అన్నాడు రాము.
రాము అలా అనడంతో కానిస్టేబుల్ మనసు తేలిక పడింది….ముందుకు తిరిగి డ్రైవర్ కి ఎలా వెళ్ళాలో చెబుతున్నాడు.
అంతకు ముందే ACP అందరికి instructions ఇచ్చి ఉండటంతో రాము వస్తున్న క్యాబ్ ని ఎవరూ ఆపలేదు.
దాంతో డ్రైవర్ తన క్యాబ్ ని నేరుగా VIP ఎంట్రన్స్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి ఆపాడు.
కానిస్టేబుల్ వెంటనే డోర్ తీసుకుని కార్ దిగి వెనక్కు వచ్చి రాము కూర్చున్న డోర్ తీసి పట్టుకున్నాడు.
రాము తన వాలెట్ లోనుండి డ్రైవర్ కి అడిగిన దానికన్నా డబల్ అమౌంట్ ఇచ్చాడు.
దాంతో డ్రైవర్ సంతోషంగా రాముకి నమస్కారం చేసి క్యాబ్ స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.
రాము కారు దిగగానే అక్కడ ఉన్న మార్షల్స్ (పర్సనల్ బాడీగార్డ్స్) ఐదుగురు అతన్ని చూసి హడావిడిగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు.
వాళ్ళు రాముని చుట్టూ నిల్చుని అతని దగ్గరకు ఎవరూ రాకుండా, గుడిలోకి వెళ్ళడానికి జనాన్ని పక్కకు జరుపుతూ రాముని గుడి లోకి తీసుకెళ్తున్నారు.
అక్కడ గుళ్ళో వినాయకుడికి ఒబెరాయ్ ఫ్యామిలో వారసులు ముగ్గురూ హారతి ఇస్తున్నారు.
చాలా వైభవంగా పూజారులు శంఖాలు ఊదుతుండగా, భక్తులు గంటలు కొడుతూ వినాయకుడిని ప్రార్దిస్తూ ఉంటే….గుడి మొత్తం చాలా కోలాహలంగా ఉన్నది.
వాళ్ళ పక్కనే రేణుక, ఆమె ఇద్దరు కొడుకులు, ఇద్దరు కోడళ్ళు, కూతురు, అల్లుడు, మనవరాలు అందరూ నిల్చుని హారతి చూస్తున్నారు.
ఇక్కడ మార్షల్స్ మధ్యలో గుడిలోకి వస్తున్న రాము ఆనందంగా ఉన్నాడు.
వాళ్ళల్లో ఒకతను ధైర్యం చేసి, “సార్….లోపల హారతి జరుగుతుంటే….మీరు ఇక్కడ ఉన్నారేంటి….మీరు ఇక్కడ లేటుగా వచ్చారని తెలిస్తే సార్ కోప్పడతారు….అయినా మీరు ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ హారతి ఎవరు ఇస్తున్నారు….” అనడిగాడు.
రాము ఏదో సమాధానం చెప్పేలోపు అక్కడ గుడి ముందు ఒక్కసారిగా కలకలం మొదలయింది.
ఏంటా అని అందరు ఒక్కసారిగా అటు వైపు చూసారు.
అక్కడ జనం మొత్తం గట్టిగా అరుస్తూ దూరంగా పరిగెత్తుతున్నారు.- 

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page