Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 54 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 54 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 54 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

  నేనెక్కడ వేసాను మేడమ్మీరే వచ్చి నా మీద పడ్డారుఅనుకోకుండా జరిగింది….అయినా మీరు ఇటు వచ్చి నిల్చోండినేను అటు నిల్చుంటానుఅన్నానునువ్వు తూలకుండా గట్టిగా పైన రాడ్ ని పట్టుకోండిఅన్నది.

సరే అని ఇద్దరం ప్లేస్ మారాండ్రైవర్ బస్సు కిందకి దిగి చెక్ చేసి మళ్ళి తన సీట్ లో కూర్చుని లైట్లు వేసి స్టార్ట్ చేసాడు.
పూర్ణ మేడమ్ అటు తిరిగి నిల్చుండటం వల్ల వెనక నిలబడ్డ నేను ఈసార పూర్ణ మేడమ్ వీపునడుం మడతనిబాగా బలిసిన  పెద్ద గుద్దని చూస్తుంటేఅసలే ఆమె మీద బాగా కోరికగా ఉండేసరికి నా మడ్డ లేచి నిల్చున్నదినా చేతిని కిందకు జరిపి సరిచేసుకున్నట్లుగా ఒక్కసారి నా మడ్డను నేను పిసుక్కున్నానుసమ్మగా అనిపించి మళ్ళి ఇంకొకసారి పిసుక్కున్నానునాకు రాత్రి పూట అండర్ వేర్ వేసుకునే అలవాటు లేదుమళ్ళీ ఎవరైనా చూస్తే బాగోదు అని చెయ్యి తీసి మళ్ళి ఏమి ఎరగనట్టు పూర్ణ మేడమ్ విశాలమైన వీపునినడుం మడతనిగుద్ద షేప్ చూస్తూ ఉన్నాను.
అంతలో మళ్ళీ బస్సు ఆగిందిబస్సులోకి బిల బిల మంటూ కొంత మంది ఎక్కారుబస్సు అసలే రష్ గా ఉంటే డ్రైవర్ ఇంకా కొంతమంది కోసం ఆపేసాడువాళ్ళు కూడా ఎక్కడంతో నేను పూర్ణ మేడమ్ కి ఇంకా దగ్గరికి జరగాల్సి వచ్చిందిదాదాపు పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకి ఆనించినట్లుగా నిల్చుని ఉన్నానునాకు లోపల చాలా సంతోషంగా ఉన్నదిపూర్ణ మేడమ్ ని అనుభవించకపోయినాకనీసం టచ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది అని చాలా సంతోషంగా ఉన్నదిపూర్ణ మేడమ్ వెనక్కి తిరిగి చూసింది.
సారీ మేడమ్….జనాలు ఎక్కువయ్యేసరికి ఇలా నిల్చోవాల్సి వచ్చిందిఅన్నాను.
పర్వాలేదుకాని తగలకుండా నిల్చోఅన్నది.
నేను సరే అని బస్సులో పైన రాడ్ గట్టిగా పట్టుకుని నిల్చున్నానుకండక్టర్ టికెట్లు ఇచ్చిన తరువాత మళ్ళి బస్సు బయలుదేరిందిడ్రైవర్ బస్సు లోపల లైట్లు అన్ని ఆపేసాడు.
వెనక నిల్చున్న జనాల తోపులాటకు పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకి నా మడ్డ ఆనుకున్నదిపూర్ణ మేడమ్ వెనక్కు తిరిగి చూసి మళ్ళి ఏమనుకున్నదో అటు తిరిగి నిల్చున్నదినా ఊపిరి వెచ్చగా పూర్ణ మేడమ్ మెడకు తగులుతున్నదికిటికీల్లో నుండి చల్లటి గాలి వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకి ఆనుకున్న నా మడ్డ వద్దన్నా వినకుండా లేస్తుందిబస్సు కుదుపులకు మెల్లగా ఆమె పిర్రలకు నా మడ్డ గట్టిగా తగులుతున్నదిపూర్ణ మేడమ్ కి తగలకుండా ఉండటానికి ఎంత ప్రయత్నించినా నా వెనక వాళ్ళూ ముందుకి నెట్టడంతో ఇంకా కొంచెం ముందుకి జరగాల్సి వచ్చింది.
నా తల పూర్ణ మేడమ్ భుజం మీదుగా ఉన్నదినా ఊపిరి పూర్ణ మేడమ్ ముఖానికి తగులుతూ ఉన్నదినా కింద మడ్డ మొత్తం గట్టిగా పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకి తగులుతున్నది.
వెనక్కి జరుగు రాముబాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నదిఅన్నది.
సారి మేడమ్….జరగటానికి ప్లేస్ లేదునన్ను వెనక వాళ్ళు తోసేస్తున్నారునాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది ఇలా మీకు ఆనించిసారిఆనుకుని నిల్చోవడంఏమి అనుకోకండి మేడమ్అన్నాను.
కింద నా మడ్డ ఫుల్ గా లేచి పూర్ణ మేడమ్ గుద్దని రుద్దేసుకుంటున్నదిఎటూ జరగలేని స్థితిలో ఉన్న పూర్ణ మేడమ్ కాసేపు ఓర్చుకుని ఉన్నా తర్వాత కోరిక రేగిందో ఏమో అలాగే నాకు తన గుద్ద ఆనించి నిల్చున్నదినాకు బాగా మూడ్ పెరిగిపోయి పిచ్చి ఎక్కినట్టు అనిపించిందికొంచెం ధైర్యం పెరిగి నా మడ్డను పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకేసి మెల్లగా ఒక చిన్న జెర్క్ ఇచ్చి ఆగానుఏమీ అనకుండా పూర్ణ మేడమ్ అలాగే నిల్చున్నదిఅలా కొద్దిసేపు గుద్దకి మడ్డ ఆనించి నిల్చోవటం వల్ల పూర్ణ మేడమ్ కి కూడా కోరిక పెరిగిపోయి తన గుద్దని మెల్లగా వెనక్కు నెట్టి నాకు సిగ్నల్ లాగా ఇచ్చిందిఅంతే నాకు అర్ధం అయిపోయి నా మడ్డను ఆమె గుద్దకేసి రుద్దుతూ నా తల మెల్లగా కిందకు జరిపి పూర్ణ మేడమ్ భుజం మీద ఉంచాను.
రాముఏమిటిదికొంచెం కూడా సిగ్గు లేకుండాఇలా పబ్లిక్ గాఅని మెల్లగా గొనిగింది.
ఎటూ కదలటానికి వీలులేదుమీకు ఇష్టంగానే ఉందిగాఅన్నాను.
ఛీపాడునీకు అసలు సిగ్గు లేదు….బుద్ది లేదుఅంటూ పూర్ణ మేడమ్ తన గుద్దను వెనక్కు నెట్టిఏంటి అప్పుడే గట్టిపడి పొయిందాఅనడిగింది.
గట్టిపడి చాలాసేపయ్యిందికావాలంటే పట్టుకుని చూడు ఎంత గట్టిపడిందోఅన్నాను.
ఛీ సిగ్గు లేనోడాఅన్నది.
నేను మెల్లగా పూర్ణ మేడమ్ భుజం మీద ముద్దు పెడుతూ ఒక చేతిని నడుం చుట్టూ వేసి ఇంకా దగ్గరకు లాక్కున్నాను.
ఏయ్రాముఎవరైనా చూస్తారువదులుఅన్నదికాని నన్ను వదిలించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు.
ఫరవాలేదు మేడమ్అంతా చీకటిగా ఉన్నది….ఎవరికి మన మాటలుచేతలు వినిపించవుకనిపించవుఅంటూ పూర్ణ మేడమ్ నడుం మడతని పట్టుకుని రాస్తూ మెత్తగా పిసికాను.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ఇస్స్వద్దురానన్ను రెచ్చగొట్టొద్దుప్లీజ్ వదిలెయ్యినేను ఓర్చుకోలేనుఅని మెల్లగా గొనిగింది.
నేను అవేమీ పట్టించుకోకుండా పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకేసి నా మడ్డను రాస్తూ నడుం మడతని పిసుకుతూ భుజం మీద పెదవులతో రాస్తూ ముద్దులు పెడుతూ మెల్లగా మెడ మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాను.
ప్లీజ్ రామునన్ను రెచ్చగొట్టొద్దునేను ఓర్చుకోలేనునేను అలాంటి దాన్ని కాదువదిలెయ్ ప్లీజ్నీకు దణ్ణం పెడతానునేను నీకన్నా పెద్దదాన్ని….నీ టీచర్ నినన్ను వదిలెయ్….నీకు ఇది భావ్యం కాదుఅని అంటున్నది కాని పూర్ణ మేడమ్ నాకు దూరం జరిగే ప్రయత్నం కానివిడిపించుకునే విధంగా కాని ప్రవర్తించలేదుబలిసిన గుండ్రటి ఆమె పిర్రల గాడిలో లేచిన నా మడ్డ కటువుగా గుచ్చుకుంటూంటే పూర్ణ మేడమ్ కి సమ్మగా అనిపించిందిపూర్ణ మేడమ్ ని అనుభవించాలన్న నా కోరిక తీరుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదినడుం పిసుకుతున్న నా చెయ్యి మెల్లగా పూర్ణ మేడమ్ చీర లోపలికి నెట్టి మెల్లగా పొట్టను నిమురుతున్నాను.
ఇస్స్రాముప్లీజ్ నన్ను వదిలెయ్నేను ఎప్పుడు ఇలా పరాయి వాళ్ళను తాకలేదునన్ను ఇలాగే ఉండనివ్వునన్ను రెచ్చగొట్టొద్దుప్లీజ్ రాముఅంటూ తన పొట్ట మీద ఉన్న నా చేతిని పట్టుకుని తీసేయడానికి ప్రయత్నించింది.
అదే సమయంలో నేను పూర్ణ మేడమ్ భుజాల మీద నా పెదవులతో పాటు మీసాలతో రాస్తూ మెడ మీద ముద్దు పెట్టానుపూర్ణ మేడమ్ ఒంటి మీద రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి.
ఇస్స్స్మ్మ్మ్అని చిన్నగా మూలిగిఛీపాడు పిల్లాడావదిలెయ్యరాప్లీజ్అంటూనే ఒక్కసారి నా చేతిని పూర్ణ మేడమ్ తన పొట్టకేసి అదుముకున్నది. పూర్ణ పిర్రల గాడిలో దూరిన నా మగతనంతో గట్టిగా గుచ్చుతూ నా నడుముని తన పిర్రలకేసి అదిమి పొట్ట నిమురుతున్న చేతిని బొడ్డు చుట్టూ వేళ్ళతో రాస్తూబొడ్డులో వేలు దూర్చి మెల్లగా తిప్పాను.

ఇస్స్స్….చంపేస్తున్నావురా రాముప్లీజ్ ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదువదిలెయ్అన్నది.
అంటేఎవరు చూడకపోతే ఇష్టమేనాఅనడిగాను.
పోరా పాడు పిల్లాడాఇలా చేసి నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దురాఅన్నది.
నేను ఏం చేయను….ఇక్కడ కదలటానికి కూడా పేస్ లేదుఅన్నాను.
కావాలంటే ఆనుకుని నిల్చోఅంతే కాని ఇలా చేతులు వేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దుఅన్నది.
 పరిస్థితిలో మీరు వద్దు అన్నాకావాలి అన్నా నేను ఇక్కడ నుండి కదలలేనుఅంత ఇరుకుగా ఉన్నదిఅన్నాను.
ప్లీజ్రాముఇబ్బంది పెట్టకుచేతులు తీసెయ్యిఅంటూ బతిమిలాడుతూనే పూర్ణ మేడమ్ తన గుద్దని నా మడ్డకేసి వెనక్కి నొక్కి  హాయిని అనుభవిస్తుంది.
నేను పూర్ణ మేడమ్ బొడ్డులో తిప్పుతున్న వేలుని తీసి చేత్తో మెల్లగా చీర కుచ్చిళ్ళ అంచుగా చేతిని రాస్తూమెడ మీద సుతారంగా మునిపంటితో కొరుకుతూ పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల మెత్తదనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటేపూర్ణ మేడమ్ చిన్నగా మూలుగుతూ నా మడ్డ రాపిడినితన పొట్ట మీద రుద్దుతున్న నా చేతి స్పర్సనిఆమె మెడ మీద తగులుతున్న నా వేడి ఊపిరిని హాయిగా కళ్ళు మూసుకుని అనుభవిస్తుందికుచ్చిళ్ళ దగ్గర రాస్తున్న చేతిని మెల్లగా జరిపి పొట్టంతా నిమురుతూ జాకెట్ అంచుల వరకు తెచ్చాను.
రామునీకు సీరియస్ గా చెబుతున్నానుచెయ్యి తీసెయ్యిఅంటూ నా చేతిని లాగేసింది.
ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నావు కదాఇప్పుడేమయ్యిందిఅంటూ నా నడుముని కొంచెం పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకేసి నొక్కాను.
ఇస్స్స్అబ్బా చంపుతున్నావురా రాముప్లీస్ నన్ను వదిలిపెట్టునేను అలాంటి దాన్ని కాదు అని చెబుతున్నా కదాఅన్నది.
నా చెయ్యి లాగేసారు కదాఇప్పుడు నేను ఏమి చెయ్యటం లేదుకాకపోతే దూరంగా జరగలేనునేను జరగాలి అనుకున్నా ఇక్కడా ప్లేస్ లేదు….ఏమి చెయ్యమంటారుఅన్నాను.
కనీసం తగలకుండా నిల్చో రాముఅన్నది.
నేను ఏమన్నా కావాలని ఆనుకున్నానా ఏమిటిఇక్కడ ప్లేస్ లేదుపైగా ఫుల్ రష్ గా ఉన్నది మేడమ్.
నీకు అలాగే ఉంటుంది రాముఇక్కడ నా పరిస్థితి చూడుఎంత ఇబ్బంది నాకుకనీసం ఆడదాన్నినీ టీచర్ ని అని దూరంగా ఉండకుండా ఏకంగా ఆనించి నిల్చున్నావు.
నేను ఎక్కడ ఆనించాను మేడమ్జనాల తోపుడికి అదే ఆనుకున్నదిఅయినా మీకు హాయిగా లేదంటారాపైకి ఊరికే ఇష్టం లేనట్టు కబుర్లు చెబుతారు మేడమ్అన్నాను.
నీకేమి కబుర్లు బాగానే చెబుతావ్ఏదనా అయితే మా కాపురాలు నాశనం అవుతాయిఅన్నది.
భలెవారు మేడమ్మీరు ఇంత చిన్న విషయానికి జీవతాల నాశనం అంటూ పెద్ద మాటలు అంటున్నాదుఅన్నాను.
అంతలో బస్సు డ్రైవర్ మళ్ళి బ్రేక్ వేసాడుదాంతో నా మడ్డ చాలా గట్టిగా పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల మధ్య గాడిలో గుచ్చుకున్నది.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ఇస్స్స్అబ్బాఏంటి రాముఇలా పొడిచి పొడిచి చంపుతారుఎంత గట్టిగా గుచ్చుకున్నదోప్రాణం విలవిల లాడింది….ప్లీజ్ రాముఅంటూ పూర్ణ మేడమ్ నాకు ఏదో చెబుతూ ఉన్న సమయంలో బస్సు స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కి దిగటంలో మళ్ళి  కుదుపుకి నా మడ్డ ఇంకో రెండు సార్లు గుచ్చుతుంటేనేను ఇదే అవకాశం అని నా నడుం రెండు ఊపులు ఊపానుకసిగా పూర్ణ మేడమ్ వెనకను అనుభవిస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది.
మ్మ్ఇస్స్స్….చంపుతున్నావురా రాము….నేను ఓర్చుకోలేకపోతున్నానుకదులుదాం అంటే ప్లేస్ లేదుతప్పించుకోవటానికి వీలు లేదుఒక పక్క నిల్చుని నిల్చుని కాళ్ళు లాగుతున్నాయిఇంకోపక్క నువ్వు నా వెనక కర్ర పెట్టి పొడుస్తున్నావుఅల్లాడిపోతున్నానునేను ఇలా నీ చేతిలో చిక్కుకున్నానేంటి నీ చేతిలోఅయ్యోఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితి….అంతా నా ఖర్మఅని గొనగటం మొదలుపెట్టింది పూర్ణ మేడమ్.
అదేంటి మేడమ్ అలా అంటారుసరే నన్ను తిట్టుకోవడం దేనికినేను ఇక్కడి నుండి వెనక్కు వెళ్ళి వెనకవాడిని ముందుకు రమ్మంటానుఅని జరగబోయాను.
అయ్యోవద్దు రాముమళ్ళి వాడెవడో వచ్చి నిల్చుంటాడునువ్వు ఇక్కడే ఉండుఅన్నది పూర్ణ మేడమ్ తన మనసులో ఇష్టం ఉన్నాకాని వెరే వాడు చెయ్యడం కంటేఇష్టపడిన నాతొ మేలు అనుకుంటు.
వద్దులెండి మేడమ్మళ్ళి అనిచ్చావుపొడిచావు….గిల్లావుగిచ్చావు అంటారునాకు ఎందుకొచ్చిన గొడవవచ్చే స్టాపులో నేను దిగి మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతానుమీరు ప్రతి దానికి నన్ను అపార్ధం చేసుకుంటున్నారుఅని వెనుకకు తిరుగుతున్నాను.
ప్లీజ్ రాముఅలా అనకునిన్ను తప్పుగా అనలేదు రామునా పరిస్తితి ఆలోచించువాడెవడో తెలియదుఏమన్నా ఇబ్బంది పెడితే కష్టంనువ్వు వచ్చే స్టాప్ లో దిగి వెళ్ళి పోతే నేను ఒక్కదాన్ని ఎలా వెళ్ళనునేను ఏమి అననుఇక్కడే ఉండుప్లీజ్….కాని చేతులేయ్యవద్దుఅన్నది.
మేడమ్సరే అలాగే కానివ్వండికాని పొరపాటుగా బస్సు కుదుపులకు గుచ్చుకుంటే సారీఅన్నాను.
ఫర్వాలెదులే రాముకాని తగలకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించు….నా ఇబ్బంది కూడా అర్ధం చేసుకో రాముఅన్నదు.
మీ ఇబ్బంది అర్ధం అయింది మేడమ్కాకపోతే ఎటు కదలలేని పరిస్తితిఒక్క రిక్వెస్ట్ మేడమ్అన్నాను.
ఇంతకీ ఏమి రిక్వెస్ట్?
ఏమి లేదు కదలకుండా నిల్చోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏదన్న పట్టుకోవాలి కాని పైన బస్సు రాడ్ కూడా పట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేదుమీరు ఏమనుకోకుండా ఉంటే మీ భుజం పట్టుకుని నిల్చుంటానుతప్పుగా అనుకోకండి ప్లీజ్అన్నాను
అంతేనా లేక ఏదైనా దురుద్దేశం ఉందాఅసలే నువ్వు పోకిరోడివివూరికే నిల్చో అంటేనే ప్రాణం జివ్వుమని లాగేలాగా గుచ్చుతూ చేతులు ఎక్కడెకాడో వేసి నా ప్రాణం విలవిల లాడిస్తావుఅమ్మో ఇంకా చేతులు వేయనిస్తేనాఇంకేముంది ఏకంగా పని కానిచ్చేస్తావువద్దులే బాబు చెయ్యి వెయ్యకుండా నిల్చోఅన్నది. అస్సలు కుదరటం లేదు మేడమ్ఏమి అనుకోవద్దుఅంటూ నేను భుజం మీద చెయ్యి వేసానుఒక పక్క మనసులో ఆందోళనఏమన్నా తిడుతుందో లేక చెయ్యి తీసేస్తుందో అనిచెయ్యి తియ్యకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటూ ఉన్నాను.

చెబితే వినవు కదాపాడు పిల్లాడివి….అలాగే ఉండుచెయ్యి అటు ఇటు పోనిచ్చావో మర్యాదగా ఉండదుఅని బెదిరిస్తూనేప్లీజ్ రామునన్ను ఇబ్బంది పెట్టకురాఅన్నది.
సరేసరే పోనివ్వనులేఅంటూ మెత్తగా భుజం నొక్కాను.
పూర్ణ మేడమ్ తల వెనక్కు తిప్పి నా మొహం లోకి చూసి మళ్ళి వెనక్కు తిరిగిందిచీకట్లో నాకు పూర్ణ మేడమ్ మొహంలో ఫీలింగ్స్ కనిపించలేదుఏమి అనలేదు అని కొంచెం ధైర్యం పెరిగి మెల్లగా నా నడుం ఇంకా ముందుకు నెట్టి పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల గాడిలో నా మడ్డని పెట్టి రుద్దటం మొదలుపెట్టాను.
ఇస్స్రాముగమ్మున ఉండురాప్లీజ్ నన్న రెచ్చగొట్టొద్దుతర్వాత నేను వోర్చుకోలేను రాఇస్స్స్పాడు పిల్లోడారాముచెబితే వినరాఇక్కడ తట్టుకోలేకపోతున్నానుఅసలే చాలా రోజులయింది చేయించుకునిఅని నోరు జారింది పూర్ణ మేడమ్.
దాంతో నాకు ధైర్యం పెరిగి కొంచెం నా మొహం ముందుకు పెట్టినా చెయ్యి తీసి నడుం మీద వేసి నాకు కూడా నిన్ను అనుభవించాలని ఉంది మేడమ్అంటూ మత్తుగా కలవరిస్తూ పూర్ణ మేడమ్ భుజం మీద ముద్దు పెట్టాను.
రాముప్లీస్ చెయ్యి వెయ్యనిస్తే ఏదొ చేసేలాగున్నావేఅన్నది.
 మాటలు వినపడనట్లే నడుం మీద వేసిన చేతిని మెత్తగా పూర్ణ మేడమ్ నడుం మీద నొక్కుతూ మళ్ళి ఎక్కడ ఒద్దంటుందొ అని నా నడుముని పూర్ణ మేడమ్ పిర్రలకేసి నొక్కుతూ ఊపిరి ఆడనివ్వకుండా ఆమె భుజాల మీద మీసాలతోనా పెదవులతో రాస్తూ ముద్దులు పెడుతున్నాను.
ఇస్స్స్ఉమ్మ్మ్….అబ్బా రాముతట్టుకోలేకపోతున్నాను….నన్ను చంపమాకురాఅంటుంది కాని పూర్ణ మేడమ్  సారి నా చెయ్యిని లాగటం కానితియ్యటం కాని చెయ్యలేదు.
నాకు పరిస్థితి అర్ధం అయ్యి వెంటనే నా చేతిని నడుం మీద నుంచి పొట్టని నిమిరి మళ్ళి పూర్ణ మేడమ్ చీర లోపలిగా దూర్చి ఆమె సళ్ళ మీద మెల్లగా చేతిని రాసానుఅప్పటికే బిరుసెక్కిన కుండల్లాంటి పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళు నేను ఎప్పుడు చెయ్యి వేస్తానా అన్నట్లు చిమ చిమ లాడుతూ ఎదురుచూస్తున్నట్లుగా అనిపించాయిఎప్పుడయితే పూర్ణ మేడమ్ ఏమి అనలేదో వెంటనే నా చేతులు పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళని సవరించటంతో పాటుగా పిసకటం మొదలుపెట్టాను.
అలా నేను పిసకడం మొదలుపెట్టగానే పూర్ణ మేడమ్ఒరేయ్ రామునిజంగా చంకనెక్కావానా బాధ చెప్పినా వినవాఅని గొనుగుతునే తన చేతిని నా చేతి మీద వేసి నేను పిసుకుతున్న తన బంతుల మీద ఒత్తుకున్నది పూర్ణ మేడమ్.
ఇంక నాకు పూర్తిగా ధైర్యం వచ్చి పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళని పిసికేస్తు….నా నడుముని పూర్ణ మేడమ్ పిర్రలకేసి బలంగా అదిమేస్తుంటేఅది తట్టుకోలేని పూర్ణ మేడమ్ఇస్స్స్స్చంపుతున్నావురా రాముప్లీస్ తట్టుకోలేకపోతున్నాఅంటూనే పూర్ణ మేడమ్ కి ఒక దీర్ఘ భావప్రాప్తి కలిగిందిఅదే సమయంలో పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళని పిసుకుతున్న నేను ఆమె మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూకొరుకుతూ ఉంటే పూర్ణ మేడమ్ నోటి నుండి చిన్నగా మూలుగులు వస్తున్నాయి.
సరిగ్గా అప్పుడే బస్సు డ్రైవర్ లైట్లు ఆన్ చేసి టీ తాగటం కోసం కిందకు దిగాడుపూర్ణ మేడమ్ బంతుల్ని తడుముతున్న నేను వెంటనే చేతులు వెనక్కు తీసేసి చూస్తుండగా కండక్టర్ఎవరన్నా టీలుటిఫిన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే దిగి చెయ్యెచ్చుఇక్క 15 నిముషాలు ఆగుతుందిఅంటూ పెద్దగా అరచి కిందకు దిగాడు.
అప్పుడు నేను పూర్ణ మేడమ్ నిమేడమ్ ఇంటి దగ్గర ఏమన్నా తిని బయలుదేరారాఅనడిగను.
లేదు రాముఆకలిగా ఉన్నదిఅందుకే ఇందాక మంచినీళ్ళు తాగానుఅన్నది.
నీ ఆకలి నేను తీరుస్తాలే మేడమ్అంటూ కొంటెగా నవ్వాను.
పోరామునువ్వు పెద్ద పోకిరోడివినువ్వు అన్ని అవే మాటలు మాట్లాడుతావు….నీ టీచర్ ని అని కూడా చూడకుండా పిచ్చి పిచ్చి పనులు అన్నీ చేస్తున్నావుసిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నానునిజంగా ఆకలిగా ఉంది రాముఅన్నది పూర్ణ మేడమ్.
సరేనాతో రండిఇద్దరం కలిసి తిందాంనేను కూడా హడావిడిగా బయలుదేరానునాకు కూడా చాల ఆకలిగా ఉన్నదిఅన్నాను.
పూర్ణ మేడమ్ సరే అనడంతో నేనుమేడమ్ మెల్లగా జనాల్ని తోసుకుంటూ బస్సు దిగాముక్యాంటిన్ కి వెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడో సాయత్రం చేసిన పులిహోరవడలు మాత్రమే ఉన్నాయికాని వేడి వేడిగా బజ్జీలు వేస్తున్నాడుబజ్జీలు రెండు ప్లేట్లు తీసుకుని ఇద్దరం ఒక టేబుల్ మీద కూర్చుని తినటమ్ మొదలుపెట్టాము.
ఆకలిగా ఉన్న పూర్ణ మేడమ్ హడావిడిగా తినటం మొదలుపెట్టెసరికి ఎక్కిళ్ళు వచ్చాయిఅప్పుడు నాకు వాటర్ తీసుకోలేదని గుర్తుకువచ్చిందివెంటనే క్యాష్ కౌంటర్ లో డబ్బులు ఇచ్చి వాటర్ బాటిల్ కొని అది పూర్ణ మేడమ్ కి ఇచ్చానువాటర్ తాగుతుంటే పొరపోయి దగ్గుతుంటే నాకు తెలియకుండానే పూర్ణ మేడమ్ నెత్తి మీద చిన్నగా కొట్టాను.
ఒక్కసారిగా పూర్ణ మేడమ్ కి అర్ధం అయ్యిందిఏమిటి సొంత పెళ్ళాంని ప్రేమగా చూసినట్టు చూస్తున్నాడుమా ఆయన కూడా ఇలా ఎప్పుడూ చేయలేదునిజంగానే ఒకటి రెండు గంటల్లో ఒకరి మీద ఇంత ప్రేమ కలుగుతుందాలేక వీడు నన్ను అనుభవించడం కోసం నటిస్తున్నాడాఅని పూర్ణ మేడమ్ తన మనసులో అనుకుంటూతర్వాత తనను తాను సర్దిచెప్పుకుంటూఇంకెంత నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేస్తే మా ఊరికి వెళ్తాముప్రయాణంలో తోడుగా ఉంటున్నాడు….వీడితో వచ్చే ప్రమాదం ఏమీ లేదుమహా అయితే మళ్ళీ నా బంతుల్ని నలిపేస్తాడుఅంతకంటే బస్సులో ఏమి చెయ్యలేడు కదాఇప్పటికే చెయ్యి వేసాడు కదాపొయ్యేది ఏమి ఉన్నదిఊరు వెళ్ళిన తరువాత ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు ఉంటారుఅప్పుడు వీడు ఏమి చేయలేడుఅని అనుకుని మళ్ళీ బజ్జీలు తినడంలో నిమగ్నమయింది పూర్ణ మేడమ్.
అంతలో నేను మళ్ళీ లేచి వెళ్ళి ఇంకొక ప్లేట్ బజ్జీ తీసుకుని వచ్చి చెరి సగం తీసుకుని తినితర్వాత ఇద్దరం టీ తాగి మెల్లగా బస్సు ఎక్కి మేము ఇంతకు ముందు నిల్చున్న ప్లేస్ లోనే నిల్చున్నాము.
పూర్ణ మేడమ్నా వైపు తల తిప్పిరాముఇకనైనా గమ్మున ఉండుఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ చేసావుకాసేపు ప్రశాంతంగా ఉండుగోల చెయ్యకుండానన్ను అల్లరి పెట్టొద్దుప్లీస్అని బతిమిలాడుతున్నట్లుగా చెప్పింది.సరే…మేడమ్…ఇంతకీ నీ ఆకలి తీరిందా లేక ఇంకా వేరేవి ఏమన్నా తినిపించాలా, అంటూ పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళని కళ్ళతోనే కొలుస్తు మళ్ళీ ఆమె మొహంలోకి చూసి నవ్వాను.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ కి చిర్రెత్తుకొచ్చింది, ఎప్పుడూ వేళాకోలమేనా…నేను చెప్పింది వినిపించుకోవా…అసలు నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను? బజారుదానిలా
కనిపిస్తున్నానా? ఊరుకున్న కొద్ది మితిమీరుతున్నావు, అంటూ లేని కోపం చూపించి నన్ను కంట్రోల్ లో పెట్టాలని అన్నది.
పూర్ణ మేడమ్ అలా అనేసరికి నేను నివ్వెరపోయి నా మొహం నల్లగా మాడిపోయింది.
సారి మేడమ్…నేను సరదాగా అన్నాను…నన్ను క్షమించండి, అని పూర్ణ మేడమ్ వైపు చూడకుండా వెనక్కి తిరిగి కొంచెం ముందుకు జరిగాను.
నేను అలా రియాక్ట్ అవుతానని ఊహించని పూర్ణ మేడమ్, ఛీ…అనవసరంగా నా నోటిదూలతో రాముని తిట్టాను…నా నోటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలసింది, అని అనుకుంటున్నది.
నేను నా జేబులో నుండి చిల్లర తీసి పూర్ణ మేడమ్ కి ఇవ్వాల్సిన చిల్లర పూర్ణ మేడమ్ చేతిలో పెట్టి, సారీ మేడమ్…లేటుగా ఇచ్చినందుకు, అని పక్కకు తిరిగి నిల్చున్నాను.
నేను అలా చేయగానే పూర్ణ మేడమ్ ఒక్కసారిగా నివ్వెరపోయింది.
బస్సు బయలుదేరటంతో అందరూ ఎవరి సీట్లులో వాళ్ళు సర్దుకు కూర్చున్నారు. నా పక్కన సీటు ఖాళీగా ఉండటంతో వెంటనే కూర్చోబోయి పూర్ణ మేడమ్ ని కూర్చోమని చెప్పాను. పూర్ణ మేడమ్ సమాధానం ఇవ్వకపోవడంతో వేరే వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారేమోనని నేను కూర్చున్నాను. అంతలో బస్సులో లైట్లు ఆఫ్ అవ్వటం బస్సు స్పీడ్ అందుకుని బయలుదేరటం జరిగింది. అప్పటి వరకు బాధపడుతున్న పూర్ణ మేడమ్ కొంచెం జరిగి నేను కూర్చున్న సీట్ పక్కకు వచ్చి నిల్చుని నా తల మీద చెయ్యి వేసి జుట్టుని చేత్తొ ప్రేమగా నిమిరింది.
అప్పటివరకు భాధపడుతున్న నేను ఇంకా ఆగలేక వెంటనే పక్కన నిల్చున్న పూర్ణ మేడమ్ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా వాటేసుకుని పూర్ణ మేడమ్ పొట్ట మీద మొహం పెట్టి కొన్ని క్షణాలు అలాగే పట్టుకున్నాను. పూర్ణ మేడమ్ కి ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు…కాని తెలియని ఆరాధన మా ఇద్దర మధ్యలో మొదలయింది. అలాగే నా తల నిమురుతూ తన పొట్ట కేసి అదుముకుంది.
అలా కొద్దిసేపు పూర్ణ మేడమ్ పొట్ట మీద మొహం పెట్టుకుని ఉన్న నాకు కొంచెం బాధ తగ్గి హాయిగా ఉండటంతో అలాగే పూర్ణ మేడమ్ చుట్టూ చేతులు వేసి పొట్ట మీద మొహం పెట్టి రుద్దుతున్నాను. నా ఊపిరి ఆమె పొట్ట మీద తగులుతూ ఉండటంతో పూర్ణ మేడమ్ ఒళ్ళు వేడెక్కడ్డం మొదలుపెట్టింది. అలాగే పూర్ణ మేడమ్ నా తలని పట్టుకుని జుట్టు నిమురుతూ నా తలని తన పొట్టకేసి గట్టిగా అదుముకున్నది. ఆమెలో మార్పు గమనించి నేను పూర్ణ మేడమ్ నడుం చుట్టూ ఉన్న చేతులు కిందకి జరిపి పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల మీదకు చేర్చి రెంటిని రెండు చేతులతో నిమురుతూ మెత్తగా వత్తటం మొదలు పెట్టాను.
పూర్ణ మేడమ్, ఇస్స్స్స్ అని మూలుగుతూ నా జుట్టులో చేతులు పోనిచ్చి నిమురుతూ ఉన్నది.
నేను నా మొహాన్ని పూర్ణ మేడమ్ పొట్ట మీద రుద్దుతూ చిన్నగా ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాను.
నా పనులకి పూర్ణ మేడమ్ ఊపిరి తీసుకోవడం భారం అయింది. వెచ్చని ఊపిరి పొట్ట మీద ఒక పక్క వేడెక్కిస్తుంటే, మరో పక్క నేను నా ముఖంతో ఆమె పొట్టను రుద్దుతూ ముద్దులు పెట్టడంతో తమకం పెరిగిపోయి పూర్ణ మేడమ్, ఇస్స్స్…మ్మ్మ్మ్మ్, అంటూ నా తలను మరింత దగ్గరికి లాక్కుంది.
నేను ఇంకా గట్టిగా పూర్ణ మేడమ్ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి ఆమె పిర్రల్ని చీర మీదగానే నిమురుతూ గట్టిగా నొక్కుతూ మొహం పెట్టి పొట్ట మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టి నా నాలుకని పూర్ణ మేడమ్ గుండ్రటి లోతైన బొడ్డులో దూర్చాను. పూర్ణ మేడమ్ ఒక్కసారిగా, ఇస్స్స్స్…మ్మ్మ్మ్, అని మూలుగుతూ రాముజుట్టులో వేళ్ళు దూర్చి చేత్తో దువ్వుతుంది. నేను పూర్ణ మేడమ్ బొడ్డులో నాలుకని తిప్పుతూ, బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న పొట్టను నోటితో పట్టుకుని చప్పరిస్తున్నాను. పూర్ణ మేడమ్ ఒంట్లో నరాలన్నీ షాక్ కొట్టినట్టు అయ్యాయి. ఒక్కసారిగా పూర్ణ మేడమ్, ఇష్…, అంటూ పెద్ద నిట్టూర్పు ఆమె నోట్లోంచి వచ్చింది.
పూర్ణ మేడమ్ కి ఏమి చెయ్యాలో తోచక నా జుట్టు పట్టుకుని నా తలని వెనక్కి వంచి ముందుకు ఒంగి నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి, పోకిరోడ…నన్ను ఇలా రెచ్చగొడతావేంటిరా బుజ్జీ…నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను…మరీ ఎక్కువ రెచ్చగొడితే ఏమి చెయ్యాలి…ప్లీజ్ ఇంక ఆపరా…నా వల్ల కావటం లేదు, అని నా చెవి దగ్గర అన్నది.
ఎప్పుడయితే పూర్ణ మేడమ్ నా చెవి దగ్గర మాట్లాడుతున్నదో నేను తల తిప్పి పూర్ణ మేడమ్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి మెల్లగా బుగ్గని కొరికాను.
అల్లరోడా…తిన్నగా ఉండరా రాము…నేను నిలబడలేకపోతున్నాను, అని నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి తనని తాను తమాయించుకుని నిల్చున్నది. నేను సీట్లోంచి లేచి పూర్ణ మేడమ్ ని బలవంతంగా నా సీట్లో కూర్చోబెట్టి నేను ఆమె పక్కన నిల్చున్నాను.
పూర్ణ మేడమ్ కూర్చున్న తరువాత నా తొడను దగ్గరకు లాక్కుని గాట్టిగా కౌగిలించుకుని నా నడుం మీద తల పెట్టి కళ్ళు మూసుకున్నది.
బస్సులో అందరం నిద్ర మత్తులో ఉంటే….అంతలో డ్రైవర్, ఒరేయ్ దొంగ నాయాల, అంటూ పెద్దగా అరిచాడు. ఒక లారి స్పీడుగా పక్కనించి పోవటం అక్కడ మెలుకువగా నిల్చుని ఉన్న నేను గమనించాను. బస్సు రోడ్ దిగి గతుకుల్లోకి పోవటం…ఏమైంది డ్రైవర్, అని కండక్టర్ అరిస్తే, ఏమి లేదు, అంటూనే అదే గతుకుల రోడ్ లో డ్రైవర్ బస్సు పోనిస్తున్నాడు. ఆ దారిలో ఎక్కడ బస్సు తిప్పటానికి అవకాశం లేక నేరుగా పోనిస్తున్నాడు. కాని అసలు విషయం ఒక్క డ్రైవర్ కి మాత్రమే తెలుసు. ఎప్పుడయితే లారీ బస్సు మీదకు వచ్చిందో అప్పుడు బస్సు బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది. ఇవన్ని గమనిస్తున్న నాకు ఏదో కీడు జరుగుతున్నదని మనసు శంకిస్తున్నా ఏమి జరుగుతుందో అన్న ఆత్రంతో చూస్తున్నాను. కాని పూర్ణ మేడమ్ కి ఇవన్నీ పట్టలేదు, ఎప్పుడయితే నన్ను పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకున్నదో, అప్పుడే ఆమె నిద్రలోకి జారుకున్నది. అలా నేను గమనిస్తూ ఉండగానే ఢాం అని పెద్ద శబ్దం. బస్సు ఒక్కసారి కుదిపేసినట్టు ఊగిపోతూ ఆగిపోయింది. బస్సులో లైట్లు అన్ని ఆరిపొయ్యాయి. బస్సులో జనాలు నిద్ర నుండి లేచి ఏమి జరిగిందో అర్ధం కాక ఒక్కసారి కేకలు పెట్టారు. పూర్ణ మేడమ్ ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి లేచి, ఏమి జరిగింది, అని నన్ను అడిగింది.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page