Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 62 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 62 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 62 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

దాంతో జ్యోతి ముఖం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కిందిరాముఅడిగన దానికి సమాధానం చెప్పలేకపోయింది. “సరేలే…..ఇంక నేను స్నానం చెయ్యాలి,” అంటూ జ్యోతి బయలుదేరబోయింది.

ఉండు జ్యోతి…..ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేద్దాం….” అంటూ వారించాడు రాము.
ఏంటి బాబుఇద్దరం కలిసి స్నానమాబాబు…..నీకో దండం…..మళ్ళీ బాత్ రూంలో కూడా ఇంకో రౌండ్ అంటావు….వద్దు రాము,” అంటూ తలుపు వైపు నడిచిందిరాముబెడ్ మీద నుండి దిగి జ్యోతిని ఆపాడు.
రాముఇంకా బట్టల్లేకుండానే ఉన్నాడుదాంతో జ్యోతి కళ్ళు మూసుకుంటూ, “ఛీ….బొత్తిగా సిగ్గులేకుండా….ఏమిటిది బట్టల్లేకుండా ఇల్లంతా తిరుగుతావు,” అన్నది.
నిన్ను ఎలా ఒప్పించాలో నాకు బాగా తెలుసు,” అంటూ జ్యోతిని ఒక్కసారిగా ఎత్తుకుని భుజాన వేసుకుని బాత్రూం వైపు నడిచాడు రాము.
వద్దు రాము….జరీనా వచ్చేస్తుంది….ప్లీజ్,” అంటూ బతిమిలాడింది జ్యోతికిందకి దిగటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ.
జరీనా వచ్చేది ఐదున్నరకి….ఇంకా నాలుగు కూడా కాలేదు….అరగంటలో మన పని అయిపోతుందిలే,” అంటూ జ్యోతి మాటలు పట్టించుకోకుండా ముందుకు నడిచాడు రాముజ్యోతి కూతురి టైమింగ్సే కాదుతన భర్త ఆఫీస్ టైమింగ్స్ కూడా బాగా తెలుసు రాముకి.
ఇక రాముతో వాదించి ఉపయోగం లేదని మానేసింది జ్యోతిజ్యోతికి కూడా రాముతో కలిసి స్నానం చేయడం సరదాగా ఉన్నదిమొగుడితో స్నానం చేయడానికి ఉన్న బిడియం పరాయి మగాడి దగ్గర లేకపోవడం తలుచుకుంటే తనకే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది.
ఏంటిదిఒక్క రోజులో నాలో ఇంత మార్పా….ఇంత సిగ్గు లేకుండా తయారయ్యానేంటీ…” అనుకునిమళ్ళీ వెంటనే, “అన్నీ అయ్యాక ఇంక సిగ్గు పడటానికి ఏమున్నది….కాబట్టి రాముతో చనువుగా ఉంటేనే మంచిది,” అని అనుకున్నది.
ఈలోగా రాముబాత్రూం చేరుకుని జ్యోతిని కిందకి దించాడుజ్యోతి కిందకి దిగుతూ తప్పదంటావా అన్నట్టుగా చూసింది.
రాముకూడా తప్పదన్నట్టు చూసాడు.
మరీ ఇంత మొండిగా తయారయ్యావేంటిరా….ఎప్పుడో మన సంగతి బయట పెట్టేస్తావు….సరేఇప్పుడన్నా వెళ్ళి తలుపేసి రాపో,” అన్నది జ్యోతి కోపం నటిస్తూ.
రామువెళ్ళి తలుపు వేసి వచ్చేటప్పటికి జ్యోతి ఒక టవల్ మాత్రం చుట్టుకుని ఎదురుచూస్తున్నదిరాముని చూడగానే కాస్త సిగ్గు పడింది.
ఇంక  టవల్ ఎందుకు అడ్డం….తీసెయ్,” అన్నాడు రామునవ్వుతూ.
వద్దు….నేను ఇలాగే ఉంటాను….నాకు సిగ్గుగా ఉన్నది,” అన్నది జ్యోతి కొంచెం బిడియంగా.
అదేం కుదరదు….ఇందాకటి నుండి నీ ముందు నేను బట్టలు లేకుండా తిరగలేదా…..ఇప్పుడు నువ్వు బట్టలు వేసుకుంటే ఎలా,” అంటూ జ్యోతి సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా రాముముందుకు ఒంగి టవల్ పట్టుకుని లాగాడు. జ్యోతి వెంటనే రాముని ఆపే లోపే అది ఊడి కింద పడిపోయిందిదాంతో జ్యోతికి సిగ్గు తన్నుకొచ్చిందివెంటనే రెండడుగులు ముందుకు వేసి రాముని వాటేసుకుని అతని వీపుని తన చేతులతో గట్టిగా చుట్టేసి ముఖాన్ని రాముభుజం మీద దాచుకున్నది.

రాముఆమె నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి తన కేసి హత్తుకునిజ్యోతిని అలాగే పట్టుకుని షవర్ వైపు నడిపించిషవర్ తిప్పాడు.
ఇద్దరి మీదా ఒక్కసారిగా చల్లటి నీటి జల్లు కురిసింది. “కరెంట్ లేదు కదా…..గీజర్ ఆన్ కాలేదు,” అంటూ జ్యోతిని గట్టిగా హత్తుకున్నాడు రాము.
కాసేపు అలాగే ఉండిపోయారిద్దరు….చిన్నగా  చల్లటి నీటికి అలవాటు పడ్డారుకాని అప్పటికే పూర్తిగా తడిసిపోయారుఒకళ్ళ వీపు ఒకళ్ళు తడుముతూ పైపైన రుద్దుకుంటూ అలాగే షవర్ కింద నిలబడ్డారు.
రాముషవరు కింద జ్యోతిని నిలబెడుతూ రెండు చేతులతో తన నడుముపట్టుకుని పెదవులు చీకికిందకి జారుతూ జ్యోతి సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకి మరి కొంచెం కిందకిజారుతూ… రాముతన మోకాళ్ళ పైన కూర్చుంటూమొఖాన్ని బొడ్డు మీదకి తెచ్చి ముద్దులు కురిపిస్తూజ్యోతి పొట్ట మీదగా జారుతున్న నీటితో నాలుకని ఉపయోగించి నాకుతూ రుద్దుతూ… బొడ్డు లోకినాలుక దూరుస్తూ… మధ్య మధ్య కొరుకుతూ నడుం పక్క మడతలని వేళ్ళతో నలుపుతూ… నోటినిబొడ్డు నించి ఇంకా కిందగా వచ్చాడు రాము.
జ్యోతి తొడలు వాటంతట అవి విడిపోతూ రామునోటిపనికి వీలైనంతగా దూరంగా జరిగిపోయాయి.
జ్యోతి వొంటి మీద పడుతున్న నీటి జల్లు రాముముఖం మీద పడుతూ ఉంటే రాముకి వర్షంలో తడుస్తున్న అనుభవం కలుగుతోంది.
మరుక్షణం రాము పెదవులు తన తొడల మధ్య ఉబ్బుగా ఉన్న జ్యోతి పూకు మీదకి చేరిపోయాయి.
రాముతన నోటిని పూకుకి దగ్గరగా తెస్తూ జ్యోతి మొఖంలోకి చూసాడురెండూ చేతులతో రాముతలని పట్టుకుని కోరికగా చూస్తోంది జ్యోతి.
రాముతన రెండు చేతులతో తడిసినిగనిగ లాడుతున్న తన తొడలని నిమురుతూ పెదవులకి తగులుతున్న జ్యోతి ఆడతనపు పెదవులని అందుకున్నాడు.
హోమ్…” అంటూ మరింతగా రాముతలను తన పూకుకేసి అదుముకుంది జ్యోతి.
రామునోటి పెదవుల కదలికలకి అనుగుణంగా విడిపోతున్నాయి జ్యోతి తొడలు.
జ్యోతి ఆడతనపు వాసన రాముకి మత్తేక్కిస్తోందితన పూకు వెదజల్లుతున్న మదపువాసననాలుక బయటకిచాపి రెండు చేతివేళ్ళతో పూకురెమ్మలు విడతీశాడు.  గొల్లికి గొల్లిబొక్కకి బొక్క స్పష్టంగా కనిపిస్తూ రాముని వెర్రేక్కించాయినాలుకతో పూకు బొక్క నుంచి పై గొల్లిదాకా ఆపకుండాతప తప మనే సౌండ్ వచ్చేలా వేగంగా పూకంతా నాకుతున్నాడు.
జ్యోతి రాము జుట్టుని వేళ్ళతో పట్టుకుని కసిగా రుద్దేసుకుంటూకాలి మునివేళ్ళ మీద నిలబడుతూ పిచ్చగా మూలుగుతోంది జ్యోతి.రాము ఆమె పూకు కసిగా అలా నాకుతూ కళ్ళు పైకెత్తి జ్యోతి వైపు చూస్తున్నాడురాముతలని ఒక చేత్తో పూకుకేసి అదిమేసుకుంటూమరో చేత్తో కుడి ఎత్తుని పిసుక్కుంటూ పెదవులు కొరుక్కుంటూపిచ్చగా మూలుగుతోంది జ్యోతి.

రాముతన నోటిని సున్నాలా చుట్టిబుల్లి పలుకుని పెదవుల మధ్యకి తీసుకుని కచ్చగా పిండుతూ పూకంతా నాకేస్తున్నాడు.
జ్యోతి తన పిర్రలు కదల్చటం మొదలు పెట్టిందిబరబర గరుగ్గా తగులుతోంది రామునోటికి జ్యోతి ఆడతనపు స్పర్శ.
రాముతన రెండు చేతులతో జ్యోతి పిర్రలని పిసికి పారేస్తూ ఆబగా నాకుతున్నాడు పూకునిజ్యోతి  లోకంలో లేదు.
రాముఅలా నాకేస్తూనే… నోటిని విడతీసిఎడమ చేతి చూపుడువేలుని పూకు మీద పైనుంచి కిందకికింద నుంచి పైకి రుద్దాడు.
హాఆఆఆఅ…” అంటూ ఘాడంగా మూలిగింది జ్యోతిరాముకుడిచేతి వేళ్ళతో పూకు పై నుంచి రెమ్మలు విడతీసిపట్టుకుంటూ… చూపుడు వేలు మధ్యవేలు రెండూ కలిపి నోటితో చీకినిక్కబొడుచుకున్న బుల్లిపలుకుని రుద్దేసిఒక్కసారిగా పూకు బొక్కలోకి దోపాడుఅంగుళం మేర దూరి టైటుగా అనిపించింది.
ఆపనికి జ్యోతి పిర్రలు ఒక్కసారిగా జలదరించాయినెమ్మదిగా వేళ్ళను కదిలిస్తూ నాలుకతో బుల్లిపలుకుని గిలకొడుతూ వేగం పెంచాడు.
రాముచేతివేళ్ళ కదలికలకి జ్యోతి పిర్రలు కూడా వేగంగా కదలసాగాయి.
హూచంపెస్తున్నావురా రాముఎన్నడూ ఎరుగను  సుఖం… అమ్మా ఆఆఆఅ…” అంటూ కసిగా మూలుగుతూ మునివేళ్ళ మీద లేపి జ్యోతి తన పూకుని రామునోటి పనికి అందిస్తోంది.
రాముతన నాలుక వేగం పెంచాడుజ్యోతి మూలుగులు కాస్తా సన్నని ఏడుపులుగా మారిపోయాయి.
రాముతన చేతివేళ్ళ కదలికలు ఆపేసిపూకుకి సగానికి వేళ్ళను దోపి వుంచి, ‘వి’ షేపులో వేళ్ళను విడతీసాడు.
పూకు బొక్కలో దూరిన వేళ్ళ మధ్యలో నుంచి బొక్క లోతు ఎర్రగా కనిపిస్తోందినాలుకతో  బొక్క నుంచినాకుతూపైన గొల్లిని టపటప మంటూ గిలకొట్టి… మళ్ళీ వేళ్ళతో కసిగా పూకుని దెంగటం మొదలుపెట్టాడు.
రాముజ్యోతి బొక్కలోఎడమచేతి వేళ్ళు దూర్చి దెంగుతూపైన బుల్లిపలుకుని కుడిచేతి వేళ్ళతో నలుపుతూదానిచుట్టుతా వున్న చర్మం వెనక్కి లాగుతూ… అలా రెండు చేతివేళ్ళతో జ్యోతి పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు చేస్తున్నాడు.
 పనికి తట్టుకోలేక జ్యోతి తన రెండూ చేతులతో రాముజుట్టు పట్టుకుని ఒక్కసారిగా పైకి లేపింది.
ఇద్దరి మీద షవరులో నుంచి జల్లులు జల్లులుగానీళ్ళు చిమ్ముతూ శరీరాలు పూర్తిగా తడిసిపోయాయిజ్యోతి తన పొత్తికడుపుకి ఏపుగా గుచ్చుకుంటున్న రాముమడ్డని కుడి అరచేతి నిండుగాతీసుకుని జాడిస్తూ… మధ్య మధ్య వంచుతూ… రాముమెడ చుట్టూ చేతిని చుట్టేసి వంచుతూ పెదవులు అందించింది జ్యోతి.
జ్యోతి చేసిన పనికి రాముకి నరాలుచిట్లుతున్న భావన కలుగుతోంది.
ఆబగా రెండూచేతులతో అందుకున్న తన సళ్ళుమెలితిప్పిపిసుకుతూ… సుఖానికి తట్టుకోలేక పెదవులు విడతీసి… “జ్యోతి… అబ్బా…” అంటూతిరిగి పెదవులతో పెదవులు కలుపుతూ… మొడ్డని కసిగా జ్యోతి పొత్తికడుపుకేసి తన చేతిలోనుంచే గుచ్చాడు. ఆపనికి జ్యోతి మరింతకసెక్కిపోయింది. “ఇక తట్టుకోలేనుఇంకెంతసేపు ఇలా నాకుళ్ళుచీకుళ్ళు… కింద దాని బాధ తీర్చవా ఏంటి?” కచ్చగా అడిగింది జ్యోతి.

కాని రాముఅదేం పట్టనట్టు, “జ్యోతి… నీ పెదవులు చూస్తుంటే మరోసారి కసిగా చీకించుకోవాలనిపిస్తుంది… ప్లీజ్,” అంటూ భుజాలపై చేతులు వేసి నొక్కుతూ జ్యోతి కళ్ళలోకి చూసాడు.
నావల్ల కాదు… నాపూకు దూల తీర్చరా మగడా… తట్టుకోలేకఅది…” ఆపైన జ్యోతికి నోరు పెగల్లేదు.
దూలకి అంతలా బరితెగించి దెంగమని రాముని అడగటంతో ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది జ్యోతికి.
జ్యోతి చేత అలా అడిగించుకుని దెంగాలని రాముఇప్పటిదాకా నిగ్రహంగా వున్నాడు.
నీ చేత ఇలా అడిగించుకుని దెంగాలనే నేనూ ఎదురు చూస్తున్నాజ్యోతి,” అంటూ రాముఆమె నడుము పట్టుకుని పొజీషనులోకి వచ్చాడు.
ఇద్దరిలో కామం ఒక్కసారిగా ఉచ్చస్థితిలో చేరుకుందిజ్యోతి తొడలని ఎడం చేస్తూ… పూకుకి మొడ్డ అందటం కోసం,కాలి మునివేళ్ళ మీద శరీరాన్ని లేపింది.
జ్యోతి రాముకంటే నాలుగు అంగుళాలు ఎత్తు తక్కువఅందుకని రాముకూడా కాళ్ళని కిందకి వంచుతూ సహకారం అందివ్వసాగాడు.
జ్యోతి తన పూకు రెమ్మల కేసి రాముమొడ్డ చిగురుతో కసిగా రుద్డుకుంటూ బొక్కకి ఎదురుగా పెట్టింది.
రాముకి చాలా కష్టంగా వుంది  పొజీషనులో దెంగటంతెలుస్తూనే వుంది జ్యోతి తన పూకు రెమ్మల స్పర్శ రాముమొడ్డచివర తగలటంజ్యోతి నెమ్మదిగా నడుము ముందుకు కదిపింది.
రాముమడ్డ రెమ్మల పైభాగాన రుద్దుకుంటూ వెళ్లి గట్టిగా బుల్లిపలుకునితగిలింది.
అబ్బా… నెమ్మదిగా… కష్టంగావుందిరా బాబూ… ఇలా చేసుకోవటం,” కొంచెం బాధగానే మూలిగింది జ్యోతి.
తన పెదవులు చీకిముద్దాడి…“నేను పెడతాను… పడిపోకుండా నా మెడ పట్టుకో,” అంటూ ఈసారి రాముట్రై చేశాడు.
జ్యోతి రాముమెడ చుట్టూ చేతులు వేస్తూ కాలివేళ్ళపై లేస్తూనడుము ముందుకు తెచ్చిందిరాముతన చేతులతో జ్యోతి నడుముని ఒకచేత్తోపట్టుకుంటూ… కుడిచేత్తో తన మడ్డని జ్యోతి బొక్కకి ఎదురుగా అనిస్తూకాళ్ళు మరింతగా వంచుతూ…“జ్యోతి… రేడీనా?” అంటూ గునిసాడు.
మ్ మ్ మ్,” అంటూ మూలిగింది జ్యోతి.
రాముతన వేళ్ళతో మొడ్డని రెమ్మల మధ్యగా ఇరికిస్తూ నడుం ముందుకు తోసాడుఅంగుళానికి పైగా దూరిపోయి లంకె పడింది.
హా… అబ్బాఆఆఆఅ,” అంటూ మత్తుగా మూలిగింది జ్యోతిరాముతన చేత్తో అలానే పట్టుకుని లంకె విడకుండా కొద్దిగావెనక్కి లాగి తిరిగి సైతుగా తోసాడు.
అమ్మాఆఆఆఆఅ,” అంటూ జ్యోతి అరుస్తూ రాముమీదకి ఒరిగిపోవటంరాముతన చేతిని తీసి జ్యోతి పొదవి పట్టుకోవటం ఒకేసారి జరిగిపోయాయి.
జ్యోతి కళ్ళు తను ఎంత కసేక్కిపోయి వుందో తెలుపుతున్నాయిసగానికి దూరినట్టు తెలుస్తూనే వుందిరాముజ్యోతి నడుము చుట్టూ రెండూ చేతులతో పెనవేసినెమ్మదిగాకదల్చటం ప్రారంభించాడు.

జ్యోత్ తన పెదవి తనే కొరుక్కుంటూ… నడుము మరింత ముందుకు తెస్తూ సహకరించసాగింది.
జ్యోతి నడుం చుట్టూ వున్నచేతులని అలానే కిందకి దించుతూ ఆమెలో రాముతనకిష్టమైన ఎత్తైన జ్యోత్ పిర్రలని కసిగా వొడిసి పట్టుకుని నెమ్మదిగా స్పీడు పెంచాడురాముకి అలా నిలబడి దెంగటం చాలా కష్టంగా ఉన్నదికాని అలా దెంగుతుంటే కలుగుతున్నసుఖానికి ఇంకా ఇష్టంగా దెంగాలనిపిస్తోంది.
జ్యోతి అయితే ఈలోకంలో లేనట్టు కళ్ళు మూసుకుని మరీ వొళ్ళు అప్పగించి దెంగించుకుంటోంది.
ఈసారి తన పూకులో నామొడ్డ సగానికి పైగా దూరి బయటకిరాసాగింది.
ఒకపక్క షవరు… జ్యోతిని మొదటగా ఆషవరుకింద దెంగటం రాముకి మరింతగా కసెక్కిస్తోందిఒక లయబద్దంగాతన పూకులో రాముమొడ్డ దూరి బయటకి వస్తుండటంతోరాముఊపుడులో కూడా వేగం పెరిగింది.
చిన్న చిన్న పోట్లు కాస్తా పెద్దవిగా మారిపోయాయిఒక్కో పోటుకి… జ్యోతి బంతులు పైకి ఎగిసిపడుతూ…  బంతుల బంగారుతాడుతో మంగళసూత్రం ఊగుతూ రాముకంటికి మరింత కసిగావేరొకడి పెళ్ళాన్ని వాడి ఇంట్లోవాడి బాత్రూంలో దెంగుతున్నాడన్న కసి రాములో ఇంకా కసి రేపుతున్నది.
దాంతో పాటు… పోటు పోటుకి జ్యోతి నోటి నుంచి “…” అంటూ అదే పనిగా మూలుగులు మొదలైయ్యాయి. 
అబ్బా… నా నడుం పట్టేస్తుందిరా బాబూ… ప్లీజ్… ఏదోకటి చెయ్,” అంటూ జ్యోతి  పొజీషనులో వుండలేని స్థిలోకొచ్చేసింది.
రాముపోటు ఆపకుండానే, “మ్… గట్టిగాపట్టేసుకో నా మెడ మరి,” వగరుస్తూ అన్నాడు.
అప్పటికే జ్యోతి రాముమెడ చుట్టూ పెనవేసి వున్న తన చేతులు గట్టిగా బిగుసుకున్న ఫీలుంగు కలగగానేపోటు ఆపిలంకె విడిపోకుండాతన పిర్రలు పట్టుకుని వున్న రాముతన చేతులతో పైకెత్తుకుంటూ, “మ్మ్ఇప్పుడు నా నడుం చుట్టూ నీకాళ్ళని పెనవేయి,” అంటూ జ్యోతిని గోడకి ఆనించి నిలబడ్డాడు.
రాముచెప్పినట్టే తన కాళ్ళని నానడుముకి చుట్టేసిందిజ్యోతిపిర్రల కింద అరచేతులు వేసి పట్టుకుంటూ ఒక రెండూపులు ఊపాడు.
పూకు నిండుగా మొడ్డ దూరిపోయి,దూల నర నరానికి పాకిపోయిందిజ్యోతి అయితే పెదవులుకలిపినాలుకని నాలుకతో పెనవేస్తూ  లోకాన్నే మర్చిపోయింది.
రాముఒక నిమిషం పాటు జ్యోతి పెదవుల్ని తృప్తిగా చీకీ వదిలి, “మ్… ఇప్పుడుచెప్పు… ఏంచేయను” అంటూ జ్యోతి కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూసాడు.
ఏం చెయ్యాలో నీకు తెలియదా?” వెక్కిరింతగా బదులిచ్చింది జ్యోతి.
నువ్వు చెప్తే చేద్దామని,” రాముజ్యోతి మాటకి బదులిచ్చాడు.
నేను చెప్తేనే ఇదంతా చేస్తున్నావా?” కొంటెగా జ్యోతి అన్నది.
అమ్మో… నీకూ మాట్లాడటం వచ్చన్నమాట,” అంటూనే రామునెమ్మదిగా కదలటం మొదలుపెట్టాడు. పడిపోతానేమో… ఎంతసేపు ఇలా మోస్తావ్ రాము… బెడ్ మీదకు వెళదాం పద…..అక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నన్ను అనుభవించు…” అంటూ జ్యోతి రాముని గట్టిగా గ్రిప్ చేసుకుంటూపెనవేసుకుపోయింది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

రాముతొడల కిందగా చేతులుదూర్చి జ్యోతి పిర్రల్ని పట్టుకుని గోడకి ఆనించి దెంగటం మొదలు పెట్టాడుచిన్న చిన్నగా పోట్లు వేస్తున్నాడు.
రెమ్మలు తొలుస్తూ మొడ్డ మొదలంతా దూరిపోతోందిపూకులోకిమధ్య మధ్య బెసికినప్పుడల్లామొడ్డ వంగిపూకులోకి దూరకుండా అగుతుంటే… జ్యోతి పిర్రల్ని అరచేతులతో బిగించిపట్టి ఎత్తుకునిబొక్కకి కుదురు చేసుకునిమొడ్డ మీదకి నొక్కుతుంటే… జ్యోతికి తన పూకు అడుగంటా దిగినఫీలింగు కలుగుతోంది.
అలా అడుక్కితగిలినప్పుడల్లా… జ్యోతి కళ్ళు సుఖానికి మరింత విప్పారుతున్నాయిమొడ్డ చిగురు పూకు అడుక్కి తగిలి… చెప్పలేనిఅనుభూతి కలుగుతోంది.
జ్యోతి  లోకంలోలేదురాముఅయితే చాలా కాన్సెంట్రేషనుగాదెంగుతున్నాడుగోడకి ఆనించి బరువు ఆపుకుంటూనడుము లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.
జ్యోతి గుద్ద గోడకి తగిలినప్పుడల్లా… దబ్ దబ్ మంటూ శబ్దం చేయసాగిందివేగం పెరిగిపోయింది… చిన్న చిన్న పోట్లుకాస్తా… పిడిదెబ్బలుగా మారిపోయాయి.
 దెంగుడికి జ్యోతి జారిపోసాగిందిగోడకి ఆనించిన జ్యోతిని రెండు చేతులతో అలానే పైకకెత్తుకుంటూ రాముబాత్రూం మధ్యకి వచ్చాడు.
ఏం చేస్తున్నావ్ అన్నట్టు… రామువైపు చూసింది జ్యోతి.
రాముతన రెండు తొడల కిందగా చేతులు మరింతగా దూర్చి, “జ్యోతినీ అరచేతులతో నా మెడ పట్టుకుంటూ వెనక్కి వాలు,” అన్నాడు.
పడిపోతానేమో?” అని జ్యోతి భయంగా చూసింది.
పర్లేదులే… నేను పట్టుకున్నానుగా… కొంచెంగావాలు” అని అన్నాడు రాము.
జ్యోతి చెప్పినట్టే చేసిందిఈసారి రాముజ్యోతి పిర్రల కింద వేసి ఎత్తుకునిఎత్తుకుని మోచేతులు కొంచెం ఎడంగా చేశాడు.
అలా చేయటంతో… ఇప్పుడు ఇద్దరూ తొడల మధ్య జరిగే తోపుళ్ళు చూసుకుంటూ దెంగుకోవచ్చు.
కిందకు చూడమని జ్యోతికి చెప్పనవసరం లేకుండానే… జ్యోతి చూపు వాళ్ళ తొడల మధ్యకి చేరిపోయింది.
కింద చూస్తే… రాముమొడ్డ జ్యోతి పూకులో సగానికి దూరి ఒక బ్రిడ్జిలాగ కనిపిస్తోంది.
జ్యోతి చూస్తున్నప్పుడే రాముకసిగా తన మొడ్డని మొదలంటా దోపేసాడు.
హ్హా…”అంటూ కైపుగా గునిసింది జ్యోతి.
ఎస్… హా” అంటూ రాముతన మడ్డని వెనక్కి లాగి మళ్ళీ మొదలంటా తోసాడు.
ఆతోపుడికి జ్యోతి చేతులు గట్టిగా రాముమెడకి బిగుసుకోవటం… కింద జ్యోతి తన పూకుని పసాద్ మడ్డ కేసి నొక్కటం జరిగిపోయాయి.
రాముజ్యోతిని లాగి లాగి దెంగటం మొదలెట్టాడురాముమడ్డ ఫోర్సుగా జ్యోతి బొక్కలో దిగిపోతుందిఇద్దరూ బాత్రూం మధ్యలో నిలబడి వుండటం వల్ల షవరు జల్లు అంతగాపడటం లేదు.

తోపుడువేగం క్షణక్షణానికి పెరిగిపోయిందిరాముతోపుళ్ళకి జ్యోతి కూడా అనుగుణంగా ఊపడం మొదలుపెట్టింది.
ఇద్దరి మొత్తలు గుద్దుకున్నప్పుడల్లా చపక్ చపక్ మంటూ చప్పుడుచేస్తోంది.
జ్యోతి పూకు ఉన్నది రాముమడ్డతో దెంగించుకోటానికే అన్నట్టు అదేపనిగా రాముతన మడ్డతో మొదలంటా జ్యోతి పూకులో నిండుగాదూసుకుపోతోంది.
హా… జ్యోతి… అబ్బస్… ఎంత సుఖంగా వుందే… నిన్నిలా దెంగుతుంటే… జ్యోతి… జ్యోతిహ్హాహాహ్హా… చంపెస్తానే నిన్ను… దెంగి దెంగి చంపేస్తాను… గాడ్స్…..” అంటూ రాముకసి కసిగా దెంగటం మొదలుపెట్టాడు.
మ్… హ్… దెంగు… అదీ… అలాగే దెంగుఆపొద్దు… అబ్బా… నీ దెంగుడుతో… నిజంగానే చంపెస్తున్నావ్రా… దెంగు… ఆపొద్దు… అలానేదెంగు… కసితీరా దెంగు… నా మొగుడు ఎప్పుడూ… ఇలా… ఎత్తుకుని దెంగలేదు… హ్హా… మ్…” అంటూ జ్యోతి రాముచేతుల్లో ఊగిపోతూ ఎగబడి దెంగించుకుంటోంది.
అప్పటికి జ్యోతిని రాముఅలాఎత్తుకుని ఐదు నిమిషాల పైనే అవుతోందిఇక జ్యోతిని మోయటం రామువల్ల కాలేదుదాంతో రాముదెంగుడు ఆపుతూ తీసుకెళ్ళి గోడకి ఆనించి జ్యోతిని కిందకి దింపాడు.
అలా దింపుతూనేరాముషవరు ఆపేసాడుజ్యోతి పూకు నుండి విడివడిన రాముమడ్డ ముందుకు పొడుచుకు వచ్చి నిగనిగా మెరుస్తూ కనిపిస్తోంది.
రాముమడ్డని అరచేతిలోకి తీసుకుంటూ పెదవులు కలిపింది జ్యోతిరాముకసితీరా జ్యోతి పెదవుల్ని చీకిచీకి వదిలాడు.
ఈసారి జ్యోతిని వెనక్కి తిప్పుతూ గోడకి తన చేతులు ఆనించివీపు తన వైపు ఉండేలా నిలబెట్టాడు రాము.
తడిసి రేగిన జుట్టుహెయిర్ బ్యాండుతో బిగించి వుందిచకచకా హెయిర్ బ్యాండ్ లాగేసాడుపిర్రల వరకు వీపంతా పరుచుకుంది జుట్టు.
రాముతన వేళ్ళతో జుట్టుని పక్కకి తప్పిస్తూవీపంతా పెదవులతో రాస్తూ ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు.
రాముపెదవుల తాకిడికి జర్కులు ఇస్తూ మత్తుగా మూలుగుతోందిజ్యోతి. 
జ్యోతి రాముకి మరింత దగ్గరగాజరగటంతో రాముమడ్డ జ్యోతిలో రాముకి ఇష్టమైన పిర్రలని రాసుకోసాగింది.
రాముతన మడ్డని జ్యోతి రెండు పిర్రల మధ్యగా ఇరికిస్తూ మరింతగా తనని హత్తుకుపోయాడు.
హ్హా… అబ్బా… మ్…” అంటూ జ్యోతి తన పిర్రలని రాముమడ్డకి ఇంకా అనుకునేలా వెనక్కి నెడుతుంది.
రాముతన పెదవుల్ని జ్యోతి వీపు నుంచి పైకి తెస్తూ భుజాలపై ముద్దులు పెడుతూ మెడ మీదకి తెచ్చి సున్నితంగా కోరికాడు.
 కోరుకుడికి “అబ్బా… హ్హా…” అంటూ జ్యోతి తన చెంప అనుకునేల మొఖం గోడకి అనిస్తూ కింది పెదవి కొరుక్కుంటూ పిర్రలతో రాముమడ్డని నొక్కతున్నది.
రాముతన రెండు చేతులు ముందుకు తెచ్చి జ్యోతి రెండు సళ్ళని పట్టుకుని కసిగా పిసుకుతూ… మధ్య మధ్య వేళ్ళతోముచ్చికలు పిండుతుంటే… పిచ్చెక్కినట్టు మూలుగుతోంది జ్యోతి. జ్యోతి వెనక్కి ఇచ్చే జర్కులు మడ్డతో మోపు చేస్తూకసితీరా గుచ్చుతున్నాడుబలిసిన గుద్దలు… వెర్రేక్కించిన గుద్దలు… ఇప్పుడు ఇలా తన మడ్డ వాటిమధ్య నలుగుతూ కనిపిస్తుంటే… వాటిని పిసుకుతూ దెంగాలన్న కోరిక పసాద్ నరనరానికి పాకిపోయింది.

అంతే పసాద్ తన చేతుల్ని జ్యోతి బంతుల మీద నుండి తీసి బలసిన పిర్రల మీద వేసాడు.
మ్… మ్మ్…” అంటూ మూలుగు ఇద్దరి నోటివెంట ఒకేసారి వచ్చింది.
రాముకసితీరా పిసికిపారేస్తూ… రెండు పిర్రలసందులోతన మడ్డతో గుచ్చుతుంటే… తనకి పట్టుకోసం టవలు వేసుకునే హేంగరు రెండూచేతులతో పట్టుకుంటూ… మరింతగా పిర్రల్ని పైకి లేపుతూ వొంగుంది జ్యోతి.
రాముఒక చేత్తో పిర్రల్ని పిసుకుతూరెండో చేత్తో తన మడ్డని పిర్రల మీద రుద్దుతూ… మధ్య మధ్య… రెండింటి సందులో మడ్డతోరాస్తూ… అప్పుడప్పుడు బెత్తంతో కొడుతున్నట్టుపిర్రల మీద మడ్డతో కొడుతుంటే “హుక్… హుక్… అబ్బా… మ్మ్… స్స్ హ్…” అంటూ దీర్ఘంగా మూలుగుతూ పిర్రలులేపి లేపి మరీ అందివ్వసాగింది జ్యోతిజ్యోతి పిర్రల స్పర్శ రాముచేతులకి తగులుతుంటే రాములో కసి మరింతగా పెరిగిపోయింది.
రాముతన అరచేతులు పిర్రలపై బోర్లించి పట్టుకుని బాగా విడతీసాడు.
రాముఒంగున్న కొద్దిక్షణాలకే తన వెనుక మోకాళ్ళపైన కూర్చుండిపోయాడుఇప్పుడు గుద్ద బొక్కకి ఒక అంగుళం కిందగా పుకుబొక్క విచ్చీ విచ్చనట్టు కనిపించింది.
నాలుక మరుక్షణమే చేరిపోయి… పూకంతా నాకేయసాగింది.
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …” అంటూ జ్యోతి జలదరించిందిచల్ మనేలా కసిగా అరచేత్తో చరిచి… పెదాలతో పూకునిఅందుకున్నాడు.
అమ్మా…” అంటూ అరుస్తూమొఖానికి పూకంతా అనుకునేలా పామింది జ్యోతి.
జ్యోతి రెండూ పిర్రల్ని పట్టేసి కసి కసిగా పూకు గొల్లి నుంచి గుద్దబొక్క వరకు… గుద్దబొక్క నుంచి పూకు గొల్లి వరకు రాముబరబరా నాకేస్తున్నాడు.
జ్యోతి ములుగులురామురొప్పుతూ తీసుకునే శ్వాసతో కలిసి బాత్రూం అంతా వింత చప్పుళ్ళతో మత్తెక్కిపోతోంది.
పిర్రల మీద అప్పుడప్పుడు పెదవులతో ముద్దెడుతూ… పళ్ళతో పట్టి వాటి మీద రాముకి ఉన్న మోజు తీరా కొరుకుతున్నాడు. 
రాము తన పిర్రల్ని కొరికిన ప్రతిసారికైపుగా మూలుగుతుంది జ్యోతిమరికొద్దిసేపటికే ఇద్దరిలో కోరిక తీవ్రస్థాయి చేరుకుంది.
చివరిసారిగా జ్యోతి పిర్రల చివర కండపట్టి ఎత్తిపెట్టుకున్నట్టున్న భాగాన్నిపళ్ళ మధ్య తీసుకుని కసితీరా కొరికి… నాలుకతో పూకు నుంచి గుద్ద వరకు అనిచిపెట్టినాకిపైకి లేస్తూ రెండూ అరచేతులతో చళ్ మనేలా రెండూ పిర్రల మీద కొట్టాడు రాము.
అబ్బా…” అన్న చిరు కేక జ్యోతి నోటివెంటవెలువడిందిరాము మడ్డ చెరుకుగడ మాదిరి కదంతొక్కుతోందికుడి చేతిలోకి మడ్డనితీసుకుని… ఎడం చేత్తో జ్యోతి పిర్రలు పట్టుకుని పొజీషను చేసుకుంటున్నాడు.
హేంగరు వదిలేసి… గోడని అరచేతులతో పట్టుకుంటూమడ్డకి దగ్గరగా పిర్రలు తెచ్చింది జ్యోతి.  

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page