Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 78 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 78 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 78 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

అంతలో రాము తనకు తెలిసిన మెకానిక్ కి ఫోన్ చేసి తను ఉన్న ప్లేస్ కి ఎలా రావాలో గుర్తులు చెప్పి ఫోన్ పెట్టిఅనిత వైపు చూసి, “టైర్ కి మేకు గుచ్చుకుని ఉంటుంది,” అని ఒక్క క్షణం ఆగి, “నువ్వు ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడు,” అని తన ఫోన్ అనితకు ఇచ్చాడు.

అనిత వెంటనే తన భర్తకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పింది….భాస్కర్ ముందు కొంచెం గాభరా పడినాపక్కన రాము ఉన్నాడనే సరికి కొంచెం ప్రశాంతంగా, “సరె జాగ్రత్తగా రండి,” అని పెట్టేసాడు.
 దారంతా నిర్మానుషంగా ఉన్నది…..మనిషి అనే వాడు కనిపించడం లేదువర్షం భయంకరంగా పడుతున్నది.
రాముఅనిత ఇద్దరు కారులో కూర్చుని ఉన్నారురాము అనిత వైపు చూస్తూ, “అనిత….నువ్వు కావలంటే వెనక సీట్లో కూర్చుని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాడు రాము.
ఫరవాలేదు…..ఇక్కడే కూర్చుంటాను,” అన్నది అనిత చలికి చిన్నగా వణుకుతూ.
అరె….ఫరవాలేదు ఏంటి….ముందు వైపు కాళ్ళు చాపుకోవడానికి ప్లేస్ ఉండదు….అందుకని నువ్వు కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అని చెబుతున్నాను….అదీకాక వీళ్ళు రావడానికి ఎంతసేపు అవుతుందో తెలియదు….అందుకే చెబుతున్నాను,” అంటుండగా రాము ఫోన్ మోగింది.
అనిత సరే అని వెనక సీట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నది…..రాము కూడా వెనక సీట్లోకి వస్తూ టైం లో ఎవరు ఫోన్ చేసింది అనుకుంటూఫోన్ వైపు చూస్తే శ్యామల కాల్ చేస్తున్నది.
రాము ఫోన్ ఎత్తి, “వదినాచెప్పు,” అన్నాడు.
అవతల శ్యామల రాముతో, “ఎక్కడున్నావు…..ఇంకా ఇంటికి రాలేదు అని ఫోన్ చేస్తున్నాను,” అన్నది.
కొంచెం పని మీద బయట ఊరు వచ్చాను…..తిరిగి వస్తుంటే కారు పంచర్ అయింది….నేను వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది….మీరు ఇద్దరు తినేసిబాలుని త్వరగా నిద్ర పుచ్చెయ్….నేను వీలయినంత తొందరగా వస్తాను,” అన్నాడు రాము.
అబ్బా ఎంత ఆశ అయ్యగారికి…..ఇప్పుడే శేఖర్ ఫోన్ చేసాడు, 11 గంటలకల్లా వస్తున్నాడంట…..అయినా నీ పెళ్ళానికి చెప్పినట్టు చెబుతున్నావేంటి,” అన్నది శ్యామల నవ్వుతూ.
రాము ఆమె మాటలకు నవ్వుతూ, “అదేంటి వదినా…..అన్నయ్య వస్తున్నాడా….నిజంగా చెప్పు వదినా?” అని అడిగాడు.
రాము మొహంలో కొంచెం నిరాశ కనిపించింది…..పక్కనే ఉన్న అనిత రాము మాటలు వింటూ ఆశ్చర్యపోతుంది.
నిజంగానే నా మొగుడు వస్తున్నాడు…..ఇవ్వాళ నుండి నీకు పస్తేలే,” అన్నది శ్యామల కవ్విస్తు.
ఏం చేస్తాం…..నిన్ను ఊహించుకుంటూ పడుకుంటా,” అని అంతలో పక్కనే అనిత ఉన్నదని గుర్తుకొచ్చి, “సరే వదినా….నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా,” అన్నాడు.
 వర్షంలో ఎటూ వెళ్ళకుండా ఇంటికి వచ్చెయ్….నీక్కూడా భోజన వండాను,” అన్నది శ్యామల.
సరే…..నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను,” అని రాము ఫోన్ పెట్టేసి అనిత వైపు చూసి కొంచె ఇబ్బందిగా నవ్వాడు.
అనిత తల తిప్పుకుని కిటికీలో నుండి బయటకు చూస్తున్నది.
అలా ఒక 5 నిముషాలు ఆగిన తరువాత రాము అనిత వైపు తిరిగిఆమె గురించిఆమె ఇష్టాలుఅలవాట్ల గురించి అడుగుతున్నాడు.

అనిత ఒక నిముషం సంకోచించి చిన్నగా రాము అడిగిన వాటికి సమాధానమిస్తున్నది….కాని అనిత సరదాగా మాట్లాడే మూడ్ లో లేదువర్షానికి తడవడం వలన ఆమె చీర తడిగా ఉన్నది.
అనిత పింక్ కలర్ చీరమ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ వేసుకున్నది…..తడిచిన చీరలో అనిత చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నదితడిచిన బట్టల్లో అనిత చలికి చిన్నగా వణుకుతున్నది.
రాము కొంచెం అనితకు దగ్గరగా జరిగి ఆమె చేతుల మీద చెయ్యి వేసి చిన్నగా రుద్దాడు.
అనిత వెంటనే తన చేతులను వెనక్కు తీసుకున్నది…..దాంతో రాము అనిత వైపు చూస్తూ, “అనిత….నీకు చాలా చలిగా ఉన్నట్టున్నది…..కొంచెం దగ్గరకు రా,” అన్నాడు రాము.
అనిత ఉదయం నుండి బాగా అలిసిపోయింది…..దాంతో కొంచెం నీరసంగా ఉన్నది, “రాము గారు…..ప్లీజ్ నా దగ్గరకు రాకండి,” అన్నది.
దానికి తోడు అంతకు ముందు రోజే తన పిరియడ్స్ అయిపోయే సరికి ఏదైనా జరిగితే  సమయంలో కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమని అనితకు తెలుసు.
అందుకనే పరిస్థితిని కంట్రోల్ లో ఉంచాలని అనిత ప్రయత్నిస్తున్నది.
రాముకి అనిత పరిస్థితి అర్ధం అయింది……దాంతో రాము ఆమెకి ఇంకొంచెం దగ్గరగా జరిగాడురాము తనకు దగ్గరగా జరగడం చూసిఅనిత కారు విండో వైపు జరిగిందిఇక రాము ఆగలేక తన చేతిని అనిత నడుం మీదకు పోనిచ్చి ఆమెని ఒక్కసారిగా ఆమెను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
అనిత ముందు రాముని ఆపడానికి ప్రయత్నించింది….కాని ఉదయం నుండి అలసిపోయిన నీరసం మీద రాముని ఎక్కువ ప్రతిఘటించలేకపోయింది.
రాము తన రెండు చేతులను అనిత నడుం మీద వేసిఎడమ వైపు ఆమె పొట్ట మీద చెయ్యి వేసి రుద్దుతున్నాడు.
అనిత తన రెండు చేతులను రాము భుజాల మీద వేసింది….. చలిలోవర్షం పడుతున్నప్పుడు  మగాడికైనాఆడదానికైనా కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం.
దానికి తోడు అనితకు మగ స్పర్స తగిలి చాలా రోజులు అయిందిరాము అనితని దగ్గరకు లాక్కుని కౌగిలించుకున్నాడు.
అలా కౌగిలించుకున్నప్పుడు అనిత సళ్ళు గట్టిగా రాము ఛాతికి ఒత్తుకున్నాయి.
దాంతో అనిత, “రాము గారు….ప్లీజ్….నన్ను వదలండి….నేను మీకన్న పెద్దదాన్నిపెళ్ళి అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నదాన్ని,” అన్నది.
అనిత నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు తెలుసా,” అన్నాడు రాము.
నేను నీ అక్క లాంటి దాన్ని…..ప్లీజ్ వదిలెయ్,” అంటూ బ్రతిమలాడుతున్నది అనిత.
అనిత చెవి తమ్మెని తన పెదవులతో పట్టుకునినాలుకతో చిన్నగా నాకుతున్నాడురాము చేస్తున్న పనికి అనితలో టెన్షన్ ఎక్కువయ్యిందిఅతన్ని ఆపలేక కళ్ళు మూసుకున్నది.
రాము చిన్నగా ఆమెని వేడెక్కిస్తూఅనిత భుజాల మీద నుండి పైట తీసేసాడు.

అలా రాము పైట లాగేసరికి అనిత లోనెక్ టైట్ జాకెట్ లో నుండి కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళు సగం కనిపిస్తూఆమె నడుమునడుము మధ్యలో ఉన్న బొడ్డు రాముకి కన్నార్పకుండా చేస్తున్నాయి.
ఎవరైనా చూస్తారు రాము గారు,” అని భయపడుతున్నది అనిత.
అనిత….కార్ విండోస్ వేసే ఉన్నాయి….కార్ డోర్స్ లాక్ చేసి ఉన్నాయి….బయట నుండి లోపలికి ఏమీ కనిపించదుదగ్గరలో మనిషి అనే వాడు లేడుమనల్ని disturb చెయ్యడానికి,” అంటూ రాము తన చేతిని అనిత సళ్ళ మీద వేసి చిన్నగా ఒత్తుతున్నాడు.
అనిత తన చేతులు రాము మెడ చుట్టు వేయడం వలన రాము మొహం అనిత మొహానికి దగ్గరగా ఉండిఒకరి ఊపిరి ఇంకొకరికి తగులుతున్నది….ఆమె చేతులకి నిండుగా గాజులు ఉండేసరికి చేతులు కదిలినప్పుడల్లా గాజులు శబ్దం అవుతూ అక్కడి వాతావరణాన్ని ఇంకా వేడెక్కిస్తున్నది.
రాముకి అనిత ఎర్రటి దొండపండు లాంటి పెదవులు తనకు అంత దగ్గరగా కనిపిస్తుండే సరికివాటిని తన నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించాలనిపిస్తున్నాఅనిత ఏమంటుందో అని సంశయిస్తున్నాడు.
కాని అవకాశం మాత్రం వదులుకోవాలనుకోవడం లేదుదాంతో రాము ధైర్యం చేసి తన పెదవులతో ఆమె పెదవులను తన నోట్లోకి తీసుకుని అనిత కింది పెదవిని మునిపంటితో చిన్నగా కొరుకుతూచీకుతున్నాడు.
అనిత మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నదిఆమె మనసు జరిగేది వద్దంటున్నాశరీరం మాత్రం ఆమె మాట వినడం లేదు.
రాము అనిత పెదవులను వదలకుండా తన కాళ్ళను ఎడం చేసి ఆమె నడుము వెనకాల నుండి చెయ్యి వేసి అనితని తన ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు.
అనిత కూడా రాము మెడ చుట్టూ వేసిన తన చేతుల్ని తీయలేదు….రాము ఇంకా కసిగా అనిత పెదవులను ముద్దుపెట్టుకుంటుఆమె సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.
రాము ఒక చేత్తో అనిత సళ్ళని పిసుకుతూఇంకో చేతిని ఆమె వీపు మీద నుండి నడుము ముందు వైపు వరకు తడిమేస్తున్నాడు.
అలా కొద్దిసేపు ముద్దు పెట్టుకున్న తరువాత అనిత ఊపిరి పీల్చుకోవడానికన్నట్టు రాము పెదవుల నుండి విడివడి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నది.
రాము తన వేలిని అనిత బొడ్డులోకి దూర్చి ఆడుకుంటున్నాడు……రాము ఆమె పెదవులను వదిలి తన మొహాన్ని అనిత మెడ ఒంపులో దూర్చి ముద్దులు పెడుతునాలుకతో చిన్నగా నాకుతున్నాడు.
అలా ఆమె మెడ మీద చిన్నగా ముద్దులు పెడుతూరాము అనితని ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుని ఆమెని వెనక సీట్లో చిన్నగా పడుకోబెట్టాడు.
రాముకి తన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న ఆమె లోతైన బొడ్డుని ముద్దు పెట్టుకోవాలనుకున్నాడుకాని కారులో ప్లేస్ సరిగా లేనందువల్లరాము అతి కష్టం మీద కింద కూర్చుని ఆమె నున్నటి పొట్ట మీద తన పెదవులను రాపాడిస్తున్నాడు.
అలా రాము తన పెదవులను ఆమె పొట్ట మీద నుండిబొడ్డు మీదకు తెచ్చి తన నాలుకతో ఆమె బొడ్డులో పెట్టి తిప్పాడు…..దాంతో అనిత మెలికలు తిరుగుతూతన చేతులతో రాము తలను పట్టుకునివేళ్ళను అతని జుట్టులోకి పోనిచ్చి తన పొట్టకేసి అదుముకుంటున్నది.

కారులో ప్లేస్ లేకపోయే సరికి అనిత ఒక కాలు మడిచి పెట్టుకునిఇంకొక కాలిని సీట్ మీద నుండి కిందకు వేలాడేసిందిఅనితను పైట లేకుండా లంగాజాకెట్ మీద చూసే సరికి రాముకి ఆమె చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నది.
రాము ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మళ్ళీ తన నాలుకతో ఆమె నడుముని ఒక్క అంగుళం కూడా వదలకుండా అణువణువు తన నాలుకతో తడి ముద్రలు వేస్తుతన రెండు చేతులతో అనిత బంతుల్ని జాకెట్ మీదే గట్టిగా పిసికేస్తున్నాడు.
అనిత తన ఒంటి మీద చాలా రోజుల తరువాత ఒక మగాడి చెయ్యి పడేసరికి తట్టుకోలేకరాము చేస్తున్న పనులను ఆపలేక చిన్నగా మూలుగుతున్నది.
అలా రాము ఆమె సళ్ళని పిసుకుతూఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అనిత జాకెట్ హుక్స్ తీసిభుజం మీద నుండి జాకెట్ ని కిందకు లాగి ఆమె భుజాలను నిమురుతూఆమె సళ్ళ మధ్యలో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
దానికి అనిత చిన్నగా మూలుగుతూ, “ఆహ్రాము గారు……ఇది చాలా తప్పండి,” అని మూలుగుతున్నది.
రాముకి మొదటి సారి అనితని అలా semi nudeలో చూసేసరికి ఆనందంలో పిచ్చెక్కిపోతున్నది….రాము తన చేతిని అనిత మోకాలి మీద వేసి రుద్దుతూఅక్కడ నుండి తన చేతిని లోపలికి పోనిచ్చి ఆమె తొడలను నిమురుతూచిన్నగా ఆమె పూకు మీద చెయ్యి వేసాడు.
కాని అనిత పేంటి వేసుకున్నది….ఆమె ఒళ్ళు వేడెక్కి ఆమె పూకులో నుండి రసాల బయటకు వచ్చి ఆమె పేంటీని తడిపేసాయి.
రాము చెయ్యి పడేసరికి ఆమె పేంటీ తడిగా రాము చేతి వేళ్లకు తగిలింది…..ఆమె బాగా కోరికతో ఉన్నదని రాముకి బాగా అర్ధం అయింది…..రాము తన చేతిని అనిత వీపు మీదకు పోనిచ్చి ఆమె బ్రా హుక్స్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
కాని అప్పుడే కారు విండో మీద ఎవరో చిన్నగా కొట్టిన చప్పుడు వినిపించింది….రాము  చప్పుడు విన్నాడుకాని అది వినిపించనట్టు అనిత సళ్ళ మధ్యలో తల దూర్చి పెదవులతో ముద్దులు పెడుతునాలుకతో నాకుతున్నాడు.
 అవకాశం చేజారిపోతే మళ్ళీ దొరకదని రాముకి తెలుసుఅందుకనే రాము ఆపకుండా ఆమె సళ్ళను పిసుకుతూముద్దులు పెడుతున్నాడు.
కాని మళ్ళీ కారు విండో మీద ఎవరో కొట్టినట్టు చప్పుడు వినిపించింది…..ఈసారి అనిత  చప్పుడు వినిఒక్కసారిగా ఆమెకు పట్టిన మత్తు మొత్తం వదిలింది.
వెంటనే సృహలోకి వచ్చి తన ఒంటి కేసి చూసుకున్నది…..రాము తన సళ్ళ మధ్య తల పెట్టి ఆడుకుంటూ ఉండే సరికివెంటనే లేచి కూర్చునిరాముని తన మీద నుండి తోసేసింది.
రాము ఒక్కసారిగా పైనుండి కిందకు తోసినట్టు నిరాశగా అనిత వైపు చూసాడు…..అనిత వెంటనే తన బ్రా సరిచేసుకునిజాకెట్ వేసుకుని హుక్స్ పెట్టుకుంటూతన మనసులో, “అనిత…..ఏంటి నువ్వు చేస్తున్న పని……ఎంత పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు,” అని అనుకుంటున్నది.
రాము తన ఫ్యాంట్డ్రాయర్ తీసే సరికి రాము మడ్డ అనిత కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నది…..అప్పటి దాకా బాగా గట్టిగా ఉన్న రాము మడ్డ నెమ్మదిగా మెత్తబడి వేలాడుతున్నది…..రాము మడ్డని చూసి అనితకు ఒక్క సారిగా ఎంతగా దిగజారిన పరిస్థితిలో ఉన్నదో తలుచుకుని తనను తాసు అసహ్యించుకున్నది.

మళ్ళీ కారు విండో మీద తట్టిన శబ్దం వినిపించేసరికి రాము ఒక్కసారిగా తల విదిలించి తన డ్రాయర్ఫ్యాంట్ వేసుకునికారు డోర్ లాక్ తీసి బయటకు వచ్చాడు.
బయట మెకానిక్వాడి అసిస్టెంట్ నిల్చుని ఉన్నారు…..రాము అనితని కార్లోనే కూర్చోమన్నాడుమెకానిక్ కి కారు లోపల అప్పటిదాక ఏం జరిగిఉంటుందో ఊహించుకుని చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
మెకానిక్ కారు టైర్లను చూసి లోపల ఉన్న స్పేర్ టైరు వేసిఇంకో ట్రైరు పంచరు వేసి రెడీ చేసాడు.
దాంతో రాముఅనిత కారు స్టార్ట్ చేసి బయలుదేరారు…..ఇల్లు చేరుకునేంతవరకు రాముఅనిత ఒకరిని ఒకరు చూసుకోలేదుమాట్లాడుకోలేదు.
రాము ఆమెతొ మాట్లాడాలని ట్రై చేసాడు….కాని అనిత రాముని పట్టించుకోకుండా కారులో నుండి బయటకు చూస్తున్నది.
వాళ్ళు ఇంటికి చేరుకునే సరికి అరగంట పట్టింది…..అనిత కారు దిగిన వెంటనే తను ఉంటున్న అపార్ట్ మెంట్ లోకి పరిగెత్తిందిఅలా పరిగెత్తుతున్నప్పుడు రాము ఆమె పిర్రలు పైకి కిందకు ఊగుతుంటే చూసి తన చేతిని తన మడ్డ మీద వేసి రుద్దుకుంటున్నాడు.
రాము ఆమె తన కంటికి కనుమరుగవగానే తన కారు స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.
అనిత తన పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి తన పాపను తీసుకునివాళ్ళకు థాంక్స్ చెప్పితన ఇంటికి వచ్చి పాపకు పాలిచ్చి పడుకోబెట్టిస్నానం చేసి డ్రస్ చేసుకుని భాస్కర్ దగ్గరకు వచ్చింది.
భాస్కర్ అనితను చూడగానే, “అనిత…..నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా?” అని ఆతృతతో అడిగాడు.
….. బాగానే ఉన్నాను…..కాని చాలా అలసటగా ఉన్నది,” అన్నది అనిత.
రాము నీకు తోడుగా ఉన్నాడనే సరికి నాకు కొంచెం మనశ్శాంతిగా ఉన్నది,” అన్నాడు భాస్కర్.
భాస్కర్ మాటలు విని అనిత తల ఊపి మెదలకుండా ఉన్నది…..అనిత భాస్కర్ దగ్గరకు వచ్చి అతని పక్కన పడుకుని గట్టిగా వాటేసుకుని పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నదిభాస్కర్ కూడా తప్పదు అన్నట్టు ఆమె పెదవుల మీద ముద్దుపెట్టాడు.
అనిత కొంచెం పైకి జరిగి తన సళ్ళను భాస్కర్ నోటికి అందించిందికనీసం భాస్కర్ తన సళ్ళను అన్నా కసిగా చీకుతాడనుకున్నది…..కాని భాస్కర్ ఏమీ చేయకపోగాకనీసం ముద్దు కూడా పెట్టుకోలేదు.
దాంతో అనితకు ఇంతకు ముందు రాము తన సళ్ళను పిసికినదిఆడుకున్నది తలుచుకునితన పరిస్థితికి తానే జాలి పడింది.
కాని అనిత తన మనసులో, “ఇదేంటి రాముకిభాస్కర్కి మధ్య compare చేసి చూస్తున్నాను…..రాము ఎవరో బయటి వ్యక్తిభాస్కర్ తన మొగుడు,” అని ఆలోచిస్తూఅనిత భాస్కర్ చేతులను తీసుకుని తన సళ్ళ మీద వేసుకునిభాస్కర్ని ముద్దు పెట్టుకున్నది.
భాస్కర్కి తన భార్య కోరుకునేది అర్ధం అవుతున్నది….కాని తను ఆమెను సుఖపెట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు….అనిత తన మీద పడటం భాస్కర్కు చిరాగ్గ ఉన్నది.

అనిత తన చేతిని భాస్కర్ లుంగీలోకి చెయ్యి పెట్టి మడ్డ మీద చెయ్యి వేసి చిన్నగా పట్టుకున్నది…..భాస్కర్ మడ్డ మెత్తగా ఏమాత్రం చలనం లేకుండా ఉన్నది.
దాంతో భాస్కర్ అనిత వైపు చూస్తూ, “ఏమయింది….నీకు నిద్ర రావడం లేదా?” అని అడిగాడు.
సరే….నువ్వు నిద్ర పో….నేను సోనియా దగ్గరకు వెళ్ళి పడుకుంటాను,” అని అనిత భాస్కర్ పక్కనుండి లేచి తన కూతురి గదిలోకి వెళ్ళడానికి లేచింది.
గుడ్ నైట్ అనిత,” అన్నాడు భాస్కర్.
గుడ్ నైట్,” అంటూ అనిత ఒక విధమైన నిరాశతో  గదిలో నుండి బయటకు వచ్చిందిఇక భాస్కర్తో సెక్స్ గురించి ఆశ పెట్టుకోవడం అనవసరమనిపించింది.
 ఆలోచనలు మళ్ళించుకోవడానికి తన కూతుళ్ళ భవిష్యత్ మీద concentration చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నది.
భాస్కర్ మళ్ళీ మాములు మనిషి అయితే తన జీవితం బాగుంటుంది అని అలోచిస్తు అలాగే నిద్రలోకి జారుకున్నది.
రాము అనితను ఆమె ఇంటి దగ్గర దింపి తన కారుని ఇంట్లో పెట్టిబైక్ తీసుకుని శ్యామల వాళ్ళింటికి వెళ్దామనుకున్నాడు….కాని వర్షం  మాత్రం తగ్గకపోయే సరికి అలాగే కార్లో ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాడు.
రాము కోసం గుమ్మ దగ్గర శ్యామల మొగుడు కోసం ఎదురు చూస్తున్న పెళ్ళాం లా తలుపు దగ్గర నిల్చుని చూస్తున్నది.
కారు దిగి రాము లోపలికి వచ్చాడు….అప్పటికి టైం దాదాపు 9 అవుతుందిబాలు హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడుబాలు అటు వైపు తిరిగి టీవి చూస్తుండే సరికి రాము వెంటనే శ్యామలను నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
శ్యామల రాము అలా చేస్తాడని ఊహించకపోయేసరికి ఖంగారుగా బాలు వైపు చూస్తూ రాముని తన నుండి దూరంగా తోస్తూ బాలు చూస్తాడు అన్నట్టుగా చూసి రాముని తోసేసి హాల్లో సోఫాలో బాలు పక్కనే కూర్చుని టివి చూస్తున్నది.
రాము కూడా చిన్నగా నవ్వుకుంటూ వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడుతరువాత కొద్దిసేపటికి అందరు డిన్నర్ చేసారు.
ఇక భోజనం అయిపోయిన తరువాత రాము శ్యామలతో, “ఇక నేను బయలుదేరుతాను…..నీ మొగుడు వస్తున్నడు కదా….నన్నెందుకు పట్టించుకుంటావు,” అని ఆన్నాడు.
శ్యామల సమాధానం చెప్పబోతుండగా ఆమె ఫోన్ మోగిందిఆమె మొగుడు శేఖర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడుశ్యామల ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడి ఫోన్ రాముకి ఇచ్చింది.
అప్పటికి వర్షం తగ్గిపోయివాతావరణం చాలా బాగుంది…..రాముకి శ్యామలను చూస్తుంటే ఒళ్ళు వేడెక్కుతున్నదిరాము శ్యామల దగ్గర నుండి ఫోన్ తీసుకుని, “హాయ్ అన్నయ్యా….ఎలా ఉన్నారు?” అని అడిగాడు.
బాగానే ఉన్నాను రాము…..ఇంకో గంటలో నేను ఊరు వస్తున్నాను….నువ్వు బస్టాండ్ కి వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకుంటావా?” అని అడిగాడు.
అలాగే అన్నయ్యా….తప్పకుండా వస్తాను,” అని ఫోన్ పెట్టేసిశేఖర్ బైక్ తీసుకుని రాము బస్టాండ్ కి బయలు దేరాను 
నేను బస్టాండ్ కి వెళ్ళిన పది నిముషాలకు శేఖర్ బస్సులో నుండి దిగాడు…..ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఇంటికి బయలుదేరారు.

ఇద్దరు ఇంటికి చేరిన వెంటనే శ్యామల తన మొగుడిని చూసి ఆనందంగా ఎదురు వచ్చి అతని చేతిలోని బాగ్ తీసుకున్నది.
శేఖర్ రాముతో, “రాము….కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను,” అని తన బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళాడు.
రాము శ్యామలను పైనుండి కింద దాక చూస్తున్నాడు….కాని రాముకి ఆమెను పట్టుకునే చాన్స్ కూడా రాలేదు.
తరువాత శేఖర్ భోజనం చేస్తూ శ్యామలతో బాలు చదువు గురించిఇంటి విషయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నాడు.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత బాలు తన రూం లోకి వెళ్ళి పడుపోయాడుఇక శ్యామలశేఖర్రాము హాల్లో కూర్చుని కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నారు.
అప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యేసరికి శ్యామలశేఖర్ వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళగారాము శ్యామల పిర్రల వైపు చూస్తూతన మడ్డ మీద చెయ్యి వేసి ఒత్తుకుంటూ నిట్టూర్పులు విడుస్తూఅక్కడే సోఫాలో పడుకున్నాడు.
రాముకి నిద్ర రాక అటూ ఇటూ దొర్లుతూ అనిత గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు….అలా ఒక అరగంట గడిచిన తరువాతశ్యామల వాళ్ళ బెడ్ రూం తలుపు తీసిన సౌండ్ వినిపించింది…..రాము తల ఎత్తి ఇప్పుడ్ ఎవరు బయటకు వస్తున్నారా అని చూసాడు.
శేఖర్ బెడ్ రూం లో నుండి తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చిటీపాయ్ మీద ఉన్న సిగిరెట్ తీసుకుని వెలిగిస్తూరాము ఇంకా నిద్ర పోకుండా ఉండటం చూసి, “ఏంటి రాము…..ఇంకా నిద్ర పోలేదా,” అని అడిగాడు.
ఏవో ఆలోచనలు…..నీక్కూడా నిద్ర పట్టడం లేదా,” అని అడిగాడు రాము.
సిగిరెట్ తాగుదామని వచ్చాను….అయినా నీకు ఆలోచనలు ఏమున్నాయి,” అంటూ శేఖర్ రాము పక్కన కూర్చుని ఒక్కసారిగా సిగిరెట్ దమ్ము లాగి నోట్లో నుండి పొగ వదిలాడు.
 వయసులో ఆలోచనలు ఏముంటాయి అన్నయ్యా…..చదువు గురించేగా,” అన్నాడు రాము.
శేఖర్ చిన్నగా నవ్వుతూ, “సిగిరెట్ తాగుతావా?” అని అడిగాడు.
నాకు సిగిరెట్ అలవాటు లేదన్నయ్యా,” అన్నాడు రాము.
శేఖర్ రాము చెప్పిన సమాధానానికి చిన్నగా నవ్వుతూహాల్లో లైట్ వేసి, “నీ ఆలోచనలు చదువు గురించేనా లేక అమ్మాయిల గురించా…..” అని శేఖర్ నా వైపు చూస్తు, “లేక…..శ్యామల గురించా?” అని అడిగాడు.
రాముకి ఒక్క సారిగా పక్కలో బాంబు పేలినట్టు అదిరిపడ్డాడు……ఒక్కసారిగా కంగారులో ఏంచెప్పాలో తెలియక టెన్షన్ పడుతున్నాడు.
శేఖర్ రాము అవస్థను చూసి ఏం ఫరవాలేదు అన్నట్టు రాము భుజం మీద చెయ్యి వేసి చిన్నగా తడుతూ, “టెన్షన్ పడక రాము….నేను ఏమీ అనుకోనుశ్యామల వైపు నువ్వు చూసిన తీరు నేను గమనించాను……నీకు శ్యామలను అనుభవించాలని ఉంటే బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి అనుభవించు,” అన్నాడు శేఖర్.
రాముకి టెన్షన్ తో ఏమీ మాట్లాడాలో అర్ధం కావడం లేదు…..దాంతో శేఖర్, “దీన్లో ఆశ్చర్యపోవలసిన విషయం ఏమీ లేదు రాము….. రోజుల్లో ఇవన్ని చాలా కామన్ గా జరుగుతున్నాయి…..చాలా మంది ఇళ్లల్లో భార్యని మొగుడి ముందే దెంగుతున్నారు….నాకు ఎక్కువగా టూర్స్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది….అప్పుడు నాకు ఎక్కువగా శ్యామల గురించె నా ఆలోచనలు….నీకన్నా నమ్మకమైన వాడు నాకు దొరకడు….నువ్వు శ్యామలకుబాలుకి బాగా దగ్గరయ్యావు….ఇప్పుడు నేను నిన్ను శ్యామలను అనుభవించడాని పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను…..నీకు ఏదైనా అమ్మాయి పడితే నేను  అమ్మాయిని అనుభవించడానికి నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు,” అన్నాడు.
శేఖర్ అన్ని చెప్పినా కాని రాము కంగారు తగ్గకపోయే సరికి, “సరే….నన్ను నమ్మవా?” అంటూ తను సిగిరెట్ తాగడం పూర్తి చేసిసోఫాలో నుండి లేచి రాము చెయ్యి పట్టుకుని పైకి లేపిఅతన్ని తన బెడ్ రూం వైపు తీసుకెళ్తున్నాడు.

రాముకి అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు…..అలాగే భయంగాటెన్షన్ గా శేఖర్ తీసుకెళ్తుంటె అతని వెనకాలే వెళ్తున్నాడు.
శేఖర్ బెడ్ రూం దగ్గరకు రాగానే తలుపు తీసి రాముని లోపలికి లాగి బెడ్ రూం తలుపు వేసాడు.
లోపల బెడ్ మీద శ్యామల దుప్పటి కప్పుకుని నిద్ర పోతున్నది…..తలుపు చప్పుడు వినిపించేసరికి శ్యామల తన మొగుడు వచ్చుంటాడు అనుకుని కళ్ళు తెరిచింది.
కాని బెడ్ రూంలో శేఖర్ తో పాటురాముని చూసేసరికి ఒక్క క్షణం ఏమీ అర్ధం కాక రాము వైపు చూస్తూ, “రాము…..నువ్విక్కడ ఏం చేస్తున్నావు,” అంటూ నగ్నంగా ఉన్న తన భుజాలను దుప్పటితో కప్పుకుంటూ అడిగింది.
కాని శేఖర్ ఏమాత్రం తొందపడకుండా కూల్ గా శ్యామలతో, “అంత కంగారెందుకు…..ఎంజాయ్ చెయ్యి,” అన్నాడు.
ఏంటి ఇద్దరికి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్నదా….మీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారో మీకయినా అర్ధం అవుతుందా,” అని తన మాటలను శేఖర్ పట్టించుకోకపోయేసరికిశ్యామల రాము వైపు తిరిగి, “రాము ముందు బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వెళ్ళు…..శేఖర్ కి ఎట్లాగూ బుధ్ది లేదు….మీ బుధ్ధి ఏమయిందిఇలా ఇంకొకరి బెడ్ రూం లోకి రావచ్చా?” అని కోపంగా అడిగింది రాముని.
దాంతో రాముకి ఏం చెయ్యాలో తోచకఅలాగే నిల్చున్నాడుకాని శేఖర్ చిన్నగా బెడ్ దగ్గరకు వెళ్ళి శ్యామల కప్పుకున్న దుప్పటిని లాగేసాడు.
దుప్పటి కింద శ్యామల పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నదిశ్యామల శేఖర్ వైపు కోపంగా చూస్తూ, “శేఖర్…..ఏం చేస్తున్నావు?” అని అరుస్తున్నది.
రాము మెదలకుండా అక్కడ జరిగేదు చూస్తూ ఉన్నాడు…..శేఖర్ రాముని బెడ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళిఆయన బెడ్ మీదకు ఎక్కి శ్యామల సళ్ళని పట్టుకుని ముద్దు పెడుతున్నాడు….శ్యామల కోపంతో శేఖర్ ని తోస్తూదుప్పటికి లాక్కుని కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది.
ఇక రాము ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బెడ్ మీదకు ఎక్కి శ్యామలకు ఇంకో వైపుకి కూర్చుని ఆమె సళ్ళని పిసుకుతూశేఖర్రాము ఇద్దరు కలిసి శ్యామలను బెడ్ మీద పడుకోబెట్టారు.
ఇద్దరు శ్యామల చెరో ఎత్తుని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నారు….దాంతో శ్యామల ఇక చేసేది లేక వాళ్ళతో ప్రతిఘటించడం ఆపేసివాళ్ళతో కలిసి ఏంజాయ్ చెయ్యడానికి నిర్ణయించుకున్నది.
శ్యామలకు రాముతో అంతకు ముందు పడుకున్నాఆమె తన మొగుడి ముందు పతివ్రతలా నటించి తరువాత లొంగిపోయినట్టు నటించింది.
శేఖర్ తన నోట్లో కుక్కుకున్న శ్యామల కుడి ఎత్తుని వదిలిపెట్టి రాము వైపు చూస్తూ, “ఇంకా ఒంటి మీద డ్రస్ ఏంటి రాము….మొత్తం విప్పెయ్,” అంటూ శేఖర్ కూడా తన లుంగీ విప్పేసాడు.

దాంతో రాము తన లుంగీడ్రాయర్ విప్పేసాడుప్రవల్లికి సిగ్గులో తన చేతులతో కళ్ళను మూసుకున్నది.
రాము మడ్డని చూసి శేఖర్, “రాము నీ మడ్డ నా దానికన్నా కొంచెం పెద్దదేనా పెళ్ళాం బాగా ఎంజాయ్ చేసుద్ది,” అంటూ శేఖర్ శ్యామల వైపు తిరిగి, “ప్రవల్లికా రాము మడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని చీకు,” అన్నాడు.
కాని శ్యామల రాము మడ్డ నోట్లోకి తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు…..కాని శేఖర్ బలవంతం చేసేసరికిరాము కూడా బ్రతిమిలాడే సరికి శ్యామల రాము మడ్డని తన చేత్తో పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని నోట్లోకి తీసుకుని చిన్నగా చీకుతున్నది.
రాముకి మొగుడి ముందె అతని భార్య నోట్లో తన మడ్డ చీకడం చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉన్నది….దాంతో రాము మడ్డ ఇంకా గట్టిపడుతున్నది…..అదీకాక  ఆనందాన్ని ఎలా చెప్పాలో రాముకి అర్ధం కావడం లేదు.
అతనికి తెలియకుండానే రాము నోటి నుండి చిన్నగా మూలుగులు వస్తున్నాయిఅలా శ్యామల రాము మడ్డ చీకడం చూసి శేఖర్ మడ్డ చిన్నగా లేవడం మొదలుపెట్టింది.
శేఖర్ తన మడ్డని శ్యామల నోటి దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు…..శేఖర్ దగ్గరకు రావడం చూసి రాము తన మడ్డని శ్యామల నోట్లో నుండి బయటకు లాగబోయాడు.
కాని శేఖర్ తీయొద్దు అన్నట్టు సైగ చేసాడు….శ్యామల శేఖర్ వైపు చూసి అతని మడ్డని నోట్లోకి తీసుకోవడానికి రాము మడ్డ వదిలేసింది.
శేఖర్ శ్యామల వైపు చూస్తూ, “మా ఇద్దరివి మార్చి మార్చి ఒకదాని తరువాత ఒకటి చీకు,” అన్నాడు.
శ్యామల సిగ్గు పడుతూ శేఖర్ మడ్డ మీద చిన్నగా కొడుతూ, “ఛి….నా వల్ల కాదు బాబు…..నాకు అలా ఇష్టం లేదు,” అన్నది.
కాని రాముశేఖర్ ఇద్దరు బ్రతిమలాడటంతో శ్యామల తన రెండు చేతులతో వాళ్ళిద్దరి దడ్లు పట్టుకుని ఒకదాని తరువాత ఒకటి చీకుతూఇంకో దాన్ని తన చేత్తో పైకి కిందకి ఆడిస్తున్నది.
శ్యామల శేఖర్ మడ్డ నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడల్లా శేఖర్ ఆమె తల మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా లోపలికి తోస్తున్నాడు….కాని రాము మాత్రం తన మడ్డ శ్యామల నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆమె తల మీద చెయ్యి వేసిఆమె జుట్టులోకి తన చేతి వేళ్ళు దూర్చి నిమురుతూశ్యామల ఇచ్చే సుఖానికి కళ్ళు మూసుకున్నాడు.
శ్యామల శేఖర్ వైపు చూసి, “చూడు శేఖర్…..రాము ఎంత చక్కగా నిమురుతున్నాడో…..నువ్వు ఉన్నావునన్ను ఒక జంతువులాగా ట్రీట్ చేస్తున్నావుఅయినా ఏంటీ అలా గట్టిగా తోస్తున్నావు?” అని అంటూ శ్యామల రాము మీదకు వచ్చి అతని పెదవులను తన నోట్లోకి తీసుకుని తన నాలుకను రాము నోట్లోకి తోసి అతని నాలుకతో పెనవేస్తూఎంగిలిని అమృతంలా జుర్రుకుంటున్నది.
శేఖర్ శ్యామల దగ్గరకు వచ్చి ఆమె కాళ్ళను ఎడం చేసి ఆమె ఆడతనాన్ని తన నాలుకతో పైనుండి కింద దాకా నాకుతున్నాడు.
శ్యామల రాముని ముద్దు పెట్టుకుంటూఅలా ఇద్దరి మగాళ్ళ మధ్యలో నలగడం కొత్తగా ఉండిఅది గాక కింద నుండి తన మొగుడు తన ఆడతనాన్ని చీకుతుండెసరికి శ్యామలకు అయిపోవచ్చింది.

రాము శ్యామల పెదవులను నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూఆమె సళ్ళని తన రెండు చేతులతో గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.
శేఖర్ తన ఆడతనాన్ని నాకుతుండే సరికి ఆమె బొక్కలో రసాలు ఆగకుండా ఊరుతున్నాయిశ్యామల రాము పెదవులను వదిలి, “రాము నీ మడ్డ నా బొక్కలో దూర్చి ఆడించరా,” అన్నది.
దాంతో రాము ఆమెని పడుకోబెట్టి తన మడ్డని ఆమె పూకు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి లోపలికి దూర్చబోయాడు.
కాని శ్యామల రాముని ఆపుతూ, “శేఖర్…..రాముని కనీసం కండోమ్ అన్నా తొడుక్కోమను,” అన్నది శేఖర్ వైపు చూస్తూ.
దానికి శేఖర్ శ్యామల వైపు చూస్తూ, “నువ్వేం కంగారుపడకు ప్రవల్లికా,” అని శేఖర్ రాము వైపు తిరిగి, “రాము నువ్వు నీ రసాలను శ్యామల బొక్కలో కాకుండా బయట వదులు,” అన్నాడు.
రాము సరే అని తల ఊపుతూ తన మడ్డని శ్యామల బొక్కలోకి తోసాడు…..రాము మడ్డ మెత్తగా వెన్నను చీల్చుకుంటూ కత్తి లోపలికి దిగినట్టు శ్యామల బొక్కలోకి బిర్రుగా దిగిపోయింది.
రాము మడ్డ తన బొక్కలో బిర్రుగా దిగేసరికి శ్యామల మత్తుగా అరమోడ్పు కళ్ళతో చిన్నగా మూలిగింది.
శేఖర్ అది చూసి రాముతో, “…..కానియ్ రాము….స్పీడుగా నా పెళ్ళాం బొక్కలో ఆడించు,” అన్నాడు.
 మాట వినేసరికి రాములో తను ఇంకొకడి పెళ్ళాని వాడి కళ్ళముందేవాడి బెడ్ మీద వాయిస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసరికి రాము స్పీడుగా శ్యామల బొక్కలో తన మడ్డని ఆడిస్తున్నాడు.
అప్పటిదాక రాము మడ్డని ఇంతకు ముందు రుచి చూసింది కాబట్టి శ్యామల ఇప్పుడు రాము స్పీడుని తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉన్నది.
శ్యామల కూడా తన బొక్కలో పడుతున్న రాము పోట్లను తన పంటి బిగువున భరిస్తూరాము ఇచ్చే సుఖాన్ని తట్టుకోలేనట్టు ఆమె నోటి నుండి మూలుగులు ఆమెకు తెలియకుండానే బయటకు వస్తున్నాయి.
శ్యామల వేడి నిట్టుర్పులు విని శేఖర్ కి ఇంకా కసి పెరిగిపోయి తన మడ్డని ఆమె నోటి దగ్గరకు తెచ్చి శ్యామల నోట్లోకి తోసాడు.
ఇప్పుడు శ్యామలకు కింది పెదవుల్లో రాము మడ్డపైన పెదవులలో తన మొగుడి మడ్డ ఉండే సరికి శ్యామలకు కసి పెరిగిపోయిశేఖర్ మడ్డని తన చేత్తో పట్టుకుని తన నోటితో గట్టిగా చీకుతున్నది.
శ్యామలకు నోట్లో ఒకరుకింద బొక్కలో ఒకరు ఒకేసారి ఆపకుండా దెంగుతుండే సరికి కొత్తగా ఉండి సుఖానికి తట్టుకోలేకనోట్లో శేఖర్ మడ్డ ఉండే సరికి మూలుగులు కూడా బయటకు రావడం లేదు.
అలా కొద్దిసేపు శేఖర్రాము ఆమెని పైన కింద వాయించిన తరువాతశేఖర్ రాము వైపు చూస్తూ, “రాము….ఇప్పుడు నువ్వు పైకి రానేను కింద బొక్కలో పెడతాను,” అన్నాడు.
దాంతో రాము సరే అని శ్యామల బొక్కలో నుండి తన మడ్డ తీసి ఆమె నోటి దగ్గరకు వచ్చి నోట్లోకి తోయబోయాడు.
కాని శ్యామల రాముని ఆపి, “అబ్బ….అలాగే నోట్లో పెడతావా…..వెళ్ళి కడుక్కుని రా,” అన్నది.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page