Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 97 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 97 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 97 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

8.30 కి జరీనా వాళ్ళ అమ్మా, నాన్న వచ్చి జరీనా కాలేజీ నుండి వచ్చేదాకా సలీమ్ ని వాళ్ళింట్లో ఉండి చూసుకుంటుంది.
జరీనా మొత్తం వంట పూర్తి చేసి టేబుల్ మీద పెట్టి…టీ తీసుకుని అయూబ్ స్నానం చేసి వచ్చిన తరువాత అతనికి ఇవ్వడానికి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
కాని అయూబ్ ఇంకా బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు రాకపోయేసరికి టీ కప్పుని అక్కడ టీపాయ్ మీద పెట్టి తన కొడుకు సలీమ్ లేచాడో లేదో అని పిల్లాడి పక్కకు వెళ్ళి కూర్చున్నది.

సలీమ్ కూడా నిద్ర లేవకుండా అలానే అమాయకంగా నిద్ర పోతున్నాడు.
అలా జరీనా తన కొడుకు వైపు అలా ప్రేమగా చూస్తుండగా అయూబ్ స్నానం చేసి బాత్ రూం నుండి బయటకు వచ్చాడు.
జరీనా తన కొడుకు సలీమ్ ని అలానె చూస్తుండటం చూసి అయూబ్, “ఎంత సేపు ఆ చిన్న పిల్లాడి గురించి పట్టించుకోవడమేనా….ఈ పిల్లాడి గురించి పట్టించుకునేది ఏదైనా ఉన్నదా,” అంటూ కొంటెగా నవ్వాడు.
ఆమాట వినగానే జరీనా వెనక్కు తిరిగి తన మొగుడి వైపు చూసి అతని మాటల్లో అర్ధం తెలిసిన దానిలా చిన్నగా నవ్వింది.
జరీనా వెనక్కు తిరిగి తన వైపు చూడగానే అయూబ్ తన ఒంటి మీద ఉన్న టవల్ కిందకు జార్చేసి అప్పటికే లేచి ఉన్న తన మడ్డ వైపు వేలు చూపించాడు.
అయూబ్ మడ్డ వైపు చూసి జరీనా అతని చిలిపితనానికి మనసులో నవ్వుకుంటూ తన మొహం మీద లేని కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుని అయూబ్ ని కొట్టడానికి దగ్గరకు వచ్చింది.
దాంతో అయూబ్ నవ్వుతూ ఆమె నుండి తప్పించుకోవడానికి మళ్ళీ బాత్ రూమ్ లోకి పరిగెత్తి బాత్ రూమ్ డోర్ క్లోజ్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు.
కాని జరీనా బాత్ రూమ్ డోర్ తోసుకుని లోపలికి వెళ్ళి అయూబ్ ని గోడ వైపుకు తోసి, అతన్ని గోడకు అదిమి పెట్టి…అతని మడ్డ వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడి కోరిక తీర్చడం కుదరదు…కాబట్టి నువ్వు నీ దాన్ని బలవంతంగా అయినా సరె పడుకోబెట్టు,” అన్నది.
దాంతో అయూబ్ ఆమె బుగ్గల్ని పట్టుకుని నిమురుతూ, “ఇంత అందంగా ఉంటే ఎప్పుడుబడితే అప్పుడు దూర్చాలనిపించుద్ది,” అంటూ ఆమెను దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.

దాంతో జరీనాకు తన పొత్తి కడుపు మీద అయూబ్ మడ్డ గట్టిగా గుచ్చుకున్నది.

తన తల కిందకు దించి అయూబ్ మడ్డ వైపు చూసింది.

అది అప్పటికే గట్టిపడిగానా….జరీనా స్పర్శ తగలగానే ఇంకా గట్టి పడటం మొదలయింది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

అది చూసి జరీనా మళ్ళీ తన మొగుడి వైపు చూసి, “కింద నీ తమ్ముడు గట్టి పడుతున్నాడు….నేను ఏం చెయ్యకుండానే లేచి కొట్టుకుంటున్నాడు,” చిలిపిగా అంటూ తన నడుముని ఇంకా గట్టిగా తన మొగుడి మడ్డ కేసి ఒత్తి పెడుతు అతని ఛాతీ మీద ముద్దు పెట్టి, “ఇక….చాలు….నన్ను వెళ్ళనివ్వు….టైం అవుతుంది…నువ్వు కూడా బట్టలు వేసుకుని వస్తే టిఫిన్ రెడీగా ఉన్నది,” అన్నది.

దాంతో అయూబ్ జరీనా వైపు దీనంగా చూస్తూ, “అయితే దీని సంగతి ఏమీ పట్టించుకోవా…..అలాగే వదిలేస్తావా….” అంటూ తన మడ్డని జరీనాకి చూపిస్తూ అడిగాడు.

ఆమాట వినగానే వెనక్కి తిరిగి వెళ్తున్నదల్లా అయూబ్ వైపు తిరిగి దగ్గరకు వచ్చి తన మెత్తటి చేతులతో అతని మడ్డని పట్టుకుని రుద్దుతూ కిందకు వంగి తన ఎర్రటి పెదవులతో దాని ఎర్రటి గుందు మీద ముద్దు పెట్టి, 

“నాక్కూడా దీన్ని పెట్టుకోవాలనే ఉన్నది….కాని టైం అవుతున్నది…దీని సంగతి సాయంత్రం కాలేజీ నుండి వచ్చిన తరువాత చూద్దాం,” అంటూ మళ్ళీ ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకుని, “ఇప్పటికి దీనితో సరిపెట్టుకో అయూబ్,” అంటూ హ్యాంగర్ మీద ఉన్న టవల్ తీసి అతని నడుం చుట్టూ కట్టి అతని బుగ్గల మీద తట్టి బాత్ రూంలోనుండి బయటకు వస్తూ, “తొందరగా వచ్చి టీ తాగు….టేబుల్ మీద పెట్టాను,” అంటూ అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చింది.

అయూబ్ తల వంచి తన మడ్డ వైపు చూసుకుంటూ తన చేత్తో సవరదీస్తూ, “ఇవ్వాళ నీకు మంచి చాన్స్ మిస్ అయింది తమ్ముడూ….సాయంత్రం ట్రై చేద్దాం….నీ లక్ ఏమైనా బాగుందేమో చూద్దాం,” అంటూ బాత్ రూం నుండి బయటకు వచ్చి డ్రాయర్ వేసుకుని నైట్ ఫ్యాంట్ వేసుకుని హాల్లోకి వచ్చి టీ తాగుతూ ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్ చూస్తున్నాడు.
అలా పది నిముషాలు న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్స్ చదివిన తరువాత జరీనాతో కలిసి టిఫిన్ చేసి తన గదిలోకి వెళ్ళి బ్యాంకుకి వెళ్ళడానికి ఫార్మల్ డ్రస్ వేసుకుని రెడీ అవుతున్నాడు.
అప్పటికి టైం 8.45 అయింది…..పది గంటలకల్లా బ్యాంకులో ఉండాలి.
దాంతో అయూబ్ తన భార్య జరీనాని కాలేజ్ దగ్గర దింపి తాను బ్యాంకుకి వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు.
అయూబ్ హాల్లోకి వచ్చి, “జరీనా….మీ అమ్మా వాళ్ళు బయలుదేరారా,” అని అడిగాడు.
“లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నారు….అక్కడ నుండి మనింటికి రావడానికి పది నిముషాలు పడుతుంది….వచ్చేస్తారు,” అన్నది జరీనా.
“వాళ్ళు ఎలా వస్తున్నారు,” అనడిగాడు అయూబ్.
“అబ్బా….అడగడం మర్చిపోయాను….ఆటోలో వచ్చేస్తారులే,” అన్నది జరీనా.
“సరె….నువ్వు తొందరగా వాళ్ళు వచ్చేలోపు రెడీ అవ్వు….మొదటి రోజే లేట్ అయితే బాగుండదు,” అన్నాడు అయూబ్.
“అలాగే….నేను రెడీ అవుతాను…ఒక్కసారి సలీమ్ కి పాలిచ్చి….డ్రస్ ఛేంజ్ చేసుకుంటాను,” అన్నది జరీనా.
జరీనా బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తన వార్డ్ రోబ్ లో చీర, జాకెట్, లంగా అన్నీ బెడ్ మీద అరేంజ్ చేసుకుని బెడ్ మీదకు ఎక్కి కూర్చుని నిద్రపోతున్న తన కొడుకుని మెల్లగా తన ఒడిలోకి తీసుకుని పాలు పడుతున్నది.

కొద్దిసేపు అలానే కూర్చున్న అయూబ్ ఇక ఆగలేక సోఫాలో నుండి లేచి బెడ్ రూం దగ్గరకు వచ్చి తలుపు తీసి లోపలికి చూసాడు.
లోపల జరీనా ఒంటి మీద ఒక్క బ్లూకలర్ ప్యాంటీ మాత్రమే ఉన్నది.
అలా అందమైన తన భార్య జరీనా ఒంటి మీద ఒక్క బ్లూ ప్యాంటితో చూసేసరికి అతను కన్నార్పకుండా నోరు తెరుచుకుని అలాగే చూస్తుండిపోయాడు.
అయూబ్ బెడ్ రూం డోర్ దగ్గరే నిల్చుని తన భార్య అందాలను, ఒంపుసొంపులను కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
తన వైపు అయూబ్ అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తుండటం జరీనా గమనించి అయూబ్ వైపు చిలిపిగా చూస్తూ, “హలో మిస్టర్…ఏంటి కన్నార్పకుండా చూస్తున్నావు….ఒక ఆడదాన్ని అలా కన్నార్పకుండా చూడటానికి సిగ్గులేదు,” అంటూ తన మొహం మీద లేని కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటూ అడిగింది.
“మరి ఇంత అందమైన ఆడది తన అందాలను విప్పి చూపిస్తుంటే చూడకుండా ఎలా ఉంటాము….ఆమెకు లేని సిగ్గు నాకు ఎందుకు,” అంటూ అయూబ్ కూడా నవ్వుతు ఆమె వైపు అలాగే చూస్తున్నాడు. 

జరీనా అయూబ్ వైపు చూస్తూ, “నేను డ్రస్ మార్చుకుందామని మొత్తం విప్పేసిన తరువాత….మీ అబ్బాయి నిద్ర లేచి ఏడుస్తుండే సరికి అలాగే బట్టలు వేసుకోకుండా పాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది,” అంటూ జరీనా తన ఒళ్ళో పడుకున్న తన కొడుకు సలీమ్ వైపు చూసి, “మీ నాన్నకు ఈ మధ్య చిలిపితనం బాగా ఎక్కువయింది….కాని మీ నాన్నను ఎలా కట్టడి చేయాలో మీ అమ్మకు బాగా తెలుసు,” అన్నది.
“అలాగా….అయితే వీడి నాన్నకు వాళ్ళ అమ్మను ఎలా డీల్ చేయాలో బాగా తెలుసు….చూడమను వాడిని,” అంటూ అయూబ్ తన పెదవులను నాలుకతో తడుపుకుంటూ జరీనా వైపుకి నడుస్తున్నాడు.
అయూబ్ అలా రావడం చూసి జరీనా అతడి నుండి తప్పించుకోవడానికి పెద్దగా నవ్వుతూ, “నేను ఊరకే జోక్ చేసాను అయూబ్…ప్లీజ్ వద్దు దగ్గరకు రావద్దు….సారి అయూబ్….ప్లీజ్,” అంటూ బ్రతిమలాడుతున్నది.
అయూబ్ జరీనా దగ్గరకు వచ్చి ఆమె పక్కనే కూర్చుని తన కుడి చేత్తో ఆమె నడుముని పట్టుకుని చిన్నగా నొక్కుతూ తన మొహాన్ని ఆమె మెడ ఒంపులో దూర్చి ముద్దు పెట్టాడు.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

దాంతో జరీనా ఒళ్ళు ఒక్కసారి చిన్నగా జలదరించింది.
కాని తాను పాలు పడుతున్న సలీమ్ కి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి, “అయూబ్….ప్లీజ్….సారీ చెప్పాను కదా….ఇప్పుడు కాదు అయూబ్,” అన్నది.
దాంతో అయూబ్ ఆమె నుండి దూరంగా జరుగుతూ, “సరె….ఇప్పటికి వదిలేస్తున్నాను…కాని సాయంత్రం మాత్రం వదిలే సమస్యే లేదు…ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చెబితే వదుల్తాను,,” అన్నాడు.
“సరె….ఏం చెప్పాలో చెప్పు….నువ్వు చెప్పినట్టే చెబుతాను,” అన్నది జరీనా.
“అదీ….అలా రా దారికి…..ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చెప్పు…..ఏ అమ్మాయి అయినా నా మొగుడిని చూసి పడిపోయిద్ది….ఇలాగే చెప్పు,” అన్నాడు అయూబ్.
“అబ్బా….నువ్వేమైనా ప్లేబాయ్ అనుకుంటున్నావా….(అలా అనగానే అయూబ్ తన చేతిని జరీనా నడుము మీద నుండి ముందుకు తీసుకువచ్చి బొడ్డు మీద నిమురుతూ వేలిని లోపలికి దూర్చేసరికి…జరీనా ఇక ఆపుకోలేక…తప్పదన్నట్టు…) సరె….ఏ అమ్మాయి అయినా నా మొగుడిని చూసి పడిపోయిద్ది….చాలా ఇక నన్ను వదులు,” అన్నది జరీనా.
“అదీ….అలా నేను చెప్పినట్టు వినాలి,” అంటూ అయూబ్ బెడ్ మీద నుండి దిగి జరీనా వైపు చూసి చిలిపిగా నవ్వుతూ బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చాడు.
జరీనా తన కొడుకుకి పాలు పట్టడం అయిపోయిన తరువాత పక్కనే ఉన్న టవల్ తీసుకుని తన ముచ్చికను మీద తుడుచుకుని బెడ్ మీద నుండి కిందకు దిగి డ్రస్ చేసుకున్నది.
అంతలో జరీనా వాళ్ళ అమ్మ, నాన్న ఇంటికి వచ్చారు.
జరీనా టిఫిన్ చేస్తుండటంతో అయూబ్ వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు.
జరీనా వాళ్ళ నాన్న అక్కడ హాల్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని అయూబ్ తో మాట్లాడుతున్నాడు.
జరీనా వాళ్ళమ్మ మాత్రం బెడ్ రూంలో ఉన్న తన మనవడిని దగ్గరకు వెళ్ళింది.
జరీనా తన కొడుకుని తన తల్లికి అప్పగించి హాల్లో కూర్చుని ఉన్న తన తండ్రికి bye చెప్పి అక్కడ టేబుల్ మీద ఉన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకుని బయటకు వచ్చింది. 

అప్పటికి అయూబ్ బైక్ స్టార్ట్ చేసి జరీనా కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
జరీనా బైక్ మీద ఎక్కి కూర్చోగానే అయూబ్ బైక్ ని పోనిచ్చాడు.
కొద్దిసేపటికి కాలేజీ దగ్గరకు చేరుకోగానే అయూబ్ జరీనాకు bye చెప్పి వెళ్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
(ఫ్లాష్ బ్యాక్ అయిపోయింది)

జరీనా కాలేజీకి వచ్చిన తరువాత…..వెంటనే తనకు కేటాయించిన కేబిన్ లోకి వెళ్ళి తన సీట్లో కూర్చుని హ్యాండ్ బ్యాగ్ లోనుండి వాటర్ బాటిల్ తీసి తాగింది.
వాటర్ తాగిన తరువాత బాటిల్ పక్కన పెట్టి తన టేబుల్ మీద అప్పటికే పెట్టి ఉన్న తాను తీసుకోవాల్సిన క్లాసుల తాలుకు టైం టేబుల్ చేతిలోకి తీసుకుని చూస్తున్నది.
దానిలో తనకు ఫస్ట్ హవర్ ఫ్రీ అని ఉన్నది.
తరువాత ఇంటర్ వాళ్లకు ఒక క్లాసు….ఆ క్లాసు అయిపోయిన తరువాత బ్రేక్ అయిన తరువాత డిగ్రీ వాళ్ళతో ఒక క్లాసు ఉన్నది….ఆ క్లాసులోనే రాము, రవి, మహేష్ వాళ్లతో మాట్లాడాలి.
ఫస్ట్ హవర్ ఫ్రీ అని చూడగానే ప్రిపేర్ అవడానికి టైం దొరికిందని జరీనా ఒక్కసారి ప్రశాంతంఆ ఊపిరి పీల్చుకున్నది.
జరీనా ప్రిపేర్ అవడానికి బుక్ తీసుకుంటుండగా డోర్ మీద ఎవరో కొట్టిన సౌండ్ వినిపించింది.
డోర్ తీసుకుని రాజన్న లోపలికి వచ్చి జరీనాని విష్ చేసి టీ కప్పు ఆమె టేబుల్ మీద పెట్టాడు.
రాజన్న : గుడ్ మార్నింగ్ మేడమ్….ఎలా ఉన్నారు…
జరీనా : గుడ్ మార్నింగ్ రాజన్న…
అంటూ రాజన్న వైపు చూసి నవ్వింది.
రాజన్న : నిన్న మీరు వాళ్ళ ముగ్గురిని కలిసారా?
జరీనా : ఏ ముగ్గురిని….
రాజన్న : అదే…..రాము, రవి, మహేష్……
జరీనా : లేదు వాళ్ళని ఇంకా కలవలేదు…..ఎందుకు అడుగుతున్నావు…..
రాజన్న : ఏం లేదు….నిన్న ఉదయం నుండి మిమ్మల్ని కలవడానికి వాళ్ళు ముగ్గురు తెగ ట్రై చేస్తున్నారు….చాలా సార్లు మీ గురించి నన్ను అడిగారు….
జరీనా : లేదు….వాళ్ళను కలవలేదు…కాని వాళ్ళు నాకోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు…..
రాజన్న : ఏమో…..ఇంత అందమైన మేడమ్ ని ఎవరు చూడకుండా ఉండగలరు….
జరీనా : రాజన్న…..మళ్ళీ మొదలుపెట్టావా…..
రాజన్న : లేదు….లేదు….వాళ్ళు మీ గురించి అడిగారని మాత్రమే చెబుతున్నాను….
జరీనా : నా గురించా……నా గురించి వాళ్ళు ఏమడిగారు……
రాజన్న : అదే….నేను మిమ్మల్ని కలిసానా….మాట్లాడానా….మీరు చూడ్డానికి ఎలా ఉంటారు….ఇంకా…ఇంకా…..
జరీనా : మరి నువ్వు ఏం చెప్పావు…..
రాజన్న పెద్దగా నవ్వుతూ, “వాళ్ళు మీ గురించి….మీ కొలతల గురించి అడిగారు,” అన్నాడు. 

ఆ మాట వినగానే జరీనా మొహం ఎర్రగా అయింది.
వెంటనే జరీనా రాజన్న వైపు చూస్తూ, “అసలు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్ధమవుతున్నదా…..ఒక ఆడదానితో ఎలా పడితే అలా మాట్లాడతావా….నేను నీమీద ప్రిన్స్ పాల్ కి కంప్లైంయింట్ చేసానంటె నీ ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది,” అన్నది కోపంగా.
జరీనా అలా కోపంగా అనే సరికి రాజన్నకి నిజంగానే భయం వేసింది.
దాంతో రాజన్న, “ప్లీజ్ మేడమ్….నన్ను క్షమించండి….వాళ్ళు ఏం అడిగారో అదే మీకు చెప్పాను….ఇందులో నా తప్పేమున్నది….మీరు నాతో సరదాగా ఉన్నారని చెప్పాను….సారి మేడమ్,” అంటూ జరీనాని బ్రతిమలాడుతున్నాడు.
రాజన్న మాటలు విన్న తరువాత జరీనా కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించింది.
రాజన్న చాలా అమాయకుడు…వాళ్ళు మాట్లాడింది తనకు చెప్పాడు అని జరీనాకి అర్ధమయింది.
“నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాను….అలా మాట్లాదటం తప్పని కూడా చెప్పాను….” అంటూ రాజన్న భయపడుతూ జరీనాకి తన తప్పేమీ లేదన్నట్టు సర్ది చెప్పటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
రాజన్న భయపడుతుండటం చూసి జరీనా ఒక్కసారి గట్టిగా గాలిపీల్చుకుని, “సరే రాజన్న….నువ్వు అలా మాట్లాడేసరికి నేను కోపం ఆపుకోలేకపోయాను…..” అన్నది.
రాజన్న : ఫరవాలేదు మేడమ్….ఇది నాకు మామూలే….ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అరుస్తూనే ఉంటారు…..
జరీనా : అబ్బా….మరీ అంత బాధపడకు….
రాజన్న : మేడమ్….మీరు మాత్రం వాళ్ల ముగ్గురితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు….
జరీనా : సరె….అదంతా నేను చూసుకుంటాను….వాళ్లను ఎలా హ్యండిల్ చెయ్యాలో నాకు బాగా తెలుసు…..
రాజన్న : సరె…ముందు టీ తీసుకోండి…..లేకపోతే చల్లారిపోయిద్ది…..మీకు ఏమైనా కావాలంటే నన్ను పిలవండి.
జరీనా రాజన్న చేతిలో నుండి టీ కప్పుని తీసుకుని చూసి, “ఓహ్….బ్లాక్ టీనా….చాలా థాంక్స్ రాజన్న,” అన్నది.
రాజన్న : అవును మేడమ్….సాయంత్రం కూడా బ్లాక్ టీ ఇస్తాను….మీకు బ్లాక్ టీ అంటే ఇష్టం లేదా…..
జరీనా : చాలా ఇష్టం రాజన్న…..
రాజన్న : సరె….మేడమ్….నేను వెళ్తాను….చాలా పని ఉన్నది.
జరీనా : అలాగే రాజన్న…..
రాజన్న వెనక్కి తిరిగి డోర్ దగ్గరగకు వెళ్ళి తలుపు తీసి ఏదో గుర్తుకు వచ్చినవాడిలా వెనక్కు తిరిగి జరీనా వైపు చూసి, ”నాకొక ఐడియా వచ్చింది….చెప్పనా మేడమ్,” అన్నాడు.
జరీనా : ఏంటది…చెప్పు…..
రాజన్న : మీకు టీ తాగాలపిస్తే మీరు టీ చేసుకుని తాగండి…..
రాజన్న ఏం అంటున్నాడో జరీనాకి అర్ధం కాలేదు.
దాంతో జరీనా రాజన్న వైపు చూస్తూ, “నువ్వు ఏమంటున్నావో నాకు అర్దం కావడం లేదు….నేను ఇక్కడ టీ ఎలా చేయగలను,” అనడిగింది. 
రాజన్న మళ్ళీ నవ్వుతూ, “అదే మేడమ్….మీకు పాలు వస్తాయి కదా….వాటితో టీ చేసుకుని తాగండి…చూసారా….రాజన్న దగ్గర ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది….కాని అది అర్దం చేసుకోకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను తిడుతుంటారు,” అన్నాడు.
రాజన్న మాటలు వినగానే జరీనా మైండ్ ఒక్కసారిగా బ్లాక్ అయిపోయింది.
“అసలు వీడికి ఆడవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు….వీడిని అరిచి కూడా అర్దం లేదు…దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టే…వీడి మాటలు వీలైనంత వరకు పట్టించుకోకుండా ఉండటం మంచిది,” అని అనుకుంటూ జరీనా రాజన్న వైపు చూసి, “సరె…సరె…టీ ఇచ్చావు కదా…ముందు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళు…నాకు చాలా పని ఉన్నది,” అన్నది.
“ఏంటి మేడమ్….నా ఐడియా నచ్చలేదు…నేను ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో చెప్పాను,” అంటూ రాజన్న జరీనా కోపంగా తన వైపు చూసి మాట్లాడటం చూసి భయపడుతూ అడిగాడు.
ఇక జరీనాకి ఇరిటేషన్ పెరిగిపోయింది.
కాని అతికష్టం మీద తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, “ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళు,” అని కొంచెం గట్టిగానే అన్నది.
దాంతో రాజన్నకి తాను ఏం తప్పు మాట్లాడానో అర్ధం కాక అక్కడనుండి తల గోక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు.
******

ఇక ఇక్కడ క్లాసులో ఉన్న ముగ్గురూ (రాము, రవి, మహేష్) క్లాసు ఎప్పుడు అయిపోతుందా అన్నట్టు చాలా ఇరిటేషన్ గా చూస్తున్నారు.
నిన్నటి నుండి ఎంత ట్రై చేసినా జరీనా చూడటానికి కుదరకపోయేసరికి వాళ్ళకి చాలా అసహనంగా ఉండి…మాటి మాటికి చేతికి ఉన్న వాచీ వైపు చూసుకుంటూ ఎప్పుడు బయటకు వెళ్దామా అన్నట్టు చూస్తున్నారు.
జరీనా తప్పకుండా వాళ్ళ క్లాసు తీసుకుంటుందని వాళ్ళు ముగ్గురికి తెలుసు.
కాని అప్పటి దాకా ఆమెను చూడకుండా ఉండటం అనేది వాళ్ళ వల్ల కావడం లేదు.
అలా కొద్దిసేపటికి ఫస్ట్ హవర్ అయిపోయినట్టు బెల్ మోగింది.
ఆ కొద్దిసేపు కూడా ముగ్గురికి ఒక్కో క్షణం ఒక్కో యుగంలా గడిచినట్టు ఉన్నది.
బెల్ మోగిన వెంటనే మహేష్ తన సీట్ లోనుండి లేచి అక్కడ నుండి బయటకు వెళ్ళబోయాడు.
కాని రవి మహేష్ ని ఆపి, “ఒరేయ్….ఇప్పుడు క్లాస్ ఉన్నది….ఎక్కడకు వెళ్తున్నావు,” అని అడిగాడు.
మహేష్ : వెళ్ళరా బాబు….నాకు ఇప్పుడు క్లాస్ వినే మూడ్ లేదు….అదీకాక నిన్న ఇచ్చిన వర్క్ చేసారా లేదా అని నన్నే ముందు అడుగుతానన్నాడు….నేను ఆయన చెప్పిన వర్క్ చేయలేదు.
రాము : మరీ అంత కంగారు పడకురా…ఇవ్వాళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆమెను తప్పకుండా చూస్తాము….మరీ అంత ఇరిటేషన్ అవద్దు.
రవి కూడా రాము చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నట్టు తల ఊపి…నిన్న వర్క్ చేసుకోవడంలో మునిగిపోయాడు.
దాంతో మహేష్ కూడా మళ్ళి తన సీట్లో కూర్చుని పక్కన కూర్చుని ఉన్న రాము బ్యాగ్ లో నుండి బుక్ తీసుకుని వర్క్ మొత్తం తన నోట్ బుక్ లోకి కాపి చేసుకున్నాడు. 

తన నోట్ బుక్ లో చూసి రాసుకుంటున్న మహేష్ ని చూసిన రాము చిన్నగా నవ్వుతూ, “అది కూడా రాయడం ఎందుకురా…..చక్కగా ఆ పేజీ వరకు జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు కదరా,” అన్నాడు.
మహేష్ : మరీ అంత వెటకారం వద్దురా బాబు…నాకు ముందే ఐడియా వచ్చింది….కాని నీ రైటింగ్ చూసి సార్ వెంటనే గుర్తు పడతాడు కదరా…
రాము : అయ్యగారికి తెలివి బాగా ఎక్కువయినట్టున్నది….నీకు అవకాశం రాక ఇలా ఉన్నావు కాని…..అవకాశం వస్తే లెక్చరర్ ప్లేసులో మాకు పాఠాలు చెబుతానంటావురా…..
ఆ మాట అనగానే పక్కనే ఉన్న రవి కూడా ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వాడు.
మహేష్ కూడా ఇక వాళ్ళ మాటలను పట్టించుకోకుండా వర్క్ తన బుక్ లోకి కాపి చేసుకుని రాముకి బుక్ ఇచ్చేసాడు.
అంతలో సెకండ్ అవర్ మొదలైనట్టు బెల్ మోగింది.
కాని క్లాసులోకి maths లెక్చరర్ బదులు రాజేశ్ సార్ వచ్చారు.
రాజేష్ క్లాసులోకి వచ్చి స్టూడెంట్ల వైపు చూస్తూ, “హాయ్….ఈ రోజు మీ క్లాసు టైం టేబుల్ లో చిన్న మార్పు జరిగింది….అది చెప్పటానికి నేను వచ్చాను….ఇప్పుడు మీకు maths క్లాస్ మధ్యాహ్నం సెషన్ లోకి మార్చారు….ఇప్పుడి ఈ క్లాసు ప్లేసులో కొత్తగా సైకాలజీ క్లాసు జరుగుతుంది,” అన్నాడు.
రాజేష్ నోటి వెంట ఎప్పుడైతే సైకాలజీ క్లాసు జరుగుతుంది అని వినేసరికి క్లాసు మొత్తం ఆనందంగా ఉన్నది.
అందరితో పాటు రాము, మహేష్, రవి కూడా జరీనా ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్నారు.
“సరె…ఈ సబ్జెక్ట్ కోసం కొత్త లెక్చరర్ జాయిన్ అయ్యారు…ఆమె పేరు జరీనా…ఆమెకు టీచింగ్ కూడా కొత్త…..అందుకని మీరందరు గొడవ చేయకుండా ఆమెతో జాగ్రత్తగా ఉండండి….నేను వెళ్ళి ఆమెను పంపిస్తాను….అప్పటి వరకు గొడవ చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉండండి,” రాజేష్ క్లాసులో నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
అతను వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి జరీనా క్లాసులోకి వచ్చింది.
జరీనాని చూసి క్లాసులో ప్రతి ఒక్కరు ఆమె అందాన్ని కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నారు.
మహేష్ అయితే నోరు తెరుచుకుని అలానే చూస్తున్నాడు.
రాముకి తన గుండె శబ్దం తనకే వినిపిస్తున్నది.
రవి కూడా కనురెప్పవేస్తే అందం చూడటం ఎక్కడ మిస్ అవుతామో అన్నట్టు అతను కూడా కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
జరీనా క్లాసులోకి వస్తూ అందరి వైపు చూసి నవ్వు తూ లోపలికి అడుగు పెట్టింది.
రెడ్ కలర్ చీర….యెల్లో కలర్ వేసుకుని చాలా అందంగా ఉన్నది జరీనా.
“గుడ్ మార్నింగ్…..నా పేరు జరీనా….కొత్తగా సైకాలజీ చెప్పటానికి జాయిన్ అయ్యాను…” అన్నది జరీనా.
ఆమె మాటలకు ఎవరు సమాధానం చెప్పే పరిస్థితిలో లేరు…..అందరు ఆమెను మైమరచి పోయి చూస్తున్నారు.
మహేష్ ఆమెను పైనుండి కింద దాకా కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page