Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 98 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 98 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 98 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

జరీనా క్లాసులోకి వస్తూ అందరి వైపు చూసి నవ్వు తూ లోపలికి అడుగు పెట్టింది.
వైట్ కలర్ మీద గ్రీన్ కలర్ బార్డర్ ఉన్న చీరలో, దానికి గ్రీన్ కలర్ మ్యాచింగ్ జాకెట్ వేసుకుని చాలా అందంగా ఉన్నది జరీనా.
“గుడ్ మార్నింగ్…..నా పేరు జరీనా….కొత్తగా సైకాలజీ చెప్పటానికి జాయిన్ అయ్యాను…” అన్నది జరీనా.
ఆమె మాటలకు ఎవరు సమాధానం చెప్పే పరిస్థితిలో లేరు….అందరు ఆమెను మైమరచి పోయి చూస్తున్నారు.
మహేష్ ఆమెను పైనుండి కింద దాకా కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు.

క్లాసులో అందరు తన వైపు కన్నార్పకుండా చూడటం గమనించిన జరీనా తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, “హలో….నేను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాను….అందరు ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నారు,” అనడిగింది.

దాంతో అందరు ఒక్కసారిగా సృహలోకి వచ్చి ఆమెను విష్ చేసారు.
కాని క్లాసులో ఇంకా కొంతమంది మాత్రం ఆమె అందాన్ని ఇంకా కన్నార్పకుండా చూస్తునే ఉన్నారు.
“సరె….ఇక విషయానికి వద్దాము….నేను ఇక మీ అందరికి వారంలో రెండు మూడు క్లాసులు తీసుకుంటాను….మీకు సైకలాజికల్ గా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటె అడగండి….నేను మీకు నాకు చేతనైనంత వరకు హెల్ప్ చేస్తాను….క్లాసులో అడగటం మొహమాటం అనుకుంటే నా క్యాబిన్ కి వచ్చి అడగొచ్చు,” అని ఒక్కసారి క్లాసులో అందరి వైపు చూసి, “ఇప్పుడు అందరు….ఒక్కొక్కరుగా వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి….” అంటూ క్లాసులో లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి మొదలుపెట్టమన్నట్టు చూసింది జరీనా.
దాంతో స్టూడెంట్లు అందరు తమ పేర్లు చెప్పి ఆమెను పరిచయం చేసుకున్నారు.
కాని రాము, రవి, మహేష్ మాత్రం జరీనాని అలానే చూస్తూ మైమరిచిపోతున్నారు.
అందరు అయిపోయిన తరువాత మహేష్ వంతు వచ్చింది.
కాని మహేష్ లేవకపోయే సరికి జరీనా అతని వైపు చూసి, “హలో నువ్వే….నీ పేరు చెప్పు….” అంటూ దగ్గరకు వచ్చి తన వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్న మహేష్ కూర్చున్న చైర్ మీద గట్టిగా కొట్టింది.
క్లాసు మొత్తం ఆమెనే చూస్తూ వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నారు.
“ఓయ్….ఏంటి నువ్వు కళ్ళు తెరిచి నిద్ర పోతున్నావా…నీ పేరు చెప్పు,” అన్నది జరీనా.
దాంతో మహేష్ ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు.
కాని జరీనా ఏం అడిగిందో తెలియక ఆమె వైపు చూస్తూ, “ఏంటి మేడమ్,” అని అడిగుతూ తన చూపుని ఆమె ఒంటి మీద నుండి మొహం మీదకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
మహేష్ అలా అడగగానే క్లాసులో అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
జరీనా కూడా నవ్వుతూ, “అంటే నువ్వు క్లాసులో మాట్లాడుతున్నది వినలేదన్నమాట….పట్టపగలే కలలు కంటున్నావా…అందరు తమ పేర్లు చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నారు….నువ్వు మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా కలలు కంటున్నావా….నీ పేరేంటో చెప్పు,” అన్నది.
“నా పేరు మహేష్ మేడమ్,” అన్నాడు మహేష్ తన సీట్ లోనుండి లేచి నిల్చున్నాడు.
మహేష్ పేరు వినగానే ప్రిన్స్ పాల్ చెప్పిన వాళ్ళల్లో వీడు ఒకడని అర్ధమయింది….కాని జరీనా తన మొహంలో చిరునవ్వు మాత్రం చెరిగిపోలేదు.
“ఓహ్….నువ్వేనా మహేష్ అంటే….కాలేజీలో నీ పేరు మార్మోగిపోతుంది…నేను జాయిన్ అవగానే ముందుగా నీ పేరే విన్నాను. నీ మిగతా ఇద్దరు ఫ్రండ్స్ రాము, రవి ఎక్కడా,” అని అడిగింది జరీనా. 
ఆమె అలా అనగానే పక్కనే కూర్చుని ఉన్న రాము, రవి తమ పేర్లు ఆమెకు ఎలా తెలిసాయో తెలియక ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు.
రవి వెంటనే తల గోక్కుంటూ, “మేడమ్….మా పేర్లు మీకు ఎవరు చెప్పారు,” అనడిగాడు. 

జరీనా కొంచెం గట్టిగానే నవ్వుతూ, “మీరు ముగ్గురూ ఈ కాలేజీలో బాగా గొడవ చేసేవాళ్ళంట కదా…నిజమేనా,” అన్నది.
అది వినగానే రాము కొంచెం సిగ్గుపడుతూ, “అదేం లేదు మేడమ్….మేము బాగా చదువుతాము….మీకు ఎవరో మా గురించి తప్పుగా చెప్పారు,” అన్నాడు.
ఆ మాట వినగానే క్లాసులో అందరు మళ్ళీ ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
జరీనా కూడా నవ్వు ఆపుకోలేక నవ్వుతూ, “అవునవును….నేను మీ గురించి చాలా విన్నాను….వీళ్ళ ముగ్గురిలో నువ్వు ఒక్కడివే బాగా చదువుతాను….కాని వీళ్ళతో తిరిగి ఎక్కడ చెడిపోతావో అని భయంగా ఉన్నది….గొడవలకు బాగా వెళ్తారంట కదా,” అనడిగింది.
క్లాసు మొత్తం తమ వైపు చూసి నవ్వుతుండె సరికి ముగ్గురూ సిగ్గు పడుతూ తల వంచుకుని బలవంతంగా నవ్వుతున్నారు.
దాంతో జరీనా వాళ్ళ ముగ్గురి వైపు చూస్తూ, “హే….అలా తప్పుగా నేనేమీ వినలేదు….కాకపోతే కొంచెం గొడవ ఎక్కువ చేస్తారని విన్నాను….” అని రాము వైపు చూసి, “నువ్వు బాగానే చదువుతావు కదా…మరీ నీ ఫ్రండ్స్ ని కూడా చదివించొచ్చుకదా,” అన్నది.
“నేను అదే చెబుతున్నా మేడమ్…కాని వీళ్ళు నా మాట వినడం లేదు….” అన్నాడు రాము.
తన గురించి జరీనాకి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉన్నందుకు రాము తన మనసులో సంతోషపడుతున్నాడు.
జరీనా రాము చెప్పిన దానికి తలాడిస్తూ, “సరె….చూద్దాం….అయితే….మీరు ముగ్గురు మంచివాళ్ళేనన్నమాట,” అన్నది.
“అవును మేడమ్…మేము చాలా మంచివాళ్లం,” అన్నాడు మహేష్.
జరీనా తన మనసులో వీళ్ళను ఎలాగైనా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నది.
తన ప్రవర్తనతో, మంచితనంతో ఎవరినైనా మార్చేస్తానన్న నమ్మకం జరీనాకి చాలా బాగా ఉన్నది. 
దాంతో జరీనా వాళ్ళను తన మంచితనంతోనే మార్చేయాలని నిర్ణయించుకున్నది…అందుకని వాళ్ళను సపోర్ట్ చేస్తూ, “ఏయ్ అందరు మెదలకుండా ఉండండి….” అని వాళ్లను చూసి నవ్వుతున్న క్లాసులో స్టూడెంట్లను చూసి గదిమింది.
జరీనా వాళ్ల ముగ్గురిని చూసి, “సరె….కూర్చోండి….మిగతా వాళ్ళు మీ పేర్లు చెప్పండి,” అంటూ అక్కడ నుండి తన చైర్ దగ్గరకు వచ్చి మిగతా వాళ్ల వైపు చూసింది.
జరీనా తన చైర్ దగ్గరకు వెళ్తుండగా రవి తన సీట్లో కూర్చుంటూ తన మోచేత్తో మహేష్ ని తడుతూ తన కంటితో ఆమె వైపు చూడమని సైగ చేసాడు.
మహేష్ రవి చూడమన్న వైపు చూసాడు.
జరీనా నడుస్తున్నప్పుడు పైకి కిందకు ఊగుతున్న ఆమె పిర్రలను చూస్తున్నాడు.
దాంతో వాళ్ళీద్దరు చూస్తున్న వైపు రాము కూడా చూసాడు. 
అతని చూపు కూడా జరీనా పిర్రలు, వాటి మీద అటూ ఇటూ ఊగుతున్న ఆమె జడను చూసి అలాగే మైమరిచిపోతున్నాడు.
దానికి తోడు జరీనా చీరను టైట్ గా కట్టుకునే సరికి ఆమె పిర్రలు ఇంకా బాగా ఊగుతున్నాయి.
వీళ్ళ ముగ్గురితో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆమెను అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తూనే ఉన్నారు.
అలా ఆమె మాట్లాడుతుండగానే కొద్దిసేపటికి క్లాసు అయిపోయినట్టు బెల్ మోగింది.
జరీనా క్లాసులో నుండి బయటకు వెళ్తూ, “రాము, మహేష్, రవి….ఒకసారి ఇలా రండి,” అని పిలిచింది.
అప్పటి దాకా ఆమెను చూస్తుండటం వలన వాళ్ళ ముగ్గురి మడ్డలు లేచి ఫ్యాంట్ ఉబ్బి కనిపిస్తున్నది.
జరీనా పిలిచేసరికి వాళ్ళు తమ ఫ్యాంట్ల మీద చేతులు వేసుకుని తమ చైర్లలో నుండి లేచి ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళారు.
మహేష్ : చెప్పండి మేడమ్…..
జరీనా : ఏం లేదు….మీ స్టడీస్ ఇంప్రూవ్ చెయ్యల్సి ఉన్నది….రాము గురించి మాకు ఎటువంటి భయం లేదు….మా ఆలోచన మొత్తం మీ ఇద్దరి గురించే….అందుకని మీ ఇద్దరు బాగా చదవాలి….సరెనా…..
రవి : అలాగే మేడమ్….
జరీనా : నన్ను మీ ఫ్రండ్ అనుకుని….నాతో ఫ్రీగా మాట్లాడండి….మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి.
రాము : తప్పకుండా మేడమ్.
జరీనా : సరె….మనం తరువాత మట్లాడుకుందాము….ప్రతి వారం మీ ముగ్గురికి వారం వారం నాతో స్పెషల్ క్లాసు ఉంటుంది.
రాము : అలాగే మేడమ్….ఆ విషయం మాకు ఇంతకు ముందే తెలిసింది.
జరీనా : సరె….మీరు ముగ్గురు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు నా కేబిన్ కి వచ్చేయంది….అక్కడ ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుందాం.
మహేష్ : అలాగే మేడమ్…..
జరీనా : సరె….ఇక వెళ్ళండి….
అని జరీనా ముగ్గురికి bye చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది.
వాళ్ళ చూపు మళ్ళీ ఆమె పిర్రల మీదకు వెళ్ళింది….వాళ్ళు ముగ్గురు ఒకరిని ఒకరు చూసుకుని నవ్వుకున్నారు.
వాళ్ళు ఇంతవరకు ఏ లెక్చరర్ తో కూడా మర్యాదగా మాట్లాడింది లేదు….కాని జరీనా వీళ్ల ముగ్గురికి నచ్చడంతో చాలా మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు.
రవి : ఏంటిరా…..ఇప్పుడు చెప్పండి….నేను ఏమైనా ఎక్కువగా చెప్పానా ఈమె గురించి….
అంటూ వాళ్ళ చూపుని డైవర్ట్ చేసాడు.
రాము : లేదురా…జరీనా మేడమ్ నువ్వు చెప్పిన దానికంటే చాలా అందంగా ఉన్నది….ఇంత అందమైన ఆడదాన్ని ఇంతవరకు చూడలేదు.
మహేష్ : అవునురా రాము….నువ్వు చెప్పేది నిజమే….. 
రవి : ఆమెని చూసుంటే మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందిరా….
మహేష్ : జరీనా మేడమ్ చాలా మంచిదిరా….నాకు మాత్రం ఆమెను పదే పదే కలవాలనిపిస్తుంది.
తరువాత క్లాసు మొదలయ్యేసరికి ముగ్గురూ ఎవరి చైర్ లో వాళ్ళు కూర్చున్నారు.
జరీనా కూడా క్లాసులో ఏమాత్రం డిస్ట్ బెన్స్ లేకుండా జరిగేసరికి ఆనందంగా ఉన్నది.
ఇంతకు ముందు వరకు టీచింగ్ లో అనుభవం లేకపోయేసరికి ఉదయం నుండి కొంచెం నెర్వస్ గా ఉన్నది.
క్లాసులో అందరు తనను మర్యాదగా, గౌరవంగా ట్రీట్ చేసే సరికి జరీనాకి తన మీద తనకు నమ్మకం కలిగింది.
కాని స్టూడెంట్లు అందరు తనకేసి అదోరకంగా చూసిన చూపులు గుర్తుకొచ్చి కొంచెం అసహనంగా ఫీల్ అయ్యింది.
జరీనా స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్తూ రాము, రవి, మహేష్ గురించి ఆలోచిస్తూ తన మనసులో, “వీళ్ళను హ్యాండిల్ చేయడం కొంచెం కష్టమే అయినా….తొందరగానే వీళ్ళను దారికి తేవచ్చు….కాకపోతే వీళ్ళు ముగ్గురు మిగతా స్టూడెంట్లకన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు…..” అని ఆలోచిస్తూ తన కేబిన్ లోకి వచ్చి కూర్చుని తన పని చూసుకుంటున్నది.
తరువాత కొద్దిసేపటికి క్లాసు అయిపోయిన తరువాత రాము, రవి, మహేష్ క్లాసు నుండి బయటకు వచ్చి జరీనా కేబిన్ బయట నిల్చుని ఆమె ఎప్పుడు పిలుస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు.
వాళ్ళు తన కేబిన్ బయట నిలబడటం జరీనా గమనించింది.
దాంతో ఆమెకి తాను ఆరోజు ఇంటికి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ చెయ్యాలని గుర్తుకొచ్చింది.
కాని వాళ్ళు ముగ్గురు తాను చెప్పిన టైంకి కరెక్ట్ గా వచ్చేసరికి వాళ్ళ టైం సెన్స్ ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.
వాళ్ళని లోపలికి పిలిచింది….అక్కడ చైర్ లో కూర్చోమని సైగ చేసింది.
జరీనా వాళ్ల వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఇప్పుడు చెప్పండి….మీరు నేను చెప్పిన టైంకి కరెక్ట్ గా వచ్చేసారే….” అన్నది.
రవి : మీరు చెప్పిన తరువాత వెంటనే రాకుండా ఉంటామా మేడమ్…
అని వెంటనే రవి జరీనాని చూస్తూ కన్నార్పకుండా చెప్పాడు.
అది చూసి మహేష్ వెంటనే రవి కాలిని తొక్కి ఎక్కువ మాట్లాడకు అన్నట్టు సైగ చేసాడు.
కాని జరీనా రవి మాటల్లోని అర్ధాన్ని తెలుసుకోలేకపోయింది…..ఆమె తన మంచితనంతో వాళ్ళను మార్చాలని చూస్తున్నది.
దాంతో జరీనాకి రవి మాటలు అర్ధం కాక అతని వైపు చూస్తూ, “ఏంటి రవి….నువ్వు అన్నది నాకు అర్ధం కాలేదు.” అన్నది.
ఆమె అడిగిన దానికి రవి కి, మహేష్ కి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో అర్ధంకాక ఇద్దరు మాటలు వెతుక్కుంటుండే సరికి వెంటనే రాము అందుకుని, “అదీ….అదీ….రవి అన్నదానికి….అర్ధం ఏంటంటే….మీరు చెప్పటం ఆలస్యం….మేము మీరు చెప్పిన పని వెంటనే చేస్తాం….ఎందుకంటే మీకు మా మీద ఎవరో నెగిటివ్ గా చెప్పారు….మేము మంచివాళ్లం అని నిరూపించుకోవాలి కదా,” అన్నాడు.
వెంటనే రవి కూడా, “రాము చెప్పింది కరెక్ట్ మేడమ్….అంతే కదా మహేష్….” అంటూ మహేష్ వైపు తిరిగి జరీనా చూడకుండా నవ్వాడు. 
జరీనా వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళు ముగ్గురూ ఎంతగా ముదిరిపోయారో బాగా అర్ధమయింది.
వాళ్ళ మైండ్ మార్చి వాళ్లను స్టడీస్ వైపుకు మరల్చడం కొంచెం కష్టమనిపించినా తనకు చేతనయినంతవరకు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నది.
వాళ్ళ మాటలను, చూపులను బట్టి వాళ్ళు ముగ్గురూ బాగా సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువ అని అర్ధమయింది.
కాబట్టి వాళ్ళను అదే రూట్ లో మార్చుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నది….కాని వాళ్లకు తనతో ఎక్కువ ఫ్రీనెస్ ఇచ్చి వాళ్ళను చెడగొట్టాలనుకోలేదు.
జరీనా : అవునా….మీరు ముగ్గురూ కలిస్తే సరిగ్గా క్లాసులు కూడా అటెండ్ అవరని మిగతా లెక్చరర్లు అనుకుంటున్నారు…
దాంతో ముగ్గురూ నవ్వలేక నవ్వుతూ తల దించుకున్నారు.
కాని జరీనా వాళ్ళు సిగ్గుతో అవమాన పడకూడదని అనుకుని వెంటనే, “హే….మరీ అంత ఫీల్ అవకండి….నేను జోక్ చేసాను….అంతే….మీరు నా దగ్గరకు మీ డౌట్లు తీర్చుకోవడానికి….స్టడీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి interest గా ఉన్నారని నాకు అర్ధమయింది…..కాని చాలా శ్రధ్ధగా చదవాలి,” అన్నది.
జరీనా అలా అనేసరికి ముగ్గురూ మళ్ళీ మామూలుగా ఆమెతో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు.
రవి : తప్పకుండా మేడమ్….మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాము.
జరీనా : సరె….ఇక ఇవ్వాళ మనకు ఇంకా అరగంట టైం మాత్రమే ఉన్నది….మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు.
రాము : మేడమ్…..నేను ఒక్కమాట చెప్పొచ్చా…..
జరీనా : తప్పకుండా రాము….
రాము : లేదు మేడమ్….మీరు కోప్పడతారేమో అని భయంగా ఉన్నది.
జరీనా : నాకు కోపమొచ్చే మాట అనవులే….ముందు ఏంటో చెప్పు….
రాము : మీరు చాలా…చాలా అందంగా ఉన్నారు మేడమ్……
ఆ మాట వినగానే అందరు ఒక్కసారిగా రాము వైపు చూసారు.
మహేష్, ఆనంద మాత్రం రాము తొందరబాటు తనానికి జరీనా ఏమంటుందో అని భయంతో ఆమె వైపు చూస్తున్నారు.
అక్కడ సీరియస్ వాతావరణాన్ని మార్చడానికి రవి పెద్దగా నవ్వాడు.
దాంతో జరీనా కూడా నవ్వుతూ, “థాంక్యూ రాము….thanks for your compliment….నీ మాటలను బట్టి చూస్తుంటే నేనంటే ఇష్టమని అర్ధమవుతున్నది,” అన్నది.
ఆమె తన మాటలకు కోప్పడతుందేమో అని భయపడిన రాము….ఆమె నవ్వుతూ మాట్లాడే సరికి సిగ్గు పడుతూ తల దించుకుని నేల వైపు చూస్తున్నాడు.
జరీనాకు ఎక్కడ కోపం వస్తుందేమో అన్న భయంతో మహేష్ ఆమె వైపు చూస్తూ, “అదీ….అదీ….రాము ఏమంటున్నాడంటే మేడమ్,” అంటూ నసుగుతున్నాడు. 
“ఫరవాలేదు…ఫరవాలేదు రాము….మరీ అంత సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం లేదు రాము….నువ్వు ఏదో అనుకోకుండా మనసులో ఉన్నది చెప్పావని అర్ధమయింది….మనసులో దాచుకునే కన్నా దాన్ని బయటకు చెప్పటమే మంచిది….నేను నువ్వు అన్నదాన్ని కాంప్లిమెంట్ గా తీసుకుంటున్నాను,” అన్నది జరీనా.
రాము : sorry madam…..అనుకోకుండా నా నోట్లో నుండి వచ్చింది……
జరీనా : అబ్బా…..ఏం ఫరవాలేదు రాము…..నన్ను క్షమించమని అడగాల్సిన పని కూడా లేదు….నేను ఇంతకు ముందే చెప్పా కదా….నాతో ఫ్రండ్లీగా ఉండమని….మీరు నాతో ఒక ఫ్రండ్ లాగా ఉండండి….నన్ను ఒక లెక్చరర్ గా చూడొద్దు….ఆ ఉద్దేశ్యంతోనే అలా అన్నావు కదా….కరెక్టేనా……..
రాము : అవును మేడమ్…..మీరు కరెక్ట్ గా అర్ధం చేసుకున్నారు…..
కాని జరీనాకి వాళ్ళ మనసుల్లో భావం మాత్రం బాగా అర్ధమయింది….సైకాలజీ చదివిన ఆమెకు వాళ్ళను అంచనా వేయడం పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు.
రాము మాటలకు కోప్పడాల్సిన అవసరం జరీనాకు కనిపించలేదు….ఎందుకంటె రాము బాగా చదువుతాడు….చదువులో ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఉంటాడు…అందుకని అతన్ని వీళ్ళ ఇద్దరి నుండి విడదీసి మంచిగా నడిపించాలంటే రాముతో కొంచెం ఫ్రీగా ఉండటంలో తప్పు లేదనిపించింది.
వాళ్లతో ఫ్రండ్లీగా ఉంటూ….తన మంచితనంతో ముగ్గురిని దారిలోకి తీసుకురావడానికి నిర్ణయించుకున్నది.
రాము ఆమెని చాలా అందంగా ఉన్నావని అన్నా కూడా జరీనా కోప్పడకుండా తమను ఫ్రండ్ గా అనుకోమనే సరికి ఆమె మీద ముగ్గురికీ గౌరవం పెరిగింది.
ఇంతకు ముందు వరకు ఎవరు తమతో ఇంత సాఫ్ట్ గా మాట్లాడింది లేదు…కాని ఆమె తమతో చక్కగా మాట్లాడుతుండే సరికి వాళ్ళకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.
దాంతో వాళ్ళు ముగ్గురూ ఆమెను నొప్పించకూడదు అనే నిర్ణయానికి వచ్చేసారు.
తరువాత అరగంట సేపు వాళ్ళు ఎలా చదవాలి….అనే దాని గురించే discuss చేసుకున్నారు.
జరీనా వాళ్ళకు తాను ఎందుకు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యిందో….తన వర్క్ ఏంటో వాళ్ళకు వివరంగా చెప్పి….వాళ్ళు ఎలా చదవాలి అని ఒక ప్లాన్ చేసి చెప్పింది.
అంతా చెప్పిన తరువాత జరీనా వాళ్ల వైపు చూస్తూ, “నేను చెప్పాల్సినదంతా చెప్పాను….మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. నాతో షేర్ చేసుకుంటే….నాకు చేతనయినంత హెల్ప్ చేస్తాను…చదువులో ఏమైనా ఒత్తిడి, మానసికంగా, శారీరకంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి…ఈ వయసులో సహజంగా కుర్రాళ్ళ మనసు సెక్స్ వైపు మళ్ళుతుంది….ఎవరిని చూసినా sexual thoughts వచ్చేస్తాయి….మీ వయసు అటువంటిది….కాబట్టి మీరు ఆ స్తేజిని దాటితే మీకు అడ్డు ఉండదు,” అన్నది.
జరీనా నోటి వెంట sex అనే మాట వచ్చేసరికి వాళ్ల ముగ్గురి కళ్ళు ఒక్కసారిగా పెద్దవి అయ్యాయి….సిగ్గుతో మొహాలు ఎర్రబడ్డాయి.
తమ మనసులో కోరికల్ని జరీనా మేడమ్ చదివినట్టు చెప్పేసరికి తాము దొరికిపోయామన్న భావం వాళ్ల మొహాల్లో కనబడింది.
అది గమనించిన జరీనా వాళ్ల మొహాలను గమనిస్తూ, “నేను ఈ sexual topic తెచ్చేసరికి మీ ముగ్గురి మొహాల్లో రంగులు మారడం గమనించాను….అందుకు మీరు తప్పుగా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు….ఈ వయసులో అదే పెద్ద ప్రాబ్లం…మీరు వాటిని overcome చేయకపోతే ముందు ముందు చాలా నష్టపోతారు,” అన్నది.
ఆ మాటలకు వాళ్ళు ఆమె మొహంలోకి చూడలేక తల దించుకుని నేల వైపు చూస్తున్నారు….వాళ్లకు కొంచెం irritationగా ఉన్నది.
జరీనా : ఇదిగో మళ్ళీ మీరు ముగ్గురూ ఫీల్ అవుతున్నారు…..నేను మీ మంచి కోసమే చెబుతున్నాను…ఈ వయసులో వచ్చే సెక్స్ కోరికలను overcome చేయకపోతే మీ future, character రెండూ దెబ్బ తింటాయి. నేను విన్న దాన్ని బట్టి రాము గురించి నాకు బాధ లేదు….అతను మీ ఇద్దరితో తిరుగుతూ గొడవలు చేసినా చదువుని మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయడం లేదు….రాముకి తన future గురించి ఒక క్లారిటీ ఉన్నది….మీ ఇద్దరికీ అది లేదు….అందుకే ఇలా గొడవలు, సెక్స్ గురించి ఆలోచనలు ఎక్కువయ్యి చదువు మీద శ్రధ్ధ పెట్టలేకపోతున్నారు….అందుకని వచ్చే ఎగ్జామ్స్ కి బాగా చదువుతారని అనుకుంటున్నా….నేను ఏం చెబుతున్నానో మీ ముగ్గురికి అర్ధమవుతున్నదనుకుంటాను,” అంటూ వాళ్ళ వైపు చూసింది.
ఆమె చెప్పటం ఆపేసరికి రవి, మహేష్ ఇద్దరూ వాళ్ళ మొహాల్ని బలవంతంగా పైకి ఎత్తి ఆమె వైపు చూసి తప్పదన్నట్టు నవ్వారు…..వాళ్ళ మొహాల్లో తాము దొరికిపోయామన్న సిగ్గు కనిపిస్తున్నది.
రాము మాత్రం మామూలుగా జరీనా వైపు చూస్తూ ఆమె చెప్పేది వింటున్నాడు.
దాంతో జరీనా తన మొహంలో చిరునవ్వు చెరగనీయకుండా, “నేను మీ ముగ్గురు మాత్రమే సెక్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారని అనడం లేదు….ఈ వయసులో ఉన్న అందరి గురించి….వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనల గురించి చెబుతున్నాను….కాబట్టి ఇది అందరిలో ఉండే కామన్ ప్రాబ్లం…అందుకని మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే….అది మీ పర్సనల్ అయినా, ఫ్యామిలి ప్రాబ్లం అయినా….లేదా ఇంకేదైనా అయినా మీరు మీ మనసుల్లో దాచుకుని బాధపడొద్దు…..నన్ను మీ ఫ్రండ్ లా అనుకుని నాకు చెప్పండి….మీ ఈ అందమైన ఫ్రండ్ మీ ప్రాబ్లం తీర్చడానికి నాకు చేతనయినంత సహాయం చేస్తాను,” అన్నది.
జరీనా చివరలో అలా అందమైన ఫ్రండ్ అని అనగానే రవి, మహేష్ ఇద్దరు రాము వైపు చూసి ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
వాళ్ళు మళ్ళీ మామూలు మూడ్ లోకి రావడం చూసి జరీనా కూడా నవ్వుతూ, “సరె….ఇప్పటి వరకు జరిగిందేదో జరిగింది…ఇక ఇప్పటి నుండి మనం చదువు మీద శ్రధ్ధ పెడదాం….సరెనా,” అన్నది.
మహేష్ : అలాగె….తప్పకుండా మేడమ్…..
జరీనా : సరె…ఇవ్వాల్టికి చాలు….మొదటి రోజే చాలా ఎక్కువగా మీ ముగ్గురి బ్రెయిన్ వాష్ చేసినట్టున్నాను….రేపు కలుద్దాం.
అంటూ జరీనా తన సీట్ లోనుండి లేచి వాళ్ళ ముగ్గురికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది.

అందరు బయటకు వచ్చారు….జరీనా అక్కడ నుండి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.
మహేష్ : అబ్బా….ఆమె చేతులు ఎంత మెత్తగా….స్మూత్ గా ఉన్నాయిరా….ఆ మెత్తటి చేతుల్ని అలాగే పట్టుకుని జీవితాంతం ఉండిపోవాలనిపిస్తుందిరా…..
రవి : నాకైతే ఆమె చేయి తగలగానే కారిపోయినట్టు అనిపించిందిరా…
రాము : ఆమె చేతులే ఇంత మెత్తగా స్మూత్ గా ఉంటే…..ఇక పాలతో నిండిన ఆమె సళ్ళు ఇంకా ఎంత మెత్తగా ఉంటాయో తలుచుకుంటేనే నా మడ్డ లేచి కొట్టుకుంటున్నదిరా……
మహేష్ : ఆమె పిర్రలు కూడా చాలా మెత్తగా ఉంటాయిరా…వాటి మీద తలపెట్టి పడుకుంటే మెత్తటి దిండు మీద పడుకున్నట్టె ఉంటుందేమో….హా….
రాము : అయినా….ఇంత అందంగా ఉన్నదేంటిరా బాబు….అసలు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నా…….
మహేష్ : ఒరేయ్….మీ ఇద్దరికి ముందే చెబుతున్నాను….నాకు ఆమె అంటే చాలా ఇష్టం….ఆమె నాది…..మీ ఇద్దరు ఆమె వైపు చూడ్డానికి వీల్లేదు…..
రవి : మరీ వెంటనే అలా ఫిక్స్ అయిపోకురా బాబు….మరి మా సంగతేంటి బాబు…మాక్కూడా ఆమె అంటే ఇష్టమే….మాకు ఆమె కావాలి……
రాము : ఆమె అందానికి తగ్గట్టె…..ఒళ్ళు కూడా చాలా కసికసిగా ఉన్నదిరా……
మహేష్ : కాని మన గురించి ఆమె ఫ్రండ్ అనుకుంటున్నదిరా….
రవి : మొదటి సారి చూసినప్పుడే ఆమె నాకు నచ్చేసింది…..I love you జరీనా…….
ఆ మాట వినగానే మహేష్ కొంచెం సీరియస్ అయ్యాడు.
అది చూసి రాము వెంటనే మహేష్ ని ఆపుతూ, “సరె….ఒక ప్లాన్ చేద్దాం………” అన్నాడు
రవి : ప్లానా….ఏం ప్లాన్….దేనికి…..(అని ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడు)
రాము : ఇప్పుడు మన ముగ్గురం ఆమె ఫ్రండ్స్ కదా…ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం ఏమైనా ఆమెతో మాట్లాడొచ్చు….మీకు గుర్తున్నదా….మన ప్రాబ్లమ్స్ ఆమెతో షేర్ చేసుకోమని చెప్పింది కదా…..
మహేష్ : చెప్పిందిలేరా….అసలు విషయం చెప్పు……….(ఇరిటేషన్ గా అన్నాడు)
రాము : ముందు చెప్పేది ఓపిగ్గా వినడం నేర్చుకోరా…..ప్రతిదానికి ఆవేశ పడతావెందుకు…..
మహేష్ : సరె….సరె…..నీ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పు…..
రాము : మన ముగ్గురం ఆమె ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకుందాం……..
రవి : అంటే…..నీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి…..
రాము : మన ముగ్గురం ముందు ఆమె దగ్గర sympathy సంపాదింద్దాం….మనకు లేని ప్రాబ్లమ్స్ ని ఆమెకు మన మీద జాలి కలిగేలా చెప్దాం………..
మహేష్ : తరువాత……
రాము : తరువాత ఆమె దగ్గర మంచిగా నడుచుకుంటూ మనం మారిపోయినట్టు ఆమెను నమ్మిద్దాము….కాని ఒక్క విషయం మనం ఆమెకి కాలేజీలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చేలా మన behavior ఉండకూడదు….మనం చదువులో కూడా మనం ఆమెని impress చెయ్యాలి…..
రవి : తరువాత……….
రాము : మనం చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ ఆమెలో మన మీద sympathy వచ్చేలా చేసి అప్పటి నుండి ఆమెను పొందడానికి మన ప్రయత్నాలు మనం మొదలుపెడదాము. ముందు మనం ఆమె దగ్గర బాగా చనువు పెంచుకోవాలి….ఎంతగా చనువు పెంచుకోవాలంటే మనం సరదాగా మాట్లాడుతూ ఆమె మీద చెయ్యి వేసినా కూడా ఆమె ఏమీ అనకూడదు….
మహేష్ : నువ్వు చెప్పేదంతా జరుగుతుందంటావా….(అని అనుమానంగా అడిగాడు)
రాము : తప్పకుండా జరుగుతుంది…..ముందు మనం ఆమె నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవాలి….ఒక్కసారి ఆమె నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నామంటే ఇక అప్పటి నుండి ప్రతి ఒక్కటి చాలా తేలిగ్గా అయిపోతుంది….అప్పుడు మనం ఏ కోతి వేషాలేసినా జరీనా మేడమ్ ఏమీ అనదు…..కాని ఒక్క విషయం ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏ పనీ చేయకూడదు….ఆడదాన్ని బలవంతంగా కన్నా ఇష్టంతో లొంగదీసుకుంటే….బెడ్ మీద ఎక్కువ సుఖాన్ని ఇస్తుంది….అర్ధమయిందా….
రవి : నీకు అంతా సవ్యంగా జరుగుద్ది బాబు….మా ఇద్దరికి కొంచెం కష్టమే…..
రాము : మరి అంత అందం తేలిగ్గా దొరుకుతుందా…..కష్టపడే కొద్దీ సుఖం ఎక్కువగా దొరుకుతుంది.
మహేష్ : అవునురా రవి….రాము కరెక్ట్ గా చెబుతున్నాడు….ముందు మనం ఆమె నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవాలి.
దాంతో ముగ్గురు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు ఏం చెయ్యాలో discuss చేసుకున్నారు.
అప్పటికి లంచ్ బ్రేక్ అయిపోవడంతో ముగ్గురు క్లాసులోకి వెళ్లారు.
********
కాలేజీ అయిపోయిన తరువాత రాము తిరిగి వస్తూ శ్యామలకు ఫోన్ చేసి, “హలో వదినానువ్వు వంట ఏమీ వండకునేను హోటల్ నుండి పార్సిల్ తీసుకొస్తాను,” అన్నాడు.
 ఫోన్ మాట్లాడిన తరువాత అనితకి ఫోన్ చేసాడు రాము.
అనిత ఫోన్ ఎత్తి, “హలో,” అన్నది.
వదినా,” అన్నాడు రాము నవ్వుతూ. 
ఫోన్ లో మర్యాదలు ఎందుకులే…..రాత్రిళ్ళు నన్ను పచ్చిగాఅనుభవిస్తూ……అందరు ఉన్నప్పుడు వదినా అని పిలవడం నీకు బాగా అలవాటయింది,” అన్న అనిత….మళ్ళీ తనే, “ఇంతకు ఎందుకు ఫోన్ చేసావు?” అని అన్నది.
ఏం లేదు రెండు రోజు మా ఊరు వెళ్తున్నాను….అర్జంటుగా రమ్మని మా నాన్నగారు ఫోన్ చేసారు,” అన్నాడు రాము
రాముని వాళ్ళ నాన్న పిలుస్తున్నాడు అనగానే అనిత వెంటనే, “మేము ఇక్కడ ఉన్నట్టు మీ నాన్నకు తెలిసిపోయిందా?” అని కంగారుగా అడిగింది.
అనిత గొంతులో భయంఆందోళన బాగా కనిపిస్తున్నాయి.
అదేమీ అయి ఉండదు….మీ గురించి తెలిస్తే ముందుగానే నన్ను అడిగేవారు….దాని గురించి కాదనుకుంటా,” అన్నాడు రాము.
ఏమో రాము….నాకు భయం వేస్తున్నది….నువ్వు అక్కడకు వెళ్ళగానే ఏం జరిగింది చెప్పు,” అన్నది అనిత
చెప్తా గాని…..రాత్రికు నువ్వు నీ what’s up ఆన్ లో ఉంచు….నేను ఛాటింగ్ లోకి వస్తాను….ఎందుకంటే అందరు పక్కన ఉన్నప్పుడు మాట్లాడటానికి కుదరదు,” అన్నాడు రాము
సరె….కాని నాకు ఎందుకో భయంగా ఉన్నది రాము,” అన్నది అనిత.
నువ్వు ఊరికే భయపడకు….నిన్ను ఉంచుకున్నాను కదా….నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకునే భాధ్యత నాది,” అన్నాడు రాము
రాము నోట్లో నుండి తనని ఉంచుకున్నాను అనే మాట వినేసరికి అనితకి ఏం మాట్లాడాలో అర్ధం కాక నోట మాట రాక మెదలకుండా ఉండిపోయింది
సరె….ఇక ఉంటాను,” అని రాము ఫోన్ పెట్టేసి కాలేజికి నుండి హోటల్ కి వెళ్ళి చికెన్ బిర్యానిచికెన్ ఫ్రైఫిష్ ఫ్రై పార్సిల్ తీసుకుని శ్యామల వాళ్ళింటికి వెళ్లాడు.
తలుపు దగ్గర కాలింగ్ బెల్ కొట్టే సరికి శ్యామల వచ్చి తలుపు తీసింది.
రాము ఇంట్లోకి రాగానే శ్యామల అతని చేతిలో ఫుడ్ పార్సిల్స్ తీసుకుంటూ, “ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు రాము…..డబ్బులు ఏందుకు ఊరకే ఖర్చు పెడతావు….నేను వంట వండుతాను కదా,” అన్నది.
నిన్నటి వరకు బంధువలతో బాగా అలసిపోయి ఉంటావు కదా….అందుకని పార్సిల్ తీసుకొచ్చాను….అయినా ఈ రెండు రోజులు నాతో కష్టపడాలి కదా….అందుకని అనవసరమైన పనుల్లో నిన్ను కష్టపెట్టడం ఎందుకని….” అంటూ శ్యామల వైపు చూసి నవ్వుతూ కన్ను కొట్టాడు రాము.
రాము మాటలు అర్ధమయిన శ్యామల మొహం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కింది.
వెంటనే శ్యామల అక్కడ నుండి పార్సిల్ తీసుకుని డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టింది.
రాము కాలేజీ నుండి రావడంతో చిరాగ్గా ఉండి, “వదినా….నేను స్నానం చేసి వస్తాను,” అంటూ మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి అటాచ్డ్ బాత్ రూంలో స్నానం చేస్తున్నాడు.
స్నానం చేసే తొందరలో రాము టవల్ తెచ్చుకోవడం మరచిపోయాడు.
దాంతో రాము బాత్ రూం తలుపు తీసి, “వదినా?” అని పిలిచాడు.
శ్యామల గదిలోకి వచ్చి, “ఏంటి పిలిచావు?” అని అడిగింది.
టవల్ తీసుకొచ్చుకోవడం మరిచిపోయాను….తెచ్చివ్వవా?” అని అడిగాడు రాము.
సరెఉండు తెస్తాను,” అని శ్యామల బెడ్ రూమ్ లో వార్డ్ రోబ్ తెరిచి టవల్ తీసుకుని వచ్చింది.
శ్యామల బాత్ రూం దగ్గరకు రాగానే రాము బాత్ రూమ్ డోర్ బార్లా తీసాడు.
లోపల రాము బట్టలు లేకుండా ఉండటంతో శ్యామల చూపు రాము తొడల మధ్య అప్పటికే గట్టిపడి పైకి కిందకు ఊగుతున్న బారాటి మడ్డ మీద పడింది.
దానికి ఇంక వేరే పనేమీ లేదా……ఎప్పుడూ లేచే ఉంటుంది….ముందు తలుపేసుకో చూడలేక చస్తున్నాం,” అంటూ శ్యామల టవల్ ఇవ్వడానికి దగ్గరకి వచ్చింది.
శ్యామల దగ్గరకు రాగానే రాము టవల్ తో పాటు శ్యామల చెయ్యి కూడా పట్టుకుని బాత్ రూంలోకి లాగాడు.
శ్యామల తన చేతిని రాము చేతి పట్టునుండి విడిపించుకోవడానికి గింజుకుంటూ, “ఛి….ఛి….నన్ను వదులు రాము…..నేను ఇంతకు ముందే స్నానం చేసాను….ఏంటీ  పనులు…..ఎవరైనా వస్తారువదులుఅన్నది.
కాని రాము మాత్రం శ్యామల మాటలు వినకుండా ఆమెని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
అప్పటికే స్నానం చేసి తుడుచుకోకపోవడంతో తడిచిన రాము ఒళ్ళు శ్యామల ఒంటి మీద బట్టల్ని కూడా తడిపేస్తున్నది.
శ్యామల మాత్రం రాము కౌగిలి నుండి విడిపించుకోవాలని పెనుగులాడుతున్నది.
కాని రాము శ్యామలని ఇంకా గట్టిగా వాటేసుకుంటూ అదురుతున్న ఆమె ఎర్రటి పెదవులను తన నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తూ నాలుకను ఆమె నోట్లోకి తొయ్యడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page