Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 150 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

Naa Autograph Sweet Memories - 150 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

Naa Autograph Sweet Memories – 150 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

prasad_rao16

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్
Naa Autograph Sweet Memories – 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్
రాము అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పినా అనిత ఏమీ మాట్లాడకపోయే సరికి భాస్కర్ కి గుండెను ఒక్కసారిగా పిండినట్టనిపించింది.

“నీ ఇష్టం రాము…నన్ను కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్లండి…నువ్వు ఎలా చెబితే అలా వింటాను,” తల వంచుకుని అన్నాడు భాస్కర్.
“సరె….వెళ్ళి పడుకో,” అన్నాడు రాము.
భాస్కర్ అలాగే అన్నట్టు తల ఎత్తకుండా ఊపి అక్కడనుండి తన గదిలోకి వెళ్ళి బెడ్ దగ్గర ఆగాడు.
హాల్లో అనిత రాముతో, “భాస్కర్ ని పడుకోబెట్టి వస్తాను,” అంటూ తన సళ్ళ మీద ఉన్న రాము చేతిని తీసి సోఫాలో నుండి లేచి భాస్కర్ రూంలోకి వచ్చింది.
లోపల భాస్కర్ తల వంచుకుని కూర్చున్నాడు….కళ్ళ నుండి కన్నీళ్ళు ఆగడం లేదు.
భాస్కర్ ని ఆ పరిస్థితుల్లో చూసిన అనితకు కూడా చాలా బాధపడింది.
కాని తాము ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏం చెయ్యలేమని ఆమెకు తెలుసు.
అందుకే రాము తన మొగుడిని ఎన్ని మాటలు అంటున్నా నోరు మెదపలేకపోతున్నది.
భాస్కర్ దగ్గరకు వచ్చి అతని భుజం మీద చెయ్యి వేసింది అనిత.
దాంతో భాస్కర్ తల ఎత్తి అనిత కళ్ళల్లోకి చూసాడు.
భాస్కర్ కళ్ళల్లో నీళ్ళు చూసి ఆమె కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి.

[Image: 012789.jpg]

ఇక భాస్కర్ ఒక్కసారిగా అనిత చేతిని పట్టుకుని ఏడ్చేస్తున్నాడు.
అనితకు ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు.
ఇంకో చేతిని భాస్కర్ తల మీద వేసి నిమురుతు, “ఊరుకో భాస్కర్,” అని సముదాయిస్తు అక్కడున్న వాటర్ బాటిల్ తీసి తాగడానికి ఇచ్చింది.
భాస్కర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని కొంచెం వాటర్ తాగిన తరువాత అనిత వైపు చూస్తూ, “అసలు నువ్వు చాలా ట్రెడిషనల్‍గా ఉంటావు కదా…రాముకి ఎలా లొంగిపొయావు?” అని అడిగాడు.
భాస్కర్ మళ్ళీ ఆ విషయం అడిగే సరికి అనిత ఇబ్బంది పడుతూ అసహనంగా తన మొగుడి వైపు చూసింది.

[Image: 012790.jpg]

ఆమె మొహంలో ఫీలింగ్స్ గమనించిన భాస్కర్, “ప్లీజ్ అనిత…ఎలా జరిగిందో తెలియక…నాకు నిన్నటి నుండి ఆలోచనలతో నిద్ర పట్టడం లేదు…పరిస్థితి ఎలాగూ చెయ్యి దాటి పోయింది…కనీసం జరిగింది చెప్పు,” అన్నాడు.
ఇక తప్పదన్నట్టు అనిత ఒక్కసారి తన మొగుడి వైపు చూసి తల దించుకుని, “ఇక్కడకు వచ్చిన మొదట్లో నాక్కూడా రాము అంటె ఇష్టం లేదని నీకు తెలుసుకదా…తరువాత రోజు బలవంతంగా నన్ను లోబరుచుకోబోయాడు…కాని నేను రాముకి లొంగలేదు…తరువాత రెండో రోజు మళ్ళీ నన్ను లొంగదీసుకోవడానికి ట్రై చేసాడు…అప్పటికే నీకు accident అయిన తరువాత మనిద్దరం కలవకపోయేసరికి…” అని అనిత ఒక్క నిముషం ఆగి, “ఇక్కడకు వచ్చిన రెండో రోజే నన్ను లొంగదీసుకున్నాడు,” అన్నది.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

[Image: 012774.jpg]

అనిత మాటలు వినేసరికి భాస్కర్ ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ, “మరి అప్పుడైనా నాకు విషయం చెప్పొచ్చు కద,” అన్నాడు.
“నీకు చెప్పి ఉపయోగం ఏంటి భాస్కర్…నువ్వేం చేయగలవు చెప్పు…తరువాత రాము నాతో మన పిల్లల్ని, నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను తనకు నచ్చినట్టు ఉండమన్నాడు…దాంతో నీకోసం, పిల్లల కోసం రోజు వాడి పక్కలో పడుకుని వాడి కోరిక తీరుస్తున్నాను,” అంటూ అప్పటి దాకా జరిగిందంతా చెప్పుకొచ్చింది.
మొత్తం విన్న తరువాత భాస్కర్, “సరె…జరిగిందేదో జరిగిపోయింది…కాని నేను ఉన్నప్పుడు రాము నీమీద చెయ్యి వెయ్యొద్దని చెప్పు…వాడు నీ మీద ఎక్కడ బడితే అక్కడ చెయ్యి వేస్తూ నావైపు చులకనగా చూస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను,” అన్నాడు.
“నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను భాస్కర్…కాని రాము వినడం లేదు…నా ఇల్లు నా ఇష్టం అంటూ నీ మొగుడికి నచ్చకపోతే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపొమ్మను…అని అంటున్నాడు…దాంతో నాకు ఏం చెయ్యాలో తోచక నీతో అలా మాట్లాడుతున్నా నేను ఏమీ అనలేక పోతున్నాను,” అన్నది అనిత.

[Image: 011177.jpg]

అంతా విన్న తరువాత భాస్కర్ అనిత వైపు దిగాలుగా చూస్తూ, “వాడితో నువ్వు పడుకోకుండా ఆపే దారి లేదా?” అని అడిగాడు.
అనిత తన మొగుడి అమాయకత్వానికి నవ్వుతూ, “వాడు నన్ను చూసి మనం కరెక్ట్ గా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు తన ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకుని చాలా తెలివిగా నన్ను లొంగదీసుకున్నాడు….ఇప్పుడు కనక నేను వాడితో రోజు పడుకోకపోతే మనల్ని నడి రోడ్డు మీద వదిలేస్తాడు….కాబట్టి నేను వాడి కోరిక తీరుస్తుండటం తప్పించి మనకు వేరే దారి లేదు,” అంటూ ఒక్కసారి భాస్కర్ వైపు చూసి నిట్టూర్చి, “ఇక ఎక్కువ ఆలోచించకుండా పడుకుని నిద్ర పోండి,” అంటూ భాస్కర్ ని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టింది.
భాస్కర్ కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న దుప్పటి తీసుకుని అతని మీద కప్పి అనిత అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతుంటే భాస్కర్ ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని ఆపాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు ఏంటి అన్నట్టు చూసింది….
“మరి నీకు వాడితో పడుకోవడం నచ్చిందా?” అని అడుగుతూ భాస్కర్ తల వంచుకున్నాడు.
“మొదట్లో నాకు నచ్చలేదు భాస్కర్…కాని వాడు నా మీద, పిల్లల మీద చూపిస్తున్న ప్రేమకు చిన్నగా నచ్చడం మొదలుపెట్టి వాడు కనిపించకపోతే ఏమీ తోచనట్టు అనిపిస్తున్నది…వాడు ఏం చెబితే అది చెయ్యాలనిపిస్తున్నది,” అన్నది అనిత.
రాము మీద తన భార్య మనసులో ఉన్న soft corner చూసి భాస్కర్ మనసు చాలా బాధ పడింది.
కాని భాస్కర్ తల వంచుకుని ఉండటంతో అతని ఫేస్ ఫీలింగ్స్ అనితకు కనిపించలేదు.
భాస్కర్ మెదలకుండా ఉండేసరికి అనిత తన చేతిని అతని చేతి నుండి విడిపించుకుని అక్కడ నుండి బయటకు హాల్లోకి వచ్చింది.

హాల్లోకి వచ్చి టీవి చూస్తున్న రాము వైపు చూసి నవ్వింది.

కాని రాము ఇంతకు ముందు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలు విన్నాడన్న విషయం అనితకు కాని, భాస్కర్ కి కాని తెలియదు.
అనిత మాటలు విన్న తరువాత తన మీద ఆమె మనసులో ప్రేమ ఉన్నందుకు రాము సంతోషపడ్డాడు.
రాము అనిత వైపు చూసి నవ్వుతూ తన దగ్గరకు రమ్మన్నట్టు సైగ చేసాడు.
అనిత రాము ముందుకు వచ్చి నిల్చున్నది.
రాము ఆమెను తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని అనిత మెడ ఒంపులో తల దూర్చి ముద్దులు పెడుతున్నాడు.

[Image: hqdefault.jpg]

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

రాము చేష్టలకు అనిత ఒళ్ళు చిన్నగా వేడెక్కుతున్నది.
దాంతో అనిత రాము వైపు చూసి, “ఏంటి ఇక్కడే కానిచ్చేస్తావా….బెడ్ రూంలోకి వెళ్దాం పద,” అన్నది.
దాంతో రాము టీవి ఆపేసాడు.
అనిత రాము ఒళ్ళో నుండి లేచి హాల్లో లైట్లు ఆపేసి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
ఆమె వెనకాలే రాము కూడా లోపలికి వెళ్ళి బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకు వేసాడు.
అది చూసి అనిత, “తలుపు గడి వెయ్యి,” అన్నది.
“ఇంక తలుపు గడివేస్తే ఏంటి….వేయకపోతే ఏంటి….నీ మొగుడికి తెలిసిపోయింది కదా,” అంటూ రాము అనిత మీదకు దూకి గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.
ఇక ఇద్దరూ బెడ్ మీద ఆ రాత్రి రెండు సార్లు యుద్దం చేసిన తరువాత అలిసిపోయి ఒకరిని ఒకరు కౌగిలించుకుని పడుకుని నిద్రపోయారు.

[Image: 7616288.gif]
 
***********
 
అయూబ్ : గుడ్ మార్నింగ్ స్వీట్ హార్ట్…..
జరీనా : గుడ్ మార్నింగ్…..
అయూబ్ : ట్రిప్ నుండి వచ్చిన తరువాత అలిసిపోయావు కదా….ఈ రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకున్న తరువాత ఎలా ఉన్నది….
జరీనా : ఇంకా కొంచెం అలసటగానే ఉన్నది….
అయూబ్ : అయితే ఈ రోజు లీవ్ తీసుకో…..
జరీనా : నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను…
అయూబ్ జరీనా దగ్గరకు జరిగి తన చేతిని ఆమె నైటీ లోకి పోనిచ్చి ఆమె సళ్ళ మీద వేసి నిమురుతున్నాడు.

[Image: 010138.jpg]

అయూబ్ : రోజు రోజుకి నీ సళ్ళు జారిపోకుండా….ఇంకా గట్టిగా తయారవుతున్నాయి….
జరీనా : వాటిని పినక్కు….పాలు పడుతున్నప్పుడు అలాగే అనిపిస్తాయి…..పెద్దవి అవుతున్నట్టు ఉంటాయి….
అయూబ్ : నా కొడుకు చాలా లక్కీ….రోజూ నీ సళ్ళని చీకుతున్నాడు….
జరీనా : పాపం….వాడి మీద ఎందుకు అసూయ పడతావు…..వాడికి పాలు పట్టేది కొద్దినెలలే కదా…..
అయూబ్ : ఇప్పటికి దాదాపు 14 నెలల నుండి పాలు పడుతున్నావు…ఇంకా ఎంత కాలం ఇవ్వాలి….
జరీనా : నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా….చిన్నగా పాలు పట్టడం ఆపాలి…వాడికి పాలు ఇవ్వకపోతే నా సళ్ళు సలపరం ఎక్కువ అవుతున్నది….అందుకని చిన్నగా పాలు పట్టడం ఆపాలి….
అయూబ్ : నాదో చిన్న డౌట్…..
జరీనా : ఏంటది….అడుగు…..
అయూబ్ : మరి అంత నొప్పి వస్తున్నప్పుడు ట్రిప్ లో ఎలా మేనేజ్ చేసావు….
జరీనా : చెప్పా కదా….వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పిండానని….
అయూబ్ : పాలను వేస్ట్ చేసావా….ఎవరినైనా చీకనివ్వొచ్చుగా…..
జరీనా : నువ్వు ఈ మధ్య ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నావు….
అంటు జరీనా తన మొహం మీద తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో అయూబ్ వైపు చూసింది.
అయూబ్ : ఇంకొక్క డౌట్….
జరీనా : ఇంకా ఏంటి…..
అయూబ్ : నీ నడుముకి కట్టిన ఆ తాడు ఏంటి….ఇంతకు ముందు లేదు కదా….
అయూబ్ అలా అడిగే సరికి జరీనా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది…తన మొగుడు తాడు విషయం అడుగుతాడని ఊహించకపోయే సరికి అతనికి ఏం చెప్పాలి అనే దాని గురించి ఇంకా అనుకోకపోవడంతో…..
జరీనా : విషయం ఏంటంటే…..అది….అది….నాకు చెప్పాలని లేదు….(అంటూ తడబడింది)

[Image: 011478.jpg]

అయూబ్ : ఏంటి…..
జరీనా : నాకు సిగ్గేస్తున్నది….
అయూబ్ : ఎందుకు సిగ్గు పడుతున్నావు….అక్కడ ఏదైనా చిలిపి పనులు చేసావా….
జరీనా : అలాంటిది ఏం లేదు బాబు….అక్కడ గుడికి వెళ్ళి పూజలు చేయించాను….పూజారి ఈ తాడు ఇచ్చి నడుం కిందకు కట్టుకోమన్నాడు.
అయూబ్ : ఇందులో సిగ్గు పడాల్సింది ఏమున్నది….
జరీనా : పూజారి నడుం కింద ఎవరికి కనిపించకుండా కట్టుకోమన్నాడు….అందుకని నీకు చెప్పటానికి సిగ్గేసింది….
అయూబ్ : నువ్వు ఈ మధ్య మరీ చిలిపిగా మాట్లాడుతున్నావు…
జరీనా : నేను కాదు….నువ్వు….ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతున్నావు….లేకపోతే నా సళ్ళని నా దగ్గర చదివే పిల్లల చేత చీకించమంటావా….సిగ్గుండాలి…..
అయూబ్ : ఓయ్….నేను జోక్ గా అన్నాను…ఇంతకు ఆ తాడు నువ్వే కట్టుకున్నావా….లేక ఎవరి హెల్ప్ అయినా తీసుకున్నావా

జరీనా : ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటాను అక్కడ….అయినా ఎవరి హెల్ప్ అయినా అని అడుగుతున్నావు….నీ ఉద్దేశ్యం ఏంటి….

అయూబ్ : నేను మామూలుగా అడిగాను…..
జరీనా : నువ్వు మూడు రోజులు ఆకలి తీరకుండా పస్తు ఉండాలనుకుంటున్నావా…..(అంటూ చిలిపిగా కన్ను కొడుతూ ఒళ్ళు విరుచుకున్నది.)

[Image: 010404.jpg]

జరీనా దేని గురించి అడుగుతుందో అర్ధం చేసుకున్న అయూబ్ కంగారు పడుతూ….
అయూబ్ : ఓహ్….సారీ….సారీ….ఇంకెప్పుడూ అలా జోక్ చేయను….
జరీనా : అదీ….అలా రా…దారికి…..
అంతలో సలీమ్ నిద్ర లేచి పాల కోసం ఏడుస్తున్నాడు.
జరీనా : ముందు వాడి సంగతి చూడనివ్వు…..
అంటూ జరీనా ఉయ్యాలలో ఉన్న తన కొడుకుని తన ఒళ్ళోకి తీసుకుని పాలు పడుతున్నది.

[Image: 010136.jpg]

అయూబ్ : సారి జరీనా…నువ్వు ఇంట్లో ఉంటావని తెలిస్తే నేను కూడా బ్యాంక్ కి లీవ్ పెట్టేవాడిని…కాని ఇప్పటికిప్పుడు లీవ్ అంటే కుదరదు…నేను బ్యాంక్ కి వెళ్ళాలి…సాయంత్రం తొందరగా రావడానికి ట్రై చేస్తాను…
జరీనా : ఫరవాలేదు….నాకు వీడితో పని సరిపోతుంది….నువ్వు వెళ్ళు….
అయూబ్ : ఒకవేళ నువ్వు లీవ్ పెట్టి ఉండేటట్టయితే మీ అమ్మా వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి రావద్దని చెప్పు….అనవసరంగా ట్రావెల్ చేయడం దేనికి….
జరీనా : అవును….నేను ఫోన్ చేస్తాను….వాళ్ళకు ఒక రోజు రెస్ట్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఉంటుంది….
అయూబ్ : సరె….అలాగే ఫోన్ చెయ్యి…..
****************
ఇక్కడ కాలేజీలో…..
మహేష్ : జరీనా మేడమ్….ఇవ్వాళ్ళ కనిపించడం లేదు….నువ్వేమైనా చూసావా….
రవి : లేదురా…నాక్కూడా కనిపించలేదు…
రాము : అవునురా……
దాంతో ముగ్గురు రాజన్న దగ్గరకు వెళ్ళి అడిగారు….
రాజన్న : ఈ మధ్య మీ ముగ్గురూ జరీనా మేడమ్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు….ఏంటి సంగతి…..
మహేష్ : ఆమెతో క్లాసుకు సంబంధించి ఒక డౌట్ ఉన్నది…అందుకని ఆమె వచ్చిందా…రాలేదా అని అడుగుతున్నాము…ట్రిప్ నుండి వచ్చినతరువాత ఆమెను చూడలేదు….
రాజన్న : సరె….ఇవ్వాళ ఆమె కాలేజీకి రాదు…..
రవి : ఎందుకు…..
రాజన్న : నాకు తెలియదు….వెళ్ళి ప్రిన్స్ పాల్ ని అడగండి…..
ప్రిన్స్ పాల్ మాట వినగానే వాళ్ళ ముగ్గురూ వెనక్కు తగ్గారు.
వాళ్ళకు ఆయన్ను వెళ్ళి అడగడానికి ధైర్యం లేదు.
దాంతో ముగ్గురూ ఆక్కడ నుండి దిగాలుగా క్లాసుకు వెళ్ళి ఇష్టం లేకుండానే కూర్చుని లెక్చరర్స్ చెప్పే లెసన్స్ వింటున్నారు.
 
********
 
సాయంత్రం టై 4 అయింది…..
జరీనా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తరువాత నిద్ర పోయి సలీమ్ ఏడుస్తుంటే నిద్ర మత్తులోనే వాడికి పాలు పట్టి పడుకోబెట్టి బద్దకంగా అలానే పడుకున్నది.

[Image: 008872.jpg]

సలీమ్ పాలు తాగుతున్నది చూస్తుంటే ఆమె కళ్ల ముందు కాలేజీ ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు సంఘటనలు గుర్తుకొచ్చాయి.
తను వాటర్ ఫాల్ దగ్గర స్నానం చేస్తున్నప్పుడు రాము తన సళ్ళని చూసిన సంగతి గుర్తుకొచ్చి మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా మారింది.
దానికి తోడు ట్రిప్ అయిపోయిన తరువాత ఇంటికి వచ్చే ముందు తన ఎత్తుని రాము తన వేలితో నొక్కిన సంగతి కూడా గుర్తుకొచ్చింది.
కాని జరీనా ట్రైబల్ గూడెంలో జరిగిన పూజ సంగతి ఎంత ట్రై చేసినా జరీనా వల్ల కావడం లేదు….ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం కూడా అంత సులభం కాదు.
ఆమె ఒంటి మీద నడుముకి కట్టిన తాడుని చూసినప్పుడల్లా తాను గుళ్ళో చేసిన పని గుర్తుకొస్తుండేది.
కొద్దిసేపటికి సలీమ్ పాలు తాగుతూనే నిద్ర పోయాడు.
బెడ్ మీద కూర్చుని ఆలోచిస్తున్న జరీనాకి కాలింగ్ బెల్ కొట్టడంతో ఒక్కసారిగా ఆలోచనల్లో నుండి బయటకు వచ్చి తన నైటి సరిచేసుకుని వెళ్లి డోర్ తీసి ఎదురుగా నిల్చున్న వ్యక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.

[Image: 012877.jpg]

సలీమ్ పాలు తాగుతున్నది చూస్తుంటే ఆమె కళ్ల ముందు కాలేజీ ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు సంఘటనలు గుర్తుకొచ్చాయి.

తను వాటర్ ఫాల్ దగ్గర స్నానం చేస్తున్నప్పుడు రాము తన సళ్ళని చూసిన సంగతి గుర్తుకొచ్చి మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా మారింది.
దానికి తోడు ట్రిప్ అయిపోయిన తరువాత ఇంటికి వచ్చే ముందు తన ఎత్తుని రాము తన వేలితో నొక్కిన సంగతి కూడా గుర్తుకొచ్చింది.
కాని జరీనా ట్రైబల్ గూడెంలో జరిగిన పూజ సంగతి ఎంత ట్రై చేసినా జరీనా వల్ల కావడం లేదు….ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం కూడా అంత సులభం కాదు.
ఆమె ఒంటి మీద నడుముకి కట్టిన తాడుని చూసినప్పుడల్లా తాను గుళ్ళో చేసిన పని గుర్తుకొస్తుండేది.
కొద్దిసేపటికి సలీమ్ పాలు తాగుతూనే నిద్ర పోయాడు.
బెడ్ మీద కూర్చుని ఆలోచిస్తున్న జరీనాకి కాలింగ్ బెల్ కొట్టడంతో ఒక్కసారిగా ఆలోచనల్లో నుండి బయటకు వచ్చి తన నైటి సరిచేసుకుని వెళ్లి డోర్ తీసి ఎదురుగా నిల్చున్న వ్యక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.

జరీనా : మహేష్….ఇక్కడా…

మహేష్ : అవును మేడమ్….

జరీనా : ఏమైనా ప్రాబ్లమా….

మహేష్ : అలాంటిదేం లేదు మేడమ్…..

జరీనా : మరి….నేరుగా మా ఇంటికి వచ్చావేంటి….

మహేష్ : లోపలికి రావచ్చా…..

జరీనా : ఓహ్….సారి…..లోపలికి రా….అయినా మా ఇంటి అడ్రస్ ఎలా తెలిసింది….(అంటూ పక్కకు జరిగి లోపలికి రావడానికి దారి ఇచ్చింది.)

మహేష్ : ఆఫీస్ రిజిస్టర్ లో మీ అడ్రస్ తీసుకున్నాను….(లోపలికి వస్తూ చెప్పాడు.)

జరీనా : సరె…..ఫోన్ చేసి ఉండాల్సింది….

మహేష్ : ఫోన్ లో మాట్లాడేకన్నా….డైరెక్ట్ గా మాట్లాడితే బాగుంటుందని అనుకున్నాను.

మహేష్, జరీనా ఇద్దరూ హాల్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చున్నారు.

జరీనా : సరె….విషయం చెప్పు….ఏం జరిగిందో అని కంగారుగా ఉన్నది….

మహేష్ : లేదు….లేదు….కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు…

జరీనా : అయితే…..సరె….

మహేష్ : ఇంతకు విషయం ఏంటంటే….నా అమ్మా, నాన్న యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారని మీకు తెలుకు కదా….నాకు ఒక అన్నయ్య మాత్రమే ఉన్నాడు….అది కూడా ఆయన బిజినెస్ లో బాగా బిజీగా ఉంటాడు….

జరీనా : ఆ….నాకు తెలుసు….ఒకసారి ఆ విషయం నాకు చెప్పావు….

మహేష్ : నేను ఇక్కడకు వచ్చిన విషయం ఏంటంటే…నేను మిమ్మల్ని ఒక రిక్వెష్ట్ చేయడానికి వచ్చాను…..

జరీనా : ఏంటది….చెప్పు…..

మహేష్ : నాకు నా జీవితంలో ఇష్టం అయిన వాళ్ళల్లో మా అన్నయ్యతో పాటు….మీరు ఒకరు….మా అన్నయ్య తరువాత నా ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకున్నది మీతో మాత్రమే…అందుకనే మిమ్మల్ని ఒకటి అడగడానికి ధైర్యం చేసి ఇక్కడకు వచ్చాను…..

జరీనా : ఓహ్ మహేష్….నువ్వు చాలా emotional గా ఒప్పించేలా చేస్తున్నావు….

మహేష్ : సారి మేడమ్……అలా అయితే వద్దు లేండి….

జరీనా : అలాంటిదేం లేదు మహేష్….నువ్వు మీ అన్నయ్య తరువాత నన్ను మీ ఇంట్లో ఒక దానిలా చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది….

మహేష్ : నేను నిజమే చెబుతున్నాను మేడమ్….నా ఫీలింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఎవరితోను పంచుకోను…..

జరీనా : మ్….మ్….సరె…నన్ను ఏం అడగడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు…..

మహేష్ : next Monday….నా పుట్టిన రోజు….అందుకని మీరు నా బర్త్ డే పార్టీకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను….

జరీనా : నేనా……

మహేష్ : ప్లీజ్ మేడమ్….కాదనకండి….నాకు మీరు….నా ఇద్దరు ఫ్రండ్స్ మాత్రమే నాకు ఉన్నది.

జరీనా : కాని మహేష్…..నేను…..

మహేష్ : మీరు మీ అబ్బాయిని వదిలిపెట్టి రాలేరని నాకు తెలుసు….కాని నాకోసం మీరు కొద్దిసేపు నా బర్త్ డే ఫంక్షన్ కి వచ్చినట్టయితే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది….నాకు నా అన్నను పిలవడానికి వీల్లేదు…ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు….నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడటానికి కూడా ఆయనకు టైం ఉండదు…..

జరీనా : ఇంతకీ పార్టీ ఎక్కడ…..

మహేష్ : నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం…..అందుకని Danace bites లో టేబుల్ బుక్ చేసాను….

జరీనా : Dance bites……?

మహేష్ : అవును మేడమ్…..అది మంచి రెస్టారెంట్, డిస్కో కూడా ఉన్నది….చిన్న చిన్న పార్టీలు చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది….

జరీనా : కాని నాకు డాన్స్ చేయడం రాదు…..

మహేష్ : ఫరవాలేదు మేడమ్…నాక్కుడా పెద్దగా డాన్స్ రాదు….పాటకు తగ్గట్టు ఏదో నాకు వచ్చినట్టు steps వేస్తాను….

జరీనా : మ్….మ్….

అంటూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుంటే…..ఆమె ఏం చెబుతుందా అని మహేష్ ఆమె వైపే చూస్తున్నాడు.

జరీనాని ఎలా ఒప్పించాలా అన్న ఆలోచనతో ఆమెని గమనించడం మరిచిపోయాడు మహేష్.

జరీనా ఉదయం నుండి నైటీలోనే ఉన్నది.

ఆ నైటీ కూడా ఆమె భుజాల మీద సన్నటి స్ట్రాప్స్ ఉన్న నైటీ వేసుకోవడంతో మహేష్ కళ్ళు ఆమె నున్నటి భుజాల మీద గుండా కిందకి వచ్చి పల్చటి నైటీలో పొడుచుని వస్తున్న ఆమె ముచ్చికలను చూస్తున్నాడు.

ఆ నైటీ కూడా ఆమె మోకాళ్ళ కింద దాకా ఉండటంతో కాళ్ళు కూడా నున్నగా ఎక్కడా ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా లైటింగ్ పడి మెరుస్తూ ఉన్నది.

అలా జరీనాని చూస్తున్న మహేష్ కళ్ళకు అప్సరస లాగా కనిపిస్తున్నది.

మహేష్ చూపు ఎక్కడున్నదో జరీనా గమనించింది.

దాంతో తన వేసుకున్న నైటిలో నుండి exposing చేస్తున్నానని అర్ధమయింది.

కాని మహేష్ మొహంలో అమాయకత్వం చూసి అతను చాలా emotional గా ఉన్నాడని అనుకుని అతని చూపుల గురించి పట్టించుకోలేదు.

జరీనా : సరె….నేను వస్తాను….కాని…..ఎన్నింటికి….

మహేష్ : సాయంత్రం ఆరు గంటలకు…..
జరీనా : అలాగే…..

మహేష్ : మీరు ఒప్పుకుంటే ఇంకొక్క విషయం చెబుతాను….

జరీనా : చెప్పు మహేష్…..
మహేష్ : మనం వెళ్తున్నకి డిస్కోకి….మీరు చీర కట్టుకురాకుండా మోడ్రన్ డ్రస్ వేసుకుని రాగలరా….
జరీనా : కాని నేను చీరలు మాత్రమే కట్టుకుంటాను….చీర కట్టుకుంటే బాగుండదా….
మహేష్ : బాగుంటుంది…నాక్కూడా చీరలంటే ఇష్టమే…కాని మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ ని బట్టి మనం డ్రస్ కూడా మార్చుకోవాలి కదా…
జరీనా : నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే….కాని నాకు చీరలు తప్పితే పార్టీ డ్రస్ లు నాకు లేవు….
మహేష్ : అయితే మనం కొత్తవి కొందాం….
జరీనా : కొత్తవా….
మహేష్ : అవును…మీరు రెండు గంటల ముందు వచ్చేయండి….మనం ఏదైనా షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళి డ్రస్ లు తీసుకుని…అక్కడే మార్చుకుని డైరెక్ట్ గా Dance Bites కి వెళ్దాం…..
జరీనా : మరీ కొత్తవి కొనక్కర్లేదు….నేను నాకు ఉన్న వాటిల్లో మంచివి వేసుకుని వస్తాను.
మహేష్ : ఓహ్ మేడమ్….ప్లీజ్….నాకు ఇష్టమైన వారి కోసం ఇదేమంత పెద్ద పని కాదు……
జరీనా : సరె…..నువ్వు మరీ మొహమాట పెడుతున్నావు….నేను నాలుగు గంటలకు ఫోన్ చేస్తాను….అప్పుడు బయలుదేరుదాం.
మహేష్ : అయితే రేపు నేను మీకోసం కొత్తవి కొంటాను….
జరీనా : లేదు….అలా వద్దు మహేష్…కొనే ముందు ట్రై చేయకుండా కొంటే మళ్ళి సరిపోకపోతే ఇబ్బంది పడాలి….
మహేష్ : చూస్తుంటే నేను మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టున్నాను….మీకు ఇష్టం లేకపోతే బర్త్ డే పార్టీని కేన్సిల్ చేద్దాం…
జరీనా : ఓహ్ మహేష్….నేనేం ఇబ్బంది పడటం లేదు….నువ్వు తొందరపడి పార్టీని కేన్సిల్ చేయకు….నేను నీకు తప్పకుండా ఫోన్ చేస్తాను….లేకపోతే నేను వెళ్ళి అయినా పార్టీకి సూటయ్యే డ్రస్ కొనుక్కుని వస్తాను.
వాళ్ళిద్దరూ అలా మాట్లాడుకుంటుండగా మళ్ళీ కాలింగ్ బెల్ మోగేసరికి జరీనా వెళ్ళీ తలుపు తీసే సరికి ఎదురుగా రాము నిల్చుని ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.
ఆమె అలా తన వైపు ఆశ్చర్యంగా చూడటం గమనించిన రాము నవ్వుతూ, “ఏంటి మేడమ్….ఏదో చూడకూడనికి చూసినట్టు అంతలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు,” అనడిగాడు.
దాంతో జరీనా పక్కకు జరిగి రాము లోపలికి రావడానికి దారి ఇస్తూ, “ఏం లేదు మహేష్ కూడా ఇంతకు ముందే ఇంటికి వచ్చాడు….ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు….సరె…సరె…లోపలికి రా,” అంటూ రాము లోపలికి వచ్చిన తరువాత డోర్ క్లోజ్ చేసి హాల్లోకి వచ్చింది.
రాము కూడా లోపలికి వస్తూ, “మహేష్ కూడా వచ్చాడా,” అంటూ హాల్లోకి వచ్చి మహేష్ వైపు చూస్తూ, “ఏరా…ఎప్పుడు వచ్చావు….ఇక్కడకు వస్తున్నట్టు కనీసం చెప్పను కూడా చెప్పలేదు,” అంటూ పక్కనే కూర్చున్నాడు.
మహేష్ సమాధానం చెప్పేలోపు వాళ్ళన్నయ్య ఫోన్ చేసేసరికి రాముకి, జరీనాకి చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
దాంతో రాము, జరీనా మాట్లాడుకుంటుండగా సలీమ్ లేచి ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు.
జరీనా : ఒక్క నిముషం…..సలీమ్ఏడుస్తున్నాడు…..(అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళింది).
రాము : సలీమ్అంటే మీ అబ్బాయా…..(అంటూ ఆమె వెనకాలే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు)
జరీనా : అవును….నా బుల్లి రాక్షసుడు….(అంటూ సలీమ్‍ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నది).
రాము : చాలా బాగున్నాడు….
జరీనా : అవును….ఓహ్….పాస్ కి వెళ్ళాడు….క్లీన్ చేయాలి….(అంటూ సలీమ్‍ని బాత్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళింది.)
రాము : హెల్ప్ చేయనా…..
జరీనా : ఫరవాలేదు రాము….నాకు అలవాటే….
రాము : ఫరవాలేదు మేడమ్….ఈ మాత్రం హెల్ప్ చేయకపోతే ఎలా….
జరీనా అక్కడ ఉన్న tap తిప్పింది….నీళ్లు రావడం లేదు…దాంతో జరీనా విసుక్కుంటూ…
జరీనా : అబ్బా…వాటర్ రావడం లేదు….ఈ వాచ్ మెన్ అసలు ఏమీ పట్టించుకోడు…మరీ వాడికి బద్దకం ఎక్కువయింది…అసలు నీళ్ళు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోడు….చాలా సార్లు మనకు అవసరం అయినప్పుడు నీళ్లు అయిపోతున్నాయి.
రాము : మరి ఇప్పుడేం చేద్దాం….
జరీనా : కొంచెం వీడిని పట్టుకుంటావా….
రాము : తప్పకుండా మేడమ్ (అంటూ ఆదిని తన చేతులతో జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నాడు)
జరీనా బాత్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఇంటర్ కమ్ ఫోన్ తీసుకుని……
జరీనా : వాచ్ మెన్….ట్యాంక్ లో నీళ్ళు అయిపోయాయి…..ఒక్కసారి మోటర్ వెయ్యి…..నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా నువ్వు సరిగా నీళ్ళు చెక్ చేయడం లేదు….
అని ఫోన్ పెట్టేసి మళ్ళీ బాత్ రూమ్ లోకి వచ్చింది.
సలీమ్ మళ్ళీ ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు.
జరీనా లోపలికి వెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని వచ్చింది.
జరీనా : ముందు ఈ వాటర్ తో వాడిని క్లీన్ చేద్దాం…..
రాము : లక్కీ బోయ్….మినరల్ వాటర్ తో క్లీన్ చేయించుకుంటున్నాడు….(అంటూ నవ్వాడు).
అది విని జరీనా కూడా నవ్వి….సలీమ్‍ని క్లీన్ చేసి….మళ్ళీ రాము చేతికి ఇచ్చింది.
జరీనా : కొంచెం వీడిని ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టవా…వాడికి తరువాత బట్టలు మారుస్తాను…నేను చేతులు కడుక్కొని వస్తాను.
సలీమ్‍ని జాగ్రత్తగా ఎత్తుకుని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకు వచ్చి ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టాడు.
జరీనా ఇంకా బాత్ రూమ్ లోనే ఉన్నది.
జరీనా : ఓహ్….

అని బాత్ రూమ్ లో నుండి చిన్నగా అరిచింది.
ఆమె అరుపు విని రాము గబగబా బాత్ రూం దగ్గరకు వచ్చాడు.
రాము : ఏమయింది మేడమ్….అంతా ok కదా…..
అంటూ బాత్ రూమ్ లోపలికి వెళ్లాడు.
లోపల జరీనా షవర్ కింద నిల్చుని ఉన్నది.
నీళ్ళ మోటార్ వేయడంతో షవర్ లో నుండి నీళ్ళు ఒక్కసారిగా ఆమె మీద పడుతున్నాయి.
జరీనా : ఓహ్….నేను షవర్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయాను…..దాంతో ఒక్కసారిగా నీళ్ళు వచ్చాయి….
రాము : అవునా….అలా అరిచేసరికి ఏం జరిగిందో అని భయపడ్డాను….
అంటూ రాము జరీనా వైపు చూసాడు.
ఆమె షవర్ కింద పూర్తిగా తడిచిపోయి ఉన్నది….
జరీనా వేసుకున్న నైటీ పలచనిది అవడంతో పూర్తిగా తడిచిపోయి ఆమె ఒంటికి అతుక్కుపోయింది….దాంతో ఆమె ఒంటి ఒంపు సొంపులు చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి.
నైటీ తడిచిపోవడంతో జరీనా సళ్ళు షేపు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి.
రాము తన అదృష్టాన్ని తానే నమ్మలేకపోతున్నాడు.
ఆమెని నగ్నంగా చూడాలన్న కల ఈ విధంగా నెరవేరడంతో రాము కళ్ళార్పకుండా ఆమెనే చూస్తున్నాడు.
రాము కన్నార్పకుండా తననే చూస్తుండే సరికి జరీనా వెంటనే అతని చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో గమనించి….వెంటనే షవర్ ఆఫ్ చేసి వెనక్కు తిరిగింది.
జరీనా అలా చేయడం రాముకి బోనస్ వచ్చినట్టు అయింది.
తన ఇష్టమైన లెక్చరర్, రోజు ఆమెను తల్చుకుంటూ అనితని, శామలని అనుభవించే అతనికి జరీనా పిర్రలు కళ్ల ముందు కనిపించేసరికి ఆనందం పట్టలేకపోతున్నాడు.
నైటీ కూడా తడిచి పిర్రల మధ్యలోకి వెళ్ళడంతో జరీనా పిర్రల షేపు కసిక్కించేస్తున్నది.
జరీనా : రాము….నువ్వు కొంచెం బయటకు వెళ్ళి టవల్ ఇస్తావా….
రాము : అలాగే…..టవల్ ఎక్కడ ఉన్నది….
జరీనా : టవల్ బాల్కనీలో ఉంటుంది….
దాంతో రాము వెంటనే బాల్కనీలోకి వెళ్ళి అక్కడ టవల్ తో పాటు, ఆమె వేసుకునే బ్రా, ప్యాంటీ కూడా ఉన్నాయి.
రాము వెంటనే టవల్ తో పాటు బ్రా, ప్యాంటీని కూడా తీసుకుని బాత్ రూమ్ దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు మీద చిన్నగా కొట్టాడు.
జరీనా బాత్ రూమ్ డోర్ తీసింది.
రాము ఆమెకు టవల్ తో పాటు బ్రా, ప్యాంటీ కూడా ఇచ్చాడు.
బ్రా, ప్యాంటీని రాము తీసుకురావడం చూసి జరీనా ఆశ్చర్యపోతూ…
జరీనా : ఇవెందుకు తెచ్చావు…..
రాము : మీ ఒంటి మీద డ్రస్ మొత్తం తడిచిపోయింది కదా….ఇవి కూడా వేసుకుంటారని తెచ్చాను…..
జరీనా ఇక మాట్లాడకుండా వెంటనే అతని చేతిలో నుండి తన బ్రా, ప్యాంటీ, టవల్ తీసుకుని తలుపు వేసుకున్నది.
రాము తన బ్రా, ప్యాంటీ తాకడం జరీనాకి అదో రకంగా అనిపించింది….
కాని బాత్ రూం బయట ఉన్న రాము మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు.
ఇవ్వాళ జరుగుతున్నవన్నీ తనకు అనుకూలంగా జరుగుతుండే సరికి సంతోషంగా ఉన్నది.
బాత్ రూమ్ లోపల జరీనా నగ్నంగా ఎలా ఉంటుందో, తాను ఇచ్చిన టవల్ తో ఒళ్ళు తుడుకుంటుంటే ఊహించుకుంటున్నాడు రాము.
జరీనా టవల్ తో ఆమె ఒంటిని తుడుచుకుని బ్రా, ప్యాంటీ వేసుకుని….టవల్ ని తన భుజాల కింద నుండి సళ్ళ మీదగా చుట్టుకుని బాత్ రూం డోర్ తీసుకుని బయటకు వచ్చింది.
కాని రాము బెడ్ రూమ్ లోనే సలీమ్‍ని ఎత్తుకుని ఉండటం గమనించింది.
రాము బెడ్ రూమ్ లో కాకుండా హాల్లోకి వెళ్లి ఉంటాడని అనుకున్నది.
జరీనా అంతలో రాముతో ఏదో చెప్పబోతుండగా….రాము చేతిలో ఉన్న సలీమ్ ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు.
దాంతో జరీనా వెంటనే ఆదిని రాము చేతుల్లో నుండి తీసుకుని ఆడించడం మొదలుపెట్టింది.
కాని రాము మాత్రం తన అందమైన లెక్చరర్ జరీనా ఒంటి మీద టవల్ చుట్టుకుని తన ముందు నిల్చోవడం కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు….
జరీనా చుట్టుకున్న టవల్ పెద్దది అవడంతో ఆమె సళ్ళని కవర్ చేస్తూ, మోకాళ్ళ పైదాకా ఉన్నది.
రాము : మీ అబ్బాయి చాలా cute గా ఉన్నాడు….
జరీనా : అవును….కాని చాలా గొడవ చేస్తాడు….నన్ను చూడగానే ఎత్తుకోమన్నట్టు ఎలా ఏడుస్తున్నాడో చూడు…..
రాము : నేను అలవాటు లేదు కదా…అందుకని ఏడుస్తున్నాడనుకున్నాను….నాకు పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం….
జరీనా : అది నేను కూడా గమనించాను రాము….నువ్వు పిల్లాడిని జాగ్రత్తగా ఎత్తుకోవడం ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టడం అంతా చూసాను.
రాము : మళ్ళీ ఎత్తుకోనా…..
జరీనా : అలాగే తప్పకుండా….
అంటూ తన చేతులను చాపి తన కొడుకుని రాము కి అందించింది.
అలా అందిస్తున్నప్పుడు తన ఒంటికి చుట్టుకున్న టవల్ ముడి లూజ్ అవుతుందని జరీనా గమనించలేదు.
అలా ఎప్పుడైతే జరీనా సలీమ్‍ని రాము కి ఇవ్వడానికి చేతులు చాపిందో అప్పుడు ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న టవల్ జారి కింద పడిపోయింది.
జరీనా తన చేతుల్లో సలీమ్‍ని పట్టుకుని రాముకి ఇద్దామని ఇంకా పట్టుకునే ఉన్నది.
అలా టవల్ జారిపోయిన తరువాత కొద్ది సెకన్లు జరీనా, రాము ఇద్దరు ఒక్కసారిగా కొయ్యబారిపోయినట్టు నిల్చుండిపోయారు.

రాము ముందు జరీనా తన ఒంటి మీద కేవల బ్రా, ప్యాంటీ మీద నిలబడింది.

[Image: ab482c113d32ea88b86a2be22aa98b83.jpg]

తన కళ్ళముందు ఒంటిమీద చాలా తక్కువ బట్టలతో ఉన్న జరీనా అందాలను రాము కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
ఆమె వేసుకున్న బ్రాలో నుండి జరీనా సళ్ళు సగానికి పైగా మంచి షేపులో కనిపిస్తున్నాయి….రెండు కొండలు ఎత్తి పెట్టుకున్నట్టు చాలా కసిగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇక అక్కడ నుండి కిందకు వస్తే జరీనా తొడలు నున్నగా లైట్ వెలుగులో కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి.
జరీనా వెంటనే తానున్ను పరిస్థితి అర్ధం చేసుకుని వెంటనే తన చేతిలో ఉన్న సలీమ్‍ని రాము కి ఇచ్చింది.
రాము వెంటనే సలీమ్‍ని తీసుకుని బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.
జరీనా వెంటనే కింద పడిన తన టవల్ తీసుకుని చుట్టుకుని రాము బయటకు వెళ్లగానే బెడ్ రూం తలుపు వేసుకున్నది.

[Image: telugu_actress_vimala_raman_in_towel_pics-t2.jpg]

అనుకోకుండా జరిగిన దానికి జరీనా గుండె ఇంకా టెన్షన్ తో కొట్టుకుంటూనే ఉన్నది.
ఇదివరకు వాటర్‍ఫాల్స్ దగ్గర చూసిన దాని కంటే ఇప్పుడు రాము ఎక్కువ చూసాడు.
కాని అంతలోనే అక్కడ మహేష్ కూడా లేనందుకు సంతోషపడింది.
రాము ఇంతకు ముందు తనను అలా చూసాడు కాబట్టి జరీనాకి ఇదేమంత అనిపించలేదు.
కాకపోతే రాము ముందు ప్రతిసారి అనుకోకుండా ఎక్స్ పోజింగ్ చేస్తున్నందుకు ఏదోలా ఉన్నది.
మహేష్, రవి దగ్గర కంటే రాము ఉంటే తనకు చాలా comfortable గా ఉంటున్నది.
జరీనా ఇలా తన మనసులో ఆలోచిస్తూ చీర కట్టుకుని బయటకు వచ్చింది.
సలీమ్‍ని సోఫాలో పడుకోబెట్టి రాము అతని మొహంలోకి చూస్తూ నవ్వుతూ ఆడుకుంటున్నాడు.
దాంతో జరీనా అప్పటి దాకా తన మనసు పడుతున్న బాధ మొత్తం ఒక్కసారిగా తన కొడుకు నవ్వులు చూసేసరికి చేత్తో తీసేసినట్టు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQb4W01DERMP7-y1nx8Sz-...c5PMbY3oaR]

జరీనా బెడ్ రూం లోనుండి వచ్చిన తరువాత రాము ఆమె పార్టీకి వస్తున్న సంగతి conform చేసుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
రాము వెళ్ళిపోయిన తరువాత జరీనా మెయిన్ డోర్ తలుపు వేసుకుని సోఫాలో సలీమ్‍ని పడుకోబెట్టి పక్కనే కూర్చుని ఆరోజు జరిగిన దాని గురించ్ ఆలోచిస్తున్నది.
అంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది……
జరీనా వెళ్ళి తలుపు తీసింది.
అయూబ్ : ఇప్పుడు ఒంట్లో ఎలా ఉన్నది సెక్సీ…..
జరీనా : బాగానే ఉన్నది….ఇవ్వాళ తొందరగా వచ్చినట్టున్నావు….(అంటూ సిగ్గు పడుతూ అడిగింది.)
అయూబ్ : ఉదయం నేను వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పా కదా….సాయంత్రం తొందరగా వస్తానని…..
జరీనా : అవునుకదా…..నేను మర్చిపోయాను…..కాని నువ్వు ఎప్పటిలాగే అబద్ధం చెబుతున్నావనుకున్నాను….
అయూబ్ : అలా ఎలా అనుకున్నావు….నా పెళ్ళాం ఇంత కసిగా ఉంటే నేను ఎందుకు ఆమెను వదిలి ఉంటాను…..
జరీనా : నీ పొగడ్తలకు పడిపోవడానికి నేనేం చిన్నపిల్లను కాను….అయినా నేను ఇంతవరకు వంట వండలేదు….
అయూబ్ : అయితే మనం బయట రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి తిందాం….
జరీనా : వద్దు అయూబ్…నాకు ఇవ్వాళ బయటకు రావాలని లేదు….చిన్నగా ఇంట్లోనే తిందాం…..
అయూబ్ : సరె….నీ ఇష్టం….
జరీనా : సరె…ఒక్క పని చెయ్యి….నువ్వు కిందకు వెళ్ళినప్పుడు వాచ్ మెన్ కి ట్యాంక్ లో నీళ్ళు సరిగా ఉన్నాయో లేదో రోజు చూడమని చెప్పు….ఇవ్వాళ మధ్యలో నీళ్ళు ఆగిపోయాయి….(అంటూ చెప్పడం ఆపింది)
అయూబ్ : మధ్యలో ఆగిపోయాయా….అంటే నువ్వు స్నానం చేస్తుంటే మధ్యలో నీళ్ళు అయిపోతే….బట్టలు లేకుండా బయటకు వచ్చావా…..
జరీనా : అ…యూ….బ్….ఇలా మాట్లాడితే….నిన్ను….చంపేస్తాను….
అయూబ్ : అబ్బా….జోక్ చేస్తున్నాను….ఒకవేళ నువ్వు స్నానం చేస్తూ ఒంటికి సోప్ రాసుకుని ఉండగా నీళ్ళు అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది….అప్పుడు ఏం చేస్తావు….
జరీనా : ఏం చేస్తాము….టవల్ తో ఒళ్ళు తుడుచుకుని బట్టలు కట్టుకుని బయటకు వస్తాను…నీలాగా నేను సిగ్గు లేకుండా లేను…
అయూబ్ : మరి ఇవ్వాళ ఏంచేసావు….తుడుచుకుని బయటకు వచ్చావా….
జరీనా : నేను ఆ టైంలో స్నానం చేయడం లేదు….మీ అబ్బాయి నిద్రలేచి పాస్ కి వెళ్తే….వాడిని క్లీన్ చేస్తున్నాను.
అయూబ్ : సరె…సరె….
**************
జరీనా వాళ్ళింటి నుండి వచ్చిన రాము తన ఫ్రండ్స్ ఇద్దరు రవి వాళ్ళింట్లో ఉండేసరికి అతను కూడా అక్కడకు వచ్చాడు.
రవి : చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళావురా…..
రాము : అది మాత్రం అడక్కురా….ఆ ఒక్కటీ అడక్కు….
మహేష్ : అంతా బాగానే ఉన్నది కదా….అయినా….నువ్వేంటిరా….సినిమా పేర్లు చెబుతున్నావేంటిరా …. ఏంమయింది….
రాము : అంతా బాగానే ఉన్నది…
రవి : ఏంటిరా….ఏదడిగినా నన్నడక్కు అంటున్నావు….పిచ్చెక్కిందా ఏంటి….
రాము : అవునురా…ఇందాక నేనున్న పరిస్థితిలో ఎవరున్నా…..వాళ్లకు పిచ్చెక్కిపోతుంది….
రవి : ఏంటిరా ఆ పరిస్థితి…..
రాము : జరిగింది చెప్తే మీ ఇద్దరు అసలు నమ్మరు తెలుసా…అందుకని మీకు చెప్పటం కూడా అనవసరం.

286ic

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxluIm1UN3a9cQ1gqw

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/jabbardasth1 \

Naa Autograph Sweet Memories – 150, ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu romantic stories,telugu srungara kathalu,jabbardasth.in,Naa Autograph Sweet Memories

7days

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page