Naa Jeevitham Srungaramayam

Naa Jeevitham Srungaramayam – 2 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam - 2 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam – 2 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu
Naa Jeevitham Srungaramayam | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

 Ramya Sri

ఆలా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్న నాకు నా చుట్టూ ఏమి జరుగుతుందో కూడా పటించుకునే స్థితిలో లేను టైం కూడా చాల ఫాస్ట్గ ఐపోయింది చూస్తూ ఉండగానే సాయంత్రం అవడం పొలం దగర నుండి నాన్న గారు వోచి నాతో అమ్మ ఎక్కడ అని అడిగినపుడు ఈ లోకంలోకి వొచ్చాను కామలోకం నుండి అమ్మ ఇంకా రాలేదు రహీమ్ చాచా తో ఇంకా పని అవలేదేమో అని అనేశాను 

ఏంటి అని నాన్న మల్లి అడిగారు అపుడు అదే నాన్న అమ్మ పంజాబీ డ్రెస్ కుట్టడం నేర్చుకుంటా అంది ఈ రోజు అందుకోసం ఇంకా అక్కడే ఉంది ఏమో అని చెప్పాను కవర్ చేస్తూ వెళ్లి పిలుచుకుని రాపో అని నన్ను వెళ్లమని చెప్పారు నాకు అక్కడికి వెలితే ఏమి చూడాల్సివొస్తుందో అనే భయం తో అమ్మనే వొస్తుంది లే నాన్న ఎందుకు కంగారు అని చెప్పి అని అక్కడే ఉండిపోయాను అది కాదమ్మా నాకు చాల తలనొప్పిగా ఉంది టీ తాగాలి మల్లి నేను బయటకు వెళ్ళాలి సరే లే నేనే వెళ్లి పిలుచుకుని వొస్తాను అని బయలుదేరబోయారు. వెంటనే నేను అక్కడికి నాన్న వెళ్లడం ఇష్టం లేక అయ్యో నాన్న నేను వెళ్లి పిలుచుకుని వొస్తానులే అని చెప్పి ఇంట్లో నుండి బయటకు వొచ్చాను ఆలా వొచ్చనే కానీ రహీమ్ చాచా ఇంటి దగరకు వేళలో అంటే ఏదో నరకానికి వెళ్తున్న అనే అంత భయంగా అక్కడికి వెలితే వాళ్ళు ఏమి చేస్తున్నారో ఈసారి అమ్మ ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో చూడాలో అని ఆలోచిస్తున్న నాకు రహీమ్ చాచా మొడ్డ ఒక్కసారిగా కళ్ళముందు కదిలింది అంతే నాలో మల్లి కోరికలు పుట్టాయి చిన్నగా అడుగులో అడుగు వేస్తున్న నా కళ్ళు మెలిగే వేగం పెంచసాగాయి. రహీమ్ చాచా వాళ్ళ ఇల్లు మా ఇంటినుండి ఒక రెండు విధుల తరువాత అక్కడ అంత ముస్లిమ్స్ హౌసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆలా నడుస్తూ రహీమ్ చాచా వాళ్ళ ఇంటిదగ్గరకు వొచ్చాను లోపలి చూస్తే అమ్మ బయటనే ఉంది మంచిగా చీర చుట్టుకుని పద్దతిగా కూర్చుని ఉంది మిషిన్ ముందు చాచా ఏమో నిలబడి అమ్మ దగర ఏదో చెపుతూ ఉంటే అమ్మ ఆలా చేస్తూ ఉంది లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే భయం వేసి అక్కడే నిలబడి అమ్మ నాన్న పిలుస్తున్నారే అని చెప్పను అమ్మ నన్ను చూసి కొద్దిగా సర్దుకుంది రహీమ్ చాచా నుండి దూరంగా మెల్లిగా పద వొస్తున్నాను అని బయలుదేరబోతుండగా రహీమ్ చాచా నన్ను చూసి కన్ను కొట్టారు నాకు అర్థంకాక అలాగ చూస్తూ ఉంటే కిస్ కూడా ఇచ్చారు అపుడు అర్థం అయింది వెంటనే నేను చూపులు తిప్పుకుని తొరగా వెళ్లిపోవాలని అనుకుంటూ ఉండగా అమ్మ నా దగ్గరికి వొచ్చింది హమ్మయ్యా వెళిపోతున్నం అని హ్యాపీగ వేణు తిరిగాను వెన్తనె రహీమ్ చాచా గొంతు వినిపించి అమ్మ ఆగిపోయింది నేను కూడా అమ్మతో పాటుగా ఆగి చూస్తే ఏదో కవర్ చేతిలో పట్టుకుని వొచ్చి అమ్మకు లేచి ఏవి కాస్త జాకెట్స్ కి హుక్స్ వేసి పంపు అని చెప్పారు అమ్మ కూడా అలాగే అని కవర్ తీసుకుని నాతో పాటుగా వొచ్చేసింది. 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

అమ్మ ఆలా కవర్ తీసుకునపుడు నుండి నాలో భయం మల్లి పెరగసాగింది ఎందుకంటే ఆలా ఆమ్మ ఇంట్లో జాకెట్ కి హుక్స్ వేయడం ఇదేమి మొదటిసారి కాదు ఆలా హుక్స్ వేసినందుకు జాకెట్ కి పది రూపాయలు వొస్తాయి అని చాలాసార్లు ఇంటికి తీసుకుని వొచ్చి మరి అమ్మ కుటేది ఆలా కూడిన జాకెట్స్ ని నాతో మల్లి ఇచ్చి రమ్మని పంపించేది  అవి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడ ఇచ్చేసి మల్లి ఏమైనా ఉంటే తీసుకుని వొచ్చేదాన్ని ఈ రోజు కూడా అమ్మ కుట్టడం అయ్యాక నన్ను ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్లి ఇచ్చిరామనిచెప్తుందేమో అని నాకు కంగారు వొచ్చింది మధ్యాహ్నం అమ్మ పిలిచినది కాబట్టి లోపలి నుండి నేను బ్రతికిపోయాను లేకపోతే అపుడే నన్ను నోటిలో దెంగాలని చూసాడు మల్లి దొరికితే ఈసారి కచ్చితంగా అదే చేస్తాడేమో అని ఆలోచనలో ఉండగా ఇంటికి వొచెసాము. మా అమ్మ నాన్నకు నాకు టీ ఇచ్చింది తాగుతూ మాట్లాడుకున్నాము ఆ తరువాత మా నాన్న ఆలా బయటకు వెల్లివొస్తాను అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు మల్లి ఎపుడు వొస్తాడో అసలు ఎందుకోసం వేలాడొ కూడా తెలుసు మా నాన్న కు తాగుడు అలవాటు అందుకోసం ప్రతిరోజు వెళ్లి కళ్ళు తాగి వొచ్చి ఆలా పడుకుంటాడు మల్లి ఉదయాన్నే లేచి పొలం దగరికి వెళ్ళిపోతాడు మా అమ్మ ని పేధగా పాటించుకునేవాడు కాదు అందుకే ఏమో బహుశా అమ్మ రహీం మొడ్డ తో కోటించుకుంటుంది దెబ్బలు అని అనుకున్నాను నాన్న వెళ్లగానే అమ్మ స్నానం కి వెళ్లి చాలాసేపటి తరువాత బయటకు వొచ్చింది ఒక్క nighty  తప్ప లోపల ఏమి వేసుకోలేదు అని నాకు చూడగానే అర్థం ఐపోయింది కానీ పోనిలై లోపల ఏమి లేకుండా ఉన్నపుడు ఉండే ఫ్రీడమ్ మరియు సుకం బాగా తెలిసినదాన్ని కాబట్టి అదే మంచిది లే అనుకుని అలాగే టీవీ దగర కూర్చుని చూస్తూ ఉన్నాను అమ్మ కూడా మెల్లిగా నాతో పటు కలిసి కూర్చుని ఇందాక రహీమ్ చాచా ఇచ్చిన కవర్ పెట్టుకుని ఒకొక్కటి తీసి కుడుతూ ఉంది. అంతలో నాకు చిన్న అనుమానం వొచ్చి ఆ కవర్ దగరికి తీసుకుని ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు అని లెక్కపెట్టాను లోపల ఒక్క మూడు జాకెట్స్ ఉన్నాయి కానీ హుక్స్ మాత్రం కొన్నే ఉన్నాయి అది తెలియగానే ఎక్కడ నన్ను పంపి తీసుకురమంటుందేమో అని ఆలోచిస్తున్న నాకు ఒక్కసారిగా ఏదో గుర్తుకొచ్చినదానిమాల్లే లేచి టీవీ కి పక్కన ఒక్క చిన్న బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూసాను లక్కీ గ అందులో కొన్ని హుక్స్ ఉన్నాయి అవి నేనే అపుడపుడు ఇలా అమ్మ ఇంటికి తీసుకుని వొచ్చి కుటేటపుడు సాధారణంగా ఎక్కువనే తీసుకుని వొస్తుంది అమ్మ ఆలా మిగిల్పోయినవి మల్లి తిరిగి ఇవ్వకుండా నేను పక్కన దాచుకునేదాన్ని అవి ఈరోజు నన్ను కాపాడుతున్నాయి అనుకుని హ్యాపీ గ ఫీల్ అయ్యాను తీసుకెళ్లి అమ్మ దగర పెట్టి కూర్చుని అమ్మ కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆలా కుడుతూ ఉండగా రెండు జాకెట్స్ ఐపోయాయి మల్లి మూడవ దాన్ని తీసుకుని చూస్తే వైట్ కలర్ జాకెట్ అది దాని మాచింగ్ దారం లేదు కవర్ అంత వెతికిన లేదు మల్లి ఇల్లు అంత వెతికాను కానీ కనిపించలేదు ఆలా వెతుకుతూ ఉండగా అమ్మ చెప్పిన మాట విని నా ప్రాణాలు ఒక్కాసారిగా హరిం అనేసాయి.

ఆలా షాక్ లో ఉన్న నాకు మల్లి అమ్మ పిలుస్తుంటే ఈ లోకంలోకి వొచ్చాను అమ్మ చేతిలో కవర్ నాకు ఇస్తూ తీసుకెళ్లి రహీమ్ చాచా దగర ఇచ్చేసి రాపో కవర్ రెండు జాకెట్స్ కి హుక్స్ పెటేసాను అని చెప్పి ఇంకొకదానికి మాచింగ్ దారం ఇవ్వలేదు అని చెప్పి లేచి వొచ్చే అంది ఇదంతా ఓకే ఎందుకంటే అవి తీసుకుని వొచినపుడు నుండి అవి నాతోనే పంపిస్తుంది అని నా మైండ్ ఒక్క అంచనాకు వొచ్చేసింది కాబట్టి ఏమి అనిపించలేదు కానీ నాకు ప్రాణాలు పోయేలా చేసిన మాట ఏంటి అంటే ఒకవేళ అది అర్జెంటు అంటే నువ్ అక్కడే ఉండి దారం తీసుకుని కుట్టి ఇచ్చేసి మల్లి రమ్మని చెపింది అమ్మ అందుకే నాకు భయం వేసింది అక్కడే ఉండి కుట్టి రవళి అంటే చాల టైం పడుతుంది అప్పటికే టైం ఎనిమిది దాటింది అందరూ ఇళ్లల్లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుని వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు పడిపోయారు ఎలాంటి టైం లో రహీమ్ కి నేను దొరికితే ఇంకా అంతే అనుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మల్లి అమ్మ మాట వినపడి ఈలోకం లోకి వొచ్చాను 

మెల్లిగా కవర్ తీసుకుని డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వెళ్తాను అని అమ్మతో చెప్పాను కానీ అమ్మ ఎం కాదులేయ్ ఇలాగే వెళ్లి లేచి వొచ్చే అంతేగా ఈ టైం నిన్ను ఎవరు చూస్తారు అని అలాగే బయటకు పంపింది ఆలా నడుచుకుంటూ రహీమ్ చాచా వాలా ఇంటిదాగారికి వెళ్లిన నాకు ఎందుకో ఆ ఇంట్లోకి చాలాసార్లు వెళ్లిన అనుభవం ఉన్న కూడా అడుగులు ముందుకు పడటం లేదు 

ఆలా అక్కడ తడబడుతున్న నాకు ఎవరిదో గొంతు వినిపించి చూస్తే నా ముందర రహీమ్ చాచా ఉన్నారు నన్ను లోపలికి రమ్మని పిలిచారు నేను అమ్మ కవర్ ఇచ్చింది ఇచ్చిరామని అని కవర్ ఇవ్వబోయాను కానీ చాచా నన్ను లోపలికి రా చూడాలి కదా అన్ని సరిగా ఉన్నాయో లేదో అని పిలిచాడు నేను మెల్లిగా లోపలి వెళ్ళాను అతనికి కాస్త దగరకు వెళ్లగానే నా చేయి పట్టుకుని లోపలి నడిపించుకుని వెళ్ళిపోయాడు నడిపించడం అనడం కన్నా లాగుతూ వేలాది అన్న కూడా సరిపోతుంది ఆలా అంత ఫాస్ట్ గా తీసుకుని వెళ్లి లోపలి నుండి డోర్ లాక్ చేసాడు. 

మెల్లిగా నా దగరికి వొచ్చి తీసిచూపించు అని అడిగారు నేను జాకెట్స్ ఏమో అనుకుని కవర్లో నుండి ఒకొక్కటి తీసి చూపించడం మొదలు పెట్టాను కానీ మల్లి అదే మాట వినిపించింది నాకు తీసి చూపించు అని అదే కదా చేస్తున్నాను అని అయన మొకంలోకి చూసి చెప్పాను వెంటనే నన్ను గట్టిగ పట్టుకుని ఇది కాదు నే డ్రెస్ తీసి చూపించు లంజ అని గట్టిగ నా పిర్రలపైనా కొట్టారు  ఆ దెబ్బకు నేను అయన వైపు కోపంగ చూస్తుంటే అతను మల్లి ఇంకోసారి కొట్టి నేను చెపినట్టూ చేయకపోతే నేను ని గురిఞ్చి మొత్తం మీ అమ్మ కి చెప్పేస్తాను అని బెదిరించారు ఇంకా తప్పదు అన్నట్టు అతని ముందు nighty  తీయడానికి నన్ను నేను సిద్ధం చేసుకుని మెల్లిగా nighty  ని పైకి లేపి తీయబోయాను మెడ నుండి వేరు చేసే అంతలోగానే నా సళ్ళ పైన అతని బలమైన చేతులు వేసి బ్ర పైనే పిసుకుతూ ఉన్నాడు 

నేను nighty  ని వేరు చేసి అతని ముందు ఒక్క బ్ర మరియు పాంటీ లోనే ఉన్నాను అతను చాల కసిగా నా సళ్ళు బ్ర పైనే పిసుకుతూ ఉన్నాడు మెల్లిగా నాలోకూడా కోరిక రాజుకోసాగింది ఒక్క చేత్తో నా సళ్ళు పిసుకుతూ మరొక చేత్తో నా పాంటీ పైన చేత్తో మెలిగే రుద్దుతూ పాంటీ పైనుండే నా పూకుని కొలుస్తున్నాడు మెల్లిగా నన్ను దగరికి లాగి అతని పెదాలతో నా నోటిని మూసేసి గట్టిగ నా పెదాలను కొరుకుతూ కిస్ చేస్తున్నాడు 
అలాగే నా బ్ర పైన ఉన్న చేత్తో నా బ్ర ని గట్టిగ పట్టుకుని ముందు నుండి లాగుతున్నాడు నాకు చాల పెయిన్ అనిపించి అబ్బా అని అరిచేలోగా నా బ్ర వెనుక నుండి హుక్స్ ఊడిపోయి అతని చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఏ అడ్డులేని నా సళ్ళు అతనికి డైరెక్ట్గ దర్శనం ఇచ్చాయి మల్లి నా నోటోలోకి అతని నోరు పెట్టి గట్టిగ కిస్ చేస్తున్నాడు ఏదో తెలియని ఒక్క విధమైన వాసన వొస్తూ ఉంది అతని నోరు అపుడే చుట్ట కాల్చినట్టున్నాడు ఒకటే చుట్ట కంపు నోరు అంత నాకు అసలు నచ్చడం లేదు ఆ స్మెల్ కానీ ఇక్కడ నా ఇష్టంతో పనిలేకుండా అతనే అంత చేస్తున్నాడు నేను ఊరికే ఆలా నిలబడి ఉన్నాను మెల్లిగా రహీమ్ చాచా మరొక చేయి నా పాంటీ లోకి వెళ్ళిపోయింది నా నిలువు పెదాలను మెల్లిగా పాముతూ ఒక్క ఫింగర్ ని లోపలికి పెట్టబోయాడు నాకు ఒక్కసారిగా పెయిన్ వొచ్చి హమ్మా అని అరిచి అతని నుండి తపించుకోవాలని చూసాను కానీ మల్లి నన్ను గట్టిగ పట్టుకుని రెండు చేతులతో నన్ను గట్టిగ చూటేసి అమాంతం నన్ను పైకి లేపేసి అతని చేతులతో గాల్లోనే నా పాంటీ విప్పేసి నన్ను తలకిందులుగా చేసి నా పూకు దగర నోరు పెట్టి కిస్ చేసాడు నేనేమో ఎక్కడ పడిపోతానో అని అతని నడుము చుట్టూ నా చేతులు వేసి గట్టిగ పట్టుకునేశాను ఆలా పట్టుకోడం వలన నా మొకం అతని బాగా లేచిన మొడ్డ తగులుతూ ఉంది లుంగీ లోపలనుండి నన్ను కొడుతున్నట్టుగా ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ ఉంది. ఇంతవరకు నా పూకుని నేను తప్ప ఎవరు టచ్ కూడా చేయకపోడం వలన అతను ఏమి చేసిన నాకు చాల కొత్తగా హాయ్గా ఉంటున్నది మెల్లిగా అతని నాలుక నా పూకులోకి ప్రవేశించగానే ఏదో తెలియని సుఖం నాలో నరాలు జ్యూమని లాగినట్టు అనిపించి అతన్ని గట్టిగ పట్టుకునేశాను ఆ పట్టుకోడం లో కింద నా సళ్ళు నాకు అతనికి మధ్య నలిగిపోతూ ఉన్నాయి మెల్లిగా నా పూకు ని నాకుతూ ఎంత కసిగా ఉన్నవే లంజ అంటూ నా చేతిని తీసుకుని అతని కింద ఉన్న లుంగీని పక్కకు తప్పించి  మొడ్డ పైన వేసాడు పైన అతను ఇస్తున్న సుఖానికి నేను కూడా పెద్దగా ఎదురు చెప్పడం లేదు ఆలా పట్టుకుని నా చేతిపైన అతని చెయ్ వేసి ముందుకు వెనుకకు ఊపడం ఎలాగో చూపించి ఆలా చేయమన్నాడు నేను కూడా కాస్త అతను ఇచ్చే సుఖానికి అలవాటుపడి ఉండడం వలన అతను చెప్పినట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాను 
అలాగే నన్ను తలకిందులుగానే ఉంచి నా కింద భాగాన్ని నాలుకతో దెంగుతునట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఆలా చేసిన కొద్దిసేపటికి నాకు ఏది అంత కొత్తగా ఉండడం వలన పైగా అతని గరుకైన నాలుక నాలో ఇస్తున్న సుఖానికి వెంటనే నాకు ఒక్క మంచి భావప్రాప్తి కలిగింది ఎంతలా అంటే నాలో కొత్త ఆలోచనలు వొచ్చే అంతలా ఆ సుఖాన్నికి నా కాళ్ళు వొణికిపోతూ ఉండగా నా రసాలు కార్చేసాను మొత్తం అతను అలాగే మొత్తం తన నోట్లోకి జుఱుకునేసాడు అతనుమెల్లిగా నన్ను పక్కకి తిప్పి నన్ను నేలపైన నిలబెట్టాడు కానీ అతను ఇచ్చిన సుఖానికి నేను సరిగా నిలబడలేక పక్కన పడిపోయాను వెంటనే నన్ను గట్టిగ కొట్టాడు సళ్ళ పైన ఒక్కసారిగా సుఖం అంత వెళ్ళిపోయి షాక్ లో చూస్తూ ఉండగా లేచి మోకాళ్ళ పైన కూర్చోమని చెప్పి అతని మొడ్డ ని నా ముంధుకు తీసుకునిఓచాడు మెల్లిగా లేచి కూర్చుని చూడగా కరెక్ట్ గ అది నా మొకం ముందు ఎగురుతూ ఉంది 

మల్లి నా చేతిని తీసుకుని తన మొడ్డ పైన వేసుకుంటూ చీకవే లంజ అని మల్లి నన్ను గట్టిగా సళ్ళ పైన ఒకటి పీకాడు వెంటనే మల్లి ఎక్కడ కొడతాడా అని నోరు తెరిచి నోట్లోకి పెట్టుకున్నాను కానీ ఏమి చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ రుచి చాల చెండాలంగా ఉంది నాకు ఒక్కసారిగా వాంతికి వోచేలా ఉంది కానీ తీయడానికి లేకుండా నా తలని అతను పట్టుకుని మొడ్డ వైపు లాగేస్స్తునాడు నేను ఎంత వెనక్కు లాగాలని చూస్తే అంత ముందుకు లాగుతూ ఉన్నాడు ఇంకా లాభం లేదు అనుకుని సైలెంట్ గ ఉండిపోయాను అపుడే మల్లి నన్ను గట్టిగ ఒకటి పీకాడు చీకవే లంజ అంటూ  మెల్లిగా నేను మధ్యాహ్నం అమ్మ చిక్కినది గుర్తు వొచ్చి చీకుతూ ఉన్నాను కానీ అతని మొడ్డ నా నోట్లో సరిపోడం లేదు అతని ముందర ఉన్న ఎర్రటి భాగాన్ని మాత్రమే నేను నోట్లోకి పెటుకోగలుగుతున్నాను అతను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్న నా చిన్న నోటిలో అంత మాత్రమే పెటుకోగలుగుతున్నాను అలాగే అతనిది చీకుతూ అతను కొట్టిన దెబ్బలకు ఏడుస్తూ ఆ మొడ్డ ఉన్న రుచికి అది వొస్తుంది కంపుకు తట్టుకోలేకపోతు ఉన్నాను కానీ అతని చేయి నా తల వెనుక పెట్టి అలాగే పొడుస్తూ నా నోటిని దెంగుతూ ఉన్నాడు మల్లి నేను చీకుతూ ఉన్నాను నేను పుల్ల ఐస్ చికినట్టుగా చీకడం మొదలు పెట్టాను అతను మెల్లిగా ఆ సుఖానికి నన్ను దేగడం అపి చీకించుకుంటూ ఉన్నాడు అపుడపుడు నా సళ్ళు పిసుకుతూ నాలో వేడిని కూడా పెంచసాగాడు నేను చీకుతూ అది ఎంత పొడువు ఉందా అని నాకళ్ళతో కొలతలు వేస్తూ అంచనా చేసుకుంటూ ఉన్నాను మెల్లిగా నాకు దాని రుచి అంటే ఉన్న అసహ్యం పోయి దాని స్థానంలో ఇష్టం రావడం మొదలు అయింది తెలియకుండానే అతని మొడ్డని నా చేతిలోకి తీసుకుని ఇంకా వేగంగా చీకడం మొదలుపెట్టాను 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

నాకు కింద నుండి మల్లి వేదికుడా పెరగడం మొదలయినది పూకులోకి పెట్టుకోవాలని ఆలోచన వొచ్చిన మల్లి నాకే ఒక్క చిన్న అనుమానం కలిగింది నా నోటిలోకి పూర్తిగా వెళ్లలేని ఈ మొడ్డ నా చిన్ని పూకు లోకి వెలగలుగుతుందా అని అతని వేలు లోపలి పెడితేనే నాకు చాల నొప్పి రావడం గుర్తుకొచ్చి మిన్నుకుండిపోయాను అలాగే అతని మొడ్డని చీకుతూ ఉంటే మెల్లిగా నన్ను అపి అతని వట్టలను నా నోటి దగరకు తీసుకుని వొచ్చి చీకవే అని ఆర్డర్ వేసాడు నేను వాటిని ఎలా చికలో తెలియక అవస్థపడుతూ ఉండగా మల్లి అతని చేయి నా వీపుని చాల సురుకుగా తాకింది వెంటనే మల్లి నాకు ఏడుపు వొచ్చి ఏడుస్తూ చూస్తూ ఉన్న కూడా జాలి దయ లేకుండా హు కానీ అని అన్నాడు మెల్లిగా నేను వాటిని నోటిలోకి తీసుకుని చీకుతుంటే నా పంటి కింద పదం నేను తెలియక కాస్త గట్టిగా తీయగానే అతను మెల్లిగా చీకు లంజ అని ఇంకొక దెబ్బ వేసాడు నా వీపుపైనే  ఇంతక ముందు కొట్టిన ధగారే కొట్టడం వలన నాకు అక్కడ చర్మం అంత చాల మాన్తా పుడుతూ ఉంది కానీ ఏమి చేయలేక అలాగే నొప్పి భరిస్తూ అతని వట్టలను చిన్నగా చికుతూ లోపలికి బయటకు తేసు ఉన్నాను ఆలా చీకుతూ ఉండగా నా సన్నులతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు కొడుతూ నలుపుతూ పిసుకుతూ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ నాకు మాత్రం నా సనులు అతని గరుకైన చేతి కింద నలుగుతూ ఉంటే సాధారణంగానే నేను చాల తెల్లగా ఉంటాను కానీ ఎపుడు అతని చేయి పడుతున్న దగర అంత నా చర్మం బాగా ఎర్రగా ఐపోయి ఉంది నా చనులు కూడా చాలా ఎర్రగా ఐపోయి మంటగా ఉంది అక్కడ అంత చర్మం 

అలాగే వట్టలు చీకుతున్నా నన్ను మల్లి వేగంగా ఒక్క దెబ్బ తగిలింది ఏంటి అని చూడగా బాగా చీకవే లంజ ఫాస్ట్ గ చీకు అని ఆర్డర్ వేసాడు ఇంకా నేను సపోర్ట్ కోసం అని అతని తొడలను చెరొక చేత్తో పట్టుకుని చీకడంలో వేగాన్ని పెంచాను కాసేపు చిక్కిన తరువాత నా కుడి చేతిని తీసుకుని అతని మొడ్డ మీద వేసుకుని ఉపమని చెప్పాడు అలాగే ఊపుతున్న కొద్దిసేపు అయ్యాక ఇంకాస్త ముందుకు వొచ్చి నిలుచున్నాడు సరిగా నేను అతని రెండుకాళ్ళ కింద ఉన్నాను అతని మొత్తం పార్ట్శ్ నాకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మెల్లిగా నా నోటి దగరకు అతని గూద్హ తెచ్చిపెట్టి చీకమన్నాడు నాకు ఒక్కసారిగా ఏడుపు వోచేసి నేను చేయను అని మొదటిసారి అతనికి ఎదురు చెప్పాను కానీ ఆలా అన్నానే కానీ ఇప్పటివరకు జరిగిన దేనిలో కూడా నా ఇస్టంకి సంబంధం లేకుండా జరిగింది ఏది మాత్రం అతను ఎక్కడ వింటాడు వెంటనే నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని పైకి లేపి నా సన్నులు నోట్లోకి పెట్టుకుని గట్టిగ కొరికేసాడు అతని పళ్ళు నా సానులోకి దిగడం తెలుస్తుంది నొప్పి భరించలేక నా నోటిలో నుండి తెలియకుండానే చేస్తాను అనే మాట వొచ్చేసింది కానీ ఆ మాట కూడా అతని చల్లబరచలేదు ఇంకో సన్ను కూడా అలాగే కొరికి నన్ను ఒదిలాడు మెల్లిగా కిందకు కూర్చుని అతని గుద్ద దగర నోరు పెట్టి నాలుక తెరిచాను కానీ అక్కడ ఉన్న వాసనకు నాకు వాంతికి వోచేలా ఉన్న తప్పదు కదా అని అలాగే నాకడం మొదలు పెట్టాను కానీ ఏవేవో రుచులు నాలుకకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి కానీ నేను ఎదురుచెప్పలేను అలాగే నాకుతూ నా సన్నులపైనా చేత్తో రహీమ్ కొరికిన దగర రుద్దుకుంటూ ఉన్నాను 

ఆలా కాసేపు అయ్యాక నన్ను మొడ్డ చీకమని ఆర్డర్ చేసాడు నేను అలాగే అని మొడ్డ నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతూ ఉన్నాను కానీ అతను నా తలను గట్టిగ పట్టుకోవడం గమనించిన నేను ఇంకా నా నోటిని దేంగబోతున్నాడు అని అర్థంచేసుకుని సపోర్ట్గ అతని రెండు తొడలు పటుకున్నాను వెంటనే వేగంగా నన్ను దేగడం మొదలు పెట్టాడు మెల్లిగా నాలోపలికి తోస్తు దేన్గుతూ ఉన్నాడు నేను నాకు వీలు ఐనంతవారకు నోరు తెరిచి అతనికి సులువుగా దురేల సహకరిస్తూ ఉన్నాను ఆలా దేన్గుతూ ఉంటే అతని మొడ్డ నా గొంతులోకి వెళ్తున్న కూడా ఇంకా సగం బయటే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది 
అలాగే దెగుతూ ఉన్నాడు నాకేమో చాల నొప్పిగా ఉంది నోరు ఊపిరి తీసుకోవాలన్న కష్టంగానే ఉంది కానీ నేను చెపేస్థిత్లో లేను అతను కూడా ఆపేలా లేదు అలాగే భరిస్తున్నాను కానీ విపరీతమైన బాధ అతను కొట్టిన దెబ్బలకు మరియు అతను దెగుతున్నవేగానికి నా నోరు వేస్తున్న నొప్పి కి అలాగే దెగుతూ ఒక్క పది నిమిషాల తరువాత నా తలను గట్టిగ పట్టుకునేసి నా గొంతులోకి అంత పెట్టి అతని రసాలు వొదిలేసాడు 

అది ఎంత వొదిలాడో లెక్క లేనంత ఒదిలాడు సరాసరి గొంతులోకి వెళ్లిపోవడం వలన నాకు ఆ రుచి కూడా తెలియలేదు ఆలా కొద్దిసేపు ఉన్నాక మెల్లిగా బయటకు లాగేసాను ఉపిరికోసం అని అపుడు మల్లి నా నోట్లో పెట్టి క్లీన్ చేయమని అడిగారు మెల్లిగా నాకుతూ క్లీన్ చేస్తున్నపుడు తెలిసింది రుచి కొద్దిగా వగరుగా ఉప్పగా ఉంది మొత్తం నాకేసాక నేను అలాగే నోటిలో పెట్టుకుని ఉన్నాను ఏమైనా చెప్తాడేమో అని అది మెల్లిగా చిన్నగా అవటం చూసి నాలో ఏదో తెలియని ఆనందం వేసింది ఈలోగా బయట ఎవరో పిలిచేసరికి అతను లుంగీ కట్టుకుని బయటకు వెళ్తూ నన్ను అలాగే ఉండమని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నేను అలాగే బట్టలు ఏమి లేకుండా కొద్దిగా లోపలికి వెళ్లి బయట ఎవరు వోచారు అని కొద్దిగా కిటికీ దగరకు వెళ్లి బయటకు చూసాను నేను వాళ్లకు కనిపించకుండా చేసుకుని కానీ నాకు వాళ్ళు కనిపించలేదు సరే అని అక్కడే అద్దం కనిపించగానే నా చూపులు దానిమీదకు వెళ్లాయి ఒకసారి అందులో నన్ను నేను చూసుకుని షాక్ అయ్యాను మొత్తం అంత చర్మం ఎర్రగా ఐపోయింది నా చనుల పైన అతను కొట్టిన దగర అంత వాచిపోయి ఉంది అతని పంటిగాట్లు కూడా నాకు అలాగే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అక్కడ అంత నా రక్తం గడ్డకటేసినట్టుగా చాల ఎర్రగా ఉంది నా మొకం అంత నేను కార్చిన కన్నీళ్లకు బాగా ఉబినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది నా జుట్టు అంత చాల చెదురు బోదురు ఐపోయింది ఆలా చూసుకుంటూ ఉండగా నావెనకనుండి నన్ను పట్టుకుని రహీమ్ గట్టిగ కౌగలించుకుని నా చనులపైనా మల్లి చేతులు వేసి పిసికేస్తూ ఉన్నాడు అతను నన్ను కౌగిలించుకోగానే నాకు వీపుపైన అతను కొట్టిన దగర చర చర మని మాడటం మొదలు అయింది నా సనులు కూడా నొప్పి పెడుతూ ఉన్నాయి మెల్లిగా నేను ఇంటికివెళ్ళాలి అని చెప్పాలని ప్రయతిస్తున్న కానీ నా గొంతులోనుండి మాట బయటకు రావడం లేదు నా ఒంట్లో ఉన్న శక్తీ అంత కూడాతీసుకుని ఇంటికి వెళ్తా అని అడిగానుదానికి అతను అప్పుడేనా ఇంకాసేపు ఉండు భేటీ అని అన్నారు కానీ కొట్టలేదు మెల్లిగా నేను దేర్యం చేసి లేదు ఇంటి దగర అమ్మ ఒకటే ఉంది మల్లి నాన్న కూడా వొస్తే నాకోసం ఎటు వొస్తరు ఈపాటికే చాల సేపు ఇఇంది అని చెప్పాను ఓకే వెళ్ళాలి అంటే ఒక్క చిన్న షరతు అన్నారు ఏంటి అది అని అతని వీపు నా కళ్ళతోనే చూస్తూ అడిగాను దానికి అయన నా మొడ్డ చీకి వేళ్ళు అని చెప్పారు కానీ ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు కదా అని వెంటనే మోకాలపైనా కూర్చుని నోరు తెరిచిన నా నోటిలోకి అతని మొడ్డ దూరిపోయింది ఆలా చీకుతూ ఉండగా మెల్లిగా అది లేవడం మొదలుపెట్టింది నాలో భయం పెరిగిపోసాగింది మల్లి చాలాసేపు చేస్తాడేమో అని కానీ అతని చేతులు నా తలని బంధించడం నాకు తెలిసి అతనివైపు నా కళ్ళతోనే దినంగా చూస్తున నాకళ్ళలోకి చూసి సమాధానం గ కొద్దిసేపే ఒక్క రెండు నిమిషాలు అని చెపుతూ నా తలని పట్టేసాడు ఇంకా దేన్గుతాదేమో అని అనుకుంటున్న నాకు వెంటనే అతని ఆదేశం అర్థం ఇఇంది మెల్లిగా నానోటిలో అతను ఉచ్చ పోయడం మొదలుపెటేసాడు నేను తల తీయడానికి లేకుండా గట్టిగ నా తలను అతని చ్చెతులతో పట్టేసి మొత్తం తాగేలా చేసాడు నేను గించుకుంటూనే ఆలా మొత్తం తాగేసాను చివరిబొట్టు వరకు నా గొంతులోకి వెళ్ళిపోయింది అని అనుకున్నాక నన్ను వొదిలేసాడు పైకి లేపి నన్ను గట్టిగ కిస్ చేసి వేళ్ళు ఇంటికి అని చెప్పాడు నేను దొరికిందే ఛాన్స్ అని అనుకుని వెంటనే నా బ్ర పాంటీ తీసుకుని వేసుకుంటుండగా ఆపేసి బ్ర పాంటీ అక్కడే వొదిలేసి nighty ఒకటే వేసుకుని వెళ్ళిపోమన్నాడు నేను ఎందుకు ఏమిటి అని అడిగే స్థితిలో లేను ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు అని nighty ఒకటే వేసుకుని బయటపడ్డాను.మెల్లిగా వెళ్తూ ఉంటే నాకు ఈ స్థితిలో నన్ను మా అమ్మ చూస్తే ఏమి జరిగిందో కనిపెట్టడం పెద్ద సమస్య కాదు అనుకుని వెంటనే మా ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఉన్న వాటర్ టాప్ దగరికి వెళ్లి మొకం అండ్ కాళ్ళు చేతులు అలాగే నా నోటిలో నుండి వొస్తుంది కంపు పోగొట్టుకోడానికి కాసేపు నోటిలో నీరు వేసుకుని  కడుక్కుని కాస్త జుట్టు సరిచేసుకుని మెల్లిగా ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోయాను కానీ ఇంటికి వొచ్చాక మా అమ్మ నన్ను ఏమి అడగలేదు హమ్మయ్యా అనుకుని సైలెంట్ గ బాత్రూం లోకి వెళ్లి నా సళ్ళ పైన అతని గాట్లకు వాటర్ తో కడిగి ఫ్రెష్గ స్నానం చేసి బ్ర వేసుకోవాలని ట్రై చేశాను కానీ పెయిన్ వొచ్చేసరికి అలాగే వేసుకోకుండా కింద పాంటీ ఒకటి వేసుకుని వొచ్చాను బయటకు రాగానే అమ్మ భోజనం చేయమని చూపిన వినకుండా సైలెంట్ గ వెళ్లి పడుకునిపోయాను ఆలా పడుకున్నానే కానీ నా కళ్ళ ముందు అతని మొడ్డ అతను ఇచ్చిన సుఖం గుర్తురాసాగాయి వెంటనే నా బాడీ నన్ను ఆ ఆలోచనల నుండి బయటకు రాపించాలనేమో మెల్లిగా అతను కొట్టిన దెబ్బలు ఆ నొప్పి ఇంకా ఎక్కువ అవసాగాయి అలాగే వాటిని బరిస్తూనెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాను 

ఆలా మొదలు అయింది నా శృంగార జీవితం 

 

2ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Naa Jeevitham Srungaramayam – 2,నా జీవితం శృంగారమయం , telugu boothu kathalu, telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Jeevitham Srungaramayam

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button