Naa Katha

Naa Katha – 3 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha - 3 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Naa Katha – 3 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast
Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Uday

(చలో దిఖావో కహా లగి హైపద చూపించు ఎక్కడ తగిలిందో అంటూ ముందుకు వంగా 

అప్పటివరకు దెబ్బ తగిలిన చోట రాస్తున్న తన చేతిని తీసేస్తూ 

(రెహనే దీజియే ఓ కం హోజాయేగిఉండనివ్వండి అదే తగ్గిపోతుంది అంది 

(నహి నహి, తోడా ఏ స్ప్రే మార్నేసె బహుత్ రిలీఫ్ మిలేగా, చలో కహా లగాలేదు లేదు  స్ప్రే కొడితే బాగా ఉపశమనంగా ఉంటుంది ఎక్కడ తగిలింది అంటుంటే 

(దీజియే మై కుద్ మార్ లేతీహూఇవ్వండి నేనే కొట్టుకుంటా అంది గీత 

(నహి మేరి గల్తిసే తుమే ఏ చోట్ లగా హై, తొ మైహి మారూంగాకాదు నా తప్పిదం వల్లనేగా  దెబ్బ తగిలింది, అందుకే నేనే కొడతా అంటూ చీరపైనుంచే తన ఎడమ మోకాలిని తాకుతూ (కహా యహాఎక్కడ ఇక్కడా అన్నా 

తడుముతున్న నా చేతిని తన చేత్తో పట్టుకుంటూ (గల్తి మేరి భి తి ముజే దేక్ కే ప్లేట్ రక్ నా థతప్పు నా పక్కనుంచి కూడా ఉంది చూసి తట్ట పెట్టాల్సింది అంది గీత 

(చలో అబ్ గల్తి దోనో నే కియా ఇసిలియే తుం కహా చోట్ లగీ దిఖావో, మై స్ప్రే మార్తాహూసరే ఇద్దరిపైన తప్పు ఉంది కాబట్టి నువ్వు దెబ్బెక్కడ తగిలిందొ చూపించు, నేను స్ప్రే కొడాతాను అన్నా 

నా చేతిని పట్టుకున్న తన చేయి వెచ్చగా ఉంది 

(ముజే షరం ఆ రహీ హై ఆప్ సే యే కాం కరానేకే లియేనాకు సిగ్గొస్తోంది మీతో  పని చేయించుకోవడానికి అని గీత అంటుంటే 

ఓహో నీకు సిగ్గు అడ్డొస్తుందా లేపోతే పర్లేదులా ఉంది అనుకుంటూ 

(తో చలో తుం అప్ని ఆంఖ్ బంద్ కర్లో ఫిర్ఐతే నువ్వు నీ కళ్ళు మూసుకో అన్నా వూహూ అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది 

తన చేతిలో ఉన్న నా చేతిని విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించా గట్టిగా పట్టుకుంది వదలకుండా 

తన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని చేతిలోని స్ప్రే క్యాన్ కింద పెట్టి ఆ[b]దే చేత్తో తన చీర అంచు పావడాతో సహా పట్టుకుని పైకి లేపడం మొదలెట్టా [/b]

ముందు తన తెల్లటి పాదాలు బయట పడ్డాయి. తన పాదం చుట్టూ మెహంది పెట్టినట్టు ఉంది తెల్లటి పాదం చుట్టూ ఎర్రటి మెహంది రేఖలు ముద్దొస్తున్నాయి. ఇంకొంచెం పైకెళ్ళగానే కాలి పిక్కలు కనిపించాయి. నునుపైన చర్మం తో ముట్టుకుంటే మాసిపోయేటట్లు. 

అంతవరకు నేను తనని సరిగ్గా చూడలేదు, కారణం నాకలాంటి ఉద్దేశం ఉండకపోవడం, రెండవది తనెప్పుడూ తలపై ముసుగుతో ఉండడం. 

మన పాలసి మొదట మొహం నచ్చాలి, తరువాతే తరువాతవి. కాని ఇక్కడ రివర్స్ లో నడుస్తోంది. ఇంత చక్కటి పాదాలు ఉన్న మనిషి ముఖం ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటూ తలెత్తి తన మొహం వైపు చూసా. 

ఉమ్మ్చక్కగా ఉంది. గుండ్రటి ముఖంఎర్రటి పెదాలు కాస్త విచ్చుకుని తడితడిగా మెరుస్తున్నాయి లైటు వెలుతురులో,  నుదుటి పై కనుబొమల మద్య  చిన్న బొట్టు,  పాపిటిలో సిందూరం పెళ్ళైనదనడానికి తార్ఖానంగా. కళ్ళు మూసుకుని వుంది. 

చక్కగా కొసదేలిన ముక్కుచిన్ని గడ్డం.  గీత పెదాలు చిన్నగా వణుకుతున్నాయి. 

ఇంకొంచెం కిందికి చూసా మొహానికి తగినట్టున్న మెడ నునుపుగా ఉంది. నా చూపులు ఇంకా కిందికి జారాయి. శ్వాస భారంగా తీస్తుందనడానికి గుర్తుగా ఊపిరి తీసి వదిలినప్పుడల్లా చాతీ పైకి కిందికి కదులుతోందిచీర చాటునుంచి పల్చటి పొట్ట కనీకనిపించకుండా కనిపిస్తోంది. నా చూపులు తనని చూస్తుంటే, నా చేయి తన పని అదే చీరను మోకాలి వరకు లేపేసి ఇంకా పైకి పోతుంటే (బస్ వహీ) చాలు అక్కడే అంది గీత కళ్ళు మూసుకునే.

నేనీలోకంలోకొచ్చి తన కాళ్ళవైపు చూసా ఇప్పుడు చీర పావడాతో సహా రెండు మోకాళ్ళ వరకు లేపేసి ఉంది.  కాళ్ళను దగ్గరగా చేర్చడంతో రెండు తొడలు కలిసిపోయి  సన్నటి గీత లా కనిపిస్తోంది. దెబ్బ తగిలిన చోట ఎర్రగా గుర్తు కనిపిస్తోంది. 

కాని నేను కాస్త అవకాశం తీసుకుందామని,  గుర్తుకు కొద్దిగా కింద వేళ్ళతో రాస్తూ (యహా) ఇక్కడా అన్నా. 

నా స్పర్శకు తనుపట్టుకున్న నా చేతిపైన తన పట్టు ఇంకాస్త బిగిసిందిఊపిరి తీసే వేగం కూడా పెరిగింది. 

చిన్నగా గొణుగుతున్నట్లు (నహి ఔర్ తోడా ఊపర్) కాదు ఇంకొంచెం పైన అంది గీత 

రాస్తున్న నా చేతిని తీయకుండా అలాగే పాముతూ పైకి తడమసాగాను. దెబ్బదగ్గర ఒక్క క్షణమైనా ఆగక ఇంకా పైకి చేతిని తీసుకెళ్తుంటే (యహా…యహా) ఇక్కడా …. ఇక్కడా అని అడుగుతూ. 

చటుక్కున ఖాళీగా ఉన్న తన రెండో చేత్తో పైకెళ్తున్న నా చేతిని పట్టుకుని దెబ్బతగిలిన చోట వదిలింది (యహా ఉతనా ఊపర్ నహి) ఇక్కడ… అంత పైన కాదు అంటూ  సారి తన గొంతులో ఒకలాంటి కొంటెతనం తో కూడిన నవ్వు కనిపించింది 

(ఓ టీక్ హై)  సరే అంటూ స్ప్రే క్యాన్ తీసుకుని బాగా షేక్ చేసి దెబ్బ తగిలిన చోట,  దాని చుట్టూ స్ప్రే చేసా. 

ఒక్కసారిగా చల్లటి ద్రవం పడేసరికి స్స్అంటూ ఉలిక్కిపడింది గీత

(క్యా హువా) ఏమైంది అన్నా క్యాన్ పక్కన పెడుతూ 

(కుచ్ నహి బహుత్ హీ తండా హై) ఏం లేదు చాలా చల్లగా ఉంది అంది గీత 

(హా తభితో సుజన్ కో తురంత్ కం కరేగా ఔర్ దర్ద్ కో భి) హా అప్పుడే కదా వాపును తొందరగా తగ్గిస్తుంది, నొప్పిని కూడా అన్నా 

(టీక్ హై) సరే అంటూ లేవ బోయింది గీత 

(నైనై అభి నహి తోడా దేర్ ఐసేహి బైటో తాకి దవా తుమ్హారే జిస్మ్ కా అందర్ చలాజాయే) వద్దొద్దు అప్పుడే కాదు కాస్సేపలా కూర్చో మందు నీ వంట్లోకి పోయేటంతవరకు  అన్నా పైకి లేవబోతున్న తన తొడలపై చేయివేసి అదుముతూ. మెత్తగా తగిలాయి తన తొడలు నా అరిచేతికి చీరపైనుంచే. 

అలాగే కూర్చుండిపోయింది గీత తన చేతిలో ఉన్న నా చేయి వదిలేసి చీరను కిందికి సర్దబోతున్న తనను వారిస్తూ (తోడా సూఖ్ నేదొ దవాకోకొంచెం ఆర నివ్వు మందును అంటూ లేచి టీపాయ్ పైనున్న వైన్ గ్లాస్ అందుకుని అందులో మిగిలున్న దంతా ఒక్క గుక్కలో తాగా. 

మళ్ళీ ఫ్రిజ్ దగ్గర కెళ్ళి వైన్ బాటిల్ తీసి నా గ్లాస్ లో నింపుకుని ఇంకో గ్లాస్ లో కూడా పోసి తను కూర్చున్న దగ్గరికి వచ్చా. 

అప్పటి వరకు నన్నే చూస్తున్న గీత తల వంచుకుంది. 

తీసుకొచ్చి గ్లాసు తన ముందు చాస్తూ (లో తోడా టేష్ట్ కరో) తీసుకో కొద్దిగా రుచి చూడు అన్నా 

ఇంకా తను చీర అంచులను అలాగే పట్టుకుని ఉంది తన కాళ్ళను, పిక్కలను బహిర్గతం చేస్తూ వూహూ అంది తల అడ్డం గా ఆడిస్తూ (నహి) వద్దు అంటూ చిన్నగా గీత 

(చలో కుచ్ నహి హోగా ఏ తో అంగూర్ కా రస్ హై దెఖో మై ఏక్ గ్లాస్ పీలియా కుచ్ హువా క్యా) ఏం కాదులే ఇది ద్రాక్షా రసమే కదా చూడు నేను ఒక గ్లాస్ తాగాను ఏమన్నా అయ్యిందా  అంటూ తన పక్కనున్న ఇంకో సోఫాలో కూర్చుంటూ 
(లో అబ్ సాడికో చోడ్ దో దవా తో సూఖ్ గయి ఔ రే గ్లాస్ పకడ్ కే చీర్స్ బోలో) తీసుకో ఇంక ఆ చీరను వదిలేయి మందు ఆరిపోయింది ఈ గ్లాసు పట్టుకుని చీర్స్ చెప్పు అన్నా 

ఇంకా చీరను ఎత్తిపట్టుకునే ఉన్నా అన్న స్పృహకు సిగ్గుతో మొహం ఎర్రబడుతుండగా గబగబా చీరను కిందికి వదలి సర్దుకుంటూ (నహి భయ్యా) వద్దు అన్నా అంది గీత 

చాలా సేపటి తరువాత ఆమె పలికిన (భయ్యా) అన్నా అన్న మాటను గుర్తిస్తూ చేతిలోని గ్లాసును తన ముందర పెట్టేసి ఆమ్లెట్ ప్లేట్ ను దగ్గరికి లాక్కున్నా చేతిలోని వైన్ ఒక గుటక వేస్తూ 

(అచ్చా తోడి దేర్ పెహలే తుమే ఫోన్ ఆయాతానా కౌన్ థా) సరే కాస్సేపు ముందు నీకో ఫోన్ వచ్చింది కదా ఏవరది అన్నా ఆమ్లెట్ ముక్క తుంచి నోట్లో వేసుకుంటూ తనను మళ్ళీ మామూలు స్థితికి తీసుకురావాలని మాట మారుస్తూ 

(ఓ..హా..ఓతో మేరి దీదీ తి) ఆ…హా…మా అక్క చేసింది అంది గీత 

(అచ్చా క్యా బొల్ రహితి క్యా జల్ది ఆనేకే లియే బొల్ రహితి) అవునా ఏమంటోంది తొందరగా రమ్మని అంటోందా అన్నా 

(నహి దీది తో ఐసా నహి కహా అగర్ ఆప్ కో హమారా రెహనా పసంద్ నహి తో మై రోటి బనాకర్ చలే జాతీ హూ) లేదు అక్కైతే అలా అనలేదు మీకు నేనుండడం ఇష్టం లేకపోతే రొట్టెలు చేసి వెళ్ళిపోతా అలుగుతున్నట్లు అంటూ మోకాలికి తగిలిన దెబ్బ గురించి మర్చిపోయి  లేచింది గీత ఒక అడుగు ముందుకేసి (స్స్మా) స్స్…అమ్మా…అంటూ సోఫాను పట్టుకుని ఆగిపోయింది 

(అరే క్యా కర్ రహీ హో మైతొ య్యూహీ పూచాతా ఔర్ తుం బురా మాన్ గయీ) అరే ఏమైంది నేనూర్కే అడిగా నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు తన దగ్గరకెళ్ళి భుజాలు పట్టుకుని బలవంతంగా సోఫాలో కూర్చొబెట్టా కూర్చుంది గమ్మున 

(దేకో ఎక్ కాం కర్తే హై మై పాని గరం కర్కే లాతా హూ, తోడా సెకాయి కర్నే సె రాహత్ మిలేగా) చూడు ఓ పని చేద్దాం, నేను నీళ్ళు వేడి చేసి తీసుకొస్తా కాస్త కాపడం పెడితే ఉపశమన కలుగుతుంది అన్నా 

(రెహనే దీజియే అబ్ జోభి కర్నా హై మై అప్నే ఘర్ జాకే కర్లూంగీ) ఉండనివ్వండి ఇక ఏం చేసుకోవాలన్నా నేను మా ఇంటికెళ్ళి చేసుకుంటాను అంది గీత 

ఈ మాటలు విని కిచెన్ వైపు వెళ్ళబోతున్న నేను (క్యా హువా) ఏమైంది గీతా అంటూ తన చుబుకాన్ని పట్టుకుని పైకెత్తా తన కళ్ళలో నీళ్ళు 

(అరె ఏ క్యా హై మైనే ఐసే క్యా బోల్ దియా కి తుం రోరహీహో) అరె ఇప్పుడు నేనేమన్నాని ఏడుస్తున్నావు  అంటూ తన పక్కన కూర్చున్నా. 

మళ్ళీ లేవ బోయింది గీత తన చేయి పట్టుకుని విసురుగా లాగా దాంతో విసురుగా వచ్చి నా వళ్ళో పడింది.

మళ్ళీ లేవ బోయింది గీత తన చేయి పట్టుకుని విసురుగా లాగా దాంతో విసురుగా వచ్చి నా వళ్ళో పడింది.[/b]

తన నడుమునుంచి కింది బాగం సోఫాపైన ఆ పై బాగం నా ఒళ్ళో ఒక వైపుకు తిరిగి తన ముందెత్తులు నా తొడలకు ఒత్తుకుంటున్నాయి. 

గింజుకుంటూ లేవబోతుంటే, తన వీపుపై ఒక చేత్తో అదిమిపెట్టి నిమురుతూ
(క్యా హువా గీతా బతావొనా క్యా హువాఏమైంది గీతా చెప్పవా ఏమైందో 

చేతికి తన బ్రా స్ట్రాప్స్ తగులుతున్నాయి జాకెట్టు పైనుంచి కింద తొడలకు తన సళ్ళు మెత్తమెత్తగా నొక్కుకుంటున్నాయి 

(కుచ్ గలత్ బోల్ దియా క్యా మైనే అగర్ గలత్ బోలాతో ప్లీజ్ మాఫ్ కర్దోనాఏమైనా తప్పుగా అనేసానా తప్పుగా ఏమైనా అనుంటే క్షమించేయి ప్లీజ్ తను ఎక్కిళ్ళు పెడుతూ నిశ్శబ్దం గా ఏడుస్తుంటే అన్నా 

(నహి ఆప్ కుచ్ గలత్ నహి బోలా మెరిహి గల్తి హైలేదు మీరేమి తప్పుగా అనలేదు తప్పంతా నాదే అంది గీత  ఏడుపు మద్యలోనే, 

కాని నా వొళ్ళోనుంచి లేవడానికి ప్రయత్నించలేదు  

నా చేయి తన వీపుపైన అచ్చాదన లేని బాగాలను తడుముతోంది అలానే రాస్తూ చేతిని తన నడుము పైన పోనిస్తూ 

(టీక్ హై తో ఫిర్ తుం గలతి కర్కే మేరేపె క్యొ గుస్సా కర్ రహీ హోఅలాగైతే తప్పు నువ్వు చేసి నాపై ఎందుకు కోపం చూపిస్తున్నావు అన్నా తల ముందుకు వంచి తన ముఖానికి దగ్గరగా చేర్చి. 
తన చెవి దగ్గర నా వెచ్చటి ఊపిరి తన చెంపలకు చెవికి తగిలి గిలిగింతలు పెట్టినట్టు స్స్హా

(ఆప్ తొ కుచ్ బోలాహి నహి బార్ బార్ ముజే జానేకేలియే కెహరహెతేనా..మీరేమీ అననట్లు మాటిమాటికి నన్ను వెళ్ళమని అంటున్నారు కదా అంది విసురుగా నా వొళ్ళోంచి లేస్తూ. 

వంచిన నా తలను వెనక్కి తీసుకునేటంతలో తన చెంప నా ముఖాన్ని తాకింది.  అప్రయత్నంగా నా పెదాలు తన చెంపను ఒరసుకున్నాయి, అదే సమయం లో నడుం పై ఉన్న నా చేయి ముందుకెళ్ళి తన పల్చటి కడుపుపై పడింది. 

(ఓ..ఓతో ఐసేహి కెహరహాతా తుమే దేర్ హోజాయెగీ కర్కే మైనే తుమే జానేకేలియేతో నహి కహా నాఅదిఅది నేనూరికేనే అన్నా నీకు ఆలస్యం అవుతుందని, నిన్ను వెళ్ళిపొమ్మని అనలేదు కదా. 
నా చేయి ఇంకా తన కడుపుపైనే ఉంది, తన చంప నేను నాలుక చాస్తే అందేటంత దూరంలో ఉంది. 

(ఔర్ మేరే లియే తుమే రుక్నేసే తకలీఫ్ హోతీహోగి ఏ సోచ్ కే మైనే ఐసా కహా అగర్ మేరే బాత్ తుమే దుఃఖ్ పహుంచాయీ తొ ముజే మాఫ్ కర్దో దుబారా కభి ఐస నహి బోలూంగానాకోసం నువ్వు ఆగిపోతే నీకు కష్టమౌతుందని అలా అన్నా, నా మాటలు నీకు బాధ కలిగించి ఉంటే నన్ను క్షమించేసేయ్ ఇంకెప్పుడూ అలా అనను. 

నా ప్రమేయం లేకుండానే కడుపుపై ఉన్నా నా చేయి దేన్నో వెతుకుతోంది. 

(ఔర్ అబ్ దేఖో మై తుమే జల్ది జానేభి నహి దూంగాఇంక చూడు నువ్వు తొందరగా వెళ్ళడానికి వదలను అంటూ తనని కాస్త దగ్గరికి లాగా 

(సచ్చి తో ఫిర్ టీక్ హైనిజమా సరే ఐతే అంది గీత 

(టీక్ హైన తో ఫిర్ ఏ తోడా చకోనా) సరే కదా ఐతే ఇది కొంచెం రుచి చూడు అన్నా ముందుకు వంగి టీపాయ్ పైనున్న తనకోసం తెచ్చిన వైన్ గ్లాసు అందుకుని తన పెదాల దగ్గరికి తెచ్చి

(ఏ క్యా కర్ రహే హై మై నహి పీవూంగిఏం చేస్తున్నారు నేను తాగను అంది మొహాన్ని దూరం చేస్తూ 

నా ఎడం చేయి తన వీపును చుట్టి కడుపుపై ఉంది కదా దాంతో తనకు ఎక్కువ కదలడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది 

ప్లీజ్ (అగర్ తూ నహి పియోగితో మై ఏ సమజ్ లూంగా కి తూ ముజే మాఫ్ నహి కియానువ్వు తాగక పోతే నువ్వు నన్ను ఇంకా క్షమించలేదని అనుకుంటా అన్నా 

తన స్పర్శ సామీప్యం తన దగ్గరనుంచి వస్తున్న ఆడతనపు వాసన అప్పటికే తాగిన రెండు గ్లాసుల వైన్ కలిసి నన్ను నిలవనీయక ఏదో చెయ్యమంటున్నాయి 

(అబ్ రెహనే దీజియేనా మైతో ఆప్ సే మజాక్ కర్ రహీతి ఔర్ ఆప్ తో మాఫీ మాంగేనేవాలి ఐసె కుచ్ నహి కహాఇప్పుడు ఉండనివ్వండి నేను మీతో జోక్ చేస్తున్నా మీరు క్షమించమని అడగాల్సినంత మాటేమీ అనలేదు అంది గీత. 

తనకు కూడా నాకున్నట్లే ఉందేమో తన గొంతులో వణుకు, తత్తరపాటు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. 

(ఫిర్ భి మేరే లియే తోడాఐనా సరే నాకోసం కొంచెం ప్లీజ్ అంటూ మళ్ళీ గ్లాసు తన నోటి దగ్గరకు తీసుకెళ్ళా  

(బస్ ఏక్ బార్ఒక్కసారికి మాత్రమే అంటూ తల తిప్పి నావైపు చూసింది గీత. 

తన కళ్ళలో సన్నటి ఎరుపు జీరలు కనిపిస్తున్నాయి. అవి ఇందాక ఏడ్చినందువల్ల వచ్చినవో లేక ఇప్పుడు కలుగుతున్న ఫీలింగులవల్ల వచ్చినవో తెలియడం లేదు. 

(టీక్ హై ఆప్ కే లియే ఔర్ యే బాత్ ఉన్ కో మత్ బతాయియేగాసరే మీకోసం  విషయం ఆయనకు చెప్పొద్దు అంది గీత నా చేతిలోని వైన్ గ్లాస్ తీసుకుంటూ 

గట్టిగా నవ్వుతూ (నహి బతావూంగా టీక్ హై, ఏక్ మినిట్చెప్పనులే, ఒక్క నిముషం అంటూ తనను చుట్టుకుని ఉన్న నా చేతిని తీసేస్తూ గబగబా వెళ్ళి మళ్ళీ నా ఖాళీ గ్లాసు నింపుకుని వచ్చా 

(ఆప్ కితనా పీరహేహై ఏతో చౌతి గ్లాస్ హైనామీరు ఎంత తాగుతున్నారు, ఇది నాలుగో గ్లాసు కదా అంది గీత 

మళ్ళీ తన పక్కనే కూర్చుంటూ (దేఖా తుమే గింతీ భి నహి ఆతా యే తీస్రీ హైచూసావా నీకు లెక్క పెట్టడం కూడా రాదు ఇది మూడో గ్లాసు అన్నా

కంఫర్టబుల్ గా సోఫాలో సర్దుకుంటూ తనవైపు తిరిగా. ఇద్దరి తొడలు ఒకదానికొకటి తగులు తున్నాయి. తను దూరం జరిగే ప్రయత్నమేదీ చెయలేదు. 

(నహి, ఆప్ పెహలే ఏక్ గ్లాస్ బరే ఫిర్ దొ గ్లాస్ బరే అబ్ యే చౌతా హీ హువానా, ముజే మత్ పకాయియే ముజే గింతీ బహుత్ అచ్చీతరహ ఆతా హై ఔర్ మై హమారా గావ్ మే బారవీ తక్ పడీహూకాదు, మీరు మొదట ఒక గ్లాస్ నింపారుతరువాత రెండు గ్లాసులు నింపారు ఇప్పుడు ఇది నాలుగోదే కదా నాకు ఇంకా వుడికించొద్దు నాకు లెక్కలేయడంచాలా బాగా వచ్చు మా గ్రామం లో నేను పన్నెండవ తరగతి వరకూ చదువుకున్నా అంది గీత కొంటెగా నవ్వుతూ. 

హాహా(జో పెహలేసేహి పక్ గయీ ఉసే ఫిర్ పకానేకి క్యా జరూరత్ హైముందే నువ్వు వుడుక్కున్నావ్, నిన్ను ఇంకా వుడికించాల్సిన అవసరం లేదు అన్నా నేనూ నవ్వుతూ 

(ఆప్ఆప్కోమీరుమిమ్మల్ని అంటూ కొట్టడానికన్నట్లు తన ఎడమ చేయి ఎత్తింది తన కుడి చేతిలో వైన్ గ్లాస్ ఉంది. 

నేను ఖాళీగా ఉన్న నా కుడి చేత్తో తన చేతిని పట్టుకుంటూ (అబ్ మారోగి యా చీర్స్ బోలోగిఇప్పుడు కొడతావా చీర్స్ కొడతావా అన్నా నా ఎడమ చేతిలోని గ్లాస్ తన గ్లాసుకు చిన్నగా తగిలిస్తూ (బోలో చీర్స్చీర్స్ చెప్పు  అంటూ తన మొహం వైపు చూసా వూహూ 

(ముజే షరం ఆరహీహై) నాకు సిగ్గుగా ఉంది అంది గీత చిన్నగా 

(చలో గీతా ఇస్మే షరమానేకి కోయీ బాత్ నహి చీర్ మానె ఏక్ తరహ్ సే ఖుషీ బాట్ నే జైసా) మరేం పర్లేదు ఇందులో సిగ్గు పడాల్సిన విషయమేమీ లేదు చీర్స్ చెప్పడమంటే మన సంతోషాన్ని పంచుకోవడం లాంటిదన్న మాట అంటూ మరోసారి తన గ్లాసుకి నా గ్లాసు తగిలించి చీర్స్ అన్నా 

తను సిగ్గుపడుతూ చిన్నగా చీర్స్ అంది

5ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Naa Katha – 3, నా కథ , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Katha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page