Naa Katha

Naa Katha – 4 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha - 4 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Naa Katha – 4 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast
Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Uday

తను సిగ్గుపడుతూ చిన్నగా చీర్స్ అంది
 
(హా అబ్ టీక్ హై అబ్ ఏక్ సిప్ కరో) ఆ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఒక గుక్క రాగు అంటూ నేను నా గ్లాసులోని వైన్ ఓ గుక్క తాగా

తను గ్లాసుని తన పెదవుల దగ్గరకు తెచ్చి కొద్దిగా వైన్ తాగింది మొహం అదోలా పెట్టి బలవంతంగా గుటకేసి చీ(ఏ కైసా హై, ఇస్కొ అంగూర్ కా రస్ బోల్తే హై క్యా) ఇదేంటి ఇలా ఉంది దీన్ని ద్రాక్షారసమంటారా అంది గీత

(క్యొ క్యా హువా అచ్చాతొ హై) ఏం ఏమైంది బానే ఉందిగా అన్నా నా గ్లాసులోని వైన్ ఓ గుటక వేసి

(క్యా అచ్చా హై తోడ కట్టా, తోడ మీటా ఔర్ కడవా భి హై ఔర్ ఔర్ యే బాస్) ఏం బావుంది కొంచెం పుల్లగా, కొంచెం తియ్యగా ఆ కొంచెం వగరుగా ఈ వాసన చీ..యాక్ అంది గీత. 

ఇంకా పక్క పక్కనే కూర్చుని ఉన్నాం తన తొడల స్పర్శ నాలో కొద్దికొద్దిగా వేడిని రగిలిస్తొంది దానికి తోడు ఈ వైన్ తన వంటి పైనుంచి వచ్చే గాలి. 

(కహాన్ మై దేఖూ మేరాతో టీక్ టాక్ హి హై) ఎక్కడ నన్ను చూడనీ నాదైతే బానే ఉంది అంటూ తన గ్లాసు తీసుకుని కొద్దిగా టేష్ట్ చేసా. 

యేయ్ (యే క్యా ఆప్ మేరా ఝూటా పీలియే) ఇదేం చేసారు మీరు నా ఎంగిలి తాగేసారు అంది గీత కంగారుగా గ్లాసును లాక్కుంటూ. 

ఉమ్మ్(ఏతో ఔర్ భి అచ్చా హై) ఇదైతే ఇంకా బావుంది అన్నా కన్ను కొట్టి కొంటెగా నవ్వుతూ. 

(ఆప్ కో నషా జ్యాదా హోగయా హై ఇసీలియే అచ్చా లగ్ రహా హై) మీకు మత్తు ఎక్కువైపోయింది అందుకే బాగా అనిపిస్తోంది అంది గీత. 

(ఐసా కుచ్ నహి దేఖో) అటువంటిదేం లేదు చూడు అంటూ గ్లాసును టీపాయ్ పైన పెట్టి తన పక్క నుంచి లేచి నిలబడి కట్టుకున్న లుంగీని మడిచి పైకెత్తి గట్టిగా కట్టుకుని చేతులు బార్లా చాపి గిర్రున తిరిగా.  

ఓ ఐదు సార్లు తిరిగి మళ్ళీ నేరుగా నిలబడి (దేఖా అగర్ నషా చడ్ గయా హోగా తో గిర్ జాతాతానా) చూసావా మత్తు ఎక్కివుంటే పడిపోయేవాడ్ని కదా అంటూ వెళ్ళి సోఫాలో తన పక్కన కూర్చోబోతూ కళ్ళు కాస్త తిరిగి ఆసరా కోసమని ఎడమ చేత్తో సోఫాను పట్టుకోబోయా, కాని తూలుడు వల్ల అది డైరెక్టుగా వెళ్ళి తన తొడల పైన పడడము, నేను తన పక్కన కూల బడడము జరిగింది. 

నా చేయి వత్తిడికి తన తొడలు రెండూ చెరో పక్కకు జరిగి నా చేతికి వాటి మద్యలో చోటిచ్చాయి.
స్స్ అంది గీత చిన్నగా తన తొడలపై నా వత్తిడికి.

(క్యా హువా) ఏమైంది నేను చేతిని తీసే ప్రయత్నమేదీ చేయకుండా, ముందుకు వంగి నా గ్లాస్ అందుకుని కొద్దిగా తాగి మళ్ళీ పెట్టేస్తూ గీత వైపు తిరిగా.

తను నా చేతిని తీసేయమని అనడం లేదు, అక్కడినుంచి లేవడం లేదు. తన చేతిలోని గ్లాస్ పట్టుకుని అలాగే కూర్చుని ఉంది.

హెయ్ గీతా (దేఖా మై టీక్ టాక్ హూనా తుం తో బోల్ రహీతి కి ముజే నషా చడ్ గయా హై కర్కే) చూసావా నేను బానే ఉన్నా కదా, నువ్వే నాకు మత్తెక్కిపోయింది అంటున్నావు. 

తన తొడల మద్యనున్న నా చేతిని కొద్దిగా కదిలిస్తూ, చటుక్కున రెండు తొడలు దగ్గరకి చేసి నా చేతిని కదలకుండా గట్టిగా బిగించేసింది.

నేను అదేమి పట్టించుకోకుండా గీతా… వూ..అంది.

(దేఖో తుమారా గ్లాస్ అభి భి వైసా హి హై, తోడ లోనా) చూడు నీ గ్లాసు ఇంకా అలాగే ఉంది, కొద్దిగా తీసుకో అన్నా.

గ్లాస్ ఎత్తి గటగట పూర్తిగా తాగేసి (అబ్ సంతుష్ట్ హువా) ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉందా  అంది.

హా హా (తోడాస, మగర్ పూరా ఐసా ఏక్ సాత్ నహి పీనా తోడా తోడా కర్కే మజా లేతే హుయే పీనా) కొద్దిగా, కాని ఈ విదంగా పూర్తిగా ఒకేసారి తాగకూడదు, కొద్దికొద్దిగా సరదాగా అనుభవిస్తూ తాగాలి అన్నా.

(హా ఆప్ లీజియే మజా ముజే ఐసీ మజా నహి చాహియే) ఆ మీరు అనుభవించండి ఆ నాకలాంటి సరదా లేదు, వద్దు అంది గీత

(తొ ఫిర్ కైసీ మజా చాహియే) ఐతే ఎంటువంటి సరదా ఉంది / కావాలి అంటూ తన వంచుకున్న ముఖాన్ని తన చుబుకం పట్టుకుని పైకెత్తా.

ఇందాక తొందరగా తాగడం తో వైన్ కొద్దిగా గీత పెదవి చివర అంటుకుని ఒక దార లాగా కొద్దిగా కింది సాగింది చూపుడువేలితో దాన్ని తుడిచా.

(అజి..ఏ క్యా హై) ఏవండీ…ఏంటిది నా ఈ చర్యకు సోఫాపైనుంచి ఎగిరిపడుతూ దాంతో తన తొడల మద్య ఉన్న నా చేయి ఇంకాస్త పైకెళ్ళి దాదాపుగా తొడల మొదలుకు తాకుతున్నట్లు ఉంది.

(ఏ..ఏ వైన్ హై) ఇది…ఇది వైన్ అంటూ నా వేలిని చూపించా.

(తో) ఐతే అంది గీత.

(తో వైన్ కా ఏక్ బూంద్ భి వేష్ట్ నహి కర్నా చాహియే) ఐతే వైన్ ఒక చుక్క కూడా వృదా చేయకూడదు అంటూ, ఆ వేలిని నా నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించా ఉమ్మ్(ఏతో ఔర్ టేష్టీ ఔర్ నషీలి హై) ఇది ఇంకా రుచిగా మత్తుగా ఉంది అన్నా తనకేసి చూస్తూ.

(ఆప్ కో చడ్ గయా హై మై జాకర్ రోటి బనాతి హూ, ఖాకె చుప్ చాప్ సోజాయియే) మీకు బాగా ఎక్కువైంది నేనెళ్ళి రొట్టెలు చేస్తాను, తినేసి బుద్దిగా పడుకోండి అంటూ తన తొడల మద్య ఉన్న నా ఎడమ చేతిని తీసి నా వళ్ళో పెడుతూ లేచింది గీత.

లేస్తూనే కొద్దిగా తూలింది (క్యా హువా) ఏమైంది తనను పట్టుకుని పడిపోకుండా ఆపుతూ (గుటనోమే మే అభి భీ దరద్ హై క్యా) మోకాళ్ళు ఇంకా నొప్పిగానే ఉందా అన్నా.

(నహి చోడియేనా) లేదు వదలండి అంది చిన్నగా సిగ్గుపడుతూ.

(చోడ్ నే సే ఫిర్ గిర్ జావోగి) వదిలితే మళ్ళీ పడిపోతావు  అంటూ నేనెక్కడ తనని పట్టుకుని ఆపానో గమనించి ( తను ముందుకు తూలింది కదా, తనను ఆపడానికి నేను నా కుడి చేత్తో తన చాతిని వెనకనుంచి చుట్టాను, దాంతో తన రెండు సళ్ళు నా మోచేతి వెనక బాగానికి అదుముకుని ఉన్నాయి, జాకెట్టు చీర పైనుంచే తన బిరుసెక్కిన ముచ్చికల స్పర్శ తెలుస్తోంది.

చటుక్కున నా చేయి తీసేస్తూ సారి అన్నా. తనేమి జవాబియ్యకుండా వంట గదివైపు నడిచింది. 

వెనకనుంచి తన ఊగుతున్న పిర్రల్ని చూస్తూ వీటిని రెండు చేతులతో పట్టుకుని తనివితీరా పిసుకుతూ పైకి లేపి నాకేసి హత్తుకోవాలని బలంగా అనిపించసాగింది, కాని ఒకవైపు ఇది సరికాదు నీ కొలీగ్ బార్య నిన్ను భయ్యా అని పిలుస్తుంది అంటోంది మనసు. 

కాని ఇంత దాకా నీ పక్కనే తొడలకు తొడలు తగిలిస్తూ కూర్చుంది, తొడల మద్య పడ్డ చేతిని తొలగించకుండా అక్కడే ఉండ నిచ్చింది, ఇది గ్రీన్ సిగ్నలే కదా అంటోంది శరీరం. 

ఏదో కాస్త చనువుతో అలా ఉండనిచ్చిందేమో మళ్ళీ నువ్వు తొందర పడితే తను ఒప్పుకోకపోతే ఎంత సిగ్గుచేటు, పరువు పోదా అంటోంది వివేకం. 

తలంతా గందరగోళంగా తయారైంది. తల విదిలించి టీపాయ్ వంక చూస్తే రెండు గ్లాసులు ఖాళీగా కనిపించాయి. 

మెల్లగా లేచి రెండు గ్లాసులను తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వైన్ తో నింపి, వంట గదిలోకెళ్ళా.

గీత అటువైపు తిరిగి ఏదో చేస్తొంది చప్పుడు చేయకుండా అక్కడే నిలబడి తన వెనక షేపులను చూస్తున్నా.

వద్దనుకున్నా చూపులు మళ్ళీ మళ్ళీ తన సన్నటి నడుము తరువాత కాస్త విస్తరించి, వంపు తిరిగిన పిర్రలవైపే వెళ్తున్నాయి.

ఒక్కసారి, కనీసం ఒక్కసారైనా ఆ వంపుతిరిగిన పిర్రల్ని నిమరాలనిపిస్తోంది.

గాజుల శబ్దం తో ఈ లోకం లోకొచ్చిన నేను ఏంటా అని చూస్తే, కలిపిన పిండిని వుంటలుగా చేసి రొట్టెలు తిక్కుతోంది గీత. దాంతో తన చేతి గాజులు చప్పుడు చేస్తున్నాయి. 

నిలబడే తిక్కుతుండడంతో, తన శరీరమంతా కదులుతూ నా కిష్టమైన వెనకెత్తులు ఊగుతూ నన్ను కవ్విస్తున్నాయి.

ఆపుకోలేక ఎమైతే అది అయ్యిందని (లోపలికెళ్ళిన వైన్ తన ప్రభావాన్ని బానే చూపిస్తోంది) తన దగ్గరగా వెళ్ళా.

వెనకనుంచి..చిన్నగా గీతా (యే లో) ఇది తీస్కో అన్నా.

నా చేతిని తన పక్కనుంచి ముందుకు చాస్తూఉయ్ మా అంటూ ఉలిక్కిపడింది.

ఉలిక్కిపడి తన చేతిలోని రోటి కర్ర కింద పడేసి వంగింది, కింద పడ్డదాన్ని అందుకోవడానికి.
దాంతో తన పిర్రలు వెనక్కొచ్చి నా ముందు బాగానికి తగిలాయి.

అప్పటి వరకు లేవనా పడుకోనా అంటూ సగం సగం నిద్రలో ఉన్న నా బుజ్జోడు ఒక్కసారిగా వొళ్ళు విరుచుకుంటూ డ్రాయర్ లోపల లేచాడు. అలా లేవడం తో నా లుంగి ముందు బాగం టెంటులా లేచిపోయింది. దాన్ని తన కళ్ళ పడకుండా దాచే ప్రయత్నం లో ఇంకాస్త ముందుకు జరిగి తన పిర్రలకు ఆనించేసా.

ఇంకాస్త ముందుకు జరిగి తన పిర్రలకు ఆనించేసా.

ఈ లోపు గీత రోటి కర్రను అందుకుని నిలబడి తల మాత్రం తిప్పి నా వైపు చూస్తూ (ఆప్ తో డరదియా) మీరు బయపెట్టేసారు అంది.

(ఐసే క్యా కియా మైనే) అలా ఏం చేసాను నేను అన్నా, అలాగే నిలబడి.

చాచిన చేతితో నా మోచేతులు తన భుజాలకు తగులుతున్నాయి నా ముందు బాగం తనకు ఆని ఆననన్నట్లు ఉంది తను కదిలే ప్రయత్నమేమీ చేయలేదు.

(ఓ చోడియే ఏ క్యా లాయే హై) అది వదిలేయండి ఇదేం తీసుకొచ్చారు అంది నా చేతిలోని గ్లాస్ వంక చూస్తూ.

(యే తుమారే లియే ఔర్ యే మేరే లియే) ఇది నీకోసం, ఇది నాకోసం అన్నా కొద్దిగా ముందుకు జరుగుతూ

(నహి ముజే నహి పీనా హై) వద్దు నేను తాగను అంటూ తిరిగి రొట్టె తిక్కడం మొదలెట్టింది.

మరి కావాలని చేస్తోందో లేక సహజంగానే నిలబడి తిక్కుతుంటే వచ్చే కదలికలో తెలియలేదుగాని, తన పిర్రలు ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ నా ముందు బాగానికి తగలడం మొదలైంది.

గీతా (పెహెలే లేతేలో బాద్ మే సొచేన్ గే కి పీనా హై య నహి) ముందు తీసుకో తరువాత ఆలోచిద్దాం తాగాలో వద్దో అన్నా నేను తన కదలికలికి వెర్రెక్కిపోతున్న నా బుజ్జిగాడ్ని తలచుకుంటూ.

(మేరే దోనొ హాత్ ఖాళీ నహి హై, దేఖ్ రహెహైనా) నా రెండు చేతులు ఖాళీగా లేవు, చూస్తున్నారుగా అంది గీత

(అచ్చా తో ఫిర్ టీక్ హై మైహీ పిలాదేతాహూన్) మరీ మంచిది నేనే తాగిస్తాను అంటూ కాస్త ముందుకు వంగి గ్లాసును తన నోటి దగ్గరకు తెచ్చా.

చీయాక్(ముజే ఇస్కా స్మెల్ హీ పసంద్ నహి ఆరహాహై) నాకు దీని వాసనే నచ్చడం లేదు అంటూ గ్లాసు దగ్గరనుంచి తన మొహాన్ని వెనక్కు లాక్కుంది గీత.

నేను ముందుకు వంగి ఉండడం తను వెనక్కి రావడంతో నా మొహం తన మెడ వంపు పై వొచ్చింది.  స్స్ష్నా వూపిరి తన మెడపై తగిలి చిన్నగా మూలిగింది గీత.

(యే క్యా కర్ రహె హై) ఏం చేస్తున్నారు మీరు అంది కొద్దిగా జీర పడ్డ గొంతుతో

(తుమే చక్ నేకా) నిన్ను రుచి చూద్దాం… అని సరిదిద్దుకుంటూ (మానే తుమే వైన్ చకానేకా కోషిష్ కర్ రహాహూ) అంటే నీకు వైన్ రుచి చూపిద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నా అన్నా.

ఇద్దరమూ కదలలేదు, కాని మా బుజ్జోడు బద్దకం వదిలించుకోవడానికన్నట్లు ఓసారి వొళ్ళు విరుచుకున్నాడు. అది తన పిర్రలపై తగలగానే, ఓసారి కదిలి పిర్రల్ని కొంచెం వెనక్కు జరిపి కన్ ఫాం చేసుకోవడానికా అన్నట్లు కాస్త నడుము వెనక్కి వంచింది గీత. తనకలవాటైన స్పర్శ తగలడంతో మా వాడు తల పైకెత్తి హలో అన్నాడు. తనకు కన్ ఫాం అయినట్లుంది, ఒక్క నిముషం ఏం మాట్లాడ లేదు, అలా అని దూరంగా తొలగనూ లేదు.

కాస్సేపటికి మెల్లగా (మేరే పీచే… వహీ ముజే పిలానేకే పీచే క్యొ పడే హై) నా వెనకాల, అదే నన్ను తాగించడం వెనకాల ఏందుకు పడుతున్నారు అంది కొద్దిగా కొంటెతనం జోడించిన గొంతుతో.
ఇప్పుడు తడుముకోవడం అయ్యింది నా పరిస్థితి.

మాటలకోసం తడుముకుంటూ (మై కహా పీచే పడాహూ, మైతొ తుమె హెల్ప్ కర్నా చాహతాహూ) నేనెక్కడ వెనక పడ్డాను, నేనైతే నీ సహాయం చేయాలనుకుంటున్నా అన్నా.

(కైసే కరేంగే ఆప్ మేరే హెల్ప్, ఐసే క్యా) ఎలా చేస్తారు నాకు సహాయం, ఇలానా అంటూ కొద్దిగా పిర్రలని కదిలిస్తూ తలను పక్కకు తిప్పింది. దాంతో తన మెడ దగ్గర ఉన్న నా పెదాలు తన చెంపకు ఒత్తుకున్నాయిచటుక్కున నా మొహాన్ని వెనక్కు లాక్కున్నా కాని, ఇద్దరమూ దూరంగా జరగలేదు.
గీత కొద్దిగా పక్కకు తిరిగింది ఇప్పుడు తన కుడి భుజం నా చాతికి ఆనుకుని ఉంది. తన కుడి చేయి నా లుంగి గుడారాన్ని తగిలీ తగలనట్లు తగులుతోంది.

(అబ్ బతాయియే కైసే మేరే హెల్ప్ కర్నే వాలే హై) ఇప్పుడు చెప్పండి ఏవిధంగా నాకు సహాయం చేయబోతున్నారు అంది చిలిపిగా చూస్తూ.

నా రెండు చేతుల్లోనూ వైన్ గ్లాసులు ఉన్నాయి. పక్కన పెట్టాలంటే తన దగ్గరినుంచి తొలగి దూరంగా వెళ్ళాలి. నాకు కదల బుద్దికాలేదు.

ఒక ఆలోచన వచ్చి (తూతో నహి లేరహి హైనా తో తుమారాభి మైహి లేలేతాహూ) నువ్వైతే ఎలాగూ తాగడం లేదు నీ వంతు కూడా నేనే తాగేస్తాను అంటూ, నా గ్లాసులోని వైన్ గబగబా తాగేసి తనకివ్వబోయిన గ్లాసుని నా పెదవులకు అనించాను.

(నహి నహి ఆప్ తో బహుత్ పీచుకేహై ఔర్ పీయేంగేతో లుడక్ జాయేంగే ఔర్ ముజేహి ఆప్కో వుటానా పడేగా) వద్దొద్దు మీరు ఇప్పటికే చాలా తాగారు ఇంకా తాగితే పడిపోతారు, మళ్ళా నేనే మిమ్మల్ని లేపాల్సి వస్తుంది అంటూ నా పెదవుల దగ్గరున్న గ్లాసును పట్టుకుంది.

తన చేతి వేళ్ళు నా పెదాలకు తగిలాయి, తన వేళ్ళకున్న పిండి నా పేదాలకు అంటుకుంది.
అది చూసి పక్కున నవ్వుతూ ఆ (అబ్ అచ్చే దిక్ రహేహై) ఇప్పుడు బావున్నారు అంది.

(క్యొ పెహలే అచ్చా నహితా క్యా) ఏం ఇంతకు ముందు బాలేనా అన్నా నేను కూడా నవ్వుతూ.

ఉమ్మ్..(అచ్చే నహితో ఇతనా బాత్ నహి హోతాతా) బాలేకపోతే ఇన్ని మాటలు జరిగుండేవి కావు అంటూ, నా పెదాలను తన చీర కొంగు తీసి తుడుస్తూ (దీజియే ఓ గ్లాస్) ఆ గ్లాసు ఇవ్వండి అంది గీత.

(క్యా కరెగి) ఏం చేస్తావు అన్నా.

(ఆప్ కో క్యొ, మేరే లియే లాయేతే నా తో ముజే దేదీజియే) మీకెందుకు, నాకోసం తెచ్చారు కదా నాకిచ్చేయండి అంటూ గ్లాసు తీసుకుంది గీత.
 
(పీలోగి నా) తాగుతావు కదా, అంటూ ముందుకు వంగి నా చేతిలోని ఖాళీ గ్లాసును కిచెన్ అరుగుపై పెట్టి లుంగిని ఎత్తి మడిచి కట్టుకున్నా లేచిన నా గుడారాన్ని కప్పేప్రయత్నంలో.

హాహా (నహితో ఆప్ పిలాదెంగే నా) లేకుంటే మీరు తాగిస్తారు కదా అంటూ గీత కదిలి గ్లాసును అరుగుపై పెట్టి నా వైపు పూర్తిగా తిరిగింది.

(అబ్ ఆప్ జాకె బైటియే మై ఖానా లాతీహూ) ఇప్పుడు వెళ్ళి కూర్చోండి నేను భోజనం తీసుకొస్తా అంది గీత.

గీతా (మై హెల్ప్ కర్దేతా హూనా, తుం రోటి బనావో మై సేక్ దేతా హూ ఐసా తో జల్ది హోజాయేగా) నేను సహాయం చేయనా, నువ్వు రొట్టెలు చేయి నేను వాటిని కాలుస్తా అలా ఐతే తొందరగా అయిపోతుంది అన్నా.
కొద్దిగా కొద్దిగా వైన్ మత్తు ఎక్కువ అవుతోంది.

(ఆజ్ నహి ఆప్ జాకే బైటియే మై చుట్కీ మే లాతీహూ) ఇవాళ కాదు మీరెళ్ళి కూర్చోండి నేను ఇలా తీసుకోస్తా అంటూ నన్ను చేయి పట్టుకుని తోసుకుంటూ వెళ్ళి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోబెట్టింది గీత.

గీతా (ఓ వైన్ పీలేనా మత్ పేకో తుమే అగర్ నహి పీనా హైతో ముజే దేదేనా) ఆ వైన్ తాగేసేయి పారేయొద్దు నీకు తాగాలని లేక పోతే నాకిచ్చేసేయి అన్నా.

(ఔర్ కిత్నా పియేంగే? అబ్ బస్. ఉస్కా తో బాద్ మే దేఖేంగే) ఇంకా ఎంత తాగుతారు? ఇంక చాలు. దాని సంగతి తరువాత చూద్దాం,, అంటూ కిచెన్ లో కెళ్ళింది.

తన ఊగుతున్న పిర్రల్ని చూసి మళ్ళీ నాలో అగ్గి రాజుకుంది, ఈ రాత్రి ఎలాగైనా వాటిని బట్టలు లేకుండా చూడాలని, నిమరాలని, రెండు చేతులతో వాటిని పట్టుకుని విడదీసి వాటిగుండా…. నా ఆలోచనలను బ్రేక్ చేస్తూ రోటీ తో వచ్చింది గీత.

(లీజియే, యే ఖాతే రహియే, మై ఔర్ లాతీహూ) తీసుకోండి, ఇది తింటూ ఉండండి, నేను ఇంకా తీసుకొస్తా అంటూ వెనక్కి తిరగబోయిన గీతను వెనక్కి తిరగకుండానే నా కుడి చేత్తో తన ఎడమ చేయి పట్టుకుని ఆపి దగ్గరగా లాగాను.

(యే క్యా) ఏంటీ అంటూనే దగ్గరకొచ్చింది.

నా కుడికాలి తొడకు తన ఎడమకాలి తొడ తగులుతోంది. సరిగ్గా సళ్ళు నా చెంపల పక్కన ఉన్నాయి. తల పైకెత్తి తన రెండు సళ్ళ మద్య లోంచి మొహం వైపు చూస్తూ (పడోసోగి నహి) వడ్డించవా మరి అన్నా.

స్స్(మైతో జల్దీ మే భూల్ గయీ, ఏక్ మినిట్ తవ్వేపే రోటీ హై ఉసేభి లాతీ హూ, నహి తో ఓ జల్ జాయేగీ) తొందర్లో నేను మర్చేపోయా, ఒక్క నిముషం తవ్వా పైన రొట్టె ఉంది, దాన్ని కూడా తీసుకొస్తా లేకపోతే అది మాడి పోతుంది అంది.

(టీక్ హై) సరే అంటూ చేయి వదిలా.

వెనక్కి జరగకుండా అలాగే తను వెనక్కి తిరగడం తో తన సళ్ళు నా చెంపకు రాసుకున్నాయి. అవి తగిలిన చోట చేత్తో తడుముకుంటూ, తన సళ్ళను పట్టుకున్నట్లే ఫీల్ అయిపోతూ, గిన్నెలను ఓ పక్కకు జరిపి నా ప్లేట్ తీసుకున్నా.

ఇప్పుడేలా ఉందంటే, ఆ గిన్నెలను అందుకోవడానికి తను నాపైనుంచి వంగాలి, లేకపోతే నేను అందివ్వాలి వడ్డించడానికి వచ్చినప్పుడు.

రోటీ తో తిరిగివచ్చింది గీత.

టేబుల్ పై వచ్చిన మార్పులను చూసి దగ్గరగా వచ్చి అనుకునేటట్లు నిలబడి (మైతో ఆప్కో అచ్చా సమజ్ రహీతి, మగర్ ఆప్ తో బహుత్ బద్మాష్ నికలే) నేను మిమ్మల్ని చాలా మంచివారు అనుకున్నా, కాని మీరు చాలా పోకిరి అంది చిన్నగా.

(మై ఔర్ బద్మాష్) నేను పోకిరా అమాయకంగా మొహం పెట్టి (ఇతనేమే మై అచ్చేసే బద్మాష్ కైసే బన్ గయా) ఇంతలో నేను మంచి వాడి నుంచి పోకిరి ఎలా అయిపోయా అన్నా.

చేసిన రొట్టెలు ప్లేట్ లో పెట్టి ముందుకు వంగింది గీత, పప్పు గిన్నె అందుకోవడానికి. ఎడమపక్క చీర కొద్దిగా తొలగి తన సన్ను జాకెట్టులోనుంచి ఉబ్బి కనిపిస్తోంది. తన పలుచని కడుపు కూడా యే అచ్చాదన లేక చేతిని పైకె లేపినప్పుడు చెమటతో తడిచిన తన సంకలోనుంచి వచ్చిన వాసన నన్ను అదోలాంటి ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్తుంటే (అబ్ దేఖ్ నా బంద్ కర్కే ఖానా ఖాయియే) ఇక చూడడం మానేసి తినండి అన్న గీత గొంతుతో ఈ లోకం లోకొస్తూ ఎంబరాస్ మెంట్ గా ఫీల్ అయ్యి తలను కిందికి దించుకున్నా.
నా ప్లేట్ లో కూర, పప్పు వేసున్నాయి అప్పటికే.  మెల్లగా ఓ ముక్క తుంచుతూ ఇంకా అలాగే అనుకుని ఉన్న గీత తో చిన్నగా (తుం భి ఆవో సాత్ మే కాయేంగే) నువ్వుకూడా రాకూడదు కలిసి తిందాము అన్నా.
(క్యా?  తోడా జోర్ సె బోలియే) ఏంటి?  కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పండి అంది గీత.

ముందుకు వంగిన తన వైపు చూసా. ముందుకు వంగడం తో పైట కొంచెం తొలగి జాకెట్టుపైనుంచి తన చను దోయి ని చూపిస్తోంది

ఓ..ఓ..(తుం భి ఆవో సాత్ మే కాయేంగే) నువ్వుకూడా రాకూడదు కలిసి తిందాము అన్నా.

(పెహలే ఆప్ ఖాయియే) ముందు మీరు తినండి అంది గీత.

అప్పటికే కలిగిన ఎంబరాస్ మెంట్ వల్ల ఇంకేమీ అనకుండా తినడం మొదలెట్టా.

నేను మౌనంగా తలవంచుకోవడం చూసి (టీక్ హై దీరేసే ఖాయియే, మై మేరే లియేభి బనాకే ఆతీహూ) సరే కొద్దిగా మెల్లగా తినండి, నేను నాకోసం చెసుకుని తీసుకొస్తా అంది, కొద్దిగా ముందుకు వంగి తన సళ్ళును నా భుజానికి ఒత్తిపెడుతూ.

తలూపా సరే అన్నట్లు.

తను వెళ్ళి తనకోసం కూడా రొట్టెలు తీసుకొచ్చి కూర్చుంది.

(అబ్ ఖాయియే) ఇంక తినండి అంటూ తినకుండా వెయిట్ చేస్తున్న నాతో అంది.

ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెప్తూ తినడం ముగించాము

 

6c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Naa Katha – 4, నా కథ , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Katha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page