Nenu Chesina Sahayaniki

Nenu Chesina Sahayaniki – 5 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki - 5 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki – 5 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

nani6107

Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast
Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

 

ఉష నువు లోపలకి వచ్చావా అంటే అది ఫోన్ మర్చిపోతే తీసుకోవటానికి వచ్చ మేడం అని బయం గా చెప్పింది, ఇంకా ఉష చూసావా అంది చిత్ర తల దించుకొని మళ్ళీ తల ఎత్తి అవును అన్నట్లు తల వూపింది, ఎం లేదు చిత్ర చాలా years తర్వాత కలిశాం కదా మధు కి చిన్న ట్రీట్, నువు మర్చిపో అని నవ్వి నన్ను ఆక్కడకి తీసుకు వెళ్లి కూర్చో పెట్టింది.
ఒకసారి చిత్ర నేను వెళ్లి వాళ్ల నాన్నను చూసి వచ్చాం, చిత్ర నన్ను ఇంట్లో డ్రాప్ చెయ్యమంది హాస్పిటల్ లో వాల్ల మదర్ వున్నారు, సరే ఉష కి చెప్పి వెళ్దాం అని ఉష దగ్గరకి వెళ్తే ఎరా మే ఆవిడ్ని చూపించవా అని నేను కూడా వస్తా అంది ఉష, సరే చిత్ర నే డ్రాప్ చేసి నేను పాప ఉష ఇంటికి బయలుదేరాం, చిత్ర కార్ లో ఉన్నంత సేపు నన్ను దొంగ చాటుగా చూడటం చూసా, చిత్ర చూపులు నన్ను మత్తెక్కిస్తున్న ఈ, అదే మన్న మామూలు ఫీగరా, దానికి బట్టలు లేకుండా ఎలా వుంటది అని ఆలోచనకే మగాడికి కారిపోతుంది, అయిన ఇది మనకి పడే రకమా ఎక్కడున్నా డో, దాని గుంత లో నీళ్ళు పోసి  అదృష్టవంతుడు, అని ఆలోచించు కుంటు కార్ నడుపుతున్న, ఇంత లో ఉష ఏంట్రా సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఎం.లేదు మళ్ళీ నిన్ను దున్నే ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని, దానికి ఆలోచన ఎందుకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫోన్ చేయి వచ్చి లంగా ఎత్తుత అని పాపకి వినపడకుండా మాట్లాడుకున్నాం, ఇల్లు వచ్చింది నన్ను పాపని ఆగమని ఉష లోపలకి వెళ్ళింది, మా ఆవిడ వంట చేస్తుంది, ఉష లోపలకి నెమ్మదిగా అడుగు లో అడుగులు వేసుకుంటూ చప్పుడు కాకుండా వెళ్లి మా ఆవిడ కళ్లు మూసింది, ఎవరు ఎవరు అంటే చెప్పుకో చూద్దాం అని ఉష అంది, గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టు వుంది అని ఆలోచిస్తూ హై ఉష ఎలా వున్నావే అని చేతులు తీసేసింది, అబ్బా ఇన్నాళ్ళకి కనిపించవు వర్ష( my wife name) అసలు మేము గుర్తుకు వున్నమా అని ఇద్దరు మాటల్లో పడ్డారు, మాటల్లోనే వంటలు కూడా పూర్తి చేశారు నేను వాళ్ళకి కావాల్సినవి తీసుకు వచ్చి పాపతో    హోం వర్క్ చేపించి తినటానికి పిలిస్తే వెళ్ళాము, ఉష వర్ష తో ఎంటే ఇంకా వూరు రార అంటే పెళ్లి అయ్యాక ఒకసారి వెళ్ళాము మధు నీ నన్ను బాగా అవమానించి పంపాడు మా నాన్న, మధు వల్ల ఇంట్లో కూడా అంతే అత్తయ్య మామయ్య నన్ను బాగా తిట్టారు వాల్ల కొడుకుని దూరం చేశాను అని, ఇంకా వాళ్ళని చూడాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలీకుండా చూసి వస్తాము,ఉష అవునా అని మా ఇంట్లో నయమే అప్పుడప్పుడు మా నాన్న నిన్ను అడుగుతాడు వర్ష మధు గురుంచి ఏమి అయిన తెలిసిందా అని, ఎందుకు మేము ఎక్కడున్నం తెలుసుకొని మమ్మలని అడ్డం పెట్టుకొని మవల్లని ఏడిపించింది అందపడటనికా అని వర్ష అంది, నిజమే వర్ష మా నాన్న అందుకే అడిగి వుంటాడు, పేరు కి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు శత్రువు లు అయ్యింది కాక చిన్నప్పటి నుండి మనల్ని శత్రువు లు గానే పెంచారు మధు వచ్చి మనల్ని మార్చాడు, అసలు ఎలా వుండే దానివి వర్ష, ,పొగరు కి బ్రాండ్ అంబ్దస్టర్ లా వుండే దానివి, అబ్బా నువేమన్న తక్కువ ఉష గారు ఇద్దరు పొగరు పట్టిన అంబోతుల్ల వుండే వాళ్ళు నన్ను చూస్తే ఇంకా రక్కే వాళ్ళు,  ఇద్దరు నవ్వి ఎలా వుండే వాళ్ళని ఎలా చేశాడో అని ఇద్దరు చెరో మొట్టి కాయ వేశారు. అందరం బోంచేసి కొంచం సేపు మాట్లాడి, స్వీటీ కి సెలవలు ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ month లో అని చెప్ప, సరే రా నెక్స్ట్ month నేను ఊరు వెళ్తా వెళ్ళేటప్పుడు స్వీటీ నే తీసుకు వెళ్తా, ఎందుకు అంటే చూద్దాం రా మనవరాలిని చూస్తే అన్న మరుతరేమో చూద్దాం అంటే మరీ మీ ఇంట్లో ఎం చెప్తావు అంటే ఏదో ఒకటి చెప్తాలే, ఇంకా నేను వెళ్తా సరే పద నేను డ్రాప్ చేస్తాను అన్న, లేదు డ్రైవర్ కి లొకేషన్ పంపా వాడు వచ్చాడు బయట వెయిట్ చేస్తున్నడు అని ఉష వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా పాప తో కొంచం సేపు ఆడుకొని కావ్య కి ఫోన్ చేశా కవిత మేటర్ ఏమి అయింది అని, ఫోన్ చెయ్యగానే చెప్పండి సర్ ఎలా వున్నారు ఎంటి, పని అయ్యాక మళ్ళీ ఫోన్ లేదు, అదేం లేదు లే కావ్య మీ ఆయన వచ్చారా అంటే వచ్చారు అంది సరే కవిత మేటర్ ఏమి అయ్యింది, నువు నేను అనుకున్నట్లే చేశాను, తన దగ్గర డబ్బులు వున్నాయి అంట సెటిల్ చేసింది లాయర్ నీ కూడా పెట్టం ఎం కాదు తనకి, నీ గురుంచి చెప్పాను థాంక్స్ చెప్పమంది, నేనేం చేశాను అన్న నువు చెప్పటం వాల్లే నేను నికు హెల్ప్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను అందుకు, సరే కావ్య మళ్ళీ ఎప్పుడు, చూద్దాం మా ఆయన వెళ్ళలిగా, మరీ అంత అగలేకుండ వుంటే చెప్పు హోటల్ కి వెళ్దాం, అమ్మ ఎం వద్దులే కుదిరినప్పుడు చెప్పు అని ఫోన్ పెట్టేసా, 
ఇంతలో మా ఆవిడ అవును ఏదో పెళ్లి అన్నారు వెళ్దామా వోధ్చా అనుకుంటూ వచ్చింది, మర్చిపోయా వెళ్ళాలి లేకపోతే మా ఫ్రెండ్ చంపేస్తాడు, సరే అని రెఢీ అయ్యి పెళ్లికి వెళ్ళాము, సుబ్బారావు మా ఆఫీస్ లో ఫ్రెండ్, వాడి తమ్ముడు పెళ్లి, వెళ్ళగానే సుబ్బారావు కలిశాడు మా ఆవిడకి పరిచయం చేసి మా ఆవిడని పాప నీ సుబ్బారావు వైఫ్ కి అప్పగించి, మా అందరి కోసం వాడు చిన్న మందు పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు ఎక్కడకి వెళ్ళాము, నేను రాగానే స్టార్ట్ చేశాం కొంచం తాగి పెళ్లి చూడటానికి వెళ్ళాము, సుబ్బారావు తమ్ముడు సూర్య, కొంచం తింగరి ఎవ్వరికీ రాని డోట్లు వీడికి వస్తాయి, అందరూ విసుక్కుంటూ వుంటారు కానీ వాడి ప్రతి ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్తాను చాలా ఓపిక గా వాడికి నేనంటే బాగా ఇష్టం , నన్ను చూడగానే నా దగ్గరకి వచ్చి హగ్ చేసుకొని చాలా థాంక్స్ అన్న వచ్చినందుకు, అన్న నీకోసమే చూస్తున్న డోట్ వచ్చింది,  చెప్పు ఇంకెందుకు ఆలస్యం అడుగు అన్న, మూడు ముళ్లు వెయ్యలంట గా అన్న అవును వెయ్యాలి, అల వేస్తే ఊపిరాడక చచ్చిద్ది గా అన్న, అవును రా నేను అందుకే కట్టే తప్పుడు నా చేయి మెడ పైన పెట్టీ మూడు ముళ్లు వేశాక తీసేసా నువు కూడా అలానే చేయి అని చెప్పా, ఓకె అన్న థాంక్స్ అన్న అంటూ వెళ్లిపోయాడు, పెళ్లి కూతురు వచ్చింది చాలా బాగుంది పాపం అనుకొని బొజనం చేసి ఇంటికి వెళ్ళి పోయి పడుకున్నాము,
ఎందుకో తెలీదు చిత్ర బాగా డిస్ట్రబ్ చేసింది అస్సలు నిద్ర రావట్లేదు అల అల ఆలోచించి ఎలాగో నిద్ర పట్టింది పడుకున్న, మార్నింగ్ లేచి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను, వర్క్ లో వుండగా సరళ వచ్చింది మొహం లో సంతోషం,ఎంటి అన్న మీరు చేసిన సహాయానికి చాలా థాంక్స్ అండి మా ఆయన ఇంకో కొన్ని నెలల్లో బాగి పడతారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది, సరళ మో హం లో కృతజ్ఞత బావం కనిపిస్తుంది, మధ్యానం లంచ్ కి రాజీ దగ్గరకి వెళ్ళ, కొంచం సేపు టిఫిన్స్ చేసి వచ్చ వళ్ళు మొత్తం వేడి ఎక్కింది. వేడి తగ్గించుకొని ఆఫీస్ పనిలో పడ్డ కానీ రిసెప్షన్ నిండి సరళ కనిపిస్తుంది, సరళ నీ చూస్తుంటే మళ్ళీ వేడి మొదలయింది, సరళ న వైపు చూస్తూ నవ్వుతుంది, అలాగే చూస్తుంది. నేను ఇంక సరళ దగ్గరికి వెళ్ళ,
నేను: ఎంటి సరళ అల చూస్తున్నావు
సరళ: అయ్యో సార్ నేను మామూలుగానే చూస్తున్న ఏమి అయ్యింది సార్
నేను: నువు అల చూస్తుంటే నేను వర్క్ చేసుకోలేక పోతున్న డిస్ట్రబ్ అవుతున్న
సరళ: అయ్యో సార్ మీరు డిస్ట్రబ్ అయ్యేంత నా చూపులో ఏమి వుంది సార్
నేను: నీ చూపులో కాదు( అని దాని పెద్ద సళ్ళు తొడలు చూసి ) నీలోనే వుంది అన్న
సరళ: ( నేను సళ్ళు తొడలు చూడటం చూసి) మీరు రోజూ అలానే చూస్తారు మరి నేను డిస్ట్రబ్ అవుతనుగా సార్
నేను: ఎంటి సరళ నువు కూడా డిస్ట్రబ్ అయ్యవా
సరళ: అవును సార్ వీటినీ చూడండి సార్ అని ఎవ్వరూ చూడకుండా ఒక్కసారి పయిట తీసి ఒక నిమిషం వుంచి వేసుకుంది
నేను: అవి చూసి మతి పోయి ఎంటి సరళ పొట్టిగా వున్నావ్ అమ్మో అంత అంత వున్నాయి ఎంటి, 
సరళ: మీకు తెలీదు పొట్టి వల్ల దగ్గర విషయం ఎక్కువ వుంటది, కొంచం చూస్తేనే మే మొహం మారిపోయింది, మొత్తం చూస్తే తట్టు కుంటార.
నేను: అమ్మో తట్టుకోలేను సరళ, 
సరళ: మారి ఏమి చేస్తారు
నేను: నువ్వే ఏదో ఒక దారి చూపించాలి.
సరళ: ఒకటి ఎంటి రెండు దారులు చూపిస్తా నికు ఇష్టం వున్న దారిని నింపు, రెండు నచ్చితే రెండు దారులు నింపు. నీ ఓపిక, కానీ ఏ దారిలోకి వెళ్ళాలన్న ఫస్ట్ కొండలు దాటి నాక నే వెళ్ళాలి
నేను: నేను దాని సళ్ళు చూసి మరీ నీ కొండలు పగిలి పోతాయేమో
సరళ: పగిలిన పర్వాలేదు అని పాయిట ఇంకోసారి తీసి వేసుకుంది
నేను: సరళ ఇంకా నావల్ల కాదు నీ దారులు నింపాలి పద ఎక్కడికైనా వెళ్దాం
సరళ: పదండి సార్ మా ఆయన ఆ దారిలో నడిచి చాలా రోజులు అయ్యింది, మీకు దారి చూపిద్దాం అని రెండు రోజులనుండి అనుకుంటున్న. ఎక్కడికి వెళ్దాం మర్
నేను: హోటల్ బుక్ చెయ్యన
సరళ: అమ్మో వద్దు మా ఇంటికి వెళ్దాం
నేను: మే వారు వుంటారు వద్దు
సరళ: మా వారి ముందు దారి చూపించటం ఇష్టం కాదనకండి.
నేను: వద్దు నాకు ఇష్టం లేదు
సరళ: అయ్యి మా ఆయనికి మెలుకువ వుండదు టాబ్లెట్స్ వల్ల అక్కడే చేసుకుందాం పదండి
నేను: ఏమి ప్రాబ్లెమ్ అవ్వదుగా
సరళ: ఏమి అవ్వదు నన్ను మీ ఇష్టం వచ్చి నట్లు అనుభవించండి, మీరు వెళ్లి అక్కడ నాకోసం వెయిట్ చెయ్యండి నేను 30mts తర్వాత వస్తా 

నేను: ఎంటి సరళ అల చూస్తున్నావు

సరళ: అయ్యో సార్ నేను మామూలుగానే చూస్తున్న ఏమి అయ్యింది సార్
నేను: నువు అల చూస్తుంటే నేను వర్క్ చేసుకోలేక పోతున్న డిస్ట్రబ్ అవుతున్న
సరళ: అయ్యో సార్ మీరు డిస్ట్రబ్ అయ్యేంత నా చూపులో ఏమి వుంది సార్
నేను: నీ చూపులో కాదు( అని దాని పెద్ద సళ్ళు తొడలు చూసి ) నీలోనే వుంది అన్న
సరళ: ( నేను సళ్ళు తొడలు చూడటం చూసి) మీరు రోజూ అలానే చూస్తారు మరి నేను డిస్ట్రబ్ అవుతనుగా సార్
నేను: ఎంటి సరళ నువు కూడా డిస్ట్రబ్ అయ్యవా
సరళ: అవును సార్ వీటినీ చూడండి సార్ అని ఎవ్వరూ చూడకుండా ఒక్కసారి పయిట తీసి ఒక నిమిషం వుంచి వేసుకుంది
నేను: అవి చూసి మతి పోయి ఎంటి సరళ పొట్టిగా వున్నావ్ అమ్మో అంత అంత వున్నాయి ఎంటి, 
సరళ: మీకు తెలీదు పొట్టి వల్ల దగ్గర విషయం ఎక్కువ వుంటది, కొంచం చూస్తేనే మే మొహం మారిపోయింది, మొత్తం చూస్తే తట్టు కుంటార.
నేను: అమ్మో తట్టుకోలేను సరళ, 
సరళ: మారి ఏమి చేస్తారు
నేను: నువ్వే ఏదో ఒక దారి చూపించాలి.
సరళ: ఒకటి ఎంటి రెండు దారులు చూపిస్తా నికు ఇష్టం వున్న దారిని నింపు, రెండు నచ్చితే రెండు దారులు నింపు. నీ ఓపిక, కానీ ఏ దారిలోకి వెళ్ళాలన్న ఫస్ట్ కొండలు దాటి నాక నే వెళ్ళాలి
నేను: నేను దాని సళ్ళు చూసి మరీ నీ కొండలు పగిలి పోతాయేమో
సరళ: పగిలిన పర్వాలేదు అని పాయిట ఇంకోసారి తీసి వేసుకుంది
నేను: సరళ ఇంకా నావల్ల కాదు నీ దారులు నింపాలి పద ఎక్కడికైనా వెళ్దాం
సరళ: పదండి సార్ మా ఆయన ఆ దారిలో నడిచి చాలా రోజులు అయ్యింది, మీకు దారి చూపిద్దాం అని రెండు రోజులనుండి అనుకుంటున్న. ఎక్కడికి వెళ్దాం మర్
నేను: హోటల్ బుక్ చెయ్యన
సరళ: అమ్మో వద్దు మా ఇంటికి వెళ్దాం
నేను: మే వారు వుంటారు వద్దు
సరళ: మా వారి ముందు దారి చూపించటం ఇష్టం కాదనకండి.
నేను: వద్దు నాకు ఇష్టం లేదు
సరళ: అయ్యి మా ఆయనికి మెలుకువ వుండదు టాబ్లెట్స్ వల్ల అక్కడే చేసుకుందాం పదండి
నేను: ఏమి ప్రాబ్లెమ్ అవ్వదుగా
సరళ: ఏమి అవ్వదు నన్ను మీ ఇష్టం వచ్చి నట్లు అనుభవించండి, మీరు వెళ్లి అక్కడ నాకోసం వెయిట్ చెయ్యండి నేను 30mts తర్వాత వస్తా సరే ముందు నేను వెళ్దాం అని వెళ్తుండగా అప్పుడే సుబ్బారావు హడ విడిగా ఫోన్ మాట్లాడి నా దగ్గరకు వచ్చాడు, మధు నాకు అర్జంట్ గా ఒక హెల్ప్ కావాలి, మా తమ్ముడు ఇంట్లో ఏదో ప్రాబ్లెమ్ కొత్త పెళ్లికూతురు వాళ్ల ఇంటికి వెలిపోతను అని గొడవ చేస్తుంది, తమ్ముడిని అడిగితే చెప్పట్లేదు ఏమీ అయ్యింది అని అడిగితే నిన్ను రమ్మన్నాడు నీతోనే చెప్తాను అంటున్నాడు ఒక్కసారి వెళ్లి వల్ల ప్రాబ్లెమ్ solve చేయి వెళ్లి ప్లీజ్ అని అన్నాడు, నాకు కొంచెం అర్జంట్ పని వుంది అయ్యాక వెళ్తాను అంటే మధు ప్లీజ్ ఒక్కసారి అల వెళ్లి వాళ్ల ప్రాబ్లెమ్ ఏంటో కనుక్కో అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, మేము మాట్లాడుతుంటే సరళ ఏమీ అయ్యింది అన్నట్లు చూస్తుంది, సర్లే వీడు వదిలే టట్లు లేడు అని సరే బాబు వెళ్తాను అని విసుగ్గా సరళ దగ్గరికి వెళ్లి విషయం చెప్పాను, సరళ కూడా మొహం మార్చి మరి ఎప్పుడు వస్తావు అంటే, అల వెళ్లి ప్రాబ్లెమ్ solve చేసి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తా నువు ఇంటికి వెళ్ళిపో నేను ఫోన్ చేసి నప్పుడు అడ్రస్ చెప్పు అని బయలుదేరా, వీడి తింగరితనంతో నాకు చావూ వచ్చటట్టు వుంది అని విసుగ్గా వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళాను, అక్కడ వాడు లేడు అమ్మాయి ఒక్కటే వుంది, సూర్య ఎక్కడ అమ్మ అన్నాను బయటకు వెళ్ళారు ఈవినింగ్ వస్తారు అని చెప్పింది, నాకు కోపం వచ్చి ఎంటి అందరూ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు నేనేమో అర్జంట్ పని వున్న సబ్బు గాడు రిక్వెస్ట్ చేశాడు అని వెళ్లకుండా వస్తే ఇప్పుడు నా టైం వృధా చేస్తున్నారు, అది కాదు సార్ మీరు కూర్చోండి కాఫీ ఇస్తాను, ఇప్పుడేమి వద్దు నేను వెళ్తాను నాకు పని వుంది సూర్య వచ్చే వరకు నేను వెయిట్ చెయ్యలేను వుంటాను అని బయలుదేరు తుంటే ఆగండి సార్ ప్రాబ్లెమ్ నేను చెప్తాను సూర్య తో పని లేదు, వుండండి కాఫీ చేసి తీసుకు వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిందిr,అబ్బా సరళ తో ఎంజాయ్ చేసే వాడిని ఇక్కడ ఇరుక్కున్న అని బాధ పడుతూ కూర్చున్న, ఇంతలో కాఫీ తీసుకొని వచ్చింది విసుగ్గా తీసుకున్న, నా ఫేస్ లో చిరాకు తనకి కనిపిస్తుంది, సారీ అండి నేను విషయం చెప్తాను మీరు తర్వాత solve చేద్దురు, మిమ్మలని చూస్తుంటే చాలా అర్జంట్ పని వదులుకొని వచ్చినట్లు వున్నారు, తను చెప్పిన విధానం నాకు నచ్చి, అయ్య్ సారీ నా పని డిస్ట్రబ్ అయ్యింది అని కొంచం చిరాకు వచ్చింది, మీరు ఇంటికి వేలిపోతను అని అన్నారు అంటే ప్రాబ్లెమ్ పెద్దది అని నేను ఆలోచించలేదు నన్ను క్షమించండి, అయ్యో మీ కన్న చిన్న దానిని మీరు అల అనకూడదు, నాకు తన వినయం నచ్చింది, అవును మీరు కాఫీ తగరా అన్నాను, సార్ నన్ను మీరు అని పిలవకండి చిన్న దాన్ని నా పేరు స్నేహ పేరు పెట్టే పిలవండి చాలు, నేను కాఫీ తాగుతా కానీ మీ ముందు తాగితే ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అని మీరు వెళ్ళాక తాగుతాను అని వినయం గా చెప్పింది, ఇది మీ ఇల్లు స్నేహ మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వుండండి వెళ్లి కాఫీ తెచ్చుకో కలిసి త్రగుదాం అన్న, సరే అండి అని నవ్వుతూ లోపలకి వెళ్ళింది, కాఫీ తాగుతూ ఇప్పుడు చెప్పండి అన్నాను.

సార్ నేను బాగా చదివే దానిని కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చైదనిని ఎప్పుడు, అందరూ అమ్మాయిల ల పెళ్లి అయ్యాక జీవితం గురించి కలలు కనే దానిని, అలాగే అందరూ అమ్మాయిల ల కోరికలు వున్న దానిని, నేను క్లాస్ లో అందం గా వుండే దానిని చాలా మంది ప్రపోజ్ చేశారు కానీ నేను ఎప్పుడు హద్దు దాటే దానిని కాదు, అమ్మ నాన్న చూసిన వాడినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని గట్టి గా నిర్ణయంచుకున్న అందుకే ఎవ్వరికీ ఒకే చెప్పలేదు, అందరూ నా వెంట పడటం కొన్నిసార్లు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా అప్పుడప్పుడు అసూయ పుట్టేది, ఒకరోజు మా కాలనీ మొత్తం నా గురించే మాట్లాడుకున్నారు, నేను నా క్లాస్ లో అబ్బాయి చాలా క్లోజ్ గా వున్న ఫొటోస్ ఎవరో అందరికీ ఇచ్చారు, అవి చూసి మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు లేనిది నన్ను అసహ్యించు కున్నారు, నాకు తెలీదు అన్న ఎవ్వరూ నమ్మలేదు, కాలేజ్ మనిపించేసారూ, చదువు లేదు నాకు పిచ్చి ఎక్కిపోయింది చచ్చి పొద0 అనుకున్న, కానీ అమ్మ నాన్న గురుంచి ఆలోచించి ఆగిపోయాను, నాకు తర్వాత తెలిసింది నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు మత్తు మందు ఇచ్చి 10 నిమిషాలు తన ఇంట్లోనే మా class అబ్బాయిని పిలిచి నేను క్లోజ్ గ వునట్లు ఫొటోస్ తీశారు, నేను ఎం చెయ్యలేక, అమ్మ నాన్న పరువు కూడా పోయి అందరూ ఏదో ఒక విదంగా వాళ్ళని అవమానిస్తున్నారు, నేను మా ఫ్రెండ్ గురుంచి చెప్పిన మా అమ్మ నాన్న నమ్మలేదు, ఇంకా వురు విడిచి వెళ్ళిపోయాం, నాకు పెళ్ళి చెయ్యాలి అని నిర్ణయించారు, బావగారు మా నాన్నగారికి తెలుసు, అందు వల్ల ఈ సంబందం వచ్చింది, అబ్బాయి కొంచం తెలివి తక్కువ నువ్వే మార్చుకోవాలి అని చెప్పి నాకు ఇష్టం లేకపోయినా పెళ్లి చేశారు, నేను తప్పక పెళ్ళి చేసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది సూర్య ఎందుకు పనికి రాడు అని, చాలా అమాయకుడు, అస్సలు తెలివి లేనివాడు, ఎన్నో కలలు కన్నాను పెళ్లి అయిన తర్వాత లైఫ్ గురుంచి. నా కన్యత్వాన్ని మా ఆయనికి అర్పిద్దం అని ఎంత అసగ శోభనం గదిలోకి అడుగుపెట్టా నో అంత నిరాశ నాకు ఎదురయింది, 

నా కన్యత్వాన్ని మా ఆయనికి అర్పిద్దం అని ఎంత అసగ శోభనం గదిలోకి అడుగుపెట్టా నో అంత నిరాశ నాకు ఎదురయింది,
 స్నేహ ఏడుస్తూ వుంది, చూడు స్నేహ సూర్య లోక జ్ఞానం లేనివాడు అమాయకుడు కొంచం తింగరి అంతే కానీ నువు అనుకున్నట్లు పనికిరనివాడు కాదు, కానీ నువ్వే ముందు స్టెప్ తీసుకోని సూర్య కి అలవాటు చెయ్యాలి, నీ డామినేషన్ వుండాలి గదిలో, నేను అల అనుకునే ముందు స్టెప్ తీసుకొని తనని ముద్దులతో హగ్ లతో నా నగ్నత్వం చూపించి మరీ రెచ్చ గొట్టను, తనకి నేను చేసే పనులకి నన్ను అల చూసినప్పుడు అంగం గట్టి పడింది, నాకు సంతోషం వచ్చి నేను నాది చూపించి దానిలో పెత్తమన్నను, దానికి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ విని నా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది, నాకు తెలిసి ప్రపంచం లో ఎవ్వరికీ ఇలాంటి అనుమానం వచ్చి వుండదు, నేను అక్కడ పెట్టమంటే ఆయన పెట్టకుండా పక్కకి వెళ్లి పడుకున్నాడు, ఏమీ అయ్యింది అని అంటే అక్కడ పెడితే నాది ఇరుక్కు పోతే ఎంటి పరిస్థితి, నేను వీధిలో కుక్కల్ని చూసా అల మనిద్దరం ఒకరికి ఒక్కలం లాక్కోవలా అమ్మో అసలు పెట్టాను, తను అల చెప్పగానే నాకు నవ్వు వచ్చి గట్టిగా నవ్వాను, తను  నన్ను సీరియస్ గా చూసింది, సారీ చెప్పి చెప్పండి అన్నాను, తను అన్న మాటికి ఫస్ట్ నాకు నవ్వొచ్చింది తర్వాత తన అమాయకత్వం చూసి తలలో వేళ్ళతో నిమురుతూ నా గుండెలకు సూర్య తల హత్తుకొని, అలా ఎం కాదు మేది లోపలకి వెళ్లిన బయటకు వచ్చేస్తుంది కావాలంటే ఒకసారి పెట్టీ బయటకి తియ్యి అన్నాను, నేను అస్సలు పెట్టాను అన్నాడు, సరే అని నా మొబైల్ లో పోర్న్ వీడియో on చేసి చూపించాను దాన్ని చూసి మరీ మాట్లాడకుండా అది ఫేక్ అన్నాడు, ఇంకా నాకు కోపం.వచ్చి బట్టలు వేసుకొని బయటకి వెళ్ళిపోయాను, నెక్స్ట్ రోజు కూడా అంతే అస్సలు వినలేదు, తర్వాత రోజు మెల్లిగా చెప్పి చూద్దాం అని నేనే బట్టలు ఇప్పి నా దానిలో వేలు పెట్టుకొని తీశాను అల చేశాను చాలా సార్లు చూసారా వేలు ఎలా వచ్చిందో బయటకు అన్నాను మేధి కూడా అంతే రండి వచ్చి పెట్టండి అని లాక్కున్న అయిన వినలేదు, సరే మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు ఎం చేద్దాం అని మళ్ళీ నేనే మీకు పిల్లలు వద్దా అన్నాను, కావాలి అన్నారు మీరు అక్కడ పెట్టకపోతే పిల్లలు ఎలా పుడతారు చెప్పండి అంది, అమ్మో నాకు బయం అక్కడ ఇరుక్కు పోయిద్ది నేను పెట్టాను అన్నాడు, నాకు కోరికలతో వొళ్ళు మొత్తం కాలిపోతుంది, నాకు ఎలా వుందంటే బయటనుండి ఎవరన్నా వచ్చి రేప్ చేసిన అడ్డు చెప్పకుండా చేయించు కుంటాను అల వుంది నా పరిస్థితి, సరే మీరే చెప్పండి ఎలా నమ్ముతారు మీరు అని, సరే అని ఆయన వెంటనే అక్కడ ఎవరైనా పెడితే నేను చూసి తర్వాత పెడతా అన్నాడు, నాకు కోపం వచ్చి ఇక్కడ అని న దానిని చూపిస్తూ వేరే ఎవరిదైనా పెట్టుకోవాలా ఫస్ట్ అవును అని తల ఊపాడు, సరే మీరే చెప్పండి ఎవరిది పెట్టుకోవాలా పెట్టుకొని చూపిస్తా, తను ఆలోచించి మా అన్నయ్య ని పిలవనా అన్నాడు, ఆ తారు డబ్బా కి నా కన్యత్వాన్ని ఇవ్వతమా అని మనసులో అనుకొని, నో నాకు ఇష్టం లేదు అన్న, సరే ఆలోచించి మధు అన్నయ్య అన్నాడు ఎవరో నాకు తెలీదు అన్నాను, మొబైల్ లో ఫోటో చూపించాడు నేను ఫోటో చూసి సరే రమ్మనండి అని చెప్పను, యాక్టివల్ గా నేను మిమ్మలని పెళ్ళిలో చూసాను చాలా హోమ్లీ గా అందంగా వున్నారు, మీ వైఫ్ పాప కూడా చాలా బాగున్నారు, నాకు అదృష్టం లేదు అనుకున్నాను కానీ ఇల నా కన్యత్వాన్ని మీకు అర్పించే అవకాశం వస్తుంది అని అనుకోలేదు,
 
నాకు ఒక్కసారిగా ఇప్పటి వరకు నేను తనని అల చూడలేదు, చాలా అందంగా శారీ కట్టుకొని వుంది, పయిట మొత్తం కప్పుకొని వుంది సళ్ళు ఎంత వున్నాయి కూడా అంచనా వేయలేక పోతున్న, కానీ  లవుగానే వున్నట్లు వున్నాయి, తెల్లని శరీరం, పెదవి కింద పుట్టు మచ్చ తనకి అందం తెచ్చి పెట్టింది, నాకు ఇష్టమే అయిన వెంటనే ఒప్పుకోకుండా, ఎంటి మీరు, మీరు అనుకుంటే సరిపోతుందా నా అభిప్రాయం మీకు అవసరంలేదు అన్నాను, నేను అల అంటాను అని ఊహించలేదు తను బిక్కు మొహం పెట్టి సారీ సార్ అని తల దించుకొని వుంది, అల అనే సరికి ఫీల్ అయ్యి ఏడుస్తుంది, చుడు స్నేహ తను అమాయకుడు నువు చిన్నపిల్ల వి ఇప్పుడు బానే వుంటుంది కోరికలతో రైట్ చేశావు అని కోరికలు తీరిక తప్పు చేసానే అని ఫీల్ అవుతారు, ఈ విషయం సుబ్బారావు కి తెలిస్తే నేను ఇంకా వాడికి నా మొహం ఎలా చూపించను, అంతకన్నా నేను సెక్స్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు చూడటం నాకు ఇష్టం లేదు, నువు కూడా బాగా ఆలోచించి ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకో, తను ఏడుస్తూనే సార్ నేను బాగా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకున్నాను, ఈ విషయం మన ముగ్గురికి మాత్రమే తెలుస్తుంది, తను మనం సెక్స్ చేసుకున్నప్పుడు డిస్ట్రబ్ చెయ్యడు, అయిపోయాక నేను call చేస్తన్ను thanu వచ్చినప్పుడు మీరు నా దానిలో రెండు సార్లు పెట్టీ తీసేయండి చాలు. ఓహో అంత ప్రే ప్లాన్డ్ అన్నమాట, అయిన నువు చెప్పగానే నేను ఒప్పుకుంటాను అని ఎలా అనుకున్నవ్వు, నీ అందం మీద అంత నమ్మకమా అన్నాను, అదేం లేదు సార్ ఏమో మీరు ఒప్పుకుంటారు అనుకున్నాను, ఎలా ఒప్పుకుంటాను అసలు ఏమన్నా కనిపిస్తుందా అన్ని చీర తో కప్పేసవు అని అన్న, తను నవ్వి సిగ్గు పడుతూ మెల్లిగా పయిటా తీసి కింద వేసింది, వెంటనే జాకెట్ లోనే రెండు పెద్ద బంతులు సన్నని నడుం సుడిగుండం లాంటి బొడ్డు, నా వల్ల కాదు అన్నాను తను వెంటనే నచ్చలేదా సార్ అంది, వల్ల కాదు అంది నచ్చలేక కాదు నిన్ను ఇల చూస్తూ ఎం చెయ్యకుండా వుండలేక, రూం లోకి వెళదామా ఇంకా అన్న, తను నవ్వుతు మీదే ఆలస్యం అని నిలబడింది, నేను లేచి బుజాలు పట్టుకొని రూం లోకి తీసుకెళ్ళి మంచం మీద కూర్చో పెట్టాను. తను సిగ్గు పడుతూ తల ఎట్టటంలేదు, నేను తల పైకి లేపి చూడు అన్న తను నన్ను చూసి నవ్వి సిగ్గు paduthu తల నా గుండెలపై పెట్టు చేతుల తో మేడని చుట్టింది, అబ్బో స్నేహ గారికి సిగ్గు వచ్చింది అని నడుం పట్టుకొని గట్టిగా నా వైపు లాక్కున్న, ఒక్కసారిగా హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ స్ స్ స్ అంటూ నన్ను  చుట్టేసి తన సళ్ళతో గట్టిగా రుద్దుకుంటుంది, తన దగ్గర సువాసన వచ్చి నన్ను మత్తెక్కిస్తోంది, కొంచం సేపు అలానే ఇద్దరం వాటేసుకొని ఒకరి కొకరం నలుపుకుంటూ వున్నం, స్నేహ కోరికలతో రెచ్చిపోయి మరీ మూలుగుతూ నన్ను రెచ్చగొడుతోంది, నేను స్నేహ తల చేతులతో పట్టుకొని నా మొహం దగ్గరకి తీసుకువచ్చి నా పెదాలతో స్నేహ లేత పెదాలని కలిపేసి నోట్లో నాలుక పెట్టు స్నేహ గృహ లో మొత్తం వెతుకుతున్న, స్నేహ కి ఈ అనుభూతి కొత్తగా వుంది, తను కూడా మెల్లగా నేను చేసినట్లు చేసి రెండు నాలుకలు పెన వేసి ఒకరి కి ఒకరం హత్తుకున్నం, తను నన్ను హత్తుకున్న ప్పూడు తన నిండయిన సంపద నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది, స్నేహని అలానే పడుకోపెట్టి నేను స్నేహ మీదకి వెళ్లి తన మొహం మొత్తం ముద్దుల పెడుతున్న స్నేహ నా జుట్టు నిమురుతూ పెదాలు మొహాన్ని నాకు అందిస్తుంది ఇంకా ఇంకా పెట్టమని, తన పుట్టుమచ్చ అందాన్ని పెంచుతూ దాని పెదాల్ని వదలకుండా చేస్తుంది, పెదాలు కొరుకుతూ మధ్య మద్య లో పుట్టుమచ్చ నీ లిక్ చేస్తుంటే నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది. స్నేహ కి కుడ్ మూడ్ వచ్చి చీర లాగి పక్కన పడేసి రెండు సళ్ళు నా చేతిలో పెట్టింది జాకెట్ పైన న చేతుల్లో నలుగుతుంటే దానికి పిచ్చి ఎక్కి పోయి స్ హ్మ్మ్ స్ హ్మ్మ్ స్ హ్మ్మ్ స్ హ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ నా నోట్లో నాలుక పెట్టీ తిప్పుతుంది, ఎలా వుంది స్నేహ అని అడిగా ఫస్ట్ టైం మగవాడి చేతుల్లో నలుగుతుంటే సమ్మగా వుంది, పిసకండి బాగా మీరు ఏమీ చూసిన నేను అడ్డు చెప్పను, బాగా హార్డ్ గా పిసకండి, నా బంతులు ఎలా వున్నాయి మీకు నచ్చయ, నచ్చతమా వాటిని పిసుకుతుంటే నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది, పిచ్చి ఎక్కిస్తున్నారు నాకు కూడా ఉమ్మ ఉమ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మీ పెదాల్ని వొదలను, ఇంకా పిసకండి నా బంతుల్ని ఇన్నాళ్లు మీకోసమే దాచింది, వాటి దుల తీర్చండి ఇవ్వాలా, నేను గట్టి గట్టిగా పిసుకుతుంటే అది గట్టి గట్టి గా మూలుగుతుంది, నెమ్మదిగా జాకెట్ హుక్స్ తుస్తు సళ్ళు పిస్కుతున్న స్నేహ మెలికలు తిరుగుతూ జాకెట్ హుక్స్ రావటానికి నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది, జాకెట్ తీసేసాను రెండు పెద్ద పెద్ద తెల్లని కుండలు నిటారుగా నిలబడి వున్నాయి వాటి పైన బ్రౌన్ కలర్ ముచ్చికలు, చూస్తుంటే నోరు ఊరుతున్నాయి, రెండు చేతుల్లో రెండు సళ్ళు తీసుకొని పిసుకు తు వున్నా, స్నేహ మూలుగుతూ వుంది, నా పెదాలు అందుకొని జుట్టు నిమురుతుంది, ఇంకా నేను పెదాలు వదిలి నోరు తెచ్చి సళ్ళ మధ్యలో పెట్ట ఒక్కసారి నా తడి తగిలి స్నేహ ఒక్కసారిగ స్ స్ సీ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అంటూ నా జుట్టు గట్టిగ పట్టుకుని పీకి సళ్ళు నోట్లో కి నెడుతుంది, అబ్బా నాకు ఏదోలా వుంది కింద ఏదో ఒకటి చేయండి అంటూ మూలుగుతుంది, నేను సళ్ళు రెండు పిసుకుతూ చీకుతూ ముచ్చికలు కొరుకుతూ లేత శరీరాన్ని నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నలుపుతున్నను, స్నేహ కూడా నలుపుకో అని నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చింది, ఇద్దరికీ చెమట పెట్టింది ఇంకా నేను సళ్ళు వదిలి మళ్ళీ స్నేహని హగ్ చేసుకొని చెమటతో తడిచిన మోహల్ని ఇద్దరం ఇష్టంగా ముద్దులు పెట్టు కుంటున్నము, స్నేహ నీ లేత పరువాలు నాకు పిచ్చి ఎక్కిస్తున్నయి, నాకు అడ్డు చెప్పకు ఇవ్వాలా నువు ఏడ్చిన నీ మీద కనికరం చూపించను, మీ ఇష్టం నేను ఏడ్చిన నన్ను వదలొద్దు, అని కౌగిలిలో అలాగే నలుపు కుంటు వున్నాము, ఇంకా ఇద్దరు బట్టలు కిందకి చేరాయి ఇద్దరు వొంటి మీద నూలు పోగు కూడ లేదు, స్నేహ నీ అల చూసి నా నోట్లోనుండి మాట రావట్లేదు, నన్ను గట్టిగా రెండు సార్లు పిలిస్తే ఎప్పుడు ఈ లోకం లోకి వచ్చాను, ఏమీ అయ్యింది నచ్చిందా అంది, టైట్ బాడీ బిగిసిన పెద్ద సళ్ళు, బలిసిన తొడలు, ముద్దొచ్చే కన్నే పుకూ, పుకూ నుండి కారుతున్నా అమృతం తో మెరుస్తుంది, చెప్పు స్నేహ ఎం చేద్దాం ఇప్పుడు అనగానే పడుకొని పంగ చాపి ముందు దీన్ని ఏదైనా చెయ్యండి, ఎన్నాళ్ళ నిరిక్షిన ఇవ్వలతో తిరుద్ది, నా కన్నే కన్నాన్ని కుల్ల పొడవండి, అన్ని రెచ్చగొడుతూ తన మీద కి లాక్కొని గట్టిగా దాని సల్లుకు వొట్టుకుంటు నా పెదాల్ని అందుకుంది, నేను కొంచం సేపు పెదాలు చికి, నడుం నీ పట్టుకొని పిసికి, బొడ్డుని నలిపి, రెండు తొడల దగ్గర కి వచ్చి, నాలుకతో రాస్తూ స్నేహ మదన మందిరాన్ని చేరాను, మత్తు ఎక్కించే మదపు వాసన తో కన్నెపూకు మిల మీల మెరుస్తుంది, రెండు తొడలు విడతీసి పుకూ వాసన చూసి, ఒక్క ముద్దు గట్టిగా పెట్టాను, అంతే స్నేహ ఒక్కసారిగా స్ సీ షే హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అంటూ ఒక్కసారి గట్టిగా అమ్మ అంటూ నడుం పైకి లేపి కింద కి వదిలింది, ఇంకా నేను పుకూ నాకటం స్టార్ట్ చేశా, పుకూ చివర వేలితో కెలుకుతూ నాలుకతో పుకూ నీ దెంగుతుంటే స్నేహ అదిరి అదిరి పడుతుంది, పుకూ నాకటం ఆపి ఎలా వుంది స్నేహ అన్న, మీరు అపకండి నాకుతుంటే గాలి లో.తెలుతున్నట్టు సమ్మగా వుంది, నా అని తలని చేతులతో పుకూ కి నొక్కుకుంది, నేను నవ్వు కుంటు పుకూ మీద నా ప్రతాపం చూపించను, స్నేహ మూలుగుతూ మూలుగుతూ ఒక్కసారిగా నా తల గట్టిగ పట్టుకొని పుకూ కి నొక్కు కుంటు ఒక్కసారిగా వదిలింది, ఒక్కసారి నా గొంతు లోకి వెళ్ళాయి, స్నేహ రసాలు మామిడి రసాల కన్న రుచి గా వున్నాయి, ఒక్క చుక్క కూడా వదలకుండా పుకూ కి అంటి వున్న చివరి చుక్క కూడా పిల్చేసా, స్నేహ రిలీఫ్ గా గాలి పీల్చుకుంటూ నా తల వదిలి సారీ అండి ఆపుకోలేక పోయాను, సారీ దేనికి అమృతం direct గా నోట్లో పోసినందూకు మీకే నేను థాంక్స్ చెప్పాలి, అవునా అంత బాగున్నాయా నా రసాలు అని హస్కీ గా అంది, నా మడ్ద లేచి గిల గిల కొట్టుకుంటుంది, దాన్ని చూసి సిగ్గు పడుతూ నా కోసమైనా కొట్టుకుంటుంది అని ఒక్కసారి పట్టుకొంది, బాబోయ్ పెద్దగా వుంది, పైగా కాలిపోతుంది దీన్ని దింపుకొని చల్లర్చలంటే న వల్ల అవుద్ద, ఇవ్వాలా నాకు జాతరే అని నా వైపు కసిగా చూస్తూ ముందుకి వెనక్కి అంటుంది, కొంచం సేపు అల అంటూ నేను దాని సళ్ళు పిసుకుతూ గడిపాం, ఇంకా నేను మడ్డను నా చేత్తో తీసుకొని స్నేహ నోటి దగ్గరికి వచ్చాను, స్నేహ కి అర్ధమయ్యి, నోరు తెరిచింది, నేను చిన్నగా నిట్లో పెట్టాను, స్నేహ మడ్ద కుడవటం స్టార్ట్ చేసింది, నేను నోట్లోనే దేన్గాను చక సేపు, ఇంకా పడుకో మని చెప్ప, చెప్పటం ఆలస్యం పడుకొని పంగ చాపి పుకూ ఎత్తి పడుకొంది, నేను వెళ్లి మళ్ళీ పుకూ మీద ముద్దులు పెట్టు, మడ్ద తీసుకెళ్ళి పుకూ కి రుద్దుతున్న, స్నేహ పిచ్చెక్కి మూలుగుతుంది, రుధ్చి రుద్చి ఒక్కసారి గా నెట్ట కొంచం లోపలకి వెళ్ళింది, తీసి మళ్ళీ నెట్ట స్నేహ కి నొప్పి పుట్టి అరుస్తుంది, నేను స్నేహ తో చిన్నగా రొమాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ గట్టిగ నోరు మూసి ఒక్క సారిగా నెట్ట అంతే కన్నే పొర చిలిల్చుకొని పోయింది, ఒక్కసారిగా కళ్ళమ్మట నీళ్ళు నేను నోరు బిగించ అందుకే సౌండ్ రాలేదు, ఇంకా నేను నోరు మూసి దేన్గతం స్టార్ట్ చేశా స్నేహ కింద కొట్టుకుంటూ నా వీపు పై గోళ్ళతో గిల్లుతుంది, తీసే తీసే అన్నటు, నేను ఆపకుండా దెంగుతున్న, కొంచం సేపు కి బాధ పోయి సుకం తో నాకు కో ఆపరేట్ చెయ్యటం స్టార్ట్ చేసింది, ఇంకా నేను నోరు వదిలి గట్టి గా వుగాటం స్టార్ట్ చేశా, స్నేహ మూలుగుతూ నాతో దెంగించుకుంటుంది, నేను బాగా హార్డ్ గ దెంగుతున్న ఈ పుకూ మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చిద్ద ఇవ్వడ అన్నట్టు, మంచం శబ్దాలు, నేను లాగి పెట్టు దెంగుతుంటే దాని తొడ నా తొడ రాసుకొని వచ్చే శబ్దాలతో రూమ్ మారు మ్రోగుతుంది, స్నేహ కొంచం సేపు ఎదురొత్తులు ఇచ్చి నాకు అయిపోయింది అని వదిలేసింది, నేను నాకు అవ్వలేదు అని గట్టిగ వాటేసుకుని ఇంకొంచం సేపు దేంగి నాకు అయిపోయింది అని కార్చేసి, ఆయాసపడుతూ పక్కన పడుకున్న, స్నేహ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ గుండెల మీద వాలి నుదుట మీద ముద్దు పెటీ, థాంక్స్ చెప్పి పడుకుంది, నేను ఎప్పటికీ మిమ్మలని మర్చిపోను మీరు మాత్రం మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చేయండి,మీ కోసం నేను ఎప్పుడు రెఢీ గా వుంటాను, నువు కాదు స్నేహ నేను నీకు చెప్పాలి థాంక్స్ ఇంత సుఖం ఇచ్చి నందుకు, నీకు కూడా ఎప్పుడు కావాలన్న చెప్పు నేను రెఢీ అన్నాను, మళ్ళీ ఇద్దరం రొమాన్స్ స్టార్ట్ చేసి, నేను కింద తను పైన స్నేహ కూడా పైనుండి గట్టిగ కుమ్ముతుంది నేను కూడ కింద నుండి కుమ్ముతిన్న, స్నేహ కి అయిపోయింది నేను కింద పడుకో పేట్టి నాలుగు దెబ్బలు వేసి నేను కూడా కర్చేసా, స్నేహ నీ కర్చూకొని పోసుకున్న, ఇద్దరు చెమటతో ఇద్దరు7 శరీరం ఒకటి అయి అతుక్కుపోయింది, స్నేహ జుట్టు నిమురుతూ చిన్నగా నా మొహం ఎత్తి మరీ ముద్దులు పెడుతున్న, ఇంకా నేను సూర్య కి ఫోన్ చెయ్యి అన్నాను, ఇద్దరం బట్టలు వేసుకొని వున్నాము,

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

 స్నేహ సూర్య కి ఫోన్ చేసి కిటికీ దగ్గర కి వచ్చి చూడమంది ఈలోపు మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం,సూర్య వచ్చాడు స్నేహ సూర్య నీ చూసి పడుకొని లంగా ఎత్తి పట్టుకుంది, నేను కూడా జిప్ తీసి పుకూ లో రెండు సార్లు పెట్టే తీశాను, స్నేహ ఇంకా చాలు లెండి లేవండి అంది, నేను ఇంకోసారి నిన్ను ఇలానే దెంగాలని వుంది అన్నాను అవునా సరే ఒక 5 మినిట్స్ వుండండి వాడిని పంపించే వస్తాను అని హల్ లోకి వెళ్ళింది, సూర్య కి ఫోన్ చేసి చూసావా అంది, హా చూసాను అని సూర్య అన్నాడు, ఇప్పుడు ఓకె కదా అంది, హా ఇంకా పట్టేస్త వచ్చి అన్నాడు సూర్య, సరే వెళ్లి పులు స్వీట్స్ తీసుకురండి ఒక 30mts lo మధు గారిని పంపిచేస్త పంపించక ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు రండి, ఈలోపు కాఫీ పెడతాను మధు గారికి అని చెప్పి సూర్యని పంపి కిటికీ క్లోజ్ చేసి వచ్చింది, లోపలకి రాగానే నా వొళ్ళో కూర్చో నీ హగ్ చేసుకొని ముద్దులు పెడుతూ ఇంకా మొదలెడదామా అట అని పడుకొని లంగా ఎత్తింది, అంతే వెంటనే నా గూటాన్ని బలంగా దించి పుకూ లో పెట్టీ దెంగుతుంటే స్నేహ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ కింద నుండి మూలుగుతూ దెంగుతుంది, అల కొంచం సేపు దెంగుకొని ఇద్దరం ఒకే సారి కార్చుకున్నాము, అలాగే స్నేహ కౌగిలిలో ఉండిపోయా, నిలో ఏదో వుంది స్నేహ నిన్ను వదిలి వెళ్ళ బుద్ధి అవ్వ టంలేదు, నా కోరికలు తీర్చిన మొగుడివి నువ్వు నిన్ను అసలు వదలను, నా ఫోన్ నంబర్ తీసుకోండి మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇంకా పదండి, మా ఆయన వచ్చి ఎక్కడో పెడతదంట, పెట్టుచ్చుకొని మీకు కాల్ చేసి చెప్తా ఇంకా ఏమి డోట్స్ వచ్చాయ్ అని నవ్వుతూ నన్ను పంపింది, వెళ్లే ముందు గుమ్మం ముందు మంచి హాట్ కిస్ ఒకటి పెట్టె పంపింది,

మొబైల్ చూడగానే సరళ నుండి చాలా మిస్ calls వున్నాయి, 6 hours నేను స్నేహ దగ్గర గడిపాను, సరళ కి ఫోన్ చేసి సారీ సరళ రేపు కలుద్దాం కుదరలేదు ఫోన్ సైలెంట్ లో వుంది sorry ani చెప్ప, అయ్యె పర్వాలేదు రేపు కలుద్దాం లెండి, థాంక్స్ చెప్పి call cut చేసి ఇంటికి బయలుదేరాను.

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Nenu Chesina Sahayaniki – 5, నేను చేసిన సహాయానికి ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam, Okari Kosam Okaru,Nenu Chesina Sahayaniki

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page