Nirmalamma Kapuramu

Nirmalamma Kapuramu – 11 | నిర్మలమ్మ కాపురము | telugu boothu kathalu

Nirmalamma Kapuramu - 11 | నిర్మలమ్మ కాపురము | telugu boothu kathalu

Nirmalamma Kapuramu – 11 | నిర్మలమ్మ కాపురము | telugu boothu kathalu

qisraju

Nirmalamma Kapuramu | నిర్మలమ్మ కాపురము | telugu boothu kathalu
Nirmalamma Kapuramu | నిర్మలమ్మ కాపురము | telugu boothu kathalu
అది వచ్చి తన మొహం మీద పడగానే ,,,అది ఎవరిదో రామిరెడ్డి కి అర్ధం కాలేదు,,,ఎదురుగ ఇద్దరు ఆడవాళ్లు ,,,,జాకెట్స్ లేకుండా ,,,,లావణ్య చీర చెంగు కప్పుకొని ఉండడం తో తన మీద అనుమానం లేదు రామిరెడ్డి కి , రూఢి చేసుకోవడానికి దాన్ని ముక్కు దగ్గర పేటి గట్టిగ వాసన పీల్చాడు,, అది నిర్మలమ్మ వాసన లాగా లేదు ,,,ఎందుకంటే తనకి ఆమె వాసన బాగా గుర్తు ఉంది ,, సరోజ దగ్గర అంట మంచి వాసన వచ్చే అవకాశం లేదు ,, రామిరెడ్డి కి కొంచం అనుమానం తో ఉండగా ,,అక్కడకి వచ్చిన రత్నం ” బావ।।ఏ జాకెట్ ఎవరిదో కనుక్కుంటే ,,,నీకు వాళ్ళు సొంతం ఏ రాత్రి కి ,,,”అంది ఆఫర్ ఇస్తున్నట్టు , తన ప్రమేయం లేకుండా రామిరెడ్డి కి ఆలా మాట ఇవ్వడం లావణ్య కి అసలు నచ్చలేదు ,, పైగా ఏ రోజు ఎదో జరగబోతుందన్న అనుమానం కూడా లేకపోలేదు, అపుడు రామిరెడ్డి “అలాగా,,సరే,,రత్నం,,,మాట ఇస్తున్నావ్,,,తప్పకూడదు :”అన్నాడు।। అపుడు సరోజ అందుకొని “రెడ్డెమ్మ మాట ఇస్తే ప్రాణం పోయిన వెనక్కి తగ్గదు బావ “అంది వరస కలుపుతూ ।,,లావణ్య అలాగే తలా దించుకొని నిలబడి ఉంది,,,రామిరెడ్డి లావణ్య దగ్గరకి వెళ్లి “ఎం పంతులమ్మ కోడలా,,,అత్తని ఆ రకం గ కట్టేసి మర్రే చేపిస్తున్నావ్ గా”అని చెవి లో చెప్పి ,,నేరుగా నిర్మలమ్మ వైపు వెళ్ళాడు ,,,నిర్మలమ్మ ఆ భంనఁగిమలో రామిరెడ్డి మొహం చూడలేక కళ్ళు దించుకుంది,,,రామిరెడ్డి నీరు గ వంగి నిర్మలమ్మ చంక దగ్గర ముక్కు పెట్టి గట్టిగ పీల్చాడు ,,”మ్హ్హ్,,ఈ వాసన కాదు,,,,కానీ,,నిర్మలమ్మ ,,,ఎం సంకే నేది,,,”అని మల్లి వంగి మళ్ళీ గట్టిగ పీల్చి పైనుండి కిందకి పర్రున నాకాడు ,,,నిర్మలమ్మ చంకలో గరుకుగా ఉన్న చిన్న వెంట్రుకలు రామిరెడ్డి నాలుకను చిలిపిగా పలకరించాయి ,,,వెంటనే రామిరెడ్డి కిందకి వంగి బుడిపేని పళ్లతో కసుక్కున కొరికి వదిలాడు “స్స్స్,,,,,,,,,,”అని మూలిగింది నిర్మలమ్మ, రామిరెడ్డి పైకి లేచి ఆ జాకెట్ నిర్మలమ్మ డి కాదు అని రూఢి అయ్యాక సరోజ వైపు చూసాడు,,,కానీ సరోజ దగ్గరకి వెళ్ళాలి అనిపించలేదు రామిరెడ్డి కి ,,,ఇంకెవరిది అయి ఉంటుందబ్బా అనుకోని లావణ్య వైపు చూసాడు,,,రామిరెడ్డి తన వైపు చూడగానే చటుక్కున తలా దించుకుంది లావణ్య దొంగ లాగా ,,ఆమె ఆలా చేయడం తో రామిరెడ్డి కి అనుమానం వచ్చి రత్నం వైపు చూసాడు,,,అపుడు రత్నం, ఆ జాకెట్ తనదే అన్నట్టు సైగ చేసింది లావణ్య కి కనపడకుండా,,, వెంటనే రామిరెడ్డి ఒక్క దూకు దూకాడు లావణ్య వైపు ,,,,అది గమనించిన రత్నం లోపలి వెళ్ళిపోయింది,,, రామిరెడ్డి లావణ్య దగ్గర కి వెళ్లి “అమ్మ దొంగ,,,ఏ రైక నీదా,,,ఇందాక కమ్మటి వాసన వచ్చినపుడే అనుకున్న,,కానీ నువ్వు ఇలా జాకెట్ విప్పి ఉంటావని ఈ మట్టి బుర్రకి తట్టలేదు బుల్లి “అంటూ లావణ్య వీపు మీద చేతో
తడిమాడు , రత్నం చెపింది నిజమే అని అర్ధం అయింది రామిరెడ్డి కి,,, రామిరెడ్డి చెయ్యి తన వీపు తడమగానే వాళ్ళు జళ్ళుమంది లావణ్య కి , అపుడు రామిరెడ్డి” లావణ్య,,మీ అత్త కోడళ్ళు ఇలా జాకెట్లు విప్పుకుని ఉంటె మా పరిస్థితి ఏంటి” అని లావణ్య భుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసి దగ్గరకి తీసుకొని పక్క గది లోకి తీసుకెళ్లాడు,,,చేసి ఏమి లేక లావణ్య కూడా నెమ్మదిగా వెళ్ళింది ,,లోపలి వెళ్లి వెళ్ళగానే లావణ్య ని గట్టిగ కౌగలించుకున్నాడు,,,మొదటిసారి అంట మొరటు కౌగిలింత కావడం తో వాళ్ళు జివ్వుమంది లావణ్య కి,,,వంట్లో ఎముకలు విరుకుతాయేమో అన్నంత గట్టిగ ఉంది ఆ ఉడుం పట్టు
.ఒక్కసారిగా తన జీవితం లో ఒక పరాయి మగ స్పర్శ,,,అది కూడా పరమ మొరటుగా ఉన్న నాటు తాకిడి ,,,,సున్నితం గ పెరగడం వల్లనేమో కానీ లావణ్య శరీరం, ఆ ఘాటైన వాటం తట్టుకోలేనట్టు బిగుసుకు పోసాగింది , తలదించుకుని ఉన్న లావణ్య ని గడ్డం దగ్గర పట్టుకొని మెల్లగా సిగ్గు తో , భయం తో ఉన్న ఆమె మొహాన్ని పైకి ఇతడు రామిరెడ్డి, కళ్ళు కూడా తెరిచే ధైర్యం చేయలేకపోతోంది ఆమె ఆ సమయం లో, , కొంచం చుట్ట వాసనా రావడం తో చటుక్కున కళ్ళు తెరిచి చూసింది లావణ్య,,అప్పటికే రామిరెడ్డి పెదాలు లావణ్య మూతి ని లోపలి లాక్కోవడానికి సిద్దపడి ఉన్నాయి,,,అది చూసి లావణ్య ఇక లాభం లేదు అనుకోని వంట్లో సత్తువ అంట తెచ్చుకొని రామిరెడ్డి ని ఒక్క తోపు తోసి బయటకి పరిగెత్తిన్ది,,,రామిరెడ్డి కూడా బలవంతం చేయలేదు,,లేకపోతె ఆమెని ఆపడం రామిరెడ్డి కి ఒక విషయం కాదు,,,ఆమె బయటకి పరిగెత్తి వంట గదిలోకి వెళ్లడం సరోజ,నిర్మలమ్మ,రెడ్డి చూసారు,,,నిర్మలమ్మ మొహం లో కొంచం ఆందోళన కనిపించింది రెడ్డి కి, వెంటనే నిర్మలమ్మ తో “నిర్మల,,,నీకు మా అన్నతమ్ములు గురించి తెలుసు,,,నేను లావణ్య ని పొందాలనుకోవడం లేదు,,,కొంచం మొహమాటం ఉంది,,కానీ అన్న ముచ్చటపడుతున్నాడు,,,వాడు బాధపడితే నేను చూడలేను,,,నీకు అభ్యన్తరం లేకపోతె,,,ఏదన్న సహాయం చేయవా,,,”అనడు బతిమాలినట్టు, రెడ్డి అంతగా అడగడం తో నిర్మలమ్మ కి ఎం చేయాలో తోచలేదు,,,కానీ కోడలిని ఆలా అడగలేని పరిస్థితి,,,అపుడు సరోజ కలుగజేసుకొని ” నిర్మల,,,నీకు ఇబంది లేదు అంటే చెప్పు,,,మిగతాది నేను చూసుకుంటా,,,,”అంది కొంచం రుబాబుగా, వెంటనే నిర్మలమ్మ వద్దు అని చెప్పి ,నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను అనగానే రెడ్డి చెయ్యి కట్లు విప్పేసాడు,,,వెంటనే నిర్మలమ్మ పక్కన కుర్చీ మీద ఉన్న కాటన్ చీర తీసి కప్పుకొని వంట గదిలోకి వెళ్లబోప్గా ,రెడ్డి ఆమెని చేయి పట్టుకొని అపి,,,”ఇవి చేతులు కాదు,,,నిర్మలా”అనగానే నిర్మలమ్మ కళ్ళలో నీళ్ల్లు తిరిగాయి,,కోరిక బలం ఎంత ఉంటూనే తనకి ఏ మద్యే అర్ధం అయింది,,,రెడ్డి కి ఎలా అయినా సహాయం చేయాలి అని నిరాయించుకొని ,రెడ్డి చెయ్యి విడిపించుకొని ,ఆ చేత్తో నిగిడిఉన్న మొడ్డ ని పట్టుకొని, సున్నితం గ ఒక ముద్దు పెట్టి లోపలి వీలుంది,

అప్పటికే లావణ్య వేటగాడి దెబ్బ నుండి తపించుకున్న పావురం లాగా ఒక మూలా వదిగిపోయి కూర్చొని ఉంది।।చెఱ చుట్టుకొని,,,ఆమె నుదుటి మీద చెమట బిందువులు కారుతూ ఉన్నాయి,,,ని౯ర్మలమ్మ మెల్లగా ఆమె పక్కన కూర్చుని ఆమె చీర చెంగుతో నుదుటన ఉన్న చెమట తుడుస్తూ,,,”లావణ్య,,,నీకు ఇబంది అనిపించే ఏ పని నేను చేయను,,,ఇలాంటి వాటికన్నా మన ఫామిలీ నాకు ముఖ్యం,,కాకపోతే ,,జీవితం లో ఎదో కాస్త సరదాగా నే అనుకోని చేయకూడని తప్పు చేస్తున్నాను,,,నావల్ల నీకు ఇబంది వచ్చింది అని నాకు అర్ధం అవుతూనే ఉంది,,,కానీ ,,తెలిసో,,తెలియకో,,తప్పు జరిగిపోతూ ఉంది,,,నిజం గ నీకు ఒక చిన్న అనుభవం కావాలి అనుకుంటే,,నేను ఉన్నాను అని మొహమాట పడవద్దు,,,మన మధ్యలో ఇలాంటి వి ఎపుడు రావు,,రాకూడదు,,,సరదాగా ఉండాలి కాసేపు అనిపిస్తే,,నీ ఇష్టం,,,
ఆలోచించుకో,,,”అని చెప్పి లేవబోతుండగా,,,లానాయ ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని అపి ” అత్తయ్య,,,నిజం గానే మనం తప్పు చేసేసాము,,,ఇపుడు బాధపడి లాభం లేదు,,కాకపోతే వేళ్ళు మన సరదాలని గుట్టుగా ఉంచుతారు అన్న నమ్మకం టోన్ నిన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేశాను,,,నిన్ను ఆలా చేసి ,నేను తప్పుకుంటే,,అది చాల పెద్ద తప్పు అని నాకు అర్ధం అయింది,,,నిన్ను అవమానించటం న ఆదేశం కాదు,,,నీకోసం నేను కూడా ఏ రోజు కట్టుబాటు వదిలేస్తా,,”అంది నిర్మలమ్మ కళ్ళ లోకి చూస్తూ, వెంటనే నిర్మలమ్మ సంతోషం తో ఆమె నుదుటున ముద్దు పెట్టుకొని ” ఈరోజు నీ ఇష్టం,,,నీ మనసులో ఎలాంటి కోరికలు ఉన్న తీర్చుకొ। ।మల్లి ఇలాంటి అవకాశం మనకి రాదు,,రాకూడదు అని అనెను భావిస్తున్న ” అని చెప్పి బయటకి వెళ్లి రెడ్డి తో విషయం చెపింది,

చెప్పి చెప్పగానే సరోజ పరిగెత్తుకుంటూ వంట గదిలోకి పరిగెత్తిన్ది, అప్పటికే లావణ్య లేచి జాకెట్ వేసుకోబోతుండగా,,,సరోజ చప్పున జాకెట్ లాగేసి,,”ఇపుడు జాకెట్ ఎందుకు పాపా,,,మీ అత్త అంతా చేపిందిలే,,,ఇద్దరు మగాళ్లు,,,మొనగాళ్లు,,,మొరటు బావాలు,,,నీ వంటి మీద జాకెట్ ఉండనిస్తారా చెప్పు,,నీ పిచ్చి కాకపోతే “అంటూ జాకెట్ లాగేసి కుడి బాయ పట్టుకొని కసుక్కున పిండింది, సర్రున చిమ్మించి కొట్టాయి పాలు,,,బయటకి,,ఎదురుగ ఉన్న గోడ మీదకి,,,అది చూసి సరోజ ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయిని ” లావణ్య,,ఏంటి,,పాలు వస్తున్నాయి,,,పిల్ల తల్లివ “అని అడిగింది ఆశ్చర్యం గ, అవును అన్నట్టు తలా ఒపింది లావణ్య, “అమ్మ దొంగ,,ఏ రోజు మా రెడ్డి మొడ్డలకి పండగే,,,పాలిచ్చే తల్లిని దెంగే అవకాశం ఎంత మందికి వస్తుంది,,,,”అని భావాలూ అని అరుస్తూ బయటకి పరిగెత్తి నేరుగా రామిరెడ్డి ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్ళింది, ” పెద్ద రెడ్డి,,నీ మొడ్డ ఏ పూకు అయితే కోరుకుందో। ।అలాంటిదే ఏ రోజు నీకు సొంతం కాబోతుంది”అని రామిరెడ్డి ని బయటకి తెచ్చింది, అపుడే బయట బర్రెలకి నీళ్లు పెట్టి లోపలి వాచాహిన రత్నం ఎం జరుగుతుందో అర్ధం కాకా,,,నిలబడి చూడసాగింది,,,ఏ లాగ్ సరోజ రత్నం దగ్గరకి వెళ్లి “రెడ్డెమ్మ,,కోడలిని,వల్ల అత్త వ్యాపించింది,,,కోడలి బాయలనిండా పాలే,,,” అనగానే రెడ్డెమ్మ అందుకొని ” ఆ పిల్ల దగ్గర పాలు ఉన్నాయని నాకు ఎపుడో తెలుసు,,,కాకపోతే ఆమెని బలవంతం చేయడం ఎందుకు అని ఉరుకున్నాము,,,” అని చెప్పి లోపలి వెళ్లి లావణ్య మొహం లోకి చూసి ” అబ్బో,,బంగారం,,,మొత్తానికి వాపేసుకున్నావు,,,నీ ఋణం మరచిపోలేము,,,నీకు ఒక టీ ఇస్తా ఉండు ” అని పొయ్యి వెలిగించగానే లావణ్య పక్కనే ఉన్న గిన్నె తీసుకొని సర్రుగా వాటిలోకి తన రెండు బాయాల్లోని పాలు పిండసాగింది, ఆమె ఆలా ఎందుకు చేస్తోందో రెడ్డెమ్మ కి ఒక్క క్షణం అర్ధం కాలేదు,,అవి ఒక చారెడు వచ్చాక,,రెడ్డెమ్మ కి ఇచ్చి ” ఆంటీ,,,వీటిలో ఇంకొంచం నీళ్లు కలిపి ,,,,వేడిచేయి,,మా బావ కి ఇస్తా “అంది నవ్వుతు, అపుడు రెడ్డెమ్మ ” అమ్మ దొంగ,,,అత్తకి తగ్గ కోడలివే,,నంగనాచి వి అనుకున్న,,,” అని బుగ్గలు నొక్కుకుంటూ ఆ గినె అందుకోనివేడిచెయ్యసాగింది,
పాలు పల్చగా ఉండడం తో ఆలా పెట్టి పెట్టగానే చుర్రు మన్నాయి వెంటనే రత్నం వాటిని తీసేసి ఒక గ్లాసు లో పోసింది ఏ లోగ లావణ్య మెడ కింద పట్టి ఉన్న చెమట కడుక్కొని పవిట చెంగుతో తుడుచుకోసాగింది ఆ గ్లాసు అందుకొని బయటకి రాబోతుండగా రత్నం చెయ్యి పట్టుకొని ఆపింది । అర్ధం కానట్టు చూసింది లావణ్య ; అపుడు రత్నం ” చూడు లావణ్య;;నాకు తెలిసి నువ్వు ఇప్పటిదాకా మీ ఆయనకి మీ బాబు కి తప్ప ఇంకెవరికి ఈ సన్ను ఇచ్చి ఉండవుకదా” అంది ; లావణ్య తలా దించుకొని అవునన్నట్టు తల ఉపింది; అపుడు వెంటనే రత్నం చొరవగా లావణ్య చెయ్యి పట్టుకొని దగ్గరకి తీసుకొని అక్కడ అటక మీద ఉన్న కాటుక తీసుకొని కుడి రొమ్ము బయట పెట్టమని అడిగింది ‘ లావణ్య సిగ్గు తో అలాగే ఉండేసరికి కోరవగా పవిట పక్కకి నెట్టి హుక్స్ తీసి కుడి బాయ ని తీసి కాటుక తో బుడిపె కింద దిష్టి చుక్క పెట్టి ఇంకా వేసుకో అన్నట్టు తల ఊపింది । ఆమె ఆలా చేయడం తో లావణ్య కి చాల ప్రేమ గ అనిపించింది ‘ వెంటనే ఆ పాలు తీసుకొని గాడి బయటకి రాగానే అక్కడ రెడ్డి పడుకొని ఉండడం తో సరోజ రెడ్డి మొడ్డ ని ఆబగా చీకుతూ ఉంది। నిర్మలమ్మ రెడ్డి బుడిపెలని పళ్లతో కొరుకుతూ చప్పరిస్తూ ఉంది । రెడ్డి కళ్ళు మూసుకొని హాయిగా మూలుగుతూ ఉన్నాడు ‘ లేవనే ని గమనించలేదు ; నిర్మలమ్మ లావణ్య ని చూడగానే బుడిపేని వదిలి లోపలి సంతోషం గ వేళ్ళు అన్నట్టు సైగ చేసింది ‘ ఆలా చేసి వెంటనే వంగి రెడ్డి బుడిపె అందుకొని నాలుకతో నాకుతూ లావణ్య వైపు చూడసాగింది ఆమెకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం అన్నట్టు ; ఆమె ఆలా చేయడం తో ఇన్క్ ఎం పర్వాలేదు అన్న సిగ్నల్ రావడం తో లావణ్య సంతోషం గ పక్కనే ఉన్న గది లోకి వెళ్ళింది ‘ ఆలా వీలుందా రెండు నిమిషాలకల్లా లావణ్య జాకెట్ బయటకి వచ్చి పడింది ‘ అది చుదహ్గానే సరోజ మొడ్డ చెక్కడం అపి ” చూసావా నిర్మల ఇందాకే చెప్పా ;;జాకెట్ వద్దు అని ,,అయినా ఆ పిల్ల వింటేగా,,”అని పెద్దగా నవ్వి మల్లి వట్టలు అందుకొంది,,,ఈ లోగ నిర్మల రెడ్డి బుడిపెలు వదిలి పెదాలు చీకుతూ ఎంగిలి జుర్రుకోసాగింది ,
ఇలా ఒక 5 నిముషాలు అవగానే లావణ్య చీర చుట్టుకొని వేగం గ గది బయటకి పరిగెత్తి వంటగది లోకి వెలింది , అది చూడగానే నిర్మలమ్మ కి కంగారు వేసింది ,,ఏమయిందో అనుకోని తనుకూడా పరిగెత్తుతూ వంట గది లోకి ఏళ్ళగానే లావణ్య ఊసేసి నీళ్లు పుక్కిలించసాగింది,,ఎం జరిగిందో నిర్మలమ్మ కి అర్ధం అయిపోయినఁది ,,,లావణ్య కొంచం ఇబ్బంది గ మొహం పెటింది ,,,వంటింగ్ సెన్సేషన్ వాచినట్టు ఊఒక్ అనసాగింది,, వెంటనే నిర్మలమ్మ రామిరెడ్డి గదిలోకి వెలింది,,అపుడే రామిరెడ్డి లుంగీ చుట్టుకుంటున్నాడు ,,,” ఎం సార్,,,,కొత్త పిల్ల కదా,,,,కొంచం సున్నితం గ ఉండొచ్చు కదా” అని అంటుండగా రామిరెడ్డి కలగా చేసుకొని ,నిర్మలమ్మ మెడ మీద చెయ్యి వేసి తన దగ్గరకి లాక్కొని పెద్దలు ఒకసారి చీకి వదిలి “నే కోడలి సంగతి నీకు తెలిసినట్టు లేదే,,,అసలు నన్ను పాతుకొనివ్వలేదు తెలుసా,,వచ్చి రాగానే ఆ పాలు న లుంగీ లాగేసి న మొడ్డ మీద పోసి వట్టలు పిసుకుతూ వాడు వద్దు అంచున్న ఆపకుండా చీయండి,,,నోట్లో కార్చేదాకా వదల్లేదు తెలుసా,,నువ్వు మాలి నన్ను అంటున్నవ్” అని నిర్మలమ్మ కుడి రొమ్ము గట్టిగా పిసికి బుడిపె ని పర పర నలిపి వదిలాడు,,,నిర్మలమ్మ నోరు వెళ్లబెట్టింది,,,,తన కోడలు ఇంట కసి అని తనకి అప్పటిదాకా తెలియలేదు,,,
వెంటనే బయటకి రాగానే కోడలు నీళ్లు తాగుతూ ఉంది ,,అత్తయ్య ని చూడగానే కొంచం సిగ్గు తో తప్పు చేసినదానిలా తల దించుకోగా ,నిర్మలమ్మ దగ్గరకి వెళ్లి “ఎం పరవలేదు,,కానీ అబ్బాయికి పాలు పడుతున్నావ్ కదా,,,,మింగవద్దు,,,జాగ్రత్త” అని సున్నితం గ హెచ్చరించింది, సరే అన్నట్టు తల ఉపింది లావణ్య ,
లావణ్య కి ఎదో వింత లోకం లో ఉన్న ఫీలింగ్ ,,,నోట్లో ఒక కొత్త వగరు రుచి,,,,,ఒక వైపు ఆమె ఏంటో వైరం గ అనుకునే అత్తయ్య ,,జాకెట్ అనే వస్తువు ఒకటి ఉంటుంది అని మర్చిపోయి ,,కేవలం కాటన్ చీర చుట్టుకొని జుట్టు రేగిపోయి చాలా సహజం గ ,పెద్ద పట్టింపు లేకుండా అక్కడ తిరుగుతూ ఉండడం ,,మధ్య మధ్యలో రెడ్డి బ్రదర్స్ వాళ్ళని కసిగా మొరటుగా చేయడం,,,,,అహ్హ్హ్ ,,,,,ఎదో సరికొత్త అనుభూతి ,,,,,,మల్లి జీవితం లో ఇలా జరుగుతుందా,,అనే భావన,,,,ఇలా ఆలోచనల్లో ఉండగానే తన నడుము మీద గట్టిగ ఎదో పట్టుకున్నట్టు అనిపించడం తో చటుక్కున ఉలిక్కిపడి ఏ లోకం లోకి వచ్చేసింది ,

రామిరెడ్ది ఎపుడు వచ్చాడో కానీ తన నడుముని ఒక చేత్తో గట్టిగ పట్టేసి పిసుకుతూ , వెనక నిలబడి మెడ మీద నాకుతూ తన లుంగీ లో నుండి ఒక గట్టి ఇనప వస్తువు ని సూటి గా తన వెనకవైపు గుచ్చడం అర్ధం యింది తనకి ,
అది చాలా సన్నగా పొడవుగా,,,,బలం గా , కాల్చిన ఇనప చువ్వలా ఉంది,,ఇందాక నోట్లో పెటుకున్నపుడే దాని గట్టిదనం తెలిసింది,,,బుగ్గకి వత్తుకున్నపుడల్లా బుగ్గ బయటకి పడుచుకుని రావడం తనకి అర్ధం అయింది,,,అసలు ఒక మొడ్డ అంట గట్టిగా, బలం గా ఉంటుందని మొదటిసారి అర్ధం అయింది తనకి , ఈలోగా రామిరెడ్డి రెండో చేత్తో ఎడమ వైపు బాయ ని వత్తడం తో పాలు వచ్చి అక్కడ జాకెట్ తడిచింది , ఆ తడి రామిరెడ్డి చేతికి తగలగానే , రామిరెడ్డి వత్తడం సడెన్ గా ఆపేసి ,,ఆమెని తన వైపు తిప్పుకొని ఆమె మొహం లోకి చూడగానే ,,చటుక్కున తలా దించుకుంది సిగ్గు తో లావణ్య, అపుడు రామిరెడ్డి “అబ్బో,,ఎం సిగ్గే ।,,ఇందాక ఏమైంది ” అని పవిటని కొంచం పక్కకి జరిపి పాలతో తడిచిన జాకెట్ భాగాన్ని నాలుకతో మెల్లగా నాకి,,,,ఒక్క సరిగా కసుక్కున బుడిపె ని కొరికాడు ,,లావణ్య కెవ్వుమని అరవబోయి నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని బలవంతం గా అణుచుకుంది ,,ఏ లోగ రత్నం వంటగది లోకి వచ్చింది ,అప్పటికి రామియూరెడ్డి ఇంకా లావణ్య ఎడమ బుడిపె ని వదల్లేదు,,,కానీ రత్నం ఏమి పట్టనట్టుగా చాల మాములుగా తన పని చేసుకోసాగింది ,,లావణ్య కూడా ఏమి మాట్లాడకుండా రామిరెడ్డి కి సహకరించసాగింది,,,కొంచం సేపటి తరవాత రత్నం ” బావ,,,ఎడమ సన్ను గొప్ప ఏంటి,,,కుడి సన్ను తప్పు ఏంటి,,,కాసేపు దాని సంగతి కూడా చూడు “అంది నవ్వుతు , ఆ మాట వినగానే లావణ్య మొహం లోకి రక్తం ఎగ జిమ్మింది , వెంటనే రామిరెడ్డి ఎడమ దాన్ని వదిలి కుడి వైపు కదలాగానే ఎడమ వైపు చాల సేపు చీకడం వాళ్ళ ఇంకా పాల బొట్లు ఒక్కొకటి రాలసాగాయి,,అది గమనించిన రత్నం ఒక గుడ్డ తీసుకొని అక్కడ అద్దింది , కుడి బాయ చీకుతున్న రామిరెడ్డి కి తన ముక్కు కొంచం పైకి ఉండడం తో చంక దగ్గర చెమట వాసనా తగిలింది ,,చీకడం అపి తలా పైకి ఎత్తి లావణ్య కుడి చేతి ని కొంచం పైకి లేపి చంక ని గమనించాను,,,చిట్టి చెమట మరక ఉంది అక్కడ గుండ్రం గా ,, వెంటనే నాలుకు తో దాన్ని రుద్దుతూ గట్టిగా వాసనా పీల్చాడు,,,,మంచి డోరా వయసులో ఉన్న ఆడదాని చంకలో ఉండే పొగరు ఏటో అర్ధం అయింది,,ఆ వాసనా కి పడిపోని మగవాడు ఎవడు ఉండదు అని రామిరెడ్డి కి తెలుసు, కాకపోతే కొంత మంది బయట పడతారు,,కొంత మంది పడరు అంటే తేడా ,,అలాగే బలం గా చెయ్యి పుర్తిగా పైకి సాగదీసి నాలుక అంట బయటకి తీసి మొత్తం నాకసాగాడు ,,,లావణ్య కి సిగ్గు తో ప్రాణం పోయేలా అనిపించనిది ,

దానికి తో డు చంకల్లో హెయిర్ కొంచం లైట్ గ ఉండడం తో కొంచం ఘాటు వాసన లాగా అనిపించింది। తనకి ఆ వాసన లైట్ గ తెలుస్తూ ఉంది,,, రామిరెడ్డి పిచ్చి పట్టిన వాడిలా నాకుతూ,ఆ చెమట ని నోటినిండా పీల్చుకునే పనిలో పడిపోయాడు,,,కానీ పాకాన రత్నం ఉండడం తో లావణ్య కి చాలా ఇబ్బంది అనిపించి బలవంతం గ రామిరెడ్డి తలని పక్కకి నెట్టు చెయ్యి దించేసింది ,,ఇంతలో అత్తయ్య పిలవండం తో రామిరెడ్డి ని విడిపించుకొని బయటకి వచ్చింది,,అప్పటికే అత్తయ్య కూర్చొని బడి కి సంబంధించిన లెక్కలు రాస్తూ ఉంది,,,రెడ్డి పడుకొని నిద్ర పోతున్నాడు,,సరోజ కూడా కింద పడుకొని నిద్ర పాటించసాగింది,,అందరు అలసిపోయారని అర్ధం అయింది లావణ్య కి,,అత్తయ్య చాలసీరియస్ గ పేపర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంది,,ఎందుకంటే మరుసటి రోజు ఆ లెక్కలు నరసింహారావు కి చూపించాలి,,తనకి చాల పరువుతో కూడుకున్న విషయం,,,నిర్మలమ్మ ఇంతవరకు ఎవరి దగ్గర మాట పడలేదు,,చిన్నప్పటి నుండి అంట పౌరుషం గానే పెరిగింది,,,కాకపోతే అనుకోని పరిస్థుతుల వాళ్ళ ఇక్కడ ఇలాగ చేస్తుంది కానీ,,ఆమె నిజ జీవితం చాల సున్నితమైన,,,ఉన్నత మైనది ,,,ఆ సమయం లో కళ్లద్దాలు పెట్టుకొని ,,అవి ముక్కు మీదకి జారి,,,చాల సిన్సియర్ గ వర్క్ చేస్తున్న అత్తయ్యని చూడగానే లావణ్య కి చాల ఆశ్చర్యమేసింది,,,జీవితం లో ఎంత బాలన్సుడ్ గ ఉండాలో అపుడే తనకి అర్ధం అయింది,,,ఇప్పటిదాకా నాటుగా ఎంజాయ్ చేసింది తన అత్తయ్యేనా అని అన్నిచ్చింది ,,,తనకి సహాయం చేయడానికి ఒక పెన్ తీసుకొని వెళ్లి పక్కన కూర్చుంది ,,నిర్మలమ్మ తనకి కొన్ని పేపర్లు ఇచ్చి బాలన్స్ షీట్ తయారు చేయమని కొని ఇంపుట్స్ ఇచ్చింది, ,లావణ్య కూడా చాల జాగ్రత్తగా ఆ పని చేయసాగింది,,ఎందుకంటే అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఓ తనకి తెలుసు ,,కాసేపటికి రామిరెడ్డి వంట గాడి లో నుండి బయటకి వచ్చాడు,,తనకి కూడా బాగా అలసట గ ఉండడం తో పడుకుందామని పక్కన ఉన్న గది లోకి వెళ్తూ అత్తాకోడళ్ల వైపు చూసాడు,,,నిర్మలమ్మ కుర్చీలో కూర్చొని స్పెట్స్ పెట్టుకొని కాటన్ చీరలో ,,కొంచం నలిగిపోయిన చీర,,,,కొప్పు పెట్టుకున్న జుట్టు ముడి చూడగానే ఒక్కసారిగా లేచింది మల్లమ్మకాని ఆ సమయం లో ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళడానికి కొంచం భయం అనిపించని రామిరెడ్డి కి ,,ఆలా అని అక్కడ నుండి వెళ్ళాలి అనిపించడం లేదు,,,లావణ్య రామిరెడ్డి ని గమనించింది,,,అత్తయ్య ,లావణ్య కి ఎదురుగ కూర్చొని ఉండడం తో రామిరెడ్డి కనిపించలేదు నిర్మలమ్మ కి,, ఏంటి అన్నట్టు కళ్ళతో సైగ చేసింది లావణ్య ,,,అపుడు రామిరెడ్డి నిర్మలమ్మ వీపు వైపు చూపిస్తూ,,కింద పెదవి కసి గ కొరికాడు,,,,లావణ్య కి నవ్వు వచ్చింది,,కానీ అణుచుకోని,,,మరి,,రా,,అన్నట్టు సైగ చేసి మల్లి ఏమి తెలియ=నట్టు పని చెయ్యసాగింది,,,రామిరెడ్డి మెల్లగా వచ్చి నిర్మలమ్మ వీపు మీద చిన్నగా చెయ్యి వేసి పామ సాగాడు,,,వెంటనే నిర్మలమ్మ “సర్,,,ఇపుడు కాదు,,నేను చాల పని మీద ఉన్న,,అర్ధం చేసుకోండి,,నాకు ఆసక్తి లేదు “ఆ ని చెప్పి మల్లి పని చేసుకోసాగింది,,,అపుడు వెంటనే రామిరెడ్డి నిర్మలమ్మ చేతి లో పెన్ను తీసుకొని,,”పంతులమ్మ,,నిను ఇబంది పెట్టాను,,పడుకోవడానికి వెళ్తున్న,,చెప్పి పోదామని వచ్చా,,,కానీ నిను చూస్తూ న వాలా కావడం లేదు,,ఆలా అని ఇబంది పెట్టాను,,,ఒక చిన్న దిష్టి చుక్క పెట్టి వెళిపోతా,,”అనడు బతిమాలినట్టుగా,,, దిష్టి చుక్క ఏంటో నిర్మలమ్మ కి అర్ధం కాలేదు,,,సరే కనివండి అని పని అపి లేచి నిలబడింది నిర్మలమ్మ,,,వెంటనే రామిరెడ్డి నిర్మలమ్మ పైట ని కొంచం పక్కకి జరిపి ,,,జాకెట్ మీద నిప్ప్ల్ చుట్టూ పెన్ను తో రౌండ్ గీశాడు,,,ఆలా రెండు రౌండ్స్ గీసి మధ్య లో చిన్నగా పొడిచాడు,,,,ఒక్కసారిగా నిర్మలమ్మ లో వేడి మొదలయింది,,,లావణ్య అది చూసి,,,మల్లి తలదించుకుంది,,,లావణ్య మోదం చూడగానే నిర్మలమ్మ కి ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించింది,,,తన జాకెట్ బుడిపె చుట్టూ ఆలా పెన్నుతో బాగా కనిపించేలా గియ్యడం చాల సిగ్గు గ అనిపించింది,,,వెంటనే రామిరెడ్డి పెను ఇచ్చి ముందుకి వంగి జాకెట్ పైనుండే నిప్ప్ల్ కి పెదాలతో మెల్లగా రెండు సార్లు వతి,,,వెళ్ళిపోయాడు,,,

15ic

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxluIm1UN3a9cQ1gqw

Nirmalamma Kapuramu – 11,నిర్మలమ్మ కాపురము, telugu boothu kathalu,telugu sex stories,kamasastry stories,dengudukadalu,telugu hot stories,jabbardasth.in,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,kamasastry kathalu, xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page