Nithi Malina Pani

Nithi Malina Pani – 4 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

Nithi Malina Pani - 4 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

Nithi Malina Pani – 4 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

SatyanRaj

Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories
Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories
ధీమాగా లోపలకి నడుచుకొచ్చిన రమేష్ పక్కకి తిరిగి రమణ ని చూడగానే షాక్ తో బిగుసుకుపోయినట్టు నిలబడి పోయాడు. వాడి మొహం లో భయం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. 

వాడు వెంటనే తేరుకుని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేలోగా రమణ వాడి రెక్క అందిపుచ్చుకుని ఆపి కుర్చీలో కూలేశాడు.
 “ఎవడ్రా నువ్వు ? నువ్వు లోపలకొచ్చిన తీరు చూస్తే నువ్వు దొంగతనానికి వచ్చిన వాడిలా లేవు .”  అన్నాడు రమణ. 
రమేష్ కి భయంతో మాట వస్తున్నట్టు లేదు. బిగుసుకుని కూర్చున్నాడు. 
“అబ్బా ! ఎందుకండీ ఆ కుర్రాడిని భయపెడతారు? రమేష్ అని అన్నయ్యగారి ట్యూషన్ కి వస్తూంటాడు . మనకి అవతల వీధిలో వుంటారు . అప్పుడప్పుడు ఇంటికి ఏమైనా కావాలంటే తెచ్చిపెడుతుంటాడు. ” అంది పంకజం. ఆమె నవ్వు ఆపుకుంటోందని తెలుస్తోంది .
“అలాగా ! ఇంత  రాత్రి దొడ్ది గుమ్మం లోంచి ఎందుకొచ్చినట్టు?  ఏంటోయ్ నిండా ఇరవై ఏళ్ళు కూడా ఉన్నట్టు లేవు. నయమే ఏ దొంగ వెధవో అనుకుని చెయ్యి చేసుకున్నాను కాదు . ఇదంతా నీ నిర్వాకమే అన్న మాట .” అని రమేష్ వైపు తిరిగి    

“నువ్వెంటోయ్ పోటుగాడులా దిగి బిగుసుకుని కూర్చున్నావు . భయ పడకులే. ఇంతకీ వెనక తలుపు వేసే వచ్చావా?” అని అడిగాడు రమణ.

వాడు కొంచం స్థిమిత పడినట్టు అనిపించినా పూర్తిగా భయం పోయినట్టు లేదు. తలాడించాడు వేసేనన్నట్టు.

“గుడ్! భయపడకు . నేను చెప్పినట్టు విను. నిన్నేం చెయ్యనులే ” అన్నాడు రమణ. తర్వాత పెళ్ళాం వైపు తిరిగి

“ఏంటి ఇతగాడి స్పెషాలిటీ? ఇంత లేత కుర్రాడే దొరికాడా నీకు?   బావగారికి తెలిస్తే కొంప మునుగుతుంది జ్ఞానం లేదా నీకు? ఏంవోయ్! మీ గురూగారికి తెలిస్తే నీకు బడితె  పూజే. సర్లే వచ్చావుగా ? ఆంటీని వేసుకుని వెళతావా?” అని వాడితో అంటూనే పెళ్ళాం వైపు చూసాడు.

” అతగాణ్ణి అలా ఊదరగొట్టేయకండి. భయపడి పోతాడు. అసలే ఆత్రం ఎక్కువ . నిదానం తక్కువ . ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినుకోడు . యిట్టె వేడెక్కి జావగారి పోతుంటాడు.” అంది పంకజం .

“అలాగా ! ఈ వయసు కుర్రాళ్లలో అది కామనే. అయినా వీణ్ణి పిలిపించుకుంటున్నావంటే మరేదో స్పెషాలిటీ ఉండాలి. అవునా ?” అడిగాడు రమణ .

పంకజం మాట్లాడలేదు . సమ్మోహనంగా ఓ నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది.

“నీకేం నువ్వు బాగానే ఉంటావు . రేపు పెళ్లయ్యాక అలా కార్చేసుకుంటే ఆ పెళ్ళాం ఏమై పోవాలి? నువ్వు బాగా డిమాండ్ పెట్టి ఉంటావు. శీఘ్ర స్కలనం అబ్బి నట్టు వుంది. నువ్వు రెడీ అవ్వు. నేనిప్పుడే వస్తాను ” అని రమణ లోపలి వెళ్ళాడు .

పంకజం లేచి రమేష్ దగ్గరకి వచ్చి వంగి వాణ్ని ముద్దుపెట్టుకుంది. నగ్నంగా తయారయి రమేష్ తలని తొడల మధ్యకి లాక్కుంది. తన వెనక భాగం నా వైపు ఉండి పంకజం పిర్రలూ, నడుం, వీపు పిచ్చెక్కించేలా వున్నాయి . అంగం లుంగీలో గట్టి పడడం తెలుస్తోంది . తాగింది తాగినట్టు ఆవిరైపోతోంది .

ఈ లోగా రమణ మళ్ళీ గదిలోకి అడుగు పెట్టాడు. అతని చేతిలో ఒక అర బోటిల్ విస్కీ, మరో చేతిలో కూల్ డ్రింకూ  వున్నాయి . పంకజం దూరంగా జరిగింది.

“నువ్వెంటోయ్! ఇంకా అలా వున్నావ్? ” అని రమణ ఒక గ్లాస్ లో ఒక పెగ్గు విస్కీ పోసి దాంట్లో కూల్ డ్రింకు కలుపుతుంటే రమేష్ తో ఎదో చెపుతోంది. సరిగ్గా విన పడలేదు. వాడు తలా అడ్డంగా ఊపడం, మళ్ళీ ఆమె ఎదో చెప్పడం జరిగాయి .
పంకజం వాడి చొక్కా బొత్తాలు విప్పేసి పైజామా బొందు  లాగేసింది.

“త్వరగా కానీ! ఆయనకీ అసలే తిక్క .” అనేసి లేచి కుర్చీలో కూచుంది పంకజం. ఇప్పుడామె తలా వీపు భాగం మాత్రమే కనబడుతున్నాయి.

రమేష్ లేచి నించున్నాడు. చొక్కా విప్పేసుకుని పైజామా కిందకి లాగేసుకున్నాడు . కింద డ్రాయర్ లేదు . మొలతాడు మాత్రం వుంది .
రమణ వాడి వాపు ఆడో రకం గా చూస్తూ ” కూర్చో ఓయ్! భయ పడకు .” అన్నాడు. అతని గొంతు కాస్తా బొంగురు పోయినట్టు వస్తోంది మాట.

రమేష్ బీకామ్ ఫెయిల్ అవడానికి కారణం వాళ్ళ నాన్నే. ఒకప్పుడు ఇక్కడే తాలూకా ఆఫీసు లో పని చేసేవాడు. లంచాలకు సంబంధించి కంప్లయింట్లు ఎక్కువ అయి కాకినాడకు  బదిలీ చేశారు. వీణ్ణి చిన్నప్పటి నుండి బలవంతంగా రెండు క్లాసులు ఎక్కించేయడం తో తెలివైన వాడైనా చదువు సరిగ్గా అందుకో లేక ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. ఒక్కడే కొడుకు. తల్లి గారాబం కూడా వుంది. వాడికి పందొమ్మిదేళ్ళు కంటే వుండవు.

సన్నగా రివటలా వున్నాడు . రమణ కంటే ఓ రెండు ఇంచీలు పొట్టి గా కనబడుతున్నాడు .చేతులు, ఛాతీ , పొట్ట ఇంకా లేతగా తెలుస్తోంది .తొడలు పల్చగా వున్నాయి. అంగానికి పై భాగం నల్లగా నూగు కట్టి వుంది. పొట్ట లోతుగా వుంది . అంగం ఇంకా ముడుచుకుని వుంది. బెరుకు  పోయినట్టు లేదు.

రమణ చూపులు వాడి కటి ప్రాంతం లోనే తారట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది. గ్లాసు వాడికి అందించి ” మాట్లాడకుండా తాగేయి” అన్నాడు రమణ.

వాడు అడ్డంగా తలూపి ” అలవాటు లేదు అంకుల్ ” అన్నాడు నోరు పెగుల్చుకుని.

” నాకు తెలుసు లేవోయ్. నేను చెప్పినట్టు విను. లేకపోతె నాకు తిక్క లేస్తుంది. చూడు! ఇదంతా నీకు వున్న సమస్య పోగొట్టడానికే ! ” అన్నాడు రమణ ఒక చేత్తో వాడికి గ్లాసు అందించి మరో చేత్తో వాడి భుజం తట్టేడు .

రమేష్ మారు మాట్లాడకుండా గ్లాసు అందుకుని గటగటా తాగేశాడు.

నాకు ఎక్కడో మనసు  చురుక్కు మంటోంది. నాలో వున్న గురువు నిద్ర లేస్తున్నాడు . రమణ మీద పట్టరాని కోపం వచ్చింది. తమాయించుకుని చూస్తున్నాను.

రమణ వాణ్ని “కూర్చో” అని ఆదేశించి కూర్చోపెట్టాడు. పెళ్ళాం వైపు చూసి
” వీడికి భయం పోయినట్టు లేదు. ఇంకా ముడుచునే వుంది. ఆ పనేదో చూడు ” అన్నాడు.

పంకజం మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని రమేష్ వళ్లోకి తల వంచింది. కనబడడం లేదు గాని  ఏం  జరుగుతోందో వూహించగలను. ఆమె తల కదుల్తోంది .

రమణ సిగరెట్ వెలిగించి ఆ తతంగం చూస్తున్నాడు .

“ఈ ఆంటీ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారేంటాయ్!” అని మాటల్లోకి దింపాడు రమణ.

మందు మొదటి సారి కావడం వల్లనేమో వాడి మొహం లో కొద్దిగా మార్పు కనిపిస్తోంది. నిషా కొద్దిగా ఎక్కి ఉంటుంది.

“లేదు ” అన్నట్టు తలూపాడు. వాడి చెయ్యి పంకజం తల పైన వేసాడు . దార్లో పడుతున్నట్టు వున్నాడు.

” పోనీ ఈ ఆంటీని కాక ఇంకా ఎవరెవరిని వేసుకోవాలని అనుకుంటున్నావు?” అని అడిగాడు రమణ.

“పార్వతి ఆంటీని” అన్నాడు. ఇప్పుడు వాడిలో బెరుకు కనబడడం లేదు. మొత్తని పంకజానికి అప్పగించి రెలాక్స్ డ్ గా కూర్చున్నాడు.

” గుడ్. భలే ఉంటుందిలే! నాకూ ఓ పట్టు పట్టాలనే ఉంటుంది. కానీ బాగా హార్డ్ కేసు . ఆవిడని వూహించుకుని చేత్తో కొట్టుకుంటావా?” అని అడిగాడు రమణ.

వాడేం బదులివ్వలేదు. కళ్ళు సోలిపోతుంటే పంకజం  తల మీద రెండో చెయ్యి కూడా వేసి జుట్టులో వేళ్ళు జొనిపి తడుము తున్నాడు. వాడి మొత్త కొద్దిగా కదులుతోంది.

రమణ పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు. అతడి లుంగీలో కదలిక తెలుస్తోంది. మరో నిమిషానికి పంకజం లేచి మంచం మీద కూర్చుని పెదాలు తుడుచుకుంది.

రమేష్ గాడి దండం లేచి సీలింగ్ వైపు ఎక్కు పెట్టినట్టు వుంది. మొదలు సన్నగా వుండి చివరకొచ్చేసరికి బలుపు ఎక్కువగా కనబడుతోంది. ఐదు అంగుళాలకి కాస్తా ఎక్కువుండొచ్చు అనిపిస్తోంది.

రమణ అటు వైపే చూస్తూ పెదాలు తడుపు కోడం తెలుస్తోంది. ఇతగాడికి ఆ రకం సరదా ఉన్నట్టు అంతకు ముందే అర్ధమైంది. నోట్లోకి తీసుకుంటాడా అనుకున్నాను గాని అతడు ఆ పని చెయ్య లేదు. కిందకి వంగి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు . వాడేమీ అడ్డుకోలేదు.

“కళ్ళు మూసుకుని ఆ పార్వతిని ఊహించుకో” అని వాడి అంగం పైన చర్మాన్ని పైకీ కిందకీ జరపడం మొదలెట్టాడు రమణ.

“అదేం పనండీ ?” అంది పంకజం అసహనంగా.

” నువ్వు ఊరుకో. ఒకసారి ఐతే గాని వీడి సమస్య తీరదు. రెండో సారి బాగా పొడిపించుకుందువు గాని. బాగా చేస్తాడు.” అన్నాడు రమణ.

“వాడి మొహం. వాడికి నోటి పని బాగా తెలుసు . అందుకే బాగా అలవాటు పడిపోయాను. మధ్యలో మీరొకరు? అని విసుక్కుంది పంకజం.

” అలా అంటే ఎలా ? కాస్తా ఓపిక పట్టు. నువ్వు కానీయవోయ్. ” అని వాడి అంగం పైనుండి చెయ్యి తీసి వాడి చేతిలోనే పెట్టి ” ఆ పార్వతిని గుడ్డలేకుండా ఊహించుకుని కొట్టుకో. ఒక సారి అయిపోవాలి ” అన్నాడు రమణ.

వాడి చెయ్యి వేగం గా కదుల్తోంది. కళ్ళు మూసుకుని వున్నాడు.

రమణ మరో ఆరపెగ్గ పోసి కూల్ డ్రింకు కలిపి వాడి రెండో చేతికి అందించాడు.

” ఒకేసారి తాగేయకు . మెల్లగా సిప్ చేస్తూ కొట్టుకో ” అన్నాడు

కానీ ఒక నిమిషం లో వాడు వేగం గా ఊపుకుని పిచికారీ కొట్టేసాడు. గ్లాసులో ద్రవం కూడా పూర్తి అయి పోయింది. వాడు రొప్పుతూ పూర్తిగా వెనక్కి జార బడిపోయాడు.

పంకజం విసుగ్గా మొహం పెట్టి మంచం మీద వెల్లికలా పరుచుకుని పడుకుంది. ఆమె మదన ద్వారం చూస్తుంటే నాకు ఆగడం లేదు.

మరో నిమిషం  కాకుండానే రమణ తల వాడి తొడల మధ్యకి చేరింది.

అంతవరకూ ఆ తతంగం చూస్తున్న నాకు ఒక్కసారి అంతరాత్మ తట్టినట్టయింది . మొగుడూ పెళ్ళాం, ముఖ్యంగా రమణ వాడిని ఎలాంటి రొంపి లోకి దించుతున్నాడో అర్ధమైంది. పంకజాన్ని వాయించుకోడం వేరు. ఈ తాగుడు, వాణ్ని నోట్లోకి తీసుకోడం అస్సలు బాగా లేదు. ఈ లెక్కలో వాడు ఎందుకూ పనికి రాక ఈ రంధిలోనే మునిగిపోడం ఖాయం .

పట్టరాని కోపం వచ్చింది. మెల్లగా కిందకి దిగి హాల్లోకి వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించాను . సిగరెట్ అయేలోగానే ఓ నిశ్చయానికి వచ్చాను.

పెరటి తలుపు తీసుకుని పెరట్లోకి వచ్చి రమణ వాటా పెరటి వైపు తలుపు తట్టాను.

10C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Nithi Malina Pani – 4, నీతి మాలిన పని , telugu hot stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,dengudukadalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,buthu kathalu,boothu kathalu,telugu buthu kathalu, xossipy

30days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: