Oka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 3 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 3 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 3 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు అన్నమాట అని అర్థం అయి నా భయం.ఇంకా ఎక్కువ ఆయిన్ది.పోలీస్ ల కి దొరికితే చాలా డేంజర్.ఎలాగైనా నైట్ తనతో ఇలాంటివి వద్దు అని చెప్పి రెగులర్ గా ఇంటికి వచ్చే వాడిని ఒకడిని చూసుకొమ్మని ఒప్పించాలి అని డిసైడ్ అయ్యా.నాకు ఇంతలో మా బాస్ దగ్గెరే నుండి కాల్ వచ్చింది.”ఆఫీస్ కి త్వరగా వచేసేయ్.నేను రేపు నైట్ వెళ్లిపోవాలి,, వేరే పని ఉంది ముంబై లో” అని చెప్పగానే నేను రెడి అయి బయటకి వెళ్లి టిఫిన్ తెచ్చి టేబుల్లో పై పెట్టి 8.30 కి సరిగ్గా రమ్య ని నిద్ర లేపి తిఫగిన్ తినమని చెప్పి నేను ఆఫీస్ కి వచ్చేసా.
ఆరోజు కూడా నేను ఆఫీస్ లో చాలా బిజీ గా ఉన్న.కనీసం రమ్య కాల్ చేసింది కూడా చూసుకోలేదు.మధ్యాహ్నం బాక్స్ పెట్టలేదు కదా..ఏమైనా తిన్నావ అని సాయంత్రం నేను తిరిగి కాల్ చేసినప్పిడు అడిగింది.ఆఫీస్ లో పని అయ్యే వరకు టైం 9 ఆయిన్ది.నేను అనుకున్నట్లే విజిల్ కి ఇంకా రహీం గాడికి మా బాస్ టెర్మినషన్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి హోటల్ కి వెళ్ళిపోయాడు.9.30 కి రమ్య కి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదు.ఇంటికి వెళ్ళేసరికి హౌస్ లాక్ వేసి ఉంది.కనీసం నాకు మెస్సగె కూడా చేయలేదు ఏంటి అని ఎప్పుడు ఫోన్ తీసి చూస్తే రమ్య దగ్గెరే నుండి మెస్సగె ఉంది అప్పటికే.నేను చూసుకోలేదునాకు నిద్ర వస్తు కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి అప్పటికే.నా దగ్గెరే ఉన్న కీ తో డోర్ ఓపెన్ చేసి వెళ్లి చూస్తే భోజమ్ టేబుల్లో పై పెట్టి ఉంది.అప్పుడు ఫోన్ తీసి మెస్సగె చూస్తే “ఈరోజు కూడా డేట్ ఉంది.మార్నింగ్ వస్తా..తినేసి పనుకో “అని ఉంది.రిప్లై కూడా పెట్టకుండా వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చి పనుకున్న.భోజనం తినే ఓపిక కూడా లేదు.మార్నింగ్ రమ్య వచ్చి తలుపు కొడితే మెలకువ వచ్చి డోర్ తీసా.రెడ్ సారీ లో చాలా సూపర్ గా ఉంది రమ్య.లోపలకి వస్తూనే నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి బీరువా లో నల్ల పూసలు,,మంగళ సూత్రం తీసి వేసుకుని అలానే పనుకుండిపోయిన్ది.నేను కూడా కదిలించలేదు.8 గంటలకి నేను లేచి టీ పెట్టి స్నానానికి వేళ్ళ.రమ్య నా సౌండ్ కి లేచి ఇంకో బాత్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయి నైటీ వేసుకుంది.స్నానం.చేసి వచ్చిన తర్వాత చూసా రమ్య ని దీర్గం గా.చాలా గ్లో గా ఉంది రమ్య ఫేస్.ఎప్పుడు లేనంత అందంగా,,ఇంకా చలాకీగా కూడా ఉంది.బహుశా సుకం బాగా దొరుకుటుందేమో తనకి.రమ్య తో కూర్చుని ఉప్మా తింటూ ఈరోజు కూడా వెళ్తావా అని అడిగా.లేదు అని చెప్పింది.”సరే మరి…హోటల్ అంటున్నావు..జాగ్రత్త మరి ఈసారి….ఏదైనా రైడ్స్ జరిగితే ప్రాబ్లెమ్”అని చెప్పా తనవైపు చూడకుండా.”అవును..నాకు కూడా అదే భయం గా ఉంది.ఈసారికి ఎలాగో అయిపోయిన్ది కదా…మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏదైనా వేరే మార్గం ఆలూచిస్తా”అని చెప్పింది.నేను కూడా ఏమి మాట్లాడలేదు ఇంకా.టిఫిన్ చేయటం అయినాక రమ్య నాకు కాళ్ళకి స్రక్స్ తోగూడుతూ “మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీ నే కధ…మీకోసమే నేను ఇలా బయట వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది.లేకపోతే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు.”అని చెప్పింది. నేను వెంటనే “ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ గా ఉంది.నీ ఫేస్ కూడా చాలా గ్లో గా కనిపిస్తంది.నువ్ ఇలా వు.తే అంతకన్నా నాకు ఇంకా వేరే ది అవసరం లేదు.ఇన్నిరోజులు నికి సుకం ఇవ్వలేకపోతున్న అణా బాధ లో ఆఫీస్ పని కూడా సరిగా చేయాలా.ఈ రెండు రోజులు చాలా సింపుల్ గా పెండింగ్ పని మొత్తం కంప్లీట్ చేస.నువ్ ఇలానే ఉంటేనే నాకిష్టం.థాంక్స్.”అని చెప్పి రమ్య ని ముద్దు పెట్టుకున్న.తాను కూడా త్వరగా రెడి అయి స్కూల్ కి నాతో పాటు వచ్చి డ్రాప్ ఆయిన్ది.
ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే విజిల్ గాడికి,,రహీం గాడికి అప్పటికే నోటీస్ ఇచ్చేసారు.మా బాస్ తో కలిసి ఒకసారి మాట్లాడుతా అణా కూడా పెర్మిషన్ ఇవ్వలేదు పాపం వాళ్ళకి.నాకైతే నెలకి లక్షలు జీతం.పాపం.వాళ్ళకి 60 టు 70 థౌసాండ్ మాత్రమే.నాకు కూడా కొంచెం బాధ వేసింది.ఆరోజు మా బాస్ ముంబై తిరిగి వెలుతుంటే పాపం వీళ్ళు ఆఫీస్ గేట్ దగ్గెరే ఉంది బాస్ కార్ మధ్య లో ఆపి బ్రతిమిలాడుకున్నాడు. 
బాస్ వాళ్ళతో కోపం గా “ఏమైనా ఉంటే విజయ్ తో మాట్లాడండి …ఇక నన్ను మీరు కలవద్దు.విజయ్ ని ఈ బ్రాంచ్ కి ఇంచార్జి చేస్తున్న.ఇప్పుడు ఉన్న ఇంచార్జి సుధాకర్ ని నేను ముంబై తీసుకెళ్తున్న”అని చెప్పి కోపం గా వెళ్ళిపోయాడు.నాకు వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి ఫ్రెండ్స్ .ఇప్పుడు వాళ్ళ వైపు మాట్లాడటానికి వీలు లేకుండా పోయిన్ది.నేను కూడా ఏమి మాట్లాడకుండా వాళ్ళకి కొంచం ఓపిక పెట్టమని నచ్చచెప్పి ఇంటికి పంపించేసా.. నాకు వీలైనంతవరకు నా సర్కిల్లో జాబ్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్న.సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లినతర్వాత తినేసి రమ్య తో పాటు పనుకున్న.రమ్య నన్ను చూసి “ఏమైంది మళ్ళీ మీకు…మార్నింగ్ హ్యాపీ గా వున్నారు.ఇప్పుడు ఏమి ఆయిన్ది.”అని కొంచం విసుగు గా అడిగింది.నేను “అదేం లేదు లే…చిన్న ఆఫీస్ ప్రాబ్లెమ్..నువ్ పనుకో “అనిచెప్పగానే రమ్య కోపం గా “మీరు నా దగ్గెరే విషయాలు దాస్తా అంటే కుదరదు.నాకు చెప్పండి ఏమి అయినదో…మీకోసమే కదా నేను మనసు చంపుకుని వేరే వాడి దగ్గెర కూడా పనుకున్న.మీరు ఇలా ఉంటానంటే ఇక నేను చేసిందంతా వేస్ట్”అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.నేను లేచి కూర్చుని రమ్య ని వాటేసి”అలా ఎం లేదు బంగారం…ఆఫీస్ లో నా ఫ్రెండ్స్ విజిల్,,రహీం వున్నారు కదా.వాళ్ళని తీసేసారు సడన్ గా.పాపం.వాళ్ళకి లోన్స్ కూడా ఉన్నాయి.బయట జాబ్స్ దొరకటం లేదు.అదే ఎలా చేస్తారా నెక్స్ట్ అని ఆలోచిస్తున్న”అని అనగానే రమ్య “ఓహ్..అంతేనా…అనవసర విషయాలపై ఎందుకు మీరు అలా టెన్షన్ పడి నను కంగారు పెడతారు?వాళ్ళ చావు వాళ్ళు చేస్తారు లే.వదిలెయ్యండి.”అని చెప్పి పక్కకి తిరిగి పనుకుంది.నేను మనసులో “హమ్మయ్య…..అంటే రమ్య రెండు రోజులు డేట్ కి వెల్లింది వాళ్ళతో కాదు అన్నమాట “అని అనుకుని హాయిగా నిద్ర పూయ.వేకువజామున రమ్య మీద ఎక్కి చేస్తుంటే పూకు నాకు కొంచెం లూస్ గా అనిపించింది.”ఏంటి కొంచం లూస్ అయినట్లు ఉంది నీది”అని ఆగిగితే రమ్య కళ్ళు మూసుకుని “మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…తనది మీకన్న కొంచం పెద్దది..లావు కూడా…ఒక రెండు రోజులు ఉంటే సెట్ అవ్వుడ్డి లే..”అని చెప్పి నాతో చెఎంచుకుంది.రమ్య అలా చెప్పిన మరుక్షణం నేను తన పూకు లో.కార్చేసి కాసేపు అలుపు తీర్చుకుని ఎప్పటిలాగే పూకు నాకుదామని కాళ్ళు ఎడం చేస్తుంటే నన్ను వద్దని పక్కకి నెట్టి “నాకు ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమి వద్దు.మీరు పనుకొంది.నేను హ్యాపీ నే కదా ఇప్పుడు.మీరు ఇకమీదట అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు నాకు”అని చెప్పి బాత్రూం కి వెళ్లిపోయిన్ది.

మరుసటి రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళేసరికి నన్ను ఇంచార్జి గా అపోయింట్ చేసినట్లు అనౌన్స్ చేసి అందరికి మెయిల్ చేశారు.అప్పటికే ఇంచార్జి పోస్ట్ లో ఉన్న సుధాకరన్ ని ప్రమోషన్ మీద ముంబై హెడ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళమని మెయిల్ చేశారు.సుధాకర్ చాలా హ్యాపీ గా వున్నాడు.ముంబై లో ఉంటూనే నాకు కూడా అతని ఇంచార్జి.నాకు బాగా ఫేవర్ గా ఉంటారు.అందుకని ధైర్యం గా నేను ఇంచార్జి పోస్ట్ తీసుకున్న.సీట్ లో కూర్చోగానే ముందు రమ్య కి కాల్ చేసి విషయం చెప్పగానే చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ ఆయిన్ది.సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి రమ్య ని డిన్నర్ కి బయటకి తీసుకెళ్ల.డిన్నర్ చేస్తున్నప్పుడు నాతో “మధ్యాహ్నం విజిల్ నాకు కాల్ చేసాడు.జాబ్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుందట వారికి.మీరు తలుచుకుంటే ఇందులో నుండి బయట పడొచ్చు అంతా కదా…ఏమైనా వీలైతే ట్రై చెయ్యండి.పాపం చాలా బాధ పడుతున్నారు”అని అంది.నేను “నిజమే మరి.కానీ వాళ్ళు చాలా నెగ్లేట్ గా వున్నారు జాబ్ లో.కంపెనీ కి 50 లక్ష లు ఫైన్ కూడా పడింది గోవెర్నమెంట్ నుంచి.అందుకే నేను కూడా ఏమి మాట్లాడటం లేదు.
నాకు తెలిసిన చూట్ల నేను ట్రై చేస్తున్న లే.కంగారు పడొద్దు అని చెప్పు ఈసారి అడిగితే”అని చెప్పా.రమ్య కి వాళ్ళమీద కోపం పోయినట్లు ఉంది.లేకపోతే ఇలా చెప్పదు.
తర్వాత ఒక 15 రోజులకి రహీం నాకు కాల్ చేసి 50. వేలు అప్పు అడిగాడు.ఇ ఎం ఐ లు పెండింగ్ పడతాయి.ఖర్చులకి డబ్బులు కూడా లేవు.హౌస్ వేకట్ చేసి ఎక్కడైనా తక్కువలో ఒక రూమ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పాడు.నాకు కొంచెం బాధ వేసింది.సాయంత్రం రమ్య తో చెపితే చెరొక 50 వెలు ఇవ్వండి.తర్వాత ఇస్తారు లే అని అంది.సరే రేపు వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్.నా అకౌంట్ నుంచి అని చెపితే “వద్దు.నా దగ్గర ఉన్నాయి అమౌంట్.ఇప్పటికి అవి ఇవ్వండి”అని చెప్పింది.”ఎక్కడవి అంతా డబ్బు.ఎప్పుడు డ్రా చేశావ్”అని అడిగా నాకు తెలియనట్లు.”మొన్న రెండు నైట్ లు డేట్ కి వేళ్ళ కదా.నైట్ కి 50 వెలు తీసుకున్న.”అని నా వైపు చూసి నవ్వింది.”అదేంటి..చండాలంగా.అయినా నీ ఫిగర్ కి నైట్ కి లక్ష ఇవ్వొచ్చు….50 వేలు ఏంటి చీప్ గా”అని చెప్పగానే నా కాలు మీద కొట్టి “చి…ఊరుకొంది.అసలే నాకు నామీదే అసహ్యం వేస్తోంది చేసిన దానికి ఇప్పటికే.మీరు చేసే పిచ్చి పనులకు భయపడి నేను బయటకి వెళ్తున్న.నేను ఇంత దిగజారుతున్నప్పుడు ఫ్రీ గా ఎందుకు చేయాలి అని అమౌంట్ తీసుకున్న.ఇక మీదట కూడా నేను ఫ్రీ గా చేయను. ఎంటకంత అమౌంట్ ఇస్తేనే చేస్తా”అని చెప్పి లోపలకి వెళ్లి వంట చేసింది.ఇంత తెలివి తేటలు ఉన్నాయి కాబట్టే నన్ను చికిటినివేలు మీద ఆడిస్తాంది అని అనుకున్న మనసులో.
మరుసటి రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్లే దారిలో వాళ్ళ రూమ్ దగ్గెరే కి వెళ్లి అమౌంట్ ఇచ్చా.తాగుడుకు అలవాటు పడి అసలు సేవింగ్స్ చేయకుండా ఇలా పరిస్థితీ తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు.వాళ్ళ పరిస్థితి చూడలేక “బయట వద్దు లే ర.మా ఇంటిపైన పోర్షన్ కాళీ గా ఉంది కదా…జాబ్ వచ్చేవరకు అక్కడ ఉండండి.నేను రమ్య ని అడుగుతా”అని చెప్పగానే సరే అన్నారు.సాయంత్రం రమ్య ని అదే విషయం అడిగితే నా మీద కోప్పడి “వాళ్ళు పెద్ద తాగుబోతులు,,, ఇక్కడ ఎందుకు వాళ్ళు… మీరు ఊరుకొంది”అని నన్ను తిట్టింది.నేనుయూ ఎదురు చెప్పలేదు.తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత వాళ్ళని ఇంటికి భోజనానికి పిలిచి వాళ్ళ చేతే రిక్వెస్ట్ చేయిస్తే మా ఇంటికి దూరం గా వేరే కాలనీ లో మాకు ఇంకో ఇల్లు ఉంది.అక్కడ ఉండమని చెప్పింది ప్రస్తుతానికి.నేను కొంచెం హ్యాపీ గా ఉన్న దానికి.
ఒకరోజు రమ్య మీద ఎక్కి చేస్తున్నప్పుడు తన చెవిలో “న్నాకు నోటితో చేస్తావా”అని అడిగితే నవ్వుతూ “వద్దు…నాకు ఇష్టం ఉండదు.మొగుడు అన్నాక కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి..వదిలెయ్యండి”అని తలా పక్కకి తిప్పి నాకు ఎదురొత్తులు ఇష్టంది.ఇంతలో నాకు చివరకు వచ్చి రమ్య పూకు లో కార్చేసుకున్న. “అబ్బా…ఒక్క నిమిషం ఓపిక పడితే నాకు కూడా అయిది కదా… చ..” అని లేచి బాత్రూం కి వెలుతుంటే వెనక్కి లాగి నోటితో చేయటానికి రెడి అయ్యా.వద్దు…వదిలెయ్యండి అని నన్ను పక్కకి నెడుతున్న కూడా వినకుండా బలవంతం గా రమ్య రెండు కాళ్ళు పక్కకి లాగి మంచం చివరకు పనుకూపెట్టి నేను కింద కూర్చుని పూకు పై చీకుతూ లోపలకి నాలుక డోపేసరికి రమ్య నా కొంట్రొల్ లోకి వచ్చి నా తల మీద చెయ్ పెట్టి దగ్గెరకు వత్తుకుని “అబ్బా…చెపితే వినరు కదా మీరు…”అని అంటూ నా చేత ఒక అరగంట పైగా చీకించుకుని రెండు సార్లు కార్చేసుకుంది.ఓపిక లేక అలా బెడ్ మీద పనుకుని ఫోన్ చూసుకుంటుంది.నేను కింద ఇంకా చీకుతూనే ఉన్న.తాను ఫోన్ వైపు చూస్తూ “విజయ్…నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా పని వాళ్ళు ఉన్నారా.మగవాళ్ళు…18 నుండి 22 ఎల్లా మధ్య లో “అని అడిగింది. “లేరు…ఎందుకు”అని అడిగా నేను…”నాకు ఇల్లు తుడవటానికి ఇబ్బంది గా ఉంది.ఓపిక ఉంటల్లేదు…స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి అలిసిపోతున్న. 
బయట ఇంటిచుట్టు కాళీ ప్లేస్ ని గార్డెన్ చేద్దాం ..ఇంకా పైన పోర్షన్ కూడా రెడి చేసి మనం వాడుకుందాం…లేకపోతే పాడైపోతుంది”అని చెప్పింది.నేను చూస్తా లే…లేకపోతే నీకు తెలిసిన వాళ్ళని చూడు..నమ్మకంగా ఉండేవాళ్ళని అని చెప్పి పూకు నాకుతూ ఉండగా మధ్యలో “నాకిక చాలు…పక్కకి జరుగు “అని నన్ను నెట్టేసి బాత్రూం కి వెల్లింది.
తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను నిద్ర పోకుండా ఆలోచిస్తూ ఉన్న.తాను నా పక్కన పనుకూగానే నేను రమ్య తో “నువ్ డేట్ కి వెళ్లి నెల పైన ఆయిన్ది కదా రమ్య…మళ్ళీ ఏమి ప్లాన్ చేయటం లేదా”అని అడిగా తనని.రమ్య నాతో “అవును విజయ్.. నాకు కూడా కొంచెం కష్టం గానే ఉంది నెలరోజులు పైగా గ్యాప్ అంటే…మధ్యలో మా కాలేజీ ఫ్రెండ్ ఒకడు కనపడ్డాడు మా స్కూల్ లో.వాళ్ళ పాపని మా స్కూల్ లో.నే చదివిస్తన్నాడు.కాలేజీ లో వున్నప్పుడు నేనంటే పడి సచేవాడు… నేనైతే నన్ను టచ్ కూడా చేయనివ్వల అప్పుడు…మొన్న కలిసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా అడిగాడు…ఇప్పుడైనా ఛాన్స్ ఇస్తావా ఒకసారి అని…చూద్దాం అని చెప్ప. మరి నువ్వేమో పోయినసారి హోటల్ లో రైడ్స్ అవుతాయి అని భయపెట్టావ్.అందుకే నేను కొంచెం ఆగా”అని చెప్పింది నా వైపు తెరగకుండా పక్కకి తిరిగి పనుకుని.నేను తన వెనక నుండి చెయ్ పెట్టి నైటీ మీదనుండి సళ్ళు నొక్కుతూ “అవును…హోటల్ కి వద్దు…వాళ్ళ ఇంటిలో వీలవుతుందేమో అడుగు”అని చెపితే “వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా ఇక్కడే ఉంటారు.వైఫ్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది.జాబ్ చేయదు…ఎలా వీలవుతుంది”అని అంది కొంచం అసహనం గా.నేను కాసేపు ఆలోచించి “సరే అయితే…నేను నెక్స్ట్ వీక్ వైజాగ్ ఆఫీస్ విజిట్ కి వెళ్తున్న…అప్పుడు మన ఇంట్లో ప్లాన్ చెయ్”అని చెప్పగానే “ఇక్కడా,,,,,”అని కాసేపు ఆగి ఎదో ఆలోచిస్తూ “మీరు లేనప్పుడు ఇంటికి పిలవడం బాగుండదు…చూద్దాం…ఎదొకటి చేస్తా…నాకు కూడా కొంచం రిలీఫ్ కావాలి….”అని చెప్పి పనుకుంది.కాసేపు అయిన తర్వాత నేను రమ్య తో “పోయిన నెలలో నువ్ డేట్ కి వెళ్లినతను మళ్ళీ కాల్ చేయలేదా”అని అడిగా. వెంటనే విసుగ్గా “ఆ సంగతి వదిలెయ్యండి ఇప్పుడు…అది ఒక్కసారికే…మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు కాల్ చేస్తాడు లే ఆయన.నన్ను మీరు ఇలాంటివి అడగవద్దుఅని విసుగ్గా చెప్పి పనుకుంది..నేను కూడా ఏమి మాట్లాడలేదు.
తర్వాత రెండు రోజులలో విజిల్ ని ఇంకా రహీం ని మా ఇంటికి దూరం గా ఉన్న వేరే ఇంట్లో షిఫ్ట్ చేసాం.వాళ్ళు చాగ గట్టిగా జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు.మధ్యలో ఒకరోయిజు వాళ్ళని డిన్నర్ కి పిలుద్దాం అని రమ్య ని అడిగితే “ఇప్పుడు ఏమి అలాంటివి వద్దు.మళ్ళీ మందు తాగుతా అంటారు…తర్వాత ఒకరోజు పిలుదాం “అని చెప్పింది.గురువారం నేను వైజాగ్ టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్న.బుధవారం నైట్ రమ్య కి చెపితే సరే అని చెప్పింది.నేను “మరి నీ ప్లాన్ ఏంటి….ఆడిగావా తనని”అని అడగగానే కొంచం ఆలోచించి “ఉండు ఒక్క నిమిషం.ఫోన్ చేసి కాంఫామ్ చేసుకుంటా.కొంచం ముందు చెప్పాలసింది మీరు”అని అంటూ తన ఫోన్ తీసుకుని బయట బాల్కనీ లో కి వెల్లింది.కాసేపటికి మళ్ళీ లోపలకి వచ్చి “కాల్ కట్ చేస్తున్నారు….పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారేమో”అంటూ వచ్చి నా పక్కన పనుకుంది.కాసేపు వేరే విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ మెల్లగా అరగంట తర్వాత నేను రమ్య నైటీ పైకి లేపి తొడలు రుద్దుతుంటే నా వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వి “రండి…త్వరగా చేసుకొని పనుకొంది.మళ్ళీ రేపు మధ్యాహ్నం టూర్ వెళ్ళాలి కదా”అంటూ నన్ను తన పైకి లాక్కుని మీద పనుకోపెట్టుకుని పెదాలపు ముద్దులు పెడుతూ మెల్లగా నా లుంగీ లో చెయ్ పెట్టి మడ్డ చేత్తో పట్టుకుంది.”అబ్బో….ఏంటి మీకు ఈ మధ్య ఇంత గట్టిగా అవుతుంది “అని రమ్య అడుగుతుండగా నేను నా మడ్డని నైటీ మీద నుండి రమ్య పూకు మీద గట్టిగా వత్తి పెట్టి నొక్కి పైన పడ్డ.
.”హమ్మా….ఏంటి..అంతా గట్టిగానా…కనీసం నైటీ టెయ్యనివ్వండి….ఎందుకు మీకు ఈ మధ్య ఇంత గట్టిగా అవుతుంది”అని అడుగుతూ నన్ను పక్కకి నెట్టి లేచి నైటీ తీసి పక్కన పడేసి నన్ను మళ్ళీ పైకి లాక్కుని వెనక్కి వాలి పనుకుంది.నేను తన సళ్ళలో ఒకదానిని గుప్పిట నిండా నొక్కి పట్టుకుని ఇంకూడానిని చీకుతున్న.తాను నా తల మీద చెయ్ పెట్టి జుట్టు నిమురుతూ “విజయ్…చాలా థాంక్స్ విజయ్…నాకు నువ్ భర్త గా దొరకటం చాలా అదృష్టం…నా సుకం కోసం ఎవరూ ఒప్పుకోలేనిది నువ్ ఒప్పుకున్నావ్”అని అంటుండగా నేను తన సళ్ళు చీకుతూ నా కాలు ఒకటి తన రెండు తొడలపై వేసి గట్టిగా నా మడ్డని తన తొడకి అదెంపెట్టి ఉంచ.”స్..స్.. హబ్బా…కాలిపోతుంది నీది…ఎందుకు ఇంత కసి మీకు ఈమధ్య కొత్తగా”అంటూ నా తలని ఇంకా గట్టిగా లాక్కుని సళ్ళమీద ఉంచింది.”ఎప్పుడు లేనిది నేను కోరుకుంటున్న కూడా ఏమి అనకుండా అలానే ఉంది.మెల్లగా లేచి నా మడ్డని రమ్య పూకు కి ఎదురుగా పెట్టి మెల్లగా లోపలకి దూపుతూ తన కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉన్న.రమ్య నా మడ్డ లోపలకి వెళ్ళటం స్టార్ట్ అవగానే కళ్ళు కొంచం మూసి మళ్ళీ తెరిచి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “స్…స్…ఎందుకు ర…ఇంత గట్టిగా ఉంది నీది ఈరోజు …హమ్మా…. అలానే… పెట్టు….”అంటూ నా నడుం కి రెండు వైపులా చేతులు పెట్టి నన్ను దగ్గరకి లాక్కుని మళ్ళీ తానే వెనక్కి నెట్టి మళ్ళీ కిందకి లాక్కుమటు చేస్తోంది.ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు చూసుకుంటూనే ఒక 5 నిమిషాలు చేయగానే రమ్య ఫోన్ రింగ్ ఆయిన్ది.వెంటనే ఫోన్ వైపు చూసి “మురళి కాల్ చేస్తున్నాడు.ఒక్కసారి కదలకుండా అలానే పనుకొంది”అని చెప్పి నా మడ్డ బయటకి తెయ్యకుండా అలానే నన్ను పైన పనుకోపెట్టుకుని నా తలని తన తలకి ఒక వైపు పెట్టి రెండోవైపు ఫోన్ చెవిలో పెట్టుకుని “హాల్లో…బిజీ గా ఉన్నావా” అని ఆగిసింది.తాను ఫోన్ లో ఎప్పుడైనా వాయిస్ చాలా లో వాల్యూం పెట్టుకుంటుంది.అందుకే నాకు అవతల వైపు నుండి వినపడటం లేదు.

(కేవలం రమ్య మాటలు మాత్రమే)
అవునా….ఎం లేదు..ఛాన్స్ ఇవ్వు…ఛాన్స్ ఇవ్వు అని చంపుతున్నావ్ గా ..కనపడినప్పుడల్లా….ఎంత సేపు కావాలి నీకు?”
అబ్బా…ఆసకి కి అయినా హద్దు ఉండాలి…నైట్ మొత్తం ఎం చేస్తారు…అయినా ఎలా వీలు అవుతుంది”
నేను మా ఆయనకి ఏదోఒకటి చెప్తా..నీకెందుకు అవన్నీ..నువ్ మీ ఆవిడ నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలో చూడు చాలు”
సరే సరే మహానుభావా…అలాగే…నైట్ మొత్తం గడుపుతా…కానీ ఎక్కడ?”
వామ్మో…హోటల్ కి నేను రాను..”
ఫ్రెండ్ రూమ్ ఆ…అబ్బో…కాలేజ్ లో తమరి సర్కిల్లో ఒక్కరైనా మంచివారు ఉన్నారా…అందరూ తాగుబోతులు…తిరుగుబోతులు…నీతో సహా”
మీ ఇంట్లో కూడా వద్దులే కానీ..మా ఇంట్లో ప్లాన్ చేద్దాం లే…సరేనా..”
ఎం పర్లేదు…రేపు ఆయన వేరే కాంప్ వెళ్తున్నారు…త్రి డేస్…నేను నిన్ను నా కార్ లో పికప్ చేసుకుంటా.నీ కార్ వద్దు.కాలనీ వాళ్ళు గమణిస్తారు కొత్త కార్ అయితే…”
బయతికా…వద్దు..ప్లీస్…ఇంట్లో నే నీకు క్వాలిసినవన్ని వండుతా..బయట ఎవరైనా చూస్తారు”
ఎడిచావ్ లే…వంట చేస్తే నే ఓపిక అయిపోతుందా…నీకు కావాలిసింత ఓపిక ఉంటుంది లే…”
నీ ఇష్టం మహాప్రభో…5 సార్లు కాకపోతే 10 సార్లు చేసుకో…మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటే కుదరదు మరి…రేపే మొత్తం…తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడూ కాంప్ వెళ్తారో తెలియదు.వెళ్లినా నాకు వీలవుతుందో..లేదో…”

అని చివరి మాట చెపుతుండగా రమ్య పూకు లో ఉన్న నా మడ్డ ఎంత కొంట్రొల్ చేస్తున్న ఆగకుండా తన పూకు లో.వీర్యం.చిమ్మేసింది.ఫోన్ మాట్లాడుతూ రమ్య నా ఒక చేత్తో నా తల పైకి లేపి నా కళ్ళలోకి చేస్తూ “ఏంటి..కార్చేసుకున్నారు అప్పుడే”అన్నట్లు నాకు సైగ చేసింది.నేను ఏమి మాట్లాడకుండా పైకి లేస్తుంటే వద్దని మళ్ళీ నన్ను తనమీదే పనుకూపెట్టుకుంది.అలానే కాసేపు ఫోన్ మాట్లాడి లేచి బాత్రూం కి వెల్లింది.
తిరిగి వచ్చి “మీరు రేపు ఎన్నిగంటలకి వెళ్ళేది “అని అడిగింది…”మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్…12 కి బయలుదేరుతా…ఆఫీస్ కి వెళ్ళను రేపు”అని చెప్పగానే “అయితే రేపు నా బాగ్ లో అమౌంట్ తీసుకుని నాకు వైన్ తనకి బీర్ తీసుకురండి.బయటకి ఏమి ప్లాన్ చేయము”అని చెప్పి బట్టలు వేసుకోకుండానే నా పక్కన పనుకుంది.నాకు మళ్ళీ మూడ్ వచ్చి ముద్దు పెడుతూ పైకి ఎక్కబోతే “ఇక పనుకొంది….నాకు రేపటికి ఓపిక కావాలి”అని చెప్పగానే అప్పటికే సగం లేచివున్న నా మడ్డ ఒక్క సారిగా గట్టిపడి రమ్య తొడలపై వత్తుకుంది.నా వైపు చూసి “నేను వేరే వాళ్ళతో గడపటం అంటే అంత కసి ఎందుకు నీకు…నాకన్నా ఎక్కువ నువ్వు హ్యాపీ గా ఉన్నట్లున్నావ్ చూస్తుంటే”అని అంటూ నా మడ్డ పట్టుకుని ఊపుతుంది.చాలా రోజుల తర్వాత నా మడ్డని పట్టుకునేసరికి నేను లోకం తెలియకుండా కళ్ళు మూసుకుని “ఓహ్…రమ్య…నువ్ వేరే వ్యక్తి తో ఉంటే ఒక్కసారి చూడాలి”అని అనేసరిక రమ్య ఒక్కసారిగా నా మడ్డని వదిలేసి నా గుండెలపై కొడుతూ నన్ను విదిలించుకుని పక్కకి తిరిగి పనుకుంది…
తాను నన్ను విదిలించుకుని పక్కకి తిరిగి పనుకూగానే నేనెను కూడా సైలెంట్ గా పనుకుని నిద్ర పోయా…మధ్యలో నాకు బాగా మూడ్ వచ్చి భయపడుతూనే మెల్లగా రమ్య నైటీ ని పైకి లేపి తొడలు సున్నితం గా నిమురుతూ అలానే నైటీ ఇంకొంచం పైకి అని పొట్ట రుద్దుతూ మెల్లగా సళ్ళు పట్టుకున్న.తనలో చలనం లేదు.ధైర్యం చేసి నా చేతిలో ఉన్న సన్ను ని గట్టిగా నొక్కుతూ అదే టైం లో తన మెడ మీద గట్టిగా మూడు పెట్ట.ఒక్కసారిగా మెలకువ వచ్చి తన చేతిని వెనక్కి పెట్టి వేళ్ళు జుత్తులూకి పోనిచ్చి “రేపు జర్నీ చెయ్యాలి కదా….పనుక్కోవచ్చు గా”అంటూ నన్ను ఇంకా దగ్గరకి లాక్కుంది. ఊహించని సహకారం కి నేను లోపలే ఆనందపడిపోతూ మెల్లగా పైకి లేచి నా లుంగీ తీసివేసి రమ్య పైకి ఎక్కి మడ్డ లోపలకి తోసి ఒక పాఅవుగంట ఆపకుండా చేసి లోపల కార్చేసి తనపైనే కాసేపు పనుకున్న.తర్వాత లేచి కడుక్కుని వచ్చి నేను పనుకున్న.తెల్లారి 6 గంటలకి లేచేసారికి అప్పటికే రమ్య నిద్ర లేచి వంట చేస్తోంది.ఇంత త్వరగా లెవటం ఏంటి అనుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెల్లి తనని వెనక నుండి వాటేసుకుని “ఎం చేస్తున్నావ్ ఇంత పొద్దున్నే “అని అడిగా…”ఎం చేస్తాను…వంట చేస్తున్న.” అని అంది..
ఇంత పొద్దున్నే న,,అయినా నేనేమి తినను…టిఫిన్ చేస్తా అంతే…లేకపోతే ఫ్లైట్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది”అని అణా నేను.
మీకోసం కాకపోయినా నాకు మురళి కి అయినా చేసుకోవాలి కదా…తనని లంచ్ కి వచేయమని చెప్ప.వేకువ జామున నాకు కాల్ చేసాడు…”అని చెప్పింది.
మధ్యాహ్నం అయిపోయిగొట్టేసుకుంటారా.. నైట్ అన్నావ్ కదా” అని అనగానే రమ్య “నేను కూడా అదే అనుకున్న.కానీ వేకువజామున నాకు కాల్ చేసి ఒక్కసారే ఛాన్స్ అన్నావ్ కదా…మధ్యాహ్నం నుండి రేపు మార్నింగ్ వరకు ఉంట అన్నాడు….నాకు కూడా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసినట్లు ఉంటుందని…అందుకే బిర్యానీ,,చికెన్..మటన్ మొత్తం చేసేస్తున్న.”అని అంది వంట చేస్తూ మీద మీద ముద్దు పెడుతూ ఉన్న నన్ను జుట్టు నిమురుతూ.. 

అదే టైం లో నాకు రమ్య అలా చెపుతుంటే లుంగిలో మడ్డ గట్టిపడి తన పిర్రలపై గట్టిగా వత్తుకునేసరికి రమ్య నా వైపు తిరిగి “ఎప్పుడు లేనిది ఏంటి మీది…ఇంత ఆక్టివ్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ రెడి అవుతుంది.మీకు నేను ఇలా చేయటం ఇంత ఇష్టం అయితే నాకు ముందే చెప్పుండాలసింది..ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసేదాన్ని..నేను ఎవరితో గడిపిన మీతో గడిపినప్పుడే నాకు మనస్ఫూర్తిగా ఉంటుంది”అని అంటూ నా మడ్డని చేత్తో పట్టుకుని ఊపుతుంది.

నేను ఏమి మాట్లాడకుండా రమ్య ని మళ్ళీ వెనక్కి తెప్పి నైటీ పైకి లేపుతుండగా వద్దని వారిస్తూ నన్ను వెనక్కి నెట్టేసింది.”చూడండి…రాత్రి ఎలా కొరికారో…మురళి ముందు ఎలా చూపించను ఇవి…మామూలుగానే మగవాళ్ళు పక్కూది పెళ్ళాన్ని చాలా రఫ్ గా వాడతారు అసలు జాగ్రత్త లేకుండా…ఇప్పుడు ఇవికూడా చూసాదంటే నా ఒళ్ళు హూనం చేసి పడేస్తాడు…”అని అంటుండగా నా మడ్డ చేతిలో పట్టుకుని.ఊపుకుంటున్న నేను ఒక్కసారిగా కార్చేసేసారికి వీర్యంవెళ్లి రమ్య నైటీ మీద పడింది….తాను నవ్వుతూ నైటీ మీద ఉన్న నా వీర్యం చేత్తో తుడిచేసి వంట చేస్తుంటే మళ్ళీ నేను వెనక నుండి వాటేసి.రమ్య నా బుగ్గ చెయ్ పెడుతూ పొరపాటున నా నోట్లో కి వేళ్ళు పోనిచ్చింది.అప్పటికే నా వీర్యం తడి అలానే ఉంది నాకు వగరు గా పుల్లగా తగిలేసరికి తన వీళ్ళను కొంచం చీకగానే వెంటనే చెయ్యి వెనక్కి తీసుకుని “ఓహ్…సారి… నాకుతారేంటి చండాలంగా మీది మీరే”అంటూ విసుగ్గా పెట్టి తన చేతిని నైటీ కి తుడిచేసుకుని వంట చేస్తోంది.నేను పక్కకి జరిగి లుంగి కట్టుకుంటు “నువ్ మురళి కి నోటితో కూడా చేస్తావా ఈరోజు”అని అనగానే నా వైపు కొంచం కోపం గా చూసి “మరి నా సుకం కోసం ఇంటికి పిలిచినప్పుడు తాను అడిగితే చెయ్యాలి కధ…తప్పదు…మీకేమైనా ప్రాబ్లెమ్ ఉందా”అని అడిగి.డి సూటిగా….”నాకేం ప్రాబ్లెం లేదు…మరి నాకు కూడా చెయ్యొచ్చు కదా…”అని అడగగానే రమ్య పొయ్యి వైపు తిరిగి కూర చేస్తూ “వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయివాళ్ళు…మీరు మొగుడు…రోజు చెయ్యాలి.అందుకే కొన్ని లిమిట్స్ ఉండాలి.రోజు నన్ను అన్ని రకాలుగా వాడుకుంటే పెళ్ళాం అంటే మొయిజు పోతుంది మగుళ్ళకి.కాబట్టి మీ లిమిట్స్ లో మీరు ఉంది ఇచ్చినంత తీసుకుని తృప్తి పడండి”అంటూ నన్ను వంట గది నుండి బయటకి నెట్టేసింది.
తరువాత నేను బాత్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయి కాసేపు హాల్ లో కూర్చుని వైజాగ్ బ్రాంచ్ ఫైల్స్ చూస్తున్న…7.30 గంటలకి రమ్య నాకు టిఫిన్ పెట్టి దానితోపాటు టేస్ట్ చూడమని రెండు రకాల స్వీట్ లు,,నాలుగు రకాల స్నాక్స్,,చికెన్ ఫ్రై,,కర్రీ,,మటన్ ఫ్రై,,లీవర్ ఫ్రై అన్ని రకాల కొంచం కొంచం ఇచ్చింది.ఇన్ని రకాలు చేస్తోంది అసలు తినటానికి వీళ్ళు కలుస్తున్నారు అనుకుంటూ కొంచం కొంచం గా మొత్తం తినేసి లేచి చెయ్ కాదుకూటానికి కిచెన్ లోకి వేళ్ళ.అక్కడ రమ్య బిర్యానీ కలుపుతుంది.ఆ వాసనకు నాకు పిచ్చెక్కిపోయిన్ది…చాలా బాగా చేస్తోంది బిర్యానీ..నేను చెయ్ కాదుకాకుంటు “ఇవన్నీ తిన్నాక ముసుగుతాని పనుకుంటారు ఎవరైనా…ఇక నిన్నెం.చేస్తాడు మురళి”అని అనేసరికి “దిష్టిపెట్టకుండా వెళ్లి మా దు కొనుక్కుని రండి.”అంది కొంచం కోపం గా.సరే అని నేను హాల్ లోకి వెళ్లి కాసేపు ఫోన్ మాట్లాడుతూ వెండిసరికి టైం 9 ఆయిన్ది. రమ్య వంట చేయటం కూడా అయిపోయి వంట గది క్లీన్ చేసి హాల్ లోకి వచ్చి అలిసిపోయి నా ఎదురుగా కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకుంటుంది.తన ఫోన్ తీసుకున్న స్కూల్ కి కాల్ చేసి సెలవు అడిగి ఫోన్ పెట్టేసి నా వైపు చూస్తూ “మీకు ఎన్ని రోజులు టూర్”అని అడిగింది…”సండే సైట్ వస్తా….లేకపోతే మండే మార్నింగ్ వస్తా”అని చెప్పగానే “నాకు కూడా రెపటినుంది స్కూల్ లో ఎక్సమ్స్ ఉన్నాయి.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 3, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: