Oka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 31 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 31 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 31 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu K
నేనుయూ తన వైపే చూస్తుంటే మళ్ళీ సిగ్గు పడుతూ తలుపు వేసి బయటకి వెళ్ళింది…..

నాకు వెంటనే రమ్య గుర్తుకువచి ది….ఫోన్ తీసుకుని చూస్తే అప్పుడే రమ్య నాకు కాల్ చేస్తూ ఉంది…ఫోన్ సైలెంట్ లో ఉండటం తో చూసుకోలేదు…లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు కింద నా మడ్డ స్టీల్ రాడ్ లాగా గట్టిగా తయారై ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది….అదే విషయం రమ్య తో చెపితే “చి…బయట వేరే ఇంట్లో ఉన్న కూడా….సిగ్గు లేకుండా ఏంటి…..”అని నన్నే తిరిగి తెట్టి ది…..ఇంతలో విద్య తలుపు తీసుకుని “బావగారు…..ఏంటి…భోజనం చేయలేదు”అని పెద్దగా అంటూ లోపలకి వచ్చింది…..రమ్య తో మాట్లాడుతూ నేను చేత్తో మడ్డ ఊపుకుంటూ నా లుంగీ కూడా తీసేసా అప్పటికి …కేవలం షర్ట్ తో నే ఉన్న….విద్య మాట విని రమ్య ఫోన్ విద్య కి ఇవ్వమని చెప్పింది…ఫ్వన్ విద్య కి ఇచ్చి నేను లెవకుండా అలానే పనుకున్న…ఫ్వన్ తీసుకుంటూ విద్య నాతో “లేవండి…భోజనం చెదురు”అంటూ ఫోన్ తీసుకుని రమ్య తో మాట్లాడుతూ పనుకున్న నా దుప్పటి లాగింది….నేను పట్టుకునే లోపు దుప్పటి మొత్తం నా మీద ను డి తన చేతిలోకి వెళ్లి నా మడ్డ మొత్తం స్టీల్ రాడ్ లాగా లేచి తనకి దర్శనం ఇచ్చింది…..అలానే ఫోన్ మాట్లాడుతూ నన్ను చూసి ఆశ్చర్యం తో నోటికి చెయ్ అడ్డం పెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ తల వంచుకుని సిగ్గు పడుతూ బయటకి వెళ్ళింది…నేనుయూ చేసేదేం లేక లేచి లుంగీ కట్టుకుని బయటకి వెళ్ళేసరికి విద్యాఫోన్ మాట్లాడుతూ నాకు భోజనం వడ్డిస్తూ ఉంది…..
తాను ఫోన్ మాట్లాడుతూ నాకు కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ నే ఉంది….కాసేపు మాట్లాడిన తర్వతః విద్య ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ లోపలకి వెళ్లి అజయ్ కి ఫోన్ ఇచ్చి వచ్చి నా దగ్గెరే కూర్చుంది… నేనుయూ విద్య తో “అజయ్ ఇంకా నిద్ర పోలేదా…..”అని అడిగితే “పోయాడు…. పర్లేదు…నిద్ర లేపి ఇవ్వమని చెప్పుంది అక్క…..”అంటూ నాకు కూర వడ్డిస్తూ “అవును…ఒకటి అడుగుతాను…ఎంఈ అనుకోవు గా….”అని అన్నది….నాకెందుకు…..అనుమానం వచ్చి పర్లేదు చెప్పు…నేనుఎం అనుకుంటాను”అని అణా…..”అక్క కి మా ఆయన తో అనాథ చనువు ఏంటి….రోజు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటారు……”అని అంటుండగా నేను విద్య వైపు కొంచం కోపం గా చూడగానే విద్య కంగారు గా “హ…హ…ఆలా. కాదు….మీ తమ్ముడు ఏమో చాలా గులోడు….నా భయం ఏమైనా రిలేషన్ వు దా అని….ఎం అనుకోవద్దు…నఆ భయం నాది”అని అనగానే నాకు వెంటనే విషయం అర్థం అయి నేను విద్య తో “నా భార్య మీద నాకు నమ్మకం ఉంది…..ఒకవేళ తాను తప్పు చేసిన నేను పట్టించుకోను…ఎందుకంటే మీ అక్క తో…నితో నేను చేసింది ఎం కరక్ట్ కాదు కదా ఆ మాటకొస్తే”అంటూ చెయ్ కడుక్కుని చేతులు తుడుచుకుంటున్న…విద్య వెనక ను డి కొంచం కోపం గా “నా విషయం వదిలెయ్యండి…అది నన్ను మీతో సంబంధం కలుపుకోకముందు సంగతి….. అంటే….ఒకవేళ ఆలా ఉన్న కూడా మీరు ఎం అనరా మీ తమ్ముడిని కానీ….మీ భార్య ని కానీ….” అని అనగానే తన వైపు కూడా చూడకుండా నేను అవునని తలా ఉప…వెంతానే విద్య కోపంగా పైకి లేచి…..మెల్లగా “చి….ఎం మగవాళ్ళు…ఈల ఎందుకు తయారయ్యారో అర్థం కావటం లేదు….ఎక్కడ చూసినా అందరూ ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారు…..”అంటూ బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది….నేను కూడా బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పనుకోగానే విద్య నా ఫోన్ తీసుకుని రూమ్ లో కి వచ్చి నాకు ఫోన్ ఇస్తూ “నాకు మాత్రం మా అక్క లాగా ఉండటం ఇష్టం లేదు…నఆ భర్త కూడా కేవలం నాకే చెందాలి… 

మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి”అని చెప్పి లైట్ ఆపి వాళ్ళ బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళింది….

తర్వాత ఉదయాన్నే విద్య కాఫీ తీసుకుని వచ్చి నన్ను నిద్ర లేపింది….టైం చూస్తే 8.30 అయిన్ది… విద్య స్నానం చేసి ఆఫీస్ డ్రెస్ వేసుకుంది..కేవలం పెయింట్…షర్ట్ లో ఉంది…పైన జాకెట్ వేసుకోలేదు…నేను లేచి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి ఇంతవరకు ఎందుకు లేపలేదు అని అడిగితే “రాత్రి లేట్ గా పనుకున్నారు కదా…అందుకే లేపలేదు….కాఫీ తాగి లేచి బ్రష్ చేయండి…టిఫిన్ చేద్దాం…మీ తమ్ముడు ఉదయాన్నే బయటకి వెళ్ళాడు…ఎవరో ఫ్రెండ్ ని కలవటానికి….”అంటూ నా బెడ్ షీట్ తీసుకుని మడత పెట్టటానికి లాగింది…అంటే..నేను పూర్తి నగ్నం గా తనకి దర్శనం ఇచ్చేసరికి వెంటనే పక్కకి తిరిగి “అబ్బా….బావ గారు…ఏంటి అసలు మీరు…ఇంట్లో కూడా ఇంతేనా….అక్క మిమ్మల్ని బాగా పాడుచేసింది….ముందు లుంగీ చుట్టుకోండి”అంటూ పక్కకి తిరిగి సిగ్గు పడుతూ ఉంటే నేను సారి చెప్తూ లేచి లుంగీ కట్టుకున్న…అయిపోగానే నా వైపు తిరిగి విద్య మెల్లగా నవ్వుతూ “ఇప్పుడు మీ ఆవిడ లేదు…మా అక్క రావటానికి వీలుకాదు…కొన్ని నెలలు మీకు చేత్తోనే సరిపెట్టుకోవాలి…”అంటూ దుప్పటి మదటపెట్టి బయటకి వెళ్తూ “మా బావ ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అని అన్నారు కదా…అసలు మేటర్ నాకు చెప్పలేదు….ఆల్రెడీ టెర్మినషన్ అయిన్ది కదా….”అని అంటూ వాకిట్లో ను చుని అడిగి ది..నేను కాఫీ తాగటం అయిపోయి లేచి నుంచోగానే విద్య టవల్ తీసుకుని నాకు ఇచ్చింది..అది తీసుకుంటూ “మీ బావ ఏకంగా రాజు సర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ని ఎక్కడ బయట హారాష్ చేశాడట….ఎందుకు ఊరుకుంటారు…చాలా సీరియస్ గా వున్నారు మేడం అయితే…సర్ ఎదో మంచివారు లాగా వున్నారు…నేను రిక్వెస్ట్ చేయగానే లాస్ట్ ఛాన్స్ గా వప్పుకున్నారు….ఈసారి ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే నాతో కలిపి బయటకి తోసేస్తారు కంపనీ ను డి”అంటూ నేను బాత్రూం కి వేళ్ళ…నా గొంతు లో.కోపం గమనించి విద్య ఏమి మాట్లాడలేదు.నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి నాకు బట్టలు తీసి బెడ్ మీద పెట్టింది..అవి వేసుకుని హల్ లో కి రాగానే విద్య అప్పటికే నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టింది….ఫోన్ లో ఎవరితో నో మాట్లాడుతూ ఉంది…తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళ అక్క హారిక తో అని…నేను మాట్లాడి కూడా చాలా రోజులు అయిన్ది…. ఒక్కసారి మాట్లాడడం అనుకుంటుండగా నాకు రమ్య గుర్తుకువచి కంగారుగా లేచి బెడ్ రూమ్ కి పరుగెత్తి ఫోన్ చూసుకుంటే అప్పటికే 5 మిస్స్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి….
కొంచం భయం గానే ఫోన్ చేసి రమ్య తో “హలో..సైలెంట్ లో వు డి …చూసుకోలేదు”అని అనగానే రమ్య కోపం గా “ఏంటి సైలెంట్ లో వు డేది…ఉదయం లేవగానే నేను ఫోన్ చేస్తాను అని తెలుసు కదా…అంత లెక్కలేద నీకు మనిషంటే….”అని చాలా కోపం గా అడిగింది…పక్కన వాళ్ళ అమ్మ “ఎందుకే పొద్దున్నే అల్లుడుని ఆలా టీడతావ్….తప్పు…మెల్లగా మాట్లాడు…”అని అంటుంది…అయినా కూడా రమ్య వినకుండా నన్ను తిడుతూనే ఉంది….నేను సారి చెప్పిన తర్వాత కొంచం కూల్ అయి “ముందు మనిషంటే లెక్క ఉంటే ఇలా చేయరు….వచ్చేవారం సెలవు పెట్టి ఇక్కడికి రండి….ఊరిలో తిరుణాల్లా జరుగుతుంది….దేవుడికి బట్టలు పెట్టాలి అంట మనం…మీ అమ్మ గారి మొక్కు…సరేనా….”అని అనగానే నేను సరే అని అణా…వెంటనే రమ్య “పక్కన విద్య వు దా”అని అడిగింది…నేను లేదని చెప్పగానే “సరే..సాయంత్రం ఆఫీస్ ను డి నేరుగా మనింటికి వెళ్ళండి…వాళ్ళ మధ్య మీరెందుకు…”అని అనగానే “విద్య నువ్ వచ్చేవరకు ఇక్కడ ఉండమని చెప్పింది”అని నేను అనటం అవకముందే కోపం గా “చెప్తే అర్థం కాదా….నేను చెప్తున్న…నువ్ మనింట్లోనే వు దు…మీరేమైన చిన్న పిల్లలా కలిసుందటానికి…ఎదో మాటవరసకి ఆలా అడిగితే ఉండిపోతావ.. 

నువ్ నేను చెప్పినట్లు చెయ్ ముందు నన్ను విసిగించకుండా”అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది…బాబు పుట్టిన తర్వాత రమ్య కి కొంచం కోపం ఎక్కువ అయిన్ది…నన్ను చీటికీ మాటికి కొప్పుడుతూ ఉంది అప్పుడప్పుడు…నేను ఎదురు చెప్పటానికి కూడా ధర్యం లేకుండా నన్ను డొమినాట్ చేస్తూ డి….ఎదురు చెప్పలేను కూడా…40 ఎల్లా వయసుకు నన్ను తండ్రి ని చేసింది…ఈరోజు బంధువుల మధ్య నేను తలెత్తుకుని తిరుగుతున్న అంటే అది రమ్య వలనే…ఆస్తి విషయం లో కానీ….మాట విషయం లో కానీ రమ్య ని నేను వేలెత్తిచూపలేను….

బయటకి వచ్చి విద్యతో పాటు కూర్చుని టిఫిన్ చేసి ఆఫీస్ కి బయలుదేరి వెళ్ళాం…సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి అజయ్ నాకు కాల్ చేసి మాట్లాడాలి అని అంటే నైట్ ఇంటికి వచేయమని చెప్ప…విద్య బ్రతిమిలాడిన వినకుండా నేను మా ఇంటికి వెళ్లిపోయా…అజయ్ ఎదో డీలేరుషిప్ బిజినెస్ ప్రపోసల్ తెచ్చాడు…మొత్తం 25 లక్షలు అవుతుంది…అది నాకు చెప్తూ ఉంటే మంచిదే అని అనిపించింది….అజయ్ దగ్గెరే 15 లక్షలు వరకు కాష్ ఉంది..మిగతా 10 లక్షలు నన్ను సద్దామని అడిగాడు…నేను రమ్య కి చెప్పి ఇస్తాను….నా చెక్బుక్ తన దగ్గెరే ఉంది అని చెప్పి ఆరోజు నైట్ అజయ్ ఇంటికి వెళ్లినతర్వాత రమ్య కి కాల్ చేసి అడిగితే “అందుకే కొంచమైన కట్నం తెచ్చే అమ్మాయి ని ఇచ్చి చేద్దాం అని అణా…మీరేమో ఆ విద్య నే అని పట్టుపట్టారు…ఆ అమ్మాయి ని అడగమనంది..మనం ఎందుకు ఇవ్వటం…మనకి ఖర్చులు ఉండవా….లేక మనకేమైన చెట్లకి కాస్తున్నాయ”అని అనగానే ఏమి మాట్లాడలేక సైలెంట్ గా ఉన్న….వారం వరకు అజయ్ తో కూడా ఏమి చెప్పలేదు….
ఒక వారం తర్వాత నా ఫ్రెండ్ విజిల్ నాకు కాల్ చేసాడు….ఎలా ఉన్నావ్ ర అని…కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత వాడిని ఒక 10 లక్షలు ఆరెంజ్ చేయగలవా అని అడగగానే వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు…చాలా సంతోషం గా ఉంది నాకు….తర్వాత బయలుదేరి నేను మా ఊరు వెళ్ళాను…ట్రైన్ లో వెళ్లే టైం లేక రాజమండ్రి కి ఫ్లైట్ లో వెళ్లి వచ…మా ఊరిలో రమ్య చీర కట్టుకుని రోడ్ మీద నడుస్తుంటే అందరూ కళ్ళు తెరుచుని చూడటమే…బాబు పుట్టిన తర్వాత రమ్య ముసలోడికి కూడా మూడ్ తెప్పుంచేలాగా వు ది….పైగా పాలు నిండిన సళ్ళతో ఇంకా కసెక్కిస్తు ఉంది….నాకు ఎప్పటినుండో కోరిక….పాలు టేస్ట్ చూద్దాం అని….కానీ రమ్య కి చెప్తే నా వైపు కోపం గ్గ చూసి “అవి పెద్దవాల హెల్త్ కి మంచిది కాదు…వదిలేయ్…”అని అన్నది…నైట్ రమ్య దగ్గెరే పనుకున్న కూడా చెయ్ కూడా వెయ్యలేదు నేను..రమ్య కూడా అడగలేదు…మరుసటిరోజు బయలుదేరి ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చి ఫ్లైట్ లో చెన్నై వచ్చేస. నేను వచ్చేసరికి విద్య సెలవు పెట్టి వైజాగ్ వెళ్ళింది..హారిక కి డెలివరీ అయితే…తర్వాతి నెలలో విజిల్ దగ్గెరే అమౌంట్ తీసుకుని అజయ్ కి ఇచ్చి బిసినెస్ స్టార్ట్ చేయంచా….అజయ్ తో రమ్య కి చెప్పవద్దని చెప్ప….తర్వత నెలకి ఒకసారి నేను ఫ్లైట్ లో మా ఊరు వెళ్లి అదేరోజు రిటర్న్ అవుతూ ఉన్న….హారిక కి పాప పుట్టింది…తర్వాత ఒక నెలలో విద్య వచ్చి జాబ్ లో జాయిన్ అయిన్ది…అజయ్ కూడా కాళీ గా ఉండకుండా బిజినెస్ చేసుకుంటుండటంతో విద్య చాలా హ్యాపీ గా వు ది..ఒక ఒక 3 నెలలు అవగానే నేను గౌతమ్ ని చెన్నై కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయంచి బయట ఇల్లు తీసుకుని ఉండమని చెప్ప…తనని ఇంట్లో పెట్టుకోవటం విద్య కి ఇష్టం లేదు కూడా…రమ్య ఎలాగో వేరే వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉండటం అసలు వప్పుకోదు….ఇప్పుడు గౌతమ్ కొంచం కంట్రోల్ లో ఉంది బుద్ధి గా పని చేసుకుంటున్నాడు.. 

వాడికి ఒక్కరోజు కూడా కాళీ ఇవ్వకుండా ఏదొక పని చెప్తూనే ఉన్న….వాడు కూడా నోరెత్తకుండా జాగ్రత్తగా పని చేసుకుంటున్నాడు….

ఒకరోజు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో నా ఫ్లైట్ ఒక 3 హార్స్ లేట్ అనేసరికి స్నాక్స్ తినటానికి వెళ్ళాను…అక్కడ ఒక పైలట్ నాకు పరిచయం అయ్యాడు…ఇంటర్నేషనల్ పైలట్….ఫారిన్ ఎయిర్లైన్స్ కి వర్క్ చేస్తున్నాడు….స్నాక్స్ తినే టైం లో అతను నాకు పరిచయం అయ్యాడు…చెన్నై బేస్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు…పెరు విల్సన్…ఇండో ఆఫ్రికన్….మదర్ ఇండియన్…ఫాథర్ సౌతాఫ్రికా… చూడటానికి అచం నీగ్రో ల చాలా హైట్…. మంచి బాడీ….ఫ్రెంచ్ కట్ గడ్డం తో చాలా హ్యాండ్సమ్ గా వున్నాడు…నుంచుంటే నాకన్నా హైట్ వున్నాడు కూడా…కానీ అతని మాటల చాలా ఫ్రెండ్లీ గా ఉన్నాయి..ననాతోనే కాదు…పక్కన తెలిసిన వాళ్ళతో కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీ గా వున్నాడు…తన కార్డ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు వెళ్తూ వెళ్తూ…నేను కూడా నా కార్డ్ ఇచ్చా…తర్వాత అరగంట కి నా వాట్స్ అప్ కి విల్సన్ నుండి మెసేజ్ వచ్చింది…హాయ్ డ్యూడ్ అని….ఆలా ఇద్దరం ఒక అరగంట సేపు చాట్ చేసుకుని ఇంతలో నా ఫ్లైట్ టైం అవగానే నేను ఫ్లైట్ ఎక్కి రాజమండ్రి వెళ్లిపోయా…ఆరోజు ఇంట్లో రమ్య నాకు భోజనం పెడుతూ ఎప్పటిలాగే నా ఫోన్ తీసుకుని మొత్తం చెక్ చేస్తూ చేస్తూ “వాట్సప్ లో కొత్తగా ఈ విల్సన్ ఎవరు….??”అని అడిగింది..నేను చెప్ప…వెంటనే రమ్య లోపలకి వెళ్లి నా బ్యాగ్ లో విల్సన్ కార్డ్ తీసుకుని చూసి ఎదో ఆలోచిస్తూ బయటకి వచ్చింది..నేను ఏమైంది అని అడిగితే ఏమి లేదని నన్ను విసుక్కు ది…తాను అబద్ధం చెప్తూ ఎదో నా దగ్గెరే దాచిపెడుతుంది అని నాకు అర్థం అయిన్ది…నేను కూడా తనని మళ్ళీ అడగలేదు…ఆరోజు నైట్ రమ్య దగ్గెరే పనుకుందాం అని అనుకుంటే అసలు వల్లకాలేదు….రమ్య తో కలిసి దాదాపు 5,,6 నెలలు అవుతుంది..ఇంత గ్యాప్ అసలు వుండలేదు ఎప్పుడు కూడా…రమ్య కి మాత్రం బాబు పని లో ఇవేమీ పట్టటం లేదు…అందుకే మరుసటిరోజే నేను బయలుదేరి చెన్నై వచ్చేసా…
చెన్నై వచ్చిన తర్వాత నాకు విల్సన్ తో బాగా ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది….నన్ను తన ఆఫీస్ పార్టీ లకి తీసుకువెళ్లటం…క్యాబిన్ క్రూ లని పరిచయం చేయటం చాలా చాలా జరిగినది…ఒకసారి విల్సన్ నన్ను పబ్ కి తీసుకువెళ్లారు….రమ్య లేకుండా పబ్ కి వెళ్ళటం అదే మొదటి సారి.. రమ్య కి చెప్పకుండా వేళ్ళ అదికూడా…చెప్తే కచ్చితం గా తిడుతుంది….తనతో ఆఫీస్ మీటింగ్ ఉందని చెప్పి ఫోన్ ఎత్తకుండా పబ్ కి వేళ్ళ..అక్కడ విల్సన్ తో పాటు ఒక నలుగురు క్యాబిన్ క్రూ గర్ల్స్ వున్నారు..వయసు 19 నుండి 24 మధ్య ఉండటం.వాల్అణా చాలా సెక్సీ గా వున్నారు…వీక్అల్లతో విల్సన్ భుజం మీద చెయ్ వేసి చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతూ వున్నారు…నేను దూరం గా టేబుల్ మీద కూర్చుని మందు తాగుతూ ఉన్న….అమ్మాయిలతో కాసేపు డాన్స్ వేసిన తర్వాత విల్సన్ నన్ను చెయ్ పట్టుకుని లాక్కెళ్లి ఒక అమ్మాయి కి నన్ను అప్పగించి నన్ను డాన్స్ వేయమని బలవంతం చేసాడు…దాదాపు ఒక 4 నెలల తర్వాత ఒక అమ్మాయి స్పర్శ తగిలి నాకు తెలియకండానే నేను ఆ అమ్మాయి నడుం మీద చెయ్ వేసి డాన్స్ వేయటం మొదలు పెట్ట….తన నడుము మీద నా చెయ్ పడగానే ఆ అమ్మాయి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నా పెదాలని అందుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటూ నన్ను అలానే పెదాలు విడతీయకుండా పబ్ లో ప్రైవేట్ రూమ్ కి తీసుకెళ్లింది….రూమ్ స్టార్టింగ్ లో ఒక బౌన్సర్ నుంచుని వున్నాడు…అతనివైపు చూసి ఆ అమ్మాయి నాతో “Give him 500″ అని అనగానే నేను నా పర్సు లో నుండి ఒక 500 తీసి ఇచ్చా…ఆ అమ్మాయి నన్ను అలానే లోపలకి తీసుకెళ్లి ఒక సింగల్ సోఫా లో కూర్చోపెట్టి మెల్లగా నా బుగ్గలమీద ను డి నా పొట్ట వరకు రెండు చేతులతో తడుముతూ సెక్సీ గా కింద కూర్చుని నా బెల్ట్ తీయటం స్టార్ట్ చేసింది… 

చుట్టూ వేరే కుర్చీ లలో చాలా మంది మగవాళ్ల్లు వున్నారు…నయూ వద్దని తనని చేతులు పెట్టుకోగానే ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ నా చేతులు నెట్టేసి నా బెల్ట్ తీయటం స్టార్ట్ చేసింది..చుట్టూ చూసాను…దాదాపు అందరు మగవాళ్ళు ఇదే పనిలో ఉన్నారు…నా ఎదురుగా ఒక లేడీ సోఫా లో.కుర్చుని ఉంది….వయసు ఒక 40 పైనే ఉంటాయి…..తన కాళ్ళ దగ్గెరే ఒక అతను దాదాపు ఆమె వయసు వున్నవాడు కింద కూర్చుని తన పూకు నాకుతుంటే ఆవిడ వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుని మూలుగుతూ తన సళ్ళు పిసుక్కుంటుంది…ఇంతలో నాకు ఒక్కసారిగా కరంట్ షాక్ కొట్టినట్లు అయిన్ది..చఉస్తే కింద ఈ అమ్మాయి నా మడ్డని చేత్తో పాట్టుకుని నాలుకతో మొదటి భాగం లో గెలుకుతూ ఉంది…నేను మిలకలు తెరిగిపోయిసరికి ఆ అమ్మాయి నవ్వుతూ నా పేరు అడిగింది…”విజయ్…మరి నీ పేరు”అని అనగానే “సంగీత…..”అని చెప్పి ఈసారి సడన్ గా నా మడ్డ మొత్తం తన నోట్లో తీసుకుని చీకుతూ ఉంది…..ఇంతలో నా ఎదురుగా కూర్చున్న ఆవిడ పక్కాగా ఒక 25 ఏళ్ల కుర్రాడు వెళ్తూ ఆవిడకి హాయ్ చెప్పగానే ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి చూసి నవ్వుతూ వాడిని చెయ్ పట్టుకుని దగ్గెరే కి లాగి వాడి తలని తన సల్ల మీద పెట్టుకుని వత్తుకుంటుంటే వాడు ఆత్రం గా ఆవిడ బ్ర ని పక్కకి నెట్టి ఒక సన్ను ని గుప్పిటనిండా పట్టుకుని ఇంకోడానిని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ వున్నాడు…అది చూసి నాకు బాగా మూడ్ వచ్చి సంగీత తలా మీద చెయ్ వేసి గొంతు వరకు మడ్డ పెట్టి దెంగుతూ ఉన్న…..
ఇంతలో సడన్ గా విల్సన్ నా పక్కనే ఇంకో సోఫా చైర్ లో కూర్చుని నా భుజం.మీద తట్టి “హాయ్ డ్యూడ్…ఎంజొయింగ్……”అని అంటూ ఉంటే అప్పుడు తలా ఎత్తి చూసి నేను నవ్వి మళ్ళీ సంగీత ని నోటి లోపలకి పెట్టి దెంగటం స్టార్ట్ చేస….నా పక్కనే విల్సన్ కూర్చుని సిగరెట్ వెలిగించి నాకు కూడా ఒకటి వెలిగించి ఇచ్చాడు….నేను సిగరెట్ నోట్లో పెట్టుకుని కాలుస్తూ వెనక్కి వాలి పనుకున్న…నాకు చివరకు వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా నేను సంగీత నోట్లో లోపలికంటా పెట్టి గొంతులో కార్చేసేసారికి సంగీత కోపం గా నన్ను వేదిలించుకుని లేచి వాష్ రూమ్ కి వెళ్ళింది…నేను సిగరెట్ తాగుతూ విల్సన్ వైపు చూస్తే వాడు నా ఎదురుగా ఉన్న ఆవిడ వైపు చూసి నవ్వుతూ వున్నాడు…ఆవిడ కూడా విల్సన్ వైపు చూసి నవ్వుతూ ఉంది…తన కాళ్ళ.మాధ్యా ఒకతను ఇందాకటినుంది నాకుతూనే వూన్నాడు….నేను విల్సన్ తో “తాను నీకు తెలుసా….”అని అడిగితే “తెలియదు…కాని ఈ పబ్ కి రెగులర్ గా వస్తుంది…..తన పూకు నాకుతున్న వాడు దాని మొగుడు….”అని చెప్పగానే నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయా…..తర్వాత సంగీత నా దగ్గెరే కి వస్తూనే నా చేతిలో సిగరెట్ తీసుకుని తాగుతూ వెళ్లి విల్సన్ వల్లో కూర్చుని వాడికి ముద్దు పెడుతూ ఉంది….కాసేపు అయిన తర్వాత విల్సన్ పైకి లేచి తన పాయింట్ ని కిందకి లాగగానే పక్కనే కూర్చుని ఉన్న నేను ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యా…వాడి మడ్డ పోర్న్ సినిమా ల లో లాగా 10 ఇంచ్ లు పొడవు ఉంది లావు నా దానికన్నా డబల్ ఉంది…బాల్స్ అయితే నా దానికన్నా ట్రిపుల్ సైజ్ ఉన్నాయి…నేను ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ ఉంటే సంగీత నా వైపు చూసి నవ్వుతూ విల్సన్ మడ్డ ని నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతూ వు ది…ఇన్దాకా నా మడ్డ మొత్తం నోట్లో పెట్టుకుంది…కాని ఇప్పుడీ విల్సన్ ది సగం కన్నా ఎక్కువ నోట్లో పెట్టుకోలేకపోతుంది….ఇంతలో నా ఎదురుగా కూర్చున్న ఆవిడ తన మొగుడికి పక్కకి తోసి మెల్లగా నడుచుకుంటూ విల్సన్ వెనకమాలే నుంచుని గట్టిగా వాటేసుకుని వాడి భుజం కొరుకుతూ అలానే మెల్లగా కింద మోకాళ్లపై కూర్చుని వాడి నల్లటి పిర్రలని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కొరుకుతూ ఉంది..

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 31, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: