ad
Oka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 39 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 39 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 39 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu K
రాత్రి లాగా చండాలం గా చేయమాక”అని కోపం గా నాకు చెప్పి మళ్ళీ సూరజ్ ని తలా రుద్దుతూ “Suraj Baby…..You know that manager very well….” అని అనగానే సూరజ్ తలా పైకి లేపకుండా “mmm….I know him….Earlier he used to offer his wife to outside for money….Once i met her…She requested for a job to her husband….This hotel is my father’s friends own…..He settled in Dubai….So my father only seeing this business…..I only recommended him here….” అని అనగానే రమ్య చిరాకు గా “i don’t want that all information…….Tell.me if he can help me to spend my nights with others….Can i use this hotel for my dates…..??” అని అనగానే నేను ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యా….అదే టైం లో.నఆ చేతిలో.మాడా కారటం స్టార్ట్ ఐఎంది…..

నా వీర్యం మొత్తం రమ్య ప్యాంటీ నిండా అయిన్ది… ఈసారి కూడా నాకు చాలా తక్కువే కారింది….పక్కనే మూలుగుతున్న నావైపు చూస్తూ రమ్య నవ్వుతూ సూరజ్ ని వాటేసి thank you Suraj…..Yesterday was my husband birthday…..He wants to see me with someone…..Thank you Suraj….” అని అనగానే సూరజ్ ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే రమ్య గొంతు పక్కన గట్టిగా కొరుకుతూవున్నాడు…ర్అమిత్ నొప్పితో “ahhh….Suraj….You had ade soo many bite marks …….Enough……No more…..First answer for my question……” అని అనగానే సూరజ్ పైకి కూడా లెవకుండా రమ్య తో “mmmm…I will tell him…..No problem…..” అని అనగానే రమ్య హ్యాపీ గా సూరజ్ ని వాటేసుకుని ముద్దు పెడుతూ ఉంది…..ఇన్తలో తన పూకు నుండి సూరజ్ ముఖ్ద్ద బయటకి వచ్చి లోపల నుండి తెల్లగా సూరజ్ కార్చిన వీర్యం బయటకి వస్తుంది…. రమ్యా వెంటనే లేచి కూర్చుని తన పూకు వైపు చూసుకుంటూ నా వైపు చూసి తన ప్యాంటీ ఇవ్వమని సైగ చేసింది…నేను ముందుకు వచ్చి తనకి ఇవ్వగానే ప్యాంటీ తో తన పూకు ని తుడుచుకుని “Suraj…..How much you cum inside me…..I might get pregnant…….What to do now…..Ediot…..Call that room boy…..Ask him to bring I Pill….And Condoms….Please…” అని అంటూ లేచి నుంచుని సూరజ్ వైపు చూసి “Tell me…Can i plan my dates here…..?” అని అనగానే సూరజ్ లేచి బట్టలు వేసుకుంటూ “Sure….I will tell him…No problem…….” అంటూ లేచి బట్టలు వేసుకుని షూ వేసుకుంటుంటే రమ్య సూరజ్ వైపు చూస్తూ “Where are you going…..Are you not going to spend your day till your flight time..” అని అన్నది…సురాజ్ షూ వేసుకుంటూ నవ్వి “i would like to fuck you always.Sexy Bitch….But i need to meer my mom before my leaving….She is missing me alot….By the way….Take your check…” అంటూ పక్కనే ఉన్న సోఫా లో కూర్చొని చెక్ మీద వన్ లాక్ సైన్ చేస్తుంటే రమ్య బాత్రూం వైపు వెళుతూ “Give it to my Husband….I need wash room …..”అని మా వైపు చూడకుండా లోపలకి వెళ్ళింది…..నేను అక్కడే కేవలం షర్ట్ వేసుకుని పెయింట్ లేకుండా మడ్డ ని నలుపుకుంటూ ను చుని ఉన్న…..సురాజ్ నవ్వుతూ నా వైపు చూసి నవ్వి చెక్ నా చేతికి ఇస్తూ..”Thank you soo much….I like to fuck your whore wife again..I will call when I need her…You should send her here anytime when I ask…Sure…Otherwise…..Just kepada in your mind..My father is Minister…..I can do anything…..”అని చెప్పి చెక్ నా చేతికి ఇచ్చి లేచి బయటకి వెళ్ళిపోయాడు…నేను అలానే చెక్ తీసుకుని ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ ఉన్న…
కాసేపటికి రమ్య బాత్రూం నుండి వాస్తు నన్ను చూసి నవ్వి “ఏంటదీ…..వేల్లి బట్టలు వేసుకోండి…..”అని అంటూ నా దగ్గరకి వచ్చి నా చేతిలో చెక్ తీసుకుని చూస్తూ నాకు ముద్దు పెట్టి “చాలా థాంక్స్….ఈ ఎంజాయిడ్ సూ మచ్…..అసలు ఈ చెక్ అవసరం లేదు….చఆలా సుకం ఇచ్చాడు సూరజ్. 

లైఫ్ లో మర్చి పోలేనంతగా……” అంటూ వెళ్లి బెడ్ మీద కూర్చుని పక్కనే ఉన్న తన ఫోన్ తీసుకుని చూసి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యం గా “వామ్మో….10 అయినడా అప్పుడే…… నాకు ఆకలి వేస్తుంది విజయ్…..పప్లీస్….ఎంఅయిన తెప్పించవా……”అని అనగానే నేను రిసెప్షన్ కి కాల్ చేద్దాం అని ఫోన్ తీసేలోపు బయట డోర్ బెల్ మోగింది…..నేను వెంటనే బయటకి వచ్చి పెయింట్ వేసుకుని ఆన్సర్ చేయగానే నిన్న వచ్చిన రూమ్ బాయ్ ఫుడ్ తో లోపలకి వచ్చాడు…..

వాడి మాటలు విని రమ్య కూడా బెడ్ రూమ్ ను డి నగ్నం గా నడుచుకుంటూ బయటకి వచ్చి వాడి వైపు చూసి నవ్వి సోఫా లో కూర్చుని “థాంక్స్ ర…చాలా ఆకలిగా ఉంది….అడగకుమాడానే తెచ్చావ్…ట్వారగా తెయ్……”అని ప్లేట్ తీసుకుని సోఫా లో కూర్చోగానే వాడు వెంటనే రమ్య కి సర్వ్ చేసాడు……నేను బాత్రూం కి వెళ్లి బ్రెష్ చేసి వచ్చేలోపు రమ్య పక్కన సోఫా లో I-Pil ఇంకా కండోమ్ పేకెట్ ఉంది……రూమ్ బాయ్ తెచ్చి ఉంటాడు….నన్ను చూడగానే రమ్య సోఫా లో.పాక్కాకి జరిగి కూర్చుని తన పక్కన కూర్చోమన్నట్లు సైగ చేసి రూమ్ బాయ్ తో “సర్ కి కూడా పెట్టరా…..”అని అంటూ తాను ఆత్రం గా తింటూ వు ది……వాడు టిఫిన్ పెడుతూ ఉంటేరమ్య నాతో “విజయ్…ముందు వాడికి 50.000 చెక్ రాసి ఇవ్వు..నఈ చెక్ బుక్ నా హాండ్ బ్యాగ్ లో ఉంది చూడు”అని అనగానే వాడు టిఫిన్ ప్లేట్ నాకు ఇస్తూ రమ్య నగ్నం గా ఉన్న సళ్ళ వైపు చూస్తూ “నాకు మనీ వద్దు మేడం….”అంటూ రమ్య వైపు చూస్తూ వున్నాడు…నేను కోపం గా “మరేం కావాలిరా”అని అనగానే రమ్య ఒక చెయ్ నా భుజం మీద వేసి కొప్పుడొద్దు అని సైగ చేసి వాడితో “ఎందుకు వద్దు ర….ముండు మనం మాట్లాడుకున్నదే కదా….”అని అన్నది..వాదు కొంచం నీళ్లు నములుతూ మెల్లగా “నాకు మీరు చిన్న ఫేవౌర్ చేసి పెట్టండి చాలు…నా కు చాన్నాళ్లనుంది ఒక కోరిక ఉన్నది…అది తీరే ఛాన్స్ వచ్చింది నాకిప్పుడు….మీకు ఇష్టం అయితేనే….లేకపోతే చేయొద్దు…. నాకు డబ్బు కూడా వద్దు “అని అన్నాడు……
వాడు నా కోపం చూసి కొంచం భయపడినట్లు వున్నాడు….అందుకే ఏమి చెప్పకుండా నీళ్లు నములుతూ నా వైపు చూస్తూ అలానే వుండగానే రమ్య వాడివైపు చూసి “సరే…..తర్వాత చెపుదువు లే….నువ్ మనీ అయితే తీసుకోవు కదా…..ఎం కావాలో అడుగు …నేను చేయగలిగి ది అయితే కచ్చితం గా చేస్తా….”అంటూ టిఫిన్ చేస్తూ ఉంది….నేను కూడా ఏమి మాట్లాడలేదు…అప్పటికే టైం 10 దాటడం వలన నేను త్వరగా టిఫిన్ చేసి హాండ్ వాష్ చేసుకుని లాప్టాప్ ఓపెన్ చేస…చాలా మెయిల్స్ వచ్చినై నాకు….అవి చూస్తూ వ్వుండగా రమ్య కూడా టిఫిన్ కంప్లీట్ చేసి రూమ్ బాయ్ కి అమౌంట్ ఇచ్చి నగ్నం గానే వాడి ఏదురుగా నడుస్తూ తన బట్టలు తీసి ఇచ్చి “ఇదిగో….ఇవి వాష్ చేయంచి ఐరన్ చేయంచి సాయంత్రానికి తీసుకురా…..”అని చెప్పింది…..వాడు వెంటనే “సరే మేడం….. నాకు కావలిసిన సహాయం కూడా నేను సాయంత్రమే చెపుతా”అంటూ బట్టలు తీసుకుని వెళ్తుంటే రమ్య వాడిని ఆపి ఫోన్ తీసుకుని నగ్నం గా నడుచుకుంటూ వాడి దగ్గరకి వెళ్ళింది…”నీ పేరు…ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు” అని రమ్య అడగగానే వాడి పెరు వెంకటేష్ అని వాడి ఫోన్ నెంబర్ చెప్పాడు…వెంటనే రమ్య ఫోన్ నెంబర్ సేవ్ చేసుకుంటూ “సాయంత్రం వరకు ఏది అవసరం అయిన నేను నీకే ఫోన్ చేస్తా… ఎందుకంటే నాదగ్గెర ఇక వేరే బట్టలు లేవు….సరేనా…..”అని చెప్పగానే వాడు సరే అని బయటకి వెళ్ళిపోఆడు….రమ్య డోర్ లాక్ వేసి బెడ్ రూమ్ కి వస్తుంటే నేను లాప్టాప్ చూస్తూ “ఎందుకే…వాడికి నువ్ ఈరోజంత బట్టలు లేకుండ ఉంటాను అని సిగ్నల్ ఇస్తావ్….మడ్డ లేపుకుని వస్తాడు చూడు…..ఏదొక టైం లో”అని అనగానే రమ్య నవ్వుతూ ఒక్కసారిగా బోర్లా పనుకుని ఉన్న నామీద పడుకుని నా భుజం కొరుకుతూ “వస్తే రానివ్వండి….నాకేం భయం లేదు… 
మీరు వు దంగా నాకేంటి భయం….అయినా మీరు బయట ఉందీ మరీ నన్ను వేరే వాళ్ళతో పనుకోపెడుతున్నారుగా…..ఇక నాకేంటి భయం”అంటూ కొంచం కోపం గా నా జుట్టు పట్టుకుని తలా పైకి లేపి నా మొహం ని వెనకనుండి తన వైపు తిప్పుకుని బుగ్గ మీద కొరుకుతూ అన్నది….నేను నొప్పితో గట్టిగా అరిచి “వడలవే…..నొప్పి…అయిన నాకేమి…నీ పుకె మంట పుట్టి ఏడుస్తావ్….నాకు నువ్ వందమంది తో పనుకున్న పర్లేదు…నువ్ సుకం గా ఉండాలి…నా భార్య గా వు డాలి…అది చాలు”అని అణా…..రమ్య మళ్ళీ వెంటనే అప్పుడే వదిలిన నా జుట్టుని మళ్ళీ గట్టిగా లాగుతూ నా చెవు దగ్గరకి వచ్చి “మరి…ఆ వంద మందిలో మురళి వు డకూడదా…..అలా వాడిని చూడగానే నేను చెప్పేది వినకుండా అలా వచేస్తావా”అని కోపం గా అనగానే నేను కొంచెం ఆలోచనలో పడిపోయా…..కాసేపటి తర్వాత నేన మళ్ళీ “సరే…ని ఇష్టం..కానీ ఏది చేసినా నాకు చెప్పి చెయ్ చాలు….మనింట్లో మాత్రం అసలు వద్దు….ఆ బెడ్ మీద నువ్వు….నేను మాత్రమే….ఇంకెవరు ఉన్న నేను తట్టుకోలేను”అని అన్న….. రమ్య నా మీద నుండి పక్కకి దొర్లి పనుకుని నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “మహా ప్రభో…..అసలు నాకు నువ్వు తప్ప వేరే వద్దనే వద్దు…ఇక చాలు…..మంచితనం కి అయినా ఒక హద్దు ఉంటుంది…మీరు మరీ ఇంత మంచివారు అని నేను అసలు అనుకోలేదు…దానిని నేను ఇలా వాడుకోవడం ఇష్టం లేదు….నన్ను ఎప్పటికీ మీ భార్య లాగానే వుఅందనివ్వండి…..”అంటూ లేచి పక్కనే ఉన్న టవల్ చుట్టుకుని ఫోన్ తీసుకుని బేడ్ మీద కూర్చుంటూ “ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యమో…. మీరు నాకు భర్త గా దొరికారు….మీరు కూడా అందరి లాంటి మగవారు అయితే నేను అసలు బ్రతకలెను…”అంటూ నా వైపు చూసి మాట్లాడటం ఆపింది…నేను లాప్టాప్ వైపు చూస్తూ తన మాటలు ఆగిపోయిసరికి తన వైపు చూడగానే రమ్య అప్పుడే ఫోన్ చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటూ నా వైపు చూస్తూ ఉంది….

ట్అణా కళ్ళనిండా నీళ్లు ఉన్నాయి…నేను అవి చూసి అసలు తట్టుకోలేకపోయా…రమ్య కి కూడా తెలుసు…తన కళ్ళలో నీళ్ళు చూడటం నాకు ఇష్టం వు డదు అని…మా పెళ్ళైన మొదటి ఏడాది తన దగ్గర నేను మాట తీసుకున్న…ఎప్పుడు కూడా అసలు రమ్య ఎడవకూడదు అని…నా కళ్ళలో ఫీలింగ్ చూసి రమ్య వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకుని “ఏమి లేదు లే…నేను ఏడవటం లేదు…నువ్ బాధ పడకు…..”అంటూ ఒక చేత్తో నా తలని నిమురుతూ వు డగానే నేను అలానే పక్కకి దొర్లి వెళ్లి రమ్య వల్లో తలా పెట్టి పనుకున్న…..ఇంతలో అవతల ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే రమ్య “అమ్మ…..ఎం చేస్తున్నారు…. బాబు లేచాడ….?”అని అడుగుతూ ఉంది…తన చేత్తో నా జుట్టుని నిమురుతూ వుంటే నేను తన చేతిని తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుని అలానే నా గు దెలమీద పెట్టుకుని వాటేసుకుని పనుకున్న….కాసేపు రమ్య వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేసి అలానే వెనక్కి వాలి పనుకుని నన్ను కూడా పైకి రమ్మని చెప్పింది…. నేను లేచి బట్టలు సరిచేసుకుంటు “నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి…..చాలా పనులు పెడింగ్ ఉన్నాయి…..నువ్ రెస్ట్ తీసుకో”అని అనగానే రమ్య కొంచం విసుగుగా “సరే…మీ ఇష్టం…వీలైనంత త్వరగా రండి సయంత్రం….. నేను వెంకటేష్ తో లంచ్ తెపోయించుకుంటా….మీరు కూడా బయట తేనెయ్యండి”అంటూ బెడ్ మధ్య లోకి జరిగి దుప్పటి కప్పుకుని పనుకుండిపోయిన్ది…బాగా అలిసిపోవటం వలన రమ్య నేను రెడి అయ్యేలోపాల పనుకుని నిద్ర పోయిన్ది….నేను వెళుతూ వెళుతూ రమ్య పెదాలమీద ….సళ్ళ మధ్య లో ముద్దు పెట్టుకుని బయట లాక్ వేసి కిందకి వచ్చేసా….కింద రిసెప్షన్ లో మనజర్ వున్నాడు.. 

చుట్టూ చూసాను ఒకసారి….వెంకటేష్ కనపడలేదు….ఇంతలో మేనేజర్ నా దగ్గరకి వచ్చి “సర్…..ఏమైనా కావాలా”అని అడగగానే నేను “రూమ్ బాయ్ వెంకటేష్ కి ఈ కీ ఇవ్వండి….నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి…టైం అవుతూ ది….మాధ్యానం మా వైఫ్ కి లంచ్ పంపండి….తాను లోపలే వున్నారు”అని చెప్పి ఆఫీస్ కి బయలుదేరి వచ్చేసా….

ఆఫీస్ కి వెళ్ళేసరికి టైం 11 అయినది… నన్ను చూడగానే విద్య నా కేబిన్ కి వచ్చి “గుడ్ మార్నింగ్ సర్….బిలియటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే….”అని చెప్పి నా టేబుల్ మీద లాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తూ ఏమి జరగనట్లు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంది….నేను కూడా నేను చేసిన వెధవ పని గుర్తు చేసుకోకు డా నవ్వి థాంక్యూ చెప్పి నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉన్న….ఎప్పుడో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి విద్య వచ్చి గుర్తు చేస్తే గాని నాకు లంచ్ టైం అయినది అని తెలియలేదు…వెంటనే ఆఫీస్ బాయ్ ని పిలిచి ఆర్డర్ చెప్పి రమ్య కి కాల్ చేస ఏమన్న తిన్నదేమో కనుక్కుందాం అని….
ఫోన్ చాలా సేపు రింగ్ అయిన తర్వాత రమ్య లిఫ్ట్ చేసింది “హలో…… హ్హ్….ఆహ్హ్…..హ్….హ్ హ్ హ్…..హ్”అంటూ నకు వినపడగానే నేను ఒక్కసారిగా కంగారు పడిపోయా…..ఇంతలో వెంటనే రమ్య “హలో…..వి జయ్….హ్ హ్ హ్…..స్ హ్…..వెంకటేష్ లంచ్ తెచ్చాడు లే…..కంగారు పడకు…… హ్ హ్…ఇక్కడే హ్ హ్ స్ ఉన్న హ్హ్ హ్ డు…..”అని అనగానే నేను కొన్చమ్ రిలాక్స్ అయ్యా……”హ్ హ్ వెంకటేష్….హ్.హ్… అలాగే…హ్ హ్…. హమ్మ….. హమ్మ …… హ్ స్…చాలు…..చాలు ర…..హ్ హ్ …” అని అంటూ నాకు వినపడింది….. ఒక్క నిమిషం వరకు రమ్య గట్టిగా ఊపిరి తీసుకోవటం నాకు తెలుస్తుంది…. తర్వాత రమ్య వెంకటేష్ తో “వెళ్లి కడుక్కోర….మొహం నిండా చూడు ఎలా వుందో చూడు…..హమ్మ…నోటితోనే స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్……”అని అంటూ ఫోన్ తీసుకొని “హలో …విజయ్…..లంచ్ ఏమైనా తెప్పించుకున్నావా…..” అని అడిగింది….నేను ఇక్కడ కొంచం చిరాకు లో ఉన్న…తలా పట్టుకుని కూర్చుని ఫోన్ చెవిలో పెట్టుకుని నా చిరాకు రమ్య కి తెలియనివ్వకుండా నార్మల్ గా “హ…జెస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చా…నువ్ తిన్నావా” అని అడగగానే రమ్య “మ్మ్….ఇదిగో…వెంకటేష్ తీసుకువచ్చాడు……ఇప్పుడు తినాలి….బాగా ఆకలిగా ఉంది…..” అని అనగానే నేను కొంచెం కోపం గా “మరి తినకుండా ఏంటి ఈ పనులు…..అదికూడా లో క్లాస్ సన్నాసులతో…..”అని అణా…నా నాలుక ఎంత కొంట్రోల్ చేసుకున్న నా అదుపు తప్పింది….నాకు తెలిసి ఇపుడు రమ్య కచ్చితం గా చిరాకు పడుతుందని….తాను రియాక్ట్ అయ్యే లోపే నేను వెంటనే “సారి….సారి….”అని అణా….రమ్య గట్టిగా ఊపిరి పీల్చి “ష్…..నువ్ అనుకున్నట్లు కొత్తగా ఎం లేదు…జస్ట్ నోటితో చెఎంచుకున్న…అంతే…..”అని చెప్పి వెంటనే అక్కడే ఉన్న వెంకటేష్ తో పెద్దగా ,”ఏయ్… చి…చి….దూరం గా వేళ్ళు…నాకిష్టం లేదని చెప్పా కదా… ఇడియట్ …..నేను పెట్టుకోను…. జస్ట్ గెటౌట్ ఫ్రొం హియర్….”అని గట్టిగా వాడిని తిట్టింది….నేను ఫోన్ లో మళ్ళీ రమ్య ని “ఏంటి…ఎం చేస్తున్నాడు వాడు”అని కోపం గా అడగగానే రమ్య “ఎం లేదు లే….వాడిది నోట్లో పెట్టుకోవాలంతా….నీకు తెలుసు కదా …నాకు ఇష్టం ఉండదు అని….”అని అన్నది….నేను ఒక్క నిమిషం ఆగి రమ్య తో “రమ్య….నాకు చాలా మూడ్ వస్తుంది….నిన్ను గట్టిగా తనివితీరా చెయ్యాలని ఉంది….ఇప్పుడు రానా…”అని అడిగా….మా పెళ్లి అయిన తర్వాత రమ్యని ఇలా ఎప్పుడు కూడా అడిగే అవసరం రాకుండా చూసుకుంది నన్ను ఇన్నాళ్లు…కానీ నిన్న రాత్రి అంతా రమ్య ఎక్కువ టైం సంజయ్ తో నే ఉండటం…నాకు ఉదయం కూడా అంతలా సహకరించక పోవటం వలన నేను ఇప్పుడు నా.భార్యని బాగా మిస్ అవుతున్నాను….నేను అడిగింది వినగానే రమ్య “అయ్యో….సారి…. ప్లీస్… వచ్చెయ్యండి ఇప్పుడే….అలా అడుగుతారెంటి…. 

మీరు నాకు భర్త మాత్రమే కాదు…నా ప్రాణం….ఇంకెప్పుడు అలా అడగకండి….. అలా అడిగి నన్ను ఇంకా లోకువ చేయొద్దు..మీకు ఎప్పుడైనా వద్దని చెప్పనా నేను…”అని అనగానే నాకు కొంచెం బాధ వేసి “అలా కాదు బంగారం…..నువ్ నిన్నటి నుండి బాగా కష్టపడుతూ ఉన్నావ్ కదా..ఉదయం నేను వచెప్పుడు కూడా నువ్ ఇంకా నీరసం గానే ఉన్నావ్…అందుకే…ఓపిక ఉందా లేదా అని…”అని అణా…దానికి రమ్య “అబ్బా….మీరు చేసేదానికి కూడా ఓపిక కావాలా….మీరు రండి ముందు…..”అని అనగానే నాకు ఒక్కసారిగా కొట్టినట్లు అనిపించింది….రమ్య తో “సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లిపోదాం …ఇంట్లో బాగుంటుంది”అని అణా…

వేఅంతనే రమ్య “నాకు బాబు ని చూడాలని ఉంది….ప్లీస్…. సాయంత్రం ఫ్లైట్ బుక్ చేయండి…..ఇక్కడ నుండి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గెరే కదా….మా ఇంటి నుండి ఎవరొకరు కార్ తీసుకుని ఎయిర్పోర్ట్ కి వస్తారు….ఒక రెండు రోజులలో వచ్చేసా…..ప్లీస్”అని అడిగింది…నేను సరే అని అనగానే రమ్య సంతోషం గా “థాంక్స్….త్వరగా రండి…ఇక్కడ అన్ని విప్పుకొని రెడి గా ఉన్న మీకోసం….”అని అనగానే నాకు ఇక ఆగలేదు….వెంటనే నేను చెప్పిన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి విద్య తో చెప్పి హోటల్ కి బయలుదేరా…నేను హోటల్ కి వెళ్ళేసరికి టైం అప్పుడే అవుతుంది……డోర్ కొట్టగానే రమ్య నా పేరు పిలిచి ది…
నేను బయట నుండి “ఆ….ఆ…నేనె…..”అని అరవగానే రమ్య లోపాలనునుండి రమ్య “డోర్ తెరిచే ఉంది….రా…..”అని అన్నది…ఆత్రం గా లోపలకు వెళ్లి చూస్తే అక్కడ రమ్య సోఫా లో నగ్నం గా కేవలం డ్రాయేర్ తో కూర్చొని ఉంది…తన పక్కనే టవల్ ఉన్న కూడా కట్టుకోకుండా అలా నగ్నం గా కుర్చుని నా వైపు కసి గా కోరిక గా చూస్తూ ఉంది.కానీ అక్కడే పక్కన వెంకటేష్ రూమ్ ని క్లీన్ చేస్తూ వున్నాడు….వాడు ఫుల్ హోటల్ యూనిఫామ్ లో వున్నాడు…అది నాకు కొంచెం సంతోషం కలిగే విషయం….అలా వాళ్ళిద్దరి వైపు చూస్తూ ఎంట్రన్స్ లో ఉన్న నన్ను చూసి రమ్య “ఓయ్….ఫస్ట్ డోర్ క్లోజ్ చెయ్…..”అని అనగానే నేను డోర్ క్లోజ్ చేసి నా లాప్టాప్ బాగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్లి రమ్య పక్కన కూర్చున్న….వెంకటేష్ నన్ను పట్టించుకోకుండా వాడి పని వాడు చేస్తున్నాడు…రమ్య ఏమి మాట్లాడకుండా నాకు దగ్గరగా జరిగి నా వొళ్ళో ఒక కాలు వేసి భుజం మీద చేయి వేసి నన్ను దగ్గరకు లాక్కుని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది….అదే టైం లో ఒక చేత్తో నా చేతిని తీసుకుని తన నడుము మీద వేసుకుని నా బుగ్గ మీద నుండి నా పెదాలమీదకి తన పెదాలు జరిపి గట్టిగ లిప్ కిస్ పెడుతూ వ్హ తే నేను నా చేతిలో ఉన్న తన నడుముని కొంచం గట్టిగా వట్టి పట్టుకున్న….సుకం తో ములుగు తూ నా పెదాలు వదిలేసి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ రెండు చేతులు నా నడుం చుట్టూ గట్టిగా నన్ను దగ్గరకి లాగుతుంది…నేను వెంటనే తన చేతిని పక్కకి లాగి పట్టుకుని “వెంకటేష్ వున్నాడు…వాడి పని అవనివ్వు”అని అనగానే రమ్య చిరాకు గా “అబ్బా…వాడికిదేమైన కొత్త కాదు….నువ్ రా….”అంటూ లేచి నా వల్లో రెండు పక్కల కాళ్ళు వేసి నాకు ఎదురుగా కూర్చుని తన సళ్ళని నా గుండెలకు అదేం పెట్టి గట్టిగా నా మెడ పక్కన ముద్దు పెడుతూ మూలుగుతూ ఉంది….రమ్య ఫుల్ మూడ్ లో వున్నదని నాకు అర్థం అవుతుంది.. రమ్య ని మెల్లగా లేపి పక్కన కూర్చోపెట్టి “ఉండు…వాష్ రూమ్ కి వెళ్లి వస్తా….”అని చెప్పి బాత్రూం వైపు వెళుతూ వెంకటేష్ తో “నువ్ వెళ్లి తర్వాత ర……”అని చూపి లోపలకి వెళ్లిపోయా….వెంకటేష్ వర్క్ ఆపి రమ్య వైపు చూస్తూ ఎదో సిగ్నల్ చేస్తూ వున్నాడు…రమ్య చేత్తో ఆగు అన్నట్లు సిగ్నల్ చేస్తూ ది…అది చూసి నాకు అనుమానం వచ్చి లోపలకి వెళ్లిన వెంటనే వాటర్ తో కొంచం సౌండ్ చేసి మెల్లగా బయటకి వచ్చి బెడ్ రూమ్ ఎంట్రన్స్ నుండి బయటకి చూస్తున్న..

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 39, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: