Oka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 44 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 44 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 44 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu K
ఆశ్చర్యం ఏంటంటే దాదాపు 15 రోజుల ను డి రమ్యని రోజు ఒకసారి దెంగుతున్న..కానీ ఒక్కసారి కూడా రమ్యకు అయ్యేవరకు వు డలేదు నేను…ఇపటికే నాకు వయసు 40 వచ్చినై…నడుము నొప్పి కూడా వస్తూ ది…అందుకే నేను ఎక్కువగా సెక్స్ చేయలేకపోతున్న…ఆరోజు కూడా రమ్య నాకు అయ్యేవరకు నీటితో చేసి తన సల్ల మీద కార్చేసుకుని వెళ్లి స్నానం చేసి ది….

మరుసటి రోజు రమ్య నాతో “నేను మీతో వస్తాను…మురళి కి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తాను”అని అన్నది…నేను “సరే…లేట్ చేయకూడదు మరి…నాకు టైం ఎక్కువ లేదు..మీటింగ్ వు ది…”అని అనగానే రమ్య సరే అని అంది…వాడి రూమ్ దగ్గర నేను కార్ ఆపగానే రమ్య వెళ్లి ఒక 10 ని.ఇషాలు వరకు కిందకి రాలేదు…వాడితో దేన్గిచుకునే ప్రోగ్రాం అయితే ఏమి పెట్టుకోదు… అది నా నమ్మకం…కానీ నాకు మీటింగ్ కి టైం అవుతూ వు ది…వెళ్దాం అంటే కార్ లో బాబు వున్నాడు..ఇంకో 10 నిమిషాలు చూసి చిరాకు వేసి బాబు ని తీసుకుని పైకి వేళ్ళ…వాడి రూమ్ కి వెళ్ళగానే అది ఎంత దరిద్రం గా వు ది అంటే ఎదో వర్కర్లు వు డే రూమ్ లాగా వు ది…కనీసం మంచం కూడా లేదు…చాప మీద రమ్య కూర్చుని ఉంది…వాడి బట్టలు మంచి మంచివి తీసి మడత పెడుతూ వు ది…నన్ను చూసి “మీకు లేట్ అవుతుంది కదా. మరచిపియా…సారి…బాబు ని ఇతిచ్చి మీరు వెళ్ళండి..నేను రూమ్ సద్ది ఇంటికి వెళ్తా…”అని అన్నది..రమ్య తో డిస్కస్ చేసే టైం నాకు లేక బాబు ని ఇచ్చేసి “మురళి ఎక్కడ”అని అడిగితే “స్నానం చేస్తున్నాడు…షాపింగ్ కి వెళతాం…వాడికి మంచి బట్టలు ఒక్కటి కూడా లేవు….ఇన్నాళ్లు కాలిగా వున్నాడు కదా అని కొనలేదు…ఒక రెండు జాతలు కొంటాను” అని అన్నది… నేను సరే అని చెప్పి కార్ కీస్ కూడా రమ్య కి ఇచ్చి నేను ఆటో లో ఆఫీస్ కి వచ…ఒక గంట తర్వాత నాకు ఫోన్ కి మెసేజ్ వచ్చింది…ఎదో షాప్ లో బట్టలకి 16 వేలు కార్డ్ స్వైప్ చేసి ది…ఇంకా ఆరోజు మధ్యాహ్నం ఇంకో మొబైల్ షోరూం ను డి మెసాజ్….45 వేలు పెట్టి ఫోన్ కొన్నది…ఇంకాసేపటికి షూస్….అవికూడా 5 వేలు…అప్పటికే టైం 2.30 అయి ది…వెంటనే రమ్య కి కాల్ చేసి “షాపింగ్ లలోనే తిరుగుతారా… ఎంత సేపు…నువ్ ఏదైనా తిను ముందు”అని చెప్పా కోపం గా….తాను డబ్బు ఖర్చు పెట్టినందుకు కాదు..తినకుండా ఉన్నందుకు నాకు కోపం వచ్చింది…రమ్య వెంటనే “ఆ…ఆ…నాకు కూడా ఆర్డర్ చెప్పండి…మీతో పాటు తింటాను…మురళి ని రూమ్ దగ్గెరే వదిలిపెట్టి వస్తా…”అని చెపింది…నేను సరే అని రమ్య కి కూడా కలిపి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస…
రమ్య వచ్చి నా ఎదురుగా కూర్చుని ప్లేట్ లో వడ్డిస్తూ ఉంటే నేను “ఏంటి…ఒక్క రౌండ్ కూడా వేసుకోలేదా నిన్ను…ఒళ్ళు అంత నీట్ గా ఉంది”అని అణా..రమ్య కోపం గా “మైండ్ లేకుండా మాట్లాడకండి…మీ మాట కాదని నేను ఏమి చేయను…మూసుకుని తినండి”అంటూ కోపం గా నా ప్లేట్ లో వడ్డించి తాను కూడా తింటూ “మురళి కి ఒక నాలుగు జతలు బట్టలు కొన్న…ఒక మొబైల్ కొన్న…”అని చెపింది..నేను ఏమి మాట్లాడలేదు…తర్వాత “వాడి సీట్ ఎక్కడ”అని అడిగితే “ఇపుడు వాడికి సీట్ ఏమి ఉండదు..హోటల్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు….అప్పటి లోపు వీడు సప్లయర్ స్ ని రెడి చేయాలి…ఎక్కువ గా బయట తిరిగే పని …వీడు మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్ డెసిషన్ నేను తీసుకుంటాను…వైజాగ్ ను డి ఇంచార్జి వచ్చేవరకు నేనే”అని అనగానే రమ్య “ఓహ్…సరే..మీ చేతిలో వున్నపుడే వీడికి వర్క్ అంతా నేర్పించండి…”అని చెపింది… 

ఆరోజురాత్రి రమ్య నాకు చాలా రోజుల తర్వాత బాగా సహకరించి నన్ను బాగా సుఖపెట్టింది…ఎప్పటి లాగే నేను తనకి అవకుండానే కార్చేసుకున్న…కానీ మొహం లో కొంచం కూడా విసుగు లేకుండా నన్ను వెంటనే వాటేసుకుని పనుకుంది… ఇప్పటి వరకు రమ్య కి మురళి దిగులు మాత్రమే కొంచం వు డేది…ఇపుడు అది కూడా లేకపోవటం తో చాలా రిలాక్స్ గా ఉంది…ఆరోజు తెల్లారింది తర్వాత రమ్య తో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గెరే కూర్చుని “రమ్య..జాబ్ చెయ్…బాబు ని చూడటానికి మా కంపెనీ లో బేబీ సిట్టర్ వుంటారు…నువ్ కాలిగా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు…మైండ్ స్పోయిల్ అవుతూ ది…”అని చెప్పగానే రమ్య కొంచం ఆలోచించి “సరే…చూద్దాం…నాకు నచ్చిన జాబ్ టీచింగ్ ఒకటే..స్కూల్ కి వెళ్లి వస్తా ఒకసారి…వేరేది అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు”అని అంది…నేను అలా అనటానికి కారణం ఒకవేళ మురళి తో మళ్ళీ కలిస్తే రాత్రి..పగలు తేడా లేకుండా చేస్తాడు వాడు..అందుకే…రమ్య వర్క్ విషయం లో చాలా సిన్సియర్…కాబట్టి పగలు స్కూల్ కి వెళ్తూ ది…రాత్రి నేను ఉంటాను..నన్ను విడిచి తాను ఎక్కడ ఉండలేదు..అదే నా ధైర్యం…ఇక మురళి కి ఏదైనా ఛాన్స్ వచ్చిన చాలా లిమిటెడ్…అది నా ప్లాన్…తర్వాతి వారం లో రమ్య ఒకరోజు స్కూల్ కి వెళ్లి నేరుగా నా ఆఫీస్ కి వచ్చింది… స్కూల్ లో కాళీ ఏమి లేదు…ఆ స్కూల్ వాళ్లదే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో స్పెషల్ కేర్ ఫాకల్టీ లో కాళీ ఉన్నాయి అంట… బ్యాక్ లాగ్ లు ఉన్న రిచ్ స్టూడెంట్స్ కి స్పెషల్ క్లాస్సెస్ పెట్టి వాళ్ళని ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఎలాగైనా పాస్ చేయంచటం….అది చేస్తాను అని అంది..నేను వెంటనే ఒప్పేసుకున్న…కాకపోతే కాలేజ్ కొంచం దూరం…కార్ లో వెళ్లి వాస్తు డి..ఎలాగో వాళ్ళు రమ్య కి 90 వేలు శాలరీ ఆఫర్ చేశారు…అందుకే వెంటనే ఒప్పేసుకున్న… తర్వాతి రెండు రోజులలోనే రమ్య జాయిన్ అయిపోయిన్ది…మురళి కూడా జాయిన్ అయి హాయిగా ఊరంతా తిరుగుతున్నాడు…నేను మాత్రం కాళీ లేకుండా మీటింగ్ లు మీద మీటింగ్స్ నాకు సరిపోతున్నాయి…

మురళి గాడు నేను ఆఫీస్ లో లేనపుడు ఎపుడో వచ్చి జాయిన్ అయిన వాడు ఒకరోజు నేను ఇంటికి వెళ్తూవుంటే నాకు ఆఫీస్ కి వస్తూ ఎదురు అయ్యాడు…నాకు విష్ చేస్తే నేను కూడా తిరిగి విష్ చేసి వాడిని ఆపి ” జాయిన్ అయి 4 డేస్ అయిన్ది…ఇపుడు కనపడ్డావ్…ఇలానే నా జాబ్ చేసేది…ఎం చేస్తున్నావ్”అని అడిగితే క్యాటరర్ ల కోసం ఫీల్డ్ లో తిరుగుతున్న అని చెప్పాడు..ఒకసారి వాడి వాలకం చూసాను…కస్టలీ షర్ట్ అండ్ పాయింట్… పాకెట్ లో కొత్త ఫోన్ చెవిలో బ్లూ టూత్….ఒక రేంజ్ లో వున్నాడు….వెంటనే అనుమానం వచ్చి బయటకి చూస్తే బయట నా కార్ డస్టర్ ఉంది…రమ్య వీడికి కార్ కూడా ఇచ్చింది అన్నమాట అనుకున్న మనసులో…వాడి చేతిలో ఫైల్స్ తీసుకుని చూస్తూ వాడిని డీటెయిల్స్ అడుగుతూ ఉంటే వాడు మెల్లగా ఎదో మాట్లాడుతున్నారు…ఇంతలో వాడు ఫోన్ తీసుకుని నాకు ఇచ్చి “సర్…రమ్య మీతో మాట్లాడుద్ది అంట”అని నాకు ఇచ్చాడు…అంటే ఇప్పటివరకు రమ్య లైన్ లో వు ది అన్నమాట…మా ఆఫీస్ లో అందరూ రమ్య ని మేడం అని పిలుస్తారు…వీడు ఒక్కడే మొదటిసారి రమ్య అని పిలిచాడు…ఫోన్ తీసుకుని రమ్య తో మాట్లాడగానే రమ్య “మురళి ని మీతో పాటు తీసుకురండి…ఈరోజు ఇక్కడే ఉంటాడు…వాడు ఉంటున్న ఏరియా లో ఎదో బంద్ జరుగుతుంది…మీరు కూడా త్వరగా రండి ఇంటికి..బయట సేఫ్ కాదు”అని అంది…”నువ్ అపుడే వచేశావ కాలేజ్ నుండి”అని అడిగితే రమ్య “న్యూస్ చూడలేదా మీరు…మధ్యాహ్నం నుండి సిటీ మొత్తం గొడవ జరుగుతుంది..ఎవరో పొలిటీషన్ ని కాలిచ్చి చంపారంట… మధ్యాహ్నం నుండి సెలవు ఇచ్చేసారు…రేపు కూడా హాలిడే నే “అని అనగానే బంద్ ఆ అని డ్రైవర్ వైపు చూస్తే వాడు 

“అవును సర్ …త్వరగా వెళ్దాం…తర్వాత వెళ్లలేము…”అని అన్నాడు…మురళి ని కార్ ఎక్కమనగానే ఎక్కి కూర్చున్నాడు…డ్రైవర్ మమ్మల్ని ఎటు ఏటో తిప్పి తిప్పి తీసుకువెళ్లారు…ఎలాగోలా ఇంటికి చేరుకున్నాం…ఈలోపు రమ్య నాకు ఒక నాలుగుసార్లు కాల్ చేసింది…డ్రైవర్ మమ్మల్ని ఇంట్లో వదిలి వాడు ఆటో కి వెళ్ళిపోయాడు…..

ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంటికి రాగానే నన్ను వాటేసుకుని ముద్దు ఓఎత్తే రమ్య ఈరోజు అలా చేయకుండా నవ్వుతూ నా చేతిలో బ్యాగ్ తీసుకుని లోపలకి వెళ్ళింది…నేను ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చేసరికి రమ్య బెడ్ రూమ్ కి వచ్చి ది…కప్బోర్డు లో కొత్త టవల్…నా నైట్ డ్రెస్ ఒకటి తీసుకుని సెకండ్ బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళింది..బయట నుండి చికెన్ వాసన వస్తుంది…నాకు రోజు నైట్ చపాతీ చేసేది…ఈరోజు మురళి ఉన్నాడని కాబోలు చికెన్ వందేసింది…బయటకి వెళ్తున్న రమ్య ని చెయ్ పట్టుకుని వెనక్కి లాగి వాటేసుకుంటుంటే రమ్య నన్ను వేడిపిఎంచుకుంటు “అబ్బా..వడలంది… వాడు వున్నాడు కదా…అసలే అతి కష్టం మీద వాడిని కంట్రోల్ చేస్తున్న…నన్ను ముట్టుకొనివ్వకుండా…రేపు వాడు వెళ్ళని.. తర్వాత మీ ఇష్టం”అని అనగానే నేను కోపం గా “ఇలాంటి రెస్టరుక్షన్స్ నాకు ఇష్టం ఉండదు…వాడికి కావాలంటే వాడి పెళ్ళాన్ని తెచుకోమను… ఇలా వదిలేసి ఊరుకుంటే ఎలా…”అని అనగానే రమ్య కొంచం కోపం గా “ఆదా…దాని బొంద… అదేందుకు మళ్ళీ…వాడిని సాధించటానికి….ఇపుడు ప్రశాంతం గా వున్నాడు వాడు..అలా ఉండని…. అది మళ్ళీ తిరిగి రావటం నాకు ఇష్టం లేదు”అని అన్నది…నేను వెంటనే “మైండ్ లేకుండా మాట్లాడకు..ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు…వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి…ఆడపిల్లకి నాన్న కచ్చితం గా నాన్న ఉండాలి”అని అనగానే రమ్య విసుగ్గా “అది పెద్ద గయ్యలు లే…మీకు తెలియదు… వదిలెయ్యండి..వీడిని వద్దని వెళ్ళింది కదా..దాని ఖర్మ…అది తిరిగి రావటం నాకు ఇష్టం లేదు”అని ఆడదానికి సాధారణం గా వుండే అసూయ తో మొహం పెట్టి చెప్పి బయటకి వెళ్ళింది…నేను బట్టలు వేసుకుని బయటకి వచ్చేసరికి కిచెన్ లో రమ్య లేదు…నాకు బాబు ని ఎత్తుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది…. హాల్ లో కూడా లేరు…ఇక కచ్చితం గా మురళి రూమ్ లో నే వుంటూ.ది అని అర్థం అయి నేరుగా వెళ్లి తలుపు తీసాను… అక్కడ రమ్య బెడ్ మీద కూర్చుని హెడ్ వైపు వీపు ఆనించి కాళ్ళు చాపి కూర్చుంటే మురళి రమ్య వల్లో తలా పెట్టి పనుకుని ఎదో మాట్లాడుతున్నాడు.. రమ్య వాడి గుండెలమీద చెయ్ పెట్టి జుట్టు నిమురుతూ ఇంకో చేత్తో వాడి తల నిమురుతూ వు ది…బాబు వాళ్ళ పక్కనే కూర్చుని ఆడుకుంటున్నాడు ఒక్కడే….నన్ను చూసి రమ్య ఒక్కసారిగా వాడిని వల్లో నుండి నెట్టేసి లేచి నుంచుంది…నేను వెంటనే రమ్య తో “సారి…సారి..బాబు కోసం వచ్చాను… ఇటిచెయ్…..”అని అనగానే రమ్య కించం గిల్టీ తో తల దించుకుని నాకు బాబు ని ఇచ్చేసింది… నేను బాబు నితీసుకుని బయటకి వచ్చి నా వెనకమాలే తలుపు వేసి అక్కడే నుంచున్న…రమ్య లోపల.మురళి తో “అందుకే నేను చెప్పేది నీకు…లిమిట్ లో ఉండమని…ఇప్పుడు చూడు…ఆయన మంచి మూడ్ లో వున్నాడు కాబట్టి సరిపోయిన్ది…లేకపోతే అరిచేవాడు…నన్ను ముట్టుకోమాకు… నీకు దండం పెడతా….”అని కోపం గా రమ్య చెప్పి బయటకి వస్తుంటే మురళి రమ్య ని దగ్గరకి లాగి గట్టుగా వాటేసుకుని “ఏమి కాదు…మనల్ని ఏకాంతం గా మాట్లాడుకోమనే మీ ఆయన బాబు ని తీసుకువెళ్లి తలుపు కూడా వేసాడు ..చూడు కావాలంటే …ర…జాకెట్ తియ్యి ఒకసారి…వీటిని కసితీరా చీకాలి …”అని రమ్య పైత పక్కన పడేసి జాకెట్ పట్టుకుని లాగాడు…రమ్య కోపం గా “చి..వదులు…నాకు భయం గా వు ది..పోయిన సారి ఆయన కోపం గా ఇంట్లో నుండి వెళ్ళాడు.. 

మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు నాకు….వదులు ర”అని రమ్య వేడిపించుకుంటు తే వాడు ఒక్కసారిగా రమ్య జాకెట్ పట్టుకుని లాగి పడేసాడు… అది చినిగి పోయి రమ్య సళ్ళు కేవలం బ్ర తో ఉన్నాయి…స్కూల్ నుండి వచ్చి అలానే వు ది కాబోలు…జాకెట్ చినగగానే రమ్య కోపం వచ్చి వాడిని కొట్టబోతే మురళి రమ్య రెండు చేతులు పట్టుకుని తలని రమ్య సళ్ళ మధ్యలో పెట్టి గట్టిగా ముద్దు పెట్టాడు… వెంటనే రమ్య వాడి కంట్రోల్ లోకి వచ్చేసి చేతులు లూస్ చేసింది… అది గమని చి వాడు రమ్య చేతులు వదిలేసి దాని నడుం చుట్టూ వాటేసి ఇంకా గట్టిగా సళ్ళ మధ్యలో మొహాన్ని అదేంపెట్టి ముద్దు పెడుతుంటే రమ్య వాడి తలని గట్టిగా అదేం పెట్టి వాటేసి “ఆహ్హ్..ఆహ్..హ్హ్..ఆహ్హ్…హ్హ్..అబ్బా… మురళి….ఎన్ని రోజులు అయిన్ది రా….ఇలా వాటేసి…నీ చేతిలో నలిగితే నే రా వాటికి సుకం…హ్హ్హా…ఆహ్హ్…చీకు…చీకు రా….మురళి….హమ్మా….హ్హ్…” అని వాడిని ఇష్టం వచ్చినట్లు నలిపేస్తూ వాడి మొహాన్ని సళ్ళ మీద నుండి పొట్ట మీదకి తీసుకెళ్లి బొడ్డు మీద వాడి పెదాలని అదేం పెట్టి పట్టుకుంది… వాడు కసిగా మూలుగుతూ “అగ్హ్…హ్హ్…లంజ…ఎందుకే నన్ను ఇలా వదిలేసి పడేశావ్.. నేను పూకు దెంగి 4 నెలలు అవుతుంది..నువ్ మాత్రం నీ మొగుడితో దేన్గిచుకుంటున్నావ్ రోజు..నా సంగతి ఏంటి లంజ…నేను నీ రరంకు మొగుడినే… నా మడ్డ గుల ఎవరు తీరుస్తారు… లంజ…ఆహ్హ్…ఆహ్హ్…పడుకోవే…ఇవ్వాళ్ళ నిన్ను వదిలేదు లేదు…ఆహ్హ్..ఆహ్హ్…”అంటూ లేచి ఒక్కసారిగా రమ్య జుట్టు పట్టుకుని బెడ్ దగ్గరకి లాక్కుని వెళ్లి బెడ్ మీద పడేసాడు…రమ్య “ఆ…వదులు…ప్లీస్..ఇక చాలు…”అని రమ్య వేడిపించుకుని వాడిని కోపం గా నెట్టేసి చినిగిన జాకెట్ తీసి వేస్తూ..మురళి షార్ట్ వైపు చూసింది…. అది వాడి మడ్డ లేచి గుడారం లాగా వు ది…షార్ట్ మీద ను డే వాడి మడ్డని చేత్తో పట్టుకుని నలిపి మళ్ళీ వదిలేసి పైట సరిచేసుకుంటు “నా కన్నా ఎక్కువ గులగానే వు ది నాకు కూడా..కానీ విజయ్ ని కాదని ఏమి చేయలేను…చేత్తో చేసుకో..వాటేసుకోవటం వారికి ఆయనకి కూడా ప్రాబ్లెమ్ లేదు అనుకుంటా..ఎందుకో తెలియదు…ఏమి అంటులేదు…”అని చీర సారి చేసుకుని చినిగిన జాకెట్ చేతిలో పట్టుకుని బయటకి వస్తూ “ఆయన ముందు కొంచం పద్ధతి గా ఉందు…అనవసర ప్రోబ్లేమ్స్ క్రేయట్ చేయమాక…నా.వల్ల కాదు…నాకు నా కాపురం ఇంపార్టెంట్… నీ రూమ్ దగ్గర నీకు సేఫ్ కాదని నిన్ను ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకువచ…ఈసారి నీవల్ల మా ఇద్దరికీ ఏదైనా గిడవ జరిగితే ఇక నేను నీ మొహం కూడా చూడను..ని ఇష్టం….” అని కోపం గా తలుపు గట్టిగా వేసి బయటకి వచ్చింది..తాను వచ్చేసరికి నేను బాబు ని సైకిల్ ఎక్కించి తిప్పుతున్న హాల్ లో….మమ్మల్ని చూసి ముచ్చటేసి రమ్య నా దగ్గెరే కి వచ్చి బాబు ని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుని “బంగారం….నా బుజ్జి….”అని వాడిని ఎత్తుకుంటుంటే వెనక వీపు మొత్తం ఏమి లేకుండా కేవలం బ్ర తోనే తెల్లగా మెరిసి పోతూ వు ది…నేను తన వీపు చూస్తూ “జాకెట్ ఏదీ…”అని అడిగితే చేతిలో చినిగిన జాకెట్ ని తీసి చూపించి “ఇది…ఆ వెధవ చేసిన పని…వాడిని ఇంటికి తీసురమ్మనటం నా తప్పు ” అని కోపం గా చెప్పి బాబు ని తీసుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది….టైం చూస్తే అప్పటికే 8 అయిన్ది…రమ్య చిన్న గిన్నెలో అన్నం పెట్టుకుని బాబు కి తినిపిస్తూ అలానే మురళి రూమ్ కి వెళ్లి వాడితో ఎదో మాట్లాడుతూ బాబు కి అన్నం తినిపిస్తూ ఉంది….రమ్య ఇచ్చిన వార్నింగ్ కి మురళి ఈసారి కొంచం దూరం గానే వున్నాడు తనకి…కానీ రమ్య మాట్లాడుతున్నత సేపు మడ్డ ని బయటకి తీసి చేత్తో నిమురుతూ రమ్య ని టెంప్ట్ చేయటానికి ట్రై చేస్తూ వున్నాడు….బాబు కి తినిపించటం అవగానే గిన్నె లో మిగిలిన అన్నం ని ముద్ద చేసి మురళి కి నోట్లో పెట్టి గిన్నె తీసుకుని మడ్డ మీద కొట్టి
“ఇక దీనిని లోపల పెట్టి చేతులు కడుక్కుని ర…నేను భోజనం తీసుకువస్తా నీకు….ఇక్కడికే… నువ్ బయటకి వద్దు…మా ఆయన ఎదురుగా ఏదైనా వెధవ వేషాలు వేశావంటే నిన్ను నన్ను కలిపి తిడతారు… ఇక్కడే ఉండు..ప్లేట్ లో పెట్టుకొస్తా” అని చెప్పి బయటకి వచ్చి చెయ్ కడుక్కుని బాబు ని బెడ్ రూమ్ లో పనుకోపెట్టింది…నాకు ఆకలి గా లేదు..తర్వాత తింటాను అని నేను ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటుంటే రమ్య నాతో “బెడ్ రూమ్ కి వచ్చి బాబు ని నిద్ర పుచండి…నేను మురళి కి భోజనం పెట్టి వస్తా…నేను కూడా స్నానం చేసిన తర్వాత ఇద్దరం కలిసి తిందాం…”అని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది….బెడ్ రూమ్ డోర్ తీసే ఉంది…రమ్య కూడా జాకెట్ లేకుండా కేవలం బ్ర మీదే పైట కప్పుకుని ఇక రేంజ్ లో సెక్సీ గా వు ది…బేను బాబు పక్కన కూర్చుని నా లాప్టాప్ లో మెయిల్స్ చూస్తూ బాబు ని వీపు మీద తడుతూ నిద్ర పుచుతూ ఉన్న…కాసేపటికి రమ్య ఒక చేతిలో ప్లేట్ నిండా అన్నం…ఇంకో చేతిలో వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుని మురళి రూమ్ వైపు వెళుతూ మా బెడ్ రూమ్ డోర్ దగ్గెరే ఆగి “నిద్ర పోయాడా”అని మెల్లగా అడిగింది…మా రూమ్ కి ఎదురు గానే సెకండ్ బెడ్ రోమ్… నేను అవునని తలా ఉపగానే రమ్య నవ్వి “ఒకే… ఇది ఇచ్చి వస్తా “అని మురళి రూమ్ కి వెళ్లిపోయిన్ది…నాకు వాళ్ళు కనపడటం లేదు…కానీ తలుపు మాత్రం తీసి వు ది అలానే…

రమ్య లోపలకి వెళ్ళగానే మురళి లేచి కూర్చుని రమ్య ని “నువ్వే తినిపించవే నాకు ఈరోజు”అని అన్నాడు..రమ్య “న్నాకు చాలా పని ఉంది..ఇంకా స్నానం కూడా చేయాలి..నువ్వే తిను”అని అనగానే వాడు కోపం గా “లంజ…నా మడ్డ ఎలాగో కూడవటం లేదు…నా మొహానికి కనీసం ఇది కూడా లేదా….నువ్వు కూడా అలా వదిలి దెంగితే ఇక నా సుకం గురుంచి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లంజ…”అని కోపం గా సీరియస్ గా అనగానే రమ్య కొంచం బాధ గా వాడి చంపమీద చెయ్ వేసి “అలా అనకు రా..ఈ మాత్రం దానికి ఏంటి అంత సీరియస్… తినిపిస్తా లే ఉండు..”అని వాడి ఎదురుగా ను చుని అన్నం కలిపి వాడికి ముద్దలు కలిపి పినిపిస్తూ ఉంటే వాడు అప్పటివరకు సీరియస్ గా వుంనోడు నవ్వుతూ మంచం చివరకి జరిగి కాళ్ళు కింద కి పెట్టి నుంచుని ఉన్న రమ్య ని నడుం పట్టుకుని దగ్గరకి లాగి చీర ఒక్కకి తీసి పడేసాడు…ఈసారి రమ్య ఏమి అనకుండా వాడికి ఇంకా దగ్గరకి జరిగి నోట్లో ముద్ద పెట్టి ప్లేట్ కొంచం పైకి లేపి పట్టుకుని అన్నం కలుపుతూ ఉంది….వాడు అన్నం తింటూ మొహం మూతి మొత్తాన్ని రమ్య పొట్ట మొత్తం పూస్తూ ముద్దు పెడుతూ మధ్య మధ్య లో పొట్ట ని పళ్ళతో పట్టుకుని కొరుకుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ వున్నాడు….వాడు కొంచం అసహనం లో వున్నాడు అని రమ్య కూడా వాడికి ఎదురు చెప్పలేదు… అన్నం తినటం అయిపోయి వరకు వాడు రమ్య నడుం ని…పొట్టని వదలలేదు…చివర ముద్ద పెడుతూ రమ్య వాడితో “ఇక చాలు ర…వదులు…నువ్ ఇక్కడ నాకు గుల రేపావు..నేను ఇప్పుడు వెళ్లి మా ఆయన మీద పడాలి..అసలే ఆయన ఆఫీస్ లో అలిసిపోయి వున్నారు…”అని అనగానే మురళి కొంచం నవ్వుతూ “నాకు ఇంత హెల్ప్ చేస్తున్న సర్ కి నేను కూడా హెల్ప్ చేయాలి కదా..ఆయన డ్యూటీ నేను చేస్తా ర…ఆయనని రెస్ట్ తీసుకోమని చెపు ఈ నైట్…”అంటూ రమ్య ని బెడ్ మీదకి లాగాడు… రమ్య లేచి “ఇక వదులు…దీనికి ఏమి తక్కువ లేదు…తెలివిమీరావు…”అంటూ వాడి దగ్గెరే నుండి పక్కకి వస్తూ కింద ఉన్న చీర ని ఎడమ చేత్తో తీసి పైట వేసుకోటానికి ప్రయత్నించి వీలు కాక బొడ్డు లో ఉన్న పిన్ చేత్తో తీసి మిగిలిన చీరని కూడా విప్పేసి కింద పడేసి కేవలం లంగా..బ్ర తో నడుచుకుంటూ బయటకి వాస్తు మురలితో “ఇక పనుకో…తెల్లారి వరకు చప్పుడు చేయకు…నీకు బీర్ తాగలనిపిస్తే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంది…తీసుకుని తాగు…”అని బయటకి వచ్చి తలుపు వేసింది.

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 44, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: