Uncategorized

oka gula puku kata

రీనా..సొంత వూరు పశ్చిమ బెంగాల్ లోని ఒక మారు మూల ప్రాంతం..ఆమె పెళ్లి కలకత్తా లో వున్న సుప్రీత్ అనే వ్యక్తి తో అయ్యింది. అతడి చాలా మంచి వాడు. ఆమెని అపు రూపంగా చూసుకునేవాడు.వాళ్ళ సంసారo మూడు పువ్వులూ ఆరు కాయలుగా విరజిల్లేది. వారి ఇంటిలో రీనా.. ఆమె మొగుడు, ఆమె మామ.. వుండేవారు. ఆమె అత్త గారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయింది. మామ గారికి వున్న ఒకే ఒక సంతానం రీనా మొగుడు. ఆయనకీ 55-60 మధ్యలో వయసు వుంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా ఆమెని మింగేసే వాడి లాగ చూసే వాడు. ఆమెకి అతన్ని చూస్తే వంటి మీద తేళ్ళు జేర్రులూ పాకి నట్టు వుండేది. ఆ విషయం ఆమె బర్తకి చెప్ప లేక రీనా సత మత మయ్యేది.
అలా జరిగి పోతున్న వారి సంసారం లో కి ఒక సారి అనుకో కుండా ఒక వార్త వచ్చి పడింది. ఏమిటంటే రీనా మొగుడు 2నెలల పాటు విదేశంలో అతడి హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్లి వుండాలి అని. పెళ్లి అయి 4నెలలు కాక ముందే వారికి ఈ ఎడబాటు తప్పేటట్టు లేదు. ఈ ఆఫర్ నిజానికి అతడి ప్రమోషన్ కి సంభందించింది. అందు వల్ల అతడి దాన్ని కాదన లేక ఆ దేశానికి
మొగుడు వెళ్ళిన 10 వ రోజు రాత్రి ఆమె కి ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఆమె తన రూం లో నిద్ర పోతుండగా ఆమె మామ వచ్చి ఆమె ముందు నిలబడి తన లవడాని బయటికి తీసి ఆమెని చూస్తూ ఊపి అతడి రసాలని ఆమె సల్ల మీద చిలకరించాడు. ఆ కలకి ఆమె దిగ్గున మెలుకువ వచ్చి లేచి కూచుంది. లేచి చూస్తె ఆ రూం లో ఎవరూ లేరు. ఇదేందబ్బా ఇలా జరిగింది. అనుకుంటూ బాత్ రూంకి వెల్లి ఉచ్చ పోసుకుని క్కడ వున్న అద్దం లో తనను చూసుకుని ఒక్క సారిగా భయబ్రాంతు రాలయింది. అక్కడ ఆ అద్దం లో తన నైటీ మీద సల్ల ప్రాంతం లో తెల్లని చుక్కలు.. ఆమెకి వచ్చింది కల కాదని అది నిజంగా జరిగింది అనీ చెప్పకనే చెపుతున్నాయి. ఆమె జరిగిన దానికి ఏడవాలో నవ్వాలో అర్ధం కాలేదు. ఇక ఆ రాత్రి ఆమెకి నిద్ర పట్ట లేదు. రూం లోపల గడియ వేసుకుని పనుకుండి పొయ్యింది.
మరుసటి రోజు అంతా మామ ముందు భయ పడుతూ తిరిగింది. కానీ ఆమె మామ మాత్రం ఏమీ ఎరగని వాడు లాగా ప్రవర్తించాడు ఆమె ముందు. ఆ రోజు రాత్రి అయ్యేకొద్దీ ఆమెకి భయం పట్టుకుంది. పెంద లాడే అన్నం వండి తినేసి తన రూం లోకి వెళ్లి లోపల గడియ పెట్టుకుంది. ముందు రోజు నిద్ర లేక పోవడం వల్ల లోపల గడియ పెట్టు కున్నాను అనే ధైర్యం తో ఆమెకి మాగన్నుగా నిద్ర పట్టింది. ఆ విధంగా కొంచెం సేపు అయిన నిద్ర పోయిన తరువాత మళ్ళీ ఒక కల. ఈ సారి ఆమె మామ తన నయిటీ కింద నుంచి తొడల సందులో తల పెట్టి ఆమె పూకు మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పూకు లోపలికి తన నాలుకని తోసి లోపలి కామ కీల ని నాలికతో గీక సాగాడు. ఆమె ఆ సుఖానికి పార వశ్యం పొందుతూ..తోడాలని వెడల్పు చేసి అతడి తలని గట్టి గా తన కేసి అదుము కుంటూ స్స్..హా.. అంటూ మూలగుతుంది. అతడి నాలుక పూకులో చేస్తున్న చిలుకుడికి ఆమె కామ కీల లోని సన్నని రంద్రాల నుంచి స్స్..అంటూ సౌండ్ చేసుకుంటూ ఎగ చిమ్ముతున్న రసాలు ఆమె శరీరం కామాగ్ని కి ఎంత దహించుకు పోతుందో చెప్ప టానికి ఒక ఉదాహరణ. ఆమె తన రెండు చేతులతో నైటీ మొత్తం పయికి లాగి వేసి నగ్నం గా పనుకుని పూకు పయిన వున్న అతడి తలని తన పూ పెదవుల కేసి వత్తు కుంటుంది. స్స్.. హా..
అంటూ మూలుగుతూ అతడి తలని అదుము కుంటూ తన చేత్తో తన సల్లని పిసుక్కుంటూ మై మరిచి పోతుంది. కొంచెం సేపు అలా నాలుకతో ఆట లాడిన అతడి ఆమె ఎంతకీ తన తలని వదలక పొయ్యే సరికి ఆమె పూకు పెదవులని తన ముని పంటితో కొరికాడు. ఆమెకి చురుక్కుమని అతడి తలని వదిలి వేసింది. అతడి అదే సందు అనుకుని ఆమె పయికి ఎగ బాకీ ఆమె ఎడమ సన్నుని నోటి నిండా కుక్కు కొని ఆమె ఇంకొక సన్నుని చేతి నిండా తీసుకుని పిసికాడు. అతడి లండు కింద ఆమె పూకుకి గట్టిగా తగిలింది. అతడి లవడా, దాని కింద వట్టలు ఆమెకి అంతు లేని సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయి. అతడి బరువు చాలా కాలం నుంచి దూర మయిన వత్తిడి ని కలుగ చేస్తుంది. ఆ మయికం లో పయిన వున్న అతడి తన మొగుడా..మొగుడిని కన్న వాడా అని కూడా ఆలోచించ లేని పరిస్థితిలో ఆమె అతడి మడ్డని చేతి నిండా పట్టుకుని రసాలు కారి పోతున్న తన పూ గాడి కేసి పెట్టి అతన పయిన కాళ్ళు వేసుకుని హోప్.. అంటూ ఒక్క సారిగా తనకేసి అదుముకుంది.

ఆ అదుముకున్న తీరుకు అంత పొడువు లావు వున్న అతడి మొడ్డ ఆమె మానం లో కి ‘ఖ..స్సు..న..’ దిగి పోయింది మొత్తం అతడి గోలీ సంచుల దాకా.. రీనాకి ఏదో గునపం తన పూకు లోకి దిగి తన బొడ్డు దాకా వచ్చిన ఫీలింగ్ కలిగింది. ఆ సుఖానికి కొంచెం మత్తు వీడిన ఆమె తన కళ్ళని కొద్దిగా పయికి లేపి తన మానం లోకి కసిగా దిగ బడ్డ లంబం యొక్క ఆసామి ని చూసింది. అతడి తన మామ..తన మొగుడి తండ్రి. అది అర్ధమయిన ఆమెకి ఎందుకో మనసు వెగటుగా అనిపించింది. అతన్ని తోసి వెయ్యాలని అతడి వీపు చుట్టూ బిగుసుకుని వున్న తన చేతులని తీసి వేసి అతన్ని వెనక్కు నెట్టాలని అనిపిస్తుంది. కాని కింద పూకులో బిర్రుగా బిగుసుకుని వున్న అతడి మడ్డ రాపిడ్లు ఆమెని వివశు రాలీని చేస్తున్నాయి. ఆమె మనం లోకి గునపం లాగా దిగ బడి వున్న అతడి తొమ్మిది అంగుళాల కర్ర ఆమె నోటికి తాళం వేసింది. అతడి ఆమెని అలాగే బెడ్ కి వత్తి పెట్టి ఆమె సన్ను ని ఆబగా చీకుతూ తన నడుము ని చిత్ర విచిత్రం గా తిప్పాడు.
రీనా మామ పెద్ద గ్రంధ సాంగుడే .అతడి మొదటి నుంచీ కుదురుగా వున్న ఆడ దాన్ని చూస్తె..కామం తో జొల్లు కార్చు కునే వాడు. మామ కామ కోరికలకి బలి అయిన వాళ్ళల్లో చాలా మంది వున్నారు. అతడి రాస లీలలకి తట్టుకోలేకే అతడి భార్య అకాల మరణం పొందింది. అలాంటి వాడి ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన రీనా చాల అందంగా ఉండడంతో ఆమెని లొంగ తీసుకునే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. అతడి అదృష్టమో రీనా దురదృష్టమో తెలియదు కానీ..రీనా మొగుడు విదేశాలకి వెళ్ళిన తరువాత ఆమెని లొంగ తీసుకునే ప్రయత్నం లో సఫలీకృతుడు అయినట్టే అనిపిస్తుంది.
తన మడ్డని ఆమె పూకులోనే పెట్టి తన నడుముని చిత్ర విచిత్రం గా తిప్పాడు అతడి. నడుముని గుండ్రం గా తిప్పి తన రోకలి బందని ఆమె పూకులో కూడా అలాగే తిరిగే టట్టు చేసాడు. అతడి పొడవాటి మర్మాంగం ఆమె బొక్క లో గుండ్రం గా తిరిగి ఆమె కామ కీలకి ఇంతకు ముందు రుచి చూడని రాపిడి లు కలుగ చేసాడు. ఇష్ట మొచ్చినట్టు నడుము ని తిప్పుతూ రీనాకి స్వర్గ సౌఖ్యాలని రుచి చూపించాడు. అతడి మడ్డ ఇచ్చే తీవ్ర మయిన స్ట్రోక్ లకి ఆమె కి వొళ్ళు అంతా తంత్రులని మీటు తున్నట్టుగా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉంది. అతడి పెట్టె తీయ నయిన చిత్ర హింసలకి ఆమె కి అదో విధమయిన కోరిక ప్రజ్వరిల్లింది. రీనా ని అతడి ఎంత వివశు రాలీని చేసాడు అంటే ఆమె కి అతడి తో సుఖం ఎప్పటికీ కావాలని పించే లాగా. అతడి పోట్లకి ఆమె స్స్.. హబ్బా..ఇస్స్..,,అమ్మా..ఒరేయ్..చంపుతున్నవురా.ఆ. అని మూలగడమే తప్ప ఎదురోత్తులు కూడా ఇవ్వ లేక పొయ్యింది. అలా ఎంత సేపు అతడి తన గునపపు పోట్లు ఇచ్చాడో తెలియ కుండానే ఆమె చివరకి వచ్చి తన పో పెదవుల రెమ్మల్లో వేడి ద్రవం ఫౌంటయిన్ లాగా చిమ్ముతూ వుంటే సోమ్మ సిల్లి అభిజిత్కి తన వొంటి ని అప్ప గించేసి పను కుంది పొయ్యింది. ఆ రాత్రి ఆమె ని అతడి రెండు మూడు సార్లు చిత్ర విచిత్ర మయిన సుఖాలలో తేల్చాడు. ఆమె తన తొడలని విప్పి అతడి చెయ్య మన్నట్టల్లా ఆడింది.
ఒక్క రోజు రాత్రి అంతా తన మామ తనని సుఖాల ఉయ్యాలలో ఊపిన తరువాత ఆ తప్పు ఒక్క సారి చేసినా వంద సార్లు చేసినా ఒకటే అన్నట్టుగా తయారయింది రీనా పరిస్థితి.
ఆ రోజు నుంచీ అభిజిత్కి ఆమె బానిస అయ్యింది. ఇద్దరూ మామ, కోడళ్ళ మాదిరి కాకుండా భార్యా భర్తల లాగ మెలగ సాగారు ఆ ఇంటి లో. అతడి ఆమె కోకని ఆ ఇంటిలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ లేపి తన మడ్డని ఆమె బొక్కలో దూర్చేసే వాడు. ఆమె అతడి గునపము పోట్లకి కిల కిల మంటూ నవ్వు కుంటూ కసిగా ఎదురోత్తులు ఇచ్చేది. అతడి ఆమెని ఆ విధంగా వంటింట్లో, బాల్కానీలో, డైనింగ్ టేబల్ మీద, చివరికి నేల మీద కూడా పండ పెట్టి తన కోరికలని తీర్చుకో సాగాడు. ఆ విధం గా రెండు నెలలూ సాగాయి.

ఒక రోజు ఆమెకి తన మొగుడు విదేశం నుంచి వస్తున్నట్టుగా ఫోన్ లో చెప్పాడు. ఆ విషయం తెలిసి నప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరి లో కొంచెం బాధ కలిగింది. ఆమె మొగుడు వచ్చే రోజు రానే వచ్చింది. వాళ్ళు ఇద్దరూ అదే తమకి చివరి అవకాశం గా భావించి అతడి వచ్చే లోపల ఒక షో వేసుకుందాం అనుకుని తీవ్రమయిన వేడితో కసిగా ఒకరి నొకరు పెనవేసుకుని కసిగా తమ శరీరాలకి రాపిడి కలిగించు కుంటున్నారు. వారి విడిచే నిట్టూర్పులకి ఆ గది వేడిగా మారింది. అతడి అదే చివరి అవకాశంగా అనుకుని ఆమెని లాగి లాగి దెంగు తున్నాడు. ఆమె అతడి గునపం పోట్లకి కసిగా ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది. సరిగ్గా అదే సమయానికి డూప్లికేట్ కీతో ఆ ఇంటి లోకి ప్రవేశించిన రీనా మొగుడు..వారి శృంగార కామ కేళి చూసి అవాక్కయి.ఒక్క సారిగా ‘నాన్నా..’ అని అరీనాడు. ఆ అరుపు ఎంత కటువుగా వుందీ అంటే ఆమె మీద ఊగుతున్న అతడి గుండె పట్టుకుని పక్కకి ఒరిగి పొయ్యాడు. ఆమె నిశ్చేష్ట అయ్యింది. అతడి నేరుగా వచ్చి ఆమె చెంప మీద విసురుగా కొట్టి వాళ్ళ నాన్న వంక చూసాడు. అతడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పొయ్యాయి అని వారికి తెలిసే దానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు.

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button