P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 13 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 13 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 13 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
భాను-అలాగే (అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది)
నేను మంచం మీద పడుకుని అత్తల,మామయ్యలు,బాబాయి,పిన్ని,అమ్మ,నాన్న,తాత,నానమ్మ.ఇలా ఒకరి తరువాత మరొకరు ఇలా అందరి గురించి ఆలోచిస్తూ నానమ్మని నేను అసలు చూడలేదు, నాన్న నా చిన్నపుడే చనిపోయారు. తాత… తాత అర్రోజు చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువచ్చాయి. డైరీ…..ఎక్కడ?లేచి  తలుపు వేసి  గది  మొత్తం వెతకటం మొదలుపెట్టాను.నాకు గదిలో ఏమి కనపడలేదు. పక్కగదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ వెతికాను అక్కడ ఏమి కనపడలేదు. మిగిలింది బాత్ రూమ్ అక్కడ వెతికాను అక్కడ నిరాశ ఎదురైంది. మళ్ళీ వచ్చి మంచం మీద కూర్చొని ఎక్కడ?ఎక్కడ???? బుర్రలో ఒక మెరుపు వచ్చింది. వెంటనే లేచి మంచాన్ని చూశాను. అది పెద్ద మంచం ఏళ్ల తరబడి అది అక్కడే ఉంది దాన్ని కదపలేదు. ఒకసారి దాన్ని కదపడానికి ట్రై చేశాను అస్సలు కదలడం లేదు. ఒకసారి దాని చూట్టు తిరిగాను 4కోళ్ళు,కింద అడుగు వెడల్పుతో నాలుగు సైడ్ వాల్స్ అంతకు మించి ఏమికనపడలేదు. మంచం కింద పడుకుని మంచాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూశాను ఏమి కనపడలేదు, కానీ సైడ్ వాల్స్ చాలా మందంగా ఉన్నాయి. వాటిని వేళ్ళతో తడుముతు వెతుకుతుంటే చిన్న రంధ్రం తగిలింది. జేబులో ఫోన్ తీసి లైట్ వేసి చూస్తే అక్కడ తాళం పట్టే రంధ్రం. వెంటనే నా పర్సు తీసి దానిలో తాళంచెవి తీసి దానిలో పెట్టి తిప్పాను వెంటనే “టక్”మని శబ్దం వచ్చింది. పైకి లేచి మొత్తం వెతికాను. మంచం తలగడ పక్కన సైడ్ వాల్ సగం కొద్దిగా పైకి లేచింది. దాన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే దానికి ఒక వైపు రెండో తాళం ఉంది. దాన్ని పట్టుకుని పట్టుకుని పైకి లేపాను లోపల ఒక డైరీ ఉంది. దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఆ సైడ్ వాల్ ని కిందకి నొక్కను. మిగతా దానితో కలసిపోయింది. కింద ఉన్న తాళం తీసి రెండో తాళంలో పెట్టి తిప్పగానే మళ్ళీ సైడ్ వాల్ సగం పైకి లేచింది. “ఇది ఇలా పని చేసిద్ది అన్న మాట”అనుకుని  డైరీ తీసుకుని టైమ్ చూశాను 9గం!! దాటింది. అంటే సరళ రాదు అనుకుని చదవడం మొదలు పెట్టాను.
జయ ఇంటి దేగ్గర
మణి,సరళ ముసుగులు వేసుకుని జయ ఇంటికి వచ్చారు.సరళాని అక్కడ వదిలి మణి వెళ్లిపోయాడు. భాను తలుపు తీసి సరళాని పట్టుకుని లోపలికి వచ్చింది. సరళ వళ్ళు మొత్తం జ్వరంతో కాలిపోతుంది. జయ వచ్చి చెక్ చేసి
జయ-భాను! సరళ వళ్ళు మొత్తం కాలిపోతుంది. ఇవాళ వెళ్ళటం కుదరదు ఏమో.
భాను-నాకు తెలుసు. అందుకే ఇవ్వాళ రావడం కుదరదు అని చెప్పసాను.ఒకవేళ సరళాకి ఇష్టమైతే వెళ్దాం. నాకు తెలిసి సరళ సిద్దంగాలేదు.
సరళ- ఇవాళ నాలో కొద్దిగా కూడా ఓపిక లేదు. వాళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉంది.
భాను-నాకు తెలుసు. వాడితో చేయించుకున్న ప్రతిసారి రెండో రోజు సెలవు పెట్టవలంసిందే. అందులోనూ నీకు మొదటిసారి వెళ్లింది.నీకు చాలా టైమ్ పట్టిద్ది. కదా జయ?
జయ- అవును (సిగ్గుపడుతూ). సరళ వళ్ళు నొప్పులెనా? ఇంకా ఏమైనా నొప్పులు ఉన్నాయా?
సరళ-అక్కడ బాగా నొప్పిగా,మంటగా ఉంది.
భాను-(చిలిపిగా)అక్కడ ఎక్కడ? సరిగ్గా చెప్పు.(నవ్వుతూ)
సరళ-(సిగ్గుతో బుగ్గలు ఎర్రగా కందిపోయాయి.) ఇక్కడ. అని వెలుతో చీర పైనుండి చూపిస్తూ.
భాను-(నవ్వుతూ)ఎక్కడ చీర మీద?
జయ-భాను ఇంకా చాలు ఇప్పటికే తను సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది ఇంకా తనని ఆటపట్టించకు.
భాను-నేను ఎక్కడ ఆటపట్టిస్తున్నాను? నొప్పి ఎక్కడో తెలిస్తేనే కదా మందు వేసేది. పైగా ఇక్కడ ఉన్నది మనమేగా చెప్పవచ్చు ఏమి అవ్వదు.
జయ-సరళ అది అలాగే ఆట పట్టిస్తుంది. నువ్వు బట్టలు తీసి ఇక్కడ పడుకో నీకు మసాజ్ చేస్తే తొందరగా తగ్గుతుంది.
సరళ-ఇక్కడ? బట్టలు లేకుండానా? నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది.
భాను-దెంగిచ్చుకునేటప్పుడు లేని సిగ్గు ఇప్పుడేందుకు?(నవ్వుతూ)
జయ-భాను నువ్వు కొద్దిగా ఆగు. ఇప్పటికే తను సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది. సరళ నువ్వు రా.
సరళ-అలాగే అని బట్టలు మొత్తం తీసి నేలా మీద ఉన్న పక్క మీద పడుకుంది.
జయ-భాను నువ్వు చెప్పింది నిజమే. సరళ బాగా నలిగింది. కిందనైతే చెప్పనవసరం లేదు పెదాలు రెండు ఎర్రగా కందిపోయి,వాచిపోయింది.
సరళ-చూస్తూ ఉండటమేన చేసేది ఏమైనా ఉందా? నన్ను తొందరగా బాగుచేయి.
భాను-అవునమ్మ జయ తొందరగా బాగు చెయ్యి. తరువాత వెళ్ళి రాజాతో దెంగిచ్చుకోవాలి.(నవ్వుతూ)
జయ-కోపం వద్దు ఇదిగో మొదలుపెట్టేశాను.(అని మసాజ్ మొదలుపెట్టింది)
రాజ దేగ్గర
మొదటి పేజీలో “రాజ నువ్వు ఈ డైరీ చదువుతున్నావ్ అంటే నేను నీకు చాలా దూరంగా ,చావుకు చాలా దేగ్గరగా ఉన్నని అర్దం.” అది చదవగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. అంటే తాత చావబోతున్నారా?చంపేస్తున్నారా? కళ్ళు తుడుచుకుని చదవడం మొదలుపెట్టాను. “ఇది నీకు, నాకు,మీ అమ్మకి సంభంధించినది. ఇది మొత్తం చదివినతరువాత నీ ముందు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి వాటికి సమాధానం వెతుకు.
ఫ్లాష్ బాక్

 తాత (రాజశేకర్)మాటల్లో 

ఇది మొదలైంది నా పెద్దకొడుకు(రవి) భారతిని ప్రేమించి చెప్పకుండా పెళ్లిచేసునిరావటం. దానిని నేను ఒప్పుకునిలోపలికి రానిచ్చాను.  కానీ నా పెద్ద అల్లుడు (మదుసుదన్)దానిని పెద్దచేసి, తన అక్క+నా భార్య(శకుంతల)కి ఏమి చెప్పడో తెలియదు కానీ తను వాళ్ళ పెళ్లిని ఒప్పుకోకుండా కొడుకు,కోడలుని ఇంట్లోనుండి గెంటి వేసింది. వాళ్ళు కన్నీళ్లతో ఊరు వదిలి సిటీకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన కొన్ని నెలల తరువాత రజిత్,రజితల పెళ్లి జరిగింది. ఆసంగతి నా భార్య రవి,భారతిలకి తెలియనివ్వలేదు. గీతా సిటీ హాస్టల్లో చదువుతుంది. తన గురుంచి మొత్తం నా భార్య చూసుకునేది పెళ్ళైన 2నెలల తరువాత నా భార్య సిటీకి వెళ్ళి గుండె పోటుతో మరణించింది. నా భార్య మరణం నన్ను చాలా క్రుంగదీసింది.
ఇంట్లో ఎవరు లేకపోడంతో నేను పూర్తిగా ఒంటరివాడిని అయ్యాను సమయం రోజులు,నెలలు సం!!మారింది. ఒక రోజు సిటిలోని రవి ఇంటినుండి ఫోన్ వచ్చింది.
*హలో ఎవరు?
భారతి-మామయ్య నేను భారతిని రవి భార్యని.మీ కొడలిని
*చెప్పమ్మ ఏంటి ఫోన్ చేశావు?
భారతి- మామయ్య మీతో మాట్లాడాలి.ఒకసారి మాయింటికి వస్తారా?
*ఎంటమ్మ ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయమా?
భారతి-ముఖ్యమైనది కాదు కానీ వస్తారా?
*అలాగే వస్తాను.రేపు ఉదయం అక్కడ ఉంటాను.
మరుసటి రోజు భారతి ఇంటికి వెళ్ళాను తను నన్ను సాదరంగా ఆహ్వానించింది.
భారతి- రండి మావయ్య రండి. ఆయన ఆఫీసుకి వెళ్లారు సాయంత్రం వస్తారు. రండి కూర్చోండి భోజనం పెడతాను.
* రకరకాల వంటలు పెట్టి నాకడుపునిండా భోజనం పెట్టింది . నా భార్య తరువాత నా కడుపు నింపింది నా కోడలు.నేను తనని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను.
భారతి-ఏంటి మామయ్య అలా చూస్తున్నారు.
*నా ఇంటి చీకటి నుండి వచ్చాను కదమ్మా ఈ ఇంటి వెలుగుని చూస్తున్నాను.
సాయంత్రం రవి నన్ను చూడగానే ఏడుస్తూ నా దేగ్గరకి వచ్చాడు. తనని ఓదార్చి మాటల్లో దిగాము.
రవి-నాన్న ఇకనుండి గీతా బాగోగులు భారతి చూసికుంటుంది.
*అలాగే నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు.
నేను ఉండాటానికి ఒక గదిని ఇచ్చారు అది వాళ్ళ గది పక్కనే. రాత్రికి అందరూ ఎవరి గదిలో వాల్లునిదురపోయారు. కొత్త ప్లేస్ వల్ల నాకు నిద్ర పట్టటం లేదు. అర్దరాత్రి నాకు పక్క గది నుండి నాకు మూలుగులు వినపడుతున్నాయి. అవి ఏంటో నాకు తెలుసు నేను గది బయటకి వచ్చి నా భార్య గురించి ఆలోచిస్తూ కంటతడి పెట్టుకున్నాను. బయట ఇంకో బాత్రూమ్ ఉంది.అక్కడకి వెళ్ళంటే నా గది మీద నుండి వెళ్ళాలి. కొద్దిసేపు తరువాత పక్కగది తలుపు తెరచుకుని భారతి నైటీ వేసుకుని వచ్చింది. దారిలో నేను అడ్డంగా ఉండటంతో ఒక్కసారి నా ముందు ఆగి నా కళ్లలో నీళ్ళు చూసి తల దించుకుని “మా బాత్రూంలో నీళ్ళు రావడం లేదు అందుకే బయట బాత్రూంకి వెళ్ళాలి” అని పక్కనుండి వెళ్ళి పోయింది.
నేను నా గది లోపలికి వెళ్లిపోయాను.కొద్దిసేపు తరువాత తను తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది.
మరుసటి రోజు ఉదయం రవి ఆఫీసు వెళ్లబోతుంటే ఆపి.
*రవి నేను ఊరికి వెళ్తాను.కొద్దిగా పని ఉంది.
రవి-నాన్న మీకు అడ్డు చెప్పాను. కానీ ఒక 10రోజుల తరువాత నేను ఆఫీసు పని మీద వేరే దేశం వెళ్తున్నాను. ఇప్పటి వరుకు భారతిని వదిలి ఎప్పుడు వెళ్లలేదు. తనకి తోడుగా మీరు ఉంటే నాకు కొద్దిగా ధైర్యం ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఒక 3 రోజుల ముందు అంటే ఒక వారం తరువాత మీరు ఇక్కడకి వచ్చి ఉండాలి. ప్లీజ్ నాన్న కాదనవద్దు.
*అలాగే చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశాను.భారతి ఏమి జరగని దానిల నన్ను సాగనపింది.
ఒక వారం తరువాత నేను రవి ఇంటికి వెళ్ళాను. నేను రావడంతో రవి చాలా సంతోషించాడు. భారతి నాకు ఎలాంటి లోటు పాట్లు లేకుండా చూసుకుంటుంది. భారతి చాలా తెలివిగలది ఏదైనా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది నాకు అది బాగా నచ్చింది. అందువల్లనేమో రవి ఇంత వాడయ్యాడు. ఆరోజు రాత్రి కూడా అవే మూలుగులు నాకు నిద్ర పట్టేది కాదు. రోజు రాత్రి అలాగే జరిగేది కొద్ది రోజుల తరువాత ఉదయం రవి ఆఫీసు పని మీద టూర్ వెళ్లిపోయాడు. భారతి తలుపు వేసి టిఫిన్ తీసుకుని నా గదికి వచ్చింది.
భారతి-(టిఫిన్ పెడుతూ) మామయ్య రోజు రాత్రి జరుగేది,తరువాత మీ పరిస్తితి నాకు అర్దం అయ్యేది. రవి రెండురోజులు నాకు దూరం గా ఉంటేనే 3వ రోజు సెలవు పెట్టి తన ఆకలి మొత్తం తీర్చుకుంటాడు. (టిఫిన్ ప్లేట్ తనకిస్తూ) తినండి మామయ్య.
*ఏమి చెప్పాలనుకుంటునావు?
భారతి-ముందు టిఫిన్ తినండి.తరువాత చెప్తాను.
*(టిఫిన్ తినేసి) ఇప్పుడు చెప్పు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావ్?
భారతి- రోజు మా వల్ల మీ ఆకలిని  ఇంకా పెరుగుతుంది,పెరిగింది.
*ఐతే?
భారతి-కొన్ని సం!! నుండి మీరు ఆకలి మీద ఉన్నారు. మీ ఆకలి తీరే అవకాశం ఉంది.
*ఏంటి జాలిపడుతున్నావామ్మా?
భారతి-జాలి కాదు మామయ్య స్వార్ధం. అది ఏంటో మీరు అడగకూడదు.సమయం వచ్చినప్పుడు నేను చెపుతాను.
*ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావు?
భారతి-(నాకు ఎదురుగా నిలబడి నా చేతిని పట్టుకుని తన నడుం మీద వేసుకుని ) ఈరోజు,ఇప్పటి నుండి 10రోజుల వరుకు  నేను మీ సొంతం నన్ను మీ భార్యలగా చూసుకుంటారో లేక ఇంకోలాగా చూసుకుంటారో మీ ఇష్టం.ఈ 10 రోజుల్లో మీ ఆకలి మొత్తం తీరిపోవాలి.(నాతల పట్టుకుని తన ఎద పొంగుల మీద పెట్టుకుంది.)
*నేనే ఎందుకు?
భారతి-చెప్పనుగా మామయ్య స్వార్ధం.
*మన ఇద్దరికీ వయసు తేడా ఎంతో తెలుసా?
భారతి-తెలుసు.మీ వయసు అంత ఎక్కువేంకాదు. మీ రక్తం మీద నమ్మకం ఉంది.
*నేను ఏమి చెప్పకుండా ఇంటి నుండి బయటకి వచ్చేసి సెంటర్ కి వెళ్ళి నాకు కావలసింది కనిపించింది.దానిని తీసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాను.
భారతి కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తుంది. నేను వెళ్ళి నా చేతిలో ఉన్న పాకిట్ తన చేతిలో పెట్టాను.
భారతి-తన చేతిలో ఉన్న పాకిట్ ని నన్ను ఒకసారి చూసి ఓపెన్ చేసింది. దానిలో మల్లె పూలు ఉన్నాయి.
*నా భార్య ఎప్పుడు మల్లె పూలు పెట్టుకుని ఉండాలి.(తనని చూస్తూ)
భారతి-(లేచి గట్టిగా వాటేసుకుని )ధాంక్స్ చాలా థాంక్స్ మామయ్య ఎంత భయం వేసిందో నన్ను తప్పుగా అనుకున్నారేమో అని (కంట తడి వచ్చింది.)
*తన గడ్డం పట్టుకుని పైకి లేపి)నాకు ఏడ్చే పెళ్ళాం నచ్చదు. తొందరగా రెడీ అవ్వు మనం గుడికి వెళ్దాం.
భారతి-5ని!!లో వచ్చేస్తాను.
కోడిసేపు తరువాత ఇద్దరం కలసి గుడికి వెళ్ళి పూజ చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చేసాము. భారతి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత మెయిన్ తలుపు వేసి భారతిని ఎత్తుకుని “ఆకలిగా ఉంది తినమంటావా”
భారతి- ముందు నన్ను నా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరకి తీసుకు వెళ్ళండి.
*ఆజ్ఞ మహారాణి.(తీసుకుని అక్కడకి వెళ్ళాను)
భారతి-కిందకి దింపండి.(కిందకి దింపిన తరువాత) అక్కడ తిలకం తీసుకుని నాకు ఇస్తూ “బొట్టు పెట్టండి.”
*ఒకసారి భారతి ని చూసి “అలాగే” అని బొట్టు పెట్టాను.
భారతి- ఇప్పటి నుండి నాకు సంభందించినవి అన్నీ ప్రేమ,సంతోషం,భాద,భయం,పరువు మొత్తం మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను.
*నీ మనసునొచ్చుకునే పనులు ఏమి చేయను. నా గుండె మీద ఒట్టు.
భారతి-ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం.(సిగ్గుపడుతూ)
తనని ఎత్తుకుని మంచం మీద దించి మెల్లగా ముద్దు పెట్టాను. తన ముద్దులో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. మెల్లగా తన ఒంటి మీద బట్టలు మొత్తం వొలిచేసి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఎద పొంగుల దేగ్గరకి వచ్చి ఒక దాన్ని పిసుకుతూ మరో దాన్ని నిమురుతున్నాను. అలా మరోదాన్ని కూడా అలచేసి కిందకి వచ్చి బొడ్డు మీద ముద్దుపెట్టి నాలుకతో లోపలికి పొడిచాను. తను తాపం తట్టుకోలేక అటుఇటు అడిస్తుంది. కిందకి జరిగి మదన మందిరం వెంట్రుకలు లేకుండా అద్దంలామెరుస్తుంది. దాని మీద ముద్దు పెట్టి నాలుకతో మొత్తం తడిమాను.తను నా తల మీద చెయ్యి వేసి కిందకి ఒత్తుతుంది. నాలుకతో పొడుస్తూ మదన మందిర లోతులని వెతుకుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి తనలో దాచుకున్న రసాల్ని కార్చేసింది. కారుతున్న రసాల్ని మొత్తం తాగేసి నాలుకతో తుడిచేసి పైకి లేచాను.తను కొద్దిసేపటికి తెరుకుని లేచి నా బట్టలు మొత్తం తీసి తను కూడా అలాగే ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వచ్చి నా అంగం మీద ముద్దు పెట్టి చర్మం వెనక్కి లాగి నోట్లోపెట్టుకుని చీకటం మొదలుపెట్టింది. నా అంగం గట్టిగా ఇనప రాడ్డులగాతయారయింది. నేను తల పట్టుకుని కిందకి నొక్కుతూ నా అంగాన్ని పైకి నెడుతున్నాను. నా అంగం సగం మాత్రమే నోట్లోకి వెళుతుంది. కొద్దిసేపు తరువాత తనని పడుకో పెట్టి నడుం కింద దిండు పెట్టి నేను కళ్ల మద్యలోకి వచ్చను. నా అంగం తో తన మదనమందిరాన్ని కొన్ని సార్లు కొట్టి లోపలికి తోయబోతుంటే తను ఆపి “మామయ్య పక్కనే నూనె ఉంది తీసుకోండి”
*ఎందుకు?
భారతి-(తల పక్కకి తిప్పి సిగ్గుపడుతూ ) మీది ఆయన కంటే పెద్దది అందుకనే….
*సరే (అని నూనె తీసుకుని నా అంగానికి పట్టించి.)
తన మదనమందిర ద్వారం ముందు పెట్టి మెల్లగా లోపలికి నేట్టాను. తేలిగ్గా 2అం!!లోపలికి వెళ్లింది. తన నడుం పట్టుకుని ఒక అంగుళం బయటకి తీసి గట్టిగా రెండు కుమ్ములు కుమ్మి నా అంగాన్ని మొత్తం లోపలికి పెట్టేశాను. లోపల వేడికి నా అంగం కరిగిపోయేలాఉంది. తను నొప్పితో పిడికిలి బిగబట్టి తలనీ అటుఇటు తిప్పుతూ నొప్పిని ఓర్చుకుంటుంది.నేను కొద్దిసేపు కదలకుండా ఎద పొంగులని అందుకుని చీకుతూ మరో దాన్ని పిసుకుతున్నాను.కొద్ది సేపు తను మామూలు అయ్యింది. నేను మెల్లగా కుమ్ముతు మెల్ల మెల్లగా వేగం పెంచి బలంగా కుమ్ముతున్నాను. నేను కాళ్ళూ రెండు వెడంగా పెట్టి లోపలికి కుమ్మిన ప్రతిసారి తను పైకి వెళుతుంది పంటి బిగువున నొప్పిని సంతోషాన్ని భరిస్తు కార్చేసింది. దాంతో నా అంగంకి రాపిడి తగ్గి లూజుగా వెళుతుంది. నాలో వేగం పెంచి ఇంకా బలంగా కుమ్ముతు 30ని!! తరువాత మూలుగుతూ 2సం!!నుండి లోపల ఉన్న లావాని చిమ్ముతు తన మదన మందిరం,గర్బసంచి మొత్తం నింపేశాను. ఆయాస పడుతూ తన మీద పడిపోయాను. కొద్దిసేపు తరువాత ఇద్దరం నార్మల్ అయ్యాము. నేను మళ్ళీ తన పెదాలని అందుకుని చీకుతూ ఎద పొంగులని నలుపుతున్నాను. తనలో వేడి రాజుకుంది,తను  నన్ను అల్లుకుని ముద్దులో పూర్తిగా నిమగ్నమై నన్ను తన వైపు అదుముకుంటుంది. ఆ వేడికి లోపల నిద్రపోయిన నా అంగం ఊపిరి పోసుకుంది. నేను మెల్లగా కుమ్మడం మొదలు పెట్టాను. లోపల చెమ్మ వల్ల నా అంగం జరుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళుతుంది. ప్రతి సారి నా అంగం తన గర్బా ద్వారాన్ని తెరచుకుని లోపలికి వెళ్ళి వస్తుంది. పైకి లేచి తన పంగ చీల్చి కుమ్ముతున్నాను. గది మొత్తం “తపక్….తపక్….”మని శేబ్దాలతో నిండిపోయింది. అలా 40ని!! తరువాత మళ్ళీ తన గర్బసంచి మొత్తం నింపేశాను.ఈలోపు తను 5సార్లు కార్చేసింది. నేను అలాగే ఆయాసపడుతూ తన మీద పడిపోయాను. తను కూడా మెల్లగా నెమ్మదిస్తూ నిద్రలోకి జరుకుంది.నేను అలాగే నిద్రపోయాను. సాయంత్రం 4గం!!కి మెలకువ వచ్చింది తను అలాగే అన్నీ మర్చిపోయి నిద్రపోతుంది. నేను పైకి లేవబోతుంటే కింద చూశాను లింక్ అలాగే ఉంది. మెల్లగా పైకి లేచాను. “పక్” మని సీసా మూతికి బిరడా తీసినట్టు సెబ్దం వచ్చి లింక్ తెగిపోయింది లోపలి నుండి తనవి,నావి రసాలు రక్తంతో పాటు వచ్చాయి. తను నొప్పి అమ్మ….అని మెల్లగా అరచి పక్కకి తిరిగి వళ్ళు తెలయకుండా పడుకుంది. నేను లేచి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుని బయటకి వచ్చి భోజనాన్ని,కొన్ని మందులు తీసుకుని ఇంటికి వచ్చను. తను అలాగే నిద్ర పోతుంది.వెళ్ళి తనని నిద్ర లేపాను.
భారతి-(కళ్ళు నలుపుకుంటు పైకి లేచి టైమ్ చూస్తే 4గం!! దాటింది) సారి మామయ్య అలసట వల్ల నిద్రపట్టేసింది. 2ని!! వంట చేస్తాను. (లేవబోయింది.)
*వద్దులే నేను భోజనం తెచ్చాను స్నానం చేసి రా భోంచేద్దామ్. ఇదిగో కొన్ని మందులు నీకు ఉపయోగపడవచ్చు.(మందులు ఇస్తూ)
భారతి-మంచం దిగి నడవబోతే నొప్పికి తూలి పడబోయి మంచాన్ని పట్టుకుని తెరుకుని మందులు వేసుకుని  మెల్లగా బాత్రూంకి వెళ్ళి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుని వచ్చింది. నా పక్క సీట్లో కొర్చుంది.
*(తను స్నానం చేసి వచ్చేలోగా బయట బల్ల మీద భోజనం పెట్టి ఉంచాను.తనని చూస్తూ ) నువ్వు ఈ పదిరోజులు నా పెళ్ళానివేగా
భారతి-అవును
*నేను చెప్పినట్టు చేస్తావుగా.
భారతి-చేస్తాను.
*అయితే ఈరోజు నుండి పది రోజులు నీ వొంటి మీదకి నూలు పోగు రాకూడదు. నేను చెప్పిన తరువాత నువ్వు బట్టలు వేసుకోవాలి. వెళ్ళి బట్టలు తీసి రా.
భారతి –ఇక్కడ,ఇప్పుడా?నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది.
*నాకు తెలియదు వెళ్ళి తీసి రా నాకు ఆకలిగా ఉంది .
తను సరే అని గదిలోకి వెళ్ళి కొద్దిసేపు తరువాత నగ్నంగా బయటకి వచ్చింది. తను నడుస్తుంటే పాలరాతి శిల్పం నడుస్తున్నట్టు ఉంది. పిర్రలపై కదులుతున్న నల్లటి పొడవైన వెంట్రుకలు, ఒక్క చేతిలో ఇమడని తెల్లటి కొబ్బరి బోండాలు, ఉన్న లేనట్టు కనిపించే నడుము, పాలకోవా బిళ్ళ లాంటి మదన మందిరం. వెనుక సరియైన పరిమాణంలో గుండ్రంగా పెద్దగా నునుపుగా పిర్రలు ఎవరో చెక్కి నున్నగా పాలిష్ చేసినట్టు ఉంది. తనని చూస్తూ వేరే లోకంలోకి వెళ్లిపోయాను. మామయ్య అన్న పిలుపుతో నేను ప్రస్తుతంలోకి వచ్చాను.
*అంతా బాగానే ఉంది కానీ “మామయ్య” అన్న పిలుపు మనిద్దరిమద్య “పెద్దరికం” పెడతుంది. ఆ పిలుపు మార్చవచ్చుగా.
భారతి-కుర్చీలో కూర్చుని కొద్ది సేపు ఆలోచించి ) “మామయ్య” బదులు “మామ” ఎలాఉంది.
*“మామ” వింటానికి బాగానే ఉంది.
భారతి-మామ నన్నూకూడా కోడలు,భారతి కాకుండా ఇంకోలా పిలవండి.
*పిలుస్తా. కానీ ఒక్క నిముషం.నువ్వు భోజనం పెట్టు. ఇప్పుడే వస్తాను.(గదిలోకి వెళ్ళాను)
భారతి-(భోజనం వడ్డీస్తూ )మంచి పేరైతే బాగుండు.
*(గదిలోనుండి బయటకి రావడంతో నన్ను అలాగే చూస్తుంది.నేను నగ్నంగా వచ్చి తనపక్కనే కూర్చుని) “రతి” ఎలాఉంది.
భారతి-ఏంటి…..రతి…..కొద్దిగా తేడాగా లేదు.
*లేదు.నిన్ను ఇలా చూసినతరువాత నాకు “రతీదేవి” గుర్తుకు వచ్చింది. పైగా అది నీ పేరులో సగం ఎలా ఉంది. మన పెదాల మద్య నీ పేరు(రతి) ఉన్నపుడు మన ఇద్దరి మద్య గాలి కూడా దూరకూడదు.
భారతి-సరే భోజనం చేయండి. అన్నట్టు మామ రసం తీసుకురాలేదు.
*ఏం నీకు కావాలా?
భారతి-లేదు నేను వేసుకొను. కానీ మీకు రసం లేనిదే ముద్ద దిగదుగా.
*పరవ్వలేదు నేను మానేజ్ చేస్తానులే. అని ఇద్దరం భోజనం చేయడం మొదలుపెట్టం.
తను కొద్దిగా తిని వెళ్ళి చేయి కడుక్కుని వచ్చి కూర్చోంది. నేను భోజనం చేసి చేయి కడుక్కుని తన పక్కనే కూర్చొని
*రతి! రసం తాగనా?
భారతి-రసం తేలేదుగా మామ?
నేను తాగుతాను అని కింద కూర్చొని తనని కుర్చీ అంచుకు లాగి పూకూ మీద ముద్దు పెట్టి గొల్లిని చీకడం మొదలు పెట్టాను. తను “మామ నీ వల్ల నా బావిలో రసం కాళీచేస్తావేమో.”అంటూ నా తాలని కిందకి ఒత్తుతుంది. ఒక వేలును లోపలికి తోసి అడిస్తూ బయటకి వస్తున్న ఊటని తాగేస్తున్నాను. నేను రెండో వేలుని లోపలికి తోసి ఆడిస్తున్నాను.తను “మామ” అని అరుస్తూ కర్చేసింది. బయటకి వచ్చిన రసాన్ని మొత్తం తాగేసి లోపల ఏమైనా ఉందేమో అని నోరు దానికి అడ్డంగా పెట్టి గట్టిగా పీల్ఛాను. దానికి తను “మామ చంపేశవ్” అని బల్ల మీద తల పెట్టి ఆయాసాన్ని నెమ్మదించుకుంటుంది. నేను కుర్చిలో  కూర్చుని “ఇప్పుడు భోజనం అయ్యింది.” ఇప్పటి వరుకు జరిగిన దాని వల్ల నా అంగం గట్టిపడి రాడ్డు లాగా అయ్యినాదాన్ని చేత్తో పట్టుకుని ఆడిస్తున్నాను. కొద్ది సేపు తరువాత తను లేచి నా కళ్ల మద్యలోకి వచ్చి అంగాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ, నాలుకతో కిండనుండి పైదాకా నాకుతూ గుండు ని చీకుతుంది. ఈ చర్య వల్ల నా రక్తంలో వేడి పెరిగి అంగం పేలిపోయేలా ఉంది. తనని పైకి లేపి కుర్చీలో కూర్చోపెట్టి తన పంగ చీల్చి తన మదన మందిరంలో ఒక్కసారిగా దిగపడిపోయాను. ఒక్క కుర్చీలో ఇద్దరం సరిపోవడంలేదు. తను నా తొడల మీద కూర్చొని ముద్దు పెడుతూ పైకి కిందకి ఊగుతుంది. కొద్ది సేపు తరువాత తను ఆగిపోయింది. నేను ఊగడం మొదలు పెట్టాను.అలా కొద్దెసేపు తను కొద్దిసేపు నేను  అలా ఎంత సేపు చేసుకున్నామో తెలియలేదు. కొద్ది సేపు తరువాత నేను తార స్తాయికి రావడంతో గట్టిగా మూలుగుతూ లోపల కార్చేశాను. తనుఅంతముందు 4,5 సార్లు కర్చేసి కుర్చీ మొత్తం తడిపేసింది “మామ నీది ప్రతి సారి నా గర్బసంచిలో ఏమీఉందో తొంగి చూస్తుంది.మామా”అంటూ నాతో పాటు కర్చేసింది.  కొద్దీసేపు తరువాత తను లేచి బాత్ రూమ్ కి నడుచుకుంటూ వెళ్లింది.తను అలా నడుస్తుంటే లోపలనుండి కారిన రసాలు తొడల మీదనుంది కిందకి వస్తున్నాయి. కొద్దిసేపు తరువాత తను వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుని
భారతి-మామ నీ వల్ల నేను ప్రతి సారి అలసిపోతున్నాను. ఐనా నీకు అడ్డు చెప్పాను.
*ఇంకో రౌండ్ కి నువ్వు సిద్దంగానువ్వు లేవ్వు నేను బయటకి వెళ్ళి తింటానికి ఏమైనా తెస్తాను. ఇవాళ రాత్రికి నీకు సెలవు ఇస్తున్నాను. రేపటినుండి నీకు నిముషంకూడా కాళి ఉండదు. అని బయటకి వెళ్ళి భోజనం తెచ్చి పక్కన పెట్టి రాత్రికి లేచి తినేసి పడుకున్నాం…..?srd79

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: