P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 2 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | telugu hot stories

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 2 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | telugu hot stories

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 2 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | telugu hot stories  

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

చిన్న-ముందుకు వెళితే అన్నీ మీ పోలలే కావాలంటే మీరు అక్కడకు వెళ్లొచ్చు అని చెప్పి మున్నని తీసుకుని చిన్న వెళ్లిపోయాడు నేను నడుస్తూ ఊరి బయటకు వచ్చాను అక్కడ అన్నీ పొలాలే అక్కడ దూరంగా ఒక మోటర్ షెడ్డు పంప్ ఆడుతూ కనిపించింది. నాకు బాగా దాహం వేస్తుంది నీళ్ళు తాగుదామ్ అటు వైపు నడక మొదలుపెట్టాను.కొంత దూరం లో పంప్ దాని పరిసరాలు కనిపిస్తుంది పంపుకి రెండు అడుగుల దూరంలో గుబురుగా చెట్లు కనిపించాయి. పుంపు వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుతుంటే ఎవరో సన్నగా మాట్లాడుతున్నట్టు గుసగుసలు చెట్ల గుబురు నుండి వినపడుతున్నాయి. నేను మెల్లగా సౌండ్ రాకుండా నడచుకుంటూ గుబురు వైపు వెళ్ళాను. అందులో ఒక చెట్టు ఎక్కి కూర్చొని చూడగానే అవక్ అయ్యను. 5చెట్లు కొమ్మలు ఆకులతోగుబురుగా నెలకాంత తాకుతూ లోపల అంతా కాళీగా గుడారం లాగా ఉంది. లోపల ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు అబ్బాయి నిక్కర్ మీద ఉన్నాడు పక్కనే వాడి షర్ట్ ఫాంట్ ఉన్నాయి. వాడు చాలా ఆవేశంగా అమ్మాయి బట్టలు తీస్తున్నాడు.అమ్మాయి వద్దు వద్దు అంటున్న వాడిని తోసేస్తుంది.  వాడు ఆవేశం తట్టుకోలేక అమ్మాయి బట్టలు మొత్తం తీసి పైకి విసిరేశాడు. ఆబట్టలు పైన ఉన్న కొమ్మల్లో ఇరుక్కుపోయయీ.కిందకు చూడగానే నా మతి పోయినట్టు అయ్యింది. మొదటి సారి అమ్మాయి ని నగ్నంగా చూశాను ఇంతకు ముందు B Fలో చూశాను.రియల్ గా చూడడం ఇదే మొదటిసారి అమ్మాయి చమనఛాయ లో ఉంది. పెద్ద కళ్ళు, మెడ,కొంచం కింద మీడియం సైజ్ లో స్తనాలు దానిపైన నల్లని నిప్పిల్స్, ఫ్లాట్ గా ఉన్న పొట్ట,నడుం దాని కింద కొద్దిగా వెంట్రుకలోతో కప్పి చిన్నగా ఉన్న మర్మాంగం. అమ్మాయి నగ్నం గా చూడగానే వాడు ఆవేశానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి. వాడి మడ్డని తొడల మద్య పెట్టి కొట్టసాగాడు. వాళ్ళను అలా చూడగానే తమ్ముడు గట్టిపడిపోయడు.వాళ్ళని డిస్ట్రాబ్ చేయడం ఇష్టం లేక అలాగే ఉండిపోయాను. వాడి ఆవేశం ఎక్కువ సేపు నిలువలేదు 2నిమిషలలో కారిపోయింది. వాడు పక్కన పడుకున్నాడు. తనుకూడా కళ్ళు తెరచింది.తన కళ్ళు చాలా ఎరుపుగా ఉన్నాయి.వాడు లేచి బట్టలు వేసుకుంటుండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి శబ్దం చేయకుండా చెట్టు దిగి కొద్దిదూరంకి వచ్చాను. పక్కనే ఉన్న పెద్ద కర్ర ఒకటి తీసుకుని గట్టిగా అరుస్తూ కర్రతో కొడుతూ,
నేను-ఎవర్రా అక్కడ మాట్లాడేది?,ఎవరు చెట్టుపోదల్లో? వస్తున్నా.(చుట్టూ పక్కల ఎవరు లేకపోవడంతో ఇంకా గట్టిగా అరుస్తూ లోపలికి వెళ్ళాను )
అక్కడ చూడగానే మావాడు ఇంకా గట్టి పడిపోయింది.ఆ అమ్మాయి తల దించుకుని ఒక మూల ఒక చేత్తో పైన వాటిని,మరో చేత్తో కింద దానిని కప్పి ఉంచి నాకు  కనిపించింది.తనని అలా చూడ గానే నోటిమాట రావటం లేదు. పైగా వచ్చే చిన్న చిన్న మాటలుకూడ వణుకుతున్నాయి. నేను ధైర్యం తీసుకుని
నేను-(గట్టిగా)ఇటురా
తను అలాగే నాదేగ్గరకు వచ్చింది.
నేను-నీతో పాటు ఆ అబ్బాయి ఏడి?(అటు వైపు నుండి సమాదానం లేదు.) ఒక వైపు చూసింది. నేను అటువైపు వెళ్ళి కొమ్మలను దించి చూశాను.ఆ అబ్బాయి అటువైపు పరిగెడుతూ కనిపించాడు. నేను వెనక్కి వచ్చి తన కి ఎదురు నిలబడ్డాను. మనసు ఏమో తనని పట్టుకో పట్టుకో అని చెబుతుంది.
నేను-తల పైకి ఎత్తు(గట్టిగా) తను బయపడుతూ సగం ఎత్తి దింపేసింది.(బహుశా పాంట్లో మావాడిని చూసిఉంటుంది.)
నేను-ఏం వినపడలేదా?(కోపం గా) తను తల పైకి ఎత్తి నా మొఖంని చూసింది.(తన కళ్ళల్లో నీళ్ళు అవి చూడగానే నాకు జాలి వేసింది.)
నేను-(ఏమి తగ్గకుండా కోపంగా)నువ్వు ఎందుకు వెళ్లిపోలేదు?;తను స్తానాలను కవర్ చేస్తున్న ఒక చేయి ని తీసి పైకి చూపించింది.   తను చేయి తీయగానే మావాడు ఒకసారి కదిలాడు(అది తను గమనించింది.) నేను తల పైకి ఎత్తి చూడగానే కొమ్మల్లో ఇరుక్కున్న బట్టలు కనిపించాయి.నేను ఏమి మాట్లాడకుండా కర్రతో బట్టలు తీసి ఇచ్చాను.
నేను-ఇంకా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అలాగా కనిపిస్తే ఏమి జరిగిద్దో నీ ఊహాకీ అండదు.(అని గుబురులో నిండి బయటకు వచ్చి రోడ్డు ఎక్కి ఇంటికి నడక మొదలుపెట్టాను.)  నేను వచ్చినదారిలో తిరిగి వెళ్తున్నా  దారిలో 3, 4అత్తల ఇళ్ళు కనిపించాయి. ఎందుకో నాకు 4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాలి అనిపించింది. గేట్ ఓపెన్ చేసి లోపలకి వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ నొక్కను ఎవరు రాలేదు.మళ్ళీ బెల్ నొక్కను ఎవ్వరూ రాలేదు. తలుపును చూస్తే పూర్తిగా లాక్ అవ్వలేదు. లోపలకి వెళ్ళి తలుపు వేసి లాక్ చేసి 4అత్తని వెతకసాగాను.4అత్త ఇల్లు 2అంతస్తులు,పెద్దగా ఉంది. కింద 2bhk అన్నీ పెద్ద రూంలు, పైన రెండు గదులు. 4అత్తని వెతుకుంటూ బెడ్ రూమ్ వైపు వెళ్ళాను.డోర్ పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి ఉంది. లోపల 4అత్త బెడ్ మీద పడుకుని ఒక కాలు ఎత్తి సీలింగ్ వైపు చూస్తుంది కానీ కళ్ళలో నీళ్ళు కింద బెడ్ ని తడుపుతున్నాయి. కాలు ఎత్తడం వల్ల తోడలు కనిపించాయి.నేను ఒక అడుగు వెనక్కు వేసి “అత్తా!”అని గట్టిగా కేక వేశాను. ఆ కేకకి 4అత్త లోకం లోకి వచ్చి రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చి నన్ను చూసి షాక్ అయింది.
4అత్త- ఎప్పుడు వచ్చావు రా?,తలుపు ఎవరు తీశారు?
నేను-ఇప్పుడే వచ్చా.బయటనుండి చూస్తే తలుపు తెరచి ఉన్నాయి,అందుకే లోపలికి వచ్చా.మామయ్య ఏడి 4అత్త? వెళ్ళి హల్లో కుర్ఛున్న 4అత్త నాకు ఎదురుగా వచ్చి కుర్ఛోంది
4అత్త-ఆయన గంట క్రితం క్యాంప్ కి వేరే ఊరు వెళ్లారు. ఎల్లుండి వస్తారు.
నేను-ఏంటి 4అత్త పడుకుని ఏడుస్తున్నావ్?
4అత్త- (వీడిని ఎలాగైనా ఆ టాపిక్ మాట్లాడకుండా చేయాలి.)అది తరువాత నీ సంగతి చెప్పు. నీ చదువు ఎల ఉంది? ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు?
నేను- (నాకు విషయం చెప్పరు అన్నమాట. నాకు తెలుసు నిజం తెలుసుకోవలో) చదువులో మనం చాలా ఫాస్ట్ .ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటారా ఎవరు లేరు,ఐనా నాకు ఎవరు పడతారు 4అత్త?
4అత్త-నీకు ఏమి తక్కువ రా? అందంగా ఉంటావు,మంచి బాడి,ఎవరైనా ఇట్టే పడిపోతారు.
నేను-ఏమో 4అత్త నాతో ఇంత వరుకు ఏ అమ్మాయి నాతో మాట్లాడలేదు.ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ 4అత్త?సరే కానీ నేను అడిగిన విషయం చెప్పలేదు?
4అత్త-ఎవరో ఒకరిని గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేసుకో(హమ్మయ! దాటేశాను.)
నేను- (దాటేస్తావా,ఇప్పుడు చూడు)ఎవరో ఎందుకు 4అత్త నువ్వే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండొచ్చుగా?
4అత్త-షాక్ ఆయి) నేనా?నేను ఒకరి పెళ్లాన్ని నీకు ఎలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండ గలను? (నవ్వుతూ)
నేను- చూశావా అత్తా తెలిసిన దానివి నువ్వే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండనంతున్నావ్ బయటివాళ్లు ఎలాఉంటారు?అని ఇంతకీ……(చెప్పబోయాను)
4అత్త- (వీడికి మళ్ళీ గుర్తు వచ్చింది ఏదైనా చెప్పి ఆపించేయాలి.)సరే సరే నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటాను కానీ ఈవిషయం మన ఇద్దరి మద్యనే ఉండాలి. సరేనా?(సిగ్గుపడుతూ నాకు బోయ్ ఫ్రెండ్ లేదు చూద్దాం.)
నేను- థాంక్స్ 4అత్త నీవల్ల నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది. నేను ఎవ్వరికీ చెప్పాను ok. ఈరోజు మొత్తం నాకు ఎదురు చెప్పకూడదు.
4అత్త-సరే. ఐనా నాలో నేకు ఏమి నచ్చింది రా? వయసు అయిపోయిన దానిని.
నేను-నీ గురుంచి ఎప్పుడు అలా అనుకోబాకు నీ అందం,పర్సనాలిటీ ఈకాలం ఆడపిల్లలకి ఎక్కడ 4అత్త? నువ్వు పంజాబీ డ్రస్ వేసుకుని బేయటకు వస్తే ఆడపిల్లలని అందరినీ వెనక్కి నెట్టేస్తావు.మగవాళ్ళ నందరిని నీ వెనుక తిప్పుకుంటావు.(ఆ మాటకి ముందు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగి నవ్వడం మొదలుపెట్టింది. )
4అత్త-సరే అంతగా పొగడనవసరం లేదు,ఇప్పటినుండి నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని
నేను 4అత్త మాటల్లో బాగా క్లోస్ అయ్యామ్. నేను వేసే జోకులకు 4అత్త తెగ నవ్వేస్తుంది. ఆ టైమ్ లో తన పైట కిందకు జారిపోయింది 4అత్త అది గమనించలేదు.నాకు జాకిట్ లో నుండి బయటకు తన్నుకు వస్తున్న ఆ స్తనలని చూడగానే ఇంతకుముందు జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు వచ్చి వాటిని చూస్తూ  నేను అమ్మాయి గురించి ఆలోచించసాగను. 4అత్త నా చూపులను పసిగట్టి వెంటనే పైటనిసరిచేసుకుంది. నేను చూసే అందాలకి అడ్డు తగలడం తో ఈ లోకం లోకి వచ్చి 4అత్తని చూడగానే 4అత్త మొఖం సిగ్గు తో ఎర్రగా అయింది.కింద మనోడు రెడీ అయ్యాడు. 4అత్త తలదించుకుని ఉంది .కొద్దిగా తల ఎత్తి ఎత్తుగా ఉన్న పాంట్ వైపు చూసి వెంటనే తలదించేసింది. అక్కడ కొద్దిసేపు మౌనం ఆవహించింది.నాకు ఏమి మాట్లాడాలో అర్దంకావట్లేదు. ఆ మౌననాన్ని  4అత్త చెదిస్తూ
4అత్త-(సాయంత్రం 5 గం!! అయింది.) ఏమైనా తాగుతావా రా?
* టీ తాగుతాను 4అత్త.
4అత్త కుర్చీ లోంచి లేస్తూ ఒక సెకను నా కళ్ళలో చూసి కిచెన్ వీపు వెళ్తుంది.నేను తన కళ్ళలో చూడగానే మరలా నీళు కనిపించాయి. నాకు ఒకటి అర్దం అయింది 4అత్త ఇప్పటి వరకు సంతోషంగా లేదు అలా నటిస్తుంది. 4అత్త కిచెన్ దేగ్గరకు వెళ్ళి
4అత్త-రాజ ఈరాత్రికి ఇక్కడ ఉంటావా?(ఆ గొంతులో తెలియని భయం,బాధ,తపన)
నేను-సరే 4అత్త ఉంటాను.(అమాట చెప్పగానే 4అత్త మొఖం వేయి వొల్టులబల్బుల వెలిగిపోయింది.) నేను అమ్మకిఫోన్ చేసి చెపుతాను.
నేను అమ్మ కి ఫోన్ చేసి ఇవ్వాళ 4అత్త ఇంట్లో ఉంటాను అని చెప్పాను.అమ్మ ఏవేవో చెప్పింది.నేను ఫోన్ పెట్టి 4అత్త చాలా చలాకీ గా పని చేసుకుంటూ సంతోషంగా కనిపించింది. నేను కిచెన్ లోకి వెళ్ళి 4అత్తని  వెనుక చూస్తూ “4అత్త! అమ్మా ok చెప్పింది” 4అత్త అలాగే అని పని చేసుకుంటూ ఉంది.
నేను-4అత్త చిన్న మాట చెప్పనా?
4అత్త-చెప్పు.
నేను-నేను చాలా లక్కీ 4అత్త.
4అత్త-ఎందుకు?
నేను-నాకు నీలాంటి సెక్సీ గర్ల్ ఫ్రెందూ దోరికింది.
4అత్త- (సిగ్గుపడుతూ)సెక్సీ నా నేనా.
నేను-అవును అత్తా,పైగా లవర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద పనులు కాకుండా చిన్న చిన్న పనులు చేవచ్చు
4అత్త-ఇంతకీ ఏమిటి ఆ పనులు (టీ అయిపోయింది కప్ లో పోస్తూ.)
నేను-ఎవరు లేనప్పుడు ఒకరి ఒల్లో ఒకరు కూర్చొని ఒకే కూల్ డ్రింక్ తాగడం. ముద్దులు పెట్టుకోవడం అలాంటివి.(ముద్దులు అనగానే చేతులు వణికి టీ సగం వొలికి పోయింది) నేను హల్లో ఉంటాను చెప్పి (అక్కడనుండి వెళ్లిపోయాను) వెళ్ళిన కొద్ది సేపటికి 4అత్త టీ కప్పులు తీసుకుని హాల్లోకి వచ్చింది.నాకు ఒక కప్ ఇచ్చి ఇంకొక కప్ తీసుకుని కుర్చీ లో కూర్చోంది
నేను-ఎంటత్త కప్ లో టీ సగం ఉంది.
4అత్త-ఇందాక వొలికి పోయింది.
నేను- (తన కల్లోలోకి చూస్తూ) 4అత్త మన ఇంట్లో ఎవరైనాఉన్నారా?
4అత్త- (కంగారుపడుతూ)లేరే ఎవ్వరూ.ఎందుకు?
నేను-మరి లవర్ ఒల్లో కూర్చోకుండా అక్కడ కుర్ఛోన్నవే?(తను సిగ్గుపడుతూ అక్కడే ఉంది)ఒక పని చేద్దాం నేను వచ్చి నీ వొల్లో కూర్చుంటా (లేవబోయను)
4అత్త-వద్దు వద్దు నేనే వస్తాను (లేచి టీ కప్ తీసుకుని వచ్చి నా ఒళ్ళోకూర్చోంది.)
నేను- (కింద మనోడు ఫుల్ టైట్ అయిపోయాడు.అది తనకి  మద్యలో గుచ్చుకుంటుంది.)మన దేగ్గర కూల్ డ్రింక్ లేదు కాబట్టి ఈ టీ కప్ ని అలా వాడుకుందాం.నీ కప్ లో టీ నా కప్ లో పొసెయ్య్.
4అత్త-(లవర్ అని చెప్పి పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయాను.అటు నిజం చెప్పలేను,ఇటు తప్పించుకోలేను.)ఇవి అన్నీ అవసరమా?
నేను-అవసరమే 4అత్త, సినిమాలో ఇలాగే చూపిస్తారు.నువ్వు చూడలేదా?
4అత్త-ఇంతవరుకు నేను సినిమా చూడలేదు.(టీ ని కప్ లో పోసింది.)
నేను- (షాక్అయి) సినిమా చూడలేదా?పర్లేదు లే లవర్ వచ్చాడుగా చాలా చూపిస్తాడు. (టీ కప్ ని తన పెదాల దేగ్గర పెడుతూ.)
తను ఒకసారి నా వైపు చూసి ఒక గుటక వేసింది.నేను ఒక గుటక వేశాను.
నేను-టీ చాలా బాగుంది 4అత్త.ఎప్పుడు ఇలాగే ఇస్తావా?(కప్ తన పెదాల పెట్టాను.)
4అత్త-సిగ్గు తో తల దించుకుని ఉంది.(సిప్ వేసి మరలా తల దించుకుంది.కొద్దిగా టీ పెదాల మీద నుండి గడ్డం మెదకి వచ్చింది)
నేను-నువు చాలా తేలిగ్గా ఉన్నావు 4అత్త. చూడడానికి అలా కనిపించవు.(నేను సిప్ వేసి.)
4అత్త-(అలిగినట్టు ఫేస్ పెట్టి)అంటే నేను బండగా ఉన్ననా?(ఒక సిప్ వేసింది.ఈసారి టీ గడ్డంనుండి కిందకు వెళ్లబోతుంటే తుడవబోయింది. )
నేను-(చేయి పట్టుకుని)ఆఖరున తుడుద్దువు గాని. లేదు 4అత్త నువ్వు బండగలేవు. ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ  కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది.(బయపడుతూ.) సిప్ వేసి 4అత్త పెదాల దేగ్గర పెట్టాను.)
4అత్త-(ఆర్డమై)టీ సిప్ వేసి తలదించుకుంది.(ఈసారి టీ గడ్డం నుండి మెడ మీదుగా పైట కింద నుండి జాకిట్ వరుకు వెళ్లింది )
ఈ సారి  కూడా 4అత్త తుడవ బోతుంటే ఆపి నేను తరువాత అని చెప్పి కప్ పక్కన పెట్టి  తన కళ్లలోకి చూస్తూ గడ్డం దేగ్గరకు వచ్చి నాలుక తో గడ్డం మీద ఉన్న టీ ని తుడిచాను అక్కడ ముద్దు పెట్టాను. ఓక్కసారి 4అత్త వొళ్ళు జలదరించింది. తను నా వైపే చూస్తూ అలాగే  ఉంది. నేను మెల్లగా పైకి జరుగుతూ పేదలను అందుకున్నాను. తన వైపు నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదు. నేను అలాగే పేదలను చీకుతూ నాలుకను తన  పెదాల మద్యన ఆడించను. నాకు తెలియకుండా నా చేతులు 4అత్త పైటని తప్పించాయి.నేను అలాగే టీ పడిన దారిలో నాలుక తో చీకుతూ పేదలతో ముద్దులుపెడుతూ కిందకు జరిగాను.టీ దారి స్తనాల మద్యలోకి వెళ్లింది. నేను అలాగే కిందకి వచ్చి స్తనాల మద్య ముద్దు పెట్టగానే 4అత్త నన్ను గట్టిగా స్తనాలకి అదిమెసుకుంది. అలా 2ని!! ముద్దూలు పెడుతూనే ఉన్నాను.ఎందుకో నా చెంపల మీద తడిగా అనిపించి తల పైకి ఎట్టి 4అత్తని చూశాను.4అత్త కళ్ళలో నీళ్ళు ధారగా కారుతున్నాయి. నాకు ఎందుకో తప్పు అనిపించి 4అత్తని ఒల్లో నుంచి దించపోయాను. 4అత్త నా మెడని గట్టిగా రెండు చేతులుతో పట్టుకుని వదలట్లేదు. నేను 4అత్త కల్లోలోకి చూశాను.
4అత్త-రాజ నన్ను బెడ్ రూమ్ కి తీసుకువెళ్ళు. 4అత్తని చేతులమీద ఎత్తుకుని బెడ్ రూంకి తీసుకువెళ్ళి పొడుకోబెట్టను.4అత్తకళ్ళలో నీళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి. నేను లేచి వెళ్లబోతుంటే 4అత్త చేయి పట్టుకుని;  అత్త-రాజ నేను ఎంత కంటతడి పెట్టిన వాటిని లెక్క చేయకు అవి బయటకు పోవాలి నాకు హెల్ప్ చేయి.నువ్వు చేయాలి అనుకున్నది చేయి.
నేను-(4అత్త మనసులో చాలా భాద ఉంది దానిని బేయటకి తెసేయాలి.దానికి ఇదే కరెక్ట్ ఐతే చేద్దాం.నేను పూర్తిగా కంట్రోల్ లో ఉండాలి)
4అత్తపక్కనే పడుకుని స్తనాల మీద ముద్దు పెట్టాను.తను నా తలపై చేతులు వేసి అదుముకుంటుంది.ఐనా కంటతడి వస్తుంది.(ఆ కళ్ళలో భాద,సంతోషం,తపన అన్నీ ఉన్నాయి) నేను వెంటనే జాకిట్ హుక్స్ తీసి చూడగానే లోపల బ్లాక్ బ్రా ఉంది నేను బ్రా పైనుండి స్తనలను చీకుతూ మెల్లగా పిసుకుతున్నాను 4అత్త స్తనాలు గట్టిగా ఉన్నాయి.ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చి మార్చి చీకుతూ మెల్లగా పిసుకుతున్నాను. 4అత్త కంట ఇంకా నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఐనా 4అత్త చేతులతో నా తలని స్తనాలకి అదుముకుంటుంది.నేను తల పైకి ఎత్తి “4అత్త ఒకసారి కూర్చోవా.”తను అలాగే లేచి కూర్చోంది.నేను వెంటనే జాకిట్ ని వొంటి నుండి వేరు చేసి.పక్కకి విసిరేశాను.4అత్త తన చేతులతో స్తనాలని కవర్ చేసింది.నేను మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ బ్రా హూక్స్ తీసి తన
మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ కిందకు జరిగి బ్రా ని తెసేసి చూడగానే కళ్ళు జిగేల్ మనిపించింది.ఆ స్తనాల సైజ్ నేను అనుకున్న దానికన్న పెద్దగా గుండ్రంగా ఉన్నాయి. మద్యలో చిన్నగా నల్లగా నిక్కపొడుచుకున్న నిప్పెల్స్ చూడడానికి 8వ వింత లా ఉంది.
చూడగానే వాటిని గట్టి గట్టిగా నలిపేయలి అనిపించింది.వెంటనే పరిస్తితి గుర్తుకు వచ్చి ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను. నేను తన స్తనాలను రెప్పవేయకుండా చూడడం చూసి కళ్ళు మూసుకుంది.నేను కిందకి వొంగి ఒక నిప్పెల్ ని నోట్లో పెట్టుకోగనే కరెంట్ షాక్ తగిలినట్టు కంపించింది.వెంటనే 4అత్త నోటి నుండి  అమ్మ,హమ్మా!!! ములుగు వినపడింది నేను తల పైకి ఎత్తి4అత్తని చూడగానే ఆపెదాలలో చిన్న నవ్వు కనిపించింది.కానీ కంట తడి తగ్గలేదు.నేను తల దించి నా పని నేను చేయడం మొదలు పెట్టాను.రెండు స్తనాలను మార్చి మార్చి చీకుతూ మెల్లగా పిసుకుతున్నాను. నేను నిప్పెల్ ని రెండు వేళ్ళతో  నలపగానే 4అత్త ఇంకా గట్టిగా హమ్మా!! మూలుగుతూ  నా తలని నోక్కేస్తుంది. నేను చీకడం వల్ల అక్కడ అంతా తడితడిగా,రొచ్చు ల తయారుఅయింది. నీను కిందకు జరిగి నాభి మీద ముద్దు పెట్టాను 4అత్త వొళ్ళు మళ్ళా జలదరించింది.4అత్త నాభి లోతుగా ఉంది దాని లోతు తెలుసుకుంటానికి నా నాలుకని ఆ బొడ్డు లో పెట్టాను,4అత్త మూలుగుతూ మెలికలు తిరగడం మొదలుపెట్టింది.4అత్తని కాసేపు కదలకుండా పట్టుకుని కాసేపు అలాగేచేశాను. కిందకి జరిగి చీర కుచ్చిళ్లను ఊదతీసేశాను,లంగా బొందుని ఊడదీశాను.కింద నలుపు రంగు పాంటిఉంది. ఒక సారి 4అత్తవైపు చూశాను. 4అత్త కంట్లో తడి తగ్గింది,పేదలలో నవ్వు పెరిగింది.4అత్త  నా చూపులను అర్దం చేసుకుని నడుం పైకి ఎత్తింది. నేను వెంటనే  లంగాని ,పాంటి కిందకు జరిపి తేసివేసి పక్కన పెట్టాను. ఒక్కసారి నా గుండె గుబెల్ మంది.మొదటి సారి ఆడదాన్ని, ఆడతానాన్ని ఇంతదేగ్గరగా చూస్తాను అని అనుకోలేదు.నా పక్కన 4అత్త ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా ఉంది. చమన ఛాయాలో  కండపట్టి ఉన్న తొడలు,కొద్దిగాపైన చూడగానే 4అత్త తన రెండు చేతులతో తన మదన మందిరాన్ని కప్పి ఉంచింది. అది చూసి నాకు నవ్వు వచ్చింది. నా నవ్వు చూసి 4అత్త కళ్ళు మూసుకుని ఒకవైపు తిరిగింది.4అత్త కళ్లనుండి నీళ్ళు రావడం లేదు,కానీ కంటిలో తడి ఉంది. నేను 4అత్త కళ్ళా మద్యలో చేరి ఆరి కాళ్ళను ముద్దు పెట్టుకుంటూ పైకి జరిగాను ,తొడల దేగ్గరకు రాగానే వాటిని గట్టిగా పిసుకుతూ ముద్దు పెట్టసాగాను.దాంతో 4అత్తలో మూలుగులు ఎక్కువ అయ్యాయి. అలా ముద్దు పెట్టుకుంటూ మదనమందిరం దగ్గరకి వచ్చి తన రెండుచేతులను నా చేతులతో పట్టుకుని పక్కకి జరిపాను, ఆ మందిరం పూర్తిగా వెంట్రుకలతో కప్పబడి ఉంది వెంట్రుకలు తన రసాలతో తడిచిపోయాయి. వెంట్రుకలను తప్పించి క్లిటోరస్ మీద చిన్నగా ముద్దు పెట్టాను.  4అత్త వొళ్ళు జలదరించింది కాళ్ళు విడదీసి నా తలని తన మదన మందిరంకి అదుముకొసాగింది.నేను అదే అదును గా చూసి నా నాలుకని లోపలికి పొడిచాను  4అత్త తన మూలుగులను రాకుండా బిగబట్టి ఉంది,లోపల రసాలు ఊరతున్నాయి వాటిని అలాగే తాగేస్తు లోపలకి ఒకవేలు పెట్టాను. లోపల వేలుపెట్టి ముందుకు వెనుకకు ఆడించడం మొదలుపెట్టాను.  నా చేతలికి తట్టుకోలేక 4అత్త నడుం పైకి లేపి నానోటికి అందించసాగింది. వెంటనే తను పైకి లేచి నా పేదలను పట్టుకుని చీకుతుంది.నా తలమీద చేతులు తీసి నా చొక్కా గుండిలని తీస్తుంది.
నేను చొక్కా బన్నీ తీయడంలో  తనకి సహాయం చేసివెంటనే  ఒక చేత్తో స్తనాలని పిసుకుతూ కింద రెండువేళ్ళతో అడిస్తూ పేదలను చేకుతున్నాను.ఈసారి తను పేదలని తెరచి నా నాలుకకు దారి ఇచ్చింది. కింద పాంట్లో మావోడు.రాడ్డూ లాగా తయరాయి.పగిలిపోయాల ఉన్నాడు.నేను ఇంకా వేగం పెంచాను,అంతే 4అత్త నా పేదలని వదిలేసి అమ్మ!హూం!ఆహ్! నాకు ఏదో అవుతుంది రాజ”4అత్త మొదటి సారి మాట్లాడడింది.ఆ సంతోషంలో ఇంకా స్పీడ్ పెంచి కింద పెదాల దేగ్గరకు వెళ్ళి వాటిని చీకడం మొదలుపెట్టాను.4అత్త ఈ దాడిని తట్టుకోలేకపోయింది. 4అత్త “నాక్ ఎహ్ దో ఆ వూ తు న్దీ ఇ !!!!!” అంటూ రసాలు కార్చేసుకుంది. అనుకున్నాదానికన్న ఎక్కువ కారింది.నాకు దొరికినంత వరుకు తాగి పైకి లేచాను. రసాలు ఉప్పగా,వగురగ మత్తెకిస్తున్నాయి. 4అత్త జీవం లేనిదానిల పడిపోయింది,వేగంగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది దానితో స్తనాలు ముందుకు వెనుకకు కదులుతున్నాయి. 4అత్త మొహం లో ఇప్పుడు పూర్తి సంతోషం,సంతృప్తి కనపడుతుంది. నేను 4అత్త పక్కనే పడుకున్నాను.4అత్త ఒకసారి నావైపు చూసి తరువాత నా ఫాంట్ వైపు చూసి నవ్వుకుంటూ నా బుగపైన ముద్దుపెట్టి “థాంక్స్ రాజ”
నేను-4అత్త నీ సంతోషమే నా సంతోషం.
4అత్త-ఈ ఆనందం కోసం ఎన్ని ఎన్ని సం!! ఆకలిగా ఉన్నానో తెలుసా ఇప్పటికీ ఆకలి తీరింది.ఐనా నీ ఆకలి పెరిగిపోయింది. నా ఆకలితో పాటు నీ ఆకలి  కూడా తేర్చుకో.
నేను-నా ఆకలి తీరాలి అంటే ముందు నువ్వు ఒక పని చేయాలి.
4అత్త-ఏమిటది?
నేను-కిందనున్న అడివి ని తీసివేయాలి.(వెట్రుకల వైపు చూపిస్తూ)
4అత్త- (సిగ్గుపడుతూ పక్కనే ఉన్న చీర ని ఒంటి మీద కప్పుకుంటూ) ఓహ్ ఆదా నా మీద నాకు ఆసక్తి పూర్తిగా పోయింది. అందుకే పెరిగింది నువ్వు చెప్పావు గా తెసేస్తా. ఈసారి నాకు నిజంగా ఆకలి వేస్తుంది.స్నానం చేసి  వెళ్ళి వంట చేయాలి.అని  లేచి  చీర కట్టుకుంటుంది.
నేను-4అత్త ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా?

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: