P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 24 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 24 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 24 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
బాత్రూములో సరళ వేలుని ఆడిస్తు మొగుడుకి వినపడకుండా “రాజా ఎప్పుడు మళ్ళీ కలిసేది.” వేలుని ఆడిస్తు కార్చేసింది. ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి పడుకుని పోయింది. సరళ,మణి ఇద్దరు ఎడమొహం పెడమొహం పెట్టి నిద్రపోయారు.

      మరుసటి రోజు ఉదయం మామూలుగా మొదలైంది. చెల్లి,కోమలిని డ్రాప్ చేసి కాలేజీ కి వచ్చను. బ్రేక్ లో అందరం కాంటీన్ లో ఉండి మాట్లాడుకుంటుంటే ప్రీతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పక్క టేబల్ మీద కూర్చున్నారు. కరుణ తప్పించి మిగతా అందరూ వెళ్ళిపోయారు. కరుణ వెళ్ళబోతే ఆపి కూర్చోపెట్టి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ప్రీతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్లిపోయారు. ప్రీతి వచ్చి నాపక్కనే కూర్చుని కరుణ వైపే చూస్తుంది.
*వచ్చిన పని చూడకుండా కరుణాని అలా చూస్తావే?
ప్రీతి-నీతో మాట్లాడాలి. ఒంటరిగా అందుకే…….
*కరుణ నా మనిషి ఏమి కాదు చెప్పు.
ప్రీతి-నిన్న డాక్టర్ చెప్పినదాని గురించి ఆలోచించాను. 
*ఏమి ఆలోచించావు?          
ప్రీతి- నాకు నువ్వు తప్పించి ఎవరు కనిపించలేదు. నువ్వుఐతే నా పరువుని ఇంకా కిందకి జార్చవు.
*సరే ఆలోచిస్తాను. నువ్వు వెళ్ళు.
ప్రీతి-okచెప్పాలి. ఇది గర్వం కాదు. విన్నపం మాత్రమే. వెళ్లిపోయింది.
కరుణ- ఏంటి ఆ అమ్మాయి నీతో?
*ముందు ఒకటి చెప్పు ప్రీతి మీద నీ అబిప్రాయం ఏంటి?
కరుణ-జరిగిన దాని బట్టి ప్రీతి చెడ్డది కాదు. పరిస్తితి అలా చేయించింది.
*ఆ పరిస్తితి ఇంకో తప్పుకి కారణం అయింది. అది హాస్పిటల్లో డాక్టర్ కి నాకు మద్య జరిగింది చెప్పాను.
కరుణ-పాపం ప్రీతి. ఆ కిరణ్ ని వదలకూడదు బుద్ది చెప్పాలి.
*ఇప్పుడు ఆ వెదవ సంగతి ఎందుకు? అన్నట్టు డ్రగ్స్ విషయం ఎక్కడ చెప్పమాకు.
కరుణ-ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు?
*పెళ్ళాంగారు ఏమి చెపితే అది.
కరుణ-(సిగ్గుపడుతూ) నీ ఆగడాలు క్లాస్ రూములో ఎక్కువైయ్యాయి. ఆ ప్రీతి వల్ల తగ్గుతాయి. నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ ప్రమాదం ఏమి లేదుగా?
*అస్సలు లేదు. ఈ సందర్బంగా నీకు ఒక ముద్దు. (కరుణ దేగ్గరకి వెళ్లబోయాను)
కరుణ-(నన్ను పక్కకి తోసి లేచి వెలిపోతు) సిగ్గులేదు లోపల బయట అని చూడవు.
*(తనతో పాటు నడుస్తూ) నీకు  కోపంగా లేదా?
కరుణ- లేదు. కానీ పెళ్ళైన తరువాత అప్పుడు చూద్దాం.
*సరే పద కరుణాని బస్ స్టాప్ లో డ్రాప్ చేసి నేను ఇంటికి వచ్చేశాను.
        మరుసటి రోజు కాలేజ్ లో బ్రేక్ లో ప్రీతి వచ్చి కాంటీనులో కలిసింది.
ప్రీతి-ఏమి ఆలోచించావు?
*(భాధని నటిస్తూ)చాలా ఆలోచించి కరుణ…..
ప్రీతి-(మొహం మాడిపోయింది.) ఓహ్ .. అలాగా నాకు ఆర్డమైంది.
*కరుణ …కరుణ…ఒప్పుకుంది.
ప్రీతి-(మొహం మతాబులు లాగా వెలిగిపోయింది) చాలా….చాలా…థాంక్స్…. ఎంత బయపడ్డానో తెలుసా?  ఇంతకీ కరుణ నీకు ఏమయిద్ది?
*పెళ్ళాం. కరుణ నాకు పెళ్ళాం అయ్యిద్ది.
ప్రీతి-నా తరుపున థాంక్స్ చెప్పు. అది సరే ఎప్పుడు మొదలు పెడదాము?
*పాప నీ దృష్టిలో సెక్స్ అంటే లోపల పెట్టి ఆడించడం అనుకుంటున్నావా?
ప్రీతి-ఖచ్చితంగా అదే. ఇంకా ఉందా?
*ఉంది. మనం రేపటి నుండి మొదలు పెడదాము.
ప్రీతి-రేపటి వరుకా (నిరుత్సాహంగా తన క్లాస్ కి వెళ్లిపోయింది.)
      నేను నా క్లాస్ కి వచ్చేశాను. క్లాస్ లో లవ్ బర్డ్స్ ఒక మూలాన కూర్చుని కళ్ళతో కబుర్లు చెపుకుంటున్నారు. ముందు బెంచిలో కరుణ మాధురి మాటల్లో మునిగిపోయారు. నేను వెళ్ళి నా బెంచ్లో కూర్చున్నాను. కరుణాని చూస్తూ ఏదో ఆలోచనలో మునిగిపోయాను. కరుణ కదపటం తో  నాలో స్పృహ వచ్చింది. కాలేజ్ టైమ్ అయ్యిపోయింది. నేను కరుణాని తీసుకుని బస్ స్టాప్ లో డ్రాప్ చేసి ఇంటికి వచ్చేశాను. ఇంట్లో చెల్లి,కోమలి ఒకవైపు, అమ్మ 3అత్త ఒక వైపు, 4అత్త మావయ్య గదిలో బాగా బిజీగా ఉన్నారు. నేను వెళ్ళగానే అందరూ హాల్లోకి వచ్చి నాతో మాట్లాడుతున్నారు. 3అత్త మాటల్లో కొంత ఎక్కువ ప్రేమ కనిపిస్తుంది. అందరం భోజనం చేసి పడుకున్నాము.
          పొద్దున్నే నన్ను కడపడంతో మెలకువ వచ్చింది. కళ్ళు తెరచి చూడగానే ఎవరో గదిలో నుండి పారిపోతు కనిపించారు. నేను పారిపోతున్న మనిషిని గుర్తుపట్టి నవ్వుకుంటూ లేచి జిమ్ చేయడానికి వెళ్ళాను. జిమ్ చేస్తుంటే చెల్లి,కోమలి వచ్చారు.
*నిద్ర లేపడం ఎందుకు? పారిపోవడం ఎందుకు?
చెల్లి-ఏమో తెలియదు నిద్ర లేపుతానని వెళ్లింది, పారిపోయి వచ్చింది.
*ఏం కోమలి నేను అంతా భయంకరంగా ఉన్ననా?(నవ్వుతూ)
కోమలి సిగ్గుపడుతూ తల దించుకుని “లేదు” అనట్టు ఉంది.
               నేను జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి కాలేజీకి వెళ్ళాను. అక్కడ కరుణ,మాధురి, హీన, గుణ తో పాటు ప్రీతి కూర్చుని ఉంది. ప్రీతి అందరిలో కలిసిపోయింది. నేను వెళ్ళిన తరువాత అందరూ నాకు హాయ్ చెప్పారు. నేను వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పి కూర్చున్నాను.
*ఏంటి ఈ టైమ్ లో ఇక్కడ? క్లాస్ లో ఉండాలికదా?
గుణ-ఎవరో ప్రోఫీసర్ వస్తున్నాడు అంటా సీనియర్స్ అందరినీ ఆడిటోరియంకి రమ్మన్నారు. 
*ఓహ్ అలాగా  
   ఒక 10ని తరువాత  ఆడిటోరియంకి వెళ్ళమూ. ప్రీతి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చుంది. నా గాంగ్ తో ఒక చోట కూర్చున్నాను. అక్కడ చాలా వరుకు సార్స్,మేడమ్ అందరూ వచ్చారు. వచ్చి 15ని  అయ్యింది. నాకు తలనొప్పి మొదలైంది. మావాళ్ళకి చెప్పి నేను బయటకి వచ్చేశాను. నా వెనుకే ప్రీతి వచ్చేసింది. 
*ఏంటి వచ్చేశావు?
ప్రీతి-భోర్ కొడుతుంది. నువ్వేందుకు వచ్చావు?
*సేమ్ అదే ఇక్కడ.
     ఇద్దరము ఒక మూలకి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నాము ప్రీతి తన గురించి, తన ఫ్యామిలి గురించి చెపుతుంది. 
ప్రీతి-అనట్టు నీకు చెప్పడం మరిచాను. ఈ వీకెండ్ శుక్రవారం మా వాళ్ళు పార్టీ  ఉంది అని చెప్పారు. దానికి జంటగానే రావాలి అంటా నాతో పాటు నువ్వు వస్తావా?
*వస్తాలే. చుట్టూ ఎవరు లేరు ఒక ముద్దు పెట్టు.
ప్రీతి-లేదు …లేదు….నాకు సిగ్గు భయం.
*సిగ్గా?భయమా?
ప్రీతి-ఆ…..భయం.
*ఎందుకు భయం. కాలేజీలో ¾ వంతు లోపల ఉంది.  మనల్ని ఎవరు చూడరు. (టాప్ ఫ్లోర్ లో రెండు ఆకారాలు నా దృష్టిని ప్రీతి మీదనుంది మరల్చాయి.)
      నేను అటువైపు చూశాను. అక్కడ నిరుపమా,ఇంకో అమ్మాయి కలసి చివరి రూమ్ వైపు వెళ్తున్నారు.  నేను ప్రీతిని అక్కడే ఉండమని చెప్పి వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ టాప్ ఫ్లోరుకి వెళ్ళాను. ఒక గదిలో నిరుపమ మాటలు వినిపించాయి. తలుపు కొద్దిగా తెరచి చూశాను. అది పాత స్టోర్ రూమ్ లాగా ఉంది. నిరుపమ తన ఫ్రెండ్ అటు వైపు చూస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను సౌండ్ చేయకుండా లోపలికి  వెళ్ళి తలుపు వేసి ఎవరికి కనపడకుండా ఒక మూలాన దాక్కున్నాను. 
నిరు-ఎంటే రమణి? ఏదో చెప్పాలి అని ఇక్కడకి తీసుకుని వచ్చావు? ఏమి మాట్లాడకుండా ఉన్నావు.?
రమణి- చెప్పడం కాదు. చూపిస్తాను. కొద్దిగా వెయిట్ చేయి. (ఫోన్ తీసుకుని నిరు కి తెలియకుండా ఒన రింగ్ ఇచ్చింది.)
      కొద్ది సేపు తరువాత తలుపు తెరచుకుంది. వచ్చిన వాళ్ళు నాకు కనపడటంలేదు కానీ వచ్చిన వాళ్ళని చూడగానే నిరుపమ మొహం పాలిపోయింది. వళ్ళంతా భయంతో చెమటలు పట్టాయి. నేను ఫోన్ తీసి మొత్తం కవర్ అయ్యేలా ఒక చోట పెట్టి వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరా అని చూస్తున్నాను. అభి, సురేశ్ లోపలికి వచ్చారు. రమణి నిరుని గట్టిగా పట్టుకుంది. నిరు విడిపించుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది.
నిరు-రమణి ఏంటి ఇది? వదులు నన్ను.
రమణి-వలదలాటానికి కాదు ఇక్కడకి తీసుకువచ్చింది. వీళ్ళకి అప్పగించడానికి.
నిరు-ఎందుకు? నేను నీకు ఏం ద్రోహం చేశాను. మనం ఫ్రెండ్స్ కదా?
రమణి- ఎందుకంటే నాకు అభి అంటే ఇష్టం. అభికి నీ మీద కోరిక దాన్ని తీర్చడానికే ఇక్కడికి తీసుకువచ్చను. ఈ అవకాశం కోసమే నీతో స్నేహం. ముందు అభి, తరువాత సురేశ్ ఆ తరువాత పవన్ నందా. అందరి చేతుల్లో నలుగుతావు అప్పుడుకాని నా పని పూర్తి అవ్వదు. అంటూ నిరు ని కిందకి తోసింది . సురేశ్ నిరు కదలకుండా కాళ్లు పట్టుకున్నాడు.రమణి చేతులు పట్టుకుని ఉంది. సురేశ్ నిరు ఫాంట్ లాగేశాడు. రమణి టాప్ ని పైకి లాగేసింది. నిరు బ్రా పాంటి మీద గింజుకుంటుంది. రమణి, సురేశ్ అభి నవ్వుతున్నారు. అభి కాళ్ళ మద్యలో వచ్చి మొడ్డని తీసి పాంటి పైన రాస్తున్నాడు.
సురేశ్-అన్న!! తొందరగా నేను ఆగలేకపోతున్నాను.
రమణి-కంగారూ ఎందుకు? తరువాత నువ్వే.
నేను ఒక్కసారిగా ముందుకు వచ్చి “మరి నేను?”
 నన్ను చూడగానే ముగ్గురు షాక్ అయ్యి నన్ను చూస్తున్నారు. నేను ని!! లేట్ చేయకుండా సురేశ్,అభి తెరుకునేలోపు దెబ్బలు వేసి పక్కన కూర్చోపెట్టాను. ఈ లోపు నిరు రమణి నుండి విడిపించుకుని పక్కకి వెళ్ళి బట్టలు సరి చేసుకుంది. 
*మీరు నిరు ని మర్చిపోండి. లేక పోతే పోలీసు, జైల్ వీటికి సిద్దంగా ఉండండి. ఇంకా వెళ్ళండి. నువ్వు తప్పించి (రమణిని చూపిస్తూ)
రమణి బొమ్మలాగా నిలబడిపోయింది. సురేశ్, అభి  తెలుకుట్టిన దొంగల్లగా వెళ్ళిపోయారు. గదిలో నేను,నీరు,రమణి ఉన్నాం. నీరు కోపంతో ఊగిపోతుంది. రమణి భయంతో వణికి పోతుంది. నాకు ఎందుకో లోలోపల నవ్వు వస్తుంది. బయటకి కనపడనివ్వకుండా ఉన్నాను. నేను పక్కన ఉన్న ఒక కర్రని తీసుకుని రెండుసార్లు నా చేతి మీద కొట్టుకుని
*నిరు నీ నోటి నుండి ఎలాంటి మాటలు, తిట్లు రాకూడదు. నిశబ్దం.
   నిరు కోపం తో నన్ను రమణిని చూస్తుంది. కొద్దిసేపు తరువాత అలాగే అని తల ఊపింది. అది చూసి రమణి కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యింది. 
*చూడమ్మ పాప, అదే అదే… రమణి ఒక చిన్న డీల్. వాళ్ళు ఒక ఉద్దేశ్యంతో ఉన్నారు. కానీ నువ్వు రెండు ఆలోచనలతో ఇక్కడ వచ్చావు. అందుకే ఈ డీల్.(రమణి డ్రస్ చూస్తూ)
రమణి-బయంగా ఏంటి ఆ డీల్?
నిరు నీ నోటి నుండి ఎలాంటి మాటలు, తిట్లు రాకూడదు. నిశబ్దం.

   నిరు కోపం తో నన్ను రమణిని చూస్తుంది. కొద్దిసేపు తరువాత అలాగే అని తల ఊపింది. అది చూసి రమణి కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యింది. 
*చూడమ్మ పాప, అదే అదే… రమణి ఒక చిన్న డీల్. వాళ్ళు ఒక ఉద్దేశ్యంతో ఉన్నారు. కానీ నువ్వు రెండు ఆలోచనలతో ఇక్కడ వచ్చావు. అందుకే ఈ డీల్.(రమణి డ్రస్ చూస్తూ)
రమణి-బయంగా ఏంటి ఆ డీల్?
*అది ఏంటి అంటే, ఈ కర్రతో నేను కొడితే 20 దెబ్బలు, నిరు కొడితే 10 దెబ్బలు. అది నేను చెప్పిన చోట.చెప్పు ఛాన్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నావు?
రమణి-(వీడ్ని చూస్తే దిట్టంగా ఉన్నాడు వీడితో 20 దెబ్బలు అంటే నాకు దూల తీరిపోద్ది. అదే నిరు ఐతే వాడి కన్నా బలం తక్కువ పైగా 10 దెబ్బలే కాబట్టి నిరుపమా ఐతే ok) తల దించుకుని నిరు.
*(పర్ఫెక్ట్)మంచిది. నిరు ఇదిగో కర్ర. గుర్తు పెట్టుకో నీ నోటి నుండి ఒక్క మాట రాకూడదు.
 సరే అని తల ఊపి  నిరు కర్ర పట్టుకుని రమణి దేగ్గరకి వచ్చింది.
*రమణి నువ్వు సిద్దంగా ఉన్నవా?
రమణి- ఉన్నాను.కానీ ఎక్కడ కొడతారు?
*చెప్తాను. ఇక్కడకి వచ్చి ఒంగో 
  రమణి అలాగే చేసింది. 
*కొద్దిగా ఆ టాప్ ని పైకి లాగు.
    వెంటనే రమణి నిలబడింది. నా వైపే చూస్తుంది.
*చూసింది చల్లే ఇందాక నిరు ని అలాగే చూద్దాం అనుకున్నావుగా. కానీ….కానీ…
   రమణి చేసేది లేక ఒంగుని టాప్ ని పైకి లాగింది.
*కొద్దిగా ఆ ఫాంట్ ని కిందకి దించి నీ బాక్ చూపించు.
 రమణి చేసేది లేక ఫాంట్,పాంటిని కిందకి లాగి కాళ్ళ దేగ్గర పడేసింది. పిర్రలు ఒక్కొకటి రబ్బరు బెలూన్ లాగున్నాయి. నిరు కి సైగ చేశాను. నిరు కొట్టడం మొదలుపెట్టింది 1,2,3…..10 అక్కడ పిర్రలమీద వాతలు పడుతున్నాయి. ఆఖరి దెబ్బ పూర్తయ్యింది. నిరు ఏడుస్తూ కర్రని పక్కన పడేసి నన్ను వాటేసుకుని ఏడుస్తుంది. పక్కన రమణి ఏడుస్తూ బట్టలు వేసుకుంది.
* రమణి దేగ్గరకి వెళ్ళి) ఇది ఫ్రెండ్ షిప్ ని మోసం చేసినందుకు. ఇంకో సారి ఇది రిపేట్ అయితే ఈ సారి బట్టలు మొత్తం తీసి కొట్టిస్తాను. ఇంకా వెళ్ళు.
   రమణి వెళ్ళిపోయింది. నేను నిరు ని బయటకి పంపించి నా ఫోన్ తీసికుని రికార్డు అయ్యిందోలేదో చెక్ చేసుకుని బయటకి వచ్చేసి నిరు తో పాటు ప్రీతి దేగ్గరకి వెళ్ళాను. ఇంకా బోర్ కొట్టి మావాళ్ళకి చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశాను. అందరూ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. 4అత్త మొహం వాడిపోయింది. నేను వెళ్ళగానే 
అమ్మ-రా…రాజా. నీకోసం చూస్తున్నాం. మీ గీతా అత్త నీతో ఏదో మాట్లాడలంటా.రా కూర్చో.
*కూర్చుని) చెప్పండి. ఏంటి?
   4అత్త  సైలెంట్ గా తలదించుకుని ఉంది. నేను రెట్టించి అడిగే సరికి లేచి నడుచుకుంటూ తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది. 
*ఇంతకీ ఏమి జరిగింది?
4మావయ్య- ఏమి లేదు రాజా నాకు వేరే సిటీ కి ట్రాన్సఫర్ అయ్యింది. మీ అత్తని నాతో తీసుకుని వెళ్దాము అనుకుంటున్నాను.
*ఏంటి ఈ స్తితిలోనా? పైగా మీరు ఎక్కువగా బయట ఉంటారు. 4అత్త సంగతి ఏంటి?(4అత్త తలుపు సందులో నుండి ఎవరికి కనపడకుండా నన్నే చూస్తుంది అది నేను గమనించాను.)
4మావయ్య-అక్కడ మా అమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు. గీతాకి సహాయంగా ఉంటారు. పైగా పక్కనే హాస్పిటల్ ఉంది.
*మీ అమ్మగారు, భందువులు , డాక్టర్ అందరూ ఉంటారు బాగానే ఉంది. మరి మీరు?భార్యకి కావాల్సింది భర్త. మీరు ఉంటారా?
 4మావయ్య-(పాయింట్ కి వచ్చేశాడు) ఉంటాను. ఇంకా క్యాంప్ లు ఉండవు.
*నా నిర్ణయానికి విలువ ఉండిద్దా?
 అందరూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుని
అమ్మ-కచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఇంటికి నువ్వు మగదీక్కువి. ఒక వేళ తప్పులు ఏమైనా ఉంటే నేను సరిచేస్తాను.
*ఐతే నా నిర్ణయాన్ని రేపు ఉదయం చెప్తాను. లేచి నాగదికి వచ్చేశాను. 
    నా మాటలు 4అత్త విని కొద్దిగా కుదుటపడింది.
నేను ఫ్రెష్ అయ్యి టెర్రస్ పైకి వెళ్ళాను. కొద్ది సేపుతారువాత 4అత్త పైకి వచ్చింది. 
*4అత్త నువ్వు ఇక్కడ పిలిస్తే నేను వచ్చేవాడినిగా ?
4అత్త-అది రోజు ఈ టైమ్ లో కొద్దిసేపు ఇక్కడ తిరుగుతాను.
*కోపంగా ఉందా?
4అత్త-ఏమో తెలియదు.
*అంటే ఉందన్నమాట. ఎవరా మీద? నా మీద లేక  4మావయ్య మీద?
4అత్త- మీ మావయ్య మీద నన్ను మీ నుండి దూరం చేస్తున్నాడు.
*నా వయసుకి  నేను చెప్పే మాటలు చాలా ఎక్కువ అనిపించ వచ్చు చెప్పనా?
4అత్త- మీకు అడ్డు చెప్పనా ఎప్పుడైనా?
*జీవితం మనకె కాదు అందరికీ రెండో ఛాన్స్ ఇచ్చిద్ది. దాన్ని అందుకుంటే లైఫ్ మొత్తం సంతోషమే. నిన్నే తీసుకో నీకు మావయ్యకి పెళ్లి అయ్యింది. కానీ నీకు సంతోషం లేదు. 2nd చాన్సుగా నేను వచ్చాను. నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు. నువ్వు నెల తప్పిన నుండి మావయ్యకి నీ మీద ప్రేమ ఎక్కువ అయ్యింది. అది అందరం గమనించాము. అలాగే మావయ్యకి 2nd  ఛాన్స్ ఇవ్వు తన జీవితంలో కొద్దిగా సంతోషాన్ని ఇవ్వు. అందరూ బాగుంటారు. ఐనా మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడికి రావలసినదానివి డెలివరికి. ఇలా పండగలకి, సెలవలికి వచ్చి కలుస్తుండు. ఒకవేల మావయ్యతో పాటు ఉంటే నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి కలుస్తాను. సరేనా?
4అత్త- ఒక మాట చెప్పనా వయసులో మీరు నాకంటే చిన్నవాళ్లు ఐనా మీ ఆలోచనలు అన్నీ పెద్దగా ఉంటాయి.  
* నా జీవితం నేర్పించింది, తొందరగా మర్చిపోలేము.
4అత్త-(ప్రశ్నర్దకంగా నన్ను చూసి)సరే మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను. అని కిందకి వెళ్లిపోయింది. నేను కొద్ది సేపు తరువాత కిందకి వెళ్లిపోయాను. 
 రాత్రికి భోజనం చేసి అందరం వెళ్ళి పడుకున్నాము. చెల్లి,కోమలికి రోజురోజుకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వుతున్నారు.
                మరుసటి రోజు ఉదయం నన్ను చెల్లి నిద్ర లేపింది. నేను లేచి జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ కోసం కిందకి వచ్చాను కింద అందరూ ఉన్నారు. అమ్మ టిఫిన్ వడ్డీస్తు రాత్రి విషయం గుర్తు చేసింది.
*4అత్తని మీరు తీసుకుని వెళ్లవచ్చు. (అందరి మొహాలు మతాబులుగా వెలుగుపోతున్నాయి) కానీ 4అత్త డెలివరీ ఇక్కడే జరగాలి. నేను ఒప్పుకోవడానికి కారణం మీ ఇంటి దేగ్గరలో హాస్పిటల్ ఉంది అని చెప్పారు. నేను ఒక సారి వచ్చి చూస్తాను. నేను అనుకున్నంత దానికన్న ఎక్కువ దూరం ఉంటే 4అత్తని తీసుకుని ఇక్కడకి వచ్చేయాలి. సరేనా?
4మావయ్య-కొద్దిసేపు ఆలోచించి) నేను ఒప్పుకుంటున్నాను.
*అయితే రేపు మీరు స్వయంగా వెళ్ళి అన్నీ సరిగ్గున్నాయో లేవో చూసి రండి. తరువాతే ఇంకేమైనా.
4మావయ్య-అలాగే.
 నేను ఎప్పటి లాగానే చెల్లిని,కోమలిని తీసుకుని బయల్దేరాను. వాళ్ళని డ్రాప్ చేసి నేను కాలేజీకి వెళ్ళాను. కాంటీన్ కి వెళ్ళి ఒక టీ తాగి మైండ్ ఫ్రెష్ చేసుకుని క్లాస్ కి వెళ్ళాను. క్లాస్ లో వెళ్ళి నా బెంచ్ మీద కూర్చున్నాను. రీమా మేడమ్ వచ్చింది. లిజ లేచి రీమా మేడమ్ కి ఏది చెప్పింది అది విని రీమా మేడమ్ తిట్లదండకం మొదలుపెట్టింది. మేడమ్ తిట్ల బట్టి నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నిన్న అభి,సురేష్ కొట్టినందుకు తిడుతుంది.  తిట్లవల్ల నాకు మళ్ళీ తల నిప్పి వచ్చింది. కాంటీన్ కి వెళ్ళగానే కరుణ వెళ్ళి టీ తీసుకుని వచ్చింది. తన చేత్తో టీ తాగగానే తలనొప్పి ఎగిరిపోయింది. మాట్లాడుకుంటుంటే ప్రీతి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది. కరుణా ప్రీతి ఒకరినొకరిని చూసుకుని నవ్వుకున్నారు నేను మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ప్రీతి తొడ మీద చేయిని ఆడిస్తున్నాను. తను కూడా నా తొడ మీద చేయిని ఆడిస్తుంది. కొద్దిసేపు తరువాత బ్రేక్ అయ్యిపోగానే ఎవరి క్లాస్సులకు వాళ్ళం వెళ్లిపోయాము. ప్రీతి ఈరోజు కూడా నిరాశగానే వెళ్లింది. సాయంత్రం కాలేజ్ వదిలినతరువాత కరుణాని బస్ స్టాప్ లో దింపాను. కరుణ కొద్దిగా డల్ గా,లోపల ఎక్కడో భాదని దాచుకుని దాన్ని కనపడనివ్వకుండా ఉంది. నాకు తెలిసిన  అడగకుండా ఆఫీసు వైపు వెళ్ళాను. ఆఫీసుకి వెళ్ళి చాలా రోజులైంది. నేను నేరుగా మానేజర్ గదికి వెళ్ళాను. నేను వచ్చను అన్న విషయం గమనిచకుండా తన పని చూసుకుంటున్నాడు. నేను వెళ్ళి కూర్చోగానే నన్ను చూసి షాక్ అయ్యారు. 
మానేజర్-బాబు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు?
*ఇప్పుడే వచ్చాను. మీరు పనిలో అంత మునిగిపోయారు. అంతా బాగానే ఉందా?
మానేజర్-ఉంది బాబు.ప్లాంట్లో అంతా బాగానే ఉంది. 
*సరే నేను వెళ్ళి మానసని కలుస్తాను.
మానేజర్-ఎందుకు బాబు మీరు కాబిన్ లో ఉండండి. మానసకి నేను చెప్తాను మీరు వెళ్ళండి.
*వద్దువద్దు నేను వెళ్ళి కలుస్తాను. మీరు కూర్చోండి. నేను వెళ్తాను 
మానస కాబిన్ కి వెళ్ళాను. తను కూడా వాళ్ళ నాన్న లాగానే ఏదో ఆలోచనలో మునిగిపోయింది. 
*(లోపలికి వెళ్ళి) ఏంటి మానస ధీర్గంగా ఆలోచిస్తున్నావు? ఇంటి కప్పుకి ఏ రేకులు వేద్దామనా?
మానస- నవ్వుతూ ఏమి లేదు సార్. ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నాను. మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు?
*ఏంటి కొద్దిగా చిక్కినట్టు ఉన్నావు. తింటంలేదా? లేదా డైటింగ్ చేస్తున్నావా?
మానస-అదేంలేదు సర్. మాములుగానే ఉన్నాను.
    నేను మానస మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నాము. మానేజర్ మాదాకా వచ్చి మా నవ్వులు విని తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. టైమ్ అవ్వడంతో నేను తనకి బాయ్ చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను. ఇంట్లో 4మావయ్య ఊరికి వెళ్లడాని తెలిసింది. మేము తొందరగా భోజనం చేసి పడుకోవటానికి గదుల్లోకి వెళ్లిపోయాము. కొంత సమయం తరువాత నేను లేచి అందరూ నిద్రపోయారని నిర్దారించుకుని 4అత్త గది తలుపు కొట్టాను కొద్ది సేపు తరువాత తలుపు తెరచుకుంది.  
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: