P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 37 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 37 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 37 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

చెప్పు గుణ?

గుణ-భయ్యా నీకో విషయం చెప్పాలి.
*వింటున్నాను.
గుణ-ఇంకో వారం తరువాత మన కాలేజీ స్టార్ట్ అంట.
*చాలా తొందరగా చెప్పావు.
గుణ-సారీ భయ్యా. ఏదో మర్చిపోయాను.
*వస్తాలే. అది సరే ఇంకేంటి సంగతులు?
గుణ-ఏమీలేదు భయ్యా.
*సరే కాలజీలో కలుద్దాం.
గుణ-అలాగే. అని ఫోన్ పెట్టేశాడు. 
           నేను కిందకి వెళ్ళి అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ అమ్మ మానస ఆఫీసు  పని చేస్తున్నారు. పక్కనే కోమలి,చెల్లి ఉన్నారు. నేను వెళ్ళగానే అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు. అందరి మొహాల్లో ?మార్క్ కనిపిస్తుంది.
అమ్మ- ఏంటి రాజా?
*అమ్మ ఇంకో వారం తరువాత నా కాలేజీ స్టార్ట్ అవ్వుతుంది.
 అమ్మ- అలాగా..
*కోమలి,చెల్లిని చూస్తూ)మీరెంటి ఇక్కడ?     
అమ్మ-ఆదా….ఇంకో 4రోజులు తరువాత కోమలి కాలజీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వుతుంది.
*అలాగా..
అమ్మ-కోమలి అంటుంది పల్లవిని తన కాలజీలో జాయిన్ చేయమని చెప్తుంది.
*మంచిది.
అమ్మ-రేపే వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అవ్వడానికి అన్నీ ఫోర్మల్టీస్ పూర్తి చేయాలి.
*అలాగే అమ్మ.
*అక్కడ చదవడం నీకు ఇష్టమేనా?(చెల్లితో
చెల్లి-ఇష్టమే. పక్కనే కోమలి కూడా ఉంటుంది.కదా.
*సరే రేపు మన ముగ్గురం వెళ్దాం.
చెల్లి-అలాగే అన్నయ్య.
సరే అని అందరికీ g8 చెప్పి నా గదికి వెళ్ళి పడుకున్నాను.
            మరుసటి రోజు ఎప్పటి లాగానే చెల్లి నిద్ర లేపింది.నేను రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. చెల్లి, కోమలి ఇద్దరు సిద్దంగా ఉన్నారు. నేను అన్నీ పాపేర్స్ ఒకాసారి చూసుకుని బయటకి వచ్చాను. బండి తీసి రాగానే నా వెనుకే చెల్లి,తరువాత కోమలి కూర్చున్నారు. మేము బయల్దేరి బయటకి వచ్చి కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే భాను కనిపించింది. బండి తన దేగ్గరకి వెళ్ళి ఆపాను.
భాను-ఇంటి రాజా?
*ఏమి లేదు. నిన్న వొంట్లో బాగాలేదు కదా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?
భాను- ఇప్పుడు బాగానే ఉంది.(సిగ్గుపడుతూ
*ఈ పని తొందరగా అయ్యితే నీతో మాట్లాడాలి.
భాను-అలాగే 
      నేను బాయ్ చెప్పి కాలజీ వైపు బయల్దేరాను. మొత్తానికి కాలేజీకి వచ్చేశాము. అక్కడ మంచి హడావిడిగా ఉంది. అక్కడ అందరూ సీట్స్ కోసం లైన్లో నుంచుని ఉన్నారు.
*పర్లేదు కోమలి. మీ కాలేజీకి బాగా ఫాలోయింగ్ ఉంది.
కోమలి-థాంక్స్.  
*సరే మీ ఇద్దరు లైన్లో నిలబడండి.
చెల్లి-ఎందుకు? 
*ఎందుకంటే ముందుముందు మీ ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి. అది ఇప్పటి నుండే మొదలుపెట్టండి. 
            నవ్వుతూ పక్కన వెళ్ళి కూర్చున్నాను. వెళ్ళే వల్ల మాటల బట్టి తెలిసింది ఏంటంటే సీట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయిఅని. లైన్ ఎక్కువ గా ఉంది.
లైన్ మెల్లగా ముందుకు కదులుతుంది. ఒకతను నాదేగ్గరకి వచ్చాడు.
అతను-బాబు నిన్ను మా అయ్యగారు పిలిస్తున్నారు.
*ఎవరండి? ఎక్కడ?
అతను-అక్కడ ఆఫీసులో.
*ఒక్క ని!! అని చెల్లి వాళ్ళదేగ్గరకి చిన్న పని ఉందని చెప్పి వచ్చాను.
                    అతను నేను కలసి ఆఫీసుకి వెళ్ళాను.లోపల ఒక పెద్దాయన ఉన్నాడు. నమస్కారం పెట్టాను. అతను కూర్చోమని చెప్పాడు.
పెద్దాయన- బాబు నువ్వు రాజా శేకర్  మానవడివి కాదు.
*అవునండి. మీరు?
పెద్దాయన-నేను మీ తాత స్నేహితుడిని.
*అలాగా. సారీ ఆండీ నాకు తెలియదు.
పెద్దాయన-పర్వాలేదు. ఏంటి ఇక్కడకి వచ్చావు?
*అది మా చెల్లికి సీటు కోసం వచ్చాను. నా అత్త కూతురు ఇక్కడ చదువుతుంది. ఇద్దరు తోడుగా ఉంటారని.
పెద్దాయన-ఒకసారి ఇద్దరినీ తీసుకుని ఇక్కడకి రా మాట్లాదాం.
*అలాగే ఆని బయటకి వచ్చాను. 
             అక్కడ లైన్ లేదు. చుట్టూ చూస్తే ఒక చెట్టుకింద ఇద్దరు మొహాలు వేలాడేసుకుని దిగాలుగా కూర్చున్నారు. వాళ్ళదేగ్గరకి వెళ్ళాను.
*ఏంటి మొహాలు అలా ఉన్నాయి?
కోమలి-సీట్స్ అయ్యిపోయాయి అంటా.
*సరే ఇంకో కాలేజీలో ట్రై చేద్దాం. నాతో రండి. తాత ఫ్రెండ్ అంటా మిమ్మల్ని చూద్దాం అన్నాడు.
ఇద్దరు లేచి నా వెనుకే వస్తున్నారు.
*కొద్దిగా మొహాలు మార్చండి. చూస్తుంటే ఆస్తులమ్ముకున్న వాళ్లలాగా ఉన్నారు.
ఇద్దరు నవ్వుతూ నావెనకే వచ్చి గదిలోకి వెళ్ళాము. అక్కడ పెద్దాయనతో పాటు ఇంకొక అమ్మాయి కూర్చుంది.
*ఏమండీ ఈమె నా చెల్లి పల్లవి, తను నా మరదలు కోమలి. చెల్లి కోసమే ఇక్కడకి వచ్చాను.
పెద్దాయన-బాబు ఈమె నాకోడలు అనసూయ. నేను ఈ కాలేజీ చైర్మెన్ ఈమె ప్రిన్సిపల్.
 నేను నమస్కారం పెట్టాను. తను నాకు నమస్కారం పెట్టింది.
పెద్దాయన-చూడమ్మ ఇతను నా స్నేహితుడు రాజశేకర్ మనవడు.మనకి బాగా కావలసిన వాడు.
అనసూయ- అలాగే మామయ్యగారు. నేను చూసుకుంటాను.
పెద్దాయన-అలాగే అమ్మ నాకు పని ఉంది. నువ్వు ఇది చూసుకో నేను వెళ్తాను.
అనసూయ-అలాగే మామయ్య.
పెద్దాయన-బాబు నేను వెళ్తాను. మీ తాత చనిపోయినప్పుడు నేను రాలేదు. నన్ను క్షమించు.
*పర్లేదు.మీరు అవి అన్నీ మర్చిపోండి. నా భుజాన్ని తట్టి వెళ్లిపోయాడు.
అనసూయ మొహంలో నవ్వు, కళ్ళలో నీళ్ళు ఉన్నాయి. తుడుచుకుని 
అనసూయ-ఎవరికి కావాలి సీటు.
*చెల్లిని చూపిస్తూ)తనకి.
అనసూయ- ఒక ఫామ్ తీసి) దీన్ని ఫిల్ చేసి కింద సంతకం పెట్టు.
చెల్లి మొత్తం ఫిల్ చేసి సంతకం పెట్టి ఇచ్చేసింది.
అనసూయ-అయిపోయింది మీరు ఇంకా వెళ్లవచ్చు.
*కోమలి ఒకసారి మొత్తం కాలేజీని చూపించు. తరువాత బయట గార్డెన్లో ఉండండి నేను కొద్దిగా మాట్లాడి వస్తాను.
అలాగే అని ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు.
అక్కడ నేను,అనసూయ మాత్రమే ఉన్నాము. 
*మీకు మీ మావయ్య అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటా.
అనసూయ –అవును. నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ అతనికి నువ్వు అంటే ఇష్టం.
*నిజమా?
అనసూయ-అవును. తన కొడుకు తరువాత  భుజం తట్టింది నీదే.
*ఎందుకు? కొడుకంటే మీ భర్త కదా?
అనసూయ-అవును. అతను చనిపోయాడు. అది మామయ్యకి పెద్ద షాక్ తగిలింది ఆసుపత్రి పాలు అయ్యాడు. అదే టైమ్ లో మీ తాత చనిపోయాడు.
మామయ్య కి ఒకేసారి రెండు దెబ్బలు తగిలాయి. ఒకటి అతని కొడుకు, రెండు మీ తాత. మీ తాత ఒక స్నేహితుడు అని మాత్రం తెలుసు. నీలో మీ తాత, అతని కొడుకు ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు అనుకుంటా (కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ.
తను మొహం కన్నీళ్లతో ఉండటం నాకు నచ్చలేదు. తనని కొద్దిసేపు అలానే ఏడవనిచ్చను. తను ఎంతసేపటికి ఏడుపు ఆపటం లేదు. ఏదైతే అది అని  
*మేడం మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు.
అనసూయ-ఒక్కసారి ఏమి విందో అర్దం కావడంలేదు. ఒక పక్క నేను భాద పడుతుంటే నా అందాన్ని చూస్తాడా?
*కొంత మంది ఏడుస్తుంటే అస్సలు బాగారు. కానీ మీరు ఏడుస్తుంటే చాలా అందంగా ఉన్నారు. ఎడవండి బాగా ఎడవండి. ఎంత ఎడిస్తే అంతఎక్కువ అందంగా ఉంటారు.
అనసూయ-అప్పటికి అర్ధం అయ్యింది తనకి ఎదురుగా మనిషిని పెట్టుకుని నా  మానాన నేను ఏడుస్తున్నాను.)సారీ నిన్ను పట్టించుకోకుండా నేను ఏదో…. 
*పర్లేదు. ఇప్పటి కైనా తెలుసుకున్నారు. నా జీవితంలో ముఖ్యమైన మనిషి చనిపోయిన తరువాత నేను క్రుంగిపోయాను. ఆ భాధ కూడా కరక్టే రెండురోజులు నేను గదిలోనుండి బయటకి రాలేదు. మూడోరోజు అన్నీ మర్చిపోయి జీవితంలో ముందు అడుగు వేశాను. కానీ మీరు ఆ భాధలోనే ఉండిపోయారు. భాద మీ ఒక్కరికే పరిమితం అయితే పర్లేదు. కానీ మీ కన్నీళ్లు ఆ పెద్దాయన గాయాన్ని ప్రతిసారి రేపుతుంది. ఇప్పుడు పెద్దాయనకి కావలసింది మనశ్శాంతి మీ కన్నీళ్లు అణువు అంతా కూడా మనశ్శాంతి ఇవ్వడంలేదు. మీ కుటుంబం, మీరు సంతోషంగా ఉంటేనే అతనికి మనశ్శాంతి.
అనసూయ-సారీ నన్ను క్షమించు. ఇంకెప్పుడూ కన్నీళ్లు పెట్టను. 
*nice ఇంకా నేను వెళ్తాను. (లేచి తలుపుదాక వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి) మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. అని అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయాను.
అనసూయ-వెళ్తున్నా నన్ను అలానే చూస్తుంది. చివర్లో బుగ్గలు ఎర్రబడి తల దించుకుని నవ్వుకుని సిగ్గుపడుతుంది.
 నేను చేల్లి,కోమలి వెతుక్కుంటూ ఉంటంటే వాళ్ళు నా వైపు వస్తు కనిపించారు. చెల్లి సంతోషం గా కనిపిస్తుంది. అంటే కాలజీ బాగా నచ్చింది అన్నమాట.
చెల్లి-అన్నయ్య కాలేజీ బాగా నచ్చింది.
*సరే పదండి ఇంటికి వెళ్దాం.  
అందరూ ok చెప్పడంతో ఇంటికి బయల్దేరం. కానీ దూరంనుండి అనసూయ నన్నే చూస్తుంది. నేను అది గమనించాను. ఇంటికి వచ్చేసి ముగ్గురం భోజనం చేసి వాళ్ళు గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు. నేను షెడ్ వైపు వెళ్ళాను. అక్కడకి వెళ్ళగానే భాను వచ్చింది.
భాను-ఏంటి బాగా అలసిపోయావు?
*అవును కొద్దిగా చెల్లి ని కాలజీలో జాయిన్ చేయటానికి వెళ్ళి వచ్చాము. మొత్తానికి సీట్ వచ్చింది. ఇక నుండి చెల్లి, కోమలి కలసి వెళ్తారు.
భాను-అవునా.ఐతే చాలా మంచిది.
*నీతో  మాట్లాడాలి.
భాను-దానికంటే ముందు నేను ఒకటి చెప్పాలి.
*ఎంటో చెప్పు     
భాను-మొన్న నాకు కాబోయే మొగుడిని కలిశాను.
*ఐతే?
భాను- అక్కడే కొద్దిగా నా పీత బుర్రని వాడాను.
*ఏంటో?
భాను-అంటే ఆయన పొలం గట్టున కలవని చెప్పాడు. అక్కడకి వెళ్ళి కలిశాను. అక్కడ ఆయన కల్లు తాగుతూ కనిపించాడు, బాగా తూలిపోతున్నాడు. నాకు వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కొద్దిగా రెచ్చగొట్టను మత్తులో ఉండటం వల్ల నామీదకి ఎక్కేశాడు. అంతా అయ్యిపోయిన తరువాత నేను  నటిస్తూ ఏడుస్తున్నాను. నా ఏడుపు విని మత్తువదిలి చుట్టూ చూసి ఏమి జరిగిందో అర్ధం చేసుకుని నన్ను ఓదారుస్తున్నాడు. ఏదో మత్తులో జరిగిపోయింది అని కాళ్ళ వేళ్ళ పట్టుకుంటున్నాడు. నేను కోపంగా తిట్టి ఇంకా పెళ్లి తరువాతే కలిసేది అని  అక్కడ నుండి కుటుంకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. నా కుంటుతనం చూసి గర్వంగా మీసం మెలివేసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
*మొత్తానికి కాబోయే మొగుడుతో వాయించుకున్నావన్నమాట. 
భాను-నిట్టూరుస్తూ) ఎక్కడ….. పెట్టాల్సిన చోట పెట్టకుండా తొడల్లో పెట్టి కొట్టి కార్చేసుకున్నాడు. నేను రసాలని మొడ్డమీద రాసి నాటకం మొదలుపెట్టాను. అది నమ్మేశాడు.
*అలాగా.
భాను-ఇప్పుడు చెప్పు  ఏంటో?
*అది మీ ముగ్గురు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు. కానీ రజియా??
భాను-అవును రజియానే. ఏం చేయాలో నాకు అర్ధం కావడం లేదు.
*నేను షాహెద్ తో రజియా పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను.
భాను- కానీ రజియా?
*అందుకే నేను ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దానికి నీ సాయం కావాలి.
భాను- అడగడం కాదు. ఆదేశించండి.
*సరే అని నా ప్లాన్ చెప్పాను. మొత్తం విని భానులో రకరకాల హావభావాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతా విన్న తరువాత
భాను- మొదటిది తేలికే, కానీ రెండోది చాలా ప్రమాదకరమైనది అడుగు ఆతితూచి వెయ్యాలి.  మొదటిది తేలికే, కానీ రెండోది చాలా ప్రమాదకరమైనది అడుగు ఆతితూచి వెయ్యాలి.

*అవును.
భాను-నాకు తెలిసి మొదటి ప్లాన్ అమలు పరిచే టైమ్ వచ్చింది. అనుకుంటున్నాను.
*అవునా కానీ ఇక్కడ కాదు. అని  బెడ్ రూమ్ వదిలి పక్కన ఉన్న స్టడీ రూం లోకి వెళ్ళాము.
న్నెఊ ఒక్క  ని!! అని బయటకి వచ్చి మంచం మీద ఉన్న బెడ్ తీసుకుని స్టడీ రూంలోకి తీసుకుని వెళ్ళాను. అక్కడ బట్టలు మెత్తం తీసు భాను నిలబడి చూస్తుంది. నేను వెళ్ళి బెడ్ కింద వేసి దాని మీద కూర్చున్నాను. భాను అలాగే వచ్చి నాపక్కన కూర్చుని నా బట్టలు మొత్తం తీసెసింది. ఇద్దరం  పక్కన పడుకుని ముద్దులు మొదలుపెట్టం. అలా చీకుతూ  69 లా మారి  ఒకరి అంగలాని మరొకరం చీకడం మొదలుపెట్టం. భాను తొందరగానే వేడెక్కిపోయింది.  గొల్లిని చీకుతూ చిన్నగా కోరుకుతున్నాను నా చేతలకి భాను మెలికలు తిరిగిపోతుంది.
ఇంతలో తలుపు తెరచుకున్న చప్పుడు వినిపించింది. రజియా లోపలికి వచ్చి భాను కోసం వెతుకుతుంది. ఎక్కడ కనపించక పోయే సరికి భానుని పిలవడానికి సిద్దపడింది. కానీ రజియా మాట గొంతు దాటేలోపు పక్క గదిలోనుండి ములుగులు వినిపించాయి. రజియాకి ఎంతోసేపు అవ్వలేదు ఆ గొంతు గుర్తు పట్టడానికి అది భానుది అని. రజియా లోపలికి వచ్చిందని ఇద్దరం గ్రహించాము.
భాను-రాజా గాలికి తలుపులు తెరచుకున్నాయి.
రజియా-(అంటే భాను తో ఉంది రాజనా?)
*వెళ్ళి తలుపులు వేసి రా.
రజియా-ఇక్కడనుండి తొందరగా వెళ్లిపోవాలి. వాళ్ళు నన్ను చూస్తే ఏమనుకుంటారో)అని ముందడుగు వేయబోయింది. అంతలోనే భాను రాకని గుర్తించి పక్కన ఉన్న బాత్ రూంలోకి వెళ్ళి దాక్కుంది.
భాను-నగ్నంగా నడుచుకుని వచ్చి ఒరకంటితో రజియాని గమనించి తలుపుకి గోళ్ళెం వేసింది.
రజియా-భాను వెళ్ళి పోయిన తరువాత నేను గోళ్ళెం తీసుకుని వెళ్లిపోవాలి.
*భాను పక్కన ఉన్న తాళం వేసేయి.
భాను-అలాగే అని మనసులో నవ్వుకుని తాళంవేసి లోపలికి వచ్చింది.
రజియాకి వొళ్ళంతా చమటలు పట్టేశాయి ఒక పక్క తను లోపాలే ఇరుక్కుపోయింది.  పక్కన భాను రాజాతో సరసాల్లో మునిగిపోయింది. అన్నికంటే ముఖ్యం నాకు మగాడంటేనే చిరాకు. అన్నీ ఆలోచిస్తూ మౌనంగా ఉండిపోయింది.
భాను లోపలికి రాగానే తనని పడుకోబెట్టి పూకూ మీద నాలుకతో ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. తను మళ్ళీ ఫాంలోకి వచ్చింది. చిన్నగా మూలుగులు మొదలై అవి పెద్దవైపోయాయి. నేను గొల్లిని పంటితో పట్టుకుని లాగాను. భాను గట్టిగా రాజా…….అని కార్చేసింది. అసలు ప్రోగ్రాం ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టమంటే బాత్రూమ్ కిటికీలోనుండి చూస్తే అక్కడ స్టడీ రూమ్ మొత్తం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ప్రతి చిన్నమాటలు కూడా వినిపిస్తాయి. భాను కేకకి భయపడిపోయి కిటికీలో నుండి చూసింది. అక్కడ నేను భాను పూకూ రసం మొత్తం తాగడం చూసింది. రజియా “చ!! రాజా మంచి వాడకున్న అతను ఇలాంటి పని??? అవునులే అతను కూడా మగాడేగా….అసహ్యంతో” భాను “రాజా …స్వర్గం ఎక్కడాలేదు. అది నీ చేతల్లో ఉంది. దీనికోసం జీవితాంతం నీకు బానిసలాగా ఉంటాను.” రజియా “అందుకు ఇతనే కావాలా? ఎవడైనా ఒకే. అందరూ చేసేది ఆదేగా. ఐనా దీనికి సిగ్గులేదు తొందర్లో పెళ్లి పెట్టుకుని ఇవేమీ పనులు?”
నేను పైకి లేచి నా మొడ్డని తన నోటికి అందించాను. రజియా నా మొడ్డని నోరువెళ్లబెట్టి చూస్తుంది. ఇంతలో నా మొడ్డా భాను నోట్లో సగం వెళ్లిపోయింది. తను రెప్పవేయకుండా చూస్తుంది. భాను చీకుడుకి  నా మొడ్డకూడా తొందరగా గట్టిపడింది. లేచి కాళ్ళమద్యలోకి వచ్చను. ఎర్రటి గుండుని పూకూ దేగ్గర పెట్టి మెల్లగా లోపలికి తోస్తు మొత్తంగా దించేశాను. అప్పటి వరుకు భాను ఊపిరి బిగపట్టి మొత్తం వెళ్ళగానే అప్పుడు పీల్చుకుంది. నేను ముందుకు వొంగి సళ్ళని పిసుకుతూ ఒకదాన్ని చీకుతూ మరోదాన్ని పిసుక్తున్నాను. రజియా ఆంత పెద్ద మొడ్డా పూకులో ఎలపట్టింది అనే ఆలోచనల్తో మునిగిపోయింది. భాను కిందనుండి కదలిక మొదలై నీకు ఎదరొత్తులు ఇస్తుంది. నేను పైకి లేచి నడుం పట్టుకుని ఇంకా బలంగా కుమ్మడం మొదలుపెట్టాను. భాను “అః….అహ్……..అహ్……అలాగే……గట్టిగా……గట్టిగా…..బాగుంది….చాలా… బాగింది……” నేను నవ్వుతూ సళ్లు ముచ్చుకల్ని నలుపుతూ వాయిస్తున్నాను. భాను “అహ్…. ఈ దెంగుడు….కోసం……ఎక్కడైనా….ఎప్పుడైనా…..రమ్మంటే వస్తాను.”
“ఎక్కడకి వస్తావు? తొందర్లో నీ పెళ్లి అయ్యిపోయిద్ది అప్పుడు నీ మొగుడే నీకు దైవం.” భాను “నువ్వు…. ఉ…… అను నా మొగుడ్ని…. పక్కన…. పెట్టి నీకే…… ఇస్తాను నా….. పూకుని…..”.  “వద్దులే నీకు పెళ్లి అయ్యిన తరువాత నా గురించి ఆలోచించవద్దు. నువ్వు నీ భర్త ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండండి. పైగా మీ ముగ్గురుకి పెళ్లి జరుగుతున్నందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.” భాను పైకి లేచి నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని “హా……హమ్మ్….”
కార్చేసుకుంది. భాను కొద్దిసేపు అలానే నన్ను కరుచుకుని మెల్లగా పడుకునిపోయింది. “దీని వలనే నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను. నీ అభిమానానికి, నీ ప్రేమకి, నీ మొడ్డకి బానిసలం అయ్యిపోయాం.” నేను కాళ్ళు రెండు భుజాలమీదకి వేసుకుని సళ్లు పట్టుకుని దెంగడం మొదలుపెట్టాను. కొద్దిసేపి తరువాత భానులో వేడి మళ్ళీ రాజుకుంది.  భాను “నువ్వు ఎక్కడంటే అక్కడ అన్నీ సంతోషాలే. రాజా నేను పైకి వస్తాను ”  . “సరే” అని నేను కింద పడుకుని భానుని పైకి లాక్కున్నాను.భాను మెల్లగా ఎగురుతూ పూకులో నా మొడ్డని ఆస్వాదిస్తుంది. నా వైపు చూసి “ఏంటి డల్ గా ఉన్నావు?”  “ఏమీలేదు మీరు పెళ్ళి చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు. కానీ రజియా???”  తన పేరు వినగానే బాత్రూంలో ఉన్న తనకి గుండె ధడ
పెరిగింది.  భాను “ఏంటి రజియా రజియా అని కలవరిస్తున్నావు?” చిలిపిగా.  “ఏమి లేదు రజియాకి కూడా పెళ్లి జరిగితే బాగుండు”. రజియా  “వెళ్ళేంటి  నా పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.”వాళ్ళామాటలు వినడం మొదలుపెట్టింది. భాను “అవును జరిగితే బాగుండు.”  “కానీ జరిగినా ప్రోబ్లమే”.  భాను “ ఎందుకు ప్రోబ్లమ్?”  “ఎందుకంటే తను వాళ్ళని, వాళ్ళు చేసినాదానిని మర్చిపోలేదు. పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండలేదు.”
భాను “అవును నిజమే. తను సంతోషంగా ఉండలేదు. కానీ దానికి పరిష్కారం ఉంది.” అంటూ కార్చేసింది. తనని కింద పడుకో బెట్టి వాయించడం మొదలుపెట్టాను. తనలో మళ్ళీ వేడి రాజుకుని తొందరగా గాడిలో పడింది. నా నరాల్లో ఉద్రేకం పెరగడటంతో ధబి….ధబి…కుమ్మడం మొదలు పెట్టాను. భాను నడుం విరిగేలా నా పోట్లు పడుతున్నాయి. భాను “అః…..అహ్…..మెల్లగా…..అలాగే…..మెల్లగా……నడుం…వీరేగేలా…ఉంది… అమ్మ.. అమ్మా…..మెల్లగా …..అలాగే…..” అని మూలుగుతుంది. రజియాకి తనకి తెలియకుండా చేయి బట్టల మీదనుండి పూకు దేగ్గరకి వెళ్ళింది. నాకు సమయం దేగ్గరకి రావడంతో మొడ్డని తీసి భాను నోట్లో పెట్టి మూడు షోట్స్ వేసి లోపల కార్చేశాను. అక్కడే పడుకున్నాను. భాను మొత్తం తాగేసి నా పక్కనే పడుకుంది.
*ఇప్పుడు చెప్పు ఏదో పరిష్కారం అన్నావు.
భాను- తనకి అది భయంతో జరగడం వల్ల తను పూర్తిగా విరక్తిని చూపిస్తుంది.
*అవును.
భాను-అందుకే సరైన మగాడు,తన గురించి తెలిసిన వాడు తనకి సుఖం చూపించాలి. సుఖానికి దారి చూపించాలి. అందులో తను ముందుకు నడిచి తన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి.
*నువ్వు చెప్పింది నిజమే. కానీ అలాంటి వాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు?
భాను-ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలుసు.
*ఎక్కడ?ఆత్రంగా భానుని చూస్తూ.
భాను-నా పక్కనే ఉన్నాడు.
*ఏంటి నేనా? షాక్ అవ్వుతు. నాతో పాటు రజియా షాక్ అయ్యి మాటలు వింటుంది.
భాను-అవును నువ్వే. నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు.
*ఛ!! రజియా మీద నాకు అలాంటి ఆలోచన లేదు. ఎప్పుడు అలా చూడలేదు.
భాను- ఇప్పుడు చూడు. రజియాని చూశావా. తెల్లగా పాల మీగడలాంటి రంగు. బహుశా పూకూ కూడా తెల్లగా ఉండిద్దెమో. తురక పూకుని దెంగాలంటే రాసి పెట్టిఉండాలి. తులం బంగారం ఇచ్చైన సరే తురక పూకూ దెంగాలంట. పైగా నీ దేగ్గర నలిగిన ఆడదానికి సుఖం అంటే ఏంటో తెలిసిద్ది. అదే సుఖం రజియాకి ఇవ్వు. నువ్వు చేసే పనిలో స్వార్ధం ఉండదు.
*అవుననుకో కానీ నేను ఎవ్వర్ని బలవంతంగా చేయలేదు. ఇష్టంతోనే చేశాను. కానీ రాజియని?????
భాను-నీదేగ్గర మా వీడియో లు ఉన్నప్పుడూ వాటిని వాడి మా నుండి చాలా తీసుకోవచ్చు కానీ నువ్వు ఏమి ఆశించలేదు.  నీకు ఏదైనా ఇద్దము అనుకున్నాను  కానీ నువ్వు అన్నిటిలో ఎక్కువే డబ్బు,సంతోషం అన్నిటిలో కానీ పడకసుఖం మాత్రం ఇవ్వగలిగాను.అలాగైనా నీకు ఉపయోగపడ్డాను చాలు.
*అంటే?.
భాను-అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఒక చెట్టుకి తెగులు పట్టి చనిపోబోతుంటే దానికి మందు వేసి చనిపోబోయే దానిని బతికించావు.
*-ఐతే
భాను-నీకు కాయ తినే హక్కు ఉందా లేదా?
*(భాను చెప్పిన తొక్కలో లాజిక్కుకి నేనే పడిపోయాను. అక్కడ రజియా కూడా లాజిక్కుకి పడిపోయింది.) ఐనా ఇప్పటికిప్పుడు రజియామీద కోరిక ఎలాపుడుతుంది?
భాను-దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంది.
*అది కూడా చెప్పు.
భాను- రేపు నేను రజియా ఇంటికి వెళ్ళి రజియా బట్టలు వేసుకుని same to same రజియా లా ఉంటానికి ట్రై చేస్తాను.
*అంటే రేపు ….
భాను-అవును రేపు నన్ను,నాలో రజియాని ఊహించుకుని పని మొదలుపెడదాం.
*అలాగే. నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను.
ఆమాట వినగానే బాత్రూంలో ఉన్న రజియాకి టెన్షన్ తో కాళ్ళు చేతులు వణకటం మొదలుపెట్టాయి. వెంటనే తను అక్కడ నుండి బయటకి వచ్చి చుట్టూ చూసింది దాక్కుంటానికి ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు ఇంకా మిగిలింది మంచం కిందకి వెళ్ళి దాక్కుంటమే అనుకుని మంచం కిందకి వెళ్ళి దాక్కుంది.
నేను నగ్నంగా నడుచుకుని అక్కడకి వెళ్ళి చుట్టూ చూశాను. మంచం కింద రజియా డ్రస్,తను కనిపిస్తుంది. నవ్వుకుని వెళ్ళి మెయిన్ డోర్ తీసి అలాగే బాత్రూంలోకి వెళ్లిపోయాను.
రజియా నగ్నంగా ఉన్న నన్ను,వేలాడుతున్న మొడ్డని చూస్తుంది.  నేను మెయిన్ తలుపులు తెరచి బాత్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకోగానే మంచం కిందనుండి వచ్చి బయటకి వెళ్లిపోయింది.
నేను తరువాత భాను ఫ్రెష్ అయ్యి నేను ఇంటికి,భాను పంప్ రూంలోకి వెళ్లింది. అక్కడకి వెళ్ళిన భానుని రజియా వింతగా చూడడం గమనించింది. అవేమీ పట్టించుకోకుండా తనతో మాములుగానే ఉంది. సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో
భాను- రజియా నాకో సాయం చేస్తావా?
రజియా-నాకు తెలుసు నువ్వు ఏమి అడుగుతావో) ఏంటి?
భాను-అది.. అది.. నీ బట్టలు ఒక జత కావాలి?
రజియా-ఎందుకు?
భాను-అది నేను ఒకరోజు ముస్లిం అమ్మాయిలాగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. మీకు లాగా ఉండటం కష్టం అందుకని నీకులాగా బట్టలు వేసుకుని ఉందామని. పెళ్లి అయితే మళ్ళీ కుదరదు కదా అందుకని.
రజియా-నాకు తెలుసు నీ వేషాలు, ఇదంతా రాజా కోసమే కదా. నోరు తెరచి అడిగావు తప్పదు ) అలాగే ఇస్తానూ.
భాను-ఐతే రేపు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఒక జత తీసుకుని రా. అన్నీ నువ్వు ఏమి వేసుకుంటావో అన్నీ.
రజియా-అన్నినా?అన్నీ ఏంటి?
భాను-అన్నీ అంటే నీ బ్రా, పాంటి కూడా
రజియా-పిచ్చి గాని పట్టిండా ఏంటి?)అవి కూడానా? నేను ఇవ్వను.
భాను-ఫ్రెండ్ కోసం ఆమాత్రం చేయలేవా? ఐనా నువ్వు ఇస్తానని మాట ఇచ్చావు ఇవ్వాల్సిందే.
రజియా-ఇస్తానని ఇరుక్కుపోయాను.)ఐనా నావి నువ్వు ఏమి చేసుకుంటావు?
భాను-అవి వేసుకుని ఊరంతా తిరుగుదామని. (నవ్వుతూ
రజియా-అలాగే ఇస్తాలే కానీ తిరగమాకు. అని ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.
నేను ఇంటికి వెళ్ళి 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్ళి బాబుతో ఆడుకుని నా గదికి వెళ్ళి నిద్రపోయాను. సాయంత్రం నన్ను ఎవరో కడపడంతో కళ్ళు తెరచి చూస్తే ఎదురుగా చెల్లి
చెల్లి-లే అన్నయ్య భోజనం చేసే టైమ్ అయ్యింది.
*సరే నేను వస్తానూ నువ్వు వెళ్ళు.
చెల్లి-అలాగే అని వెళ్లిపోయింది. నేను ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు వేసుకుని కిందకి వచ్చను. కింద డైనింగ్ టేబల్ దేగ్గర అందరూ ఉన్నారు. భోజనం చేసి వెళ్లబోతుంటే 3అత్త టెర్రస్ పైకి రమ్మని సైగ చేసింది. సరే అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాను. ¼ తరువాత నేను టెర్రస్ పైకి వెళ్ళాను. అక్కడ 3అత్త నైటీ వేసుకుని అటుఇటు తిరుగుతుంది. నేను రావడం చూసి వెంటనే నన్ను వాటేసుకుంది.
*ఏంటి అత్త మంచి ఊపు మీద ఉన్నావు?
3అత్త-నిన్ను తలుచుకోగానే పూకూలో  జీలగా ఉంటుంది. ఇంకా నీ దాన్ని పట్టుకోగానే రసాలు కారిపోతుంది. అనుకే మొడ్డని పట్టుకుని పిసుకుతుంది.
హా….అంటూ 3అత్తని ట్యాంక్ అనిచ్చి నైటీ పైకి లేపి సళ్ళని పట్టుకున్నాను . ఏ అడ్డు లేకుండా తన సల్లు రెండు నా చేతుల్లోకి వచ్చేశాయి. కిందకి చూశాను. అక్కడ బ్రా గాని పాంటిగాని లేదు. 3అత్త నిగిడిన మొడ్డని బయటకి తీసి ఆడిస్తుంది. “అన్నీ సిద్దంగా చేసి ఉంచావే”. 3అత్త “తీయడానికి లేట్ అవ్వుతుంది కదా అందుకని.”  “ఇదికూడా తీసెయిపోయావా. ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ పని మొదలుపెట్టేవాడిని”  3అత్త “ఏంటి సిగ్గులేకుండా ఆమాటలు నగ్నంగా తిరగ మంటావా?” “తిరుగుతావు తిప్పుతా..” అని కింద కూర్చున్నాను. 3అత్త “వద్దు ముందు పెట్టు తరువాత ఏదైనా” “అలాగే”  అని నిలబడి సళ్లు పిసుకుతున్నాను. 3అత్త కాళ్ళు విడదీసి మొడ్డని పూకూ దేగ్గర ఆడిస్తు కొద్దిగా లోపలికి పెట్టుకుంది. అదే అదునుగా ఒక్క పోటు మొడ్డా మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 3అత్త నోట్లో నుండి గట్టిగా మూలుగు వచ్చింది. దాన్ని భరిస్తూ “ హా….మ్మ……. ఒరేయ్ ….మెల్లగా……అది…గుండెకి తగులుతుంది…..” నేను అవేమీ పట్టించుకోకుండా కుమ్మడం మొదలుపెట్టాను.
భాను ఇంట్లో
ఇవాళ చేసినదానికి రజియాలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? వస్తే బాగుండు. రాజాకి ఇచ్చిన మాట నెరవేరిద్ది. లేకపోతే తొందరగా ఏదో ఒకటి చేయాలి. రేపు ఏదొకటి చేయాలి కచ్చితంగా. అనుకుంటూ నిద్రపోయింది
రజియా ఇంట్లో
మంచం మీద నిద్ర పోవడానికి ఎంత ట్రై చేసిన నాకు నిద్ర రావడం లేదు. షెడ్ లోపల జరిగింది, రాజ చేష్టలు, భాను మాటలు “చెట్టుని బతికించిన వాడికి కాయ తినే హక్కు ఉంది” తన చెవుల్లో మారుమ్రోగుతున్నాయి, కళ్ల ముందు రాజది నల్లటి తాచుపాము కనిపిస్తుంది. అన్నీ ఆలోచనలతో నిండిపోయి చాలాసేపు ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని రేపటి ఉదయం కోసం చూస్తూ నిద్రపోయింది.
ఇంట్లో టెర్రస్ పైన
ఒంగోబెట్టి ధనాధనా మని కుమ్ముతూ లోపల కార్చేశాను. అప్పటికే చాలా సార్లు కార్చేయడంతో 3అత్త సంతృప్తిగా తా గదికి వెళ్లిపోయింది. నేను కొద్దిసేపు తిరిగి లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్నాను.
మరుసటి రోజు భాను,రజియా పంప్ రూములో
భాను-రజియా తెచ్చావా?
రజియా-తెచ్చాను అదిగో ఆ కవర్ లో ఉన్నాయి.
భాను-ఇంకెందుకు ఆలస్యం పని మొదలుపెడదాం. అని వెళ్ళి కవర్ తీసుకుని చూసింది. లోపల మంచి డ్రస్ ఉంది దాన్ని చూసి  ఈ రంగు నాకు చాలా ఇష్టం.
రజియా-అవునా? నాకు తెలియదు.
భాను-ఇంకెందుకు ఆలస్యం అని లంగా,ఓణి,జాకిట్ తీసి ఒక్కసారిగా నగ్నంగా అయ్యింది.
రజియా-భానుని చూసి)సిగ్గులేని దానా లోపలికి వెళ్ళి మార్చుకోవచ్చుగా.
భాను-నీముందు నాకు సిగ్గెంటి? నువ్వు ఆడదానివేగా. నీకు ఏమి ఉంటాయో నాకు అయ్యి ఉంటాయి.
రజియా-ఐనా పక్కకెళ్ళి మార్చుకోవచ్చుగా. తదేకంగా భాను శరీరాన్ని చూస్తూ.
భాను- పాంటి వేసుకుని “ఇది లూజుగా ఉంది.” బ్రా వేసుకుని “ఇదికూడా లూజుగా ఉంది”. ఫాంట్,టాప్ వేసుకుని ఇవి కూడా లూజుగా ఉంది.
రజియా-రాజకింద నలిగి అన్నీ తగ్గిపోయాయి అనుకుంటా. (తను ఏమి వాగిందో తెలిసి నాలికకరుచుకుంది)
భాను-నలిగితే తగ్గవు……..(ఆగిపోయి) నీకు ఎలా తెలుసు రాజా గురించి.
రజియా-రాజనా నాకేం తెలియదు….బుకాయిస్తు
భాను-నాకు తెలుసు రాజా పేరువచ్చింది నలిగావు అని కూడా అన్నావు. రెట్టించి
రజియా-లేదు నేను అమీ అనలేదు.తడబడుతు
భాను-అలాగే ఏమి చెప్పమాకు నేను వెళ్ళి రాజాకి చెప్తాను. అతనే వచ్చి అడిగితే అప్పుడు చెప్పు. (చివరి అస్త్రం వాడుతూ)

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: