P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 41 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 41 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 41 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

అది మనం ఒకడిని కొట్టాలి.

ఇద్దరు అదో రకంగా నన్ను చూస్తున్నారు.
గుణ-నువ్వే కొట్టాలి అనుకుంటే నలుగురుని కొట్టేయగలవు. మరి మా సాయం ఎందుకు?
*ఎందుకంటే నేను కొడితే పడుకుంటాడు. కానీ అది జరగూడదు. నిలబడి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి.
గుణ-ok ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
*ఇప్పుడే. కానీ ఎక్కడో మనం వెళ్ళి చూసుకోవాలి?
మ్యాడి- లేటుఎందుకు? వెళ్దాం.
*పదండి వెళ్దాం 
      అని బైక్ మీద ఎక్కించుకుని ఒకసారి అడ్రెస్ పేపర్ చూసుకుని ఆ ఇంటికి కొద్ది దూరంలో వెళ్ళి ఆగాము. ఆ ఇంటికి వచ్చే దార్లు అన్నీ ఒకసారి చూసుకుని ఒక చోట ఆగాము. అక్కడ దిగి చుట్టూ చూశాను రోడ్డు మీద పెద్ద పెద్ద చెట్లు బాగా ఉన్నాయి. పైనుండి వెలుతురు రావడం లేదు. ఎవరైనా సరే ఈదారి నుండి రావలసిందే. 
*మన target ఈదారిలో వస్తాడు. మనం సాయంత్రం పని మొదలుపెడదాం. అని అక్కడనుండి వెళ్లిపోయాము. 
          భోంచేసి కొద్దిసేపు గుణ ఇంట్లో గడిపాము. సాయంత్రం టైమ్ చూసుకుని అక్కడకి వెళ్ళాము. చీకటిగా ఉంది. చెట్ల వల్ల ఇంకా చీకటి కమ్మెసింది. 
*ముగ్గురం మొహానికి కర్చీఫ్ తో కట్టుకుని ఉందాం. గుర్తు పట్టకుండా.
గుణ-అలాగే.
*కొట్టేటప్పుడు, కొట్టిన తరువాత మీ నోటి నుండి మాటలు రాకూడదు.  
మ్యాడి-అలాగే.
*నేను మెల్లగా కొట్టిన  మీరు కొద్దిగా గట్టిగా కొట్టండి. 
ఇద్దరు-అలాగే.
*మనం బండి ఎక్కడే పెట్టి  కొద్దిదూరం వెళ్దాం అని ముగ్గురం నడుచుకుంటూ కొద్దిదూరం వెళ్ళాము. 
        దూరంగా బాబాయి బండి మీద వస్తు కనిపించాడు.
*రెడీగా ఉండండి టార్గెట్ వస్తుంది.
        ముగ్గురం చటుక్కున కర్చీఫ్ ని మొహానికి అడ్డంగా కట్టుకున్నాం.
*మీరు నేను పిలిచినప్పుడు రండి.
      నేను దారిలో అటుతిరిగి నిలబడి ఉన్నాను. చుట్టూ ఎవరులేరు. బాబాయిబండి నన్ను దాటి వెళ్లబోతుంటే వెనుక tairని కాలితో గట్టిగా తన్నాను.
బండి బాలన్స్ తప్పి కింద పడిపోయాడు. వాళ్ళకి సైగ చేశాను వాళ్ళు వచ్చేశారు. కింద పడ్డ బాబాయి కాలర్ పట్టుకుని పైకి లేపి గొంతు మార్చి “ ఏరా మా సేటుకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు ఇవ్వకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతావా?” దవడమీద కొట్టాను కింద పడ్డాడు. అసలే మసకమసకగా ఉంది నేను కొట్టడం వల్ల కళ్ళు బయర్లుకమ్మాయి. “కొట్టండ్రవాడిని”అనగానే మావాళ్లు కింద పడ్డ వాడిని కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. నుదుటి మీద దెబ్బ,మోచేతుల మీద తగలడం వల్ల రక్తం కారుతుంది. “ఆపండ్ర” అనగానే ఆపేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. నేను కాలర్ పట్టుకుని మళ్ళీ పైకి లేపి  “ఏరా ఇంకోసారి తప్పించుకుని తిరిగావో పాతేస్త.”అని కింద పడేసి వెళ్లిపోయాము. బాబాయి మమ్ముల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు.మేము చీకట్లో మాయమైపోయాము. ముసుగులు తీసి టీ కొట్టు దేగ్గరకి వెళ్ళి టీ తీసుకుని తాగుతూన్నం.
గుణ-మనం కొట్టింది ఎవరిని?
*మా బాబాయిని
వాళ్ళు షాక్ అయ్యి టీ తాగుతూ పరంబోయింది. దగ్గుతూ.
గుణ-బాబాయి? కొట్టడం ఏంటి?
*ఒకటి చెప్తాను మంచి జరగాలంటే చెడు జరిగినా తప్పులేదు. Anyway  థాంక్స్ చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశాను.
                బాబాయి లేచి వొంటికి తగిలిన దెబ్బలు చూసుకుని బండి తీసుకుని మెల్లగా ఇంటికి వెళ్ళాడు. బాబాయికి గట్టి దెబ్బలే తగిలాయి. తలుపు కొట్టగానే పిన్ని తలుపు తీసింది. ఎదురుగా తన భర్త పరిస్తితి చూసి భయపడిపోయింది. కంగారుగా అతనిని పట్టుకుని తన గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లింది. మంచం మీద పడుకుని పైకి చూస్తూ “పిల్లలు?”
పిన్ని-గదిలో ఉన్నారు. (కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ) ఎంటిది? ఎవరుచేశారు?
బాబాయి-తల దించుకుని ఉన్నాడు.
పిన్ని-ముందు వెళ్ళి వేడినీళ్లతో స్నానం చేస్తే కొద్దిగా వొంటి నొప్పులు తగ్గుతాయి. నీళ్లుపెట్టనా?
“పెట్టు.”
పిన్ని వెళ్ళి నీళ్ళు సిద్దం చేసి వచ్చి బాబాయి కి చెప్పింది. మెల్లగా కుంటుకుంటూ వెళ్ళి బట్టలు మొత్తం తీసి  ఎక్కడ దెబ్బలు తగిలాయో చూసుకున్నాడు. కొద్దిగా స్నానం చేసి వెచ్చేశాడు. పిన్ని మందులతో సిద్దంగా ఉంది. బాబాయి వెళ్ళి తనముందు కూర్చున్నాడు. మందు రాస్తూ.
“ఇప్పటికైనా చెప్పండి ఎవరు చేశారో?”
తల దించుకుని “సేటుమనుషులు తప్పుకుని తిరుగుతున్నని”
“ఎంత అప్పు ఉంటే మాత్రం ఇలా కొడతారా?”
“….”
“ఇంకా అప్పులు చేయవద్దండి. మనకి ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు.”
“అలాగే”
“ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకుని,పాలు తాగి పడుకోండి. తొందరగా తెరుకుంటారు”
“అలాగే.  పాలు తాగుతూ    పిల్లలకి చెప్పొద్దు”
“అలాగే”పిన్ని తాగిన పాలగ్లాసు తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. 

ఇంటి దేగ్గర 
 ఇంటికి రాగానే ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు. 3అత్త తప్పించి కొద్దిసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడి . 3అత్త గదిలోకి వెళ్ళాను. అత్త బోర్లా పడుకునిఉంది. బలిసిన గుద్ధ నాకు దర్శనమైంది. మెల్లగా వెళ్ళి పిర్ర మీద గట్టిగా ఒక్కటిచ్చను. 3అత్త చటుక్కున లేచి కూర్చుంది. కోపంగా చూస్తుంది. వెళ్ళి తన ఒళ్ళో పడుకుని 
“కోపం వచ్చిందా?”
“ఎందుకు కొట్టవు? మంటగా ఉంది”
“అది నా తప్పు కాదు నీ గుద్దదే నన్ను చూసి రా నన్ను ఏదైనా చేసేయి అంది. ఏం చేయాలో తేలిక ఒక్కటిచ్చను.”
నవ్వుతూ “అలాగా”
“ఇవన్నీ ఎందుకు ఒకసారి గుద్దని దెంగనివ్వచ్చుగా”సాన్ను మీద రాస్తూ.
“అమ్మ వేదవా నీ చూపు దానిమీద పడిందా ఒక్కసారి ఇచ్చినందుకు కుదురుగా కూర్చుంటానికి నెల పట్టింది. చస్తే ఇవ్వను. కావాలంటే పూకుని దెంగుకో” కిందకి తోస్తు
కూర్చుని “ఒక పని చేయాలి చేస్తావా?”
“గుద్దతప్పించి ఏమైనా చేస్తాను”నవ్వుతూ.
నవ్వుతూ “అదికాదులే ఇంకొకటి”
“ఎంతో చెప్పు?”
“ఏమీలేదు. మీరు ఇక్కడకి వచ్చిన తరువాత అక్కడ ఇల్లు ఖాళీగా ఉందికదా.”
“అవును”
“అక్కడ మనకి తెలిసినవాళ్లు ఎవరైనా అక్కడ ఉంటే మనకి సంతోషంగా ఉంటుంది ఇల్లు చూసుకుంటారు.ఏమంటారు?”
“ఐడియా బాగానే ఉంది.ఎవరోస్తారు?”
“బాబాయికి ఫోన్ చేసి చెప్పండి.”
“ఎవరు రజిత్? వాడు అస్సలు రాడు.”
“బాబాయి కాకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఉండటానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు తెలిసిఉండవచ్చు. పైగా తెలిసిన వాళ్ళైతే ఇంటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు.”
“నువ్వు చెప్పింది బాగుంది” 
“మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫోన్ చేయండి?”
అలాగే”ఫోన్ చేసింది.
2 రింగులు తరువాత ఫోన్ ఎట్టారు
“హలో ఎవరు?”
“నేను రజిత మాట్లాడుతున్నాను రజిత్ లేడా?”
“నువ్వా రజితా బాగున్నావా?”
“బాగున్నాను ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు?”
“ఇదిగో ఇస్తున్నాను” అని ఫోన్ రజిత్ కి  ఇచ్చింది.       
రజిత్ “ఎవరు?”
వరలక్ష్మి- మీ చెల్లి రజిత
రజిత్ “చెప్పు రజిత ఏంటి సంగతులు”
“ఏమీలేదు చిన్న పని ఉంది అందుకే ఫోన్ చేశాను”
“ఏంటి ఆపని?”
“ఊళ్ళో మా ఇల్లు ఉందికదా.”
“అవును”
“దాన్ని అద్దెకి ఇద్దామని కుంటున్నాను. డబ్బు ముఖ్యం కాదు. ఇల్లు పాడైపోకుండా చూసుకోవాలి అంతే. అందుకే నీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఈ చుట్టూ పక్కల ఉంటే ఈ విషయం చెప్పు.”
“అలాగే చూస్తాను”
“ok బాయ్” ఫోన్ పెట్టేసింది.
నేను అత్తకి బాయ్ చెప్పి నా గదిలోకి వెళ్లిపోయాను.
ఫోన్ పెట్టేసి బాబాయి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు 
“ఏంటండీ? ఆలోచిస్తున్నారు? ఏం చెప్పింది రజిత?”
“ఏమి లేదు.  తను   ఆయింట్లో ఉందిగా ఇప్పుడు తన ఇల్లు కాళిగా ఉంది. అందులోకి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు అంటుంది”
“మీరేంచెప్పారు?”
“అలాగే చూస్తానని చెప్పాను.”
“సరే”
“నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది.”
“ఏంటి?”
“అది…. అక్కడకి మనమే వెళ్దాం.”
“మీకు ఇష్టం లేదుగా”
“తప్పదు. మనం అక్కడకి వెళ్దాం. ఆ ఇంట్లో ఉందాం”
“మరి పిల్లల చదువులు?”
“అక్కడనుండే వెళ్తారు.కుదరకపోతే వేరే కాలేజీకి వెళ్తారు.(ముందు ఇక్కడనుండి వెలిపోదాం లేకపోతే సేటు  మనుషులు మళ్ళివస్తారు) ”
“సరే మీ ఇష్టం”
“ఇప్పుడే సర్దడం మొదలుపెట్టు. ఎంత తొందరగా అయితే అంతా తొందరగా వెలిపోదాం. నేను రజితకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను”
“అలాగే” వెళ్లిపోయింది.
 బాబాయి రజితకి ఫోనుచేశాడు. వెంటనే ఎత్తింది.
“చెప్పు అన్న అప్పుడే దొరికేసారా?”
“లేదు. మేమే అక్కడ ఉందామని కుంటున్నం”
“ఏంటి?”
“అదే మేము అందరం ఊరికి వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉందామని కుంటున్నం”
“మంచిది ఎవరో ఉండే బదులు మనోళ్ళు,మీరు  ఉండటం మంచిది వచ్చేయండి. అందరం కలసి ఉండవచ్చు నాకు చాలా సంతోషంగాఉంది.”
“సరే రేపటికి వచ్చేస్తాం. హడావిడి ఏమి చేయవద్దు”
“అలాగే.”
“బాయ్”…. ఫోన్ పెట్టేసి ఏమే అన్నీ సర్దు. 
 వరలక్ష్మి-అలాగేనండీ ఇప్పుడే పిల్లలని తీసుకుని పని మొదలుపెడతాను. అని వెళ్లిపోయింది.
రజిత్ ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు.

 ఇంటి దేగ్గర 

*అత్త ఏమన్నారు?
3అత్త-మీ బాబాయి వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఉంటారంటా. 
*అలాగా.
3అత్త-రేపే వస్తారంటా. (సంతోషంతో కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ) 
*మంచిది. మనం అందరం కలసి ఉంటాం.
3అత్త-ఆయింటికి ఎక్కువ కాదు అసలు వెళ్ళొద్దు.
*అలాగే వెళ్ళను. అని నాగదికి వచ్చాను. మంచం మీద పడుకుని జరిగిన దాని గురించి, జరగబోయేదానిని గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్ర పోయాను.
           మరుసటి రోజు కాలేజీకి వెళ్ళను. దూరంగా ఒక చెట్టు కింద మ్యాడి నీరు కనిపించారు. దూరంగా స్టాఫ్ రూంలో కిటికీ నుండి దొంగ చాటుగా రీమా మేడమ్ నిరుని చూస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ వీళ్ళ దేగ్గర అవుతున్నారు. అక్కడ తల్లి కూతుళ్ళు దూరం అవుతున్నారు. ఏదో ఒకటి చేయాలి. అనుకుంటూ కాంటీన్ కి వెళ్ళి గాంగ్ తో  మాట్లాడుతున్నాను. క్లాస్ టైమ్ అవ్వడం తో అందరూ వెళ్ళుతున్నారు.  మ్యాడి అప్పుడే వచ్చాడు.
గుణ-రాజ క్లాస్ కి రావా?
*నేను కొద్దిగా లేట్ గా వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు.
గుణ-అలాగే వెళ్ళిపోయాడు.
మ్యాడి కూర్చోమని చెప్పాను.
మ్యాడి-ఏంటి భయ్యా?
*ఏమి లేదు ఏం చేస్తున్నావు?
మ్యాడి-ఎంలేదు అంతా మామూలే భయ్యా.
*నిరు ఏమంటుంది?
మ్యాడి-ఏమి లేదు అదో క్లాస్,నోట్స్,టోపిక్స్ వాటి గురించి.
నిరు క్లాస్ వైపు వెళ్తూ నాకు హాయ్ చెప్పి టైమ్ అవుతుంది అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది.
మ్యాడి-భయ్యా నాకు టైమ్ అవుతుంది. బాయ్ చెప్పి కంగారుగా నిరు వెనుక వెళ్ళిపోయాడు.
నేను మెల్లగా క్లాస్ లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. రీమా మేడం క్లాస్ వల్ల నాకు అడ్డు తగలకుండా వెళ్ళిపోయాను.
క్లాస్ జరుగుతుంటే  ప్రిన్సిపల్ లోపలికి వచ్చాడు.    
ప్రిన్సిపల్-రాజా వచ్చాడా?
*yes sir.
ప్రిన్సిపల్-congrats రాజా.
ఆ మాట వినగానే నాకే కాదు అక్కడున్న అందరికీ అర్దం కాలేదు.
*thanks. But ఎందుకు sir
ప్రిన్సిపల్- ఎందుకో రేపు చెప్తాను. రేపు morning 10కి ఆడిటోరియం కి వచ్చేయి.అని వెళ్ళిపోయాడు.
*yes sir. నిదానంగా కూర్చున్నాను.
అక్కడున్న అందరికీ ఒకటే సందేహం ఎందుకు వచ్చారు? ఎందుకు రమ్మన్నారు. దానికి answer నా దేగ్గర కూడా లేదు. గుణ,హీన,మాధురి కి  కూడా అదే డౌట్. ఎంతో సేపు నచ్చజెప్పిన తరువాత వాళ్ళు కామ్ అయ్యారు. ఈలోపు క్లాస్స్ అయ్యిపోవడంతో రీమా మేడం బయటకి వెళ్లిపోయింది. నేను మేడం వెనుకే బుక్ పట్టుకుని వెళ్ళి దారిలో ఆపి బుక్ తెరచి చూపిస్తూ

*మేడం నేను చెప్పేది వినండి. అస్సలు కంగారూ పడొద్దు, బుక్ చూసే మాట్లాడండి.
రీమా మేడం-అలాగే
*బ్రేక్ టైమ్ లో మీరు వెళ్ళి వైస్ ప్రిన్సిపల్ మూర్తి తో మాట్లాడండి. ఆపనులు చేయడం నా వల్లకాదు అని చెప్పండి. కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పండి. మీరు ఎలాగైనా మాట్లాడండి మూర్తి ఆ ప్రూఫ్స్ చూపించేలా చేయాలి.
రీమా మేడం-బుక్ వైపు చూస్తూ)అలాగే. ఎందుకు?
*మనం కన్ఫోర్మ్ చేసుకోవాలి అవి ఉన్నాయోలేవో అని.
రీమా మేడం-అలాగే.
*తరువాత మీరు స్టాఫ్ రూంకి వెళ్ళండి. అక్కడ నేను కలుస్తాను. జాగ్రత్త మేడం. మీ కూతురుని గుర్తు చేసుకోండీ. ఇంకా నేను వెళ్తాను. అని వచ్చేశాను. క్లాస్ లోకి వెళ్ళాను.
రీమా మేడం-భారమైన మనసుతో వెళ్లింది.
రీమా మేడం ఎన్నో చెడ్డ పనులు చేసింది. కానీ ఈపని చేయాలంటే గుండె ధడ ధడ  కొట్టుకుంటుంది. నేను క్లాస్ లో ఉన్ననే కానీ బ్రేక్ బెల్ ఎప్పుడు కొడతార అని చూస్తున్నాను. నేను అనుకున్నట్టే బ్రేక్ బెల్ కొట్టారు. నేను గుణకి చెప్పి బయటకి వచ్చాను. దూరంగా రీమా మేడం మూర్తి రూమ్ వైపు వెళ్తూ కనిపించింది. నేను మూర్తి రూమ్ వైపు వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళే సరికి తన రూమ్ తలుపులు దేగ్గర వేసి ఉన్నాయి. చుట్టూ చూసి లోపలికి వెళ్ళాను. లోపల ఎవరు కనిపించలేదు. దూరంగా ఇంకో రూమ్ నుండి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. తలుపులు దేగ్గరకి వేసి ఆ గది దేగ్గరకి వెళ్ళాను. లోపల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి చూడడానికి కుదురీద్దో అని చూస్తున్నాను.  మొత్తానికి నాకు కావలసింది దొరికింది. ఆ తలుపు lock చేయలేదు కొద్దిగా తెరిచాను.లోపల కనిపిస్తుంది. ఇద్దరు ఎదురెదురు కూర్చున్నారు. వెంటనే నా ఫోన్ తీసి recard చేయడం మొదలుపెట్టాను.
లోపల
రీమా మేడం-ఇంకా నా వల్ల కాదు ఈ పనులు చేయడం.
మూర్తి-ఏం అంటున్నావో తెలుస్తుందా?
రీమా మేడం-తెలుస్తుంది నేను ఇంకా పాపం మూటగట్టుకోలేను. నేను చేసిన పనుల వల్ల నా కూతురు life పణంగా పెట్టలేను.
మూర్తి-ఏంటి?నాకు ఎదురు చెప్తున్నావు? నీ జీవితం నా చేతిలో ఉంది.( ఫోన్ చూపిస్తూ)
రీమా మేడం-ఉంది అని చెప్పినంత మాత్రాన నేను నమ్మను. ఇప్పుడే నేను వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ జరిగింది మొత్తం చెప్తాను.
మూర్తి-చెప్తే నమ్మటంలేదు చూపిస్తే నమ్ముతావా?
రీమా మేడం- ఏమి మాట్లాడడం లేదు.
మూర్తి-ఫోన్లో వీడియో ఒన్ చేసి  ఇచ్చాడు.
రీమా మేడం దాన్ని చూస్తూ కింద కూర్చుని ఏడుస్తుంది. మూర్తి మొత్తం చూసేంతవరుకు ఉండి తరువాత లేచి ఫోన్ తీసుకుని రావడం చూసి నేను నా ఫోన్ తీసుకుని సైలెంట్ గా బయటకి వచ్చేశాను.
మూర్తి తలుపులు తెరచి తన టేబల్ ముందు కూర్చుని ఫోన్లో ఏదో చూస్తూన్నాడు. ఆ మొహంలో సంతోషం, ఆతృత, అన్నీ కనిపిస్తున్నయి.
నేను దూరం నుండి అన్నీ గమనిస్తున్నాను. రీమా మేడం మూర్తిని దాటుకుని మాట్లాడకుండా ఆ గది నుండి వచ్చేసింది. మూర్తి చాలా సేపు ఆ ఫోన్లో ఏదో చేస్తూ సంబరపడిపోతున్నాడు.
రీమా మేడం స్టాఫ్ రూంకి వచ్చేసి మొహం కడుక్కుని ఫ్రెష్ గా తయారయ్యి తన ఛైర్లో కూర్చుంది. నేను స్టాఫ్ రూంకి వెళ్ళబోతుంటే బెల్ కొట్టారు. “ఛ టైమ్ లేదు” అనుకుని వెనక్కి తిరగగానే  హీన, గుణ, మాధురి లైబ్రరీ నుండి బుక్స్ తీసుకుని వెళ్తూ కనిపించారు నేను వాళ్ళదేగ్గరకి వెళ్ళి  క్లాస్ లో ఇస్తానని చెప్పి  ఒక బుక్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళు బ్రేక్ టైమ్ అవ్వడంతో కంగారుగా వెళ్ళిపోయారు. నేను బుక్ తీసుకుని రీమా మేడం దేగ్గరకి వెళ్ళాను. నేను వచ్చిన సంగతి కూడా తెలియకుండా కిటికీలో నుండి బయటకి చూస్తుంది. నేను బుక్ కింద పెట్టాను. ఆ సౌండ్ కి తల తిప్పి నావైపు చూసింది. పక్కన ఉన్న తన తోటి మేడమ్స్,సార్స్ అందరూ ఎవరిపనిలో వారు ఉన్నారు.
రీమా మేడం-నేను ఏమి చెప్పే స్తితిలో లేను.
*(మేడం స్తితిని అర్ధం చేసుకుని) పోనీ evening?
రీమా మేడం- ok. Collage తరువాత.
*అలాగే (నిరాశాతో వెనక్కి తిరిగి క్లాస్ వైపు వెళ్ళాను)
నేను డైరెక్ట్ గా క్లాస్లోకి వెళ్ళాను. లోపల సార్ నన్ను పట్టించుకోలేదు. బుక్ గుణకి ఇచ్చేసి కూర్చున్నాను. నా బుర్ర లోపల ఏమి చూసింది? అనే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. మొత్తానికి collage అయ్యిపోయింది. నేను బాగ్ తీసుకుని గబగబా వెళ్ళబోతుంటే గుణ చేయి పట్టుకున్నాడు.
గుణ-ఎక్కడికి కంగారుగా తిరుగుతున్నావు?
*చిన్న పని ఉంది . నాకు లేట్ అవ్వచ్చు మీరు వెళ్ళండి.
గుణ-అలాగే.
మాధురి, హీన-జాగ్రత్త.
*ok. వచ్చేసి స్టాఫ్ రూంకి వెళ్ళాను.
అక్కడ రీమా మేడం ఏదో బుక్ చదువుతూ కనిపించింది. నేను రావడం చూసి బుక్ పక్కన పెట్టి నన్ను కూర్చోమని చెప్పింది. చుట్టూ ఎవరు లేకపోవడంతో నేను కూర్చున్నాను.
*మేడం….
రీమా మేడం-నేనే చెప్తాను. ఆ ఫోన్లో నేను నిర్ధోషి అనే ఋజువులు దానిలో ఉన్నాయి. దానితో పాటు నా సెక్స్ వీడియో కూడా ఉంది.
*(అందుకనేనా ఏడిచింది.) ఆ ఫోన్ కి password ఉందా?
రీమమేడం- ఉంది.
*సరే నేను ఇంకా వెళ్తాను.
రీమా మేడం-ఏం చేస్తావో చెప్పు.
*మీరు నేను చేసే దాని గురించి అడగవద్దు. ఫలితాన్ని ఆశించండి.అది చాలు. అక్కడనుండి వచ్చేశాను.
కాంటీన్లో కూర్చుని టీ తాగుతున్నాను. నా ఎదురు టేబల్ మీద మూర్తి కూర్చుని ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారో నాకు ఏమి వినపడటం లేదు. నా చూపు,శ్రద్ధ మొత్తం ఫోన్ మీద ఉంది. ఫోన్ మోడల్,కలర్, సైజ్ మొత్తం గమనిస్తున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేను చేసేదేమీ లేక పార్కింగ్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. దారిలో మ్యాడి,నిరు కనిపించారు. నన్ను చూడగానే నిరు చేయి ఊపి హై చెప్పింది. అలాగే మ్యాడి కూడా. అలాగే రీమా మేడం దూరం నుండి వాళ్ళని చూస్తుంది. మ్యాడిని చూడగానే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అక్కడకి వెళ్ళి
*మ్యాడి ఇప్పుడు నీకు ఏమైనా పని ఉందా?
మ్యాడి-లేదు భయ్యా.
*నాతోరా ఒక పని ఉంది.
మ్యాడి-అలాగే వస్తున్న అని  నిరు కి బాయ్ చెప్పి నాతో వచ్చాడు.
నిరు బాయ్ ఇద్దరకి చెప్పి తను వెళ్ళిపోయింది.
*దారిలో)నేను ఒకటి అడుగుతాను దానికి నువ్వు yes or no ఏదొకటి చెప్పాలి.
మ్యాడి-సీరియస్ గా)అలాగే.
*నువ్వు నిరుని ప్రేమిస్తున్నావా?
మ్యాడి-(ఒక్కసారిగా నడక ఆగిపోయి stun అయ్యి చూస్తున్నాడు)
*im waiting?
మ్యాడి-yes ప్రేమిస్తున్నాను.
*మీరు ఎందుకు అక్కడే నిలబడి మాట్లాడుకుంటారు?
మ్యాడి-ఏమో తెలియదు. నిరు అక్కడే ఉండమని చెప్తుంది.
*(బహుశా వాళ్ళ అమ్మని ఉడికించడానికి కాబోలు) తనకోసం ఏం చేస్తావు?
మ్యాడి-ఏమైనా చేస్తాను. చచ్చిపోమన్న చచ్చిపోతాను.
*ఐతే పదా
మ్యాడి-ఎక్కడకి?
*నిన్ను చంపడానికి(నవ్వుతూ)
మ్యాడి-అలాగే
ఇద్దరం బండి తీసుకుని ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ అమ్మే ఒక కాంప్లెక్స్ ముందు ఆగాము. బండి దిగి.
*చూడు మ్యాడి నాకు ఒక హెల్ప్ కావాలి.
మ్యాడి-ఎప్పుడైనా సరే అడగవద్దు ఆర్డర్ చేయి.
*సరే. కానీ ఇప్పుడు నీ అవసరం చాలా ముఖ్యం. నాకు కావలసింది ఒకటి నువ్వు చేయాలి
మ్యాడి-అలాగే చేస్తాను.
*నాకు ఒక మొబైల్ కావాలి. అది కొని నీకు ఇస్తాను.
మ్యాడి-అలాగే
*నీకు ఇచ్చిన తరువాత ఆ మొబైల్ లో అన్నీ పార్ట్స్ తీసేసి కొత్తవి వేయాలి. అవి ఎలాగా ఉండాలంటే నీళ్ళు పడగానే దానిలోనుండి పొగలు రావాలి. కానీ స్క్రీన్ మీద సిస్టమ్ క్రాష్ అని చూపించాలి. అందరికీ దానివల్ల కొంచం కూడా లాభం లేదని అనిపించాలి. అది నాకు రేపొద్దున కల్లా అవ్వాలి .
మ్యాడి-రేపటికల్లా?
*అవును. దానికి కావల్సిన వస్తువులు ఏమైనా కావాలంటే తీసుకో. ముందుగా మనం మొబైల్ తీసుకుందాం.
మ్యాడి-ok
నేను మూర్తి ఫోన్ ఎలాఉందో అలాంటిదే తీసుకున్నాను. సేమ్ కలర్,మోడల్ అచ్చం మూర్తి ఫోన్ లాగానే ఉంది. దాన్ని మ్యాడి కి చూపించి నీకు కావలసివనవన్నీ దీనిలోకి ఉండాలి. అని చెప్పాను. అలాగే అని ఒక షాప్ లోకి వెళ్ళి తనకి కావాల్సింది అక్కడ ఒక కుర్రాడికి చెప్పాడు. కొద్దిసేపటికి ఒక చిన్న పాకిట్ తో వచ్చి మ్యాడికి ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు.  మేము కొంత దూరం వెళ్ళిన తరువాత ఆ కుర్రాడు వచ్చాడు. మ్యాడి నా చెవిలో డబ్బు ఎంత చెప్పాడు. నేను అది తీసి ఇచ్చేశాను. ఆకుర్రాడు వెళ్లిపోయాడు. ఇద్దరం బయటకి వచ్చిన  తరువాత
*రేపు నీకు ఇంకొక మొబైల్ ఇస్తాను. ఏం చేయాలో అప్పుడు చెప్తాను.
మ్యాడి-ok
*ఇంకా నేను వెళ్తాను. చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశాను.
కొద్దిసేపు బాబుతో ఆడుకుని భోంచేసి మంచం ఎక్కేశాను.
రేపు ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తాడో అర్దం కావడం లేదు. రేపు ఎలాగైనా నా పని పూర్తి చేయాలి. మ్యాడి తన పని పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే బాగుండు. అనుకుని నిద్రపోయాను.

మరోవైపు
మ్యాడి ఈరోజు అన్న చాలా పని చెప్పాడు. ఎలాగైనా ఈ పని పూర్తి చేయాలి. ఒక విదంగా దీనికి నిరుకి లింక్ ఉంద?. భయ్యా చెప్పిన పని పూర్తిచేసినతరువాత పడుకోవాలి.
మ్యాడి అమ్మ-ఏరా తిని పడుకోవా?
మ్యాడి-లేదు నువ్వు తిని పడుకో నాకు లేట్ అవ్వుతుంది.
మ్యాడి అమ్మ- అలాగే కాస్త పడుకో. ఏంటో ఈ పిల్లాడు. అనుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.

మరుసటి రోజు
collage లోకి వెళ్ళగానే 2nd పీరియడ్ లో ఆడిటోరియంకి రమ్మని ప్రిన్సిపల్ ప్యూన్ తో రమ్మని కబురు పంపించాడు. ముందుగా వెళ్ళి మ్యాడిని కలిశాను.
*అయ్యిందా?
మ్యాడి- అయ్యింది భయ్యా ఇదిగో (డమ్మీ మొబైల్ ఇచ్చాడు)
*పర్ఫెక్ట్?
మ్యాడి-100% దీని lock బటన్ ఒకసారి గట్టిగా నొక్కితే చాలు original దానిలాగా కనిపిస్తుంది.తరువాత నీకు కావాల్సినదానిలాగా పనిచేస్తుంది.
మ్యాడికి బాయ్ చెప్పి 1st పీరియడ్ అటండ్ అయ్యాను. సార్ రాకపోవడంతో అందరూ ఫ్రీ గా ఉన్నారు. నేను హీన,మాధురి పిలచి చిన్నగా వాళ్ళకి వీణ పడేటట్టు
*హీన మాధురి నాకు ఓ సాయం చేయాలి చేస్తారా?
హీన-చెప్పు.
*(dummy మొబైల్ హీన చేతిలో పెట్టి)దీన్ని లోపల దాచెయ్.
హీన-అలాగే అనిదాన్ని తొడకింద పెట్టేసింది.
*దీన్ని జాగ్రత్తగా దాయి  safeగా ఉండాలి.
హీన-అలాగే safe గానే ఉంటుంది. తరువాత చెప్పు.
*ఈరోజు ఎలాగైనా మన వైస్ ప్రిన్సిపల్ మూర్తి ఫోన్ తో మార్చేయాలి.
ఇద్దరు ఒకేసారి ఏంటి?…

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: