P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 42 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 42 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 42 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

హీన-చెప్పు.

*(dummy మొబైల్ హీన చేతిలో పెట్టి)దీన్ని లోపల దాచెయ్.
హీన-అలాగే అనిదాన్ని తొడకింద పెట్టేసింది. 
*దీన్ని జాగ్రత్తగా దాయి  safeగా ఉండాలి. 
హీన-అలాగే safe గానే ఉంటుంది. తరువాత చెప్పు.
*ఈరోజు ఎలాగైనా మన వైస్ ప్రిన్సిపల్ మూర్తి ఫోన్ తో మార్చేయాలి.
ఇద్దరు ఒకేసారి ఏంటి?….
*అవును. చేయగలరా? లేదా?     
మాధురి-నాకు భయంగా ఉంది.
హీన-నాకు కొద్దిగా tensionగా ఉంది కాని చేస్తాను. నీకోసం ఏదైనా.
 ప్యూన్ రావడంతో నా మీటింగ్ ఆపవలసి వచ్చింది.
ప్యూన్-రాజా నిన్ను ప్రిన్సిపల్ గారు రమ్మంటున్నారు. అలాగే క్లాస్ మొత్తాన్ని.కూడా
*వస్తున్నాను.
మీము అందరం ఆడిటోరియం లోకి వెళ్ళాం అక్కడకి వెళ్ళిచూడగానే 3rd year అన్నీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ mech రాసిఉంది మీము వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాం. Stage మీద అన్నీ బ్రాంచెస్ HOD కూర్చున్నారు. వాళ్ళ మద్యలో  మూర్తి, ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు.  Program ఏంటో తెలియదు కానీ ప్రిన్సిపల్ స్పీచ్ తో మొదలైంది.
ప్రిన్సిపల్-ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ ఎందుకో నేను ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు. Actuvalగా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను 25 ఏళ్లుగా ఒక కల కంటున్నాను. ప్రతి సం!! ఆ కల నిజం అయ్యిద్ది అనుకుంటున్నాను ప్రతిసారి నాకు నిరాశ ఎదురైంది. కానీ ఈ సం!! ఆ కల నిజమైంది. అందుకే ఈ మీటింగ్. నా కలని నిజం చేసింది. ఎవరో కాదు “రాజా  mech branch” రాజా స్టేజ్ మీదకి రా. నేను లేచి నడుచుకుంటూ స్టేజ్ వైపు వెళ్తున్నాను. Cse గుంపులో ప్రీతి, నీరజ కళ్ళలో ఆనందం కనిపిస్తుంది. నేను వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ పక్కన నిలబడ్డాను. 
ప్రిన్సిపల్-ok ఈ మీటింగ్ reson చెప్తున్నాను. అదేంటంటే మన collageలో univercity topper ఉన్నాడు. అతనెవరోకాదు రాజనే.
నా పేరు వింగానే అందరూ లేచి చప్పట్లు కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఒక్క సిరి &గాంగ్ తప్పించి.  
ప్రిన్సిపల్-ఆపమని సైగ చేయగానే సైలెంట్ అయ్యిపోయింది.)రాజా 3rd collage topperమాత్రమే కాదు. University topper అయ్యాడు. అందుకని HOD’s అందరూ తనకి wish చేస్తారు.
 అలాగే HOD’ఎస్ అందరూ నాకు wish చేశారు. తరువాత నన్ను మాట్లాడమని చెప్పారు.
*నేను ఏమి సాదించానో నాకు ప్రిన్సిపల్ sir చెప్పేంతవరుకు నాకు తెలియదు. కానీ దేనికోసమో చేయలేదు. కానీ నా గెలుపుకి నా ఫ్రెండ్స్ గుణ,హీన, మాధురి కూడా కారణం. నాకు జరిగినంత కాకపోయిన వాళ్ళని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. 
ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళని రమ్మని సైగ చేశారు. వాళ్ళ ముగ్గురు స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు.
*మీ అంతా కాకపోయిన ఎంతోకొంత నేను వాళ్ళని wish చేస్తాను. అని గుణాని హత్తుకున్నాను. మొదటి సారి స్టేజ్ మీదకి రావడంతో వాడికి కన్నీళ్లూ వచ్చాయి. అలాగే పక్కన ఉన్న హీనని చిన్నగా హత్తుకుని తనుకూడా చిన్నగా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తన చెవిలో “నీకు ఒక హింట్ ఇస్తాను. మూర్తికి మీ ఇద్దరిమీద కన్ను ఉంది.” అని చెప్పాను. హీన అలాగే అని తల ఊపింది. తరువాత మాధురిని కూడా అలానే చేశాను. 
*వెళ్ళు లేకపోతే నేను లేను. ఎందుకంటే వెళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ అంటే వీళ్ళేకాదు కింద కూర్చున్నవాళ్ళల్లో కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్లందరకి థాంక్స్. అని మైక్ ప్రిన్సిపల్ కి ఇచ్చేశాను.
 Mech HOD మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. హీన,మాధురి ఇద్దరు స్టేజ్ కిందకి దిగి వాష్ రూంకి వెళ్లారు. ఒడ్డుపొడుగులో హీన కంటే మాదూరి పెద్దది. తన సైజ్లు కూడా పెద్దవే. హీన ఒకసారి మాధురిని కిందనుంది పై దాకా చూసింది. మాధురికి ఏం జరుగుతుందో అర్ధాంకావడంలేదు.
హీన-(చుట్టూ చూసి ఎవరు లేరని నిర్ధారించుకుని)మాధురి లోపాల బ్రా ఉందా?
మాధురి-ఏంటి?…ఎందుకు?
హీన-ఉందా?లేదా?
మాధురి-ఉంది.
హీన-లూస్ గా ఉందా?టైట్ గా ఉందా?
మాధురి-మద్యలో ఉంది.
హీన-ఒకసారి టాప్ తీయ్యి. 
మాధురి-మతి ఉండే మాట్లాడుతున్నవా?
అన్నీ తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను.
మాధురి-ఎందుకు ఇవి అన్నీ?
ఎందుకంటే వాడికి ఆడపిల్లల మీద కన్ను ఉంది. అందులోనూ అందమైన అమ్మాయిలు మీద.
మాధురి-ఐతే?
ఇక్కడ అందమైన దానివి నువ్వే పైగా నీ కాయలు నా వాటివి కన్నా పెద్దవి.అందుకే అబ్బాయిలు అందరూ నిన్ను అక్కడే చూస్తారు.
మాధురి- (తనని అందమైన దానిని అని పొగడగానే తను పొంగిపోయిది.)అవునా
నీకు తెలియదా?
మాధురి- (అవును చాలా మంది నా బూబ్స్ వైపు చూశారు. రాజా కూడా అదే చెప్పాడు)
 నిన్ను మూర్తి దృష్టి మరల్చెలా చేస్తాను.
మాధురి-మరల్చెలా అంటే?
ముందు టాప్ తీస్తే చెప్తాను.
మాధురి-ఏమో నీ మాటలు ఐనా నాకు ఇక్కడ సిగ్గుగా ఉంది.
సరే పదా( పక్కనే ఉన్న టాయ్లెట్ లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి కబోర్డ్ మీద కూర్చోబెట్టింది.)మనకి టైమ్ లేదు. త్వరగా.
మాధురి-అలాగే (అని టాప్ తీసింది.
బ్రా ని లూస్ చేసింది.
మాధురి-తనువెంటనే బూబ్స్ అడ్డుగా చేతులు పెట్టింది.
అబ్బా తీయ్యవే ఇక్కడ నేనే గాఉన్నది.
మాధురి-ఏమో నాకు సిగ్గుగా ఉంది. అంటూ మెల్లగా చేతులు తీసింది.
అంత పెద్ద సైజ్ లని దేగ్గర చూశాసరికి తన నోట మాట రావడం లేదు. మెల్లగా దానిని ముట్టుకుంది.
మాధురి-హిస్స్….చిన్న మూలుగు వచ్చింది.) ఏం చేస్తున్నవే? నెత్తి మీద చిన్నగా ఒక్కటి ఇచ్చింది.
సారి…సారి…ఈ అందాన్ని చూసేసరికి మతిపోయింది. బ్రాని సగం వరుకు ఉంచి హుక్ పెట్టింది. అనుకున్నట్టే సగం సల్లు బయటకి ఉన్నాయి.బ్రా హుక్ టైట్ లో పెట్టింది.
మాధురి-అంత టైట్ అయితే నాకు ఊపిరి ఆడదు.
కింద నుండి బ్రాని పైకి తోసింది.(బూబ్స్ రెండు బ్రాని చీల్చుకుని రావడానికి చూస్తున్నాయి.) ఇప్పుడు టాప్ వేసుకో.
మాధురి-టాప్ వేసుకుంది.
తనని వెనక్కి తిప్పి  వెనుక తాడులు ఉంటే వాటిని తనకి కావలసిన విదంగా కట్టి మాధురిని ఇటు వైపు తిప్పింది. నడుం నుండి సళ్లు కింద వరుకు flatగా సళ్లు రెండు ఎత్తైనా కొండలుగా వాటి అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసింది.)చివరిగా ఒక్క ని!! ఆని (ఆ సాన్ను మీద ముద్దు పెట్టింది.)
మాధురి-హిస్స్….అహ్…..ఏం చేస్తున్నవే?
నేను గనుక అబ్బాయిని ఐతే నీ సళ్ళని వదిలేవాడిని కాదు. అని ఇద్దరు బయటకి వచ్చారు. 
మాధురి-అద్దం లో తనని తాను చూసుకుని మురిసిపోయింది.కొత్తగా కనిపిస్తుంది. వెనుక తాళ్ళు కట్టడం వల్ల సళ్లు టాప్ లో నుండి బయటకి వస్తున్నాయి.అలా ఉండటం తనకి కష్టంగా ఉంది. 
చున్ని తీసుకుని నిలువుగా ఒక భుజం మీద వేసింది.) నీకు కావాలంటే చున్ని ని crossగా వేసుకో. కానీ మూర్తి దేగ్గర రెండు కాయలు వాడికి కనిపించేలా చేయాలి.
మాధురి-అమ్మో వాడి ముందా నేను వెళ్ళాను.
మనం సాయం చేస్తానని రాజాకి మాట ఇచ్చాం. కాబట్టి నువ్వు వాడి దృష్టి తప్పిస్తే నేను ఫోన్ మార్చేస్తాను. కాబట్టి ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకటి చేయాలి.నేను నీ ప్లేస్ లో ఉంటాను. నువ్వు మార్చేయి. ఎంటావు?
మాధురి-దానికన్న ఇదే తేలిక. ఒకటి నన్ను వాడు ముట్టుకోకూడదు.
అది నేను చూసుకుంటాను. నేను సైగ చేయినప్పుడు కిందకి ఒంగు. అది చాలు.
మాధురి-అలాగే పద.
            Stage మీద నేను ఒక మూలాన నిలబడి ఒక కంటితో మూర్తిని గమనిస్తున్నాను. ప్రిన్సిపల్ నా భుజం మీద చేయివేసి నిలబడి చూస్తున్నాడు. రీమా మేడం వచ్చి వెంటనే వెళ్లిపోయింది.
           హీన, మాధురి స్టేజ్ దేగ్గరకి వచ్చి చూశారు. HODs మాట్లాడడం,ఒక పక్కన నన్ను ప్రిన్సిపల్ ని చూసి మూర్తి ఒక్కడే ఉండటం చూసి హీన నాకు ఫోన్ కి “moorti speech is over?” అని msg చేసింది. లేదు అని చివరన ఉన్న HOD తరువాత అని సైగ చేశాను. Ok అని తల ఊపి పక్కనే ఉన్న చెరోకా 4 తీసుకుని ఇటునుండి మాధురి, అటు నుండి హీన పెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. అలా ఇద్దరు మూర్తి దేగ్గర కలుసుకున్నారు. అప్పటి వరుకు ఫోన్ తో ఆడుకుంటూ ఉన్న మూర్తి దూరంగా తన వైపు వస్తున్న మాధురిని, బయటకి వస్తున్న కలసాల అందాన్ని పసిగట్టాడు. అది హీన, మాధురి ఇద్దరు పసిగట్టారు.
మూర్తి-ఇంత అందమైన దానిని మీద ఎలాగైనా ఎక్కాలి. ముందు ఇది ఎవరో తెలుసుకోవాలి. ఫోన్ బల్ల మీద పెట్టాడు.
 అనుకున్నట్టే ఇద్దరు ఒకేసారి మూర్తి దేగ్గరకి వచ్చారు.
మూర్తి మాధురి చేతిలో ఉన్న బొకెని పట్టుకో బోయి కావాలనే కింద పడేశాడు. దాన్ని తీయడానికి మాధురి చూన్ని పక్కకి జరిపి కిందకి ఒంగింది. అసలే సగం సళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. కిందకి వొంగగానే మొత్తం కనిపించాయి. మూర్తి ఫాంటులో అలజడి మొదలైంది. ఆ అందాన్ని రెప్పవేయకుండా అలానే చూస్తున్నాడు. ఈలోగా హీన తన బొడ్డులో ఉన్న ఫోన్ తీసి lock butten నొక్కి అక్కడ పెట్టి మూర్తి ఫోన్ తీసుకుని బొడ్లో పెట్టుకుని  వచ్చేస్తు రమ్మని నాకు సైగ చేసింది. మాధురి బొకే పైన పెట్టి వస్తుంటే మూర్తి చేయి పట్టుకున్నాడు.
మూర్తి-ఏ బ్రాంచ్?
మాధురి-(ఒక్కసారిగా చెమటలు పట్టేశాయి వణుకుతూ)mech 4th. కిందకి వచ్చేసింది.
నేను వాష్ రూమ్ అని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ నుండి పారిపోయి వెళ్ళి హీనని కలుసుకున్నాను. హీన నా చేతిలో ఫోన్ పెట్టింది. మీరు వెళ్ళి గుణ తో పాటు ఉండండి ఇది అయినతరువాత మనం కాంటీన్లో కలుద్దాం. అని దాన్ని తీసుకుని ఒక మూలకి వెళ్ళి ఫోన్ batery తీసి ఒక చెబులో ఫోన్ ఒక జేబులో పెట్టుకుని మళ్ళీ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాను. అక్కడ లాస్ట్ HOD స్పీచ్ అయ్యిపోయింది. మూర్తి ఫోన్ పై జేబులో పెట్టుకుని మైక్ దేగ్గరకి వచ్చి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ ప్లేస్ లో fan లేకపోవడం వల్ల చెమట ఎక్కువ పడుతుంది. మ్యాడి చెప్పినట్టు తడి తగిలితే రియాక్షన్ వస్తుంది అనే దానికోసం చూస్తున్నాను.
మూర్తి-రాజా మన collage లో చదవడం మనకి గర్వకారణం.
 తన జేబులో నుండి చిన్నగా పొగలు రావడం మొదలైంది. అది నాపక్కన ఉన్న ప్రిన్సిపల్,స్టేజ్ మీద ఉన్న HODs, కింద ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ చూస్తున్నారు. ఒక్కసారిగా పొగ పెరిగిపోవడంతో నేను పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మూర్తి సర్ ని కింద పడేసి జేబులో ఉన్న ఫోన్ తీసి పక్కనే ఉన్న నీళ్ళ గ్లాస్ లో పడేసి అక్కడే కింద పడుకున్నాను.
          మూర్తి ఆకసారిగా తన ఫోన్ చూశాడు.అందులో system failure అని కనిపించి టాప్…..పేలిపోయింది. న్నెఊ మూర్తి సిర్ ని పైకి లేపి 
*సారీ సిర్ కింద పడేశాను.
మూర్తి-పర్లేదు నన్న్ కాపాడడానికే గా పడేసింది. నువ్వు అలా చేయకపోతే ఏ పాటికి….
ప్రిన్సిపల్, HODs వచ్చి ప్రమర్శించారు. ఏమి జరక్కపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ దెబ్బతో నేను collage మొత్తం ఫేమస్ అయ్యిపోయాను. మూర్తి తన ఫోన్ పేలిపోవడం కన్నా ఎవ్వరికీ దక్కలేదు అన్న సంతోషంతో ఉన్నాడు. మొత్తానికి ప్రోగ్రాం పూర్తి అయ్యింది. 4thyear స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు. నేను కాంటీన్లోకి వచ్చాను. అక్కడ ముగ్గురు తోపాటు ప్రీతి కూడా ఉంది. ముగ్గుర్తో పాటు తనుకూడా విష్ చేసింది.అందరూ పార్టీ అడగటం తో మంచి హోటల్ కి వెళ్దామని అనుకుని.మ్యాడికి ఫోన్ చేశాను.
మ్యాడి-ఏంటి భయ్యా?
*afternoon కాళి ఏనా?
మ్యాడి-కాళిఏ భయ్యా మీకు ఏదో సెలవు ఇచ్చారంటగా  ఆవేడి ఇక్కడిదాక కొడుతుంది.
*ఐతే వచ్చేయి బిర్యానీ తిందాము.
మ్యాడి-వచ్చేస్తన్న భయ్యా.
*వస్తు…వస్తు,,,నిరు ని కూడా తీసుకుని రా.
మ్యాడి-ok done.ఫోన్ పెట్టేశాడు. 
         ఒక ¼ గం!! తరువాత మ్యాది,నిరు ఇద్దరు వస్తు కనిపించారు. వాలని కలిపి అందరం మంచి హోటల్ కి వెళ్ళి తృప్తిగా తిని బయటకి వచ్చాం.
*నిరు ఇప్పుడు ఎక్కడకి వెళ్తావు?
నిరు-హాస్టల్.
*మ్యాడి ఇక్కడే ఉండండి.    వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పి వస్తాను.  
మ్యాడి-అలాగే భయ్యా.
 నేను వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రీతి,మాధురి,హీన,గుణాలకి బాయ్ చెప్పి హీనకి కాలేజీలో కలుద్దాం.అని చెప్పి తిరిగి మ్యాడి దేగ్గర్కి వచ్చి 
*మ్యాడి నువ్వు ఇంటిదేగ్గర ఉండు. నేను నిరుని దింపి వస్తాను.
మ్యాడి- అలాగే అని తను ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు.
           నేను నిరుని బండి ఎక్కించుకుని తనని హాస్టల్ దేగ్గర దింపి బాయ్ చెప్పి మ్యాడి ఇంటికి వచ్చాను. నేను రాగానే తను నన్ను తన గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. నేను ఫోన్,బ్యాటరీ తీసి వాడికి ఇచ్చి 
*ఈ ఫోన్లో చాలా paaswords ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు.నువ్వు అన్నీ ఓపెన్ చేయాలి.
మ్యాడి-(ఒక ని!! ఆలోచించి నేను కొనిపెట్టిన laptop తీసి బయట పెట్టాడు) password ఎక్కడ ఉందో తెలిస్తే easyగా తీసేయవచ్చు. కానీ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో నీకు తెలియదు అంటున్నావు అన్నీ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటున్నావు.
*అంటే పని అవ్వదా?
మ్యాడి-అయ్యిద్ది.కానీ కొద్దిగా టైమ్ పట్టిద్ది.
*ఎంత?
మ్యాడి-ఒక ¼ నుండి ½  గం!! వరుకు. పని ఇప్పుడే మొదలుపెడతాను.
  మ్యాడి అమ్మ టీ తీసుకుని వచ్చింది. ఇద్దరం తీసుకుని తాగుతున్నం. మ్యాడి తాగుతూ ఫోన్ సెట్ చేసి laptopకి connect చేసి తన పని మొదలు పెట్టాడు. మ్యాడి చెప్పినట్టే అక్కడ టైమ్ చూపిస్తుంది.
మ్యాడి అమ్మ-ఒరేయ్ నాన్న. రేషన్ షాప్ లో బియ్యం ఇస్తున్నారంటా కొద్దిసేపు తరువాత నువ్వు వెళ్ళి తీసుకునిరా. నాకు కాలు నొప్పిగా ఉంది.
మ్యాడి-కొద్దిసేపు తరువాత వెళ్తాలే. చూశావుగా పనిలో ఉన్నాను.
మ్యాడి అమ్మ- ½ గం!! తరువాత వాడు కట్టేస్తాడు.
మ్యాడి- అలాగే వెళ్తాలే.
అమ్మ వెళ్లిపోయింది. చూస్తూ చూస్తూ ¼ గం!!దాటింది.
*మ్యాడి నువ్వు వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను.
మ్యాడి-కొద్దిసేపు ఆగు భయ్యా అయిపోతుంది, తరువాత వెళ్తాను.
 *కొద్దిసేపు తరువాత ఇక్కడ అయ్యిపోతుంది. అక్కడ ఆగిపోతుంది. నువ్వు అక్కడకి వెళ్ళడం ముఖ్యం. నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇక్కడ చూసుకుంటాను.
మ్యాడి-అలాగే భయ్యా నేను వెళ్తాను. నువ్వు స్క్రీన్ మీద కంప్లీట్ అని చూపించిన తరువాత నీ పని జరిగిపోయింది అని. తరువాత నీ ఫోన్ తీసుకొ.
*అలాగే.
మ్యాడి గదిలో నుండి బయటకి వెళ్ళి అమ్మని కలసి సాంచి తీసుకుని రేషన్ షాప్ కి వెళ్ళాడు. 

మరో వైపు. మూర్తి తన గదిలో 
 ఇవాళ అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి సమయానికి రాజా తోసేయడంతో బ్రతికాను. లేకపోతే ఆ ఫోన్ నా జేబులో పేలిపోతే నేను అక్కడే చనిపోయే వాడిని.ఇంకా నా luck బాగుంది కాబట్టి అందులో files బయటకి రాలేదు. మొత్తం పోయాయి. పోతే పోయాయి నా system లో ఉన్నాయి కదా అది చాలు.ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు. రేపే వెళ్ళి మంచి ఫోన్ తీసుకోవాలి.

మరో వైపు రజియా ఇంటి దేగ్గర
 కంగారుగా పొలం లో నుండి తన ఇంటికి ఏడుస్తూ పరిగెడుతుంది. తన వెనుకే భాను కూడా వెళ్తుంది. ఇంటిదేగ్గర కొంత మండి మనుషులు లోపల సామాన్లు బయటకి పడేస్తున్నారు.
రజియా-ఆపండి ఏంటి ఇదంతా ఎవరు మీరు?
    మేము సుల్తానా మనుషులం.
భాను-సుల్తానా అది ఎవరు?
    ఏయ్ మాటలు జాగ్రత్త. సుల్తానా అంటే అలీ అత్తగారు.మా అమ్మగారు. అంటూ ఒక వైపు నుండి అజీజ్ వచ్చాడు. 
రజియా- ఎందుకు ఇదంతా?
అజీజ్-నీ బాబు ఈ ఇంటిని అలీ వాళ్ళ దేగ్గర తాకట్టు పెట్టాడు.  వాడు చచ్చాడు అందుకనే ఈ ఇంటిని తీసేసుకుంటున్నాం.
రజియా-నేను నెలనెలా వడ్డీ కడుతున్నాను కదా.
అజీజ్ -నువ్వు  ఎంత కట్టిన అది 3లక్షల  వడ్డీకే సరిపోవడం లేదు
 రజియా-ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయింది)3 లక్షలు కాదు ఒక లక్షెగా.
అజీజ్-నేను అబద్దం చెపుతున్ననా? ఇదిగో నోటు. అని విశేరేశాడు.
 కింద పడ్డ నోటుని భాను తీసుకుని అందులో 3లక్షల్ని చూసి ఏమి చేయాలో తెలియక నాకు ఫోంచేసింది.
      
  మ్యాడి ఇంటి దేగ్గర 
            మొత్తానికి పూర్తయైంది. ఫోన్ తీసుకుని bagలో పడేసి సిస్టమ్ off చేస్తున్నాను నా ఫోన్ మోగింది.చూస్తే భాను ఫోన్ అలాగే బయటకి వచ్చి lift చేశాను.
భాను-రాజా నువ్వు తొందరగా ఊళ్ళోకి రా?
*ఏమైంది?
భాను-అప్పు కట్టడం లేదని రజియా ఇంటిని తీసుకుంటున్నారు.
*అలాగా ఇప్పుడే వస్తున్నాను.
భాను-తొందరగా రా ఇక్కడ పద్దతి అస్స్లు బాగాలేదు.
*ఇదిగో వస్తున్నాను. ఫోన్ పెట్టేశాను. మ్యాడికి ఫోన్ చేశాను అది ఇంట్లోనే ఉంది. మ్యాడి అమ్మతో “అమ్మ ఊళ్ళో అర్జెంట్ పని పడింది మ్యాడి వస్తే చెప్పండి నేను వెళ్తున్నాను”. “అలాగే బాబు నేను చెప్తాను.”
నేను బండి తీసుకుని వేగంగా ఊరి వైపు బయల్దేరాను. Dairectగా రజియా ఇంటి వైపు వెళ్ళాను అక్కడ అందరూ గుమికూడి ఉన్నారు నేను లోపలికి వెళ్ళాను. ఒక చోట రజియా కింద కూర్చుని ఏడుస్తుంది.భాను తనని ఓదారుస్తుంది. జయా కమలా ఇద్దరు చిన్నబండ్లో సామాన్లు సర్దుతున్నారు. వాళ్ళ కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు ఉన్నాయి. నేను రజియా దేగ్గర్కి వెళ్ళి 
*ఏమి జరిగింది?
 రజియా ఏమీ మాట్లాడం లేదు.
*భాను?
భాను-మేము ఎంత చెప్పిన వాడు మాట వినలేదు.
*వాడా?ఎవడు?
భాను-అదే అలీ బామ్మర్ది.
*ఏమన్నారు?
భాను-ఇంత సేపు అడిగితే ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమన్నాడు.(కళ్ళతో సైగ చేస్తూ, ఈలోపు జయా,కమలా వచ్చేశారు.)
*సరే పద ఇంటికి వెళ్దాం. (అందరూ నా వైపు shockingగా చూస్తున్నారు) వాడు రమ్మన్నాడుగా?
సరే అని తల ఊపి నలుగురు నాతో పాటు అలీ ఇంటికి బయల్దేరాము. మాతో పాటు కొంత మంది పెద్దమనుషులు వచ్చారు. అందరం కలసి అలీ ఇంటికి వెళ్ళాం. తలుపు కొట్టగానే అలీ అమ్మ తలుపు తీసింది. అందర్నీ చూసి 
అలీ అమ్మ-ఏంటి అందరూ కట్టగట్టుకుని మా ఇంటికి వచ్చారు.
*అజీజ్ మాట్లాడాలి రమ్మన్నాడు అందుకే వచ్చాం.  అలీ అమ్మ-రండి లోపలికి (కోపంగా రాజియని చూస్తూ)

అందరం లోపలికి వెళ్ళాం లోపల సుల్తానా,జుహి,అలీ కూర్చుని ఉన్నారు. ఆలీకి అర్ధం కావడం లేదు ఎందుకు వచ్చామో. కానీ సుల్తానా,జుహి normalగా ఉన్నారు.
అలీ-ఏంటి?ఇలా వచ్చారు?
భాను,జయా,కమలా కోపంగా ఆలీని చూస్తున్నారు
*అది మీరే చెప్పాలి. ఎందుకు రమ్మన్నారో?
అలీ బిత్తరపోయి చూస్తున్నాడు.
సుల్తానా-మా అల్లుడుకి ఎలా తెలుస్తుంది బాబు అది నాకు తెలుసు.
అందరూ సుల్తానా వైపు చూస్తున్నారు.
*ఎందుకు రమ్మన్నారు? (ఇప్పటివరుకు మమ్ముల్ని కూర్చోమని చెప్పలేదు.
సుల్తానా-మేము రమ్మనలేదు అజీజ్ రమ్మన్నాడు ఉండండి వాడిని పిలుస్తాను. అంటూ వాడిని పిలిచింది. వాడు బయటకి వచ్చాడు.
సుల్తానా-నేను చెప్పనుగా ఇల్లు జప్తు చేసిన తరువాత వీళ్ళని ఎందుకు రమ్మన్నావు?
అజీజ్-తనకి ఈ ఇల్లు చాలా అవసరం అంటా.అది కావాలంటే మాట్లాడటానికి ఇంటికి రమ్మన్నాను. కానీ ఇక్కడ ఊరిని వేసుకొచ్చింది.
*ఎందుకు రమ్మన్నావు?
అజీజ్-తన ఇల్లు తనకి ఇచ్చేస్తాను. కానీ నెలకి అద్దె కడుతూ ఉండాలి.
*కడుతుందిగా.
అజీజ్-అలాకాదు ఈ ఇంట్లో పని చేస్తూ వచ్చిన డబ్బుల్తో కట్టాలి.(రజియా వైపు కామంగా చూస్తూ)
సుల్తానా-(వీడు మారడు)
*మీకు కావాల్సింది డబ్బు. ఎక్కడ పని చేస్తే మీకేంటి?
అజీజ్-అది నువ్వు కాదు తను చెప్పాలి.
*నేను చెప్తే తను చెప్పినట్టే.
అజీజ్-నిన్ను కొడితే తనని కొట్టినట్టేనా?(హేళనగా నవ్వుతూ)
తనకి వత్తాసుగా సుల్తానా,జుహి,అలీ వాళ్ళ అమ్మ కూడా నవ్వుతున్నారు
*(నేను వాడి వైపే చూస్తూ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కోపంగా)కొట్టినట్టే. కొట్టు.
ఆ మాటకి అందరూ బిత్తర పోయి చూస్తున్నారు. అజీజ్ కి నోటి మాటరావటం లేదు. అలీ కల్పించుకుని
అలీ-అజీజ్ వదిలేయ్ అప్పుసంగతి నేను చూసుకుంటాను.
అజీజ్-వద్దు బావ నీకేం తెలియదు. ఆయింటిని వదులుకొను.
ఇక్కడ పని ఏమి జరగదని ఆర్డమైంది ఇక్కడ ఇలా ఉంటే పని జరగదు. వేరేలా ముందుకు వెళ్ళాలి. నేను రజియాని చూస్తూ
*రజియా మనం ఉంటున్న ఇల్లు మనకి స్వర్గంతో తో సమానం. అందులో నీకు సంభందించి అన్నీ ఉన్నాయి.చిన్నతనం,సంతోషం,ఆనందం,కష్టం అన్నీ ఉన్నాయి. నీకు ఆయిల్లు  కావాలా?
జుహి-చెప్పమ్మ 3 లక్షలు కట్టి ఇల్లు ఇప్పిస్తాడు. హేళనగా
రజియా-ఒకసారి నావైపు చూసి,అలీ ని చూస్తూ  ఆ ఇంట్లో అన్నీ కష్టాలే ఉన్నాయి. అందుకనే నేను నేను కష్టం మర్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను.
*పదా వెలిపోదాం.
మేము అందరం బయటకి వచ్చేశాము. అక్కడ భాను,జయా,కమలా  ఆలిని చూస్తూ  ఉంది వచ్చేశారు, వచ్చిన వాళ్ళు తనకి ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. భాను వాళ్ళు బయటకి వచ్చి
భాను-ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం?
*(కొద్దిసేపు ఆలోచించి)భాను,కమలా మీరు నాతో పాటు బండి ఎక్కండి. జయా,రజియా ఆ బండి వాడికి చెప్పి మా ఇంటికి రండి.
అందరూ అలాగే అని చెప్పారు. మేము ముగ్గురం బండి మీద ఇంటికి వెళ్లిపోయాము. వెనుక వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. నేను బండి ఇంటి ముందు ఆపి “మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను”అని లోపలికి వెళ్ళాను. అమ్మవాళ్లు ఇంకా రాలేదు. నేను అమ్మకి ఫోన్ చేశాను.
అమ్మ-ఏంటి ఫోన్ చేశావు?
*అమ్మ ఒకటి అడుగుతాను చేస్తావా?
అమ్మ-చెప్పు రుద్ర
*మన ఔట్ హౌస్ కాళిగా ఉండికదా
అమ్మ-అందులో ఏవో పాత సామాన్లు ఉన్నాయి.
*అందులోకి నీ ఫ్రెండ్ ని ఉండమని చెప్పాను.
అమ్మ-ఎవరు అమ్మయా?అబ్బాయా?
*అమ్మాయే అమ్మ అదే రజియా.
అమ్మ-రజియానా? అంటా okనా?
*అంతా వచ్చిన తరువాత చెప్తాను. ముందు ఇది చెప్పు.
అమ్మ-అలాగే ఉండనివ్వు.
*అలాగే అమ్మ. చాలా పని ఉంది. ఫోన్ పెట్టేశాను.
నా bag నాగదిలో పడేసి తాళం తీసుకుని బయటకి వెళ్ళేసరికి బాబుని ఎత్తుకుని 4అత్త,3అత్త ఉన్నారు. 3అత్త వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది. పక్కనే రజియా,జయా సామన్ల బండి కూడా ఉంది.
3అత్త-ఏంటి రాజా ఇది?
*మన ఔట్ హౌస్ కాళీగానే ఉందిగా రజియాని అందులో ఉండమని చెప్తున్నాను.
సరే నేను లోపలికి వెళ్తున్నాను.గీతా నువ్వు వస్తావా?
4అత్త-లేదు నువ్వు వెళ్ళు చల్లగానే ఉందిగా కొద్దిసేపు ఉంటాను.
3అత్త-అలాగే అని బిరబిరా వెళ్లిపోయింది.
నేను తాళం తీసి లోపలికి వెళ్ళాను. లోపల అన్నీ సామాన్లు,దుమ్ము,బూజు లతో నిండిపోయింది.
*భాను, కమలా ఈ గదిని శుభ్రం చేసి, ఆ సామాన్లని పక్క గదిలో పెట్టాలి. భాను నువ్వు power ఉందేమో చూడు, కమలా నువ్వు కిటికీలను తెరువు.
భాను  lights వేసింది. కిటికీ లని కమలా తెరిచింది. ఇంకా పని మొదలు పెట్టం.మాతో పాటు రజియా,జయా కూడా వచ్చారు. రజియా భాను కి సైగ చేసింది.
భాను-రాజా నువ్వు వెళ్ళు మేము చేస్తాం.
*ఎక్కువమంది ఉంటే తొందరగా పని అవుతుంది.
అందరూ కష్టం పడితే గంటలో రెడీ అయ్యింది. గది చాలా పెద్దది. వెనుక వైపు attached బాత్ రూమ్  అన్నీ ఉన్నాయి. మెల్లగా సామాన్లు అన్నీ లోపల పెట్టేశాము. ఇంకా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. నేను బయటకి వచ్చి శుభ్రంగా కడుక్కుని బాబుని ఎత్తుకుని ఆడిస్తున్నాను.4అత్త కూడా నాతో పాటు ఆడిస్తుంది., చెల్లి,కోమలి లోపలికి వస్తు జరిగేది అర్ధం కాక మాదేగ్గర్కి వచ్చింది. నేను అక్కడ రజియా ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళి జరిగేది చూసి భానుని గుర్తు పట్టి వాళ్ళకి హై చెప్పి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. నేను బండివాడికి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేశాను. చెల్లి ,కోమలి లోపలికి వెళ్ళి కొద్దిసేపు తరువాత టీ,స్నాక్స్ తీసుకుని వచ్చారు.  లోపల వాళ్లని పిలవమని చెల్లిని పంపించాను. కోమలి అందరకి టీ పోస్తుంది.
*మీ అమ్మకి ఇచ్చారా?
కోమలి-ఇచ్చాను రాజా.
లోపల వాళ్ళతో చెల్లి వచ్చింది. వాళ్ళు రాగానే రజియా నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. చెల్లి,కోమలి బిత్తరపోయి చూస్తున్నారు.4అత్త మామూలుగా ఉంది. తను ఏడుస్తుంది అది నా షర్ట్ తడిచిపోవడం వల్ల తెలిసింది. తనని పైకి లేపాను.
రజియా- ఏడుస్తూ) మానాన్న నాకు ఏమి చేయలేదు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్తితులతో యుద్దం చేస్తూ వచ్చాను. నన్ను అలానే ఉంచి అతను చనిపోయాడు. కానీ నువ్వు  నాన్న లాగా నన్ను కాపాడుకుంటూ వచ్చావు. అతని వల్ల ఆశ్రయం పోయింది. నువ్వు ఆశ్రయం ఇచ్చావు. నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోను.(కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడుస్తూ)
*(తనని నిలబెట్టి కన్నీళ్లు తుడిచి) నీ రుణం తీర్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది.(నవ్వుతూ)
రజియా-(మొహం ఎర్రబడింది) ఎలా?
*నువ్వు బిర్యానీ బాగా చేస్తావని మీ ఫ్రెండ్స్ లో talk. ఈ ఆదివారం ఇంట్లో వారందరికి బిర్యానీ చేసి పెట్టు నీ రుణం తీరిపోయినట్టే.
రజియా-చేస్తాను. సంతోషంగా చేస్తాను.
*అది తరువాత చేద్దువుగాని ముందు టీ తాగు. టీ ఇచ్చాను. అక్కడ జరిగినది చూసి అందరికీ కన్నీళ్లు తిరిగాయై.
భాను-ఐతే నా పెళ్ళికి వంట పని నువ్వే చూసుకోవాలి.
రజియా-అమ్మో అంతమందికా నా వల్లకాదు.
అందరూ నవ్వడం మొదలుపెట్టారు.
*టీ తాగేసి)నాకు కొద్దిగా పని ఉంది. నేను వెళ్తాను.
భాను-మేము వెళ్తాము.
జయా-నేను వస్తాను.
ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు.
4అత్త- రాత్రి భోజనం మా ఇంట్లో చేద్దువుగాని.
రజియా-ఎందుకండి మీకు ఇబ్బంది.
4అత్త- ఇబ్బంది లేదు. నువ్వు రా. బాబు ని తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. తరువాత చెల్లి, కోమలి కూడా వచ్చేశారు.రజియా తన కొత్త ఇంటిని చూసుకుని లోపలికి వెళ్లిపోయింది.

నా గదిలోకి వచ్చి laptop తీసి మూర్తి ఫోన్ దానికి connect చేశాను 

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: