P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 43 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 43 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 43 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

నా గదిలోకి వచ్చి laptop తీసి మూర్తి ఫోన్ దానికి connect చేశాను. మ్యాడి మంచి పని చేశాడు. అన్నీ folders ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఒక folder రీమా అని రాశి ఉంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే 5 videos ఉన్నాయి.

          1stది ఓపెన్ చేశాను. అది ఒక cc tv వీడియో. అందులో స్పష్టంగా కనిస్తుంది. రీమా మేడం వయసు 30-34 మద్యలో ఉంది. ఒక పేపర్ మీద సంతకం పెడుతుంది. పక్కనే మూర్తి కూడా ఉన్నాడు. మూర్తి రీమా మేడం సంతకం చేయాల్సిన files papers మద్యలో ఒక పేపర్ పెట్టాడు. అవి చూసుకోకుండా రీమా మేడం సంతకం పెట్టేసింది. ఒక bag తీసి ఇంకో bagలో పెట్టింది. తరువాత దాన్ని తీసుకుని వెళ్లిపోయింది.
         2nd అలానే ఉంది. కానీ వీడియోలో  రీమా,మూర్తి,ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు. ప్రిన్సిపల్ చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడు. “అసలు ఎలజరిగింది? ఇంత నష్టం ఎలా వచ్చింది.? రీమా మేడం వళ్ళంతా చెమటలు పట్టేశాయి. మూర్తి “నేను కనుక్కుంటాను sir “. ప్రిన్సిపల్ “వాడుఎవడో తెలియాలి జీవితం మొత్తం జైల్లో పెట్టిస్తాను” లేచి వెళ్లిపోయాడు. రీమా “ ఎవరు చేశారు sir  ఈపని. ఎంత నష్టం వచ్చింది.” మూర్తి “అది ఎవరోకాదు నువ్వే”. రీమా మేడం మొహం పాలిపోయింది “ఏం..ఏం మాట్లాడుతున్నారు సర్ మీరు”. మూర్తి “నిజం కావాలంటే నువ్వే చూడు” అని ఒక వీడియో play చేసి తనకి చూపించాడు.అందులో సంతకం పెడటం,bag తీసుకుని వెలటం ఉన్నాయి. రీమా మేడం “ఇది అబద్దం ఆ పాపేర్స్ మీరే ఇచ్చారు. ఆ bagలో బుక్స్ ఉన్నాయికదా. అదికూడా మీరే ఇచ్చారు.” మూర్తి నవ్వుతూ “అన్నీ నేనే చేశాను కానీ proof ఏది? కానీ తప్పు చేశావు ఆంటానికి ఇదే సాక్ష్యం ఇది తీసుకుని వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ కి ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో అతనే చెప్పి వెళ్ళాడు. ఇవ్వమంటావా?”. రీమా మేడం బుర్ర మొద్దుబారి పోయింది. ఏమి  మాట్లాడాలో అర్దం కావడం లేదు. “వద్దు వద్దు చూపియ్యవద్దు. నాకు ఏమైనా ఐతే నా కూతురు….ఏం కావాలి నీకు ?“. మూర్తి “నాకేం కావాలో అన్నీ చెప్తాను అన్నీ చేయాలి లేకపోతే ఇది బయటకి వచ్చిద్ది”. రీమా మేడం అలాగే అని  తల ఊపింది.
         3rd   రీమా ,మూర్తి ఒక గదిలో ఉన్నారు. మూర్తి మంచం మీద ఉన్నాడు. రీమా ఏడుస్తుంది అలాగే మెల్లగా తన బట్టలు తీస్తుంది అలాగే ఏడుస్తూ మొత్తం తీసెసింది. మూర్తి తనని మంచం మీద కూర్చో బెట్టి తను కూడా నగ్నంగా మారి రీమాని పడుకోబెట్టి మెల్లగా ఆక్రమించుకుంటున్నాడు. అలా 15ని!! తన కామ దాహం తీర్చుకున్నాడు. అంతా సేపు తను ఏడుస్తూ ఉంది .అవ్వగానే బట్టలు వేసుకుని ఏడుస్తూ వెళ్లిపోయింది.
       4th    ఇందులో రీమా మూర్తికి పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. తనకి వేరే దారిలేక,అలవాటు అయ్యి మూర్తికి సహకరిస్తుంది. 
        5th   రీమా,మూర్తి తో పాటు ఒక అమ్మాయి ఉంది. రీమా తనని సముదాయిస్తుంది. తను అలాగే అని తల ఊపుతుంది. ఆ అమ్మాయి మెల్లగా బట్టలు మొత్తం తీసి వాళ్ళ ఇద్దరి మద్యలో నిలబడి తనని తాను చూపించుకుంటుంది. తరువాత మూర్తి,రీమా కూడా ఆటలో పాల్గొన్నారు.
        
        అన్నిటిని నా సిస్టమ్ లో copy చేశాను. ఇంకో folderల్లో ఏవో docలు ఉన్నాయి. ఇంకో folderలో 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి. వాటిని ఓపెన్ చేశాను.  1st    ఒక అమ్మాయి ఏడుస్తుంది. రీమా ఆ అమ్మాయిని చాలా సముదాయిస్తుంది,నచ్చజెబుతుంది. కానీ తను ఏడుపు ఆపడం లేదు. పక్కనే మూర్తి తనని అలానే చూస్తున్నాడు. ఆ అమ్మాయి చాలా అందం గా ఉంది. కట్టు,బొట్టు చూస్తే middleclass లాగా ఉంది. తను ఏడుపు మాత్రం ఆపడం లేదు. మూర్తి తనని తెరపారగ చూస్తున్నాడు. రీమాకి ఫోన్ రాగానే తను పక్కకి వెళ్లిపోయింది. రీమా లోపలికి వచ్చి argent అని చెప్పి అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్లబోతుంటే మూర్తి ఆపి అమ్మాయిని ఉంచమని,తనని వెళ్ళమని చెప్పాడు. రీమా కంగారుగా వెళ్లిపోయింది. మూర్తి వెళ్ళి తలుపు వేసి వచ్చి రాక్షసుడులాగా ఆమ్మాయి మీద విరుచుకు పడ్డాడు. 20ని!! తనని దారుణంగా రేప్ చేశాడు. తరువాత పంపించేశాడు.
       2nd   అదే అమ్మాయి మళ్ళీ ఏడుస్తుంది మూర్తి రాక్షసంగా కామదాహం తీర్చుకున్నాడు.

        వేరే ఫోల్డర్ లో కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరివి 2 చొప్పున 6గురి వి ఉన్నాయి. అందులో లిజ కూడా ఉంది. అన్ని copy చేసి ఆ ఫోన్ విరగ్గొట్టను. 
      టైమ్ చూస్తే రాత్రి అయ్యింది. కిందకి వెళ్తుంటే చెల్లి ఎదురుపడి భోజనానికి తీసుకునివెళ్లింది. అక్కడ రజియా కూడా ఉంది. చెల్లి జరిగింది మొత్తం చెప్పేసింది. అని తెలిసింది.రజియాతో అందరూ కలసిపోయారు. భోజనం అయ్యిన తరువాత రజియా వెళ్లిపోయింది. ఎవరిగదులకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేను అమ్మగదికి వెళ్ళి అలీ ఇంట్లో జరిగింది,అంతకుముందు అజీజ్ చేసింది. చెప్పాను. మొత్తం విని “ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు?”
*అది తెలియదు.
అమ్మ-జాగ్రత్త. అప్పుడప్పుడు ఆఫీసుకి రా.
*అలాగే అమ్మ నువ్వు చెప్పావుగా వస్తాను.
 అని నా గదికి వెళ్ళి పడుకుని పోయాను. 

   మరుసటి రోజు collageలో 
         నిన్న జరిగిన దానివల్ల నేను collageలో హీరో అయ్యాను. ఒకటి నాకు rank రావడం. రెండు మూర్తిని కాపాడడం. నేను classకి వెళ్లకుండా రీమా మేడమ్ దేగ్గరకి వెళ్ళాను.
*gm మేడమ్.
రీమా మేడమ్-నువ్వా రాజా.నువ్వు హీరో అయ్యిపోయావు.
*ఏదో అలా.
రీమా మేడమ్-మూర్తిని కాపాడవంటా ఎందుకు? చావాల్సింది వెధవని.
*ఇంకా నయ్యం చుట్టూ ఎవ్వరూ లేరు)ఏంటి మేడమ్. చూసి మాట్లాడండి.
రీమా మేడమ్-సరే.
*తప్పలేదు. నేను classకి వెళ్తాను.
రీమా మేడమ్-వెళ్ళు వెళ్ళు నీకు ఇక్కడ in and out నీ ఇష్టం నిన్ను ఎవరు ఆపరు.ప్రిన్సిపల్ ఆర్డర్
*థాంక్స్ మేడం. నేను classకి వచ్చేశాను.
     క్లాస్ లోకి రాగానే వెళ్ళి నా ప్లేస్ కి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. నేను గుణని చూడగానే నాకు ఏదో గుర్తుకువచ్చింది. ఆలోచించడం పక్కన పెట్టి హీన తో మాట్లాడుతున్నాను. కాని నా దృష్టి మొత్తం గుణ వైపు వెళ్తుంది. ఎందుకో వాడుకూడా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నాడు.
*ఏంటి గుణ మంచి హుషారుగా ఉన్నాడు?
హీన-ఆదా వాడు ఊరు వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ చెల్లిని కలుస్తానికి వెళ్తున్నాడు.
*ఎప్పుడు?
 ఈరోజు afternoon వెలిపోతాడు ఎల్లుండి వస్తాడు.
*ఈ రెండు రోజులు ఏమి చేస్తావు?
నువ్వు ఉన్నావుగా నీతో గడిపేస్తాను పైగా మనం కలసి చాలా రోజులు అయ్యింది.
*గుణ వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు.)ఏంటి గుణా ఊరు వెళ్తున్నవంటా?
గుణ-అవును చెల్లిని కలుస్తానికి.
*ఒక ఆలోచన వచ్చి)అసలు మీ familyలో ఎంత మంది?
గుణ-తన పర్స్ తీసి అందులో passport సైజ్లో ఉన్న ఫ్యామిలిఫోటో ఉంది. మొత్తం 5గురు ఉన్నారు. ఇతను మా నాన్న చాలా యేళ్ళ క్రితం చనిపోయాడు. ఈమె మా అమ్మ నీకు తెలుసు. ఈమె మా అక్క (కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి)సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయింది. 
*     ఆ ఫోటోని చూడగానే నేను గుర్తు పట్టాను తను మూర్తి వీడియోలో ఉన్నఏడుస్తున్న అమ్మాయి.)ఎందుకు చనిపోయింది?
గుణ-ఏమో తెలియదు. అక్క చాలా మంచిది. చాలా సున్నితం. ఏం జరిగిందో ఏమో.
*అక్కడ ఉన్న పిల్ల బచ్చ ఎవరు?
గుణ-నవ్వుతూ)అది నేనే. ఇదిగో మా అమ్మ ఎత్తుకుంది మా చెల్లి హాస్టల్లో ఉంది. తనని చూడడానికే వెళ్తున్నాను. తనంటే చాలా ఇష్టం.
*మంచిది. హీన గుణకి gudbay kiss ఇచ్చవా?
అది విని గుణ చిన్నగా తోశాడు.(నవ్వుతూ)
హీన-సిగ్గుపడుతూ)నిన్ననే అయ్యిపోయింది.
*మంచి fastగా ఉన్నారు.
 మా మాటలని మాధురి చదువుతున్నట్టు నటిస్తూ అన్నీ వింటుంది.
       మద్యహనం అయ్యింది. అందరం కలసి గుణని ఇంటికి పంపించాం. వల్ల ఇద్దరి వైపు చూస్తూ మీసంగతి ఏంటి. 
హీన-నేను బంక్ కొడదామని చూస్తున్నాను.
మాధురి-బంక్ కొట్టి ఏం చేస్తావు?
హీన-ఏదో చేస్తాను.నీకెందుకు?
మాధురి-నేను కూడా మానేద్దామని.
*మంచిది.next?
హీన-ముందు నేను laibraryకి వెళ్ళి ఒక బుక్ తెచ్చుకుంటాను. తరువాత ఆలోచిస్తాను. ముందుకు కదిలింది.
మాధురి-ఉండు నేను వస్తాను.
*మీరు వెళ్ళండి. నేను చిన్న పని ఉంది చూసుకుని వస్తాను. మళ్ళీ ఇక్కడే కలుద్దాం.
ఇద్దరు –ok అని వెళ్ళిపోయారు.
 నేను రీమా మేడంని కలుస్తానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక్కటే కూర్చుని ఉంది. Lunch తినేసింది అనుకుంటా. నేను వెళ్ళగానే హాయి చెప్పి కూర్చో మని చెప్పింది.
*థాంక్స్. అని కూర్చున్నాను.
రీమమేడం-ఏంటి ఏమైనా పనా?
*సరే pointకి వస్తున్నాను.
రీమమేడం-చెప్పు.
*మీకు ఏమైనా సెక్స్ faantacyలు ఉన్నాయా?
రీమమేడం-అదేం ప్రశ్న?
*ఏదో ప్రశ్న, మీరు చెప్పండి.
రీమమేడం-ఒక అప్పుడు ఉండేవి.కానీ ఇప్పుడు అవి నాకు అవసరం లేవు.
*పోనీ మూర్తికి ఏమైనా ఉన్నాయా?
రీమమేడం-ఉన్నాయి.చాలా ఉన్నాయి.
కొద్దిగా చెప్తారా?
రీమమేడం-తెలుసుకుని ఏం చేస్తావు?
మీరు చెప్పండి. ఏం చేయాలో నేను చూసుకుంటాను.
రీమమేడం-లవర్స్,ఔట్ డోర్,నెట్లో కనిపించేవి అన్నీ చేయాలంటాడు.
మీరు చేశారా?
రీమమేడం-అన్నీ కాదు.కొన్ని చేశాను.
అలాగా అని మనసులో ఉన్న plan తనకి చెప్పాను.
రీమా మేడం-తప్పదా? వేరే దారి లేదా?
తప్పదు చేయాలసిందే. అలా చేస్తేనే మూర్తిని ఇంరికించి పట్టుకోగలము.
రీమమేడం- మనం పట్టుకున్న చాలా easyగా తప్పించుకుంటాడు.
నిజమే కానీ red handedగా ప్రిన్సిపల్ పట్టుకుంటే?
రీమమేడం-ఇది….ఇది….అవసరమా?
తప్పదు మీ జీవితం నుండి మూర్తి అనే చీకటి కోణం వెళ్లిపోవాలంటే  చేయాల్సిందే.
రీమమేడం-?????
కొన్ని పొందాలంటే కొన్ని వాదులుకోవాలి. వాడిని పట్టించినందుకు నిరు ముందు మీరు మంచి వారు అయ్యిపోతారు.
రీమమేడం-నా కూతురు కోసం  4గురు ముందు కాదు 40 మంది ముందు నగ్నంగా నిలబడతాను. 
అలాగే టైమ్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఈలోపు వాడికి దగ్గర అవ్వండి.
రీమమేడం- అలాగే చేస్తాను. నాజీవితం నీ  చేతుల్లో పెడతున్నాను 
అంతా మంచి జరిగిద్ది. భరోసా ఇచ్చి గేట్ దేగ్గరకి వచ్చాను. 
          అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు. నేను బండి వాళ్ళ ముందు ఆపి మరి ఎక్కడకి?
హీన-సినిమాకి. అని బండి ఎక్కి కూర్చుంది.
మాధురి-నేను కూడా అక్కడికే అని బండి ఎక్కింది.
 ఇద్దరు చెరో వైపు కాలు వేసి కూర్చున్నారు. నేను బండిని మాల్ వైపు పోనిచ్చను. దారిలో హీన బూబ్స్ నా వీపుకు నోక్కెస్తూ కూర్చుంది. ఒక చేయిని నా తొడ మీద వేసి నిమురుతుంది. తొందరగానే మాల్ కి వచ్చేశాము.  అక్కడ దిగగానే హీనకి డబ్బులు ఇచ్చాను tickets తీసుకొమ్మని. ఇద్దరు లోపలికి వెళ్లారు నేను బండి పార్క్ చేయడానికి వెళ్ళాను. వచ్చేసరికి హీన టిక్కెట్స్ సిద్దంగా ఉంది.
*ఏ సినిమా?
మాదూరి-ఏదో English సినిమా.
హీన- పదండి లేట్ అవ్వుతుంది. లోపలికి వెళ్లింది.
మేము తన వెనుకే వెళ్ళము. హీన వెల్లి ఒక cornerలో కూర్చుంది. నేను వెళ్ళి తన పక్కన ,నాపక్కన మాధురి కూర్చున్నాను. సినిమా స్టార్ట్ అయ్యింది. అంతా చీకటి అయ్యింది. పక్కన ఎవరున్నారో కూడా కనిపించడం లేదు. హీన నాతోడ మీద చేయి వేసి నిమురుతుంది. నేను మెల్లగా కుడి చేయిని మాధురి భుజం మీద వేశాను అతనుండి రెస్పోంస్ రాలేదు.  అలాగే లోపలికి తోసి ఒక చన్నుని అందుకున్నాను. హిస్స్….అని మూలిగింది. హీన జిప్ తీసి మొడ్డని బయటకి లాగి ఆడిస్తుంది. మాధురి సన్ను అరచేతికంటే పెద్దగా ఉంది. దాన్ని పట్టుకుని నలుపుతూ పిసుకుతున్నాను. అంతా acలో కూడా తన వొంటి నుండి వేడి సెగలు వస్తున్నాయి. ఎడమ చేత్తో హీన సాన్నుని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాను. తనుకూడా వేడెక్కి పోయింది. హీనకి దాహం ఎక్కువు వెంటనే వేడెక్కిపోతుంది. మాధురి కొద్దిగా నావైపు జరిగి నాకు కష్టం లేకుండా చేసింది. మాధురి చెవిలో “రూమ్ కి వెళ్దామా?”. మాధురి “అలాగే” అని చెప్పింది. హీన వైపు జరిగి “రూంకి వెళ్దామ?”. హీన “ఇంకా తట్టుకోలేను పద”. సరే అని మొడ్డని లోపలకి తోసి ఇద్దరినీ పట్టుని పైకి లేపాను. ఇద్దరు సరి చేసుకుని లేచారు. ముగ్గురం బయటకి వచ్చాము. నా ఫాంటులో ఉన్న ఎత్తుని చూసి ఇద్దరు నవ్వుకుంటున్నారు. నేను బండి తీసుకుని వచ్చి హీన నువ్వు busstop దాకా నడువు ఈలోపు మాధురిని దించేసి వస్తాను. హీన అలాగే అని కన్ను కొట్టి నడుచుకుంటూ అటు వైపు నడుస్తుంది. నేను మాధురిని ఎక్కించుకుని నా flatకి తీసుకుని వచ్చాను.లోపల వెళ్ళి చూస్తే అంతా దుమ్ముగా ఉంది. తనని తీసుకుని bedroomలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ కొద్దిగా neatగా ఉంది. తనని గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులుపెడుతూ తన పేదలని అందుకుని చీకుతున్నాను. తనుకూడా నాకు respons ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది. వేడి ఆవిర్లు వస్తున్నాయి.అది నాకు తెలిసి పోతుంది. 
*నేను వచ్చేలోపు అన్నీ తీసేయ్.
మాధురి-అలాగే
*ఏవి?
మాధురి-ఇవి దుప్పట్లు, దుమ్ము.
*వాటి తో పాటు ఇవి కూడా (బట్టలని చూపిస్తూ) ఒక్కటి ఉండకూడదు
మాధురి-అలాగే(సిగ్గుపడుతూ)
*నేను లోపలికి రాగానే నువ్వు ఇక్కడ తలుపు వేసుకుని ఉండాలి.
మాధురి -ఎందుకు?
 *తలుపు తీసినప్పుడు నువ్వు బయటివాళ్లకి,పక్క flat వాళ్ళకి కనపడకుండా.
మాధురి-అలాగే
*నేను వెళ్ళి హీనని దింపేసి వస్తాను. 
           అని flatకి తాళం వేసి బండి తీసుకుని హీన వైపు వెళ్ళాను. హీన నాకోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంది. నేను వెళ్ళగానే బండి ఎక్కి కూర్చుంది. తనకి ఆత్రం ఆగటం లేదు.తనని తీసుకుని వస్తు దారిలోfood family pack తీసుకుని flatకి వచ్చాను. తాళం తీస్తున్న చప్పుడు వినగానే మాధురి లోపలికి వెళ్ళి lock చేసుకుంది. మాధురి  అంతా క్లీన్ చేసింది. హీనని తీసుకుని పక్కన ఉన్న study రూమ్ లోకి తీసుకుని వెళ్ళాను.  
హీన-ఇక్కడ ఎందుకు bedroomలోకి వెళ్దాం.
*వెళ్దాం ముందు బట్టలు తీసి ఇవ్వు బయట ఉంటే నలిగిపోతాయి, పైగా మురికిగా ఉంది ఇక్కడ.
హీన-అలాగే అని తీస్తుంది.
*నేఁ ఇప్పుడే వస్తాను.
హీన- ఎక్కడకి?
*చాలా రోజుల తరువాత వచ్చానుకద ఒకసారి పక్క flat వాళ్ళని కలసి రావాలి.
హీన –అలాగే
నేను వచ్చేంతవారుకు నువ్వు తలుపు వేసుకుని ఉండు.
హీన- అలాగే.
నేను పక్క గదికి వచ్చాను. అక్కడ మాధురి బట్టలు తీసి కూర్చుంది. నేను ఆ బట్టలు తీసుకుని బయటకి వచ్చి తలుపు వేసి హల్లో ఉన్న cupboardలో పెట్టాను. అలాగే హీన గదిలోకి వెళ్ళగానే చేతిలో బట్టలు పెట్టింది. వాటిని తీసుకుని  బయటకి వచ్చి మాదూరి బట్టలు పక్కనే తన బట్టలు పెట్టాను. నేను హల్లో ఉండి బట్టలు మొత్తం తీసి సోఫాలో కూర్చుని జరగబోయే దానిని తలుచుకుని నవ్వుతుకుంటూ “బయటకి రా” అని పిలిచాను. ఒకేసారి రెండు తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. నేను కూర్చుని చూస్తున్నాను. ఇద్దరు ఒకేసారి బయటకి అడుగు పెట్టారు. పక్కన ఆకారం ఉందని గ్రహించగానే అటు వైపు చూశారు. అక్కడ మూడో మనిషి ఆకారం కనపడగానే చటుక్కున లోపాలైకి వెళ్ళిపోయి తలుపులు వేసుకున్నారు మాదూరి-అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు.
హీన-చూస్తుంటే ఆకారం అమ్మాయిలా ఉంది.
మాదూరి-అంటే ఇక్కడకి ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది.
హీన-రాజా నవ్వుతున్నాడు అంటే తనకి తెలిసిందే.
మాధురి-పైగా తను కూడా నగ్నంగా ఉంది ఎలా వెళ్ళను.సిగ్గుగా ఉంది.
హీన-ఐనా నాకు తెలిసింది కాదుగా. సిగ్గెందుకు వెళ్తాను.
మళ్ళీ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఎదురుగా నన్ను చూసి కళ్ళతో ఎవరు అని సైగ చేశారు. నేను ఏమో అని సైగ చేశాను. ఇద్దరు ధైర్యం చేసి ఒక అడుగు బయటకి వేశారు. మాదూరి-అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు.

హీన-చూస్తుంటే ఆకారం అమ్మాయిలా ఉంది.
మాదూరి-అంటే ఇక్కడకి ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది.
హీన-రాజా నవ్వుతున్నాడు అంటే తనకి తెలిసిందే.
మాధురి-పైగా తను కూడా నగ్నంగా ఉంది ఎలా వెళ్ళను.సిగ్గుగా ఉంది.
హీన-ఐనా నాకు తెలిసింది కాదుగా. సిగ్గెందుకు వెళ్తాను.
మళ్ళీ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఎదురుగా నన్ను చూసి కళ్ళతో ఎవరు అని సైగ చేశారు. నేను ఏమో అని సైగ చేశాను. ఇద్దరు ధైర్యం చేసి ఒక అడుగు బయటకి వేశారు.
మెల్లగా తల పైకి ఎత్తి ఒకరి మొహాలు మరొకరు చూసుకుని చటుక్కున లోపలికి వెళ్ళి పోయారు.
మాధురి-హీన????
హీన- మాధురి????
మాధురి-అంటే హీనకి రాజాకి……
హీన-అంటే రాజా మాధురిని కూడా…..
మాధురి-నాకు బాగా టెన్షన్, సిగ్గుగా ఉంది. ఎలా రాజా నా బట్టలు తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. అని మంచం మీద కూర్చుని ఆలోచిస్తుంది.
హీన-ఏది జరిగితే అది జరిగిద్ది.
మెల్లగా అడుగు బయటపెట్టింది. పక్క తలుపుని చూసి రాజా వైపు కదిలింది. రాజా కళ్లలోకి చూస్తూ ఉంది. వెంటనే తనని ఒళ్ళోకి లాక్కుని తన పెదాలని హీన పెదాలతో కలిపాడు. హీన కసి పెరిగిపోవడంతో తను ముద్దులో పూర్తిగా నిమగ్నమైంది.
హీన నిగిడిన దండం పట్టుకుని ఆడిస్తుంది. నేను ఒక చేత్తో సాన్ను పట్టుకుని పిసకగానే హీన ఊపిరిలో వేగం,వేడి పెరిగిపోయి దండంని గట్టిగా పట్టుకుని ఆడిస్తుంది. హీన నా దండాన్ని పట్టుకుని నలిపేయడానికి చూస్తుంది కానీ పూర్తిగా నిగిడిన దండం అస్సలు లొంగటంలేదు. ఎదురు తిరుగుతుంది. తన పెదాలని వదిలి హీనని పైకి లాక్కున్నాను. ఇప్పుడు సన్ను ఒకటి నా నోటికి అందింది వెంటనే దానిని పట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టాను. తన సన్ను మీద వెచ్చటి తడి తగలగానే “అహ్….”అని మూలిగింది.
గదిలో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్న మాధురికి హీన మూలుగు తన ఆలోచనలని చెరిపేసింది. తనకి తెలియకుండా మెల్లగా తలుపు తెరచి బయట ఏమి జరుగుతుందో చూస్తుంది.
హీన వేడి పెరిగి ఒక చేత్తో రాజని గట్టిగా అదుముకుంటుంది.
నేను సన్నుని చీకుతూ ఒక చేతిని కిందకి పోనిచ్చి దిమ్మ మీద వేశాను. నన్ను ఇంకా నోక్కేసుకుంటున్న హీనకి చప్పుడు అయ్యి అటు వైపు చూసింది. లోపల మాధురి మీద చూపు పడింది. కానీ మాధురి చూపు రాజా దండం మీదే ఉంది. మాధురి సళ్లు బరువెక్కెయి తనకి తెలియకుండా తన చేయి దిమ్మ మీదకి వెళ్లిపోయింది. మాధురి చూస్తుండగా ఇలా చేయడం హీనకి కొత్తగా ఉత్తేజంగా ఉంది. మెల్లగా మాధురి అక్కడ ఉంది అన్న విషయం రాజా చెవిలో చెప్పింది.
నేను దిమ్మ మీద  చేయి వేసి నిమురుతు ఒక వేలును లోపలికి తోసి ఆడిస్తున్నాను. హీన గాల్లోకి తేలిపోతు గట్టిగా మూలుగుతుంది. నేను ఒక కంటితో మాధురిని చూస్తూ వేలుని ఆడించడంలో వేగం పెంచాను. దానితో హీన ఎగిరెగిరి పడుతుంది. మాధురి చూపు నా దండం మీద నుండి హీన పూకులో ఆడిస్తున్న నా వేలుమీద పడింది. దానితో మాధురిలో కూడా తాపం పెరిగి దిమ్మమీద ఆడించడంలో వేగం పెరిగింది. హీన ఎక్కువసేపు తట్టుకోలేక నన్ను వాటేసుకుని కార్చేసింది. మాధురి ఇంకా నా వేలుని చూస్తుంది. నేను దిమ్మ రసాలతో తడిచిన వేలును పైకి లేపి మాధురికి చూపిస్తూ నోట్లో పెట్టుకున్నాను. మా ఇద్దరి చూపు కలవగానే నేను కన్ను కొట్టాను. మాధురి దిమ్మ మీద  ఆడించడం ఆపి “టప్” మని తలుపు వేసి లోపలికి వెళ్లింది. అప్పటి వరుకు ఊపిరి సవరించుకుంటున్న హీన తలుపు చప్పుడు విని అటు చూసింది. తలుపు వేసి ఉండటంతో నా వైపు ప్రశ్నర్దకంగా  చూస్తుంది.
*హీన నచ్చలేదా?
హీన-…….(నవ్వుతుంది)
*పద లోపల మాధురి ఏమి చేస్తుందో?
హీన కళ్ళలో వెలుగు కనిపించింది. నేను హీనని ఎత్తుకుని మాధురి ఉన్న బెడ్రూం వైపు నడిచాను. నా చేతుల్లో ఉన్న హీన తలుపు తీసింది. తలుపు చప్పుడు వినగానే మాధురి చటుక్కున నిలబడి ఒక చేత్తో సళ్లు,మరో చేత్తో దిమ్మని దాచేసుకుని గుమ్మంలో ఉన్న నన్ను,నా చేతుల్లో ఉన్న హీనని చూస్తుంది.  నేను అడుగు పెట్టగానే నా కాలు జారింది వెంటనే నిలదొక్కుకుని నిలబడ్డాను. గదిలో ఉన్న ముగ్గురం కంగారూ పడ్డం. ఆ కంగారులో మాధురి “రాజా…..”అని అరుస్తూ రెండడుగులు వేసింది. చేతులు రెండు తీసెసింది. నేను హీనని కిందకి దింపి నిలబెట్టాను. హీన మాధురిని అలానే చూస్తుంది. నేను కింద గచ్చు మీద చూసి నవ్వుకుని వెళ్ళి మాధురి ముచ్చికని చిన్నగా నలిపి మంచం మీద కూర్చున్నాను.
మాధురి “అహ్….హబ్బా……”అని అరుస్తూ తను ఎలా ఉందో చూసుకుని మళ్ళీ చేతులతో కప్పెసుకుంది.
హీన-ఎందుకే దాచుకుంటావు చూడని.
మాధురి-నీ దేగ్గర ఏమి ఉన్నాయో నా దేగ్గర అవే ఉన్నాయి.
హీన-కానీ నీవే చూడ ముచ్చటగా ఉన్నావో.
మాధురి-అందుకనేనా మూతులు నాక్కూన్నది.
*అందుకనేనా నా మీద మర్డర్ ప్లాన్ చేశావు.
హీన-మర్డర్ ప్లాన్?
మాధురి-నేనేం చేయలేదు.
*చేయలేదా? నేను వస్తానని తెలిసే అక్కడ నీళ్ళు పోసావు?
మాధురి-అవి నీ…..ళ్ళు……కాదు.
హీన-మరి ఏంటి?
మాధురి-……..
*అదేంటో నేను చెప్తాను. హీనకి ముద్దు పెట్టనని కోపం వచ్చిందా? సరేలే ముందు నిన్ను దెంగి లెక్క సారి చేస్తాను. అని పట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నాను. మాధురి నా మీద పడింది. తన సళ్లు మా ఇద్దరి మద్య నలిగిపోతున్నాయి. తనని మంచం మీద వెలికిల్ల పడుకోబెట్టను. మాధురి చేతులు అలానే ఉంచింది. తనని మంచం చివరికి లాగి పూకూ మీద ఉన్న చేతి మీద ముద్దు పెట్టాను. పూకూ మీద చేయి తీసింది. అంతే నా పెదాలు పూకూ పెదాలతో కలిశాయి మాధురి “హక్….”ఒక జలక్ ఇచ్చింది. తన కాళ్ళు రెండు నా భుజాల మీదకి వేసుకుని పూకూ రెమ్మలు నాలుకతో విడదీసి నాకడం మొదలుపెట్టాను. మాధురి గుద్దని పైకి లేపుతూ నా నోటికి పూకుని అందిస్తుంది. అది చూస్తున్న హీన నా కాళ్ళ మద్యలోకి వచ్చి వేలాడుతున్న నా నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుంది. హీన చీకుతూ మొత్తాన్ని నోట్లో పెట్టుకోవడానికి చూస్తుంది. కానీ సగం మాత్రమే వెళ్తుంది. దాన్ని అలానే చీకుతుంది. నా మొడ్డలావు వల్ల తనకి కష్టంగా ఉంది. ఐనా కానీ చీకుతుంది. తననోట్లో నుండి సోల్లు కిందకి కారుతుంది. నేను పైన మాధురి పూకూ చీకుతూ గొల్లిని చిన్నగా కోరుకుతున్నాను. ఇంతకు ముందే వేడెక్కి ఉండటం వల్ల తన సళ్లు దాచిన చేతులను తీసి నా తల మీదకి వేసి కిందకి అదుముతు “అహ్…..రాజా……ఏముంది….నీలో……నీ చేయి పడగానే ….సిగ్గు వదిలి…….బజారు దానిలాగా అయ్యిపోయాను.” ఆ మాటలు వింటుంటే నాకు మత్తు ఎక్కేస్తుంది. కింద హీన తన పని చేసుకుపోతుంది. నేను మొడ్డని కిందకి పైకి ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. తన గొంతుని చీల్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి వస్తుంది. మాధురి ఎక్కువసేపు ఉండలేక వెంటనే కార్చేసింది. జీవం లేని దానిలా పడిపోయింది. పూకూ నుండి వచ్చే అమృతాన్ని మొత్తం తాగేసి నాలికతో పూకులో పొడుస్తున్నాను. నాలుక మాధురి పూకులో మెలికలు త్రిప్పుతూ తనలో మళ్ళీ వేడి రాజేశాను. మాధురి మళ్ళీ గాడిలో పడింది. కింద నా మొడ్డకి పూర్తి ఆకారం వచ్చింది. హీన ఓటమి ఒప్పుకుని కిందనుంది వచ్చేసింది. నేను మాధురి కాళ్ళ మద్యలో వచ్చి పంగ చీల్చాను. పూకూ పెదాలు విచ్చుకుని లోపల సొరంగాన్ని చూపిస్తుంది. మొడ్డని సరిచేసి మెల్లగా లోపలికి నెట్టను. కొద్దిగా లోపలికి వెళ్లింది. మళ్ళీ లోపలికి తోశాను సగం వెళ్ళి ఆగిపోయింది. మాధురి భాదతో విలవిల లాడుతుంది. ఇంతకు ముందు నా మొడ్డా సగం మాత్రమే పెట్టాను. అందుకని తనకి నొప్పి వస్తుంది. కాబోలు.ముందుకు జరిగి తన పెదాలని అందుకుని చీకుతున్నాను.పక్కన హీన ఒక చేత్తో సాన్ను పిసుకుతూ మమ్మల్నే చూస్తుంది. కిందకి జరిగి పెద్ద సల్లని నిమురుతు ముచ్చికని గట్టిగా పట్టుకున్నాను. ఒక దాన్ని చీకడం మొదలుపెట్టాను. మాధురి మళ్ళీ గాడిలో పడింది. మొడ్డని ఆడిస్తు ఒక పోటు వేశాను కొత్త దారిని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లింది కానీ నా ఇంకా 3అంగుళాలు బయట ఉంది. మాధురి “అమ్మా…… నొప్పి……. ఆపు….. అపు….” అరుస్తుంది. హీనకి ముందు ఆశ్చర్యం వేసింది తరువాత నవ్వు వచ్చింది.గట్టిగా నవ్వుతుంది. హీన నవ్వును చూసి సిగ్గు వేసింది. ఉక్రోషం వచ్చి హీనని కొట్టడానికి ట్రై చేసింది. హీన పక్కకి దొర్లి తప్పించుకుంది. నేను సన్ను చీకడం ఆపి “నీ ఫ్రెండ్ అంత కష్టంలో ఉంటే నీకు ఎలా నవ్వు వస్తుంది వచ్చి హెల్ప్ చేవచ్చుగా (నవ్వుతూ)”. హీన “అది దాన్ని చెప్పమను అప్పుడు వస్తాను” నేను మెల్లగా ఆడిస్తున్నాను.అందువల్ల మాధురికి మంట కలుగుతుంది. దాన్ని తట్టుకుంటూ “వద్దు వద్దు….నేను….బాగానే ఉన్నాను…….అహ్…మెల్లగా……” ఇంకో పోటు మెల్లగా వేశాను కొద్దిగా వెళ్ళి తనలో మంట పెంచింది. మాధురి “మెల్లగా……..అహ్…..నొప్పి……చేపనుగా…మెల్లగా……అని” బుంగ మూతి పెడుతూ.”  “నా తప్పేమీ కాదు నీ పూకూ టైట్ గా ఉంది.”
దాన్ని…… దించుకోవడం…….. నావల్ల కాదు…..నా వల్లే కాదు ఎవరివల్ల …..కాదు. హమ్మ….నిప్పి….
ఇప్పటి కైనా హీనని పిలువు.
“నాకు సిగ్గుగా ……..అహ్……”నేను ఒక జర్క్ ఇచ్చాను. నొప్పికి “రావే హీన……” ఆ మాట వినగానే హీన మాధురి పక్కకి వచ్చి తన కళ్లలోకి చూస్తూ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. కిందకి జరిగి పూకూ మొడ్డా లింక్ మీద ముద్దు పెట్టింది. కరెంట్ పాస్స్ అయ్యినట్టు ఇద్దరం ఒకేసారి జర్క్ ఇచ్చాం.
మొడ్డా ఇంకా 2 అంగుళాలు బయట ఉండటం చూసి. పైకి లేచి నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెడుతుంటే తాన మెడ పట్టుకుని పెదాల మీదకి లాక్కున్నాను. అక్కడ ముద్దు అయ్యిన తరువాత మాధురి సల్లా దేగ్గరకి వెళ్ళి వాటిని చూస్తూ “వీటి మీద మొన్నటి నుండి కన్ను ఉంది. మొత్తానికి రాజా నీవల్ల నా ఆస తీరుతుంది. కన్ను కొట్టి” ముచ్చికల మీద మృదువుగా ముద్దు పెట్టి ఒక దాన్ని నోటికి అందుకుని చీకడం మొదలు పెట్టింది. మరోదాన్ని మెల్లగా పిసకడం మొదలు పెట్టింది.  మాధురి “అహ్…. అలాగే…..బాగుంది….. చీకు…అహ్…..హామ్……”మూలుగూతుంది. అలాగే మరోదాన్ని కూడా చీకడం మొదలుపెట్టింది. మాధురికి నొప్పి మొత్తం పోయి కింద గుద్దని కడుపుతూ చేతులు హీన తల్లోకి పోనిచ్చి చిన్నగా అదుముకుంటుంది. అలా చేస్తూనే హీన మాధురి వైపు చూసింది.ఇద్దరి కళ్ళు కలుసుకున్నాయి. మాధురి సిగ్గుపడి తల తిప్పుకుంది. మాధురి పూర్తి ఫాంలోకి రావడంతో హీన చేత్తో కనివ్వమని సైగ చేసింది. అప్పటి వరుకు మెల్లగా ఆడిస్తున్న నేను ఆఖరి పోటు వేశాను. నా అంగం మొత్తం దిగిపోయింది.  మాధురి కెవ్వుమని ఆరవ బోతే చటుక్కున హీన తన పెదాలతో మాధురి పెదాలని మూసేసింది. అరుపు హీన గొంతులో మాయమైంది. తను చేతులు ఆడిస్తుంది. నేను తరువాత ఏమి జరిగిద్దో అని చూస్తున్నాను. హీన తన పెదాలని చీకుతూ మాదూరి సళ్ళని పిసుకుతుంది.  నేను మెల్లగా ఆడిస్తు రెండు వేళ్ళతో హీన పూకులో ఆడిస్తున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత మాధురి మామూలు అయ్యింది. హీన ముద్దును ఆపి పైకి లేచి  “ఎప్పటి నుండో వీటి మీద కన్ను ఉంది. ఇప్పటికీ నా చేతుల్లోకి వచ్చాయి” అని మాధురి సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ ముచ్చికని నలుపుతుంది. మాధురి “అమ్మ…. నొప్పి….మెల్లగా…..మెల్లగా……ఒసేయ్…..నొప్పిగా ఉంది.” కోపం,నవ్వు రెండు కలపి చెప్తుంది. హీన “అంత నొప్పిగా ఉంటే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు?”  మాధురి “నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో నేను అందుకే వచ్చను. ఐనా గుణాతో రోజు దొబ్బించుకుంటున్నావుగా నీ కేం పని…….అహ్….”అంటూ కార్చేసింది. మొడ్డని తీసి  హీనని దేగ్గరకి లాక్కుని పూకులో సెట్ చేసి ఒక్క పోటు వేశాను. సర్ర్….మంటూ మొత్తం దిగిపోయింది. హీన “ఆ……హ……మ్మ……..” అని తియ్యగా మూలిగింది. ఆ మూలుగుతో పక్కన ఉన్న మాధురి స్పృహలోకి వచ్చి పక్కన జేరిగెదాన్ని కళ్ళప్పగించి చూస్తుంది. తన పెదాల చీకుతూ సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ మొడ్డని గుండు వరుకు తీసి లోపలికి బలంగా పొడుస్తున్నాను. తన ఒళ్ళు మొత్తం అదిరిపోతుంది. గదిలో టప్……టప్…..టప్….మని మొలా గుద్దుళ్ళ సౌండ్ వస్తుంది. హీన ఒక చేత్తో నా తల్లో నిమురుతు మరో చేత్తో వీపు మీద వేసి అదుముకుంటుంది. మా నాలుకలు రెండు యుద్దం చేయడం మొదలుపెట్టాయి. కొద్దిసేపు తరువాత ఊపిరి కోసం ముద్దుని ఆపవలసి వచ్చింది. హీన మాధురి వైపు చూస్తూ “ఈ పోట్లు కోసమే……….ఈ కుమ్ముడు కోసం…… ఇక్కడకి వచ్చాను. గుణని ఎవరితో పోల్చను ఎందుకంటే వాడు నా ప్రేమ. కానీ రాజ నా ప్రాణం. ఈ కుమ్ముడు కోసం……ఖండాలు దాటైనా వస్తాను……..” కార్చేసింది. తను వెంటనే తెరుకుంది. తనని ఒంగోబెట్టి రసాలు కారుతున్న పూకులో తోశేశాను. హీన “అలాగే…..అహ్…..ఇంకా…..గట్టిగా….ఇంకా గట్టిగా….. మరి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు?” అరుస్తుంది.  మాధురి “ఏమో తెలియదు. తప్పు అని తెలిసిన రాజా చేయి పడగానే కరిగిపోతాను” హీన్ జుట్టు  కుదుళ్లు పట్టుకుని బిగించి దెంగుతున్నాను. హీన నొప్పి,సంతోషంతో అరుస్తుంది. తన ఒళ్ళు మొత్తం అదిరిపోతుంది. మంచం మొత్తం కదిలిపోతుంది. ఇంతవరుకు అలాంటి దెంగుడు చూడని మాధురి షాక్ అయ్యి చూస్తుంది. తనకి తెలియకుండా పూకూ మీదకి చేయి వెళ్ళి రుద్దడం మొదలు పెట్టింది.
నేను  స్పీడ్ ఈ మాత్రం తగ్గించకుండా దెంగుతూ మరో చేత్తో పిర్ర మీద ఒక్కటిచ్చను.  హీన ఉలిక్కిపడింది. పిర్ర మీద ఎర్రటి చేయి ముద్రా పడింది. హీన నొప్పిలో కూడా సంతోషాన్ని చూసి మాధురికి ఆశ్చర్యం వేసింది. అలాగే జుట్టు పట్టుకుని మాధురి పూకూ మీదకి తోశాను. అప్పటికే  హీనకి దాహం పెరిగిపోవడంతో చటుక్కున మాధురి పూకుని అందుకుని రాశాల్ని జుర్రుకోవడం మొదలుపెట్టింది. హీన నోరు మూసి ఉండటంతో మాధురి నోటి వెంట మూలుగులు రావడం మొదలుపెట్టాయి. నేను పిర్రల మీద టపి….టపి….మని కొడుతున్నాను. నేను కొట్టిన ప్రతి సారి  హీన నాలుక  మాధురి పూకులోకి వెళ్ళటం, గట్టిగా మూలగటం జరుగుతుంది. వెనక నుండి హీనని వాయిస్తూ గుద్ధ బొక్క తెరచుకుని,మూసుకుంటుంది. అంటే హీన గుద్ధ  దీంగించుకుంది అన్న మాట అనుకుని  ఒక వేలుని తడి చేసి  బొక్కలో పొడిచాను. దాని రియాక్షన్ హీన జర్క్లు ఇస్తూ కార్చేసింది. దానితో పాటు మాధురి గొల్లిని హీన కొరికింది. మాధురి “ఒసేయ్…….కొరక మా…..కు……” అంటూ కార్చేసింది. ఇద్దరు ఓపిక లేకుండా పడిపోయారు. నేను మొడ్డని తీసి పక్కన కూర్చున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత హీన నార్మల్ అయ్యింది. మాధురి ఇంకా తేరుకోలేదు. కళ్ళు మూసుకుని మేఘల్లో తేలుతుంది. హీన లేచి మొడ్డని  నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది. తనివితీరా చీకితుంది. ఈలోపు మాధురి తేరుకుంది. తను కూడా వచ్చి చీకడం మొదలు పెట్టింది. ఇద్దరు ఒకరి తరువాత మరొకరు చీకుతున్నారు. మాధురి మొడ్డని చీకుతుంటే హీన్ తన సళ్ళని చీకుతుంది. మాధురి తట్టుకోలేక పడుకుంది. హీన తన సళ్ళని చీకుతుంటే మాధురి మూలుగులు పెరిగిపోయాయి. తన పూకూ మీద నా మొడ్డా tuch అవ్వగనే మాధురి “ రాజా దాన్ని దెంగినట్టు నన్ను దెంగమాకు. నాది చాలా సున్నితం. జాగ్రత్త.” అని కళ్ళతో ఆర్ధిస్తూ. సరే మెల్లగా లోపలికి తోశాను.ఇంకా మెల్లగా ఆడించడం మొదలు పెట్టాను. ఇద్దరు ఒకరి సళ్లు మరొకరు పిసుక్కుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. నేను హీనని మాధురి మీద లాగి తన మీద ఒంగో బెట్టాను. ఇద్దరు వాళ్ళ పనిలో ఉన్నారు. నేను అలానే కుమ్ముతు  నేను కార్చెసే టైమ్ వచ్చింది. బలమైన  పాట్లు వేస్తున్నాను. అది మాధురి తట్టుకోలేక హీన ముద్దు వాళ్ళ చెప్పలేక అటుఇటు కదులుతుంది. తన పాట్లు అర్ధం చేసుకుని  మొడ్డని తీసి హీన పూకులో తోశాను. ఇంకా ఆపకుండా super fast express లాగా దెంగుతూ ఉన్నాను.  ఈలోపు మాధురి హీన కింద నుండి వచ్చి పక్కన పడుకుంది. నాకు కారే timeలో తీసి మాధురి పొట్ట మీద కార్చేశాను. హీనకి కూడా చాలా సార్లు కార్చేసుకుంది. నేను పక్కన పడుకుని అలసట తీర్చుకుంటున్నాను. హీన లేచి మొడ్డమీద కారుతున్న వీర్యాన్ని నాకేస్తూ శుభ్రం చేసింది. తరువాత మాధురి పొట్ట మీద ఉన్న దాన్ని నాలుకతో మొత్తాన్ని అందుకుని నోట్లోకి తీసుకుని మాధురి పెదాలని కలిపి తన నోట్లో ఉన్న వీర్యాన్ని ఆమె నోట్లోకి తోసింది. మాధురి మొదట వెనకడుగు వేసిన తన నాలుక మీద వీర్యం పడగానే మొత్తాన్ని తాగేసింది.  ఇద్దరు ఒకరికళ్లలోకి మరొకరు చూసుకుని నవుకుంటున్నారు. ఈలోపు నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు వేసుకుని వాళ్ళ బట్టలు తీసుకుని వచ్చాను. ఇద్దరు బట్టలు చూసి లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చారు. వస్తు నవ్వుకుంటున్నారు.
*ఏంటి నవ్వుతున్నారు?
హీన-ఏమీలేదు ఇంకెప్పుడైనా సరే jaintగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అని చెప్పాను.
మాధురి-నేను రాలేను బాబు. ప్రతిసారి వస్తే నా లవర్ ఏడుస్తాడు.
హీన-నేను openగా చెప్తున్నాను. నా సరిపోకే రాజా దేగ్గరకి వచ్చాను.రాజా అయితే ఇంకా మంచిది ఎవ్వరికీ చెప్పాడు మన గురించి ఆలోచిస్తాడు మన మనిషి.
మాధురి-ఆలోచిస్తాడా?
హీన-ఆ విషయం నీ పూకుని,నా పూకుని దేగ్గరగా చూసి చెప్పు.  ఎవరైనా ఆ figarకి అంతా నెమ్మదిగా చేస్తాడా? రాజా కాబట్టి ఎంతో ప్రేమగా చేశాడు. అని మాధురి ఒక సన్నుని పిసికింది. నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.
మాధురి-అహ్……దొంగ ముండా నొప్పి వేస్తుంది. చిన్నగా కొడుతూ.
అందరూ రెడీ అయ్యి బయటకి వచ్చి తెచ్చిన భోజనం తినేసి వాళ్ళని బండేక్కించుకుని busstopలో దింపాను. నేను ఇంటికి వచ్చేశాను.

busstopలో
మాధురి-గుణాకి తెలుసా……?
హీన-లేదు. చెప్తావా ఏంటి?
మాధురి-ఛ……ఛ…..నేను ఎందుకు చెప్తాను.నువ్వు నా friend.
హీన-రాజా వద్దు అనెంత వరుకు నేను ఆపను,ఆగను.
మాధురి-జాగ్రత్త.
హీన-అలాగే.
ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.

ఊరిలో
ఇంటికి వెళ్తూ దారిలో (3 అత్త ) పిన్ని వాళ్ళ ఇల్లు కనిపించింది. ఒక సారి ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేశాను.  4అత్త తన గదిలో బట్టలు మడతపెడుతుంది. నేను వెళ్ళి తన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి జాకిట్ రెండు హుక్కులు పెట్టి ఉన్నాయి.  జాకిట్ పైకి లేపి ఒక సన్నుని నోటి కందుకుని చీకి  మళ్ళీ  పెదాలు అందుకుని తన పాలు తనకి కొద్దిగా రుచి చూపించి  కన్ను కొట్టి వచ్చేశాను. 4అత్త సిగ్గుపడుతూ తన పని తాను చేసుకుంటుంది. నేను వెళ్తుంటే 3అత్త గదిలో మాటలు వినిపించాయి. ఎవరా అని అటు వైపు వెళ్ళాను. అక్కడ 3అత్త ఎవరితో మాట్లాడుతుంది. వెనుక part మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మంచి షేప్ కనిపిస్తుంది. ఎవరో ఈ కత్తిలాంటి ఫిగర్  అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాను. తీర అక్కడకి వెళ్ళి  చూస్తే అవాక్కయ్యను.అది ఎవరో కాదు మా పిన్ని. బాబు అక్కడే ఉన్నాడు. నన్ను చూడగానే
3అత్త-ఏంటి అప్పుడే వచ్చేశావు?
*కొన్ని classలు లేవు అందుకే వచ్చేశాను. ఏంటి పిన్ని బాగున్నారా?
పిన్ని-బాగానే ఉన్నాను. (బాబు చూసి) ఇక్కడే ఉన్నాడా?
బాబు ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు.
3అత్త-బాబుని ఎత్తుకుని ఇప్పుడే వస్తాను. రాజాతో మాట్లాడుతూ ఉండు. అని బాబు ఎత్తుకుని 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్లింది.
*(ఇదే time అనుకుని)పిన్ని ఒకటి directగా అడుగుతాను చెప్తారా? (సీరియస్ గా )
పిన్ని-నా మొహంలో సీరియస్ చూసి) ఏంటి?
*చెప్పే లోపు 3అత్త వచ్చింది.) వెళ్ళే ముందు ఒకసారి నా గదికి రండి. అని చెప్పి వెళ్లిపోయాను.
లోపల 3అత్త పిన్ని మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను నా గదికి వెళ్ళి bag పక్కన పెట్టి fresh అవ్వడానికి baatroomలోకి దూరాను. స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకుని బయటకి రాగానే తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. వెళ్ళి తలుపు తీయగానే పిన్ని. లోపలికి రమ్మన్నాను. పిన్ని లోపలికి వస్తు నా విశాలమైన ఛాతిని, absని చూస్తుంది. నేను తలుపు వేసి వెనక్కి తిరగగానే నన్ను చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళి మంచానికి గుద్దుకుని పడబోతుంటే వెళ్ళి పట్టుకున్నాను. పిన్ని పట్టు కోసం వెతుకుతూ నా టవల్ లాగేసింది. ఇంకా పట్టు దొరక్కపోవడంతో నా మొడ్డని పట్టుకుంది. అంతే నా నరాల్లో current ప్రవహించి నా balance తప్పి ఇద్దరం మంచం మీద పడ్డం. నా మొడ్డకి స్పర్శ తగలగానే ఊపిరి పోసుకుంది. తన గుప్పెటలో  ఒక్కసారిగా పెద్దగా అవడం, వేడిని కూడా గమనించింది. మా చూపులు కలుసుకున్నాయి. ఒక ని!! తర్వాత పరిసరాలు గమనించి నేను పైకి లేచాను. పిన్ని మాత్రం గుప్పెటని వదలటం లేదు. తన చూపులు తన చేటిమీద పడింది. అక్కడ టవల్ ఉంది. మరి మరో చేతిలో ఉన్నదానిని చూసి అవాక్కయ్యైంది. దాన్ని రెప్పవేయకుండా అలానే చూస్తుంది. “అమ్మో ఏంటి ఇంత పెద్దగా ఉంది. నా చేతిలోకి రావడం లేదు.అహ్….తొడల మద్య తడి మొదలైంది”. నేను మెల్లగా ఆడిస్తు సన్ను మీద చేయి వేసి పిసికాను. అహ్…అంటూ  పిన్ని ఈలోకంలోకి వచ్చి వెంటనే చేయి తీసి మంచం మీద నుండి లేచి నిలబడింది. పిన్ని కళ్ళు ఎర్రగా అయ్యాయి. పెదాలు వణుకుతున్నాయి. కానీ చూపు నా మొడ్డా మీద ఉంది. నేను టవల్ తీసుకుని కట్టుకున్నాను. అత్త కళ్ళు ఎర్ర బడ్డాయి కానీ ఈసారి కోపంతో. నేను పక్కనే ఉన్న నీళ్ళు తనకి ఇచ్చాను. పిన్ని తాగుతూ పరిస్తితి మొత్తం అర్దం చేసుకుంది. ఈలోపు
నేను ఫాంట్, బన్నీ వేసుకున్నాను. అత్త నీళ్ళు తాగిన తరువాత తను ఎంత తప్పు చేసిందో అర్ధమైంది. “నేను ఏంటి? నా వయసు ఏంటి? ఎక్కడకొచ్చి ఏమి చేస్తున్నాను?” నేను వెళ్ళి పిన్ని ముందు నిలబడ్డాను.
పిన్ని-I am sorry.
*it’s ok పర్లేదు.
పిన్ని-ఎందుకు రమ్మన్నావు. అదేదో కిందే చెప్పవచ్చుగా.
*చెప్పా వచ్చు. కానీ కొన్ని అందరికీ తెలియకూడదు. అందుకని ఇక్కడకి రమ్మన్నాను.
పిన్ని-తెలియని భయం,సిగ్గు ముంచుకొచ్చాయి) ఏంటి?

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: