P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 44 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 44 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 44 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

అలాగే. అని లోపలికి వెళ్ళి bag పెట్టి గదిని మొత్తం చూశాను. గది పెద్దదే. బట్టలు తీసి సర్ది ఫ్రెష్ అవుతానికి bathroomలోకి దూరాను. ఫ్రెష్ అయ్యి నైట్ డ్రస్ వేసుకుని బయటకి వచ్చను. టేబల్ మీద అన్నీ రెడీ చేసి తింటానికి రెడీ గా ఉన్నారు. చాలా రకాల వంటలు ఉన్నాయి. తిండి పని పూర్తి చేసి నేను టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి కుర్చీలు ఉంటే కూర్చున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత పవన్ పైకి వచ్చాడు. అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. వాడిని చూస్తుంటే దేనికో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. కొద్దిసేపు అటు ఇటు తిరిగి వచ్చి నా ముందు కూర్చున్నాడు.

పవన్-ఆ……రాజా నీ చదువు ఎలా ఉంది?
*బెస్ట్.
పవన్-……….ఇంకేంటి?
*నువ్వు దేనికో ఇబ్బంది పడుతున్నావు ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా?
పవన్-అంటే…….సరే పాయింట్ కి వస్తున్నాను.
*చెప్పు.
పవన్-నాకు ఓ సాయం కావాలి. అది నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు.
*నాకు టెన్షన్ మొదలైంది. 4అత్త చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువచ్చింది. ప్రశాంతం, రిలాక్స్……రిలాక్స్)ఏంటి?
పవన్-ఎలా మొదలు పెట్టాలో అర్దం కావడంలేదు.
*రిలాక్స్…..)మనసులో ఉంది చెప్పు.
పవన్-అదీ…నువ్వు నాకు సాయం చేయాలి అని చెప్పాను కదా? కానీ నాక్కాదు మరొకరికి.
*అవును.ఎవరికి?
పవన్-అది మల్లికకి అదే నా భార్యకి.
*ఏం సాయం.
నా తొడ మీద చేయి వేశాడు ఒక్క సారిగా ఒళ్ళు జలదరించింది. తన కళ్ళలోకి చూశాను.అక్కడ చిన్నగా నీళ్ళ పొర కనిపించింది.
పవన్-నాకు మల్లికకి పెళ్ళి జరిగి 2సం!! అయ్యింది. తను నాకు భార్యగా అన్నీ చేసింది. నేను తనకి ఏమి చేయలేకపోయాను, చేయలేకపోతున్నాను
తను మనిషే తనకి కోరికలు ఉంటాయి కానీ నా వల్ల అన్నీ వదిలేసుకుని జీవిస్తుంది. తన కోసం ఏమైనా చేయాలి అని అనుకున్నాను. దానికోసం ప్రయత్నించాను ఆ కోవలో నువ్వు కనిపించావు. నువ్వే currect అనిపించావు. 
*ఏంటి?
పవన్ -తనకి  నేను చేయలేనిది నువ్వు చేయాలి,ఇవ్వాలి. అన్నీ….అన్నీ….సంతోషాలు.
*అంటే…..నేను…..మల్లికా…..తో….
పవన్-అవును మల్లికాతో సెక్స్…చేయాలి.(తల దించుకుని)
నాకు పరిస్తితి కొద్దికొద్దిగా ఆర్డమైంది. ఇప్పటికే తను చాలా మెట్లు దిగాడు ఇంతకంటే ఎక్కువ అడిగితే ఎక్కువ అడిగితే తను ఇంకా తట్టుకోలేడు అందుకని
*వదినకి తెలుసా?
పవన్-తెలుసు. కానీ నువ్వు అని తెలియదు. 
*నేను వదినతో మాట్లాడవచ్చా? దీని గురించి.?
పవన్-కొద్దిగా ఆలోచించి) కొద్దిగా ఉండు. వెళ్ళి తనకి చెప్తాను. తరువాత మాట్లాడు లేక పోతే  తను కంగారూ పడిద్ది.
*అలాగే.
పవన్ మల్లికాతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాడు. కొద్దిసేపు తరువాత వచ్చాడు. 
పవన్-కింద నీ గదిలో ఉంది వెళ్ళి మాట్లాడు.
*అప్పటివరుకు మీరు?
పవన్-కొద్దిసేపు ఇక్కడ ఉండి, తరువాత కిందకి వెళ్తాను.
*అంటే పడుకుంటావా?
పవన్-లేదు ఈరోజు నాకు నిద్ర రాదు. నేను మల్లికతో మాట్లాడిన తరువాత అప్పుడు నిద్రపోతాను.
*సరే (ఎటు పోతుందో?,ఏం జరుగబోతుందో?) నా గదికి వెళ్ళాను.
అక్కడ మంచం మీద నైటీ వేసుకుని కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తుంది. మొహంలో ఏదో ఆందోళన కనిపిస్తుంది.
నేను వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చుని “వదిన?” సౌండ్ కి నా వైపు తిరిగి తల దించుకుంది.
*వదిన? నీకు ఇది ఇష్టమేనా?
మల్లిక-ఇష్టమే.
*ఇష్టమే?
మల్లిక-నాకు పవన్ గురించి అంతా తెలుసు. అతన్ని ప్రేమించాను. పవన్ ఏమి చేసిన నాకు ఇష్టమే.
*ఏంటి ఇష్టమే? We are taking about sex. Sex అంటే ఒక పని కాదు.
మల్లిక-తెలుసు. ఇంతకు ముందే మేము మాట్లాడుకున్నాం దీనిగురించి. నేను అనుకున్నాను వాళ్ళ friendsలో ఒకరు అనుకున్నాను. కానీ ఎందుకో అతను నిన్ను సెలెక్ట్ చేశాడు.
*నువ్వు ఒప్పుకుంటానికి కారణం ఏంటి?
మల్లిక-నేను పవన్ పెళ్ళికి ముందు కలిసాము. అప్పుడు మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. కానీ ఒక సం!!! నుండి మేము కలవలేదు. నాకు తెలిసినవి, తెలుసుకున్నవి అన్నీ try చేశాను కానీ ఎలాంటి లాభం లేదు. నా స్తితిని చూసి తను చాలా బాధపడ్డాడు. నాకోసం ఏదొకటి చేద్దాం అనుకుని ఈ step వేశాడు.
*ఇంకేదో ఉందని అనిపిస్తుంది?
మల్లిక- తల దించుకుని) మేము ఒకే ఆఫీసులో పనిచేస్తు ప్రేమించుకున్నాం. ఒక్కోసారి ఆఫీసులో పని కానిచ్చేవాళ్లం. మాలాగే చాలా జంటలు ఉండేవి.మేము secure గా ఉండిచేసుకునేవాళ్లం. కానీ ఒకరోజు ఒక రౌండ్ వేసుకుని ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉండగా పవన్ మళ్ళీ వచ్చి ఇంకో రౌండ్ వేశాడు. అది చాలా ఆవేశంగా. నాకు కొత్తగా,సంతోషంగా అనిపించింది. కారణం అడిగితే మానేజర్  తన PAని వాయించడం చూసి తట్టుకోలేక వచ్చడంటా.
*అయితే?
మల్లిక-తలదించుకుని)పవన్ ముందు మనం చేసుకుంటే తనలో మార్పు వచ్చి ప్రేమకి దేగ్గర అవుతానని ఆశ.
*ఒక మగాడి ముందు నేను చేయాలా)ఏంటి?నేను…..అన్న…..ముందు……ఇది చాలా కష్టం.
మల్లిక-తప్పదు.అలానే చేయాలి. దాని కోసం ఏమైనా చేస్తాను.(నా కాళ్ళు పట్టుకుంటూ)
*నేను దూరంగా వచ్చి) ok…..ok….. తనని పైకి లేపి కూర్చో బెట్టాను. ఇప్పుడే వస్తాను. (అని బయటకి వచ్చాను)
పక్క గదిలో లైట్ వెలుగుతుంటే లోపలకి వెళ్ళి చూశాను అక్కడ పవన్ కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. వెళ్ళి
* పవన్ అన్న నాతో రా అని 
 నాగదికి వెళ్ళాను. నా వెనుకే పవన్ వచ్చాడు. ఇద్దరినీ పక్కపక్కనే కూర్చోబెట్టి ఎదురుగా నేను కూర్చున్నాను. ఇద్దరు ఒకరిమోహాలుమరొకరు చూసుకున్నారు.
*నేను ఇలాంటి వాటికి ఒప్పుకొను. కానీ మన పరువు బయటకి పోకూడదు. కాబట్టి ఒప్పుకున్నాను.
ఇద్దరి మోహల్లో సంతోషం కనిపించింది.
* కానీ నా కంటూ కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నాను.
 ఏంటి అన్నట్టు చూశారు.
*నాకు కొద్దిగా టైమ్ కావాలి ఇద్దరు చెప్పిన దానికి.
మల్లిక-ఎంత?
*ఒక వారం.
పవన్-వారం?
*అవును. ఎందుకో తరువాత తెలిసిద్ది.
పవన్-ok
*తరువాత నేను మీకు help చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి.
ఇద్దరు-ఏంటి?
*మీరు సిటి నుండి ఊళ్ళోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకు ఏంటి అడగవద్దు.
పవన్-ఎక్కడకి?
*4అత్త ఇంటికి. 
పవన్-ok. ఇంకా ఉన్నాయా?
*ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఇవి చాలు.
పవన్-ఇప్పుడే మొదలుపెడతావా?(ఆత్రంగా)
*లేదు. చెప్పనుగా టైమ్ కావాలని.
పవన్-ok ఐతే నేను ఆఫీసు పని మీద HYD వెళ్తాను. ఈ లోపు నువ్వు పని మొదలుపెట్టు.
*సరే మీ ఇష్టం.
పవన్-రా మల్లి వెల్దం. అని ఇద్దరు వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకున్నారు. నేను పడుకుని నిద్రలో జారుకున్నాను.
మరుసటిరోజు
Lateగా నిద్ర లేచాను. మంచం మీద కూర్చుని రోజు చెల్లి నిద్ర లేపుతుంది. అనుకుని baatroomలో దూరి అన్నీ పనులు కానిచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి గాడి బయటకి వచ్చను. అక్కడ పవన్ కనిపించలేదు. మల్లికా వదిన వంట గదిలో ఏదో పని చేసుకుంటుంది. 
*అన్న ఎక్కడ?
 మల్లిక -పొద్దున్నే HYD వెళ్ళాడు. (టిఫిన్ తీసుకుని వడ్డీస్తూ)
వడ్డీస్తుంటే తన అందాలని చూస్తున్నాను. అన్న అదృష్టవంతుడు. అనుకుని టిఫిన్ తింటున్నాను.
*అంటే మద్యాహ్నం కాళీనా?
మల్లిక-అవును.
*బయటకి వెళ్దాం వస్తారా?
మల్లిక-లేదు రాను.
*సరే (తన కోపం ముందు ఓడిపోయి తలదించుకుని వెళ్లిపోయాను.)
       దారిలో ఒక msg వచ్చింది. దాన్ని చూసి “చాలా పని ఉంది” అని ఒక్ ఫోన్ చేశాను. అటు నుండి +ve గానే రిప్లై వచ్చింది. ఇంకా collage లో అడుగు పెట్టాను. అంతా normalగానే జరుగుతుంది.ఇవాళ ప్రిన్సిపల్ రాలేదు. ఇంకా రాజ్యం మొత్తం మూర్తిదే.  నేను నా వాచ్ చూసుకుంటూ ఉన్నాను. Class లోకి ప్యూన్ వచ్చాడు. చూస్తుంటే పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు అనుకుంటా షర్ట్ తడిచిపోయింది.
ప్యూన్-సర్… రాజా కోసం  ఎవరో వచ్చారు. రమ్మంటున్నారు.
సార్ నన్ను వెళ్ళమని చెప్పడంతో ప్యూన్ వెళ్లిపోయాడు. నేను పక్కనే ఉన్న హీనని తీసుకుని  తన వెనుకే వెళ్ళాను. అలా నడుచుకుంటూ collage బయటకి వెళ్ళాను. అక్కడ కారులో నుండి వస్తు DGP,ప్రిన్సిపల్ కనిపించారు.  నేను వెళ్ళి వాళ్ళని కలిశాను. అలా నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నాం.
ప్రిన్సిపల్-రాజా… ఇందాకే  DGP ఫోన్ చేసి చెప్పారు. నీ ప్రాజెక్టు గురించి అతనికి తెలిసి చూడటానికి వస్తున్నాను అని చెప్పారు. అందుకే ఇవాళ ప్రయాణం మానుకుని వచ్చాను.
DGP- అయ్యో…. సారీ ఆండీ. నా వల్ల మీ ప్రయాణం మానుకోవాల్సివచ్చింది. నాకు ఇవాళే కాళి ఉంది. అందుకనే రావలసివచ్చింది.
ప్రిన్సిపల్- ఇందులో సారీ చెప్పడానికి ఏముందండి.  మీరు రావడం చాలా మంచిది.
DGP-ok
ప్రిన్సిపల్-రాజా మనం ఆఫీసుకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం.
*సర్ ఫైల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ దేగ్గర ఉంది.
ప్రిన్సిపల్-అలాగా మనం అక్కడకి వెళ్దాం.
*అలాగే సర్. అని మేము అందరం అక్కడకి వెళ్ళాం. ప్యూన్ లేకపోవడంతో నేను వెళ్ళి తలుపు తోశాను రాలేదు. 
*సర్ రావటంలేదు.
ప్రిన్సిపల్-నా దేగ్గర తాళాలు ఉన్నాయి. 
అంటూ తాళాలు నాకు ఇచ్చాడు. నేను lock ఓపెన్ చేసి అందరం లోపలికి వెళ్ళాము.  అక్కడ జరిగే తంతు చూడగానే నాతో పాటు అందరూ నోరెళ్ళబెట్టారు లోపల రీమా మేడం సోఫా నుండి కింద జారబడి జాకిటుచిరిగిపోయి చేతులు కట్టేసి,నోట్లో గుడ్డలు,కళ్ళమ్మెట నీళ్ళు, చీర నడుం పైవరుకు లేచి ఉంది. తన తొడల మీద చిన్నగా రక్తపుధారా ఉంది. మూర్తి రీమా జుట్టు పట్టుకుని గుద్ధ మీద అన్నీ మర్చిపోయి ముందుకువెనక్కి ఊగుతున్నాడు. అది చూసిన ప్రిన్సిపల్ కి రక్తం మరిగిపోయింది. గట్టిగా “మూర్తి” అని అరిచాడు. అలా ఊగుతూ మరో ప్రపంచంలో ఉన్న మూర్తి ఒక్కసారిగా ఆగి చూశాడు. ఎదురుగా నిప్పులు కక్కుతున్న ప్రిన్సిపల్ మిగతా అందరినీ చూసి షాక్ అయ్యాడు. పక్కకి వచ్చి చేతులతో తన సిగ్గుని దాచుకున్నాడు. రీమా మేడం శవం లాగా అలాగే పడిఉండి మూలుగుతుంది.
*కంగారుగా )హీన వెళ్ళు మేడం సంగతి చూడు. నేను ఈలోపు పోలీసులకి ఫోన్ చేస్తాను. అని నా ఫోన్ తీసి చేయబోయాను. DGP నన్ను ఆపాడు.
హీన వెళ్ళి పడి ఉన్న రీమా మేడం చీర సారి చేసి, సోఫాలో పడుకోబెట్టింది. నోట్లో బెట్టిన గుడ్డని తీయ్యడంతో రీమమేడం ఊపిరి తేలిగ్గా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. పక్కనే ఉన్న నీళ్ళు తాగించింది. రీమమేడం కొద్దిగా తాగి పడిపోయింది. 
DGP-నేను చూసుకుంటాను. మనోడు రెడ్ హాండెడ్ గా దొరికాడు.
ప్రిన్సిపల్- మూర్తి ఎంటిది నేను లేని టైమ్ లో ఇదా నువ్వు చేసేది.
మూర్తి-అది…అది….అంటూ నీళ్ళు నములుతున్నాడు. జరిగిన దానికి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.
*అంటే ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారా?
పక్కనే DGP ఉండటంతో ప్రిన్సిపల్ ఏమి చేయలేక పోతున్నాడు. తను collage పరుపోతుందేమో అని భయం.
DGP-అవును.
మూర్తి-సార్…..సర్…..నన్ను క్షమించండి.  అని ప్రిన్సిపల్ ని వేడుకుంటున్నాడు.
ప్రిన్సిపల్-DGP గారు మీరు ఏం చేసిన పర్లేదు. కానీ నా collage పరువు పోకూడదు. అని మూర్తిని వొదిలించుకుని వెళ్లిపోయాడు. 
DGP-మూర్తిని ఆపి )చూడూ వస్తే మామూలుగా తీసుకుని వెళ్తాను. లేకపోతే తెలుసుగా…….
మూర్తి-నేను ఎందుకు వస్తాను? మేము ఇష్టపడి చేసుకుంటున్నాం.
DGP-(చాటక్ సౌండ్ తో చెంపదెబ్బ మూర్తిని కొట్టాడు)ఇష్టపడి చేసుకున్నారో, కష్టపడి చేసుకున్నారో అది మాకు కనిపిస్తుంది. ముందు బండి ఎక్కు.
మూర్తి-నేను చెప్పేది వినండి….వినండి……
DGP- వస్తావా? ఈడ్చుకెళ్లనా?
మూర్తి-కొద్దిగా ఆలోచించి) వస్తాను.
DGP-ఫోన్ చేసి ఒక కానిస్టేబుల్ ని పిలిచాడు అతను రాగానే మూర్తిని చూపిస్తూ) ఇతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి జీపులో కూర్చొబెట్టు. వాడు అలాగే అని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.
 నేను, హీన రీమా మేడం చెరో వైపు కూర్చుని తనని కడుపుతున్నాము. డి‌జి‌పి మా దేగ్గరకి వచ్చాడు. మేడం అప్పుడే కొద్దికొద్దిగా కళ్ళుతెరుస్తుంది. అది చూసి
DGP-చూడండి మేడం ఇప్పుడు జరిగింది మీ ఇష్టప్రకారమా?
నేను పట్టుకున్న మేడం చేయిని గట్టిగా నోక్కాను. మేడం అర్ధం చేసుకుని “లేదు. తను నన్ను రేప్ చేశాడు” అప్పుడు మేడం చేయిని వదిలాను.
DGP-ఇది కోర్టులో చెప్పగలరా?
మేడం-వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు నేను పోటీ పడలేను.
DGP-అన్నీ నేను చూసుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను సాక్షిని.
మేడం- DGP కళ్ళలోకి చూసి)చెప్తాను. అని కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంది.
DGP-రాజా తనని ఈ హాస్పిటల్ కి తీసుకుని వెళ్ళు.(ఒక కార్డ్ ఇస్తూ) అక్కడ టెస్ట్ చేసి రిపోర్ట్ నాకు సెండ్ చేయి. (అక్కడనుండి బయటకి నడుస్తూ)
*నేను DGP దేగ్గరకి వెళ్ళి)సర్ నేను మూర్తి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి మీరు ఏమి అనుకోరుగా?
DGP-నా వీపు చూస్తూ)చెప్పు.
*మూర్తిగారి చేతిలో మేడం మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నారని అనుమానం.
DGP-ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు?
*ఒకసారి తన ఫోన్లో వీడియోలు చూడడం నేను చూశాను.
DGP-ఫోన్ ఎక్కడ?
*అది నీళ్ళలో పడి పోయింది. కానీ మూర్తి systemలో ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను.
DGP-మంచిది అది నేను చూసుకుంటాను.
*సర్ అందులో వాళ్ళ గురుంచి బయటకి రాకూడదు. వస్తే చాలా జీవితాలు నాశనం అవుతాయి.
DGP-నేను చూసుకుంటాను. ఇంకా నువ్వు వెళ్ళు.
సరే అని వచ్చేసి మేడం ని తీసుకుని ఆటోలో ఎక్కించి హీనని ఎవరికి చెప్పవద్దు అని మాట తీసుకుని classకి పంపించాను. నేను మేడం DGP ఇచ్చిన హాస్పిటల్ అడ్రెస్ కి  వెళ్ళమూ.   అక్కడకి వెళ్ళగానే మా కోసం ఒక డాక్టర్ ఎదురు చూస్తుంది. ఇద్దరం చూసుకుని షాక్ అయ్యాము.
తను ఎవరో కాదు డాక్టర్  హర్షిణి. అత్తకి డెలివరీ చేసినది.
*నువ్వేంటి ఇక్కడ?
డాక్టర్ హర్షిణి-మనం లోపలికి వెళ్ళి పని అయ్యిన తరువాత మాట్లాడుకుందాం.
*ok
డాక్టర్ హర్షిణి  రీమా మేడంని లోపలికి తీసుకుని వెళ్లింది. నన్ను లోపల కూర్చోమని చెప్పింది. కొద్దిసేపు తరువాత హర్షిణి వచ్చింది.
*ఎలా ఉంది ఇప్పుడు?
డాక్టర్ హర్షిణి-పర్లేదు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. Forced entry వల్ల కొద్దిగా బ్లీడ్ అయ్యింది. DGP సర్ కి report forward చేస్తాను.
*reportలో డామేజ్ కొద్దిగా ఎక్కువ అని రాయాలి.
డాక్టర్ హర్షిణి-ఎందుకు?
*ఎందుకో తరువాత చెప్తాను. నా కోసం రాయి. Plz.
డాక్టర్ హర్షిణి-ok నాకు ఏమి ప్రాబ్లం రాదుగా?
*అస్సలు రాదు.
డాక్టర్ హర్షిణి- ok ఇంకేంటి చెప్పు?
*నువ్వే చెప్పాలి. బాగా ఒళ్ళు చేశావు?
డాక్టర్ హర్షిణి-అవును కొద్దిగా.
*అక్కడ కూడానా?
డాక్టర్ హర్షిణి-ఏమో కావాలంటే నువ్వు చూసి చెప్పు.
*చూడ వచ్చు కానీ ఇప్పుడు టైమ్ లేదు తరువాత మొత్తం చూసి చెప్తాను.
డాక్టర్ హర్షిణి- any time.
*సరే ఇక్కడకి ఎప్పుడు వచ్చావు? 
డాక్టర్ హర్షిణి-ఆదా నువ్వు వెళ్ళిన వారం తరువాత నాకు ఇక్కడ పోస్ట్ వచ్చింది. 
*మరి నీ మొగుడు?
డాక్టర్ హర్షిణి-వాడు డబ్బు కోసం పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు.
*మరి వాళ్లెలా ఉన్నారు?
డాక్టర్ హర్షిణి-ఎవరు?
*నీ మరిది, అది పెళ్ళాం.?
డాక్టర్ హర్షిణి-ఏమో మళ్ళీ ఫోన్ చేయలేదు. నేను వాళ్ళ ఊసే అవసరం లేదు.
*అలాగా.
డాక్టర్ హర్షిణి-report గురించి చెప్పు 
*చెడ్డ వాడిని శిక్షించడానికి  అంతే. తనని ఎప్పుడు తీసుకుని వెళ్లవచ్చు?
డాక్టర్ హర్షిణి-తనకి మెలకువ వస్తే తీసుకుని వెళ్లవచ్చు.
నర్స్ వచ్చి మెలకువ వచ్చిందని చెప్పింది.
డాక్టర్ హర్షిణి-సరే రాజా తనని తీసుకుని వెళ్లవచ్చు.
*ok
డాక్టర్ హర్షిణి-మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు?
*ఒక్క ఫోన్ చేయి వచేస్తాను. సరే నాకు లేట్ అవుతుంది. రీమా మేడం ని తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళాను. వెళ్ళేముందు report సంగతి మళ్ళీ గుర్తు చేశాను.
 
 DGP తన బండిలో మూర్తిని తీసుకుని వెళ్తున్నారు. నేను చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి.
DGP-నీ లిస్టులో ఆ అమ్మాయేనా ఇంకా ఉన్నారా?
మూర్తి-తడబడుతు)లేరు ఎవరు లేరు.
DGP-నిన్ను చూస్తుంటే అలా కనిపించడంలేదు. ఎక్కడ నీ ఇల్లు?
మూర్తి-అది….అది……
DGP-ఎక్కడ?(గద్దిస్తూ)
మూర్తి-దేగ్గర్లోనే…..(అని అడ్రెస్ చెప్పాడు.)
DGP- డ్రైవరు అక్కడకి పోనియ్యి.
డ్రైవరు-ok సర్. అని కొన్ని ని!! తరువాత మూర్తి ఇంటి ముందు ఆపాడు.
DGP-మూర్తి పద నీ ఇల్లు చూద్దాం అని లోపలికి వెళ్ళరు.
లోపలికి వెళ్ళగానే DGP ఇల్లు మొత్తం చూస్తున్నాడు. మూర్తికి చెమటలు పట్టడం మొదలుపెట్టాయి. DGP తిరిగుతూ చూస్తుంటే సిస్టమ్ కనిపించింది. డ్రైవరు ని పిలిపించి “ఇది కారులో పెట్టు”
మూర్తి-ఇది….ఇది….ఎందుకు?
DGP-మూర్తిగారు తరువాత తెలుస్తాయి అన్నీ. పదండి మనం వెళ్దాం. మళ్ళీ కారు ఎక్కి స్టేషన్ కి తీసుకుని వెళ్ళారు.

నేను రీమమేడం ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి “ఎలా ఉంది ఇప్పుడు?”
రీమమేడం-సీలింగ్ వైపు చూస్తూ ఉంది.
*మేడం?
రీమమేడం-చాలా నొప్పిగా ఉంది. కానీ ఇపుడు తగ్గింది. మూర్తి?
*వాడిని సరిగ్గా పెట్టం. ఇంకా వాడు బయటకి రాడు.
రీమమేడం-చాలా థాంక్స్. అని మళ్ళీ సీలింగ్ వైపు చూస్తుంది. 
*ఏంటి నీరసంగా ఉన్నారు? పైగా మీరు అలా పడిపోయారు ఏమిటి?
రీమమేడం-అది టెన్షన్ వల్లో, భయంవల్లో నేను 2 రోజులు నుండి సరిగ్గా తినటం లేదు. తిన్న వొంటికి పట్టటం లేదు. ఫస్ట్ టైమ్ మూర్తితో  అలా చేయించుకుంటం వల్ల భయంతో గుండె దడ పెరిగి స్పృహ కోల్పోయాను.
*ఒకేసారి మొత్తం చెప్పండి.
రీమమేడం-నువ్వు చెప్పిన ప్లాన్ ని ఒక వారం క్రితం అమలు చేశాను. వాడ్ని రెచ్చకొడుతూ వాడి ఫాంటసీ boundage సెక్స్ ఇవాళే ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేశాను. ప్రిన్సిపల్ ఊళ్ళో లేకపోవడంతో వాడికి ఆపేవాడు లేడు. పొద్దున రాగానే నన్ను లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి బట్టలు చింపేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కోరుకుతూ నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి ఒక్కసారిగా లోపలికి పెట్టాడు. అంతే నా కళ్ల ముందు చీకటి ఆవహించింది. తరువాత ఏమి జరిగినది నాకు తెలియదు.
*తరువాత జరిగింది మొత్తం చెప్పాను.) నేను వెళ్ళి మీకు భోజనం తీసుకుని వస్తాను. అప్పటివరుకు మీరు పడుకుని ఉండండి. అని నేను బయటకి వెళ్ళాను.

అక్కడ స్టేషన్ లో మూర్తి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి ఫోన్లు చేస్తున్నాడు. ఈలోపు DGP సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి videos ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాడు. మొత్తం చూసి “చచ్చింది గొర్రె” అనుకుని మూర్తిని జైల్లో పెట్టమని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేశాడు.

నేను భోజనం తీసుకుని వచ్చి తనకి పెడుతుంటే ఫిన్ మోగింది. చూస్తే dgp 
*హలో చెప్పండి సర్.
DGP- నేను ఒక సారి రీమా తో మాట్లాడాలి.
అలాగే అని ఫోన్ రీమకి ఇచ్చాను. ఇద్దరు చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నారు.ఫిన్ పెట్టేసి నా దేగ్గర్కి వచ్చింది.
*ఏం చెప్పారు?
రీమమేడం-నన్ను case పెట్టమంటున్నారు. మిగతాది తను చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నాడు.
*నాకు అతని మీద నమ్మకం ఉంది. తను చెప్పినట్టు చేయండి.
రీమమేడం-అలాగే 
ఇద్దరం భోజనం చేసిన తరువాత కన్ను మూయగానే నిద్ర పట్టేసింది.
కళ్ళు తెరవగానే ఎదురు మేడమ్ కనిపించలేదు. తనని వెతుక్కుంటూ ఇల్లంతా తిరిగాను. బాత్ రూములో సౌండ్ వచ్చింది. వెళ్ళేసరికి తలుపు తెరచుకుని మేడమ్ వచ్చింది.మేడమ్ చూడగానే టంగుమని గుడరాం లేచింది. తొడల వరుకు టవల్ కట్టుకుని తడి ఒంటీతో బయటకి వచ్చింది. మేడమ్ నన్ను చూడగానే ఒక్కసారి కంగుతిని మళ్ళీ తెరుకుంది. నేను వెళ్లిపోయాను . నవ్వుతూ వచ్చి బట్టలు వేసుకుంది. బయట నేను హల్లో కూర్చుని ఉన్నాను. మేడం ముందుకన్న పర్లేద బాగానే ఉంది. వెళ్ళి టీ పెట్టి తీసుకుని వచ్చింది. ఇద్దరం టీ తాగి టైమ్ చూస్తే రాత్రి 9గం!! అయ్యింది.
*మేడం నేను వెళ్తాను. లేట్ అవ్వుతుంది. సమస్య ఏమైనా ఉంటే నాకు ఫిన్ చేయండి.
రీమమేడం-అలాగే
మేడం కి బాయ్ చెప్పి పవన్ ఇంటికి వచ్చేశాను. అక్కడ ఊరికి వెళ్ళిన పవన్ అన్నయ్య అటుఇటు తిరుగుతున్నాడు. పక్కనే మల్లికా ఉంది. నా బండి రావడం చూసి  ఇద్దరు నా వైపు చూస్తున్నారు. నేను లోపలికి అడుగు పెట్టగానే నాతో పాటు లోపలికి వచ్చారు.
పవన్-రాజా ఏంటి లేట్?
*కొద్దిగా పని ఉంది. నువ్వేప్పుడు వచ్చావు?
పవన్-నేను సాయంత్రం వచ్చాను.
మల్లిక నన్ను అలానే చూస్తుంది.
*నేను భోజనం చేయను. వెళ్ళి పడుకుంటాను.    
మల్లిక-అదేంటి వండింది ఏం చేయమంటావు?(కోపంగా)
*ఉంచితే పొద్దున తింటాను.(కోపంగా)
పవన్-రాజా నేనడిగింది ఏం చేశావు?
*సారీ అన్న నేను చేయలేను. మీరు మరొకరిని చూసుకోండి.(పవన్ ఏదో చెప్పబోతే ఆపి) రేపు నేను ఇంటికి వెళిపోతాను. అని నా గదికి వచ్చాను. వాళ్ళు నన్ను అలానే చూస్తున్నారు.
పవన్ ఏదో చెప్పబోయాడు.
*నాకు నిద్ర వస్తుంది. (నేను ఉండే గదికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నాను.
పవన్ వెళ్తున్నా నన్ను చూసి ప్రశ్నార్ధకంగా మల్లికా వైపు చూశాడు. తను తల దించుకుని లోపలికి వెళ్లిపోయింది. మళ్ళీ నా గాడి వైపు చూసి తన అసలు వెళ్లిపోతున్నాయి అన్నట్టు చూశాడు.
నేను లోపలికి వచ్చి నా బట్టలు సర్దుకుని bagని సిద్దం చేశాను. అలాగే మంచం ఎక్కి పడుకున్నాను. మల్లికా మాటలు వల్ల నిద్ర రావడం లేదు. పక్క గదిలో మల్లికా, పవన్ ఇద్దరకి నిద్ర రావడం లేదు. పవన్ కి ఏమి జరిగిందో అర్ధం కావడంలేదు.  మల్లికాకి తను చేసింది తప్పో వొప్పో అర్ధం కావడం లేదు. అలా ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్నాం. 
 పొద్దున్నే నిద్ర లేచిన తరువాత ఫ్రెష్ అయ్యి చూస్తే నా collage bag కనపడలేదు. అంటే అది collageలోనే ఉందా లేక ఎవరైనా తీసుకుని వెళ్ళారా? డౌట్ వచ్చి హీనకి ఫోన్ చేశాను.
హీన-ఏంటి రాజా ఇంత పొద్దున్నే?
*అది నా bag?
హీన-ప్రస్తుతం నా దేగ్గర ఉంది. తీసుకోస్తున్న.
*వద్దు ఇవాళ నేను రావడం లేదు. (నా గదిలో నుండి బయటకి వస్తు. బయట కూర్చున్నా పవన్, మల్లికా ఇద్దరు విన్నారు)
హీన-ఏంటి?మూర్తి కారాణమా?
*కాదు, కొద్దిగా తల నొప్పిగా ఉంది. ఎల్లుండి వస్తాను తీసుకుని రా.
హీన-ok
*రీమా మేడం……
హీన-ఎవరికి చెప్పాను.
*థాంక్స్. ఫోన్ పెట్టేసి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి నిన్న మిగిలిన అన్నాన్ని పెట్టుకుని హాల్లోకి వచ్చి తినేసి పళ్ళెం కడిగి పెట్టేసి. నా బాగ్ తీసుకుని బయటకి వస్తుంటే పవన్ ఆపాడు.
నేను ఆగకుండా నా బండి దేగ్గరకి వెళ్లిపోయాను. పవన్ నా వెనుకే బండి దేగ్గరకి వచ్చేశాడు. తన వెనుకే మల్లికా కూడా. బండి స్టార్ట్ చేసి కదలబోతుంటే పవన్ అపాడు.
పవన్-అసలు ఏం జరిగింది.
*నేను పవన్ వైపు చూసి మల్లిక వైపు చూస్తూ)చూడు అన్న నేను మనిషిని. నాకు అందర్లాగానే సిగ్గు,లజ్జ,మానం,అభిమానం అన్నీ ఉన్నాయి. మార్పు అనేది ఒక్కసారిగా రాదు. మెల్లిగా మార్పు వస్తుంది. అంత ఓపిక ఎదుటి వారికి లేదు. (బండి పోనిస్తుంటే మళ్ళీ ఆపాడు. నేను మల్లిక కళ్ళలోకి చూస్తూ) చూడన్న నేను శవాన్ని దెంగే రకం కాదు. వేరే వాడిని చూసుకోండి, తప్పుకో (బండి తీసుకుని బయటకి వచ్చేసి ఊరి దారి పట్టాను)

పవన్ ఓడిపోయిన భావంతో లోపలికి అడుగుపెట్టి సోఫాలో కూలబడిపోయాడు. మల్లిక కూడా తల దించుకుని కూర్చుని ఉంది. ఇద్దరి మద్య నిశ్శబ్ద యుద్దం నడుస్తుంది.చివరికి పవన్ నిశ్శబ్దాన్ని చేదిస్తూ.
పవన్-అసలు ఏం జరిగింది?
మల్లిక-……………………
పవన్ లేచి లోపలికి వెళ్లబోతుంటే ఆపింది.
మల్లిక-రాజని నీ ముందు సెక్స్ చేయమని చెప్పాను. అందుకు తను ఒప్పుకోలేదు. కొద్దిరోజుల తరువాత అది చేస్తానని చెప్పాడు. దానికి నేను ఒప్పుకోలేదు. నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోలేదని కోపం చూపించాను.
పవన్-తప్పుచేసావు మల్లిక. ఎందుకు చేశావు?
మల్లిక-నా అందం ముందు తను అన్నీ చేస్తాడని అనుకున్నాను. కానీ….
పవన్-కానీ చేయలేదు.
మల్లిక-అవును.
పవన్-అందం అన్నీ చేయలేదని నిరూపించాడు. నిన్ను ఏమనాలో అర్దం కావడం లేదు. నీ అందం మీద గర్వం అనాలో, నా మీద ప్రేమ అనాలో,వాడి మీద కోపం అనాలో తెలియట్లేదు. అని లేచి తన గదిలోకి వెళ్ళాడు. మల్లిక తల దించుకుని చిన్నగా ఏడుస్తుంది. 

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: