P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 45 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 45 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 45 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

పిన్ని-ఎందుకు రమ్మన్నావు. అదేదో కిందే చెప్పవచ్చుగా.

*చెప్పా వచ్చు. కానీ కొన్ని అందరికీ తెలియకూడదు. అందుకని ఇక్కడకి రమ్మన్నాను.
పిన్ని-తెలియని భయం,సిగ్గు ముంచుకొచ్చాయి) ఏంటి?
*మీరు ఈ వూరికి ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలుసు. ఏం జరిగిందో కూడా నేను ఊహించగలను.
పిన్ని-ఏం తెలుసు నీకు?(భయంతో) 
*బాబాయిని డబ్బులు కోసం కొట్టారు అవునా?
పిన్ని-అది…అది.. నీకు ఎలా తెలుసు?
*అది తెరువాత నేను చెప్పింది అవునా,కాదా?
పిన్ని-అవును. నీకేల తెలుసు?
*సాయంత్రం హోటల్లో  టిఫిన్ చేస్తుంటే కొందరు మాట్లాడుకుంటుంటే తెలిసింది. వల్ల మాటలు బట్టి నాకు తెల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు కొట్టింది బాబాయిని అని. వాళ్ళని చూస్తుంటే రౌడీ ల్లగా ఉన్నారు.
పిన్ని-మొత్తం విన్న తరువాత )అవును నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఇది ఎవ్వరికీ చెప్పమాకు.
*అలాగే చెప్పను. మరి నాకేంటి?
పిన్ని-ఏం కావాలి?
*నా కావాలసింది అడిగితే ఇస్తారా?
పిన్ని-ఏమో తెలియదు.
*ఇంతకీ అప్పు ఎవరి దేగ్గర తీసుకున్నారు.
పిన్ని-మణిలాల్ సేటు.
*ఎంత?
పిన్ని-లక్ష నుండి 2 లక్షలు ఉంటాయి.
*రేపు మీరు నన్ను కలవగలరా?
పిన్ని-ఎందుకు?
 *కలవండి చెప్తాను.
పిన్ని-అలాగే బట్టలు కొంటానికి అని చెప్పి వస్తాను.
*వచ్చిన తరువాత నాకు ఫోన్ చేయండి.
పిన్ని-అలాగే అని వెళ్లిపోయింది.
కొద్దిసేపూ నేను పడుకున్నాను. అలసట వల్ల నిద్ర పట్టింది. రాత్రికి చెల్లి వచ్చి నిద్ర  లేపింది. నిద్ర కళ్ళతో  చెల్లిని చూసి కూర్చుని “ఏంటి?”
చెల్లి-అమ్మ భోజనానికి రమ్మంది.
*పద వస్తున్నాను.
చెల్లి-లేదు దేగ్గరుండి తీసుకుని రమ్మంది. చేయి పట్టుకుని లాగుతూ
 తన తో పాటు కిందకి వాళ్ళను. అక్కడ అందరూ ఉన్నారు. నేను వెళ్ళి తింటుంటే. మానస మొహం dullగా ఉంది.
అమ్మ-ఏంటి రాజ ఆఫీసుకి వస్తానని చెప్పావు.
*అంటే అమ్మ ఇవాళ కొద్దిగా పని ఉంది. రేపు వస్తాను. అని మానసాని చూసి కన్ను కొట్టాను. తను నవ్వుతూ తింటం మొదలుపెట్టింది.
అమ్మ-అలాగే 
అందరం తినేసి నిద్రకి ఉపక్రమించాం.

మరుసటి రోజు

collageకి వెళ్లబోతుంటే బండికి ఎదురుగా చెల్లి నిలబడింది. పక్కన కోమలి ఉంది.ఇద్దరు bags తగిలించుకుని ఉన్నారు.
*ఏంటి?
చెల్లి-నువ్వు అసలు మమ్ముల్ని మర్చిపోయావు.
*ఏమైంది ఇప్పుడు?
చెల్లి-మమ్ముల్ని collageలో దింప కుండ వెళ్లిపోతున్నావు.
*Come on మీరు చిన్న పిల్లలు కాదు.
చెల్లి- అవి అన్నీ అనవసరం ఇప్పుడు మమ్ముల్ని  తీసుకెళ్తున్నావు అంతే (బండి ఎక్కి కూర్చుంది)
పక్కన కోమలి అలానే చూస్తుంది.
*ఇంకా నువ్వేందుకు అక్కడ రా ఎక్కు.
కోమలి నవ్వుకుంటూ వచ్చి ఎక్కింది. ఇద్దరని తీసుకుని వెళ్ళి collage ముందు దింపాను. దిగిన తరువాత 
చెల్లి-ఇలా రోజు మమ్ముల్ని దింపాలి.
*అలాగే మేడం.అని సెల్యూట్ చేశాను.
ఇద్దరు నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్లారు.
 నేను నా collageకి వచ్చాను. క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. మాధురి, హీన మెల్లగా కుంటుకుంటూ వస్తున్నారు.  నేను వాళ్ళని చూసి నవ్వుకుంటూ “ఏమైంది మీకు కుంటుకుంటూ వస్తున్నారు?”
హీన-ఇద్దరని గండు చీమ కుట్టింది.   
*చీమ కుడితే ఇలా నడుస్తారా?
హీన-అంటే వాటిని పెద్ద కర్రల్తో కొట్టి చంపాము. నా మీద మొట్టికాయ వేస్తూ.
మేడం వచ్చారు. క్లాస్ మొత్తం సైలెంట్ అయ్యిపోయింది. ఒక అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది. 
మేడం-స్టూడెంట్స్ ఈ అమ్మాయి పేరు సునీత .కొన్ని అనివార్య కారణాలు వల్ల ఇక్కడ 4th ఇయర్ చదవడానికి వచ్చింది. Let’s welcome her.
అందరూ తనకి welcome చెప్పారు. తను చాలా అందంగా ఉంది. తను అందరినీ చూసి నడుచుకుంటూ వచ్చి హీన పక్కన కూర్చుంది. నాతో పాటు క్లాస్ మొత్తం షాక్ అయ్యింది. సునీత  వాళ్ళతో మాటలు కలిపింది. హీన, మాధురి వాళ్ళని పరిచయం చేసుకున్నారు. నేను తనని ఎక్కడో చూశాను ఎక్కడ చూశానో గుర్తుకురావడం లేదు. ఇవాళ గుణ రాలేదు. అందుకని నా benchలో నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను. లంచ్ టైమ్ లో నేను,హీన,మాధురి canteenకి వెళ్ళాము. మాతోపాటు సునీత కూడా వచ్చింది. అంతకు ముందే  అక్కడ నీరు,మ్యాడి ఉన్నారు. పక్క tableలో ప్రీతి,సిరి వాళ్ళ gang ఉన్నారు. సునీత వచ్చి హీన పక్కనే కూర్చుంది.
సునీత-ఇందాక వచ్చే తప్పుడు చూశాను మీరు కుంటుకుంటూ వస్తున్నారు ఏమైంది?
నిరు-అవునా ఏమైంది అక్క?
నేను నవ్వూతునన్నాను.
మాధురి-కోపంగా నన్ను చూస్తుంది.  
హీన- అదీ నిన్న మాధురి మాయింటికి వచ్చింది. ఇంటికి వెళ్ళే timeలో మొదటి మెట్టు దేగ్గర చూసుకోకుండా కాలు జారింది. పక్కనే నేను ఉన్నాను తనని పట్టుకుందాం అని tryచేసి fail అయ్యి ఇద్దరం మెట్ల మీద పడ్డం. అదే ఈ నొప్పి.  హీన చెప్పిన answerకి అందరూ satisfy అయ్యారు. నేను హీనకి కన్ను కొట్టాను. సునీత చాలా అందంగా ఉంది. దాని గురించి పక్కన సిరి tableలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. కాని తను ఎవరో నాకు గుర్తుకు రావటం లేదు. ఇంతలో పిన్ని నుండి ఫోన్ వచ్చింది.
పిన్ని-రాజా ఎక్కడ?
*ఇక్కడే collageలో ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ?
పిన్ని-ఇక్కడే మీ collage busstop లో ఉన్నాను.
*ఇదిగో వస్తున్నాను. ఫోన్ పెట్టేశాను.
*నాకు పని ఉంది నేను వెళ్తాను అని ఆక్కడి వాళ్ళకి చెప్పి నేను వచ్చేశాను. వెళ్ళి పిన్నిని కలిశాను.
పిన్ని-ఎందుకు రమ్మనావు?
*రండి బండి ఎక్కండి మనం ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి.
పిన్ని-tensionగా)ఎక్కడకి?
*నేను బాబాయి చేసిన అప్పు కడదామని, అందుకనే మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తున్నాను.
పిన్ని-ఆరాధానగా)నిజమా.
*అవును.ఇప్పటికైనా ఏదో చేస్తానని అనుమానం తప్పించి బండి ఎక్కితే మనం వెళ్దాం.
పిన్ని తల దించుకుని సిగ్గుపడుతూ బండి ఎక్కింది. ఇంకా బండి ని మణిలాల్ సేట్ వైపు నడిపాను. దారిలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ రాగానే బ్రేక్ వేశాను.వెచ్చటి పిన్ని సల్లు నా వీపుకు గుచ్చుకుంటున్నాయి. రక్తం వేగం పెరిగింది. నాకు సమ్మగా ఉంది.  అలా కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తరువాత పిన్ని సళ్ళని కావాలనే నా వీపు మీదకి అదుముతుంది. అలా ఒక 10ని!! తరువాత పిన్ని ఆపేసింది. ఇంకో 15ని!! తరువాత సేట్ ఇల్లు వచ్చింది. బండి దిగగానే నేను పిన్ని మొహం చూశాను. మొత్తం చెమటలుతో నిండిపోయింది. పిన్ని కళ్ళు నా ఫాంట్ లో ఉన్న గుడారం వైపు చూస్తుంది.
*లోపలికి వెళ్దామా?
పిన్ని-పదఅని  ఇద్దరం లోపలికి నడిచాము. వెళ్ళి సేటుని కలిసాము. 
*సేటు గారు నా పేరు రాజా నేను రజిత్ వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకుని. అంటే రజిత్ నాకు బాబాయి. ఈవిడ  మా పిన్ని రజిత్ వాళ్ళ భార్య. పిన్ని నమస్కారం చేసింది. సేటు కూడా నమస్కారం చేశాడు.
సేటు-రజిత్ అంటే 11/2 లక్ష అప్పు తీసుకున్నాడు అతనే కదా.
పిన్ని-అవును సేటుగారు.
సేటు-ఎందుకొచ్చారు.
*మీ అప్పు కట్టేద్దామని వచ్చాము.
సేటు-అలాగా మొత్తం కలిపి 2లక్షలు .
*ఇదిగొండి (2లక్షల డబ్బుని  అక్కడ పెట్టాను.) బాబాయి పాపేర్స్ ఏమైయన ఇచ్చినట్టు ఉంటే అవి ఇవ్వండి.
సేటు డబ్బు లెక్కపెట్టుకుని  వాళ్ళ మనుషులకి సైగ చేశాడు వాడు వెళ్ళి పాపేర్స్ తీసుకుని వచ్చాడు. సేటు ఆ పాపేర్స్ నాకు ఇచ్చేశాడు.
పిన్ని-మా ఆయన్ని ఇంకా భాద పెట్టొద్దు.
సేటుకి ఏమి అర్ధం కాలేదు.
*సేటు గారు మేము డబ్బు ఇచ్చినట్టు బాబాయి కి చెప్పవద్దు.
సేటు- నాకు కావలసింది డబ్బు అది చాలు. ఇంకా మీ ఇష్టం.
*థాంక్స్ ఆండీ  
      అక్కడ ఉండకుండ వచ్చేసాము. దారిలో ఒక బట్టల షాప్ కనిపిస్తే పిన్ని ఆపమని అక్కడ దిగిపోయింది.
పిన్ని-నేను బట్టలు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్తాను. ఈ పాపేర్స్ నీ దేగ్గర ఉంచు. అని వెళ్లిపోయింది.
 అలా వెళ్తుంటే పిన్ని గుద్దని దాని అందాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. పిన్ని ఆగి వెనక్కి తిరిగి నన్ను చూసి నవ్వుకుంది. నేను బండి స్టార్ట్ చేసి ఆఫీసుకి వెళ్ళాను. చాలా రోజుల తరువాత ఆఫీసుకి వచ్చాను. నా కేబిన్ లోకి వెళ్ళకుండ అమ్మదేగ్గరకి వెళ్ళాను. అక్కడ అమ్మ,మానస  మంచి బిజీగా ఉన్నారు. నన్ను చూడగానే పని ఆపేశారు.
*నేను నా కేబిన్లో ఉంటాను అని చెప్పి వచ్చేశాను.   
కొద్దిసేపు తరువాత ఇద్దరు వచ్చారు.
*ఏంటి బాగా బిజీగా ఉన్నారు?
అమ్మ-లేదు.ఏదో నార్మల్ వర్క్. మొత్తానికి ఇప్పుడు కుదిరిందా?
*మానస ఒక మంచి టీ పెట్టి ఇవ్వు.
మానస-అలాగే లేవబోతే.
అమ్మ-టీ పెట్టడానికి చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి చెప్పు.
*మానస టీ బాగా పెడుతుంది.
అమ్మకి ఫోన్ వచ్చింది.
మానస-పర్లేదు మేడం. మన వాళ్లకేగా చేసేది.
అమ్మ-ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నన్ను అత్తయ్య అనమని  
మానస-సారీ మేడం.కొద్దిగా టైమ్ కావాలి.
అమ్మ-ok అని వెళ్లిపోయింది. మానస కూడా వెళ్లిపోయింది. తొందరగానే ఒక కప్పుతో వచ్చింది. నా టేబల్ మీద పెట్టింది.
*నీకేది?
మానస-నేను తాగను.
*పర్లేదు నాకు company ఇవ్వు. కప్ లో ఉన్న టీ ని కింద సాసర్ లోపోసి సగం కప్ తనకి ఇచ్చాను. నేను ప్లేట్ లో టీ ని తాగడం మొదలుపెట్టాను.
నా చూపులు తన కళ్ళని, తన అందాన్ని చూస్తూ పెదాల దేగ్గరకి వచ్చాను. ఆ ఎర్రటి పెదాలు చూస్తూ టీ తాగుతున్నాను. మానస నా చూపులు గమనించి సిగ్గుపడుతుంది. నేను ప్లేట్ పక్కన పెట్టిశాను.
*అత్తయ్య హుమ్…….మీరు బాగా దేగ్గర అయ్యారు అనుకుంటా.
మానస-అవ్వలికదా.
*కానీ మనమే ఇంకా దేగ్గర అవ్వలేదు.
 మానస-కావాలంటే నిన్ను కూడా పిలుస్తాను.
*ఏమని?
మానస-సిగ్గుతో తలదించుకుంది. కప్పు కింద పెట్టింది.
*పిలవడమేనా? కలవడం ఉందా?
మానస-ఏమో?
*ఏమోనా అని తన దేగ్గరకి వెళ్ళాను. తను నా కళ్లలోకి చూస్తుంది. నేను తన కళ్లలోకి చూస్తూ తెలియకుండానే వెళ్ళి తన పెదాలమీద ముద్దు పెట్టాను. తను ఒక్కసారిగా  కళ్ళు మూసుకుని ఆనంద మేఘల్లో తేలిపోతుంది. నేను తన పెదాలని ఎంతో శ్రద్ధగా చీకుతున్నాను. ఒకసారి పై పెదాన్ని మరోసారి కింద పెదాన్ని చీకుతున్నాను. నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కానీ తన పెదాల్లో రుచిలో ఆలోచన కొట్టుకుపోయింది. తనని గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులో మునిగిపోయాను. తను కూడా నన్ను వాటేసుకుని ముద్దులో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.  ఇంతలో తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. ఇద్దరం అమ్మ వచ్చింది అనే భయంతో విడిపోయి కూర్చున్నాము.
*come in.
ఒక అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది. మా ఇద్దరని తెరపారగా చూసి మేడంగారు పంపించారు.
*ఎవరు నువ్వు? తనని మొత్తం scan చేసి.
మానస-తను నజీరా. అదే అక్కౌంటెంట్. బహుశా మేడమ్ పంపించిఉంటుంది.
*నజీరా.నజీరా…..  నువ్వేంటి ఇక్కడ? మెల్లగా మంచి మూడ్ పాదుచేశావు. అది మానసకి వినపడి నవ్వుకుంది.
మానస-తను మీ అసిస్టెంట్. నేను మేడం తో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా.
*అంటే నువ్వు చేసే అన్నీ పనులు తను చేస్తుందా?
మానస-అవును. నేను మేడం దేగ్గరకి వెళ్తాను. లేట్ అవ్వుతుంది. అని లేచి వెళ్లిపోయింది.
ఇంకా cabinలో ఇద్దరం ఉన్నాం. నాకు తన మీద కోపం వస్తుంది. కానీ చేసేది ఏమి లేకా నా బాగ్ తగిలించుకుని “పద అలా roundsకి వెళ్దాం. 
నజీరా-అలాగే సర్. 
ఇద్దరం నడుచుకుంటూ admin లోకి, తరువాత plantలోకి వెళ్ళాము. అక్కడ అందరూ వర్కర్స్ నజీరా వంక అలానే చూస్తూ ఉన్నారు. నేను వచ్చాను అనే సంగతి మర్చిపోయరు. అలా నడుస్తూ ఒక storeroomకి వచ్చాము. అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. అది కొత్తగా తీసుకున్నది అక్కడ వచ్చే గూడ్స్ పెట్టడానికి. అదే విష్యం నాకు చెప్తుంది. తనని అక్కడే నిలా బెట్టి మొత్తం చూస్తూ తన చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేశాను. తను ఏదో చెప్తానే ఉంది. తన చూడగానే ఇంతకు ముందు కన్నా ఒంపులు ఇంకా తిరిగి ఉన్నాయి. వేసుకున్న టైట్ skurt, అక్కడ ఉన్న పిర్రల షేప్. అక్కడ తెల్లగా ఏదో కనిపిస్తుంది. అలాగే inshirt చేసిన టైట్ షర్ట్. అందులోనుండి తన్నుకుని బయటకి రావడానికి రెండు బంతులు. అబ్బో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. తన skurt కనపడగానే నవ్వు వచ్చి తనకి ఎదురుగా కింద పెన్ను పడేశాను. 
*నజీరా ఆ పెన్ను తీయ్యి.
నజీరా-అలాగే సార్. కిందకి ఒంగి కూర్చుంది. అంతే సర్ర్…ర్ర..ర్ర.. మని చప్పుడు వచ్చింది. తను చటుక్కున లేచి నిలబడింది. Skurt ఊడి తన చేతిలో పడింది. తను skurt తీసుకుని ఒక మూలకి పరిగెట్టింది. తను పరిగెడుతుంటే తెల్లని పిర్రలు పైకికిందకి ఊగుతున్నాయి. తను సిగ్గు,భయంతో దేగ్గరకి వస్తున్న నన్ను అలానే చూస్తుంది.  తన దేగ్గరకి వెళ్ళి నిలబద్దను. తను ఆ గుడ్డతో తొడలని కప్పటానికి కృషి చేస్తుంది. కానీ అస్సలు కుదరటం లేదు. నేను నా తీసి అందులో ఉన్న ఫాంట్ తీసి ఇచ్చాను.
*ఇంత టైట్ బట్టలు వేసుకుంటమ్ ఎందుకు. వచ్చేటప్పుడు అందరూ నిన్ను చూస్తున్నారు.
నజీరా- sorry sir నేను చూసుకోలేదు. మీరు చూసిన చేసిన ఎమీ అనను ఎవ్వరికీ చెప్పను. (ఫాంట్ వేసుకుంటూ.
*ఇంత ఓపెన్ అయ్యింది చూద్దాం దీని సంగతి )నిజమా ఒక్క ని!! ఆగు. వెనక్కి తిరుగు.
నజీరా-అలానే వెనక్కి తిరిగి తన తెల్లటి పిర్రలని చూపిస్తుంది. 
*నేను చట్…చట్…. మని ఒక్కో పిర్ర మీద ఒక్కటి ఇచ్చాను. తెల్లగా ఉన్న పిర్రల మీద ఎర్రటి నా చేతి ముద్రలు కనిపించాయి. తన కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి.) ఎలా ఉంది?
నజీరా-ఫాంటు వేసుకుంటూ )బాగా నొప్పిగా ఉంది.
*దాన్ని నువ్వు తట్టుకోగలవు అని పిస్తే రేపు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదే చూపించు అప్పుడు మాట్లాడుదాము. (ఇప్పుడు చాయిస్ తనేదే రావడం, రాకపోవడం.
నజీరా-అలాగే sir. అని ఫాంట్ వేసుకుని  చూసుకుంది.
*సరిపోయిండా?
నజీరా-looseగా ఉంది. కానీ నేను మానేజ్ చేస్తాను.
 Ok ఇద్దరం బయటకి వచ్చి తన కబీన్లోకి తను నా కేబిన్లోకి వెళ్లబోతు ఏమైనా అవసరం ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం. అని చెప్పి వెళ్లిపోయాము.
సాయంత్రం అయ్యిన తరువాత అందరం ఇంటికి వెళ్లిపోయాము. ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాతా అందరూ రెడీగా ఉన్నారు.
*ఎక్కడికి అందరూ రెడీ అయ్యారు?
3అత్త-మర్చిపోయావా?2 అత్త కొడుకు పెళ్లి ఫంక్షన్.
*సారీ మర్చిపోయాను. 
ఇంతలో అమ్మవాళ్లుకూడ తయారయ్యి వచ్చారు. సరే నేను రెడీ అయ్యి వస్తాను మీరు వెళ్ళండి. అందరూ మొహాలు చూసుకుని బయటకి వెళ్ళి carలో ఎక్కి వెళ్లిపోయారు నా గదిలో నేను స్నానం చేసి బయటకి రాగానే 3అత్త నా మంచం మీద కూర్చుని ఉంది. 
*వెళ్ళిపోయారు అనుకున్న నువ్వు వెళ్లలేదా?
3అత్త-ప్లేస్ లేదని, నీ తోపాటు రమ్మని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 
*అంటే ఇంట్లో మనమే ఉన్నమా?
3అత్త- అవును.
అనగానే నా ఆలోచనలు వేగంగా పరిగెత్తాయి. వెంటనే టవల్లో గుడారం పెరిగిపోయింది. 3అత్త నా కళ్ళలో   రంగుని చూసి జరగబోయే దాన్ని గ్రహించి లేచి బయటకి పరిగెత్తబోయింది. నేను వెళ్ళి తలుపుకు అడ్డంగా నిలబడి టవల్ తీసేశాను. నిటారుగా నిలబడిన నా దండం తనలో అసలు రేపింది. నేను ముందు అడుగు వేసుకుంటూ వస్తున్నాను తను వెనకడుగు వేస్తూ మంచంకి తగిలి ఆగింది.
3అత్త-వద్దురా అస్సలు టైమ్ లేదు.
*ఏమవ్వదు.(ముందుకు వస్తు)
3అత్త-బట్టలు నలిగిపోతాయి.
*పర్లేదు. అని మంచం మీదకి తోశాను.
3అత్త- వద్దురా…..
 నేను ఒక చేత్తో చీరని లంగాని నడుం వరుకు పైకి లేపాను. లోపల నల్ల పాంటి ఉంది. దాన్ని పట్టుకుని కిందకి లాగాను.పంగ తెరచి గురి చూసి దిమ్మలో దింపాను. ఒక్కసారిగా మొత్తం దిగిపోయేలా దింపాను. “అమ్మా……మెల్లగా”అరిచింది. జాకిట్ మీద నుండి సల్లని పిసుకుతూ బీకరంగా వాయించడం మొదలుపెట్టాను. 3అత్తకి కూడా ఇలాంటి దెబ్బలే కావాలి.  అలా కుమ్ముతు ఉండగా 3అత్తకి ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్లో పేరుని చూసి “ఒరేయ్  మీ అమ్మ ఫోన్ చేస్తుంది రా ఏం చెప్పమంటావు?” “byke పంచర్ అయ్యింది అని లేట్ అయ్యిద్దని చెప్పు”. “అలాగే కొద్దిగా ఆపు మాట్లాడాలి.” “అస్సలు ఆపను అలాగే మాట్లాడు” నా కళ్లలోకి చూస్తూ ఫోన్ ఎత్తింది. అటునుండి “అమ్మ ఎంతసేపు?”. “అహ్…… బండి రేపర్ వచ్చింది కొద్దిగా లేట్ అయ్యిద్దిహి…..”తన ఊపిరిని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది. 
*ఎవరు?
3అత్త-కోమలి.నువ్వు తొందరగా అహ్….
 అనగానే గట్టిగా ఒక పోటు వేశాను. మెల్లగా ఒక 20 ని!! కుమ్మి దిమ్మలో కార్చేసి  బయల్దేరాము. 3అత్త కడుక్కోకుండా లేటు అవ్వుతుంది అని బట్టలు సరిచేసుకుని బండి దేగ్గర నిలబడింది. ఈ లోపు రెడీ అయ్యి అత్తని తీసుకుని ఫంక్షన్ కి వెల్లము. 3అత్త మొహం మేకప్ మొత్తం చెరిగిపోయింది. చెమటలుతో ఒళ్ళంతా తడిచిపోయింది. చీర నలిగింది. నడకలో తేడా ఉంది. నా మొహం చెమటలుతో నిండిపోయింది. ఇద్దరం దిగగానే 
కోమలి-ఏంటమ్మ అలా ఉన్నావు? (అది వినగానే 3 అత్త కంగారూ పడింది) 
*బండి తీసుకుని నడుచుకుంటూ వస్తుంటే చిన్న ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
అమ్మ- సరే పదండి లేట్ అవ్వుతుంది. అనగానే అందరం లోపలికి వెళ్ళమూ. 
 నా కళ్ళు కరుణాని వెతికాయి కానీ తన ఫ్యామిలి ఉంది కానీ తను లేదు. మళ్ళీ నిరాశే. అలా పక్కకి తిరగగానే పిన్ని కూర్చుని కనిపించింది. చూడగానే  కళ్ళు చెదిరిపోయాయి. నేను వెళ్లబోతుంటే అమ్మ ఆపి “భోజనానికి రావా?”
*మీరు తినండి అని పిన్ని దేగ్గరకి వెళ్లబోతుంటే 
అమ్మ-ఐతే వెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించు అని నవదంపతులను చూపించింది.
*సరే అని స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాను.
         అక్కడ కొత్త జంట మాత్రమే ఉన్నారు. స్టేజ్ పక్కన 2అత్త ఫ్యామిలి ఇది వాళ్ళ ఫంక్షన్ కాదన్నట్లు వేరే లోకంలో ఉన్నారు. దాని ఎఫెక్ట్ కొత్త జంట మీద పడి వాళ్ళు dullగా ఉన్నారు. వాళ్ళని చూస్తూ కొత్త జంట దేగ్గరకి వెళ్ళి వాళ్లని విష్ చేశాను.
*కంగ్రాట్స్. Both of you.
ఇద్దరు- థాంక్స్.
*ఇప్పుడు నిన్ను బావా అని పిలవాలా? ఎందుకంటే నాకు ఆడు కొత్తగా ఉంది.
పవన్-పర్వాలేదు నీకు ఇష్టమైనట్టు పిలువు. అంత కష్టంగా ఉంటే అన్న,భయ్యా అని పిలువు. పిలుపులో ఏముంది?ప్రేమలో ఉండాలి. 
మల్లిక-సరిగ్గా చెప్పారు.
*ఈటె ఇప్పటి నుండి మిమ్మల్ని అన్న వదిన అలీ పిలుస్తాను. Ok?
ఇద్దరు-double ok . నవ్వుతూ.
 వాళ్ళదేగ్గరనుండి వచ్చి పిన్ని దేగ్గరకి వెళ్ళాను. మేము రావడం లేట్ అవ్వడం వల్ల చాలా మంది gustes వెళ్ళిపోయారు. నేను పిన్ని దేగ్గరకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను.  పైట తొలగి లోపల లోయ కనిపిస్తుంది. దాన్ని చూస్తూ
*ఏంటి పిన్ని ఒంటరిగా కూర్చున్నావు? బాబాయి ఎక్కడ?
పిన్ని-నా చూపులు గమనించి )మీ బాబాయి,పిల్లలు తింటానికి వెళ్ళారు.
*మరి మీరు?
పిన్ని- నాకు ఆకలిగా లేదు. కిందకి ఒంగుతూ
లోయ ఎక్కువ కనిపించడంతో కింద గురుడు గుడారం లేపి కూర్చున్నాడు. అది గమనించి
పిన్ని-ఏంటి చూస్తున్నావు?
*లోయలు,కొండలు. అవి ప్రకృతి అందాలు.
పిన్ని-నువ్వు దిగలేవు అది చాల లోతుగా ఉంటుంది.
*దిగితేనేగా తెలిసేది లోతు ఎంత? దిగనిస్తారా?
పిన్ని- అది అడగకూడదు……. చెప్పేలోపు వల్ల పి‌ఐ‌ఎల్లు బాబాయి వచ్చేయడం చూసి )వాళ్ళు వస్తున్నారు. 
*సరే ఇప్పుడే వస్తాను.
పిన్ని- ఎక్కడికి?
*చాలా tightగా ఉంది. వెళ్ళి రిలాక్స్ అవ్వాలి. గుడారాన్ని చూపిస్తూ.
పిన్ని-నవ్వుకుంటూ) వెళ్ళు.
నేను అక్కడనుండి toiletsలోకి వెళ్ళి కొద్దిగా ఉచ్చ పోసుకుంటే రిలాక్స్ అయ్యిద్దని లోపలికి వేళ్ళాను. లోపల ఎవరు లేరు. ఒక cummod దేగ్గరకి వెళ్ళి జిప్ తీసి బయట పెట్టగానే నెత్తి మీద టన్ను బరువు దించినట్టు ఉంది. కొద్ది స్పు అలానే ఉంచగానే మెల్లగా పోసుకుంటున్నాను. ఇంతలోకి లోపలికి పవన్ వచ్చి నాపక్కనే ఉన్న cummod వచ్చి పోసుకుంటూ ఒక కన్ను నా  దండం మీద వేసి అలానే చూస్తున్నాడు. నేను అతన్ని,అతని చూపును గమనించగానే నాకు చెమటలు పట్టడం మొదలయ్యాయి. “ఈ మద్య కాలంలో కొత్తగా gayలు పుట్టుకొస్తున్నారు. ఒకవేళ పవన్ భయ్యా అలాంటివాడా?”  అలాగే తన మొహంలో మారుతున్న హావభావాలు చూడగానే భయం వేసింది. “ఖచ్చితంగా అలాంటి వాడే ఇక్కడ ఉంటే ప్రమాదం”అని లోపల వేసి జిప్ వేసుకున్నాను. అక్కడ ఒక్క క్షణం ఉండకుండా వచ్చేశాను. బయటకి రాగానే అక్కడ నా ఫ్యామిలి కనిపించింది. హమ్మయ్య ప్రాణం లేచివచ్చింది. అనుకుంటూ వెళ్ళాను.
            కొద్దిసేపు తరువాత పవన్ మెల్లగా వచ్చి స్టేజ్ మీద నిలబడ్డాడు. తన చూపు మొత్తం నా మీదే ఉన్నాయి. అది నేను కూడా గమనించాడు.
 ఎందుకో తన చూపు చూడగానే నా వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. ఇంత వరుకు ఈ మగాడు నన్ను అలా చూడలేదు. నేఁ అక్కడ ఉన్న అమ్మ దేగ్గరకి వెళ్ళి “అమ్మ నాకు పని ఉంది నేను వెళ్తాను.”
అమ్మ-సరే కానీ ఒకరు ఎక్కువ అవుతారు నువ్వు తీసుకుని వెళ్తావా?
*సరే చెల్లిని తీసుకుని వేల్తాను.
అమ్మ-సరే అని చెల్లిని పిలిచింది.
చెల్లి-ఏంటి?
అమ్మ-ఇప్పుడు నువ్వు అన్నయ్యతో వెళ్ళు.
చెల్లి-నిజంగా (ఆనందపడుతూ.
*సరే పదా నాకు లేట్ అవ్వుతుంది. అని తన చేయి పట్టుకుని తొందరగా తీసుకుని బండి తీసుకుని వెళ్తున్నాను. 
 రాత్రి అవ్వడంతో చల్లగాలి వీస్తూంది. చెల్లి నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని ఉంది. తన మొహంలో తెలియని సంతోషం ఉంది.
చెల్లి-ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం?
*కంగారు పడమాకు నిన్ను ఎత్తుకుపోవటంలేదులే.
చెల్లి-ఎత్తుకు పోయిన నేను ఏమి అనుకొను.(మనసులో)
మేము దిగాలసిన చోటు రావడంతో బండి ఆపాను. అప్పటి వరుకు ఊహాలోకంలో తిరిగుతున్న చెల్లి  నా వీపుకు గుద్దుకుని నెల మీద అడుగుపెట్టింది.
చెల్లి-ఏంటి అన్న ఇది?(చుట్టూ చూస్తూ)
*నీకేమి అనిపిస్తుంది.
చెల్లి-ఏదో functionల ఉంది.
*నిజమే ఇది పెళ్లి ఫంక్షన్. ఇవాళ . (లోపలికి నడుస్తూ)
చెల్లి-నిజమా నాకు తెలియదే.
*నీకే కాదు ఇంట్లో ఎవరికి తెలియదు. అమ్మకి మాత్రం తెలుసు. ఒకేసారి 2 functions వెళ్ళటం కుదరదని పైగా అది familyది కాబట్టి. అమ్మ రావడం కుదరదని ఎవరికి చెప్పలేదు.
       ఇద్దరం వెళ్ళి భానుకి తన భర్తకి విషెస్ చెప్పాము. కానుక కింద కొంత డబ్బుని చెల్లి,నా చేతులు మీద ఇచ్చాము. పక్కనే రజియా కనిపించింది. తన పక్కనే జయా,కమలా ఉన్నారు. నేను చెల్లిని తీసుకుని అక్కడకి వెళ్ళాను. రజియా తెలియడంతో చెల్లి తొందరగా కలిసిపోయింది. వాళ్ళతో
*తరువాత ఎవరు?
కమల-నేను.(సిగ్గుపడుతూ)
ఎప్పుడు?
కమల-2 వారాల తరువాత.
ఏంటి ఇంత తొందరగనా?
కమల-ఏదో అలా కుదిరింది.
ఏ ఊరు?
కమల- ఈ ఊరే. భాను అక్క ఇంటి పక్కనే వాళ్ళ ఇల్లు.
*మొత్తానికి ఇద్దరు ఒకే చోటే ఊరు దాటకుండా ఉంటున్నారు అన్నమాట.
కమల సిగ్గుపడుతూ తల దించుకుంది. నేను మాట్లాడుతుంటే  చెల్లికి అమ్మాయిల గుంపు నుండి ఏవో గుసగుసలు వినిపించాయి. అది విని నా చేయిని పట్టుకుని నిలబడింది. అది గమనించిన నేను “ok ఫ్రెండ్స్ లేట్ అవ్వుతుంది నేను వెళ్తాను.”అని చెప్పి ఇంటికి బయల్దేరాము. దారిలో 
*ఏంటి? భయం వేసిందా?
చెల్లి-లేదు
*మరీ ఎందుకు గట్టిగా పట్టుకున్నావు?
చెల్లి-ఏమో పట్టుకోవాలి అనిపించింది. పట్టుకోకూడడా?
*పట్టుకోవచ్చు. నీకు కాకపోతే ఇంకేవ్వరికీ ఆ హక్కులేదు.
ఆ మాట వినగానే నన్ను వెనుకనుండి గట్టిగా హత్తుకుంది. ఇంతలో ఇల్లు వచ్చేసింది.
*okokఇల్లు వచ్చేసింది. ఇంకా దిగుతావా?
తను దిగి లోపలికి పరిగెట్టింది. నేను లోపలికి వచ్చాను. అందరూ నిద్ర పోవడానికి గదుల్లోకి వెళ్ళుతున్నారు.  3అత్త వెళ్తుంటే 
*ఏంటి ఎలాఉంది?
3అత్త- నీ మానానా నువ్వు పూకులో చెంబుడు కార్చవు. ఎంత ఇబ్బంది పద్దని తెలుసా.
*సంతోషించు పూకులో కారిస్తే ఎవరికి కనపడలేదు. అదే నీ మీద కారిస్తే అలా తిరిగితే ఎలాఉంటుంది.
3అత్త-ఎడిచావులే అని తోసేసింది. నేను నా గదికి వెళ్ళి పడుకుని ఇవాళ భాను శోభనం అనుకుని నిద్రపోయాను.
              ఒక రోజు తరువాత collageలో రీమా మేడమ్ క్లాస్ చెప్తుంది. అందరం శ్రద్దగా వింటున్నాం. నా చూపులు   సునీత వైపు పోయాయి తనని ఎక్కడో చూశాను. ఎక్కడో గుర్తుకు రావడం లేదు. ఆ రోజు మద్యాహ్నం ఆఫీసుకి వెళ్ళటానికి బయటకి వచ్చాను. బస్ స్టాప్ దాటి రాగానే పోలీసు జీప్ ఆగి ఉంది. పోలీసు సునీతతో మాట్లాడుతున్నాడు. నేను బండి అక్కడకి వెళ్ళి ఆపి  అక్కడకి వెళ్ళాను. ఆ పోలీసుని చూడగానే షాక్ అయ్యాను అతను ఎవరో కాదు dgp అజయ్.
*sir మీరెంటి ఇక్కడ? సునీత ఏమైనా సమస్య?
సునీత-లేదు. అంతా బాగానే ఉంది.
*ఇద్దరిలో కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి.)DGP sir సునీత ఏమిఔతుంది.
సునీత-షాక్ అయ్యి నన్ను చూస్తుంది.
DGP-నవ్వుతూ)చెప్పనా సునీత. రాజా చాల sharp అని.
*im waiting ?
DGP-నువ్వు చెప్పింది నిజమే ఈమె నా కూతురు.
*అంటే…..కిడ్నాప్…..ఆక్సీ….
DGP-కాదు. సునీత 2వ కూతురు. తను మొదటి కూతురు.
సునీత-నాన్న నేను నీ కూతురు అని ఇక్కడ ఎవ్వరికీ తెలియదు. పైగా అక్క గురుంచి ఇతనికి ఎలా తెలుసు?
DGP-మీ అక్క ప్రాణాలు కాపడింది ఇతనే. అది నీకు నేను చెప్పలేదు. And సునీత నా కూతురు అది నీకు చెప్పలేదు సారీ. 
*మీరు సారీ ఏంటి sir. మీరు ఏమి చేసిన ఆలోచించి చేస్తారు. సారీ sir నాకు పని ఉంది నేను వెళ్తాను.
DGP-ఉండవచ్చుగా youngman.
*ఆఫీసుకి వెళ్ళాలి. ఇంకెప్పుడైనా. అని బండి తీసుకుని వెళ్లిపోయాను.
సునీత-ఏంటి నాన్న! నన్ను ఇక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అవమన్నారు. ఎన్నో collages ఉంటే ఇక్కడే ఎందుకు?
DGP-సరే నీకు నిజం చెప్తాను. నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అదేంటంటే “సొసైటీ లో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలని కిడ్నాప్ అవుతారని.” నువ్వు నా స్టేటస్ వాడుకోవు. నీ safty కోసం ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వమన్నాను.
సునీత-ఇక్కడ ఏముంది నాన్న. ఇదో చిన్న collage 
DGP-ఇక్కడ రాజా ఉన్నాడు.
సునీత-అంతా గొప్పవాడా?
DGP-ఏమో. కానీ బతికి ఉన్న మీ అక్కని చూసిన ప్రతిసారి అత్నాని గొప్పతనం గుర్తుకువస్తుంది. నాకు అదే తెలుసు  
సునీత-అందుకనేనా అతనితో friendship చేయమంది.
DGP-అవును. అతను చాలా మంచివాడు.
సునీత-మంచి వాడే కానీ, వాడు అదో టైప్.
DGP-తెలుసు. నాకు ఫోన్ వస్తుంది. నేను వెళ్ళాలి. అని DGP వెళ్లిపోయాడు. 
సునీత తన ఇంటి వైపు వెళ్లింది.
     
           ఆ రోజు రాత్రి రీమా మేడంకి ఫోన్ చేసి “ప్లాన్ అమలు చేయాల్సిన పని వచ్చింది. నేను date చెప్తాను అప్పటి వరుకు బండిని lineలో పెట్టు.” రీమా మేడమ్ అలాగే అని ఫోన్ పెట్టేసింది.
          మరుసటి రోజు  collageకి వెళ్ళే టైమ్ లో కొన్ని పాపేర్స్ తీసుకుని వెళ్ళాను. 1st class అవ్వగానే వాటిని 2 copyలు చేసి వాటిని తీసుకుని ప్రిన్సిపల్ రూమ్ కి వెళ్ళాను.                 
ప్రిన్సిపల్-ఏంటి రాజా ఇటు వచ్చావు?
*మీకు ఒకటి చూపించాలి అని పాపేర్స్ అతని ముందు పెట్టాను.
ప్రిన్సిపల్- అవి చూసి )ఏంటి ఇవి?
*సర్ ఇది నేను చేయబోయే ప్రాజెక్టు.
ప్రిన్సిపల్-వావ్ చాలా బాగుంది. ఇలాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇది పూర్తిఐతే మన colageకి పెద్ద పేరు వస్తుంది. మనమే నె 1 అయ్యిపోతాము.
*తెలుసు సర్ ప్రాజెక్టు అలాంటిది. ఆర్మికి 
ప్రిన్సిపల్-ఇంతకీ ఎందుకొచ్చావు?
*సర్ ఇది నేను engg లో join అయ్యినప్పుడే మొదలుపెట్టాను. అది ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇది దాదాపు పూర్తి అయ్యింది. నాకు mech నుండి కొంతమంది, అలాగే cscనుండి కొంత మంది. కావాలి.
ప్రిన్సిపల్-వల్ల పేర్లు చెప్పు.
*ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. Csc ఒక పర్సన్  2nd ఇయర్.
ప్రిన్సిపల్-అలాగా ఒక పని చేయమని చెప్పు తనని మీతో పాటే ప్రాజెక్టు  present చేయమని చెప్పు. అవే మార్కులు తనకి వేస్తాం.
*థాంక్స్ సర్. ఇందులో పేర్లు ఉన్నాయి. (ఒక పేపర్ ఇస్తూ.)
ప్రిన్సిపల్-గుణ,హీన,మాధురి,సునీత, and ప్రీతి,మాధవ,నిరుపమ,నిరజా,నజ్మా. నిరుపమ అంటే రీమా మేడం కూతురు కదూ.
*అవును.
ప్రిన్సిపల్- ok నేను చూసుకుంటాను. వీళ్ళ అందరినీ ఒకసారి కలవమని చెప్తాను.
*అలాగే సర్. ఈ పాపేర్స్ మీ దేగ్గర ఉంచుతారా. 
ప్రిన్సిపల్-ఉంచుతాను. కానీ vice ప్రిన్సిపల్ మూర్తి అయితే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉంచుతాడు. అతని దేగ్గర ఉంచుదాము. కావాల్సినప్పుడు వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు.
*(ఇది కూడా మంచిదే) అలాగే సర్. కావాల్సినప్పుడు మనం వెళ్లవచ్చు.
ప్రిన్సిపల్-మంచిది. (పాపేర్స్ ఒక ఫైల్లో పెట్టి ప్యూన్ ని పోలిచాడు)
ప్యూన్-yes sir?
*ఈ ఫైల్ తీసుకుని వెళ్ళి మూర్తి గారికి ఇచ్చి safeలో పెట్టమని చెప్పు.
ప్యూన్-అలాగే సర్. ఫైల్ తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
 నేను వెళ్తానని చెప్పి వచ్చేశాను.
        మద్యాహ్నం ఆఫీసుకి వెళ్ళాను. డైరెక్ట్ గా మానస కేబిన్ లోకి వెళ్ళాను. అక్కడ తను ఏదో పనిచేసుకుంటూ నన్ను చూసి “ఏంటి సర్ ఏమైనా పని ఉందా?”
*ఉంది ఒక ముద్దు ఇస్తే బండి ముందుకు నడిచిద్ది. లేక పఓటే ఇక్కడే పడిపోతుంది. ఇంతకీ అమ్మ ఎక్కడ?
మానస- పని ఏమి లేదు. ఇంట్లోనే  ఉన్నారు.
*మరి ముద్దు.
మానస-సిగ్గుపడుతూ తల దించుకుని ఉంది. మెల్లగా తన చైర్ దేగ్గరకి వెళ్ళి తన పెదాలు ముట్టుకున్నాను. తను పరవసంతో కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. తన పెదాల స్పర్శ తగలగానే తలుపు చప్పుడైంది. ఇద్దరం సరిచేసుకుని కూర్చున్నాము. 
మానస-comein
నేను లోపలికి వచ్చేవాళ్లని కొరికేద్దామా తినేద్దామా అని చూస్తున్నాను.       
లోపలికి నజీరా వచ్చింది. తనని చూడాగానే గుద్ధ పగలదెంగాలి అనిపించింది.
నజీరా-సర్ రౌండ్స్ వేస్తారా? రమ్మంటారా?
*దీనికేంటి ఇంత తొందర?) లేదు నాకు మూడ్ బాగాలేదు. నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను.
నజీరా-ok సర్.
నీరసంగా వెళ్లిపోయింది.
మానస-ఏంటి ఇంటికి వెళ్తున్నావా?
*అవును 
మానస-కొద్దిసేపు ఉంటే నేను కూడా వస్తాను.
*ok అంటే అన్నీ కారులో అంటావ్ అంతేనా?
మానస-కాదు. నేను నీ byke మీద వెళ్దాం.
*అలాగే కానివ్వు.
మానస-1/2 గం!! అంతే.
*ok అని నా కాబిన్ కి వచ్చేశాను.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: