P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 53 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 53 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 53 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
నందు-మాకు 5000 కావాలి.

(మరి 5000…….  వీళ్ళకి blackmail చేయటం కూడా రాదు అదే వేరే వాళ్ళు ఐతే 50 వెలో ,లేక లక్ష అడిగే వారు. ఇంకా ప్లేట్ తిప్పే టైమ్ వచ్చింది.)
*నేను కూర్చున్నా మంచం మీద నుండి లేచి మంచం పక్కన కుర్చీలో కూర్చుని)5వేలు కాదు గదా 5పైసలు కూడా ఇవ్వను.
ఇద్దరు ఏం జరుగుతుందో అర్దం కాక నోరు తెరచి ఒకరి మొహాలు మరొకరు చూసుకున్నారు)
నందు-లేక పోతే మేము వెళ్ళి నీ సంగతి మొత్తం పిన్ని చెప్తాను.
*చెప్పుకోండి.
ఇద్దరు-చూస్తూ ఉండు చెప్తామ్.
తలుపు తియ్యబోతే వెళ్ళి తలుపులు మూసి గడియ పెట్టాను. ఇద్దరకి నాలో భయం కొద్దిగా కూడా కనిపించడంలేదు. అలాగే వాళ్ళలో ధైర్యం కూడా కనిపించడంలేదు.
*మీరు వెళ్ళి అమ్మకి చెప్పారనుకో ఏమనిద్ది కుర్రాడు వయసులో ఉన్నాడు తప్పు చేశాడు అని వదిలేసిద్ది. (అబద్దం. ఏ అమ్మకి తెలిసీనా చంపేసిద్ది)
ఆ తరువాత నేను అనసూయ సాయంతో మీ  మీద blackmailing పోలీసు కేస్ పెట్టిస్తాను. అది తెలిసి మీ నాన్న ఇంట్లోనుండి గెంటేస్తాడు.
నందు నేను చెప్పేది బొమ్మలాగా వింటుంది. కానీ ఇందుకి నేను చెప్పే ఒక్కో మాట ఒక్కో bomb లాగా మీద పడుతుంది. తనకి తెలియకుండా ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. ఇంకా పోలీసు,నాన్న పేర్లు వినగానే వాళ్ళ కాళ్ళ కింద భూమి కదిలిపోయింది.
*వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చోండి అని చెప్పాను. 
వాళ్ళు బొమ్మల్లాగా వెళ్ళి కూర్చున్నారు. వాళ్ళ ప్లాన్ మొత్తం fail అయ్యింది అని తెలిసిపోయింది. వాళ్ళ చుట్టూ చీకటి కనిపిస్తుంది. Water బాటిల్ వాళ్ళకి ఇచ్చి తాగమన్నాను. ఇద్దరు దాన్ని ఖాళీ చేశారు. కానీ ఇందు న ఏడుపు ఆపలేదు. కన్నీళ్లు చూడగానే నా మనసు కరిగిపోయింది. వాళ్ళకి ఎదురుగా కూర్చుని 
*ఇప్పుడు చెప్పండి?
ఇందు-అన్నయ్య sorry అన్నయ్య. ఏదో తెలియక తప్పు చేశాం. నాన్నకి చెప్పొద్దు.
నందు-sorry అన్నయ్య.
*(అది జరిగి నెల రోజులు అయ్యింది. వీళ్ళు నన్ను blackmail చేయడానికి ఏదో కారణం ఉంది. అది తెలుసుకోవటం ఇప్పుడున్న పని.) సరే…సరే.. ఏడవకండి. నేను ఎవరికి చెప్పను. కానీ…..
ఇద్దరి మొహంలో వెలుగులు నిండిపోయింది. నేను అన్న “కానీ” పదం వాళ్ళ fuseలు ఎగిరిపోయాయి.
ఇద్దరు- భయంగా కానీ?????? 
*మీ మైండ్లో ఏదో ఉంది. కానీ ఏదో బయట పెట్టారు. ఆ లోపల ఉంది నాకు తెలియాలి. అది తప్పో,ఓప్పో నాకు కచ్చితంగా తెలియాలి. లేదంటే మీరు ఎదైతే వద్దు అనుకుంటున్నారో అది జరుగుతుంది. (అబద్దం.) ఇది మీకు ఆఖరి అవకాశం.
ఇద్దరు ఒకరి మొహాలు చూసుకుని సైగ చేసుకుని. ధైర్యం తెచ్చుకున్నారు. నిజం చెప్తే నష్టం జరగదని నిర్ణయించుకున్నారు.
నందు-అన్నయ్య అది ఎలా మొదలుపెట్టాలో తెలియటంలేదు.
*make it easy. నన్ను మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి.
నందు-friend అన్నవూ కాబట్టి మాకు తేలికగా ఉంది.
ఇందు-అవును ఇదే టైమ్ అనుకుంటా.
ఇందు-ఒక సారి deep breath తీసుకుని వదిలి) అన్నయ్య నిన్ను మేడం ని అలా చూసేసరికి ముందు భయం వేసింది. తరువాత అక్కడ నుండి కదలలేక……
నందు-కదల్లేక పోయాం. అలా చూస్తూ ఉండిపోయామ్. లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. కానీ వినపడటంలేదు.
*హమ్మయ్య వినలేదు సంతోషం. తరువాత వినాలంటే నాకు కొద్దిగా tensionగా ఉంది. ఏం చెప్తారో అని.
ఇందు-మేము చాలా ఆలోచించాము. మా బుర్రలో నుండి ఆ దృశ్యం వెళ్లకుండా ముద్రపడిపోయింది. బాగా ఆలోచించి నందు ఒక నిర్ణయం చెప్పింది. నాకు నచ్చింది. 
*ఏంటి ఆ నిర్ణయం?
ఇందు-అది….అది…. నందు నువ్వు చెప్పు.
నందు-actuvalగా మాకు ఒక డౌట్ ఉంది. అది clear చేసుకోవటానికి ఈ తతంగం మొత్తం. కానీ అది fail అయ్యింది.
*ఇప్పటికే చాలా చెప్పారు. ఇంకా pointకి వస్తారా?
నందు-అది…..అది…. చాలా పెద్దగా……ఉంది. అది నిజమేనా
*నాకు సగం అర్ధమైంది. ఇంకా పూర్తిగా తెలియాలి. అంటే ఇంకా దేగ్గర అవ్వాలి.నవ్వుతూ) పెద్దగా అంటున్నారు. ఇంతకు ముందు ఎవరిది చూశారు. 
అప్పుడర్డమైంది ఇద్దరు చేసిన తప్పు ఏంటో.
నందు-అది…అది… 
*ఎవరు festలో చూసిన వాళ్లేనా?
ఇద్దరు అవును అని తల ఊపారు.
*అబ్బో నా చేళ్లిళ్లు చాలా ఫాస్ట్. నవ్వుతూ
ఇద్దరు సిగ్గుపడుతూ నవ్వుతున్నారు.
*ఇంతకీ ఎవరికఐనా  చెప్పారా?
ఇందు-లేదు ఎవ్వరకి చెప్పకూడదు అనుకున్నాం కానీ నీకు దొరికిపోయమ్.
*చూడ్డామేనా …… ఇంకా ఏమైనా…..
ఇద్దరు-మీము ఇంకా virgins.
*ఇంతకీ మీరు చెప్పలేదు ఎందుకు చేశారో?
నందు-మేము ఒకరికిమరొకరం మాట ఇచ్చుకున్నాం. మా sealని ఒకేసారి ఓపెన్ చేయించుకోవాలని. అందుకని అన్నిటిల్లో the best choiceగా మా లవర్స్ ఎంచుకున్నాం. అలాగే fest అయ్యిన తరువాత మేము వాళ్ళతో సెక్స్ చేద్దామని అనుకున్నాం. కానీ…
ఇందు-కానీ ఆ రోజు నిన్ను చూసిన తరువాత నీ ముందు వాళ్ళు ఏమాత్రం సరిపోరు అని.అందుకని……
నా గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది.
నందు-నిన్ను అడిగితే ఒప్పుకోవు అని ఇలా blackmail చేసి మా పని చేయించుకుందామని.
*ఏం పని????
నందు-మా seal నువ్వే ఓపెన్ చేయాలి. కళ్ళు మూసుకుని గడగడ చెప్పేసింది.
నా నెత్తిన బాంబ్ వేశారు. వాళ్ళు rilaxగా కూర్చున్నారు. నేను కుర్చీలో వెనక్కి జారబడి కళ్ళు మూసుకుని “ఇప్పుడు వీళ్ళ నోళ్ళు మూయకపోతే అనసూయ విష్యం బయటకి వస్తుంది. అది అమ్మకి చెప్తారు. అవి రెండు ప్రమాదమే. కాబట్టి నాకు వేరే చాయిస్ లేదు. కానీ చెల్లిని ఎలా????
సొంత చెల్లి కాదుగా….” అని నాలో నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఇందు పిలవటంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చను.
*ok నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. but ఆ dateనేను fix చేస్తాను.
నందు- sorry అన్నయ్య . మేము ముందుగానే date fix చేశాము.
*ఎప్పుడు?
ఇందు-ఇంకో 2 నెలల తరువాత మా birthday వస్తుంది. అప్పుడు ఒకేరోజు పని జరిగిపోవాలి. ఇంకా నీ ఇష్టం 
*సరే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ మీరు అనసూయని మర్చిపోవాలి.
ఇద్దరు-ok delited.
నందు-అప్పటివరుకు………
*అఁ… అప్పటివరుకు?
నందు-అప్పటివరుకు  చిన్న చిన్న టిఫిన్లు చేసుకోవచ్చా (నవ్వుతూ కన్ను కొడుతూ)
*తన ఉద్దేశం అర్ధమై.)ఒప్పుకున్న పెళ్లి వాయించక తప్పుతుంద. కానివ్వండి.
నందు-యే……yes అని ఇందుని ముందుకు తోసింది.
ఇందు- ఎంటే?
నందు-అన్నయ్య ఉన్నది ఒక్కడే కాబట్టి మొదట సీల్ తీసే ఛాన్స్ నేను తీసుకుంటాను.  కాబట్టి నువ్వు మొదటి ముద్దు నీకే ఇస్తున్నాను.
*ఆహా ఎంత సమానం గా పంచుకుంటున్నారు
ఇందు సిగ్గుపడుతూ నిలబటి చూస్తుంది.
నందు-తొందరగా అమ్మవాళ్లు వస్తారు. లేకపోతే చెప్పు ఇది కూడా నేనే మొదలుపెడతాను.ముందుకు వెళ్ళబోతే
ఇందు-చటుక్కున వచ్చి నా వొల్ల్ కూర్చుని నా పెదాల మీద ముద్దుపెట్టింది.
ఆ గులాబీ రేకుల్లాంటి పెదాలు తగలగానే నేను నేను వేరేలోకంలోకి వెళ్లిపోయాను. ఇందు కళ్ళు మూసుకుని ఎంతో శ్రద్ధగా చీకుతుంది. నందు మా ఇద్దర్ని రెప్ప వేయకుండా చూస్తుంది. కోద్దిసేపతికి తలుపు కొట్టిన చప్పుడు అయ్యింది. చట్టుకున లేచి ఇండి వెళ్లబోయింది. నేను చేయి పట్టుకుని ఆపి నా పక్కన కూర్చో బెట్టాను. నందుని వెళ్ళి తలుపు తియ్యమని చెప్పాను. నందు వెళ్లింది.
*ఇందుతో )ముద్దు బాగా పెడుతున్నావు 
ఇందు-ఏదో. అంతా కాకపోయిన కొద్దో గొప్పో అనుభవం ఉంది.
నందు వెళ్ళి తలుపు తియ్యగానే ఎదురుగా తన అమ్మ ని చూసి భయపడిపోయింది తను నందుని దాటుకుని మాదేగ్గరకి వచ్చి ఏంటి ఏదో అనుభవం అంటున్నారు? తన అమ్మని చూడగానే ఇందుకు కూడా కాళ్ళు వణకడం మొదలుపెట్టాయి. 
*ఏమీలేదు పిన్ని వీళ్ళు studys లో వీక్ అనుకున్నాను.కానీ ఇద్దరకి మంచి అనుభవం ఉంది. ఇప్పుడే ఇందు అనుభవం ఎంతో తెలిసింది.
పిన్ని-నిజమా ఎలా ఉంది?
*పర్లేదు కానీ అది సరిపోదు. ఇంకా నేర్చుకోవాలి.
పిన్ని-చూడు అన్నయ్య చెప్పినట్టు నడుచుకో.
 ఇందు-సిగ్గుపడుతూ)అలాగే అన్నయ్య మీదేగ్గర నేర్చుంటాను.
*మంచిది.
పిన్ని-మరి నందు?
*పిన్ని! నందు నన్ను నిరాశ పరచదు అనుకుంటున్నాను.
నందు-కచ్చితంగా అన్నయ్య నిన్ను ఏమాత్రం నిరాశ పరచను.
పిన్ని-చూశావా నా కూతుళ్ళు నాకులాగానే ఏదైనా నేర్చుకోవాలని ఆస ఎక్కువ 
*మనసులో ఆశ కాదు గులా ఎక్కువ. తల్లికి లానే కూతుళ్ళకి ఎక్కువే.
పిన్ని-ఇందు,నందు కింద పిలుస్తున్నారు. వెళ్ళండి.
అలాగే అని వెళ్ళిపోయారు.
పిన్ని-ఎంటిరా అసలు ఇంటికి రావటం లేదు. పిన్నిని మర్చిపోయావా?
*ఎక్కడ పిన్ని అస్సలు కుదరటంలేదు.
పిన్ని-వీలు చూసుకుని ఒకసారి రారా. అస్సలు తట్టుకోలేక పోతున్నాను.
*ఏంటి బాబాయి ఉన్నాడుగా.
పిన్ని-మీ బాబాయి నా బుజ్జిదాన్ని చూడ్డంకూడ మానేశాడు. ఇంకా ఆకలి ఎలా తీరుస్తాడు.
*అయ్యో పాపం సరే వస్తాను.
ఇంతలో చెల్లి లోపలికి వచ్చింది.
చెల్లి-అన్నయ్య అమ్మ రమ్మంటుంది.
సరే అని పిన్నిని లేపి చెల్లి భుజం మీద చేయి వేసి ముగ్గురం నడుచుకుంటూ కిందకి వెళ్ళమూ.
కింద అందరూ కూర్చుని ఉన్నారు. 3అత్త,4అత్త, అమ్మ, అమ్మ వొళ్ళో బాబు, మానస,  ఇందు,నందు, పిన్ని, కోమలి, చెల్లి ఇలా వరసలో కూర్చున్నారు.  దూరంగా రజియా నిలబడి ఉంది. 
*ఏంటి అందరూ ఇక్కడ?
అమ్మ- అది తరువాత. పల్లవి తనకి ప్రసాదం పెట్టు.
పల్లవి-అలాగే అమ్మ అని ప్రసాదం పెట్టింది. దాన్ని తినేశాను.
*ఇప్పుడు చెప్పండి.
అమ్మ-చూడ రాజా. మనం కొత్తగా bangloreలో ఒక ప్లాంట్ పెడదామని deside అయ్యము.  దాని కోసం నేను అంతా groundwork చేశాను. Deelings మొత్తం అయ్యాయి. నువ్వు వెళ్ళి మొత్తం చూసి ok అని docs మీద sign చేయాలి.
*అది మీరు చూడ వచ్చుగా.
అమ్మ-నువ్వు owner of rajym”s group. 
*అమ్మ. సరే ఎప్పుడు వెళ్ళేది?
అమ్మ-2 వారాల తరువాత. నీతో పాటు మానస కూడా వస్తుంది. తను అన్నీ దేగ్గరుండి అన్నీ చూపిస్తుంది. మీరు అక్కడ 2 weeks ఉంటారు.
*మానస వైపు చూస్తూ)నేను ఎప్పటినుండో చూడాలి అనుకుటుంతున్నాను. ఇప్పుడు కుదిరింది. అస్సలు వదలను. మొత్తం చూపిస్తావుగా?
మానస-మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడింది.) అలాగే sir అన్నీ చూపిస్తాను.
అమ్మ-పడుకునే ముందు ఒకసారి నాదేగ్గరకి రా మిగతావి చెప్తాను.
*అలాగే అమ్మ.
పిన్ని-సరే భారతి మేము వెళ్తాము. ఇంటి దేగ్గర ఒక్కరే ఉన్నారు. పదండి  అమ్మాయిలు.
ఇందునందు బాయ్ చెప్పి పిన్నితో వెళ్ళిపోయారు.
బాబు ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు. 
అమ్మ-గీతా….. బాబుకి ఆకలి వేస్తుంది అనుకుంట వెళ్ళు పాలు పట్టు.
4అత్త-అలాగే వదిన. అని బాబుని తీసుకుని ఒకసారి రాజని పంపుతారా
అమ్మ-అలాగే పంపుతాను వెళ్ళు.
కోమలి, చెల్లి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్లారు.
అమ్మ- రాజా…గీతా పిలుస్తుంది వెళ్ళి చూడు. బాబుకి ఏమైనా కావాలి ఏమో?
సరే అని 4అత్త గదిలోకి వెళ్ళాను. 
4అత్త పడుకుని బాబు కు పాలు పడుతుంది.  
 నేను కొద్దిసేపు బాబు చూస్తూ కూర్చున్నాను. బాబు పాలు తాగుతూ పడుకుని పోయాడు. బాబుని మంచం మద్యలో పడుకోబెట్టింది. లేచి తలుపు దేగ్గరకి వేసివచ్చి బాబు పక్కన పడుకుని 
4అత్త-ఏంటండీ అస్సలు రావడం లేదు.
*పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా అనసూయని దెంగే పనిలో ఉన్నాను.) ఎక్కడ కాళి లేదు. 
బాబుకి ముద్దు పెడుతూ ఏంటి బాబు నీ దేగ్గరకంటే అమ్మ దేగ్గర ఎక్కువగా ఉంటున్నాడు.
4అత్త-ఏమో తెలియదు.
*నానమ్మ అని తెల్సిపోయింది అనుకుంటా.
4అత్త విని గలగల నవ్వుతుంది. నిజమే అనుకుంటా ఆండీ.
*నువ్వు ఇలా నవ్వుతుంటే బాగుంటావు. ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండు.
4అత్త-మీరు ఉంటేనే ఈ నవ్వు వస్తుంది. మీలో ఏదో మాయ ఉంది.
*అవునా అని నా ఒల్లో కూర్చో బెట్టుకుని తన కళ్లలోకి చూస్తూ తన పెదాలని అందుకున్నాను.
తను కూడా నా ముద్దులో లీనమైపోయింది. కొన్ని ని!! తరువాత పూర్తి ఆకృతి పొంది తనకి గుచ్చుకుంటుంది. వెంటనే ముద్దుని వదిలి కింద చూసి
నవ్వుతు మళ్ళీ ముద్దు పెడతాం మొదలైంది. నేను ఇంకా తట్టుకోలేక పోయాను. ముద్దుని వదిలి వెళ్ళి తలుపు వేసి రా.
4అత్త-ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు. టైమ్ కూడా లేదు.
*అందుకనే తిన్నగా పని మొదలుపెడదాం. నవ్వుతూ
4అత్త వెళ్ళి తలుపు గడియ పెట్టి వచ్చింది. ఈలోపు నేను మా వాడిని బయటకి తీసి ఆడిస్తున్నాను. 
తను దేగ్గరకి వచ్చి చూసి చీర పైకి లేపుకుని వొంగో బోతుంటే ఆపి చీర కుచ్చుల్లని పట్టుకుని లాగాను. అలాగే లంగాని కూడా లాగేశాను. ఇప్పుడు తనని మంచం మీద ఒంగోబెట్టి  పూకూ నుండి గుద్ధ వరుకు నాకడం మొదలు పెట్టాను. తను నోటికి అడ్డంగా చేయి పెట్టుకుని మూలుగులు ఆపుతుంది. తన వొళ్ళు వేడి రాజుకుంది. ముచ్చికలు బిరుసెక్కి గట్టిపడ్డాయి. తనని మంచం మీద పడుకోబెట్టి అంచుకు లాగాను. తన జాకిట్ టైట్ అయ్యి ముచ్చికలు ఆకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సళ్ళ పైన చేతులు వేసి ఆ వేడికి తట్టుకోలేక గట్టిగా పిసికాను. అంటే జాకిట్ ముందు బాగం ఎగిసిన పాలతో తడిచిపోయింది. అంచును పట్టుకుని కింద మొడ్డని సెట్ చేసి ఒక్క తోపు తోశాను.మొత్తం ఒక్కసారిగా లోపలికి వెళ్లిపోయింది. సగం ఆనందం, సగం మంట తో కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. కొద్దిసేపు అలానే ఉందాం అనుకున్నాను. కానీ టైమ్ లేదు అని నిర్దారించుకుని. ఇంకా వాయించడం మొదలు పెట్టాను. తను కూడా తొందరగానే దారిలో పడింది. నేను జెకిట్ పట్టుకుని కిందకి గుంజాను. “సర్ర్…..”చిరిగి ముక్క నా చేతికి వచ్చింది. ఆ సళ్ళని చూడగానే నాకు నోరు ఊరిపోయింది. కానీ ఎందుకో ఆగిపోయాను. అది గమనించిన తను నా తల మీద చేయి వేసి ఒక సాన్నుని పట్టుకుని దాన్ని నోటికి అందించింది. నోటికి కొత్త రుచి తగలగానే వాయించడంలో ఇంకా వేగం పెరిగింది. తను ఎంత ఆపుకుందామన్న మూలుగులు వస్తూనే ఉన్నాయి. గదిలో తన అహ్…..అహ్….అన్నమూలుగులు, టాప్,టాప్ మని సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. అదే స్పీడుతో 45ని!! ఆగకుండా వాయించి తన గుహలో కక్కెశాను. ఈలోపు తను 4 సార్లు కార్చేసుకుని నీరసపడిపోయిది.
           నేను కిచెన్ కి వెళ్ళి నీళ్ళు తాగి బాటిల్ తీసుకుని 4అత్త గదిలోకి వచ్చాను. తను అలానే కళ్లుమూసుకుని ఉంది. నేను వెళ్ళగానే నను చూస్తూ నవ్వుతుంది. బాటిల్ తనకిచ్చను తను కూర్చుని తాగుతూ.
4అత్త- నా విషయంలో మీరు ఎలాంటి doubts పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పనుగా. ఎందుకు ఆగుతున్నారు?
*ఎంతైనా నువ్వు ఒక బిడ్డకి తల్లి, మరొకరి భార్యవి.
4అత్త- నా కడుపులో మీరు పోసిన పాల వల్ల ఎన్నిసార్లు ఇవి ఖాళీ అయ్యిన గంటలో నిండిపోతాయి. సళ్ళని చూపిస్తూ. ఇంకా భార్య అంటారా వాడికి పేరుకే భార్యని. నీకు బానిసని. ఈసారి వాడు నన్ను ముట్టుకుంటే కాళ్ళు విరగ్గొడతాను.
*కడుపోస్తే?
4అత్త తల దించుకుని ఉంది.
*కడుపోస్తే ఈసారి నేను చూసుకుంటాను. ఎందుకంటే నువ్వు బానిసవి కాదు. నా గుండె చప్పుడు.
4అత్త కన్నీళ్లతో వచ్చి నా వొళ్ళో కూర్చుని నాకు ముద్దు పెడుతుంది. ఒక ని!! పెట్టి 
*4అత్త నువ్వు పూకూ కడుక్కోలేదు. నా ఫాంట్ తడుపుతున్నావు.
తను చటుక్కున లేచి చేయి అడ్డం పెట్టుకుని సిగ్గుపడుతూ బాత్ రూంలోకి వెళ్లింది. నేను ఫాంట్ మీద పడిన మరకని పాత గుడ్డతో తుడిచి వెళ్ళి బాబు పక్కన పడుకున్నాను. మెల్లగా వాడి బుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. తలుపు తేర్చుకుని naity వేసుకుని వచ్చి నేను చెసిది చూస్తూ బాబుకి మరోవైపు పడుకుంది.
*బాబుకి ముద్దులు పెడుతూ) ఆహా…ఏమి రుచిరా… అచ్చం మీ అమ్మ పూకూ నాకిన రుచి లా ఉంది.
4అత్త-చిన్నగా నన్ను తోసి) ఛీ… ఏంటి ఆ మాటలు
*తప్పేముంది. ఆ పూకులోనుండి వచ్చిందేగా. కొంటేగా
4అత్త-మీకస్సలు సిగ్గులేదు. బాబు ముందు అలా మాట్లాడతార?
*అబ్బో వీడు ఇలా ఉండగానే నన్ను దూరం పెట్టేస్తున్నావు. నువ్వు పెద్దోడోవి అయ్యితే నన్ను ముట్టుకొనివ్వదు అనుకుంటా. నవ్వుతూ
4అత్త-ఆపండి. నాకుసిగ్గేస్తుంది.
*నేను బాబు నోటి దేగ్గర చెవి పెట్టి వింటునట్టు నటిస్తూ )ఆహా…అలాగా….
4అత్త-ఏంటి?
*నా కొడుక్కి ఒక చెల్లి కావాలంట అమ్మతో ఎక్కువసేపు ఉండమంటున్నాడు.
4అత్త-ఇది కొడుకు ఆలోచన? లేక తండ్రి దా?
*ఇద్దర్ది.
4అత్త- ఇప్పుడు కాదు కొద్దిగా టైమ్ కావాలి. 
*సరే నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు. నవ్వి నా గదికి వచ్చి పడుకున్నాను.

          మరుసటి రోజు లేచి రెడీ అవ్వుతుంటే నా ఫోన్ మోగింది చూస్తే మల్లికా.
*చెప్పు వదిన ఏంటి సంగతులు?
మల్లికా-సంగతులా???? ఇక్కడ నా పూకూ కొలిమి లాగా కాలిపోతుంది. అస్సలు నువ్వు రావడమే మానేశావు? అవునులే నీ కాళ్ళ దేగ్గరకి వచ్చానని అలసు అవునా?( అని తన కడుపులో ఉన్నది మొత్తం కక్కెసింది)
*ok ….ok…..sorry….
మల్లికా-ఇప్పుడు sorry చెప్పి ఏం లాభం.
*అర్ధం చేసుకో వదినా…… నాకు అస్సలు కాళి లేదు. ప్రాజెక్టు పని మీద తిరుగుతున్నాను. ఇప్పుడే కొద్దిగా కాళి దొరికింది.  2 వారాల తరువాత అమ్మ ఊరు వెళ్ళమని చెప్పింది.
మల్లికా- 2 వారాల తరువాత……? ఐతే ఈ వారం మొత్తం నాతో గడపాలి.
*కొద్దిగా ఆలోచించి )ok done. మరి పవన్ అన్నయ్య?
మల్లికా- అది నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు వచ్చేయి.
*ఐతే redy గా ఉండు. వస్తున్నాను.
మల్లికా- నిజంగానా?
*అవును. అని ఫోన్ పెట్టేశాను.
              అమ్మకి చెప్పి బయటకి వచ్చి బండి తీసుకుని కొద్ది సేపు అటు ఇటు తిరిగి 11 గం!! కి మల్లికా ఇంటికి వెళ్ళాను. నాకోసమే అన్నట్టు చూస్తుంది. నేను వెళ్ళగానే వెంటనే గడిపెట్టి చేయి పట్టుకుని bedroomలోకి తీసుకుని వెళ్లింది. వెంటనే బట్టలు మొత్తం తీసి నా బట్టలు మొత్తం కూడా తీసి సగం లేచిన మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టింది. తన చీకుడులో తెలుస్తుంది తనలో ఎంత కామం ఉందో. నాడీ పూర్తిగట్టిపడిన తరువాత  మంచం మీద కాళ్ళు తెరచి 
మల్లికా-ఇప్పుడు ఏమి మాట్లాడవద్దు. పూకుని చల్లార్చు.
పూకూ నుండి రసాలు ధారగా కారుతున్నాయి. మొడ్డని నిలువు పెదాల మద్య సెట్ చేసి మెల్లగా చేద్దాం అనుకుని నెట్ట బోయే సరికి పూకూ వేడికి గట్టిగానే చేయాలి అని నిర్దారించుకుని రెండు తోపుల్లో మొత్తం దింపేశాను. నేను అలా చేస్తాను అని తాను ఊహించలేదు. “అమ్మ…..బాబోయ్…..చచ్చనురా……..మెల్లగా……మెల్లగా……”
*sorry వదిన. నీ వేడిని తగ్గించాలంటే నెమ్మదిగా చేయకూడదు….హూం….అని గట్టిగా కుమ్ముతున్నాను.
నేను ఏది ఎచెప్పిన వినిపించుకొనని నరాలు బిగబట్టి తట్టుకుంటుంది. నోటి నుండి అహ్……అహ్….. అని మూలుగులు వస్తున్నాయి. మొడ్డని గుండు వరుకు తీసి లోపలికి అంటా తోస్తున్నాను. పూర్తిగా వెళ్ళిన ప్రతిసారి తనకి కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతున్నాయి. తనలో వేసి ఎంతోసేపు ఉండలేదు. 10ని!! భాళ్ళు మంటూ కార్చేసి పక్క మొత్తం తడిపేసింది. తను కార్చిన దాన్ని బట్టే తెలుస్తుంది. తనలో ఎంత కామం ఉందో.
మల్లికా-హమ్మ…..ఇప్పుడు మనసు కొద్దిగా తేలికగా ఉంది.
*అప్పుడెనా ఇంకా చాలా ఉంది. తనని వొంగో బెట్టి  వెనుక నుండి డెంగడం మొదలుపెట్టాను. వేలాడుతున్న కాయలను పట్టుకుని వాటిని నలిపేస్తు వాటిని ఆసరాగా తీసుకుని ఇంకా బలంగా కుమ్ముతున్నాను గదిలో టాప్ టాప్…..తాప్….టాప్…. మని సౌండ్స్ తో నిండి పోయింది. 
మల్లికా-మెల్లగా నొప్పి వేస్తుంది. అహ్…..అహ్…. 
*ఆహా…… ఏం పూకూ…….ఇంకా tightగా ఉంది. 
మల్లికా-నీ దాని ముందు ఎంత పెద్ద పూకూ ఐనా ఓడిపోపోవసిందే.
*వదిన ఎంత మంది మీ ఇంట్లో?
మల్లిక-అమ్మ,నేను,చెల్లి, తమ్ముడు. తమ్ముడుకి పెళ్లి అయ్యి 1సం!! అయ్యింది. చెల్లికి చూస్తున్నారు.
*నీదే ఇంత tightగా ఉంటే నీ చెల్లిది ఎంత tight ఉంటుంది?
మల్లిక-ఏంటి నా చెల్లి మీద నా కన్ను పడింది? అసలు నా చెల్లిని చూశావా? చాలా ఛండాలంగా ఉంటుంది.
*గట్టిగా లోపలికి తోస్తు.) ఎందుకు వదిన అబద్దం చెపుతావు. నీ చెల్లే కాదు నీ అమ్మకూడ అందంగా ఉంటుంది అని నీ పూకూ చెప్తుంది. నువ్వు తలుచుకుంటే నా మొద్దకిందకి నీ చెల్లిని పెట్టగలవని కారుతున్న నీ పూకూ రసాలు చెప్తుంది.
మల్లిక-అహ్…..నిజమే. నా చెల్లి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ నువ్వు మొదటివాడివి కాదు. నీ అన్న కళ్ళు కూడా పడ్డాయి. భయంతో చెప్పలేదు.
*మరి ఎవరికి ఇస్తావు?
మల్లిక-అహ్……అహ్……ఎంకెవరికి? నా బిడ్డ తండ్రికి ఇస్తాను. అహ్…..నాకు కారిపోతుంది.(కర్చేసింది)
*మరి ఎప్పుడు ముహూర్తం?
మల్లిక-నువ్వు ఉ!! అను రేపే.
*వద్దు. నీ శ్రీమంతం అప్పుడు. అప్పుడు నీతో పాటు నీ చెల్లికి కన్నెరికం చేస్తాను.(అబద్దం) అహ్…..వదిన……రేడినా….ఆయిల్ తీసుకోవడానికి?
మల్లిక-ఎప్పటినుండో కాళిగా ఉంది. నా టాంక్ 
*సరే చూసుకో అని మొత్తం shots by shots వేస్తూ తన టాంక్  మొత్తం నింపేశాను. అలాగే తన మీద పడిపోయాను.
నా బరువు పడగానే automaticగా మంచం మీద బోర్లా పడుకుంది. నేను మొడ్డని అలానే ఉంచి తన మీద పడిపోయాను. తను మత్తులో కళ్ళు మూసుకుని మత్తులోకి జారుకుంటూ 
మల్లిక-రాజా…… నా చెల్లి…… మాటర్……. మీ అన్నకి …..తెలియకూడదు……
*ఏం? వస్తే షేర్ ఇవ్వాలనా?
మల్లిక-అవును దాని పూకూ మీద నువ్వు వేసిన stamp ఉండాలి. తరువాత ఎవరిదైనా. లేకపోతే  నీ అన్న ముందు తేలిక అయ్యిపోతుంది.
*సరే. అని తనని పట్టుకుని సైడ్ తిరిగి పడుకున్నాను.
 కొద్దిసేపు చిన్న కునుకు తీసిన తరువాత లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి వెళ్ళే ముందు తనని చూశాను తను చాలా సుఖంగా నిద్రపోతుంది. నేను నవ్వుకుని బయటకి వెళ్లిపోయాను.
ఇంటికి వెళ్ళగానే సాయంత్రం అయ్యింది. నన్ను చూడగానే అమ్మ నవ్వుతూ
అమ్మ-నీకోసం ఇందాక భాను వచ్చింది. వాళ్ళతో భోజనానికి వస్తానని చెప్పావంట  జయా ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది.
*సరే అమ్మ. కొద్దే సేపు ఆగి వెళ్తాను.
అమ్మ-అలాగే.
నేను కొద్దిసేపు తరువాత జయా ఇంటికి వెళ్ళాను. దారిలో సరళ కనపడింది. తన వెనుక మణి ఉన్నాడు. సరళ నన్నే చూస్తుంది. నేను సరళాని ఒకసారి చూసి జయా ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ జయ, కమల కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. నన్ను చూడగానే కమల చిన్నపిల్లలా గంతులు వేస్తుంది. నేను వెళ్ళి జయ పక్కన కూర్చున్నాను.
జయ-ఒసేయ్…కమల. అలా ఎగరకూడదు.కూర్చో. అని లాగి కూర్చో బెట్టింది.
*ఏంటి కమల మంచి కాక మీద ఉన్నావు? 
కమల-మరి ఉండన? నిన్ను చూడగానే నాకేం జరుగుతుందో నాకే తెలియదు.
*భాను ఏది?
జయ-వస్తుంది. దారిలో ఉంది ఉంటుంది. కంగారూ ఏమి ఉంది. ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉంటుంది.కదా. అని లేచి వెళ్ళి తలుపు వేసి వచ్చింది.
ఈలోపు   కమల చీకి చీకి యుద్దానికి సిద్దం చేసింది. జయా వంట గదిలోకి వెళ్లింది. ఇద్దరం ఆత్రం బట్టలు తీసేసి కుస్తీ మొదలు పెట్టం. జయా వచ్చి చూసి వేడిక్కిపోయింది. వెంటనే తను కూడా బట్టలు తీసి మాతో కలిసిపోయింది. అలా మంచం మీద ముగ్గురం గంటన్నర కుస్తీ పట్టము. ఈలోపు ఇద్దరు 3 సార్లు కార్చుకున్నారు. నేను విడతల వారీగా ఇద్దరి పూకుల్లో నా రసాన్ని పోసాను. ఇద్దరు ఒకరినొకరు వాటేసుకుని నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ఇంత సెపైన భాను ఇంకా రాలేదు. ఒకసారి భానుకి ఫోన్ చేశాను. వెంటనే ఎత్తింది.
*ఏంటి భాను వస్తానని ఇంకారలేదు?
భాను-నేను షెడ్ దేగ్గర ఉన్నాను. నువ్వు ఇక్కడకి రా.
*అలాగే వస్తున్నాను. అని చెప్పి నిద్ర పోతున్న జయా చెవిలో వెళ్తున్నాను అని చెప్పాను.తను అలాగే సైగ చేసింది. నేను బండి తీసుకుని షెడ్ దేగ్గరకి వెళ్ళాను. 
తలుపు తెరచి ఉండటంతో లోపలికి వెళ్ళాను. లోపల మంచం మీద మల్లె పూలు పెట్టుకుని సిల్క్ చీర కట్టుకుని మంచం మీద కూర్చుని నాకోసమే ఎదురు చూస్తుంది. నేను వెళ్ళి తన పక్కనే కూర్చున్నాను. తను ఇంకా తల దించుకుని ఉంది అందు వల్ల తన మొహంలో భావాలు ఏమిటో తెలియడం లేదు. మెల్లగా గడ్డం మీద చేయి వేసి పైకి లేపాను. తన మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా కందిపోయింది. పెదాల మీద నవ్వు. వెనతనే నన్ను తప్పించుకుని అటు తిరిగి కూర్చుంది.
తనని వెనక నుండి వాటేసుకుని
*ఏంటి భాను నిన్ను మొదటిసారి దెంగినప్పుడు కూడా ఇంత సిగ్గుపడలేదు? ఏంటి ఇది? కాయాల్ని పిసుకుతూ.
భాను-అప్పుడంటే భయం. కానీ ఇప్పుడు అలకాదు.
*ఏంటి అప్పటికి ఇప్పటికీ తేడా?గట్టిగా పిసుకుతూ
భాను- విదిలించుకుని ఎదురుగా వాటేసుకుని నా కళ్లలోకి చూస్తూ) నువ్వు ముందు దొరికితే నా కన్నెతనాన్ని నీకు ఇచ్చేదాన్ని.పోయిన దాన్ని ఎలాగో ఇవ్వలేను. ఉన్నదాన్ని ఇద్దామని……సిగ్గుపడుతూ తలదించుకుంది.
నాకు విషయం అర్ధమైంది. Conform చేసుకుంటానికి తన పిర్రని పిసికి అంటే ఇదా? తను అవును అని తల ఊపింది.
*ఒకసారి ఆలోచించు.మీ ఆయన గురించి.
భాను-అదంతా నేను చూసుకుంటాను. ఇవాళ ఇది మొత్తం నాలో దిగిపోవాలి. (ఫాంట్ పైనుండి పిసుకుతూ
మరింకెందుకు ఆలస్యం పదరంగంలోకి దిగుదాము. అని ఇద్దరం క్షణాలలో నగ్నం గా మారి మంచం మీదకి వచ్చేశాము.  తను నిగిడిన మొడ్డని చూడగానే నోరుఊరిపోయింది. వెంటనే దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టింది. నాకు పరవసంతో కళ్ళు మూతలు పడ్డాయి. తను చీకుతూ “ఇవాళ ఎన్నిసార్లు ఐనా నా గుద్దనే దెంగాలి. పూకులోపలికి వెళ్లకూడదు.”అబ్యర్దనగా. నేను సరే అని చెప్పి తనని ఒంగోబెట్టాను.
*భాను నూనె తెలదా?
భాను-మంచం కింద ఉంది చూడు.
సరే ఆయిల్ తీసుకుని గుద్దబోక్కలో కొద్దిగా రాశి చూపుడువేలు లోపలికి తోశాను.చాలా కష్టంగా అది సగం వెళ్లింది. అది చూసి “భాను ఒకసారి ఆలోచించు”
   “అదేమీ ఆలోచించమాకు నువ్వు మొదలు పెట్టు.”మూలుగుతూ
నేను ఏమి మాట్లాకుండా కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి వెలుని అడిస్తూ మర్దన చేస్తున్నాను.వెంటనే తను నాకు support ఇస్తుంది. నేను ఆయిల్ తో నా మొడ్డని పూర్తిగా నింపేశాను. గుండుని తెచ్చి బొక్క దేగ్గర బెట్టి “భాను రెడీ నా?”
తను “ఒక్క ని!!” అని పక్కన ఉన్న తన చీర కొంగును నోట్లో తోపుకుని తల ఊపింది. సరే నేను లోపలికి తోశాను.గుండు లోపలికి వెళ్లింది. తను బిగుసుకుపోయింది. కొద్దిసేపు అలానే ఉన్నాను. నా మొడ్డని బిగుతుగా పట్టేసుకుంది. 
        “భాను కొద్ది లూజుగా చేయి”
తను అలాగే అని తల ఊపి కొద్దియగా లూజు చేసింది. ఇలా చేస్తే తనకి ఎక్కువ నొప్పివస్తుంది తొందరగా మొత్తం తోసి కొద్దిసేపు తనకి విశ్రాంతి నిద్దం అనుకుని తన నడుం పట్టుకుని1 2 3 పాట్లతో మొత్తంగా తోశేశాను.భాను ముందుకు పడిపోయింది. తనకి వాళ్ళంతా చెమటలు పట్టేశాయి. కళ్ళలో నీళ్ళు ధారగా కారుతూనే ఉన్నాయి.తన మీద అలానే పడుకుని “అంతా అయిపోయింది.మొత్తం వెళ్లిపోయింది. ఇంకా నొప్పి ఉండదు కొద్దిగా ఓర్చుకో” తను కొద్దిసేపు తరువాత ఏడుపు ఆగిపోయింది. నోట్లో చీరని తీసెసింది. నేను తన జుత్తుని పక్కకి జరిపి తన చెవిని నోటితో అందుకుని చీకడం మొదలుపెట్టాను.ఒకచేత్తో కింద సన్నుని పిసుకుతున్నాను. చెవి మీద స్పర్శ పడగానే తనలో తిమ్మిరి మొదలుపెట్టింది. చాలా సేపటి తరువాత తను కింద కదిలించడం మొదలుపెట్టింది. నేను మెల్లగా ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. తనలో నొప్పితో కూడిన మూలుగులు వస్తున్నాయి.మెల్ల మెల్లగా అవి ఆనందంతో వస్తున్న మూలుగులుగా మారాయి. చెవిని చీకడ ఆపి భాను మొదలపెట్టణా?” తను హుమ్మ్. అని అంది. తన నడుం మీద చేయి వేసి ధనాధనా మని కుమ్మడం మొదలుపెట్టాను.తను ఎక్కువసేపు నిలబడలేదు వెంటనే కార్చేసింది. తను కూడా నొప్పిని మర్చిపోయి పూర్తిగా నాకు support చేస్తుంది. అలా గంట సేపు కుమ్మిన తరువాత “ భాను ఎక్కడ లోపల కర్చేయానా?”
    “వద్దు వద్దు నోట్లో కార్చు” 
సరే అని అలా నాలుగు కుమ్ముళ్ళు కుమ్మిన తరువాత మొద్దని తీసి తన నోటి దేగ్గర ఆడిస్తు లోపల కార్చేశాను.అది తను మొత్తం తాగేసింది. అప్పుడు చూసుకున్నాను నా మొడ్డమీద రక్తం మరకలు ఉన్నాయి. నేను భాత్రూంలోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా కడుక్కుని తనకోసం వేదినీళ్లు పెట్టి లోపాలోకి వచ్చాను.తను మాచమ్ మీద కూర్చుని ఉంది. మెల్లగా దిగటానికి try చేస్తుంది. వెళ్ళి తనని ఎత్తుకుని భాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళను.
         నా వైపు చూస్తూ “నువ్వు నా మొగుడువి అయ్యితే ఎంత బాగుండు”
   “ఇప్పుడేంతక్కువ మొగుడు చేసివి అన్నీ చేస్తున్నగా” అని కిందకి దింపాను నన్ను వెళ్ళమని చెప్పడ్యామ్తో అక్కడనుండి వచ్చేశాను మంచం మీద బెడ్ షీట్ మార్చేసి కొత్తది వేసి పడుకున్నాను. అలా నిద్రలోకి జారుకున్నాను. ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు నేనీ కళ్ళు తెరిచేసరికి భాను నా వాటేసుకుని నిద్రపోతూంది తన మొహంలో సంతోషం,సంతృప్తి రెండు కనిపిస్తున్నాయి.

89

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 53 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,jabardasth telugu sex stories,telugu hot stories,telugu actress sex stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: