ad
P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 62 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 62 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 62 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

గుద్దా పేరువినగానే …..టంగు  మని లేచి selut కొట్టింది.

తనని  దెంగుదామని మంచం దిగి నిలబడగానే. కారు ఆగిన సౌండ్ వచ్చింది.
నిరజా-అమ్మ ఏంటి అప్పుడే వచ్చింది.?????
*నువ్వే కదా 2గం వరుకు రాదు అని చెప్పావు.????? లేచిన మొడ్డని కష్టంగాలోపలికి తోసి.  
నిరజా-నేను ఏమైనా కల గన్ననా వచ్చిద్ది అని. అని పాంటి వేసుకుని , బట్టలు సరిచేసుకుంటూ…..

బయట ముంతాజ్ పరిస్తితి వేరేలా ఉంది…..ఎవరో వచ్చారు…… వీళ్ళు ఇంకా రాలేదు…..ఏంచేయాలి…..ఏంచేయాలి…. అని దడదడ కొట్టుకుంటున్న…గుండెని నిమురుతు…..

వాళ్ళామ్మ లోపలికివచ్చింది. ఫైల్ పట్టుకుని నేను…నిరజా…బయటకి వచ్చాం. ఫైల్ తో మొడ్డని  cover చేస్తూ….

నీ.అమ్మ- హాల్లో ముంతాజ్నీ చూసి ఏదో అడగబోయి….గడిలోనుందిబయటకి వస్తున్న మమ్మల్ని చూసి….) ఏంటి? నిరజా….ఎవరు వీళ్ళు. మీరు ఏంటి అలా ఉన్నారు? చెమట పట్టి??………
అని టకటక ….ఆడేగిసింది.
నిరజా–అమ్మ…ఇతను రాజా…..నా classmate. నాన్న ఈ documents.వెతికి ఇవ్వమన్నాడు. వెతకడానికి నాకు హెల్ప్ చేశాడు….తీసి….పెట్టాలిగా….files.
*hai ఆంటీ….అని కళ్ళతోమొత్తం check చేస్తున్నాను. నిరజా అన్నట్టు అందంగా బొద్దుగా ఉంది….
నా చూపులని, నా పరిస్తిని మొత్తం ముంతాజ్ చూస్తుంది.

నీ అమ్మ-సరే….అని…నన్నుచూస్తూ లోపలికి వెళ్లింది.

నేనుఫోన్ తీసి తన నాన్న శేకర్ కి call చేశాను.
*హలో శేకర్ గారు…డాక్యుమెంట్స్ దొరికాయి.
శేకర్-అలాగే……అవి జాగ్రత్తగాపెట్టుమని చెప్పు రేపు పనిఉంది వాటితో..
*అలాగే ఆండీ.
*ఒక సారి మీము అపార్ట్మెంట్ మొత్తం చూడవచ్చ..???
శేకర్-అలాగే బాబు…..అక్కడ watchmenకి చెప్తాను.
*థాంక్స్ ఆండీ…
శేకర్-పర్లేదు బాబు….rigistration, మిగతావన్నీ ఎపుడో ఎంతో చెప్తాను. డబ్బు మటికి ఇచ్చేయాలి. నేను అక్కడ compromise అవ్వను.
*అలాగే ఆండీ. మీకుఒకేసారిమొత్తం ఇచ్చేస్తాం. అని ఫోన్ పెత్త్సాను.
నేను ముంతాజ్ అపార్ట్మెంట్ దేగ్గరకి వెళ్ళాం.
 అక్కడ watchman తప్ప ఎవ్వరూ కనపడలేదు.
తన దేగ్గరకి వెళ్ళాం. కారు దేగ్గరకి వచ్చాడు.
*శేకర్ గారు పంపించారు.
Watchman-నమస్తే సార్. ఇవిగొండి సార్ తాళాలు. సేటు మీకు ఇమ్మన్నారు.
*దేనివి ఇవి?
w-మన్-ఫ్లాట్  ఎలా ఉంటుందో ముందే ఒకటి రెడీ చేశారు sir. దానికి లానే మిగతా అన్నీ వస్తాయి. అని చెప్పాడు.
*మంచిది. ఏంటి పనివాళ్లు కనపడటం లేదు. అంతా అయ్యిపోయింద?
w/మన్-ఇవాళ వాళ్ళ మేస్త్రి కొడుకు పెళ్లి అంతా అక్కడకి వెళ్లారు. రేపు వస్తారు.
*అలాగా.
w/మన్-సిర్ తొందరగా వస్తారా?
*ఎందుకు?
w/మన్-నేను పెళ్లి భోజనాలకి వెళ్లాలి. పైగా వాన పడేటట్టు ఉంది. తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళాలి.
* లేదు ఆండీ. మేము మొత్తం అపార్ట్మెంట్ చూడాలి అనుకుంటున్నాం. ఒక పని చేయి మేము కారు లోపల పెడతాం. నువ్వు గేట్ తాళాలు వేసి వెళ్లిపో.
అలాగే నీ నెం..ఇవ్వు . ఇక్కడ పని అయ్యిపోతే నీకు ఫోంచేస్తాను. 
w/మన్-అలాగే అని నెం.. ఇచ్చాడు.
నేను బండి లోపల పెట్టగానే w/మన్ గేట్ తాళాలు వేసుకుని సంతోషం గా వెళ్లిపోయాడు.
ఇద్దరం బండి దిగి లిఫ్ట్ దేగ్గరకి వెళ్ళాం. లేచిన మొడ్డని ముంతాజ్ కి కనపడకుండా కవర్ చేసుకుంటున్నాను.
లిఫ్ట్ పని చేయటం లేదు. w/మన్ పిలుద్దాం అనేలోపు….మనోడు….కంటికి కనిపించకుండా రాకెట్ వేగంతో వెళ్లిపోయాడు.
ఇంకా మెట్లు ఎక్కడమే అని ముంతాజ్ తో చెప్పి. ఇద్దరం మెట్లూ ఎక్కడం మొదలు పెట్టం.
నా ఆలోచనలు ఎంత మరల్చిన…..నా తమ్ముడు పడుకోనంటే పడుకొను అంటున్నాడు.
ఎంత కవర్ చేసిన….ముంతాజ్ కి కనపడుతుంది.
అసలే కూతుర్లని డెంగానని దవడ పగల కొట్టింది.ఇప్పుడు..ఏమనుకుంటుదో…..
ముంతాజ్ బండి ఎక్కిన దేగ్గరనుండి ఒక కన్ను మొడ్డమీద ఉంది. వల్ల మాటలు చెవుల్లోయింకా ఉన్నాయి.తన మూలుగులు ఇంకా తనకి వినిపిస్తున్నాయి. రాజా మొడ్డని కవర్ చేసుకుంటాం చూసి చిన్నగా లోలోపల నవ్వుకుంటుంది.
ముంతాజ్.చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టు ఉంది.మెట్లూ ఎక్కుతూ.
*చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. (ఏదో ఆలోచనలో) దొంగ ముండా వద్దు అన్నకొద్ది లేపింది. ఇప్పుడు దిగటం లేదు.   
ముంతాజ్-నేను అన్నది మెట్లూ గురించి. నిరజా గురించి కాదు…
*నేను ఏం వాగానో నా కు అర్ధమైంది…అక్కడే నిలబడిపోయాను.
ముంతాజ్ నడుస్తూ నన్ను దాటి వెళ్లింది.వెనుకానుండి తనని చూస్తున్నాను. వెనుక తన షేప్ ……..
*నేను నిరజా అని చెప్పలేదే?????ముందుకు అడుగువేస్తూ…..
ఈసారి రాయిలా నిలబడిపోవడం తన వంతు అయ్యింది. తను ఏమి మాట్లాడిందో తనకి అర్ధమైంది. 
*నేను తనని చేరుకుని….నేను నిరజా అని చెప్పలేదే…??? అంటే…..మీరు …..చూశారన్నమాట……
ముంతాజ్-లేదు…..లేదు…నేను ఏమి చూడలేదు….అరుపులు వినిపిస్తే చూశాను అంతే……అని నాలుక్కారుచుకుని….తల పట్టుకుంది.
*అంతే మొత్తానికి చూశారు.అన్నమ్మాట. నడక మొదలు పెట్టం.
ముంతాజ్-కొద్దిగా చూశాను.
*ఏం చూశారు???
ముంతాజ్-చూసింది చెప్తారా ఏంటి? అందరి ముందు.
*అందరూ ఎక్కడ?నువ్వు నేనేగా….
ఇంతలో ఫ్లాట్ వచ్చింది. లోపలికి వెళ్ళాం.చలబాగుంది. 3bhk పెద్ద హాల్ ,అన్నీ గదుల్లో బెడ్స్ ఉన్నాయి. 2మాస్టర్ బెద్రూంస్, 1 పిల్లలకి, బాత్రూమ్ టాప్ తిప్పితే  వాటర్ వస్తున్నాయి. ముంతాజ్ కిచెన్,ఇంటెరియర్ చూస్తుంది. ఆలాచూస్తూ బాల్కనీ లోకి వచ్చను. నా వెనుకే ముంతాజ్. వచ్చింది.
*ఇందాక ఏదో చెప్తాను అన్నారు.
ముంతాజ్=మున్
మున్-నేను ఏమి అనలేదు.అని బయటకిచూస్తుంది. 
నేను ఏమి మాట్లాడకుండా చూస్తున్నాను.ఆకాశామ్, చల్లగావీస్తున్న గాలి, వేగంగా కమ్ముకుంటున్నామబ్బులు.అప్పుడే మొదలైన చినుకులు. 
చేయి చాపి చినుకులను అందుకుంటూన్నాను.
మున్-ఎప్పటి నుండి పరిచయం?
*ఎవరు?
మున్-అదే……అమ్మాయి….
*collageలో నుండి.
మున్-ఎప్పటి నుండి పరిచయం?
*చెప్పనుగా…??
మున్-అదే….ఆ…..పరిచయం…..
*సెక్స్????
మున్-అంతా గట్టిగా చెప్పాలా?
*ఒక్కసారేకలిశాం.
‘’
‘’

మున్-నీకు ఏమి అనిపించలేద?
*దేని గురించి?
మున్-తనతో చేస్తూ తన అమ్మ గురించి మాట్లాడడం.
*నేను ఏదో మామూలుగా అన్నాను. ఆ టైమ్లో అలాంటివి చాలా వస్తాయి.
మున్-అంటే??? ఫాతిమా,గౌసి కూడా అలానే అంటారా?
*తన కళ్లలోకి చూస్తూ….అంటారు….ఫాతిమా నే  గౌసి తక్కువా…
తన కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి,పెదాలు వణుకుతూన్నై.
*మీరు,ఫాతిమా ఒకేలా మాట్లాడుతున్నారు. 
మెల్లగా వేళ్ళతో వణుకుతున్న పెదాలు పట్టుకున్నాను. వెచ్చటి శ్వాస నా వేళ్ళకి తగిలింది.
అంతా చల్లటి గాలిలోను తన వొళ్ళు కుంపటిలాకాలిపోతుంది. తను కళ్ళు మూసుకుని చెంపని నా చేతికి రుద్దుతుంది.
*తన దేగ్గరకి వెళ్ళిను మా  పెదాలు మద్య ఇంచుల దూరముంది.  
*కళ్ళు తెరవండి.
తనుమెల్లగా కళ్ళు తెరచింది.
*మీకు ఇష్టమేనా?…. నన్ను కొట్టిన మొదటి ఆడమనిషి మీరు. మీ మీద నాకు కోపం లేదు అని చెప్తే అది అబద్దం అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు నన్ను కొడితే ముమ్మల్ని చంపేస్తాను.
మున్-నా చేతిని పట్టుకుని చెంప మీద, పెదాల మీద రుద్దుకుంటు) చంపేయి. నా మీద ఉన్న కోపం మొత్తం నా పూకూ మీద చూపించి దాన్ని చింపేయి…
తన మాటలు విన్న నా మొడ్డా పొగరుతో, యుద్దానికి సై అని తల ఎగరేస్తుంది.
మున్-తను ఏమి మాట్లాడిందో తెలుసుకుని నాలుకరుచుకుని లోపలికి పరిగెట్టింది
నేను తన వెనుకాలే వెళ్ళాను తను నన్నే చూస్తుంది. నేను తనని చూస్తూ ఒక్కొకటిగా నా బట్టలు తీస్తున్నాను. తను కూడా బట్టలు మొత్తం తీసింది. నాకు పోటీగా తనని []అలాచూడగానే కళ్ళు వెలిగి పోయాయి.మంచి curvy fig… కింద అడివి ఎక్కువగాఉంది.
తనని ముట్టుకోగానే తట్టుకోలేక నన్నువాటేసుకుంది. 
తనకి ముద్దు పెడుతూ  కింద ఒక వెలునితోశాను. జరుకుంటూ లోపలికి వెళ్లింది. 
తను ముందుకువెనక్కి ఆడిస్తుంది. వేలు బయటకి తీసి చూపించాను.
తళతళ మెరుస్తుంది. వేలుని నోట్లో పెట్టుకుని తనని చూస్తూ చీకాను.
నన్న్ గట్టిగా వాటేసుకుని
ఇంకా నావల్ల కాదు త్వరగా పెట్టు ……
వేదిలో ఉన్నప్పుడే కొట్టాలి అని తనని పడుకోబెట్టి కాళ్ళు తెరచి అడివిని సరిచేసి గుహ ద్వారం ముందు గునపాన్ని పెట్టి తన వైపు చూశాను.
తను నన్నే చూస్తూ కళ్ళతో ok అని సైగ చేసింది.
మెల్లగా గునపాన్ని లోపలికితోశాను టైట్గా లోపలికివెల్లి గుండు ఇరుక్కు పోయింది. 
అది నేను అస్సలు ఊహించలేదు.
తనుపిడికిలి బిగించి.కళ్ళు మూసుకుని ఉంది.
తన చేతులు పట్టుకుని 3తోపుల్లో మొత్తం తోశాను. 
తను బిగతీసుకునిపోయింది. కళ్ళనీళ్లు జలజల రాలుతున్నై.
ముందుకువంగి బోండాలు లాంటిసళ్ళను పట్టుకుని చీకుతున్నాను. 
వాటిల్లో ఏం రుచి ఉందో ఏమో కానీ దానిమాత్రం వదలకుండా మార్చిమర్చిచీకుతున్నాను. కొద్ది సేపటికి తను కిందనుండి ఆడించడం మొదలుపెట్టింది.
నేను కూడమెల్లగా ఆడిస్తు,మెల్లమెల్లగా వేగం పెంచాను. 
తను…అహ్….అహ్…..అహం…….ఆమ్…..ఆమ్…..అని మూలుగుతుంది.
అహ్…..అహ్…..అని అంటూ…..గట్టిగట్టిగా కొడుతున్నాను.
గదిలో టప్…..టప్….టప్….మని సౌండ్స్ తో నిండిపోయింది. 
అలా 1గం సేపు వాయించి తన గుహాని నా పాలతో నింపేశాను. తను ఇన్నిసార్లు కర్చిందో తెలియదు.
తన పక్కనే పడుకుని 
*ఇప్పుడు అర్ధమైంది. ఆ ప్రెసిడెంట్ నీ చుట్టుఎందుకు ప్రదీక్షిణాలు చేస్తున్నాడో.
తను నవ్వి ఊరుకుంది.
*నీ పూకూ అచ్చం నీ చిన్న కూతురు పూకుల టైట్గా ఉంది.
మూన్-సిగ్గుతో మొహం ఎర్రగా కందిపోయింది. ఛ…ఊరుకో..అది అంటే కన్నె పిల్ల,నేను ముసలిదాన్ని. బట్టలువేసుకుంటూ
*అసలేం కాదు. మీ ముగ్గురిని లైన్లో నిలబెడితే అక్క చెల్లెళ్ళు అనుకుంటారు.
పొగడ్తలు వినే సరికి తను పొంగిపోయింది.సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. ( నా కూతుళ్లగురించి నా ముందు మాట్లాడుతుంటే ఇంతకు ముందులా కోపం రావటం లేదు.ఎందుకని)
*మాటలు మాత్రం ఫాతిమా లా మాట్లాడాతారు. నేను బట్టలు వేసుకుంటూ.
మూన్-చాల్లే ఆపు. వెల్దం పద అని మెట్లు దిగుతూ కిందకి వెళ్లింది. 
నేను తన వెనుకే వెళ్ళాను. బండిడేగ్గరకి వచ్చాం. ఇంకా వాన పడుతుంది. 
ఇద్దరం బండి ఎక్కి కూర్చున్నామ్. ముంతాజ్ మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకుంది. కొద్ది సేపు తరువాత వాన తగ్గింది. మెల్లగా watchman సైకల్ తొక్కుకుంటూ వచ్చాడు.
Watchman-sorry sir.వాన ఎక్కువ పడటం తో ఆగిపోయాను. అని పడుకున్న ఫాతిమాని చూస్తూ.
*పర్లేదు. మేము రేపు ఎల్లుండి కూడా వస్తాం. ఒకసారి మొత్తం అపార్ట్మెంట్ చూడాలి.
Watchman-సరే సిర్. 
నేను బండిని ముందుకు పోనీచాను.

హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి గౌసి,ఫాతిమాని ఎక్కించుకుని ఇంటికి వెళ్ళాను.

ఫాతిమాని చేతుల మీద ఎత్తుకుని గదికితీసుకుని వెళ్ళి మంచం మీద పడుకోపెట్టాను. ఫాతిమా కళ్ళు నన్నే చూస్తున్నై.చిన్నగా నవ్వుతుంది.
*తన నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టి.)త్వరగా బాగైపో నీతో చాల మాట్లాడాలి.
తను నవ్వుతూ కళ్ళతో ok చెప్పింది.
ముంతాజ్ –టీ పెడతాను రాజా.అని వంట గదికి వెళ్లింది.
గౌసి వెళ్తున్నా తన అమ్మని చూస్తుంది. 
నేను గౌసి చేతిలో పాపని తీసుకుని కొద్దిసేపు ఆడించాను. 
ఈలోపు ముంతాజ్ వచ్చి టీ ఇచ్చింది.
ఫాతిమా ట్రీట్మెంట్ గురించికనుక్కుని కొంత డబ్బు ముంతాజ్ చేతికి, కొంత గౌసికి ఇచ్చి ఇంటి,మందులకి వాడమని చెప్పాను.
తాగెసి ఇంటికి వెళ్ళాను.
 ఇంటికి వెళ్ళి నా గదిలో పడుకుని కొద్దిసేపటికి లేచి బాబు తో ఆడుకుని.నా గదికి వెళ్ళాను.
కరుణా తో గిల్లికజ్జాలు ఆడుతూ..ఉంటే మానస వచ్చింది. కొద్దిగా ఫ్రెష్ అయ్యి. నా దేగ్గరకి వస్తే లాగి ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నాను.
*రా మానస…. చూశావా నల్లపిల్ల ఇందాక నుండి ఇమ్మంటే ఓ…. పోజులు కొడుతుంది.
మానస—ఏంటి కరుణా???రాజా….అడిగితే ఇవ్వలేదా?
కరుణా-ఇవ్వలేదు..
 మానస-ఇంతకీ ఏమి ఇవ్వమన్నాడు?
కరుణా- అది……అదే….
మానస-అదే….ఏంటి?(ఆటపట్టిస్తు)
కరుణా-పూకూ…. ఇమ్మంటున్నాడు……(మెల్లగా)
మానస-అయ్యో ….అలాగా….(నవ్వుతూ)
కరుణా-రాత్రికి ఎలాగో భజన ఉంది. ముందే ఈ కక్కుర్తి ఏంటి?
మానస-అలాగా…..రాజాకి ఇవ్వవద్దు….నాకు….ఇవ్వవా……plz….
కరుణా-…..ఛీఛీ……దేవుడా…..
*చూశావా…….. ఒక చిన్న కోరిక …..తీర్చ లేక పోతున్నావు…..
కరుణా-ఇద్దరు కలసి నన్ను ఆటపట్టిస్తారా….. అని నా మీదకిఉరికింది.
తనని చటుక్కున పట్టుకుని ఇద్దరిమద్య కూర్చోబెట్టి చేతులుకదలనివ్వకుండా పట్టుకుని) ఇది నా నల్లబంగారం…… అని  బుగ్గని కొరికాను. 
మానస-ఇది లేత కొబ్బరి……అని మరో బుగ్గని కొరికింది.
ఇద్దరినీ వదిలించుకుని బయటకి వెళ్లిపోయింది. బుగ్గలు రుద్దుకుంటు……
*ఎందుకు officeకి  అప్పుడే….
మానస-ఎవరో ఒకరు చూడాలిగా.. వర్క్ pending పడిపోతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారుకాబట్టి అంతా సజావుగా ఉంది.
*నువ్వు ఆఫీసు చూసుకుంటే నన్నూఎవరు చూస్తారు……దేగ్గరకి లాక్కుంటూ.
మానస-నా చెల్లి ఉందిగా….
*అబ్బో ఇప్పుడే చూశావుగా ….రుద్దుకుంటు తిరుగుతుంది. అది చేస్తే దాన్నికూడా రుద్దుకుటుంటు తిరిగిద్ది.
మానస-అదేం కాదు. అని నా గుండెల మీద తల పెట్టి పడుకుంది.
 నేను కూడా నిద్రలోకి జారుకున్నాను. కొద్దే సేపటికి తలుపు కొట్టిన సౌండ్ వచ్చింది. కళ్లుతెరచి చూస్తే నాకు మరో పక్క కరుణా పడుకుని ఉంది. 
ఇద్దరి తల మీద ముద్దు పెట్టి మెల్లగా పక్కకి జరిపి తలుపు తీశాను. ఎదురుగా 4అత్త ఉంది.నవ్వుతూ సన్ను పట్టుకున్నాను.
4అత్త-హిస్స్……….భోజనాలు పెడుతున్నారు. కిందకి రండి.. చెప్పి సిగ్గు పడుతూ వెళ్లింది.
*వాళ్ళని లేపి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాం.కరుణా అందరికీ వడ్డీస్తుంది.
అందరి భోజనాలు అయ్యిన తరువాత ఎవరి గదుల్లోకి వారు వెళ్ళేపోయారు.
కరుణా అన్నీ సర్దుకుని గడికివచ్చేసరికి నేనుమానస పడక యుద్దంలో మునిగి పోయాం. మమ్మల్ని చూసి బాత్రూం పోయి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చింది.
మానస క్లైమాక్స్ లో ఉండటం వల్ల కరుణా ని దేగ్గరకి రమ్మని పిలిచింది.
దేగ్గరకివేళ్ళగానే మీదకిలాక్కుని తన పెదాలు అందుకుని గాడంగా ముద్దుపెడుతుంది. కరుణా కూడా ముద్దుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 
కొన్ని ని! తరువాత కరుణాని హత్తుకుని కార్చేసింది. 
మానస-రాజ కొద్దిగాలసిపోయాను. ఇవాల్టికి చాలు. 
*సరే….అని కరుణాని మద్యలోకి లాగి తన పక్కన పడుకున్నాను. తన వీపు కనిపిస్తుంది. తనకి ముద్దులు పెడుతున్నాను.
మానస-కరుణాకి ముద్దుపెడుతూ…..ఎప్పుడు రాజకేనా…..నాకు  chans ……ఇవ్వు ఈ లేత పెదాలు ముద్దు పెట్టె అవకాశం.
కరుణా-ఛీ…..పో ….అక్క….
మానస-చూశావా రాజా నన్ను పో….అంటుంది. నేను వెళ్తున్నా….
కరుణా-అయ్యో…నేను ఆలా….అనలేదు….అక్క…..
మానస-నేను ఊరికినే అన్నాను. నాకు నిద్ర వస్తుంది. అని ఒక పక్కకి జరిగి పడుకుంది.
నేను కరుణా…..సుఖాల…..సుముద్రం లో మునిగిపోయామ్.
 

మరుసటి వారం రోజులు కూడా same అలానే జరిగింది.
గౌసి,ఫాతిమా ని హాస్పిటల్ దింపి నేను,ముంతాజ్ సైట్ కి వెళ్ళాం
 నా luck టెర్రస్ పైన ,గదిలో ఫాతిమాని కుమ్మెశాను. తను కూడా చాలా ఓపెన్ గా నాకు సహకరించింది. ఇంకా మాఇద్దరి మద్య ఎలాంటి పరదాలులేవు.  
 పనిలోపని registration,డబ్బు, మిగతా పనులు అన్నీ చక్కదిద్ది. శేకర్ గారు చెప్పెన caretaker కి కొంత డబ్బుయిచ్చి.నెలనెలా దుబ్బు ఎకౌంట్లో పడేలా చెప్పి వచ్చను. అనుకున్నదానికన్న ఎక్కవ డబ్బు రావడం తో చేస్తాను అని నమ్మకంగా చెప్పాడు.

మరుసటి రోజు ముంతాజ్ ని ఇంట్లో వదిలి ఫాతిమా,గౌసిని హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాను.
         ముంతాజ్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది. తనకి చాలా సంతోషం గా ఉంది. ఎలాంటి కష్టం లేకుండా ఇంటికి రాబడి వస్తుంది. వచ్చిన రాబడిలో ఎంతోకొంత తీసి రాజా డబ్బు ఇవ్వాలి. ఇంకా గౌసి,ఫాతిమా లకి పెళ్లి చేయాలి………ముందు వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలి.
అల్లాహ్ దయవల్ల ఫాతిమా పూర్తిగా కోలుకోవాలి..అప్పుడు ఆలోచిద్దాం.

Hospital ల్లో
ఫాతిమా థెరపీ కోసం. డాక్టర్ కేబిన్ లో ఉంది.
డాక్టర్ గౌసిపాపని తీసుకుని బయటకి వెళ్ళి తిరుగుతుంది.
డాక్టర్ గదిలో వెళ్లికిల్ల పడుకోబెట్టి కుమ్ముతున్నాను. తను సిగ్గు పడుతూ తల పక్కకి తిప్పింది.
*అబ్బా సిగ్గు పడమాకే…..నీ సిగ్గుకి ఎంత బంగారం ఇచ్చిన తక్కువే…..అహ్…..
గౌసి-నువ్వు అలా చూడ మాకు.నాకు…..ఎదోలా….ఉంది.
*అబ్బా…..ah…. +ఇదిగో ……అనిలోపల కార్చేశాను.
తన పక్కనే పడుకున్నాను. తను నా గుండెల మీద పడుకుని 
గౌసి-నీ చూపుల్లోనే కాదు చేతుల్లో కూడా ఏదో ఉంది. నువ్వు అలా ముట్టుకోగానే నేను నేను ఇలా లొంగిపోవడం ఏంటి? అమ్మకి……తెలిస్తే……భయంగా ఉంది.
*అందుకే గా మీ అమ్మని అక్కడకి పంపి నిన్ను నీయక్కని ఇక్కడ పెట్టుకుని రోజు ఇద్దర్ని దెంగుతా…(అబద్దం)
గౌసి-నిజమా….
*అవును. అని వాటేసుకున్నాను.
గౌసి- వదులు.అక్క వచ్చే టైమ్ అయ్యింది.
*మీ అక్క రావడానికి ఇంకా టైమ్ ఉంది. ముద్దు పెడుతూ….
గౌసి-ఆ అక్క కాదు. డాక్టర్ అక్క…పైకి లేస్తూ
*ఎప్పటి నుండి అక్క,….
గౌసి-ఎప్పుడు అక్క కడుపు పండిచావని నాకు తెలిసిందో అప్పటి నుండి.
ఇంతలో డాక్టర్ లోపలికి వచ్చి గౌసికి పాపని ఇచ్చి కుర్చీలో కూర్చుని రిలాక్స్ అవ్వుతుంది.
మెల్లగా మాతో మాటలు కలిపింది.

సుల్తానా, అలీ..అజీజ్ కోసం పోలీసు స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగితిరిగి అలసి ఇంటికి వచ్చారు. 
అలీ-అత్తయ్య మనం తిరిగితిరిగి అలసిపోవడం తప్ప అలీ బయటకి రాడు. ఆ కేసు వెనుక ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. 
సుల్తానా-నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసిన వాళ్ళని అందరని అడిగాను.అందరూ మాట దాటేస్తున్నారు.
ఇంతలో గుమ్మం దేగ్గర చప్పుడు అయితే చూశారు

సుల్తానా, అలీ..అజీజ్ కోసం పోలీసు స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగితిరిగి అలసి ఇంటికి వచ్చారు.

అలీ-అత్తయ్య మనం తిరిగితిరిగి అలసిపోవడం తప్ప అలీ బయటకి రాడు. ఆ కేసు వెనుక ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. 
సుల్తానా-నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసిన వాళ్ళని అందరని అడిగాను.అందరూ మాట దాటేస్తున్నారు.
ఇంతలో గుమ్మం దేగ్గర చప్పుడు అయితే చూశారు. అక్కడ మణి,రోని లు ఉన్నారు. చేతిలో పిల్లలు, స్వీట్స్ పట్టుకుని.
వాళ్ళని చూసి సుల్తానా లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
అలీ-రండి….రండి….ఇద్దరు ఇలావచ్చారు…ఏంటి సంగతి?
మణి-ఎంలేదురా….ఇద్దరంకలసీ ఒక బిజినెస్ పెట్టం. అందుకే ఈ స్వీట్లు. 
రోని-మొన్న వచ్చాం  నువ్వు లేవు.
అలీ-అది …..కొద్దిగా……బిజీ. (పిల్లల్ని చూస్తూ)
మణి అదిగమనించి చేతిలో బిడ్డని తన చేతిలో పెట్టాడు. బిడ్డ చేతిలోకి రాగానే తనకి తెలియకుండా  కన్నీళ్ళు  వచ్చాయి.
మణి-ఏంటి రా ఏడుపు….తుడుచుకో…..
అలీ-ఎలా…రా…….మీరు ఎలా ఇంత సంతోషంగా ఉంటున్నారు.
మణి-మనం వయసులో ఉన్నప్పుడూ చాలా చేశాం. వాటిని తప్పులు కాదు పాపాలు అనాలి.
రోని-మనం మంచి ఆలోచిస్తే మంచి జరుగుతుంది. అనే విషయం మెల్లగాతెలుసుకున్నాం.
మణి-మేము తప్పు చేశాం,శిక్ష అనుభవించమ్……అది అక్కడితో అయిపోయింది.
      ఎప్పుడైతే నేను బిడ్డని ఎత్తుకున్నానో అప్పుడు నేను కూడా ఇలానే ఎడ్చాను. అప్పుడే నాలో చెడ్డోడు వెళ్లిపోయాడు.
రోని-నేను కూడా అంతే …వాళ్ళలో ఏదో మాయ ఉంది. తన బిడ్డని ముద్దు పెట్టుకుంటూ.
మణి-మొదట్లో కోపం బాగా వచ్చింది.నాభార్యని అక్కడకి పంపినందుకు.తనకి కోపం ఉంది. మెల్లగా అది తగ్గిపోయింది.
జరిగింది మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు సంతోషం గాఉన్నాం.
రోని-వాళ్ళు అక్కడకి వెళ్ళడం వల్ల నేను తండ్రి అయ్యానని తల ఎత్తుకు తిరుగితున్నాను.లేక పోతే ఈ పాటికి చాలా పేర్లు వచ్చేవి.
మణి-మా పెళ్ళాలు మంచి వాళ్ళు,పైగా స్నేహితులు. అందుకనే మమ్మల్ని అర్ధం చేసుకుని మాకు అండగా నిలిచారు.
వాళ్ళకి తెలిసిన doctors,ట్రీట్మెంట్, ఇచ్చారు.
Engine 0 లో కాకుండా 20,30లో run అవుతుంది. దానికి వాళ్ళు సంతోషం ఉన్నారు.
రోని-ఇంతకు ముందులా 80,90 కాకుండా 20,30…..అంటే……ok  
రోని-అది సరే……నాకు తెలసి …..నీకు…….బిడ్డా……..
అలీ-రోని ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాడో తనకి అర్ధమైంది.
అలీ-అప్పుడు మీరు తెలిసో,తెలియాకో జరగాబోయే దాన్ని ఒప్పుకున్నారు.
      కానీ నేను మాటలు విని దాన్ని మరుద్దామని try చేశాను. ఇప్పుడు ఇలా ఒంటరిగా ఉన్నాను.
మణి…..అంటే????
అలీ- నా లైఫ్ ఎప్పుడో నాచేతి నుండి వెళ్లిపోయింది. నా ఇంట్లో నేను ఒక geust లా ఉంటున్నాను. నా భార్యకి నాకు మాటలు లేవు. ఒక వేళ ఉన్న మద్యలో మా అత్త ఉంటుంది. మా అత్తకి ఎప్పుడు తన వాళ్ళు ,తన డబ్బు, తన వ్యాపారం మాత్రమే కావాలి. తనకి నా దేగ్గర నుండి అన్నీ కావాలి. నేను తప్ప ….
మణి-ఊరుకో రా ఏం…కాదు….త్వరలోనే నీకు మంచి జరుగుతుంది.
రోని-మంచిగా మారిన వెధవలుగా చెప్తున్నామ్……నువ్వు మారతావు. తన బిడ్డని చూసి ఏరా…..నాన్న….అవును కదా…..
బిడ్డా నవ్వడం తో అక్కడ అందరూ నవ్వేశారు.
ఇంతలో సుల్తానా అక్కడకి వచ్చి “ఏంటి ఈ గోల…..మీకు…పని పాట ఏం లేదా…..”
అలీ-అదేంలేదు అత్తగారు….
సుల్తానా-మీరు ఆగండి అల్లుడు గారు….ముందు మీరు వెళ్లిపోండి.ఇద్దరు……వచ్చేస్తారు……
మణి-అలాగే ఆండీ వెళ్తున్నామ్. ఇవి స్వీట్స్ ..(అక్కడ టేబల్ మీద పెట్టి వెళ్లారు.)
వాళ్ళు వెళ్ళగానే సుల్తానా స్వీట్స్ తీసి నెలకేశి కొట్టింది. లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
కిందపడ్డ స్వీట్స్ తీసి ఒక boxలో వేసి తనపాటు తనగదికి తీసుకుని వెళ్ళాడు.
అక్కడజరిగినవి అన్నీ పక్క గదిలో జూహి విన్నది,చూసి కన్నేళ్లు తుడుచుకుంది.

ఊరి చివర farmhouse లో కత్తిలాంటి అమ్మాయిని దెంగుతూన్నాడు. 
 ఆమె-అహ్……అహ్….అఃమ్……ఆన్ని సం! అయ్యింది. నీ పోట్లు ఏ మాత్రం తగ్గలేదు……
తను ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే దెంగుతున్నాడు….
అమే.-ఏమి మాట్లాడ వెంటి?…….. వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావా?…..
ఆ ప్రస్తావన రాగానే అతనిలో రాక్షసత్వం వచ్చేసింది. అమే సల్లని గట్టిగా పట్టుకుని రాక్షసంగా కుమ్ముతున్నాడు.
అమే-అమ్మా…..అమ్మ…..అహం….హామ్….మే….ల్ల….గా……
అతను-చం…..పే……. స్తా….. ను…….వాడిని…..అని కర్చేసి పక్కన పడుకున్నాడు.
కొద్దిసేపు తరువాత ఆమె లేచి పడుకున్న సుల్లని నాకుతూ……ఏం చేద్దాం?……
అతను-అహ్……కామిని…..లంజా…..నువ్వు…..
ఆమె పేరు కామిని.

126ic

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 62 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,jabardasth telugu sex stories,telugu hot stories,telugu actress sex stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: