P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 9 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 9 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 9 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
ఒక 10 ని!! తరువాత వాళ్ళ ఇల్లు కనిపించింది. వెళ్లబోతుంటే  మణి,రోని,అలీ ని  చూసి వెంటనే బండిని పక్కనే ఉన్నా అంగడి దేగ్గర ఆపి ఒక డ్రింక్ తీసుకుని తాగుతూ దూరం నుండి వాళ్ళని చూస్తున్నాను. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన 15ని!! తరువాత తన ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాను. ఒక 5 ని!! తరువాత తలుపు తెరచుకుంది. తను  జుట్టు చెరిగిపోయి,మెడ మీద గాట్లు, కళ్ళు నీళ్లతో నిండి ,మొహంలో భాద, తనని చూడగానే జాలివేసింది తన మాటలు నన్ను మళ్ళీ స్పృహ లోకి వచ్చాను.
రజియా-ఎవరండి మీరు ?ఎంకావాలి?
నేను -నేను రాజశేకర్ గారి మనవడిని పేరు రాజ. ఇక్కడ రజియా గారు ఉన్నారా? కలవాలి.
రజియా-నేనే రాజియని. నాతో ఎంపని?
నేను -చెప్తాను కానీ ముందు లోపలికి రానిస్తారా?
రజియా-క్షమించండి.రండి.లోపలికి రండి, కూర్చోండి.(కూర్చివైపు చూపిస్తూ,కూర్చున్నా తరువాత) ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చారు?
నేను – సరే పాయింట్ కి వస్తాను. మాకు చాలా పొలాలు ఉన్నాయి. వాటికి చెందిన లెక్కలు లావాదేవీలు మొత్తం మా అమ్మ చూసుకుంటుంది. ఇప్పుడు అమ్మకి రెస్ట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. అందుకు సరైన మనిషి కోసం వెతుకుతుంటే నాకు నీ గురించి తెలిసింది. నువ్వు  డిగ్రీ చేశావని తెలసింది. ఎవరో ఎందుకు ఊరిలో ఉన్న నిన్ను పనిలో పెట్టుకుంటే మంచిది అనిపించింది. అందుకే వచ్చాను.
రజియా-సరే చేస్తాను.
నేను -ok రేపు ఉదయం 9గం!! కి ఇంటికి రా, నిన్ను అమ్మకి పరిచయం చేస్తాను.
రజియా-సరే వస్తాను.
నేను -నేను వెళ్తాను.అని చెప్పి వచ్చేసి భాను ఇంటికి వెళ్లాను. అక్కడ భాను ఫ్యామిలి మొత్తం ఉన్నారు. నేను సుబ్బయ్య దేగ్గరకి వెళ్ళాను
సుబ్బయ్య-రండి బాబుగారు.ఏమినా పని ఉందా.
నేను -అవును పని మీద వచ్చాను. భాను ఏమి చేస్తుంది.
సుబ్బయ్య- బాబు. డిగ్రీ మద్యలో ఆపేసి 2సం!! అయ్యింది. ఇంకో 2సం!!లో పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం.
నేను -భానుకి పని చూశాను. రేపు ఒక అమ్మాయి లెక్కలు చూడడానికి పనిలో పెడుతున్నాను. తనకి తోడుగా భాను ఉండాలి.
రంగమ్మ-చాలా మంచిది బాబు, దానికి పని చూపించి మంచి పని చేశారు. లేక పోతే ఇంట్లో ఉండి దానికి బాగా బద్దకం పెరిగిపోయింది అస్సలు పనిచేయట్లేదు.
సుబ్బయ్య-మేము ఒప్పుకుంటున్నాం బాబు, ఒకసారి భానుని కూడా అడిగితే మంచిది.(పక్కనే భానుని చూసి) ఏం భాను వెళ్తావా?
భాను-(ఒకసారి నా వైపు చూసి)వెళ్తాను నాన్న.
నేను -సరే సుబ్బయ్య భాను ని రేపు 9 గం!!కి ఇంటికి పంపు. ఇంకా నేను వెళతాను. అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను.
అమ్మని కలసి “అమ్మ రేపు ఒక అమ్మాయిని చూశాను పనికొసమ్ పేరు రజియా. తనకి సహయంగా సుబ్బయ్య కూతురు భాను కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు నీకు రిపోర్ట్ ఇస్తారు.”
అమ్మ-సరే నీ ఇష్టం.భోజనం చేయి.
నేను -(నేను భోజనం చేస్తూ) అమ్మ తాత ఎక్కడ?
అమ్మ-బాగానే ఉన్నారు,సేఫ్ గా ఉన్నారు.
నేను -(అమ్మ మాటల్లో ఏదో భాద, సంతోషం ఉంది) 4అత్తలు పిన్ని అస్సలు మాట్లాడరు ఎందుకని?
అమ్మ-మాట్లాడతారు తొందర పడకు, వాళ్ళు నాతో ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం.
నేను -సరే అమ్మ నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను. (అని చెప్పి రూంకి వెళ్ళి పడుకున్నాను.)
మరుసటి రోజు పొద్దున్నే లేచి జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. టేబల్ మీద టిఫిన్ పెట్టిఉంది  నేను వెళ్ళి టిఫిన్ తింటూ ఉండగా చెల్లి వచ్చింది. నాతో కాసేపు మాట్లాడి స్కూల్ కి వెళ్లిపోయింది.
నేను -అమ్మ నాకు కొద్దిగాసిటిలో పని ఉంది. ఇవాళ కాలేజ్ కి వెళ్లటంలేదు.
అమ్మ-సరే వెళ్ళు జాగ్రత్త.
నేను -అలాగే అమ్మ అని నేను రూంకి వెళ్ళాను.
కొద్దిసేపు తరువాత అమ్మ పిలచింది. కిందకి వెళ్ళగానే  భాను,రజియా, ఇద్దరు ఉన్నారు.
నేను -వాళ్ళని అమ్మకి  చూపించి. “వీళ్ళే అమ్మ నేను చెప్పింది. తన పేరు రజియా డిగ్రీ చదివింది,మన ఊరిలో ఉంటుంది. ఈమె పేరు భాను
సుబ్బయ్య కూతురు తనకి సహయంగా ఉంటుంది.” వాళ్ళిద్దరూ అమ్మకి నమస్కారం చేశారు. వాళ్ళతో “మీరు లెక్కలు మొత్తం నాకు గాని ఆమ్మకి గాని చూపించండి. మీ జీతం అమ్మ చూసుకుతుంది. నేను వాళ్ళని బయట ఉండమని చెప్పి అమ్మతో వాళ్ళ జీతం గురించి చెప్పాను. అమ్మ ok ఛేప్పింది. అమ్మ నేను వాళ్ళతో పొలం దాకా వెల్లివస్తాను,అటునుండి సిటీకి వెళ్తాను. అని చెప్పి వచ్చాను
అమ్మ-సరే సిటీలో జాగ్రత్త .
నేను బండి తీసి వాళ్లని కూర్చోమ్మన్నాను. భాను గబగబా వచ్చి ఆటో కాలు ఇటో కాలు వేసి కూర్చుంది. రజియా తనని అలాగే చూస్తుంది. భాను తనని కూర్చోమని సైగ చేసింది. రజియా వచ్చి రెండు కాళ్ళు ఒక వైపు పెట్టి కూర్చుంది.  బండి తీసుకువెళ్లి పొలం షెడ్  దేగ్గర అపాను.భాను,రజియా ఇద్దరు బండి దిగారు. నేను బండి మీదనుండే
నేను -రజియా ఇవి అన్నీ మా పొలాలే వెళ్ళి చూడు. మీకు కావాలంటే పంప్ రూమ్ ని వాడుకోండి. రజియా కొద్ది దూరం వెళ్లింది.నేను భాను తో రేపు సాయంత్రం 4గం!!కి జయా, కమలని ఇక్కడికి తీసుకురాగలవా?
భాను- తీసుకువస్తాను.
నేను -సరే జాగ్రత్తగా రండి ఎవ్వరికీ అనుమానం రాకూడదు. రజియా తో ఈ విషయం గురుంచి మాట్లాడవద్దు,తను బాగా ఒత్తిడిలో, భయంలో ఉంది. ఈరోజు మొత్తం తనతో ఉండి తనని గమనించు. తనని నీ ఫ్రెండ్ చేసుకో,కొద్దిగా ఆ మొహంలో నవ్వు తెప్పించు.
భాను-సరే అలాగే చేస్తాను.
నేను -ఇంకా నేను వెళ్తాను. అని వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పి వచ్చేసి 4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాను.
4అత్త చీర కట్టుకుని రెడీగా ఉంది.నేను 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్ళి “కత్తిలాగా ఉన్నావ్ 4అత్త రా వెళ్దాం.” 4అత్త “పద వెళ్దాం”.  4అత్తని బండి మీద ఎక్కించుకుని సిటీకి వెళ్ళే రోడ్డు ఎక్కాను. రోడ్డు కాళి గా ఉంది. నేను అక్కడక్కడ కావాలనే బ్రేకులు వేస్తున్నాను. దాంతో 4అత్త స్తనాలు వచ్చి వీపుకు గుద్దుకుంటున్నాయి. 4అత్తకి బాలన్స్ తప్పి మళ్ళీ సరిగ్గా కూర్చోంతుంది.
4అత్త- ఎందుకు అలా బ్రేక్ వేస్తారు? పడిపోతానని భయంగా ఉంది.
నేను -లవర్ తో వచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా ఇలాగే బ్రేక్ వేస్తారు. ఎందుకో తెలుసా?(అని మళ్ళా బ్రేక్ వేశాను,అప్పుడు అర్దం అయ్యింది 4అత్తకి).
భయం గా ఉంటే గట్టిగా పట్టుకో ఎవరు లేరు ఇక్కడ.
4అత్త-ఎందాక వెళ్ళటం?
నేను -ఈరోజు మొత్తం నేను చెప్పేంతవరుకు ఎక్కడికి వెళ్ళిన రావాలి, ఏమి చెప్పిన చేయాలి. ఎక్కడకి వెళ్తామో నేను చెప్పను.అది సర్ప్రైస్. సిటిలోకి వచ్చేశామ్.4అత్తని తీసుకుని ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కి తీసుకు వెళ్ళాను. లోపల కాబీన్ ల ఉంది.కరుణాని తీసుకుని ఇక్కడికే వస్తాను.ఇద్దరం కూర్చుని ఆర్డర్ చేశాను. 4అత్తనేను ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటే ఆర్డర్ వచ్చేసింది. ఇద్దరం ఒకరికి మరొకరు తినిపించుకుంటూ
నేను -4అత్త ఒకసారి ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేద్దామా?
4అత్త-(ఆరోజు జరిగింది గుర్తుకువచ్చి సిగ్గుతో తల దించుకుని మెల్లగా) వద్దు, నాకు చాలా సిగ్గు,భయంగా ఉంది.
నేను -బయపడమాకు 4అత్త ఇక్కడ ఏమి చేయను. కానీ చేయాలిసిన చోట చేస్తాను.
టైమ్ చూస్తే 11గం!! దాటింది. 4అత్తని తీసుకుని షాపింగ్ మాల్ వెళ్ళాను. 4అత్తకి అంతా కొత్తగా ఉంది.ఆ జనం,ఆ హడావిడి. 4అత్తని ఒక బట్టల షాప్ లోకి తీసుకువెళ్లను. ఆ షాప్ లో అన్నీ ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లలు నుండి పెద్దవాళ్ళ వరుకు అన్నీ ఉన్నాయి. మేము లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక సేల్స్ గర్ల్ వచ్చింది.
సేల్స్ గర్ల్-చెప్పండి సార్ ఏమి కావాలి మీకు?
నేను- నాకు కాదు ఈవిడకి కావాలి. చీర తప్పించి మిగతావి అన్నీ అంటే జీన్స్,సల్వార్, ఇంకా ఏమైనా లేటెస్ట్ ఉంటే చూపించండి.
సేల్స్ గర్ల్- ఇటు వైపు సర్,రండి మేడమ్. అని ఒక కౌంటర్ వైపు తీసుకువెళ్లింది
అక్కడ అన్నీ జీన్స్ టీ షర్ట్ లు ఉన్నాయి తను కొన్ని మోడల్స్ చూపింఛింది. వాటిలో కొన్ని తీసి 4అత్తకి ఇచ్చాను. 4అత్త నా వంక అదోలా చూస్తుంది.
నేను -( సేల్స్ గర్ల్ తో) ఇక్కడ ట్రైల్ రూమ్స్ ఉన్నాయా?
సేల్స్ గర్ల్-ఉన్నాయి సార్. ఇటు వైపు (ట్రైల్ రూమ్ చూపించి వెళ్ళి పోయింది)
నేను -4అత్త లోపలికి వెళ్ళి వీటిని వీసుకుని చూపించు.
4అత్త-(షాక్ అయ్యి) ఏంటి ఎక్కడ?
నేను -ఇక్కడే. ఏం బయపడమాకు లోపలికి వెళ్ళు, తలుపు వేసుకో బట్టలు మార్చుకో అంతే.నేను బయటేఉంటాను.
4అత్త-నేను ఇవి ఎప్పుడు వేసుకోలేదు
నేను -ఇప్పుడు వేసుకో ఏమి అవ్వదు.ఇంకా ఏమీమాట్లాడమాకులోపలికి వెళ్ళు (4అత్తని లోపలకి తోశాను)
4అత్తలోపలికి వెళ్ళి చాలా సేపు అయ్యింది. నేను తలుపు దేగ్గరకి వెళ్ళి “త్వరగా మనకి ఇంకా చాలా పని ఉంది” అన్నాను. నా మాటలు సేల్స్ గర్ల్ విని నవ్వుకుంటుంది. నేను సేల్స్ గర్ల్ ని చూసి నవ్వి మళ్ళీ తలుపు కొట్టాను. 4అత్త “ఒక నిం!! అయ్యిపోయింది.”  ఒక నిం!! తరువాత మెల్లగా తలుపు తెరచుకుంది. 4అత్త బయటకి అడుగు పెట్టగానే నేను అలానే  చూస్తూ ఉండిపోయాను. 4అత్త స్కిన్ టైట్ జీన్స్ టీషిర్ట్ లో అప్సరసలా ఉంది.
నేను -కత్తిలా ఉన్నావ్. నోటి మాట రావటం లేదు. ( 4అత్త సిగ్గుపడి లోపలికి వెళ్లిపోయింది)
4అత్త మిగతావి కూడా ట్రై చేసి చూపిస్తుంది.నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి సేల్స్ గర్ల్ దేగ్గరకి వెళ్ళి స్కర్టు,మినీ స్కర్టు లు , చూపించమన్నాను. తను కూడా వేగంగా నాకు అన్నీ చూపించి వాటిలో కొన్ని తెసుకుని 4అత్తకి ఇచ్చాను. 4అత్త వాటిని వేసుకుని చూపించింది. వాటిల్లో ఒక సైడ్ ఓపెన్ గౌన్ పెద్దది ఉంది దాన్నిఒక టీ షర్ట్  వేసుకుని రమ్మని, సేల్స్ గర్ల్ తో ఒక 3 మంచి చీరలు తీసుకుని 2 సల్వార్ చూపించమని చెప్పి వాటిని ప్యాక్ చేపించి. 4అత్తకి టైట్ జీన్స్ ,టీ షర్ట్ ,పొడుగు,పొట్టివి గౌన్ లు ప్యాక్ చేయించి ఉంచాను. 4అత్త వచ్చే లోపు సేల్స్ గర్ల్ అడిగి బ్రా, పాంటి సెలక్ట్ చేసి వాటిని ప్యాక్ చేయమని సేల్స్ గర్ల్ కి ఇచ్చాను. అవి చూసి సేల్స్ గర్ల్ సిగ్గుపడుతూ “మీ ఛాయిస్ చాలా బాగుంది సర్”.
నేను -కావాలంటే నీకు ఇలాంటివే కొనిస్తా కానీ సైజ్ నాకు తెలియదు. ఒకసారి చూపిస్తే కొలుచుకుని చూసుకుంట.
సేల్స్ గర్ల్-సైజ్ చెప్తే సరిపోదా?
నేను -సరిపోదు. వీటిని చూడు తనకి సరిగ్గా సరిపోతాయి.ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు నా చేతుల్లోనే ఉంటాయి. మరి నీకు కోనాలి అంటే తప్పదు.
సేల్స్ గర్ల్- (నవ్వుతూ) ఇప్పుడు కాదు తరువాత ఇవ్వాళ మా సేటు వస్తన్నాడు.
ఇంతలో గౌన్ వేసుకుని చేతిలో తన బట్టలు పట్టుకుని వచ్చింది. అన్నీ ప్యాక్ చేసి బిల్ కట్టి  ఆ బట్టల్ని వాటితో పాటు ప్యాక్ చేయించాను.
నేను – సేల్స్ గర్ల్ తో ఇక్కడ బ్యూటీ పార్లర్ ఉందా?
సేల్స్ గర్ల్-ఉంది సార్. 2షాప్స్ తరువాత ఉంది.
నేను -బిల్ ఎంత?
సేల్స్ గర్ల్-15000 సర్
నేను -తనకి కార్డ్ ఇచ్చను. తను బిల్లు కట్టి స్లీప్ ఇచ్చింది.నేను తనకి టిప్ కింద 1000 ఇచ్చాను.
సేల్స్ గర్ల్-థాంక్స్ సర్. మీ వల్ల నాకు ఇంక్రిమెంట్ పడుతుంది సర్. ఏమైనా కోనాలంటే ఇక్కడికే రండి సర్ మా సేటు కి చెప్పి మీకు తక్కువలో ఇప్పిస్తాను.
నేను -చూశాం గా వస్తాం. మేము మూవీ వెళ్ళి వస్తాం ఈ బాగ్స్ ని ఇక్కడే ఉంచండి. వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకుంటాం.
సేల్స్ గర్ల్ okచెప్పడం తో 4అత్తని తీసుకుని బ్యూటీ పార్లర్ కి వెల్లము. 4అత్తని అక్కడ అప్పచెప్పి వాళ్ళకి ఏమి చేయాలో చెప్పి ఎంత టైమ్ లో అయ్యీద్దో అడిగాను.వాళ్ళు 15నిం!! అని చెప్పారు.నేను బయటకి వచ్చి ఇంగ్లిష్ మూవీ టికెట్స్ తీసుకుని కాసేపు అలా తిరిగి బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ వెళ్ళగానే ఒక అందమైన అమ్మాయి బ్యాగ్ పట్టుకుని  కూర్చొని నా వైపే చూస్తూ ఉంది. నా మీద మంత్రం వేసినట్టు నేను తన దేగ్గరకి వెళ్ళాను తను అలానే చూస్తుంది.నా కళ్ళు తన కళ్లనుండి మెడ మీదుగా సళ్ళ దేగ్గరకి వెళ్లింది.అప్పుడు వెలిగింది బల్బ్ ఆ డ్రస్ 4అత్త వేసుకుంది.అంటే ఈ అమ్మాయి 4అత్త?.

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: