P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 61 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 61 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 61 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

మీరు ఫాతిమా వాళ్ళ అమ్మ ముంతాజ్ కదా.

ఆదివినగానే తను భోరున ఏడుస్తూ అవును అని తల ఊపింది.
*రజియా తనకి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వు. అలాగే నాక్కూడా ఇచ్చి అందరికీ టీ పెట్టు.
రాజియ-ఇద్దర్కి నీళ్ళు ఇచ్చి. టీ పెట్టడానికి వెళ్ళింది.
తను నీళ్ళు తాగిన తరువాత స్తిమిత పడింది.
*ఇప్పుడు చెప్పండి. నేన్ను మీ ఇంటికి రావద్దని, మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు అంటే ఏదో జరిగింది.
అది వినగానే తను వచ్చి నా కాళ్లని పట్టుకో బోతే పట్టుకుని పైకి లేపి  మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటివి చేయకూడదు.
ముంతాజ్-దేవుడు లాంటి నిన్ను ఇంటికి రావద్దని చాలా తప్పు చేశాను. తరువాత మా కాస్తాలు మొదలయ్యాయి. మేము తెలుసుకునే లోపే మా చేయి దాటిపోయింది. ఇప్పుడు మీరే సాయం చేయాలి.
*అలా కాదు మీఊ సరిగ్గా చెప్పండి, మొత్తం చెప్పండి.
ముంతాజ్-నువ్వు వెళ్ళిన 2 నెలలు తరువాత మా కష్టాలు సుల్తానా, అజీజ్ రుపమ్ లో వచ్చాయి.   ఆ తరువాత నా అల్లుళ్లు ఇద్దరు గొడపడ్డారు.ఆ గొడవ పెద్దది అయ్యీంది. ఒక రోజు ఏం జరిగింది తెలియదు. నా పెద్ద అల్లుడు చనిపోయాడు అని వార్తా వచ్చింది. నేను వెళ్ళి చూడగానే తన ఇంట్లో
పెద్ద అల్లుడు రక్తం మడుగులో జీవం లేకుండా పడిఉన్నడు.  పక్కనే ఫాతిమా పడి ఉంది. ఫాతిమా చేతుల్లో తన బిడ్డ కూడా ప్రాణం లేకుండా ఉన్నాడు. ఫాతిమా ఇంకా ప్రాణాలు ఉన్నాయి. తనని హాస్పిటల్ లో చేర్చాను. హాస్పిటల్లో బయట కూర్చుని ఉండగా పొలుసులు వచ్చి 
“మీ పెద్ద అల్లుడుని చంపిన నేరం కింద మీ రెండో అల్లుడుని అరెస్ట్ చేశాం” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు.
ఇప్పటికే నా పెద్ద కూతురు జీవితం పోయింది. అలా గే నా చిన్న కూతురుది కూడా నాశనం అయ్యింది. ఫాతిమాని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేశాను. తనకి షాక్ తగలడం వల్ల తను పిచ్చిది అయ్యింది. అని చెప్పారు. కొన్ని నెలలు తరువాత సుల్తానా, అజీజ్ మా ఇంటికి వచ్చారు. అప్పటికి గౌసి నెలలు నిండి ఉంది. వాళ్ళు చెప్పింది విని నేను షాక్ అయ్యాను.
*ఏం చెప్పారు.?
ముంతాజ్-నా అల్లుడుని చంపింది ఎవరో నాకు తెలుసు. కానీ తనని విడుదల చేయాలంటే నా పూరివ్వికుల భూమి కావాలి అని అని చెప్పారు. నాకు టైమ్ కావాలి అని చెప్పిగానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. కొంత సమయం తరువాత గౌసి ఒక ఆడబిడ్డని కన్నది. నేను బాగా ఆలోచించి ఆ భూమి చెందిన papers తీసుకుని మొన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. వాళ్ళు పాపేర్స్ తీసుకుని నన్ను కొట్టి బయట పడేశారు. నేను వాళ్ళ మీద పోలీసు కంప్లయింట్ ఇచ్చాను. వాళ్ళు వచ్చి అజీజ్ ని పట్టుకుని వెళ్లారు. నిన్న అజీజ్ ఇంటికి వచ్చాడు. నన్ను, గౌసిని కొట్టి గౌసి కూతురుని తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. అలాగే అడ్డు వచ్చిన ఫాతిమాని కూడా బాగా కొట్టాడు. అది స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. ఫాతిమాని హాస్పిటల్ లో పెట్టి ఇంటికి వచ్చాను. గౌసి కూతురి ఆకలిని తలుచుకుని ఏడుస్తూ వాళ్ళ ఇంటిదేగ్గర తచ్చాడుతుంది. అక్కడకి వెళ్ళే దారిలో నిన్ను చూశాను. నన్ను నాకుటుంబాన్ని వాళ్ళ నుండి నువ్వే కాపాడగలవు. అని వచ్చాను.
రజియా- రాజా టీ… అక్కడ పెట్టింది.
అంత విన్న నేను కోపం తో ఊగిపోయాను. ముంతాజ్ చెంప చెళ్లు మనిపించాను. ఇంత జరుగుతుంటే నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు…   
రజియా నన్ను ఆపింది. 
పదా వెళ్దాం ఇవాళ వాళ్ళో నేను తేలిపోవాలి. అని బయటకి వచ్చాను. నా వెనుకే ముంతాజ్, రజియా రోడ్డు మీదకి రాగానే రజియాతో నువ్వు ముంతాజ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండండి.  అని బండి తీసుకుని బయల్దేరను.
ఇంతలో అలీ ఇల్లు వచ్చింది. అక్కడ గౌసి కనిపించలేదు. కానీ వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది తను ఒక్కడే బయట ఉంటుంది అని.
 బండి ఆపి లోపలికి వేళ్ళ బోతే ఇద్దరు మనుషులు ఆపి ఏదో చెప్పబోతే బలంగా కొట్టి ఇద్దర్ని నేలమీద పడుకోబెట్టను. ఒక ఫోన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాను.
లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడ జరిగే దృశ్యం చూడగానే నా రక్తం మరిగింది. కోపం తో కళ్ళు ఎర్ర బడ్డాయి. 
లోపల అజీజ్ ఒక చేత్తో గౌసి పైట లాగుతూ మరో చేత్తో సాన్నుని పట్టుకోవడానికి try చేస్తున్నాడు. తను దొరక్కుండ ఉంది. కానీ కళ్ళు ఎక్కడికో చూస్తుంది. తను ఎక్కడ చూస్తుందో చూశాను, సుల్తానా చేతిలో ఏడుస్తున్న పాప ఉంది. బహుశా ఆకలితో అనుకుంటా.
      అజీజ్ పక్కన ఇద్దరు రౌడీలు, సుల్తానా పక్కన ఇద్దరు ఉన్నారు. అందరి కళ్ళు గౌసి ఒంటి మీద ఉన్నాయి ఆ అందాలు ఎప్పుడు బయటకి వస్తాయో అని ఆశగా, ఆకలిగా చూస్తున్నారు.  వాళ్ళ ఆశా పడింది తొందరగానే జరిగింది. అజీజ్ చేతికి గౌసి జాకిట్ డోరోకింది దాన్ని పట్టుకుని లాగేశాడు. అంతే జాకిట్ చిరిగి ముక్క అజీజ్ చేతికి వచ్చింది. గౌసి అమృత పాల కలసాలు బయట పడ్డాయి. వాటిని దాచుకునే ప్రయత్నంలో పైటని
వదిలేసింది. వచ్చిన అవకాశాన్ని అజీజ్ వదులుకోకుండా చీర మొత్తం లాగేశాడు.  గౌసి కిందపడింది. అలాగే ఒక మూలకి వెళ్ళి కూర్చుని చేతులతో తన సిగ్గును దాచ్కుంటు ఏడుస్తూ తన పాప వైపు చూస్తుంది. అజీజ్ లేచి తన దేగ్గరకి వెళ్తున్నాడు.
అజీజ్ వెళ్ళి తనని ముట్టుకునే లోపు ఒక బలమైన పంచ్ తన మొహం మీద పడింది. ఎగిరి కింద పడ్డాడు. ఆడు తెర్కునే లోపు ఇంకో రెండు మూడు పడ్డాయి. కింద పడ్డ అజీజ్ ని చూడ ఇద్దరు రౌడీలు నామీదకి ఉరికారు. ఇద్దర్ని కొట్టి పడేశాను. పక్కన ఉన్న ఒక తాడును తీసి అజీజ్ మెడకి చుట్టి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి  గౌసి ఒక చేత్తో పట్టుకుని మరొక చేత్తో అజీజ్నీ ఈడుచుకుంటూ సుల్తానా దేగ్గరకి వచ్చను.   
ఎదురుగా కుర్చీ లాక్కుని కూర్చున్నాను. నా కాళ్ళ కింద అజీజ్ తల ఉంది. మెడకి చుట్టుకున్న తాడు నా చేతుల్లో ఉంది. అక్కడ అంతా నిశబ్దం ఆవహించింది. పాప ఏడుపు మాత్రమే వినిపిస్తుంది. తన కళ్ళల్లోకి చూస్తూ 
*గౌసి…పాపని తీసుకో.
పాపని తీసుకుత్నానికి తను ముందుకు వెళ్లింది. కానీ సుల్తానా పాపని ఇచ్చే మూమెంట్ కనపడలేదు  చేతిలో ఉన్న తాడుని లాగాను అది అజీజ్ మెడకి బిగుసుకుంటుంది. వాడు భాదతో ఊపిరి అందక విలవిల లాడుతు మూలుగుతున్నాడు.  కొడుకు మూలుగులు విన్న సుల్తానా పాపని గౌసి చేతికి ఇచ్చింది.  పాపని తీస్కుని ఒక పక్కకి వెళ్ళి పాపాకి సాన్ను అంచింది. ఆకలిగా ఉండటం వల్ల పాప ఆబగా తాగేస్తుంది. గౌసి తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకుని పేదల మీద నవ్వుతో పాపని నిమురుతుంది.
ఒక 5ని తరువాత పాప కడుపు నిండి పోయింది. గౌసి లేచి నాదేగ్గరకి వచ్చింది. గౌసికి జాకిట్ ఎదరబాగం మొత్తం చీనీగి పోయింది. నా షర్ట్ తీసి తనకి ఎచ్చను. తను నాచేతిలో పాపని పెట్టి షర్ట్ వేసుకుని కింద పది ఉన్న చీరని కట్టుకుని నా దేగ్గరకి వచ్చింది. నా చేతుల్లో పాప పడుకునిపోయింది. 
*గౌసి పక్కన ఉన్న లాఠీ తీసుకో అని కర్రని చూపించను. తను తీఉకుని వచ్చి నావైపు ఎందుకు అని చూసుతుంది.
*సుల్తానా గారు. మీరు లేచి చీరని నడుం వరుకు పైకి లేపి కూర్చిని పట్టుకుని ఒంగొండి. 
నేను చెప్పింది విని ఇద్దరు నోరు వెళ్లబెట్టారు.
*సుల్తానా గారు నేను చెప్పింది అర్ధం కాకపోవడానికి మీరు చిన్నపిల్ల కాదు. పని మొదలుపెట్టండి.
సుల్తానా-(ఎందుకు తెయ్యమంటున్నాడు నన్ను దెంగుతాడ లేక…..)
*నేను చెప్పింది వినిపించిందా లేదా అని మళ్ళీ తాడును లాగాను. అజీజ్ మెడకి బిగుసుకోవడంతో 
లేచి నడుం వరుకు చేరని లేపి ఒంగుంది. తెల్లటి ఆరటి బోదెలు లాంటి తొడలు, గుండ్రటి బలిసిన గుద్దా దర్శనమిచ్చాయి అలా చూడగానే దాన్ని పడేసి దెంగాలి అనిపించింది.  కానీ నాడీ వేరే ఆలోచన. 
*ఒకసారి టైమ్ చూసుకుని నీకు 3ని టైమ్ ఇస్తున్న గౌసి  అక్కడ తెలుపు అనిది కనిపించకూడదు. అని సుల్తానా గుద వైపు చూపించాను. తెలుపు కనిపిస్తే ….
నా మాటలు విన్న సుల్తానా భయంతో వణికిపోయింది.

అలా వొంగొని వున్న సుల్తానా ని గౌసి కర్ర తీసుకుని కొట్టడం మొదలు పెట్టింది.

పాట్…..పాట్…….పాట్…..అనిదెబ్బలసౌండ్ వినిపిస్తుంది. 
అలాగే సుల్తానా మూలుగులుకూడా వస్తున్నాయి. 
కళ్ల వెంట నీళ్ళు కారతున్నాయి.
అలాగేగౌసి కూడా ఏడుస్తుంది. 
బహుశా తన వాళ్ళు అనే భందం ఇంకా ఉంది అనుకుంటుంది కాబోలు.
కొట్టడం అయ్యిన తరువాత సుల్తానా లేచిసరిచేసుకుని ఎర్రగా అయ్యిన పిర్రల్ని రుద్దుకుంటూ  అజీజ్ దేగ్గరకి వెళ్ళి వాడిని పట్టుకుని ఏడుస్తుంది.
గౌసి నాదేగ్గర పాపనితీసుకుని నన్నువాటేసుకుని ఏడుస్తుంది. నేను తనని సముదాయిస్తున్నాను.
ఇంతలో బయట కారు ఆగిన సౌండ్ వచ్చింది.
డి‌జి‌పి అజయ్ గారు పోలీసులతోలోపలకి వచ్చాడు. మొత్తం పరిశీలించాడు.
ఏడుస్తున్న గౌసి, తన చేతిలోపాప,తను వేసుకున్న షర్ట్, కింద పది ఉన్న జాకిట్ ముక్క, పక్కనే ఏడుస్తున్న సుల్తానా, పక్కనే ఉన్న అజీజ్. తనకి విష్యం ఆర్డమైంది.
డి‌జి‌పి-ఒక సైగ చేశాడు.) కొంత మండి పోలీసులు వెళ్ళి అజీజ్, సుల్తానాని తీసుకుని వెళ్ళి బండిలో కూర్చో బెట్టారు
*డి‌జి‌పి గారు వెళ్తుంటే వెళ్ళి) sir. కొద్దిగాచూడండి sir  అంతా మనవాళ్లే.
డి‌జి‌పి-  ok నేను చూసుకుంటాను.కాకపోతే నువ్వు, వాళ్ళ అమ్మ ని తీసుకుని 2,3 సార్లు స్టేషన్ కి రావాలి.
*ok sir. అలాగే చేస్తాను.
డి‌జి‌పి-ok జాగ్రత్త. అని అక్కడ నుండి వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
నేను గౌసి ని తీసుకుని బండి ఎక్కించుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళాను. బండి దిగగానే గౌసిని ముంతాజ్ వాటేసుకుని కొద్ది సేపు ఏడ్చుకున్నారు. పక్కనే రజియా వాళ్ళని సముదాయిస్తుంది. 
పక్కనే ఫాతిమా మంచం మీద పడుకుని ఉంది.ఉలుకు,పలుకు లేకుండా ఉంది.
*ఆంటీ గారు మీరు ఇంకా కంగారూ పడవద్దు. వాళ్ళని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి అంటే నాకు చెప్పండి. నేను చూసుకుంటాను.
ముంతాజ్- అలాగే బాబు……కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ.
*చూడండి రేపు మనం 2 పనులు చేయాలి.   1.మీరు, నేను స్టేషన్ కి వెళ్ళలీ. 2ఫాతిమాని డాక్టర్ కి చూపించాలి. ఫాతిమా దేగ్గర గౌసి ఉంటుంది.
కాబట్టి ఇద్దరు రెడీ అయ్యి ఉండండి.
ఫాతిమా- అలాగే బాబు.
రాజియని తీస్కుని బండి ఎక్కించుకుని ఇంటికి వచ్చను. దారిలో రజియా నావేపు మీద తల వాల్చి రుద్దుతుంది. బండి దిగగానే 
*ఏంటి రజియా మంచి హుషారుగా ఉన్నావ్. నాకూ కనపడకుండా నా మీద ప్రేమ కురిపిస్తున్నావ్.ఎంటిసంగతి.
రజియా-నవ్వుతూ) ఎంలేదు. నువ్వు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి మంచి పని చేశావ్. రాజ…. అని తన గదిలోకి వెళ్లింది.

నేను లోపలికివేళ్ళను. లోపల అంతా హడావిడిగా ఉంది. ఒకపక్క నవ్వులు, గుసగుసలు, నన్నుచూడగానే అంతా నిశ్శబ్దం .
3అత్త-ఏంటి రాజా బాగాచిక్కి పోయినట్టు ఉన్నావు.
*ఏమి లేదు అత్త.
3అత్త- కరుణా చెప్పింది లే.పాపం నాబిడ్డల ప్రాణాలు తోడేశావు అంట.
కరుణా-కంగారుగా)లేదు….లేదు….నేనుఏమి చెప్పలేదు.
దానితో అందరూ నవ్వడం మొదలు పెట్టారు.
నేను నవ్వుకుంటూ 4అత్త గదిలోకి వెళ్ళాను. లోపల తను పుస్తకం చదువుతూ ఉంది. వెళ్ళి తన పక్కన కూర్చున్నాను.
*బాబు ఏడి?
4అత్త-లేదు. వదిన దేగ్గర ఉన్నాడు. ఆగదిలోపడుకున్నాడు.
*అమ్మకిబాగా అలవాటు అయినట్టు ఉన్నాడు.
4అత్త-అవును. పొద్దున ఒక్క సారి నా దేగ్గరకి వచ్చాడు. తరువాత నన్ను చూసిన పట్టించుకోలేదు.
*వెనుకనుండి తన నడుం మీద చేయి వేసి) చూశావా నాకొడుకు. మన ఇద్దరికీ సమయం ఇవ్వాలని దూరంగా ఉంటున్నాడు.
4అత్త- ఎందుకు ?
*ఇందుకు. అని నడుమ్ నొక్కను. 
తలుపు దేగ్గర చప్పుడు అయితే దూరం గా జరిగాము.
అమ్మ లోపలికి వచ్చింది. బాబుని ఎత్తుకుని. నన్ను చూడగానే నా మీదకి రావాలని దూకుతుంటే అమ్మనాకుయిచ్చింది. 
అమ్మ …ప్రయాణం,అక్కడ ఉండడం.మొత్తం వివరాలు కనుక్కుని వెళ్ళబోతే అమ్మని ఆపి బాబుని 4అత్తకీచ్చి. అమ్మదేగ్గర్కి వెళ్ళి.
*చెల్లి……???
అమ్మ- తనకి రావడం కుదరలేదు అంట. ఫోన్ కూడా చెయ్య వద్దు అనిచెప్పింది. అక్కడ  చాలా స్ట్రిక్ట్ అంట.
*సరే అమ్మ 
ఈ లోపు బాబు అత్తని విదిలించుకుని పాక్కుంట అమ్మ దేగ్గరకి వచ్చేశాడు.
అది చూసి అత్త నేను నవ్వుకున్నాం.
అమ్మ-ఎందుకు నవ్వుతున్నారు.
4అత్త-ఏం లేదు వదిన. బాబునీకు అలవాటు అయ్యాడు అని రాజా కి చెప్పాను. ఇప్పుడు చూశాడు.
అమ్మ-నీకు ఇబ్బందిఏమి లేదుగా?
4అత్త-నాకు ఏమి లేదు. మీకే….. వాళ్ళ నాన్న లేగే కుదురుగా కొంతసేపు ఉండడు.
అమ్మ- వీడు నాబంగారు కొండ. నన్ను ఇబ్బందిపెట్టడు. కదా నాన్న…..
బాబు నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. ఇద్దరు నవ్వుకుంటూ వల్ల గదికి వెళ్లారు.
రాజీయ వచ్చి భోజనానికి పిలిచింది. భోజనం చేసి నేనునాగదికి వెళ్ళాను. నాగది చాలా మారిపోయింది. వల్ల ఇద్దరి బట్టలు సామాన్లుఉన్నాయి. నవ్వుకుంటూ మంచం మీదవెల్లిపాడుకున్నాను, కొద్దిసేపటికి ఇద్దరువచ్చారు. తలుపు వేశారు.
మానస నైటి వేసుకుని మంచమ్మీదకి కొర్చోబోతే లాగి వొల్లో కూర్చో బెట్టుకున్నాను. తన పేదల మీద ముద్దు పెట్టాను.తను కూడా ముద్దు పెట్టి భుజం మీద తల వల్చింది. 
*కరుణా ని చూస్తూ) ఇక్కడ ఎవరో నేను ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాను అని complaint ఇచ్చారు.
కరుణా- నేను ఏం చెప్పలేదు……ఐనా అది నిజమే కదా……. అనిగట్టి గట్టి గా అరుస్తుంది.
తలుపునీవరో కొట్టారు. మానస వెళ్ళి తలుపు తీసింది. తనకి వచ్చినవాళ్లు ఏదో చెప్పారు. తను ఏదో చెప్పింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. తను తలుపు వేసి నవ్వుకుంటూ నా దేగ్గర్కి వచ్చింది.
*ఎవరు?
కరుణా కంగారుగా చూస్తుంది.
మానస-అత్తయ్య…. 
కరుణా- అత్తయ్య….. అని అరిచింది.
మానస-అవును.
కరుణా-ఎందుకు వచ్చింది?……అత్తయ్య…??తడపడుతూ
మానస-నువ్వు మాట్లాడేది ఇంట్లో అందరికీ వినపడుతుంది అంట.చిన్నగా ……ఆచ్చి చెప్పారు..
కరుణా వచ్చి నా పక్కనే పడుకుంది. అలసట వల్ల తొందరగా పడుకున్నాం. 

పొద్దున్న నేను లేచే సరికి పక్కన ఇద్దరు లేరు. 
కొద్ది సేపటికి కరుణా టీ పట్టుకుని వచ్చింది. తనని చూడంగానే కళ్ళు వెలిగిపోయాయి. అప్పుడే తల స్నానం చేసి నట్టు ఉంది. జుట్టు మూడి వేసుకుని కొంగు ని నడుం లో తోసి నడుచుకుంటూ నా దేగ్గరకి వస్తుంటే అప్సరస లా కనిపిస్తుంది.
నేను నిద్ర నటిస్తూ పడుకున్నాను. తను టీ పక్కన పెట్టి నన్ను లేప బోతే పట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నాను. అలాగే ముద్దు పెట్టబోతే…
కరుణా-చీ……… బందోడ ….. వదులు…..
*ఒకముద్దుపెట్టు. అప్పుడు వాదులుటను.
కరుణా-ఛీ….. వెళ్ళి మొహం కడుక్కో…
*ముద్దు పెడితేనే వదులుతాను.
కరుణా-అలాగే పెడతాను.అని దేగ్గరకి వచ్చి బగ్గాని కొరికింది.నేను వదలగానే దూరంగా పారిపోయింది.
నేను టీ తాగి కిందకి వచ్చను. అమ్మ బాబుతో ఆడుకుంటుంది. 3అత్త,కోమలి  పాపేర్ చదువుతున్నారు.4అత్త కరుణా వంట గడిలౌన్నారు.రజియా ఇంటి పని చేస్తుంది.
*మానస ఎక్కడ అమ్మ?
అమ్మ-ఆఫీసుకి వెళ్లింది. వద్దన్న వినలేదు.
*పోనీలే అమ్మ 
అమ్మ నాకు పని ఉంది అని రెడీ అయ్యి బయటకి వచ్చను. కారు తీసుకుని మున్నా వల్ల ఇంటికివేళ్ళను.
*గౌసి రెడీ అవ్వు.మీ అక్కని కూడా రెడీ చెయ్యి. ఆంటీ గారు మీరు కూడా.
అందరూ అలా చూస్తున్నారు.
*రెడీ అవ్వండి. తొందరగా…… గట్టిగా
½ గం లో రెడీ వచ్చారు.
*ఆంటీ గారు మనం ఇప్పుడు ఫాతిమా ని డాక్టర్ కి చూపిద్దాం. తరువాత మన ఇద్దరం స్టేషన్ కి వెళ్దాం.అక్కడ పని చూసుకుందాం.
అలాగే అన్నారు.
నేను ఫాతిమాని ఎత్తుకుని బండి దేగ్గర్కి వెళ్ళాను. ముంతాజ్ డోర్ ఓపెన్ చేసింది. తనని లోపల కూర్చో బెట్టి డ్రైవింగ్ సీట్ లోకి వెళ్ళాను. పక్కనే గౌసి కూర్చుంది.నేను నవ్వుతూ.కూర్చున్నాను. అది ముంతాజ్ కూడా గమనించింది. తను ఫాతిమా పక్కనే కూర్చుంది.

కారు నాకు బాగా తెలిసిన హోస్పిటల్ ముందు ఆగింది. అక్కడ డాక్టర్ రెడీగా ఉంది. నేను ఫోన్ చేయడం వల్ల 
డాక్టర్ –ఏంటి రాజా అస్సలు పట్టించుకోవడం మానేశావు.
*కొద్దిగా బిజీ మేడమ్.  అందుకే…….
డాక్టర్- సరే ఏంటి విష్యం?
*వీళ్ళు నాకు బాగా కావల్సిన వాళ్ళు. చిన్న అక్సెడెంట్ వల్ల తను అలా అయ్యింది. చోడండి.
డాక్టర్- సరే. అని నర్స్ని పిలిచి chekup రెడీ చేయమని చెప్పింది. లోపలికి వెళ్ళి కొద్ది సేపు తరువాత వచ్చింది.
డాక్టర్- తన గాయాలు ఏమి అవ్వలేదు. తను షాక్ గురియయ్యింది. ఏమైనా జరిగిందా?
*ఇంట్లో గొడవలుజరిగాయి. చిన్న ప్రమాదం జరిగింది. (సైగచేశాను)
డాక్టర్-చూసి) నా ఫ్రెండ్ ఇలాంటి వాటిని చూస్తుంది.తనకి చెప్తాను. అని ఫోన్ చేసింది.
డాక్టర్- తను వేరే కేస్ లో ఉంది. కొద్ది సేపు తరువాత వస్తుంది.
*తను వచ్చిన తరువాత చూపించు. నేను ఈమె బయటకి వెళ్ళాలి.
డాక్టర్-ok నేను చూసుకుంటాను.నువ్వు వెళ్ళు.
నేను ముంతాజ్ వెళ్ళబోతే వెనుక గౌసి వచ్చింది.
తన కళ్లలో బెరుకు కనిపిస్తుంది. అది అర్ధం చేసుకుని
*డాక్టర్ మన మనిషి. పూర్తిగా నమ్మ వచ్చు. మాకుకొద్ది గా లేట్ అవ్వవచ్చు. అని తనకి ధైర్యం చెప్పి బయటకి వచ్చాం.
కార్ తీసుకుని స్టేషన్ కి వెళ్ళాం. అక్కడ ఊసల వెనుక అజీజ్,సుల్తానా కనిపించారు.
అక్కడకివెల్లి డి‌జి‌పి పేరు చెప్పగానే పనులు చకచకా అయ్యిపోయ్యాయి. వాళ్ళకి థాంక్స్ చెప్పి బయటకి వచ్చాం

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

హాస్పిటల్ ల్లో 
నేను వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి గౌసి పాప ఏడవడం మొదలు పెట్టింది.
గబగబా ఒకమూలకి వెళ్ళి పాలు పట్టింది.
డాక్టర్-కంగారూ పడకు ఇక్కడకి మగవాళ్ళు ఎవరు రారు.
గౌసి చిన్నగా నవ్వి ఊరుకుంది.
డాక్టర్ పాపని చూస్తూ ఈ పాప రాజది కదూ…..
గౌసి కి ఫ్యూస్ లు ఎగిరిపోయాయి.
గౌసి–అది……అదీ…..
డాక్టర్- కంగారూ పడకు. నీ రహస్యం నాకు తెలిసింది. నా రహస్యం నీకు చెప్పనా?
గౌసి-ఆత్రంగా చూసింది.
డాక్టర్-నా రహస్యం ఇది అని తన నెలల కడుపుని చూపించింది.
గౌసికి అర్ధం కాలదే.
డాక్టర్-ఇంకా అర్ధం కాలేదా?
గౌసి అలచూస్తుంది.
డాక్టర్ తన పొట్ట మీద రుద్దుతు కన్నుకొట్టి పాప వైపు చూసింది.
గౌసి- అంటే…… రాజది…
డాక్టర్- అవును. ఇంకా నన్నుచూసి టెన్షన్ వద్దు.
గౌసి- అలాగే 
************************
నేను ముంతాజ్ కలసి అప్పుడే పూర్తి అవ్వబోతున్న ఒక అపార్ట్మెంట్ దేగ్గర్ ఆపి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక ఫోన్ చేసి నవ్వుకుంటూ బండి ఎక్కాను. ఇది అంతా కారులో నుండి చూస్తుంది.ముంతాజ్.
Next ఒక పెద్ద బంగ్లా ముందు ఆపి ముంతాజ్ నేను లోపలికి వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక పెద్దాయన  ఉన్నాడు.నేనువెళ్ళి నమస్తే పెట్టాను.
*సిర్ నేను మానస వల్ల husbandని 
హా అలాగా…..అంటే నువ్వు రవి కిరణ్ కొడుకువి అవునా?
*అవును sir.
Sir ఏంటి…..మావయ్య అనిపిలువు నేను మీ నాన్న మానస వల్ల నాన్న మంచి ఫ్రెండ్స్. నా పేరు shekar.
*అలాగే ఆండీ.
శేకర్-అప్పట్లో ముగ్గురం కలసి ఉండే వాళ్ళం. కానీ నేను డబ్బు సంపాదించడానికి వాళ్లనివదిలి వెళ్లిపోయాను. ఇప్పుడుచూడు వాళ్ళు నన్నూవదిలి వెళ్ళి పోయారు. భాదపడుతూ….
*జరిగిందిఏదోజరిగింది.వదలండి.
శేకర్- సరే ఏదో పనియనిచెప్పరు
*అది ******అక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్ చూశాను. కనుక్కుంటే ఆదిమీదే అనితెలిసింది.
శేకర్-ఐతే?
*నాకు అదికావాలి. అంటే నేను డబ్బు ఇస్తాను.
శేకర్-కొద్ది సేపు ఆలోచించి –ok అది **c  ఒకేనా?
ముంతాజ్ అక్కడ జరిగేది చూస్తుంది తప్ప అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు.
*ok ఆండీ.
శేకర్-నువ్వు రవి కిరణ్ కొడుకువి కాబట్టి **c కి ఇస్తాను.
ఇంతలో పక్కనేదో సౌండ్ వినిపిస్తే చూశాను. కళ్ళు మెరిసిపోయ్యాయి.
అక్కడ నిరజా లంగా ఓణి వేసుకుని నా వైపే వస్తు నన్ను చూడగానే రాజా……అనిగట్టిగా అరిచింది.
శేకర్-ఏంటి అమ్మ నీకు ముందే తెలుసా?ఇతను.
నిరజా-అవును నాన్న ఇతను మా collageలోచదువుతాడు. అని నాన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టింది.
*(ఇదేంటి డైలీ సీరియల్ ల్లో కుర్ర లేడి విల్లాన్ లా పొట్టిబట్టలు వేసుకునేది. ఇదేంటి సీరియల్ హెరోయిన్ లా పద్దతిగాఉంది.?)
శేకర్-ఇవాళ మాకూతురు birthday.
నిరజా-ఏంటి రాజా ఇలా వచ్చావ్?
*ఎంలేదు చిన్న business
నిరజా-అలాగా నాన్న ఐతే ఇంకొకటి తక్కువచేయి నాన్న plz
శేకర్-అలాగే రాజా నా కూతురు చెప్పింది కాబట్టి అది **cకి తీసుకుంటాను.
*ఒకచిన్న విన్నపం. అది నా పేరుతో కాకుండా ఈమె ముంతాజ్ పేరు మీద చేయండి.
అంటే ముంతాజ్ రెప్ప వయకుండా అలచూస్తుంది. తను ఏమివిన్నదో తనకి ఇంకా అర్ధం కాలేదు.
*అలాగే ఇంకో చిన్న హెల్ప్
శేకర్-ఏంటి?
*దాని పక్కన మీవి ఇంకో 2 బుల్దింగ్స్ ఉన్నవికద. దీన్ని కూడా మీ under లో తీసుకుని maintain చేస్తూ వచ్చిన ఎమౌంట్ వీళ్ళ అక్కౌంట్ లో పడే తట్టు చూడగలరా?
శేకర్- అలాగే నాకు ఇబ్బంది ఏమి కాదు,   సరే నాకు పనిఉంది వెళ్ళాలి. నిరజా కొద్దిగా ****** ఆ లాండ్ డాక్యుమెంట్స్ నాగదిలో ఉండాలి తీసిపెట్టు.
నిరజా-అలాగే నాన్న
*నేను హెల్ప్ చేస్తాను.
నిరజా-సరే.
మేము గదిలోకి వెల్లము. వాళ్ళ నాన్న బయటకి వెళ్లారు. ముంతాజ్ అలా కూర్చుని ఇంటిని చూస్తుంది.
మేము గదిలోకి వెల్లి ఒక rack open చేశాం దాని నిండా అన్నీ డాక్యుమెంట్స్.
చాలా ఉన్నాయి.టైమ్ పట్టిడ్డి అనుకుంటా.
అవును .. కానీ నేను చెప్పి నట్టు చేస్తే తొందరగా దొరుకుతుంది.
ఏంటి. చెప్పు? 
అది……అది…..
సరే మీ అమ్మ ఎక్కడ?
(ముంతాజ్ లేచి ఇంటిని చూసుకుంటూ మాగదికి వచ్చింది. మా మాటలు విని ఆగి చాటుగా వింటాంది.)
అమ్మ….గుడికివెళ్లింది. రావాడానికి టైమ్ పడుతుంది. 
*తొందరగాచెప్పు. ఎక్కడ ఉన్నాయో.
చెప్తాను. నాకు కావాల్సింది నాకు ఇస్తావా?
Ok ఇస్తాను. నా దేగ్గర ఉంటే.
ఐతే ఇవ్వు.(ఒక ఫైల్ చేత్తో పట్టుకుని
*ఏమికావాలి.
నేనుతీసుకుంటాను అని నా కాళ్ళ దేగ్గర కూర్చుని జిప్ మీద చేవేసింది.
ఒకసారి ఆలోచించు.
ఇంకా ఆలోచిందమ్ లేదు. అమ్మవచ్చే లోపు అయ్యిపోవాలి.అని తీసిచీకడం మొదలుపెట్టింది.
నేను కళ్ళు మూసుకుని తన చేకూడుని ఆస్వాదిస్తున్నాను. ముంతాజ్ కళ్ళు మొత్తం తెరచి చీకుదుని  చూస్తుంది.
అహ్….అహ్…..మూలుగుతూ తన తల మీద చేయి వేసి ఇంకలోపలికి తోస్తున్నాను. ఒకేసారి గొంతులోకి మొత్తంతోశాను.
ముంతాజ్ –తన గొంతులోకి వెళ్ళినట్టు )హక్……అని వెంటనే నోరు మూసేసింది.
నిరజా- నా తొడలాని కొట్టడం టి బయటకి తీశాను. తను దగ్గుతూ లేచి మంచం మీద పడుకుని కళ్ళతో నవ్వ్తుతుంది.
తన మీదకి వెళ్ళి ఓణి లాగేశాను. లంగా నాడ పట్టుకుని తెంప బోతే 
నిరజా- వద్దు…వద్దు… పైకి లేపి చేయి.
సరే అని పాంటి లాగేసి నోటితో పూకుని అందుకుని చీకడం మొదలుపెట్టాను.
అహ్……అఃహ్……ఇందుకోసమే రాజా నువ్వు అంటే పది చచ్చేది. అలాగే చీకు ….అలాగేచీకు…. కొరికేయీ…….అనీమూలుగుతూ…. మొత్తాని పైకిఎత్తి కార్చేసింది.
*ఇంకా అసలుపని మొదలు పెడతాం. అని తన కాళ్ళు పట్టుకుని మంచం అంచుకు లాగాను. నా ఫాంట్ కిందకి లాగి మొడ్డని రెమ్మల మద్య సరిచేసి లోపలికి తోశాను. 
ఈలోపు తను.జాకిట్ తీసి బ్రా తీసేలోపు సగం దిగపడిపోయింది. తను చేసే పని ఆపి వెన్ను విరగదీసుకుని చేతులతో bedsheet పట్టుకుని అమ్మా అని అరిచింది.
తన బ్రా పట్టుకుని తనకి ముద్దు పెడతూ ఇంకో shotలో మొత్తం దింపేశాను.
తను కాళ్లుచేతులతో నన్ను పెనవేసుకుని నన్ను కదలకుండా చేసింది.
ముంతాజ్ ఒక చేయి జాకిట్ మీద,ఇంకొకటి చీర(పూకూ) మీద  పెట్టి రుద్దుకుంటుంది.
కొద్దిసేపటి తరువాత తను మెల్లగా ఆడిచడం మొదలుపెట్టింది.
అప్పటి వరుకు తనపెదాలుచీకుతూ సల్లు నలుపుతున్నాను.
తను ఆడిచడంతో తనని చూస్తూ. ఎంటే ఇంత టైట్ గా ఉంది. 
నీకోసమే…..నిన్ను చూడగానే రసాలుకారిపోతాయి.
నాకు అస్సలు టైమ్ లేదు. ఎప్పుడు ఎవరైనా రావచ్చు. అని కసకస కుమ్మడం మొదలు పెట్టాను. 
పూకులో రసాలు కిందకి కారుతు తన లంగాని తడుపుతుంది.
తనలోని వెచ్చదనం నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తుంది.
*ఎంటే ఇంత వేడిగా ఉంది లోపల ……. నీకు చేయాల…..కసి …..ఉంది…..
అవును…….నావేడిని …చల్లర్చేది నువ్వు…..నీదీ…….అః….అహ్…..
*నీ పూకే ఇలా ఉంటే నీ అమ్మ పూకూ ఇంకెంత వేడిగా ఉంటుందో?………
తన అమ్మ పేరు వినగానే అహ్క్……అహ్క్……అగ్……ని వణుకుతూ కార్చేసింది…..
తను control అయ్యినతారువత వొంగబెట్టి తన పిర్రల మీద కొట్టి పూకులోకి తోశాను.
*ఏంటి……నీ అమ్మ…..పేరు చెప్పగానే……కార్చేశావు……..ఏంటి సంగతి?…….
ఏం….లేదు…..అహ్……
*నేను నమ్మను…….చెప్పు……అని పిర్రలని టాప్…టాప్…టాప్….మని కొడుతున్నాను.
ముంతాజ్ ఆ దెబ్బలు తనమీద పడుతున్నట్టు ఎగిరి పడుతూ..పెరిగిన గుండెవేగంతో .. గుద్దని రుద్దుకుంటుంది.
నిరజా-అమ్మ…..అమ……అమ్మ…….కొట్టమాకు చెప్తాను…..చెప్తాను……. నా అమ్మకి నాకన్నా…..కసి ఎక్కువ….  పూజ గది తప్పించి…….ఎవరు లేరు అని అతనకి అనిపిస్తే చాలు,……అహ్……ఆః….అహ్……
అనిపిస్తే???
ముంతాజ్ చెవులు పెద్దవిచేసుకుని……వింటూ……అనిపిస్తే?…..
వంకాయతో ……..కొట్టుకుంటుంది……..అహ్…..అహ్…… పైగా…..నాన్న…..భయమెక్కువ…….
నీ అమ్మని డెంగనిస్తావా?…..
దెంగూ……నాకు కావాల్సింది కూడా అదే……. నా అమ్మ తో పాటు నన్ను కూడా దెంగూ…..
*నీ అమ్మ అందంగా ఉంటుంద?
నాకంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
*గట్టిగా దెంగుతూ)…….సల్లు….?
చూస్తుంటే నాకే నోరుఊరిపోతుంది. నువ్వు ఐతే కొరికి తినేస్తావు.
*నాకు కారిపోయే లాఉండటం తో) ఇంకాగట్టిగా దెంగుతూ…..పూ….కు…..?
పెద్ద……పూకూ…….బొద్దు…….పెదాలు……చాలా అందంగా ఉంటుంది……..అహ్……రాజా……నాకు……అయ్యిప్పోయింది……అనీకారెచేసింది.
*నిన్ను నీ అమ్మని…..కలిపి దెంగుతానే………ఇదిగో…..అని లిపలికి మొత్తం తోసి కార్చేశాను. 
ముంతాజ్ వెళ్ళి హల్లో కూర్చుంది.
నేను తన పక్కనే పడుకున్నాను.. నిరజా మోకాళ్ళ మీద పడుకుని relax అవుతుంది.
కొద్దిసేపు తరువాత నా మొడ్డని చీకుతుంది. 
తనని చూస్తే తను అలాగే గుద్దా నెత్తి నా మొడ్డని చీకుతుంది.
*వదులు నిరజా…..మళ్ళీ లేస్తే ….కష్టం…..
కష్టం ఎందుకు?……నాద్ గుద్దని దెంగూ……
*గుద్దా పేరువినగానే …..టంగు  మని లేచి selut కొట్టింది.
తనని  దెంగుదామని మంచం దిగి నిలబడగానే. కారు ఆగిన సౌండ్ వచ్చింది.
నిరజా-అమ్మ ఏంటి అప్పుడే వచ్చింది.?????

121c

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Also Read

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 61 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,jabardasth telugu sex stories,telugu hot stories,telugu actress sex stories

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page