Panimanishi - Panikoche Manishi

Panimanishi – Panikoche Manishi – 2 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

Panimanishi - Panikoche Manishi - 2 | పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

  Panimanishi – Panikoche Manishi – 2 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

bhavana

Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి
Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి
  పద్మిని లోతుల్లో కార్చేసుకుని స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చాడు.
వచ్చేటప్పటికి టిఫిన్ రెడీ చేసి టేబల్ మీద పెట్టింది అలివేలు.
పట్టాభి:  “చట్నీ చెయ్యొచ్చు కదే….?!”అలివేలు: “రోకటి పోటుకి రోలు బీటలు వారింది…ఇంకేం చెయ్యమంటారు”పద్మిని: ఇంకో రోలు తీసుకోస్తా గదా అమ్మగారు. మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి వారం లోపు ఇంకో రోలు ఉంటుంది మన ఇంట్లో…….

అలివేలు: నోరు ముయ్యవే….అన్నీ ఎక్కసెక్కాలే నీకు
వేడి వేడిగా గారెలు బాగుంటాయి., తమరు కష్టపడిపోతున్నారని కోడి కూర చేసింది పద్మిని., వాటితో కలిపి గారెలు లాగించేయ్యండి.
పట్టాభి: చిల్లు గారేలా…..?!

అలివేలు:  “అబ్బా మళ్ళీ మొదలు పెట్టారా?….సిగ్గులేకపోతే సారి ముందు మాట్లాడకుండా తినండి…సరుకులు తీసుకురావాలి మరిచిపోకుండా తీసుకురండి”.

ఇంతలో వీధి తలుపు చప్పుడయ్యింది “పిన్నీ” అంటూ ఆ వెంటనే పిలుపు.
పద్మిని వెళ్ళి తలుపు తీసింది.
ఎదురింటి సుధారాణి., 30 ఏళ్ళు ఉంటాయి. వస్తూనే విరుచుకుపడింది పద్మిని మీద.,

సుధారాణి: “రోజంతా ఎక్కడే ఉంటావా? ఏంటి పిన్నీ ఇది ఎక్కడకెళ్ళితే అక్కడే దిగబడిపోతుంది….. మీ ఇంటికి వస్తే చాలు.. దానికి పొద్దు తెలియదు”

“అయ్యో వస్తున్నానమ్మ., ఇదో మీ పిన్నిగారు గారెలు వండితే…ఓ రెండు పంటికింద వేసుకుందామని ఆగను., ఇంతలోనే మీరు వేగిరమ్ పడ్డారు”

సుధారాణి: “నీ పనే బాగుందే.., బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో గారెలు., మా ఇంట్లో భోజనం టైమ్ కి అన్నీ సమకూరిపోతున్నాయ్”

సుధారాణి: “బాబాయ్, షర్ట్ అన్నా వేసుకోబాబయ్…మరీనూ”

పట్టాభి: “50లో పడ్డాం ఇంకేముందే దాచుకునేందుకు…….ముసలోడిని చూసి నువ్వు తెగ ఇదయి పోతున్నావ్?”

సుధారాణి: “నువ్వే అనుకోవాలి ముసలోడివని…..కండలు చూడు కుమ్మెచుల్లా….ఇలానే వీధిలోకెళ్లు…,ఎంత మంది చెవులు కోరుకుంటారో”

పద్మిని: “నేను అదే చెప్పానమ్మగారూ….”  

పట్టాభి: “ఇద్దరు కిద్దరూ తయ్యారయ్యారూ…సుధా నువ్వు కూడా రా…కోడి కూర అదే చేసింది., బాగుందే; కారం కోడి రా. రా నువ్వు కూడా తిందుగాని”

సుధారాణి: “వద్దులే బాబాయ్, దానితో పాటూ నేను కూడా లాగించడానికి వచ్చానని టామ్ టామ్ చేస్తుంది”

పట్టాభి: “దాని సంగతి తెలిసిందే కదే……నువ్వు పట్టించుకోకు.., తమాషాకి అంటుంది కానీ ఎంత చేస్తుందనుకుంటున్నావ్.,….నాకు ఇందాక మసాజ్ చేసి ఒళ్ళు తోమిందే., పాపం మంచిదేనే….నువ్వు కూడా రా….అలివేలూ దానికి కూడా పెట్టు., నాదయిపోయింది”.
అంటూ చెయ్యి కడుక్కుని వెచ్చాలు తీసుకురావడానికి వెళ్లిపోయాడు పట్టాభి.

ఈ లోపల ఇంకో వాయదించదానికి వెళ్లింది అలివేలు.

అలివేలు అటు కిచెన్లోకి వెళ్ళగానే సుధారాణి స్వరం తగ్గించి  అడిగింది “ఏంటే, బాబాయ్ కి మసాజ్ చేశావా, స్నానం కూడా చేయించావా?!”
పద్మిని: “అవునమ్మా నడుము పట్టుకుందంటే….ఒళ్ళు పట్టాను”

సుధారాణి: “అంతేనా?! ఇంకేం కాలేదు కదా?”

పద్మిని: “అంతా ఆశ్చర్యపోతారెంటమ్మా….ఇంకేం అవుతుంది?!”

సుధారాణి: “ఒళ్ళు పట్టి, స్నానం కూడా చేయించావంటే…..ఎలా ఊరుకున్నావే?”

పద్మిని: “ఊరుకోక!”

సుధారాణి: “అది కాదే అది చూశావా?!”

పద్మిని: “అదా? ఏమయిందమ్మా మీకు, ఏం కావాలంటావ్?” (నువ్వు అంటూ అలవోకగా ఏకవచనం లోకి మారిపోతుంది., పిట్ట దొరికింది కదా ఇంక సానపట్టాలి కత్తిని, హలాల్ చెయ్యడానికి)

సుధారాణి: “అయితే ఏం చూడలేదంటావ్?……………నీ కంట ఏమీ పడలేదంటావ్?!”
ఇంతలో అలివేలు గారెలు వాయ తీసి తీసుకు వచ్చింది.

అలివేలు: “ఎలా ఉందే., కూర, రెండు గారెలెయ్యనా?” అంటూ ప్లేట్లో వేసి తానూ కూర్చుంది తినడానికి.

సుధారాణి: “బాగున్నాయ్ అక్కా….నిన్ను చూస్తే నాకు మా అక్కే గుర్తుకు వస్తుంది పిన్నీ…ఇలానే ఆప్యాయంగా అన్నీ పెడుతుంది. తను తిన్నానా లేదా అని కూడా చూసుకోదు”

అలివేలు: “పొనీలేవే మీ అక్కని అనుకో…నీకు కావలసినన్ని తిను..ఈ మాత్రానికి ఇంత ఉబ్బెయ్యాలా ఏంటి?!”  సుధారాణి: “నువ్వు పదవే నేను వస్తాను., అక్కతో మాట్లాడేడుంది” అంటూ పద్మిని తో అంది.

పద్మినికి సుధారాణి ఏదో రహస్యం మాట్లాడటానికే తనను పంపిస్తోందని అర్ధం అయ్యింది. అది కనపడనీయకుండా….

సుధారాణితో: తిన్న ప్లేట్లు ఉన్నాయ్ కదమ్మా….ఇటు కడిగేసి అటు వచేస్తాను.

అలివేలు కల్పించుకుని “పర్వాలేదు లేవే……పరాయిదా ఇక్కడే పెరిగిందిగా…..ఉండనీ…” అంటూ సపోర్ట్ చేసింది.

సుధారాణి: “అది కాదక్కా…. Service లో ఉన్నపటి నుండీ చూస్తున్నా రోజూ బావగారు బాదం హల్వా తీసుకుని వస్తారూ…. నువ్వు కూడా పూలు పెట్టుకుని రాత్రి సింగారించుకుంటావ్ …………….పెళ్ళయిన కొత్త దంపతులుకూడా మీలా ఉండరు….”

అలివేలు: “ఇదేనా సందేహం?!, బాదం హల్వా బాగుంటుంది కాబట్టి తెచ్చుకుంటాం…ఆయనకు రాత్రి పూట నైటీలు అవీ ఇష్టం ఉండదూ… అందుకని చీర కట్టుకుంటాను ఇందులో వింతేముంది?”

సుధారాణి: “రోజూ బాదం హల్వా?…ఉఫ్…. వెరైటీగా ఏ లడ్డూనో తోనొచ్చుగా?!”

అలివేలు: “అవును మరి నిన్నడిగి తినాలని తెలియక!, హల్వా తింటున్నాం., దేని గురించే నీ ఏడుపు? ముందు పైట సారి చేసుకో చూడలేక చస్తున్నాం”

సుధారాణి: “నా పైట సంగతి సరే అక్కయ్య నీ పైట చూడు పిన్ను కూడా పెట్టుకోవెమో…మెడ నుండి పొంగుల వరకూ..లోనెక్ జాకెట్లో సంగం పొంగులు నలిగి నలిగి నునుపు తేలాయి., ఈ వయసులో కూడా చూడు., జాకెట్ లో నుండి తన్నుకువచ్చి బ్రాణి కూడా చీల్చుకుని వచ్చేస్తాయేమో అన్నట్లు….హూం ఎంతటి మగాడైన ఒక్కసారి అనేట్లున్నాయి”.

అలివేలు: “అమ్మ బాబోయ్ ఏమొచ్చిందే నీకు……(గాబరాగా) మగాడు కూడా ఇంత కసిగా చూడడు., నువ్వేంటే….ఇలా!!!!?”.

సుధారాణి: “మంచి మగాడి చేతిలో నలిగితే ఆ సుఖం వేరు కదక్కా……” అంటూ వళ్ళు విరుచుకుని….”ఉఫ్ నిన్ను చూస్తే నాకు చాలా అసూయగా ఉందక్కా”..అంటూ లేచి మెడ నుండి కిందుగా చేయి తీసుకువచ్చి ఎగసిపడుతున్న ఆ బంతుల మీద ముని వేళ్ళతో అలా రాసింది

.స్సస్………..అంటూ అలివేలు

“బాబాయ్ ఇలా నలుపుతూ ఉంటే……….మ్.. అబ్బా…. నాకు లేదే ఆ అదృష్టం”

వీళ్ళ సంభాషణ వింటున్న పద్మినికి ఒంట్లో కామాగ్ని అగ్ని పర్వతం లో లావా వేడెక్కి పొంగడానికి సిద్దం అన్నట్లు తయ్యారయింది.
అలివేలుకి, సుధా చేతి స్పర్శకి ఒళ్ళు జల్లుమనడం తెలుస్తోంది. కాళ్ళ మధ్య తెలియని రసాల ఊట బావి వర్షాలు పడి నీరు చేరిన దిగుడు బావిలా అయింది. ఎందుకో తమకం వంటిని ఆక్రమించుకుని దాడి చెయ్యకముందే శాంతి పరుచుకోవాల లేదంటే చెలియలి కట్ట దాటేస్తుంది. అనుకొంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లిపోయింది.

సుధారాణి అలివేలు వెళ్ళినవైపే చూస్తూ ఉండిపోయింది., కోరికలు దహించివేస్తూండటంతో అలివేలు నడక మారింది. నడకలో కంపనాలు వెనుక నుండి కూడా స్పృష్టంగా కనిపిస్తున్నాయ్.

పద్మిని: “అమ్మా వెళ్దామా? నా పని కూడా అయిపోయిందమ్మా” అన్న మాట విని తెరుకుంది.

“వెళ్దాం అక్కకి చెప్పేసి” అంటూ సుధారాణి అలివేలు వెళ్ళిన రెండు నిముషాలు ఓపిక పట్టి బెడ్రూమ్ వైపు అడుగు వేసింది.
లోపల అలివేలు పైట లాగేసి జాకెట్, బ్రా విప్పేసి, చీరని బొద్ద్లో దోపుకొని ఒక కాలు కుర్చీ మీదకు ఎత్తి తన ఎత్తుల్ని నలుపుకొంటూ ఒక మొనని నాలుకతో తాటించసాగింది రుచి చూస్తోందా అన్నట్లు..

సుధారాణి నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ వెళ్ళి తన చీర, జాకెట్ విప్పేసి బ్రా, లంగా మీద పడుకుంది.
అలివేలు తమకం ఆపుకోలేక తనలో తను మాట్లాడుకుంటోంది. చను మొనల్ని చూస్తూ… “అబ్బా…మీరు నాకు పెద్ద వీక్ పాయింట్ అయ్యిపోయ్యారు. నా మొగుడి చేతిలో తెగ సుఖపడిపోతున్నారని అది ఏడుస్తోంది. మిమ్ముల్ని తాకితే నేను తట్టుకోలేనని తెలుసుగా…ఆదేమో అలా ముని వేళ్ళతో తాటించి…ఏమీ ఎరగనట్లు..హు .స్,,,,మా ఆయన రానివ్వండి మిమ్ముల్ని సుఖపెడతాను అంటూ నలుపుకోసాగింది”
సుధారాణి బెడ్ అంతా తడిమేస్తూ….ఇదీ…ఆయన బాగా సుఖపడ్డారు గామోసు ఆ వేడి ఇంకా  తగ్గలేదు. అనుకొంటూ లేచి వెళ్ళి అలివేలుని వెనుకానుండి గట్టిగా హత్తుకోంది.
మొగుడే వచ్చాడేమో అనుకోని వెంటనే తెరుకొంది.
“ఏయ్ ఏంటే ఇది….వదులు…మీ బాబాయ్ వస్తే………. బాగోదే”
“ఎవ్వరికి?! నీకా వీటికా అంటూ కొబ్బరి బోండాల్ని కస్సున పిసికెసింది”
“వదలవే….ఇవి నీ కోసం కాదు నా మొగుడికోసం” అంటూ విడిపించుకుంది.
“అక్కా బావగారిది ఎంతుంటుందక్కా?”
“నా తలకాయ అంత ఉంటుంది.,గుర్తు చెయ్యాకే” గారంగా అంది అలివేలు.
సుధారాణి: “బావగారూ నువ్వూ రోజూ చేసుకుంటారా?”
అలివేలు: “అడగడానికి ఇంకేం దొరకలేదా? ఆ ప్రశ్నలెంటే?! అయినా ఎందుకొచ్చింది నీకా డౌట్?
సుధారాణి: “బావ తువ్వాల్లో ఇంతుంది., పడుకున్నప్పుడే అంతుంటే ఆ సమయంలో ఎంతుంటుందా అని”
అలివేలు: “అందరికీ ఒకేలానే ఉంటుందే….ఒకరికి పొడుగు ఒకరికి పోట్టీ అంటూ ఏముండవు”
సుధారాణి: “మీ ఆయనది ఆ సమయంలో ఎంతుంటుంది?”
అలివేలు: ఏ సమయంలో?! చాల్లే నీ కేదో పిచ్చిపట్టింది”
“సరేలే………ఈ రోజుకి ఇది చాలూ మళ్ళీ రేపు….చేస్తా” ఏదో జేమ్స్బాండ్ సినిమాలోలా అంటూ వాటేసుకుని అలివేలు పిర్రల చుట్టూ చేతులు వేసి నలిపేసి వదిలింది.
“ఎంటమ్మగారూ రేపా?!”
“నోరు ముయ్యవే…….పద, పేనుకి పెత్తనం ఇస్తే నెత్తంతా  క్షవరం చేసిందట., చాలే పద” అంటూ చీర, జాకెట్ కట్టేసుకుని పద్మినిని బయలుదేరదీసింది సుధారాణి.  అలివేలు చాలా గుట్టున్న మనిషి.
భర్త పట్టాభి అంటే చాలా ఇష్టం.
అలివేలు డిపార్టుమెంటులో జాయిన్ అయిన తొలి రోజుల్లో సివిల్ డ్రాఫ్టింగ్ తెలిసిన వ్యక్తి కావాల్సివచ్చాడు. సుబ్బారావురావు గారు సూపరింటెండెంట్ ఆయన్ని అడిగితే
“మన ఊరి వాడే ఒక అబ్బాయ్ ఉన్నడమ్మాయ్, కుర్రవాడు బుద్దిమంతుడు, మీ వాళ్ళే, మంచి సురద్రూపి సివిల్ డ్రాఫ్టింగ్గుల్లో మంచి మేధస్సు ఉంది” అంటూ ఆ కుర్రాడి గురించి ముందే భట్రాజు పొగడ్తలు మొదలు పెట్టారు రావు గారు.
సరే, పంపించండి చూద్దాం అని అంది.
మర్నాడే ఊడి పడ్డాడు మన హీరో. అలివేలు చూడగానే అనుకుంది ‘నిజమే హీరోలా ఉన్నాడు. కానీ చూడ్డానికి మరీ చిన్న పిల్లాడిలా ఉన్నాడు. నా కన్నా 5 ఏళ్ళు చిన్నోడు  అనుకుంది బయోడేటా చూసినతరువాత.,

ఆ తరువాత అతని వర్క్ నచ్చింది. పట్టాభి మాటల పోగు; ఆడయినా మగయినా ఇట్టే కట్టిపడేస్తాడు మాటలతో…

రావు గారు దూరం ఆలోచించే మనిషి, అందుకే “అమ్మాయి ఇతన్ని అట్టే పెట్టేసుకుందాం. ముందు ఇతనికి temporary కొలువులో పెట్టి ఆ తరువాత పెర్మనెంట్ చేసే విధంగా ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాను. నేను ఎలాగూ ఇంకో 9 ఏళ్లలో రిటైర్ అవుతాను. అప్పుడు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లో ఇతన్ని రెగ్యూలరైజ్ చేస్తాను. కాకపోతే మనకు అనుకూలంగా ఉంటే……..ప్రమోషన్ లిస్ట్ లో మనవాణ్ణి పెట్టచ్చుఁ”. అంటూ అన్నట్లుగానే అలాగే చేశారు రావు గారు.

కానీ అప్పటికి గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్స్  మొదలెట్టింది. దాంతో చెయ్యగలిగింది ఏమీ లేక పట్టాభిని తీసేయాలని రావు గారు సూచించారు.

చావు కబురు చల్లగా పట్టాభికి చెప్పలేక చెప్పింది అలివేలు. దాంతో పట్టాభికి గవర్నమెంట్ శాఖలో ఇంజనీర్ జాబ్ వఛ్చినట్లే వఛ్చి చెయ్యి జారింది. కానీ ఆ తరువాత రెండో రోజు పట్టాభి పరిగెత్త్తుకుని వఛ్చి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు.
అదేంటంటే తన సర్టిఫికెట్స్ లో పుట్టిన తేదీని కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కు మార్పించుకొని వస్తే…..6 సంవత్సరాల ముందే టెంపరరీ జాబ్ లోకి వఛ్చి ఈ రోజు నుండీ రెగ్యులర్ అయ్యేటట్లుగా ఆర్డర్స్ ఇప్పించేవిధంగా రావుగారిని అడుగుదామని చెప్పాడు.
అలివేలు ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయింది వీడికి ఇన్ని తెలివితేటలు ఎక్కడివిరా అనుకొంటూ……..అదే అడిగితే పట్టాభి చెప్పాడు.

క్రితం రాత్రి వాళ్ళ సెక్షన్ లో బెంగాలీ కొలీగ్ తో అనుభవాన్ని పిండుకుని ఆ సలహా పొందానని……..

అదృష్టం బెంగాలీ అందాలతో వచ్చింది. ఇంకేముంది పట్టాభి ఆ రోజు నుండీ జాబ్ లో పెర్మనెంట్ అయ్యాడు. అలా అలివేలు కన్నా 4 ఏళ్ళు ముందస్తుగా సర్వీస్ రెగ్యులర్ అయ్యింది పట్టాభికి.

ఆ తరువాత బెంగాలీ చిన్నదాన్ని వాడుకుంటూంటే మనసు చంపుకోలేక అడిగేసింది. నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా అని………..సరే అన్నాడు పట్టాభి రాముడు.
తీరా పెద్దల సమక్షంలోకి వెళ్ళే సరికి వీరిద్దరూ బంధువులు అక్కా తమ్ముడు అవుతారు. ఇంటి పేరు కూడా ఒకటే…….

అలివేలు వద్దనుకున్నా ఇంకో బెంగాలీదో…..మలయాళీ నర్సో…., కన్నడ కన్నెకుసుమమో లేవదీసుకుపోతుంది అని ఆ లేవదీసుకుపొయ్యేది తానే పొతే ………..

అంతే ఆలోచన వచ్చినదే తడవుగా…………..పట్టాభిని తీసుకుని రిజిస్టర్ ఆఫీసులో సంతాకాలు పెట్టి, గుళ్ళో దండలు మార్చేసుకున్నారు.

మొదటి రాత్రే అర్ధమయ్యింది అలివేలుకి; ఎందుకు ఆ బెంగాలీది అంతవెంపర్లాడుతోందో…………..ఆ తరువాత ఏ రాత్రీ వృధా పొనీలేదు అలివేలు.

మిగిలిన విషయాలు ఏవి ఎక్కడ ఉన్నా……….పట్టాభి చేసిన మేలు మరిచిపోలేదు అందుకే తనను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవ్వరైనా వారి స్థాయిని బట్టి ఎదో ఒక జాబ్ ఇప్పించేవాడు. అలివేలు కాఫీ తీసుకువెళ్ళి మొగుడికి ఇచ్చింది.
భార్య మొహం చూడగానే నవ్వుతూ కాఫీ కప్పు తీసుకున్నాడు పట్టాభి.
అలివేలు వయ్యారాలు వలకబోస్తూ అచ్ఛంగా బాపూ బొమ్మలా నిలబడి ఆల్చిప్పల్లాంటి కళ్ళేసుకుని వోర చూపులు చూడసాగింది.
కళ్ళతో సైగ చేసి రా అంటూ తన వడిని చూపించాడు.
ఉహూ….అంటూ వయ్యారాలు పోతూ నడుము మీద చెయ్యి వేసుకుని నిలబడింది.
దాంతో పైట చాటున పొంగుతున్న పరువాలు కంట బడ్డాయి.
అటూ ఇటూ చూసి ఎడమ చేతిలోకి తీసుకుని కసిగా పిండేశాడు.
హుమ్ అంటూ మూలిగింది కానీ భర్త చెయ్యి తీసెయ్యలేదు.
అలివేలుకు తెలుసు అవకాశం వస్తే తన భర్త పిసక్కుండా వదలడని.,
అలివేలు ఏమీ అనకపోవడంతో జాకెట్ గాడి కింద నుండి వేళ్ళు దూర్చి ఆ మెత్త్తదనాన్ని మెల్లగా పిసకసాగాడు.
అలివేలుకు కూడా బాగుంది. తన భర్త తనపై అంత అనురాగం చూపిస్తూండడంతో పట్టాభికి సహకరిస్తూ ఇంకా ముందుకు జరిగింది.
హుక్ తియ్యొచ్చుఁగా అంటూ కళ్ళతోనే ఊసులాడాడు పట్టాభి.
కింద హుక్స్ రెండు తీసేసింది.
దాంతో మెత్తని దోర మామిడి పళ్ళు చేతికి నిండుగా దొరికాయి.
పిసుక్కో అన్నట్లు వాటికి దారిస్తూ తన చేతులు పైకెత్తింది. దాంతో జాకెట్ కప్స్ లో నిలబడలేక కిందకు దూకాయి. పట్టాభి లాల్ఛీ పైజామా విప్పేశాడు.
అలివేలుకు పట్టాభి విశాలమైన ఛాతి అంటే చాలా ఇష్టం. పట్టాభి నడుము కూడా సన్నగా 6 ప్యాక్ తో ఉంటుంది.
నడుము కింద మొలని డ్రాయర్లో దాచాడు. కానీ తొడల మధ్య కొండలా డ్రాయర్ దారాలను చీల్చుకొని వచ్చ్చేలా ఉంది.
అలివేలుని దగ్గరకు లాక్కుని అలానే నిలబెట్టి తానూ మంచం మీద కూర్చొంటూ ఒక చన్నుని నోట్లోకి తీసుకున్నాడు.
అలివేలుకి వెన్ను జలదరించి మత్తుగా “హూ…..”
అంటూ మూలిగింది.

అలివేలు పిర్రల చుట్టూ చేతులు పొనిఛ్చి దగ్గరగా తీసుకొని నోట్లోకి ఒకటి తరువాత ఒకటి కరువుగా కుక్కుకొని చీకసాగాడు పట్టాభి.

అలివేలు పట్టాభి తలలో వేళ్ళు జొప్పించి మత్థుగా గోముగా దగ్గరకు లాక్కొని తలంతా నిమరసాగింది.

అప్పటికే అలివేలు జాకెట్ తీసేసాడు పట్టాభి.
చాటు నుండీ చూస్తోన్న అలివేలు తల్లికి జరగబోయేది అర్ధమయ్యింది.
కూతురు కాఫీ ఇస్తానని వెళ్ళి అల్లుణ్ణి రెచ్చ్చగొట్టి కాఫీ తాగకుండా చేస్తోందని అర్ధమయ్యి.
అలివేలూ అంటూ గట్టిగా కేకేసింది.

అలివేలు అది విని గబగబా భర్త చేతుల్లో నుండి విడిపించుకొని సారీ అండీ అంటూ పట్టాభి పెదాలపై ముద్దు పెట్టి జాకెట్ తొడిగేసుకొని కాఫీ తాగండి అంటూ అందించింది..
ఈ లోపున అలివేలు తల్లి ఎంటర్ అయ్యింది కూతురి పడక గదిలోకి అలివేలు చేసిన కాఫీతో……..
ముక్కు దగ్గర పెట్టుకోగానే అర్ధమయ్యింది అది ఎవ్వరు చేశారో…..
అది తాగితే పెళ్ళాం చాకి రేవు పెట్టేస్తుంది. అందుకే పక్కన పెట్టి.
వెనుకున్న అత్తగారిని ఉద్దేశించి
“మీ అమ్మాయి ఇచ్చింది ఆత్త్తాయ్య……….” అంటూ కాఫీ చూపించాడు.
“నేను పెట్టింది కూడా తాగి చూడు అల్లుడు గారూ………తాగకుండా ఎలా తెలుస్తుంది……ఏ కాఫీ బాగుందో……..”అంటూ అలివేలు చేసిన కాఫీ ఇచ్చింది.
దాంతో విషయం అర్ధమయ్యింది పట్టాభికి తల్లీ కూతుళ్లు ఇద్దరూ ఏదో పందెం వేసుకున్నారని…అందుకే వాళ్ళ కాఫీలు మార్చి ఇఛ్చి నేను పట్టుకుంటానో లేదో అని టెస్ట్ చేస్తున్నారని అర్ధమయ్యింది.

“అత్తయ్యా…….కడుపులో బాగోలేదు; అక్కడ ఉంచండి. నేను స్నానం చేసి వఛ్చిన తరువాత తాగుతాను”. అంటూ బాత్రూంలో దూరాడు.
తల్లీ కూతుళ్లు ఇద్దరూ పోటీ పడి టిఫిన్ తయారు చేశారు. కానీ పట్టాభి అప్పటికే బయలుదేరి వెళ్ళిపొయ్యాడు.
అలివేలు తల్లి నాగరత్నానికి అహం దెబ్బతింది.
ఆడది పంతానికి పోతే ఎంతకైనా తెగిస్తుంది.
పట్టాభి ఇంటికి తిరిగి వఛ్చిన తరువాత అలివేలు పాలల్లో నిద్రమాత్రలు వేసింది. కానీ కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ సమపాళ్ళలో ఉండదు వాళ్ళు నిద్ర లేచే అవకాశం ఎక్కువ.
మొగుడు ఎలాగూ రెండు మాత్రలు వేసుకుంటాడు.
అలివేలు పడుకుందని నిర్దారించుకొని బట్టలు మొత్త్తం విప్పేసి
అల్లుడి మీద పడుకుంది.
పట్టాభి మీద పడింది అలివేలు అనుకున్నాడు.
నాగరత్నం పట్టాభి పెదాలు చీకింది. తన బాయలు పట్టాభి నోట్లోకి జొప్పించి ముచ్చ్చికలతో పెదాల మధ్య రాయసాగింది.

పట్టాభి నిద్రలోనే చప్పరించసాగాడు. రెండు బాయలూ అలానే పెట్టి రాసింది.
ఆ రెండిటినీ చీకుతూ కొరుకుతూ తన భార్య అనుకోని రత్నానికి కిర్రెక్కించసాగాడు పట్టాభి.
రత్నం పొజిషన్ మార్చి పట్టాభి మీద పడుకొని గూటాన్ని బయటికి తీసి నాలుకతో సుతారంగా నాకింది.
తోలు వెనక్కి లాగిన గుండుకు నాలుక తగలగానే
………స్ అంటూ మూలిగాడు పట్టాభి.
రత్నం రెండు కాళ్ళూ పట్టాభి తలకిరువైపులా చేర్చి తన పూ రెమ్మలు పట్టాభి నోటికి అందించింది.
చేతిలో ఉన్న గూటాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని నోటి నిండా కుక్కుకొంది.

హా అంటూ మూలిగి కళ్ళు తెరిచాడు. తన మీద ఉన్నది భార్య కాదు. భార్య కడుపుతో ఉంది కదా……….అంటే అత్తగారు అయ్యుండాలి.
అనుకోని అత్తగారిని లేపి చెంప చెళ్ళుమనిపించాడు. భార్యని తిట్టినట్లే…….కడుపుతో ఉన్నావ్ ఇలాంటివి చెయ్యకూడదు…ఇటువంటప్పుడు మిషినరీ పోసిషన్ బెటర్. నేను మీ ఇంటికి వస్తానుగా అప్పుడు చేసుకొందాం. ఇప్పుడు పడుకో అంటూ తనుకూడా ముసుగు తన్నేశాడు.

పక్కనే అలివేలు నిద్రలేచి తల్లిని చూడసాగింది.
నాగరత్నానికి ఇంతకంటే ఎదురు దెబ్బ తగల్లేదు.  నాగరత్నం బుగ్గ వాచిపోయింది.
అంతకన్నా……గట్టి దెబ్బ మనసుకి తగిలింది.
పట్టాభి నిద్ర లేవగానే రాత్రి జరిగింది గుర్తుకు వచ్చింది.
కడుపుతో ఉన్న అలివేలుని చాచి కొట్టాడు. మనస్థాపం కలిగింది. వెంటనే భార్య ఎక్కడుందో వెతికాడు. వంట గదిలో అవస్థపడుతుంది.
“సారీ అలివేలు., నిన్ను చెయ్యి చేసుకోకుండా ఉండాల్సింది. నిద్రలో…………….” అంటూ సంజాయిషీ ఇచ్చుకున్నాడు.
“కాఫీ తాగుతారా ……..ఈ రోజు వెళ్ళాలి కదా……..”అంటూ అటుతిరిగి మాట్లాడింది అలివేలు.
“కోపం పోలేదా…….సారీ అలివేలు….కొట్టటం తప్పే………కానీ ఏం చెయ్యనూ సారీ లివీ……”అంటూ అలివేలుని వెనుక నుండి చుట్టేశాడు.
అలివేలుని  చివరి రెండు అక్షరాలూ వదిలేసి లివీ అని ముద్దుగా పిలుస్తాడు పట్టాభి.

.మ్…….కోరి నీ దగ్గరకు వస్తే……..నిన్ను విడిచి వెళ్ళలేక నీ…..తో”అంటూ మాటలు మింగేసింది అలివేలు
అలివేలు ని గట్టిగా చుట్టేశాడు. ఇప్పుడు పట్టాభి మరిచిపోయాడు అలివేలు కడుపుతో ఉందని.
మగాళ్ళకి ప్రేమ చూపించడం తెలుసో లేదో కానీ ప్యాంట్లో మాత్రం ప్రేమ రెండింతలవుతుంది.
అలివేలు మీద మీద నుండి నైటీలోకి చూశాడు. సన్నని మెడ చుట్టూ బంగారు గొలుసు, తాను కట్టిన మంగళ సూత్రాలు., నల్లపూసలు,
కిందుగా లోయలోకి స్వర్గంలా నిండైన బంతులు చేతులు అలానే తీసుకువెళ్లి  నైటీలో చేతులు పొనిఛ్చి, చెంపలకి చెంపలు రుద్దుతూ…….ముఖం మీద వేడి గాలి ఊదుతూ పాలు పొంగుతున్న పాలిండ్లను చేతుల నిండుగా పిసకసాగాడు.
అలివేలు తట్టుకోలేక మూలిగింది.
వెనుక నుండీ దండం గుచ్ఛుకుంటోంది. ఆ వేడికి కరిగిపొయ్యెలా ఉంది అలివేలు.
చేతిని వెనక్కు పొనిఛ్చి మొగుడి దండాన్ని పట్టుకుని “అందరూ చూస్తారండీ………అమ్మా వాళ్ళు చూస్తే బాగోదు అంటూ దీర్గాలు తీసింది.

“పాపం కోరి వచ్చ్చావ్., నిన్ను అలా వదిలేసినందుకు బాధగా ఉంది. నన్ను ఆపకు” అంటూ నైటీని చేతులతో ఎత్త్తి పైజామాని ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాన్ని బయటికి తీసి పిర్రల మధ్యలో గుచ్చ్చాడు.

“హఆఆఆఆ.., నా కోరిక తీర్చడానికా నీ కోరిక తీర్చుకోవడానికా……….అంటూ మొగుడి లాఠీకి తన భూభాగాన్ని తమకంగా రాయసాగింది.

పట్టాభి ఊపుడికి పూల చెందు కారిపోతోంది. చిక్కటి వేడి పాలు పొంగుకొస్తున్నాయి. బెడ్ రూమ్ కి వెళదామా  అంటూ అడిగింది.

“కష్టంగా ఉందా?” అంటూ పూ చీలికని అదిమి పెట్టి పిర్రలు నలిపేస్తూ……నిన్ను వదిలి నేను ఉండగలనా
నీతో సుఖం కన్నా నిన్ను రోజూ చూడాలన్న కోరిక ఎక్కువవుతుంది….అంటూ నైటీ తీసేశాడు.

చేతులతో తొడలని తడిమేస్తూ…..వేళ్ళతో తొడల మెత్త్తదనాన్ని నలిపేస్తూ….పూ కోసల భాగానికి వేళ్ళు తీసుకు వెళ్లి ఆ చీలికలో వేళ్ళు లోపలి తోశాడు.

అలివేలు గట్టిగా ఊపిరి తీసుకొంటూ………నా వాళ్ళ కావట్లేదు పట్టాభీ………నన్ను దెంగుతావా అంటూ తల పట్టాభి భుజం మీదకు వెనక్కు వాల్చింది. పట్టాభి, అలివేలు ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ…ఒక కాలు తన ముంజేయి మీదకు వేసుకొని అలివేలు పాంటీ తీసేశాడు.
అలివేలుకి చెమటలు పడుతున్నాయి. బెడ్ రూంలోకి వెళదామని ఉంది కానీ తప్పు తనవల్ల జరిగిపోయింది ఆడది కోరితే కోరిక తీర్చకపోతే…………ఒక సెకండ్ గ్యాప్ కూడా పది యుగాల పెట్టు అవుతుందని
అలివేలు ఎడమ కాలు మోచెయ్యి మడిచిన చోట ముంజేతుల మీద వేసుకుని
నోటితో వీపుకి తగిలించిన బ్రా హుక్ పీకేసాడు.
పట్టాభి మీసాలు వీపుకు గుచ్చుకోగానే అలివేలుకి మైకం కమ్మినట్లయింది.
మొగుడి కళ్ళలోకి తల వంచి చూస్తూ……ఈ గదిలో వేడిగా ఉంది అంటూ గొణిగింది.
పట్టాభి చుట్టూ చూశాడు. కిటికీ తలుపు తీసే ఉంది కానీ ఎక్సస్ట్  ఆన్ చేసి లేదు. ఎక్సస్ట్  ఆన్ చేసి చేతికి దూరంలో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటె ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశాడు.

దాంతో చల్లటి గాలి చుట్టూ ముట్టింది. మొగుడి తెలివికి మురిపెంగా చూసింది అలివేలు.,
.మ్ రెచ్చ్చిపో అన్నట్లు సైగ చేసింది.
ఇంకో కాలు వెడల్పు చేసి తన వంటి మీద గుడ్డలు తీసేసి, అలివేలుని నగ్నంగా చేసి తన ప్రేమ దండాన్ని పూ రెమ్మలో ఆంచాడు.
…..హుమ్ అంటూ వెనక్కు జరిగింది.
“కడుపుతో ఉన్నదాన్నిచేస్తే ఆ మజానే వేరట కదా …….”
“నీ కెలా తెలుసు?” అంటూనే “చెయ్యి, మరి ఈ కడుపుతో ఉన్నది దొరికిందిగా సుఖపడూ….” అంటూ చేతిని పట్టాభి మెడ వెనుక వేసి లాక్కుంది.
పూ రెమ్మల్లొ రాస్తూ……దిగబడిపొయ్యాడు పట్టాభి.
హుమ్మ్………హా మొగుడా ఎప్పుడు దిగబడ్డా……….కొత్త్తగానే ఉంటుంది ., తీసుకో నా మానాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకో అంటూ మూలుగుతూ….
పట్టాభి తోపుళ్ళకి ఎదురొత్తులు ఇస్తోంది.
పట్టాభికి కసి పెరిగిపోతోంది. ఆడతనంలో ఏదో మైకం అలివేలుకి.
పట్టాభి లాగి లాగి పొడుస్తున్నాడు.
.మ్ ప్చ్ , మ్ ప్చ్ తపక్ తపక్ మ్ ప్చ్ ఆయా నీది పిర్రలకి తగులుతోంది
“ఆ….ఏం తగులుతోంది  అంటూ లాగి పొడుస్తున్నాడు.
ముంజేయి మీద ఒక కాలు, ఇంకో చేతిలోకి నిండు కుండల్లాంటి చళ్ళు తీసుకుని నలిపాయసాగాడు.
పాపమో పుణ్యమో తెలియట్లేదు. అలివేలు కాలు ఇంకా పైకి ఎత్త్తి భుజం మీదకు జరుపుకున్నాడు.
ఆ అంగెల్ లో చెయ్యడం కుదరక అలివేలు రెండు కాళ్ళూ అటు గట్టుమీద ఒక కాలు, ఇటు గట్టు మీద ఒక కాలు లాగి పెట్టి కస్సున దిగబడ్డాడు
హా అంటూ ముందుకు తూలింది అలివేలు. అలివేలు రెండు సల్లూ చేతుల నిండుగా బంధించి కిందనుండి కసిగా పోట్లెయ్యసాగాడు.
హ హ హ హ హ హ హ హ హ అః హహహహహహహహహ్  అమ్మా అంటూ అరిచేస్తూ రెండు చేతులూ పట్టాభి మీద చుట్టూ పట్టుకోసం వేసి కార్చేసుకుంది అలివేలు.

అలివేలు అలానే లాగి కొడుతూవు…..వచ్చ్చేస్తోందే ……వచ్చ్చేస్తోందే అంటూ గట్టిగా అలివేలు సళ్ళు పిసికేశాడు. చల్ల నుండి పాలు పిచ్చ్చికారీ కొట్టాయి గోడ మీదకి
ఇటు పట్టాభి పాలు అలివేలు పూల పొడిలో పిచ్చ్చికారీ కొట్టాయి.

కోరిక తీరిందా? అంటూ అలివేలు పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి కిందకు దించి డ్రెస్ వేసుకుని బాత్రూమ్కి పరిగెత్తాడు.
అలివేలు అక్కడే కూలబడింది.

 22c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Panimanishi Panikoche Manishi – 2 పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి ,dengudu kathalu, jabardasth telugu sex stories,telugu actress sex stories, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu sex stories in jabardasth

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: