PELLAMA LANJA

PELLAMA….! LANJA….! – 23 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

PELLAMA....! LANJA....! - 23 | పెళ్లమా....! లంజా....!,Telugu Hot Stories

PELLAMA….! LANJA….! – 23 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

Mr. All Rounder

PELLAMA….! LANJA….! , పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories
ఒక రోజు ఆదివారం నేను ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను. ఆ రోజు కూడా సింగరాజు వాళ్ళ ఆవిడా ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్లారు. సింగరాజు ఏ రోజు కూడా వెళ్లిన తర్వాత వెనక్కి రాడు. కానీ ఆరోజు ఎవర్నో ఆడ మనిషిని వెంటబెట్టుకొని లోపలికి వస్తున్నాడు. ఆ మనిషిని గుమ్మం దగ్గర నుంచోపెట్టి లోపలకి ఒకసారి చూసి వెంటనే గదిలోకి తీసుకువెళ్ళాడు.  ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే ఎందుకు వెళ్లారో  నాకు అర్థమయింది. లోపల ఏమి జరుగుతుంది చూడాలని చాలా ఉబలాటంగా ఉండటంతో నిదానంగా అక్కడికి వెళ్లి కిటికీ లో నుండి లోపలి కి చూశాను. 
సింగరాజు ఆమె పక్కన కూర్చుని ఆ సన్నుని చూస్తున్నాడు అప్పటికి పేట  తీసేసి జాకెట్ విప్పదీసి ఆమె సొల్లు మీద  చేతులు వేసి నెమ్మదిగా పిసుకుతున్నాడు. ఆమె నెమ్మదిగా  ఇంకాస్త దగ్గరగా జరిగి ఒక చెయ్యి లుంగీ  పెట్టి వాడి మడ్డని నొక్కి  వదిలింది. ఆలా నొక్కుతుంటే చాలా బాగుంది అః ….హ   అని మూలిగాడు. సింగరాజు సల్ల మీద నుండి చేతులు తీసి బట్టలు విప్పి పడుకో అని చెప్పాడు. చెప్పడమే తడవుగా అన్ని బట్టలు విప్పేసి బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకుంది.  ఆమె అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి తన పూకు ని సింగరాజు ముఖం దగ్గర పెట్టి నాకు అని అంది నడుము కొంచెం కిందకి దించుతూ .
సింగరాజు అలాగే నాలుక బయటికి తీసి పూకు పెన ఆడిస్తున్నాడు. 
ఒళ్లంతా ఝల్లు మంది కింద గోలీని చూపిస్తూ ఇక్కడ నాకు అంది. సింగరాజు  నాలుకని ఆమె గొల్లి మీద పెట్టి రుద్దసాగాడు. వాడి చేతిలను  పట్టుకొని తన సళ్ళ మీద వేసి నొక్కుకుంటూ మూలుగుతోంది. తన చెయ్యి వెనక్కి పోనిచ్చి వాడి మడ్డని పట్టుకొని ఆడిస్తుంది. సింగరాజు  దొరికినంత వరకు లోపలకి నాలుక పోనిచ్చి ఆడిస్తున్నాడు.
ఇంకా చాలు లేగు.
సింగరాజు దాని పక్కన చేరి దాని పెదాలని ముద్దు పెట్టి ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. 
కారిపోయింది మొత్తం అని చెప్పింది.
మరి నీ పూకు దెంగానా.
 హా అని అంది  
తను వెల్లకిలా పడుకుని కాళ్ళు రెండూ అని పుస్తకంలా తెరిచి పెట్టింది. సింగరాజు  ఆమె మీద ఎగబాకాడు. ఆమె తన చెయ్యి ఇతర మధ్యకు పోనిచ్చి సింగరాజు మడ్డని  పట్టుకొని పూకు  గాడి మీద పెట్టి  తోయ్ అంది.  ఆమె తన చెయ్యి తీసి వాడి పిర్రల మీద వేసి ఒక చెయ్యి వాడి మెడచుట్టూ వేస్తూ ఇప్పుడు వెనక్కి రాకుండా అలాగే గట్టిగా పెట్టుకుంది .
సింగరాజు ఆమె సల్లను పట్టుకొని నడుమును అలాగే కిందకి దించాడు.
అబ్బా పూకు .అదిరిపోయింది రా….. ఉమ్మ్ ahha ….కాస్త..గట్టిగా …ఒక….లాగి… మల్లీ..అలాగే ……!!…………………అది….అలాగే….. కొద్దిగా లాగి..గట్టిగా. ‘ అది…అలాగే…ఆపకు … …..అది…మీ….దెం….గు..రా…!………..ఆం………………దెం…..గూ…!!ఆ వ్…. మ్మ్.!” కింద నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ…. వాడిని గట్టిగా అత్తు కొని అరుస్తుంది. పూకు లో ర సాలు ఊరి….”ఫసక్…ఫసక్” దెంగిచుకుంటున్నారు/
ఆమె సళ్ళని పిసుకుతూ లాగి పెట్టి దెంగుతున్నాడు.
మ్… నెమ్మదిగా.. పిసుకు….సళ్ళు. మ్…’ ఒరేయ్…ఒక సన్ను …… నోట్లో పెట్టుకోరా….ఆ..హ్…అది….నెమ్మదిగా...
.హీ..!…పు .క…డే ……గూ…! మ్….అదీ….మ్….ఆ..వ్! అలాగ….నొక్కిపెట్టి…దెంగరా….మ.్మ్మ……దీ పళ్ళు బిగి స్తూ.. మెడని వెన క్కి …నడుము పైకి ఎగరేస్తూ…. గొణుగుతుంది.  
సింగరాజు కి అయిపోయే లాగ ఉంది అని అన్నాడు.  ఆమె సింగరాజుతో అప్పుడే కార్చికోవద్దు. నాకు బాగా జిల గా ఉంది. 
సరే నీకు కారేదాకా దెంగుతూనే లంజా. ఆమె నడుముని కొద్దిగా లేపుతూ తన కింద నుండి మడ్డని తన పూకులో నెట్టి ఊహ  ఉంది, సింగరాజు మళ్ళీ అందుకున్నాడు లాగిపెట్టి దెంగుతున్నాడు.
మ్మ్…ఇంకా దెంగరా……అదీ.. మ్…….. కాస్త స్పీడ్ మ…..ఫ్…..స్స్…..దెంగూ…………… పొడవు………… గుద్దు…..గట్టిగా…… ఆవ్…అదీ… మ్మ…అక్కడ….ొక్కిపెట్టి… .పొడవు…. మ………. ……….ఆ……….. మ్మ్…అది…….. మ.్మ……మ….ప కు…ఆప కి….పొడు.. మ్…..ప కు… మీ….” వాడిని అతుక్కుపోయి…అరుస్తుంది. పళ్ళు బిగిస్తూ…తొడలు కాస్త యడం చేసి..గట్టిగా బిగించింది.
“ఆ…..అ.. మ్…..దెంగూ....మ్ మ్మ..దెంగూ…మ్…………. అమ్మా…. మ్ అది ……….తు……ద…అ….ద…..మ్….” అంటూ…సింగరాజు  ని కరుచుకు పోయింది. ఒక్క సారి తొడలు బిగిస్తూ…. కార్చేసుకుంది. సింగరాజుకూడా… గట్టిగా తన మొడ్డని దాని  పూకు లో నొక్కి పెట్టి కార్చేసుకున్నాడు.
ఏమిటి ఈ రోజు ని పెళ్ళాంని దెంగలేదా.

దేంగా….. ఎందుకు అలా అడిగివా.
ఏమి  లేదు. ఎపుడు నాకు రొండు సారులు కారిదాకా దెంగుతూవుగా.
ని పూకు దెంగి చాల రోజులు ఐయందిగా. ని కసి చూశి ఆగలేక పోయాను రేపు ఉదయము వరుకు ఇంకేదిగా వుండేది. ని జిల  మొత్తం తెరుస్తాలే.

సరే రా ఎక్కు
వస్తానే నా లంజా అని సింగరాజు మళ్లీ దాని పూకులో మడ్డ  పెట్టి నాగి లాగి దేన్గుతున్నాడు. అది….. ఇంకా దెంగు  గట్టిగా  ఇంకా……. ఇంకా… ఇంకా,,,,, దెంగు  గట్టిగా అని  సింగరాజు ని రెచ్చగొడుతుంది. సింగరాజు దెంగుడికి కుత్తాలో  నుండి తెల్లగా కారి తపక్….  తపక్… మని సౌండ్ వస్తుంది. సింగరాజు తన దడ్డు ని బయటకు తీసి మళ్లీ దాని పూకు లో పెట్టి ఒక్క తోపు తోశాడు. అది కూడా అహ్హ అని  సింగరాజుని గట్టిగా వాటేసుకుంది. చాలా లోపలికి వెళ్ళింది అని మూలుగుతూ ఇంకా దేంగు ఆ ……..ఇంకా ఇంకా గట్టిగా  అని ఆమె మూలుగులు ఆగిపోయాయి. నాకు ఐపోంది  అని చెప్పింది. 

సరై నా  పైకి ఎక్కు. 
సింగరాజు కుత్తాలో నుండి లవడా తీసి దాన్ని పైకి ఎక్కించుకున్నాడు. అది అటో కాలు, ఇటో కాలు వేసి మడ్డకు తిన్నగా కూర్చొని మళ్ళీ లవుడాని తన పప్పు లోకి  దూర్చుకుంది. నిదానంగా పైకి, కిందకి ఊగుతూ నీ మడ్డ  చూసిన ఏ ఆడదైనా లంగా ఎత్తుతుంది. అయినా ని మడ్డ  ఇంత లావు ఎలా తయారయింది.  నీ పెళ్ళాం చాలా అదృష్టవంతురాలు.

ఎందుకె ….. నువ్వు కూడా దెంగించుకుంటున్నావా నాతో.
 నీ పెళ్ళాన్ని రోజు దెంగుతున్నావ… … …..నా మొగుడు లేని రోజు నన్ను దేంగు తున్నావ్ కనీసం రోజులో ఒక గంట అయినా నా మొగుడు లేకపోతే నిన్ను ఇంటికి పిలిపించుకుని పూకు జీలా మొత్తం తీర్చుకునే దాన్నే.

 అయినా నీ మొగుడు దెంగుతున్నాడుగ.  
ఆ దెంగుతున్నలే.
ఏమి సరిపోవటం లేదా. 
లేదు. ఇంకో సారి దెంగుతే  బాగుండు అనిపిస్తుంది. అడిగలేక అలానే ఉంటున్నా. 

సరే కిందకి రా. నాకు దగ్గరికి వచ్చింది అని  సింగరాజు దాన్ని కిందపడేసి సొల్లు రొండు  గట్టిగా పట్టుకుని లాగి లాగి దెంగి  ఆమె మీద వాలిపోయాడు. నిదానంగా దాని మీద నుండి పక్కకి తిరిగి పడుకున్నాడు.
తీరిందా నీ పూకు జిల్ల.
నువు దెంగేక ఇక తీరకపోవడమా.

ఇంకా వాళ్ళు బయటికి వస్తారేమో అని అక్కడనుండి నా గదిలోకి వచ్చేసాను. నా మడ్డ నా మాట వినడం లేదు. గది తలుపు వేసుకొని వాళ్ళ దెంగులాట తలుచుకుంటూ నా మొడ్డను కొట్టు కున్నాను. నా లైఫ్ లో మడ్డ  కొట్టుకోవడం అదే మొదటిసారి కావటంతో చాలా నీరసంగా అనిపించి పడుకున్నాను. అలానే నాకు నిద్రపట్టేసింది. ఎవరో వచ్చి తలుపు కొడుతుంటే లేచి తలుపు తీశాను. ఎదురుగా జయ ఉంది. చేతిలో ఏదో పట్టుకొని వచ్చింది.

 ఏం బాబు పడుకున్నారా
అః  
భోజనం చేశారా. 
లేదు ఇంకా. చేస్తాను. 
నేను కోడి  కూర వండి  తీసుకువచ్చాను. ఇదిగోండి అని ఇచ్చింది. నేను కోడి  కూర  తీసుకొని వాళ్ళ మొగుడు గురించి చెబుదామా వద్దా అని అనుకున్నా. నాకు ధైర్యం చాలక కామ్ గా ఉండిపోయాను. నేను తలుపు వేసుకొని అన్నం తింటుంటే కిటికీలో నుంచి బయటకి చూసాను. జయ ఏదో పెట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ మొగుడు ఉన్న గది దగ్గరికి వెళ్లి తలుపు కొట్టింది. వాళ్ళ మొగుడు వచ్చి చేతిలో ఉన్న తీసుకుని మళ్ళీ గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకున్నాడు. అంటే దాని మొగుడు గురించి జయ కి  తెలుసన్నమాట అని మనసులో అనుకొని ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళు లాగా లోపలికి బయటికి తిరుగుతూనే ఉన్నా.

ఆ  రోజు రాత్రి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నం ఇచ్చి వెళుతుంటే జయ అని పిలిచాను. 
ఏమిటి బాబు. 
ఆ గదిలో నీ మొగుడితో ఉన్నది ఎవరు. 
ఎవరూ లేరు బాబు. 
అబద్ధం చెప్పకు నేను నీ మొగుణ్ణి. ఇంకొక ఆడదాన్ని లోపలికి రావటం నేను చూశాను. నిజం చెప్పు. 
నా మొగుడికి లంజా. 
అదేమిటి, మరి ఏమి ఎందుకు ఉరుకున్నావా ? 

42c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

PELLAMA….! LANJA….! – 23, పెళ్లమా….! లంజా….!,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,boothukathalu,dengudukadalu,telugu sex stories,telugu adult stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button