Prayanam

Prayanam – 3 | ప్రయాణం | telugu dengudu kathalu jabardast

Prayanam - 3 | ప్రయాణం | telugu dengudu kathalu jabardast

Prayanam – 3 | ప్రయాణం | telugu dengudu kathalu jabardast

sudha rani

Prayanam | ప్రయాణం | telugu dengudu kathalu jabardast
Prayanam | ప్రయాణం | telugu dengudu kathalu jabardast
మేనక వెంటనే తన చీర కప్పేసుకుంది..
 
అతడు వెనక్కి తిరిగి 
 
“క్షమించండి ఇలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు”అంటూ ఎం మాట్లాడుతున్నాడో మేనకకి వినబడుతుంది కానీ మేనక తన బొడ్లో చీర దోపుకుని కొంగు సరి చేసుకొని వెనక్కి తిరిగింది..
 
చిన్నగా గొంతు సవరిస్తునట్లు స్వరం చేసింది అతనికి అర్ధం అయినట్లుగా వెనక్కి తిరిగి..
 
” అ ఆ అది ఇ ఈ ఇక్కడికి నేనే రమ్మన్నాను మి మీ  మిమ్మల్ని” అంటూ నీళ్లు మింగుతూ చెప్పాడు..
 
మేనక అతని భయాన్ని బాధని అర్ధం చేసుకుంది కానీ చాలా అమాయకంగా ఉన్న అతని మొహం చూసి జాలేసింది కానీ బయటికి మొహం మాత్రం గంభిరంగా పెట్టింది..
 
మేనక ఆలా కోపంగా ఉండడం చూసి అతనికి ఇంకాస్త భయం వేసి తడబడ్డాడు..ఇలా కాదు వెంటనే విషయం చెప్పాలి అనుకుని కళ్ళు మూసుకొని..
 
” క్షమించండి మీ ముందు నిలబడే అరహతా కూడా నాకు లేదు ఆ రోజు మా వాళ్ళకి తేనె అవసరం పడింది అందుకని ఆ రోజు నాలుగు గంటలకే వచ్చాను అదిగో ఆ చెట్టు మీద తేనె తీస్తుంటే మీరు రావడం స్నానం చేయడం చూసాను.. నా  తప్పు ఏమైనా ఉంటె మీరు ఏ శిక్ష విధించిన నేను సిద్దమే” అని మోకాళ్ళ మీద నుంచున్నాడు తప్పు చేసిన వాడిలా..
 
ఇంత అందమైన మగడు తన ముందు ఆలా చేయడం వింతగా కొత్తగా అనిపించింది క్షమించెదము అనుకుంది కానీ ఏదో చిన్న కోరిక మెదిలింది లోలోపలే నవ్వుకుంది..
 
మొహం ఇంకా కోపంగా పెట్టుకుంది.. అలాగే చేయి చాచి పట్టీలు అని అడిగింది..చిటికెలు తన జేబులోంచి పట్టీలు తీసి ఇచ్చాడు.. అవి అలానే తీస్కొని వెంటనే అక్కడినుండి వెళ్లిపోయింది.. 
 
ఇంటికెళ్ళాక ఒకటే ఆలోచన అతడి చెయ్ తన సన్ను ని నిండుగా పెట్టుకోడం చనుమొనని అలాగే గిల్లడం ఆ నొప్పి మర్చిపోదామన్న మల్లి మల్లి గుర్తు చేయడం.. తడి కాకూడదు అనుకున్న ఎక్కడో తడిసిపోవడం..ఏ పని చేస్తున్న తానే  గుర్తుకు రావడం..మరుసటి రోజు స్నానం చేస్తున్నపుడు కూడా తాను పిసికిన సన్ను ని చూసుకుంటూ 
 
” అంత నచ్చితే ఎలా మన కుటుంబం పరువు ప్రతిష్ట ఏమవుతుంది “అంటూ తన  సన్ను కి బుద్ధి చెప్పి చిన్నగా కొట్టడం ఇలాంటి పిచ్చి పనులన్నీ చేసింది..
 
ఆలా ఒక రెండు రోజులు గడిచాక రాహుల్ ఫోన్ చేసి తనకి వారం రోజులు లేట్ అవుతుంది అని చెప్పడం అత్తయ్య రాహుల్ ని తిట్టి కొత్తగా పెళ్లి అయింది అమ్మాయిని ఆలా వదిలి వెళితే ఎలారా అని తిట్టడం ఇవ్వని జరిగిపోయాయి..
 
మరుసటి రోజు రానాగయ్య ( పెద్ద పాలేరు ) ఆ రోజు పనిలో తిరిగి చేరాడు.. చేరి చేరగానే వెంటనే మేనక దాగ్గరికి వచ్చి 
 
“అమ్మ తల్లి చిన్నమ్మ గారు మీ పెళ్ళికి రాలేకపోయాను క్షమించాలి మీరు నాకు ఆక్సిడెంట్ అయినా విషయం మీకు తెలిసే ఉంటుంది “అంటూ వచ్చి తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు.. 
 
“నే వచ్చేసాను కాదమ్మా ఇంకా మొత్తం నేనే చూసుకుంటాను పెద్దమ్మ నేను లేకపోవడం వాళ్ళ చాలా కష్టపడరు అంతగా “
 
” లేదు రంగయ్య అత్తయ్య  అన్ని బాగా మేనేజ్ చేసారు” అంటూ మేనక అంటూ ఉండగా 
 
” ఇదిగొమ్మ వీళ్లంతా నా  కింద పని చేసేవాళ్ళు “అని అందరిని పరిచయడం చేయడం ఆరంభించాడు..
 
ఒక అబ్బాయి  దగ్గర  ఆగి వీడు నా  మనవడు నాని సిటీ లో డిగ్రీ చేసాడు అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి నాకు ఆక్సిడెంట్ అయిందని తెలిసి పరుగు పరుగున వచ్చాడు వీడు మల్లి సిటీ కి వెళ్లిపోతాడు అందాకా నాకు సాయంగా ఉంటాడు
 
మేనక ఆ అబ్బాయిని  చూడగానే ఒక్కసారిగా కళ్ళు పెద్దవి చేసింది.
మేనక ఆ అబ్బాయిని  చూడగానే ఒక్కసారిగా కళ్ళు పెద్దవి చేసింది..

చిన్నగా షాక్ తలిగిలినట్లు అనిపించినా ఎవరు చూడకుండా మేనేజ్ చేసింది మేనక.. కానీ నాని మాత్రం చిన్నగా భయపడుతూ అపుడే తెచ్చిన కాఫీ సుధకి అందిస్తుండగా తన చేతులు వణకడం మాత్రం మేనక గమనించింది.

ఆలా చూసి లోపల నవ్వుకుంది కానీ బయటికి కాస్త గంభీరంగా ఉండడం మేనకకే చెల్లింది.. మేనక ఎన్నడూ కూడా చిన్న చిన్న విషయాలకు వెంటనే ఎక్సైట్ అవదు.. ఏదైనా ఆచి తూచి చేస్తుంది..తనని నగ్నంగా చుసిన వాడు ముందు నుంచున్న తాను కొంచం కూడా భయపడకుండా దర్జాగా నిల్చోవడం మేనకకే చెల్లింది..

నానికి చిన్నప్పుడే తల్లి తండ్రి పోవడం తో మొత్తం తాతయ్య దగ్గెర పెరగడం జరిగింది కటిక పేదరికం నుండి వచ్చిన కుటుంబం కాబట్టి మనిషి విలువ డబ్బు విలువ తెలుసు. తాతయ్య అంటే పంచ ప్రాణాలు.. రంగయ్య కూడా 6 అడుగులు ఉంటాడు మొత్తంగా తాతయ్య పోలికలు నానికి..

నాని తన చదువు పూర్తి చేసుకున్నాక తాతయ్య క్యాటరింగ్ వ్యాపారం లో సహాయం చేస్తూ ఊర్లోనే ఉండాలి అనుకున్నాడు కానీ అనుకోకుండా క్యాంపస్ సెలక్షన్ లో జాబ్ రావడం వల్ల చెన్నై కి వెళ్ళక తప్పలేదు.

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

అప్పుడే రాహుల్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడి ఫోన్ కట్ చేసింది ఇంతలో రూమ్ లోకి అత్తయ్య రావడం చూసింది.

“రండి అత్తయ్య ఏమైంది నీరసంగా ఉన్నారు??” అంది

“లేదమ్మా కాస్త ఒంట్లో నలతగా ఉంది నాకేంటి గాని నువ్వు చెప్పు నీకు అంతా బాగానే ఉంది కదా రాహుల్ తో గాని ఇంట్లో ఇంకెవరితోనైనా గాని ఎలాంటి ఇబ్బంది తలెత్తడం లేదు కదా?? ” అంటూ ప్రేమగా అడిగింది..

మేనక మొహం మారిపోయింది కాస్త బాధగా.. రాహుల్ విషయం చేప్పేద్దాము అనుకుంది..కానీ ఈ వయసులో అత్తయ్యని ఎందుకు బాధపెట్టడం అనుకుని ఆగిపోయింది.

అత్తయ్య గాబరా పడింది వెంటనే

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

“చెప్పమ్మా ఏమైంది రాహుల్ ఏమైనా అన్నాడా ఎందుకలా బాధగా పెట్టావ్ మొహం”

” ఆబ్బె అదేం లేదు అత్తయ్య రాహుల్ బంగారం ” అని అబద్ధం చెప్పింది.

” మరేంటి ఒకసారిగా కళ్ళ నిండా నీళ్ళు వచ్చేసాయ్”

” అది అమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చారు అత్తయ్య అంతే “

” నిజమే అమ్మ అలానే ఉంటుంది కొత్తలో కానీ ఇక నుండి ఇది నీ ఇల్లు సరేనా.. ఇంద ఇకనుండి నువ్వే చూస్కో ఈ వ్యవహారాలు అన్ని “అంటూ తన బొడ్లో ఉన్న తాళం చెవుల గుత్తి తీసి మేనక చేతిలో పెట్టింది..

“అయ్యో అత్తయ్య నేనా? “

” నువ్వే ఇలా ఒంటరిగా ఉంటే లేని పోనీ ఆలోచనలు వస్తాయి, వెళ్లి వంట పని అది చూస్కో. నేను కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాను అంది”

అత్తయ్య ఆలా అంది గాని మేనకా బాధ వెనక ఇంకేదో కారణం ఉంది అనుకుంది.. కానీ బయటకి ఎం మాట్లాడలేదు..

మేనక మెల్లిగా పెరడు లోకి వచ్చింది పెద్ద పెద్ద పొయ్యిలు అమర్చి ఇంట్లో బంధువులకి సర్వం సమకూరేలా వండేస్తున్నారు.. ఇదంతా ఇప్పుడు రంగయ్య చూస్తున్నాడు..

అడుగు లో అడుగు వేసుకుంటూ ఏమేమి వండుతున్నారు అని అన్ని చూస్తూ నడుస్తూ మేనక వెడుతుండగా,  “తల్లి మీరెందుకు అమ్మ ఈ పొగలో ఇంత హడావిడిలో ఇలా వచ్చారు నేను చూసుకుంటాగా” అన్నాడు రంగయ్య..

“పర్లేదు ఇంట్లో చాలా ఒంటరిగా ఉంది రంగయ్య అందుకే ఇలా వచ్చాను.. ఇంతకీ ఎం వండుతున్నారు ఇవాళ భోజనానికి ”  అంటూ అక్కడున్న కేరట్ ని తీసుకుని తన ఎర్రటి పేదల మధ్య  తెల్లటి పళ్ళ మధ్య చిన్నగా కొరుక్కు తింటుంది..

” ఆ రెండు మాసం వంటకాలమ్మ ఇదిగో ఇక్కడ పప్పు మరియు సాంబారు అది ఆ మూలాన చట్నీ ఇంకా చారు ఇదిగో నీ ముందున ఈ మూడు వంకాయ ములక్కాయ ఆలుగడ్డ కూరలు..”
చెమటలు తుడుచుకుంటూ చెప్పాడు రంగయ్య..

అంతలో అక్కడికి వచ్చిన నాని కంగారుగా మళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు..

” ఒరేయ్ నాని ఇలా రారా ఎప్పుడూ పని పని ” అంటూ పిలిచాడు

” వీడు బాగా చదువుకున్నాడు అమ్మ అబ్బాయిగారికి చెప్పి ఈ ఊర్లోనే ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించండి.. నా మనవడు ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడతాడు ” అంటూ కాస్త గర్వంగా చెప్పాడు..

” అవునా ఇంగ్లీష్ కూడానా”  అంటూ కాస్త కళ్ళు పెదవి చేసి వెక్కిరించినట్లుగా చూసింది మేనక నాని ని..

Hello Mr … My Self Menaka.  What’s Your Name? Please Don’t Be Shy And Thanks For Being Kind And Not Letting Me Down In My Family.

“It’s My Duty to Protect the Beauty.. I Mean You .. Please You people Are Very Rich And we just earn peanuts and I Respect Woman.So I’ll Never Let You Down.”

రంగయ్య కి అర్ధం కాలేదు కానీ చాలా ఆనందం వేసింది..ఆలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు..

“I Hope You Behave like a Normal person And Stop Being Shy With me..Please I Don’t Have a Friends here to talk”

“And not shying but Just Feeling Guilty ..”

“No need to feel guilty..You have not came there willingly it was like a sudden moment for us so leave it forget about it”

ఆలా మాట్లాడేసరికి నాని కి కాస్త ధైర్యం వచ్చేసి చిన్నగా నవ్వేసాడు..

“గుడ్ ఆలా నవ్వుతూ ఉండాలి”

అంటూ shake hand ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది మేనక…

ఉదయం 6 గంటలు..

అత్తయ్య ఆరోగ్యం మెల్లిగా కుదుటపడింది.. ఇంత అద్భుతమైన జీవితం ఇచ్చినందుకు రోజు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెబుతూనే ఉంది మేనక..

ఆ రోజు పొద్దున్నే లేచింది చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది అపుడే స్నానం చేయడానికి బాత్రూం లోకి  వెళ్ళింది.   తన జడ కట్టు విప్పింది.. తన సున్నితమైన చేతులతో మెల్లిగా షవర్ ఆన్ చేసింది.. ఒంటి మీద నూలు పోగు లేదు ఒక్కసారిగా గోరు వెచ్చని నీళ్లు తల మీద పడ్డాయి జుట్టు మొహం అంత కప్పేసింది చేతులతో సరి చేసుకుంది, ఆ వెచ్చని నీళ్లు మెల్లిగా  తల మీద నుండి కంఠాన్ని తాకుతూ చిన్నగా కిందకు వెళ్తూ ఆలా ఆలా తన సళ్ళని తడిపేశాయి.  తన చను మొనలు నిక్కబొడుచు కొన్నాయి.  ఆ వెచ్చని నీరు తన నడుముని ముద్దాడుతూ సర్రున జారుకుంటూ కింద పెదవులను తాకాయి.. ఆలా తాకితే తాకాయి కానీ అక్కడ గుహ ఉందని తెలుసుకుని లోపలి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాయి.  కానీ ఆ  దారిలో వెళ్ళడం అంత తేలిక కాదని తెలిసినట్లు ఉంది, ఆ గుహ ద్వారం నుంచి కిందకు జారుతూ భలమైన తొడలను పాముతూ  మోకాళ్ళ మీద జారుతూ, పచ్చని పాదాలను తడుపుతూ నిస్పృహతో  బాత్రుం టైల్స్ ను తడిపాయి.   మేనక వాడే సబ్బు బిళ్ళ మాత్రం అదృష్టం వరించింది అంత నున్నటి లేత ఒంటిని  ఒత్తుతూ ఒక మగాడి కంటే ఎక్కువ చనువు తీసికొని   స్వతంత్రం తో తన వంటిని తడిమేస్తుంది ఆ సబ్బు బిళ్ళ.. ఆలా ఒక అరగంట స్నానం అయ్యాక పక్కనే ఉన్న టవల్ తీస్కొని అలాగే చుట్టుకొని బాత్రూం లోంచి బయటికి వచ్చేసింది..

ఈ టవల్ మరీను హాయిగా ఒళ్లంతా తుడిచేస్తూ మేనక శరీరాన్ని  పై నుంచి కింద వరకు  తాకుతు నాకుతు ఎం చేయాలో చేసేస్తుంది..

ఎలాగు రాహుల్ రూమ్ లో లేదు అని చూసుకొని.. అలాగే ఆ టవల్తో తుడుచుకుని మంచం మీద పడేసి అలాగే నగ్నంగా అద్దం ముందు నుంచొని తన అందాలను తానే చూసుకుని గర్వ పడింది. తనకి తెలుసు అంత అందాన్ని ఏ మగాడికి ఇవ్వలేకపోతున్నాను అని కాస్త బాధపడింది. వెంటనే తేరుకుని ఆ రోజు కట్టుకోవాల్సిన చీర తీసి కట్టుకుంది.. టవల్ ని    జుట్టు కి చుట్టుకుని..

చాలా అదృష్టం ఆ తాళాల గుత్తి ది.. ఎందుకంటే రోజు ఆ బొడ్డు కి చాలా దగ్గరగా  ఉంటుంది కాబట్టి.

తాళాల గుత్తి తీసుకుని ఆలా బొడ్డు దగ్గర సర్దుకుంది.  కానీ తనకి ఆలా బొడ్డు కిందకు చీర కట్టుకోవాలంటే సిగ్గు మధ్య తరగతి కుటుంబము నుంచి వచ్చింది కాబట్టి.  నచ్చిన మగాడికి చూపించుకోవాలి అని ఏ ఆడదాని కైనా ఉంటుంది.. అందుకని వెంటనే బొడ్డు మీదకు చీర  కట్టుకుంది..  టైం చూసుకుంది..7.00 అవడం తో గదిలోంచి బయటకు వచ్చింది..

అప్పటికే రంగయ్య రావడం చూసి

” రంగయ్య ఈ రోజు నుంచి అత్తయ్య కి డాక్టర్ గారు చికెన్ మటన్ చాపలు అవి రోజు పెట్టామన్నారు అందుకని చాపలు చికెన్ చేయించండి ఇంకా జ్యూస్స్  లు రొజూ ఇవ్వాలి   మర్చిపోకండి..”

చిన్నగా కళ్ళు పెదవి చేసి పైకి చూసి ఆలోచిస్తూ

“ఇపుడు జ్యూస్ ఇంకా ఆమ్లెట్ అత్తయ్య గదిలోకి పంపించండి..”

“అయన ఈవినింగ్ వస్తారు అందుకని అయన వచ్చాక ఎం తింటారో కనుక్కుని చెప్తాను ఇవి చేసేయండి భోజనాలకి”

అంటూ పురమాయించింది రంగయ్యకి…

” సరే అమ్మ మీ హడావిడి చూస్తుంటే పెద్దమ్మ గారిలానే చేస్తునారమ్మ”

“నేను ఇవన్నీ చూస్కుంటానమ్మా” అని రంగయ్య వెళ్లి పోయాడు వంట గదిలోకి..

ఒకసారి ఇల్లంతా తిరిగి చూసింది.. వెంటనే ఏదో గుర్తొచ్చి మల్లి వంట గదిలోకి వెళ్ళింది..

“అత్తయ్యకి ఏ రోజు దానిమ్మ పండు జ్యూసు ఇవ్వాలి డైట్ ప్రకారం ” అని రంగయ్యకి చెప్తుంది అంతలో అక్కడ నాని ని చూసి చిన్నగా సిగ్గు వచ్చేసింది..

కాస్త దూరం లో ఉన్నాడు నాని.. మేనకని చూడగానే చిన్నగా చిరునవ్వు.. కళ్లతో మేనక ఒళ్లంతా స్కాన్  చేసేశాడు అప్పటి కే..

మేనక రంగయ్యతో మాట్లాడుతూనే నాని చూపులు అర్ధం చేసుకుంది.  చిన్నగా ఎద మీద పైట సర్దుకుంది నడుం దగ్గర  చీర సర్దుకుంది.  కానీ మనసులో మాత్రం చీరం తా విప్పే సి తన అందాలు ఆరబోయాలి అన్నంతగా కసి కోరిక కలిగేసింది..

మేనక చూపులు కూడా నాని కి అర్ధం అవడంతో మెల్లిగా దగ్గరి కి వచ్చి

“పెద్దమ్మ గారికి ఈ రోజు బత్తా యి జ్యూస్స్ (మేనక సళ్ళని కొరుక్కుతినేలా చూస్తూ)ఇవ్వాలి అండి దానిమ్మ కాదు ఇది గోండి డాక్టర్ డైట్ లిస్ట్ “అని చూపించాడు..

“ఓహ్ థేంక్స్ నేను చూసుకోలేదు ”

వెంటనే రంగయ్యకి ఒత్తాయి జ్యూసు చేయించమని పురమాయించింది.. రంగయ్య ఆ పని లో పడ్డాడు..

తాను మెల్లిగా వెనక్కి తిరిగి వెళుతుంటే

“ఇలా అనడం తప్పు కానీ అనకుండా ఉండలేకపోతున్నా..చాలా అందంగా ఉన్నారు”

మెల్లిగా వెనక్కి తిరిగి కాస్త కోపం నటిస్తూ మల్లి తిరిగి నడుస్తూ వెళుతుంది..

“ఏవండీ మేనక గారు అని పిలిచాడు..” ఈ సరి వెనక్కి తిరగలేదు కానీ అక్కడే నిలబడింది..

చీర కట్టుకోడం మేనకకే చెల్లింది ఎందుకంటే వెనుకనుండి తన చీర కట్టు వల్ల తన పిరుదుల ఆకారం సరిగ్గా రెండు లేత గుమ్మడికాయలు తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి..

తాళాల గుత్తి పెట్టుకునే చోటు మాత్రం బాలేదు.. కాస్త బొడ్డు  కిందకు చీర కడితే ఆ తాళాల గుత్తికి అందం వస్తుంది అని గుస గుస లాడుతూ అన్నాడు..

నాని మనసులో చాలా ఆశలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంతటి అందాన్ని తన జీవితం లో ముట్టుకునే అవకాశం మాత్రం ఎలాగూ రాదు కనీసం దూరం నుంచి చూస్తే అదే అదృష్టంగా భావిస్తాడు..

నాని అన్న మాటలకూ ఆ క్షణం లో కోపం వచ్చిన ఒక మగడు ఆలా మాట్లాడినందుకు ఏ ఆడదానికైనా సంతోషంగానే ఉంటుంది.. ఇది అక్షర సత్యం..

తన bedroom లో అలాగే ఆలోచిస్తూ కూర్చొంది, అటు ఇటు బెడ్ అంత పొర్లుతుంది, తెల్లటి ఒళ్లంతా ఆలా పొర్లడం వల్ల కొంచం అక్కడక్కడా ఎర్రబడింది.  ఏదో ఆలోచిస్తూ చివరికి నవ్వుతూ లేచింది. ఏమనుకుందో ఏమో  అద్దం ముందుకు వెళ్లి తన చీర సర్దుకుంది. ఒక్కసారిగా బొడ్డు దగ్గర  చీర కాస్త కిందకు దించింది తన లోతైన బొడ్డు పాపం చెమటలు పట్టి ఆలా బయటికి వచ్చేసరికి ఊపిరి పీల్చుకుంది .చెమటలు వళ్ళో ఏమో మరి ఆలా బయటికి వచ్చేసరికి చిన్నగా మెరిసిపోతుంది.  తనకి తానే నవ్వుకుని.   మల్లి బొడ్డు పైకి చీర కట్టుకొని భోజనాల టైం అవడం తో వంట గదిలోకి వెళ్ళింది..

అక్కడ రంగయ్యతో అత్తయ్య గదిలోకి అన్ని పంపించారా అని ఆరా తీస్తూనే తన కళ్లతో నాని కోసం వెతుకులాట జరుపుతుంది. అంతలో వెనుకనుండి నాని వచ్చాడు.

“హ ఇందాకే పంపించాను మేనక గారు ఆవిడ తినడం కూడా అయింది..”

మేనక నాని వైపు తిరగగానే ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాడు బొడ్డు వైపు చూస్తూ కానీ తనకు కోవాల్సింది జరగలేదు బొడ్డు తన చీరలో దా చేసుకుంది. కాస్త బాధగా అనిపించింది నాని కి. కానీ తనకి ఆలా అడిగే ఏ అర్హత లేదు అనుకున్నాడు.. వెంటనే మాములుగా అయిపోయాడు..

మేనక అత్తయ్య గదిలోకి వెళుతుంటే..

“క్షమించాలి అడక్కూడనిది అడుగేసాను నిజంగా నాదే తప్పు..”

” ఆలా నేను అనలేదే ” అని నడుచుకుంటూ అత్తయ్య గదిలోకి వెళ్లిపోయింది. మొదటిసారిగా మేనక నుంచి పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ రావడం.
అత్తయ్య అపుడే లేచి కాస్త కుదుట పడటం తో కోడలిని కూర్చోపెట్టి..

“ఎవరె ఆ అబ్బాయి చాలా సేవ చేస్తున్నాడు.  నిజంగా రాహుల్ కూడా చేయలేదు అంతగా..” అంటూ పొగిడేసింది..

” ఆ అబ్బాయి పేరు నాని అత్తయ్య చెన్నై లో జాబ్ చేస్తాడంటా మంచి అబ్బాయి అత్తయ్య.  మన కంపెనీ లో నే జాబ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని రంగయ్య అడిగాడు నేను రాహుల్ కి చేపుదామను కొన్నా    కానీ ముందు మీకు ఒక మాట చెపితే బావుంటుందని అని ఆగాను..”

“పిచ్చి పిల్ల ఈ ఇల్లే నీది నె చెప్తాలే రాహుల్ కి. సరే ఆ అబ్బాయి మంచి తేనె  తేస్తా డంట రేపు తీసుకురమ్మని కాస్త తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అన్నారు డాక్టర్..”

“సరే అత్తయ్య మీరు పడుకోండి నేను చెప్తాను” అంటూ గది బయటికి వచ్చేసింది..

” అప్పుడే జ్యూసు తెస్తున్న నాని ని చూసి ఒహ్హ్ తెచ్చారా మీ గురించే మాట్లాడారు అత్తయ్య.. కాస్త రేపు తేనె తీసుకురమ్మన్నారు కాస్త ఎలా అయినా పని కట్టుకొని వెళ్లి తెండి”

” అయ్యో తప్పకుండా మీరు చెప్పక ఎలా తేకుండా ఉంటాను చెప్పండి..”

” అయితే రేపు మీరు కూడా వస్తే చూద్దురు. తేనె తీయడం.. వస్తారు అని అనుకుంటున్న“  అని మేనక జవాబు తెలుసుకోకుండా వెళ్లి పోయాడు అక్కడినుంచి….

 

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Prayanam – 3, ప్రయాణం,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page