Rakshasa Prema

Rakshasa Prema – 23 | రాక్షస ప్రేమ | telugu dengudu kathalu jabardast

Rakshasa Prema - 23 | రాక్షస ప్రేమ | telugu dengudu kathalu jabardast

Rakshasa Prema – 23 | రాక్షస ప్రేమ | telugu dengudu kathalu jabardast

anothersidefor

Rakshasa Prema | రాక్షస ప్రేమ | telugu dengudu kathalu jabardast
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
శశి అంటి రెండు చేతులు రెండు పక్కలకి వదిలేసి, రెండు కాళ్ళు రెండువైపులకి పంగచీల్చి అలాగే శంకర్ బిగువైన కవుగిల్లో బందీగా అయిపోయి… ఇంకా మిగిలిన రసాలని చిన్న చిన్న జర్కులిస్తూ కడుతులోనుండి శశి. శంకర్ మొడ్డ ఇంకా గట్టిగ శశి అంటి పూకులో ఇరుక్కుపోయి శశి అంటి పూకు ఇస్తున్న జర్కులతో మొడ్డలో మిగిలిఉన్న రసాలు పిండించుకుటూ… మత్తుగా శశి అంటి మెడమీద, చెవుల దగ్గర, బుగ్గలని నాకుతున్నాడు శంకర్. ఐదునిమిషాలు తరువాత శంకర్ గాడి కుక్కనాకుడికి శశి అంటి కి ఎక్కిన మత్తు కొంచెం కొంచెం దిగేటప్పటికీ, తన మీద పడుకున్న శంకర్ ని చిన్నగా పక్కకి జరిపింది. ఏ.సి. చల్లదనంలో ఇద్దరు మంచంమీద ఒకరిపక్కన ఒకరు వెల్లికల పడుకున్నారు.
శశి చిన్నగా చెయ్యి శంకర్ తలకిందగా పెట్టి శంకర్ ని దగ్గరకిలాక్కొని సీలింగ్ వైపుచూస్తూ… రేయ్ పెద్దొడా ఏంజరిగిందిరా… అంది. ఏమో అంటి ఏదో జరిగింది… అంటూ శశి అంటి కిందనుంచి చెయ్యిపెట్టి శశిని దగ్గరకి లాక్కున్నాడు… రేయ్ నిజంగా సామాన్లు సర్దడానికే వచ్చావనువ్వు అంది. శంకర్ ఏమి మాట్లాడకుండా శశి అంటి కిందనుంచి పెట్టిన చేత్తో శశి అంటి బుజంమీదనుంచి ముందుకుతెచ్చి శశి అంటి సళ్ళమీద నిమురుతున్నాడు… మాట్లాడవేరా… చెప్పు అంది శశి. అంటి అసలు నేను వచ్చింది ఎందుకంటె… రాత్రి చిన్నాగాడు చేసిన పనికి నీ పరిస్థితి ఎలావుందో చూద్దాం అని వచ్చాను…అన్నాడు శంకర్. శశి ఆశ్చర్యపోతూ… రేయ్ రాత్రి చిన్నాగాడు ఇక్కడికి వచ్చిన సంగతి నీకు తెలుసా? అంది. ఉమ్… నాకు తెలుసు… వాడు మల్లి ఇంటికి వచ్చేవరకు నాకు నిద్రపట్టలేదు అన్నాడు శంకర్. అంటే మీరిద్దరూ కలిసే నన్ను ఇలా చేసారా అంది శశి. చ చ అదేంలేదు అంటి… వాడు మీదగ్గరకి వచ్చేటప్పుడు నన్ను కాపలాగా ఉండమని చెప్పి వచ్చాడు. ఈరోజు ఉదయాన్నే వాడు కాలేజ్ కి వెళ్ళటప్పుడు… రేయ్ ఒకసారి శశి అంటి ఎలావుందో వీలైతే ఒకసారి వెళ్లి చూసారా అన్నాడు. నేను సరేలే అన్నాను. అంతలో అమ్మ వచ్చి మీకు హెల్ప్ చెయ్యటానికి వెళ్ళమంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత ఇదంతా అనుకోకుండా జరిగింది అంతే అన్నాడు శంకర్. రేయ్ నువ్వు రాగానే నేను ఇలా నీకు లొంగిపోయానని నన్ను తప్పుగా అనుకుంటున్నావా? అంది శశి. శంకర్ పక్కకి తిరిగి శశి అంటి బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టి చి చి ఆలా ఏమి అనుకోవడంలేదు. ఇదంతా అనుకోకుండా జరిగిపోయింది అంతే అన్నాడు శంకర్. ఏదీ ఏమైనా మీరిద్దరూ కలిసి చాలా కాలం తరువాత మల్లి నావంట్లో కామాన్ని రేకిత్తించారు. ఇప్పుడు నాకు రోజు కావాలనిపిస్తోందిరా అంది శశి. సరే అంటి నువ్వు ఎలా అంటే ఆలా… నీకు హ్యాపీ అనుకుంటే మమ్మల్నిద్దర్నీ ఫుల్లుగా వాడేసుకో అన్నాడు శంకర్. శంకర్ వేసిన డైలాగ్ కి శశికి నవ్వొచ్చి… కొడకల్లారా ఎవరు ఎవర్ని వాడుకుంటున్నారా? అంటూ పక్కకి తిరిగి శంకర్ పిర్రమీద కొట్టింది. హమ్మయ్య మీరు నవ్వారు… ఇంకా మా ఇద్దరిమీద కోపం వచ్చిందేమో అనుకున్నా అన్నాడు శంకర్. ఎందుకురా కోపం నాకు ఇష్టమయ్యే మీకు దగ్గరయ్యాను… ఇంత సుకాన్ని ఇచ్చారు… నాకేం కోపంలేదురా అంది శశి. థాంక్స్ అంటి అంటూ మల్లి ముద్దుపెట్టాడు శంకర్. ఉమ్.. అంటూ శశి మల్లి వేల్లికల పడుకుంది శశి. అంటి నేను వెళ్ళాలి మల్లి లేట్ అవుతది. చిన్నాని కాలేజ్ దగ్గరకెళ్ళి పికప్ చేసుకురావాలి అన్నాడు శంకర్. ఉమ్మ్… నేను కాసేపు పడుకుంటాను తలుపేసి వేళ్ళు అంది శశి. సరే అంటి అంటూ ఒకసారి శశి అంటూ సళ్ళు చీకి వదిలి… మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అంటూ లేచి హాల్లోకి వెళ్లి బట్టలు వేసుకొని మెయిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు శంకర్.
మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకి శ్రీధర్ బైక్ తీసుకొని విరాట్ ని కాలేజ్ నుంచి పికప్ చేసుకురావటానికి బయలుదేరాడు శంకర్.
రివిజన్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యి బయటకి వచ్చాడు విరాట్. సమీర గ్రౌండ్ లో చెట్టుకింద నిలబడి విరాట్ ని పిలిచింది. ఇదేంటి క్లాస్ కి రాకుండా ఇక్కడ నుంచుంది అనుకుంటూ సమీర దగ్గరకి వెళ్లి… వాడి స్టైల్ లో హే సమీర క్యా బత్తాయా హాయ్ అన్నాడు విరాట్. సమీర సీరియస్ గ చూసి శంకర్ ఏడి అంది. వాడికి రేపు ఉంది క్లాస్ ఇవాళ లేదు అన్నాడు. ఓహ్ సరేలే అంది సమీర బాధగా. ఏంటి సంగతి ఏమన్నా పనుందా వాడితో అన్నాడు. ఏమిలేదులే… నేను వెళ్తాను అంటూ కదిలింది సమీర. ఎహె విషయమేంటో చెప్పు అంటూ పిర్రమీద కొట్టాడు విరాట్. సమీర లాగి విరాట్ చెంపమీద కొట్టింది. అబ్బా… అని చెంప రుద్దుకుంటూ… నియంకమ్మ అంత దెబ్బ కొట్టావేంటే అంటూ సమీర వైవు చూసాడు విరాట్. అప్పటికే సమీర కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. ఓసిని నన్ను కొట్టి నువ్వెడుస్తున్నావ్ ఎందుకే… అన్నాడు విరాట్. అసలే నొప్పిపుట్టి చస్తుంటే అక్కడ కొడతావా అంది కోపంగా… ఒకే ఒకే కూల్ అసలు ఏమైందో చెప్పు. ఏదన్నా అవసరమైతే నేను హెల్ప్ చేస్తాను అన్నాడు విరాట్. విరాట్ సిన్సియర్ గ అడిగినట్టు అనిపించి, ఈరోజు ఉదయం అంటూ జరిగిన విషయం చెప్పింది సమీర.
అమ్మనాకొడక… ఆబషిర్ గాడికి అంతసీన్ ఉందా అంటూ సమీరవైపు చూసాడు. సమీర చిన్నగా ఏడుస్తోంది. బాగా నొప్పిగా ఉందా అన్నాడు విరాట్. మంటపుడుతోంది అంది సమీర ఏడుస్తూ. సరే ఏడవకు… పద… అన్నాడు విరాట్. ఎక్కడికి అంది సమీర విరాట్ వైపు అనుమానంగా చూస్తూ. శంకర్ ని హెల్ప్ అడగటానికె కదా వచ్చింది. వాడుంటే ఏం హెల్ప్ చేస్తాడో అదే హెల్ప్ నేను చేస్తాను పద, నేను ని ఫ్రెండ్ అనుకుంటే నాతోరా అన్నాడు విరాట్. సమీరకి విరాట్ చెప్పింది ఎక్కడో టచ్ అయ్యింది.  ఇంకేం మాట్లాడకుండా సరే అంటూ విరాట్ వెనకాల వెళ్ళింది. కాలేజీ బయటకి వచ్చి ఆటో ఎక్కారు ఇద్దరు. 
పదిహేను నిమిషాల తరువాత ఆటో ఒక హాస్పిటల్ ముందు ఆగింది. సమీర ఆటోదిగి ముఖానికి స్కార్ఫ్ కట్టుకొని విరాట్ వైపు తిరిగి, రేయ్ హాస్పటల్ కి ఎందుకురా ఏదన్న మెడికల్ షాప్ లో మెడిసిన్ తీసుకుంటే సరిపోయేదికదా? అంది. టెన్షన్ పడకు ఈ హాస్పిటల్ మా సుజి అంటిదే,  ని సీక్రెట్ ఏమి లీక్ అవ్వదు, చెక్ చేయించుకోకుండా మెడిసిన్ ఎలా తీసుకుంటాం అన్నాడు విరాట్. రేయ్ నాకు భయంగా ఉందిరా డాక్టర్ అడిగితే ఏమి చెప్పాలి అంది సమీర. నువ్వేమి చెప్పక్కర్లేదు, చెప్పాల్సింది నేను చెప్తాను, నువ్వు టెన్షన్ పడకు పద అన్నాడు విరాట్. ఇద్దరు కలిసి హాస్పిటల్ లోపలి వెళ్లారు. 
అప్పటికే కన్సల్టేషన్ టైం ఐపోవటంతో ఒపి పేషెంట్స్ ఎవరు లేరు పైగా లంచ్ టైం అవ్వటంతో స్టాఫ్ కూడా అందరు డైనింగ్ హాల్ లో ఉన్నట్టున్నారు, విరాట్ డైరెక్ట్ గ సుజి కేబిన్ దగ్గరకి వెళ్లి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో అని సమీరని అక్కడ చైర్ లో కూర్చోబెట్టి అటు ఇటు చూసాడు. ఎదురుగా నడుచుకుంటూ వస్తోంది సుజి అసిస్టెంట్ నీరజ. దూరంనుంచి విరాట్ ని చూసి నీరజ నవ్వుతూ విరాట్ దగ్గరకి వచ్చి, హేయ్ చిన్నా ఏంటి ఇక్కడ అంది. నీరజ ని చూసి హమ్మయ్య మన కాండిడేట్ ఉంది సమయానికి, ఇదుంటే మన సీక్రెట్ లీక్ అవ్వకుండా ఉంటది అనుకుని… నిన్ను చూసి చాలారోజులయ్యిందిగా రోజు గుర్తొస్తున్నావ్ అందుకే ఒకసారి చూసిపోదాం అని వచ్చా అన్నాడు విరాట్. ఓహో… చూసావుగా ఇంకా బాయ్ మరి అంది నీరజ. ఇప్పుడేగా వచ్చింది అప్పుడే పొమ్మంటున్నావ్ అంటూ నీరజ దగ్గరకి వెళ్లి దాదాపు నీరజని అనుకున్నట్టు నిలబడి… కాసేపు చూసుకోనివ్వు… ఈమధ్య మాంచి గుడ్రం గుండ్రంగా తయారయ్యావ్ అన్నాడు విరాట్. విరాట్ వేసిన బిస్కట్ కి సిగ్గుపడుతూ… రేయ్ వెదవ వాగుడు వాగవంటే మీ సుజి ఆంటీకి చెప్తాను అంటూ విరాట్ నడుంమీద గట్టిగ గిల్లింది నీరజ. అబ్బహ్.. నీయమ్మ సుజి ఆంటీని కలవాలి, లోపలి పోయి నేనొచ్చానని చెప్పు పో అన్నాడు విరాట్ నడుం దగ్గర రుద్దుకుంటూ. ఆలా రా దారికి, లోపల ఎవరో పేషేంట్ ఉన్నారు నేను వెళ్లి చెప్పి వస్తాను అంది. ని సంగతి తరవాత చెప్తాను అంటూ నీరజ పిర్రమీద కొట్టాడు విరాట్. సచ్చినోడా అని తిట్టుకుంటూ సుజి కాబిన్లోకి వెళ్ళింది నీరజ.
చైర్ లో కూర్చొని ఇదంతా నోరువెళ్ళబెట్టి చూస్తోంది సమీర. విరాట్ నవ్వుకుంటూ వెళ్లి సమీర పక్కన కూర్చున్నాడు. రేయ్ ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని… ఎవరైనా చూస్తే అంది సమీర. ఇక్కడ ఎవరు లేరుగా అందుకే ఆలా… ఐన ఆ అమ్మాయి మన ఫ్రెండేలే… అన్నాడు విరాట్. ఐన నువ్వెంట్రా… అందర్నీ అక్కడే కొడతావా అంది సిగ్గుపడుతూ… ఉమ్… నా ఫేవరేట్ ప్లేస్ అంటూ… సమీర వెనకాల చెయ్యి పెట్టి సుతారంగా నిమురుతూ కళ్ళెగరేసాడు విరాట్. విరాట్ చెయ్యి లాగేసి… చి చి అని నవ్వుకుంటూ తలదించుకుంది సమీర. ఇంతలో నీరజ బయటకి వచ్చింది, నీరజాతోపాటు ఒక కపుల్ బయటకి వచ్చారు. నీరజ వాళ్ళకి సుజి రాసిచ్చిన మెడిసిన్స్ గురుంచి వివరంగా చెప్పి పంపించేసి, చిన్నా నువ్వు లోపలి వేళ్ళు అంది. విరాట్ సమీర ని తీసుకొని లోపలి వెళ్ళాడు.
విరాట్ లోపలి వెళ్ళేటప్పటికి డా. సుజి సింక్ దగ్గర హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉంది. విరాట్ లోపలి వెళ్లి హాయ్ అంటి అంటూ చెయ్యి ఊపాడు. సుజి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ… ఏంట్రా హాస్పిటల్కి వచ్చావ్ ఇంకా నొప్పులు తగ్గలేదా అంటూనే వెనకాల వచ్చిన సమీరని చూసి, కూర్చో వస్తున్న అని నాప్కిన్ తీసుకొని చేతులు తుడుచుకుంటూ వచ్చి సమీర వైపు అనుమానంగా చూస్తూ తన చైర్ లో కూర్చుంటూ… ఏరా చిన్నా ఏంటి సంగతి ఎవరు ఈ అమ్మాయి అంది సుజి. విరాట్ సమీర వైపు చూసి నువ్వు ఎక్సామిన్ రూమ్ లో కూర్చో అంటూ వెనకాల ఉన్న రూమ్ వైవు చూపించాడు విరాట్.  సమీర భయపడుతూ లేచి సుజి వైపు చూసింది. సుజి సరే వేళ్ళు అన్నట్టు కళ్ళతోనే సైగ చేసి తలూపింది. సమీర వెంటనే వెనకాల ఎక్సామిన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. సమీర వెళ్ళగానే సుజి విరాట్ వైపు చూసి రేయ్ ఏంట్రా ఎవరమ్మాయి ఎందుకు తీసుకొచ్చావ్ అంది కంగారుగా. ఆంటీ కంగారుపడకు… నేను చెప్పేది విను… ఆ అమ్మాయి మన బాషు అంకుల్ కూతురు, మా క్లాస్మటే. పొద్దున్న వాళ్ళ వీధిలో ఉండే కుర్రోడు దీన్ని బలవంతంగా గోకటానికి ట్రై చేసాడంట, ఇది గోల చేసేటప్పటికి పారిపోయాడంట. అప్పటినుంచి ఏదో ప్రాబ్లెమ్ గాఉంది, మంట పుడుతోంది అని ఏడుస్తుంది. అందుకే మీదగ్గరకి తీసుకొచ్చా అన్నాడు విరాట్.  సుజి కి విరాట్ మాటలు సరిగా అర్థం కాక గోకడం ఏంట్రా… కొంపతీసి రేప్ జరిగిందా అంది. లేదు ఆంటీ వాడు ట్రై చేసాడంట బట్ కుదరక వెళ్లిపోయాడంట అన్నాడు విరాట్. సుజి విరాట్ వైపు అనుమానంగా చూస్తూ రేయ్ నిజం చెప్పు గోకింది నువ్వేనా? అంది. అబ్బా ఆంటీ మీకు నామీద అసలు నమ్మకంలేదా? కావాలంటే ఆ అమ్మాయిని అడగండి అన్నాడు విరాట్. సరే ఇప్పుడేంటి, అసలు విషయం చెప్పు అంది సుజి. సమీర కి ఏదో మంటగా ఉందంట కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే, గుట్టుగా ఇంటికి వెళుతుంది పాపం. అది ఏడుస్తుంటే చూడలేక మీదగ్గరకి తీసుకొచ్చాను, మీరు కాదంటే చెప్పండి తనని వెళ్లిపొమ్మని చెప్తాను అన్నాడు విరాట్.
సరే నేను చెక్ చేస్తాను, నువ్వెళ్ళి బయట కూర్చో అంది సుజి. నేనెందుకు బయటకి అన్నాడు విరాట్. సుజి సమాధానం చెప్పకుండా పైకిలేస్తూ విరాట్ వైపు సీరియస్ గ చూసి రేయ్ పో పోయి బయట కూర్చో అంది. ఆ చూపుని అర్థం చేసుకున్న విరాట్ హుఁ సరే అంటూ బయటకెళ్ళి డోర్ క్లోజ్ చేసాడు. బయటకెళ్తున్న విరాట్ ని చూసి నవ్వుకుంటూ స్టెత్ తీసుకొని లోపలికెళ్లింది. లోపల సమీర నుంచొని ఉంది. సుజి సమీరని పిలిచి ఏమే నువ్వు బాషు కూతురివా అంది. సమీర చిన్నగా అవునండి అంటూ తల దించుకుంది. ఉమ్ సరే ఆ టేబుల్ మీద పడుకో అంటూ చేతులకి గ్లౌసెస్ వేసుకుంటోంది సుజి. సమీరకి సుజి ఏం చేస్తదో అని భయపడుతూనే వెళ్లి టేబుల్ మీద బోర్లా పడుకుంది. చిన్నప్పుడెప్పుడో చూసాను నిన్ను, ఇప్పుడు బాగా ఎదిగిపోయావ్ అంటూ సమీర దగ్గరకి వచ్చి… ఆలా పడుకుంటే ఎలా చెక్ చెయ్యాలి, వేల్లికల తిరిగి రెండు కాళ్ళు ఎడంగా పెట్టు అంది సుజి. అది అది అంటూ చెయ్యి వెనకాల పిర్రలమధ్యలో పెట్టి చూపించింది సమీర.

ఒక్కసారిగా షాక్ కొట్టినంత పనైంది సుజి కి. ఓరి బాబోయ్ ఈవయసుకే అనల్ సెక్సా అనుకుంటూ…  అసలు ఏం జరిగిందే అంది సుజి, నన్ను కింద పడేసి, నా నైటీలోకి చెయ్యిపెట్టి నాదాన్ని పట్టుకొని నలిపేస్తూ వేళ్ళు పెట్టడానికి ట్రై చేసాడు, నేను వాడిని వదిలించుకోవటానికి వాడిని తోసేస్తూ అటు ఇటు కదులుతుంటే వాడు చూసుకోకుండా వెనకాల దాంట్లో రెండు వేళ్ళు పెట్టేసాడు, వాడి రెండు వేళ్ళు మొత్తం వెనక దాంట్లో దూరిపోయాయి, నాకు కత్తితో కోసినంత నొప్పెసి పెద్దగా అరిచాను, ఆ అరుపుకి వాడు బయపడి పారిపోయాడు… అంటూ ఏడుపు ముఖం పెట్టింది సమీర.  సమీర చెప్పినదానికి సుజి కి నవ్వాగలేదు. పెద్దగా పగలబడి నవ్వుతు హ్హహ్హాహ్హాహ్హాహ అంటూ పొట్ట పట్టుకొని నవ్వుతు సమీర పడుకున్న టేబుల్ పక్కనే ఉన్న స్టూల్ మీద కూర్చొని సమీర వీపు మీద తడుతూ నవ్వుతోంది సుజి. నవ్వుతున్న సుజి వైపు నొప్పిగా ఉంది అన్నట్టు చూసింది సమీర. సరే సరే లేచి మోకాళ్ళమీద వొంగో అని నవ్వుతు చేతికున్న గ్లౌసెస్ సరిచేసుకొని సమీర నడుంపట్టుకొని పైకిలేపి వొంగోపెట్టి మిగతా బాడీ మొత్తం కిందకి పెట్టించి, సమీర వేసుకున్న లెగ్గిన్ కిందకి లాగింది.

సుజి బయటకి వెళ్ళమనటంతోవిరాట్ బయటకి వచ్చి డోర్ క్లోజ్ చేసి నీరజ కూర్చునే టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని టేబుల్ మీద ఉన్న మెడిలైనర్ మ్యాగజైన్ తిరగేస్తున్నాడుఅంతలో స్టోర్ రూమ్ లోంచి ఒక బాక్స్ తీసుకొని వచ్చి విరాట్ పక్కగా నుంచొని బాక్స్ ని టేబుల్ మీద పెట్టిందివిరాట్ తల తిప్పి చూసేసరికినీరజ నడుం దగ్గర వోణి కొంచెం పక్కకి జరిగి అందమైన బొడ్డు విరాట్ మొఖానికి దగ్గరగా కనపడిందిబొడ్డు కిందగా కట్టిన వోణి కుచ్చిళ్ళ వత్తిడికి బొడ్డు కొంచెం ముందుకు వచ్చిబొడ్డుదగ్గరనుంచి పొత్తుకడుపుమీదకి లైనుకట్టిన సన్నని కనిపించి కనిపించకుండా ఉన్న చిరుబొచ్చుతో నీరజ బొడ్డు కసిగా ఉందిఅంత కసిగా ఉన్న బొడ్డుని చూసేసరికి విరాట్ ఆగలేక చటుక్కున రెండు చేతులతో నీరజ నడుం దగ్గర పట్టుకొని దగ్గరకిలాక్కొని నోటితో బొడ్డుని పట్టేసాడు విరాట్హట్టాతుగా జరిగిన దాడికి బిత్తరపోయిన నీరజ పెద్దగా అరవబోయి నోటికి చెయ్యి అడ్డంపెట్టుకొని శబ్దం బయటకి రాకుండా రెండోచేత్తో విరాట్ జుట్టుపట్టుకుని లాగటానికి ట్రై చేసిందివిరాట్ బొడ్డుని నోటితో గట్టిగ పట్టుకొని కళ్ళు పైకెత్తి నీరజ వైపు చూసాడునీరజ కంగారుపడుతూ కళ్ళతోనే వదులు వదులు అన్నట్టు తలూపిందివిరాట్ నోటికి నీరజ బొడ్డు రుచిగా తగిలేసరికి నడుం దగ్గర గట్టిగ చుట్టేసి కుర్చీలోంచి కిందకి దిగి మోకాళ్ళమీద కూచొని మొఖం మొత్తం నీరజ పొట్టకి అదిమిపెట్టి బొడ్డులో నాలుకపెట్టి చీకు తూ బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న కందని పళ్లతో పట్టి సుతారంగా కొరుకుతూ కసిగా ఉన్న నీరజ బొడ్డుని నమిలేస్తున్నాడు విరాట్బొడ్డులో తిరుగుతున్న విరాట్ నాలుక దెబ్బకి నీరజకి వాళ్ళు జలదరిస్తూ పుడుతున్న కామ ప్రకంపనాలు బొడ్డు దగ్గరనుంచి పైకి కిందకి పాకుతూ పైన ఉన్న సళ్ళకి గుద్దుకుంటుంటేకిందకి పాకిన ప్రకంపనాలు పొత్తికడుపు దాటి పూకు దగ్గరికి చేరుకుంటుంటే తట్టుకోలేక నీరజ అటు ఇటు చూసి విరాట్ తలమీద చేతులేసి గట్టిగ పట్టుకొని  వెనక్కి వెనక్కి అడుగులేస్తూ పక్కనే ఉన్న స్టోర్ రూమ్ లోకి విరాట్ ని లాక్కెళ్ళిందిఎండిపోయిన ఎముక దొరికిన కుక్కలాగా విరాట్ మాత్రం నీరజ నడుముబొడ్డు రెండు వదలకుండా మోకాళ్లతోనే కదులుతూ నీరజతో పాటు లోపలికెళ్ళాడుడోర్ పక్కనే గోడకి ఆనుకొని ఒకచేత్తో డోర్ క్లోజ్ చేసింది నీరజవిరాట్ రెచ్చిపోతూ నీరజ నడుం పిసుకుతూ బొడ్డు దగ్గర నాలుకతో నాకుతూ మధ్య మధ్యలో కొరుకుతూ బొడ్డుతో సహా నడుం మొత్తం నాకుతూ కసెక్కిపోతున్నాడుఇస్ ఇస్ ఇస్  అంటూ విరాట్ మొఖాన్ని తన బొడ్డుకేసి అదుముకుంటోంది నీరజవిరాట్ రెండు చేతులు పైకి జరుపుకుంటూ వెళ్లి పెద్ద సైజు ఆపిల్ పళ్ళలాంటి సళ్ళు రెండు కిందనుంచి పట్టుకొని జాకెట్ మీదనుంచే కసుక్కున పిసికేసాడు… ఆఅహ్… వద్దురా… అంటూనే విరాట్ రెండు చేతులమీద తన చేతులేసి గట్టిగ పట్టుకుందివెంటనే విరాట్ పైకిలేచి  నీరజ పెదాలని తన పెదాలతో బిగించేసి ముద్దుపెడుతూ నీరజ మెత్తని సళ్ళు రెండు పిసికి పిండి చేస్తున్నాడు విరాట్విరాట్ నలుపుడికి నీరజకి పూకులో తడి మొదలయ్యేటప్పటికీ… అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నీరజకి తాను డేట్ లో ఉన్న విషయంకింద పూకులో ఊరిన రసాలు తాను వేసుకుని పాడ్ ని తడుపుతుండటంతో ఒక్కసారిగా విరాట్ ని గట్టిగ వెనక్కి నెట్టేసిందివిరాట్ వెనక్కి జరిగి ఏమైంది అన్నట్టు చూసాడురేయ్ నేను డేట్ లో ఉన్నానుకిందంతా రొచ్చు రొచ్చుగా ఛండాలంగా అవుతోంది ప్లీజ్ అంది విరాట్ వైపు చూసివిరాట్ కి ఒక్కసారిగా నిప్పుమీద నీళ్లు జల్లినట్టై… ఓఓఓహ్… అనుకుంటూ నీరజ దగ్గరకొచ్చి వోణి మీదనుంచి రెండు తొడలమధ్యలో చెయ్యి పెట్టి చూసాడువిరాట్ చేతికి నీరజ వేసుకున్న పాడ్ తగలటంతో నీరసంగా మొఖం వేలాడేసుకొని హుఁ శ్ శ్ శ్ అంటూ నీరజ బుజం మీద వాలిపోయాడు.  నీరజ నవ్వుకుంటూ ఐన ఏంట్రా అంత కసిగా రెచ్చిపోతున్నావ్ అందినిన్ను లంగాఓణిలో చూసేసరికి ఆగలేకపోయానుఐన హాస్పిటల్ కి ఇలా లంగావోణీ వేసుకొచ్చావెంటి అన్నాడు విరాట్డేట్ లో ఉన్నప్పుడు మాములు డ్రెస్ లు వేసుకుంటే ఇబ్బందిగా ఉంటోందిలంగావోణీ అయితే సేఫ్టీ  ఉంటదని వేసుకున్న అంది నీరజ జాకెట్ లో నీ సళ్ళు రెండు బలే కసిగా ఉన్నాయి అంటూ రెండు చేతులతో నీరజ రెండు సళ్ళు పట్టుకొని దగ్గరకి వత్తుతు పిసికేసాడు విరాట్విరాట్ పిసుకుడికి రెండు సళ్ళు సగానికిపైగా జాకెట్లోంచి తన్నుకొచ్చేసరికికసిగా వాటిమీద ముద్దుపెట్టాడు విరాట్ఇస్.. రేయ్ మల్లి మొదలెట్టకు నాకు అనవసరంగా గులెక్కుతుంది కిందవదులు అంటు విరాట్ వీపు మీద కొట్టి పద పద డాక్టర్ గారు పిలుస్తారేమో అంటూ కదిలించింది నీరజ.
అంతలో విరాట్ కి చిన్నగా మూలుగులు వినపడటంతో నీరజవైపు చూసి ఏంటి ఆ సౌండ్స్ అన్నాడు. ఎక్సామిన్ రూమ్ లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోంది కదా ఆపైన ఉన్న కిటికీలోంచి వినిపిస్తున్నాయి అంటూ స్టోర్ రూమ్ లో కొంచెం పైకి ఉన్న కిటికీవైపు చూపించింది. విరాట్ కి లోపల ఏమిజరుతుందో చూడాలనిపించింది, వెంటనే నీరజవైపు తిరిగి లోపల ఎంజరుగుతోందో చూద్దాం పదా అన్నాడు. ఆమ్మో వద్దు ఆలా చూడకూడదు, వద్దు అంది నీరజ. ఎహె ఏంపర్లేదు ఊరికే ఒకసారి ట్రైచేద్దాం అన్నాడు విరాట్. వద్దురా ప్లీజ్ డాక్టర్ గారు చూస్తే నా పని ఐపోతాది అంది. ఏం కాదులే రా కనపడకుండా చూద్దాం అంటూ నీరజ చెయ్యి పట్టుకొని కిటికీవైపుకి లాక్కెళ్లాడు. కిటికీ కొంచెం హైట్ లో ఉండటంతో పక్కనే ఉన్న చిన్న బెంచ్ ని గోడదగ్గరకి లాగాడు విరాట్. ఆ బెంచ్ కొంచెం అటుఇటు కదులుతూ ఉండటంతో నీరజని ఆ బెంచ్ కదలకుండా దానిపైన కూర్చోమని సైగచేసాడు విరాట్. నీరజ వెళ్లి ఆ బెంచిమీద కూర్చోగానే విరాట్ నీరజకి అటోకాలూ ఇటోకాలూ వేసి బెంచీమీదకి ఎక్కి వెంటిలేటర్ లాంటి చిన్న కిటికీలోంచి లోపలి చూసాడు.  లోపల సమీర ఒంగొని ఉంది, సుజి గ్లౌసెస్ వేసుకున్న చేతులతో ఏదో క్రీం తీసుకొని సమీర గుద్ద బొక్క లో పూసి వేలితో లోపలికి తోస్తు క్రీమ్ రాస్తోంది. సమీర కి హాయిగా ఉన్నట్టుంది హ్మ్మ్ హుమ్మ్ అంటూ మూలుతోంది. సమీర తెల్లని తొడలు, గుండ్రంగా ఉన్న గుద్దబొక్క చూసేసరికి అప్పటికే నిగిడిపోయున్న విరాట్ మొడ్డ  టైట్ గ ఉన్నపాంట్లో వత్తుకుపోతోంది. విరాట్ గబా గబా ప్యాంటు జిప్పు తీసి మొడ్డ బయటకి తీసాడు. అప్పటిదాకా ఒత్తుకుపోయిన విరాట్ గాడి మొడ్డ గాలిపొసుకుంటూ సరిగ్గా కింద కూర్చున్న నీరజ మొఖం మీదకి పడింది. విరాట్ గాడి మొడ్డ చూసి ఉలిక్కిపడింది నీరజ, ఎర్రగా నిగ నిగలాడుతున్న విరట్ గాడి మొడ్డగుండు  చూసేటప్పటికి నీరజకి నోట్లో నీళ్లూరి వెంటనే తలపైకెత్తి విరాట్ గాడి మొడ్డ గుండు వరకు నోట్లో పెట్టుకొని చికింది. దాంతో విరాట్ కి షాక్ కొట్టి  హ్ స్ … అంటూ… తన రెండు చేతులతో నోరుమూసుకుని కిందకి చూసాడు.  నీరజ తలపైకెత్తి విరాట్ మొడ్డ అందినంతవరకు నోట్లోదొపుకొని పెదాలు బిగించి చీకటం మొదలెట్టింది. లోపల సమీరా గుద్దలు కసెక్కిపోతుంటే కింద నీరజ కసిగా విరాట్ మొడ్డగుండు నోట్లో పెట్టుకొని పిలుస్తూ చీకుతోంది. విరాట్ లో కసి పెరిగిపోయి ఇంక నిలబడలేక నీరజ నోట్లోంచి మొడ్డలాగేసి కిందకి దిగేసాడు విరాట్. నీరజ కూడా నోటికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకొని నవ్వుతు విరాట్ వైపు చూసింది. విరాట్ చెయ్యి నెత్తికెసి కొట్టుకుంటూ… లోపల ట్రీట్మెంట్ ఐపోయినట్టుంది పద పద అని గుసగుసగా అంటూ సైగ చేసాడు. లోపలున్న సుజికి ఏదో శబ్దం వచ్చినట్టు అనుమానం రావటంతో ఎక్సామిన్ రూమ్ కి అవతలవైపునున్న కిటికీవైపుకి వెళ్లి చూసింది. అక్కడ ఎవరు లేకపోవటంతో.. ఉమ్… సమీర నే శబ్దం చేసిందేమోలే అనుకుని మల్లి సమీర దగ్గరకి వెళ్ళింది.
30Ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

channel :  https://t.me/+CD5VY4aWuUFhZGRl

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

group : https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Rakshasa Prema – 23 ,రాక్షస ప్రేమ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Rakshasa Prema

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page