Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 5 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu - 5 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 5 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Chari113

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu
Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu
చాట్ లోనె ఫుల్ మూడ్ తెప్పించెవాళ్లు చిన్నగా దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి లేట్ నైట్ వరకు హాట్ చాట్ చేయడం లేటె గా పనుకొవడం అలవాటు అయింది ఇలా చేయడం వలన నా వర్క్ పైన ఎఫెక్ట్ అయింది వర్క్ చెసే టప్పుడు నిద్రపొవడం ,పని పైన ద్యాస పెట్టలేక పోయాను సో కొన్ని రోజులు థింక్ చేసి డబ్బు అవసరం కాబట్టి జాబ్ కోసం హాట్ చాట్ స్టాప్ చేసి వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిన నైట్ ఎర్లిగా నిద్రపోయి డైలీ ఆఫీస్ కి వెళ్లడం స్టార్ట్ చేశాను వాళ్ళు కొద్ది రోజులు ఫోర్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసారు తరువాత కొద్ది రోజులు సైలెంట్ గా వున్నారు నేనూ ఇంక ప్రాబ్లెమ్ సాల్వ్ అని హ్యాపీగా వున్నాను అల వుండంగా ఒక వీక్ ఎండ్ అతను మా రూమ్ కి వచ్చాడు ఆ టైం కి నా తమ్ముడు ఇంట్లో లేదు నేనూ చాలా టెన్షన్ గా ఎమీ ఇలా వచ్చావు అని అడిగాను అతను నవ్వి భయపడకు బేబీ మా అందరికి హాట్ చాట్ అలవాటు చేసి ఇప్పుడు సడన్ గా స్టాప్ చేస్తె ఎలా అన్నాడు నేనూ కోపంగా ఎవరుఎవరికి అలవాటు చేసారు నేనూ వద్దు వద్దు అన్న మీరే వినలేదు మీరూ నా ఫొటోలతో ఎమీ చేస్తారో అని ఈ 3 నెలలు హాట్ చాట్ చేసాను అది అలవటై లెట్ నైట్ నిద్రపోవడం వలన ఆఫీస్ లో సరిగా పని చేయలేక పోతూన్నను అందు వల్ల ఆఫీస్ లో ప్రొబ్లెంగా వుంది అని అన్నాను అతను ఐతే నీ ప్రాబ్లెమ్ కి సొల్యూషన్ ఇస్తే మాతో హాట్ చాట్ చెయడానికి ఒకెన అన్నాడు నాకు ఎమీ అర్థం కావడం లేదు ఆరె ఒకె అన్నాను

మరుసరి రొజు మోర్నింగ్ అతను వచ్చి బేబీ నీ ప్రొబ్లెంకి ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కున్నను అది నీకు నచ్చుతుంధొ లేదో అయిన ఒక సారి విను అని చెప్పాడు నువ్వు లెట్ నైట్ చాట్ చెయడం వలన సరిగ్గా నిద్ర పోవడం లేదు అంతేగా ని ప్రాబ్లెమ్ అయితె నువ్వు మాతో లేట్ నైట్ చాట్ చెసిన డే టైం లో ప్రాబ్లెమ్ లేని జాబ్ చూస్తాము నువ్వు ఎక్కవ కష్టపడకుండ అన్నాడు నేనూ నవ్వి సెలరీ ఇచ్చేవాడు ఎవరైన వర్క్ చేయకుండా శాలరీ ఇస్తాడా అన్నాను అతను నవ్వి నువ్వు వెంటనె చేస్తూన్న జాబ్ కి ఈ నెలే లాస్ట్ అని మీ ఆఫీస్ వల్లకి చెప్పెయి అన్నాడు మారి నాకు జాబ్ అన్నాను ఎలొపు మేము జాబ్ చూస్తాము అల దొరకక పొతే వెరే జాబ్ చూసే వరకు గ్రూప్ మేంబెర్స్ అంత కలిసి నీకు నెలకు 20 వేలు ఇస్తం అన్నాడు నేనూ నవ్వి నాకు మీరూ సెలరీ ఇస్తారా దేనికి మీతో చాట్ చేయడానికే అన్నాను అతను ఎస్ బేబీ అన్నాడు నేనూ స్టాప్ జోక్ అన్నాను లేదు బేబీ నేనూ నిజమే చెబుతున్నాను అన్నాడు సరే మీరూ చెప్పింది నీజమె అనుకో మా ఇంట్లో ఏమని చెప్పాలి ఒక నెల తరువాత నా తమ్ముడికి డౌట్ రాధ అప్పుడు వాడేం అంటాడొ సో ఇధి కుదరదు అన్నాను తరువాత నాకు ఆఫీస్ కి లెట్ అవుతుంది అని అతనిని పొంపించెసి నేనూ ఆఫీస్ కి వెళ్లను తరువాత రెండు రోజులకి నా వీక్ ఆఫ్ రొజు నా తమ్ముడు వెల్లి పొయిన తరువాత వచ్చాడు హై బేబీ అన్నాడు నేనూ కోపంగా ఎమీ వచ్చావు అన్నాడు దానికి అతను చూడు బేబీ మేము నీకు 30వేలు ఇస్తాము 10వేలు లోపల ఎకడైన రూమ్ బాడుగాకి తీసుకో నువ్వు ఒక దానివె కబట్టి రెంట్ పడి వేళలోపలె వుంటుంది నీకు ఎట్లైన 20వేలు మిగులుతుంది అన్నాడు ఎదంతా ఎందుకు అన్నాను గ్రూప్ లో అందరూ నీతో హాట్ చాటింగ్ కి అలవాటు పడ్డాము సో అందరూ కలీసి నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు మేము ఆ ఫొటొస్తో ఎమో చెయలి అనుకుంటుంటె నువ్వే హాట్ చటింగ్ అని అలవాటు చేసావ్ ఇప్పుడు నువ్వె ఎలగైన సిరి ని వొప్పించు అంటున్నారు ఇందులో ముగ్గురు రిచ్ బొయ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు నీతో హాట్ చట్ కి ఎంతైనా ఇస్తం అంటున్నారు సో వాళ్ళు నిన్ను వొపించమంట్టున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు నీ ఫొటొస్ ఎమైనా చేయా వచ్చు మల్లె నువ్వు నన్ను అడగకుడధు అన్నాడు నెను కొద్ది సెపు ఆలోచించి మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మెధి అన్నను దానికి అతను వల్లతో నీకు అనవసరం బేబి వల్ల దగ్గర మని కలేక్ట్ చెసి ప్రతి నెల మొధటి వారం నీకు నేనూ ఇస్తాను అన్నాడు నెను సైలెంట్ గ వున్నాను అతను 30కె కాక్కాపోథె 40కె కలక్ట చేసి ఇస్తానన్నాడు నేనూ అదికాదు ఎమీ ప్రొబ్లెం రాదు కధ అన్నాను ఎమీ ప్రొబ్లెం వచ్చిన నెను సెట్ చేస్తాను అన్నాడు ఐయితె నెను మా ఆఫీస్ లో చెప్పేసెధ ఫిక్ష అన్నాను అతని ఒకె ఫిక్ష బేబీ అన్నాడు నేనూ ఐతె నాకు ఇల్లు ఎవరు చూసేది అన్నను అతను నవ్వుతు థంక్ష్ బేబీ నువ్వు ఒప్పుకున్నంధుకు చాలా ఆనందగవుంధి అధి కూడ నెనే చుసి పెడతాలె అన్నాడు
మూడు రొజుల తరువత అతను కాల్ చేసి ఎమీ బేబి ఇదే లాస్ట్ మంత్ అని ఆఫీస్ లో చెప్పావా అని అన్నాడు నేనూ తప్పద అన్నాను అతను దానికి వాళ్ళు నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు బేబీ హట్ చాట్ కోసం నీకు ఎమీ ప్రాబ్లెమ్ రాకుండా నేనూ చుసుకుంటాను అని నీకు ఇల్లు గాని చూసాను నువ్వు ఇల్లు చూసి ఒకె చేస్తె అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్త పైగా నువ్వు రెంట్ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు మేమే ఆన్ లైన్ లొ పే చేస్తాం పైగా ఓనర్ కుడా ఇక్కడ వుండడు

అమెరికా లో వుంటాడు

నీకు మేము మూపై వేలు ఇస్తాము మీ తమ్ముడితో ఎంత చెప్పుకుంటవో నీ ఇష్టం అని చెప్పి ఇంతకి ఇల్లు చూడడానికి వస్తూన్నావ అన్నాడు మీరూ అప్పుడే డిసైడ్ అయినట్ట్లు వున్నారు ఇల్లు చూడడానికి నేనూ రావల ఫొటొ పెట్టు నేనూ చూసి చెప్తా అన్నాను అతను ఫోన్ పెట్టెసి వెంటనె ఫొటోష మెసేజ్ చేసాడు ఫొటోలు చూసాను ఇల్లు చాలా పెద్దగా వుంది వెంటనె అతనికి ఫోన్ చేసి ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఎందుకీ పైగా చాకిరీ చేసుకొవలిసి వస్తుంది అన్నాను దానికి అతను దానికి పని మనిషి వుందిలె ఇంతకు నీకు ఒకెన అన్నాడు ఒకె అన్నాను అతను థాంక్స్ బేబీ అని ఫోన్ పెట్టేశాడు కొద్ది సేపు ఆలోచించి అసలు ఎమీ జరుగుతూంది అని నాకు కుడా హాట్ చాట్ ఒకె వాళ్ళు కుడా వేరే ఎమీ అడగడం లేదు ఓన్లీ హాట్ చాట్ అడుగు తున్నారు పైగా సెలరి కుడా ఇస్తున్నారు ఇల్లు కుడా కాస్టలీగ వుంది ఎప్పటినుండో అలాంటి ఇంట్లొ వుండాలని కోరిక మళ్లీ ఫొటొలు చూసాను అన్ని కాస్టలీగ వున్నాయి ఐన నాకు నచ్చిన నచ్చక పొయిన నన్ను వదలరు అనుకొని సరే అని మేనేజర్ దగ్గరకి వెల్లి నేనూ జాబ్ మనేస్థున్న ఈ నెలే లాస్ట్ అని చెప్పాను దానికి అతను ఎనీ ప్రాబ్లెమ్ అన్నాడు నతింగ్ సార్ పర్సనల్ ప్రాబ్లెమ్ అన్నాను సో ఎనివెస్ నీ ప్రొబ్లెంస్ సాల్వ్ అయిన తరువాత మళ్లీ ఇక్కడే జాబ్ కి రావచ్చు అన్నాడు దానికి నేనూ అతనీకి థాంక్స్ సార్ అని చెప్పాను నాకు ఇకనుండి రోజు కష్ట పడకుండనే నెలనెలా జీతం అని ఆలొచిస్థెనె చాలా హ్యాపీగా వుంది రోజంతా కష్టపడితే నా సెలరీ ఇప్పుడు 15 వేలె నెక్స్ట్ మంత నుంచి కష్టపడకుండనె డబల్ సెలరి అనుకుంటూండంగనె ఆ నెల అయిపోయినది మా ఆఫీస్ లో నాకు సెండ్ ఆఫ్ పార్టీ ఇచ్చారు మళ్లీ మా సార్ నాతో నీ ప్రొబ్లెం సాల్వ్ అయిన తరువాత జాబ్ చేయాలనుకుంటె మల్లి ఆఫీస్ కి రావచ్చు అన్నాడు నెను థాంక్స్ సార్ అని చెప్పి చివరి రొజు వర్క్ ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్లను తరువాత నేనూ జాబ్ మనెసి వెరే జాబ్ జైన్ అయ్యాను అని తమ్ముడికి అమ్మ నాన్నలాకి చెప్పి ఇప్పుడు నా శాలరీ 20 వెలు అని చెప్పాను అందరూ ఒకె అన్నారు నేనూ రెపటి నుండి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని పనుకున్నాను.

ఆ రోజు రాత్రి తన భర్త తనని అడిగాడు ఒకెన అని దానికి తను అతనితో మీకు ఈ రోజే ఎంత వీలైతే అంత దెంగండి రేపటి నుండి మీకు ఛాన్స్ లెక్క పోవచ్చు అనింది(తనకి తెలుసు చాట్ లోనే నన్ను అలా దెంగీన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా నేనె దొరికితే ఇంకా ఎమైనా చేస్తారు అని)దానికి అతను సరే అని ఈ రోజు నీన్ను ఎంత దెంగాలో అంత ధెంగుతా అని చెప్పి 

సరిగ్గా ఒక 10 నిమిషాలకె కార్చెసి నా వల్ల కాదు అని పనుకున్నాడు తనకి మూడ్ ఎక్కువై తన వేళ్ళతో పనికానించింధి తనకి అప్పుడు అర్థమయింధి తన భర్త ఎటు దెంగలెడు ఇంకా వాళ్ళతో అయిన సుఖం పొందాలి బట్ జాగ్రతగా వుండాలి అనుకొని పనుకుంధి

తరువాత పొద్దున లేచి రడీ అయ్యి 11గంటలకి అక్కడకి వెళ్ళింది తను వెళ్లినా 30 నిమిషాలకి అతను చేతిలో ఒక బేగ్ తో వచ్చాడు ఆ బేగ్ లో ఫస్ట్ నైట్ కి కావలసిన చీర మల్లిపూలు పండ్లు అన్ని వున్నాయి తను ఏవి అంతా ఎందుకు అంటుంది దానీకి అతను ఈ రోజు మొదటి రోజు కబట్టి ఫస్ట్ నైట్ లా చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అంటాడు .దానికి తను నైట్ అ అంటుంది కాదు ఫస్ట్ డే అని చెప్పి రెడీ అవ్వ మంటాడు తను రెడి అయ్యి అతను వున్నా బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది అక్కడ అతను తెల్ల షర్ట్ అండ్ పంచ కట్టుకొని రెడీగా వున్నాడు
తను బెడ్ దగ్గరికి వెళ్లి నిలబడింది తను చాలా అందంగా వుంది అలా ఆమెను తన వైపు లక్కొని పెదాలపై ముద్దు పెడుతున్నాడు ఫస్ట్ లో ఆమె మొహం తిప్పుకున్న కొద్ది సేపటికే అతనికి సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అలా ఒక 10 నిమిషాలు ముద్దు పెట్టుకున్నక అతను ఆమె బట్టలు ఒక్కొక్కటి విప్పెసి ఆమెను బెడ్ పై పనుకొ పెట్టాడు ఆమె పూర్తి న్యూడ్ గా వుంది బెడ్ పై పనుకొగనే న తన చేతులతో కళ్లు మూసుకుంధి 

తను అలా వుండంగా అతను ఒక ద్రాక్ష పండు తీసుకొని ఆమె బొడ్డు పై వేసి ఆమె బొడ్డు ను నాలుకతో నాకీ ఆ పండు తిన్నడు.
అలా బొడ్డు తో కొద్ది సేపు ఆడుకున్నాడు అతను అలా చెసే దానికె కస్తూరి మూడ్ లోకి వచ్చేసింది తరువాత అతను తన పెదాలపై పండు పెట్టి దాన్ని కొరుకుతూ కొద్దిసేపు పెదాలతో ఆదుకున్నాడు ఈ సారి అతనికి అర్థమయింది తను మూడ్ లోకి వచ్చేసింది అని అతను మెల్లగా తన సల్లాను పిసుకుతు నోట్లోకి తీసుకొని చికూతున్నాడు 

అలా కొద్ది సేపు చేసిన తరువాత కింద తన ద్వారం దగ్గరికి వచ్చి దాని పై చై వేసి రుద్దడం చేసాడు అప్పటికే తను చాలా మూడ్ లో వుండడం తో తన చేయి పడిన కొద్దిసేపాటికె తను కార్చుకొనీ అలనె బెడ్ పై కళ్లు మూసుకొని వుండిపోయింధి అతను ఈ సారి తన పూకు దగ్గర కి వచ్చి తన నాలుకతో తను వధిలిన రసలను నాకుతునాడు అలా చేయగనె తన కి ఒక్క  సారిగా శరీరం జివ్వుమని లాగింది అలా అతను చేయగనె తను తనకే తెలియకుండ తన చేతులను అతని తల పై వేసి తన పూకు వైపుకి గట్టిగా అధుముకుంధి అలా అతను మరో 5 నిమిషాలు చేయగనె తను మళ్లీ కార్చుకుంధి 
 అతను దాన్ని కూడ ఒక్క చుక్క వదలకుండా నాకేసి పైకి లేచి తన బట్టలు ఒక్కొక్కటి విప్పెస్తూన్నాడు చివరిగా తన డ్రయర్ తీయగానే తన 9 ఇంచుల మడ్డ ఒక సారి గా భయడ పడగానే తను కళ్లను పెద్దది చిసి దాన్నే చూస్తోంది. 
 తను చుస్తుండంగానె మడ్డనీ తన మొహం దగ్గరికి తెచ్చి గూడవ మన్నట్టు మడ్డను వుపాడు తను వెటనె అతని వైపు చూసి నవ్వి నోట్లోకి తిసుకొని చికడం మొదలు పెట్టింది అలా 5 నిమిషలు చికిన తరువాత అతను మడ్డను నొట్లొనుంచి తీసి తన పూకు దగ్గరికి మడ్డ ను తెచ్చి ఒక్క సారిగ 9 ఇంచుల మడ్డను లోపలకి తోసాడు అంతవరకు చిన్న మడ్డ తో చెసుకున్న తనకు ఒక్కసారిగా అంతా పెద్ద మడ్డ లోపలికి వెళ్లేసరికి నొప్పితో ఒక్క సారిగా ఎగిరిపడి అమ్మ చచ్చనురో అని గట్టిగా అరిచింది

వెంటనే అతను మడ్డను బయటికి తీసి మెల్లగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు అతని దెంగుతు వుంటే తను హా హ అమ్మ హమ్ హమ్ సుఖంగా వుందిరా అలాగే ధెంగు హమ్ హ హ .. అంటు దెంగించుకుంటోంది అల అతను ఒక అర గంట ధెంగి హ హ అంటు వేగంగా ఒక 10 గుద్దులు గుద్ది పూకులోనె అతని రసలను వదిలేశాడు అప్పటికే 2 సార్లు కార్చుకొనీ అతని కార్చిన టైం లోనె తను కార్చుకొనీ అలనె ఒకరి పక్కన ఒకరు ఒక 30 నిమిషాలు పనుకున్నారు

తరువాత అతను లెసి బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి క్లిన్ చేసుకొని వచ్చాడు తన అలానే పనుకొని వుంది అతను మెల్లగ కిచెన్ కి వెళ్లి ఆయిల్ తెచ్చి తన గుద్దకి రాసి మెల్లగా మడ్డను లోపలికి తోసాడు అది సగం వెళ్లగనె తనకు నొప్పి అనిపించి మెలుకునింధి అతను చెసే పని చూసి వద్దు అక్కడ పెట్ట వద్దు నొప్పిగా వుంది అంటుంది 
 దానికి అతను కొద్దిసేపు ఒర్చుకొ డార్లింగ్ నొప్పి పొయ్ సుఖం వస్తుంది అని మెల్లగా అతని మడ్డను లోపలికి తోస్తున్నాడు తను వద్దు వద్దు అంటుంది తను కొద్ది సేపు డార్లింగ్ అంటూనే కొద్ది కొద్దిగా లోపలి మొత్తం తోసేసి మెల్లగా జర్క్ష్ ఇస్తున్నాడు తను హా హ నొప్పి హొ హా హా అంటుంది అతను అదెమి పట్టించుకోకుండా ధెంగుతునే వున్నాడు అలా ఒక 10 నిమిషాలకి తనకి నొప్పి పోయి అదో తెలియని మైకం మూడ్ వచ్చి హా హ్హ అలాగే హాయిగా వుంది హ హ అలాగే కుమ్ము ఇలాగే కావలి అంటు మూలుగుతొంధి అలా ఒక 40 నిమిషాలు ధెంగి తన రసలను ఆమె గుద్దలోనె వదిలాడు.
  అలా ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు కౌగిలించుకొని కొద్ది సేపు అలానే పనుకున్నారు తరువాత తను లేచి బ
బాత్రూం కి వెళ్లి క్లిన్ చేసుకొని వచ్చి టైం చూస్తె 3 అవుతోంది
తన కి ఆకలిగా వుండడంతో కిచెన్ కి వెళ్లి రైస్ పెట్టి కర్రి చేయడానికి వెజిటెబుల్స్ నరుకుతుంటె ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలియదు గాని అతను వచ్చి ఆమెను వెనక నుండి వటెసుకొని ఆమె మెడపై ముద్దు పెట్టి ఎమీ డార్లింగ్ ఎమీ కూర చేస్తున్నావు అన్నాడు తను దానికి మునక్కయ అనగానే అవునా అంటు మెల్లగా నైటి పై నుండే ఆమె సల్లను పిసుకుతున్నాడు అలా చెస్థున్నాపుడు ఆమె వెనుకాల ఎదో గుచ్చుకుంటున్న వుండి వెనక్కి తిరిగి చూస్తె అతను న్యూడ్ గా వున్నాడు తను అతనితో ఎంది అలనె వచ్చేసావు అనింది దానికి ఇంట్లో వుండేది మనమిద్దరమె ఎవరు చూస్తారు అని వచ్చేస నువ్వుకుడ ఇకనుండి ఒక సారి ఇంట్లోకి వచ్చెసిన తరువాత ఇలానే న్యూడ్ గా వుండు అంటు మెల్లగా నైటి పై నుండే తన పూకు పై చేయి వేసి రుద్దుతు అలా ఒక 2 నిమిషాలు చేయగనె తనకి కారిపొయింధి అది అతని చేతికి తగలగానే యెంధె అప్పుడే కార్చెసవు అన్నాడు నీ చేయి మహత్యం అని సిగ్గు పడింది ఇంకా అతను లేట్ చేయకుండా తన నైటి తీసేసి తన మడ్డనీ వెనుక నుండి పూకులోకి తోసడు తను హా కొద్దిసేపు వుండొచ్చుగా కూర చెసెస్థాను అనింది దానికి అతను నువ్వు నీ పని చూడు నేనూ నా పని చూస్తా అన్నాడు
తరువాత తను రైస్ దించేసి కర్రి చేయడం స్టార్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అతను వెనుక నుండి తన పూకులో మెల్లగా ధెంగుతున్నాడు ఒక 5 నిమిషాలకి కర్రి పెట్టేసింది  
థను అతనితో అయిపోయింది అనగనే అతను తన కాళ్ళను పైకి లేపి తన పూకులోకి మడ్డను వేగంగా దిగేసి ధెంగుతున్నాడుతను అతనికి హ హ యెమీ .. దెం . ధెంగుతున్నావురా హా హ్హ ధెంగు అలాగే ధెంగు అంటు ధెంగించుకొంటొంధి అలా తనకు చివరికి వాచ్చెసి హా హా నాకు అయిపోయింధి హా హా హా అంటు కార్చుకొని థను కార్చెసి అలనె కిచెన్లో స్లప్ పై వాలిపొయింధి అథను మాత్రం వేగంగా ధెంగుతునె వున్నాడు అలా ఒక అర గంట తరువాత తను కుడా కార్చెసి థన పైన అలనె పనుకున్నాడు ఒక పది నిమిషల తరువాత ఇఢరు లేచి క్లిన్ చెసుకొని వచ్చి భోజనం చెసి బెడ్ రూంకి వెళ్లి ఇంకో రెండు సార్లు ధెంగించుకొనే సరికి టైం నైట్ 8 అయింది ఇంక ఇద్దరికి లేచే ఒపికా లేక అలనె ఆ రాత్రి అలనె పనుకుండి పోయారు

7C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 5,రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు,dengudu kathalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,telugu hot stories,dengudukadalu,telugu sex stories in jabardasth, xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: