School Days

School Days – 20 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days - 20 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days – 20 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

banasura1

School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories
School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

  

సూరిగాడు పిచ్చి వానిలా డ్రాయింగ్ రూములో అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. డ్రాయింగ్ రూములో ఒక వైపు బాల్కానీ వుంది. అక్కడ నుంచి చూస్తే ప్యాలెస్ కనపడుతుంది. అది విద్యుత్ దీప కాంతిలో ఇంద్ర భవనంలా వెలిగిపోతొంది. ఆ ప్యాలెస్ పై భాగంలోని సహస్ర ఫణి నివాసమైతే మిల మిలా మెరిసి పోతొంది. ఆ భవనం నుండి మ్యూజిక్ మోత గట్టిగా వినపడుతొంది. సూరిగానికి టీనా గుర్తు వచ్చింది. ఆమె పార్టీ హాలు వదిలి డాక్టరుని ఫాలో అవ్వగానే తాను కూడా ఆమెను వెంటాడబోయాడు కానీ మొదటి అంతస్థులోని సెక్యూరిటీ గార్డు తనని అడ్డుకోగానే ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నాడు. ఆమె యెక్కడికి వెళ్ళిందో తెలీక తల బరుక్కున్నాడు కొంచేపు. యాడికి పోతుంది యాడికి పోయినా తన రూముకే వస్తుంది కదా అని తను తిరిగి తనకు
ఇచ్చిన గదికి వచ్చాడు. చాలా సేపు యెదురు చూసినా ఆమె  రాకపోయే సరికి అతనిలో చాలా వూహలు రేకెత్తినాయి. ఆమెకేమైనా ప్రమాదం జరిగిందా? లేక డాక్టరుతో కలిసి ఎక్కడైన పరుపెక్కిందా? డాక్టరు ఒక్కడేనా ఆయన స్నేహితులు కూడా అతనితో వున్నారా? ఆమె ఒక్కత్తే అంతమందిని తట్టుకోగలదా లేక ఆమెతో పాటు ఇంకెవరైనా ఆడవాళ్లు వుండి వున్నారా?. ఇలాంటి ఆలోచనలు చానా వచ్చినాయి. ఏమిటో ఈ గోల. ఇక్కడంతా గందర గోలంగా వుంది. అసలు తనిక్కడికి రావడమే ఒక విచిత్రం. తను యిక్కడి రావడానికి గల కారణాన్నీ గుర్తు చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు.  
          రాజు, సూరీలు అగ్రహారంలో మారుతి దగ్గర అపహరణకు గురైన వారి ఫోటోలు సంగ్రహించిన తరవాత పాతకోటలో ఒక సమావేశము జరిగెను. అది పగటి పూట జరిగిన సమావేశమున రాజు, సంద్య, పూజారీ, రుక్సానా, శేషుగాడు మరియు రత్నగాడు పాల్గొన్నారు. సూరిగాడు పాల్గొనలేదు. వాళ్లు వాళ్లు చేయవలసిన కార్యక్రమాలు నిర్ణయించుకున్నాక అందరూ విడిపోయారు. ఆనాటి రాత్రి మరొక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి గల కారణం సంద్యకి ఆనాటి సాయం సమయాన వచ్చిన వార్తయే కారణం. దాని సారాంశమేమనగా అమావస్య నాటి పూజ వారికి సంతృప్తి నివ్వలేదట.  మరుసటి మాసం జరగబోయే పెద్ద పూజకి ఏదైనా అంతరాయం వస్తే పెద్ద ప్రమాదం వస్తుందని వారు ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఆలోచన చేశారంట. అందులో భాగంగానే మరో ఇద్దరు ఆడ పిల్లలని అపహరణ చేశారంట. వారు బెంగళూరు నుండి టీనా అను వ్యభిచారిణి సాయంతో వారిని రామలింగా రెడ్డి ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యాలయానికి తరలిస్తున్నారనేది వార్తాంశము. అది తెలిసిన వెంటనే రాజు ఆలోచనలో పడ్డాడు. తాను వనజని వారికి అందకుండా జేసినా వారు ఈ ఇద్దరిలో ఇంకొకరిని వధువుగా ఎంచుకుందురు. అట్ల జరిగినచో వారు విజయవంతులగుదురు. చంద్రుడు బంధము నుండి విముక్తి బొందును. విముక్తి అనంతరం అతనీ లోకంలో జేయు పనే మున్నది. ఈ ఆధునిక లోకమంతా టెక్నాలజీ మయం. ఇక్కడ మాయలు మంత్రాలు నమ్మే వారు లేరు. వీరికి అన్నింటికి రుజువులు కావలెను. మంత్రానికి రుజువేమున్నది. అది సాధనతో సాధించుకోవలసిన విద్య. అది కూడా అర్హులైన వారికే సిద్దించును. అర్హత నిర్ణయించునది గురువు. గురువు అంటే మిడి మిడి జ్ఞానంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యను బోధించు వాడు కాదు. ఓణామాలు సరిగ్గా రానివాడు కూడా గురువే ఇక్కడ. వానికి కావలసినది ధనం. ఆ వృత్తి చేసినందుకు కాను అతనికి మాసాంతమున ధనం ముట్టుతున్నది. ఇంక విధ్యార్తులు ఎట్లపోతే వానికేమి. వాడు నేర్చినా వాడికేమి నేర్చకున్న వానికేమి. కానీ మంత్రమును భోధించు గురువు విద్యార్థి యొక్క అర్హతను తెలుసుకునే బోధింతురు. రామరాజు తన విద్య నేర్చిన మొదట్లో ఒక శిష్యుని అర్హత నెంచకుండా విద్యను భోధించాడు. అతడు రామరాజుని వంచించడం జరిగింది. అతనిప్పుడు మరొకని చేతిలో కీలు బొమ్మ.
          రాజు వెంటనే ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అందులో సూరి కూడా పాల్గొన్నాడు. అతనితో పాటు పూజారీ, సంద్య కూడా. అక్కడ ఎన్నో వాదోప వాదాలు జరిగాయి. సాద్యా సాద్యాలు లెక్కించుకున్నాక వారొక నిర్ణయానికి వచ్చారు. యెట్లైనా మరుసటి మాసంలో జరిగే పూజకి విఘ్నం కలిగించాలని, వారి పూజకి ప్రధానం నర బలి. అందులోను కన్నె పిల్లల బలి. ఇప్పటికే వారు ఎన్నుకున్న ఆడపిల్లలకి రక్షకులుగా మనుషులని నియమించడం జరిగింది. రక్షణ లేని నూతనంగా వారపహరించిన కన్యామణులకే. వారిని కూడా కాపాడలనే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. కానీ ఆ పని ఎవరు చేయాలనే దానికి మాత్రం ఎవరికీ సమాదానం అంత తొందరగా చిక్కలేదు. రాజుకి వనజని కాపాడే పని వుంది. సంద్య తోట భంగళా వదిలి వెళ్లే పరిస్తితి లేదు. పూజారికి ఈ పని బహు దుర్లభం. ఇంక మిగిలింది సూరిగాడు. 
          సూరిగాడి విషయం వాదనకు రాగానే రాజు అడ్డుకొనెను. “వాళ్లు రాక్షసులు. వీడు పిల్లోడు లోకం తెలీనోడు. పిల్ల చేష్టలతో వాళ్లని నొప్పించినా వాళ్లు వీనికి ఆపద తలపెడతారు. వానికేమైనా జరిగిందంటే నేనేమైపోదునో నాకే తెలీదు. వాన్ని పంపించడం నాకిష్టం లేదు” అని వాదించెను. సంద్య పూజారీలు అతన్ని పలువిధాల నచ్చజెప్పి ఒప్పించిరి. సూరిగానికి రాజు ఎంత జెప్పితే అంత. అది వారికి తెలియును. వారు రాజుకీ విధంగా నచ్చజెప్పారు. “చూడు నాయనా! అక్కడొక పెద్ద పార్టీ జరుగుతొంది. ఆ పార్టీకి వారికి పెద్ద మొత్తంలో వ్యభిచారులు కావలసి వచ్చినది. నా శిష్యురాల్లలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆ పార్టీకి వ్యభిచారులుగా వెళ్లడం జరుగుతొంది. వారు అక్కడ సూరికి సహాయపడగలరని” పూజారి అనెను. “ఇంక టీనా మేకప్ మ్యాన్ మరియు ఒక బాడీ గార్డు నాకు బాగా తెలుసు. వాళ్లిద్దరే కాకుండా కేశిరెడ్డి గ్యాంగులోని చాలా మంది నా శరీరాన్ని కోరు వారున్నారు. వారికి నా శరీర
ఆశను చూపి నాపక్కకు తిపుకొంటాను. వారి కోరిక తీరే అవకాశం జిక్కాలే గాని సొంత తల్లిని కూడా మోసం జేస్తారు వారు. వారు కూడా సూరికి సాయపడతారు” అని సంద్య అతనికి నచ్చజెప్పింది. అప్పటికి కూడా రాజుకి ఏదో మూల వున్న సందేహం సూరి ఆ పనికి ఒప్పుకోవడంతో దీరిపోయింది.
          సూరికి వీడ్కోలు పలుకుతూ తన జేతికి వున్న దారాన్ని సూరికి కట్టాడు. అది పూజారి తన జేతికి కట్టాడు. అది ఎటువంటి ప్రభావం జూపుతుందో రాజుకి కూడా తెలీదు. కానీ ఈ సాహసయాత్రలో వాని తోడు తను వెళ్లడం లేదు. కనీసం ఇదైనా ఇద్దాము దీని వలన ఏదైనా ప్రయోజనం జరిగినా అది తన స్నేహితునికే జరగనీ అనుకొన్నాడు.
          సూరిగాడు చేతికున్న దారాన్ని చూడగానే రాజు గుర్తుకు వచ్చాడు. వాడు తనని పంపడానికి ఎంత బయపడ్డాడు. తన చేతనవుతుందో కాదో అని సందేహపడ్డాడు. కాకపోయినా పరవాలేదు ఏదైనా పిచ్చి పని చేసి ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకుంటాడేమో
నని బయపడ్డాడు. సాధారణంగా రాజు దేనికీ బయపడడు. ఒకవేళ భయపడినా అది క్షణాలు మాత్రమే వెంటనే ధైర్యం తెచ్చుకుని అనుకున్న పని సాధించే వరకు విశ్రమించడు వాడు. ఏదైనా పనిని విజయవంతంగా పూర్తీ చేయాలనుకున్నప్పుడు తనకు స్పూర్తి రాజుగాడే. తను వానికి ఎన్నో ప్రమాణాలు చేస్తే గానీ వాడు ఒప్పుకోలేదు. వాటిలో ఒకటి ఎంత కష్టమైనను వారిని తప్పించే పనిని విజయవంతం జేయుదునని, అట్లే ఏమైనను ప్రాణాలతో తిరిగి వత్తునని జెప్పినా వాడు ఒప్పుకోలేదు. వాడికి తన మీదున్న ప్రాణ మట్టిది. అది ఏ జన్మ బంధమో రాజు వంటి స్నేహితుడు దొరికాడు. మునుపు వారి నడుమ ఇంత ఆద్రతా భావం వుండేది కాదు. వున్నకనిపించేది కాదు. ఒకరి ముందు ఒకరు వ్యక్త పరుచుకునే వారు కాదు. ఇప్పుడది బహిర్గతం అయ్యింది. ఈ మూడు వారములలో అది నాల్గింతలు అయ్యింది. ఏది ఏమైనా తన స్నేహితునికిచ్చిన మాట నెరవేర్చవలెను అనే దృడ నిశ్చయాన్ని తీసుకున్నాడు. ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న మరుక్షణం అతనిలోని అన్ని భయాలు, వూహలు మాయమైపోయాయి.
            డ్రాయింగ్ బోర్డు సిద్దం జేసి టీనా చిత్ర పటాన్ని గీయడానికి సిద్దపడ్డాడు. అతను ఆమెలోని సహజ సౌందర్యాన్ని సందర్సించడం మొదలెట్టాడు. సహజ సౌందర్యం అనగా ఆమెలోని ఆడతనాన్ని. ఆడుదానిని పెద్దలు ప్రకృతితో బోల్చారు. ఆమెలోని అంగాలని ప్రకృతిలోని వున్నతమైన వాటితో పోల్చారు. రెండు వక్షాలను కొండలతోనూ, వాటి మద్య భాగాన్ని లోయతోనూ, పృష్ఠ భాగాన్ని పర్వతాల తోనూ, యోని భాగాన్ని నదీ సంగమంతోనూ, దాని నుండి కారే జలాన్ని అమృతం తోనూ పోలుస్తారు. ఆడదంటే ప్రకృతి పకృతంటే ఆడది. అందుకనే ఆమెలో ప్రకృతిని ప్రతిభింభించేలా ఒక చిత్రాన్ని గీశాడు. 
            అది చూచుటకు మామూలు చిత్రపటంలా ఏదో నాలుగు కొండలను, సెలయేళ్లను గీసినట్లుగా కనిపించుచుండేను. పట్టి చూచినా అందులో టీనా కనిపించును. మామూలు టీనా కాదు ఆమె భావప్రాప్తి పొందినప్పుడు ఆమెలోని ముఖ కవలికలను పచ్చటి పచ్చిక మైదానలతో, ఆమె వక్షాలను కొండల వరసతోనూ, ఆమె శరీర వొంపులను ఆ కొండలలో పుట్టిన నదీ సొంపులతో, ఆమె భావప్రాప్తి పొంది స్కలించే జలాన్ని జలపాతం తోనూ చిత్రించాడు. వాడిలో ఇంత గొప్ప చిత్రకారుడు వున్నాడన్న విషయాన్ని వాడప్పుడే గుర్తించాడు. సంద్య ఎప్పుడో గుర్తించింది. తను గీసిన ఆ చిత్రాన్ని చూసి తానే అబ్బుర పడ్డాడు. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తరవాత టీనా స్పందన ఎలా వుంటుందో అనే వూహతో రాజు నిద్రకుపక్రమించాడు. తన పాత చెలికాడు శరీరం కింద నలిగి అలసిపోయిన టీనా రెండో అంతస్థులోని ఒక గదిలో అతని బాహుబందాల మద్య నిదురిస్తొంది.

                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
            మూడో అంతస్థులోని అమరావతిని తలపించే అలంకరణలతో, మేఘాలలా అగుపించే తల్పాలపై ఎనిమిది మంది అంగనలతో కలిసి క్రీడిస్తూ, నిజంగానే అమరాపురిలో వూరేగుతున్నట్టు బ్రమిస్తూ, వారి వేడి శరీరాల తీపిని తీర్చుకుని అలసిపోయి ఒడలును పైకి లేవడానికి కూడా శక్తి లేకుండగా,శక్తి నంతటిని రమించడంలో వినియోగించి, దిగంబరులై కుప్పకూలి పడిపోయి వున్నారు సహస్ర ఫణి, డాక్టర్. వారందరూ మేఘాలలో అశరీరులై, వూహాలోకాలలో వారి శారీరక సుఖాన్ని మనుస్సుతో అనుభవిస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. వారి ఈ సుఖానికి అవధులు లేవు. శరీరంలోని శృంగార నాడులు రేపినకోరికని మరొకరి శరీరంతో తీర్చుకుని వారికి కాస్త సుఖాన్ని పంచి వారికే సాధ్యమైన స్వర్గంలో విహరిస్తున్నారు. ఈ స్వర్గం యొక్క ఎత్తు అందరికి ఒకేలావుండదు. వారు రతిలొ ఎంత లోతుకు ప్రయాణించ గలరనే దానిని బట్టి, వారి ఓపికని బట్టి, రతిలో వారి సహచరుల ఓపికని బట్టి, వారి వారి నిపుణతమీద, రతి మీద వారికున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి వారి వారి స్వర్గ స్థానాలుంటాయి. కొంత మంది వారి జీవితకాలంలో వారసలు స్వర్గ ద్వారాలను కూడా దాటలేరు.దానికి వారే స్వయంగా బాద్యులు కావచ్చు లేక రతికి వారెంచుకున్న సహచరుడు కావచ్చు. రతీ స్వర్గ ప్రయాణంలో ఎవరో ఒకరు స్వర్గానికి దారి తెలిసి వుండాలి. ఆ దారి ఇద్దరికి తెలిసిందయితే వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు ఆ స్వర్గాన్ని దర్శించవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి ఈ వూహా పూరితమైన స్వర్గ మేడలు కూలాయో పడేది శ్మశాన వాటికలోనే. అలా జరగకూడదంటే రతిలో ఆరోగ్యకరమైన పద్దతులు పాటించాలి. మానసికంగా దృడంగా వుండాలి. వయస్సు మల్లే కొద్ది శరీరం శక్తిని కోల్పోతుంది. మనం సాధించగలిగితే మనస్సును దృడంగా వుంచుకోవచ్చు. ప్రేమికుడు మోసం చేశాడనో, రహస్య స్నేహితుడు తన నిజ స్వరూపాన్ని చూపి విషం చిమ్మినప్పుడు లేదా రంకు బయటపడి సమాజం వారిని పురుగుల్లా చూసి, కాకుల్లా పొడిచినప్పుడు మానసిక దృడత్వం ఎంతో ముఖ్యం. లేకపోతే ఇక్కడ కూడా మీకు గమ్యం శ్మశానమే.
           సహస్ర ఫణి తాను నిర్మించుకున్న ఈ స్వర్గంలోని తొమ్మిది మందీ ఆరోగ్యవంతులే ఒక్క డాక్టరు తప్పితే. ఆయన వైద్య శాస్త్రం చదివి యోగియే ప్రజా సేవలో మునిగితేలాడు యిన్ని రోజులు గడిపేశాడు. ఆ సేవలో అతని సహచరుడు రామరాజు. ఆయన లోకాన్ని విడిచినంతనే ఇతని లోక దృష్టి మారిపోయింది. ఒకప్పుడు రోగులలో వారి రోగాన్ని మాత్రమే దర్శించే వాడు. ఇప్పుడు వారిలోని శారీరక అందాన్ని చూస్తూ అతనిలోని వైద్యున్ని చంపేసి, కామకున్ని నిద్రలేపాడు. అతనికి రోగుల్లోని రోగాన్ని నయం చేయడం కంటే వారి శరీరాన్ని ఎలా పొందాలనే ఆత్రం ఎక్కువవుతొంది.దాన్ని రెట్టింపు చేసిన సందర్భం. ఒక రోజు టీనా అతని దగ్గరికి రెగ్యులర్ చెకప్ కని వచ్చిన సందర్బం. ఆమె ఎప్పుడు అతని దగ్గరికి చెకప్ కని వచ్చినా టోటల్ బాడీ చెకప్ 
చేసేవాడు కారణం ఆమె ట్రస్ట్ లో సీనియర్ మెంబర్ కావడమే కాక రామరాజుతో సన్నిహిత్యం వుండడమే కారణం. ఆ రామరాజు తన చుట్టూ వున్న ఆడ వాళ్లకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా సహించేవాడు కాకపోవడం, ఆమె అతన్ని సోదరునిలా చూసుకోవడం ఆమెని ప్రత్యేకంగా ట్రీట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం. అలా ఏదైనా శారీరక బాధ కలిగినప్పుడు టోటల్ బాడీ చెకప్ చేయించు కోవడం ఆమెకు అలవాటు. అదే కాకుండా పడక వృత్తిలో వుండటం మూలాన ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఏదో ఒక రోగం అంటుకుంటుందనే అనుమాన నివృత్తి కోసం రెండు నెలలకు ఒకసారి ఆమె డాక్టర్ దగ్గరికి పోయేది.
            సమాజం అందరూ ఆమెకు చెలికాల్లే ఒక్క రామరాజు తప్ప. చివరికి ఆమె సొంత తండ్రిని కూడా మగవానిగానే చూసేది. చాలా సార్లు తండ్రితో మించడానికి ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యింది. కారణం ఈమెలో కామం పురువిప్పుకునే సమయానికి ఆయన ఒడలులో ఓపిక తగ్గిపోవడం. ముసలి మేడ్రాన్ని అసహించునే భావన ఆమెది. తాను ఎంచుకోవాల్సి వస్తే చచ్చినా ముసలి మేడ్రాన్ని ఎంచుకోదు.కొన్ని తప్పని పరిస్థితులు మాత్రం ప్రత్యేకం. మూడు నెలల కింద ఆమెకి యోని సంబందిత రోగం వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చింది. బాడీ చెకప్ చేసేటప్పుడు ఆమెలోని ఒంపు సొంపులు డాక్ట్రర్ ని ఆకర్షించాయి. అదే మొదటిసారి అనలేము గానీ ఒక ఆడరోగి శరీరాన్ని అతను మోహించడం అతనికే వింతగా అనిపించింది. అయినా ఆపుకోలేక ఒకసారి చేయవలసిన యోనీ పరిశీలన రెండు మూడు సార్లు చేశాడు. పదే పదే దానిని ముట్టుకోవడం చేయడం ఆరంభించాడు. అప్రయత్నంగా యోనిలోని భాగాలని రుద్దాడు. అది టీనాకి అసభ్యంగా అనిపించింది. ఆమె అడ్డుకోవడానికి ముందే అతను పరిశీలన ఆపి ఆమెను పంపేశాడు.అతనిలో కామం అధికమైంది ఆసుపత్రిలో పని చేసే ఒక యువ నర్సుని బలవంతంగా అనుభవించాడు. అప్పుడే అతనిలోని పూర్తీ పశువు మేల్కొన్నాడు. కామానికి పూర్తీగా ప్రభావితుడై ఆ నర్సుని హింసించడం మొదలెట్టాడు. కొన్ని రోజులకి ఆమె కూడా సహకరించసాగింది. అంతటితో ఆగక ఆసుపత్రిలోని యువతులని అతని కింద చేర్చే పని మొదలుపెట్టింది. దానికి ప్రతిఫలంగా ఆమెకు డబ్బు ముట్టేది. ఈ రెండు నెలలలో ఆ ఆసుపత్రిలోని ముప్పై యేళ్ల లోపు యే యువతి కూడా అతని కింద నలగకుండా వుండలేదు. ఆ ఆసుపత్రికి వచ్చే హైక్లాసు లేడీసులో చాలా మంది అతనికి అలవాటయ్యారు. కానీ అతనిలో యేదో వెలితి అతను సెక్సుని పూర్తీగా అనుభవించలేక పోతున్నాడు. కారణం అతనికి సెక్సుకి సంబందించిన రోగాలకి మందు తెలుసుకానీ సెక్స్ఎలా చెయ్యాలో తెలీకపోవడం. లోపల పెట్టి తీయడం అందరికి తెలిసిందే కానీ అదే సెక్స్ అంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం మరొకటి వుండదు. ఆ విషయం అతనికి కూడా తెలుసు. అందుకనే సెక్స్ పాఠాలు నేర్చడం కోసమని టీనాని కలిశాడు. ఆమె అతని ముసలితనాన్ని అసహ్యించుకుంది. కానీ ఆ విషయం అతనికి చెప్పకుండా
“నేను మిమ్మల్ని చాలా రోజులుగా చూస్తున్నాను. నాకు రామరాజు గారెంతో మీరూ అంతే. అయినా మా పట్ల ఎప్పుడూ భాద్యతగా వుండే మీరు ఇప్పుడిలా మాట్లాడటం ఏమి సభ్యత కాదు” అని సున్నితంగా నిరాకరించింది. అయినా వానికి ఆమె మీద కోరిక పోలేదు. సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు.

అనుకోకుండా సహస్ర ఫణి సహచర్యం వల్ల సెక్సులో అనుభవ వంతులైన పడతులతో పండే అవకాశం చిక్కింది ఆయనకి. వాళ్ల సున్నితమైన అధరాలతో అతని మేడ్రాన్ని అత్యంత నైపుణ్యంతో కుడుస్తుంటే అతనికి అది స్వర్గంలా అనిపించింది. వారి వేడి స్పాంజి లాంటి యోనులలోకి అతని మేడ్రం చొరబడుతుంటే మేఘాలలో విహరిస్తున్నట్టు అనిపించింది. వారు ఎంత బాగా సహకరించారో, అతని అనువైన పద్దతిలో ఎట్ల కావాలంటే అట్ల రమించాడు. ఆ ఆసుపత్రిలో ఎవరైనా చూస్తారేమోనని
బయపడుతూ, ఆ ఆడవారికి మాత్రమే ఇష్టమైన పద్దతులలో రమించి చాలీ చాలని సుఖం అనుభవించాలంటే ఎంత నరకం కానీ మొడ్డ తీపి తీర్చుకోవడానికి తప్పలేదు. అతను రమిస్తున్నంత సేపు ఫణినే గమనిస్తున్నాడు. ఫణి అతను సుమారు ఒకే వయస్సు వారు కానీ అతను సన్నగా గడ కర్రలా వుంటాడు. తను రోగులకి ఆరోగ్య సూత్రాలు చెబుతూ తాను మరిచిపోయాడు. శరీరం అదుపు తప్పి అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిన పందిలా వూరిపోయాడు. ఆయసం, వుబ్బసం శరీరాన్ని పట్టుకున్నాయి. దానికి తోడు నరాల బలహీనత వయాగ్రా లేనిదే దెంగడం కష్టం. తొందరగా స్కలనం అయిపోతాడు. అందుకనే ఫణిని అబ్సర్వ్ చేయసాగాడు. అతనే పద్దతిలో మొదలు పెడతాడు. ఎంతసేపు రతి సాగించగలడు. ఎంతసేపటికి స్కలిస్తాడు. అతను రతి చేస్తున్నప్పుడు ఆడవాళ్లతనితో ఎలా వ్యవహరిస్తారు. ఆతను తెలుసుకున్న కొన్ని విషయాలలో ఒకటి అతను రతి మొదలెట్టాక ఆడవాళ్లను ఆతను డామినేట్ చేస్తాడు. అతను అలసిపోయాక వాళ్లకి డామినేషన్ న్ని అప్పగించేస్తాడు. అలాగే వారందరూ అతని ఆధీనంలో వుంటారు.
అతని వూహకి తగ్గట్టు వాళ్లు వ్యవహరిస్తుంటారు. అతని సల్లు పిసకాలనిపించిన వెంటనే ఒక జత వక్షాలు అతని ముందర వుంటాయి. వానికి పూకు నాకాలపించిన వెంటనే ఒక జ్యూసీ పూకు వాని నోటి ముందర వుంటుంది. అలసిపోయిన ఇంకా రతి జరపాలనిపించిందనుకో ఒక పెదాలు అతని మేడ్రం చుట్టూ చుట్టుకుని అది నిగిడే వరుకు ప్రయత్నిస్తాయి. ఇవన్నీ అతను మాట్లాడకుండానే జరిగిపోతాయి. అది అతను సృష్టించుకున్న వాతావరణం.వారతని ఆధీనంలో నున్న కులకాంతలు. అయినా కొంతమంది మగవారు తమ సొంత పెళ్లాలని ఇలా అదుపులో వుంచుకోలేరు. వారి మద్య ఇంత మంచి సంబందం ఎందుకు వుండదు? ప్రేమ వుండదు కాబట్టా? మరి కొంత మంది రంకు నడిపే వారి మద్య కూడా వుండదే? అంతెందుకు తన నర్సు కూడా 
అంతే సల్లు కొరక బోతే అడ్డం చెబుతుంది పూకులో పెడితే ఎంతసేయినా దెంగించుకుంటుంది.తనే ఎక్కువసేపు నిలవలేడు.
            ఫణి రతి జరిపే పద్దతిని కూడా డాక్టరు తనలో తాను విశ్లేషణ చేసుకున్నాడు. సంభోగ సమయంలో అతను ఎక్కువ మిషనరీ పద్దతిని అనుసరిస్తాడు.ప్పుడే అతని వారి కళ్లలోకి సూటిగా చూడటానికి అవకాశం చిక్కుతుంది. అతని కళ్లు వారితో చిలిపిగా ప్రవర్తిస్తాయి. వుడికిస్తాయి. అతను చేయబోయే చిలిపి పనిని నోటితో చెప్పకనే కళ్లతో చెబుతాడు. వారు సిగ్గుతో పద్మాన్ని ముడిచి వేసే సమయంలో అభిమన్యుడిలా పద్మంలోకి చొరబడతాడు. లోపల జేరాక ఆపేస్తాడు. నేనే గెలిచా అనే గర్వాన్ని కళ్లలో చూపిస్తాడు. ఆమె మళ్లీ సిగ్గుతో నవ్వి నేనే గెలిపించా అంటుంది. వారి మెల్లగా మొదలెడతారు. వారు జోరు అందుకునే క్రమంలో వారి వారి అంగాలను స్పృసిస్తూ కోరికను మరింత పెంచుకుంటారు. అతను సల్లను చేతితో తాకితే, ఆమె అతని పిరుదులను
నిమురుతుంది. అతను నోటితో ఆమె ముచ్చికలను కొరికితే, ఆమె అతని భుజాల మూపురాలను కొరుకుతుంది. ఇలా ఒకరి శరీర భాగాలను ఒకరు మీటుతూ కోరికను వుచ్చస్థాయికి చేర్చుకుంటారు. కోరిక వుచ్చస్థాయికి చేరగానే అతను వూగడం ఆపేస్తాడు. ఆమెలో కోరిక చావకుండా వుండానికి, ఆమె అసంతృప్తి చెందకుండా వుండటానికన్నట్టు, అతనిలో బలం ఇంతే అనే అపోహ ఆమెలో కలగకుండా వుండెందుకు అతను ఆమె పెదాలను ముద్దాడతాడు. కిందికి జరిగి నడుముతో ఆడుకుంటాడు. ఈలోపు అతని బలం బిగుసుకుంటుంది. మల్లీ పద్మంలోకి దూరి యుద్దం చేస్తాడు. అలసిపోగానే ఆపేస్తాడు. మళ్లీ ఆమెతో సరసం నెరుస్తాడు. ఇలా మూడు నాలుగుసార్లు చేస్తాడు.చివరగా అతని కోరికను మరింత పెంచుకుని ఆమె కోరిక తీరుస్తూ కక్కేస్తాడు. 
            ఇదంతాఎందుకని ఆలోచిస్తే సాదారణ మగమనిషి అయిదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు స్కలనాన్ని ఆపలేడు. అదే ఆడ మనిసషి పదిహేను నిమిషాలు స్కలించకుండా వుండగలదు. ఆమెని సు ఖపరచాలంటే సుమారు పదిహేను నిమిషాల పాటు రతి జరపాల్సిందే. దానికి మార్గం ఆపి ఆపి రతి జరపడం అదీ ఆడదానికి అనుమానం రాకుండా. మద్యలో ఆపినప్పుడు చేష్టలతోనూ, పొగడ్తలతోనూ వాళ్లని సుఖపరచాలి. 
            రంకులో ఇవన్నీ చేయడానికి సమయమెక్కడిది. రహస్యంగా లోపల పెట్టి మగవాడి కోరిక తీరే వరకు కొట్టి వదిలేయాలి. ఆ తరవాత ఆడదాని బాద ఆడది పడుతుంది. కొన్ని రంకుల విషయంలో సుఖం కంటే ఎవరూ చూడలేదనే సంతోషమే ఎక్కువ వుంటుంది. వారితో ఏకాంతంగా గడిపే ఆ కొద్ది నిమిషాలు వారికి స్వర్గం.కొంత మంది విధి లేక రంకు నడుపుతారు సుఖం తక్కువై కాదు. చాలా వరకు అధికారికి లొంగే వుద్యోగస్తులు ఈ కోవకు చెందిన వారే.
          ఇలా ఆపి ఆపి దెంగే పద్దితి వాడి ఫణి ఒక్కో వనితతో సుమారు ఇరవై నిమిషాల చొప్పున మూడు నాలుగు గంటలలో ఆరు మందిని కసితీరా దెంగి అలిసిపోతే. ఈ నాలుగు గంటలలో డాక్టరు మాత్రం ఇద్దరితోనే సరిపెట్టుకున్నాడు. వారిని దెంగింది పది పదిహేను నిమిషాలే మిగిలిన సమయం అంతా వారు కష్టపడి వాలిపోయిన లింగాన్ని లేపడానికి నోటితో కుడిసి కుడిసి అలసిపోయారు.
          అలసిపోయి పడుకుని ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటున్న డాక్టరుతో ” ఏమి డాక్టరు ఈ భోగం ఎలా వుంది. ఇన్ని రోజులు పేషంట్లే లోకంగా బతుకుంటావు. ఇంగ నుంచి నాతో వుండు వున్నంత కాలం నచ్చిన దానితో పండుకుని సుఖపడుదువు గానీ.. . . ” అని డాక్టరు సమాదానం కోసమని ఎదురుచూశాడు. ఎంత సేపటికి డాక్టరు నుండి సమాదానం రాకపోయే సరికి తనే మాట్లాడటానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. టేబుల్ మీదున్న ఒక మద్యం సీసాను అందుకుని గ్లాసులలోకి వంపి డాక్టరు ఒకటి అందించి, ఇంకో గ్లాసులోని మద్యాన్ని గొంతులోకి వంపుకున్నాడు. వేడి వేడి మద్యం అలసిన శరీరం లోకి ప్రవేశించిగానే
కాస్త శక్తి వచ్చినట్లయింది. పక్కనే దిసిమొలతో వున్న పూబంతి ఒక పైప్ అందించింది. ఆ పైపులో మామూలుగా కోనాపురం అడవుల్లో దొరికే అత్యంత శక్తి వంతమైన పొగాకుతో నింపి వుంటుంది. ఇక్కడి నుండే అలవాటున్న ట్రస్టు సభ్యులకు, ఫణి అనుచరులకు ఆ మత్తు పొగాకును ఎగుమతి చేస్తారు. సెక్సు ముందు, సెక్సు తరవాత ఆ పొగాకుని పీల్చడం అతనికి అలవాటు. సెక్సు ముందు అతని సెక్సు సామర్థ్యాన్ని పెంచితే, సెక్సు తరవాత శారీరక అలసటను పోగొడుతుంది. ఒక్కసారి గట్టిగా నోటితో గుండెల నిండుగా పీల్చుకుని సీలింగ్ వైపు వదిలాడు. మెదడులో నున్న తిక్క ఆలోచనలన్నీ ఆ పొగలో కలిసిపోయినాయి. ముఖం ప్రశాంత వర్ణాన్ని సంతరించుకుంది. డాక్టరు వైపు ముఖాన్ని తిప్పి మందహాసం చేశాడు.
         “చూడు డాక్టరూ. . . మా యన్న ఒక యోగి లాంటోడు. ఆ యప్ప చుట్టూ వుండేటోళ్లు కూడా యోగుల్లా ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ప్రజాసేవ చేసేటోళ్లే వుండాలని అట్లాంటోళ్లనే  యెంచుకున్నాడు. వయస్సులో వున్న నువ్వు కూడా వాళ్ల దావనే ఎంచుకొని ముస్టి ముప్పై వేలకు పనిచేసినావు. నేను కదప్పా నీకు జీతం పెంచింది. ఇప్పుడు నీకు సుమారు ఒక యాభై యెండ్లు వుంటాయా, ఏమంత వయస్సేమి అయిపోలా నువ్వు నాతో వుంటే లెక్కకు లెక్క, ఇట్లాంటి చుక్కలు ఎన్నో నీకింద పండుతాయి.” అని ఒక మదవతి వైపు కళ్ళతో సైగ చేశాడు. ఆమె రతిక్రీడ ఒళ్ళు అలిసేలా జరిపి, ఒళ్లు మరిచి రెండు కాళ్లు ఎడంగా పంగ జాపి ఆరేసుకుని పడుకుని వుంది. ఆమె యోని ఒక వికసించిన పద్మం. యోని లోపలి పొరలు పైనున్నచర్మాన్ని దాటుకుని బయటికి వచ్చి వున్నాయి. దానికి కారణం ఆమె పొందిన సుఖం. విశ్రాంత స్థితిలో లోపలే వుండే పొరలు. వుద్రేక స్థితిలో బాగా వుబ్బి బయటికి తన్నుకుని వచ్చేశాయి. ఆ పూ పెదాల మద్య నున్న రంద్రం గుండా జిగురు సన్నటి ధారలాగా లీకవుతొంది. ఆ ప్రక్రియను చూడగానే వాలిన డాక్టరు లింగము వుబ్బింది. అలా వుబ్బడం ఫణి కళ్లలో పడింది. ఆతని కళ్లు మెరిశాయి. వెంటనే పక్కనున్న ఒక యువతికి సైగ చేశాడు. ఆమె మరొక పైపు తెచ్చి ఇచ్చింది. దాని చివరన నిప్పుతో వెలిగించి డాక్టరుకి అందించాడు. ఆయన యింతకు ముందెప్పుడు మాదకద్రవ్యాల పానం అలవాటు లేదు. అయినా మర్యాద కోసమని 
పుచ్చుకున్నాడు. అది శరీరం లోకి వెళ్లిన తరవాత దాని ప్రభావం చూపడం మొదలు పెట్టింది. అతనిలో నిగూడమైనున్న కోరికలు బయటపడ్డాయి. సోఫాలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న వాడు కాస్త లేచి పడుకున్న మధవతిని సమీపించాడు. ఆమె రెండు తొడల మద్య ముక్కుని వుంచి మధాన్ని వెదజల్లుతున్న ఆమె యోనిని మూగు చూశాడు. ఒక విధమైన సుగంధ వాసన వచ్చింది. టీనా యోని కూడా ఇలాంటి వాసనే వెదజల్లుతుంది. కానీ ఆమె యోని ఈ రకంగా వుండదు అదెప్పుడు మూసి వుంచిన గది లాగా వుంటుంది. ఆమె పూకు పై పొరలు లోపలి భాగాన్ని పూర్తీగా కప్పి వుంటాయి. దాని కామఖీల కూడా ఆ పొరల కిందే వుంటుంది.అది వేశ్య అవ్వబట్టి అందరికి అందుబాటులో వుంది కానీ లేకపోతే ఎంతమందిని చంపైనా దానిని దక్కించుకోవచ్చు.  
           డాక్టరుకీ ఆలోచన రాగానే ఫణి అన్నాడు “అంత అవసరం లేదు డాక్టరు దాని మీద నీకంత కోరికగా వుంటే ఒక రోజు దానిని ఇక్కడికే పిలిపిద్దాం” అని. డాక్టరు ఫణి వంక తలెత్తి చూశాడు. ఆ చూపులో ఎన్నో భావనలు ‘అసలు నా మనస్సులోని మాట వీడికెలా తెలిసింది, ఇతనికి పరుల మనస్సులను ఆలోచనలు పసిగట్టే శక్తి వుందా?, అంటే ఇన్ని రోజులు నేను వీడిని తిట్టుకునే తిట్లన్నింటిని గుర్తు పెట్టుకుని వున్నాడు. లేకపోతే కొంప తీసి టీనా మీద వీడి కన్ను కూడా పడిందా?’ అని. వాటన్నింటికి ఫణి సమాధానం ఇచ్చాడు.
           “దాని మీద నాకున్న కోరిక ఇప్పటిది కాదు డాక్టరూ. . . . నేను ఈడకు వచ్చిన మొదట్లోనే దాన్ని కోరుకున్నాను. అది నాకు గానీ, నాగునికి కానీ లొంగలేదు. విశ్వ ప్రయత్నం చేశాము కానీ ఎప్పుడు చిక్కలా. . . దానితో పాటు ఇంకొ లంజమీద కూడా కోరిక అట్లే వుండిపోయింది. ఇన్ని రోజులు నా వృద్ధి కోసమని, కొంత ట్రస్ట్ వృద్ధి కోసమని నా దృష్టి వాళ్ల మీద నుంచి మల్లించి వీళ్లని పట్టుకున్నాను. ఇంగ మనస్సులను చదివే విద్య విషయానికి వస్తే దాన్ని మా యన్న నాకు చెప్పాడు. అది సాధారణంగా వచ్చే విద్య కాదు ఎంతో సాధన అవసరం. అవతలి వారి ముఖ కవలికలు బట్టి, వారి ప్రవర్తనను బట్టి, వారు చేసే పనులను బట్టి మనం వూహించాలి. అట్లే నువ్వింతకు ముందు ఆలోచించినట్టు నేను వీళ్లను బెదిరించో, డబ్బాశ చూపో ఇక్కడ కట్టి పడేయలా. వీళ్లంతా నా వశీకరణంలో వున్నారు. ఈ విధ్యను నాకు నేర్పింది నా గురువు సహస్ర మల్లుడు. నాకు మూల గురువు మా యన్నే అయినా, నాకు విధ్య నేర్పింది మాత్రం సహస్రుడే. ఇంతకు ముందే నువ్వాయన అసలు రూపాన్ని చూశావు. ఆయన్ను నాలో ప్రవేశ పెట్టింది మాత్రం నాగుడే. అదంతా వేరే విషయం సమయం అనుకూలిస్తే నీకు మరోసారి పూర్తీగా వివరిస్తాను. నువ్వు నాకు శిశ్యునిగా చేరుతానంటే నీకీ వశీకరణ విద్యను నేర్పుతాను చేరుతావా?” అన్నాడు.
            అది వద్దనలేని ఆఫర్. అయినా డాక్టరు కొంతసేపు ఆలోచించాడు. ఇన్ని రోజులు రోగులు వారి రోగాలే జీవితంగా జీవించాడు. కనీసం తన సొంత భార్యతో కూడా సెక్సును సరిగ్గా అనుభవించలేక పోయాడు. ఇప్పుడు ఈ వయస్సులో తనకెందుకో ఈ కొరికలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇంతకు ముందు ఏ ఆడదైనా యోని సంబందిత వ్యాదులతో తన దగ్గరకు వస్తే ఆ భాగాన్ని కూడా మిగతా శరీర భాగాలకు వైద్యం చేసినట్టే భావించి చేసేవాడు. ఎటువంటి చెడు భావనా వుండేది కాదు. ఇప్పుడు ఎందుకో అదే పనిగా యోనిని తాకాలనిపిస్తొంది. దానిని వాసన చూడాలనిపిస్తొంది. దానిలోకి మేడ్రమును చొప్పించాలని కోరిక పుడుతొంది. ఈ కోరికలన్నీ కలిసి అతన్ని కామాంధుడిని చేస్తున్నాయి. విచక్షణా జ్నానాన్ని కోల్పోతున్నాడు. కోరికల వలలో చిక్కిపోతున్నాడు.
ఇన్ని రోజులు తనెంతో గౌరవాన్ని, పరువుని సంపాదించుకున్నాడు. దానిలో కొంత నర్సుతో అక్రమ సంబంద రూపంలో, అలాగే తన దగ్గరికి రోగాన్ని నయం చేయించుకోవడానికి వచ్చే రోగులతో సంబంద రూపంలోనూ వెళ్లిపోయింది. వీళ్లతో జేరితే మిగిలినది కాస్త వెళ్లిపోతుంది. పోతే పోనీ చస్తే ఆ పరువుని వెంట దీసుకుని వెళ్తామా?. బతికినంత కాలం చక్కగా ఇటువంటి అందాలతో ఆడుకుంటూ (అని పడుకున్న పడతి యొక్క భిగువైన నడుముని కొగలించుకుని), ఈ వెచ్చటి పూకులలో మొడ్డను నానబెట్టి (అని ఆమె పూకు రెమ్మల మద్య వేళిని ఆడించి ) ఇన్ని రోజులుగా వున్న శారీరక తీట తీర్చుకుంటానని బ్రమించాడు. నిజానికి అతనలా బ్రమించాలనే ఫణి అతనికా మాధక ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చాడు. అది మనుసులోని మంచిని చంపి పశువుని
మేల్కొలుపుతుంది. అదే అతని రహస్య ఆయుధం. అది డాక్టరు మీద కూడా పనిచేసింది. అతను అతనికి వశమైపోయాడు. అతనికి శిశ్యునిగా వుండటానికి వప్పుకున్నాడు. అక్కడే అతనితో రక్త రక్తబంధం కూడా జరిగిపోయింది. ఒక్కసారి ఆ రక్త భందం వేశావా నువ్వా సహస్ర ఫణికి బానిసవు. అతన్ని వదిలించుకోవడం అంత సులువు కాదు. అతను మెలుకవలో వుంటే రక్తభందానికి వప్పుకోడేమోనని మత్తులో వుండగానే ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ఈ భందం వేసిన కాడి నుండి అతని అన్ని కదలికలు, ఆలోచనలు అన్నీ సహస్ర ఫణి ఆధీనంలో వుంటాయి. ఎప్పుడు ఫణికి వ్యతిరేకంగా మారాలనే ఆలోచన వస్తుందో అప్పుడు భందం వీడిపీతుంది. అది సహస్ర ఫణిలో వుండే వెయ్యి పాములలో ఒక పాములా మారి కాటువేసి ప్రాణాలను తీస్తుంది. 
         ఈ వివరం తెలియన మూర్ఖపు డాక్టరు, మోహానికి లొంగిన డాక్టరు అతనికి శిశ్యుడై పోయాడు.  

 

31ic

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

School Days – 20, స్కూల్ డేస్,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardast sex stories,telugu rasika kathalu,telugu srungara kathalu,dengudukadalu,telugu buthu kathalu,telugu heroines sex stories,telugu actress sex stories,telugu romantic stories,jabbardasth.in,poku modda kathalu in telugu

7days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: