School Days

School Days – 4 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days - 4 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days – 4 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

mahindra

School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories
School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

స్కూల్ డేస్

     టైం పావుతక్కువ అయిదు అవుతుండగా చెట్టు తొరాలోనించి బయట పడ్డాడు. వంక గట్టు దాటి నడుస్తుంటే ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు
చేతిలోని చెంబుతో ఎదురు పడ్డారు.వీళ్లలో ఎంతమంది రహస్యంగా వంకలలో గుళ్లించుకుంటున్నారో అనుకుని, ఊరి వెనకున్న పాతకొంపలలోకి
అడుగు పెట్టాడు.
     క్వాటర్స్ ఇళ్లు వచ్చాక వాటిని వదిలేసి కొత్తిళ్లలోకి మారిపోయారు. అవన్ని సౌడు( saud) ఇళ్లు. కాంక్రీట్ మోల్డింగ్ కాకుండా, కాంక్రీట్
ప్లేస్ లో సౌడు వేస్తారు. ఎండాకాలంలో చాలా చల్లగా ఉంటాయాయిళ్ళు. ఇప్పుడవన్నీ శితలమయ్యే స్తితిలో ఉన్నాయి.
     పాతిండ్లలోకి వెళ్లగానే శాంతి ఎదురైంది. చేతిలో చెంబు పట్టుకుని వచ్చింది.పరికిణిలో ఉంది. పచ్చ జాకెట్టు,పచ్చ లంగా.  
“అయ్యిందా?. . . . ” అన్నాడు రాజు.
అవునంది.
“కడుక్కున్నావా?. . ”     
“నీమాదిరి పీతి గుద్ద నాకొడుకును అనుకున్నావా. . .నన్ను”అని ఎక్కిరించింది. 
“బాగా బలిసిందే నీకు గుద్ద . . . .  .”అని పిర్ర పట్టి పిసికాడు.
“అమ్మా ఎందుకురా పిసికావు. . .” అని అరిచింది పిర్ర తడుముకుంటూ.
“నీతో పనుంది రా. . . ” అని కూలిపోవడానికి సిద్దంగా, దారికి దూరంగా ఉన్న కొంపలోకి ఈడ్చాడు.
“ఏమైందిరా . . . . ” అనింది లోపలికి వస్తూ.
        దాని భుజాలని పట్టి గోడకి అదిమాడు. మూతి దగ్గరకి తెచ్చి ముద్దు పెట్టేలోపు తను పక్కకి తిరిగింది. 
“పొద్దున్నే పాచి నోరు . . . . వాసన వస్తాంది. . .రా . . . ” 
అదేమి వినే పరిస్తితిలో లేదు రాజు. మూతి కాకపోతే చెంప, మెడ ఇలా ఎలా పడితే అలా ముద్దులు పెట్టేస్తూ గట్టిగా కరుచుకున్నాడు.
“ఎమైంది. . .రా . . . . నీకు. . . .” అనే లోపలే దాని పిర్రల కింద చెయ్యి పెట్టి పైకిలాక్కున్నాడు.
“అబ్బా ఇడసరా . . . . ” అని తోసేసింది. 
“ఏమైంది. . . ఎందుకలా నలుపుతున్నావ్ . . . . “అని కసిరింది.
        రాజు నిక్కరలో ఉన్న గజాన్ని పిసుక్కుంటూ, ఆమె వైపు చూసి   
“నాకు నిన్ను దెంగాలని ఉందే. . . .ఒప్పుకుంటావా లేదా. . . “అని అడిగాడు.
        శాంతి కాసేపు ఏమి మాట్లాడలేదు. గోడకానుకుని విస్మయంగా చూస్తొంది మొడ్ద పిసుక్కుంటున్న రాజు వైపు. తను రాజుతో 
పరాచికాలాడుతుంది, ఏడిపిస్తుంది.తప్పు చేసి వాడితో తన్నులు తింటుంది, వాడు తప్పు చేస్తే తంతుండి. మంచి స్నేహితురాలిగా 
వాడికోసం ఎమైనా చేస్తుంది. కానీ వాడలా అడిగే పాటికి ఏమి మాట్లాలేక పోయింది. కొంతసేపటి తరువాత
“ఒప్పుకోక పోతే. . . ” అనింది వాడి వైపు తీక్షణంగా చూస్తూ.
“నిజంగా ఒప్పుకోవా? . . . . ” అని అడిగాడు ఆమె కళ్లలోకే చూస్తూ.
ఆమె మాత్రం రాజు కళ్లలోకి చూడలేక పోయింది.        
“ఒక వేళ ఒప్పుకోకపోతే. . . . “అని అడిగింది.
“వెళ్లిపోయాను. . . ” అని దూరంగా జరిగాడు.
“అసలు ఏమైందిరా . .. నీకు? . . . ” అని అడిగింది అసహసంగా. 
“అవన్నీ  తరవాత చెప్తాను . . . . ” అని ఆమె మెడమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.పెదాలు అందుకోబోతుండే 
“అక్కడ తప్ప ఎక్కడైనా ఎమైనా చేసుకో . . .”అంది.
రాజుకి పర్మిషన్ దొరికింది,ఉన్మాదిలా రెచ్చిపోయాడు. 
పిర్రలని పిసికేస్తూ తనకేసి అదుముకున్నాడు. జాకెట్లోకి చెయ్యి జొప్పించి పిసికేశాడు. వాటి ఎత్తు సైజు రాజు పట్టించుకోలేదు.
ఆమె ఏ మాత్రం ఉత్సాహం చూపించలేదు.ఇష్టం లేని రతి అది ఎప్పటికైనా బలాత్కారమే.అయినా వాడేమి చేస్తున్నాడో వాడికే తెలీదు. 
       లంగాలోపలికి కూడా చెయ్యి దూర్చి ఉపష్సుని తాకాడు. గట్టి కటి ప్రాంతం.ఇంతవరకు ఎవరు కూడా చెయ్యి వేయని బజరు భూమి.
దాన్ని ఎలా సాగు చేయాలో అలానే సాగు చేయాలి. తను మాత్రం మొరటు పద్దతిని ఉపయోగించాడు.గట్టిగా పిసికి వేలు లోపల జొప్పించ
బోయాడు.
       “అబ్బ . . నోప్పిగా ఉందిరా చెయ్యి తీ. . . . ” అని అతని చేతిని విసిరికొట్ట్టింది.  
చేతిని పిర్రలకిందకి జరిపి దగ్గరగా లాక్కుని మెడమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.కంబలి కింద పరిచి పడుకోమన్నాడు.ఆమె బయపడుతూనే
పడుకుంది. ఆమె మీదకి వంగి చెంపని ముద్దాడి లంగా పైకి జరిపాడు.ఆమె జఘన భాగాన్ని తాకి పైనున్న బుడిపెని కదిల్చాడు. శాంతిలో
కొంచెం చలనం కలిగింది. తన మొడ్డతీసి ఆమె చీలిక మీద రాసాడు. చేతి వేళ్లతో యోని పెదాలు విడదీసి దండాన్ని గురిపెట్టి గుచ్చాడు.
       “అబ్బ . . . నోప్పి . . . ” అని అరిచింది నొప్పితో.
గుండుని బయటకి తీసేశాడు. శాంతి పైకి లేచి పూకుని చూసుకుంది.అతని మగతనం మాత్రం ఎగిసి పడుతుంది.అమె కంబలి మీదకు తోసి 
ఈసారి ఇంకా గట్టిగా తోశాడు. మూత్తం దిగబడిపోయింది. నాగలి గట్టినేలలో ఒరుసుకు పోయినట్టు. ఒంట్లోకి కత్తితో పొడిచినట్టు. 
ఆమె నొప్పికి కీచుమని అరవబోయింది.రాజు అమె నోరిని చేతితో అదిమేశాడు. 
         ఇంకొంచెం గట్టిగా తోశాడు.శాంతి నొప్పికి తట్టుకోలేక పోయింది.కళ్ల వెంబడి నీళ్లు కారుతున్నాయి. కానీ అరుపు బయటికి రాకుండా
ఆమె నోరు నొక్కేశాడు రాజు. అతని చేతిని గట్టిగా కొరికింది శాంతి. ఆమె పళ్లు అతని చేతి వేళ్లలోకి దిగబడ్దాయి.ఊగడం ఆపేశాడు.
రాజు ఎదో వెచ్చగా అనిపించింది ఆమె లోపల. ఆమె నుండి రక్తం కారింది,కన్నేపొర చిరిగింది. ఆమె ఇష్టానికి వెతిరేకంగా.  
        కొంచేపటికి ఆమె నొప్పి నుండి తేరుకుంది. వేళ్లని కొరకడం ఆపేసింది. చిన్నగా నడుముని కదిలించాడు. ఆమె పళ్ళు మళ్లీ దిగబడ్డాయి.
ఈసారి అతను పట్టించుకోలేదు. మెల్లిగా నడుముని కదుపుతూనే ఉన్నాడు. ఆమె కొరకడం ఆపి 
         “ఉ. . . ఉ. .. . . “అని సౌండ్ చేస్తోన్ది.
        అతని నడుము వేగాన్ని అందుకుంది. ఆమె కూడా మూలుగులలోను, నిట్టూర్పులలోనూ శబ్దాన్ని పెంచింది. అతని గట్టిగా గుద్దుతుంటే
ఆమె తట్టుకోలేక పోయింది. ఆమె చేతి గోళ్ళు అతని భుజం మీద దిగబడ్డాయి.
        ఉన్నట్టుండి ఆమెకి ఏదోలా అనిపించింది. ఆమెలో ఏదో విస్పోటనం జరిగింది.మొదటి బావప్రాప్తి. ఆమె నరాలలోని రక్తం వేగంగా ప్రవహించింది.
అతని నడుముని గట్టిగా తనలో అదుముకుని అతన్ని కరుచుకుపోయింది.ఆమె మొదటి బావప్రాప్తికి  గురుతుగా మలినంతో కూడిన ఆమె రసాలతో ఆ కంబలి తడిచిపోయింది.అతను కూడా మూడు నాలుగు సార్లు నడుముని గట్టిగా ఊపి ఆమెలోనే కార్చేశాడు. 
          అతని లోని ఆవేశం, పశుతత్వం  స్కలనంతో కొంచెం శాంతించింది. 
         ఆమెను బలత్కరించినంత సేపు అతనామె మొఖాన్ని చూడలేదు. తల పైకెత్తి ఆమెను చూశాడు. ఆమె కళ్లలోనించి నీళ్లు ఇంకా కారుతూనే ఉన్నాయి. అది చూసి అతను చలించిపోయాడు. తను ప్రవర్తించిన తీరు గుర్తుకు వచ్చి అతని కళ్లలో కూడా నీళ్లు తిరిగాయి.
 ఆమె చెంపల మీది కన్నీళ్లు తుడుస్తూ 
         “సారీ . . . .” అన్నాడు. 
ఆమె అతని చెంప చెళ్లుమనిపించింది. 
మళ్లీ సారీ అన్నాడు.  మళ్లీ చెళ్ళుమంది.
సారీ సారీకి అతని చెంప ఎరుపెక్కింది.
అతను చెప్పడం ఆపలేదు, ఆమె కొట్టడమూ ఆపలేదు.

         చివరిగా అతని చెంపని ముద్దు పెట్టుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. అతను కూడా ఏడ్చాడు. పైకి లేచి ఆమెకి చెయ్యందించి లేపాడు.
గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. 
       “నేను ముందు వెళతాను . . . కొంచేపు ఆగి రా. . . ” అని వెళ్లిపోయింది.
అలా ఆమె మొదటి అనుబవం రాక్షషంగా జరిగిపోయింది. 
ఆ రోజు స్కూలికి కూడా పోకుండా ఇంటి కాడా ఉండిపోయింది.  

స్కూల్ డేస్

          శాంతి వెల్లిపోయిన చాలా సేపటికి కానీ మనసు కుదుట పడలేదు.

ఆ అమ్మాయి ఇష్టానికి వెతిరేకంగా బలవంతం చేశాడేమోనని గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాడు.
స్కూలుకి వెళ్లెటప్పుడు మాట్ల్లాడాలని బస్టాండ్ దగ్గర వెయిట్ చేశాడు.
సూరి గాడు వచ్చాడు శివాలయానికి సున్నం వేయడానికి 
“నేను రెడీ పొదామా. . . . ” అని.  
“కాసేపుండు పోదాం . . . . ” అని బస్టాండ్ దగ్గర చెట్టుకింద నిలబడుకున్నాడు.
స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలందరు బిల బిల మంటూ రోడ్ దగ్గరకొచ్చి బస్సుకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
వాళ్ల వెనకాలే సుకన్య వచ్చింది. రాజును దాటుకుంటూ వెళ్తూ కన్ను కొట్టింది.
రాత్రి తనతో గడిపిన క్షణాలు గుర్తు రాగానే ఎదోలా అయ్యింది రాజుకి. నిక్కరు టైట్ అయ్యింది.
చేతితో అదిమి పెట్టెశాడు.

       రాజుకు సుకన్య చాలా కొత్తగా కనిపించింది అందంగా అనడం కంటే సెక్సీగా అనొచ్చు.
ఆమె రాజుని దాటుకుని వెల్తుంటే స్లోమోషన్ లో నడిచినట్టు కనిపింది. దాని పిర్రలు అటోకటి ఇటోకటి
కదుల్తుంటే చూపు తిప్పుకోలేక పోయాడు. సుకన్య ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి నవ్వుతూ వెళ్లి గుంపులో 
కలిసిపోయింది.  
       సూరిగాడు ఎడో మట్లాడుతానే ఉన్నాడు కానీ రాజుకి అవేమి వినపడలేదు. సుకన్య వైపే చూస్తున్నాడు.
రాత్రి చూసిన సుకన్య నగ్న శరీరమే గుర్తుకొస్తుంది.

సుకన్య వెనక్కి తిరిగి చూసింది.రాజు తల తిప్పుకున్నాడు. 
తను స్టైట్ గా రాజు దగ్గరికి వచ్చింది.
“సుకన్య వస్తాంది రా. . . . . ” అని సూరిగాడు చెవిలో చెప్పాడు.
రాజు తల తిప్పి చూడగానే తను ఎదురుగా వచ్చి నిలబడింది.
ఆమె వంటి సువాసన రాజుని వివశున్ని చేసింది. ఎలాగో కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు.
“ఏ సోప్ వాడుతావ్ నువ్వు? . . . . “అని అడిగాడు.
ఆమె నవ్వుకుంది. 
“రోజూ ఎ సోప్ వాడతానో . . . . ఈ రోజు అదే వాడతాను.”
సూరిగాడికి ఆ కన్వర్జేషన్ కొత్తగా అనిపించింది.
ఆ అమ్మాయి ఏ సోప్ వాడితే వీడికెందుకు అనిపించింది.
” ఈ రోజు స్కూలికి రావా . . . . . ” అని అడిగింది.
“లేదు. . . . . . “
“రేపు కూడా. . . . “
“రాను. . . . . . “
“నీ మ్యాథ్స్ నోడ్సు. . . . . . “
“కమల కాడుంది. . . . . . “
“సాయంత్రం ఇంటికొస్తావా. . . . “
“తెలీదు. . . . .”
వాడికి మాత్రం ఇంటికి రావాలనే ఉంది, రాత్రికి మళ్లీ ఎమైనా అవకాశం చిక్కుతుందేమోనని.
గట్టు మీదనుంచే బస్సు హారన్ కొడుతు వచ్చి నిలబడింది.
“సరే నేను పొతాను . . . . . “అనింది.
రాజు ఏమి మట్లాడలేదు. ఊరికే తలూపాడు అంగీకారంగా.
ఆమె బస్సేక్కింది. మళ్లీ హారన్ కొట్టుకుంటూ బస్సు వెళ్లిపోయింది.
   
       బస్సు రాగోల్ల బావికాడ మలుపు తిరిగి మయమయ్యెంత వరకు బస్సునే చూసి 
“రే. . . .  శాంతి రాలేదు ఎందుకు రా. . . . “అని సూరిగాడిని అడిగాడు.
“దానికి జరమొచ్చిందంట . . . . . “అని మళ్లీ వెంటనే
“ఒరే . . . రామిరెడ్డి కూతురు ఏ సబ్బు వాడితే నీ కెందుకురా . . . ” అని నడవడం స్టార్ట్ చేశారు.
“సబ్బు వాసన్ బాగా వస్తుంటే అడిగినా లేరా. . . “
“ఏమో మొన్న బస్సులో దాని గుద్దలో కుచ్చి నప్పటి నుంచి చూత్తన్నా . . . . కొంచెం బయంగా 
ఉండు లేదంటే మడ్డకోసి కారం పెడతారు. . . . . ” అని హెచ్చరిక చేశాడు.

    వాడి హెచ్చరికలో నిజం లేకపోలేదు. తెలిసిన మరుక్షణం రామిరెడ్డి నమ్మకంతో పాటు ప్రాణాలు
కూడా పోతాయి. రామిరెడ్డి అన్న కొడుక్కి రాజుగానిగా చానా కాలంగా విరోదం ఉంది. సందు చిక్కితే
పగ తీర్చుకుంటారు వాళ్లు.

     సూరిగాడు మద్యలో ఎదేదో మట్లాడుతున్నాడు, ఆమాటల్లోనే పూజారి ఇళ్లు వచ్చింది.   
అయన్ని సున్నమడిగారు. గుళ్లోనే ఉందన్నారాయన.
వెళ్లిపోతుంటే “చూడు నాయన ముందు గుళ్లోను బయట బూజు దులపండి, మళ్లా సున్నపూయండి.
బూజు దులపడానికి,సున్నం కొట్టడానికి పరకలు పెట్టొచ్చినా. . .  నేనోచ్చి సున్నం కలుపుతాను 
వెళ్ళండి ” అని ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయాడు.

        శివాలయం ఊరికి వెనకగా దూరంగా ఉన్న ఒక చిన్న కొండమీద ఉంది. ఆ కొండ కిందే చెరువు.
కొండమీదకు కాలిబాట ఉంది.దానికి రెండు వైపులా తుంగ, రబ్బరు మొక్కలు పెరిగిపోయినాయి. అవన్నీ
దాటుకుని కొండ మొదట్లోకి అడుగుపెట్టారు.
 
        “రాజా . . . రాత్రి నాకొక కలొచ్చింది రా. . . . ” అనాడు సూరి.
“కలలందరికి వస్తాయి . . . . “
“ఈ కల వెరులే. . . . “అని చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు.

“మా పెద్ద మామ పెద్దవెంకన్న తెలుసు కద, ఆయప్ప పెద్ద కూతురు మంగమ్మ తెలుసు కదా. . . “

“అవును అది నీకన్న పెద్దది. . . ..” 

“అవును దానికి పెండ్లి చూపులు చూసినాడు కలలో. . .  నేను చెసుకుంటానని పోయినా. . . 
ఈయనన్నాడు అంతే వాని ముందరే పండేసి దాని పూకు పగలదెంగినట్టు కలొచ్చింది.”

“ఎయ్ చెప్పు . . . . సొల్లు . . . .ఈ పొద్దు నువ్వేమి చెప్పినా ఇనాల్సిందే కదా. . . “

“నిజం రా. . . . . . మా మామ ఎం అనలా. . .  అట్లా సూత్తా కూర్చున్నాడు. దాన్ని దెంగతాంటే
దాని చెల్లెలు గీత వచ్చి నోటి పూకు పెట్టింది. “

“ఎందీ. . . . . ” 

“అవును రా. . . పూకిట్లా పగల దీసుకుని నోటికాడ పెట్టింది. . . ” అని యాక్షన్ చేసి చూపించాడు.

“ఆ . . . మళ్లా. . . “

“దాని పూకులోకి నాలుక పెట్టినా దూరలా . . . . బాగ నాకి మడ్డ పెట్టాలని చూసినా 
నాలికే దూరలా మడ్డేడ దూరుతుంది. “అని నవ్వేశాడు.

రాజుకి కూడ నవ్వోచ్చింది.

“కలలన్ని నిజమైతే ఎంత బాగుంటాది కదరా. . . . “అన్నాడు నిరాశగా.

      నిజమే కలలన్నీ నిజమైతే బాగుంటాది, కానీ రాత్రి ఎటువంటి కలలు కంకుండానే రెండు పూకులు
దొరికాయి మరి.
       మాటల్లోనే శివాలయం వచ్చేసింది.  

స్కూల్ డేస్

శివాలయం అంత పెద్దదేమి కాదు. గుడి మొత్తం రాతికట్టడం. గర్బగుడి దాని ముందర పెద్ద మండపం. మండపం ముందర గర్బగుడికి ఎదురుగా ఒక నంది విగ్రహం. గర్బగుడి లోపల ఒక నల్లటి లింగం. 

            ఆ గుడికి ముందర సుుమారు మూడు ఎకరాల కొండని చదరం చేసినట్టు ఉంది. శివరాత్రి జాగారాలప్పుడు ఆ ప్రాంతమంతా జనంతో నిండిపోతుంది. చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ని పెట్టుకుని వ్యాపారస్తులు వచ్చేస్తారు. బొమ్మలు, తినుబండారాలు, కాషాయపు దారాలు ఇలా అన్ని రకాల వ్యాపారసంబందమైన అంగల్లు వెలుస్తాయి.
            మద్యాహ్నం మూడు గంటలవుతుండగా గుడికి బూజుదులపడం అయిపోయింది. పూజారి ఒక ట్రాక్టర్ వాటర్ ట్యాంకర్ తో వచ్చాడు. సున్నం చిక్కగా కలిపి “రేయ్ రెపు మద్యాన్నానికి అయిపోవాలి . . . . గర్బగుడి లోపలకి మాత్రం వెళ్లోద్దు ” అని హెచ్చరించాడు. 
            “రేయ్ రాజు ఇప్పుడైతే ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయ్ కాబట్టి నీళ్లకి కరువు లేకుండా పోయింది, మరి ఇంతకు ముందెం చేసేవారో. ” అని అనువానం వ్యక్తం చేశాడు.

“ఇంతకు ముందు ఇక్కడో కొండ చెలం ఉండేది నాయనా . . . . ఇప్పుడది పూడిపోయింది. ” అన్నాడు.
         రాత్రి ఎనిమిది గంటలవుతుండగా ఊళ్లోకి వెళ్ళారిద్దరు. సూరిగాడు వాళ్లింటి దగ్గరే ఆగిపోయాడు. రాజు తళారి వాళ్లింటి

సందులో దూరి అడ్డదారిలో వాళ్లింటేనక తెలాడు. రంగమ్మ వరండాలో కూర్చొని పక్కింటి గంగాదేవితో మాటలు చెప్తొంది.
 
         “ఎమ్మా యాటికి పొయినాడు మహానుబావుడు . . . . “అని అడిగాడు వరండాలో కూర్చుంటూ.
“ఏమో రాత్రేప్పుడొ పోయినాడు ఇంగా రాలేదు. . . . . “అంది.
“అంటే ఈ ఆదివారం కూడా తమ్ముని కాడకు పోరా . . . ” అని అడిగాడు.
రంగమ్మ మొఖం బాదతో వాడిపోయింది. 
“ఎం చేయమంటావ్ . . . ఎప్పుడు వాడిని చూడ్డానికి పొదామన్నా . . .  ఇదిగో ఇలాగే. . . . నాకు వాన్ని చూసే అదృష్టం 
ఉందో లేదో. . . . ” అంది ఏడుపు గొంతుతో.
రాజు నిక్కరు జేబులోనుంచి ఆరు వంద కాగితాలు తీసి 
“ఇదిగోమ్మా . . . . ” అని చేయి జాపాడు.
“పండగనాపొద్దయినా పోయిరాండి . . . . ” అన్నాడు.
రంగమ్మ ఏడుపు ముంచుకొచ్చింది. నాగప్పకి తెలిసిన మరుక్షణం ఆ ఆరువందలు కూడా నాశనం అయిపోతాయి.
ఇంట్లో అన్నం తిని వీదిలో పడ్డాడు. 
ఫిబ్రవరి నెల కావడంతో చలి బాగానే ఉంది. వీది చివర్లో మారెమ్మ గుడి ముందర చలిమంట బాగా ఎత్తుగా మండుతొంది.
నిద్ర వచ్చెంత వరకు ఆ చలిమంట మంచి కాలక్షేపం. పాటలు, సామెతలు, వారి వారి జీవితానుభవాలు ఇలా ఎన్నెన్నో
పంచుకుంటారు. 

       కొంచెం ముందుకు వెళ్లగానే ఆచారి తాత కంసలి పొయ్యిని ఆర్పేస్తున్నాడు. ఆయన చిన్న కొడలు అరుగుమీద 
కూర్చొని అత్తకి మాటలు చేప్తోన్ది. దాని సల్లు చూస్తే ఎవరికైనా మొడ్డ నిగడాల్సిందే. అబ్బో ఏమి ఎత్తులవి. ఒక్కసారైన 
పిసికి కొరకాలనిపిస్తుంది.
    
       మరో రెండు వీదులు దాటుకుని శాంతవాళ్ల వీదిలోకి అడుగు వెట్టాడు. ఆ వీది మొదట్లోనే బాషా కూతురు నసీమా ఎదురైంది రాజుకి. నసీమా అరెబియన్ జాతి గుర్రం లాంటిది. కండబట్టి మదమెక్కిన అరెబియన్ గుర్రంలాఉంటాది. అలాంటి దాన్ని లొంగదీసుకుని స్వారీ చేయగలిగే వాడే మగాడు. ఎం చెస్తే అది లొంగుతుంది. దాన్ని దూటుకుని వెళ్తూ దాని కండబట్టిన పిర్రలు చూసి మొడ్డ పిసుక్కునాడు.మనకు టైం వస్తుంది అని ముందుకు సాగిపోయాడు.

       ఇంటి బయట నిలబడి “అత్తా శాంతి యాడ . . . స్కూలికి రాలేదు . . “అన్నాడు.

“పనుకొని నిద్ర పోయిందది. . . . . “జవాబిచ్చింది శాంతి అమ్మ.
“స్కూలికెందుకు రాలేదు మరి. . . . ” అని అడిగాడు.
“ఎమో పద్దన జరమంది . . . . స్కూలికి పోనంది. . . రేపొస్తదిలే అంది.  . . . “అని లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
దాన్ని చూసే అదృష్టం అప్పుడు కూడా కలగలేదు. నిరాశ పడిపోయి అడ్దదారిన రామిరెడ్డి ఇంటికి పోయాడు.

సుకన్య వరండాలో కూర్చొని చదువుకుంటోన్ది. 
“ఎంది చానా గట్టిగా చదివేస్తున్నావ్. . . . “అన్నాడు వెంగ్యంగా.
సమాదానంగా పల్లికలిచ్చింది. 
“నాదేనా నోడ్సు. . . . ” అని పట్టుకొపొయాడు.
ఇప్పుడు నాది. . . .  ఇప్పుడే కాదు పబ్లిక్ పరీక్షలయిపోయెంత దాకా నాదే. . . “అనింది నిశ్చయంగా.
అందుకేనా రాత్రి నాతో . . . అలా చేసింది. . . . ” అన్నాడు ఆమెని చూస్తూ.

మాట ముసిసేలోపు రాజు చెంప పగిలిపోయింది. ఆ సౌండ్ సుకన్య వాళ్లమ్మ బయటికి వచ్చింది.

“ఎమైంది రా. . . . “అనడిగింది.

“ఏమి లేదు నువ్వు టివి చూడుపో . . . . ” అని బుక్ లో తలదూర్చింది.

ఇంకో సారి వాళ్లిద్దరిని చూసి లోపలికి వెళ్లిపోయింది సుకన్య వాళ్లమ్మ.

ఆమె లోపలికి వెళ్లగానే రాజు కోపంతో తువ్వాలు విదిల్చి తన మంచం వైపు వెళ్లిపోయాడు.

సుకన్య పుస్తకం మూసి వాడి వెనకే వచ్చింది.

మంచం మీద చాప పరిచి పడుకోవడానికి రెడీ అవుతుంటే సుకన్య వచ్చి రాజు చేయ్యి పట్టుకుని గడ్డామి వైపు లాక్కుపోయింది.

రాజుని గడ్డామి మీదకు తోసి కాలరు పట్టుకుంది సుకన్య.

“రాత్రికి రానన్నావ్. . . . ”

“రమ్మన్నావ్ కదా అని వస్తే చెంపపగల కొడతావా. . . . ”

“లేకపోతే నీ బోడి నోడ్సు కోసం నీ మడ్డ పట్టుకున్నానంటావా . . . ” అని మొడ్డ ఎదురుకుంది చెత్తో.

పెదామీద ముద్దుపెట్టింది. రాజు సుకన్య సన్నులు పట్టుకున్నాడు.

రెండు నిమిషాల పాటు నిక్కరు మీదే రాజు మడ్డని పిసికిందామె.

అంతేసేపు సుకన్య సల్లు పిసికాడు వాడు.ఒకరి పెదవులు ఒకరు చీక్కున్నారు ఆత్రంగా.

ఆమె మొడ్డని వదిలి రాజు తలమీది వెంట్రుకలలో చెయ్యిదూర్చి ముద్దుని ఎంజాయ్ చెస్తోన్ది.

రాజు ఆమె పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా అదుముకున్నాడు.పిర్రలని మైదా పిండిపిసినట్టు పిసికాడు.

ఆమె వేసున్న నైటీని పిర్రల దాక పైకి లేపి వెనకనుంచి ఆమె పూకులోకి వేలు దూర్చాడు.

వేలు దూరగానే “ష్. . . . “అని సౌండ్ చేసింది సుకన్య. కింద పెదకి కొరుక్కుంటూ కొంటేగా చూసింది.

వేలు ఇంకొంచెం ముందుకు తోశాడు.

ఈసారి “ఉమ్మ్. . . .”అని సౌండ్ మార్చింది.

వేలు ముందుకి వెనక్కి ఆడించడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆమెకి అయిపోవచ్చి రాజుని గట్టిగా తుక్కుపోయింది.

ఆమె కార్చేసి రాజు మీద వాలిపోయింది. రాజు వేలు బయటికి తేయగానే అతని వేలు చుట్టూ అమె బంక

జీనులు జీనులుగా సాగుతోన్ది. ఆ వేలుని అలాగే నోట్లో పెట్టుకుని నాకాడు సుకన్య కన్నులలోకి చూస్తూ.

అదే వేలుని ఆమె నోట్లోకి పెట్టాడు కళ్లు మూసుకుని చీకిందింది.

“ఎలాగుంది “అని అడిగాడు.

“ఉమ్మ్. . .  “అని మూలుగింది.

“దీన్ని లోపల పెట్టి తీసి చీకు చూద్దాం . . .” అని మొడ్డని బయటికి లాగాడు.

దాన్ని చేత్తో పట్టుకుని ముందికి వెనక్కి ఆడించింది.

“ఇలాగే నీకు అయిపొయ్యెంత వరకు చేస్తా. . . .కానీ లోపల మాత్రం పెట్టనివ్వను.”అనింది పెదాల పైన ముద్దుపెడుతూ.

“కనీసం చీకవే . . .” అన్నాడు ఆవేశంగా.

అని నోట్లో పెట్టుకుని చీకి కార్పించేసింది. వాడి మొడ్డ కార్చేసినాక ఇంకోసారి నోట్లో పెట్టుకుని చీకి
గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది. 

శివరాత్రి ఉత్సవాలకి అంతా సిద్దమయిపొయింది. గుడి బయటి ఖాలీ స్థలంలో ఒక స్టేజ్ రెడీ అయింది బుర్రకథలు

చెప్పడానికి. పొద్దున్నే మూడున్నర నుంచే రాజు, హరి బిజి అయిపోయారు. పూజారికి సాయం చేయడం, జనాన్ని కంట్రోల్ 
చేయడం, ప్రసాదం పంచి పెట్టడం ఇలా పగలంతా ఎదో ఒక పనితో బిజీగానే ఉన్నారు. ఏడు గంటలకి అన్నదాన కార్యక్రమం
ముగిసింది. రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి పూజారి గారు పూజ ఆపేశారు. అప్పటినుంచి గుడి గోడమీద కూర్చుని బీట్ వేయడం 
స్టార్ట్ చేశారు. 
   
         చుట్టుపక్కల నాలుగు ఊర్లనుంచి జనం పోగయ్యరు శివరాత్రి జాగారాలకి,వచ్చిపోయే ఆడవాళ్లని చూస్తుంటే రాజుకి హరికి 
మతిపోయింది. అందరు అందమైన బట్టలలో కరెంట్ కాంతిలో మెరిసిపోతున్నారు. తొమ్మిది గంటలవుతుండగా సుకన్య, శాంతి 
వాళ్ల పేరెంట్స్ తో పాటు గుడికాడికి వచ్చారు.సుకన్య చీర కట్టుకుంటే, శాంతి పంజాబి డ్రస్ లో వచ్చింది. 
    
         తొమ్మిదిన్నరకి బుర్రకథ స్టార్ట్ చేశారు. ముసలాల్లు అందరు కథ వింటుంటే, పడుచోళ్లందరు రొమాన్స్ కి మంచి టైం కోసం
వెయిట్ చేస్తున్నారు. పదకొండున్నర శాంతితో మాట్లాడే అవకాశం చిక్కింది. జబ్బ పట్టుకుని పక్కనే ఉన్న రాళ్ల మద్యలోకి ఈడ్చేశాడు.

“ఎంటే మొన్నటి నుండి మాట్లాడతామంటే తప్పిచ్చుకు తిరుగుతున్నావ్. . . ” అని రాతికేసి అదిమెశాడు.
         చేతులు విదిలించి పట్టువిడిపించుకుంది శాంతి.
“ఎందుకు మట్లాడాలరా నీతో . . . . “అని శాంతి కోపగించుకుంది.
“మొరటగా నాకిష్టముందో లెదో అని కూడా పట్టించుకోకుండా చేసేశావ్ . . . . ఎంత నొప్పేసిందని. . . ” అని తోసేసి వెళ్లిపోబొయింది.
         అలాగే రాతికి అదిమిపెట్టి “నిన్నడిగే కదే చేసింది. . . అడగలేదంటావ్. . . “
“ఎప్పుడురా అడిగావ్ . . . . సమాదానం చెప్పెలోపే మీద పడ్డావ్.  . . .”
“నువ్వట్ల సైలెంట్ గా ఉండే సరికి నీకిష్టమేనని . . . . “అని చిన్నగా ఆమె మీదకి వంగి పెదాలందుకో బోయాడు.చెయ్యడ్డం పెట్టి ఆపేసింది. 
“ముందు నేను బయటికి పోవాలి, నీళ్ల కోసమని వస్తే ఇలా ఆపేశావ్. . . చానా అర్జెంట్ . . . “అంది.
“సరే ఈడే ఉండు నీళ్లు తెస్తా. . . ” అని ఒక రబ్బరు చెంబులో నీళ్లు పట్టుకొచ్చాడు.

“పద . . ” అని ముందుకు దారి తీశాడు చేతిలో చెంబట్టుకుని.
“నువ్వేడికి. . . . “అని ప్రశ్నించింది.
“ఇంత మబ్బులో నువ్వోకదానివే యాడికి పోతావే .. . . . నేను యెనకంటి వస్తా రా. . . “అని ముందుకి నడిచాడు.
         శాంతి కూడా వెనకాలే వచ్చింది.కొంచెం దూరం నడవగానే గుడి కాడనుంచి వచ్చే లైట్ల వెలుగు కొంచెం తగ్గింది.
“అదుగో ఆ రాళ్ల వెనకాల కూర్చో. .. . . ” అని తానొక రాయి చూసుకొని దాని మీద కూర్చున్నాడు.

        శాంతి రాళ్ల వెనకాలకి వెళ్లింది. చానా సేపు నిశబ్దం నడిచింది.
“ఏయ్ ఉన్నావా. . . .” అని పిలిచాడు.
“ఆ. . . .. ” సమాదానం వచ్చింది రాళ్ల వెనకాల నుంచి.
“ఎదైనా మాట్లాడు. . . “అని అన్నాడు రాజు.
“ఉండు వచ్చేస్తున్నా. . . . ” అని రాళ్ల వెనకల నుంచి ఇవతలికి వచ్చింది.
“అయిపోయిందా. . . . “
         వూనందామే.కొంచెం దగ్గరికి రాగానే చేయి పట్టి మీదకు లాక్కున్నాడు. రాజు మీద పడిపోయింది శాంతి.
ఒకరి రొమ్ములు ఒకరికి గుద్దుకున్నాయి. 
“నీటుగా కడుక్కున్నావా. . . . “అన్నాడు పిర్రల కింద చేతులు పెడుతూ.
“చొంబుడు నీళ్లు ఎక్కడ సరిపోతాయి. . . . . “అనింది.
         పిర్రలకింద చేయి పెట్టి గట్టిగా అదుముకున్నాడు. ఆ చలిలో అలా ఉంటేనే సుఖంగా ఉందామెకు.
“ఇంకెన్ని కావాలే. . . . ” అన్నాడు.
“ఒక బకేటుడన్నా కావాలి కదా. . . . “అనింది నవ్వుతూ.
         ఆ నవ్వు అతని కనపడలేదు కానీ వినిపించింది. నవ్వినాపెదాలను అందుకోవడానికి ముందుకి వంగాడు.
ఆమె తలని వెనక్కి తీసుకుంది.
“ఏమైందే . . . . ” అని అన్నాడు.
“నాకు ఎంగిలంటే పడదు. . . .” అని తలని ఇంకొంచెం ఎనక్కి పెట్టింది.
         వీపుమీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని పెదాలని పెదాలతో కలిపేశాడు. ఆమె గింజుకుంది. చేతులతో కొట్టింది.
అయినా రాజు వదలలేదు. శాంతి కింద పెదవిని పట్టి పీల్చేశాడు. పంటితో కొరికాడు. నాలికతో పెదాల మద్య దారి చేసి 
నోట్లోకి తోసేశాడు. ఆమె గింజుకోవడం మాని సహకరించడం మొదలుపెట్టింది. రాజు వెంట్రుకలలో చేయి దూర్చి పెదాల 
సుఖాన్ని ఆనందించడం మొదలేట్టింది. ఇద్దరు ఒకరి పెదాలొకరు చీక్కొని నాక్కొన్నారు. చివరిగా గట్టిగా చుంబించి వదిలాడు. 

“చుశావా . . .ఎంత బాగుందో. . . ” అని నవ్వాడు.
         శాంతి మళ్లా గట్టిగా ముద్దుపెట్టి ముని పంటితో నాలుకని కొరికింది.అబ్బా అని మూలిగాడు నొప్పికి.ఈ సారి ఆమె 
నవ్వింది కిల కిలా. మళ్లీ ఇద్దరి పెదాలు కలుసుకున్నాయి.

“సరే రా నీకొకటి చూపిస్తాను నీటుగా కడుక్కుందువు గనీ. . . . “అనీ ఆ మబ్బులో రాళ్ల మద్యన ఆమె నడిపించాడు. 

6ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

School Days – 4, స్కూల్ డేస్,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardast sex stories,telugu rasika kathalu,telugu srungara kathalu,dengudukadalu,telugu buthu kathalu,telugu heroines sex stories,telugu actress sex stories,telugu romantic stories,jabbardasth.in,poku modda kathalu in telugu

7days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: