Sitha Katha

Sitha Katha – 32 | సీత కథ | telugu srungara kathalu

Sitha Katha - 32 | సీత కథ | telugu srungara kathalu

Sitha Katha – 32 | సీత కథ | telugu srungara kathalu

Neelimarani

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Sitha Katha | సీత కథ | telugu srungara kathalu

నరేష్ సీత వైపు చూస్తూ నవ్వుతు భాస్కర్ తో “హహ అవును భాస్కర్ సర్ నేను దీన్ని లంజని దెంగినట్లు దెంగాను మ్మ్ బలే లంజ సర్ ఇది వద్దు అనకుండా పంగ జాపి బాగా దెంగించుకుంటుంది”అంటూ సీత వైపు చూస్తూ సీత తో “ఏంటే లంజ ఆలా చూస్తున్నావ్ నన్ను నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను అని ఆలోచిస్తున్నావు నేను ఈ భాస్కర్ ఈ మోహన్ లోపలు ఒకడు ఉన్నాడు లే వాడు నీకు బాగా తెలుస్ ని ఉరే వాడిది మంచి పనిలో ఉన్నాడు వాడు ఏమి పనో నీకు చెప్పితే ని నువ్వు తట్టుకోలేవు లోపల ఉన్న వాడు మేము అందరం రావణభిక్షు గారి దగ్గిర పని చేస్తూ ఉంటాం మోహన్ సర్ భాస్కర్ సర్ లు రావణభిక్షు సర్ కి బిజినెస్ పరంగా పొలిటికల్ పరంగా సహాయం చేస్తూ ఉంటాం మేము చాల క్లోజ్ కానీ ని విషయం లోనే మాకు ఏమి తెలియలేదు ఎంత తెలివైన దానివే నాకు తెలియకుండా భాస్కర్ తో భాస్కర్ కి తెలియకుండా నాతో లంజలాగ దెంగించుకుంది కాకుండా ఆ మలేష్ తో వాడి స్నేహితులతో కూడా దెంగించుకుంటావా ఇంక ఎంత మంది దేన్గారు నిన్ను లంజ ముండ “అన్నాడు.నరేష్ ఆలా చెపుతుంటే సీత కి కంగారు మొదలైంది ఎక్కడ రావణభిక్షుకి తన విష్యం తెలుస్తుంది అని భయపడుతూ నరేష్ తో “నన్ను షెమించండి నేను చేసింది తప్పే నన్ను వదిలేయండి ఈ విహస్యం రావణభిక్షు గారికి తెలిస్తే నన్ను మిమల్ని చంపేస్తారు నన్ను వదిలేయండి ఇంక నుంచి మిమల్ని మోసం చేశాను “అని చెప్పింది.అది విన్న భాస్కర్ ఆశచేర్యపోయి కోపంతో సీత వైపు చూస్తూ సీత తో “ఏంటి మోహన్ నరేష్ లు చెప్పింది నిజం అనమాట నన్ను ఇంతలాగ మోసం చేసావా నిన్ను పెద్ద పతివ్రతని అనుకున్నాను ని మొగుడిని మోసం చేసావు నన్ను నరేష్ ని కూడా మోసమా చేసావు నిన్ను ఇలా వదలకోడేదే మమల్ని మోసం చేసినందుకు నిన్ని ఎదో ఒకటి చేయాలి “అంటూ మోహన్ నరేష్ వైపు చూస్తూ వాళ్ళతో “చెప్పండి నాకు వచ్చే కోపానికి దీన్ని అది బజారు లో బట్టలు మొత్తం విప్పు అందరి చేత దెంగిపించాలి అని ఉంది మీరు ఏమి చేద్దామో చెప్పండి “అన్నాడు.దానికి మోహన్ నవ్వుతు భాస్కర్ తో “హహ అది కూడా చేద్దాం దీన్ని దీని ఊరిలో నేను అనుకున్నట్లు రికార్డు డాన్స్ వేపిద్దాం అందరి ముందు దీన్ని దెంగి చిన్నపాటి నుంచి పద్ధతిగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్న ఈ లంజ గురించి అందరికి తెలిసేలాగా చేస్తాను కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దీనికి శిక్షగా నేను నరేష్ ఒకటి ప్లాన్ చేసాము దాని కన్నా ముందు దీని చేత రికార్డు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చూపిద్దాం”అంటూ సీత వైపు చూస్తూ సీత తో “ఏంటే లంజ చేస్తావా మా ముందు రికార్డు డాన్స్ చెయ్ లేకుంటే తెలుసు కదా రావణభిక్షు గురించి అతనికి ని గురించి చెప్పేస్తాము అతడు మమల్ని ఏమి చేయడు ఎందుకంటే అతడికి మాతో అవసరం ఉంది అంటావ్ ఆ రావణభిక్షు కి చెప్పమంటావా ని గుర్చించి లేదా మేము చెప్పినట్లు మూసుకొని చేస్తావా “అన్నాడు.మోహన్ ఆలా అనగానే సీత భయపడుతూ మోహన్ తో “వద్దు ఆలా చేయకండి మీరు చెప్పినట్లు చేస్తాను “అని చెప్పింది.సీత ఆలా అనగానే భాస్కర్ మోహన్ తో “మోహన్ దీనికి ఇది సరిపోదు నను ఇది మోసం చేసింది దీనికి ఎదో ఒక శిక్ష వేయాలి “అన్నాడు.దానికి మోహన్ భాస్కర్ తో “భాస్కర్ చెప్పాము కదా దీనికి శిక్ష ఎప్పుడో వేసేసాము అది లోపల ఉంది లోపే జరిగే దాన్ని చూసి ఇది ఎలా భాదపడుతుందో నువ్వే చూస్తావ్ కదా అదే దీనికి మనం వేసే శిక్ష దాని కంటే ముందు దీని చేత డాన్స్ వేపిద్దాం “అంటూ సీత వైపు చూసి సీత తో “ఒసేయ్ లంజ కానివ్వు డాన్స్ వెయ్ “అన్ని సాంగ్ ప్లే చేసాడు.ఇంతలో అక్కడికి గాయత్రి మొగుడు సుబ్బారావు వచ్చి సీత ని చూసి మోహన్ తో “మ్మ్ మోహన్ సర్ పద్ధతిగా పరిగిన దీన్ని ఇప్పుడు లంజ లాగా చూస్తుంటే నా మొడ్డ సర్రున లేచిపోతుందని సర్ మా ఊరిలో ఇది ఎంత నాటకాలు దెంగేదో తెలుసా మీకు తలెత్తి మా వైపు చూసేది కాదు మ్మ్ కానీ ఇప్పుడు కాళ్ళు ఎత్తి నాతో దెంగించుకుంటుంది అది మీ వల్లే సర్ చాల చాల ధన్యవాదాలు మీకు ఈ లంజని నాతో దెంగిపిస్తునందుకు”అంటూ సీత వైపు కసి గ చూస్తూ సీత తో “ఏంటే లంజ మా ఉరి పతివ్రత ఎలా ఉన్నావ్ గుర్తు ఉన్న నేను నీకు ని స్నేహితురాలు గాయత్రి మొగుడిని ఎన్ని సార్లు నిన్ను దెంగడానికి చుసిన నువ్వు దొరకలేదు ఈరోజు దొరకవు మ్మ్ నిన్ని కసి తీరా దెంగి వదులుతాను లంజ ముండ మ్మ్ “అన్నాడు.సుబ్బారావు ఆలా అనగానే సీత తల దించుకొని అలానే నిలబడి ఉంది.మోహన్ సుబ్బారావు తో “అది సరే లోపల పరిస్థితి ఎలా ఉంది “అని అడిగాడు.దానికి సుబ్బారావు మోహన్ తో “లోపల అంత బాగుంది సర్ “అన్నాడు.సుబ్బారావు ఆలా చెప్పగానే మోహన్ నవ్వుతు సీత తో “ఏంటే లంజ ఇంక అలానే ఉన్నావ్ మొదలు పెట్టు డాన్స్ చెయ్ “అన్నాడు.భాస్కర్ నరేష్ సుబ్బారావు లు కూడా సీత తో “డాన్స్ చేయవే లంజ ముండ మా మొడ్డలు నీకోసం ఎదురుచుతున్నాయి “అన్నారు.వాళ్ళు ఆలా అనగానే లోపల ఏమి ఉంది నాకు శిక్ష వేయడానికి అనుకుంటూ డాన్స్ చేయటం మొదలు పెట్టింది.
[Image: 150-raasi.gif?resize=500%2C552]

సీత డాన్స్ చేస్తూ ఉంటె వాళ్ళు తాగుతూ సీత డాన్స్ ని చూస్తూ ఉన్నారు అప్పుడపుడు సీత గుద్దలని కొట్టుతూ సళ్ళని పిసుకుతూ సీత డాన్స్ ని చూస్తూ ఆనందిస్తున్నారు.మోహన్ సీత డాన్స్ చేస్తూ ఉంటె సీత తో “మ్మ్ లంజ ఏమి వయ్యారంగా నడుస్తున్నవే లంజ మ్మ్ అహ్హ్హ్ అందుకేనేమో ఆ ఐదు మంది నిన్ను లంజని దెంగినట్లు దెంగారు మ్మ్ అహ్హ్హ్హ్ ఏమి గుద్దలు ఊపుకుంటూ నడుస్తూ డాన్స్ చేస్తున్నావే మ్మ్ “అంటూ తాగుతూ సీత పిర్రల మీద కొట్టుతూ సీత డాన్స్ ని ఆనందిస్తున్నాడు.
[Image: 56h1e.gif][Image: famous+for+boobs+but+first+time+i+am+see...beauty.gif]

నరేష్ సీత డాన్స్ ని చూస్తూ సీత తో “మ్మ్ అహ్హ్ లంజ ఏమి ఊపుతున్నవే నువ్వు ఆలా ఊపుతుంటే ని సళ్ళు పైకి కిందకు ఊగుతూ మా మొడ్డ కి కసి పెంచేస్తుంది అహ్హ్హ్హ్ ఏమి సాల్లే నీవి మ్మ్ లంజ నువ్వు ఆలా డేన్స్ చేస్తూ ఉంటె ని సళ్ళు ఊగుతూ నాకు పిచ్చి ఎక్కిస్తుంది అహ్హ్హ్ మ్మ్ “అంటూ సళ్ళని పిసుకుతూ సీత డాన్స్ ని చూస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు.సుబ్బారావు కూడా సీత డాన్స్ ని చూస్తూ మొడ్డ ఆడించుకుంటూ ఉన్నాడు.భాస్కర్ మాత్రం సీత మీద కోపముగా ఉన్నాడు ఎలా గైన సీత కి శిక్ష  వేయాలని ఉన్నాడు.
[Image: 151-raasi.gif?resize=500%2C528]

సీత ఆలా డాన్స్ వేస్తుండగా మోహన్ భాస్కర్ తో “ఏంటి భాస్కర్ చాల కోపం మీద ఉన్నావ్ ఇంక దీని శిక్ష వేద్దామా “అన్నాడు.దానికి భాస్కర్ మోహన్ తో “దానికోసమే దూర్చుతున్నాను ఇంతకీ ఏంటి ఆ శిక్ష “అని అడిగాడు.దానికి మోహన్ భాస్కర్ తో “హహ చూపిస్తాను ఉంది అది దాని శిక్ష మనకు సుఖం”అంటూ సీత వైపు చూసి సీత తో “ఒసేయ్ లంజ ముండ డాన్స్ వేసింది చాలు గాని ఇలా రా నీకు ఒకటి చూపిస్తాను “అన్నాడు.మోహన్ ఆలా అనగానే సీత అతని దగ్గిరకు వెళ్ళింది.మోహన్ సీత నడుం మీద చెయ్ వేసి సీత తో “ఆ రోజు సుబ్బారావు ఇంట్లో ఎంత నాటకాలు డెంగవ్ చనిపోనైనా చస్తాను కానీ దెంగించుకోను అని చెప్పావ్ ఇప్పుడు లంజలాగ నా ముందు నిలబడి ఉన్నావ్ నీలాంటి వాళ్ళని ఎన్ను చాల మందిని చూసానే లంజ”అంటూ సీత నడుం ని పిసుకుతూ సీత తో “మ్మ్ ఏముంది ని నడుం మెత్తగా మ్మ్ ఆ గుద్దలు ఏంటే అంతలాగ పెంచావ్ నేను చూసినప్పుడు కొంచం చిన్నగా ఉన్నాయ్ ఇప్పుడు ఇంతలాగా పెంచావ్ అందరు బాగా దెంగి వదులుతున్నారా ఏంటి ని గుద్దలని “అన్నాడు.మోహన్ ఆలా అనగానే అక్కడ ఉన్న నరేష్ సుబ్బారావు భాస్కర్ నవ్వుతు సీత వైపు కసి గ చూస్తున్నారు.సీత వాళ్ళు ఆలా అంటున్న ఏమి చేయలేక అలానే మోహన్ చేత నడుం ని పిసికించుకుంటూ వాళ్ళ మాటలు వింటుంది.మోహన్ సీత గుద్దల మీద చెయ్ వేసి పిసుకుతూ సీత తో “మ్మ్ ని గుద్దలు కూడా చాల మెత్తగా ఉన్నాయి లంజ మ్మ్ ఈరోజు దీన్ని బాగా దెంగి ఇంక పెద్దది చేస్తాను మ్మ్ సరే పద నీకు ఒకటి చూస్పిస్తాను అది చూసి నువ్వు చాల ఆనందిస్తావు “అని సీత గుద్దలని పిసుకుతూ ఒక గదిలోకి తీసుకు వెళ్ళాడు.మోహన్ ఆ రూమ్ తలుపు తీసి సీత కి లోపల ఏమి జరుగుతుంది చూపించాడు అది చూసి సీత ఆశచేర్యపోయి అలానే చూస్తూ ఉంది.

[Image: Raasi-Pandaga-telugu-movie-S1-13-hot-sar....jpg?ssl=1]

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

ఆ రూమ్ లోపల సీత చెల్లెలి ఊర్మిళ సుదకీర్తి మాధవి బట్టలు లేకుండా పడుకొని ఉన్నారు వాళ్ళ వొంటి నిండా మొడ్డ రసాలతో నింకేడిపోయి ఉంది.సీత వాళ్ళని ఆలా చూసి ఏడుస్తూ వాళ్ళ దగ్గిరకు వెళ్లి వాళ్ళని లేపుతుంది.వాళ్ళు లేచి సీత ని చూసి నవ్వుతు సీత తో “అక్క నువ్వు కూడా ఇక్కడికి వచ్చావా మోహన్ గారు బాగా దెంగుతారు నువ్వు కూడా మోహన్ గారి తో దెంగించుకోవడానికి వచ్చావా “అంటూ మోహన్ నరేష్ భాస్కర్ సుబ్బారావు వైపు చూసి వాళ్ళ తో “రండి వచ్చి మామామల్ని దెంగండి మేము మీ లంజలము “అని పంగ జాపి వాళ్ళ పూకులు చూపిస్తున్నారు.తన చెల్లెలు ఆలా చేస్తుంటే తట్టుకోలేక సీత ఏడుస్తూ వాళ్ళతో “ఏమైంది మీకు అసలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు మీరు నాన్న కి దీని గూరిచ్న్హి తెలిస్తెహ్ తట్టుకోలేరు మీ మొగ్గులకి తెలిస్తే మీ పరిస్థితి ఏమిటో ఆలోచించారు మీరు అసలు మోహన్ తో మీరు ఎలా ఒప్పుకున్నారు “అంటూ ఏడుస్తూ కూర్చొని ఉంది.సీత ఆలా ఏడుస్తూ ఉంటె మోహన్ సీత తో “ఏంటే సీత మీ ముగ్గురు చెల్లెలని చూసి ఆశచేర్యపోయావా నువ్వు నాతో దెంగించుకొను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయావు ఆ గాయత్రి నీకు ముగ్గురు చెల్లెలు ఉన్నారు అని చెప్పింది నేను ఊరుకుంటానా ని బదులు ని ముగ్గురు చెల్లెలని నా లంజలని చేసుకున్నాను మ్మ్ ని ముగ్గురు చెల్లెలు నాకు లంజలు నేను ఎప్పుడు దెంగుతాను అన్న మూసుకొని వచ్చి నాతో దెంగించుకునే వాళ్ళు నువ్వు తప్పించుకున్న ని చెల్లెలు నాకు లంజలు అయ్యారు వాళ్ళ పూకులని దెంగి దెంగి వాళ్ళకి కడుపు కూడా చేశాను ఈ విషయాలు ఏమి నీకు తెలియవు నాకు ని చెల్లెలకి పుట్టిన బిడ్డలని ఎత్తుకొని ఆడించావు నువ్వు, మీ నాన్న మీ నలుగురిని పద్ధతిగా పెంచాడు అనుకుంటున్నాడు పాపం అతనికి తెలియదు మీరు ఎంత పెద్ద లంజలు మీ మొగ్గులు పాపం మిమల్ని పతివ్రతలు అనుకుంటున్నారు మీరు బజారు ముండలు అని తెలిస్తెహ్ గుండె ఆగి  చనిపోతారు”అని నవ్వుకుంటున్నాడు .
[Image: th?id=OIP.5lHGepFKXdjUeT1ZATdpeQHaIs&pid=15.1]

అది విన్న సీత మోహన్ తో “మీకు దణ్ణం పెట్టుతాను నన్ను ఎమన్నా చేసుకొని నా చెల్లెలని వదిలేయండి “అని వేడుకుంటుంది.సీత ఆలా ఏడుస్తూ వేడుకుంటుంటే భాస్కర్ నవ్వుతు సీత తో “హహ నన్ను మోసం చేసినందుకు నీకు ఇలానే జరగాలి లంజ మ్మ్ ని చెల్లెలు నీలాగే అందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నీలాగే బజారు లంజలు వాళ్ళకి కూడా నిన్ను దెంగినట్లే దెంగి వదులుతాను “అని బాక్సర్ ఊర్మిళ దగ్గిరకు వెళ్లి అతడి బట్టలు అన్ని విప్పేసి ఆమె మీద పడుకొని ఊర్మిళ పూకు లో అతడి మొడ్డ పెట్టి ఆమె సళ్ళని పిసుకుతూ ఊర్మిళ పెదాలని జుర్రుకుంటూ దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.భాస్కర్ ఆలా ఉర్మిళని దెంగుతుంటే సీత భాస్కర్ తో “మీకు దణ్ణం పెట్టుతాను ఆలా చేయకండి నా చెల్లెలని వదిలిపెట్టడండి నన్ను ఎమన్నా చేసుకోండి “అని వేడుకుంటుంది.సీత ఆలా వేడుకుంటున్న పట్టించుకోకూండా భాస్కర్ ఊర్లమ పూకుని వేగంగా దెంగుతూ ఆమె సళ్ళని పిసికిపడేస్తున్నాడు.భాస్కర్ ఆలా దెంగుతుంటే అతడి దెంగుడికి తట్టుకోలేక ఊర్మిళ మూలుగుతూ అతని చేత లంజ లాగా దెంగించుకుంటుంది.పక్క పడుకొని ఉన్న సుదకీర్తి మాధవి వాళ్ళ దెంగుడికి చూస్తూ వాళ్ళ వేళ్ళని పూకులో పోనించుకొని  గెలుకుంటూ మోహన్ వైపు సుబ్బారావు వైపు నరేష్ వైపు కసి గ చూస్తూ వాళ్ళ తో “మ్మ్ రండి మామాలి కూడా దెంగండి “అంటున్నారు.వాళ్ళు ఆలా పిలిచేసరికి నరేష్ సుదకీర్తి దగ్గిరకు వెళ్లి ఆమె ని ఒంగోబెట్టి సుదకీర్తి గుద్దలో అతడి మొడ్డని దూర్చి దెంగుతూ ఆమె జుట్టుపట్టుకుని లాగుతూ ఆమె పిర్రల మీద గెట్టిగా కొట్టుతూ సుదకీర్తి గుద్దని దెంగుతున్నాడు.సుబ్బారావు సీత వైపు చూస్తూ మోహన్ తో “మోహన్ సర్ నాకు ఈ సీత లంజని దెంగాలని ఉంది ఏమనుకొని అంటే ముందు ఈ లంజని నేను దెంగుతాను తరువాత మీరు దెంగుదురు “అన్నాడు.దానికి మోహన్ నవ్వుతు సుబ్బారావు తో “హహ నాకు తెలుసయ్యా సుబ్బారావు నీకు దీని మీద ఎంత కిస్ ఉందొ దీన్ని చిన్నపాటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నావ్ కదా హ్మ్మ్ సరే ముందు నువ్వే దెంగు ఈ లంజ ని నేను దీని చెల్లిని దెంగుతాను “అని మోహన్ మాధవి దగ్గిరకు వెళ్లి ఆమె సళ్ళని పట్టుకొని పిసుకుతూ ఆమె నోట్లో అతని మొడ్డని పెట్టి మాధవి నోటిని దెంగుతున్నాడు.వాళ్ళు ఆలా తన ముగ్గురు చెల్లెలని దెంగుతుంటే సీత ఏడుస్తూ వాళ్ళతో “వద్దు వాళ్ళని వదలండి “అని బ్రతిమిలాడుతుంది.ఐన వాళ్ళు అవేమి పట్టించుకోకుండా సీత చెల్లెలని దెంగుతున్నారు.ఇంతలో సుబ్బారావు సీత దగ్గిరకు వచ్చి సీత తో “ఏంటే లంజ ఏడుస్తున్నావ్ వాళ్ళు లంజలు అందుకే ఆలా దెంగించుకుంటున్నారు నువ్వు కూడా లంజవి కనుక అందరితో దెంగించుకున్నావు ఇంక పతివ్రతలాగా ఎందుకు నటించడం చెప్పు మేము ఏమి చేసిన నువ్వు ని చెల్లెలు మూసుకొని చేపించుకోవాలి లేదంటే తెలుసుకదా ఏమి అవుతుందో ఆ ఏడుపు ఆపేసి కొత్త మూసుకొని మాతో దెంగించుకొ “అన్నాడు.సుబ్బారావు ఆలా అనగానే సీత ఏమి చేయలేక వస్తున్న ఏడుపుని  దిగమింగుకొని సుబ్బారావు వైపు కసి గ చూస్తూ నవ్వుతు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని తన పైటని విప్పేసి సుబ్బారావు తో “రండి వచ్చి మీ లంజని దెంగండి “అని పిలిచింది.
[Image: video2gif_20190620_181750.gif]

సీత ఆలా పైట విప్పేసి పిలవడం ఆలస్యం సుబ్బారావు సీత దగ్గిరకు వచ్చి తనని కింద పడుకోబెట్టి ఆమె చేరని లంగాని జాకెట్ ని విప్పేసి పూకు దగ్గిరకు వెళ్లి అతడి నాలుకతో సీత పూకుని నాకుతూ అతడి చేతులని సీత తొడల మీద వేసి పిసికేస్తున్నాడు.మోహన్ మాధవి నోటిని బాగా దెంగి పైకి లేచి ఆమె మీద పడుకొని అతడి మొడ్డని మాధవి పూకులోకి దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.భాస్కర్ ఊర్మిళ  పూకుని దెంగడం ఆపేసి ఆమె ని పైకి లేచి ఒంగోబెట్టి అతడి మొడ్డని ఆమె పూకులోకి దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.నరేష్ సుధకీర్తి గుద్దని దెంగడం ఆపేసి ఆమె ని కింద పడుకో బెట్టి ఆమె పూకులో మొడ్డని దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.సుబ్బారావు సీత పూకుని జుర్రుకుంటూ ఉంటె సీత తట్టుకోలేక తన పూకు రసాలని కార్చుకుంటుంది సుబ్బారావు ఆ పూకు రసాలని జుర్రుకుతూ సీత తో “మ్మ్ లన్జ ఏముంది ని పూకు రసం చాల రుచిగా ఉండే లంజ మ్మ్ అహ్హ్హ్ “అంటూ మొత్తం జుర్రుకుంటున్నాడు.ఆలా మొత్తం జుర్రుకొని పైకి లేచి సీత పెద్ద పెద్ద సళ్ళని పట్టుకొని పిసుకుతూ సీత తో “మ్మ్ లంజ ఏమున్నాయే ని పెద్ద పెద్ద సళ్ళు నా చేతికి సరిపోవటం లేదే అందరు బాగా పిసికి పిసికి ఇలా పెద్దవి చేసి ఉన్నట్లు ఉన్నారు కాదే లంజ మ్మ్ “అంటూ సీత సళ్ళని పిసుకుతూ సీత ముచ్చికలని నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ అతని మొడ్డని మెల్లిగా సీత పూకులోకి పోయించి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.వాళ్లకు ఆలా సీత ని లంజని దెంగినట్లు దెంగుతుంటే వాళ్ళ దెంగుడికి తట్టుకోలేక సీత తన చెల్లెలు అరుస్తూ మూలుగుతూ తమ పూకు రసాలని కార్చుకుంటూ ఉంటె ఆ మూలుగులికి ఇల్లు మొత్తం దద్దరిల్లిపోయింది వాళ్ళ మూలుగులు అరుపులు తప్ప ఆ గాడి లో ఏమి వినపటం లేదు దానికి తోడు “తప్ తప్ తప్ “అంటూ గెట్టిగా శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి అది కూడా  వాళ్ళు సీత పూకు ని సీత చెల్లెలని  దెంగుతున్నప్పుడు  వచ్చే  శబ్దాలు అవి వింటూ మోహన్ నరేష్ భాస్కర్ సుబ్బారావు కసి గ వేగంగా సీత ని తన చెల్లెలని లంజలని దెంగుతున్నట్లు దెంగుతున్నారు.సుబ్బారావు సీత పూకుని దెంగుతుంటే మోహన్ మాధవిని దెంగడం ఆపేసి సీత దగ్గిరకు వచ్చి సుబ్బారావు తో “సుబ్బారావు దీని పైకి లేపు నేను దీని గుద్దని దెంగుతాను నువ్వు దీని పూకు దెంగు ఇద్దరం ఒకేసారి దీన్ని దెంగుదాం దీని పూకు గుద్ద వాచిపోవాలి ఈరోజు “అన్నాడు.మోహన్ ఆలా అనటం ఆలస్యం సుబ్బారావు సీత ని దెంగుతూ అలానే పైకి లేచి నిలబడ్డాడు.సీత తన రెండు కాళ్ళని సుబ్బారావు నడుంని మెలివేసుకొని అతని చేత దెంగించుకుంటుంది.ఇంక మోహన్ ఆలస్యం చేయకుండా అతని మొడ్డని వెంక నుంచి సీత గుద్దలోకి దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.ఇద్దరు ఒకేసారి దెంగుతుంటే సీత తట్టుకోలేక పోతు “మ్మ్ అహ్హ్హ్ మ్మ్ అహ్హ్హ్ మ్మ్ “అంటూ గెట్టిగా అరుస్తూ మూలుగుతూ తన పూకు ని గుద్దని దెంగించుకుంటుంది.
[Image: veronica-leal-21-sextury-double-penetration-fuck.gif]

మాధవి పక్కన ఉన్న నరేష్ మీద పడుకొని అతని వీపుని నాకుతూ తన సళ్ళని అతని వీపుకి రాసుకుంటూ వతుకుంటూ ఉండగా నరేష్ మదహవి పెదాలు జుర్రుకుంటూ సుధకీర్తి పూకు ని దెంగుతున్నాడు.ఆలా కొంచం సేపు మోహన్ సుబ్బారావు మార్చుకుంటూ సీత పూకుని గుద్దని దెంగి దెంగి వాళ్ళ మొడ్డ రసాలని సీత పూకులో గుద్దలో కార్చి వాళ్ళ మొడ్డలని సీత పూకులోంచి గుద్దలోంచి బయటికి తీసేసారు.వాళ్ళు వాళ్ళ మొడ్డలని బయటికి తీసేయగానే సీత కింద పడిపోయి ఆయాసపడుతూ కూర్చొని ఉంది.మోహన్ సీత వైపు చూస్తూ సీత తో “మ్మ్ లంజ ఏముంది ని పూకు గుద్ద ఈరోజు నువ్వు నువ్వు కూడా నా లంజవి ని చెల్లెలని ఎలా దేనిగుతునాన్ను ఈరోజు నుంచి నిన్ను అలానే దెంగుతాను నువ్వు నాతోనే కాదు మా నలుగురితో దెంగించుకుంటూ మా లంజలాగ ఉండాలి నువ్వు ని ముగ్గురు చెల్లెలి మా నలుగురికి లంజలు మీ నాన్న మాకోసం మిమల్ని కన్నట్టు ఉన్నాడే”అంటూ నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు.సీత వాళ్ళ మాటలు వింటూ అలానే నగ్నంగా కింద కూర్చొని ఉంది.మోహన్ సీత తో “మ్మ్ రావే లంజ వచ్చి మొడ్డలు కుడువు”అన్నాడు.మోహన్ ఆలా అనగానే సీత పైకి లేచి అతని దగ్గిరకు వెళ్లి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మోహన్ సుబ్బారావు మొడ్డలని పట్టుకొని చీకి శుభ్రం చేసింది.సీత వాళ్ళ మొడ్డలు శుభ్రం చేయగానే మోహన్ సుబ్బారావు ఇద్దరు ఆ రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు.సీత ఆయాసపడుతూ నరేష్ భాస్కర్ తన ముగ్గురు చెల్లెలని దెంగుతుంటే అలానే కూర్చొని చూస్తుంది.ఇంతలో ఎదో సెబ్దం వినపడితే భాస్కర్ ఊర్మిళ పూకుని దెంగుతూ సీత తో “ఒసేయ్ లంజ బయట ఎదో సౌండ్ వచ్చింది అది ఏంటే వెళ్లి చూడు “అన్నాడు.భాస్కర్ ఆలా చెప్పగానే సీత ఆయాసపడుతూ పైకి లేచి అలానే నగ్నంగా ఆ రూమ్ బయటికి వెళ్ళింది.సీత బయటికి వెళ్లి చూసేసరికి అక్కడ్ సోఫా లో మోహన్ సుబ్బారావు చనిపోయి పడిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ నుదిటిమీద ఎవరో షూట్ చేసినట్లు ఉంది అది చుసిన సీత భయపడుతూ ఉండగా రూమ్ లోంచి ఎదో సౌండ్ వినపడితే కంగారు ఆ రూమ్ కి వెళ్ళింది.సీత ఆ రూమ్ కి వెళ్ళగానే నరేష్ బాక్సర్ కూడా చనిపోయి పడి ఉన్నారు వాళ్ళ నుదిటి మీద కూడా ఎవరో షూట్ చేసినట్లు ఉంది సీత వాళ్ళ ముగ్గురు చెల్లెలని తీసుకొని చీరలు కట్టుకొని కంగారు పడుతూ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.సీత తన ముగ్గురు చెల్లెలని తీసుకొని బస్సు ఎక్కించి ఇక్కడ జరిగింది అంత మర్చిపోయింది ఏదైనా అయితే నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పు వాళ్ళని వాళ్ళ ఊర్లకి పంపించేసింది.తన చెల్లెలని పంపించేసి సీత గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంది వాళ్ళని ఎవరు చంపారా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆటో డ్రైవర్ నరసింహులు సీత దగ్గిర ఆటో అపి సీత తో “ఏంటే లంజ ఇక్కడ ఉన్నావ్ ఏదైనా బేరం తగిలిందా ఏంటి “అని అడిగాడు.ఆటో డ్రైవర్ ఆలా అడగానే సీత మోహన్ కి భాస్కర్ కి నరేషే కి సుబ్బారావు కి జరిగిన విషయం తలుచుకుంటూ కంపగారు పడుతూ ఆటో డ్రైవర్ తో “ఆబ్బె అదేమీ లేదు మా చెల్లెలు వస్తే వాళ్ళని బస్సు ఎక్కించడానికి వచ్చాను మీరు ఊరికే కదా వెళ్ళేది “అనింది.దానికి ఆటో డ్రైవర్ సీత తో “అవునే ఊరికే ఎక్కు వెళ్దాం “అన్నాడు.సీత కంగారుపడుతూ ఆటో ఎక్కింది.ఆటో డ్రైవర్ ఆటో ని స్టార్ట్ చేసి కొంచం దూరం ఎవరు లేని చోట ఆటో ని సైడ్ కి అపి సీత దగ్గిరకు వచ్చి సీత తో “మ్మ్ లంజ ఈ చీరలో బలే ఉన్నవే పడుకొని చీర ఏతవే ని పూకుని దెంగి పెడతాను “అన్నాడు.ఆటో డ్రైవర్ ఆలా అనటం ఆలస్యం సీత అక్కడ్ జరిగిన విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఆటో సీట్ మీద పడుకొని థన్ చీరని నడుం వరకు ఎత్తి తన ఒక కాలిని ముందు సీట్ మీద వేసి ఇంకో కాలిని వెంక సీట్ మీద వేసి పంగ జాపి ఆటో డ్రైవర్ కి తన పూకుని చూపిస్తుంది.సీత ఆలా పంగ జాపి పూకు చూపించటం ఆలస్యం ఆటో డ్రైవర్ అతడి మొడ్డని సీత పూకులోకి దూర్చి దెంగుతూ సీత తో “మ్మ్ ని పూకు ని ఎన్ని సార్లు దెంగిన బలే ఉంటుందే లంజ మ్మ్ ఎవడో బాగా దెంగి ని పూకులో గుద్దలో కార్చి వదిలినట్లు ఉన్నారు మ్మ్ నువ్వు మాములు లంజవి కాదే ఎవడు కనిపించిన చీర ఎత్తి దెంగించుకునే లంజవి మ్మ్ అహ్హ్హ్ లంజ “అంటూ సీత సళ్ళని జాకెట్ మీద నుంచే  పిసుకుతూ అతడి పెదాలతో సీత పెదాలకి ముద్దు పెట్టుతూ సీత పూకుని వేగంగా దెంగుతున్నాడు.ఆటో డ్రైవర్ ఆలా దెంగుతున్న సీత మోహన్ ఇంట్లో జరిగింది తలుచుకుంటూ మూలుగుతూ ఆటో డ్రైవర్ చేత సళ్ళని పిసికించుకుంటూ తన పూకుని దెంగించుకుంటుంది.ఆటో డ్రైవర్ సీత పూకుని కొంచం సేపు దెంగి సీత తో “మ్మ్ లంజ పైకి ఎల్చి ఒంగోవే ని గుద్దని దెంగుతాను “అన్నాడు .ఆటో డ్రైవర్ ఆలా అనటం ఆలస్యం సీత పైకి లేచి ఒంగొని తన గుద్దని అతని చూపిస్తుంది.ఇంక ఆటో డ్రైవర్ అతడి మొడ్డని మెల్లిగా సీత గుద్ద బొక్కలోకి దూర్చి దెంగుతూ సీత సళ్ళని జాకెట్ మీద నుంచి పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.సీత తనగుద్దని దెంగుతుంటే అరుస్తూ మూలుగుతూ మోహన్ ఇంట్లో జరిగిన దాన్ని తలుచుకుంటూ ఆటో డ్రైవర్ చేత తన గుద్దని దెంగించుకుంటుంది.ఆటో డ్రైవర్ సీత గుద్దని వేగంగా దెంగి దెంగి అతని మొడ్డ రసాలని సీత గుద్దలో కార్చేసి అతని మొడ్డని గుద్దలోంచి బయటికి తీసి సీత నోట్లో పెట్టాడు.సీత ఆటో డ్రైవర్ మొడ్డని బాగా చీకి శుభ్రం చేసింది.ఇంతలో లంకాపురం లో ఉండే ఒకతను సీత ని చూసి ఆటో డ్రైవర్ తో “మ్మ్ రేయ్ నర్సిగా ఈ లంజ ని దెంగుతాను “అన్నాడు.దానికి ఆటో డ్రైవర్ అతనితో “దెంగు మామ ఇది మన ఉరి లంజ మన ఉరి వాళ్ళు ఎవరైనా దెంగొచ్చు దీన్ని “అన్నాడు.ఆటో డ్రైవర్ ఆలా అనటం ఆలస్యం ఆ ఉరి అతను సీత దగ్గిరకు వచ్చి అతని మొడ్డని సీత పూకులో పెట్టి దెంగి దెంగి అతని మొడ్డ రసాలని సీత పూకులో కార్చేసి సీత జాకెట్అ లో డబ్బులు పెట్టి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు.తరువాత ఆ ఉమతో డ్రైవర్ లంకాపురం వాళ్ళు ఎవరు కనపడి సీతని దెందుగుతాము అన్న వాళ్ళ చేత సీత ని దెంగిపించాడు.సీత కూడా ఏమి అనకుండా లంజలగా వాళ్ళందరి చేత దెంగించుకొని తన జాకెట్ లో డబ్బులు పెట్టుతుంటే నవ్వుతు వాళ్ళతో దెంగించుకుంది కానీ మోహన్ ఇంట్లో జరిగి దాన్ని గూరిచ్న్హి తలుచుకుంటూ భయపడుతూనే ఉంది.ఆటో డ్రైవర్ సీత ని ఆలా ఉరి వాళళ్ చేత దెంగిపించి సీత ఇంటి దగ్గిర ఆపగానే సీత ఇంటి దగ్గిర ఉన్న కిరానా షాప్ అతను సీతని ఆటో లో చూసి ఆటో డ్రైవర్ దగ్గిరకు వచ్చి అతని తో “ఏంటి నర్సిగా సీత ని ఎక్కడ నుంచి తీసుకొని వస్తున్నావ్ “అన్నాడు.దానికి ఆటో డ్రైవర్ ఆ కిరానా షాప్ అతని తో మన ఉరి వాళ్ళతో దెంగిపించి తీసుకొని వస్తున్నాను కావాలంటే మీరు కూడా దెంగండి “అన్నాడు.అది విన్న షాప్ అతను ఆశచేర్యపోయి ఆటో డ్రైవర్ తో “ఏంటి సీత మన ఉరి లంజ అయిపోయిందా “అన్నాడు.దానికి ఆటో డ్రైవర్ షాప్ అతనితో “అవును మీకు తెలియదా ఐన మీరు ఊరిలో లేరు కదా అందుకే మీకు తెలిసి ఉండదు ఇది ఇప్పుడు మన ఉరికి లంజ దీన్ని మన ఉరి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ఎలా గైన దెంగొచ్చు “అన్నాడు.అది విన్న కిరానా షాప్ అతను సీత వైపు కసిగా చూస్తూ ఆటో డ్రైవర్ తో “మ్మ్ నాకు దీని మీద ఎప్పటి నుంచో కిస్ ఉంది రా కానీ ఇది చాల పద్ధతిగా ఉంటుంది అని వదిలిపెట్టను ఒక రోజు మా షాప్ కి వచ్చినపుడు దీని సళ్ళని కావాలని తాకని దానికే పెద్ద రాద్దాతం చేసింది “అన్నాడు.అది విన్న ఆటో డ్రైవర్ అతని తో “ఇప్పుడు దీని సళ్ళని తకటమే కాదు పిసికి వదలండి ఏమి అనకుండా లంజ లాగా పిసికించుకుంటుంది కానీ డబ్బులు ఇవ్వాలి “అన్నాడు.దానికి కిరానా షాప్ అతను ఆటో డ్రైవర్ తో “మ్మ్ ఇలాంటి లంజ కోసం ఎంతైనా ఇస్తాను దీన్ని నా షాప్ లోకి రమ్మను “అని చెప్పి అక్కడ అతడి షాప్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు.కిరానా షాప్ అతను వెళ్ళిపోగానే సీతకి ఆ కిరానా షాప్ అతని గురించి చెప్పి సీతని అతడి షాప్ కి వెళ్ళమని చెప్పాడు.సీత సరే అని చెప్పి కిరానా షాప్ దగ్గిరకు వెళ్లి ఆ షాప్ అతని ముందు నిలబడింది.కిరానా షాప్ అతను సీత ని చూసి నవ్వుతు సీత తో “మ్మ్  లంజ లోపలి రా”అని పిలిచాడు.అతడు ఆలా పిలవగానే సీత షాప్ లోపలి వెళ్ళింది.సీత లోపలి వెళ్ళగానే అతను షెట్టర్ మూసేసి సీత దగ్గిరకు వెళ్లి సీత పైటని తీసేసి జాకెట్ మీద నుంచి సీత సళ్ళని పిసుకుతూ సీత తో “మ్మ్ లంజ ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయి ని సళ్ళు ని పెద్ద పెద్ద సళ్ళను చూస్తూ ఉంటాను కానీ ఎప్పుడు దొరకలేదు మ్మ్ ఈరోజుకి బలే దొరికాయ్ “అంటూ గెట్టిగా సీత సళ్ళని పిసుకుతూ అతడి పెదాలతో సీత పెదాలకి ముద్దు పెట్టి సీతని అక్కడ్ ఉన్న బస్తాల మీద కూర్చోబెట్టి సీత చీర ని పైకి ఎత్తి అతడి మొడ్డని సీత పూకులోకి దూర్చి దెంగుతూ సీత సళ్ళని పిసుకుతూ సీత పెద్దాళ్ళని జుర్రుకుంటున్నాడు.ఆలా కిరానా షాప్ అతను సీత పూకుని దెంగి దెంగి వదిలి అతని మొడ్డని సీత పూకులోంచి బయటికి తీసి బస్తాల మీద నుంచి సీత ని కిందకు దించి వెనక్కు తిప్పి అలానే నిలబెట్టి వెనకాల  నుంచి  సీత పూకులోకి అతని మొడ్డని దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.
[Image: Colorful-Limited-Basil.gif]

ఆలా సీత నిలబెట్టి సీత పూకుని దెంగి దెంగి అతని మొడ్డ రసాలని సీత పూకులో కార్చేసి సీత చేత అతని మొడ్డని శుభ్రం చేపించుకొని సీత జాకెట్ లో డబ్బులు పెట్టి అక్కడ్ నుంచి పంపించాడు.సీత అక్కడ నుంచి ఆటో డ్రైవర్ దగ్గిరకు వెళ్లి అతనితో “నేను వెళ్తాను పాపా వచ్చే సమయం ఐంది “అని చెప్పి అక్కడ నుంచి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.ఆటో డ్రైవర్ కూడా అక్కడ్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు.సీత ఇంట్లోకి వెళ్లి చీర విప్పేసి నైటీ  వేసుకొని తన కొడుకు స్కూల్ వన్ వచ్చినట్లు ఉంటె బయటికి వెళ్లేసరికి ఇందు కంగారు పడుతూ కనపడింది.సీత ఇందు ని చూసి ఇందు తో “ఏమైంది ఆలా ఉన్నావు “అని అడిగింది.దానికి ఇందు సీత తో “అదేమీ లేదు అమ్మ భాగం ఉన్నావు”అని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది.ఇందు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోగానే సీత స్కూల్ వన్ దగ్గిరకు వెళ్లి బాబు ని తీసుకొని వస్తుంటే స్కూల్ వన్ డ్రైవర్ క్లీనర్ సీత వైపు కసిగా చూస్తూ ఉంటె సీత అవేమి పట్టించుకోకుండా ఇంటికి వచ్చి కంగారుగా ఇందు తో “ఏంటే ఆలా కంగారు పడుతున్నావ్ “అని అడిగింది.ఇందు రావణభిక్షు వాళ్ళ ఇన్ వీరయ్య ని చనిపోవటాని చూసి షాక్ లో ఉంది దానికి భయపడుతూ ఉంది కానీ బయటికి తలియకుండా సీత తో “అదేమీ లేదు అమ్మ బాగానే ఉన్నాను “అని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళింది.ఇందు స్నానానికి వెళ్ళగానే సీత కి ఫోన్ వస్తే ఎత్తి “హలో “అనింది.అవతలి అతను సీత తో “హలో సీత ఎలా ఉన్నావ్ “అని అడిగాడు.దానికి సీత అతని తో “నేను బాగున్నావు మీరు ఎవరు”అని అడిగింది.దానికి అతను సీత తో “నేను ఎవరైతే ఏమి మల్లేష్ ని అతడి స్నేహితులని చంపించాను అని చెప్పాను కదా “అన్నాడు.అది విన్న సీత అతడి తో ” ఎవరు మీరు ఎందుకు మల్లేష్ ని అతని స్నేహితులని చంపారు నా గురించి నా కూతురి గురించి మీకు ఎలా తెలుసు “అని అడిగింది.దానికి అతను నవ్వుతు సీత తో “సీత నాకు ని గురించి మొత్తం తెలుసు అన్నాను కదా నీకు ఇంకో విషయం చెప్పడానికి ఫోన్ చేశాను నిన్ను దెంగిన ఆ రావణభిక్షు కొడుకు ప్రేమ్ ని వాడి స్నేహితుడు రాహుల్ ని చంపించాను అంతే కాదు ఆ వీరయ్య గాడిని కూడా చంపించాను అదే కాకుండా నిన్ను దెంగిన ఆ రావణభిక్షు మనుషులు ఐన మోహన్ ని నరేష్ ని భాస్కర్ ని సుబ్బారావు ని కూడా నేనే చంపించాను ఇంక నువ్వేమి భయపడకు నీకు ని కూతురికి ఏమి కాకుండా చూసుకుంటాను నువ్వు ఏమి భయపడకుండా ఉండు మొత్తం నేను చూసుకుంటాను ఇంక ఉంటాను హా ఇంకొకటి చెప్పటం మర్చిపోయాను ఇందాక నిన్ను ఉరి వాళ్ళతో లంజలాగ దెంగించిన ఆ ఆటో డ్రైవర్ నరసింహులుని కూడా చంపించాను లారీ చేత వాడి ఆటో ని గుద్దించాను వాడు అక్కడికి అక్కడే చనిపోయాడు వాడు కూడా ఆ రావణభిక్షు మనిషే నా విషయం తెలిసి రావణభిక్షు కి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాడు  వాడు అందుకే వాడిని చంపించాను నువ్వేమి భయపడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు అంత నేను చూసుకుంటాను ఇంక ఉంటాను “అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.అతను ఫోన్ పెట్టేయగానే సీత  మనసులో “ఇంతకీ ఎవరబ్బా ఇతను నాకు ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నాడు ఏదైతే ఏమి నాకు మంచే జరుగుతుంది “అనుకుంటూ సొంతోషించింది.ఇంతలో సీత కూతురు ఇందు స్నానం చేసి వచ్చి సీత తో “అమ్మ ఆలకి లాగా ఉంది ఏడైయాన్ చేసి పెట్టు “అంది.ఇందు ఆలా అడగగానే సీత స్నానానికి వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చి ఇందుకు ఉప్మా చేసి చేయి ఇచ్చింది.ఇంతలో సీత మొగుడు రామ్ మూర్తి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి తింటూ సీత కి రావణభిక్షు కొడుకు గురించి అతని మనుషులకి జరిగిన దాన్ని గురించి  చెపుతుంటే సీత ఆనందిస్తూ తన మొగుడు మాట్లాడు వింటూ ఉంది ఇందు మాత్రం వాళ్ళ చెప్పే మాటలు ఏమి తెలియనట్లు వింటూ ఉంది.తినేసిన  తరువాత అందరు నిద్రపోతుంటే సీత మాత్రం తనిఖీ ఫోన్ చేసి తన కోసం ఇదంతా చేస్తున్న వేక్తి ఎవరా అని ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయింది. 
[Image: th?id=OIP.TqYgL_-YYPmLlchw1SP6cAHaEb&pid=15.1]

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747738
26iC

 

8ic

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Sitha Katha – 32,సీత కథ,telugu srungara kathalu,oke kutumbam kathalu site:www.jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,vadina ante idera telugu.sex.story,boothu kathalu,actrs sex stories telugu,telugu actress se srories,telugu boothu kathalu,girl high school 14 telugu sex stories, xossipy,Sitha Katha

yester day

 

Also Read :

Girls High School 6

Barthala maarpidi 9

vadinante idera 7

Mahire Maridi 10

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page