Srungara Kathamaalika

Srungara Kathamaalika – 124 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika - 124 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika – 124 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Mahesh.thehero

Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories
Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

కీర్తి నా ప్రక్కనే రా అని పడుకున్న ఇద్దరినీ ఎత్తుకుని ICU దగ్గరకువచ్చాడు . లావణ్య బుజ్జిమహేష్ ను – అంటీ పెద్దమ్మ బుజ్జిఅమ్మను ఎత్తుకుని జోకొట్టారు . కీర్తిని ఎత్తుకుని లోపల చూసి కన్నీళ్లను తుడుచుకుని లావణ్య కీర్తి అమ్మానాన్నలు……..
ప్రక్కనే అని సైగచెయ్యడంతో మేమున్న దగ్గరకు వచ్చాడు . తన పేరెంట్స్ ను చూడగానే దుఃఖం తన్నుకువచ్చేసింది కీర్తికి , అమ్మా అంటూ గుండెలపైకి చేరిపోయింది .
ప్రాణంలా హత్తుకొని థాంక్స్ బాబు , అన్నయ్యకు ఏమీకాలేదు తల్లీ ……… కాసేపట్లో నడుచుకుంటూ వచ్చి నిన్ను ప్రేమతో ఎత్తుకుంటాడు అని ఓదార్చింది .

కృష్ణగాడు పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగాడు . 
 ప్రక్కకు పిలుచుకొనివచ్చి కీర్తి అన్నయ్యకు మాత్రమే కాలు విరిగింది , మిగతావారందరికి బలమైన దెబ్బలే తగిలాయి కానీ ఎముకలు విరగలేదు అని బదులిచ్చాను . 
మరి మహి ?
బ్లడ్ ఎక్కువగా పోవడం వలన స్పృహ కోల్పోయింది . చెల్లీ నేను బ్లడ్ ఇచ్చాము . కుడి అరచేతికి కుట్లు పడ్డాయి . మత్తు ఇంజక్షన్ వెయ్యడం వలన స్పృహలోకి రావడానికి మరొక గంట పట్టొచ్చు . 

ఆనాకొడుకులను ……… అంటూ కోపంతో ఊగిపోయాడు కృష్ణగాడు మొత్తం వాడి బ్యాచ్ ను మొత్తం రాత్రికి రాత్రి బొక్కలో వేసేలా ఆర్డర్స్ వేసాను , మన స్ట్రీట్ మొత్తం పోలీసులను ఉంచాను . రేయ్ మామా ……… వాడు నిజానికి అక్కయ్య వెనుక పొడవబోయాడట , బుజ్జిఅక్కయ్య అడ్డునిలబడింది అధిచూసి మహి పరుగునవచ్చి ఇంతేరా ఇంత గ్యాప్ లో అక్కయ్యకూ – బుజ్జిఅక్కయ్యకు చిన్న దెబ్బ కూడా తగలనీకుండా రెండుచేతులతో కత్తిని ఆపి………… అంటూ కన్నీళ్ళతో నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు . 
ఇద్దరమూ ………. బుజ్జిఅమ్మను బుజ్జిమహేష్ ను వాళ్ళ వాళ్ళ గుండెలపై పడుకోబెట్టుకొని కూర్చున్న పెద్దమ్మ లావణ్య ప్రక్కనే కుర్చీలలో కూర్చున్నాము . మహికి ఏమీకాకూడదని అమ్మవారిని ప్రార్థించాము .
డాక్టర్స్ 15 నిమిషాలకొకసారి మహినీ – కుర్రాళ్ళనూ చెక్ చేసి వెళుతుండటం కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయం .

అర గంట తరువాత కీర్తి అన్నయ్యను తప్ప మిగతావారందరినీ జనరల్ వార్డ్ కు షిఫ్ట్ చెయ్యడంతో వాళ్ళ పేరెంట్స్ వెళ్లి పలకరించారు , కీర్తి తన పేరెంట్స్ తోపాటు ICU కు వెళ్లి ఇంకా స్పృహలోకి రాని తన కొడుకు ప్రక్కనే కూర్చున్నారు .
 దాదాపు రెండు గంటల తరువాత అక్కడ కీర్తి అన్నయ్య ఇక్కడ మహి , బుజ్జిఅమ్మా బుజ్జిఅమ్మా అమ్మా అమ్మా …………అని కలవరించడంతో , 
చెల్లి పరుగునవచ్చి అన్నయ్యా ……..మహీ కలవరిస్తోంది అని పిలిచింది .
పిల్లలను ఎత్తుకుని లావణ్య లాస్య పెద్దమ్మ అంటీతోపాటు కాస్త సంతోషంతో లోపలికివెళ్లాము .
మహి స్పృహలోకి వచ్చి , అక్కయ్య ఒడిలో కన్నీళ్ళతో బాధపడుతూ కూర్చున్న బుజ్జిఅక్కయ్యను చూసి సడెన్ గా లేచి కూర్చుని , బుజ్జిఅమ్మా ………. మీకేమీ కాలేదు కదా రెండుచేతులతో అందుకోబోయింది .
మహీ మహీ ……… జాగ్రత్త అని బుజ్జిఅక్కయ్యతోపాటు చుట్టూ చేరిన అందరూ చేతులవైపు చూయించారు .
చిన్న గాయాలకే ఇంతపెద్ద కట్లు వేసేశారా అని నవ్వుకుని , అయితే బుజ్జిఅమ్మను ఎత్తుకోలేనా అని బాధపడింది .
మహీ ……… అంటూ అక్కయ్య మీద నుండే బెడ్ పైకి చేరి చేతులను తాకకుండా గుండెలపై వొదిగిపోయి , నాకేమీ కాలేదు మహీ ……. దేవతలా వచ్చి ఇద్దరు అమ్మలనూ కాపాడావు కదా ………..ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మహీ ……… నొప్పిగా ఉందా అని బాధతో అడిగింది .

ఇప్పటివరకూ ఉండేది మా బుజ్జిఅమ్మ హత్తుకోగానే ఎగిరిపోయింది , నిజం బుజ్జిఅమ్మా ………. హాయిగా ఉంది అని తన చెంపలతో బుజ్జిఅక్కయ్య కన్నీళ్లను తుడిచి , ప్రాణంలా చూస్తున్న నావైపు చూసి కన్నుకొట్టి , బుజ్జిఅమ్మా అమ్మా ఒసేయ్ లావణ్య లాస్య పెద్దమ్మా అంటీ నొప్పికూడా లేదు అని చేతులను మడుచుకోబోయింది.
ఆహా ………. కుట్లు ఊడిపోతాయి అలాగే ఉంచమని చెప్పాను .
లావణ్య లాస్య వైపు చూసి నవ్వుకుని బుజ్జిఅమ్మా……….. మీ తమ్ముళ్లు వాళ్ళను భలే కొట్టారు లేకపోతే మా బుజ్జిఅమ్మనే పొడవాలని చూస్తారా………..
నీ రక్తం చూసి మరింత కోపంతో అలా ……… అని కృష్ణగాడు నానుండి కాస్త దూరం జరిగాడు . 
మహి లావణ్య ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకుని , పెద్దమ్మా – ఒసేయ్ లావణ్య బుజ్జిఅమ్మనూ – బుజ్జిమావయ్యను బెడ్ పై పడుకోబెట్టండి ఎంతసేపు ఎత్తుకుంటారు అని ప్రక్కకు జరిగింది . ప్రక్కనే బుజ్జిఅమ్మనూ – పాదాల దగ్గర బుజ్జిమహేష్ ను పడుకోబెట్టారు .

 బుజ్జిఅక్కయ్య :  తమ్ముళ్లూ ………. మహి స్పృహలోకి వచ్చింది చూసారు కదా సంతోషమే కదా కాసేపు బయట ఉండండి అనిచెప్పింది.
అక్కయ్య : బాబూ ………. మీరు లేకపోయుంటే ఏమిజరిగేదో ఊహించుకుంటేనే భయమేస్తోంది . మీ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేము అని దండం పెట్టబోతే , 
బుజ్జిఅక్కయ్య వెంటనే చేతులను ఆపేసి , అక్కయ్యా ………. మీరలా చేస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు . మీకు ఏమైనా అదే అదే నాకు ఏమైనా అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉండేవారు కాదు , తమ్ముళ్లూ ……… మీరు వెళ్ళండి అని అక్కయ్య కన్నీళ్లు తుడిచింది .
లవ్ యు బుజ్జిఅక్కయ్య ……… అని గుండెలపై చేతినివేసుకొని బయటకువెళ్లాము .
అక్కయ్య : బుజ్జిచెల్లీ ………. నాకు అడ్డుగా నిలబడ్డావు కత్తి కదా నీకేమైనా అయ్యుంటే నేను ప్రాణాలతో ఉండేదాన్నా ………..
బుజ్జిఅక్కయ్య : మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన అక్కయ్యకు చిన్న దెబ్బ తగిలినా నాతోపాటు త……… మా అమ్మ అదే మీ చెల్లి గుండె ఆగిపోతుంది అక్కయ్యా ………, మా ప్రాణాలర్పించయినా మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాము .

బుజ్జిఅక్కయ్య మాటలకు అందరూ చలించిపోయి ఉద్వేగంతో ప్రాణంలా హత్తుకున్నారు . అక్కయ్య మహి ప్రాణంలా బుజ్జిఅక్కయ్యను అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు . బుజ్జిచెల్లీ ……… అంటూ కళ్ళల్లో చెమ్మతో ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా హత్తుకొని ముద్దుల వర్షం కురిపించారు . 
మహీ : బుజ్జిఅమ్మా ………. నాకు కూడా అలానే ముద్దులుపెట్టాలని ఉంది .
అక్కయ్యా ……… ఒక్క నిమిషం అని మహి గుండెలపైకి చేరి బుగ్గలను చూపించడంతో , లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు soooooo మచ్ బుజ్జిఅమ్మా……. అని ముద్దుల వర్షం కురిపించి మురిసిపోతుంటే ,
లవ్ యు మహీ …….. అంటూ బుజ్జిచేతులతో గట్టిగా హత్తుకొని ఉమ్మా ఉమ్మా ……. అంటూ ముద్దులు పెట్టడంతో , అందరూ కన్నీళ్లను తుడుచుకుని నవ్వుతూ చప్పట్లు కొట్టారు . 
ఆ సౌండ్ కు బుజ్జిఅమ్మ మేల్కొని లేచి కూర్చుని అమ్మా ఆకలి అనబోయి , మహి చేతులను దాచుకునేలోపు చూసేసి , మహీ …….. ఏమైంది ఇంతకీ ఎక్కడ ఉన్నాము అని చుట్టూ చూసి , దాచుకున్న మహి చేతులను చూస్తూ ఒక్కసారిగా కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళతో మహిని హత్తుకుంది .
బుజ్జిఅమ్మా ……….ఏమీ కాలేదు చిన్న గాయం అంతే , అప్పుడే డాక్టర్ గారు లోపలికి రావడంతో , 
మహి : డాక్టర్ గారూ ………. నేను బానే ఉన్నాను . Please please………. నన్ను డిశ్చార్జ్ చెయ్యండి . ఇక్కడి కంటే ఇంటిదగ్గర చుట్టూ  నా ప్రాణమైన వాళ్ళతోనే హ్యాపీ ………. please please ……….
లావణ్య : ఒసేయ్ ఒక్కరోజైనా ………..
డాక్టర్ : its alright ………. మహీ …….. నీ ఇష్టప్రకారమే చుట్టూ ప్రాణమైన వాళ్ళతోనే హాయిగా రెస్ట్ తీసుకో ఇంకా త్వరగా కొలుకుంటావు , మందుల కంటే ప్రేమే అన్ని రోగాలనూ నయం చేస్తుంది . రోజూ ఒకసారి హాస్పిటల్ కు వస్తే సరిపోతుంది . ప్రక్క ICU లో ఉన్నవాళ్లు కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నారు . నర్స్ …….. ఆ ఏర్పాట్లు చూడమని చెప్పారు . 

బుజ్జిఅమ్మా ………. ఇదిగో డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఇంటికి వెళ్లిపోతున్నాము . బుజ్జిఅక్కయ్య , బుజ్జిఅమ్మ కన్నీళ్లను తుడవడంతో , 
లవ్ యు బుజ్జిఅమ్మా – బుజ్జిబుజ్జిఅమ్మా …….. అంటూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ బుగ్గలపై చెరొక ముద్దుపెట్టింది .
లవ్ యు మహీ ……… అంటూ ఇద్దరూ ఒకేసారి చెరొకవైపు ముద్దులుపెట్టడంతో మహి ఆనందాన్ని చూసి అందరూ ఆనందించారు .
అర గంటలో నర్స్ డిశ్చార్జ్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి సర్ ……… బిల్ మీరే …….. 
Yes yes …….. అంటూ కృష్ణగాడు వెళ్లి అందరి ట్రీట్మెంట్ బిల్స్ కౌంటర్లో పే చేసి , ట్రీట్మెంట్ తరువాత బిల్ అడిగినందుకు చాలా చాలా థాంక్స్ అనిచెప్పేసి నాదగ్గరకు వచ్చి నర్సుకు చూపించాడు .
 అందరివీ పే చేసేసారు అని మహి ఫైల్ అందించి వెళ్లి ఎవరి ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ వారికి అందజేశారు .
నర్స్ ………. ట్రీట్మెంట్ అమౌంట్ ……….
బయట ఉన్నవారు అందరివీ పే చేసేసారు మీరు ఇంటికి వెళ్లొచ్చు , పూర్తి రికవరీ అయ్యేంతవరకూ రోజూ ఒకసారి హాస్పిటల్ కు వస్తే సరిపోతుంది .

మీరు ఇప్పుడు ఇలా మమ్మల్ని పట్టుకుని లేచి నిలబడ్డారంటే – ప్రాణాలతో ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరి వల్లనే ఎలా వచ్చారో దేవుళ్ళా వచ్చి కాపాడారు .
 ఐదుగురూ ఒక్కసారిగా కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళతో నాన్న అమ్మా ……….మమ్మల్ని క్షమించండి . మమ్మల్ని రౌడీలు కొట్టడానికి కొద్దిసేపటి ముందు మేము ఆరుగురమూ కలిసి కేవలం క్యారెమ్ బోర్డ్ పగలగొట్టారని కోపంతో ఆ అన్నయ్యల నోటిలోనుండి  వచ్చేలా కొట్టాము అని బాధపడుతూ చెప్పారు . 
అంకుల్ వాళ్ళు…….. పెద్ద తప్పు చేశారు ……….అని ఫీల్ అవుతున్నారు .
నాన్నగారూ వెంటనే ఆ అన్నయ్యల దగ్గరకు తీసుకువెళ్లండి , కాళ్లపై పడైనా క్షమాపణ కోరుకుంటాము అని వీల్ చైర్లో కీర్తి అన్నయ్యకూడా మాదగ్గరకువచ్చి నొప్పి ఉన్నా , అన్నయ్యలూ క్షమించరాని తప్పు చేసాము క్షమించండి అని పాదాలను తాకాబోతుంటే , తమ్ముళ్లూ …….. అని ఆపాము .
మీరేమీ తప్పు చెయ్యలేదు మీ చెల్లెళ్ళపై ప్రేమ వలన మాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు , ముందుగానే జాగ్రత్త పడటం మాకైతే సంతోషమే . చెల్లిని టీజ్ చేశారని కొట్టడం ఏంటి నరికేయ్యొచ్చు కానీ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి . ఇక వాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళ మనుషులు ఎవ్వరూ మీపై రాకుండా మీ పోలీస్ అన్నయ్య సెట్ చేసేసారు .
సర్ …….. మీరు పోలీస్ …….. అని తలదించుకున్నారు . 
అవును అన్నయ్యా ……… కృనాల్ గారు పెద్ద పోలీస్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బుజ్జిఅమ్మ నాన్నగారు అని చెప్పానుకదా …………

 క్షమించండి సర్ అని కన్నీళ్ళతో చెప్పారు .
 కృష్ణ : తమ్ముళ్లూ ……….. దేశానికి మీలాంటి అన్నయ్యల అవసరం ఎంతైనా ఉంది . మేము చాలా గర్వపడుతున్నాము . సర్ కంటే అక్కయ్యలూ అనిపిలిస్తే అదికూడా సంతోషంతో మరింత హ్యాపీ …… sorry sorry ……… ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నవ్వమని చెప్పడం అన్యాయం అనిచెప్పాడు .
 ఆరుగురూ నవ్వి అన్నయ్యలూ ………… ఐదుగురు చుట్టుముట్టినా బాహుబలుల్లా ఒక్క విధుల్పుతో అంతెత్తుకు ఎగిరిపడేంత బలం ఉన్నా , ఇద్దరే ఇద్దరము పట్టుకుని కొడుతుంటే మమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టలేదు అని అడిగారు .
ఇద్దరమూ నవ్వుకుని మీ మంచితనమే మిమ్మల్ని కాపాడింది . తమ్ముళ్లూ …….. క్యారెమ్ బోర్డ్ ఒకటి చాలా లేక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ………….
అన్నయ్యలూ ………… అని మళ్ళీ కాళ్లపై పడిబోతుంటే ఆపి , అన్నయ్యలూ …….. అందరినీ జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకెళ్లండి వెనుకే మేమూ వచ్చేస్తాము అనిచెప్పాను .

అవును బాబు – అన్నయ్యలూ ………. మహికి ఎలా ఉంది అని అడిగారు . 
చేతికి కుట్లు పడ్డాయి అంకుల్ ……….. 
అంతా మావల్లనే నాన్నగారూ , అన్నయ్యలూ ………… ఇంటికిరాగానే మహిని చూడాలి అని కన్నీళ్ళతో కృంగిపోతున్నారు . 
తమ్ముళ్లూ ………. మీ ఆప్యాయమైన చెల్లి నవ్వుతోంది చూడండి అని కృష్ణగాడు ICU డోర్ తెరిచి చూపించాడు .
కారుణ్య ఇంద్రజ వెళ్లి ………. మహీ అంటూ కన్నీళ్ళతో హత్తుకొని , ఎలా ఉంది అని నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , అన్నయ్యలు బాధపడుతున్నారని చూయించింది .

మళ్లీ నావైపు కన్నుకొట్టి నవ్వి , అన్నయ్యలూ ……… నొప్పిగా ఉందా అని బాధపడుతూ అడిగింది .
అందరూ కళ్ళల్లో చెమ్మతో లేదు మహీ ………, మా వల్లనే ………. అని వారి నాన్నలపై వాలి బాధపడుతున్నారు .
అయ్యో అన్నయ్యలూ ……… నాకైతే నొప్పినే లేదు . చూడండి సంతోషంగా నవ్వితున్నాను . మీ వెనుకే నేనూ వచ్చేస్తున్నాను . ఈ రాత్రంతా హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోండి ఉదయం కలుద్దాము . నేనే మా బుజ్జాయిల ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పడంతో , 
కన్నీళ్ళతోనే థాంక్స్ మహీ ………. అని బయటకువెళ్లి కార్లలో కూర్చున్నారు . 

నర్స్ లోపలికివెళ్లి……. మీ ఇష్టం మేడం ఏక్షణమైనా వెళ్లిపోవచ్చు ఉండాలన్నా ఉండొచ్చు అనిచెప్పింది . 
వెంటనే వెళ్లిపోతాము , హాస్పిటల్ వాతావరణం అంటేనే నాకు భయం అందుకే ఇప్పటిదాకా ఒక్క ఇంజక్షన్ కూడా వేసుకోలేదు అని బుజ్జిఅక్కయ్య బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దుపెట్టి నవ్వుకుంది . 
బుజ్జిఅమ్మా …….. వెంటనే వెళ్లిపోదాము . నొప్పి అయినప్పుడల్లా చెబుతాను మీరు ముద్దుపెట్టాలి . వెంటనే ఎగిరిపోతుంది . 
లవ్ యు మహీ ……….. అని బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి , అక్కయ్య మీదకు చేరి జాగ్రత్త మహీ ……….. లావణ్య లాస్య ………. జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి . 
 లావణ్య : ఒసేయ్ మహీ ……… నువ్వు స్పృహలో లేనప్పుడు మనోజ్ గారేనే నిన్ను రెండుచేతులతో ఎత్తుకుంది . కాస్త రొమాంటిక్ గా ఆలోచించవే ……….
మహి : అవునా ………ప్చ్ …….. ఆ ఫీల్ మిస్ అయిపోయాను గుసగుసలాడారు . 
 లావణ్య : ఇప్పటికీ ఆ అవకాశం ఉందికదా ఉందికదా ………..అని బుగ్గపై ముద్దుపెట్టింది .
మహి తియ్యదనంతో జలదరించి డోర్ వైపే ప్రేమతో చూస్తూ , వద్దులేవే అమ్మ బాధపడుతుంది . 
లావణ్య : నీకు ఇష్టమని ఒక్కమాట చెప్పు మిగతాది మేము చూసుకుంటాము . నీ ఆనందం కంటే అమ్మకు మరొక సంతోషం ఏముంటుంది చెప్పు .
మహి ఆలోచనలో పడటం చూసి , ఇక నాకు వదిలెయ్యవే అని బుజ్జిఅక్కయ్యకు మాత్రమే కనిపించేలా అక్కయ్య వెనక్కువచ్చి , మహి ……… మీ తమ్ముడు ఎత్తుకోవాలని ఆశపడుతోంది కానీ అమ్మ ………. అని సైగలతో చెప్పింది .

బుజ్జిఅక్కయ్య వెంటనే మహివైపు తన అందమైన సిగ్గుని చూసి లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు ………. ఉమ్మా ఉమ్మా ఉమ్మా ………. లవ్ యు sooooo మచ్ మహి , అక్కయ్యా ………. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక కారులో వస్తారు మనం మరొక కారులో వెళదాము పదండి , మహి ఇంట్లోకి వచ్చేలోపు తనకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగకుండా అన్నీ ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి కదా , అమ్మా మీరు మహితోపాటు రండి – పెద్దమ్మా అంటీ ……… వంట మధ్యలో వదిలేసి వచ్చారు పదండి వండుదాము అని చెల్లివైపు కన్నుకొట్టడంతో ,
 చెల్లి : ఏదో గమ్మత్తు ఉండే ఉంటుంది అని నవ్వుకుని అలాగే బుజ్జిఅక్కయ్యా ……… , అక్కయ్యా ……… వెళ్ళండి నేను జాగ్రత్తగా పిలుచుకొని వస్తాను అని చెప్పడంతో , అందరూ లేచి లావణ్య లాస్య జాగ్రత్తగా రండి అనిచెప్పి బుజ్జిఅక్కయ్యను ఎత్తుకుని ICU బయటకువచ్చారు అక్కయ్య . 
రేయ్ మామా కార్లు రెడీగా ఉన్నాయేమో చూడమని పంపించి నేనూ అక్కయ్య వెనుకే వెళ్లబోతోంటే , 
తమ్ముడూ ………. మావెంట నాన్న ఉంటారులే , తమరు మరొక కారులో రండి అని ముసిముసినవ్వులతో అక్కయ్య బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి , ఆ ముద్దును నాకు విసిరింది .
క్యాచ్ పట్టేసి బయటే నిలబడ్డాను . 

మొబైల్ రింగ్ అవ్వడంతో చూస్తే చెల్లి , చెల్లెమ్మా ………అని ఏవో మాటలు వినిపించడంతో ఆగిపోయాను . 
లావణ్య :  ఒసేయ్ మహీ ………. ఇదే మంచి అవకాశం మనోజ్ గారికి ప్రపోజ్ చేసెయ్యి , మనోజ్ గారి ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన బుజ్జిఅక్కయ్యను కాపాడావు . నువ్వు చేయకపోయినా నీలో ఉన్న మనోజ్ గారి మరియు కృష్ణ అమ్మ రక్తం వలన చివరికి చేరేది ఆ గూటికే , అమ్మా మీకు ఇష్టమేగా ……….
చెల్లి : ఏమో ఏమో ……… ఇందులో నన్ను మాత్రం ఇన్వాల్వ్ చెయ్యకండి . కావాలంటే చెవులు మూసుకుంటాను .
లవ్ యు చెల్లీ ……….. అని నవ్వుకున్నాను .
మహి : బుజ్జిఅక్కయ్య ………. మనోజ్ గారికి ఎంతైతే ప్రాణమో , నాకూ మనకూ అమ్మకూ అంతే ప్రాణం కదే , బుజ్జిఅక్కయ్యకు ఏమైనా జరుగుంటే ……….. అమ్మా తల్లీ …….. అలా ఎప్పటికీ జరగకూడదు అని అమ్మవారిని ప్రార్థించి . కావాలంటే నా ప్రాణం తీసేసుకో , ఎందుకో తెలియదు రోజుల్లోనే మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది బుజ్జిఅమ్మ . ఈ సమయంలో మనోజ్ గారికి ప్రపోజ్ చేస్తే బ్లాక్మైల్ అవుతుంది . మీ బుజ్జిఅక్కయ్యను కాపాడాను కాబట్టి నన్ను ప్రేమించాల్సిందే అని ……… నాకు వారి మనసులో స్థానం కావాలి . బుజ్జిఅక్కయ్యను ప్రాణంలా చూసుకుంటాను అని వారికి నమ్మకం కలగాలి . బుజ్జిఅమ్మ కోసం అవసరమైతే నేను పిల్లలను కూడా కనను . బుజ్జిఅమ్మే నాకు సర్వస్వం . 
అంతే మహీ ………. అంటూ చెల్లి వెళ్లి ప్రాణంలా మహిని కౌగిలించుకున్నట్లు , నా హృదయం చలించిపోయింది . 

కృష్ణ అమ్మా ……… ఒక్కటి మాత్రం నిజం మనోజ్ గారిని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను . మాకు తెలుసు ఇంటిని మార్చడం – నా ఫీజ్ కట్టడం – అమ్మను కించపరిచిన స్కూల్ స్టాఫ్ కు బుద్ధిచెప్పి అమ్మకు sorry చెప్పించి అమ్మ గౌరవాన్ని లాపాడటం – కార్లు కొనడం – షాపింగ్ – బుజ్జాయిలకు గిఫ్ట్స్ ……….. అన్నీ అన్నీ మనోజ్ గారే చేసారని ………..
నేను షాక్ లో ఉండిపోయాను .
ఇవన్నీ చేసారనో నేను ప్రేమించడం లేదు , వారిని తొలిసారి చూడగానే ఇతడే ఇతడే అని నా హృదయం మనసు తెలిపిన క్షణం నుండే ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను . ఏదో శక్తి మమ్మల్ని కలపడానికి ప్రయత్నిస్తోందని బలంగా నమ్ముతున్నాను . బుజ్జిఅమ్మను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటాను – మిమ్మల్ని ప్రాణంలా సేవించుకుంటాను . ఇవన్నీ అమ్మకు నచ్చి మనఃస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటేనే అని ఉద్వేగంతో చెప్పింది .
మా బంగారం మహీ నువ్వు ………. మా అక్కయ్యను పిల్లలను ఎలా చూసుకున్నావో మాకు తెలియదా ………., అంతకంటే అదృష్టమా ……… ఇప్పుడు నీకు నేను ఏ సహాయమూ చేయలేను తల్లీ , ఎందుకు అనేది త్వరలోనే తెలుస్తుంది . అయినా నీ ప్రేమను ఆపమని నేను చెప్పడం లేదు అని నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టింది చెల్లి.
లవ్ యు అమ్మా ………… అని చేతులు తాకించకుండా సంతోషంతో హత్తుకుంది .

లావణ్య : ఒసేయ్ మహీ ……… ఈరోజు ప్రపోజ్ చెయ్యడం లేదు అయితే , కానివ్వు ఏమిచేస్తాం wait చేస్తాం అని అందరూ నవ్వుకుని , మహీ are you రేదీన్ని అడిగింది.
తల ఊపడంతో ………
లావణ్య బయటకువచ్చి థాంక్స్ మనోజ్ గారూ ఇక్కడే ఉన్నందుకు , మహి నడవలేకపోతోంది – వీల్ చైర్లో కూర్చోపెడదామంటే కూడా చేతులు తగిలి నొప్పి ……
స్స్స్……… అన్నాను .
 లావణ్య : అందుకే అందుకే ………..
నేను :  అందుకే …………
 లావణ్య : అందుకే ……….మీరు ఎత్తుకుని ……… అప్పుడు ఎలాగైతే ఎత్తుకుని హాస్పిటల్ కు వచ్చారో అలా ……….మావల్ల కావడం లేదు .
నేను : మీవల్లనే కావడం లేదు అంటే , ఇక నావల్ల ఎలా అవుతుంది . 
లావణ్య : ఫైట్ గుర్తుచేసుకున్నట్లు తలను పైకెత్తి , అమ్మో …….. పందులలాంటి వాళ్ళను విసిరేశారు .
నేను : అప్పుడేదో మహి రక్తం చూసి ఆవేశంతో …………అలా …….
లావణ్య : నా చేతిని అందుకొని లాక్కుని వెళ్లి ఒకసారి ఆ కట్లను చూసి చెప్పు పాపం అనడం ఆలస్యం .
మహిని రెండుచేతులతో జాగ్రత్తగా ఎత్తుకుని ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా బయటకు నడిచాను .
యాహూ …….. అంటూ ఎగిరి గెంతులేసి నా వెనుకే ఫాలో అయ్యారు . మహి ఆఅహ్హ్హ్……… అని వెంటనే పెదాలపై చిరునవ్వుతో అందమైన సిగ్గుతో కన్నార్పకుండా నన్నే చూస్తూ పరవశించిపోతోంది .

మమ్మల్ని చూడగానే వదినగారు బయటకు పరుగుతీసి డోర్స్ మొత్తం తెరిచింది . వెనుకే వచ్చిన చెల్లిని ముందు కూర్చోమనిచెప్పి , మహీ ……… చేతులు జాగ్రత్త అని అతినెమ్మదిగా కారులోని చెల్లి ప్రక్కనే కూర్చోబెట్టాను . 
నా బుగ్గపై మహి పెదాలు తాకగానే జిల్లుమంది . 
Sorry మనోజ్ గారూ ……….. 
Its alright ………. చెల్లెమ్మా ……… సీట్ బెల్ట్ పెట్టు చేతులు దేనికీ కదలకుండా చూసుకోమని చెప్పి ముందు ఎక్కి కూర్చున్నాను .
లావణ్య వాళ్ళు ఎక్కి ప్రపోజ్ చేయకపోయినా ముద్దు ……… wow లవ్ యు అంటూ అందరూ ముద్దులతో ముంచెత్తారు .

ఆలస్యమైనా పర్లేదు కాస్త నెమ్మదిగా వెళ్ళండి సడెన్ బ్రేక్ వెయ్యకండి అని వదినకు చెప్పాను . స్టార్ట్ చేసి నెమ్మదిగానే పోనిచ్చారు . 
 మహి చెల్లి భుజం పై తలవాల్చి కన్నార్పకుండా నన్నే ప్రేమతో చూస్తుండటం మిర్రర్ లో చూసి వెంటనే వెనక్కు తిప్పేసాను .
వెనుక అందరూ ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకున్నారు . 
లావణ్య : మనోజ్ గారూ …….. ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఫైట్ భలే చేసారండి , ఒక్క ఫైట్ తో ఏరియా మొత్తానికి హీరో అయిపోతారు రేపటి నుండి కంగ్రాట్స్ ………
9 సంవత్సరాలు జైలు జీవితం గడిపినవాళ్లకు ఆమాత్రం శక్తి ఉంటుంది . 
అంతే వెనుక ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయిపోయి చెల్లివైపు చూసారు .
నిజం ………. అన్నయ్య మాత్రమే కాదు నేను మా వారు కూడా అని బదులిచ్చింది చెల్లి .

కాసేపు నిశ్శబ్దం తరువాత ఎందుకు అని అడగబోతే ………..
మీ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలను ఇప్పుడే చెప్పలేము . అన్నయ్యను ప్రేమించడంలో ఇదికూడా ……… ఒక సమస్య ……… అంతలోనే ఇంటికి చేరుకున్నాము . 
చెల్లెమ్మా …….. జాగ్రత్త అని కిందకు దిగివెళ్లి కృష్ణగాడు గేట్ ఓపెన్ చేశాడు నేనూ వెళ్లి  అక్కడే నిలబడ్డాను . మహీ ……. ఒక్కటి మాత్రం నిజం నీ ప్రేమ ఎంత స్వఛ్చమైనదో , అన్నయ్య అంత మంచివారు అని నుదుటిపై ముద్దుపెట్టబోయి ఆగడంతో , 
అమ్మా …….. అంటూ ప్రాణంలా గుండెలపై తలవాల్చింది . 
చెల్లి ముద్దుపెట్టడంతో లవ్ యు అంది .
మహీ ……… వచ్చేసావా అని బుజ్జిఅమ్మతోపాటు బుజ్జిఅక్కయ్య పరుగున వచ్చారు. వెనుకే అక్కయ్యావాళ్ళు రావడంతో , చెల్లిని హత్తుకునే కిందకు దిగి నావైపే ప్రేమతో చూస్తూ నెమ్మదిగా లోపలికివెళ్ళింది మహి .

126c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Srungara Kathamaalika – 124, శృంగార కథామాళిక , telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,telugu actress sex stories,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,Srungara Kathamaalika

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page