SUDHA RAANI

SUDHA RAANI- 6 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 6 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 6 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

  Ravi9kumar

SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu
SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

 

నేను కంగారు పడుతూ ఉంటే దివ్య తెలివిగా తన చేతిలో ఉన్న బట్టలు పక్కన మంచం మీద పెట్టి నా దగ్గరకి వేగంగా వచ్చింది . అలా నా దగ్గరకి వచ్చిన దివ్య కొంటెగా నవ్వుతూ ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆ గదిలోనే ఒక మూలకి నన్ను తీసుకెళ్లింది.

నన్ను తీసుకొచ్చిన ఆ మూలన వెడల్పాటి ముడు చెక్కలు అడ్డంగా ఉంటూ చిన్న స్తలాన్ని ఆ గదిలోనే మరో గదిలాగా మార్చాయి. ఆ చెక్కలు సుమారు 6 అడుగుల ఎత్తులో 10 అడుగుల పొడవునా అడ్డుగా ఉంచారు. బహుశా ఈ గదిలో ఉన్న వారు బట్టలు మార్చుకోడానికి ,అడ్డుగా ఉన్న చెక్క వెనుక ఈ మూలని ఉపయోగిస్తారేమో . అవును అక్కడ సుధా విడిచిన బట్టలు, వాటితో పాటు నా మాసిన బట్టలు  కూడా నాకు కనిపించాయి. ఆ స్తలం కచ్చితంగా బట్టలు మార్చుకోడానికి తెలివిగా అనుకూలంగా సిద్దం చేశారు.

నాకు అర్ధం అయిన విషయం ఏంటంటే ‘నేను దివ్య అక్కడ ఉంటే కచ్చితంగా ఉమ గారు మమ్మల్ని చూడరు’ . కాబట్టి కొద్దిగా నా బయం పోయి నా వెనుక ఉన్న దివ్యని  చూశాను. దివ్య నన్ను తదేకంగా చూస్తూ ఉండగా అదే సమయంలో ఉమ గారు మేము ఉన్న గదిలోకి వచ్చి తనలో తానే పెద్దగా “ ఈ అబ్బాయికి  బట్టలు ఇవ్వమని చెప్పాగా దివ్యకి  ! అదెక్కడుందో …. నా ముందే కదా ఈ గదిలోకి వచ్చింది ! ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరే, ఏంటిది !” అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంది.

ఆమె అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా నా వెనుక ఉన్న దివ్య చిన్నగా నాతో “ ఏంటి బావ గారు ఇది ! హా ….. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు అనే ద్యాశ లేకుండా ఇలా ఒక్క టవల్ కట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారా అమ్మో …..  అయినా ఇలా మా అమ్మ చూస్తే ఇంకేమైనా ఉందా ! అసలు ఏంటి మీరు ఆ టవల్ వెనుక ఏదో దాస్తున్నట్టున్నారు … ఏది నన్ను చూడనివ్వండి ” అని అంటూ నా టవల్ ని లాగడానికి పట్టుకుంది.

ఈ పిల్ల ఏంటి ఇలా అంటూ నా టవల్ లాగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉందే ! అయ్యో, ఏంటి …. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యలి’ అని అనుకుంటూ దివ్య చేతిని పట్టుకొని టవల్ లాగకుండా అపుతూ ఉన్నాను. కానీ ఆ సమయంలో నా ప్రయత్నం ఫలించక అనుకోకుండా దివ్య నన్ను ముందుకు తోసేసి నా టవల్ లాగేసింది.

ఇంకేముంది దివ్య నన్ను ముందుకు తోయడంతో ముందుకు వెల్లకిలా  పడడం , నా టవల్ దివ్య చేతిలోకి వెళ్ళిపోవడం రెండూ ఒకేసారి జరిగి పోయాయి. ‘ఇలా జరిగిందేంది’ అని అనుకుంటూ వెల్లకిలా పడి ఉన్న నా మడ్డని దివ్య చూడకుండా పైకి లేచి మరో వైపు నిలబడ్డాను.

అంతే , దివ్య నా మడ్ద చూడలేదు. కానీ దివ్య అమ్మ ఉమ గారు అదే రూమ్ లో నా కోసం వెతుకుతూ వెతుకుతూ నేను కనబడక పోయేసరికి బహుశా వెళ్లిపోదామని అనుకుందో ఏమో, కానీ అదే సమయంలో నేను పడిన చప్పుడు విని వెనక్కి తిరిగి నన్ను , అలాగే మెత్తబడి ఉన్న నా మడ్డని అనుకోకుండా చూసేశారు.

ఆమె చూస్తుందనే అనుకుంటా నా మడ్ద నా ప్రమేయం లేకుండ మెత్తగా ఉన్నది మళ్ళీ పూర్తిగా నిగిడి నరాలు బయటికి కనిపించేంత పెద్దగా అయ్యి ముందు గుండు ఎర్రగా మెరుస్తూ ఆమెకి పలకరిస్తూ ఉంది.

నా మడ్డని చూసిన ఆమె ముందు కంగారు పడి , ఆ వెంటనే తేరుకొని నిగిడిన నా మడ్డనే తదేకంగా చూస్తూ కొద్దిగా కోపంతో నాతో “ ఏమన్నా బాగుందా అబ్బాయ్ ఇది …. ఏదో నీకు ఇష్టమైన కూరలు అడిగి తెలుసుకొని అప్పుడు వంట చేద్దాం అని అనుకోని , నీకోసం ఈ గదిలోకి వస్తే నువ్వేమో ఇలా  …… అమ్మో! ఏంటి అది, నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా లావుగా అవుతూ పైకి కిందకి అంటూ ఉందే …. అమ్మో కాస్త ఏమన్నా చుట్టుకోవయ్యా , ఇలా పెద్దగా ముందు పెట్టుకొని అందరికీ చూపిస్తావా ఏంటి హవ్వా , హా …. హమ్మ్ .. నేను ఇలాగే చూస్తూ ఉండలేను అబ్బాయ్ త్వరగా ఏదో ఒక బట్టలు వేసుకొని వంట గదిలో ఉంటాను నన్ను కలుసుకో …. అంతేగాని ఇలాగే బయటికి మాత్రం రాకయ్యా అసలే పెళ్లి కానీ నా కూతురు ఇంట్లో ఉంది, అదికాని నిన్ను , నీ కాళ్ళ మద్య ఉన్న దాన్ని చూస్తే …. అమ్మో ఇంకేమైనా ఉందా స్స్.. హమ్మ్ ” అని అంటూ ఆ గది నుంచి బయటకి వెళ్తూ మళ్ళీ ఒక సారి నా నిగిడిన మడ్డని చూసి వెళ్ళిపోయింది.

ఆమె వెళ్లిన మరుక్షణం నేను ఆ గది తలుపు ముసి గొళ్ళెం వేశాను. ఇంకా అలాగే నిగిడిన మడ్డతో ఉండగానే ఇప్పటిదాకా చెక్క తలుపు దగ్గర అడ్డుగా ఉన్న దివ్య కోపంతో బయటికి వచ్చింది. అలా బయటకి వచ్చిన తన చేతిలో , ఇందాక నేను నా నడుముకి కట్టుకున్న టవల్ ని పట్టుకొని ఉంది. అంతేగాక దివ్య చిరు కోపంతో నా దగరకి వస్తూ నా మడ్డని బాగా చూస్తూ  నాతో “ ఇదేమన్నా బాగుందా బావ , నేను మాత్రమే చూడాల్సిన నీ మగతనాన్ని మా అమ్మకి కూడా చూపిస్తావా …. అరే మా అమ్మ చూస్తుందిగా కనీసం చేత్తో అయినా నీ మగతనం కప్పుకుందాం అనే ఆలోచనే లేదా బావ ….  చూస్తుందిగా అని చూపిస్తూనే ఉంటావా ! ఇదేం బాగోలేదు …… ఇప్పుడు కూడా చూడు నేను చూస్తున్నా అని తెలిసి కూడా ఎలా చూపిస్తున్నావో ! పెద్ద ఉందిలే నీకే పెద్ద మడ్ద” అని చెప్పి నా మడ్డని పట్టుకోవాలని చేతిని ముందుకు చాపి మడ్డని ముట్టుకోకుండానే వెంటనే తన చేతిని వెనక్కి తీసేసుకొని మళ్ళీ నాతో “హలో హలో ఇక మీ షో ఆపేసి ఆవిగో ఆ మంచం మీద మీకోసం నానమ్మ పంపించిన ఆ బట్టలు వేసుకొని బయటకి రండి” అని చెప్పి ఆ గది గొళ్ళెం తీసుకొని గది నుంచి బయటకి వెళ్తూ తలుపు మూసేసి వెళ్ళింది.

దివ్య చెప్పింది నిజమే అసలు ఉమ గారు చూస్తున్నారు అని తెలిసి నా చేత్తో మడ్డ కనబడకుండా దాచేయాలి కదా ! మరి అలా చేయకుండా ఆ తల్లీ కూతుర్లకి నా నిగిడిన మడ్దను చూపించేశానే…. చా  అసలు నేనేంటి మరీ ఇంతలా ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నాను.

అమ్మో ఇలా నా మడ్డని ఉమ గారికి అలాగే దివ్య కి చూపించిన సంగతి సుధారాణికి తెలిస్తే అమ్మో ! నా మడ్ద పిసికేస్తుంది. ఇక మీదట నా మడ్డని నా అదుపులో పెట్టుకోవాలి ….. హుం ఇలా అదుపులో పెట్టుకోవడం నాకు తెలిస్తే ఇలా జరిగేదా …. ఏమిటో నా జీవితం’ అని నాలో నేను అనుకోని దివ్య తెచ్చిన బట్టలు వేసుకోడానికి మంచం దగ్గరకి వెళ్ళాను.

ఇందాక దివ్య నాకోసం ఒక కొత్త పంచ అలాగే చొక్కా తెచ్చింది , ఆ రెండూ నాకు సరిగ్గా సరిపోయాయి. అసలు ఈ బట్టలు నాకు ఎందుకు ఇచ్చారో అర్ధం కాక ఆ పక్కనే ఉన్న అద్దంలో తల దువ్వుకొని ఆ గది నుంచి బయటకి అడుగు పెట్టాను. 

నేను ఆ గది నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే నాకు ఒక అద్బుతమైన అనురాగ మైన దృశ్యం నా కంటికి కనిపించింది. నేను ఇప్పుడు ఉన్న సుధా పుట్టిల్లు మిద్దె ఇల్లుతో  పాటు ముందు పెంకులతో ఒక వసారా లా ఉంది. అంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి గది కి ఇంట్లోనే వరండా లాగా ఉంటూ ఆ ఇంటి మద్యలో నుంచి పైకి చూస్తే ఆకాశం కనిపించేలా ఇంటి కప్పు పైన ఖాళీ ఉంది.

ఆ వసారా దగ్గర నులక మంచాలు మూడు వరుసగా ఒక దాని పక్కన ఒకటి వేసుకొని ఆ ఇంట్లో ఉన్న అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు. ఆ అందరికీ మద్యలో సుధారాణి చక్కని పట్టుచీర కట్టుకొని తన అమ్మ గారి ముందు కూర్చొని అమ్మ చేతి గోరు ముద్దలు తింటూ ఉంది.

అక్కడే వారి పక్కనే కూర్చొని ఆ తల్లి కూతుర్ల ప్రేమని రాఘవరావు చూస్తూ ఆనందపడుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ సుధా రాణి మాత్రమే తన అమ్మ సుశీల గారి చేతి ముద్ద తింటూ ఉంది, మిగతా అందరూ ఆ సన్నివేశం కళ్ళారా చూస్తూ సంతోపడుతూ ఉన్నారు.

అక్కడికి వచ్చిన నేను వారిని అలా చూస్తూ ఉండగా ఆ సుశీల గారు నన్ను చూసి నాతో “ ఏరా మనవడా అక్కడే నిల్చొని చూడక పోతే ఇటు వచ్చి ఈ అమమ్మ గోరు ముద్దలు తినొచ్చుగా .  ప్రయాణం చేసి బాగా అలసిపోయి ఆకలితో ఉంటావు , నీ కోసం అలాగే నా కూతురు బుజ్జమ్మ కి ఇష్టమైన బెల్లం పొంగలి చేసి నాచేత్తో తినిపిస్తూ ఉన్నాను. ఇలా తినిపించి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యిందో తెలుసా ….” అని అంటూ కంట్లో నీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడవడం మొదలెట్టింది.

అమ్మ కంట్లో నీళ్ళు చూసిన సుధా తినడం ఆపి “ ఇక ఇక్కడే ఉంటానుగా మా …. అలా ఏడవకే” అని ఆ కన్నీరు తుడిచింది. అలా సుధా ఆమె కన్నీరు తుడుస్తూ ఉండగా పెద్దకారి దివ్య , సుశీల గారితో మాట్లాడుతూ “అదేంటే నానమ్మ …. అత్తకీ నువ్వే తినిపించి బావకి కూడా నువ్వే తినిపిస్తావా ! అదేం కుదరదు …. బావకి నా చేత్తో నేనే తినిపిస్తా” అని పైకి లేచి వంట గదిలోకి వెళ్ళి ఇంకో ప్లేట్ లో బెల్లం పొంగలి వేసి నాదగ్గరకి వయ్యారంగా నడుస్తూ వచ్చి నా ముందుకి  వచ్చింది.

అలా వచ్చి చొరవతో నా చెయ్యి పట్టుకొని చనువుగా నన్ను వాళ్ళ మద్యకి తీసుకెళ్ళి సుధా పక్కన నన్ను కూర్చోపెట్టి సరిగ్గా  నాకు ఎదురుగా కూర్చొని తన చేత్తో ఒక ముద్ద తీసుకొని నా నోటికి అందిచింది . తన వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనే ద్యాశ లేకుండా ఏదో మొగుడికి తినిపిస్తున్నట్టు నా నోటికి అందిస్తూ ఉంటే నాకు కొద్దిగా గాబరా పడుతూ దిక్కులు చూస్తూ అనుకోకుండా ఉమ గారి వైపు చూశాను.

సరిగ్గా అప్పుడే ఆమె ఎవ్వరూ చూడకుండా ఒక్క సారి పైటని తీసి మళ్ళీ వేసుకుంది. ఒక్క క్షణం ఆమె సళ్ల చీలిక నా కంటికి కనిపించడంతో అనుకోకుండా నా నోరు తెరిచా …. అలా నోరు తెరిచానో లేదో నా ముందు ఉన్న దివ్య ఆ బెల్లం పొంగలి ముద్దని నా నోట్లో పెట్టేసింది.

ఆ ఉమ గారు కావాలని చేశారో లేక అనుకోకుండా నేను చూశానో నాకు సరిగ్గా తెలియదు ,అలాగే  అర్ధం కావడం లేదు కానీ నా ప్రయత్నం లేకుండా దివ్య తో గోరు ముద్ద తినేసి మింగడం కూడా చేశాను. దివ్య పెట్టిన ఒక ముద్ద తిన్నానో లేదో , ఏమనుకుందో ఏమో దివ్య అమ్మ గారు ఉమ,  దివ్య తో “ అబ్బో ఉన్నాడులె కూతురా నీకు బావ …. తను నీకు బావ అవ్వడం కన్నా నాకు అల్లుడు . నా అల్లుడికి నేను కూడా గోరు ముద్దలు తినిపిస్తా” అని అంటూ ఆమె కూర్చున్న ఆ స్తలం నుంచి పైకి లేచి దివ్య దగ్గరకి వచ్చి దివ్య తో “ఇక నువ్వు లేచి పక్కకి వెళ్తే నేను నా అల్లుడికి గోరు ముద్దలు తినిపిస్తా” అని చెప్పి బలవంతంగా దివ్యని పైకి లేపి దివ్య చేతిలో ఉన్న ఆ పళ్ళెం తీసుకొని దివ్య కూర్చున్న స్తలంలో నాకు ఎదురుగా కూర్చుంది.

ఉమ గారు ఇలా చేస్తున్నా ఆమె భర్త చూస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నాడు ….. బహుశా నేను ఉమ గారికి అల్లుడు వరుస అవుతాను అని అలా నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనుకుంటా. ఆమె అలా నాకు ‘గోరు ముద్దలు తినిపిస్తా’ అని అనడంలో ప్రేమ చూస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న అందరూ, కానీ కొద్ది నిముషాల క్రితం నా మడ్డని అనుకోకుండానొ లేక నా ప్రేమేయం లేకుండా ఆమె చూడడం వలన ఇలా నాతో చిలిపిగా సరదాగా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తూ ఉంది.

ఈ ఉమ గారు నా మీద చూపిస్తున్నది ప్రేమ అనుకోవాలో లేక కొంటె తనం అనుకోవాలో అర్ధం కాక సతమతమవుతూ ఉండగా అప్పటిదాకా నా ముందు కూర్చొని నా నోట్లో గోరు ముద్ద పెట్టిన దివ్య నా వెనక్కి చేరి నా చెవి దగ్గరగా వచ్చి నాతో  నాకు మాత్రమే వినపడేలా చిన్నగా “ చూశావా బావ ! ఇందాక నీ మగతనం చూపించావుగా సిగ్గులేకుండా , ఆ ఫలితమే ఎప్పుడూ ఎవ్వరితోనూ చనువుగా లేని నా అమ్మ ఉమ ఇలా నీకు ముద్దులు ….. కాదు కాదు ముద్దలు తినిపిస్తా అని అనడం …. బాగుంది బావ దీనికోసమేన నువ్వు నీ మగతనం స్స్ …. హమ్మ్ తలచుకుంటేనే ఒళ్ళు జివ్వు జివ్వు అంటూ ఉంది ,…. అదే బాబు నీ మడ్ద చూపించావుగా” అని చెప్పి నేను చూస్తుండగా నా నోట్లో పొంగలి కలిపి పెట్టిన ఆవేళ్ళని ఎవ్వరూ చూడకుండా తన నోట్లోకి తీసుకొని నాకి , నాకు కన్ను కొట్టి మళ్ళీ నాతో “ నీ ఎంగిలి చాలా తియ్యగా ఉంది బావ స్స్ …. ఇదే ఇలా ఉందంటే మరీ హుం …. వద్దులే చెపితే నన్ను ఏమనుకుంటావో ! వద్దు చెప్పను …. ఇక నన్ను చూసింది చాలు కానీ అదిగో నా అమ్మ నీకోసం ముద్దులు ….. సారీ ముద్దలు చేస్తూ ఉంది చూడు బాబు ” అని చెప్పి నా వెనక్కి వచ్చి నా బుజాలు పట్టుకొని మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఉంది.

దివ్య అలా నా వెనక మోకాళ్ళ మీద నిలబడి ఉంటే నా విపుకి ఏవో రెండు మెత్తగా అనుకోని ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది. వయసుకు వచ్చిన ఆడపిల్ల నా వెనుక ఉన్నప్పుడు ఆ మెత్తదనం ఏమిటో తెలుసుకోవడం నాకు పెద్దగా కష్టం అనిపించలేదు. కచ్చితంగా నా విపుకు తగులుతూ ఉన్న ఆ రెండు మెత్తనివి దివ్య కన్నె చన్నులు.

మెత్తగా ఉన్న ఆ రెండూ పోను పోను కొద్ది క్షణాలలో గట్టిగా అయ్యి గుచ్చుకోవడం మొదలెట్టాయి. అలా దివ్య తన సళ్ళని నా వీపుకు ఆనించడం ఎవరైనా చూస్తారేమో అని అనుకుంటూ ఉండగా ఇటు నా ముందు కూర్చొని బెల్లం పొంగలిని తన చేత్తో కలిపి నా నోటి దగ్గరకి ఉమ తీసుకొచ్చి కొద్దిగా ముందుకు జరిగి ఎవ్వరికీ వినిపించకుండా మెల్లగా నాతో “ ఎలా ఉన్నాయి అల్లుడు నా సళ్ళ చీలిక …. అదే ఇప్పుడే నాకూతురు పెట్టె గోరు ముద్ద తినడానికి ముందు చూసావుగా .. ఉమ్మ్ చూసావుగా అవే ఎలా ఉన్నాయి” అని చెప్పి కన్ను కొట్టింది.

ఆమె అలా అనడంతో మళ్ళీ నోరు తెరచి ఆశ్చర్యంగా చూశాను. నేను నోరు తెరవడంతో ఉమ గారు వెంటనే నా నోట్లో ఆమె చేసిన ముద్దని పెట్టి చిలిపిగా మళ్ళీ కన్ను కొట్టి “ ఇప్పుడు చెప్పాలి నా కూతురు ముద్ద బాగుందో లేక ఈ అత్త పెట్టిన గోరు ముద్ద బాగుందో అని” అందరికీ వినపడేలా అనింది.

అలా చెప్పి మళ్ళీ నాకు దగ్గరగా వచ్చి ముందుకు వంగి “ ఊ చెప్పు అల్లుడు నా సళ్ల చీలిక ఎలా ఉందో అని …. సరిగ్గా చూశావా లేక మళ్ళీ చూపించనా” అని అడిగింది.

అలా ఉమ గారు అడిగిన వెంటనే నా వెనుక ఉన్న దివ్య నాతో “ బావ …. నీ విపుకు ఏవో మెత్తగా గట్టిగా తగులుతూ ఉన్నాయిగా అవి ఎలా ఉన్నాయో చెప్పవా హమ్మ్ …. స్స్” అని అడిగింది.

ఈ తల్లీ కూతుర్లు ఇలా అడుగుతున్నారే … అమ్మో ! ఇప్పుడు ఎలా వీళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవాలి’ అని సతమతమవుతూ ఉండగా నా నోరు నాకు తెలియకుండా ఇంకో గోరు ముద్ద కావాలని ఉమ ముందు నోరు తెరచింది.

నేను ఇలా నోరు తెరవడం చూసిన సుధా కోపంగా నావైపే చూస్తూ ఉంది. ‘ఏందిరా ఈ రోజు ఇలా ఈ ముగ్గురికి దొరికిపోయానే’ అని అనుకుంటూనే ఉమ గారి చేత్తో ఆ పళ్ళెం లో ఉన్న పొంగలి మొత్తం గోరు ముద్దలతో తినేశాను . అంతటితో ఆ గోరుముద్దల కార్యక్రమం ముగియడంతో నా మనసు కొద్దిగా కుదుట పడింది. అలాగే ఆ ఇంట్లో అందరూ ఒక్కొక్కరిగా వారి పనులు చేసుకోడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ గదులలోకి వెళ్లిపోయారు. దివ్య , సుధా అలాగే ఉమ ఆ ముగ్గురూ వెళుతూ వెళుతూ నన్ను నా మడ్డని ఒక సారి చూసి సిగ్గు పడుతూ  వారి గదులలోకి వెళ్లిపోయారు. ఇక అక్కడ నేను మాత్రమే కూర్చొని ఉన్నాను.

అప్పటి దాకా కూర్చోని ఉండడం వల్ల పెద్దగా తెలియలేదు , అంతా అయిపోయిందిగా  సుధా పుట్టిల్లు ఎలా ఉండొ చూద్దాం అని అనుకోని పైకి లేచా . అప్పుడు అర్ధం అయింది ఈ సందడిలో ఎప్పుడో నా మడ్ద నిగిడింది అని. అసలే లోపల అండర్ వేర్ కూడా వేయలేదు. అసలు ‘ఈ పంచె చొక్కా నాకు ఎందుకు ఇచ్చారో’ అర్ధం కాక నా మడ్ద ఎప్పుడు మెత్త బడుతుందో ఆ సమయం వచ్చే దాకా ఆ మూడు నులక మంచాలలో ఒక్క దానిపై కూర్చొని ఉన్నాను.

అలా కూర్చొని ఉన్న నా పక్కకి ఎవరో వచ్చి కూర్చున్నట్టు అనిపించి పక్కకి తిరిగి చూస్తే దివ్య కూర్చొని పంచ లో ఉబ్బి ఉన్న నా మడ్ద ఉబ్బును చూస్తూ కన్ను కొట్టి నాతో చిన్నగా ఎవ్వరికీ వినపడకుండా “బావ ఇంటి వెనక గడ్డి వాము ఉంది …. అక్కడికి వెళ్దామా అక్కడ అయితే ఎవ్వరూ ఉండరు ఎవ్వరూ రారు” అని అడిగింది.

దివ్య ఇప్పుడు అలా ఎందుకు అడుగుతుందా అని తనతో “ ఇప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు దివ్య ?  అయిన ఎవరూ ఉండక పోతే ఏమి ? ఎవరైనా వస్తే ఏమి ?” అని అడిగితే దివ్య చిలిపిగా నా బుగ్గ గిల్లుతూ నాతో “ అబ్బో బావాకి ఏమి తెలియదు ….. ఏమి తెలియకుండానే కింద ఎందుకు పెద్దగా అయ్యిందో ! కదా …. ఆన్ని నానోటితో చెప్పించాలని అమ్మో అల్లరి …. ఆశ నేను చెప్పనుగా ” అని అర్ధం కాకుండా అంటూ ఉంది.

తన మాటలు అర్ధం కాక నేను “ ఓయ్ ఏంటి ఎంటేంటో మాట్లాడుతున్నావు …. ఒక్క ముక్క అర్ధం అయితే అప్పుడు చెప్పు ….” అని అన్నా. నా మాటలకి నాతో “ చాలు బావ నీ సరసాలు సరదాలు …. ఆయినా నువ్వు రాను అని అంటే వదులుతాన అస్సలు వదలను” అని చెప్పి ఆ మంచం మీద నుంచి పైకి లేచి నా ముందుకు వచ్చి నా చెయ్యి పట్టుకొని పైకి లేపి నన్ను తన వెంట తీసుకెళ్తూ ఉంది.

ఏముందో ఈ దివ్య మాటలలో ! ‘కాదు’ అని అనకుండా తన వెంట బొమ్మలా నిగిడిన మడ్ద వేసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాను. నా చేయి అలాగే పట్టుకొని తను అనుకున్నట్టు గా తను చెప్పినట్టుగా ఆ ఇంటి వెనుక ఉన్న గడ్డి వాము దగ్గరకి తీసుకెళ్లింది.

చివరగా ఆ గడ్డి వాముకి మరొక వైపుకి తీసుకెళ్ళి నన్ను ఆపి నా వైపుకు తిరిగి నా మడ్ద ఉబ్బును పంచె మీదనుంచి చూస్తూ నాతో “ఇదేమైన బాగుందా చెప్పు … అందరి ముందు మా అమ్మ సళ్లు చూడడం ఎవరైనా చూస్తే ఏమన్నా ఉందా ! నేను చూశాను కాబట్టి పర్లేదు అదే సుధా అత్తయ్య చూసుంటే అమ్మో !” అని అంటూ ఉంది.

దివ్య అలా అనేసరికి అప్పటిదాకా నిగిడి ఉన్న నా మడ్ద ఒక్కసారిగా మెత్తబడి నా వట్టల్లో బయం మొదలైంది. నిజమే ఆ సమయంలో సుధా చూసి ఉంటే నా మడ్ద పిసికేస్తుంది’ అని నా మనసుకో అనుకుంటూ ఉండగా మళ్ళీ దివ్య నాతో మాట్లాడుతూ “బావ గారు …. కంగారు పడకండి , మా అమ్మ ఉమ సళ్లు మీరు చూడడం నేను తప్ప ఇంకెవ్వరూ చూడలేదు . కాబట్టి బయాలు వదిలి అసలు ఇక్కడకి ఎందుకు వచ్చామో తెలుసుకోండి ” అని నాకు పరీక్ష పెట్టింది.

తను అలా అంటూ ఉంటే నేను “ఓయ్ ! పిల్ల, నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతావో అస్సలు అర్ధం కావడం లేదు …. అవును నాదో సందేహం తీరుస్తావా” అని అడిగాను.

అందుకు దివ్య నాతో “తీరుస్తావా , అని సందేహంగా ఆడగకపోతే ‘తీర్చాలి’ అని కచ్చితంగా చెప్పొచ్చుగా . నేనేమైన ‘కాదు’, ‘చేయను’ ,‘ఇయ్యను’ అని అంటానా ! చెప్పు బావ . నువ్వు ఏమి అడిగినా కాదు అని అనకుండా ఇస్తా …. నా దగ్గర ఉన్న ఏమన్నా నీకే బావఅని తన సర్వస్వం నాకే అనేలా చెప్పానే చెప్పింది.

అయిన నాలో ఏమి చూసి ఇంత ధైర్యంగా ఏమన్నా ఇస్తా అని అంటుంది ఈ పిల్ల ! హుం …. ఏమో అవన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు నా సందేహం అడిగేస్తేనే నాలో బారం దిగుతుంది’ అని అనుకొని తనతో “ఉదయం నన్ను టవల్ లో చూసావుగా” అని అడుగుతూ ఉంటే నన్ను మద్యలో ఆపేసి నాతో “స్స్ … బావ , టవల్ లోనే కాదు …. టవల్ లేకుండా చూశాను ఆహ చూశాను కాదు చూశాం నేను మా అమ్మ ” అని అంటూ ఉంది.

ఎలాగైనా నా సందేహం అడగాలి అని దివ్య తో “ప్లీజ్ దివ్య నన్ను చెప్పనీ” అని అంటే తను “హుం సరే సరే sir , చెప్పండి వింటానుఅని అంటూ ఆ పక్కనే ఉన్న ఒక రాయి మీద కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని నాతో “ఎంతసేపు అలా నిలబడి ఉంటావు చెప్పు వచ్చి నా పక్కనే కూర్చొని మాట్లాడొచ్చుగా” అని నా మీద ప్రేమ చూపించడం మొదలెట్టింది.

తన మాటలకి నేను “అమ్మ తల్లీ ! ఎలా బరిస్తున్నారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నీ అల్లరిని.  నువ్వు చిన్న పిల్లవో లేక పెద్ద దానివో అర్ధం కావడం లేదు

ఓయ్ …. పెద్ద దానిలా కనిపించడం లేదా” అని చిరు కోపం ప్రదర్శించింది.

ఆ కోపం చూసి నేను కావాలనే సరదాగా దివ్యతో “ఇప్పుడు పూర్తిగా అర్ధం అయింది మేడమ్ , తమరు ఇంకా చిన్న పిల్లే అని , లేకపోతే అలా చిరు బురు మంటూ నా మీద కోప్పడుతున్నావే” అని అన్నాను.

నా మాటలకి దివ్య “చిన్న పిల్లలా కనిపిస్తున్నానా ! ” అంటూ పైకి లేచి నాకు చాలా దగ్గరగా వచ్చి తన సళ్ళని నా ఎదకి అనిస్తూ నాతో “ హలో బావ గారు …. నన్ను సరిగ్గా చూశారా అసలు ! ఎక్కడ పెరగాల్సిన ఎత్తులు అక్కడ సరిగ్గా పెరిగాయి ,చూశావా.  చిన్న పిల్లనా ! పెళ్లి వయసు వచ్చింది తమరు  అనండి , సంవత్సరం తిరిగే లోగా మన బిడ్డని మీ చేతులో పెట్టి అప్పుడు నిరూపిస్తా నేను చిన్న పిల్లని కాదు అని” అంటూ నన్ను ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుంటూ తన సళ్ళని నాపై పూర్తిగా ఆనించింది.

దివ్య సళ్ళ స్పర్శ ని అనుభూతి చెందుతూ మత్తుగా తనతో “నేను  అనడం ఏమిటి !” అని అంటూ వుంటే నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ నన్ను ఇంకా ఇంకా గట్టిగా కౌగిలించుకొని నాతో “కనిపించవు కానీ , నీలో అల్లరి చాలా ఉంది . నా నోటితో అన్నీ వినాలని ఆశగా ఉందా బావ …. ఇప్పుడు నీ ఎదకి గుచ్చుకుంటున్న వాటి పొగరు అణచాలని లేదా , వాటి గట్టిదనం పూర్తిగా తీసి మెత్తగా చెయ్యాలని లేదా నీకు   చెప్పు బావ

అంటే అదీ …. నువ్వు ఇలా నా మీద మీదకి వస్తూ నాతో ఇలా ప్రవర్తించడం ఎవరన్నా చూస్తే !

అందుకేగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా చెప్పాగా బావ ఇక్కడకి ఎవ్వరూ రారు , ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఉండరు అని …. బావ గుర్తుండి పోయేలా ఒక తియ్యని ముద్దు నా పెదాలపై ఇవ్వవా …. ప్లీస్ , నువ్వు ఇచ్చే ఈ ముద్దు నా జీవితంలోనే మొదటి ముద్దు ఆ విషయం గుర్తు పెట్టుకొని ఇవ్వు బావ అని ఎంతొ ప్రేమగా ముద్దు ముద్దుగా ముద్దు కావాలని నన్ను అడిగింది.

మొదటి సారి చాలా దగ్గరగా దివ్య ముఖాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. నా కన్నా ఒక ఐదు అంగుళాలు తక్కువ ఎత్తు ఉంటుందేమో గుండ్రటి మొహం, పెద్ద పెద కళ్ళు , ఆ కళ్ళకి అందం తెచ్చి పెట్టేలా ఆ కళ్ల చుట్టూ నల్లని కాటుక , చిన్నగా ఉన్న చిన్న ముక్కు , ఆ ముక్కు కింద నా ముద్దు కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఎర్రని చిట్టి పెదాలు,  సన్నని బంగారు గోలుసుతో ఉన్న సన్నని మెడ …. ఆ కింద నాకు కనబడటం లేదు కానీ దివ్య చన్నుల స్పర్శ నా ఎదకి బాగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి పెరుగుతున్న దివ్య స్తనాలు .

ఇందాక వీటితోనే గా నా విపుకి ఆనించి నాలో ఆశలు రేపింది, అవే ఇప్పుడు నా ఎద బాగాన్ని పలకరిస్తూ ‘కాస్త మమ్మల్ని చూసి మా గురించి కూడా చెప్పు బాబు’ అని అడుగుతున్నట్టు నాకు వినిపిస్తూ ఉంది. ఈ సమయంలో నాకు తెలియకూడా ఎప్పుడు కౌగిలించుకున్నానో తెలియదు కానీ నా చేతులు దివ్యని వీపుని గట్టిగా చుట్టుకొని ఉన్నాయి.

నీ కోసం వచ్చిన ఈ అందమైన అమ్మాయికి తను అడిగిన ముద్దు ఇవ్వలేవా’ అని నా మనసు నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ‘హుం ఎందుకు ఇవ్వను ఈ ఎర్రని పెదాలు అందుకొని తన ఎంగిలి మొత్తం జుర్రుకుంటా చూస్తూ ఉండు’ అని నా మనసుతో చెప్పి నా పెదాలని తన పెదాల దగ్గరకి నెమ్మదిగా తీసుకెళ్తూ ఉన్నా.

చూస్తుండగానే నా పెదాలు దివ్య చిట్టి మెత్తని పెదాలని స్పర్శించాయో లేదో ఒక ఆడగొంతు మమ్మల్ని పిలుస్తూ “ఎం చేస్తున్నారు అక్కడ” అని వినిపించడం , నేను దివ్య ఒకేసారి మా కౌగిలి వదిలేసి దూరంగా వెళ్ళడం జరిగింది.

ఎవరిది ఆ గొంతు అని చుట్టూ చూస్తూ ఉండగా మేము ఉన్న గడ్డి వాము పక్కన ఉన్న ఓ చెట్టు కి అనుకొని కోపం నిండిన మొహంతో ఎర్రని కళ్ళతో మా ఇద్దరినే దివ్య అమ్మ ఉమా గారు చూస్తూ ఉంది.

అయ్యో …. ఉదయం ఎందుకు నన్ను కోపంగా చూసావు దివ్య? అని అడుగుదాం అనుకుంటే ఆ విషయం వదిలేసి ముద్దు పెట్టుకోడానికు సిద్దపడ్డానే ….
మా ఇద్దరినీ ఉమ గారు కచ్చితంగా చూసే ఉంటారు, ఇప్పుడు ఆమె అడిగే ప్రశ్నలకి ఏమి సమాదానం చెప్పాలో’ అని అనుకుంటూ కొద్దిగా బయంతో ఆమెనే చూస్తూ ఉన్నాను.

 

కథ ఇంకా కొనసాగుతుంది ….
9C

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

Instagram link

twitter link

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

మాహి (రే) మరిది

అమ్మా నీ పొదుగు భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ ఒక భార్య కథ-రమ్య

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

SUDHA RAANI- 6, సుధా రాణి, Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy, SUDHA RAANI

quarter

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button