Valapu Rangulu

Valapu Rangulu – 16 | వలపు రంగులు | telugu dengudu kathalu jabardast

Valapu Rangulu - 16 | వలపు రంగులు | telugu dengudu kathalu jabardast

Valapu Rangulu – 16 | వలపు రంగులు | telugu dengudu kathalu jabardast

Valapu Rangulu | వలపు రంగులు | telugu dengudu kathalu jabardast
Valapu Rangulu | వలపు రంగులు | telugu dengudu kathalu jabardast

 Ravi9kumar

మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నిద్రలేచాను. అప్పటికి ఇంకా తెల్లవారలేదు. రాత్రి నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు అన్నీ మరొక సారి గుర్తుతెచ్చుకొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రోజు వీక్ end కాబట్టి మా ఆఫీసు కి సెలవు. ఇక ఆఫీసు కి వెళ్ళే పని లేదు కాబట్టి బట్టలు ఉతికే పని పెట్టుకున్నాను.

నేను బట్టలు ఉతుకుతూ ఉండగా నిన్నటి లాగానే మాదవి ఆంటీ కాఫీ కప్పు పట్టుకొని నా దగ్గరకి వచ్చి అక్కడ ఉన్న బెంచీ మీద కుర్చింది. ఆంటీ రాగానే నాతో “Good Morning” అని విశ్ చేసి నాతో “ఏంటి రవి కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి” అని అడిగిండి. అందుకు నేను సమాదానం చెప్పే లోగా మళ్ళీ ఆంటీ నాతో “రాత్రి ఏదో పార్టీ అన్నావ్ ….. కొంపదీసి డ్రింక్ ఏమయినా తాగి వచ్చావా?” అని అడిగింది . ఆంటీ అలా అడగడం తో  నేను బట్టలు ఉతకడం అపి ఆంటీ తో “అయ్యో ! అలంటీ అలవాట్లు నాకు లేవు ఆంటీ” అని అన్నాను.

అప్పుడు ఆంటీ నాతో “మరి రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేదా?” అని అడిగితే నేను “అలాంటిదే ఆంటీ ,నిన్న రాత్రి నా జీవితంలో అనికోని కొన్ని సంఘటనలు జరగాయి. వాటి గురించి అలచిస్తూ ఆలస్యంగా పణుకున్నాను” అని సమాదానం చెప్పాను. నా సమాదానం వినిన ఆంటీ నాతో “నిద్ర పోకుండా ఆలోచించావు అంటే కచ్చితంగా అమ్మాయి గురించే ఆలోచించి ఉండుంటావ్” అని చెప్పింది.

ఆంటీ మాటలు విని నేను ఆశ్చర్యపోయి ఆమెతో “నేను అమ్మాయి గురించే ఆలోచించా అని మీకెలా తెలుసు?” అని అడిగాను. అందుకు ఆంటీ “నాకు ఫేస్ రీడింగ్ తెలుసు రవి, ఫేస్ చూసి ఎం జరిగిందో తెలుస్తుంది” అని చెప్పింది. ఆంటీ అలా చెప్పడంతో నేను “ నిజమా ఆంటీ ?” అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాను.

అందుకు ఆంటీ నవ్వుతూ నాతో “నేను ఏమి చెప్పినా నమ్మేస్తావా రవి , ఈ మాత్రం దానికి ఫేస్ రీడింగ్ అవసరమా ! వయసులో ఉన్న అబ్బాయి నిద్రపోకుండా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అమ్మయి కూడా ఒక కారణం కావచ్చు అని అనుకున్నా. అది నిజం అని నీ మాటలలో అర్ధమైంది” అని చెప్పింది.

ఆంటీ మాటలకి నేను కొద్దిగా నసుగుతూ “ఆంటీ అదీ …..” అని అంటూ ఉంటే మాదవి ఆంటీ నాతో “పర్లేదు రవి నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పకు కానీ మనసు లోని బాద ఎవరితో అయిన చెప్పుకుంటే ఆ బద తీరుతుంది అని అంటారు” అని చెప్పింది.
ఎందుకో తెలియదు కానీ అంటికి నాబాద చెప్పాలని అనిపిస్తూ ఉంది.  ఎలా చెప్పాలో ? చెపితే ఏమనుకుంటుందో ? అని ఆలోచిస్తూ చివరికి అంటితో “మీరన్నది నిజమే ఆంటీ, బాద చెప్పుకుంటే తగ్గుతుంది కానీ ఎవరితో, ఎలా ,ఏమని చెప్పాలో తెలియక నాలో నేనే ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఆంటీ” అని చెప్పాను.

అందుకు ఆంటీ “చెప్పాగా రవి నీకు ఇష్టమైతే చెప్పు , అయిన నువ్వు చెప్పే ఆ అమ్మాయి నాకు తెలియదుగా” అని చెప్పింది. ఆంటీ చెప్పిన మాట నిజం . నా జీవితంలో ఇప్పడు వచ్చిన ఆడవారు ఆంటీకి తెలిసే అవకాశమే లేదుగా. కాబట్టి నా విషయం ఆంటీకి చెపుతా. ఎందుకో ఆంటీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆంటీ నన్ను ఏమనుకున్నా నేను ఏ విషయాలు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నానో చెపుతా అని నిర్ణయించుకున్నాను.

అలా నిర్ణయించుకొని ఆంటీతో “ఆంటీ , మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకో తెలియదు గాని మీరు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లా అనిపిస్తూ ఉన్నారు” అని చెప్పాను. అందుకు ఆంటీ నాతో “ నీ మాటలు వింటూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది రవి. ఒక విషయం తెలుసా నిన్ను మొదటిసారి చూడగానే నామనసుకి కూడా ఒక మంచి స్నేహితుడు దొరికాడు అని అనిపించింది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నిర్మొహమాటంగా ఎందుకు బాద పడుతున్నావో చెప్పు” అని ఆ బెంచీ మీద పద్మాసనం వేసుకొని కాఫీ పూర్తిగా తాగేసి నా మాటలు శ్రద్దగా వినడానికి సిద్దమైంది.

ఇక నేను ఆంటీతో “అవును ఆంటీ నేను నిదరకూడ పోకుండా ఆలోచించడానికి ఓ అమ్మాయే కారణం. నిన్న ఒక  డిన్నర్ కి వెళ్ళానుగా ఆ డిన్నర్ కి పిలిచిన  అమ్మాయి నేను ఒకే ఆఫీసు లో పనిచేస్తున్నాం . నిన్న ఆ అమ్మాయి అనుకోకుండా నన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుందాం అని అడిగింది” అని చెప్పాను. అందుకు ఆంటీ “అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నా అని అంటే సంతోషించాలి కానీ బాద పడతావే  !” అని ఆశ్చర్యం గా అడిగింది.

అందుకు  నేను  “తనకి నేను సరైన వ్యక్తిని కాదు ఆంటీ” అని చెప్పా. నా సమాదానం విని ఆంటీ నాతో “సరైన వ్యక్తి కాదు అంటే అర్ధం” అని అంటే నేను “ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది . అలాంటి మంచి అమ్మాయికి తగిన వాడిని నేను కాదు” అని అన్నాను. నా మాటలు విని కొద్దిగా విసుగుతో ఆంటీ “తగిన వాడిని కాదు … తగిన వాడిని కాదు అని అనకపోతే ఎందుకు తగిన వాడివి కావో  కారణం చెప్పొచ్చుగా” అని అడిగిండి. 

అప్పుడు నేను “మీకు ఎలా చెప్పాలో అర్ధం కాడం లేదు” అని అన్నాను. అందుకు ఆంటీ “ఇదిగో రవి చెప్పే విషయం పూర్తిగా సూటిగా చెప్పు అంతేకాని సగమే చెప్పావో నాకు చిరాకు” అని అనింది.  ఏదైతే అది అవుతుంది అని అనుకోని “నాకు ఇద్దరితో అఫ్ఫైర్ ఉంది ఆంటీ ఎవరు ఎలా అని మాత్రం ఆడగకండి. ఇలా అఫ్ఫైర్ ఉన్న నేను అందరినీ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ పలకరించే ఆ అమ్మయికి తగిని వ్యక్తిని అని అంటారా”అని సూటిగా చెప్పాను.

నా మాటలు విని ఆశ్చర్యపోయిన ఆంటీ కొద్దిసేపటికి నాతో “ఏమో అనుకున్నా రవి , అఫ్ఫైర్స్ ఉన్నాయా కాలేజీ గర్ల్స్ ఆ?” అని అడిగితే “కాదు పెళ్లి అయి నా కన్నా  వయసులో పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళతో” అని అసలు నిజం చెప్పేసాను.
నా మాటలు వినగానే ఆంటీ “అమ్మో!  మంచోడివి అనుకున్నా ఏకంగా ఆంటీలతోనే అఫ్ఫైర్స్ ఆ ఎంత మంది?” అని అడిగింది. అందుకు నేను “ఇద్దరే ఆంటీ. కొన్ని చెప్పుకోలేని పరిస్తితులలో అలా జరిగింది”అని చెప్పాను.

అప్పుడు ఆంటీ నాతో “మంచోడివి అని ఇల్లు అద్దెకి ఇచ్చానే బయటకి కనిపించేంత మంచోడివి కాదనమాట” అని అనింది. ఆంటీ చెప్పిన మాటలు విని ఏమి సమాదానం చెప్పాలో తెలియక నేను “సారీ ఆంటీ , రేపే ఇల్లు కాళీ చేస్తా”అని చెప్పాను.
అందుకు ఆంటీ “ఇల్లు కాళీ చేయమని చెప్పాన ! మరీ ఎక్కువ చేయకు.  అయినా ఏదో చెప్పుకోలేని పరిస్తితులలో అని అన్నావుగా మరి మంచి వాడివి కాకపోయినా మంచోడివే” అని చెప్పింది. ఆంటీ మాటలు విని నేను  “ఎలా చెపుతున్నారు” అని అడిగితే ఆంటీ “నాతో తప్పుగా ప్రవర్తించలేదుగా” అని సమాదానం చెప్పింది. అప్పుడు నేను “అయినా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్క రోజే అయ్యింది కదా ఆంటీ” అని అంటే ఆంటీ “ అన్నం ఉడికిందా అని మొత్తం పట్టుకోముగా రవి, ఒక్క మెతుకు చాలు” అని చెప్పింది.

ఆంటీకి నా మీద ఉన్న నమ్మకానికి నేను “మీతో తప్పుగా ప్రవర్తించను ఆంటీ నన్ను నమ్మండి”అని చెప్పాను. అందుకు ఆంటీ “నమ్ముతున్నాను కాబట్టే ఇంకా నాతో మాట్లాడుతున్నావు” అని చెప్పింది. ఆంటీని చూస్తుంటే  నిజంగానే నా మనసులో తప్పుగా ప్రవర్తించాలని అనిపించడంలేదు.

ఇక నా మాటలు వినిన ఆంటీ నాతో “సరే ఇప్పుడు ఏమంటావ్ అలా అఫ్ఫైర్ ఉన్న నేను ఆ అమ్మాయికి తగిన వాడిని కాదు అని అంటావు అంతేగా” అని అంటే నేను “అంతే ఆంటీ” అని అన్నాను. అందుకు ఆంటీ నాతో “సరే ఒక్క విషయం అడుగుట చెపుతావ” అని అడిగిండి. అప్పుడు నేను “అడగండి” అని అన్నా.

అప్పుడు ఆంటీ “ఆ అమ్మాయి అంటే నీకు ఇష్టం లేదా ? ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నువ్వు అనుకోవడం లేదా?” అని అడిగితే  నేను కొద్దిసేపు ఆలోచించి “నిజం చెప్పాలంటే ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టమే ఆంటీ. కుదిరితే పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది.  కానీ చెప్పానుగా నేను తనకి ….” అని చెపుతుండగా ఆంటీ మద్యలో నాతో “సరైన వ్యక్తి కాదు అని అంటావ్” అని నా మాటని తానే పూర్తిచేసింది.

ఆంటీ మాటలకి నేను కొద్దిగా నవ్వుతూ “హా” అని మాత్రమే చెప్పాను.

ఆ తరువాత ఆంటీ నాతో “మరి ఇప్పుడు ఎం చేద్దాం అని అనుకుంటున్నావ్” అని అడిగితే నేను మాదవి అంటితో “నేను ఎలాంటి వాడిలో ఆ అమ్మాయికి చెప్పాలని అనుకుంటున్నా ఆంటీ”అని నా మనసులోని మాట చెప్పాను. నా మాట విని ఆంటీ “అంటే నీ అఫ్ఫైర్స్ గురించ?” అని అడిగితే నేను “హా అవును” అని సమాదానం చెప్పాను.

అప్పుడు ఆంటీ నాతో “ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టం అంటున్నావ్ మరి తన కోసం నీ అఫ్ఫైర్స్ వదిలేయొచ్చుగా” అని అంటే నేను “ఆంటీ , ఒక సంవత్సరం క్రితం నేను నా సొంత మరదలు ప్రేమించుకున్నాం.  పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని అనుకున్నాం.  కానీ నాకు ఉద్యోగం లేదనే కారణం చెప్పి మా మమ నా మారదలిని నాకు కాకుండా ఇంకొకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని బాద పడుతున్న నాకు ఇప్పుడు చేస్తున్న ఉద్యోగం రెండు రోజుల క్రితమే వచ్చింది. అనుకోకుండా ఒక పెళ్ళయిన ఆమెతో నేను శారీరకంగా కలిశాను. ఆమె వల్లే నా బాద చాల వరకు పోయి సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇప్పడు ఎవరో అమ్మాయి నన్ను ప్రేమిస్తుంది అని నా బాదని పోగొట్టిన ఆమెని వదిలి ఆమె బాదకి కారకుడిని అవ్వాలని అనుకోవడం లేదు. ఆమె నుంచి నేను కేవలం శారీరక సుఖం మాత్రమే కోరుకోవడం  లేదు . ఆమె ప్రేమను కూడా కోరుకుంటున్నా . ఆమెని వదలలేను” అని మనసులోనిది అంతా  చెప్పాను.

నేను చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా వినిన ఆంటీ కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉండి  ఆతర్వాత  నాతో “ఇంతలా ఆలోచిస్తున్న నువ్వు మంచి వాడివి కాదు అని అంటావా” అని మళ్ళీ మాదవి ఆంటీ నాతో “ఒక అమ్మాయి తనకు తానుగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుందాం అని అడిగింది . అంటే ఆ విషయం గురించి ఆ అమ్మాయి ఎంతగా ఆలోచించిందో అర్ధం చేసుకో రవి . మరి అలాంటి అమ్మాయికి నీ అఫైర్స్ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నవా ”అని అడిగిండి.

అందుకు నేను “చెప్పకపోతే మోసం చేసిన వాడిని అవుతానుగా” అని బాదులిచ్చాను . అప్పుడు ఆంటీ “అవును నువ్వు మోసం చేసిన వాడివే అవుతావు” అని అనింది.

ఇక ఆంటీకి నిన్న రాత్రి సరిత తో జరిగిన విషయం గురించి కూడా చెపుదాం అని మాదవి అంటితో “ఇన్ని నా పర్సనల్ విషయాలు చెప్పానుగా ఇంకో విషయం కూడా చెప్పేస్తా ఆంటీ” అని చెప్పాను. అందుకు ఆంటీ ఆశ్చర్యం గా “ఇంకొకటా ఏంటది” అని అంటే నేను “నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పిన అమ్మాయి తో ఉందే తన పెళ్ళయిన ఫ్రెండ్ కూడా నన్ను కోరుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి కూడా నా ఆఫీసు లోనే పనిచేస్తూ ఉంది ” అని రాత్రి సరిత తో జరిగిన మొత్తం విషయం సరిత పేరు చెప్పకుండా చెప్పాను నేను చెప్పింది మొత్తం విని ఆంటీ

నువ్వు చెప్పిన మాటలు విని నేను ఎం మాట్లాడాలో అర్ధం కాటం లేదు రవి” అని చెప్పి కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉండి మళ్ళీ నాతో “ఇప్పుడు చెప్పిన అమ్మాయి పెద్ద విషయం కాదు అని నా అభిప్రాయం కానీ పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడిగిన అమ్మాయితో మాత్రం నువ్వు ఎందుకు ఆమెని పెళ్లి చేసుకోటం లేదో చెప్పాల్సిన భాద్యత నీ మీద ఉందని నా అభిప్రాయం” అని చెప్పి మళ్ళీ నాతో   
నువ్వు అనుకున్న ట్టు గా నీ కారణాలు ఆ అమ్మాయికి చెప్పు .  
మరి ఎప్పుడు చెపుతున్నావ్ ?
ఇలాంటి విషయాలు ఎక్కువగా ఆలస్యం చేయకూడదు” అని ఆంటీ చెప్పింది

అప్పుడు నేను “మరి కొద్ది సేపటికి నేను వెళ్ళి నా కారణాలు చెప్పి వస్తాను ఆ ఆతరువాత ఏం జరుగుతుందో నాకైతే తెలియదు” అని చెప్పాను. అలా మాదవి ఆంటీ నేను మాట్లాడుకున్నాము.

కొద్దిసేపటికి అంకుల్ వాకింగ్ నుంచి వచ్చాడు. అంకుల్ నేరుగా ఆంటీ దగ్గరకి వచ్చి ఆంటీ పక్కనే కూర్చొని నాతో Good morning రవి” అని అంకుల్ నన్ను విశ్ చేశాడు. నేను కూడా తిరిగి అంకుల్ ని “Good మార్నింగ్ అంకుల్” అని విశ్ చేశాను.
ఆ తరువాత అంకుల్ నాతో “ఈ రోజు Week end కదా రవి, నీకు పనులు ఏమైన ఉన్నాయా” అని అడిగితే నేను “ఒక చిన్న పని మాత్రమే ఉంది అంకుల్ ఇక రోజంతా కాళీ నే ” అని చెప్పాను. “సరే రవి , నీ పని అయ్యాక ఒక హెల్ప్ చెయ్యాలి” అని అంకుల్ అడిగాడు.

అందుకు నేను “ఏమిటో చెప్పండి” అని అన్నాను. అప్పుడు అంకుల్ నాతో “10 గంటలకి మీ అంటితో మార్కెట్ దాక వెళ్ళాలి రవి” అని చెప్పాడు. అప్పుడు నేను “తప్పకుండా అంకుల్ , ఇంతకీ ఏమైన occasion ఉందా” అని అడిగితే ఆంటీ నాతో “అవును రవి, ఈ రోజు మా అమ్మ వాళ్ళు వస్తున్నారు . వాళ్ళ కోసం నేనే ఆన్ని వంటలు ప్రిపేర్ చేయాలి అందుకోసమే” అని చెప్పింది. అప్పుడు నేను “తప్పకుండా ఆంటీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను” అని చెప్పాను.

అప్పుడు అంకుల్ మళ్ళీ నాతో “ఈ రోజు మా ఆఫీసు లో ఇంపార్టంట్ మీటింగ్ ఒకటి ఉంది రవి లేకుంటే నేనే వెళ్ళేవాడిని” అని అంకుల్ అంటే నేను “పర్లేదు అంకుల్” అని అన్నాను. ఆ తర్వాత మాదవి ఆంటీ నాతో “అలాగే నీ పని అయ్యాక వంటలో నాకు కాస్త సాయం చేయాలి రవి” అని అడిగిండి. ఇక నేను సరే అని చెప్పడంతో ఇద్దరు వాళ్ళ ఇంటిలోపలికి వెళ్లారు.

నేను నా పని పూర్తిచేసుకొని నేరుగా నికిత మరియు సరిత లు ఉండే ఇంటికి వెళ్ళాను.  

 

ఇంటి డోర్ బెల్ మోగించగానే సరిత వచ్చి డోర్ తీసి నన్ను ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లింది. ఆఫీసు లేకపోవడం వలన సరిత పంజాబీ డ్రస్ వేసుకొని చున్నీ లేకుండా ఉంది. నిన్న రాత్రి తనతో జరిగిన సంగటన వలన నా చూపులు సరిత సళ్ళ మీదకి వెళ్తూ ఉన్నాయి. గుండ్రం గా బిగుతుగా ఉన్నాయి.

 

నా చూపులు బలవంతంగా మరల్చుకుంటూ సరిత తో ఇంటిలోకి వెళ్ళాను. అలా వెళ్ళి హాల్లో కూర్చొని సరితతో “నికిత తో మాట్లాడటానికి వచ్చా” అని చెపితే సరిత నాతో “ఇప్పడే నిద్ర లేచింది కాసేపు కూర్చో” అని చెప్పి మళ్ళీ నాతో “ నికిత పెళ్లి ప్రపోసల్ సంగతి ఏంచేశావ్ రవి” అని అడుగుతూ నా ముందే కూర్చుంది.

 

అప్పుడు నేను “ఆ విషయం గురించే చెపుదామని వచ్చాను . నికిత వస్తే అసలు సంగతి చెపుతా” అని అన్నాను. అప్పడు సరిత “మరి నా సంగతి” అని కన్ను కొడుతూ అడిగిండి. అందుకు నేను “ముందు నికితతో మాట్లాడనీ” అని చెప్పాను.

 

కొద్దిసేపటికి నికిత హాల్లోకి వచ్చి నాతో “ హా చెప్పు రవి , నిన్న నేను చెప్పిన విషయం గురించి సమాదానం చెప్పడానికి వచ్చావా” అని అడుగుతూ సరిత పక్కనే కూర్చుంది. తనని చూస్తూ నేను  “అవును నికిత , కానీ సరిత” అని అంటూ ఉంటే నికిత  “ పర్లేదు సరితక్కకి నా ప్రేమ విషయం తెలుసు” అని చెప్పింది.

 

ఇక నేను నికిత తో “సూటిగా విషయం చెపుతా నీకు నేను సరైన జోడీ కాదు. నీ ప్రేమని పొందుకునే అర్హత నాకు లేదు” అని చెప్పాను. నా సమాదానం విని నికిత నాతో “ఏ కారణం తో చెపుతున్నావ్ రవి” అని అడిగితే నేను “నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు నేను మంచి వాడిని కాదు నికిత నీలాంటి అమ్మాయికి తగిన భర్త నేను కాదు అర్ధం చేసుకో” అని చెప్పాను. అందుకు నికిత “నీకు అర్హత లేదని ఎందుకు అంటున్నావ్ ?”అని అడిగిండి.

 

నికిత మాటలకి నేను “చెప్పాగా నేను మంచి వాడిని కాదని” అని అంటే మళ్ళీ నికిత “అదే ఎందుకని అడుగుతున్నా” అని అడిగిండి.

 

అప్పుడు నేను “సరే నికిత నేను చెప్పే సమాదనం విని నన్ను అసహ్యించుకున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదు , నా కన్నా వయసులో పెద్ద అయిన ఇద్దరు ఆడవారితో నాకు శారీరక సంబందం ఉంది ఇలాంటి నేను నీకు తగిన వాడిని కాదు”అని అసలు నిజం చెప్పాను.

 

నేను చెప్పిన మాటలు ఇద్దరూ నమ్మలేదు ముందుగా నికిత “ఏంటి కావాలని అలాంటి కారణం చెపుతున్నావా ?” అని అడిగితే నేను “లేదు నేను చెప్పేది నిజం ” అని అన్నాను. అప్పుడు సరిత “ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదు అని చెప్పు అంటేగాని ఇలాంటి నమ్మలేని అబద్దపు కారణాలు చెప్పకు” అని నాతో చెప్పింది. అందుకు నేను సరితతో “ఇలాంటి విషయాలో ఎవరైనా అబద్దం చెపుతార అయినా నేను చెప్పింది ఎందుకు నమ్మవు ” అని అడిగాను.

 

నా మాటలు వినిన నికిత  కొద్దిగా బాదతో “రవి సిరీస్ గా అడుగుతున్నా నువ్వు చెప్పింది అబద్దం అని చెప్పు” అని అడిగితే నేను “నిజమే నికిత.  కానీ ఎవరు అని మాత్రం ఆడగకు వేరొకరితో సంబందం ఉండి  నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నా కు ఇష్టం లేదు” అని చెప్పాను.

 

నా మాటలు వినిన నికిత నాతో “సరే రవి ఒక విషయం అడుగుతా సూటిగా చెపుతావ” అని అడిగింది. అందుకు నేను  “హా అడుగు” అని అంటే “ఒకవేల నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ ఇద్దరితో అఫ్ఫైర్ ఉండక పోతే నన్ను పెళ్లి చేసుకోడానికి నీకు ఏమైనా అభ్యంతరం ఉందా”అని ప్రశ్నించింది. తన మాటలకి నేను “అభ్యంతరం లేదు నికిత” అని అన్నాను.

 

అప్పుడు నికిత “అయితే నాకోసం వాళ్ళతో ఆ relation వదిలేవచ్చుగా” అని అడిగితే నేను “ వాళ్ళలో ఒకఆమె,  బాదతో ఉన్న నా జీవితంలో సంతోషం నింపింది నాకు తెలియకుండానే ఆమెని ప్రేమించాను. ఇప్పుడు ఆమెని వదిలేయాలంటె నా మనసు ఒప్పుకోటంలేదు ఆమెతో సెక్స్ కోసం కాదు ఆమె ప్రేమని వదులుకోలేను” అని తేల్చి చెప్పి మళ్ళీ నికిత తో “ఇక వెళ్తాను నికిత నా సమాదానం ఇదే” అని చెప్పి పైకి లేచి సరిత తో నేను “నికిత జాగ్రత్త” అని అన్నాను.

 

నేను జాగ్రత్త అన్నందుకు నికిత నాతో “నా ప్రేమని ఒప్పుకోలేదని ఏదో చేసుకునే పిరికి దాన్ని కాదు నేను.  అయినా నీ సమాదానం నువ్వు చెప్పావ్ దానికి బదులు నేను చెప్పలేదుగా”అని చెప్పి మళ్ళీ నాతో “నిన్న రాత్రి సరితక్క నితో ప్రవర్తించిన విషయం చెపుతావేమో అని నేను అనుకుంటే నువ్వు ఇలా నీ అఫ్ఫైర్స్ గురించి చెపుతున్నావే” అని తనకు తెలిసిన విషయం చెప్పింది.

 

సరిత గురించి తెలుసా అని ఆశ్చర్యం తో నేను “అంటే సరితక్క చేసిన పని నీకు తెలుసా ! ,
మరి అది తెలిసి కూడా కోపం రాలేదా” అని అడిగా. అందుకు  నికిత “సరితక్కె కదా అందుకే ఇబ్బంది లేదు” అని చాలా తేలికగా చెప్పింది.

 

నికిత సమాదానం విని నేను ఆశ్చర్యంతో “అంటే నీకు తెలిసిన వారు నాతో అలా ప్రవర్తిస్తే నీకు ఇబ్బంది లేదా” అని అంటే నికిత “అవును ఇబ్బంది లేదు . కానీ నాకు తెలియని వాళ్ళతో  అఫైర్ పెట్టుకోవడం నాకు నచ్చలేదు” అని తన అభిప్రాయం చెప్పింది.
ఆ విదంగా చెప్పి మళ్ళీ నాతో “చివరిగా ఒక విషయం రవి , నీ అఫైర్స్ గురించి నాకు చెప్పకుండా నీ మనసులోనే దాచిపెట్టుకోని నా ప్రేమని ఒప్పుకోని నన్ను పెళ్లిచేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించలేదు” అని సూటిగా అడిగింది. తన ప్రశ్నకి సమాదానంగా నేను “నిన్ను మోసం చేయలేక నా గురించి చెప్పాను” అని చెప్పాను.

 

నా మాటలు వినిన నికిత నాతో “ఇక చాలు రవి . నేను ఆలోచించి నీకు నా సమాదానం చెపుతా” అని అంటే నేను “నువ్వు ఏమి చెప్పినా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేను” అని అన్నాను. అందుకు నికిత “ఎలా చేసుకోవో చూస్తాలే రవి ఇక వెళ్ళిరా”అని చెప్పింది. నికిత మాటలు అర్ధం కాక ఇక అక్కడ నుంచి నేరుగా మాదవి ఆంటీ ఇంటికి వచ్చేశాను.

 

ఇంటికి వచ్చిన నేను నికిత చెప్పిన మాటలు ఆంటీ కి చెప్పాలని అనుకుంటూ ఉండగా ఆంటీనే నా దగ్గరకి వచ్చింది.అలా వచ్చిన ఆంటీ తో నేను నికిత  ఇంట్లో జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పాను. నా మాటలు ఆన్ని వినిన ఆంటీ నాతో “ఆ అమ్మాయి ఎవరో కానీ మెచ్యూర్ గా ఆలోచించింది. తన ఫ్రెండ్ నితో అలా ప్రవర్తించిన విషయం తెలిసి కోపం తెచ్చుకోలేదు కానీ తనకు తెలియని పరాయి ఆమెతో నువ్వు అఫ్ఫైర్ పెట్టుకోవడం నచ్చలేదు”అని ఆంటీ చెప్పింది. ఆంటీ మాటలు విని నేను “అవును ఆంటీ” అని అన్నాను.

 

మళ్ళీ ఆంటీ “సరే నువ్వు చెప్పాల్సింది చెప్పావుగా ఇక తన ఇష్టం।  అయినా తన సమాదానం ఇంకా చెప్పలేదని తానే చెప్పిందిగా చూద్దాం ఎం చెపుతుందో” అని చెప్పింది .

 

మళ్ళీ నాతో ఇక తన గురించి వదిలేయ్ నాతో “మార్కెట్ కి వస్తా అని అన్నావుగా పద వెళ్తాం” అని అంటే ఇక నేను ఆంటీ తో బయలుదేరాను. ఇద్దరం కలసి ఆటోలో వెళ్ళాము . తాజా కూరగాయలు కొనుకున్నాము. ఒక పది మందికి సరిపడే కూరగాయలు , బిరియానికి సరిపడా చికెన్ కొనుక్కుంది. మద్యానం కల్లా ఇంటికి వచ్చాము.  నేను ఆంటీకి కూరగాయలు తరగడంలో సాయపడుతూ ఉన్నాను. ఆంటీ ఇంటికి  సాయంత్రం వచ్చే తన బందువుల కోసం బిరియాని చేయడానికి సిద్దమైంది.

 

నేను హాల్లో కూర్చొని టమోటాలు,ఎరగడ్డలు తరుగుతూ ఉన్నాను. మాదవి ఆంటీ ఏమో కిచెన్ లో అల్లం పేస్టు కోసం మిక్సీ వేస్తూ ఉంది. ఇంతలో ఆంటీ మొబైల్ మోగడంతో కిచెన్ లో ఉన్న ఆంటీ పరుగు లాంటి నడకతో హాల్లోకి వచ్చింది. హాల్లో మాకు తెలియకుండా నీళ్ళు ఉండడంతో దానిపై కాలు వేసిన ఆంటీ  అకస్మాత్తుగా కింద పడబోతుంటే నేనేదో పట్టుకుందాం పైకి లేచ.
కానీ నా కాలు కూడా జారీ ముందు నేను కింద పడ్డాను. నా మీద ఆంటీ పడబోతూ ఉంటే ఇప్పుడైనా పట్టుకుందాం అని నా చేతులు చాపాను, అంతే . ఆంటీ ని పట్టుకోలేదు కానీ ఆంటీ సళ్ళని బలంగా పట్టుకున్నా. ఎప్పుడైతే ఆంటీ సళ్లు అనుకోకుండా పట్టుకున్నానో ఆంటీ నా మీద తన బరువు అంతా మోపి ఒక బలమైన నిట్టూర్పు “ హా ఆ ఆ  హమ్ మ్” అని అంటూ కళ్ళు మూసుకొని నా మీదే తన శరీరం మొత్తం నామీద వదిలేసి పనుకుంది.

 

ఎప్పుడూ ఆంటీని తప్పుగా ఊహించుకోలేదు. అలాంటి నేను ఇలా తన సళ్ళని పట్టుకోవడం తప్పుగా అనుకుంటుడేమో అని బయపడుతూ నా చేతులని ఆంటీ సళ్ళ మీదనుంచి తీయబోతుంటే ఆవేమో రావటం లేదు.

 

ఆంటీ చూడటానికి లావుగా లేకున్నా చాలా బరువుగా ఉంది.  అందుకే ఆమె బారువు అంతా తన సళ్ళ మీద పడటం వల్ల నా చేతులు ఇరుక్కున్నాయి. ఆంటీ పైకి లేస్తేనే తన సళ్ళనుంచి నా చేతులు తీయగలను.  కానీ ఆంటీ నా మీద నుంచి లేవటం లేదు. నేను ‘ఆంటీ… ఆంటీ…’ అని పిలుస్తూ ఉన్నా కూడా ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఉంది. చేత్తో మాదవి ఆంటీని తడదాం అని అంటే నా చేతులు సళ్ళ కింద ఉన్నాయి. అలా ఉండడంతో ఆంటీ సళ్ళ గట్టితనం నాకు తెలిసింది. ఒక్కో సన్ను నాచేతికి సరిపోవడం లేదు. చివరకి ఆంటీ ముచ్చికలు బాగా నిగిడి ఉండడం నాకు తెలియడంతోనా మడ్ద నిగిడి ఆంటీ పూకుని గుచ్చడం మొదలెట్టింది.

 

ఎప్పుడైతే నా మడ్ద ఆంటీ పూకుని తాకిందో అప్పుడు ఆంటీ కళ్ళు  తెరచి చిలిపిగా నవ్వుతూ నాతో “ అల్లరి పిల్లోడా”అని ముద్దుగా అంటూ నా మీదనుంచి లేచి నా కళ్ళలోకి చూడకుండా పరిగెత్తుకుంటూ ఒక బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు వారగా వేసి ఒక్క సారి నన్ను చూసి తలుపుకి గొళ్ళెం వేసుకుంది.

 

ఆంటీ నన్ను  తప్పుగా అనుకుంటుందేమో అని అనుకుంటే నవ్వుతూ ‘అల్లరి పిల్లోడా’ అని అని తలుపు వేసుకుందే అని నా మనసులో అనుకుంటూ అక్కడే సోఫాలో కూర్చున్నాను.

 

కొద్దిసేపటికి బెడ్ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యి ఆంటీ చిలిపిగా నవ్వుతూ బయటకి వచ్చింది. ఆంటీ ఇందాక కట్టుకున్న చీరలో రాలేదు ఇంకో చీర కట్టుకొని వచ్చింది. అలా నా ముందుకు వచ్చిన ఆంటీ చూసిన నేను  సోఫాలో నుంచి పైకి లేచి మాదవి ఆంటీతో “సారీ ఆంటీ ఏదో అనుకోకుండా అలా పట్టుకున్నాను” అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆంటీ “its ok రవి, నేను పడిపోతూ ఉంటే పట్టుకున్నావు అంతేగా కావాలని పట్టుకోలేదు. ఇక ఆ విషయం గురించి వదిలేయ్ ” అని నవ్వుతూ చెప్పింది.

 

“హమ్మాయ్యా నవ్వుతున్నారు ఇంకా కోపంగా ఉన్నరేమో అని బయపడ్డా” అని చెప్పి మళ్ళీ ఆంటీతో “ఆంటీ చీర ఎందుకు మార్చుకున్నారు” అని అడిగాని . నేను అలా ఆడగడంతో ఆంటీ బుగ్గలు ఎర్రగా అయ్యి సిగ్గుతో తల దించుకొని నాతో “ అంటే… నా చీర అంతా తడిచిపోయింది అందుకే వెళ్ళి మార్చుకున్నాను” అని చెప్పింది. అప్పుడు నేను “చీర తడిచేంత నీళ్ళు లేవుగా ఆంటీ” అని అడిగితే ఆంటీ నా బుగ్గ గిల్లుతూ “ చీ…. అల్లరోడా …. పో ఏదో తెలియనట్టుగా” అని చిలిపిగా చెప్పింది.
ఆంటీ ఏమంటుందో అర్ధం కాక నేను “నాకేం అర్ధం కాలేదు ఆంటీ నాకే తెలుసు” అని అడిగితే

 

అబ్బో అయ్యగారికి ఏమి తెలియకుండానే ఇద్దరు ఆంటీలతో వ్యవహారం నడిపాడంట”అని సమాదానం చెప్పింది. ఆంటీ మాటలు అర్ధం కాక నేను మళ్ళీ ఆంటితో “నిజంగా అర్ధం కాలేదు” అని అంటే ఆంటీ కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ “ఇందాక నీ చేతులతో నావి పట్టుకున్నానవుగా” అని తన సళ్ళని చూపించి మళ్ళీ “అలా పట్టుకోవడం తో నాకు కారిపోయింది” అని చెప్పి సిగ్గుపడుతూ పరుగులాంటి నడకతో కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.

 

అప్పడు అర్ధం మయింది ఆంటీ సళ్లు పట్టుకోవడం వల్ల ఆంటీ పూకులో రసాలు కారాయి అందుకే అప్పుడు గట్టిగా నిట్టూర్పు వదిలి కళ్ళుమూసుకుంది అని మనసులో అనుకున్నాను . నా వల్ల ఇంత జరిగిన నా మీద ఎందుకు కోపంగా లేదో అని ఆలోచిస్తూ మాదవి ఆంటీ ఇంటి నుంచి బయటకి వచ్చి నేను ఉండే ఇంటికి దగ్గరకి వెళ్ళాను. అలా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న చెట్టు కింద ఉన్న బెంచీ మీద కూర్చొని ఉండగా కొద్దిసేవాటికి ఆంటీ ఇంటి దగ్గరకి ఒక కార్ వచ్చి ఆగింది.

 

అందులో నుంచి అంకుల్ దిగాడు. అంకుల్ తో పాటుగా ఒక అమ్మాయి బట్టల బ్యాగ్ తో దిగింది. అంకుల్ తో దిగిన ఆ అమ్మాయిని చూసి ఆశ్చర్యం పోయాను.

 

ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు నికిత . అంకుల్ తో నికిత ఎందుకు వస్తుందో నాకు అర్ధం కాక కూర్చున్న నేను పైకి లేచి తననే చూస్తూ ఉన్నాను. ఇంతలో మాదవి ఆంటీ ఇంట్లో నుంచి బయటకి వచ్చింది. అప్పుడు నికిత మాదవి ఆంటీని చూసి “అమ్మా అమ్మా” అని సంతోషంగా అరుస్తూ మాదవి ఆంటీని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది.

 

నికిత అలా మాదవి ఆంటీని అమ్మా అని పిలవడం వినిన నా గుండె ఒక్క సారి ఆగినంత పనైంది. ఒక్క సారి షాక్ లోకి వెళ్ళాను. అలా షాక్ లోనే ఉండగా అక్కడకి ఇంకో కారు వచ్చి ఆగింది. అందులో నుంచి ఆంటీ కన్నా వయస్సులో పెద్దగా ఉన్న ఒక ఆమె దిగింది. ఆమెకి ఒక 50 సంవత్స రాలు ఉండవచ్చు. ఆమెని చూసిన  నికిత తన అమ్మ మాదవి అంటితో “మా చూడు ఎవరొచ్చారో” అని అంటూ “ అమమ్మ వచ్చింది” అని చెప్పింది.

 

అంటే ఆ వచ్చే ఆమె మాదవి ఆంటీ కి అమ్మ అనమాట. కానీ చూడటానికి ఆంటీకి అక్కలా ఉంది. ఆమెను చూసిన ఆంటీ నికితని వదిలి ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళి ఆమెని కౌగిలించికొని ఏడవడం మొదలెట్టిందో. అలా ఏడుస్తూ ఉన్న ఆంటీ తో నికిత “అమ్మా అలా ఎడవకే , అటు చూడు నీ చెల్లెలు కూడా వచ్చింది”అని మాదవి ఆంటీ యొక్క అమ్మ దిగిన కారు లో నుంచే ఇంకో వైపు దిగుతున్న మరో ఆమెను చూపించింది. ఆమె మొహం నాకు సరిగ్గా కనబడటం లేదు. ఆ వచ్చిన ఆమెకు మాదవి ఆంటీ అడ్డుగా ఉంది. ఆమెను చూసిన మాదవి ఆంటీ “నువ్వు వస్తున్నావని ఎవ్వరూ చెప్పలేదే ! ” అని వాళ్ళ అమ్మని వదిలి ఆమెని కౌగలించుకుంటూ ఉండగా ఆమెని చూశాని . ఆమెని చూసి వెంటనే గుర్తు పట్టాను . ఆమె యవరో కాదు స్వర్ణ కుమారి. అవును నా స్వర్ణ కుమారి.

 

అంటే మాదవి ఆంటీ చెల్లెలు స్వర్ణ కుమారి, మాదవి ఆంటీ కూతురు నికిత చివరిగా మాదవి ఆంటీ అమ్మ ప్రసన్న లత అని తెలుసుకున్న నాకు ఏమిచేయాలో అర్ధం కాక అక్కడే ఉండిపోయాను. అక్కకి వచ్చిన స్వర్ణ కానీ నికిత కానీ  ఎవ్వరూ నన్ను చూడలేదు. వాళ్ళనే చూస్తూ అక్కడే ఉన్నాను.

 

35c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Valapu Rangulu – 16 ,వలపు రంగులు ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Valapu Rangulu

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page