Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 5 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha - 5 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 5 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

rajniraj

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
ఆ రోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రభు మీరా ఇంటికి వెళ్లాడు మీరా తో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ముందుగా అనుకున్నట్లుగానే
అక్కడకు వెళ్ళడానికి అతను ఇష్ట పడ్డాడు 
ప్రభు హడావిడి పడుతూ మీరాతో సమయాన్ని గడపటానికి ఇష్టపడలేదు 
 మీరాకు తనకి మధ్య ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి సుఖాన్ని ఏర్పరుచుకొవాలనుకున్నాడు అతను తన ఆటను సరిగ్గా ఆడగాలిగితే మీరాతో సాన్నిహిత్యం అదే వస్తుంది అనుకున్నాడు
మీరా లాంటి స్త్రీని మోహింపజేయడం అంతా సులభం కాదనుకున్నాడు ముఖ్యంగా మీరా లాగా సాంప్రదాయకంగా పెరిగిన వారిని మరింత కష్టం అనుకున్నాడు
దీనికి సహనం ఓపిక శ్రమ చాలా అవసరం కానీ ఇలాంటి స్త్రీ ఇవ్వగల అందాల ఆనందం పొందగలిగితే అది ఎంతో విలువైనది అనుకున్నాడు
మీరా తన సాంప్రదాయ పెంపకంలో గౌరవనీయమైన కుటుంబానికి చెందిన మహిళా 
ప్రదర్శంచాల్సన ప్రవర్తన మీరా తల్లి తండ్రుల తనకి నేర్పించరని ప్రభు నమ్మాడు
ఇది మీరాలో అమరిన నైతికత యొక్క నిబంధనలను విచ్చిన్నం చేయడం మరింత కష్టతరం చేస్తుంది అనుకున్నాడు
అలాగే మీరా భావోద్వేగాలను అది అణిచివేస్తూ 
గౌరవపు ప్రతిబింబాన్ని కొనసాగించాలనే దానికి దారితీస్తుంది
ఆ కారణం చేత మీరా తన లోపలి నిజమైన కోరికలను శరత్ కు చెప్పలేక పోవచ్చు 
మీరా లో అణిచివేసిన లైంగిక భావన ఉందని ప్రభు మదిలో ఎప్పుడు ఉండేది
మీరా తన భర్తతో చట్టబద్దమైన సంబంధంలో
తన లోపలి కోరికలను వ్యక్తీకరించడానికి మీరా సంయమనం పాటించవచ్చు
మీరా ఆధునిక ప్రపంచానికి పెద్దగా పరిచయం లేని ఒక చిన్న పల్లెటూరి పెంపకం నుండి వచ్చింది
మీరా తల్లి తన పెద్దలచే బోధించబడిన మాటలు ప్రవర్తన ఇంకా బాధ్యతలు మీరా తల్లి బహుశా మీరాకి అప్పగించి ఉండవచ్చు
నేను కనుక మీరా లోని అణిచి వేసిన లైంగిక సంకెళ్ళను విచ్చిన్నం చేయగలిగితే శరత్ కూడా తన భార్య నుండి పొందని అనుభవించలేని ఆనందించలేని సుఖాలు చెప్పలేని ఆనందపు అందాలు మీరా దగ్గర ఉన్నాయని ప్రభు భావించాడు 
ఈ రకమైన పెంపకంలో పెరిగిన స్త్రీ తన భర్తతో కాకుండగా తన ప్రేమికుడికి తన భావాలు పంచుకోవడం సులభం అవుతుంది
ప్రభు మీరా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతను యథావిధిగా మీరా పిల్లలకు కొన్ని చాక్లెట్లు స్వీట్లు తీసుకువచ్చాడు
 
ఆ విధంగా పిల్లలు ప్రభును చాలా ఇష్టపడ్డారు
మరియు అతని రాక కోసం ఎప్పుడు ఎదురు చూసేవారు 
వారు బాబాయ్ అని పిలిచే వ్యక్తి తమ తల్లితో కలిసి పరుపు లో తమ తండ్రి స్థానాన్ని భర్తీ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అని వారికి తెలియదు 
మీరా ,,,,,, దయచేసి పిల్లలకోసం వీటిని ఎక్కువగా కొనకండి 
ఇవి తిన్న తరువాత వారు ఇంట్లో ఆహారాన్ని సరిగ్గా తినరు
అది విన్న మీరా పిల్లలు కొంచం కోపంగా తల్లి వైపు చూసారు 
మీరిద్దరూ నన్ను అలా చూడకండి నేన మీ నాన్నగారికి చెబుతాను ఈ విషయం అని మీరా పిల్లలను ఉపదేశించింది 
పిల్లలు మీరాను ఆటపట్టిస్తూ నాలుక పెట్టి నవ్వుతూ పారిపోయారు.
ప్రభు,,,,,శరత్ పిల్లలతో చాలా కఠినంగా ఉంటాడా
 
 
మీరా,, అలాంటిదేం లేదు ఇప్పుడు కూడా నేను వారి తండ్రికి ఫిర్యాదు చేస్తానని చెప్పినప్పుడు వారు నన్ను ఎలా ఆటపట్టించి పారిపోయారో చూడండి 
మా వారు పిల్లలను  కనీసం భయపెట్టరు. అతను వారిని ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తాడు 
ఫర్వాలేదు వదినా గారు వారు ఇంకా పిల్లలు, వారు ఇప్పుడు తమను తాము ఆనందించనివ్వండి అని ప్రభు  చెప్పాడు 
నేను నీతో  ఆనందించేటప్పుడు ప్రభు తనను తాను అనుకున్నాడు.  “
మీరు కూడా వారి నాన్న లాగే వారిని పాడు చేసే 
మరొకరిలా అయ్యారు అనిపిస్తుంది నాకు 
ఎప్పటిలాగే కాఫీ సరేనా
నేను ఎప్పుడైనా మీకు వద్దు అని చెబుతాన 
ప్రభు నవ్వుతూ అన్నాడు
మీరా తన వంటగదిలోకి వెళ్ళింది మీరా పిల్లలు
వారి స్కూల్ పుస్తకాలు తిరగేసే పనిచేస్తూ హాలు లోని టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నారు 
తరువాత ఏం చేయాలో ప్రభు ఆలోచించాడు
 
పిల్లలు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వీరి సంభాషణ వింటూ ఉంటే మీరా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడలేదు అని ఆలోచించి ప్రభు నెమ్మదిగా వంటగది లోకి నడిచాడు
మీరా వంట గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభువు మొదటి సారి వచ్చాడు వారి ఇంట్లో చివరనున్న వంటగది చాలా విశాలంగా భోజనాలు చేయడానికి అనువుగా పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ తో పెద్దగా ఉంది
అంతకుముందే మీరా వంటగదిలోకి ప్రభు వెళ్లాడు 
ఒకసారి సాధారణ భోజనం కోసం ఒకసారి విందు కోసం అలా రెండు సార్లు  శరత్ ఇంకా పిల్లలు
మీరాతో పాటు తినడానికి కి అక్కడికి వచ్చాడు
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరూ ఒంటరిగా ఉండడం ఇదే మొదటిసారి 
భవిష్యత్తులో ఆ వంటగదే వారిద్దరికీ లైంగిక ఆట ఆడటానికి ఎంతో సుపరిచితమైన ప్రదేశంగా మారింది ప్రభు మీరా ను అక్కడ అనేక సార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
మీరా తన వంటలో ఉండగా వెనుక నుండి బిగి కౌగిలిలో బందించేవాడు ప్రభు మీరా చీర జాకెట్
విప్పి అక్కడి నేలపై వేసేవాడు మీరా బ్రా పైకి లాగి
మీరా నిండు చన్నులను విడుదల చేసి మీరా దూరంగా నెట్టేవరకు వాటిని పీల్చిపిప్పి చేసేవాడు
నిజానికి వంటగది గోడలు మాట్లడగలిగితే అది ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన కథలే చెప్పవచ్చు
ఆ రోజున మీరా వంటగదిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు మీరా వంటగదిలోకి ప్రవేశించినపుడు మీరా కాస్త భయపడి వెనక్కి తిరిగి చూసి దూరంగా జరిగింది
వదిన గారు తొందరగా నేను బాత్రూం వెళ్లాలి ఎక్కడా అని ప్రభు మీరాను అడిగాడు
మీరా కాస్త ప్రశాంతంగా మారి ఆ వైపుకు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి అక్కడే బాత్రూం ఉంది అంది మీరా 
ప్రభు అక్కడ మీరాతో మాట్లాడటానికి బాత్రూం ఉపయోగించాలనుకుంటున్న సాకు ను ప్రయోగించాడు 
 
బాత్రూం నుండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత ప్రభు
డైనింగ్ టేబుల్ వైపు నిలబడి మీరాతో సంభాషణలు ప్రారంభించాడు వంటగదిలో 
మీరా ప్రభు కోసం కాఫీ సిద్దం చేయడంలో బిజీగా ఉంది ప్రభు ఉన్న వైపు నుండి మీరా ఉన్న వైపు
సైడు నుంచి మీరా ఉబ్బిన రొమ్ముల గుబ్బలు చూస్తూ వాటిని మెచ్చుకోవడం లో ప్రభు కళ్లు బిజీగా ఉన్నాయి
మీరా ఆమె జాకెట్టును వ్యతిరేక దిశలో వడకట్టినట్టు బిగించి కట్టినట్టు అనిపించింది
మీరా జాకెట్ వస్త్రం గట్టిగా సాగినట్లు కూడా అనిపించింది 
నేను వాటి బంధాల పరిమితుల నుండి వాటిని విడుదల చేయలని నేను ఎంతలా కోరుకుంటున్నాను ప్రభు తన మనసులో అనుకున్నాడు 
 
ప్రభు నిజంగా అతను అనుకున్న దానికన్నా పెద్ద రొమ్ములు కలిగి ఉంది మీరా 
అవి ఇంకా   గట్టిగా బలంగా దృఢంగా ఉన్నాయి
మీరా గట్టి జాకెట్ వాటి బలం ముందు ఇంకా కుంగిపోకుండా అడ్డుకుంటుంది 
ప్రభు ఆశ్చర్యపోయాడు అతని మనసులోని దానికి సమాధానం రావడానికి చాలా కాలం కాదని
అతనికి తెలియదు
ప్రభు మీరా నడుము పై దృష్టి సారించి మీరా నడుము వంపును కూడా చూడగలిగాడు 
ఇద్దరి పిల్లలను కలిగినా ఒక ఈమె ఇంకా ఇంతా అందమైన ఆకారంలో ఉండటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది
సాధారణంగా ప్రభు చూసిన పెళ్లయిన ఆడవాళ్ళు 
అక్కడ కొవ్వు పెరిగి లావుగా ఉండేవారు
మీరా తన శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయడాన్ని ప్రభు చూడలేదు ఇది ఆమె శరీరపు సహజ జీవక్రియ అయి ఉండాలి అనుకున్నాడు 
ప్రభు ఆ సరసమైన నడుము వంపును ముద్దడటానికి ఇష్టపడతాడు 
మీరా చీర ఆమె శరీరంలోని మిగితా భాగాలను
ప్రభు కళ్ళ నుండి కాపాడింది
కానీ అతని ఆలోచన మీరా ఆడతనం ఎలా ఉంటుందో అని ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఆలోచిస్తూ
మీరా చాలా అందంగా ఉండటం వల్ల మీరా లోపలి రేకులు గులాబీ లాగా ఉంటాయి కాబోలు ఆ ఆలోచనే ప్రభు పురుషాంగం గట్టిపడేలా చేసింది
భవిష్యత్తులో ఒక రోజు వారు తనివితీరా సంభోగించి ఆయాసంతో ఊపిరి పీల్చుకుంటూ
పక్క పక్కనే పడుకున్న తరువాత 
ఈ రోజున ప్రభు మనసులో వచ్చిన ఈ ఆలోచనలు ప్రభు మీరాకి వివరంగా చెప్పాడు
అప్పుడు మీరా చీ మీరు ఎప్పుడు నాతో చెడు ఉద్దేశాలు మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నారు అంది
ఆ సమయంలో మీరా గొంతులో ఎలాంటి కొపం లేకుండా ప్రభును తిట్టింది
ప్రభు ఎప్పుడు మీరాతో రసిక వాంఛ ఉద్దేశం కలిగి ఉండటం మీరాకి ఎంత ఆనందంగా ఉందో మీరా ఆ  చిరునవ్వు సూచిస్తుంది 
నా సోదరి వివాహం అయిన తరువాతనే ఏం పని చేయాలలో నేను ప్రణాళిక వేసుకోవాలి అని ప్రభు సంభాషణలు ప్రారంభించాడు మీరా తో
మీకు మళ్ళీ విదేశాలకు వెళ్ళే ఉద్దేశం లేదా 
నేను ముందు వెళ్లాలని అనుకునేవాణ్ణి కానీ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఊరిని విడిచి పెట్టడానికి మనసు రావట్లేదు 
అది ఎందుకు అని మీరా అడిగింది
అది నా ప్రియమైన నీ వల్లనే అని మనసులో అనుకున్నాడు ప్రభు
నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మీ ప్రేమను కోరుకుంటున్నాను 
మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్లడానికి నా మనసు లేదు
ప్రభు చిరు నవ్వుతో అన్నాడు 
ఏంటి మీరాకు షాక్ కొట్టినట్లు ఉంది
మీరా అందంగా ఉందని ప్రభు మెచ్చుకోలుగా మాట్లాడుతున్నాడని ఆమెకు తెలుసు 
మీరా తన భర్త కి ప్రభు మహిళలు చూసే విధానం ఎక్కువగా ఉంది అని వేరే మహిళలను ఉద్దేశించి చూపితూ చూచాయగా చెప్పింది కానీ నేరుగా చెప్పలేదు మీరా భర్త అది యవ్వనం లో సహజమైననీ అతను ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు కాబట్టి అంటూ నీతో ఏమైనా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడ అని అడిగాడు మీరా అలాంటిదేం లేదు అని దాచి పెట్టింది అది అప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సాధారణ మాటలు మాత్రమే 
క్షమించండి నేను మీ అందరిని అనబోయి నోరు జారను నా ఉద్దేశం శరత్ మీరు మీ పిల్లలు మీ అందరితో గడిపిన ఈ కొద్ది రోజులు చాలా సరదాగా ఉన్నాను నేను విదేశాల్లో తరచూ ఒంటరిగా ఉన్నందున అనాసక్తిగా ఉండేవాణ్ణి
ప్రభు ఖచ్చితంగా మహిళల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరిచే వ్వక్తి నా వయసు 30 అతని వయసు 27 మాత్రమే ఇంకో విధంగా నేను సంతోషించాలి 
ప్రభు నన్ను మనసులో తీసుకున్నాడు అంతటితో సరి కాబట్టి దానిలో ఎటువంటి హానీ లేదు
ఆ సమయంలో మీరా ఆలోచన ఎంతో తెలివితక్కువ ఆలోచన అని మీరా 
ఆ తరువాత గ్రహించింది
ప్రభు తనతో అంతకు(మాటలు) మించి రాలేదని అనుకుంది 
కానీ చివరికి ప్రభు మీరా తో ప్రతి చోటికి వచ్చాడు
అయితే ఆ సమయంలో మీరాకు తన భర్త యొక్క ఈ స్నేహితుడితో పడుకుంటానని ఉద్దేశం కానీ ఆలోచన కానీ ఏ కాస్తా కూడా లేదు మనసులో
మీరా ప్రభు కి కాఫీ కప్పు అందించింది 
ఆ సమయంలో మీరా చేతి వేళ్ళను ప్రభు చేతి వేళ్ళు తాగిలాయి 
మీరా మనసులోఅది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందా????
ధన్యవాదాలు వదిన గారు నేను మీ కాఫీ నీ ప్రేమిస్తున్నాను 
మీరా ,, ఒక కప్పు కాఫీ లో అంత ప్రత్యేకత ఏముంది 
దీనికి కారణం మీరే మీరు బాగా ఉడికించి ఇంకా కాఫీని అద్భుతంగా తయారు చేస్తారు అలా చేయడం అంతా సులభం కాదు
మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీరు అద్భుతంగా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను
(సంభోగంలో కూడా అంది నేను తెలుసుకోవడానికి
వేచి ఉండలేని విషయం ప్రభు తనలో తాను అనుకున్నాడు)
ప్రభు మీరా తియ్యని పెదాలు వైపు చూసాడు
రంగు వేయకుండానే అవి సహజంగా లేత గులాబీ రంగులో ఉన్నాయి
ఆ రెండు పెదవులు నా అంగాన్ని చుట్టూ చుట్టి బిగించి పట్టుకుంటే ఆహ్ ఎలా ఉంటుంది
అని తన మనసులో అనుకున్నాడు 
ప్రభు పురుషాంగం దాదాపు పూర్తి అంగస్తంభనకు దాటి చేరుకుంది అది అతని ముఖంలో కామ వాంఛ కనిపిస్తుంది
మీరా ప్రభు ఆ రూపాన్ని చూసి వెనక్కి తగ్గింది
అతని ముఖం లో కామ కోరిక ఉందా లేక నేను ఊహించుకుంటున్నానా అని తర్జనభర్జన పడింది 
మీరా  భర్త ఆమెను ఆ విధంగా చూసి ఉంటే సంతోషించి ఉండేదని మనసుకు చెప్పుకుంది 
మరొక వ్యక్తి అలా చూడటం పట్ల సంతోషంగా ఉండకూడదు 
మీరా భర్త శరత్ మోటారు బండి శబ్ధం విని ఇద్దరు హాలు లోకి వచ్చారు శరత్ ను స్వాగతించాడానికి 
శరత్ తో మాట్లాడుతూ ఒక అరగంట సేపు ప్రభు అక్కడే ఉన్నాడు శరత్ తో మాట్లాడుతూనే  ప్రభు కళ్ళు మీరా వైపు పడ్డాయని మీరా అది గమనించింది
ప్రభు మీరా ను మరింతగా చూడాలి అనుకున్నాడు కానీ శరత్ ఎదురుగా కూర్చువడం వల్ల అలా చేయలేకపోయాడు
మరుసటిరోజు ఉదయం  మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె ఇంటికి ప్రభు వచ్చినప్పుడు మీరాకు అంతకు ముందు ఉన్న అదే అపోహలు లేవు
మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అతనితో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకుంటుంది 
మీరాకు నిన్న ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సమయం చాలా ఆసక్తికరంగా గడించింది
తను భర్త పిల్లలు ఇంటిని విడిచి వెళ్ళాక రోజు విసుగు మనసులో ఆమెను ప్రభావితం చేసేది 
ఆ విధంగా అలాంటి సమయంలో ప్రభు ఉనికిని
స్వాగతించింది అది ఒక స్నేహితుడిగా మాత్రమే
మీరా తలుపు తీసి తెరిచి లోపలకి రండి 
మళ్లీ కాఫీన ఆమె చిరునవ్వు తో అడిగింది
నేను ఉచితంగా దొరికే కాఫీ కోసం వస్తున్నానని మీరు నన్ను ఆటపట్టిస్తున్నారు చూడండి ప్రభు కూడా నవ్వుతూ అన్నాడు
అలాంటిదేమీ లేదు, నేను మామూలుగా 
అడిగాను అంతే
 
అప్పటికే పొయ్యిమీద మరుగుతున్న పాత్ర నుండి  మీరా  ఒక కప్పు కాఫీ పోసి తీసుకొచ్చి ప్రభుకు  ఇచ్చింది 
ప్రభు మీరా నుండి కాఫీ తీసుకొని సోఫా మీద కూర్చుని తాగడం ప్రారంభించాడు 
 
మీరు కాఫీ తాగుతూ ఉండండి మీరు కాఫీ పూర్తి చేసేలోపు నాకు ఇంకా కొంచెం వంట పని మిగిలి ఉంది చూసుకు వస్తాను అంటూ మీరా తన వంట గది వైపు నడుస్తూ చెప్పింది
వదినా గారు మీరు మీ వంట పని కొనసాగించండి
నేను కూడా అక్కడికి వస్తాను అదికాక నా కాఫీ ఉన్నప్పుడే మనం మాట్లడగలం అని ప్రభు మీరా వెనకాలే అనుసరిస్తూ సమాధానం ఇచ్చాడు
 నిన్ను కూడా నాతో మాట్లాడటానికి నేరుగా నా వంటగదిలోకి వచ్చాడు
ఈరోజు ఇప్పుడు కూడా అదేపని చేస్తున్నాడు 
మీరా ఇలా అనుకుంటూ నా ఇంట్లో ప్రభు అధికారాన్ని తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది
మీరా పడుకున్నప్పుడు గత సంఘటనలు నడుస్తున్నాయి
ప్రభు తన ఇంట్లో ఇంకా చాలా అధికారాన్ని తీసుకోబోతున్నాడు అని మీరాకు తెలియదు
అతను త్వరలో మీరా శరీరంపై పూర్తి అధికారాన్ని పొందబోతున్నాడు 
 
ఈ గత సంఘటనలు మీరా మనసులో సినిమా 
దృశ్యాలు లాగా కళ్ళ ముందు నడుస్తూ ఉన్నాయి 
రెండు సంవత్సరాల క్రితం………….
వదినా గారు ఏమిటి ఈ రోజు భోజనానికి ప్రభు
మీరా వెంట వంట గదిలోకి ప్రవేశిస్తూ అడిగాడు
మీరా వెనక్కి తిరిగి ప్రభు వైపు చూసింది
నన్ను తదేకంగా అలా చూడకండి మీకు ఎలాంటి చింతా లేదు నేను ఇప్పుడు ఆకలితో లేను కాబట్టి
నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని భోజనమైమి  అడగను
నేను ఉచిత కాఫీని ఉచిత భోజనాకి జోడించాను
ప్రభు నవ్వు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తూ పలికాడు 
ప్రభు మనసులో నువ్వు వండే ఆహారం మీద ఆకలి లేదు నేను నీ శరీరం మీద ఆకలితో ఉన్నాను అంది నా శరీరం కింద నలిగిపోతూ ఆనందం కోసం అరుస్తూ అర్రులు చాచే రోజు కోసం నేను  వేచి ఉన్నాను
 
ఎలాంటి సమస్య లేదు ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ భోజనం చేయాలనుకున్నా ఈ రోజు మా ఇంట్లో పూర్తిగా శాఖాహార భోజనం మాత్రమే
అలా అయితే నేను ఖచ్చితంగా తీనను లేండి
ఈ రోజు నా పళ్లకు మాంసాహారంలో ముంచి వేయాలి అనుకున్న మీరా వెనుక ఎత్తులు వైపు చూస్తూ అన్నాడు
ప్రభు అలా అంటున్నప్పుడు నా వైపు అక్కడ చూస్తున్నాడా ???? 
మీరా కి ఆశ్చర్యానికి లోనవుతూ
 లేక నా అనుమానం మాత్రమేనా
అయితే ఈ రోజు మీ ప్రణాళిక ఏంటి మీరా అడిగింది
వాస్తవానికి ఈ రోజు నేను చాలా స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను అందుకే నేను సినిమాకు వెళ్లాలి అనుకుంటున్నాను 
మీరా ఆ మాట వినగానే అవున నిజంగానా ఏ సినిమాకు??????
 
వారి ఆ చిన్న ఊరిలో కేవలం రెండు టూరింగ్ టెంట్ హాల్లు మాత్రమే ఉన్నాయి
ఒక హాలులో ఎక్కువగా పాత సినిమాలు తిరిగి తిరిగి ఆడేవి ఇంకోక హాలులో ఎప్పుడో ఒకసారి కొత్త సినిమాలు వచ్చేవి 
(ఇవన్నీ 85::90 ఆసమయంలో జరుగుతుంది మొబైల్ ఫోన్లు లేని కాలం  టీవీలో వినోదాలు ప్రైవేట్ చానల్సు లేనప్పుడు సినిమా ఒక్కటే వినోద సాధనంగా ఉండేది)
మీరాకు ఆ సినిమా పేరు నడుస్తున్న హాలు పేరు ప్రభు చెప్పినప్పుడు మీరా తన అభిమాన నటుడు నటించినందుకు చాలా ఉత్సాహం ఆతృత చెందింది 
అది చాలా మంచి సినిమా అని నేను విన్నాను
అది ప్రస్తుతం మీనా హాలులో నడుస్తుందని నాకు
తెలియదు మీరా ఉత్సాహంగా ప్రభు చెప్పింది
మీరాకు సినిమాల పైన సినీ తారల పట్లా చాలా ఆసక్తి ఉందని ప్రభు గమనించాడు
అతని మనసులో ఈ సమాచారాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకున్నాడు 
మీరాను పొందడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఇది ఉపయోగపడుతుందని అతను భావించాడు 
 
 
శరత్ తన  తన వ్యాపారంలో చాలా బిజీ గా ఉంటడాని సినిమాలకు అతనికి సమయం లేదని
ప్రభుకు తెలుసు
అంతేకాక శరత్ చిన్నవయసులోనే జీవితంలో పైకి ఎదగడానికి తన దృష్టినంతా పెట్టాడని ఇంకా సినిమాలపై శరత్ కి పెద్దగా ఆసక్తి ఉత్సాహం చూపడని తెలుసు ప్రభుకి 
మీకు ఆ సినిమా నచ్చితే వెంట రండి మనం సినిమా చూద్దాం అని ప్రభు అన్నాడు
మీరా కొంచం కోపంగా ప్రభు వైపు చూసింది
నేను ఏం రకమైన మహిళను అని అతను అనుకున్నాడు నేను ఒక  వివాహితను అతనితో
ఒక సినిమాకి వెళ్దామని అతను నన్ను ఎంత ధైర్యం గా అడుగుతాడు
ప్రభు చెప్పింది మీరా మనసుని కదిలించి కొపం తెప్పించింది అని అతనికి తెలిసినప్పటికి ప్రభు దాన్ని గమనించటంలేదనీ నటిస్తూ 
నేను ఇప్పుడు సినిమాకు వెళ్ళాలన్న కో‌వడంలేదు 
సాయంత్రం శరత్ పిల్లలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు
మనమందరం కలిసి సినిమాకు వెళ్లవచ్చు
ఇది విన్న మీరా అనవసరం కోపం తెచ్చుకుని తొందరపడిందనీ పశ్చాత్తాప పడింది
మీరా తనను తాను ఉపదేశించుకుంటూ ఎంత తప్పుగా అనుకున్నాను 
ప్రభు గారు మనం కలిసి సినిమా చూద్దాం అనడంలో తప్పుగా అర్థం లేదుకదా
లేదు మా వల్ల మీ ప్రణాళికలను మార్చుకోవద్దు 
ఇది వివాహల కాలం దుకాణంలో చాలా మంది జనం కోవడానికి వస్తూ ఉంటారు ఈ సమయంలో మా వారు సినిమా కోసం రాలేరు పిల్లలను రాత్రిపూట బయటకు తీసుకెళ్లడం కూడా మాకు ఇష్టం ఉండదు
ఈ వారాంతంలో సినిమాకు వెళ్ళగలమేమో అని మా వారిని నేను అడుగుతాను 
వదిన గారు మీరు సినిమా చూడటం అంత సులభమైంది కాదు అవున ఈ లెక్కన మీరు చాలా సినిమాలు చూడలేదు?????
 
 వాస్తవానికి ఇలాంటి వివాహ కాలంలో మా వారు వారానికి ఏడు రోజులు దుకాణం తెరుస్తారు
అంతగా వ్యాపారం లేని కాలంలో కూడా చాలా మంది కోవడానికి రోజు ఇంకా వారాంతాల్లో కోవడానికి వస్తూ ఉంటారు 
మా వారు సోమవారం వారం మాత్రమే దుకాణాన్ని మూసివేస్తాడు
కాబట్టి మీకు నిజం చెప్పాలంటే సినిమాలు చూసే అవకాశం లబించదు
అలా అని ఏం లేదు మంచి సినిమా నడుస్తున్నప్పుడు నేను మా వారిని అడుగుతాను
మా వారు దుకాణాన్ని పనివాళ్లకి అప్పగించి 
వారాంతంలో నన్ను పిల్లలను సినిమాకు తీసుకేలతాడు 
మీరా అలా చెప్పినప్పటికీ ఆమె గొంతులో విచారం ప్రభు గమనించగలిగాడు ఆ విషయం
ప్రభు మీరా బలహీనతను ఉపయోగించడానికి
ప్రభు మనసులో విశ్వాసం ఇంకా పెంచింది
ఈ ఊరు చిన్నదే అలా అని జనాభా తక్కువేమీ కాదు ఇలాంటి చోట వేరొకరి భార్యను మోహింపజేసి ఇక్కడి సినిమాకు సులభంగా 
తీసుకు వెళ్ళవచ్చా ఎందుకంటే ఇక్కడి ప్రజలు
దాన్ని గమనిస్తారైమో ఒకవేళ నేను మీరా ను సినిమాకు రమ్మని కోరినప్పటికీ ఆమె నాతో ఒంటరిగా సినిమాకు తీసుకేళ్ళలేను ఆమె సమాజంలో ప్రముఖ వ్యక్తి భార్య
మీరా తన జీవితంలో నిరాశను దాచడానికి చాలా 
ప్రయత్నిస్తుంది మంచి అవకాశం నేను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే నా కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు అనుకున్నాడు ప్రభు
ఒకవేళ శరత్ అలా చేయలేక పోతే కనీసం మీరు మీ పిల్లలతో నైనా మీతో పాటు కలిసి సినిమా తీసుకెళ్లి చూడవచ్చు కదా 
 
లేదు గుడికి తప్ప నా భర్త లేకుండా నేను మరెక్కాడికి వెళ్ళాను
ఇదే నాకు సవాలు ఆమె చాలా సాంప్రదాయకంగా పెరిగింది ఆమె జీవితంలో చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి బహుశా వాటిలో చాలావరకు సొంతంగా విధించుకున్నావి ఈ కారణంగా ఆమె తన మనసులో చాలా భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటుంది ఆమె ఆనందించే ఆ పరిమితులను
నేను కనుక ముక్కలు చేయగలిగితే 
ఆమె నెమ్మదిగా అన్వేషించి నాతో శరీరపు కొత్త
ఆనందాలను అనుభవిస్తుంది నాతో
ఏంటి వదినా గారు మీరు చాలా ఆనందకరమైన విషయాలు కోల్పోతున్నారు ప్రభు మీరాలో ఉన్న
చిరాకు యొక్క భావాలను బలోపేతం చేయాలి అనుకున్నాడు 
మీరా తనలో ఉన్న అసంతృప్తి భావాలను అతని ముందు బహిర్గతం చేయడానికి ఇష్టపడలేదు 
 
లేదు, నేను బాగానే ఉన్నాను. టీవీ ఉంది, నేను దానితో సమయం గడపగలను. అలాగే, నా భర్త నా మరియు మా పిల్లల శ్రేయస్సు కోసం చాలా కష్టపడతారు. నేను దానికి అడ్డంకిగా ఉండలేను
 
 
మీ కోరికలను మీరు ఎంతకాలం అణచివేయగలరో చూద్దాం అని ప్రభు తనను తాను అనుకున్నాడు.
సరే వదినగారి నేను సమయం అయింది
ఇంకా ఉంటాను మీరాకు  అతను ఎందుకో ఆత్రుతతో వెళుతున్నట్లుఅనిపించింది 
ఆ సాయంత్రం శరత్ ఇంటికి వచ్చాక మీరా అతడితో ఇలా అడిగింది మీనా హాలులో కొత్త చిత్రం నడుస్తుంది అని నేను విన్నాను
ఉమ్ నాకు తెలియదు ఎందుకు నువ్వు చూడాలి అనుకుంటున్నావా
అవును ఈ వారాంతంలో మనం వెళ్లి చూడగలమా అని మీరా ఎంతో ఉత్సుకతతో అడిగింది
శరత్ కాసేపు ఆలోచించి క్షమించు మీరా నేను ఈ వారాంతంలో కొత్త డిజైన్ చీరలు మరియు ఇతర దుస్తులు పంపిణీ చేయ వలసి ఉంది 
శరత్ మీరా ముఖంలోని నిరాశను చూసినప్పుడు
అతని గుండె కరిగి పోయింది కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టండి ఆ తరువాతి వారంలో నేను మిమ్మల్ని పిల్లల్ని సినిమాకు తీసుకువెళతాను 
 సరే అండి మీరా తన ముఖం మీద తెచ్చిపెట్టుకున్న చిరునవ్వుతో చెప్పింది ఆమె తన నిరాశను తన భర్త ముందు దాచి పెట్టింది 
ఆ సాయంత్రం ప్రభు మీరా ఇంటికి రాలేదు మీరా సినిమా గురించి అతనిని అడగాలని చూస్తూ నిరాశ చెందింది 
మరుసటిరోజు ఉదయం ప్రభు మీరా ఇంటికి వచ్చాడు
నిన్న సాయంత్రం మీరు ఇంటికి రాలేదు అని అడిగింది 
ప్రభు ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరా ముందు తన ఉనికి కొసం ఎదురు చూడటం కొసం అలా చేసాడు
అయినప్పటికీ మీరా సినిమా ఎలా ఉందో వినాలని అలా అడిగింది 
అది ప్రభు మీరా తన కొసం ఎదురు చూస్తున్నా అనుభూతి కలుగుచింది 
నేను కాస్తా పనిలో ఉన్నాను అందుకే రాలేదు
సరే చెప్పు సినిమా ఎలా ఉంది మీరా ఆసక్తిగా అడిగింది 
ఎవరికి తెలుసు
మీ ఉద్దేశం ఏమిటి మీరు సినిమాకు వెళ్ళలేదా 
లేదు
మీరు వెళ్తానని చెప్పారు 
లేదు వదినగారు నేను నిన్న మీ ముఖంలో నిరాశను చూశాను అందుకే ఒంటరిగా వెళ్లి సినిమా చూడటానికి నాకు మనసు రాలేదు
నేను ఈ రోజు శరత్ ను అడుగుతాను అతను అంగీకరిస్తే ఈ ఆదివారం మనమందరం వెళ్లి సినిమా చూడవచ్చు
ప్రభు తన చర్యల ద్వారా మీరా మనసులో అతని  పట్ల సానుభూతి భావనను సృష్టించాడు 
అయ్యో నా  కోసమే అతను ఎదురు చూస్తు వేెళ్లలేెదా నేను నిరాశా చెందాను వెళ్ళలేక  పోయాను కాబట్టి నన్ను చూసి అతను వెళ్లి సినిమా చూడలేదా మీరా ఆశ్చర్య పోయింది 
నేను అడిగాను మావారిని ఈ వారం సాధ్యం కాదని ఆయన అన్నారు మరుసటి వారం మనం సినిమా చూడగలమని వారన్నారు 
అంతా కాలం సినిమా నడుస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు
 పర్వాలేదు మీరు వెళ్లి సినిమా చూడండి మా కొసం వేచి ఉండకండి
లేదు వదినా గారు నేను సినిమా చూసి బాగుందని మీకు చెబితే ఆ తరువాత మీరు మరింతగా బాధపడతారు ఆ తరువాతి వారం వరకు వేచి చూద్దాం అదృష్టం మనతో వుంటే చూస్తాం లేదంటే వదిలేద్దాం మళ్లీ రాకపోతుందా అప్పుడు చూడక పోతానా 
దీనికి ముందు మీరా తన భర్త స్నేహితుడిగానే చూసింది ప్రభును ఇప్పుడు మీరా కూడా అతన్ని ఇష్టపడటం ప్రారంభించింది మీరా అతన్ని తన స్నేహితుడిగా చూడడం ప్రారంభించింది 
ఇది ఎంత ప్రమాదకరమో మీరా గ్రహించలేదు 
ఒక పురుషుడు స్త్రీ ఒంటరిగా తరచుగా కలవడం ప్రారంభించినప్పుడు  స్నేహితుడు సులభంగా 
ప్రేమికుడిగా మారవచ్చు.
వదిన  చెప్పు ఏం నటుడు ఏ నటి మీకు ఇష్టమైన వారు
నాకు………………..మీరా తన అభిమాన హీరో హీరోయిన్ పేరు అతనికి చెప్పి మరీ మీ సంగతి ఏంటి అని మీరా అడిగింది
 
నాకు సినిమా బాగుంటే చాలు ఇష్టమైన నటుడు అంటూ లేడు కానీ నా అభిమాన నటి …………….
అంటూ ప్రభు తన అభిమాన నటి పేరు చెప్పాడు
మీరు ఆమెను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఇష్టపడతారు 
ఎందుకంటే ఆమె చాలా అందంగా ఉంది
ఇతర నటీమణులు కూడా అంతే అందంగా ఉన్నారు చెప్పాలంటే ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నారు
లేదండీ ప్రతి వ్యక్తికి ఒక అభిరుచి ఉంటుంది నాకు ఆమె చాలా అందంగా ఉంది
మీరు కోపం తెచ్చుకోను అని వాగ్దానం చేస్తే నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను
ఏంటి చెప్పండి పర్వాలేదు
లేదు నాకు వాగ్దానం చేయండి ముందు అలాగే కోపగించుకొననీ 
సరే నేను మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను
మీరు ఆమె లాగే కనిపిస్తారు
ఏమిటి నేనా మీరా అదే సమయంలో ప్రభు చెప్పినదానికి ఆశ్చర్య పోయింది 
లేదు మీరు అబద్ధం చెబుతున్నారు 
నేను ఎందుకు  అబద్ధం చెప్పాలి మీరు నిజంగా ఆ నటి లాగే కనిపిస్తారు నిన్ను వివాహం చేసుకోవడం నా స్నేహితుడి అదృష్టం 
 
మీరు చాలా చెడ్డవారు మీరు మీ స్నేహితుడి భార్యను ఆరాధిస్తున్నారు మీరా ప్రభు వంక తదేకంగా చూసింది కానీ ఆమెలో కోపం లేదు
నేను వాస్తవాన్ని మాత్రమే చెబుతున్నాను ఇంకేమీ లేదు
మీరా నవ్వింది
మీరు కావాలంటే మీ అభిమాన నటుడిలా కనిపిస్తున్నాను అని నాతో చెప్పవచ్చు ప్రభు చిరునవ్వుతో సరదాగా ఆటపట్టిస్తున్నట్లు చెప్పాడు 
మీరు పెద్దగా ఆలోచించని మీ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించవద్దు 
ప్రభు అందంగా ఉన్నప్పటికీ అతను మీరా అభిమాన నటుడిలా ఏమీ లేడు
అతను ముదురు గోధుమ రంగులో ఉన్నాడు
కానీ ఒక విషయం అతను అభిమాన నటుడికంటే
ఎత్తుగా ఉన్నాడు అతను బాగా నిర్మించబడ్డ దేహంతో ఇంకా హీరోలగా కండలు కలిగి ఉన్నాడు 
ఒక్క విషయం వదిన గారు
ఏమిటీ చెప్పండి
మీరు నన్ను గారు మీరు అని సబోధించాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను పేరు ద్వారానే పిలవండి
మీరా కూడా పరస్పరంగా వ్యవహరిస్తూ అదే చెబుతుందని ప్రభు ఊహించాడు
కానీ మీరా దానికి మౌనంగా ఉంది 
ఎలా అయినప్పటికీ అతన్ని పేరుతో పిలవడం మీరాకు అంత సులభంగా కాదు మీరా పేరు పెట్టి పిలవడం అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రభు చాలా సార్లు గుర్తు చేయల్ని వచ్చింది
అలా శరత్ మధ్యాహ్న భోజనానికి వచ్చే సమయానికి ప్రభు బయలుదేరుతూ ఉంటే
సరే ప్రభు సాయంత్రం తిరిగి కలుద్దాం అని మీరా ప్రభు తన మోటారు బండి మీద బయలుదేరినప్పుడు ఆమె అతనికి వీడ్కోలు  మాటలు చెప్పింది
ఇప్పుడు మీరా ఆ అనుకోని సంఘటనల ఆనందకరమైన రోజు గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు 
మీరా ఆశ్చర్యపోయింది
నేను అతన్ని స్నేహితుడిగా మాత్రమే తీసుకోవాలనుకున్నాను ప్రేమికులుగా మారడం ద్వారా మేము ఎలా ముగించాము
నటినటులపై ఆ రోజు చర్చ మీరా పై ఆమెకే తెలియకుండా ప్రభావం చూపింది  
మీరా ను ప్రభు వదిలి వెళ్ళిన రెండరోజులా తరువాత ఒకరోజు
మీరా అభిమాన నటుడు సినిమా పాటను మీరా స్నానం చేస్తూ పాడుతుంది
మీరా చేతి వేళ్ళు మీరా రహస్య భాగాన్ని మీటుతూ ప్రభు శక్తివంతమైన సంభోగాన్ని గుర్తు చేస్తూ తనని కప్పాసాయి ప్రతి స్పర్శ మీరాకు తన యువ రహస్య ప్రియుడితో అనుభవించిన అద్భుతమైన అనుభూతిని గుర్తు చేసింది 
మీరా నోటి వెంట పాట పదాలు ఇలాగే సాగాయి
నీ దాహం తీరాలి అనుకున్న అమ్మాయి నీ దాహం తీరింది నా ప్రియుడి సౌఖ్యం నేను చూసుకున్నాను అతడికి కోరిక తీరింది నాకు తీరింది……………………… ఇరువురి తనువులా వేడి ……….. తగ్గింది
7C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 5,గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ,jabbardasth,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,jabardast telugu sex stories,kalasivachina adrustam sex story,pooku,dengudukadalu, xossipy

7days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: