SHORT LENGTH STORIES

 ఉషా -కిరణ్ | USHA KIRAN

 ఉషా -కిరణ్ | USHA KIRAN

 ఉషా -కిరణ్ | USHA KIRAN

SNEHAM HADDU MEERITHE
SNEHAM HADDU MEERITHE

మాదో చిన్న ఊరు పాకాల కొంచెం బాగానే అభివృద్ది అయింది. ఎప్పుడూ కళకళ లాడుతూ ఉంటుంది పాకాల తెలియని ఎవరున్నారు మన తెలుగువారిలో.. జయం Cinema పాకలలో తీసారు. మా నాన్న మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి …..నాకు ఒక చెల్లి ఒక అన్నయ్య. చెల్లి పేరు శశి నా పెళ్లికి దాని వయసు పదహారు. అన్నయ్య ఎదో చిన్న ఉదో్యగం చేస్తు నాన్నకి తోడుగా మావూరిలోనే పొలం పనులో సాయంగా టున్నాడు. ఈ రోజు మా ఇల్లంతా హడావిడిగా ఎకుకవగా వుంది కారణం నా మొదటి నాకు పెళ్లి చూపులు. బెంగళూరు నుంచి మంచి సంభంధం అని మా మామయ్య మధ్యవర్తిగా ఉండి పెళ్ళి చూపులు ఏర్పాటూ చేసాడు… ఏర్పాటులన్నీ నిండుగా ఊన్నాయి పెళ్లి కొడుకు IBM లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్. పెళ్లి చూపులకి టైం అవుతొందని వాళ్ళు వచ్చేస్తారని ఒకటే కంగారు చేస్తున్నరు. . నన్న అందంగా తయారు చేస్తున్నరు.. నా ఫ్రెండ్ బాను అందనికి మెరుగులు దిద్దితుంది …
“అబ్బా.. అక్క.ఎలాఉందో చూడు” అని శశి నా వేపు తిప్పింది అద్దoని
“అసలు నా పెళ్లి చూపులకి నన్ను చూసుకోనివ్వరా ఎలా ఉన్ననో ” అని అద్దం వేపు తిరిగి చూసుకున్నా. నాకే నమ్మబుద్ది కాలేదు.. – …. ఎందుకంటే నిన్నటి దాకా లంగా ఓణీ లో తిరిగిన నేను ఈ రోజు పూర్తి అమ్మాయిలా ఉన్నాను. ఇరవై నాలుగేళ్ళ నా అందాలు చీర బ్లౌజు లో పెట్టి సింగారించారు లేత పసుపు రంగు చీర, అదే రంగు జాకెట్టు లో చాలా అందం గా ఉన్నాను. నామేని రంగు కూడా కొంచెం పసుపు కలిపిన తెలుపేమో ఈ చీర మీద ఇంకా అందంగా గుమ్ముగా ఉన్నాను. కావాలనే లోపల ఊదారంగు బ్రా వేసింది బాను… పైట వెనకనుంచి నా భారపుటంచులు ఉబ్బి జాకెట్టు లోపల రెండు విడివిడి రంగులలో కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్నాయి. ఈ మత్రం సెక్సీ గా ఉండలని నాకూ అనిపించింది. చూద్దాం …..
అన్నట్లు నా పేరు ఉషా

ఓక fashion డిజైనరు అయి వుండి ఇంతవరకు నా అలంకర్ణ ఎప్పడు చేసుకోలేదు మరియు నా Dressing గురించి నేను ఎప్పడు అంతగా ఆలోచించలేదు.. అద్దంలో నా అందం , సల్లు సంపద చూసి , నా శ్రరీరంలో వేడి ప్రకంపనలు మొదలయింది… క్రమంగా నాలో సెగల పెరిగింది. కష్టంగా ఉంది తట్టుకోలేక పోతున్న ….. నా చెల్లెలు ని అమ్మకి సాయం చేయమని నారుమ్ నుండి బయట పంపి చేసాను.. Door లాక్ చేసి నా ప్రేండూ బాను ని దగ్గరికి రమన్నను .నా దగ్గరికి వచ్చింది.. బాను ని వంగమని చెపి . నా చీర పైకి లేపాను … ఎంటి అని పైకి చూసింది. తన తలని పూక్కేసి నొక్కుకుంటూ నాకు అని మత్తుగా కళ్లతో సైగ చేసాను …. ఇక నా ఫ్రెండు నాకుడు మొదలు పెట్టింది. అన్నట్లు బాను గురించి చెప్పలేదు కదూ, తను ముస్లిం అమ్మయి.మంచి పుష్టిగా తెగ బలిసింది, ఇక ముస్లిం అమ్మయిలు గురించి చెప్పను అక్కరలేదు ఎందుకంటే నాకుడు మరియు దెంగించుకోవడంలో వాళ్ళ అంత కసిగా ఎవరు ఉండరుని. తను నాకు ఇంటర్ నుంచి మంచి ఫ్రెండు. ఇక కథలోకి వస్తున్నను భాను నోరు తెరిచి తన నాలుక తెచ్చి నా పూకు దగ్గర పెట్టింది వక్కసారిగా నా సెగల వల్ల వల్లంత కుదుపుకి లోనయింది.. తను మెల్లిగా నాలుకతో నా పుకుని నాకటం మొదలుపెట్ట.నాకైతే బాబోయి ఎంత హాయిగా ఉందొ చెప్పలేను. భాను అలా నాకుతుంటే నాకు స్వర్గంలో ఉన్నటుంది . అలాగే ఇంక కాసేపు
నాకిన్చుకుంటావున్నను. నాకు ఆల్మె స్ట్ చివరి దశలో ఉన్న. ఇంతలో అమ్మ పిలిచింది . కోపంగా చీరనునార్మల్ సద్దుకొని వెళ్లి తలుపు తీసి ఎంటి అన్నను. అమ్మ ఎంత సేపు వాళ్లు వచ్చే టైమ్ అయింది అని.. అయిపోయి వచ్చింది అని తలుపు వేసి వచ్చి.. భాను కి నా పూకుని అప్పగించను. ఆది తన ప్రతపాన్నీ చూపిస్తావుంది. ఒక్కసారిగా చివరికి వాచెసినిది.. భళ్ళున కార్చిసన..ఆది తృప్తిగా నా రసలు ని జుర్రుకునెసింది … నాకు హాయిగా వుంది. కానీ మాకు తెలీయదు క్రీడాని మరో మనిషి చూస్తా వున్నరని..
ఇది జరిగిన కొద్దిసేపటికి అబ్బయి మరియు అతని తరుపున వారందరు వచ్చరు… నేను,బాను, మా చెల్లి Bed Room లో అమ్మ వంట చేయడంలో మరియు నాన్న నా గురించి వాళ్ళకి గొప్పలు చెప్పండిలో మునిగిపోయి వుండారు. నాకు ఏమో నాలో భయంగా మరియు సంతోషంగ వుంది తొందర్లో నా పూకు గుల తీర్చి , పూకుకి Copyright పొందే వాడు దొరుకుతు న్నడని..

నాన్న మాటలు కోటలు దాటు తున్నయి .. ఇంతలో అమ్మ టీ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వమని ఇచ్చింది.. టీ తీసుకెళ్లి అందరికి ఇచ్చుకుంటువస్తున్న, దగ్గర అవే కొద్ది నాలో టెంషన్ పెరిగిపోతుంది. ఇంతలో అబ్బయి ముందర అగి కొద్దిగా నా ఎద లోతులు కనపడేలాగ వంగి అతని టీ ఇచ్చి. తల పైకి ఎత్తి అతని చూసి షాక్ అయి అలానే నిలబడి పోయా..

మంచి అందగాడే. ఎవరైనా అతని చూస్తే వడిలో వలిపోవలిసిందే. సరే పెద్దవాళ్ళు మా ఇద్దరి గురించి మాటలడుకున్తునారు. తరువాత అడిగారు మమ్మలిని నచ్చరా. అబ్బాయి తను నాతో మాటడలి అన్నాడు.ఇద్దరం బయటికి మా పెరటిలోకి నడిచాము. అతను నా గురించి తెలిసిన మల్లి నన్ను అడుగుతున్నాడు. నేను ఏదో చెప్పుతున్నాను. నువ్వు అందంగా ఉన్నావ్ అన్నను . అతను నువ్వు అందంగా ఉన్నావ్ అని అన్నదు. అంతేనా అని అడిగా అతడు నీళ్ళునమలథాఉన్నడు చెప్పడానికి. పరేలేదు చెప్పండి అన్నాను. మీ పెరటి జామచెట్టు లోన జమపండూలు బహుబాగులె. ఇంకా ఎద్దో ఎద్దో చెప్పతున్నడు. నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు. ఏంటి మీరు చెప్పుతునది అన్తె. అతను ఏమని వర్ణిచాను మీ అందాని. పాటలో లేక కవిత్వం మూలంగా కాకుండా మాటలో అర్థం అవ్వేలగా చెప్పండి అన్నాను
నన్ను చెట్టు మొదలకి అనిoచి చటుక్కున నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టాడు.. నాకు మగడి స్శర్స మొదటి సారి కాబట్టి ప్రతిఘటించ లేక పోతున్న
నా నుండి ఎలాంటి ప్రతిఘటన ఎదురుకాకపోయేసరికి ఎడమ చెయ్యి చేతులు వేసి..కుడి చేత్తో నడుము పై పట్టి….దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. నా పొట్ట పై చేతితో నిమురుతూ చెవిలో నెమ్మదిగా “ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా..” అంటూ నా నోట్లో బుగ్గలు పెట్టుకుని చిన్నగా పెదాలతో నాకాడు.. ఇక ఆగలేక “అతని చేతిని నా చేతులతో నొక్కి అతన్నీ పెనవేసుకున్న.. అతను ఒక్కసారిగా నా భుజాలు పట్టి తన వైపు లాక్కొని నా పెదాల పై తన పెదాలతో కసిగా దాడిచేసాడు.. నా పెదవులను కొరికేస్తూ నాలుకను నోట్లో పెట్టి జుర్రుకుట్టునాడు
“మ్మ్హ్హ్మ్మ్హ్హ్హ్….” మూలుగులుా వాస్తున్నయి నా నుండి. చేతులు అతని వీపు చుట్టూ వేసి పెదాలు వ మొహాన్ని చేతులతో నొక్కి నా నోట్లో అమృతం కోసం వెతుకుతున్న అతని నాలుకతో తమకంతో నా నాలుకను పెనవేసాను

ఒక చెయ్యి నా జుట్టులో వెళ్ళనిచ్చి ఇంక దగ్గరకు వచ్చి ఎదురు ముద్దులు ఇస్తు ఒక్కసారిగా సేఫ్టీ పిన్ను లాగి చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసాడు కిందకు జారిపొతునా చీరను ఆపే ప్రయత్నం చెయ్యడం కూడా మర్చిపోయినా. బలమైన చేతులతో పిరుదలపై చేతులేసి పిసికేసునాఢు..లోపల వేసుకున్న థాంగ్ పిర్రలను కప్పకపోవడం తో శాటిన్ లంగా లోనుండి మరింత మెత్తగా అతని చేతుల్లో నలుగుతున్న వాటిని పట్టి పిసుకుతూ.”. “వావ్ ఎమి అందం”…అప్పటికే పైట తపిపొవడంతో తో బిగువైన లొనెక్ జాకెట్ ను పిగుల్చుకుని బైట పడతాం అన్నట్టు ఉబికి వస్తున్న సళ్ళు చూసి వాటి మధ్య చీలికలో ముద్దుపెట్టి నాలుక తొసాడుడు.నేను అతని తలను గట్టిగా తన సళ్లకేసి రుద్దుకోసాగను.. నాలోని అందాలు సమర్చించదనికి అదుపు తపుతున్నది నా శరీరం.

జూకెట్ట హుక్స్ తీసి అతను కిందకి జరిగి ఎడమ సన్ను నొట్లోకి తీసుకొని చప్పరిస్తా.ఇంకో చేత్తో కుడి సన్నుని బలంగా పిసక సాగాడు. అతను రెండు సళ్ళు దాడి చేస్తుంటే నా శరీరం ఇంకా వశం తప్పుతుంది. ఈ సారి కుడి చనుమొనని నొట్లొ తీసుకొని చిన్నగా చికుతు మధ్య మధ్య లొ పంటి తో సుతారంగా కొరక సాగాడు. సుఖం తో తేలిపోతోంది. ఈ సారి ఎడమ సన్నుని గట్టిగా పిసక సాగాడు.
అలా ఒక పది నిముషాలు రెండు వక్షోజాలని మార్చి మార్చి చీకి చీకి కొరకి , పిసికి వాటిని బాగా గట్టి చేసాడు .ఈ సారి రెండు చేతులతో రెండు సళ్ళని గట్టిగా దగ్గరిగా తెచ్చి రెండిటినీ నొట్లో కుక్కుకొని రెండు చనుమొనలని చీకుతూ వాటిని కోరుకుతూ వుంటే, పూకు దగ్గర తడి తగులుతువుంది. ఆ సుఖం లొ తేలిపోతూ వాడి తలమీద జుట్టు లొకి చేతులు పొనిఛ్చి ఇంకా బలంగా వాడి తలని తన ఎదకి హత్తుకోన్నను ..ఇలా రెండు సళ్ళ జంట మర్దన ఇంకో కొద్ది సేపు చేసి కిందికి వంగి చీర లంగా తో సహా పైకి లేపి అతను మొఖం తీసుకెళ్ళి పూకు దగ్గర వుంచి.
అతని నాలుక తీసుకొని నా పూకు పైన ఉంచి మెల్లగా మదన మందిరాని టచ్ చేశాడు. నాలో వీణలు ఒకసారిగా వాయినట్టు ఒళ్లంతా పులాకించింది. ఏంటో మగాడిలో ఉన్న అంత ఎ మాయ ఉందో. మెల్లగ ఓ హ్యాండ్ తీసి నడుము పిన ఉంచి పిసకత , కింద నోటితో పూకు నాకుతున్నాడు. నాకు ఒంట్లో ఏంటో ఏంటో ఆయిపోతుంది. పెదాలు కోర్రుక్కున్నాను తపం లొ. అతను నాలుక తీసి చేతి వెళ్లు పూకు పెట్టి రుద్దుతున్దడ్డు. నా నోటి నుండి “అ మ్ మ్ మ్ ఆ ఆ ఆ ఆమ్ ” సౌండ్ లు ఇస్తున్నాను. అతను ఇంకా కైపు ఎక్కకి పోయి చేతి వేళ్ళతో స్పీడ్ రుద్దుతా ఒక్కసారిగా పూకు పిన చేతిని తీసి నేను ఉపిరి తీసుకొనే లోపల నాలుకను పూకు లోపలికి తోసి నాలుకతోనే స్పీడ్ నాకుతున్నాడు( దేన్గుతున్నాడు). నాలుకతో
అతడు నాకడం ఆపి తల పైకి ఎత్తి కళ్ళతో ఎలా ఉంది నాకుడు అని అడిగాడు . నేను పెదలని పళ్ళతో బిగ పట్టి రొమాంటిక్ ఉమ్ సూపర్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను . అతను కింది నాకడం ఆపి మెల్లగ నాకుంట పైకి వచ్చి బొడ్డుని సక్ చేస్తుండదు. నాలో కోరికలు పెరిగాపోతుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అతని మడ్డని నా పుకులో దోపుకున్దమ్మ అని. బొడ్డు ని నాకుత రెండు చేతులుని, రెండు సల్ల పైన ఉంచి పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతండు.. నేను హ్మ్మ్ హా ఆ హ్మ్మ్ అమ్మో అమ్మ అల్లగే ఇనక బాగా పిసుకు పిసుకు అని అర్తుసుతన్న. కొంత సమయం పిసకి . ఇంకా పైకి వచ్చి సళ్ళు మర్చి మర్చి పాలు తగలని ట్రై చేస్తుండు. ఆయీన వస్తాగే. నాలో తపం ఇంకా పెరిగిపోతింది. తోదంరగ మడ్డ పెట్టుర అన్న. అయిన మడ్డ పెట్టకుండా పికి వచ్చి పేదలు చికడం స్టార్ట్ చేసాడు.. ఇంకా మడ్డ తీసుకొని పూకు దోపడానికి రెడీ అయ్యాడు. అప్పుడే అమ్మ పిలవడం జరిగింది. పిలుపు వినపడి అతను నన్ను కదిపాడు. కళ్ళు తెరిచను. నా డ్రెస్ అంత ఎక్కడవి అక్కడే ఉన్నాయ్.కానీ కింద తాడియింది. ఓహో ఇంత సేపు కల కన్నాన అని నాలో నేను నవ్వి సిగ్గుపడ్డాను, అంటే అతను చెప్పనిది ఎమ్మి బుర్రలోకి ఏమి ఎక్క లేదు అన్మాట. అతను ఎమ్మి అన్నాను మీ అమ్మ వాళ్ళు పిలుస్తునారు పదఅన్నాడు. ఓకే అని” ఉప్పెన తీరం చేరుకముందే ” పిలిచి కల బంగం కలిగిoచారు అని బాధతో నడిచాను అతని వెనుక
నన్ను పెళ్లి చూపులు చూసి వెళ్లిన వాళ్ళకి నేను నచ్చలేదు అని మా బంధువులు ద్వారా తెలిసిన్ది . ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులు తరువాత తెలిసిన బంధువుల అబ్బాయితో నా పెళ్లి జరిగిపోయింది.

మొదటి రాత్రి

పాల గ్లాసుతో మురిపాలు కూడా కలిపి పంచడానికి శోభనం గదిలోకి వచ్చాను

మావారు : హ్మ్మ్ మ్మ్ టెన్షన్ గ వుందా.
నేను: హ్మ్మ్ అవును
మావారు : శోభనం ముహూర్తం కి టైం ఉందిగా లోపల ఏదైనా అట ఆడుకుందామా
నేను: ఏమి అట
మావారు: చింతగింజలు తో దాయాలూ ( జూదం )
నేను : హా సరే .. సరే పందెం ఏమిటి..
మా వారు : మనం ఇక్కడ కాయడానికి డబ్బులు లేవు కాబట్టి, ఓడినవాళ్ళు శరీరం నుండి ఒకో వస్తువు తీసి పక్కపెట్టాలి..
నేను : సరే ఈ పాలు తాగండి చల్లారిపోతుంది
మావారు: ఇప్పుడే తాగేస్తే తరువాత కావాలంటే ఏమి చేయాలి , తరువాత చుద్దాం
నేను : అయిపోయితే అప్పుడు తాగవలిసినవి అప్పుడు తాగుదువులే
మావారు: ఆలనా సరే ఇవ్వు
నేను : ఏంటి
మావారు: పాలు
నేను: గ్లాస్ పాల లేక మురిపాల
మావారు: ప్రస్తుతం గ్లాస్ లో ఉన్న పాలు ఇవ్వు చాలు
నేను గ్లాస్ పాలు తీసి మావారికి ఇచ్చాను , ఆయన సగం త్రాగి మిగతా నాకు ఇచ్చాడు త్రాగమని .
మావారు: ఇంద తీసుకో , చాల బాగుంది పాలు….. నీది కూడా అంత రుచిగా ఉంటుందా
నేను : అది మీరే రుచి చూసి చెప్పాలి

అతడు ఇచ్చిన మిగతా పాలు తాగేసి అతని మీదుగా వంగి గ్లాస్ టేబుల్ పైన పెట్టాను

మావారు : ఇక మొదలు ఎట్టడమా.
నేను : ఏంటీ
మావారు :ఆట
నేను : ఏమి ఆట.
మావారు : చింత పిక్కల దాయ ఆట ….పూకు ఆట ఇనక టైం ఉంది..
నేను : సరే మొదలు ఏట్టండి.

అట స్టార్ట్ చేసాము .. గేమ్ ఇద్దరి మధ్య రసావత్రముగా నడుస్తుంది. మొదటి మా అయన గెలిచాడు

మాఆయన : ఓడిపోయావుగా ఇంకా తీయ్
నేను: ఏంటి తీసేది , నాకు సిగ్గు
మాఆయన: మల్ల సిగ్గు చుపుదువు ప్రస్తుంతం ఏదోఒకటి తీసే

నేను నా ఒంటి మీదున్న నగలు అన్ని తీసి పక్కన పెట్టాను

మాఆయన: మోసం తూచ్ …….

నేను : ఏంటి తూచ్ .. రూల్ ఏంటి ఒంటి మీదున్న వస్తువు ని తీసేయ్లిలీ అంతేగా ఏంటి మోసం లేదు నెక్స్ట్ అట మొదలు ఎత్తండి

తరువాత అట మా ఆయనే గెలిచాడు

ఈసారి ఏమి తీయాలి అలోచించి మీలాగా నా చేతులు పైకి ఎట్టి జాకెట్ లోపల చేయి పెట్టి బ్రా తీసి మాఆయన ముందు పడేసాను

లోపల అందాలు అయన చేత్తితో ఇప్పించాలని కోరిక.. అంతవరకూ ఊరించాలిని బ్రా తీసాను . మాఆయన కొద్దిగా నిరాశ చెందినట్టుగా పేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనుపడుంది

నేను : ఇక మొదలు ఎట్టండి …
మావారు : ఏంటి అని పైకి వస్తున్నాడు
నేను : నేను అపి ; అట ఆడండి పైకి రావడానికి ఇంకా సమయం ఉంది

నెక్స్ట్ నేను గెలిచాను ఆ అయన తన షర్ట్ తీసి పక్కన వేసాడు , ఆ తరువాతః నేనే గెలిచాను అయన ఉంగరం , చైన్ లో తీసి పక్క పెట్సాడు…

తరువాత గేమ్ లో అయన గెలిచాడు నేను నా చీర తీసి పక్కన పడేసి కొద్దిగా సిగ్గుతో కూర్చొని ఉన్నను … నేను గెలిచను అతన్ తన లుంగీ విప్పేసాడ….. నెక్స్ట్ అతడు గెలిచాడు నేను లంగా విప్పేసా

ఆ తరువాత నేను గెలిచాం అతడు షర్ట్ విప్పేసాడు…

నెక్స్ట్ గేమ్ అడినాము ఎవరు గెలవ లేదు

సరే నెక్స్ట్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసి ఆడుతున్నాం …. అట కుడా చాల రసావత్రంగా సాగిపోతుంది …. గేమ్ టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది ఎవరు గెలుస్తారా అని … అటు లాస్ట్ లో మా ఆయనే గెలిచాడు నన్ను విప్పమండు …. నేను ఏమి తీయల అని మదన పడుతున్న ….

సరే ఇంకా తప్పిచు కోవాడిని ఛాన్స్ లేదు కాబ్బటి జాకెట్ విప్పడానికి రెడీయా చేతులు పెట్ట

ఇంతలో అలారం మోగింది

అనంటే శోభనం ముహూర్తం కి సమయం మొదలు అయింది అన్నమాట

మాఆయన గంటాతో వాయించడానికి సిద్ధంగా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button