Aishwaryam

Aishwaryam – 10 | ఐశ్వర్యం | telugu actresses dengudu kathalu

Aishwaryam - 10 | ఐశ్వర్యం | telugu actresses dengudu kathalu

Aishwaryam – 10 | ఐశ్వర్యం | telugu actresses dengudu kathalu

ఐశ్వర్య

■ దీపా తో సరసోల్లాపాలు ■

అలా మేము తీసుకున్న ఆ నిర్ణయం ఒకరకంగా దీపా జీవితాన్ని ఒక అనుకోని మలుపుని తిప్పింది,ఆ మలుపు మా ఇద్దరి జీవితాల్ని కూడా చాలా ప్రభావితం చేసింది..అది ఒక ముఖ్యమైన పాఠం నా జీవితానికి…ఒక ఆడది తనకి ఇష్టమైన మగవాడి కోసం ఎంతలా పరితపిస్తుంది అనే విషయం ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది… దీపా రాక మా జీవితాల్ని ఎలా ప్రభావితం చేసిందో తర్వాత అప్డేట్స్ లో తెలుసుకుందాం.

అలాగేలే రా ఏమో చూద్దాం అది నీ ముందు నాటకాలు ఆడి ఉండొచ్చు గా తెలుస్తుంది లే అన్నాడు నవ్వుతూ..

హ హ్హా ఏమో సత్యా,కానీ దీపా మాటల్లో నిజాయితీ మాత్రం నాకు కనిపించింది అందుకే అలా అన్నాను.

సరేలే నేను ఇంటికి వెళ్ళొస్తాను,నువ్వు నిద్రపో.. సాయంత్రం పొలం దగ్గరికి వెళ్దాం అనేసరికి సాయంత్రం అమ్మ వస్తుందేమో గా కుదురుతుందా మీరు మాట్లాడుకోవడానికి??

అవును కదా మరిచిపోయాను,నేను రావొద్దు అని చెప్తాలే వదినకి..

అలాగే అంటూ నేనూ ఇంట్లోకి వెళ్లి తినేసి నిద్రపోయాను.. నానీ ఎప్పుడొచ్చాడో ఏమో తెలీదు కానీ 5 గంటలకి నన్ను నిద్రలేపేసరికి ఫ్రెషప్ అయ్యి పొలం వైపు వెళ్ళాము..అప్పటికే దీపా పొలం దగ్గర ఉంది మాకోసం..

దీపాని చూసి అక్కా ఎంతసేపయిందీ వచ్చి అనేసరికి ఇప్పుడే వచ్చానే ఐశ్వర్యా అంటూ నవ్వింది.

నానీ మాత్రం ఆడపిల్లలా గమ్ముగా ఉండేసరికి నేనే కొంచెం సైగ చేసి సరే నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి అన్నాను..

ఎక్కడికి రా నువ్వూ ఉండు అని నానీ అనేసరికి నేనెందుకు లే మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఎవరైనా చూస్తే బాగోదు అన్నాను..

నా మాటకి ఎదురు చెప్పకుండా నానీ లోపలికి వెళ్ళేసరికి దీపా నన్ను చూసి నిజమేనే ఐశ్వర్యా చెప్పినట్లే పిలుచుకొచ్చావ్ థాంక్స్ అంటూ లోపలికి వెళ్ళింది..మామూలుగా అయితే షెడ్ చాలా చిన్నది,పైగా లోపల ఏమి జరుగుతుందో ఈజీగా కనిపిస్తుంది ,వాళ్ళ మాటలూ స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి..

నేను కళ్ళు మాత్రం ఎవరైనా వస్తారేమో అని చూస్తూ చెవులు మాత్రం వాళ్ళ వైపు వేసాను..ఒక ఐదు నిమిషాలు మాటలే లేవు వాళ్ళ మధ్య..నానీ పైన కోపం వచ్చింది ఏమీ మాట్లాడకపోయేసరికి.

దీపా నే మాట్లాడింది ఏరా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటే నేనెందుకు ఇక్కడ వెళ్లిపోనా అంటూ.

అదేమీలేదు లే దీపా,అయినా నువ్వు అలా చెప్పడం నాకేమీ నచ్చలేదు..

సారీ రా,నేనేదో కోపంలో అలా చెప్పానే తప్ప వేరే ఉద్దేశ్యం లేదు..అయినా నేను అంత ఇష్టంగా అడిగినా నువ్వు వద్దు అనేసరికి నీ పైన అనుమానం వచ్చింది అందుకే అలా చెప్పాను..ఎలాగూ నా విషయం అందరికీ తెలిసిందే గా.

చూడు దీపా నువ్వంటే ఇష్టమో అసహ్యమో నాకు తెలీదు,నువ్వు అడిగినంత మాత్రాన నిన్ను అనుభవిస్తే ఆ తర్వాత నీ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించాను అంతే తప్ప నా దగ్గర మగతనం లేక కాదు అన్నాడు స్వరం పెంచి.

దీపా కాసేపు మాట్లాడలేదు,బహుశా బాధపడిందో ఏమో కాసేపటి తర్వాత నీ గురించి నాకు తెలుసు సత్యా కానీ నాకు నిగ్రహించుకోవడం రాలేదు పైగా నేను అడిగినా కూడా నువ్వొద్దన్నావు అని ఒకటే అహంభావం అడ్డొస్తోంది ఏమి చేయను.

అది కాదు దీపా ఒక్కసారి ఆలోచించు,ఇప్పుడు నేను నీతో అన్నీ చేసాక ఊర్లో తెలిస్తే నీ పరువు ఏమవుతుంది ఆలోచించావా???

ఆలోచించలేదు రా సత్యా,నువ్వంటే నాకిష్టం అందుకే ఎప్పుడూ నేను అలా ఆలోచించలేదు.

ఇష్టం వేరు దీపా,నువ్వు ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు.నీకు అందంతో పాటూ చదువూ ఉంది,పైగా ఉద్యోగము కూడా వచ్చింది.నా పరిస్థితి నీకు తెలిసిందే గా ఇప్పుడిప్పుడే నాకు పెళ్లి ఆలోచనలు లేవు,ఒకవేళ నిన్ను వాడుకొని వదిలేస్తే అప్పుడు నీకు అన్యాయం చేసినవాడిని అవుతానుగా ఆలోచించు..

అది కాదురా సత్యా,నువ్వెందుకు అలా ఆలోచిస్తావ్??నేనేమీ నిన్ను అలా అనుకోను ఎప్పటికీ,నువ్వు నన్ను ఏమి చేసినా,చేయకపోయినా నీ పైన ఇష్టం మాత్రం పోదు అని నీక్కూడా తెలుసుగా.

తెలుసు కానీ నీతో అలా చేయడం నాకు కూడా ఇష్టం ఉండాలి గా దీపా??

ఏరా నేను నచ్చలేదా నీకు??నిజం చెప్పురా నువ్వు గనక నేను నచ్చలేదు అని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తే ఇంకెప్పుడూ నీకు నా మొహం చూపించను.(బహుశా సీరియస్ గా అందేమో).

అయ్యో అది కాదు దీపా,నువ్వు నచ్చలేదని కాదు..నీ పద్ధతి నచ్చలేదు నాకు అంతే.

నేను నచ్చాను గా,నీకోసం నా పద్ధతి మార్చుకుంటాను ఏమి చేయాలో చెప్పు..

ఆ మాటకి నానీ కాసేపు ఏమీ మాట్లాడలేదు,చెప్పురా అని మళ్ళీ దీపా అనేసరికి ఏమో దీపా నాకు అర్థం కాలేదు అన్నాడు.

ఒరేయ్ సత్యా నువ్వేమైనా అనుకో,నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేనైతే నిన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్నాను నా మనసులో,లేదు నేను పెళ్లి చేసుకోను అని నువ్వు అంటే నేను మాత్రం నీ నిర్ణయాన్ని అంగీకరిస్తాను.కానీ నా కోరికని మాత్రం తీర్చు ఇదొక్కటే నేను నీ నుండి ఆశించేది.

దీపా ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తావ్ నువ్వు??

నా గురించి నీకు తెలుసుగా,నేనెప్పుడైనా తప్పు చేసింది చూసావా??నీతో ఇలా కోరుకుంటోంది వొళ్ళు కొవ్వెక్కి కాదు,నీ పైన ఉన్న ఇష్టంతో..ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ చెప్పలేను..ఈరోజు నీ నిర్ణయం నాకు చెప్పేస్తే నేను నా దారి నేను చూసుకుంటాను..నేను బయట ఐశ్వర్యా తో పాటూ ఉంటాను..నీ మనసుకి నచ్చినట్లు నువ్వు ఆలోచించుకొని నన్ను పిలువు అంటూ బయటికొచ్చి నాతో మాట్లాడసాగింది..

చెప్పేసావా అక్కా??

హా చెప్పేసానే,ఇక వాడి ఇష్టం అంతే అంది కాసింత నిర్వేదం గా.

ఏమంటున్నాడు నానీ???

ఏమోనే ఐశ్వర్యా, వాడిని ఆలోచించుకోమని చెప్పాను..అయినా నీకు వినిపించలేదా మా మాటలు??

వినిపించలేదు అక్కా అంటూ అబద్ధం ఆడేసాను..

సరేలే వాడు చెప్తాడు గా అప్పుడు చూద్దాం..

పోనీ నేను మాట్లాడి రానా నానీ తో??

ఏమి మాట్లాడతావే??

అబ్బా మాట్లాడాలా వద్దా??నీకు నేను హెల్ప్ చేస్తోంటే నువ్వెంటో అడ్డు చెప్తున్నావ్ అక్కా అన్నాను బుంగమూతి తో.

సరేలే మాట్లాడుపో అంది నవ్వుతూ..

నేను లోపలికి వెళ్ళాను,నేను మాట్లాడే మాటలు బయటికి వినిపిస్తాయి అన్న నెపంతో మెల్లగా ఏంటీ ఏమైంది నీకు సత్యా..

అబ్బా ధైర్యం రావట్లేదు రా అన్నాడు టెన్షన్ గా.

అబ్బా మాటలు మాత్రం భలే చెప్తావ్ గా,ముందు ఎంత కోపంగా మాట్లాడావు దాన్ని పొడుస్తా అని ఇప్పుడేమైంది నీకు??

అన్యాయం ఏమో రా ఆలోచించు..

దీపా అన్నీ ఆలోచించే అడుగుతోంది గా ఇంకెందుకు నువ్వు ఆలోచించడం??పాపం అనిపించలేదా దీపా ని చూస్తోంటే??ఎంత ఇష్టం ఉంటే అలా అడుగుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించు..

నా మాటకి మెల్లగా ఏమో రా అర్థం అవ్వడంలేదు.

పో మొద్దు నువ్వు,ఇప్పుడు తనని ఏమీ చేయకపోతే పాపం తాను జీవితాంతం ఆ కోరికతో ఉండిపోవచ్చు..ఇలా చేస్తే నీదేమీ పోదు మహా అయితే తనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చినవాడివి అవుతావు ఇంతకన్నా నేనేమీ చెప్పను అన్నాను కోపంగా.

పాపం నానీ నా మాట వినేసాడు ఏమీ ఆలోచించకుండా,అప్పుడు అనిపించింది నాకు నానీ ని ఈజీగా కన్విన్స్ చేయొచ్చు అని..ఓకే రా ఏమైనా అవ్వనీ నీ మాటే వింటాను,దీపా ని రమ్మను అన్నాడు..

నాకు ఆ మాటకి తెగ సంతోషం వేసింది,అప్పుడు అదేమి పైత్యమో నాకు తెలీదు..వెంటనే దీపా చూడకుండా నేను నానీ కి ముద్దు పెట్టి అద్దీ అలా ఉండాలి సత్యా నువ్వు సూపర్ అంటూ ఇక రెచ్చిపో దీపా తో,మీ వదిన ఎలా సంతోషంగా ఉందో అలాగే సంతోషంగా చేయ్ దీపా ని,ఆల్ ది బెస్ట్ అంటూ బయటికి వచ్చాను..

ఏంటే ఏమన్నాడు అంది ఆత్రంగా..

హ్మ్మ్ ఆయన మారడు లే అక్కా అన్నాను నవ్వుతూ..

నాకు ముందే తెలుసులేవే అంటూ కాసింత కళ్లనీళ్ళతో సరేలేవే నేను వెళ్తాను అంటూ లేచేసరికి ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్లు అక్కా నీకే తెలుస్తుంది అన్నాను నవ్వుతూ.

నా నవ్వులో ఏమి గ్రహించిందో ఏమో వడివడిగా లోపలికి వెళ్ళింది దీపా.అక్కడ జరిగేది నాకు తెలియకపోయినా ఊహించుకున్నాను మనసులో. కాసేపు మాటలు లేవు బహుశా ముద్దుల్లో ఉన్నారేమో అనిపించింది..

కాసేపటికి మాటలు వచ్చాయి దీపా నోటి నుండి థాంక్స్ రా సత్యా అంటూ..నానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు..లోపల ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం నాకు ఎక్కువైపోయింది,వెంటనే వాళ్ళకి మాత్రం కనపడకుండా షెడ్ కి కాస్తా వెనక భాగం వైపు వెళ్లి చూసాను,దీపా నానీ ని గట్టిగా కౌగిలించుకుని కాస్త ఎమోషనల్ గా కనిపించింది..నేనున్న ప్రదేశం వాళ్ళకి అస్సలు కనిపించదు,ఎందుకంటే షెడ్ వెనక భాగంలో మొత్తం చెట్లు ఉండటం వల్ల..వెనక నుండి లోపల జరిగేది క్లియర్ గా కనిపించడంతో పాటూ బయట మనుషులు కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తారు..

నానీ కూడా దీపా ని గట్టిగా హత్తుకొని కాస్తా ఓదారుస్తున్నట్లు కనిపించాడు. కాసేపు అలాగే ఉండిపోయారు ఇద్దరూ.ఇక్కడ దీపా అందం గురించి చెప్పాలి, దీపా అందంతో నాకు సరిపోటీ ఇస్తుంది..తన శరీరం నాకన్నా సెక్సీ గా ఉండేది బహుశా వయసు ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల..ఆమె రొమ్ములు అయితే నిగ్గబొడుచుకొని మగాళ్లని కసిగా కవ్వించేవి,బహుశా 36 కి దగ్గరగా ఉండొచ్చు వాటి సైజులు..ఇక దీపా లో అత్యంత అందమైన భాగం ఏదైనా ఉందంటే అది ఆమె నడుము,ఎంత నాజూగ్గా ఉండేదంటే మన సినిమాల్లో ఇలియానా టైపు,దానికి తగ్గట్లు విశాలమైన వెనక భాగం,తాను నడుస్తుంటే లయబద్ధంగా కదిలేవి ఆమె పిరుదులు..ఆమె నడుముని ఇప్పుడు చూసినా నాకు అసూయగానే ఉంటుంది..క్రమం తప్పకుండా యోగా తో పాటూ ఎక్సెర్సైజ్ లు చేయడం మూలాన ఎప్పుడు చూసినా ఆమె మొహంలో ఒక మెరుపు కనిపించేది..ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆమె అందం ఒక మత్తు మగాళ్ళకి…26 నడుము,36 పిరుదులు ఇవీ ఆమె అందాలు.ఇక మీరే ఊహించుకోండి ఆమె అందం ఎలా ఉంటుందో..

కొద్దిసేపటికి దీపా నే ముందుకెళ్లి నానీ మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని ప్రేమగా ముద్దాడింది,ఆ ముద్దులో ఆమె ప్రేమ మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది నాకు,నానీ కూడా కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యాడో లేకా కసెక్కాడో తెలీదు కానీ దీపా ని గట్టిగా హత్తుకుపోయి నుదుటన ముద్దు పెట్టాడు…ఇష్టమైన మగాడి తో ఒక ఆడది ఎలా ఉంటుందో అమ్మని చూసాక తెలిసింది నాకు,కానీ దీపా మాత్రం అంతకన్నా ఎక్కువగా నానీ పైన ప్రేమ చూపించడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ని కలిగించింది..

ఇద్దరూ కౌగిలిలో మునిగిపోయారు, బహుశా ఇద్దరికీ కోరికలు కలిగాయో ఏమో నానీ మాత్రం ఐశ్వర్య కి చెప్పేసి వస్తాను అనగా వద్దు దానికి తెలుసులే అది బయట మనకోసమే ఉందిగా అంది దీపా..

ఆ మాటకి నానీ కామ్ అయిపోయాడు,ఏమి చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి తనది,అమ్మతో అంత రెచ్చిపోయే నానీ నేనా ఇతడు అనిపించింది.. వాళ్లకేమో గానీ నాకు మాత్రం త్వరగా వీళ్ళు చేసుకుంటే బాగుండు అన్న కుతూహలం ఎక్కువైంది..నా మొర ఆలకించిందేమో దీపా ఒక్కసారిగా నానీ పెదాల్ని తన పెదాలతో ఆనించి ముద్దు పెట్టింది..ఆ ముద్దుతో నానీ కి ఉన్న బిడియం మొత్తం పోయింది.అంతే దీపా ని గట్టిగా తన వైపు లాక్కొని ముద్దులు పెడుతూ ఆమె పెదాల్ని ఆవేశంగా జుర్రుకోవడం మొదలు పెట్టాడు.

[Image: 5c7e057180318.gif]

దీపా కి అదే తొలి ముద్దు కాబోలు,నానీ ని గట్టిగా హత్తుకుపోయి ఆయన పెదాల్ని ఆవేశంగా జుర్రుకుంటూ పోటీ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది,ఆ ముద్దు ఎంత సుదీర్ఘంగా సాగింది అంటే ఇద్దరూ దాదాపూ 5 నిమిషాల పాటూ ఒకరి ఎంగిలి మరొకరు జుర్రేసుకునేంతగా..ఇద్దరితోనూ ఆవేషం ఎక్కువైంది.. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ విడివడ్డారు, నానీ ఒక అడుగు ముందుకెళ్లి ఆమె గొంతు పైన కొరుకుతూ ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు..

ఆ ముద్దులకి దీపా నోటి నుండి మూలుగులు రావడం మొదలయ్యాయి,నానీ ముద్దు పెట్టినప్పుడల్లా ఉమ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ మరింత గట్టిగా అదిమేస్తోంది నానీ ని.ఆ దృశ్యం నాలో ఒక గిలిగింతని కలిగించింది,అంతకుముందు అమ్మతో నానీ ని చూసినా ఈ దృశ్యం మాత్రం చాలా కసిగా అనిపించింది నాకు.నిజమే పరాయి వ్యక్తులు రంకులో ఉన్నప్పుడు చూడటంలో కలిగే కిక్ ఎక్కడా రాదు.?

ఒక పది నిమిషాల పాటూ వాళ్ళిద్దరికీ ముద్దులో మాధుర్యం పరిచయం అయింది పూర్తిగా,నానీ కళ్ళు కామంతో కిటకిటలాడటం గమనించాను…దీపా అంటూ గట్టిగా తన వైపు లాక్కొని ఆమె కసెక్కించే సళ్ళని గట్టిగా పిసికాడు..

ఆ…….మ్………హ్హ్హ్   సత్యా అంటూ గట్టిగా వాటేసుకుంది ఆ పిసుకుడికి… నానీ మరింత గట్టిగా పిసికాడు ఆమె సళ్ళని…ఆ పిసుకుడులో ఏదో కసి అనిపించింది నాకు.బహుశా దీపా సళ్ళు కసెక్కించాయేమో నానీ కి..వదలకుండా సళ్ళని పిండి పిండి చేస్తోంటే దీపా తట్టుకోలేకపోయింది.

ఆ……………ఆ………….ఆ……………హ్………… హ్…………హ్హ్   సత్యా  మ్……మ్….మ్…..మ్మ్మ్ అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తల పైకెత్తింది ఆ కైపు తట్టుకోలేక…నానీ మాత్రం అస్సలు వదల్లేదు దీపా ని…దీపా సళ్ళు పిగిలిపోతాయేమో అనిపించింది నాకు ఆ వొత్తుడుకి,అబ్బా ఆ వొత్తుడుకి దీపా కి ఎలా ఉందేమో గానీ నా సళ్ళల్లో మాత్రం ఒక రకమైన నొప్పి కలిగి రక్తం సర్రున ప్రాకింది…

మెల్లగా దీపా ని కిందకి పడుకోబెట్టి దీపా సళ్ళని పిసుకుతూ నడుముకి ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు….ఎంత కసిగా చేస్తున్నాడో నానీ అబ్బా నాకైతే కసి శిఖరాన్ని తాకింది…ఆమె నడుముని ముద్దు పెడుతూ ఆమె సళ్ళని పిండేస్తోంటే  అ…… బ్….. బ్….. బ్బా    సత్యా మె….. ల్ల్….. ల్ల…… గా  నొప్పెడుతున్నాయ్ మ్మ్మ్మ్.మ్మ్మ్మ్ అంటూ మత్తుగా మూలుగుతోంది సుఖంతో…

ఎందుకో బయటికి చూసాడు నానీ,బహుశా ఎవరైనా ఉన్నారేమో అనుకున్నాడో ఏమో మెల్లగా దీపా పంజాబీ డ్రెస్ ని విప్పడం మొదలుపెట్టాడు,దీపా ఊపిరి బరువుగా రావడం అప్పటికే వొళ్ళంతా కోరికతో బరువెక్కడం వలన అంత ఈజీగా రావట్లేదు డ్రెస్..దీపా నే మెల్లగా తన డ్రెస్ మొత్తం విప్పేసింది…అప్పుడు చూసాను దీపా అందాల్ని,నిజంగా ఈర్ష్య అనిపిస్తుంది ఏ ఆడదానికైనా ఆమె అందం చూస్తే…ఒంటి పైన నూలుపోగు అన్నది లేదు ,నగ్నంగా ఉన్న ఆమె వొళ్ళు పాలరాతి మెరుపుతో మెరుస్తోంది,అంత క్లియర్ గా కనిపించలేదు గానీ ఆమె సళ్ళు మాత్రం ఎరుపు రంగుని పులుముకున్నాయి నానీ పిసుకుడికి,ముచికలు ఎరుపు రంగులో బిరుసెక్కాయి.ఇక ఆమె తొడలైతే అబ్బా ఆడదానికి నాకే కసెక్కింది అంతలా ఉన్నాయి,ఆమె ఆడతనం వెంట్రుకల మధ్యలో కనిపించలేదు కానీ నాకు తెలిసీ అది గులాబీ రంగులో ఉంటుంది అనిపించింది..

నానీ మెల్లగా ఆమె సళ్ళని బలంగా పిసుకుతూ ముచికని నోట్లో పెట్టుకొని పీల్చుతున్నాడు,ఆ దెబ్బకు దీపా ప్రాణం పైపైనే పోతున్నట్లు అనిపించింది పాపం,గింజుకుంటూ  ఆ  ఆ   ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్ సత్యా అంటూ తన సళ్ళకేసి అదిమేస్తూ మత్తెక్కిపోయింది.

[Image: 5c7e0ae17080c.gif]

దీపా సళ్ళని గట్టిగా పిండేస్తూనే ముచికలని కొరుకుతూ చిన్నపిల్లాడు పాలు తాగుతున్నట్లుగా కుడుస్తున్నాడు వాటిని,అలా చేస్తే ఏ ఆడది అయితే తట్టుకుంటుంది అబ్బా  ఆహ్హ్హ్   ఆహ్హ్హ్    అమ్మా   సత్యా అంటూ తన సళ్ళకేసి అదిమేస్తూ వొయలు పోయింది…ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సత్యా ఏదోలా ఉంది ఉమ్మ్మ్మ్ అలాగే చేయ్ రా అంటూ మరింత రెచ్చగొట్టింది దీపా ఆ వెర్రి సుఖంతో.

దీపా సళ్ళు పిప్పి అయిపోతున్నాయి నానీ బలానికి,తాను ఎంత పిసుకుతున్నా ఎదురుతిరుగుతూ మరింత కసిని పెంచుతున్నాయి నానీ కి,దానికి తగ్గట్లే మరింత కసిగా పిండేస్తూ ముచికలని కొరుకుతూ నాలుకతో ఆడిస్తూ ఆవేశంగా చేస్తున్నాడు.

స్…..స్……..స్……స్స్స్స్స్    ఆ.మ్..మ్..మ్…మ్మ్మ్మ్   ఉ. హ్..హ్…హ్హ్హ్హ్  సత్యా అంటూ పిచ్చిగా పలవరిస్తోంది ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక,బహుశా అప్పటికే దీపా పూకు రసాలతో నిండిపోయింది ఏమో తనలో ఆవేశం క్రమేపీ పెరిగిపోతోంది..తన వొళ్ళంతా అదిరిపోవడం నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది… ఆ సుఖం వల్ల తన నోట్లో నుండి పిచ్చి పిచ్చిగా పలవరింతలు వస్తున్నాయి…

నానీ షర్ట్ ని విప్పేసి నగ్నంగా తయారయ్యి దీపా మీద పడ్డాడు ఎద్దులాగా,అబ్బా అలా వాళ్లిద్దరూ నగ్నంగా కౌగిలించుకునేసరికి నాకు వొళ్ళంతా జివ్వున ప్రాకింది బలమైన కోరిక,అప్రయత్నంగా నే నా వేళ్ళు నా పూకుని తాకి మీటాయి…దీపా మాత్రం సుఖంగా నానీ వీపు మీద బలంగా చేతులు వేసి ఒత్తేస్తూ ఆ కౌగిలిని ఆస్వాదిస్తోంది..కాసేపు అలాగే ఉన్నాక దీపా ఒక్కసారిగా నానీ ని ముద్దులతో ముంచెత్తింది…బహుశా కోరికతో పాటూ ప్రేమా ఎక్కువైందేమో దీపా మాత్రం ముద్దులు ఒక్క నిమిషం పాటూ ఆపలేదు,పెదాల్ని సప్పరించడం, కొరకడం ,మొహం అంతా ముద్దులతో ముంచెత్తడంతో మునిగిపోయింది.

దీపా మత్తుగా రేయ్ సత్యా టైం ఎక్కువైతోంది త్వరగా చేయరా అంది.

15c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Aishwaryam – 10,ఐశ్వర్యం,telugu actresses dengudu kathalu,jabarsth sex stories,kamasastry kathalu,jabbardasth.in,telugu oka kutumbam sexy story,vadina pdf,telugu sex stories,lanjalakadalu,kamasastry stories,xossipy

today

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button